Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende (AGSO) boekte groot verlies in 2011 Thierry Debels @thierryd 6/5/13 Oostende Werft staat

voor de regie en de communicatie die het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende (AGSO) voert ten behoeve van de stadsvernieuwing en de strategische stadsprojecten in Oostende. Het staat volgens de website van Oostende ‘symbool voor de ambitie, de dynamiek en het actie- en kwaliteitsgericht denken en handelen van het AGSO dat in opdracht van het stadsbestuur strategische stadsprojecten initieert, ontwikkelt en uitvoert in samenwerking met private en publieke partners.’ Die dynamiek was evenwel zoek in 2011 bij AGSO.

Dat jaar werd een verlies van 16 miljoen euro opgetekend. Oorzaak waren de ‘waardeverminderingen op financiële vaste activa’. Gevolg hiervan is dat het overgedragen verlies van 5 naar 21 miljoen steeg waardoor het eigen vermogen sterk terugviel.

1

2 .Interessant is dat AGSO ook een van de partijen was bij de aankoop van de appartementen van koning Albert in Oostende.

3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful