Tehnica blazonului Tehnica se sprijină pe un suport metaforic : blazonul, a cărui conotaţie trimite către nobleţea persoanelor sau a grupurilor

. Participanţii au de completat compartimentele unor steme cu desene, simboluri sau cuvinte care să semnifice elemente importante ale reprezentării unui personaj literar. Scopul este prezentarea cât mai densă şi mai concisă. Exerciţiul presupune şi un efort de gândire valorizantă. EXEMPLU: Odinioară, nobilii aveau un blazon care să îi reprezinte. Completează blazonul de mai jos pentru personajul………………………………..

1

.

2

.

3

.

4

.

• • •

Cea mai mare realizare5 a personajului

.

6

• • •

.

Ce mi-ar fi plăcut, ca scriitor, să îmbunătăţesc la personaj Dacă ar fi să fac să dispară personajul, ce aş vrea săşi amintească cititorii despre el Ce motive ar avea cineva să deteste personajul?

Ce-mi place mai mult la cei din jurul personajului Ce preţuieşte cel mai mult acest personaj

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful