P. 1
Ro 339 Parte de Carte Raport

Ro 339 Parte de Carte Raport

|Views: 1|Likes:
Published by Diadeea

More info:

Published by: Diadeea on May 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2014

pdf

text

original

 

Data publicarii: 01 Februarie 2012

PROIECTUL “PARTE DE CARTE” Axa prioritara 2 “Corelarea invăţării pe tot parcursul vietii cu piaţa muncii” Domeniul major de interventie 2.2 “PREVENIREA ŞI CORECTAREA PĂRĂSIRII TIMPURII A ŞCOLII” POSDRU/91/2.2/S/60294 Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Studiu-diagnostic privind situaţia abandonului şcolar şi părăsirea timpurie a şcolii în mediul rural
Raport de cercetare Sinteză

Bucureşti 2011

 

Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii" Titlul proiectului: Parte de Carte Număr de identificare proiect: POSDRU/91/2.2/S/60294

Fundaţia Soros România, împreună cu partenerii săi desfăşoară proiectul Parte de Carte. Valoarea eligibilă a proiectului este de 13.853.434 lei, iar perioada de derulare este de aproximativ 3 ani, în intervalul mai 2011- aprilie 2014. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007– 2013, contract nr. POSDRU/91/2.2/S/60294. Obiectivul proiectului este prevenirea părăsirii timpurii a şcolii, prin dezvoltarea unor servicii socio-educative integrate şi prin creşterea implicării membrilor comunităţilor selectate în menţinerea în sistemul de educaţie a celor aflaţi în risc de a părăsi şcoala. Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii, părinţi şi tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii, tineri care au părăsit timpuriu şcoala sau care nu au absolvit învăţământul obligatoriu precum şi personalul implicat în dezvoltarea programelor de prevenire a fenomenului de părăsire a şcolii. Proiectul Parte de Carte îşi propune să realizeze un studiu diagnostic privind situaţia părăsirii timpurii a şcolii, iar ulterior să dezvolte servicii socio-educative integrate în comunităţile selectate. Activităţile proiectului includ realizarea de parteneriate şcoalăcomunitate-părinţi, cursuri de instruire a personalului implicat în dezvoltarea programelor destinate prevenirii părăsirii timpurii a şcolii, schimbul de bune practici în domeniul serviciilor socio-educative. Proiectul conţine şi o importantă componentă de comunicare şi informare
Pagina 2

 

 

pentru creşterea gradului de conştientizare a publicului larg, în vederea prevenirii, reducerii şi corectării fenomenului de abandon şcolar. Printre rezultatele estimate ale proiectului se află şi cele prezentate în continuare. Infiinţarea în 21 de comunităţi de servicii socio-educative integrate cu scopul de a preveni părăsirea timpurie a şcolii. Minim 420 de elevi aflaţi în risc de a părăsi timpuriu şcoala, precum şi familiile lor vor beneficia de consiliere şi orientare. Organizarea de cursuri de instruire şi formare profesională pentru 126 de persoane ce lucrează cu copii care au părăsit şcoala sau se află în risc de abandon şcolar. Informarea unui număr de 50000 de persoane asupra importanţei educaţiei în vederea prevenirii părăsirii timpurii a şcolii. Proiectul este multiregional şi va include 21 de comunităţi rurale din judeţele Brăila, Buzău, Călăraşi, Harghita , Neamţ, Prahova şi Suceava, acoperind regiunile de dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Centru şi Nord-Est, identificate ca având un risc mai ridicat de abandon şcolar faţă de celelalte regiuni de dezvoltare. Studiul de cercetare socială cu denumirea Studiul-diagnostic privind situaţia abandonului şcolar şi părăsirea timpurie a şcolii în mediul rural a fost realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie-IRES şi coordonat de Daniel-Mihail Jurcan. Consultantul de specialitate pentru această cercetare fiind prof. univ.dr.Vasile Dâncu.

 

Pagina 3

 

Cuprinsul raportului
1.   METODOLOGIE ............................................................................................................... 5   2. COMPONENTA DE DOCUMENTARE .............................................................................. 7   2.1. Definirea abandonului şcolar (perspectivă teoretică) ......................................................... 7   2.2. Cauzele abandonului şcolar în mediul rural, în literatura de specialitate ......................... 12   2.3 Analiza bunelor practici pentru prevenirea abandonului şcolar cu aplicabilitate în mediul rural din România .................................................................................................................... 17   2.4. Prezentarea unor elemente de politici publice naţionale privind prevenirea şi reducerea abandonului şcolar în perioada 2000-2011 .............................................................................. 23   2.5. Prezentarea legislaţiei în vigoare privind prevenirea şi rezolvarea problematicii abandonului şcolar ................................................................................................................... 24   3. COMPONENTA DE CERCETARE CALITATIVĂ .......................................................... 30   3.1 Cauzele abandonului şcolar şi părăsirii timpurii a şcolii conform rezultatelor cercetării.. 30   3.2. Identificarea nevoilor specifice ale grupului ţintă, a nivelului de instruire a persoanelor implicate în dezvoltarea programelor de prevenire a părăsirii timpurii a şcolii ...................... 37   4. MODALITĂŢI DE ABORDARE INTEGRATĂ A ABANDONULUI ŞI PĂRĂSIRII TIMPURII A ŞCOLII .............................................................................................................. 41   5. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI ..................................................................................... 45   6. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE......................................................................................... 49   7. ANEXĂ................................................................................................................................ 52  

 

Pagina 4

 

1. METODOLOGIE

Culegerea şi prelucrarea datelor Demersul de cercetare în etapa calitativă a studiului s-a desfăşurat conform caietului de sarcini. Astfel, au fost realizate 42 de studii de caz pentru cele 42 de localităţi din mediul rural, selectate de către beneficiar, câte 6 localităţi în fiecare dintre judeţele: Brăila, Buzău, Călăraşi, Harghita, Neamţ, Prahova şi Suceava. Instrumentele utilizate în culegerea şi analiza datelor au fost ghidul de interviu (vezi anexa 1), respectiv o fişă a localităţii (vezi anexa 2), precum şi o fişă a unităţii de învăţământ (vezi anexa 3). Au fost realizate de către operatorii de interviu 42 de interviuri cu directorii şcolilor desemnate de către beneficiar (câte un interviu per localitate), 42 de fişe ale localităţilor (câte o fişa per localitate) şi 42 de fişe ale unităţilor de învăţământ (câte o fişă per unitate de învăţământ vizată). Durata etapei de culegere a datelor a fost de 13 zile, din data de 08.11.2011 până în 20.11.2011. În această fază operatorii de interviu s-au deplasat în cele 42 de localităţi selectate pentru a lua un interviu directorului şcolii identificate de către beneficiar, respectiv pentru a completa cele două fişe (fişa localităţii şi fişa unităţii de învăţământ). Etapa de analiză (realizarea studiilor de caz) s-a derulat între 18.11.2011 şi 28.11.2011. Datele au fost prelucrate integrat, cu alte cuvinte în realizarea studiului de caz au fost incluse şi analizate datele preluate din fişa unităţii de învăţământ, din fişa localităţii, respectiv din interpretarea interviului obţinut de la directorul fiecărei şcoli vizate. Expertii implicaţi în realizarea studiului sunt cei care au fost cuprinşi în echipa de implementare a proiectului prezentată în faza de ofertare, în Formularul 8 din Documentele de calificare. Dificultăţile întâmpinate Dificultăţile întâmpinate pe parcursul etapei calitative a „Studiului-diagnostic privind abandonul şcolar şi părăsirea timpurie a şcolii în mediul rural” au apărut, în cea mai mare parte, în etapa de culegere a datelor. Operatorii de teren au întâmpinat greutăţi în obţinerea informaţiilor solicitate prin fişa localităţii. O parte dintre autorităţile locale au refuzat să învăţământ. O parte dintre autorităţile locale au solicitat trimiterea materialelor prin e-mail,
 
Pagina 5

colaboreze şi, de aceea, trei fişe ale localităţii au fost completate de către directorul unităţii de

). întrucât nu a putut fi realizată sau supravegheată de operator. Cu toate acestea.   Pagina 6 .   de aceea completarea fişei a fost pe alocuri lacunară. Planul Strategic Local etc. informaţiile relevante care lipseau au fost completate fie telefonic. fie din alte surse (Ghidul Primăriilor on-line. site-ul primăriilor.

încercarea de a defini fenomenul abandonului şcolar este mai dificilă datorită numeroaselor şi diferitelor definiţii utilizate. câteva luni? Ar trebui sau nu incluşi şi cei care aleg să intre în câmpul muncii. în special în mediul rural.9 %.1. dintr-un efectiv de 27 de ţări membre ale Uniunii Europene.   2. în 2008 a scăzut la 15. Validat ca problemă socială gravă în rândul ţărilor subdezvoltate şi în curs de dezvoltare.pdf. accesat 9 nov. în ţara noastră abandonul şcolar a luat amploare în ultimii ani.7%). pag. sunt înregistraţi în sistemele naţionale ca fiind persoane care au abandonat Pagina 7 1 http://ec. pot apărea întrebări de genul: cât timp trebuie să fi lipsit un elev de la şcoală pentru a se considera că a abandonat şcoala – câteva săptămâni. rata abandonului şcolar pentru aceeaşi ţară poate avea valori diferite în funcţie de organismul internaţional care a monitorizat fenomenul. din moment ce nu folosesc aceiaşi indicatori. Portugalia şi Spania. early school leaving) este unul dintre subiectele de top de pe agenda politică educativă din România şi din Uniunea Europeană. astfel încât este destul de dificil a se compara datele culese de diverse instituţii.6%). În plus. Astfel. mai ales în contextul european al liberei circulaţii a persoanelor. cei care pleacă în altă ţară.6 % în 2009. COMPONENTA DE DOCUMENTARE 2.europa. cei care se reînscriu la cursuri ca şi adulţi sau cei care nu au capacitatea cognitivă să obţină o diplomă de absolvire a liceului? Având în vedere că fenomenul migraţiei a luat o amploare din ce în ce mai mare. ţări care înregistrau o rată a abandonului şcolar de peste 30% (Commission staff working paper.eu/education/school-education/doc/earlywp_en. 71). urmând ca apoi să crească la 16. La nivel european. Reducing early school leaving. Definirea abandonului şcolar (perspectivă teoretică) Fenomenul abandonului şcolar (school dropout. continuându-şi educaţia acolo. Accompanying document to the Proposal for a Council Recommendation on policies to reduce early school leaving. 2011   . cu două poziţii înaintea Bulgariei (14. Fenomenul suportă conceptualizări diferite.9% după care. dar cu mult după Malta. rata abandonului şcolar în România a înregistrat anumite fluctuaţii: în anul 2004 se situa la 22. România se clasa pe locul 6 în topul ţărilor cu rata cea mai mare de abandon şcolar (16. La nivelul anului 2009. De-a lungul ultimilor 10 ani.

2011   2 Pagina 8 . Rotterdam. sunt forţaţi să rămână la şcoală – reticenţii (reluctant stayers)? A fi prezent fizic nu înseamnă în mod automat plus cunoaştere sau dobândire de competenţe (Annexes to the Draft Policy Paper on Early Education Leaving. http://youthforum. sunt forţaţi să aleagă o altă instituţie de învăţământ care să le ofere o calificare ce nu reflectă neapărat talentul lor (de câte ori nu s-a întâmplat şi în România ca elevii „problemă” să fie determinaţi să se mute la o şcoală mai slabă sau la o şcoală profesională?) (Annexes to the Draft Policy Paper on Early Education Leaving. 2011 3 http://youthforum. se numără: United Nations Millenium Development Goals. statisticile EUROSTAT). a fi înscris într-un sistem educaţional sau nu). accesat 5 noiembrie. Măsurarea şi definirea conceptului de părăsire timpurie a şcolii este ambiguă din cauza faptului că diferite instituţii – naţionale şi internaţionale – operează cu definiţii distincte. deşi nu mai învaţă. Rotterdam. Există două mari categorii de definiţii: definiţii formale şi definiţii funcţionale.org/en/system/files/yfj_public/strategic_priorities/en/005208_ANNEXES_Early_Education_Leaving. dezvoltarea la nivelul Uniunii Europene a unor valori de bază în ceea ce priveşte educaţia (prin Strategia Europe 2020. studiile OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) şi studii ale International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA. Olanda.pdf. Definiţiile formale se concentrează asupra caracteristicilor formale (a avea o diplomă sau nu.org/en/system/files/yfj_public/strategic_priorities/en/005208_ANNEXES_Early_Education_Leaving. accesat 5 noiembrie. implicit.org/en/system/files/yfj_public/strategic_priorities/en/005208_ANNEXES_Early_Education_Leaving.pdf. Mai mult. 2011 4 http://youthforum. nu mai acumulează nici un fel de informaţii. pag 33) Printre organizaţiile internaţionale preocupate de problema educaţiei în general şi. în timp ce definiţiile funcţionale se concentrează asupra „funcţionalităţii” persoanei (dacă persoana respectivă a dobândit competenţe suficiente pentru a funcţiona într-un anumit mediu) (Annexes to the Draft Policy Paper on Early Education Leaving. Rotterdam. pag 22) Tot la nivel de rafinare a conceptului de abandon şcolar se pune şi problema celor cu rezultate slabe la învăţătură (underachievers) care. de studiul abandonului şcolar. Olanda.pdf. iniţiativele UNESCO privind programul „Educaţia pentru toţi”. ce se întâmplă cu cei care. pag 24). în unele sisteme de învăţământ. accesat 5 noiembrie. Olanda.   şcoala? Acestea sunt doar o parte dintre întrebările cărora nu li s-a găsit încă un răspuns unitar.

Se va observa că majoritatea organismelor preferă să nu ofere o http://www. întrucât nu toţi cei care au părăsit timpuriu şcoala au abandonat-o: poate a fost o decizie raţională să urmărească alte scopuri precum angajarea sau specializarea în altceva – poate au ales să înveţe o meserie.şi părăsirea timpurie a şcolii (early school leaving) – folosit în restul ţărilor şi de către instituţiile internaţionale. înregistrând mai mult de 15 zile de absenţe nemotivate.pdf. dar care nu mai este activ. Inventariem în continuare un set de definiţii ale abandonului şcolar date de către instituţii internaţionale. conform căruia „elevul care abandonează şcoala este acel elev care a fost înregistrat în sistem. acelaşi document citat anterior face distincţie între abandon şcolar (dropout) – termen folosit în Marea Britanie şi alte ţări anglosaxone. referindu-se la întreruperea unui curs în general sau a educaţiei vocaţionale (Commission staff working paper.eu/education/school-education/doc/earlywp_en. să facă ucenicie.   Aproape toate statele şi organizaţiile internaţionale folosesc definiţia formală.pdf. redactat de către o instituţie canadiană (Youth Action and Policy Association-YAPA) (Access and Equity manual or working with young people.europa. care are conotaţii negative . Una dintre cele mai vechi definiţii este cea a lui Morrow (1987:342-355). accesat 4 noiembrie 2011   Pagina 9 5 . Accompanying document to the Proposal for a Council Recommendation on policies to reduce early school leaving. pag 635) se menţionează că termenul corect care trebuie folosit este cel de părăsire timpurie a şcolii (early school leaving).org. Într-un alt document. pag 56) De cele mai multe ori însă.yapa.au/openingdoors/early_school_leavers/opening_doors_chapter. în timp ce termenul de „abandon şcolar” (school dropout) are un înţeles mai restrictiv. accesat 3 noiembrie 2011 6 http://ec. Reducing early school leaving. termenii se suprapun şi se utilizează ca şi sinonime. Într-un document redactat de Comisia Europeană se menţionează că termenul „părăsire timpurie a şcolii” (early school leaving – ESL) include toate formele de părăsire a educaţiei şi trainingului înainte de absolvirea nivelului doi de educaţie conform clasificării ISCED sau înainte de obţinerea unui certificat vocaţional echivalent. În ceea ce priveşte terminologia. cu excepţia Olandei care operează conceptul de „calificare de bază (starting qualification)” – nivel minim de educaţie necesar găsirii şi păstrării unui job. care are rezultate nesatisfăcătoare la învăţătură şi care nu a depus vreo cerere de înscriere în altă formă de învăţământ public”.

2 sau 3c scurt). 7 8 http://www. 310).europa. 59). 1. inclusiv cei care au urmat o educaţie vocaţională care nu a dus la obţinerea unui certificat de absolvire echivalent celui de terminare a nivelului 2. Definiţia OECD: cel care părăseşte timpuriu şcoala este o persoană între 20 şi 24 de ani care nu are o calificare din nivelul doi de educaţie (lower secondary education) şi care nu este înscris în nici o schemă educaţională. accesat 7 noiembrie 2011   Pagina 10 . http://ec.europa.pdf. Prin urmare. pag. Reducing early school leaving. 17). 2011:1 10 http://www. ci mai degrabă să descrie categoria de persoane care se încadrează în rândul celor care sunt considerate a fi părăsit timpuriu şcoala: Definiţia EUROSTAT: cel care părăseşte timpuriu şcoala este o persoană între 18 şi 24 de ani. Accompanying document to the Proposal for a Council Recommendation on policies to reduce early school leaving. accesat 7 noiembrie 2011 9 .pdf. accesat 9 nov.   definiţie restrictivă a fenomenului. Definiţia a fost acceptată de către toţi Miniştrii Educaţiei statelor membre ale Uniunii Europene în cadrul Consiliului din 2003 (UE 15.eu/education/school-education/doc2268_en. când Uniunea Europeană încă nu trecuse prin primul val de extindere) (Early school leaving in Europe guide.htm. cei care nu au absolvit învăţământul obligatoriu sau nu au obţinut certificate de calificare (Commission staff working paper.drugsandalcohol. Definiţia National Youth Federation (1998): părăsirea timpurie a şcolii reprezintă decizia voluntară sau impusă de a părăsi şcoala fără a obţine diploma în urma examenelor de absolvire a ciclului primar (Junior Cycle examination) şi înaintea împlinirii vârstei minime legale până la care învăţământul este obligatoriu (Characteristics of early school leavers: results of the research strand of the 8-to 15-year old early school leavers initiative.com/topics/education/school-leaving. fără a absolvi ciclul sau programul. accesat 3 noiembrie 2011 http://ec.eubusiness.ie/13467/1/CharofESL. 28). gimnazial sau mai puţin de 2 ani din liceu (conform clasificării ISCED – nivelul 0. Definiţia Comisiei Europene: copiii care părăsesc timpuriu şcoala sunt cei care nu au absolvit cel de-al doilea ciclu de învăţământ (Council recommendation on policies to reduce early school leaving. primar. Definiţia UNESCO: abandonul şcolar (dropping out sau early school leaving) presupune părăsirea educaţiei formale (oferite de şcoală). care nu a primit o calificare la nivelul secundar superior (upper secondary qualification) şi care nu urmează nici o altă formă de educaţie sau training. pag. pag.11/.eu/education/school-education/doc/earlywp_en. cei care au părăsit timpuriu şcoala sunt cei care au absolvit doar ciclul preşcolar. pag.

yapa.uk/Site/29/Documents/Section%205%20working%20with%20early%20school%20le avers. părăsirea sistemului educativ 11 http://www. Definiţie Canada: cel care a părăsit timpuriu şcoala este cel care a fost înregistrat în sistem la începutul unui an. 2011:1   Pagina 11 . 2001:22-35. conform căreia sintagma „părăsirea timpurie a şcolii” este folosită în legătură cu cei care părăsesc sistemul de educaţie şi training absolvind doar nivelul 2 de educaţie sau chiar mai puţin şi care nu mai sunt în niciun sistem de educaţie sau training. 513). section 5. În ceea ce priveşte definirea fenomenului abandonului şcolar în România părerile sunt împărţite.111). accesat 9 nov. O altă definiţie este părăsirea sistemului educaţional înainte de a promova minim 5 examene din cele trecute în Certificatul de Absolvire sau o calificare echivalentă (Working with Early School Leavers. pag.europa.   Definiţie Irlanda: abandonul şcolar reprezintă non-participarea la învăţământ de către o persoană care încă nu a împlinit 16 ani (vârsta până la care învăţământul este obligatoriu) sau înainte să fi absolvit trei ani din ultimul ciclu de învăţământ în care a fost înscris. pag 6312:). sunt de părere că abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării şcolii. accesat 3 noiembrie 2011 13 http://ec.eu/education/school-education/doc/earlywp_en.pdf. Una dintre cele mai recente definiţii este cea din recomandarea Consiliului European din 28 iunie 2011 privind politici de reducere a abandonului şcolar (pentru implementarea Strategiei Europa 2020). Reducing early school leaving.au/openingdoors/early_school_leavers/opening_doors_chapter.org.youthnetni. O altă definiţie ar fi aceea că cel care a părăsit timpuriu şcoala este cel care nu are o diplomă de absolvire a liceului sau de orice fel de educaţie formală până la vârsta de 20 de ani. Unii specialiştii (Viadero. precum Neamţu (2003:15-60). Definiţie Australia: cel care a părăsit timpuriu şcoala este acea persoană care a părăsit şcoala înaintea absolvirii clasei a XII-a (Access and Equity manual or working with young people. accesat 7 noiembrie 2011 12 http://www. Accompanying document to the Proposal for a Council Recommendation on policies to reduce early school leaving. Alţii. trăind în acelaşi loc.pdf.org. Finn.pdf. nu mai este înregistrat în sistem la începutul anului următor. 1989:117-142) susţin că se consideră abandon şcolar părăsirea timpurie a şcolii înainte ca elevul să fi atins nivelul de educaţie obligatoriu. nu are nici o diplomă şi este încă în viaţă. dar şi suficient integrării sale viitoare pe piaţa forţei de muncă. (Commission staff working paper.

2. Indicatorul poate fi considerat şi în categoria celor care vizează participarea la formarea profesională continuă. în literatura de specialitate În viziunea experţilor. modf. Mai exact. 2010:59) reprezintă: „proporţia populaţiei în vârstă de 18-24 ani cu nivel gimnazial de educaţie sau care nu şi-a completat studiile gimnaziale şi care nu urmează nicio formă de educaţie şi formare profesională. depăşind cu mai mult de doi ani vârsta clasei respective.2. rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie (Raport asupra stării sistemului naţional de învăţământ. Cercetării.   Pagina 12 . art. dacă indicele de abandon şcolar este mare. fiind totodată importantă pentru analizarea şi proiectarea fluxurilor de elevi în cadrul unui anumit nivel de educaţie. Definiţia oficială dată abandonului şcolar este detaliată în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. 68 alin. 2005. abandonul şcolar este un proces cu „rădăcini” multiple. 2011:18 ). din totalul de vârstă de 1824 ani. 2003:15-60). se află în situaţie de abandon şcolar elevul care nu frecventează cursurile de zi ale unei clase din învăţământul obligatoriu. Cauzele abandonului şcolar în mediul rural. Rata abandonului şcolar este definită de către MECTS . abandonul şcolar şi părăsirea timpurie a şcolii creează condiţiile insuccesului integrării sociale. ” Din punct de vedere economic (Neamţu. Tineretului şi Sportului (Raport asupra stării sistemului naţional de învăţământ. conform acestuia. În acest sens. 2008:20-22).” Pe de altă parte. (5) (ROFPREU.   indiferent de nivelul la care s-a ajuns. 2009:66) ca „reprezentând diferenţa între numărul elevilor înscrişi la începutul anului şcolar şi cel aflat în evidenţă la sfârşitul aceluiaşi an şcolar. înaintea obţinerii unei calificării sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. (Hunt.Ministerul Educaţiei. abandonul şcolar reprezintă un indicator al eficienţei sistemului educaţional astfel încât. întrucât reduce şansele autorealizării profesionale şi limitează integrarea pe piaţa muncii. atunci sistemul educaţional este ineficient. Aceasta permite evaluarea eficienţei interne a sistemului de educaţie. Pentru a înţelege cu adevărat cauzele şi tendinţele de manifestare ale fenomenului este nevoie de o abordare interdisciplinară deopotrivă teoretică şi empirică.

cei care au un nivel scăzut de auto-identificare cu şcoala. rata abandonului şcolar a crescut. Acesta este singurul loc în care se poate interveni direct de la nivel guvernamental. Caracteristicile familiale. deşi sunt încă în statistici. este mult mai puţin probabil ca elevii din şcoli omogene (inclusiv din punct de vedere etnic) să părăsească şcoala – primesc aceeaşi educaţie şi astfel se simt „similari”. 3. Caracteristicile individuale. dar şi copii care pur şi simplu dispar din statistici (ai emigranţilor de exemplu) sau copii care. pag 514) se inventariază patru factori comprehensivi care duc la apariţia situaţiei de abandon şcolar: 1. 2011   14 Pagina 13 .   În documentul elaborat de către Youth Forum Jeunesse (Annexes to the Draft Policy Paper on Early Education Leaving. s-au identificat trei tipuri de categorii de copii care au părăsit timpuriu şcoala: dispăruţii (the disappeared) – cei care nu reuşesc niciodată să se adapteze şcolii. etnie) joacă un rol important: bărbaţii şi minorităţile etnice manifestă o predispoziţie ridicată la părăsirea timpurie a şcolii. Tot la fel. Caracteristicile societăţii. distanţa socială dintre ei fiind mică. capitalul social al familiei are o mare influenţă: copiii care provin din familii monoparentale sau care nu au o relaţie foarte bună de comunicare cu părinţii sunt mai expuşi riscului de abandon şcolar. copii ai populaţiei nomade sau ai refugiaţilor.pdf. http://youthforum. încep să nu le mai placă la şcoală şi termină prin a o părăsi. La fel s-a întâmplat şi atunci când s-au înregistrat foarte multe oportunităţi de angajare pentru forţa de muncă necalificată. Olanda. Ori de câte ori s-a înregistrat o creştere economică şi o lipsă a forţei de muncă. Caracteristicile şcolii.org/en/system/files/yfj_public/strategic_priorities/en/005208_ANNEXES_Early_Education_Leaving. Un alt factor îl reprezintă participarea şi identificarea – participarea la ore duce la identificare. Astfel. Caracteristicile demografice (sex. Rotterdam. nu mai frecventează şcoala. Apoi. 4. rezultatele Pisa 2003 sugerează că cei cu abilităţi cognitive reduse (de exemplu cei care repetă clasele) tind să aibă rezultate scăzute şi sunt mai predispuşi la abandon din cauza motivaţiei scăzute. accesat 5 noiembrie. 2. Studiile arată că acei copii care provin din familii cu un nivel scăzut de educaţie sau care au un status socio-economic scăzut sunt mult mai predispuşi la părăsirea timpurie a şcolii. Luând în considerare toţi aceşti factori. capitalul uman al familiei de provenienţă contează foarte mult.

merg să facă ucenicie sau aleg să urmeze cariere alternative. În Raportul final al Comisiei Europene asupra părăsirii timpurii a şcolii din 2005 (European Comission.   . schimbarea şcolilor. sunt menţionaţi o serie de factori externi (individului) care duc la apariţia fenomenului de abandon şcolar. Oportuniştii (opportune leavers) – nu s-au decis asupra unei cariere de urmat. Reticenţii (would-be or reluctant stayers) – nu găsesc oportunităţile de după şcoală. bolile fizice sau psihice. numărul de copii în clasă. influenţa părinţilor (circumstanţe problematice din familie – structura familiei. P. aparţin grupurilor dezavantajate (copii care lucrează sau aparţin etniei rome) sau sunt emigranţi. costurile (publice şi private) în ceea ce priveşte educaţia. fiecare dintre ele având motive şi nevoi specifice: Pozitivii (positive leavers) – cei care se angajează. citat în Raportul Comisiei din 2005 (Dwyer.. sarcina la adolescente . The Youth Research Centre. şi anume: statusul socio-economic. dar trebuie să îşi găsească un loc de muncă sau preferă o relaţie în loc să îşi continue studiile. performanţa şcolară anterioară. social. statusul privind angajarea). egalitatea socială. raportul dintre numărul de elevi şi cel al cadrelor didactice. o îmbunătăţire a relaţiei elev-cadru didactic şi negocierea curriculumului îi Pagina 14 poate salva. Ulterior. etnia. factori care ţin de politicile publice naţionale în ceea ce priveşte educaţia şi includ: durata învăţământului obligatoriu. În acelaşi document sunt amintiţi şi factori interni (personali) care influenţează părăsirea timpurie a şcolii: comportamentul deviant. identifică şase tipuri de categorii de persoane care părăsesc timpuriu şcoala. 2005:68-118). - dezavantajaţii (disadvantaged) – copiii care intră în sistemul educaţional cu un dezavantaj economic. 2005: 57]). Mai există o serie de factori externi care nu ţin de politicile publice. pot avea nevoie de o „a doua şansă”. care nu mai văd sensul de a mai merge la şcoală sau pentru care valoarea dată de educaţie lipseşte sau este neclară. calitatea şi eficienţa cheltuielilor bugetare pentru educaţie.   - nemulţumiţii (disaffceted) – cei care nu mai sunt motivaţi. nivelul de educaţie. 1966: [European Comission.

O soluţie ar putea fi iniţierea unor programe locale post-şcoală. De regulă. 2010:23) este. de asemenea. 2010:11). Apariţia unui copil (Voicu. potrivit literaturii de specialitate (Voicu. Ei renunţă timpuriu la şcoală şi intră pe piaţa muncii (Voicu. Cel mai adesea. un . Acest fapt îi împinge pe unii elevi să renunţe la şcoală înainte de finalizarea unui ciclu de învăţământ sau înainte de a obţine o calificare sau o specializare. Abordări inovative – prezenţă flexibilă. sărăcia este principala cauză directă şi indirectă a fenomenului. 2010:22) pentru a aduce venituri suplimentare familiei. 2010:22) este un alt determinant al abandonului şcolar. Un alt factor care se asociază cu abandonul şcolar în mediul rural este dezorganizarea familiei (Voicu. Membrii familiei trăiesc într-o stare de sărăcie acută şi sunt adesea victime ale alcoolismului şi violenţei domestice. Familiile dezorganizate intră într-un cerc vicios din care nu reuşesc să iasă fară un ajutor specializat. Corelată cu sărăcia. 2010:22) este şi mai influent. - Descurajaţii (discouraged leavers) – nu au avut succes la şcoală. Politici şi programe mai flexibile îi pot ajuta.) sunt foarte greu de suportat de familiile nevoiaşe. Modelul educaţional oferit de părinţi (Voicu. elevii care ajung să renunţe la educaţie provin din familii în care părinţii nu au mai mult de opt clase. costurile legate de educarea copiilor (rechizitele şcolare. conform părerii specialiştilor preced abandonul şcolar. locuri de muncă part time îi pot ajuta să nu părăsească şcoala. Familiile unde există fraţi mai mari ce au renunţat timpuriu la educaţie tind să reproducă modelul şi în puternic determinant al renunţării la educaţie în mediul rural. aceşti părinţi nu se implică în educaţia copiilor şi nici nu sunt conştienţi de riscul la care se expun elevii care părăsesc timpuriu şcoala. Modelul educaţional oferit de fraţi (Voicu. Nu în puţine cazuri. fiind prin caracteristici mai   Pagina 15 ce priveşte fraţii mai mici. copiii sunt trimişi de către părinţi să muncească şi să contribuie la veniturile familiei. De regulă. au performanţă şi interes scăzut. factori care. starea de sănătate precară (Lawrence. 2010:11). Alienaţii (alienated leavers) – au nevoi asemenătoare cu cele ale categoriei anterioare. Însă. 2008:1638) este un alt motiv pentru care unii elevi ajung să abandoneze şcoala.   - Circumstanţialii (circumstantial leavers) – părăsesc şcoala din motive care nu ţin de educaţie (de exemplu nevoi ale familiei). îmbrăcămintea etc. dar este mult mai greu să se vină în întâmpinarea acestora. În altă ordine de idei. aceşti copii revin în sistemul de învăţământ în cadrul programelor de tip „a doua şansă” şi ating un nivel de educaţie minimal.

Pe de altă parte. 2000:5-27) este. 2009:23) contrazic acest fapt. studiile empirice (UNICEF România şi Centrul Educaţia 2000+. Apariţia cazurilor de abandon şcolar se datorează şi unor factori sociali la nivel macro. Distanţa foarte mare până la unitatea de învăţământ (Colclough. 2003:15-60). Prin urmare. elevii care nu au resursele intelectuale necesare pentru a se mobiliza în vederea depăşirii dificultăţilor vor căuta să-şi satisfacă nevoia de valorizare personală în afara şcolii. Specialiştii în psihologie susţin că abandonul şcolar este cauzat şi de factori de natură psihologică cum sunt starea psihologică a elevului şi reacţia acestuia la apariţia insuccesului şcolar (Neamţu. şcoala a ajuns să fie abandonată pentru ca nu mai este percepută ca valoare în sine. 2010:23) care acţionează ca un factor puternic de stopare a continuării educaţiei mai ales în normă informală a non-continuării educaţiei după clasa a VIII-a (Voicu. În   Pagina 16 comunităţile rurale cu populaţie de etnie romă. migraţia circulatorie (Voicu. dar există probleme importante de reintegrare a copiilor de migranţi care părăsesc sistemul şi apoi se reîntorc. o cauză a părăsirii timpurii a şcolii. părăsind şcoala într-un final. De asemenea. 2003:15-60) şi a conflictelor cu autorităţile şcolare. Lipsa motivaţiei pentru şcoală a elevilor (Neamţu. 2010:22) nu pare a fi un factor de risc în sine. Dincolo de provenienţa din familii dezorganizate. de asemenea. datorată toleranţei scăzute la efort intelectual. constituie o altă cauză a abandonului şcolar. la vârste mai mari. factori culturali care imprimă copiilor comportamente de gen aflate în incongruenţă cu obiectivele şcolare. în comunităţile rurale există o . tinerele fete care ajung în situaţia de a deveni mame găsesc de regulă exemple de predecesoare în comunitatea în care locuiesc şi în care este adesea plasată şcoala. în special pentru elevii din mediul rural unde infrastructura slab dezvoltată şi facilităţile de transport limitate îngreunează accesul la şcoală. sărace. Este posibil să apară însă o încredere redusă în educaţie chiar în momentele imediat premergătoare abandonului şcolar. 2010:23). neglijentă sau ostilă a unor părinţi faţă de actul educaţional şi fată de evoluţia propriilor copii. precum şi calitatea mai scăzută a educaţiei din mediul rural sunt două dintre cauzele abandonului şcolar. Potrivit aceluiaşi studiu încrederea scăzută în educaţie se dovedeşte a fi mai degrabă un stereotip infirmat de realitate. et al.   degrabă un atribut al comunităţii decât un act individual. Unii experţi (Neamţu. Aceasta se corelează şi cu atitudinea indiferentă. Printre aceştia se numără norma mariajului timpuriu (Voicu. În astfel de situaţii. 2003:15-60) consideră că încrederea scăzută în educaţie. De asemenea.

În acest context. Lewin. restul rămânând în sat pentru a duce tradiţia mai departe. În perioada 1990-1995. 2.   aceste comunităţi. sprijin. Abandonul şcolar are o etapă premergătoare. 2008: 105. de aceea. atât de jos în sus. cât şi de sus în jos. La nivelul unităţilor de învăţământ. au fost implementate bune practici de prevenire şi de reducere a părăsirii timpurii a şcolii care au constat în activiţăţi educative de creştere a atractivităţii şcolii şi de creştere a gradului de implicare şcolară a elevilor. elevi care se află într-una din cele două situaţii ar trebui luaţi într-o evidenţă specială şi observaţi mai îndeaproape. familie.3 Analiza bunelor practici pentru prevenirea abandonului şcolar cu aplicabilitate în mediul rural din România Având în vedere că până la schimbarea regimului comunist nu s-a vorbit foarte mult şi public despre problematica abandonului şcolar. doar o mică parte dintre elevii care au absolvit clasa a VIII-a se înscriu în clasa a IX-a. Pagina 17 • echipe formate din membri ai comunităţii care intervin în reintegrarea şcolară   . fapt care a condus şi la apariţia unor măsuri de intervenţie în prevenirea şi combaterea problemei pe de-o parte. a copiilor. Evoluţia fenomenului a cunoscut o creştere semnificativă începând cu anii 2000. Specialiştii (Hunt. şi de asistare a persoanelor în situaţie de risc şi de abandon şcolar pe de altă parte. Odată cu agravarea problemei a crescut şi implicarea în combaterea şi prevenirea fenomenului. implicare. părăsirea timpurie a şcolii a fost semnalată ca problemă socială în România în anii `90 în presă şi în mediul academic. Intervenţia s-a realizat şi la nivel naţional prin intermediul ministerului educaţiei. comunitate. Ampiah and Adu-Yeboah. 2010:25-29) şi literatura de specialitate redau câteva bune practici de prevenire a fenomenului în zonele cu o rată ridicată a abandonului şcolar. Studiile empirice din România (Voicu. intervenţia a avut loc la toate nivelurile de acţiune. parteneriate bazate pe colaborare. din partea unităţilor de învăţământ şi a autorităţilor locale. dar şi la nivel european prin strategiile de reducere a abandonului şcolar. Printre acestea se numără: • parteneriatele dintre şcoală. 2008:52. 2009:75) sunt de părere că precursorii abandonului şcolar sunt absenteismul şi repetenţia. soluţia naţională găsită pentru această problemă a fost garantarea alocaţiei de stat doar pentru copiii care frecventează învăţământul obligatoriu.

Pe de altă parte. • • • Practicile enumerate anterior au o aplicabilitate largă şi pot fi adapate atât în localităţile din mediul rural cu o incidenţă ridicată a abandonului şcolar. Bihor. dar cel mai mult implicarea cadrelor didactice şi a părinţilor. concursuri tematice. Odată cu integrarea în Uniunea Europeană. în vederea obţinerii actelor de identitate. solicită implicarea comunităţii. cât şi din mediul urban.). rechizite. Bunele practici menţionate. ci şi actori transnaţionali. demersurile de prevenire şi reducere a abandonului şcolar din mediul rural din România angrenează nu doar autorităţi şi actori cheie de la nivelul fiecărei comunităţi. valorizarea elevilor aflaţi în dificultate prin activităţi educative extracurriculare pentru a le creşte ataşamentul faţă de şcoală. Ultimii doi sunt actorii cheie în implementarea bunelor practicilor. În cadrul acestui proiect. României i s-a oferit posibilitatea de intervenţie în prevenirea şi stoparea abandonului şcolar la scară largă prin proiecte cofinanţate de Fondul Social European şi realizate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. relaţii deschise şi de sprijin între colegi.   • activităţi extraşcolare (excursii. deoarece sunt în permanent contact cu elevii şi pot atrage atenţia organismelor (autorităţi sau organizaţii non-guvernamentale) competente asupra eventualelor nevoi de intervenţie. Babeş-Bolyai. implementarea unor programe educative aleternative de tip „a doua şansă” pentru cei care au abandonat şcoala. tabere de vacanţă etc. Comunitate şi Familie şi este implementat din 2010 până în 2012 împreună cu inspectoratele şcolare judeţene Cluj. activităţi de consiliere şcolară. • • • informarea şi consilierea părinţilor cu privire la nevoile copiilor. consilierea elevilor şi a părinţilor în vederea accesării fondurilor şi alocaţiilor legale (burse. Alba şi Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii . europeni. vizite la muzee. bani pentru calculator). a autorităţilor locale. Iată câteva astfel de programe implementate sau în curs de implemetare: „Vreau să termin şcoala şi eu !” Este un proiect iniţiat de Fundaţia Română pentru Copii. responsabilizarea la nivelul clasei. în jur de 400 de copii care aparţin grupurilor   Pagina 18 Satu Mare. în marea lor majoritate. alocaţii. spectacole. creşterea gradului de conştientizare a beneficiilor aduse de o educaţie corespunzătoare.

în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor. copiii defavorizaţi sunt îngrijiţi de personal care să îi ajute să treacă peste greutăţile de acasă şi peste dificultăţile de la şcoală. În centrele de zi. În plus. Astfel. şi este . dar şi părinţilor acestora. dar şi de consiliere psihologică şi psihopedagogică. precum şi efectele pe termen lung ale abandonului şcolar în viaţa individului adult.   vulnerabile vor fi ajutaţi să nu abandoneze şcoala. familii monoparentale. Obiectivul proiectului este de a facilita accesul la educaţie şi de a creşte nivelul de educare a elevilor care provin din medii defavorizate şi sunt în risc de abandon şcolar sau în risc de eşec şcolar.   Pagina 19 este cofinanţat de Fondul Social European. DGASPC Sector 3. în acestă etapă urmând să fie incluşi 100 de elevi din cele 5 localităţi. FDP va organiza caravanele elevilor pentru stimularea participării şcolare. Sud-Muntenia. Sunt vizaţi mai ales elevii de etnie romă sau cei cu o situaţie economică dificilă (venituri scăzute. dezorganizate. FDP va iniţia un program de tip „Şcoală după Şcoală” şi va dezvolta parteneriate cu şcoli şi cu instituţii care se implică în prevenirea abandonului şcolar. Oradea. Sud-Est). Nord-Vest. Activităţile cu copiii se desfăşoară în centrele de zi ale FRCCF din Cluj-Napoca. Satu Mare. de meditaţii. dar şi de burse de studiu. „Parteneriatul multiregional pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii” Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor (FDP) vine în ajutorul copiilor cu risc de abandon şcolar printr-un proiect care îşi propune să prevină părăsirea timpurie a şcolii în patru regiuni din România (Bucureşti-Ilfov. În cadrul programului. implementează în perioada 01 iulie 2010 – 30 iunie 2012 proiectul cu titlul „Şcoala. Grupul ţintă îl constituie elevii cu risc de părăsire prematură a şcolii. copiii vor beneficia de servicii de orientare şi consiliere. şi anume în oraşele Bucureşti. în cadrul POSDRU 2007-2013. Acest program se adresează copiilor care fac parte din grupuri defavorizate. Dâmboviţa. de activităţi de timp liber şi de socializare. şansa mea!”. Se vor desfăşura activităţi specifice pentru promovarea şi îmbunătăţirea abilităţilor sociale ale elevilor cu risc ridicat de abandon şcolar. în perioada 2010-2013. ei vor avea parte de sprijin la teme. Proiectul implementat de FDP în parteneriat cu filialele sale din Cluj şi Dâmboviţa. „Şcoala şansa mea!” Universitatea din Oradea. în vederea viitoarei includeri a acestora pe piaţa muncii. Câmpia Turzii şi Popeşti judeţul Bihor. precum şi de o masă consistentă în fiecare zi. Cluj şi Galaţi. dar şi ateliere de lucru interactive cu participarea personalului instituţiilor de învăţământ sau care oferă servicii sociale. Obiectivul major este prevenirea şi corectarea abandonului şcolar. părinţii plecaţi la muncă în străinătate).

cei mai buni copii Pagina 20 vor fi premiaţi în cadrul unor concursuri de creaţie. „Alege şcoala!” Patriarhia Română. Proiectul transnaţional a fost lansat în ianuarie 2011. Iaşi. la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Constanţa. Acesta este finanţat din fonduri europene şi se va desfăşura pe o perioadă de 34 de luni. 660 de elevi vor fi asistaţi prin acţiuni de prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a şcolii. persoane vulnerabile la abandonul şcolar în ciclul primar de educaţie care vor urma ateliere creative „şcoala după şcoală” în centrele multimedia şi 300 (150 per an şcolar) în ciclul preşcolar de educaţie care vor urma ateliere de creaţie pilot. Proiectul este implementat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa. Călăraşi. Proiectul va deschide şcolii oportunităţi pentru desfăşurarea de activităţi variate şi flexibile încât să motiveze grupul vulnerabil în sensul educaţiei şi al învăţării. CDO Opere Sociali (Italia) şi Organizaţia Sotas (Lituania). Prahova. implemenează în perioada 2009-2012 proiectul educaţional „Alege Şcoala!”. Obiectivul general al proiectului este prevenirea şi combaterea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi prevenirea delicvenţei juvenile. Tot în cadrul acestui proiect. Nord-Est (judeţele Bacău.   Inspectoratele Şcolare Judeţene. Neamţ. Proiectul îşi propune instruirea a 2000 de formatori care. Fundaţia Inimă de Copii. Giurgiu.   . în trei regiuni de dezvoltare: Bucureşti şi Ilfov. Obiectivul principal este promovarea şi înfiinţarea de programe educaţionale inovative pentru a creşte interesul pentru educaţie şi pentru a menţine în sistemul educaţiei tinerii vulnerabili la abandonul şcolar. Vor fi indentificaţi din şcolile implicate 360 de şcolari (180 per an şcolar). Botoşani. Copiii care sunt în nevoie cu adevarat vor fi selectaţi şi vor participa în mod gratuit la tabere de creaţie care vor avea loc în vara anilor 2011 şi 2012. Prin depăşirea lipsei de interes faţă de metodele tradiţionale de educaţie şi de instruire. în parteneriat cu partenerii transnationali din Italia si Danemarca. Ialomniţa. în parteneriat cu Fundaţia World Vision România. proiectul va spori participarea şi menţinerea în învăţământul primar a copiilor cu un nivel de trai scăzut datorită lipsei sprijinului familiei şi al comunităţii. VISE-Valorizarea Inovaţiei în Suportul Sectorial-Centre de Educaţie şi Producţie Media pentru Prevenirea Abandonului Şcolar. Suceava şi Vaslui) şi Sud (judeţele Argeş. la rândul lor. Damboviţa. vor instrui în parohiile lor 1800 de copii. Teleorman).

Este un proiect confinanţat de Fondul Social European prin programul POSDRU 2007-2013. pentru o perioadă de 3 ani (2010-2013). Inspectoratul Şcolar judeţean Gorj şi Asociaţia Pakiv România. cu precădere elevi de etnie romă. în parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie 1918” – Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale.   „Împreună vom reuşi!” Acest proiect este cofinanţat din Fondul Social European. Obiectivele proiectului sunt: prevenirea abandonului şcolar şi menţinerea în educaţie a 200 de elevi. în cadrul proiectului vor fi implementate activităţi remediale de consiliere şi orientare pentru dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere. „Educaţie pentru toţi. Azuga şi Bucureşti. Proiectul are ca obiectiv creşterea numărului de elevi menţinuţi şi reintegraţi în educaţie prin elaborarea şi aplicarea de metode şi instrumente specific educaţiei remediale în unităţi şcolare care se confruntă cu fenomenul de părăsire timpurie a şcolii. din oraşele Slatina. aflaţi în situaţie de eşec şcolar sau risc de abandon şcolar provenind din comunităţi dezavantajate socio-economic şi cu posibilităţi reduse de dezvoltare personală. Tineretului şi Sportului. precum şi câte o masă de prânz. instituţii locale. respectiv şcoli. educaţia este şansa ta!” Proiectul este realizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba. „Să învăţăm împreună!” implementat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei. Beneficiarii vor avea . Cercetării. 75 de părinţi care vor fi consiliaţi. Un număr de 1600 de elevi din judeţele Iaşi şi Cluj incluşi în proiect vor beneficia de burse în valoare de 150 lei. „Să învăţăm împreună!” Fundaţia „Profesor Coman” lansează proiectul strategic cofinanţat din Fondul Social European prin programul POSDRU 2007-2013. Grupul ţintă este reprezentat de 200 de elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii la nivelul celor trei regiuni de implementare. Grupul ţintă este format din: 1215 elevi (câte 405/judeţ) ai claselor I-X. cu Fundaţia „Sf. servicii publice sociale şi de sănătate. integrarea socială a elevilor şi părinţilor prin implicarea acestora în activităţi extraşcolare. Dimitrie” şi cu Asociaţia „Institutul pentru Politici Sociale”. ONG-uri şi antreprenori locali. De asemenea. prin POSDRU. ONG ASMEA. dezvoltarea unui mecanism de colaborare între factorii cheie direct implicaţi în procesul educaţional.   Pagina 21 programul „A doua şansă”. pentru ca astfel să nu mai abandoneze şcoala. 146 persoane incluse în posibilitatea să înveţe într-un alt mod. abordând metode şi strategii active de învăţare. Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara.

Uşor diferite de bunele practici din România de prevenire şi combatere a abandonului şcolar. deja vizibile. În altă ordine de idei. în special în zonele cu o incidenţă crescută a părăsirii timpurii a şcolii. şi anume o rată de abandon şcolar în Uniunea Europeană sub 10% până în 2020. Bunele practici implementate sau în curs de implementare au o aplicabilitate largă cu rezultate în reducerea abandonului şi creşterea nivelului de educare a copiilor şi tinerilor. Este vorba mai exact despre învăţarea prin intermediul socializării dintre membrii comunităţii şi prin implicarea activă şi eficientă în rezolvarea unor ataşamentul şi implicarea elevului/tânărului faţă de şcoală şi faţă de comunitate. Obiectivul principal al acestei bune practici este de a creşte . Un personal profesionist. într-un cadru formal şi non-formal tolerant şi primitor. dar ajută şi la creşterea rezultatelor şcolare ale fiecărui elev. în funcţie de particularităţile şi nevoile acestuia. Această bună practică nu numai că poate aduce rezultate în prevenirea părăsirii timpurii a şcolii. La nivel internaţional. se pune accent pe identificarea timpurie a copiilor cu o toleranţă scăzută la efort intelectual şi pe încadrarea lor într-un sistem adecvat în vederea corectării oricăror carenţe care pot afecta adaptabilitatea şcolară ulterioară (Center for Child and Family Policy Duke University. Se poate spune astfel că lupta de prevenire şi de combatere a abandonului şcolar în România este una amplă şi susţinută. prevenţia abandonului şcolar este abordată ca un proces care trebuie început încă din primii ani ai învăţământului preşcolar. 2007:14). O astfel de abordare a combaterii abandonului şcolar este una eficientă şi uşor adaptabilă contextului românesc din mediul rural. Actorii cheie implicaţi în acest demers sunt de la părinţi. antrenat în detectarea şi tratarea unor comportamente educaţionale disfuncţionale. până la autorităţi naţionale şi europene. demersurile altor ţări din afara spaţiului european în reducerea abandonului şcolar sunt realizate şi după alţi parametrii. demersul de prevenire a abandonului şcolar al acestor state are la bază supravegherea atentă a fiecărui elev şi adoptarea unor metode adecvate de intervenţie. De asemenea. realizată la toate nivelele de intervenţie. Aceste rezultate urmăresc atingerea obiectivului general descris în strategia europeană de reducere a abandonului şcolar. Astfel. cadre didactice. autoriţăţi locale. în cele 9 centre CEZAR (Centre Educaţionale de Zi pentru Activităţi Remediale). sistemul american de educaţie foloseşte o practică de învăţare activă prin implicarea elevilor în munca în folosul comunităţii şi în rezolvarea problemelor comunitare (service learning). se ocupă de copiii proveniţi din medii defavorizate.   inclusive şi interculturale. Adaptată la   Pagina 22 problemele de la nivel local.

U. Potrivit unui studiu realizat de UNICEF împreună cu Centrul Educaţia 2000+ (Voicu. Specialiştii sunt de părere că odată cu creşterea gradului de implicare civică a elevilor creşte şi nivelul lor de conştientizare şi astfel şansa de a urma o educaţie adecvată. regiune. pe de altă parte.G. nr. precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore şi pentru Pagina 23   . gen etc. in-door.4. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I .IV din învăţămîntul de stat (actualmente abrogat de HG nr. programul a fost reglementat prin H. Numit “Cornul şi laptele”.   contextul social şi cultural din mediul rural din România. 2. vizite la muzeu. până la cel primar inclusiv. Astfel. 2010:7-16). un strict necesar ce constituie pachetul pentru timpul petrecut în sălile de curs. autorităţile naţionale au întreprins demersuri politice de prevenire şi stopare a părăsirii timpurii a şcolii prin programe menite să sprijine elevii în situaţie de risc sau de lipsuri materiale să se menţină în şcoală până la finalizarea studiilor sau până la obţinerea unei calificări. nr. mentoratul ar putea fi o metodă demnă de aplicat în demersul de prevenire şi reducere a părăsirii timpurii a şcolii în mediul rural din România. 932/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O. Mentoratul.G. Odată cu apariţia şi creşterea fenomenului. rata abandonului şcolar este mai ridicată în cadrul ciclului de învăţământ gimnazial în mediul rural. Având în vedere că rezultatele şcolare scăzute şi dificultatea elevului în a se adapta la viaţa educaţională sunt factori determinaţi ai abandonului şcolar.714/2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat. Ar fi bine ca acolo unde există copii în situaţie de risc de abandon şcolar să existe şi unul sau mai mulţi mentori/elevi din clasele superioare care să-i ajute la teme şi să petreacă împreună cu ei un număr de ore pe săptămână făcând activităţi extraşcolare educative (practicarea unui sport out-door. etnie. este una dintre modalităţile de sprijin pentru elevii care întâmpină dificultăţi în adaptarea la viaţa şcolară. la film etc. această practică ar putea fi o soluţie integrată în lupta de reducere şi combatere a abandonului şcolar. dar şi în rândul populaţiei şcolare de etnie romă.). Prezentarea unor elemente de politici publice naţionale privind prevenirea şi reducerea abandonului şcolar în perioada 2000-2011 Abandonul şcolar în România este inegal distribuit după mediul de rezidenţă. au fost implementate programe ce asigură încă de la învăţământul pre-şcolar.

Prezentarea legislaţiei în vigoare privind prevenirea şi rezolvarea problematicii abandonului şcolar   Impactul negativ al abandonului şcolar la nivel de comunitate. nr. De asemenea. Acestor proiecte li s-au mai alăturat şi altele. precum şi pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a O.5. cu modificarile si completarile ulterioare. 28/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. şi prin H. aprobat prin H. cu modificarile ulterioare. Programul referitor la “Achiziţia de calculatoare pentru elevi” este reglementat prin Legea nr. nr. 4975/2005 privind desemnarea membrilor Comisiei pentru aplicarea prevederilor H. nr.G. cu modificarile ulterioare). nr. 860/ 21 sept 2004). 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”. nr.G. 2. nr.G.G. de ţără.O.U. 882/2005 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din gradiniţele de stat cu program normal de 4 ore. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu” (M. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare.   aprobarea conţinutului/specificaţiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie pentru elevi şi preşcolari. în şcolile din mediul rural elevilor li s-au pus la dispoziţie şi mijloace de transport pentru a nu mai fi un impediment distanţa dintre şcoală şi locuinţele lor. şi prin O.932/2002.G. Un altfel de sprijin pentru a continua studiile este şi oferirea gratuită de manuale şi rechizite şcolare.G. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimularii achiziţionării de calculatoare. . nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele IIV din învăţământul de stat. dar şi la nivel Datele arată că peste şase milioane de tineri din Uniunea Europeană părăsesc sistemul de   Pagina 24 european este unul mare întrucât fenomenul reprezintă o piedică în dezvoltarea economică. banii de liceu. Programul “Bani de liceu” este reglementat prin H. şi prin Ordinul nr. cum ar fi: bursele pentru rezultate deosebite pe parcursul unui an de studiu. s-au mai oferit ajutoare băneşti şi pentru achiziţionarea de calculatoare personale pentru elevii cu un venit modest.U.

mai bune.   educaţie şi formare cu calificări de nivel secundar inferior. promovarea dezvoltării durabile şi a protecţiei mediului. libertatea. spiritul identităţii şi securităţii naţionale. preocuparea pentru educaţie a fost inclusă în priorităţile Uniunii Europene. a procentului pentru rata abandonului şcolar până la 10%. un limbaj comun (şi chiar limba în sine) şi ideea de cetăţenie pentru o populaţie eterogenă. al societăţii/economiei şi al individului. Relaţia educaţie – economie a fost surprinsă într-un raport al Open Society Institute din 2007. mai ales în contextul în care se constatase că politicile practicate erau depăşite la nivel macro de contextul globalizării. . şi caracterizată printr-o mai mare coeziune socială”. capabilă de o creştere economică durabilă. Agenda de la Lisabona din 2000 a venit în sprijinul modernizării viziunii europene asupra sustenabilităţii economice şi a stabilit obiectivele de atins pentru următorii 10 ani conform căreia în 2010 Uniunea Europeană ar fi trebuit să devină „cea mai dinamică şi competitivă economie din lume bazată pe cunoaştere. la care se adaugă un set comun de principii. La nivel comunitar. generatoare de noi locuri de muncă. Beneficiile aduse economiei şi societăţii includ nevoia de depăşire a abilităţilor tradiţionale şi de dobândire a unor noi competenţe şi abilităţi astfel încât să existe o mai bună adaptare la schimbările sociale. Strategia de la Lisabona Având în vedere eşecul Agendei de la Lisabona. bunăstarea materială sau participarea la procesul politic. Beneficiile asupra individului includ dorinţa de a asigura copiilor dezvoltarea intelectuală necesară şi de a le da ocazia să-şi urmărească propriile idealuri cum sunt fericirea. intensificarea ratei de creştere economică. Constrângerile „educaţionale” (învăţământul obligatoriu până la o anumită vârstă sau până la un anumit nivel) sunt în beneficiul statului întrucât astfel se creionează un background comun. ţinându-i ocupaţi pe tineri şi reducând delincvenţa juvenilă. Obiectivele Strategiei de la Lisabona au fost dezvoltarea unei economii dinamice. Mai mult. şi implicit fără politici educaţionale care să reducă abandonul şcolar. Pentru realizarea tuturor acestor „beneficii” educaţionale. aceşti tineri se confruntă cu dificultăţi severe în găsirea unui loc de muncă. până în 2010. S-a înţeles că. bazate pe cunoaştere. în 2009 s-a elaborat o nouă strategie –   Pagina 25 prevedea coborârea. unde s-a precizat că anumite constrângeri pentru atingerea unui nivel minim de educaţie de către cetăţeni ar fi în beneficiul statului. mobilitatea socială. creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă. în cel mai bun caz. nu se pot aştepta rezultate majore din punct de vedere economic. potrivit datelor Comisiei Europene. fără a se investi în educaţie. sunt mai des şomeri şi depind mai des de sistemul de asigurări sociale. modernizarea sistemului de protecţie socială.

pdf. 6-816) stoparea abandonului şcolar trebuie să pună accent pe elementele de prevenire. • „Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii presupune îmbunătăţirea accesului la educaţie şi la serviciile de îngrijire de calitate destinate preşcolarilor. în care se menţionează clar o rată a abandonului şcolar de 10% care trebuie atinsă până în 2020.   Europa 2020. the Council. continuându-se schimbul de experienţă privind bunele practici şi împărtăşirea experienţei în dezvoltarea de politici publice privind prevenirea abandonului 15 şcolar (Council Recommendation on policies to reduce early school leaving. pag.htm.eu/education/school-education/doc2268_en. În plus. 10 ). Tackling early school leaving: A key contribution to the Europe 2020 Agenda. • Măsurile de intervenţie se adresează dificultăţilor care apar într-un stadiu precoce şi vizează să le împiedice să provoace o părăsire timpurie a şcolii.europa. Sisteme de alertă rapidă şi o mai bună cooperare cu părinţii pot constitui o formă eficientă de a-i ajuta pe elevii expuşi riscurilor. crearea de reţele cu actori din afara şcolii şi accesul la reţele de 15 16 http://ec. accesat în 7 noiembrie 2011 http://ec. dobândirea de competenţe şi lupta împotriva sărăciei). o creştere durabilă (o producţie mai competitivă. în condiţiile în care în 2009 media comunitară era. în care se identifică trei factori cheie pentru creşterea economică. Conform planului propus pentru reducerea fenomenului părăsirii timpurii a şcolii în cadrul Strategiei „Europa 2020” (Communication from the Commission to the European Parliament. accesat 8 noiembrie 2011   Pagina 26 .eu/education/school-education/doc/earlycom_en. de aplicat prin acţiuni concrete la nivelul UE şi la nivel naţional: o creştere inteligentă (promovarea cunoaşterii. la nivelul UE-27. Măsurile la nivelul întregii şcoli vizează să îmbunătăţească climatul şcolar şi crearea de medii de învăţare care oferă sprijin. de intervenţie şi pe elementele compensatorii. educaţiei şi societăţii digitale). adoptat în 2009 de către statele membre. Măsurile de intervenţie pot fi axate pe ansamblul şcolii sau instituţiei de formare sau se pot adresa individual elevilor care sunt expuşi riscului de a abandona educaţia sau formarea. Din nou s-a stabilit ca dezirabil procentul de 10% pentru rata abandonului şcolar. de 14. cu o utilizare mai eficientă a resurselor). pag. Aferent Strategiei „Europa 2020” s-a stabilit un Cadru strategic pentru cooperare în domeniul educaţiei şi trainingului (ET 2020). inovării. the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.4%. o creştere economică favorabilă incluziunii (o mai mare participare la piaţa forţei de muncă.europa.

Unul dintre documentele recente emise pe tema abandonului şcolar este Recomandarea Consiliului din 7 iunie 2011 (Council recommendation on policies to reduce early school leaving. 6-718).eu/education/school-education/doc2268_en. Consiliul face şase recomandări statelor membre de care acestea ar trebui să ţină cont în elaborarea politicilor naţionale în domeniul educaţiei astfel încât. accesat 8 noiembrie 2011 http://ec. Astfel statele membre ar trebui să: „identifice factorii principali care duc la părăsirea timpurie a şcolii şi să monitorizeze caracteristicile fenomenului la nivel naţional. pag. Acestea vizează să contribuie la reintegrarea tinerilor în sistemele tradiţionale de învăţământ sau să ofere o aşa-zisă „a doua şansă”. the Council. Abordările de succes în instituţiile care oferă a doua şansă diferă. prin urmare. the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. să se atingă dezideratul de 10% pentru rata abandonului şcolar. există dovezi că prevenirea părăsirii timpurii a şcolii are rezultate mai bune decât compensarea efectelor negative ale părăsirii timpurii a şcolii. lipsa de încredere în sine în materie de învăţare şi multiplicarea problemelor sociale. După o trecere în revistă a tuturor documentelor comunitare care fac referire la părăsirea timpurie a şcolii din 2003 până în prezent. 61017).” (Communication from the Commission to the European Parliament. Autorităţile care răspund de piaţa muncii ar trebui să se ocupe mai mult de orientarea profesională a tinerilor. Măsurile axate pe elevi se concentrează pe consiliere şi meditaţii. 17 18 http://ec.europa.htm.eu/education/school-education/doc/earlycom_en. cum ar fi alocaţiile şcolare. regional şi local pentru a servi drept fundamentare pentru noi politici publice. emoţionale şi educative după părăsirea timpurie a şcolii reduc şansele de obţinere a unei calificări şi de absolvire cu succes a studiilor. accesat 7 noiembrie 2011   Pagina 27 .pdf. Experienţa eşecului. • Măsurile compensatorii oferă oportunităţi de educaţie şi formare pentru cei care au părăsit timpuriu şcoala.europa. până în 2020. pag. abordări de învăţare personalizate. în mod considerabil de cele ale şcolilor tradiţionale prin abordarea dificultăţilor întâlnite de elevii din învăţământul general.   sprijin locale se dovedesc extrem de eficiente pentru a asigura sprijinul adecvat. Cu toate acestea. Acestea pot lua forma unui sprijin financiar sau a altui tip de sprijin. Tackling early school leaving: A key contribution to the Europe 2020 Agenda. o mai bună orientare şi un sprijin financiar.

Conform acestuia. pag. conform metodologiei Ministerului Educaţiei. 18 ROFPREU (2005. - să asigure implicarea în respectivele măsuri şi activităţi a tuturor factorilor interesaţi să-i ajute pe cei aflaţi în situaţie de risc de abandon şcolar. modf. art. Tinerii care au depăşit vârsta şcolară cu mai mult de 4 ani îşi pot completa educaţia de bază. ca de exemplu copii dezavantajaţi din punct de vedere socio-economic. prin parcurgerea unor programe de tip „a doua şansă”.eu/education/school-education/doc2268_en. recunoscând rolul cheie pe care îl au cadrele didactice şi alt personal educaţional (Council recommendation on policies to reduce early school leaving. 6-719) De asemenea. - să se asigure că strategiile se adresează în mod coerent şi în egală măsură educaţiei generale şi vocaţionale. ajutându-i să participe la programe de recalificare care să-i ajute să recupereze ceea ce au pierdut abandonând şcoala. (5). pag. al intervenţiei privind creşterea calităţii instituţiilor educaţionale şi în domeniul politicilor de compensare pentru cei care au abandonat timpuriu şcoala. depăşind cu mai mult de doi ani vârsta clasei respective. În ceea ce priveşte încadrarea legislativă românească a abandonului şcolar. Pagina 28 19 http://ec. un cadru al politicilor care se doresc a fi dezvoltate la nivel naţional în domeniul prevenirii riscului de abandon şcolar. Recomandarea Consiliului mai cuprinde. emigranţi.2011 ) defineşte fenomenul.europa. în Anexă.   - asigure implementarea unor strategii comprehensive asupra fenomenului abandonului şcolar până la sfărşitul anului 2012. Tineretului şi Sportului. statele membre ar trebui să coordoneze activităţi din diferite sectoare ale politicilor publice care au legătură cu abandonul şcolar. copii romi sau cu nevoi speciale de educare. să se asigure că strategiile includ măsuri pentru grupurile aflate în situaţie de risc major în ceea ce priveşte abandonul şcolar. se află în situaţie de abandon şcolar elevul care nu frecventează cursurile de zi ale unei clase din învăţământul obligatoriu. Cercetării. 68 alin. accesat 7 noiembrie 2011   . integreze măsurile care sprijină reducerea ratei abandonului şcolar în politici relevante destinate tinerilor şi copiilor.htm. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar.

fără a finaliza învăţământul primar şi/sau gimnazial. depăşind cu cel puţin 4 ani vârsta de şcolarizare corespunzătoare acestor niveluri. Funcţionarea centrelor comunitare de învăţare permanentă se reglementează prin hotărâre a Guvernului. La art. 344 alin. inclusiv programe educaţionale de tip „a doua şansă” sau programe de tip „zone de educaţie prioritară” pentru tineri şi adulţi care au părăsit timpuriu sistemul de educaţie ori care nu deţin o calificare profesională.1/2011.   În noua lege a învăţământului se face referire la abandonul şcolar prin prisma programelor de tip „a doua şansă”. 1/2011. din diferite motive. nu au absolvit acest nivel de învăţământ până la vârsta de 14 ani. În Legea Educaţiei Naţionale nr. În art. c) oferă servicii educaţionale pentru copii. iniţiată de Ministerul Educaţiei.29 alin. Conform Legi nr. Acestea au rolul de a implementa politicile şi strategiile în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii la nivelul comunităţii. cu modificarile si completarile ulterioare. astfel încât aceştia să îşi poată completa şi finaliza învăţământul obligatoriu. Art. Cercetării. 343 alin. (4) se precizează că Ministerul Educaţiei. b) elaborează planuri locale de intervenţie în domeniul educaţiei permanente. tineri şi adulţi prin: programe de tip remedial pentru dobândirea sau completarea componentelor – cheie.   Pagina 29 . programe pentru validarea rezultatelor învăţării nonformale şi informale. Tineretului şi Sportului poate aproba organizarea de programe educaţionale de tip „a doua şansă” în vederea promovării învăţământului primar pentru persoanele care depăşesc cu 4 ani vârsta corespunzătoare clasei şi care. Tineretului şi Sportului. Cercetării.(1) se menţionează că atribuţiile centrelor comunitare de învăţare permanentă la nivel local sunt următoarele: a) realizează studii şi analize privind nevoia de educaţie şi formare profesională la nivel local. precum şi să poată obţină o calificare profesională. se menţionează că centrele comunitare de învăţare permanentă se înfiinţează de către autorităţile administraţiei publice locale în parteneriat cu furnizorii de educaţie şi formare. cu modificarile si completarile ulterioare. programele educaţionale de tip „a doua sansă” sunt programe educaţionale care au ca scop sprijinirea copiilor/tinerilor/adulţilor care au părăsit prematur sistemul de educaţie.(1).

1 Cauzele abandonului şcolar şi părăsirii timpurii a şcolii conform rezultatelor cercetării Studiul-diagnostic privind abandonul şcolar şi părăsirea timpurie a şcolii în mediul rural. Obiectivul general vizează înţelegerea fenomenului de abandon şcolar în contextul economic. precum şi a bunelor practici de reducere şi prevenire a abandonului şcolar utilizate cu succes în comunităţile analizate. este o analiză introspectivă a 42 de comunităţi din mediul rural în care abandonul şcolar are o incidenţă ridicată. rezultatele demersului sociologic de evaluare a problematicii abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii din mediul rural în 42 de localităţi relevă motivele pentru Page30   . demarat în cadrul proiectului Parte de Carte (contract nr. stabilite de către Fundaţia Soros. Cercetarea s-a desfăşurat pe parcursul a trei luni. Prahova. Care sunt cauzele abandonului şcolar? Părăsirea prematură a sistemului de învăţământ se datorează doar lipsurilor materiale sau este determinată de cauze mai profunde ce variază de la o comunitate la alta? Se pot implementa metode standard de intervenţie sau este indicată o abordare diferenţiată adecvată fiecărei comunităţi. Harghita. În cadrul acestei cercetări au fost analizate în profunzime cele 42 de comunităţi din mediul rural. POSDRU/91/2. Astfel. Suceava). Fundaţia Soros România a contractat cu institutul caruia i s-a atribuit contractul ca urmare a unei proceduri de achizitie realizarea acestui studiu din care face parte şi componenta calitativă a studiului-diagnostic. social şi demografic al respectivei comunităţi. Pentru a răspunde la întrebările menţionate mai sus.2/S/60294 finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013).     3. familie sau copil? Acestea sunt interogaţiile principale care au stat la baza demersului sociologic de analiză a 42 de comunităţi din mediul rural din 7 judeţe din România (Buzău. Neamţ. în perioada octombrie – decembrie 2011. Călăraşi. Prin obiectivele specifice se doreşte identificarea nevoilor grupului ţintă. din perspectiva fenomenelor de abandon şcolar şi de părăsire timpurie a şcolii. Brăila. COMPONENTA DE CERCETARE CALITATIVĂ 3.

nu este ordine în familia aceea. Problemele în familie. şi tot rău. (Director. am avut situaţii în care au rămas copiii cu tata. cu toate că factorii indirecţi care influenţează acest fenomen sunt neglijenţa sau abuzul psihologic ori fizic care apar ca o consecinţă a consumului prea frecvent sau excesiv de alcool. „Părinţii nu se ocupă de copii. Acest factor înglobează alţi factori specifici. care vor fi amintiţi în cele ce urmează. îi lasă la întâmplare.” (Director. • Lipsa resurselor materiale ale familiei.. Page31   . şi atunci ajung iar la cauze ceea ce vă spuneam mai devreme. sunt familii dezorganizate. Acest factor este amintit de unii dintre intervievaţi drept o cauză pentru abandonul şcolar.. sunt printre cele mai frecvent menţionate cauze pentru abandonul şcolar. • Consumul de alcool al părinţilor. nu este cine să explice copilului dacă are sau n-are rost frecventarea şcolii. Şcoala Generală) „De regulă copiii care au abandonat şcoala au probleme legate de familie. de orice natură ar fi acestea. indolenţi în privinţa aceasta. Acest factor acţionează în două sensuri în ceea ce priveşte abandonul şcolar: fie copiii nu se pot prezenta la şcoală datorită lipsei mijloacelor pentru a achiziţiona cele necesare. unul dintre părinţi a abandonat familia. se accentuează riscul de abandon şcolar. Atunci când părinţii nu supraveghează activitatea şcolară a copiilor.. sărăcia. Şcoala Generală) • Apartenenţa la familii monoparentale. • Apartenenţa la o familie dezorganizată.” (Director. ”. respectiv atunci când nu îi sprijină pe aceştia şi nu le oferă condiţiile propice pentru a învăţa. nu dă bani în casă. Din interviurile luate directorilor unităţilor de învăţământ vizate reies câteva cauze care vor fi prezentate succint în continuare. Acest factor duce la abandon şcolar indirect. sunt unii părinţi care nu se ocupă de copii. Şcoala Generală) • Neglijenţa părinţilor. ce înseamnă frecventarea şcolii şi ce anume îşi poate însuşi în acei ani de şcoală”. şi tata e un caz de acela care se ţine numai de băutură. şi atunci şi elevul abandonează şcoala că de regulă rămân cu mama. factorii direcţi fiind lipsa mijloacelor materiale pentru a continua şcoala sau lipsa autorităţii părintelui în grija căruia este copilul..     care unii elevi părăsesc sistemul de educaţie înainte de finaliza ciclul gimnazial sau înainte de a obţine o calificare adecvată.

. Şcoală Generală) • Participarea la îngrijirea fraţilor mai mici şi la întreţinerea gospodăriei. fiind constrânşi să depună munci dificile de la vârste fragede.” (Director. Noroc că avem acel program cu cornul şi laptele. este foarte grav. copiii nu reuşesc să se prezinte la cursuri sau să se pregătească pentru şcoală. în timp ce părinţii muncesc. la clasa a VI-a o fetiţă care are 15 ani împliniţi şi repetă clasa pentru că părinţii ei sunt alcoolici. părinţii ei sunt alcoolici şi ea rămâne frecvent să aibă grijă de o soră mai mică [.. alocaţia copiilor sau munca sezonieră. fie în ţară. se întâmplă ca fraţii şi surorile mai mari să fie nevoiţi să aibă grijă de cei mai mici sau să se ocupe de munca în gospodărie. Şcoală Generală) • Participarea la întreţinerea familiei prin obţinerea unui loc de muncă. Fetele sunt cele care renunţă mai des la şcoală din acest motiv.Mai daţi-mi un corn. Acest factor este o consecinţă a sărăciei cu care se confruntă familia. sunt unii copii care n-au ce. vreau să vă spun că este foarte grav datorită sărăciei. sunt copii care.     respectiv pentru a plăti transportul. Conform spuselor intervievaţilor. prin desfăşurarea de munci ziliere sau sezoniere sau prin contribuţia la muncile din gospodărie. are o situaţie dificilă acasă. dar nici nu au ce să mănânce. În numeroase cazuri. lucru care nu le mai permite să aloce timp învăţăturii. mai daţi-mi un lapte. fie aceştia sunt nevoiţi să contribuie la întreţinerea familiei.” (Director. copiii sunt nevoiţi să contribuie la activităţile aducătoare de venit pentru familie. „Da. veniturile familiei sunt exclusiv prestaţiile sociale. există copii care sunt exploataţi de părinţi. „. unul dintre ei a abandonat şcoala pentru că a trebuit să plece la muncă. Faptul că îşi dedică timpul acestor activităţi îi împiedică să participe la cursuri sau să se pregătească pentru ele. de exemplu. În cazul familiilor cu mulţi copii. Acest factor determină accentuarea fenomenului de abandon şcolar cu precădere în cazul băieţilor.. fie în străinătate. Page32   .. chiar unii copii cer: . În acest context..] iar fraţii ei mai mari. muncesc cu ziua în sat să-şi întreţină familia.. n-au bani măcar să-şi cumpere un pacheţel. Având aceste responsabilităţi.

Pe acelaşi fundament există toate datele ca părinţii. Şcoală Generală) „După părerea mea. Deci eu nu aş pune pe primul loc problemele financiare. „În primul rând motivele provin de la aceşti părinţi care refuză să-i trimită la şcoală. şi au fraţi de trei ani.. cu toate că ar reuşi dacă ar depune eforturi în acest sens. Şcoală Generală) • Refuzul părinţilor de a-şi trimite copiii la şcoală. „În general. „Deci problema cea mai importantă pe care o spun eu aici este lipsa de educaţie a părinţilor. Dacă acasă nici părintele n-are şcoală sau nici ei nu au terminat şcoala generală. Atunci când părinţii nu au beneficiat de educaţie. lipsa conştientizării importanţei educaţiei. ei urmează un model. […] Mai ales că. îi opreşte acasă pentru a avea grijă de fraţii mai mici” (Director. Refuză pur şi simplu să-i trimită la şcoală pe motive care nu Page33   . Şcoală Generală) • Mentalitatea părinţilor. ” (Director. copiii trebuind să muncească.” (Director. Unii respondenţi consideră că există şi acei părinţi care folosesc pretexte pentru a nu trimite copiii la şcoală. precum şi elevii. de.     ”Dacă ajung la clasa a IV-a.” (Director.. când încep lucrările câmpului. Cel mai important pentru copii este ceea ce văd. sociale. deja. Conform spuselor persoanelor intervievate. care nu conştientizează importanţa educaţiei. părinţi care nu sunt plecaţi în străinătate. Aceştia pot fi mai înclinaţi să considere că şcoala nu este o prioritate. Şcoală Generală) • Nivelul scăzut de educaţie a părinţilor. Sunt unii care locuiesc permanent cu copiii. la grădiniţă. există părinţi care nu consideră că este important sau util ca fiii sau fiicele lor să îşi continue studiile. atunci începe absenteismul. cei care abandonează şcoala provin din familii total dezinteresate de şcoală şi de pregătirea copilului lor şi familii foarte sărace.. îi ia pe ei la muncă. în perioada de vară. să nu vadă beneficiile continuării studiilor. se creează un precedent pentru ca şi copiii lor să urmeze acelaşi model.. Acest factor este corelat cu cel menţionat anterior. atunci cu siguranţă nici copiii nu vor acorda importanţă şcolii. eu ştiu. Aceştia sunt şi părinţii care nu se implică în viaţa şcolară a copiilor şi nu participă nici la şedinţele cu părinţii.

„. Mai mult. ceea ce presupune că. la a VI-a. grija faţă de copii dacă nu este părintele să se ocupe. „În ultima vreme s-a mai accentuat abandonul...” (Director. Acest lucru determină abandonul şcolar în unele cazuri deoarece copiii nu mai sunt supravegheaţi sau sunt supravegheaţi de persoane cu mai puţină autoritate decât părinţii (bunici sau vecini). având alte preocupări sau interese. fraţii mai mari pot prelua rolul acestora în îngrijirea fraţilor mai mici. nu pot să înveţe. eu de. rechizite în general. Cum nu. 2-3 copii care au rămas în grija bunicilor. Şcoală Generală) • Lipsa motivaţiei elevilor.     sunt reale. sau la două dimineaţa. de unde vine la ora trei dimineaţa. De asemenea. odată ce părinţii pleacă din ţară. intervine o lipsă de motivaţie.. aceştia au abandonat studiile. Acestora le distrage atenţia televizorul sau internetul de la şcoală. şi anume faptul că mulţi copii nu că nu vor să înveţe. că nu are cu ce să-l îmbrace.” (Director. să nu întrebi copilul tău? Atunci de ce să te întrebi că o ia razna. unii elevi nu doresc să facă acest lucru. datorită plecării părinţilor în străinătate. Şcoală Generală) „apoi am avut situaţie de părinţi plecaţi în străinătate care au uitat de copii. iar în altele deoarece uneori copiii îi vizitează pe părinţii lor pentru perioade îndelungate. din punct de vedere legal. care este accentuată de lipsa sprijinului în cadrul familiei. consider (că) Page34   . rezultatele sunt slabe. De ce să mă duc la şcoală? Stau şi bat ţurca în faţa. Şcoală Generală) • Lipsa interesului elevilor pentru şcoală.adică ne lovim de o realitate cruntă. dar nu era suficient. de multe ori îi mai cer voie de la şedinţele cu părinţii. precum şi alte activităţi. Atunci când elevilor le este dificil să întrevadă beneficiile educaţiei.. există şi situaţii în care pleacă în străinătate întreaga familie.” (Director. Le trimiteau bani. În anumite situaţii. nu sunt juste. foarte greu. Părinţi care nu. însă nu sunt făcute formalităţile necesare pentru retragerea elevilor de la şcoală. lipsind de la şcoală. că nu are bani cu ce să-i cumpere caiete. cu toate că ar avea condiţiile pentru a-şi continua studiile. şi dacă este să căutăm şi cauzele.” (Director. Şcoală Generală) • Influenţa negativă a anturajului. că nu îi întreabă la clasa a V-a. • Plecarea părinţilor în străinătate. ”De multe ori influenţa şi chiar şi influenţa străzii la unii intervine.

Nu este neobişnuit pentru copiii de etnie romă să se căsătorească la vârste fragede. uneori chiar de la vârsta de 12 ani. Şcoală Generală) • De asemenea. Mi se pare că în clasa a VII-a. duc la alienarea copilului…” (Director. în localităţile unde există grupări rivale care se pretează la violenţe asupra copiilor. există fete care abandonează şcoala pentru a se căsători sau pentru că urmează să aibă un copil (în clasele gimnaziale). Există şi exemple conform cărora elevii nu se puteau deplasa la şcoală de frică. căsătoria timpurie sau apariţia unui copil pot constitui motive pentru a abandona şcoala. când nu ştiu care este situaţia sa şcolară sau ambiţiile sale. când nu sunt interesaţi să îl cunoască. • În cazul fetelor. în cultura romă nu este promovat idealul educaţiei. părinţii fetelor de etnie roma le retrag de la şcoală din motive de securitate „Iar familia asta înstărită de romi. dezirabilă fiind întemeierea unei familii. Televizorul şi calculatorul sunt două lucruri care. ”În ăştia şase ani am avut un caz. minoră fiind. nu le lipseşte nimic şi le e teamă să nu le fure băieţii. folosite excesiv. aceştia fiind retraşi intenţionat de la şcoală de la un punct.” (Director.. Şcoală Generală) • Lipsa siguranţei. care v-am spus eu că nu şi-au mai trimis două fete la şcoală. care chiar a rămas însărcinată.” (Director. şi din acest moment şcoala nu mai reprezintă o valoare. pentru a putea prelua alte responsabilităţi.     sunt televizorul şi calculatorul. Şcoală Generală) • Motive ce ţin de identitatea culturală (tradiţia) în cazul elevilor de etnie romă. deci ei spun doar că e o valoare atunci când ne întâlnim cu ocazia şedinţelor cu părinţii” (Director. ”Noi suntem convinşi că tradiţiile sunt motivul. Nu de puţine ori.. faptul că ei la 12-14 ani îşi întemeiază o familie este o tradiţie. Aşadar. aceştia temându-se că ar putea să fie supuşi Page35   . Atunci când părinţii nu stabilesc o relaţie de comunicare cu copilul lor. Şcoală Generală) • Lipsa comunicării dintre copil şi părinţi. Aceste situaţii sunt mai frecvent întâlnite în cazul elevelor de etnie romă. există riscul crescut ca acel copil să abandoneze şcoala.

copilul va fi stigmatizat. • Lipsa resurselor pentru educarea copiilor cu cerinţe educative speciale (CES). decât atunci când este prea târziu. care ar putea să îi determine să înţeleagă importanţa continuării studiilor. • Influenţa unor modele negative din mass media. motiv pentru care elevii ajung să abandoneze şcoala dacă nu sunt sprijiniţi. Pentru unii elevi este dificil să facă faţă volumului de informaţii pe care trebuie să îl absoarbă. Atunci când părinţii nu se interesează de situaţia educaţională sau evită contactul cu cadrele didactice. • Lipsa comunicării dintre părinţi şi cadrele didactice. motivat sau nemotivat. În unele cazuri. unii elevi pot avea dificultăţi în a recupera materia pierdută.     unor violenţe dacă fac acest lucru. motiv pentru care pot ajunge să repete o clasă sau să abandoneze şcoala. motiv pentru care aceştia nu pot fi integraţi în sistemul de învăţământ. nu există resursele materiale sau umane pentru a aborda educaţia elevilor cu cerinţe educative speciale (CES). nu există condiţiile formale pentru adaptarea curriculumului sau pentru crearea serviciilor de care ar avea nevoie aceşti copii. Indiferent din ce motiv se întâmplă să absenteze. Este posibil ca. Page36   . Performanţa şcolară scăzută poate duce la sentimente de inferioritate sau la frustrare. Astfel. Incapacitatea de adaptare la cerinţele educaţionale standard conduce la părăsirea timpurie a sistemului de învăţământ. ei să nu realizeze gravitatea situaţiei şcolare a copilului. • Dificultatea de a face faţă programei şcolare. • Absenteismul şcolar. Respondenţii amintesc situaţii în care părinţii nu doresc obţinerea unui certificat medical care să ateste faptul că fii sau fiicele lor au cerinţe educative speciale considerând că dacă recunosc. Respondenţii consideră faptul că elevii îşi aleg drept modele unele cazuri prezentate de media şi ajung să considere că educaţia nu este necesară pentru a se descurca în viaţă. unii dintre aceştia nu au mai făcut faţă şi au abandonat şcoala. În urma absenţelor repetate. respectiv implicaţiile şi consecinţele abandonului şcolar. din aceeaşi cauză.

a nivelului de instruire a persoanelor implicate în dezvoltarea programelor de prevenire a părăsirii timpurii a şcolii Grupul ţintă al proiectului se constituie din elevi aflaţi în situaţia de risc de părăsire timpurie a şcolii. înscrierea la şcoală este imposibilă. de resursele financiare locale limitate şi de lipsa locurilor de muncă fapt care afectează negativ şi performanţa educaţională a elevilor. 3. În cazul copiilor care nu deţin acte de identitate (certificat de naştere). Pe fondul insuccesului şcolar. Sunt amintite situaţii în care.2. elevii refuză să îşi continue studiile pentru a nu fi stigmatizaţi de colegi. În unele comunităţi de romi copiii sunt înscrişi în sistemul de învăţământ abia la vârsta de 7-8 ani. tineri care au părăsit timpuriu şcoala sau care nu au absolvit învăţământul obligatoriu. Fenomen specific populaţiei şcolare de etnie romă. necunoasterea limbii române conduce la numeroase cazuri de abandon şcolar. părinţi şi tutori ai elevilor în situaţia de risc. La nivelul comunităţilor cele mai mari probleme cu care se confruntă sunt legate. de la un punct să abandoneze. există mari şanse ca. precum şi a imposibilităţii de a ţine pasul cu ceilalţi elevi. Cu toate că aceştia participă uneori la cursuri oricum. direct în clasa a I-a. Cu toate acestea au fost identificate şi nevoi profunde comune tuturor localităţilor analizate. Page37   . întâmpină dificutăţi majore de adaptare la viaţa şcolară. aceştia sfârşesc prin a părăsi sistemul de învăţământ timpuriu. • Nevorbirea limbii române de către copiii de etnii minoritare.     • Frica elevilor de a nu fi stigmatizaţi de colegi din varii motive. dar şi chiar comunitatea cu specificul socioeconomic în care se manifestă fenomenul. în urma unui eveniment traumatizant sau neobişnuit. • Lipsa actelor pentru înscrierea la şcoală. Identificarea nevoilor specifice ale grupului ţintă. Necunoscând limba română deoarece în familie copiii vorbesc doar limba romani. Specificul fiecărei comunităţi variază în funcţie de contextul socio-economic propriu ceea ce face ca nevoile grupului ţintă să varieze de la o comunitate la alta. odată ce au învăţat să scrie şi să citească. demotivându-i să continue studiile liceale sau o şcoală de meserii. unităţile de învăţământ analizate şi corpul profesoral care profesează în aceste şcoli. al frustrărilor cauzate.

iar cea mai mare parte a drumurilor sunt doar pietruite. din interviuri reiese faptul că disponibilitatea cadrelor didactice de a se implica în programe educaţionale. sunt legate de infrastructura şcolară deficitară şi veche. de cursuri de specialitate finanţate de consiliul local sau din fonduri proprii. unităţile de învăţământ se confruntă. fântâni. Doar puţine localităţi sunt racordate la canalizare. în majoritatea comunităţilor lipseşte o groapă de gunoi amenajată şi serviciile de salubritate. respectiv lemn sau cărbune. Exceptând politica de salarizare (factor de nemulţumire menţionat de toţi respondenţii). În unele comunităţi orele sunt ţinute în săli de clasă improvizate în condiţii neadecvate din lipsă de fonduri pentru reabilitarea clădirilor ori pentru că şcoala a fost retrocedată. Page38   . Cu toate acestea. Cât despre formarea cadrelor didactice ce îşi desfăşoară activitatea în cele 42 de unităţi de învăţământ vizate. din acelaşi motiv (lipsa de fonduri). reţea de apă şi de gaz. în cazul unităţilor de învăţământ. birocratizarea excesivă a procesului didactic şi timpul restrâns de realizarea a situaţiilor solicitate la clasă sunt motivele de nemulţumire menţionate în majoritatea cazurilor. O parte importantă dintre profesorii care profezează în comunităţile rurale investigate fac naveta zilnic până la şcoală. şi cu problema absenteismului şi a neimplicării părinţilor elevilor în situaţie de risc (elevii care însumează mai mult de 40 de absenţe nemotivate de-a lungul unui an şcolar) în parcursul educaţional al copiilor lor. în unele şcoli profesorii trebuie să suporte costurile de transport. pe lângă problema abandonului şcolar.     Traiul localnicilor este precar întrucât majoritatea veniturilor provin din activităţi agricole sezoniere. fapt care îi nemulţumeşte profund şi îi determină să renunţe la a mai preda în acea şcoală. serviciile medicale fiind minimale. iar al grupurilor dezavantajate este cu atât mai sărăcăcios deoarece aceste persoane se întreţin doar din alocaţia copiilor. De asemenea. În unele comune infrastructura este slab dezvoltată. restul aprovizionându-se din sisteme proprii. Deşi transportul este asigurat de către consiliul local (microbuz pus la dispoziţia profesorilor sau decontarea abonamentului). din spusele directorilor intervievaţi reiese faptul că cea mai mare parte a lor sunt calificate şi titulare şi beneficiază de formare continuă. Lipsurile. În ceea ce priveşte actul educaţional. cetăţenii depozitând sau arzând resturile menajere în gospodăria proprie. Motivele de nemulţumire în cazul corpului profesoral sunt împărţite. iar construirea alteia este anevoioasă. ajutorul social oferit de primărie şi munci ziliere sezoniere.

Page39   . precum şi pentru a veni în sprijinul eleviilor cu cerinţe educative speciale ar fi oportună implementarea unor programe de tip: „şcoala după şcoală”. elevii sfârşesc prin a părăsi şcoala înaintea finalizării ciclului obligatoriu. Prin demersul calitativ s-a investigat situaţia copiilor de vârstă şcolară care nu au fost niciodată cuprinşi în sistemul de învăţământ. În aceste condiţii nevoile elevilor în situaţia de risc de a părăsi sistemul de educaţie odată ce au deprins cunoştinţe minimale (scrisul şi cititul) sunt variate. În acest sens. fapt care duce la dezvoltarea unor frustrări şi la scăderea gradului de atractivitate a şcolii. situaţia este una complexă. Aflaţi în situaţia de absenteism prelungit elevii nu reuşesc să se adapteze cerinţelor educaţionale. s-a observat faptul că fenomenul de abandon şcolar are o incidenţă mai ridicată în rândul populaţiei şcolare de etnie romă. Privit altfel. Pe de altă parte sărăcia îi împinge pe unii părinţi să-şi solicite copiii în munci agricole sau în alte activităţi generatoare de venit sustrăgându-i astfel de la şcoală şi îngreunând procesul educativ ulterior. De asemenea. În ceea ce priveşte grupul ţintă al elevilor în situaţie de risc vizaţi în acest studiu. Lipsurile materiale sunt un determinant puternic al fenomenului de abandon şcolar doar în corelaţie cu alţi factori influenţi. nevoia unui spaţiu adecvat pentru realizarea temelor sau exerciţiilor şcolare suplimentare. precum şi programe de prevenire şi estompare a abandonului şcolar. În acest sens s-a constatat faptul că în majoritatea comunităţilor rurale vizate de cercetare nu se înregistrează astfel de cazuri. cum ar fi: modelul educaţional oferit de părinţii copiilor. Acolo unde aceste cazuri sunt luate în evidenta se constată faptul că aceşti copii nu sunt înregistraţi datorită lipsei actelor de identitate (certificat de naştere şi CI) sau datorită neglijenţei părinţilor care nu fac demersurile necesare de înscriere a copiilor în sistemul de învăţământ. în cadrul cărora copii pot beneficia de masa de prânz şi de asistenţă şi supervizare în realizarea temelor. Pentru astfel de situaţii. nevoia unei persoane care să asiste elevul în realizarea. precum şi să supervizeze corectitudinea realizării acestora. îmbrăcăminte şi hrană adecvată) necesare parcursului educaţional. una dintre nevoile majore ale acestor elevi este legată de procesul de învăţare. precum şi încrederea scăzută în educaţie în obţinerea unui loc de muncă adecvat în viitor. este ridicată. Pe de-o parte nevoia de resurse materiale (rechizite. în rândul elevilor care aparţin unor familii dezorganizate în care părinţii nu acordă suficientă atenţie şi implicare vieţii educaţionale a copilului.     activităţi extracurriculare.

Totodată ar fi oportună includerea lor în diferite proiecte civice locale coordonate de şcoală (voluntariat.   Page40 . vizite la aziluri de bătrâni sau case de copii. Pentru realizarea dezideratului este nevoie ca aceşti părinţi să conştientizeze la ce riscuri îşi supun copii atunci când îi reţin de la şcoală din diferite motive şi în acelaşi timp ar fi oportun să înţeleagă beneficiile pe termen lung ale unei educaţii adecvate.     Pe de altă parte. aceşti elevii au nevoie de consiliere. Conform tradiţiei. tinerii. fapt pentru care şcoala nu mai constituie o prioritate în ochii părinţilor. de aceea atitudinea lor ar trebui să fie proactivă parcurgerii unei educaţii temeinice. Rolul părinţilor în performanţa şcolară a elevilor este incontestabil foarte mare. În acest sens ar fi oportună realizarea unor cursuri educative parentale care să sporească gradul de conştientizare a părinţilor şi implicarea lor în viaţa şcolară a propriilor copii. Unele tradiţii pot determina părăsirea timpurie a şcolii de către unii elevi de etnie romă. de îndrumare în vederea urmării unei cariere sau meserii potrivite care să le poată permite încadrarea rapidă pe piaţa muncii. trebuie să-şi întemeieze o familie. campanii de curăţenie. încă de la vârsta de 12-14 ani. înfrumuseţarea comunei) pentru a le dezvolta spiritul civic. dar şi pentru a spori sentimentul de apartenenţă la şcoală şi la comunitate.

MODALITĂŢI DE ABORDARE INTEGRATĂ A ABANDONULUI ŞI PĂRĂSIRII TIMPURII A ŞCOLII Secţiunile precedente au evidenţiat dificultăţile complexe cu care se confruntă grupul ţintă analizat în etapa calitativă a studiului. de creştere a performanţei educaţionale şi. ei pot beneficia de o masă caldă pe zi (o   . De altfel. În această parte a lucrării sunt prezentate măsuri integrate de prevenire şi combatere a abandonului şcolar utilizate cu succes în unităţile de învăţământ din România. Ivasiuc. dar totodată şi sistemul de educaţie din mediul rural. integrate. în cadrul căreia elevii desfăşoară activităţi educative atractive. Astfel. • Programele de tip „Şcoala după şcoală” sunt măsuri integrate întreprinse la nivel local în vederea corectării disfuncţionalităţilor şcolare în cazul elevilor proveniţi din medii defavorizate. pentru a preveni părăsirea prematură a şcolii. pe lângă Page41 sprijinul didactic şi de consiliere. O cercetare întreprinsă de către experţii UNICEF (Duminică. chiar în ideea de a menţine legătura permanentă cu instituţia şi de a creşte atractivitatea şcolii în ochii elevilor. foloseşte recompensarea rezultatelor şcolare foarte bune printr-o excursie pe timpul verii (ibidem: pag. sunt printre cele mai eficiente modalităţi de reducere a fenomenului de nepromovare şcolară. de menţinere a elevului în sistemul de învăţământ până la finalizarea ciclului obligatoriu. (ibidem) • O unitate de învăţământ din judeţul Covasna. nu în ultimul rând. specifice fiecărui caz (de exemplu consiliere şi sprijin educativ) (ibidem).133) dezvăluie câteva astfel de proceduri de abordare integrată a abandonului şcolar. menţionate de către majoritatea directorilor unităţilor de învăţământ analizate în studiul calitativ. • O altă metodă prezentată în acelaşi studiu este „educaţia remedială” derulată pe perioada vacanţelor şcolare. 2010: pag. primul pas este diagnosticarea cauzelor abandonului în cazul fiecărui copil.     4. urmând ca apoi să fie luate măsuri de intervenţie. Elevii sunt receptivi la acest gen de programe întrucât. • O primă modalitate presupune apelarea la factorul psihologic. 134).

19-20). creşterea atractivităţi şcolii. de asemenea. creşterea sentimentelor de responsabilitate a profesorilor faţă de destinul elevilor lor. prevenirea problemelor de integrare. ajută. şcoală comunitate. Astfel. Obiectivele acestei linii de acţiune sunt: „creşterea sentimentelor de apartenenţă la spaţiul şcolar. duc la creşterea atractivităţii unităţii în ochii copiilor. deopotrivă.144) implicaţia mediatorului şcolar în combaterea abandonului şcolar este una de succes întrucât. activităţi care. al părinţilor şi al autorităţilor locale este unul foarte mare. Page42   . • Participarea părinţilor. în demersul de prevenire şi combatere a abandonului şcolar. de aceea dezvoltarea unui parteneriat activ între cei trei actori sociali reprezintă una dintre măsurile utilizate cu succes în cazul câtorva comunităţi rurale analizate. a elevilor şi a autorităţilor locale la diverse activităţi de informare-formare pe teme variate (de exemplu relaţia şcoală-familie. prin creşterea comunicării dintre elevi. 2010:26) menţionează ca soluţie integrată. • Experţii UNICEF împreună cu Centrul Educaţia 2000+ (Voicu. ” (ibidem) • Nu trebuie neglijat efectul pe care îl pot avea taberele şi excursiile cu colegii. • Pentru reducerea fenomenului de părăsire prematură a sistemului de învăţământ. a şcolii. scăderea probabilităţii de renunţare la educaţie. • Potrivit aceleiaşi surse (Ibidem: pag. desfăşurarea de activităţi extraşcolare (acţiuni de renovare / înfrumuseţare / curăţire a şcolii. la cristalizarea sentimentului de apartenenţă la şcoală şi. acţiuni /concursuri de creaţie artistică. concursuri sportive. rolul şcolii. acesta este aproape de elevi şi de părinţi. Jigău 2006: pag. pe lângă caracterul educativ şi de socializare. este oportună demersului de estompare a abandonului şcolar (M. creşterea comunicării dintre profesori şi elevi. rolul familiei în asigurarea succesului şcolar al copilului).     parte dintre elevi nu au posibilitatea de a comsuma în familie hrana necesară unei dezvoltări armonioase). competiţii de joc ). • Un alt lucru care se poate face este utilizarea experienţei celor ce au renunţat la şcoala pentru a preveni scăderea încrederii în educaţie. deopotrivă şi poate semnala în timp util eventualele probleme apărute.

2008:190-195) recomandă câteva modalităţi de creştere a eficienţei interne şi a calităţii sistemului de învăţământ. normele referitoare la regimul de muncă şi viaţa a elevilor” (ibidem) etc. a unui „parteneriat între şcoala şi familie. la iniţiativa şcolii. ca modalitate utilă în combaterea abandonului şcolar. precum şi povestea despre cum a decurs viaţa lor post-şcolară. care pot reprezenta măsuri viabile de prevenire şi reducere a părăsirii timpurii a şcolii. să fie consultaţi în luarea unor decizii importante pentru şcoală şi în soluţionarea unor probleme ale acesteia. drepturile copilului. vizite ale cadrelor didactice la domiciliul elevilor.” (ibidem) • Ca prim pas spre reuşită. se recomandă ca aceste activităţi să urmărească: „ameliorarea percepţiei părinţilor cu atitudini rezervate faţă de şcoală asupra importanţei educaţiei pentru dezvoltarea profesională şi personală a copiilor. este menţionată „desfăşurarea.” (ibidem) • De asemenea. • Organizarea unor „activităţii periodice de consiliere a părinţilor. este oportună. discuţii cu părinţii – organizate în cadrul formal al şedintelor cu părinţii sau în contexte informale). care să permită cristalizarea opţiunilor acestora privind educaţia şi pregătirea profesională a copiilor” (ibidem) este o strategie propusă ca soluţie în vederea creşterii participării la educaţia obligatorie.     intrarea în contact a elevilor în situaţie de risc cu tinerii care au renunţat prematur la şcoală pentru a le afla perspectiva curentă despre şcoală. cu toate acestea măsura poate fi folosită cu succes şi în prevenirea părăsirii premature a sistemului de învăţământ. este o altă măsură oportună în demersul de combatere a abandonului şcolar. la nivelul şcolii. • O astfel de măsură este „derularea în cazul elevilor de la aceleaşi niveluri de învăţământ a unor activităţi de informare privind caracteristicile pieţei forţei de muncă din zonă şi oportunităţile reale de angajare. pentru succesul lor în viata. implicit să conducă la reducerea situaţiilor de Page43   . în special la nivelul claselor VII-VIII. 2010: 25-29) Institututul de Ştiinţe ale Educaţiei împreună cu UNICEF (M. Jigău. • Dezvoltarea. a unor activităţi de informare a părinţilor privind rolul şi importanţa educaţiei. (Voicu. în cadrul caruia părinţii să fie informaţi cu privire la situaţia şcolară a copiilor (adrese de informare.

amplificată de faptul că micuţii nu cunosc nici limba română (în familiei se vorbeşte doar limba romani). majoritatea directorilor intervievaţi menţionează ca o practică folosită cu succes în readucerea la şcoală a elevilor în situaţia de absenteism prelungit. O altă modalitate integrată inedită este utilizată într-o şcoală din judeţul Suceava. Pe de altă parte. directorul unei şcoli din Judeţul Brăila descrie o măsură întreprinsă în colaborare cu autorităţile locale. împreună cu autorităţile locale. colaborarea cu autorităţile locale privind realizarea unor vizite la domiciliu şi consilierea părinţilor înspre menţinerea copiilor în sistemul de învăţământ.     abandon şcolar şi neşcolarizare datorate unor cauze de natură familială. Prin aceasta se urmăreşte creşterea implicării părinţilor în viaţa şcolară a copiilor şi a comunicării dintre cele două instanţe. În această comunitate rurală copiii aparţinând etniei rome sunt înscrişi în sistemul de învăţământ abia la vârsta de 7-8 ani. părinţii proveniţi din medii defavorizate participă la cursuri educative. Rezultatele obţinute pe termen lung sunt satisfăcătoare în opinia directorului instituţiei. în cadrul căreia. este o piedică însemnată în activitatea şcolară a copiilor şi conduce treptat la părăsirea sistemului de învăţământ odată ce au asimilat cunoştinţe minimale (scrisul şi cititul).” (ibidem) Trebuie menţionat faptul că în demersul de evaluare a fenomenului abandonului şcolar în cele 42 de comunităţi rurale au fost identificate bune practici integrate utilizate cu succes în menţinerea în sistemul de învăţământ a elevilor aflaţi în zona de risc. se familiarizează cu mediul şcolar şi asimilează cunoştinţe minimale de limba română. fapt care îi privează de învăţământul preşcolar. Performanţa şcolară a copiilor s-a îmbunătăţit consistent în urma acestui program. El relatează faptul că performanţa şcolară şi frecvenţa la curs a elevilor în situaţie de risc de abandon şcolar s-a îmbunătăţit. Monitorizarea îndeaproape a elevilor în situaţie de risc şi intervenţia promptă în cazul în care aceştia lipsesc nemotivat de la şcoală este cea mai des utilizată modalitate de prevenire a părăsirii premature a şcolii în majoritatea comunităţilor analizate. Page44   . trebuie să urmărească scăderea numărului de cazuri de exploatare a muncii copiilor şi chiar a riscului privind starea de sănătate a unor copii. Această tendinţă care îngreunează procesul de acomodare la un context nou educaţional. Astfel.” (ibidem) • De asemenea. În acest sens şcoala. derulează un program educţional de tip: „grădiniţă de vară” în cadrul căruia copiii de etnie romă care nu au urmat învăţământul preşcolar şi nu cunosc limba română.

În al doilea rând. Odată cu integrarea României în Uniunea Europeană. Acest lucru certifică faptul că. definirea abandonului şcolar în România este mai degrabă dificilă. încă. Specialiştii sunt de părere că responsabilitatea soluţionării   Page45 se confruntă cel mai mult comunităţile din mediul rural. investiţiile în educaţie au devenit o prioritate majoră. proiecte ce au obiectivul de a reduce rata părăsirii şcolii înaintea obţinerii unei calificări adecvate care să permită includerea tinerilor pe piaţa muncii. au fost implementate sau sunt în curs de implementare proiecte finanţate sau cofinanţate din fonduri europene. Din punct de vedere legislativ. De la creşterea în amploare a fenomenului de abandon şcolar în România. deşi este înscris. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI Aşa cum s-a putut observa în prima secține a acestei lucrări. statul român a făcut demersuri legislative şi de natura politicilor publice pentru a preveni şi pentru a reduce părăsirea timpurie a şcolii. e nevoie să se stabilească un cadru legislativ complex de definire a abandonului şcolar. Profesorii definesc abandonul şcolar prin încetarea elevului de a mai frecventa orele în timpul unui semestru. în România abandonul şcolar este. Astfel.     5. Modul în care cadrele didactice încadrează abandonul şcolar diferă semnificativ. nevoia de . o problemă socială cu care intervenţie este foarte mare. un elev se află în situaţie de abandon şcolar în România doar dacă nu frecventează cursurile de zi ale unei clase din învăţământul obligatoriu. Cu toate acestea. aflate în împosibilitatea de a-şi susţine financiar copiii în sistemul de învăţământ până la obţinerea unei calificări. Aceste programe şi politici s-au axat în primul rând pe sprijinirea materială a familiilor dezavantajate. depăşind cu mai mult de doi ani vârsta clasei respective. dar şi actul de părăsire a sistemului de învăţământ înaintea absolvirii unui an şcolar sau a ciclului gimnazial. O parte dintre unităţile de învăţământ sunt de părere că se poate considera abandon şcolar şi situaţia în care un elev de vârstă şcolară nu se înscrie la şcoală sau nu se prezintă la nicio oră de curs. înainte de orice demersuri de intervenţie. respectiv an şcolar. cadru universal care să includă realitatea din unităţile de învăţământ din România şi nuanţele cu care fenomenul de părăsire timpurie a şcolii se manifestă de la o regiune la alta. În aceste comunităţi. s-au luat măsuri de reabilitare şi dotare a şcolilor din mediul rural şi de creştere a gradului de atractivitate a şcolii prin programe şcolare şi extraşcolare interactive.

atât sistemului de educaţie în general. În ceea ce priveşte rezultatele obţinute în urma demarării studiului calitativ în cele 42 de comunităţi rurale. de asemenea. Cu alte cuvinte. respectiv despre riscurile la care se expune o persoană care a părăsit timpuriu sistemul de educaţie. până la nivelul inspectoratelor şcolare judeţene şi al Ministerului Educaţiei. De asemenea. întrucât strategiile eficiente de reducere a ratei de părăsire timpurie a şcolii necesită să fie adaptate la condiţii locale specifice. În aceeaşi Convenţie se specifică în mod clar dreptul copiilor la educaţie. rapoartele calitative individuale conturează câteva elemente comune sau. În plus. Page46   . de la nivelul părinţilor. Părinţii şi cadrele didactice au impactul cel mai mare asupra copiilor. O abordare centrată pe dezvoltarea psihosomatică a fiecărui elev în parte. este nevoie ca atât copiii. în particular. o abordare interdisciplinară care să folosească un personal bine instruit care să lucreze cu fiecare elev care provine dintr-un mediu dezavantajat. Conform Convenţiei asupra Drepturilor Copilului de la începutul anilor 90. s-a constatat faptul că situaţia fiecărei unităţi de învăţământ diferă uşor de a celorlalte. ar trebui armonizată toată legislaţia privind drepturile copiilor. ar fi o soluţie viabilă în prevenirea părăsirii timpurii a şcolii. Cercetării. adesea regăsite în evaluarea unităţilor de învăţământ. pe nevoile acestuia şi pe ritmul propriu de efectuare a sarcinilor educaţionale ar aduce un plus. cât şi luptei în reducerea abandonului şcolar. Pe de altă parte. Bunele practici în prevenirea abandonului şcolar din afara spaţiului european sunt. este considerată copil orice persoană până la împlinirea vârstei de 18 ani. profesorii trebuie să fie mai atenţi la problemele copiilor cu care lucrează şi să-i sprijine mai mult în înţelegerea importanţei educaţiei pentru viitorul lor. Este indicat ca ei să desfăşoare activităţi şcolare atrăgătoare împreună cu elevii pentru a face timpul petrecut la şcoală plăcut şi pentru a creşte atractivitatea şcolii. cât şi părinţii să fie consiliaţi şi informaţi despre beneficiile unei educaţii corespunzătoare. În cazul tuturor acestor bune practici de intervenţie este indicat a se ţine cont de contextul social. Tineretului şi Sportului. al cadrelor didactice şi al conducerii şcolii.     problemei abandonului şcolar trebuie asumată de jos în sus. Tocmai de aceea şi implicarea lor în reducerea absenteismului şi părăsirii timpurii a sistemului de educaţie ar trebui să fie mai mare. cel puţin. Cu toate acestea. un exemplu de urmat şi în cazul ţării noastre. cultural şi economic în care sunt implementate.

Migraţia puternică a forţei de muncă în străinătate are efecte severe asupra abandonului şcolar. aceste comportamente au un impact major asupra parcursului educaţional al elevilor din mediul rural. un venit. iar părinţii lor sunt. determinante pentru parcursul lor şcolar. Unii elevii care abandonează sistemul educaţional provin din familii dezorganizate sau monoparentale. în multe cazuri. la condiţiile improprii din şcoală. de asemenea. cel mai adesea. relaţiile bune cu profesorii în cazul elevilor şi siguranţa unei surse venit în cazul profesorilor. Principalele puncte pozitive care atrag sunt condiţiile bune din şcoli. dar nu obligatoriu. să spună că profesorii şi elevii şcolii sunt mulţumiţi şi atraşi de mediul în care îşi desfăşoară activitatea. Profilul elevilor care abandonează timpuriu şcoala este în mare parte comun în toate cele 42 de localităţi în care s-au realizat interviuri. Astfel. deci. în anumite cazuri. dascălii din toate instituţiile în care s-a derulat cercetarea sunt nemulţumiţi de politica salarială. fie că este vorba de migrarea întregii familii către o altă ţară. în general. la programa prea încărcată pe care trebuie să o urmeze şi. respectiv de reducerile financiare aplicate de Guvern.     Directorii instituţiilor tind. În ceea ce priveşte implicarea părinţilor în viaţa şcolară a copiilor lor. folosirea lor la treburile gospodăreşti sau implicarea lor în îngrijirea fraţilor mai mici. manifestă un interes crescut faţă de educaţia Page47   . profesorilor nu le sunt decontate cheltuielile de transport pentru navetă. mulţi dintre copii abandonează şcoala pentru a-şi ajuta familia. persoane cu un grad scăzut de educaţie. Deşi faptul că au un loc de muncă şi. În anumite cazuri. În general. lăsând copiii în grija altor rude. cu o situaţie socială şi materială foarte proastă. Fie că sunt cazuri în care părinţii pleacă la muncă. În ceea ce priveşte nemulţumirile elevilor faţă de instituţia în care învaţă acestea se rezumă. părinţii ai căror copii au rezultate şcolare bune şi nu întâmpină dificultăţi pe parcursul vieţii şcolare. Un caz particular în ceea ce priveşte abanadonul şcolar este cel al fetelor de etnie romă care se căsătoresc şi îşi întemeiază o familie la vârste fragede. cel mai adesea înainte de încheierea ciclului gimnazial. Situaţia materială proastă a familiei determină adesea implicarea copiilor în câmpul muncii. În multe cazuri. Condiţiile de viață oferite de către familie copiilor sunt. cei care părăsesc prematur sistemul de învăţământ sunt de etnie romă. există două tipuri de comportamente. fapt care contribuie la nemulţumirea acestora în ceea ce priveşte viaţa profesională.

Recomandările sugerate de persoanele intervievate fac referire la nevoia unei implicări mai crescute din partea părinţilor. În caz contrar. Nevoia unei echipe interdisciplinare de experţi (psiholog. precum autorităţile locale. Atragerea unor fonduri europene. Astfel. Astfel. ei se prezintă adesea la şcoală pentru a monitoriza activitatea copiilor. Aceştia ar trebui resonsabilizaţi în sensul de a încuraja educaţia copiilor. se fac totuşi eforturi pentru recuperarea elevilor care au ieşit prematur din sistemul de învăţământ. În acest sens. toţi în clasa I”. expert pe problemele minorităţilor etnice) care să administreze problema abandonului şcolar este resimţită în majoritatea unităţilor de învăţământ cuprinse în studiu. mediator şcolar. soluţia cea mai eficientă în prevenirea şi reducerea abandonului şcolar. Cu toate acestea. respectiv în caz de abandon. Programele menţionate de mulţi dintre directorii intervievaţi sunt: „Şcoală după şcoală”. nu există programe specifice în acest sens. respectiv derularea unor programe confinanţate. biserica sau Poliţia. Cu toate acestea. lipsa fondurilor face ca unele dintre eforturile depuse să nu aibă rezultatul scontat. este. în opinia managerilor instituţiilor de învăţământ. dar şi a părăsirii timpurii a şcolii. deşi în multe localităţi abandonul şcolar nu reprezintă o problemă gravă. însă. se află părinţii elevilor cu probleme diverse. „Toţi la şcoală.   Page48 . În multe dintre şcolile participante la studiu există diferite programe extraşcolare care se derulează în prezent. părinţii ar trebui să fie amendaţi. precum şi între părinţi şi copii. părinţi care sunt în foarte mare măsură dezinteresaţi de parcursul şcolar al copiilor lor. însă.     copiilor. La celălalt pol. Adesea s-a recomandat şi implicarea altor actori în lupta împotriva abandonului şcolar. „Cornul şi laptele” şi ”A doua şansă”. medic. se recomandă integrarea acestor experţi în structura personalului didactic de bază care activează în şcolile cu o incidenţă crescută a abandonului şcolar. mai ales în localităţile în care abandonul şcolar nu reprezintă o problemă gravă. Astfel. multe din ideile vizând prevenirea abandonului şcolar se referă la o mai bună comunicare atât între şcoală şi părinţi.

London. Transitions and Equity: University of Sussex. V. Jigău M. 6. & Lawrence. Review of Educational Research. Iaşi. 2. Buzău. Accesul copiilor romi la o educaţie de calitate. Designul propunerilor de finanţare. Exploring the causes of early dropout among race-ethnic and gender groups. Polirom.. (1989). modele de proiecte. Mgwangqa. Dwyer. O şcoală pentru toţi.. Page49   . Why do learners drop out of school? Learner perceptions in the Fort Beaufort District. (2002) Dicţionar de politici sociale. 28. Şt. London. Morrow. (2008). Eastern Cape. Luana coord.. (coord. Youth. Învăţământul obligatoriu de 10 ani. Raport de cercetare. Institute of Education. Sage. G. Iaşi... F. J. Routledge/Falmer. Editura Expert. Withdrawing from school. 24. J.. no. A & Tom Leney. J. Cojocaru. The incorporation of poverty into adult identity over time: Implications for adult education.) (2006 ) Program pilot de intervenţie prin sistemul zone prioritare de educaţie. C. International Journal of Lifelong Education.. 59. Bucureşti. C. Ivasiuc A... Commonwealth Youth and Development. W. Finn. (2008). 3. Lumen... & Wyn. D. (1999) Convergence and Divergence în European Education and Training Systems. (2005). Polirom. Metodologie. Jordan. L. Alpha MDN. 2.. (2001). (1986). B. A. Bucureşti. M.. T. (coord. J. Consortium for Research on Educational Access. (2004). (coord. rezultate şi măsuri corrective Alpha MDN. Youth and Society. Vanemonde. education and risk: Facing the future. South Africa. A. (2003). Jigău M. (1996). Lara. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE Brown. Condiţii de implementare. (2003) Devianţa şcolară. Hunt.) (2010). Duminică G... & McPartland. Devianţa şcolară.. P. Green. Dropping out from school: A cross-country review of literature în Create Pathways to Access No 16.) (2008).. no. Standardizing practice in the analysis of school dropouts. Teacher College Record.     6. Bucureşti în Neamţu. Wolf. comentarii.. Pop. Neamţu. no.. Iaşi. 87.

submitted by GHK. February. accesat 4 noiembrie 2011. risk factors. London. London. (1966) Opting out: Early school leavers and the degeneration of youth policy.europa. accesat 5 noiembrie Page50 2011. http://ec. (2007) Strategies for improving high school graduation rates.ca/Portals/0/Member/PDF/en/documents/earlyschoolleaving. accesat 8 noiembrie 2011.) (2010). Council recommendation on policies to reduce early school leaving. modificat prin OMECTS Nr. 18. (07. The dropout dilemma. Fulham Road. Communication from the Commission to the European Parliament... (2005). COM(2011) 18 final. (2005). basic skills and early school leavers. Education Week. in European Comission. Renunţarea timpurie la educaţie: posibile căi de prevenire.eu/education/school-education/doc/earlycom_en. (coord. the Council.eu/education/school-education/doc/earlywp_en . Voicu. Vanemonde. Bucureşti. the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (31.06.htm. accesat 7 noiembrie 2011) European Comission.pdf. B.pdf. Research hindred by lack of uniform way to count students who quit school. D.2011. Fulham Road. Reducing early school leaving. Dwyer. Study on access to education and trening.acsacaah. http://ec. Legea Educaţiei Naţionale Nr. (2005).   . 1/10. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. Center for Child and Family Policy Duke University.europa. (2001)..1. Tasmania: National Clearing house for Youth Studies. prevalence.06.pdf.2011) http://ec. Early school leaving : definition.2011) Tackling early school leaving: A key contribution to the Europe 2020 Agenda.eu/education/school-education/doc2268_en. basic skills and early school leavers. screening. publicată în Monitorul Oficial al României Nr. P. Study on access to education and trening. A Briefing Report prepared for the North Carolina Family Impact Seminar. 4106/11. Accompanying document to the Proposal for a Council Recommendation on policies to reduce early school leaving. Brussels.2011. submitted by GHK.europa.1. http://www.     Viadero. Commission staff working paper (2010).

    Early school leaving in Europe guide.uk/Site/29/Documents/Section%205%20working%20with %20early%20school%20leavers. Open Society Institute (2007). http://www.   Page51 . http://www. at Foróige – Blanchardstown Youth Service.eubusiness. A ‘Do It Yourself” Access and Equity manual or working with young people.drugsandalcohol. (2000).au/openingdoors/early _school_leavers/opening_doors_chapter. accesat 7 noiembrie 2011. Youth Forum Jeunesse (2008) Policy Paper on Early Education Leaving. Youth Forum Jeunesse (2008) Annexes to the Draft Policy Paper on Early Education Leaving. Patrick ‘s College. Eivers. produced for the Nepean Better Futures Strategy.org/en/system/files/yfj_public/strategic _priorities/en/0052-08_ANNEXES_Early_Education_Leaving. Monitoring School Dropouts (Albania. Rotterdam. (2011).pdf.org.. A. Slovakia and Tajikistan. Dublin. Olanda. accesat 7 noiembrie 2011. Mongolia. & Brinkley. Latvia. 2011. Kazakhstan. http://youthforum.. Working with Early School Leavers.pdf.. accesat 3 noiembrie 2011.org/en/system/files/yfj_public/strategic_priorities/en/005208_FINAL. accesat 5 noiembrie. http://youthforum.com/topics /education/school-leaving. accesat 8 noiembrie 2011.pdf. http://www. St. Eoin.ie/13467/1/CharofESL.pdf.to 15-year old early school leavers initiative.org. http://www.yapa. accesat 3 noiembrie 2011.11/. Characteristics of early school leavers: Results of the research strand of the 8. Maria Lally. E.pdf. Olanda. Coordonat de YAPA şi de Access Project Reference Group. Educational Research Centre. R. Rotterdam. (2006) Opening the doors.youthnetni.

și sunt operator de interviu în cadrul unui institut pentru evaluare. care sunt problemele cu care vă confruntaţi şi care ar putea fi soluţiile la aceste probleme. Nu există „răspunsuri bune” sau „răspunsuri proaste” şi nimeni nu va judeca răspunsurile pe care le veţi da. despre cauzele acestuia. Tot ceea ce vom discuta aici râmâne aici – nimeni din afara acestui proiect nu va avea acces la date.. laboratoare. despre problemele cu care se confruntă aceștia. DESCRIEREA LOCALITĂŢII     Pentru început vă rog să faceţi o scurtă descriere a localităţii.. ANEXĂ GHID DE INTERVIU DIRECTOR UNITATE ÎNVĂŢĂMÂNT Buna ziua.. Pentru noi este foarte important să aflăm exact ce credeţi dumneavoastră..... ca urmare.... Sunt aici pentru a discuta împreună cu dumneavoastră despre situația educațională a elevilor din localitate.   7... săli de sport) ? Page52   . este foarte important pentru noi să fiţi cât se poate de sincer. pentru a ne fi mai uşor să ne amintim ulterior toate detaliile. În mod special vom discuta despre abandonul școlar din mediul rural... precum si despre posibile modalități de soluționare a problemei. Care sunt principalele probleme cu care se confruntă aceasta? Dar oamenii din localitate? Cum s-a schimbat viaţa/nivelul de trai al localnicilor în ultimii 5 ani? Cum comentaţi situaţia persoanelor dezavantajate (minorităţi etnice.. romi etc. Acum vă rog şi pe dumneavoastră să vă prezentaţi. vă cerem permisiunea de a înregistra discuţia noastră. să spuneţi exact ceea ce credeţi.. beneficiarii de VMG. internet. dar și problemele cu care se confruntă unitatea școlară pe care o conduceți. pentru a putea realiza raportul final şi pentru a putea decide ce este mai bine să facem în paşii următori. dotările materiale: bibliotecă. vârstnici.) din comunitate? DESCRIEREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT  Ce ne puteţi spune despre unitatea de învăţământ pe care o conduceţi (istoric. Deoarece tot ceea ce discutăm este foarte important pentru noi. Mă numesc ..

Cât de atractivă credeţi că este şcoala pentru elevii care învaţă aici? Dar programele şcolare? Legat de şcoală. Cât de gravă este problema abandonului şcolar la nivelul uniţăţii şcolare pe care o conduceţi? Cum a evoluat fenomenul pe parcursul ultimilor 5 ani şcolari? Există diferenţe de gen. internet. situaţie materială în cazul copiilor care au abandonat şcoala? Comentaţi aceste aspecte. femei/bărbaţi). Ce dificultăţi întâmpină profesorii care predau în această unitate de învăţământ? Dar elevii care învată aici? ABANDONUL ŞCOLAR: PERCEPŢIE ŞI MANIFESTARE     Prezentaţi pe scurt ce consideră cadrele didactice că este abandonul şcolar.       Cum este programul de acces al elevilor la aceste dotări (bibliotecă. săli de sport)? Care sunt punctele pozitive principale ale unităţii de învăţământ? Care sunt problemele majore cu care se confruntă şcoala? Descrieţi câteva proiecte sau programe în care este implicată şcoala pe care o conduceţi. experienţă didactică. ce credeţi că îi mulţumeşte pe elevi? Ce anume îi nemulţumeşte? Detaliaţi. laboratoare. CADRELE DIDACTICE: FORMARE. titulare/netitulare de-a lungul ultimilor 5 ani şcolari? GRADUL DE ATRACTIVITATE A ŞCOLII      Cât de atractivă apreciaţi că este şcoala pentru cadrele didactice? Ce anume legat de şcoală îi mulţumeşte pe profesori? Ce anume îi nemulţumeşte? Detaliaţi. SATISFACŢIE ŞI AŞTEPTĂRI   Vă rog să descrieţi corpul profesoral din această instituţie (calificare. Page53   . etnie. Cum a fluctuat numărul cadrelor didactice calificate/necalificate. situaţie familială.

Cui se adresează şi care sunt obiectivele lor? Când se încheie? Dar programe/ proiecte destinate preveniri şi stopării abandonului şcolar? Cine au fost actorii care s-au implicat în implementarea şi derularea acestor programe? Page54   .   ABANDONUL ŞCOLAR: CAUZE   Care credeţi că sunt motivele pentru care elevii din mediul rural abandonează şcoala? Comentaţi gradul de adaptabilitate la viaţa şcolară al elevilor care fac parte din grupuri dezavantajate? GRADUL DE IMPLICARE A PĂRINŢILOR ÎN VIAŢA ŞCOLARĂ A COPIILOR       Descrieţi implicarea pe care o au părinţii din localitate în viaţa scolară a elevilor înscrişi în această unitate. ce ar trebui să facă părinţii pentru a preveni abandonul şcolar? Ce s-ar putea face pentru o comunicare mai bună cu părinţii? Dar pentru a creşte gradul de implicare a lor în viaţa şcolară a copiilor şi în prevenirea abandonului şcolar? PROGRAME.     Există programe/politici de sprijin al elevilor aflaţi în dificultate (modalităţi de sprijin material şi pedagogic)? Descrieţi pe scurt aceste programe/politici. cadrele didactice şi părinţi? După părerea dumneavoastră. MODALITĂŢI DE PREVENIRE ŞI STOPARE A ABANDONULUI ŞCOLAR  În şcoala dumneavoastră există programe pentru integrarea în sistemul de educaţie a copiilor care nu au fost niciodată cuprinşi în sistemul de învăţământ obligatoriu? Detaliaţi. Cât de des contactează aceştia cadrele didactice şi conducerea şcolii pentru a se informa de situaţia şcolară a copiilor lor? Cât de conştienţi apreciaţi că sunt părinţii elevilor în situaţia de abandon şcolar de riscurile la care se expun copiii care părăsesc timpuriu şcoala? Cum aţi descrie relaţia dintre conducerea şcolii.

ro. expert Page55 monitorizare şi evaluare. RECOMANDĂRI     Ce credeţi dumneavoastră că se poate face pentru prevenirea şi stoparea abandonului şcolar? Dar pentru asistarea copiilor şi tinerilor care au abandonat şcoala în trecut? Cine ar trebui să fie reaponsabil de soluţionarea problemei abandonului şcolar? Ce recomandări aţi dori să faceţi pentru buna derulare şi dezvoltare a mecanismelor de suport ale serviciilor socio-educative în şcoli? ÎNCHEIERE  La finele acestei discuţii.     Referitor la îmbunătăţirea performanţei elevilor şi prevenirea abandonului şcolar. ca parte componentă a şcolii sau independent de şcoală? Argumentaţi. Fundaţia Soros.   . 021 212 0733. creşterea nivelului de educaţie şi calificarea copiilor şi tinerilor şi pregătirea lor pentru încadrarea pe piaţa forţei de muncă aţi dori să se dezvolte în localitatea dumneavoastră?  Cum ar trebui să funcţioneze ele. credeţi că mai sunt aspecte legate de abandonul şcolar din unitatea de învăţământ pe care o conduceţi pe care nu le-aţi menţionat şi aţi dori să le discutăm? Vă mulţumesc pentru amabilitate şi vă doresc mult succes în viitor! Pentru informaţii suplimentare vă invităm să contactaţi pe: Doina Olga Stefănescu. dstefanescu@soros. ce rezultate au fost obţinute în urma acestor programe/politici? Există şi alte modalităţi prin care unitatea dumneavoastră încearcă să prevină şi să stopeze abandonul şcolar la nivel local? DESIGN-UL MECANISMELOR DE SUPORT AL SERVICIILOR SOCIOEDUCATIVE  Ce servicii socio-educative care au ca şi principale obiective prevenirea părăsirii timpurii a şcolii.

2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii"   Titlul proiectului: Parte de Carte   Data publicării: 01 Februarie 2012   Editorul materialului: Fundatia Soros   Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României     Page56 .   Investeşte în oameni!   Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013   Axa prioritară 2 „Corelarea invăţării pe tot parcursul vietii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->