Rancangan Harian Bahasa Malaysia Tahun Satu

TEMA UNIT TAJUK FOKUS UTAMA

Bersih Dan Sihat 10. Makanan Berzat Sarapan Emping Jagung SK : 1.3
Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul.

SP : 1.3.1

FOKUS SAMPINGAN

SK: 2.4

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan.

SP : 2.4.3

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran murid dapat:
i. Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul.

ii.

Membaca dan memahami arahan mengikut urutan cara menyediakan sarapan emping jagung dengan betul.

PENGISIAN KURIKULUM

i..Ilmu: Menjaga kesihatan diri.

ii. KBT: KB -Menyusun mengikut urutan
Keusahawanan. KP- Kinestetik,visual-ruang BCB- Mendengar dengan berkesan SISTEM BAHASA BBB NILAI AKTIVITI Tatabahasa: kata nama am Emping jagung,sudu,mangkuk,susu,gelas Buku teks dan buku aktiviti Menjaga Kebersihan, bertanggungjawab, berhati-hati Set Induksi Murid menyanyikan lagu “Bangun Pagi” Murid-murid mendengar arahan guru. Langkah 2 Guru membimbing murid membaca dan memahami teks secara kumpulan. Urutan cerita Emping Jagung. (Buku teks ).

Langkah 5 Murid membuat latihan dalam buku aktiviti ms 49 dengan bimbingan guru. Langkah 6 Aktiviti Pengayaan – menulis 5 perkataan yang mengandungi huruf ‘ng’(digraf). . REFLEKSI 1. (Buku teks) Langkah 4 Murid melakukan cara-cara menyediakan sarapan emping jagung dengan arahan yang dibaca oleh guru. Murid memberikan respon terhadap arahan yang diberikan dan dapat menyediakan sarapan emping jagung dengan cara yang betul.Aktiviti Pemulihan – Guru membimbing murid membaca dan memahami arahan berdasarkan buku aktiviti.Langkah 3 Guru menyoal murid tentang urutan cerita tentang Sarapan Emping Jagung.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.