TAJUK-TAJUK TUGASAN TUTORIAL/ISL

Minggu Tarikh M1 (04/01/13) M2 (11//01/13) M3 (18/01/13) M4 (25/01/13) M5 (01/02/13) M6 (08/02/13) M7 (15/02/13) M8 (22/02/13) M9 (01/03/13) M10 (08/03/13) M11 (15/03/13) M12 (05/04/13) M13 (12/04/13)

Tajuk ISL Analisis punca-punca yang membawa kepada berlakunya Peristiwa 13 Mei 1969 dan implikasi terhadap hubungan etnik di Malaysia. Analisis kepentingan perpaduan dan integrasi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Hasilkan carta garis masa tentang proses pembentukan masyarakat pluralistik di alam Melayu. Analisis faktor-faktor sejarah yang telah menyulitkan proses pencapaian perpaduan di Malaysia sebelum 1970. 1. Analisis perkembangan modenisasi di Malaysia dan luar negara. 2.Huraikan hubungkait pembangunan ekonomi dan hubungan etnik di Malaysia. Sintesis proses pembentukan pembangunan ekonomi mengikut acuan Malaysia. Hasilkan analisis pembangunan lima tahun selepas 1970. 1. Nilaikan kepentingan Rancangan Lima Tahun terhadap perkembangan sosio-ekonomi masyarakat majmuk di Malaysia. 2. Analisis kesan rancangan lima tahun terhadap hubungan etnik di Malaysia. Huraikan bagaimana proses dan tindakan politik boleh memupuk hubungan etnik yang harmonis di Malaysia. 1. Hasilkan proses pembentukan perlembagaan. 2. Hasilkan peta minda unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan negara 1948 hingga 1963. 1.Analisis unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan sebagai instrumen perpaduan. 2.Menilai kepentingan unsur-unsur tradisi dalam konteks hubungan etnik hari ini. Sintesis bagaimana prinsip-prinsip Islam Hadhari dapat memupuk pembentukan masyarakat pelbagai kaum yang harmoni. Hasilkan laporan ringkas tentang cabaran globalisasi serta implikasi kepada hubungan etnik di Malaysia berdasarkan pelbagai sumber rujukan. 1.Sejauh manakah masyarakat dan kerajaan memainkan peranan dalam pemupukan hubungan etnik. 2.Hasilkan borang pengurusan grafik tentang peranan masyarakat dalam konteks hubungan etnik. Analisis Dasar Pendidikan Kebangsaan (DPK) dan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) dalam konteks hubungan etnik.

Catatan Cinderella (punca) Jeremy (implikasi) Peng Wei Sheng Gowthami Ong Yan Xin Lo Tzu Hui Hasnor Rohaimi Jamie Lim Mustaqeem Devii Cheryl Tew Rajeswari Dineeshwary Elkana Austin Subal Baxter Goh Ahmad Husni

Jackson

M14 (19/04/13)

Chong Huoy Fong Ong Sher Yin

M15 (26/04/13)

Chang Chia Ai (DPK) Chua Sing Jie (PIPP)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful