Sveučilište u Zadru Odjel za arheologiju

Paeonius

Kolegij: Arheologija antičke Grčke Nositelj kolegija: Dražen Maršid, prof.dr.sc. Mentor: Igor Borzid, doc.dr.sc. Student: Luka Štefan
0

........... 3 3................................ Božica Nika...... Paeonius-eva Nika.. 2 2.....Sadržaj: 1. Literatura............................. 4 4....................... Obrazovanje i rad.... 6 1 ........

425.Kr. Obrazovanje i rad Paeonius je bio trakijski kipar kasnog 5-og stoljeda prije Krista. 2 Slika 2.Granice Trakije Jedino djelo koje mu se sa sigurnošdu može atribuirati jest statua Nike iz otprilike 420. Svoju pvu obuku dobio je najvjerojatnije u sjevernoj Grčkoj i smatra se da je kasnije uklopio atenske stilske elemente u svoj rad. Slika 1. Prema natpisu na bazi.). što se bazira na njegovoj vjerojatnoj interakciji sa radionicom u Olimpiji. BC. mnogi znanstvenici statuu najčešde smatraju poveznicom sa Peloponeskim ratom.pr. odnosno točnije zajedničkoj pobjedi atensko-naupakcijskog saveza nad Spartom u bitci kod Spachteria. gledajudi na povijesne događaje tog perioda.-380.1. statua je bila naručena od strane stanovnika Mesenije i Naupakta kao pobjedonosna posveta u čast nekog konflikta čiji značaj ne može biti sa sigurnošdu utvrđen. Ilustracija Paeonius-ove Nike . Iako. odnosno pripada razdoblju bogate klasike (420. BC pronađena u Olimpiji.

ove Nike . njihova majka Styx ih je dovela pred Zeusa kada je on okupljao saveznike za Titanomahiju. što se vidi iz natpisa na postolju. Akroterij je arhitektonski ornament smješten na ravnu bazu i najčešde montiran na vrh zabata neke građevine klasičnog stila. Prema nekim drevnim izvorima. u grčkoj mitologiji. odnosno rat između mlađeg naraštaja Titana predvođenih Zeusom protiv starijeg naraštaja predvođenog Kronom. dakle. utjelovljavala pobjedu i bila je još zvana Krilatom božicom pobjede (što je ujedno i naziv Paeonius-eve skulpture). u kojima je često i prikazivana kroz klasičnu grčku umjetnost. Nika je dobila ulogu vozača bojnih kola. Prema raznim mitovima bila je opisivana kao kder Pallasa i Styx. Božica Nika Nika je. Slika 3. 3 Slika 4. Unatoč toj tvrdnji. Zajedno sa svojom bradom je bila bliski prijatelj sa samim Zeusom. odnosno najvišim božanstvom grčkog pantheona. znanstvenici nastavljaju raspravljati o pouzdanosti te atribucije. Ona je. Pauzanije je pripisao i prednje pedimentalne skulpture Zeusovog hrama u Olimpiji upravo njemu. Replika glave Paonius. zbog nedostatka dodatnih informacija. Prema legendi. Položaj Nike u odnosu na Zeusov hram u Olimpiji i akroterij hrama 2.Paeonius je također dobio i narudžbu da dekorira akroterij Zeusovog hrama u Olimpiji.

Nika. Paeonius-eva Nika Paeonius-eva Nika je posvetno-votivna skulptura nađena u Olimpiji 1875. Bila je božica snage. Kroz promatranje se napokon postiže istinska ženstvenost skulpture. brzine i pobjede te bliska Atenina prijateljica te je jedna od najčešde prikazivanih božanskih figura na grčkm kovanicama. Draperija. koja je kroz arhajski period bila važan element ženskih figura. sa 'dramatičnim' i 'krhkim' naborima na površini. U umjetnosti Nika je najčešde prikazivana sa krilima.letjela oko bojnih polja u svojim kolima nagrađujudi pobjednike slavom. Paeonius. U reprezentaciji ženskog tijela. Godine. gotovo da ima neku vlastitu težinu.st.Kr. 4 . replika 3. Pripijena je usko uz tijelo i jasno ocrtava obrise udova i torza.pr. Ovo dijelo koje pripada kasnim godinama 5. Slika 5. daje jasnu naznaku napredka i promjene u skulpturi. koja do tada nikada nije bila tema od posebnog interesa za kipara.

zajedno sa novim pristupom u prikazu ženskog tijela. Paeonius. Nika. Arheološki muzej u Olimpiji Ovim posljednjim stilom. brzo je došlo do senzualnog prikaza u skulpturi što je dovelo do nazadovanja klasične tradicije. Paeonius. Arheološki muzej u Olimpiji Slika 7. 5 .Slika 6. Nika.

htm  http://cruises. S. Murray.htm 6 . Literatura:  Murray. A History of the Sculpture of Greece.. Str. A.edu/thucydides_l ecture/nike. J.com/library/pictures/heb ridean/blgreece25.wesleyan.web. (1890).about.4. 498  http://mkatz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful