CURSUL 1 1.

Concepte Distincţia între date, informaţii şi cunoştinţe :
• •

datele sunt definite de trei elemente: un identificator, atribute şi valoare ; informaţia este un mesaj care are caracter de noutate, altfel spus care înlătură o nedeterminare (necunoaştere) ; cunoştinţele reprezintă informaţii simple sau agregate, pe care le dobândim de-a lungul timpului, relativ la: obiecte, fenomene sau procese din lumea reală.

Organizarea datelor din punct de vedere informatic are 2 componente: • organizarea datelor în memoria internă a calculatorului, care cuprinde structurile de tip: listă, coadă, stivă şi decoadă; • organizarea datelor pe memoria externă, care cuprinde structurile de tip fişier şi bază de date. O bază de date poate fi definită ca un ansamblu de date elementare sau structurate, accesibile unei comunităţi de utilizatori. Mai concret, o bază de date, este un ansamblu de fişiere intercorelate, care conţine nucleul de date necesare unui sistem informatic(aplicaţie informatică). Un fişier este un ansamblu de înregistrări fizice, omogene din punct de vedere al conţinutului şi al prelucrării. O înregistrare fizică este unitatea de transfer între memoria internă şi cea externă a calculatorului. Aceasta este formată din una sau mai multe înregistrări logice. O înregistrare logică este unitatea de prelucrare din punct de vedere al programului utilizator. Aceasta este formată dintr-un ansamblu de câmpuri, care descriu o anumită realitate.

Figura 1 BD Sistemul de Gestiune a Bazelor de Date (SGBD) Un sistem de gestiune a bazelor de date constituie o interfaţă între utilizatori şi BD, care permite în principal crearea, actualizarea şi consultarea acesteia. În acest context putem defini SGBD–ul ca un instrument de asamblare, codificare, aranjare, protecţie şi regăsire a datelor în BD.

BD Cursul 1 NP

1/6

Baze de date Cursul 1 2/6 . trebuie actualizată permanent. Independenţa între date şi prelucrări. Acest lucru nu trebuie să afecteze programele de prelucrare. baze de date multidimensionale explorate folosind proceduri de analiză multidimensionale (OLAP) sau proceduri de analiză statistico-matematice (Data Mining) . ca imagine a unei anumite realităţi. Astfel s-a ajuns ca astăzi să existe 3 niveluri de reprezentare şi percepţie a unei BD: extern. • introducerea şi extragerea datelor din ⁄ spre exterior în forma cerută de utilizator prin intermediul SGBD–ului extern. Tipuri de BD : • client-server. 3). 2): • memorarea datelor pe suportul extern prin sistemul de gestiune a fişierelor. • bazelor de date distribuite.Figura 2 Schema generală a unui SGBD Principalele funcţiuni pe care le îndeplineşte un SGBD sunt următoarele (fig.Obiectivele fundamentale ale unei baze de date (BD) Centralizarea datelor permite: suprimarea redundanţei. Baza de date. baze de date deductive. care cuplează un motor de inferente. consecinţă a distribuirii în spaţii a sub-unităţilor unei întreprinderii şi a facilităţilor oferite de reţelele extinse. conceptual şi intern(fig. • gestiunea datelor şi a legăturilor dintre ele în vederea unei regăsiri rapide prin intermediul sistemului de acces (SGBD intern). Pentru atingerea acestui obiectiv este necesară o abstractizare a datelor memorate în BD. • baze de date avansate: baze de date active depinzind de apariţia unor evenimente şi dacă sunt îndeplinite anumite condiţii. asigurarea unicităţii înregistrării şi controlul centralizat (asupra datelor). • accesarea bazelor de date în sisteme Internet/Intranet/Extranet. 2.

Independenţa logică a datelor Schema conceptuală a BD se obţine printr-o sinteză şi integrare a schemelor externe. • permite evoluţia unei anumite scheme externe fără a afecta celelalte scheme externe. • permite evoluţia în timp a schemelor externe ale fiecărui grup de utilizatori fără a afecta schema conceptuală.Figura 3 Niveluri de reprezentare a datelor in BD Independenţa fizică a datelor Schema internă a BD descrie modul în care datele sunt organizate pe suportul fizic (fişiere. care reprezintă interese informaţionale de grup sau individuale. BD Cursul 1 NP 3/6 . Raportându-ne la structura pe cele 3 niveluri. Independenţa logică a datelor constă în posibilitatea de a modifica schemele externe fără a modifica schema conceptuală. În aceste condiţii. fără a modifica programele care le folosesc (programe utilizator). Spre exemplu. Independenţa fizică a datelor constă în posibilitatea de a schimba organizarea internă a datelor şi structurile de înregistrare. este normal ca fiecare grup de utilizatori să aibă posibilitatea să-şi modifice în timp cerinţele informaţionale fără a afecta schema conceptuală a BD. Principalele avantaje ale independenţei logice a datelor sunt următoarele: • permite oricărui grup de utilizatori să vizualizeze datele aşa cum îşi doresc. pe baza unor criterii de performanţă şi flexibilitate a accesului la date. fără a afecta schema conceptuală. aceasta înseamnă independenţa schemei interne de cea conceptuală. se pot adăuga indecşi noi. dar pe niveluri diferite. astfel încât să se asigure un grad de performanţă şi supleţe cât mai ridicat. care descrie aceleaşi date. criteriile de ordonare şi regăsire ale acestora. înregistrări) precum şi metodele de acces. se pot reorganiza anumite fişiere.

se poate reface baza de date în forma iniţială. altfel spus. Baza de date trebuie să fie protejată împotriva unor distrugeri logice (anomalie de actualizare) sau fizice. sunt înregistrate într-un fir de aşteptare şi sunt deservite într-o anumită ordine. • refacerea BD în urma unor avarii. Dacă apare o anomalie. care ar putea distruge BD. pe baza copiei de la ultima repriză şi a jurnalului de tranzacţii. Coerenţa datelor constă în respectarea unor dependeţe care pot exista între datele din BD. Regulile explicite sau implicite pe care datele trebuie să le respecte de-a lungul evoluţiei lor în BD. modificare sau ştergere pentru anumite segmente de date. se numesc restricţii de integritate. • autentificare a prin parole.Partajarea datelor se realizează prin controlul accesului concurent la BD. De exemplu data angajării unui salariat trebuie să fie mai mare decât data naşterii. acest lucru nu este posibil deoarece mecanismul de acces la disc şi la memoria internă este unic. SGBD-ul trebuie să fie capabil să păstreze coerenţa datelor prin verificarea acestor restricţii de integritate. salvarea din timp în timp a unor copii curente ale BD. • autorizare a accesului diferenţiat prin drepturi de creare. Pentru aceasta trebuie ca fiecare program să aibă o viziune proprie asupra BD (fig. Protecţia împotriva unei distrugeri fizice se face prin realizarea unor copii a BD. Confidenţialitatea datelor este asigurată prin proceduri de: • identificare a utilizatorilor prin nume sau cod. consulatare. Baze de date Cursul 1 4/6 . lista operaţiilor realizate asupra BD după ultimul punct de repriză. Prin urmare cererile de acces simultane. • gestiunea unui jurnal de tranzacţii. Fizic. 4). Pentru acestea SGBD-ul trebuie să ofere instrumente pentru: • crearea unor puncte de reluare. Figura 4 Partajarea datelor in BD Securitatea datelor se referă la două aspecte: • accesul controlat al utilizatorilor la BD (confidenţialitate). Mai mulţi utilizatori vor să acceseze simultan aceeaşi înregistrare din BD.

Pentru a înlătura acest impediment. pe de altă parte. asigurând în acelaşi timp coerenţa necesară între diversele descrieri parţiale. Cea de-a doua categorie de utilizatori (programatorii de aplicaţii) folosesc de regulă limbaje procedurale cum sunt cele tradiţionale (generaţia a treia: C. pe de o parte. este SQL (Structured Query Language). şi realizarea pe plan mondial a unor reţele de calculatoare care permit conectarea mai multor baze de date într-o reţea. nu conduce totdeauna la realizarea unor BD performante. memoria internă. Un exemplu de astfel de limbaj. Operaţiile de descriere şi de modificare a descrierii datelor sunt cunoscute sub numele de administrarea datelor. Administrarea centralizată a datelor. amplasate geografic în puncte diferite (noduri ale unei reţele de calculatoare) şi legate logic prin relaţii funcţionale. sub care funcţionează SGBD-ul. Manipularea datelor prin limbaje declarative (neprocedurale) În general. unde se depozitează datele cele mai frecvent utilizate pe parcursul execuţiei unei aplicaţii. Sisteme de Gestiune pentru Baze de date Distribuite (SGBDD) Necesitatea descentralizării sistemelor informatice. de regulă. astfel încât pot fi văzute la nivel global ca o singură baza de date. eliminând astfel situaţiile de înregistrare multiple. are nevoie de limbaje de interogare foarte simple. Cu cât redundenţa este mai mică cu atât performanţele BD cresc.Redundanţa controlată constă în posibilitatea de a înregistra unele date. majoritatea SGBD-urilor actuale folosesc memorii cache. care să le permită într-o manieră foarte simplă să-şi obţină informaţiile de care au nevoie. Prima categorie. alocă şi partajează resursele fizice (unitatea centrală. nu sunt informaticienii şi programatorii. implicit. Pentru a permite un control eficient asupra datelor şi a rezolva diferite conflicte care pot apărea cu ocazia definirii acestora.). această operaţie cade în sarcina unui grup restrâns de persoane numite administratori de date. memoria externă). COBOL. Administrarea cât mai simplă a datelor Un SGBD trebuie să furnizeze instrumente adecvate pentru descrierea datelor. etc. Un sistem de BDD este format dintr-o colecţie de baze de date locale. care este şi standardizat. Pentru a optimiza aceste operaţii. apropiate de limbajul natural. Java) sau limbaje din generaţia a 4-a (4LG) orientate pe descrierea specificaţiilor la nivel utilizator final. atât din punct de vedere al schemei externe cât şi al schemei interne. Un element foarte important care influenţează aceşti parametri îl constituie operaţiile de intrare/ieşire pe disc. capabile să mulţumească categorii de utilizatori diferiţi. a SGBDD. există două categorii de utilizatori care manipulează datele dintr-o BD: utilizatori interactivi care. limbaje orientate obiect (C++. au dus la apariţia bazelor de date distribuite şi. Există doi parametri care măsoară performanţele accesului la date: numărul de tranzacţii pe secundă şi timpul de răspuns. BD Cursul 1 NP 5/6 . SGBD-urile actuale oferă instrumente adecvate care permit o descentralizare a descrierii datelor. Dimensiunile celor 2 parametri sunt dependente şi de modul în care sistemul de operare al calculatorului. PL1. Eficacitatea accesului la date Fiecare utilizator doreşte ca interogările sale asupra BD să furnizeze informaţiile necesare acestuia într-un timp cât mai scurt.

• asigurarea coerenţei bazei de date în cazul operaţiilor de actualizare şi de reluare în caz de incidente la unul sau la mai multe din nodurile reţelei. • controlul accesului la date. Baze de date Cursul 1 6/6 . datele pot fi duplicate pe mai multe sisteme.Obiectivele principale ale unui SGBDD sunt: • definirea şi manipularea colecţiilor de date distribuite pe calculatoare diferite. ca un singur ansamblu logic (baza de date distribuită). • pentru creşterea gradului de fiabilitate sau de performanţă. • distribuirea datelor trebuie să se facă după criterii foarte variate care să răspundă tuturor necesităţilor utilizatorilor. • utilizatorii manipulează datele fără a cunoaşte locul unde sunt memorate. • exploatarea bazei de date în regim de multi–acces. fără ca utilizatorii să cunoască acest lucru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful