You are on page 1of 10

Art paleocristià

Una de les primeres mostres d’art cristià és la que es dóna en les

catacumbes .

Les més antigues a Roma se situen en el papat de

Calixt

I, segles II i

III. Es van començar a abandonar al

segle V.

A les

catacumbes

eren freqüents els símbols que

identifiquen

als cristians:

El colom representant

la pau, la creu i

l’àncora

representant la salvació, i el

peix o el bon

pastor

representant

Jesucrist.

Al Pròxim Orient, les

primeres comunitats cristianes van mantenir reunions en espais privats en

les anomenades Domus

ecclesiae (Cases de

l’Església).

La Basílica va ser la construcció que

va acollir els primers temples

cristians públics. Aquest tipus de construcció havia estat en època romana edifici públic

d’usos diversos, entre els quals destacava l’administració de la

justícia.

Basílica de la Nativitat de Betlem

Esquema de comentari d’una obra d’art

1.- DADES GENERALS DE L’OBRA 1.1.- Títol 1.2.- Autor (si es coneix) 1.3.- Cronologia: Any de realització, buscar fets històrics, socials i econòmics que es considerin significatius per entendre l'obra. 1.4.- Tipus d’obra: pintura, escultura, arquitectura, ... 1.5.- Tècnica: aquarel.la, tèmpera, guix, bronze, tècnica mixta, ...

1.6.- Format: rectangular, apaïsat,

Mides

... 1.7.- Tema: natura morta, retrat, paisatge, figura humana, abstracte, ...

...

tema

2.- ESTIL ARTÍSTIC Situar l’obra dins d’un estil determinat i anomenar les característiques

més importants d’aquest estil. 3.- ANÀLISI FORMAL Forma. Anàlisi dels materials. 4.- ANÀLISI ICONOGRÀFIC (Valors gràfics) i ICONOLÒGIC (Valors simbòlics) 5.- COMENTARI PERSONAL