You are on page 1of 13

La formaci de minerals i roques

Xisca Munar Vallespir Ana Patio Antnia Sans Gelabert Adrin Hurtado Trraga

1. La composici de la Terra

Les roques componen la Terra: lescora i el mantell terrestre estan formats per diverses roques i minerals. Els minerals sn slids, inorgnics, es formen naturalment, composici qumica homognia, sn estables i tenen una estructura cristallina (centre de simetria, eix de simetria, pla de simetria).

Anlisi de lestructura cristallina


Un cristall s un mineral polidric, lhbit cristall i lestructura cristallina (xarxa cristallina). Tenen naturalesa simtrica agrupant-se en celles.

La cristallitzaci
La cristallitazai forma cristalls i els produeix per la consolidaci, precipitaci de substncies slides, sublimaci o transformacions en estat slid. A la cristallitzaci es distingeixen la nucleaci i el creixement. Tamb es produeixen variacions com lisomorfisme, polimorfisme, inperfeccions, i associacions de cristalls.

Propietats dels minerals


Estan determinades per la composicio quimica i per lestructura cristallina. Sn les segents:

Fractura. Exfoliaci Duresa Tenacitat. Punt de fusi. Color. Refrigncia.

Luminiscncia Brillantor Magnetisme Propietats elctriques

Tipus de minerals
No-silicats Elements natius. Halurs. Slfids. Carbonats. Oxisals no carbontiques. xids i hidrxids. Silicats Neosilicats. Sorosilicats. Ciclosilicats. Inosilicats. Filosilicats. Tectosilicats.

Els recursos mineals

No esisteix cap roca ni cap mineral que no tingui alguna utilitat industrial o dun altre tipus. Aquests materials es coneixen amb el nom de recursos minerals ipodenagrupar-se en diverses categories com per expemple els critalls que tenen diferentsaplicacions industrials i comercials: - Joieria - Colleccionisme - Electrnica - ptica

Les fonts denergia


- Recursos minerals no metllcs - Materials de construcci - Material ds industrial - Recursos minerals metllics: Els metalls que utilitza lsser hum procedeixen de cert minerals que les contenen en la seva composici i dels quals s relativament fcil i barat exreurels, tamb sanomenen menes metlliques.

Els ambients petrogentics.


La dinmica de les plaques crea zones en la litosfera les condicions de les quals possibiliten la formaci de les roques. Ambient petrogentic magmtic. Es dna en certes regions de la litosfera en les quals la dinmica de les plaques genera unes condicions adequades per a la formaci de magmes. Una vegada formats, aquests ascendeixen cap a la superfcie i acaben per consolidar-se i originar roques magmtiques.

Principals regions amb ambient magmtic: - Vores divergents. - Vores convergents. - Vores dintreplaca.

Ambient petrogentic metamrfic

Les zones de la litosfera on es pot trobar aquest ambient hi ha temperatures elevades i pressions intensses; les roques que estiguin expostes a aquests factors, sofriran una serie de transformacions i passaran a ser roques metamrfiques. Regions amb ambient metamrfic: - Vores divergents. - Vores convergents. - Vores transformants. - Vores dintraplaca

Ambient petrogentic sedimentari

s prpi de les regions de la litosfera denominades conques sedimentries, en el fons daquestes conques sofreix un enfonsament que permet lacumulaci de capes de sediments, els ms profunds queden sotmesos a unes condicions de pressi i temperatura en les quals opera la diagnesi que els transforma en roques sedimentries. Regions amb ambient sedimentri - Conques sedimentries en vores divergents. - Conques sedimentries en vores convergents. - Conques sedimentries en zones dintraplaca.

Video:

http://www.youtube.com/watch?v=alkXhmppGM A