P. 1
TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO (2)

TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO (2)

|Views: 41|Likes:
Published by AlmaDina Isakovic

More info:

Published by: AlmaDina Isakovic on May 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2013

pdf

text

original

TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO Financijsko računovodstvo je skup naučnih metoda i tehnika evidentiranja i vrijednosnog iskazivanja ekonomskih transakcija koje opisuju

stanje i kretanje imovine glavnice, obaveza, prihoda, rashoda i financijskog rezultata preduzeća. Računovodstvo troškova mjeri kvalitetu proizvoda, produktivnost, proizvodne inovacije, moral i zadovoljstvo zaposlenih, te uključuje mjerenje preformanci, ocjenu investicija, računanje troškova proizvoda i vrednovanje zaliha. Upravljačko računovodstvo je proces identifikacije, mjerenja, prikupljanja, analize, pripreme, interpretacije i komunikacije financijskih informacija upotrijebljenih plan, razvoj i kontrolu unutar organizacije. Trošak je u novčanim jedinicama iskazan iznos utrošenog novca ili druge imovine, izvršeih usluga ili nastalih obaveza u zamjenu za dobra ili usluge koje su primljene ili trebaju biti primljene. Rashod je svaki trošak koji se može sučeliti sa prihodima obračunskog perioda.
1

.povezani sa financijskim aktivnostima.povezani sa prodajom proizvoda c)tr.višak ukupnog ili odgovarajućeg dijela troškova imovine u odnosu na povezane primitke u slučaju prodaje.povezani sa upravljačkim aktivnostima d)tr.Gubitak je višak rashoda u širem smislu te riječi u odnosu na prihode. Klasifikacija troškova vrši se prema različitim kriterijima: 1. 2 .. 2.po poslovnim funkcijama a)troškovi povezani sa proizvodnjom proizvoda b)tr. rashodovanja ili u slučaju kad je imovina u potpunosti ili djelimično uništena nesretnim slučajem ili otpisana na neki drugi način.po elementima a)direktni materijal b)direktni rad c)indirektni troškovi proizvodnje.

prema razdoblju u kojem terete rashode a)kapitalizirani b)troškovi perioda Varijabilni trošak se mijenja srazmjerno promjenama obima proizvodnje.7.po proizvodima a)direktni troškovi b)indirektni troškovi 4. Fiksni trošak ostaje nepromijenjen u potpunosti za određani period uprkos velikim promjenama u nivou proizvodnje.3.prema reagibilnosti proizvodnje a)varijabilni b)fiksni 6.po odjelima a)proizvodni b)uslužni 5. 3 na promjene u količini . GRAF KRETANJA TROŠKOVA!!Str.

te trošak rada menadžmenta i administracije.plaće osoba zaduženih za nadzor procesa proizvodnje).ostali pomoćni dokumenti 4 . Varijabilni indirektni troškovi su indirektni materijal i indirektni rad(npr. Prijem zaliha u skladišta se knjigovodstveno evidentira na osnovu slijedećih dokumenata: 1. Fiksni indirektni troškovi su npr.otpremnica dobavljača 3. amortizacija i održavanje fabričkih zgrada i opreme. koju potpisuje lice koje je zaduženo za te zalihe 4.kalkulacija nabavne/prodajne cijene 5.prijemnica u skladište.faktura dobavljača 2.Osnovne osobine direktnih troškova su: a)lako se povezuju sa određenim gotovim proizvodima b)u pravilu su glavni trošak određenog proizvoda c)mogu se direktno prepoznati u procesu proizvodnje određenog proizvoda.

je najjednostavnija. Nedostatak ove metode u uslovima umjerene inflacije. Metode koje se koriste pri raspodjeli troškova uslužnih odjela na proizvodne su: 1. zanemarujući sve usluge iz jednog uslužnog odjela u drugi.DIREKTNA metoda. troškovi prodatog. 5 . Prednost ove metode u uslovima umjerene inflacije sastoji se u tome da je vrijednost zaliha na kraju najsličnija tekućim troškovima nabavke zaliha jer su one vrednovane po posljednjim. po pravilu će biti niži od zamjenskih troškova zaliha. Prema metodi prosječnog ponderisanog troška(WAC). uključuje raspodjelu troškova uslužnih odjela direktno na proizvodne odjele. prve i prodaju. najvišim cijenama. a zalihe koje su posljednje nabavljene ostaju na zalihi na kraju razdoblja. cijene koštanja/nabavna vrijednost svake stavke određuju se na osnovu ponderisanog prosjeka troškova sličnih stavki na početku razdoblja i troškova sličnih stavki kupljenih ili proizvedenih tokom razdoblja.FIFO metoda polazi od pretpostavke da se stavke zaliha koje su najranije nabavljene.

TSOT pretpostavlja da troškove uzrokuju proizvodi i obim proizvodnje. Dva su osnovna nosioca troška: proizvod i odjeljenje. 3 osnovne metode obračuna troškova su: 1.RAČUNSKA metoda otklanja mane direktne i step metode. nosilac troška je narudžba 2. pošto po ovoj metodi i nakon alokacije troškova nekog uslužnog odjela taj odjel naknadno prima alocirane troškove drugih uslužnih odjela. s tim da ona podrazumijeva da odjeli čiji su troškovi raspoređeni ne primaju više usluge. Zbog toga se ova analiza fokusira na pojedinačne proizvode.2. TSOT raspoređuje sve indirektne 6 . Raspored uslužnih odjela odvija se u koracima tako da se prvo raspodjeljuju troškovi koji su najviši.kombinovana metoda je kombinacije ove dvije. što uzrokuje da se odvojeno mjere troškovi.metod obračuna troška prema narudžbi.STEP metoda je tačnija od direktne metode.metod obračuna troškova procesa. Nosilac troška je bilo šta. 3. nosilac troškova je masa identičnih ili sličnih proizvoda/usluga 3.

ponderisani prosjek. 4. Prema ABC sistemu uzrok pojavljivanja troškova je aktivnost a ne proizvod. Dvije su osnovne metode kalkulacije završene i nezavršene proizvodnje na kraju: 1.troškovi pridruženi svakom proizvodu(npr. ABC sistem koristi 4 tipa grupe troškova i to: 1.troškovi pridruženi dizajniranja) seriji vrsti pojedinačnom troškovi troškovi za proizvoda(npr.ne pravi razliku između stepena dovršenosti nezavršene proizvodnje na početku i na kraju 7 . direktni troškovi) 2.troškovi pridruženi podešavanja mašina) 3. proizvoda(npr. mašinski sati i sl. administrativni troškovi) uslova Procesni obračun troškova koristi se kada se proizvode proizvodi u velikom broju i kontinuirano.troškovi nastali za osiguranje proizvodnju(npr.troškove na pojedinačne proizvode koristeći baze za alokaciju(direktni sati rada. Prema hijerarhiji troškovi se grupišu u veća cjeline na osnovu različitih ključeva.).

2.FIFO.odvojeno evidentira troškove za nezavršenu proizvodnju na početku i tekuću proizvodnju. tj. Otpad je materijal preostao nakon procesa proizvodnje a rezultat je tehnološkog procesa i ima nisku prodajnu cijenu u odnosu na cijenu finalnog proizvoda. Ponovna obrada je proizvod na kojem su uočene greške koje se uz razumne troškove mogu ukloniti vraćanjem proizvoda u proces proizvodnje da bi rezultat tog vraćanja bio ispravan finalni proizvod. Rukovodstvo mora procijeniti procenat normalnog škarta. a troškovi ovog škarta su troškovi finalnog proizvoda. škarta koji je prihvatljiv. Škart je proizvodnja neprihvatljivog kvaliteta koja se može eventualno prodati po sniženoj cijeni u odnosu na ispravan proizvod. uzima završenost nedovršene proizvodnje na kraju.perioda. 8 . Tipovi škarta: a)normalni škart je rezultat procesa proizvodnje i pojavljuje se u uslovima izuzetno efikasne proizvodnje.

2.!! Kada se od prihoda oduzmu uskladištivi troškovi prodatih gotovih proizvoda dobije se iznos koji se prema ova dva sistema različito naziva. manje precizna metoda. Kod marginalnog pristupa(pristup varijabilnih troškova) troškovima dolazi do razdvajanja ukupnog prihoda na varijabilne troškove i ostatak prihoda koji se naziva kontribucijska marža. Apsorpcioni pristup troškovima ne vrši razdvajanje niti pravi razliku između fiksnih i varijabilnih troškova proizvodnje već se svi proizvodni troškovi tretiraju jednom integralnom cjelinom.metoda koja ne evidentira normalnog škarta. tj. tačnija je jer posebno evidentira troškove jedinica koje nisu stigle u fazu finalnog proizvoda. mogao se izbjeći i njegovi troškovi se tretiraju kao troškovi perioda. Prema sistemu varijabilnih 9 . a sve troškove normalnog škarta raspodjeljuje na sve finalne proizvode.b)abnormalni škart je škart koji se ne bih smio pojaviti u normalnim proizvodnim uslovima. Metode obračuna normalnog škarta: 1.metoda koja evidentira normalnog škarta. NAUČI NA STRANI 52.

U teoriji se uglavnom razlikuju: 1. a prema apsorpcionom sistemu to je bruto dobit..ciklične pojave(npr. ciklična i druga kretanja.sniženja cijena 10 .teorijski kapacitet koji se zasniva na pretpostavci pune efikasnosti(360 dana u godini.). održavanje mašina. Kapacitet obično ukazuje na limit ili ograničenje korištenja nekog resursa.denominator glavnog budžeta je zasnovan na normalnom kapacitetu i sveden na određeni vremenski period na koji glasi glavni budžet a koji uključuje sezonska kretanja i dr.troškova to je marža doprinosa ili pokrića. max opterećenje mašina bez zastoja) i u praksi ovaj kapacitet nije ostvarljiv ili je ostvarljiv samo u kratkom vremenskom periodu. 3 smjene. 3. 4.stvarni(realni) kapacitet je teoretski kapacitet korigovan za neizbježne operativne gubitke(praznici.normalni kapacitet je realni kapacitet iskazan na nivou zadovoljenja prosječne potražnje kupaca za određen vremenski period i uključuje sezonska. 2.

Ona nastaje u onom obimu aktivnosti kada dođe do podudarnosti visine ukupnih troškova sa visinom prihoda. koja stalno gura preduzeće u povećanje prodajne cijene. što povlači povećanje prodajne cijene i na taj način započinje drugi krug spirale.profit) razmatra i utvrđuje odnose između troškova i dobiti zavisno od obima aktivnosti. Smanjena prodaja za sobom povlači raspoređivanje više fiksnih na manji broj jedinica što dovodi do povećanja troškova po jedinici proizvoda. CVP analiza(analiza trošak – ukupan prihod . Kritičnu tačku u ovoj analizi čini „tačka pokrića“. Povećanje troškova ima za posljedicu smanjenje dobiti. U tom slučaju moramo povećati prodajnu cijenu. Osnovne jednačine CVP analize: 11 .konkurenata za koje procijenimo da neće imati dugoročni efekat). Povećana cijena povlači smanjenje potražnje. a time i smanjenje prodaje. SPIRALA SMRTI se pojavljuje u slučaju ako ne možemo prodati sve proizvode po stvarnoj cijeni.

Dobit od poslovanja = ukupan prihod . To znači da je poslovni rezultat preduzeća na nivou prelomne tačke jednak nuli. jer se preduzeće nalazi upravo u tački prelaska iz zone gubitka u zonu dobitka. 12 . pri kome se ostvarenim prihodima od prodaje učinaka pokrivaju varijabilni troškovi za taj obim proizvodnje/prodaje i ukupni fiksni troškovi obračunskog perioda.porez na dobit Prelomna tačka se definiše kao onaj obim proizvodnje ili prodaje ili trenutak u vremenu aktivnosti. obično poslovne godine. Operativna poluga opisuje efekte koje fiksni troškovi imaju na promjene u dobiti od poslovanja.(troškovi prodatih proizvoda + troškovi uprave i prodaje) Neto dobit = dobit od poslovanja . nivo operativne poluge je jednak graničnom dobitku podijeljenim sa dobiti od poslovanja. kako se promjene dešavaju po prodanim jedinicama a samim tim i u kontribucionom dobitku. Proizvodni miks je izbor proizvoda i količine proizvoda koji će se proizvoditi na ograničenim kapacitetima a sve u cilju maksimalne operativne dobiti. U bilo kojem nivou prodaje.

b)prodajni metod.u financijskim izvještajima se troškovi sporednih proizvoda priznaju u momentu dovršenja proizvodnje.priznaje proizvoda u momentu prodaje. troškove sporednih 13 .Postoje dvije osnovne metode obračuna sporednih proizvoda: a)proizvodni metod.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->