DWEN1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INDEKS PERSEPSI MURID (IPM) PROGRAM DASAR WARGA EMAS KELAS : ………………. TARIKH : ……………………..

ARAHAN Sila tandakan ( / ) di ruang yang berkenaan dengan kenyataan di bawah ini. BIL. 1. 2. 3. ITEM Saya faham tanggungjawab saya kepada Warga Emas Saya menerima baik pelaksanaan program Warga Emas Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada Warga Emas adalah sangat penting Saya gembira menghargai Warga Emas Saya bersedia mengalu-alukan kehadiran Warga Emas Warga Emas perlu mendapat layanan baik Saya sayang Warga Emas YA TIDAK

4. 5. 6. 7.

** Ambil kira jumlah Ya sahaja
FAHAM TANGGUNGJAWAB DAN MENGHARGAI WARGA EMAS (5-7)

SKOR

KURANG FAHAM TANGGUNGJAWAB DAN KURANG MENGHARGAI WARGA EMAS (2-4) TIDAK FAHAM TANGGUNGJAWAB DAN KURANG MENGHARGAI WARGA EMAS (0-1)

**Sekolah

. DAERAH : ……………………………………………………….. PERKARA FAHAM TANGGUNGJAWAB DAN MENGHARGAI WARGA EMAS Skor – (4-7) Jumlah 1. 2. PROGRAM Kesedaran Terhadap Warga Pendidikan Menghargai Warga Emas Mengalu-alukan Penglibatan Warga Emas TARIKH Murid Warga Emas CATATAN (aktiviti) Disediakan Oleh : ………………………. 3. 1. Ketua Unit B&K **Sekolah Disahkan Oleh : ………………………….. Kajian pertama Kajian kedua Peratus KURANG FAHAM TANGGUNGJAWAB DAN KURANG MENGHARGAI WARGA EMAS Skor – (2-3) Jumlah Peratus TIDAK FAHAM TANGGUNGJAWAB DAN KURANG MENGHARGAI WARGA EMAS Skor (0-1) Jumlah Peratus PROGRAM YANG DILAKSANAKAN JUMLAH TERLIBAT BIL. Pengetua . 2.DWEN2 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN INDEKS PERSEPSI MURID (IPM) PROGRAM DASAR WARGA EMAS SEKOLAH : ………………………………………………………. KATEGORI : MENENGAH/RENDAH LAPORAN : MEI/OKTOBER DAPATAN BIL..

DWEN3 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN PROGRAM DASAR WARGA EMAS DAERAH : ……………………………………………………….. SEKOLAH Warga Mengalu-alukan Penglibatan Warga Emas Warga Emas Murid Warga Emas Aktiviti JUMLAH ** PPD . KATEGORI : MENENGAH/RENDAH LAPORAN : MEI/OKTOBER Kesedaran Menghargai Terhadap Warga Emas Pendidikan Murid Warga Emas Murid Bil.

2. KATEGORI : MENENGAH/RENDAH LAPORAN : MEI/OKTOBER DAPATAN BIL. 1. 3. 2. Pengetua . Kajian pertama Kajian kedua Peratus KURANG FAHAM TANGGUNGJAWAB DAN KURANG MENGHARGAI WARGA EMAS Skor – (2-4) Jumlah Peratus TIDAK FAHAM TANGGUNGJAWAB DAN KURANG MENGHARGAI WARGA EMAS Skor (0-1) Jumlah Peratus PROGRAM YANG DILAKSANAKAN JUMLAH TERLIBAT BIL.. PROGRAM Kesedaran Terhadap Warga Pendidikan Menghargai Warga Emas Mengalu-alukan Emas Penglibatan Warga Murid Warga Emas CATATAN (aktiviti) Disediakan Oleh : ……………………….DWEN4 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN INDEKS PERSEPSI MURID (IPM) PROGRAM DASAR WARGA EMAS DAERAH : ………………………………………………………. PERKARA FAHAM TANGGUNGJAWAB DAN MENGHARGAI WARGA EMAS Skor – (5-7) Jumlah 1.. Ketua Unit B&K **PPD Disahkan Oleh : …………………………..

KATEGORI : MENENGAH/RENDAH LAPORAN : MEI/OKTOBER DAPATAN BIL. SEKOLAH FAHAM TANGGUNGJAWAB DAN MENGHARGAI WARGA EMAS Skor – (4-7) Jumlah Peratus KURANG FAHAM TANGGUNGJAWAB DAN KURANG MENGHARGAI WARGA EMAS Skor – (2-3) Jumlah Peratus TIDAK FAHAM TANGGUNGJAWAB DAN KURANG MENGHARGAI WARGA EMAS Skor (0-1) Jumlah Peratus ** PPD .DWEN5 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN INDEKS PERSEPSI MURID (IPM) PROGRAM DASAR WARGA EMAS DAERAH : ………………………………………………………..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful