P. 1
Semnale Si Ordine Francmasonice Secrete Transmise Prin Presa

Semnale Si Ordine Francmasonice Secrete Transmise Prin Presa

|Views: 19|Likes:
Published by Nicolas Marion
Francmasonerie, francmasoni, masoni, macon, francmacon,
Francmasonerie, francmasoni, masoni, macon, francmacon,

More info:

Published by: Nicolas Marion on May 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2014

pdf

text

original

Acest semnal se numeºte simplu “privirea”.
Îi datorez domnului Holger Bremhorst din
Remscheid faptul de a-mi fi atras atenþia cã
Sinagoga Satanei (care Satanã a fost întotdeauna
doar “maimuþa” Domnului) vrea astfel sã
maimuþãreascã ceva anume. Am urmat aceastã
indicaþie ºi i-am gãsit confirmarea: Iisus Cristos
este reprezentat adesea, în arta creºtinã a tuturor
timpurilor, cu privirea ridicatã (fig.24-26).
În Evanghelii se relateazã cã în diferite
situaþii Iisus ºi-a înãlþat ochii spre cer. Imitân-du-
l pe Cristos, preotul catolic priveºte în sus spre

Fig. 22. Mâna pe inimã. Stânga sus: Peter Gauweiler, om de vârf al Uniunii Social-
Creºtine, CSU, din Germania; jos: Alexander Kwasniewski, prim-ministru al Poloniei;
dreapta: “mâna pe inimã” este un gest ritualic al lojilor!

Fig. 23. Strângerea de mânã. Se salutã ca “fraþii”:
stânga sus Gerhard Frey de la partidul german de
extremã dreaptã DVU ºi “colegul” sãu francez Jean
Marie Le Pen; dreapta sus: preºedintele de origine
evreiascã al Rusiei, Boris Elþîn ºi premierul japonez
Miyazawa; jos: Alberto Fujimori, Preºedintele
peruan, la o întâlnire cu un domn a cãrui nume nu
este menþionat.

11

Dumnezeu în timpul Sfintei
liturghii ºi înainte de
sfinþirea pâinii, precum ºi
înainte de binecuvântarea
finalã.

Arta Îl reprezintã
uneori pe Domnul cu
privirea ridicatã atunci când
binecuvânteazã, apoi în
momentul transfigurãrii
sale, în timpul Calvarului ºi
al morþii pe cruce, apoi
rupând pâinea la cina de la

Emmaus dupã Înviere.

Mai ales în reprezentãrile aºa-numitului “Cristos
maiestuos” - Cristos ca rege al lumii - El apare adesea cu
privirea ridicatã, ca semn al mãreþiei sale dumnezeieºti.
Tocmai acest aspect pare sã fie cel pe care fraþii masoni
- ca practicanþi ai “artei regale” - cuteazã sã-l
maimuþãreascã.

“Privirea” nu este întotdeauna la fel de evidentã;
uneori nu putem fi siguri cã este întradevãr vorba de o
fotografie-semnal (fig.27). Aceasta se explicã fie prin
calitãþile actoriceºti deosebite ale respectivului “frate”,

fie prin talentul fotografului “iniþiat”, care ºtie sã aºtepte
momentul potrivit pentru a fixa privirea clar, dar nu prea
bãtãtor la ochi. Nu fiecare are însã acest talent. De aceea,
privirea ridicatã se combinã adesea, ba chiar de cele mai
multe ori, cu alt gest-semnal. Vom reveni mai pe larg asupra
acestui procedeu de combinare a mai multor semnale
masonice (a se vedea mai jos capitolul IV).
“Privirea” îl desemneazã pe cel care o practicã drept
membru al lojii sau, altfel spus, de “cunoscãtor”. Corelate
cu texte corespunzãtoare, fotografiile-semnal de tipul
acesta pot fi folosite, asemenea tuturor celorlalte semnale
secrete prezentate pânã acum, pentru transmiterea discretã
a mesajelor, respectiv a ordinelor cãtre “insideri”. Puteþi
gãsi numeroase exemple în capitolul V.

10. Privirea pe deasupra ochelarilor

Fig. 24 Iisus Cristos este adesea reprezentat cu privirea
ridicatã în arta creºtinã. Stânga: Cristos binecuvântând
copiii (John Constable, cca. 1805); mijloc: Cristos
purtând crucea (El Greco, sfârºitul secolului al XVI-lea);
dreapta: Cristos murind pe cruce (William Holman Hunt,
sec. al XIX-lea).

Fig. 25 Alte imagini ale lui Cristos cu ochii ridicaþi spre
cer. Stânga: capul încoronat cu spini al lui Cristos (Guido
Reni, sec. al XVII-lea); dreapta sus: Iisus la cina de la
Emmaus (Rembrandt, cca. 1629); dreapta jos:
Transfigurarea lui Cristos (Rafael, sec. al XV-lea).

Fig. 26. “Cristos cel maiestuos” îºi ridicã adesea privirea spre
cer. Sus stânga: icoanã a lui Cristos (Rusia, sec. al XII-lea);
sus mijloc: Cristos Atotputernicul (Cipru, picturã muralã); sus
dreapta: Cristos maiestuos (miniaturã englezeascã, cca. 1200);
mijloc stânga: Cristos triumfãtor (mozaic roman, cca. 1227);
mijloc dreapta: chipul lui Cristos (catedrala din Amiens, cca.
1225); jos: aici ºi cei doisprezece apostoli privesc în sus spre cer
(miniaturã englezã, între anii 1121 ºi 1148).

12

Acest semnal masonic se
foloseºte de o “unealtã” complet
nesuspectã, de ochelari. Sigur cã
intrã în discuþie numai pentru
purtãtorii de ochelari, mai ales
pentru cei care poartã ochelari
înguºti, pentru citit, pe deasupra
cãrora se poate privi fãrã probleme dacã sunt împinºi puþin spre vârful nasului, dar funcþioneazã ºi cu ochelari normali
(fig.28).

Nici privirea pe
deasupra ochelarilor nu are o
semnificaþie anume, în afarã
de aceea cã persoanele care
se lasã fotografiate astfel
aparþin cercului celor mai
mult sau mai puþin
“cunoscãtori”. Mesajele
speciale trebuie transmise
“fraþilor” eventual prin textul
care însoþeºte fotografia-

Fig. 28. Ca “ºtiutori” privesc pe
deasupra ochelarilor (de la stânga
la dreapta), sus: James
Wolfensohn, preºedintele evreu al
Bãncii Mondiale; Herbert
Schnoor, ministru în landul
german Renania de Nord-
Westfalia; Henning Voscherau,
primarul oraºului Hamburg;
mijloc: Günter Rexrodt, ministrul
federal al economiei din
Germania; Peter Koch-Bodes,
cunoscutul “Fisch-Multi” din
Bremen; Ignatz Bubis, preºedinte
al Consiliului Central al Evreilor
din Germania; jos: Helmut
Werner, ºef al firmei “Mercedes-
Benz”; Alfred Grosser, politolog
ºi publicist evreu din Germania;
Peter Jonas, evreu dupã nume,
directorul Teatrului de Stat din
München. În rândul de jos,
privirea pe deasupra ochelarilor
este în mod evident orientatã în sus
sau combinatã cu “mâna pe faþã”.

Fig. 27 “Privirea” masonicã cu diferite
grade de intensitate: un uºor “tras cu
ochiul” în sus (stânga sus: fostul prim-
ministru al Africii de Sud, Frederik
Willem de Klerk), ochi fixaþi vizionar
asupra unor piscuri îndepãrtate (sus
mijloc: premierul Saxoniei, Kurt
Biedenkopf; sus dreapta: miliardarul
britanic de origine evreiascã James
Goldsmith, pretins anti-european), ochi
daþi într-un mod destul de straniu peste
cap (stânga jos: Ioan Paul al II-lea) ºi,
în final, “portrete-semnal” extrem de
bãtãtoare la ochi ºi, din acest punct de
vedere, nereuºite (jos mijloc: Vladimir
Jirinovski, evreu rus, pretins lider de
partid de extremã dreaptã; jos dreapta:
Klaus Götte, preºedintele Consiliului
de administraþie al concernului MAN
din Germania).

13

semnal.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->