TERHAD

1

3756/3

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013
PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK
Kertas 3 April – Mei 2013

3756/3
TINGKATAN 5

1. 2. 3. 4. 5.

Kertas ini mengandungi satu tugasan. Calon wajib melaksanakan tugasan tersebut secara individu. Calon hendaklah menyempurnakan projek ini dengan merujuk kepada elemen, aspek dan kriteria yang telah ditetapkan. Projek ini hendaklah dilaksanakan oleh calon SPM (Tingkatan 5) dari bulan April hingga bulan Mei. Calon dikehendaki mematuhi Jadual Pelaksanaan Tugasan Projek yang disediakan untuk memastikan tugasan projek dapat disempurnakan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Calon dinasihatkan membuat perancangan yang teliti dan melaksanakan tugasan dengan menggunakan perbelanjaan yang berpatutan dan munasabah.

6.

Kertas ini mengandungi 7 halaman bercetak. [Lihat halaman sebelah 3756/3 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

Dua item belanja terakru. (ii) Sewa. (a) Stok akhir dinilai pada harga berikut: : (i) Harga kos RM4 450 : (ii) Barang siap RM2 300 (iii) Kerja dalam proses : RM3 200 (b) Semua belian adalah belian bahan langsung.TERHAD 2 3756/3 TUGASAN PROJEK TINGKATAN LIMA Latar belakang perniagaan berikut perlu diambil kira dalam penyediaan tugasan. anda telah memulakan perusahaan pemprosesan makanan di bawah Skim Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) dengan bermodalkan tunai di tangan RM5 000. Pengiraan Titik Pulang Modal. (d) Agihan belanja: (i) Susut nilai Bil. tunai di bank RM116 000 dan sebuah lori kecil bernilai RM26 000. insurans. Satu item belanja terdahulu. Deposit kadar bayaran bagi premis kilang telah dibayar dengan wang sendiri sebanyak RM3 000 pada tarikh yang sama. (a) Tentukan harga jualan seunit. bungkus. 3756/3 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD . Aset Bukan Semasa Kadar 1 2 3 Kenderaan Lengkapan Mesin dan Peralatan 10 % 10 % 20 % Kaedah Atas kos Atas kos Baki Berkurangan Kilang 50 % 50 % 100 % Pejabat 50 % 50 % – (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) 2. (b) Nyatakan unit pengeluaran yang bersesuaian dengan produk (Contoh: kotak. (c) Abaikan ambilan barang siap. kadar bayaran dan belanja am diagihkan antara kilang dan pejabat dengan nisbah 4 : 1. biji. Dua jenis pembetulan kesilapan. Pemilik Kedai Makan Jaya telah meninggal dunia dan hutangnya hendaklah dilupuskan. Mewujudkan peruntukan hutang ragu ke atas baki penghutang bersih mengikut kadar yang sesuai. Satu item hasil terakru. Gaji pekerja pengurusan ialah RM1 200 seorang manakala upah pekerja pengeluaran ialah RM45 sehari. 1. Anda dibantu oleh dua orang pekerja pengurusan dan lima orang pekerja pengeluaran. Maklumat tambahan berikut perlu diambil kira dalam penyediaan tugasan. Pada 1 April 2013. Dua orang pekerja pengurusan merupakan kerani pejabat dan penyelia kilang. botol dan lain-lain).

Berdasarkan catatan dalam Jurnal Am.TERHAD 3. (f) Lain-lain anggaran penerimaan dan pembayaran berdasarkan rekod sedia ada. (a) Baki awal tunai pada 1 Julai 2013 dijangka berjumlah RM______. (e) Mesin dan peralatan diperoleh secara sewa beli daripada Chempaka Machinery adalah berkadar faedah 5 % setahun selama 5 tahun. Bayaran balik bermula Ogos 2013. Tiada faedah pada tahun pertama. 3756/3 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia [Lihat halaman sebelah TERHAD . (c) Pinjaman daripada agensi kerajaan untuk tempoh 10 tahun dijangka diperoleh pada bulan Julai 2013 untuk membeli aset bukan semasa. anda dikehendaki menyediakan: (a) Pengenalan perniagaan (b) Profil perniagaan (c) Catatan dalam lejar (d) Imbangan Duga (e) Senarai pelarasan pada tarikh imbangan (f) Catatan pelarasan dalam jurnal (keterangan diperlukan) dan lejar (g) Akaun Kawalan (h) Imbangan Duga Terselaras (i) Akaun Penamat (j) Kunci Kira-kira (k) Pengiraan Titik Pulang Modal (l) Pengiraan nisbah: (i) keberuntungan (ii) kecairan (iii) kecekapan (m) Tafsiran nisbah (n) Belanjawan Tunai bagi tiga bulan berakhir 30 September 2013 (o) Mengemukakan cadangan untuk meningkatkan prestasi semasa dan jangka panjang serta membuat rumusan Lajur folio mesti dilengkapkan. Jualan bagi bulan Julai dan Ogos dijangka meningkat 10 % daripada bulan sebelumnya (Andaian unit jualan bagi bulan Mei dan Jun adalah sama). Jawapan hendaklah dibundarkan kepada ringgit yang hampir. (b) Jualan bagi bulan Julai 2013 meningkat sebanyak 2 500 unit. Jurnal Khas dan Buku Tunai dalam Lampiran A. 7. Pada tahun kedua hingga tahun kesepuluh kadar faedah dikenakan sebanyak 4 % setahun. 6. Semua maklumat berkaitan tugasan hendaklah menggunakan perisian komputer yang sesuai. 4. 5. (d) Kadar faedah atas simpanan tetap ialah 3 % setahun. 3 3756/3 Maklumat berikut perlu diambil kira semasa penyediaan belanjawan tunai.

10. TUGASAN TAMAT 3756/3 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD . Setiap calon mesti mempamerkan kemahiran komunikasi sama ada dalam bentuk pembentangan projek atau interaksi sepanjang pelaksanaan tugasan projek. 9. 4 3756/3 Tugasan projek hendaklah dicetak dengan mematuhi perkara berikut: (a) Saiz kertas: A4 (b) Saiz fon: 12 (c) Jenis fon: Times New Roman (d) Jarak antara baris ialah 1. 11.5 Calon diperuntukkan 8 minggu untuk menyiapkan tugasan projek (April – Mei 2013).TERHAD 8. Hasil projek yang lengkap mesti dikemukakan oleh calon secara individu.

1002 INV.1007 INV.1014 INV.1003 INV.1006 INV.1017 JJ 1 Amaun RM 1 200 500 3 000 1 800 1 500 5 000 2 100 1 900 5 700 2 200 2 400 6 000 2 000 6 000 2 300 6 000 2 000 51 600 3756/3 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia [Lihat halaman sebelah TERHAD .1004 INV.1011 INV.1008 INV.TERHAD 5 3756/3 Lampiran A JURNAL AM Tarikh 2013 April 1 Butir Tunai Bank Kenderaan Deposit kadar bayaran Modal (Aset. liabiliti dan modal pada tarikh ini) Folio BT 1 BT 1 LA 2 LA 3 LA 1 Debit RM 5 000 116 000 26 000 3 000 JA 1 Kredit RM 150 000 150 000 150 000 Mesin dan Peralatan Chempaka Machinery (Beli aset secara kredit) LA 4 LA 5 12 000 12 000 JURNAL JUALAN Tarikh 2013 April 9 10 12 13 15 16 18 19 21 22 23 25 28 30 Butir Suria Enterprise Kedai Makan Jaya Wangsa Mas Trading Suria Enterprise Kedai Runcit Naqib Wangsa Mas Trading Suria Enterprise Kedai Runcit Naqib Wangsa Mas Trading Kedai Runcit Naqib Suria Enterprise Wangsa Mas Trading Kedai Runcit Naqib Wangsa Mas Trading Suria Enterprise Wangsa Mas Trading Kedai Runcit Naqib Akaun Jualan Folio LJ 1 LJ 2 LJ 3 LJ 1 LJ 4 LJ 3 LJ 1 LJ 4 LJ 3 LJ 4 LJ 1 LJ 3 LJ 4 LJ 3 LJ 1 LJ 3 LJ 4 LA 14 No.1001 INV.1016 INV.1015 INV.1009 INV.1010 INV.1012 INV.1013 INV.1005 INV. Invois INV.

TERHAD JURNAL BELIAN Tarikh 2013 April 5 12 19 26 30 Butir Pemborong Kenanga Perniagaan Seri Mentari Pemborong Kenanga Pemborong Kenanga Perniagaan Seri Mentari Pemborong Kenanga Akaun Belian 6 3756/3 JB 1 Folio LB LB LB LB LB LB 1 2 1 1 2 1 No. Nota Kredit Amaun NK NK NK NK NK 001 002 003 004 005 RM 100 250 150 300 100 900 JURNAL PULANGAN BELIAN Tarikh 2013 April 7 21 30 Butir Pemborong Kenanga Perniagaan Seri Mentari Akaun Pulangan Belian Folio LB 1 LB 2 LA 21 JPB 1 No. Nota Kredit Amaun CN 1038 NK 432 RM 500 50 550 3756/3 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD . Invois IN9965 3893 IN9968 IN9988 3999 IN10006 Amaun RM 5 000 1 000 3 000 2 500 700 2 000 14 200 LA 11 JURNAL PULANGAN JUALAN Tarikh 2013 April 15 19 21 22 28 30 Butir Suria Enterprise Wangsa Mas Trading Kedai Runcit Naqib Wangsa Mas Trading Kedai Runcit Naqib Akaun Pulangan Jualan Folio LJ 1 LJ 3 LJ 4 LJ 3 LJ 4 LA 11 JPJ 1 No.

Resit Modal 200 678003 1 000 2 813 7 840 1 470 1 700 3 8 2 678001 678002 LA6 LA7 LA8 1 000 2 400 4 500 1 500 3 000 20 000 11 000 10 000 80 100 120 Tarikh 2013 April 1 4 7 10 13 15 Jualan Jualan Jualan Jualan J1000 J1001 J1002 J1003 LA14 LA14 LA14 LA14 LJ1 87 160 30 150 79 223 135 950 1 250 24 2 000 2 250 14 17 10 927 1 800 4 365 3 871 400 300 LJ3 LJ4 LA14 LA14 LJ4 © 2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 16 LA4 LA9 678004 LA10 678005 LA6 678006 LA11 LA12 LA13 LA15 678007 678008 678009 678010 LB1 LB2 LA16 LB1 LB1 135 20 90 75 20 7 4 365 980 400 2 910 2 425 22 23 25 28 29 Tunai 30 Jualan Suria Enterprise RR001 Wangsa Mas RR002 Trading Kedai Runcit Naqib RR003 J1004 Jualan J1005 Jualan Kedai Runcit RR004 Naqib Wangsa Mas RR005 Trading J1006 Jualan Suria Enterprise RR006 J1007 Jualan J1008 Jualan LJ3 LA14 LJ1 LA14 LA14 K LA14 27 29 30 678011 678012 LB2 J1009 13 2 000 678014 LA18 678015 LA19 678016 LA11 h/b 637 250 LA5 K 678013 LA17 2 400 3756/3 [Lihat halaman sebelah TERHAD 714 8 250 156 036 b/b Deposit sewa Sewa Mesin dan Peralatan Insurans Simpanan tetap Lengkapan Belian Angkutan masuk Alat tulis Belanja am Pemborong Kenanga Perniagaan Seri Mentari Pengiklanan Pemborong Kenanga Pemborong Kenanga Perniagaan Seri Mentari Chempaka Machinery Bank Gaji Upah buruh langsung Kadar bayaran Belian Baki 2 150 75 569 4 500 4 000 8 000 2 150 75 569 333 8 250 156 036 Mei 1 Baki . No. Tunai RM RM Bank RM BT 1 TERHAD 3756/3 Disk. Disk. Tunai Bank Tarikh Butir RM RM RM 2013 JA1 5 000 116 000 April 1 Lengkapan Butir No. Cek Fol.BUKU TUNAI Fol.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful