УХТЭ

Халдвар хяналтын алба

Гарын эрүүл ахуйн байдлыг хянах хуудас
Огноо :

Өрөө :


Заалтууд
1
Зориулалтын гарын угаалтууртай
2
Гарын угаалтуурын нүх нь бөглөрөөгүй
3
Гарын угаалтуур тохойгоороо онгойлгодог
эсвэл автомат
4
Гарын угаалтуурууд бүрэн ажиллагаатай
5
Халуун, хүйтэн устай
6
Гарын угаалтуур дээр хэрэггүй зүйлс
тавиагүй
7
Бүх угаалтуурт шингэн саван байгаа
8
Спиртэнд суурьтай гар халдваргүйжүүлэгч
шингэн байгаа
9
Шингэн саванг нэг удаагийн хэрэглээний
шахуургатай саванд хийсэн
10 Шахуургатай савны цорго нь цэвэрхэн
11 Савангийн шахуургат сав гарт ойр байгаа
12 Угаалтуур бүрт зөөлөн шингээгч цаасан
алчуурууд байгаа
13 Ажилтан бугуйн цаггүй
14 Ажилтан бөгжгүй
15 Ажилтан бугуйн үнэт эдлэл зүүгээгүй
16 Ажилтан хумс богино, цэвэр будаггүй
17 Хиймэл хумс хэрэглээгүй
18 Ажилтанд харагдахуйц газар гар
халдваргүйжүүлэх зурагт хуудсыг
байрлуулсан
19 Ажилтан сүүлийн 1 жилийн дотор гарын
эрүүл ахуйн талаар сургалтанд хамрагдсан
( ажилтануудаас асуух)
20 Эмч, сувилагч бусад ажилчид гарын эрүүл
ахуйг сахих журмыг мөрдөж буй хамрагдсан
( ажиглана)

Шалгагч:
Тийм

Үгүй

Тайлбар

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful