ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Facultatea de Comert

Proiect la Tranzactii comerciale „ Privatizarea Automobile Craiova de catre Ford ”

Autori :

Seria B, grupa 375

Bucuresti 2008 CUPRINS

6. Analiza aprofundata a tranzactiei......................................................................................36 6.1. Analiza oportunitatii alegerii modelului de tranzactie in cauza de catre fiecare dintre parti in raport cu alte solutii posibile de realizare a obiectivelor proprii.................................36 6.1.1. Solutii alternative posibile: avantaje si dezavantaje......................................................37 6.2. Analiza eficientei tranzactiei potrivit criteriilor de performanta ale fiecarei parti...........38 6.3. Analiza tranzactiei din perspectiva functionalitatii pietei................................................39 6.4. Analiza tranzactiei din perspectiva experientei celei mai avansate in domeniu...............43 7. Concluzii si solutii de urmat................................................................................................42 7.1 Invataminte pentru fiecare dintre parti............................................................................42 7.2. Invataminte pentru politicile economico-sociale...........................................................47 7.3. Paralela intre teorie si practica in privinta tipului de tranzactie ...................................47 8. Autoevaluarea (finala) a studiului de caz elaborat..............................................................49 Referinte si surse bibliografice................................................................................................50

2

1. Caracterizarea generala a privatizarii
1.1. Definirea privatizarii Privatizarea consta in transferul activelor care sunt in proprietatea statului sau a societatilor comerciale cu capital majoritar de stat catre investitori privati. In Romania, primul pas in vederea privatizarii a fost constituit de adoptarea Legii nr.15/1990, prin care fostele intreprinderi de stat din vremea regimului comunist au fost transformate in societati comerciale sau regii autonome. Privatizarea reprezinta un fenomen mondial intalnit atat in tarile occidentale dezvoltate (Franta, Anglia, SUA, Japonia, Italia etc.) cat si tarile in curs de dezvoltare din America de Sud, Africa, Asia etc.; pentru tarile Europei Centrale si de Est, privatizarea constituie un element hotarator al reformelor economico-sociale in scopul constituirii unei economii bazate pe cerintele pietei. Procesul de privatizare reprezinta ansamblul procedurilor si operatiunilor intreprinse, precum si al actelor incheiate de institutia publica implicata care au drept scop diminuarea participatiilor statului detinute la societatea comerciala; procesul de privatizare incepe la data publicarii ofertei de privatizare a institutiei publice implicate; 1.2. Metodele de privatizare In conformitate cu Legea 137/2002, ponderea participatiilor statului intr-o societate comerciala se poate reduce prin: • vanzarea de actiuni; • cresterea capitalului social prin aport de capital privat; • transferul liber de actiuni cu active; • vanzarea de active; sau • combinatie a celor de mai sus. Elemente importante in procesul de privatizare ar putea fi reconsiderarea datoriilor unei societati in vederea cresterii atractivitatii acesteia in scopul privatizarii si emiterea unui certificat oficial referitor la pozitia fiscala care sa arate datoriile restante inregistrate de societate la bugetul de stat. Vanzarea de actiuni este metoda de privatizare cea mai des folosita. Actiunile pot fi vandute fie catre persoane fizice sau persoane juridice, romane sau straine, folosind una din modalitatile urmatoare: • oferta publica; • metode de vanzare specifice pietii de capital; • negociere; • licitatii deschise sau inchise; • certificate de depozit emise de banci de investitii pe piata internationala de capital; • combinatie a celor de mai sus.

3

Indiferent de metoda utilizata, investitorii potentiali au obligatia de a intocmi si depune un dosar de prezentare si o scrisoare de intentie catre autoritatea de privatizare. Pentru societatile cotate, aceste documente trebuie sa respecte regulamentele CNVM. Investitorii potentiali au dreptul de a executa un due diligence inainte de depunerea ofertelor voluntare/obligatorii. Pretul oferit minim trebuie sa fie egal cu valoarea nominala a actiunilor.  Oferta publica: Oferta publica de actiuni are loc in conformitate cu regulamentele CNVM prin societati de brokeraj selectate prin licitatie. Numarul de actiuni care fac obiectul ofertei publice, precum si valoarea lor nominala, trebuie sa ramana neschimbat pe durata intregului proces de vanzare.  Negociere: Vanzarea de actiuni prin negociere este utilizata pentru investitorii strategici reprezentati de agenti profesionisti de licitatie care dobandesc un interes de control intr-o societate. Procesul de negociere poate consta in una din metodele urmatoare: • negociere bazata pe oferte de licitatie finale, imbunatatite si irevocabile, caz in care investitorii potentiali depun oferte de licitatie initiale care fac obiectul altor negocieri cu autoritatile implicate, dupa care prezinta oferta obligatorie finala si imbunatatita; • negociere bazata pe o oferta neobligatorie preliminara; • negociere cu selectie bazata pe oferte tehnice, urmate de oferta financiara.  Licitatii deschise sau inchise: Acestea reprezinta metode de licitatii publice si respecta principiile de negociere, cu exceptia faptului ca adjudecarea are loc prin utilizarea de norme engleze sau olandeze, in cazul licitatiilor inchise.  Vanzarea de active: Activele pot fi privatizate fie prin vanzarea in rate fie prin leasing facand obiectul unei clauze irevocabile de vanzare. Metoda de privatizare utilizata este licitatia deschisa si pretul de oferta se stabileste in urma realizarii unei evaluari de catre un expert independent. In general, prin privatizare se intelege orice transfer al unor activitati ale statului catre sectorul privat. Delimitarile mai stricte definesc privatizarea ca fiind schimbarea formala a formei juridice a intreprinderilor publice in intreprinderi private. In acelasi timp privatizarea nu este numai schimbarea formei juridice a intreprinderilor publice , ci in special dezetatizarea economiei. Aceasta reprezinta o separare a sferei statului de cea a intreprinderilor si introducerea unor mecanisme de reglementare descentralizate si a unor structuri de stimulare care nu produc doar efecte economice pozitive in intreprinderi , ci asigura, de asemenea, controale eficiente ale managerilor, salariatilor si proprietarilor. 1.3. Mecanismul de principiu al privatizarii Etapele necesare pregatirii privatizarii in general • Expertiza-diagnostic – primul pas necesar in pregatirea unei privatizari. Este vorba de examinarea atenta a situatiei financiare si operationale a intreprinderii de stat. Determinarea stadiului in care se afla intreprinderea, a pozitiei economice a acesteia se constituie ca o conditie esesntiala pentru efectuarea unei privatizari durabile si eficiente, care evita total sau in mare parte tensiunile sociale. • Etapa compensarilor legale – consta in stabilirea drepturilor “proprietarilor” existenti in momentul trecerii la privatizare. De regula, creditele si contractele contin clauze 4

speciale care interzic vanzarea sau cedarea controlului asupra activitatii unei intreprinderi debitoare fara acordul creditorilor. • Legalizarea formei de transfer a dreptului de proprietate si modificarea cadrului legal de desfasurare a activitatii in noile conditii. Cu exceptia intreprinderilor mixte, unde statul are drept partener o societate particulara, caz in care lucrurile se simplifica prin vanzarea actiunilor in cadrul societatii mixte, intreprinderile de stat nu pot fi privatizate in forma legala in care ele exista. • Restructurari financiare. Continutul si amploarea restructurarii vor varia de la o intreprindere la alta, functie de modul in care unitatea respectiva a fost administrata. Aspectele principale se refera la inventarierea patrimoniului, la graficul de lichidare a datoriilor, la recuperarea si viteza de rotatie a capitalului, etc. Restructurarea financiara urmareste eliminarea cazurilor de supraevaluare sau subevaluare a patrimoniului prin relaizarea unui inventar detaliat, la valoarea reala respectiv valoarea de comercializare ipotetica la un moment dat. De asemenea, actiunea de restructurare financiara mai cuprinde programul de masuri referitor la relatia dintre cuantumul debitelor si valoarea de vanzare a intreprinderii. • Imbunatatirea starii de functionare a bunurilor din patrimoniu. Problema care se pune esta daca guvernul, in claitate de proprietar al bunurilor este interesat, are posibilitatea financiar-materiala si specialistii necesari pentru a pune la punct starea fizica de functionare, tehnologia, etc., sau lasa acestea in seama noilor cumparatori acceptand afectarea corespunzatoare a valorii tranzactiei. • Aspecte de ordin social. Lichidarea unei societati implica adeseori concedierea salariatilor. Daca ne referim nu numai la lichidarea efectiva ci chiar la preluarea unor societati, in multe cazuri vor aparea, ca o conditie a privatizarii reduceri masive ale fortei de munca in vederea rentabilizarii acestor societati. • Cooperarea noilor investitori cu conducerea intreprinderii. In general conducerile intreprinderilor au rezerve fata de procesul privatizarii. Implicarea vechilor conduceri in procesul de privatizare comporta riscul inertiei, dar prezinta avantajul cunoasterii aprofundate a intreprinderii. Privatizarea este o sarcina multipla si complexa. Etapele care se succed in cadrul programelor de privatizare sunt: • transformarea intreprinderilor publice in forme juridice de drept privat (privatizarea formala ca baza juridica a procesului de privatizare in curs) • transmiterea drepturilor de proprietate asupra intreprinderilor catre persoanele particulare interesate • transferarea integrala a riscului catre proprietari, obligandu-i in felul acesta pe acestia la o conducere eficienta(de exemplu: prin desfiintarea subventiilor, promovarea concurentei etc.). In acest context , trebuie luat in considerare faptul ca privatizarea se poate desfasura si prin dezvoltarea unor intreprinderi private , deja existente sau abia infiintate (“privatizarea de jos”). Succesul privatizarilor este strans legat de implementarea altor elemente ale reformei. Deosebit de importanta este in acest context promovarea competitiei. Astfel , de exemplu , privatizarea monopolurilor nu duce la cresterile de eficienta economica dorite, daca nu este insotita de masuri de stimulare a competitiei, cum ar fi deschiderea pietelor.

5

peste tot in lume exista anumite companii nationale . Insa privatizarea nu poate fi limitata doar la acest rol deoarece acest proces are multiple implicatii in restructurarea intregii vieti economico-sociale din fiecare tara. de uzine de avioane ori de automobile si altele asemenea . Pentru a evita de la inceput pericolele unei posibile capcane a reformei economice si social-politice si aplicarea de apelative sau chiar revenirea la reglementari vechi. • concesionarea. cum sunt: • stimularea dezvoltarii sectorului privat. • vanzarea de active. de cele mai multe ori. Pentru fostele tari socialiste. Privatizarea nu are in vedere ignorarea functiilor statului ci doar limitarea rolului acestuia un economie. trebuie sa se tinde spre o privatizare cat mai rapida. ceea ce duce la nemultumiri sociale in randul populatiei mai ales o data cu aparitia somajului. Din punct de vedere al strategiei de dezvoltare obiectivul urmarit prin privatizare este de a obtine un efect global pozitiv pentru populatia unei tari prin realizarea de circuite economice eficiente si competitive si printr-o antrenare sporita a populatiei in procesul economic. • atragerea capitalului strain. In afara de aceasta. Prin infaptuirea privatizarii si asigurarea preponderentei proprietatii private in economia nationala. in calitate de actor al pietei. Practic. Din ratiuni diferite dar. 2.fie ca e vorba de retele de electricitate. Suntem constienti ca statul va continua sa aiba o functie economica. Pe de alta parte insa . prin infiintarea de noi societati private. ceea ce a afectat grav posibilitatile de satisfacere a nevoilor fiecarui individ si ale intregii societati. de ordin strategic. privatizarea este considerata o premisa fundamentala pentru statornicirea unui regim politic democratic si realizarea tranzitiei de la economia planificata supercentralizata la economia de piata. procesul de privatizare a inceput inca din anul 1990 si s-a desfasurat pe cateva directii principale. care sa se poata realiza printr-un simplu decret sau lege. este un proces complex care cere timp si mai ales o strategie adecvata in care sa se analizeze situatia fiecarei intreprinderi publice si sa se decida viitorul acesteia in raport de obiectivele politicii economice corelate cu cerintele pietei si realitatile economico-sociale ale tarii. exista pericolul ca. in cazul unei privatizari si al unei restructurari trenante a economiei sa nu se contureze efectele positive ale prosperitatii.Programele de privatizare nu constituie un scop in sine. se creaza un teren favorabil pentru manifestarea intereselor economice individuale si de grup ale catatenilor. a inabusit initiative si raspunderea personala. 6 . efecte care pot produce tulburari sociale si pot pune sub semnul intrebarii continuarea reformei. o privatizare rapida si nechibzuita poate avea si ea numeroase efecte negative.pe care statul le pastreaza in proprietatea sa. prin conducerea planificata si supercentralizata a vietii economice. Monopolul proprietatii de stat in fostele tari socialiste a limitat considerabil realizarea intereselor economice individuale si de grup ale cetatenilor. Cadrul legal al privatizarii Privatizarea nu este un fenomen spontan.

Of. care preciza nu numai caile de a vinde pachetele de actiuni detinute de stat (dupa distribuirea. Legislatia relevanta pentru privatizare in Romania Aceasta se refera la: • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. Ulterior. 236/1999. care reglementa participarea la privatizarea unei societati comerciale a angajatilor sai. 386 din 30 decembrie 1997 cu modificarile si completarile ulterioare.58/1991. atributia de privatizare a societatilor comerciale aflate in proprietatea statului revenea unei institutii specializate. cu o perioada de rambursare in rate de pana la 12 ani. 55/1995.• privatizarea societatilor proprietate de stat. 7 .cu modificarile si completarile ulterioare. 92 /1997 nr. iar in 2003 a fost redenumita Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS). denumita Fondul Proprietatii Statului (FPS). 356 din 3 iulie 2001. de accelerare a privatizari. cu modificarile si completarile ulterioare. Institutia si-a schimbat denumirea in 2001. a fost creat un cadru juridic si institutional adecvat. Legea privatizarii in masa (PM)”. • Legea nr.476/1. nou-create.1999. 381 din 29 decembrie 1997 cu modificarile si completarile ulterioare. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale. publicata in Monitorul Oficial nr. alte doua legi au reintregit cadrul juridic. cu dobanda scazuta (5%-10% pe an). privind stimularea investitiilor directe.publicata in M. 77/1994. deoarece a permis participarea producatorilor agricoli la privatizarea societatilor de servicii de mecanizare. 58/1991 privind privatizarea inteprinderilor de stat.Si Legea nr. in Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Proprietattii Statului (APAPS). 709/1999 privind continutul avizului de mediu pentru privatizare. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economic. • Legea nr. precum si regiile autonome. a fostilor salariati si a altor persoane care aveau relatii contractuale cu societatea. respectiv Legea nr. cu modificarile si completarile ulterioare. indiferent de actul normativ in baza caruia s-au infiintat. gratis. Conform acestei legi. Deosebit de relevanta pentru agricultura. legea a introdus sistemul de “privatizare pe credit”. prin care s-a detaliat metoda MEBO de privatizare (privatizarea intreprinderii prin achizitionarea ei de catre conducere si salariati). publicat in Monitorul Oficial nr. a 30% din capitalul intreprinderilor de stat catre toti cetatenii romani cu drept de proprietate). 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice. nr. la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar sau asociat. filialele la care sunt actionari/asociati majoritari societati comerciale cu capital majoritar de stat. publicat in: Monitorul Oficial nr. dar care instituia si structurile adecvate in acest domeniu. Procesul de privatizare propriu-zisa in Romania a fost initiat pe baza Legii nr. a conducerii. 92 din 30 decembrie 1997. Elementele initiale ale procesului de privatizare au fost stabilite prin Legea nr. Pentru derularea acestui proces in bune conditiuni. Sunt supuse privatizarii societatile comerciale. 2. care asigura transferul real si liber a 30% din actiunile in societatile comerciale de stat catre populatie (aproximativ 300 USD pe primitor eligibil) si stabilirea unor proceduri realiste pentru vanzarea actiunilor emise de societatile comerciale.1.10. • Ordinul nr. • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. publicat in: Monitorul Oficial nr.

precum si a unor masuri pentru aplicarea acesteia. cu modificarile si completarile ulterioare. 2. privind unele masuri pentru finalizarea privatizarii societatilor comerciale aflate in portofoliul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizari. privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. publicata in M. nr. nr. 385 din 30 aprilie 2004. • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. • Hotararea Guvernului nr.02. 434 din 21 iunie 2002. 36/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. cu modificarile si completarile ulterioare. publicata in Monitorul Oficial nr. 359 din 23 aprilie 2004. 137/2002 . 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale. 215 din 28 martie 2002 cu modificarile si completarile ulterioare. • Hotararea Guvernului nr. 631/28. 19/6. • Hotararea Guvernului nr. publicat in: Monitorul Oficial nr.101/2006 privind reorganizarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie. publicat in: Monitorul Oficial nr. cu modifcarile si completarile ulterioare. publicat in: Monitorul Oficial nr. 8 . privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii. publicata in Monitorul Oficial nr.2005.08.184/2005 privind aprobarea Strategiei de accelerare a privatizarii si atragere de investitii pentru agentii economici din portofoliul Ministerului Economiei si Comertului pentru anul 2005. 503 din 4 iunie 2004. • Legea nr. Of. • Hotararea Guvernului nr.26/2003. aprobata cu modificari prin Legea nr. 26/2004. 88/2001 privind infiintarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie. cu modificarile si completarile ulterioare • Ordonanta Guvernului nr. precum si transparenta financiara in cadrul anumitor intreprinderi. • Hotararea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatiipentru Valorificarea Activelor Statului. 23 din 15 aprilie 2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.2002 . 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii. 191/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.193/2004. publicat in: Monitorul Oficial nr. 97/2002 privind asigurarea transparentei in domeniul ajutorului de stat si a relatiilor financiare dintre autoritatile publice si intreprinderile publice. Of. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii. • Legea nr. 552/2001 . 577 /2002. • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19 din 6 ianuarie 2005. • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. pentru aprobarea Normelor privind privatizarea societatilor comerciale cu capital majoritar de stat care au ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea.privind transparenta relatiilor financiare dintre autoritatile publice si intreprinderile publice.• Hotararea Guvernului nr.modificata si completata. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii. publicata in M.869/2001 privind organizarea si functionarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie. si a Legii nr.

precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale.Comisia Europeana si-a exprimat unele rezerve cu privire la claritatea si transparenta legislatiei in domeniul privatizarii. exista mai multe legi in acest domeniu. publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene OJ L 195 din 29. 9 .116/15. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale.Acest act normativ vine sa aduca un plus de transparenta si de celeritate procesului de privatizare a participatiilor statului. Legislatia relevanta “postprivatizare” • Ordonanta Guvernului nr.• Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2007 din 30/05/2007 Publicat in Monitorul Oficial.3.116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale. in prezent. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale (“OG nr. Motivul adoptarii : . Legislatia comunitara privind privatizarea: • Directiva Comisiei nr. • Ordonanta de urgenta nr. in contextul in care. • Hotararea Guvernului nr. Actele normative precum si etapele privatizarii difera de la tara la tara. companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat. astfel incat sa reiasa clar ce fonduri sunt alocate direct sau prin intermediul acestor intreprinderi publice si.3/2007 privind unele masuri pentru restructurarea si/sau privatizarea unor societati din portofoliul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului. 2. 387 din 07/06/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. • Regulamentul (CE) nr. Continut: Directiva instituie pentru statele membre obligativitatea asigurarii transparentei raporturilor financiare dintre autoritatile lor publice si intreprinderile publice. 80/723/CEE 25. cu prevederi contradictorii. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale.1980 .02..07.2. • Ordonanta de urgenta nr. • Legea nr.06. 40/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2002”). 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale.1980 privind transparenta raporturilor financiare dintre statele membre si intreprinderile publice. mai ales. pana la momentul la care va exista un singur act normativ care sa sistematizeze toate dispozitiile privind procesul de diminuare a activelor statului’’ 2. 489/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.2007. 2204/2002 al Comisiei din 12 decembrie 2002 de aplicare a articolelor 87 si 88 din Tratatul CE in raport cu ajutoarelor de stat pentru ocuparea fortei de munca. 506/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. regii autonome. destinatia acestor fonduri. publicata in Monitorul Oficial nr. Partea I nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale. • Ordonanta Guvernului nr.

Pornind de la faptul ca patrimoniul unei intreprinderi ce se privatizeaza reprezinta o parte din avutia nationala a tarii. de exemplu. prin plati compensatorii si pensiilor anticipate care se platesc direct angajatilor disponibilizati si nu constituie ajutoare de stat in temeiul art. d) aplicarea unor programe de restructurare anterioare privatizarii. b) vanzarea la pretul de piata rezultat din raportul dintre cerere si oferta. cat si respectat. precum si situatiile concrete ale privatizarilor dintr-o serie de tari dezvoltate. in special a activelor cu caracter social.87 alin. exista Comisia de Privatizare. banci specializate pentru credite pe termen scurt sau mediu in scopul privatizarii etc. In Comunicarea Uniunii Europene este prevazuta si acoperirea costurilor sociale ale restructurarii. Se impun. Analizand continutul diferitelor acte normative ce reglementeaza procesul de privatizare. rezulta o serie de principii de baza avute in vedere. Pe plan juridic.2003. in conditii de impartialitate totala. comisia este independenta in activitatea sa si se compune din persoane cu o vasta experienta economico-financiara si juridica. Pentru tara noastra Parlamentul stabileste prin legea privatizarii cadrul juridic pentru desfasurarea procesului de privatizare in baza urmatoarelor principii: a) asigurarea transparentei procesului de privatizare.• Regulamentul Consiliului (CE) nr. e) instituirea administrarii speciale in perioada de privatizare. de asemenea. Cadrul institutional al privatizarii Principalii actori din cadrul acestui proces sunt intr-un limbaj simplificat:  “Societatea Tinta” – o societate comerciala supusa unui proces de privatizare prin vanzare de actiuni. • Comunicarea Comisiei Europene nr. Este evident ca o economie de piata nu se poate dezvolta fara existenta unui mediu inconjurator legislativ si institutional adecvat acestui mecanism economic.publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L1 din 04. organizarea tribunalelor comerciale. (art.244/02/2004 despre Orientarile comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate.1/2003 privind punerea in aplicare a regulilor de concurenta prevazute la articolele 81 si 82 din Tratatul CE . dezvoltarea dreptului comercial. banci consiliere pentru privatizare. crearea sau specializarea unor institutii de profil – cabinete de audit. 3. conform uneia dintre metodele de privatizare prevazute de Legea nr. c) asigurarea egalitatii de tratament intre cumparatori. in special privind consecintele acestuia – libertatea de transmitere a obiectului proprietatii. 10 . dreptul de proprietate trebuie atat recunoscut.42). cu luarea in considerare a tuturor elementelor ce alcatuiesc oferta de cumparare.(1) din Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene. iar pe plan financiarcontabil stabilirea unor metodologii adecvate de evaluare a patrimoniului intreprinderilor.01. se prevad masuri speciale pentru a se asigura o evaluare cat mai realista a respectivelor unitati. care se ocupa in mod direct de evaluarea intreprinderii. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii (cu modificarile si completarile ulterioare) si Hotararea Guvernului nr. cu accent pe externalizarea unor activitati si/sau active. In Franta. 577/2002 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare.

inclusiv metoda de vanzare si conditiile principale ale contractelor ce urmeaza a fi incheiate pentru vanzarea actiunilor ori activelor societatilor comerciale ori pentru vanzarea actiunilor pe care acestea le detin la filiale.  “Contractul de privatizare” – contractul de vanzare-cumparare a pachetului majoritar de actiuni al Societatii Tinta incheiat (sau care urmeaza a fi incheiat) intre Cumparator si Vanzator. dupa caz. societatile din domeniul utilitatilor. cu privire la societatile comerciale din portofoliul propriu. Guvernul Romaniei Competentele si atributiile Guvernului: Guvernul asigura infaptuirea politicii de privatizare. Purtatori ai ofertei de privatizare In cadrul procesului de privatizare purtator al ofertei este Statul roman prin intermediul Guvernului Romaniei si al institutiilor publice implicate care iau decizia de privatizare in urma unei evaluari economico-financiare a respectivei societati comerciale sau Regii autonome. sau inca le detine dar urmeaza a le vinde Cumparatorului (ex.prin aport de capital. coordoneaza si controleaza activitatea institutiilor publice implicate care au competente si atributii in realizarea privatizarii. autoritatile administratiei publice locale. precum si strategia concreta de privatizare pentru societatile comerciale de interes strategic. precum si pentru alte societati comerciale cu impact deosebit intr-un anumit domeniu de activitate sau intr-o regiune. ia masuri obligatorii pentru accelerarea si finalizarea procesului de privatizare si raspunde in fata Parlamentului de indeplinirea acestor obligatii. • aproba modificarea strategiei de privatizare. dupa caz.1. B. • aproba elementele esentiale ale mandatului acordat institutiei publice implicate/societatilor comerciale. 3. societatile din domeniul utilitatilor. • ia orice alte masuri in calitate de autoritate centrala de aplicare a prezentului Titlu. In categoria institutiilor publice sunt incluse Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) si ministerele de resort ori. A.  “Vanzatorul” – o autoritate a statului care a detinut actiuni in Societatea Tinta dar lea vandut Cumparatorului. In scopul prevazut Guvernul: • aproba strategia nationala de privatizare. pentru societatile comerciale aflate in programme speciale de privatizare. institutia publica implicata exercita urmatoarele atributii : 11 . In acest scop. pentru societatile comerciale aflate in programme speciale de privatizare. AVAS. “Cumparator” – o persoana fizica sau juridica care a semnat un contract de vanzarecumparare a unui pachet majoritar de actiuni in Societatea Tinta sau este pe cale sa semneze un astfel de contract cu Vanzatorul. Institutia publica implicata realizeaza intregul proces de administrare si privatizare. precum si pentru majorarea capitalului social al acestora sau al filialelor acestora. care au atributii in privatizarea unei societati comerciale. precum si pentru alte societati comerciale cu impact deosebit intr-un anumit domeniu de activitate sau intr-o regiune. suspendarea sau intreruperea procesului de privatizare pentru societatile comerciale de interes strategic. OPSPI).

Institutiile publice implicate au dreptul sa contracteze cu persoane fizice sau juridice. aproba. prospectul de oferta publica sau alte documente ce prezinta relevanta in procesul de privatizare . e) efectueaza vanzarea. institutiile publice implicate pot incheia contracte cu societati de valori mobiliare. fisa de prezentare. pentru vanzarea unui portofoliu de actiuni pe piata de capital internationala. dupa caz. tehnice.  restructurarea societatilor comerciale prin fuziune. b) lichidarea societatilor comerciale neprofitabile. 359 din 23 aprilie 2004. De asemenea. • AVAS . divizare. externalizare de activitati precum si orice alte metode prevazute de legislatie. destinate sa asigure cresterea performantelor tehnicoeconomice ale societatii comerciale. dosarul de prezentare. potrivit dispozitiilor prezentei legi.Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. 23/15. listele cuprinzand societatile comerciale care se privatizeaza. a societatilor comerciale si a regiilor autonome pe care le are in portofoliu. la pretul de piata. raportul de evaluare. privatizarii. c) publica in presa scrisa si/sau in sistem electronic. imputernicind in acest sens reprezentantii sai in adunarea generala a actionarilor: a) administrarea societatilor/companiilor nationale. pachete de actiuni detinute de catre aceasta la societati comerciale din portofoliul propriu. precum si cu banci de investitii. postprivatizarii. in conditiile legii. a actiunilor emise de societatile comerciale. aprobata cu completari modificarile si completari prin Legea nr.2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. f) initiaza sau. tehnologice. national si/sau international dupa caz. cu aprobarea transferului prin hotarare a Guvernului. romane ori straine. O institutie publica implicata poate transfera. luand masuri privind:  pregatirea si realizarea unor operatiuni organizatorice. pe plan local.04.• exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar a statului sau a autoritatilor administratiei publice locale. b) instituie sau dupa caz dispune incetarea administrarii speciale . in baza certificatelor de depozit sau a altor instrumente financiare utilizate pe aceasta piata. vanzare de active. restructurarii si lichidarii societatilor din portofoliul propriu. servicii de asistenta de specialitate in domeniul administrarii. nationale ori internationale. manageriale si financiare. 360/2004 12 . • ia toate masurile necesare pentru realizarea procesului de privatizare a societatilor comerciale: a) stabileste/modifica metoda adecvata de privatizare si o schimba in masura in care este necesar. vanzarea la pretul de piata a activelor din patrimoniul societatilor comerciale si regiilor autonome cu exceptia celor supuse in mod obligatoriu procedurii de vanzare. dupa caz. catre alta institutie publica implicata. Cadrul legislativ privind infiintarea AVAS: o Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. pentru vanzarea actiunilor la bursele de valori sau pe alte piete organizate. d) dispune intocmirea sau intocmeste.

51/15. a fost preluat patrimoniul OPSPI. Purtatori ai cererii de privatizare Din aceasta categorie pot face parte: • Persoane juridice romane • Persoane fizice romane • Comercianti persoane fizice sau asociatii familiale • Persoane juridice starine • Persoane fizice straine • Asociatia salariatilor. • activitatea de monitorizare postprivatizare. Functiile AVAS: • activitatea de administrare a societatilor comerciale la care AVAS detine pachete de actiuni si a creantelor pe care le are la diverse companii. • privatizarea societatilor comerciale care se va realiza prin doua structuri. AVAS functioneaza din 2006 pe baza unei noi structuri organizatorice.2.218. sector 1. a membrilor consiliului de administratie sau a pensionarilor cu ultimul loc de munca la respectiva societate 13 . lichidarea societatilor si companiilor nationale si a filialelor acestora. Calea Victoriei nr. • restructurarea societatilor comerciale la care AVAS este actionar majoritar • Ministerul de resort inseamna ministerul sau organul administratiei publice centrale in al carui domeniu de specialitate se incadreaza activitatea principala a societatii comerciale sau sub a carui autoritate functioneaza regia autonoma.Aceasta structura va exercita toate drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de actionar a statului. • managementul informatiilor privind societatile comerciale . dupa caz. ce vor valorifica (vor trece in proprietate privata) pachetele majoritare sau minoritare.1998 . Valorificarea creantelor se va realiza prin doua directii.12. • gestionarea creantelor bancare comerciale sau fiscale . 101 din 6 decembrie 2006. 948 din 24 decembrie 2002 cu modificarile si completarile ulterioare In urma Ordonantei de Urgenta nr. privind valorificarea unor active bancare. pe care AVAS le detine la companiile din portofoliul sau.atat a contractelor de vanzare de actiuni cat si a veniturilor postprivatizare. Sediul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului este in Municipiul Bucuresti. precum si personalul OPSPI. privatizarea si.republicata. existente in portofoliul AVAS sau transferate din administrarea MEC. precum si a celorlalte societati comerciale si a filialelor acestora. • activitatea privind monitorizarea societatilor aflate in lichidare voluntara . • monitorizarea managementului societatilor comerciale . arhivele si documentatia aferente operatorilor economici transferati de la MEC. respectiv creante fiscale. de executari silite active. 3. • valorificarea si administrarea participatiilor (vanzarea pachetelor de actiuni) si a creantelor. restructurarea. institutie care s-a desfiintat.o Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. respectiv AVAS s-a reorganizat prin comasarea prin absorbtie cu OPSPI (Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie). Atributiile se refera la administrarea.

romane ori straine. consultanta. familiei.4. cu mentiunea ca persoanele juridice straine se pot asocia cu o persoana juridica sau firma romana din categoriile sus-mentionate. potrivit normelor metodologice emise . protectiei si securitatii sociale 14 . intermediere pe piata valorilor mobiliare. Agentii de privatizare actioneaza in numele si in contul institutiilor publice implicate si au toate drepturile aferente actiunilor acestora la societatile comerciale. precum: banci. 3.3. formarea si reconversia profesionala a fortei de munca. inclusive exercitiul puterilor si beneficiile speciale acordate institutiilor publice implicate. Mijlocitori. privatizarii si lichidarii intreprinderilor. societati care presteaza servicii de contabilitate si audit financiar. Are atributii importante in ceea ce priveste ocuparea. care aplica strategia si Programul de guvernare in domeniul economiei si finantelor publice. Institutia publica implicata va organiza selectarea prin licitatie a agentilor de privatizare cu care va incheia contracte de mandat. societati financiare. societati si fonduri de investitii. Printre functiile indeplinite amintim: o de elaborare a programelor in domeniul muncii. in fuziuni si achizitii. indiferent daca acestea actioneaza individual ori in asociere. banci de investitii.mijlocitor al privatizarii Este organ de specialitate al administratiei publice centrale care asigura si coordoneaza aplicarea strategiei si politicilor Guvernului in domeniul muncii. cu deosebire a celei disponibilizate in urma restructurarii.Conform Legii nr. • Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale . precum si cabinete sau societati profesionale de avocatura. specializata in activitati financiare. romana sau straina.137/2002 “nu pot participa la procesul de privatizare persoane fizice sau juridice. protectiei si solidaritatii sociale. egalitatii de sanse. Poate fi agent de privatizare orice persoana juridica. care au avut contracte de vanzare-cumparare de actiuni incheiate cu oricare institutie publica implicata si care au fost rezolvite din cauze imputabile acestora printr-o hotarare judecatoreasca sau arbitrala definitiva si irevocabiIa sau ca efect al conditiilor de rezolutiune stipulate in contractele de vanzare-cumparare de actiuni. furnizori de informatii • Ministerul Economiei si Finantelor – mijlocitor al procesului de privatizare Ministerul Economiei si Finantelor se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale. in baza unui mandat. Agenti de privatizare In scopul accelerarii procesului de privatizare institutiile publice implicate pot delega unor agenti de privatizare exercitiul anumitor drepturi si puteri. facilitatori. precum si cei care inregistreaza datorii bugetare restante”. Cumparator nu poate fi o persoana juridica romana de drept public sau o societate comerciala la care statul roman ori o autoritate a administratiei publice locale detine mai mult de 33% din totalul actiunilor cu drept de vot in adunarea generala a actionarilor. in subordinea Guvernului. 3.

institute economice. care realizeaza si gestioneaza baza de date si sistemul informational in domeniile industriei si resurselor. actiune la care a atras participarea celorlalti principali factori interesati in domeniul industrial: sectorul privat.mijlocitor al procesului de privatizare Este organul de specialitate al administratiei publice centrale. cu personalitate juridica. • Ministerul Industriei si Resurselor . sindicate. industrie. mijlocitor al privatizarii Este organul de specialitate al administratiei publice centrale. in subordinea Guvernului. • Ministerul Dezvoltarii si Prognozei . coordonarea si aplicarea strategiei si a programului de guvernare in vederea bunei functionari a justitiei ca serviciu public si vegheaza la stricta aplicare a legii. care asigura elaborarea. pentru stimularea atragerii investitiilor straine in Romania si elaborarea analizelor si prognozelor privind dezvoltarea economiei romanesti • Ministerul Economiei si Comertului . patronate.mijlocitor al procesului de privatizare Este organul de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Guvernului care aplica strategia si Programul Guvernului in vederea promovarii politicilor de dezvoltare economica si sociala. prin care se asigura exercitarea controlului aplicarii unitare si respectarii reglementarilor legale in domeniul sau de activitate si al functionarii institutiilor care isi desfasoara activitatea sub autoritatea sau in coordonarea sa. energie. care realizeaza politica Guvernului in domeniile privind cresterea economica. Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului. 15 . ministere. in subordinea Guvernului. in subordinea Guvernului. facilitator al privatizarii Coordoneaza elaborarea Politicii industriale a Romaniei si a Planului de Actiune aferent.mijlocitor. • Ministerul Justitiei – furnizor de informatii. este responsabila pentru implementarea strategiei de privatizare si restructurare precum si pentru administrarea participatiilor statului in societatile comerciale din portofoliul sau. integrare europeana si relatii externe. productia de aparare. infiintata in decembrie 2000 prin reorganizarea Fondului Proprietatii de Stat. resurse minerale. alte autoritati sau institutii publice. cu personalitate juridica. in conformitate cu principiile democratice ale statului de drept. comert. asociatii profesionale. organ de mijlocire a privatizarii. Activitatea sa este sustinuta de: o Institutul de Management si Informatica.o de armonizare cu reglementarile Uniunii Europene a cadrului legislativ din domeniul sau de activitate o de autoritate de stat. in stransa legatura cu sistemul informational national si international o Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie care exercita in numele Ministerului Industriei si Resurselor atributiile acestuia ca institutie publica implicata in domeniul privatizarii si deruleaza activitatile legate de exercitarea calitatii de actionar al statului la societatile si companiile nationale si la celelalte societati comerciale din portofoliul acestuia.

piata bursiera/de marfuri si valori. distributia moderna a produselor si servicii de consultanta. o asimilarea indicatorilor statistici specifici economiei de piata si implementarea metodologiilor de cercetare si calcul in concordanta cu standardele si practica internationala. o extinderea si diversificarea mijloacelor de diseminare a datelor. intrucat institutiile publice implicat in process apeleaza la serviciile acestor firme pentru obtinerea de informatii. durabile si deschise spre exterior. o dezvoltarea statisticii calitative. CCIR actioneaza pentru crearea unui mediu de afaceri stabil. sfaturi in legatura cu fundamentarea deciziei alegerii unei metode de privatizare sau stabilirii unui pret adecvat pentru activele unei societati sau pretul unei intreprinderi. piata extrabursiera. in dialogul cu institutiile statului si organismele internationale. unei economii de piata reale. Activitatea Institutului National de Statistica se orienteaza catre urmatoarele obiective principale: o producerea informatiilor statistice operative necesare factorilor de decizie ai strategiei economico-sociale. • Bursa de Valori Bucuresti – furnizor de informatii 16 • • . privatizarea. pe plan national si pe pietele externe. colaborarea cu CCIR este cu siguranta benefica atat pentru dezvoltarea afacerii. • Institutul National de Statistica – furnizor de informatii Institutul National de Statistica este organul de specialitate al administratiei publice centrale. finantat de la bugetul de stat. • Agentia Nationala de Administrare Fiscala – furnizor de informatii Agentia Nationala de Administrare Fiscala reprezinta principalul motor al colectarii veniturilor la bugetul de stat • Camera de Comert si Industrie a Romaniei – furnizor de informatii Ofera societatilor comerciale accesul la informatii privind comunitatea de afaceri. furnizori de informatii Joaca rolul de facilitatori in procesul de privatizare. cu caracter autonom. restructurarea . cat si pentru dezvoltarea competentelor personalului sau pentru pregatirea in vederea integrarii in UE. CCIR este o organizatie neguvernamentala. o cooperarea cu alte institute nationale de statistica in vederea dezvoltarii unui sistem statistic durabil. asigurarea calitatii si certificarea produselor. in special pe cele ale membrilor sai. derularea de proiecte statistice in vederea asigurarii comparabilitatii datelor statistice cu statisticile altor tari si alinierea la standardele UE. cu personalitate juridica. in subordinea Guvernului. Societati de avocatura cu experienta – mijlocitori. care sustine interesele comunitatii de afaceri si. piata financiara.retehnologizarea.Firme de consultanta economico-financiara – mijlocitori. intrucat acestea vor acorda asistenta legala permanenta institutiilor publice insarcinate cu privatizarea. furnizori de informatii in procesul de privatizare Sunt societati care au prestigiu in domeniul justitiei. Pentru orice companie. coerent si propice dezvoltarii sectorului privat. in completarea celei traditionale. fie ea straina sau romana.

Bucuresti S. Bucuresti (Institutul de cercetare-proiectare sisteme de productie) S.Rolul Bursei de Valori Bucuresti este de a furniza o piata organizata pentru tranzactionarea valorilor mobiliare.R.C.R. IPCM S. LERO ADVANCED CONSULTING S.5.C.R.C. Bucuresti S.C. Bacau S.C. Bucuresti S.L.C. Targu Mures 17 . Cluj – Napoca S. Bucuresti S. BUSINESS EVALUATOR S.A. Constanta S.R.R.L.C.L. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.L.R.R.L. BDO CONTI AUDIT S.R. Bucuresti S. Craiova S. fiind cel mai mare investitor unic din regiune si mobilizand investitii straine directe semnificative peste propriile sale mijloace de finantare.R. IRECSON S.C. imbunatatirea si stabilizarea cadrului legal si de afaceri.C. Bucuresti S. IPIEV CONSULTING S.L.C. care pot fi sprijinite de BERD sunt: accelerarea si stabilirea ca prioritate a procesului de restructurare si privatizare a intreprinderilor. Lista evaluatorilor autorizati.C. agreati de catre AVAS. Bucuresti S.C. Bucuresti S.A. Bucuresti S.A.C.A.L. CONT-EXPERT S. ALFA CHIM CONSULTING S. PROCEMA S. restructurarea utilitatilor publice si introducerea finantarii private in domeniul infrastructurii. care pot participa la selectiile de oferte ce vor fi organizate in vederea intocmirii rapoartelor de evaluare la societatile comerciale supuse procesului de privatizare: S. CONSULTA 99 S.Filiala Bucuresti S.L. Brasov S.R. Timisoara S. SAGITUS CONSULT S. ROMANIAN EXPERT CONSULTING S. pentru atragerea Investitiilor Straine Directe. Astazi.L. dezvoltarea pietelor de capital. persoane juridice romane.A Bacau S. Bucuresti S. Prioritatile in domeniul reformei. SIERRA QUADRANT CONSULTING GRUP S.L. BERD foloseste investitiile pentru a ajuta la construirea economiilor de piata si ale democratiilor in 27 de tari din Europa si Asia centrala. Bucuresti S.L.C.R.C.C.L.C.A. TEHNIC ROM EXPERT CONSULTING S. ICPSP S.C. de a contribui la cresterea lichiditatii valorilor mobiliare prin concentrarea in piata a unui volum cat mai mare de valori mobiliare. SOCIETATEA GENERALA A EXPERTILOR TEHNICI S. EXPERT BUILDINGS S. ROMLIDER TURISM . de a contribui la formarea unor preturi care sa reflecte in mod corespunzator relatia cerere-oferta si de a disemina aceste preturi catre public. • Presa si site-uri de specialitate – furnizor de informatii • Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) – facilitator Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare a fost infiintata in 1991 pentru a crea un nou sector privat intr-un mediu democratic. Evaluatori autorizati Pentru fundamentarea deciziilor de alegere a investitorilor. AVAS apeleaza la serviciile unor evaluatori autorizati.C.L.C. Iasi S. DARIAN ROM SUISSE S.R.L.A.C.R.R. 3. IPROLAM S.

C.L.R. In prezent.C.C. potrivit destinatiilor prevazute de lege. Scurt istoric Romania a introdus automobilul in circulatie inainte de finele secolului al XIX-lea. • Comisia europeana Reprezinta organul executiv al Uniunii Europene. Real Estate Advisory Group S.C. JPA AUDIT & CONSULTANTA S. chiar de la debutul producerii lor.L. Piata auto in Romania Productia. motorul sistemului institutional al Comunitatii.R.140 (1)) Curtea de Conturi controleaza incasarea si utilizarea." (Constitutia Romaniei . Baia Mare S.R. de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. Alba Iulia S. Bucuresti S. Consiliul Concurentei are drept scop protejarea si stimularea concurentei pentru asigurarea unui mediu concurential normal . Romania s-a situat printre primele 10 tari din Europa in care au circulat automobile 18 .A. internationale de cantitate. in vederea promovarii intereselor consumatorilor.S. 4. COLLIERS INTERNATIONAL S. ROMCONST CONSULTING S.art.L.R. dimensiunea preventiva de monitorizare a pietelor si supravegherea actorilor pe aceste piete. • Curtea de conturi „Curtea de Conturi exercita controlul asupra modului de formare. independent de statele membre. calitate si structura. avand rolul de a intocmi proiecte de legi si de a monitoriza aplicarea acestora.L. R. Bucuresti S.6. are in fata noi perspective economice care vor fi marcate in continuare de ameliorarea productiei si vanzarii de autoturisme. EXPERT EVALUATOR S. totodata. a veniturilor cuvenite institutiei publice implicate. Romania. In conformitate cu prevederile Legii concurentei. piata si concurenta in domeniul autoturismelor din Romania se afla inca de la inceputurile lor sub influenta exigentelor interne si.C. In conditiile legii organice.C. Autoritati de supraveghere • Consiliul Concurentei Consiliul Concurentei urmareste protectia. Evolutia numarului de automobile la sfarsitul acestui secol a fost relativ lenta.E.L. Bucuresti 3. iar cealalta. iar in anul 1904 posesorii automobilelor s-au constituit intr-o societate automobilistica – Automobil Clubul Roman. Rolul Consiliului Concurentei in calitate de autoritate administrativa autonoma are doua dimensiuni: una corectiva privind restabilirea si mentinerea un mediu competitiv normal. in jur de 60.R.1.R. Comisia este un organ al Comunitatilor Europene. 4. EVALUAR S.G. Iasi S.L. litigiile rezultate din activitatea Curtii de Conturi se solutioneaza de instantele judecatoresti specializate. ce au un puternic efect de antrenare pentru ansamblul sistemului economic romanesc. mentinerea si stimularea concurentei si a unui mediu concurential normal. ca membru al Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007.

ajungand ca in 2006 sa fie inlaturata orice ingradire a concurentei prin liberalizarea pietei de autoturisme in vederea integrarii tarii noastre in Uniunea Europeana la 1 ianuarie 2007. care au o retea de comercializare aflata in plina dezvoltare in toata tara. Prin aceasta liberalizare orice agent economic care poate indeplini conditiile impuse de un producator de autoturisme poate deveni importator. In schimb. cifra de 228.8%. Volumul. era formata din cele trei marci romanesti de autoturisme (DACIA. dar trebuie sa indeplinesti 100% conditiile impuse de producator.067 unitati in primele patru luni din 2007. Dupa anul 1990 concurenta pe piata de autoturisme in Romania s-a dezvoltat continuu.Muscel.877 de masini vandute fiind atinsa dupa numai noua luni de activitate comerciala. in crestere cu 3. inclusiv vehiculele comerciale. Debutul acestei piete s-a facut incepand cu acest an odata cu uzina de la Colibasi inaugurata pentru a produce in serie modelul Dacia 1100.2. dupa ce in primele patru luni din 2006 au fost trimise peste hotare mai mult de 28. 4. si anume: Dacia Groupe Renault Mioveni si Daewoo Automobile Romania.413 unitati. a carei valoare de piata s-a cifrat in 2005 la valoarea de 2 miliarde de euro. ARO SI OLTCIT).000 de unitati. In acest sens.000 de automobile. proiectii pe termen mediu. 19 . Vanzarile de masini noi din import au crescut cu 50% in primele patru luni ale anului.8% fata de cele peste 71. In prezent exista circa 39 de marci importate de autoturisme. exporturile au crescut cu 36.3%.000 de automobile noi comercializate. cum era pana in momentul liberalizarii pietei auto.000 de automobile produse in perioada similara a anului trecut. deci a fost eliminata exclusivitatea existenta pana la 1 ianuarie 2006 de importatorii diferitelor marci de autoturisme.000 de unitati. dinamica si structura tranzactiilor. Totalul autoturismelor vandute din productia interna in primele 10 luni ale anului 2007 se situeaza la 92340 in scadere fata de aceeasi perioada a anului 2006 cu 8. cu o crestere a numarului de jucatori. In paralel cu dezvoltarea pietei de productie a autovehiculelor se dezvolta in Romania si piata de productie a pieselor auto. Timisoara si Craiova.6% fata de luna octombrie 2006. Tot ca urmare a acestei liberalizari un agent economic isi poate face service fara a fi conditionat de detinerea unui showroom. in crestere cu peste 15% fata de anul trecut cand s-au vandut putin peste 297.1 Volumul tranzactiilor pe piata auto Piata auto din Romania a anului 2007 este cu aproape un sfert mai mare decat cea a anului trecut. pana la 38.2. cand exista un contract-service si vanzare. conform buletinului statistic APIA. Productia interna s-a cifrat la 74. conform statisticilor APIA. In 2005 s-au comercializat putin peste 256. Piata de autoturisme din tara noastra. In luna octombrie 2007 se inregistrau vanzari de 9774 de autoturisme autohtone si 19573 de autoturisme din import cu o variatie de -8. in timp ce marcile autohtone au inregistrat o scadere de 14%. Piata auto romaneasca ar putea ajunge anul acesta la 350.000 de autovehicule noi. piata romaneasca comparativ cu pietele cele mai avansate pe plan european 4.1 Inainte de anul 1968 nu putem sa vorbim despre o piata nationala propriu-zisa de automobile. in anul 1990. se prevede ca anul acesta se va dezvolta piata de piese si componente auto. urmand capacitatile de la Campulung .9%. La acestea se adauga cei doi producatori autohtoni. incluzand si vehiculele comerciale. In schimb numaraul autoturismelor importate in aceeasi perioada a anului 2007 a crescut cu 51.6% respectiv 47. pana la peste 52.

cel care a reusit sa vanda aproximativ 70.043 masini vandute pe piata romaneasca in primele patru luni au motor diesel.1%). Motivul. Cea mai mare piata auto din Europa . Cehiei.5%) si Ford (11. in timp ce tarile din vest au crescut cu doar 4. Renault. in frunte cu Romania.3 procente din totalul volumului pietei auto. saturatia pietelor occidentale.2. conform statisticilor APIA.1 2005 2006 174280 207700 2055 7772 13257 11008 9230 16983 58652 85046 6511 14430 23824 34277 42145 58165 102040 135717 96754 66276 72157 88804 106763 145120 215532 254562 Sursa: Date prelucrate din Buletinul Statistic Auto – APIA.000 de masini nu au fost indeajuns decat pentru 5.5%. si inca cu 60. care in primele trei trimestre ale acestui an. Pietele din Spania si Belgia prezinta o scadere de 2 20 . inregistrand in octombrie un plus de 5.2. iar Top 5-ul de Opel (13.964 de unitati si Chevrolet Aveo . In clasamentul marcilor importate „sefi” au fost din nou partenerii celor de la Dacia.000 de masini (cu 43% mai multe ca anul trecut).238 de unitati.2. Peste 43% dintre cele 83. Top zece al importatorilor a fost incheiat de Hyundai.2%.000 de unitati in ultimele luni din 2007.4. Renault Megane . Portugaliei.000 de unitati +65.8 procente. cea a Germaniei a inregistrat o scadere cu 8 procente a vanzarilor fata de anul trecut. Fabricantul de la Mioveni a acaparat 30. Structura tranzactiilor pe piata auto Numarul unu in ceea ce priveste comercializarile de masini noi a fost producatorul autohton Dacia. fata de aceeasi luna a anului trecut.1% comparativ cu primele noua luni ale anului trecut –. Toyota si Fiat. La polul opus se afla pietele din tarile central si est europene care inregistreaza cresteri foarte mari.5% inregistrata in luna septembrie. au reusit sa vanda peste 21.8%.2% pentru primele 10 luni ale anului. Cele mai vandute modele din import au fost Renault Clio . 4.2. Cifrele rapoartelor de vanzari consemnate pe pietele tarilor vest europene indica in acest an un recul vizibil.+81. ale carui 13.4. 1998-2006 4. Piata auto romaneasca comparativ cu piata auto mondiala Piata auto europeana si-a revenit dupa scaderea de 1. intrecand pe cele ale Poloniei. urmata de piata de profil din Polonia ce a inregistrat un plus de 24.000 de unitati vandute au consemnat o crestere de 13. raman terenul cel mai fertil pentru jucatorii din domeniul auto.4.000 de autovehicule .000 de masini (un constructor aflat si el in crestere fata de nivelul din 2006. Podiumul a fost completat de Skoda – ale carei aproximativ 17. Piata auto din Romania se situeaza pe un onorant loc 12 in Europa. Piata auto din tara noastra este lidera cu o crestere de 28. Ungariei sau Danemarcei. mature.8%. mult peste Daewoo Automobile Romania. Noile state membre. marci la care vanzarile au crescut lunile trecute cu procente intre 56% (la Hyundai) si 88% (la Toyota).2. pe locul doi situandu-se Volkswagen cu 17.3. Dinamica pietei de autoturisme in perioada 1998-2006 Productie Export Import Vanzari 1998 103931 3817 13530 115833 1999 2000 2001 2002 2003 88312 64181 56774 65266 75706 2004 99023 Tabel Nr. raportand un procent mediu de crestere de 11.1%).2.603 masini.

2 milioane de locuitori si cu un PIB pe cap de locuitor de 7.669 unitati.371 de unitati.562 unitati. Singurele tari vestice aflate pe un trend ascenedent al vanzarilor de autovehicule noi sunt Marea Britanie si Italia. constructorul Dacia castiga teren pe piata din Uniunea Europeana.083 unitati inmatriculate in zece luni). cu 1. aceasta a fost de circa 2 ori mai mare fata de productia inregistrata in anul 1998.700 unitati iar din acestea s-au exportat 85. o tara cu 38. in crestere cu 19. tari cu un numar de locuitori in jur de 10 milioane. iar in cele zece luni 13. Numai ca in anul 1999 si in anul 2000 vanzarile au scazut substantial. In octombrie. mai nou. succese pe pietele vest europene. Dacia a depasit cele mai optimiste prognoze – un plus de peste 21 mii bucati fata de anul trecut.046 unitati. an record pentru piata de autoturisme din Romania.204 autoturisme noi. facandu-si simtita prezenta pe piata nationala producatorul francez Renault care a preluat uzina de la Mioveni in anul 1999. Dintre noile state membre in Uniunea Europeana. Apetitul romanilor pentru automobile este remarcabil comparativ cu vecinii din zona recent aderenti ai Uniunii Europene. raportat la populatie. Ungaria (145.829). in crestere cu 10.851 euro. Aceasta crestere a fost la mai putin de jumatate decat cresterea inregistrata in anul 2005.025 autoturisme Dacia au fost inmatriculate. S-a ajuns in situatia in care cumparatorul german asteapta intre 4 si 6 luni pentru achizitia unui Logan MCV. In anul 2006 importul a inregistrat o crestere cu circa 33% fata de anul 2005. scaderea inflatiei.8% fata de octombrie 2006. atat in luna octombrie.5%.3% fata de aceeasi perioada a anului trecut. arata ca in luna octombrie s-au inmatriculat 1.572. De asemenea.procente. cand s-a inregistrat un record de vanzari. cu 26. Marcile provenind din est. Aceasta revenire datorandu-se cresterii parametrilor economici pe care ii inregistreaza tara noastra – cresterea volumului de investitii. PIB-ul Romaniei in 2006. 21 . cunoscute pentru exigenta lor. dar importul a crescut de 10 ori comparativ cu anul 1998. Dupa acest an record productia a inceput sa scada pana in anul 2001. in crestere cu 5. incepand sa-si revina din 2001.007 euro in 2006. Vanzarile de autoturisme au crescut cu circa 18% in anul 2006 comparativ cu anul precedent: 254. ajungand la 135.1% mai mult decat in aceeasi perioada a anului precedent.985 euro.321. dar cu un PIB pe cap de locuitor 8. atat in luna recent incheiata. respectiv 10.139) si Cehia (110. in crestere cu 45%. Skoda respectiv Dacia inregistreaza. Norvegia si Elvetia (statele EFTA). a fost de 4. cand a inceput sa-si revina. in Romania s-au inmatriculat 27. Daca producatorul ceh si-a sporit vanzarile in tarile vest europene cu peste 14 mii de unitati. pentru ca pe pietele est europene sa cunoasca cresteri de 37%. Statisticile Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile . Ford a comunicat scaderi ale volumului de vanzari de 0.159 unitati.658 de unitati.482 euro pe cap de locuitor. iar in intervalul ianuarie-octombrie 259. 15. ajungand la o cota de 1%. Dintre constructori. stabilitatea monedei nationale.043 unitati autohtone. indeosebi in ceea ce priveste creditarea. Productia de autoturisme a crescut cu circa 19% fata de anul 2005. elaborate in 28 de state europene: 25 din UE plus Islanda. Romania devanseaza la numarul de autoturisme inmatriculate Polonia (242.7% pe pietele tarilor vest europene. In luna recent incheiata. iar in perioada ianuarie-octombrie volumul inmatricularilor de automobile fabricate la Mioveni a ajuns la 139. ajungand la 207.513 autoturisme din import si 102. Valoarea vanzarilor a fost de circa 2. cat si in cele zece luni ale lui 2007.2% mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut. cea din Austria 4 procente.2 ori mai mare comparativ cu anul 1998.717 de unitati. Romania este tara cu cele mai multe autoturisme inmatriculate. cat si in cele zece luni ale lui 2007. Aceasta crestere depasind anticiparile facute la finele anului 2005 referitoare la cresterea moderata a pietei auto cu 5-7% datorata fenomenului de saturatie. mai mult cu 27%. din care 135.

insa nu a reusit sa mai depasasca pragul de 17 milioane de unitati pe an. care a vandut cu 25% mai mult. in scadere cu 2. Marea Britanie si Franta.com si www. Cu o asemenea rata de crestere. Piata japoneza va urma un trend ascendent si se vor apropia de 6 milioane de unitati in 2010.a opta piata din lume.982).ro 22 .632 de unitati. Renault (1.869 unitati. Ritmul de crestere pentru piata japoneza este de 4 procente pe an. planurile Dacia de a spori capacitatea de productie pana in 2009. e drept. dar nu au reusit niciodata sa se apropie de 6 milioane unitati vandute pe an. articol realizat pe baza informatiilor obtinute de pe www. Un alt factor care ar putea stopa apetitul romanilor pentru automobile ar fi infrastructura deficitara. un prim semn. astazi -vor inregistra descresteri.apia. Si la aceasta categorie.businessweek. analistii prevad un ritm ascendent constant de 21 de procente pana in 2010. iar 2005 a conoscut o crestere de 41 de procente. Specialistii pietei auto vad in China o piata in continua crestere. in perioada ianuarie-octombrie 2007. In Romania piata auto creste constant din 2000.803). Ramane de vazut cand piata va ajunge la saturatie.376. insa nu vor putea atinge primele trei pozitii ale topului mondial. Statele Unite1. Japonezii. in lunile scurse de la inceputul anului.stiriauto. 4. cresterile procentuale sunt impresionante si se asteapta o continuare a acestui trend. acestia avand ca obiectiv pentru piata interna doar consolidarea pozitiei actuale. cu un plus de 19. Dacia obtine un meritat loc doi. Doar Rusia asteapta cresteri spectaculoase. Va ramane lider si in urmatorii ani.149. Pe batranul continent piata auto va urma un trend usor ascendent doar in Germania. fara a urmari plusuri spectaculoase in urmatorii doi ani.3%.967 unitati.8% insa.Marca cu cea mai importanta cota in Uniunea Europeana ramane Volkswagen. a ajuns inca din 2001 la cifrele de astazi. Volumul total al modelelor VW inscrise in circulatie.075 unitati. se ridica la 1. iar in top 5 ar mai figura Ford (1. unde sunt preconizate vanzari de aproximativ 6 milioane unitati pana la sfarsitul anului.027. in special printr-o durata mai mare de reinnoire a parcului auto.ro/articol/937/China-si-Rusia-sunt-cele-mai-rapide-piete-auto/ . Marca cu cea mai spectaculoasa crestere in perioada care a trecut din acest an este MINI.107.5. tradusa in vanzari mai mici dupa atingerea unui varf al vanzarilor. pentru a sustine exporturile. Proiectii pe termen mediu Analistii considera ca existenta unui PIB pe cap de locuitor aflat sub media europeana va influenta evolutia pietei romanesti in viitor.2. Alte doua piete care vin tare din urma sunt India si Mexic. Pe locul secund la inmatriculari. Italia si Spania . in special in centrele economice puternice ale tarii. ca jucatorii din piata se asteapta la o stagnare. ar fi decizia Dacia de a isi pregati fabrica pentru cresterea productiei la export.873) si Peugeot (953. se asteapta ca 2010 sa aduca vanzari de opt milioane de vehicule usoare -o crestere de 23 de procent. in crstere cu 0. Pe a doua pozitie in 2005 era situata Japonia. 2006 aduce o rasturnare a numarului doi care va fi inlocuit de mai tanara piata auto a Chinei. detin locul doi de ani buni. in timp ce in luna octombrie s-au comercializat 140. insa nu se vor mai inregistra cresteri. cu aproape 17 milioane unitati tranzactionate in 2006. Cea mai mare piata auto. unul din zece autoturisme inmatriculate in cele zece luni purtand semnatura constructorului din Wolfsburg. par mai mult decat indreptatite. 1 Sursa: http://www. se claseaza Opel cu 1. Cea mai mare piata auto din lume este cea a Statelor Unite. Chiar daca este departe de gigantii mondiali din perspectiva cifrelor absolute. Pana in 2010 cele doua tari isi vor dubla numarul de unitati vandute pe an. totalizand 97.6%. la mare distanta de americani.

primele destinatii fiind China si Columbia. de aproape cinci ori mai mult fata de momentul intrarii Renault ca actionar in anul 1999. Astfel. euro. o crestere de 19. cu 2.4% de stat. Daewoo.3. ajungand la 50.6%. Daewoo a dezvoltat o retea de 76 de dealeri nationali. Uzina ARO este amplasata in orasul Campulung-Muscel din judetul Arges. cu 196. Exportul a fost inaugurat in anul 1965. dupa cinci ani de pierderi. Dupa 1966 au fost produse tipul de ARO 240. ceea ce corespunde unei cote de piata de 30. a fost semnat la Bucuresti contractul prin care statul roman intra in posesia pachetului de 51% din actiunile Daewoo Automobile Romania.4.02%. Modelul ARO M-461 a reprezentat o masina de teren reusita care a castigat o serie de concursuri internationale si a dotat Armata Romana.991 de autoturisme.3.1. In prezent. Producatori auto din Romania DACIA GROUPE RENAULT DAEWOO ROMANIA AUTOMOBILE ARO ROCAR AUTOCAMIOANE ROMAN TRACTORUL BRASOV Dacia este cel mai important constructor de automobile si se bucura de o prezenta internationala tot mai accentuata. inregistrand in 2006 cel mai bun rezultat comercial din istoria sa. uzina a introdus schimbul trei. Dacia Groupe Renault este lider pe piata de profil din Romania. in anul 1980. Astfel. Producatorul local va trece in premiera anul acesta si pe profit. la care statul roman avea 49% din actiuni. In 2006. Purtatori ai ofertei pe piata auto din Romania 4. AVES (Alliance Vehicle Evaluation System). Pentru a ameliora nivelul de calitate. va fi controlat in totalitate de Automobile Craiova.12 Productia propriu-zisa a inceput in anul 1964 cu modelul ARO M-461. Dupa investitii pana acum de 650 mil. pe parcursul acestui an s-au produs la Craiova autoturisme care au respectat normele Euro 4. la 750 de autovehicule pe zi. acestea au crescut cu 210% anul trecut fata de 2005. Dacia.1. de la o capacitate de 460 de autovehicule pe zi la sfarsitul anului 2004. operational incepand cu prima saptamana din februarie.623 vehicule. pe langa efortul constant de ameliorare a productivitatii. producatorul auto Dacia va realiza anul acesta afaceri de peste 1. In ceea ce priveste exporturile. a fost lansat 23 . Numar de ofertanti 4. a inregistrat vanzari de 14. al doilea constructor autohton.708 unitati vandute. In data de 30 august cand. a comercializat in 2007 77.1.349 unitati si o cota de piata de 5. Daewoo Automobile Romania si-a continuat activitatea de productie dar si pe cea de imbunatatire continua a produselor si serviciilor oferite. Pentru a raspunde acestei provocari. producatorul de autoturisme de la Craiova.000 de unitati. Iar dupa ani de teste si pregatiri. in al doilea trimestru al acestui an. o firma detinuta in proportie de 72.1 miliarde de euro. Vanzarile Dacia de anul acesta (2007) reprezinta o crestere de aproximativ 85% fata de nivelul realizat anul trecut si sunt superioare anticiparilor initiale ale producatorului.3.6% fata de 2005. Dacia a adoptat metodele de control dezvoltate de Alianta Renault-Nissan. incepand cu luna septembrie a anului 2006. Uzina de la Pitesti a intrat in anul 2005 cu un obiectiv ambitios: dublarea productiei zilnice de autovehicule. care vizau un prag de un miliard de euro. primul din seria 24.

000 de automobile. de statutul de lider al vanzarilor pe piata auto a importurilor.noul tip de ARO 10. reusind luna de luna sa realizeze plusuri fata de perioadele similare ale anului trecut. Cea mai mare cota de piata a fost inregistrata in anul 2001. din care opt sunt in Bucuresti.2. In anul 1999 a urmat noua familie de ARO SUPER. In aceste conditii. timp de trei ani.T.S. CARPATI MOTORS HUMMER AUTOMOBILE AUTO ROMANIA KIA MOTORS GAZex TRADE LADA NIVA MOTORS PREMIUM AUTO OPEL ROMANIA TRUST MOTORS PORSCHE ROMANIA AUGUSTA MOTORS SUBARU MOTORS TRADING B & S MOTORS SARA MOTORS Cel mai mare importator de automobile prezent pe piata romaneasca este Porsche Romania cu vanzari estimate in 2007 la 53.3. In 1998 a devenit importator al marcii Skoda. in primele opt luni ale anului 2007 au fost vandute 84. astfel ca dupa primele opt luni ale anului 2007 ajunsese sa se vanda mai multe masini de import decat masini romanesti Principalii importatori de pe piata auto din Romania sunt: PORSCHE ROMANIA AUTOITALIA AUTOMOBILE BAVARIA OPEL ROMANIA AUTOROM M CAR TRADING ROMCAR MOTORS PREMIUM AUTO HYUNDAI AUTO ROMANIA RENAULT ROMANIA A. devansand firma Renault Romania de pe local intai.27% din totalul importurilor. aprilie si august. Importatori auto Importurile au continuat trendul de crestere din ultimii cinci ani. In 2007 Porsche Romania ar putea deveni primul importator de automobile de pe piata locala care va realiza o cifra de afaceri de peste un miliard de euro.000 de autoturisme de import. 4. reprezentand 29. compania dispune de o retea de 70 de dealeri in toata tara. cu peste 33% mai multe decat in perioada similara a anului 2005. Porsche Romania s-a bucurat.000 24 . In anul 2003 compania Cross Lander a achizitionat ARO. Astfel. iar in 1999 a introdus marca Seat in Romania. dupa ce in urma cu doi-trei ani reprezentau mai putin de jumatate. In prezent.1. vanzarile de masini de import s-au luptat de la egal la egal cu cele ale masinilor romanesti. in conditiile in care va mentine pana la sfarsitul anului un ritm al vanzarilor de cel putin 4. Importurile au depasit vanzarile de masini romanesti in lunile ianuarie. In decembrie 1997 compania Porsche Romania si-a inceput activitatea ca importator al marcilor Volkswagen si Audi. martie.

TiriacAuto are ca puncte forte MercedesBenz si Ford. care a inregistrat in 2003 cea mai mare cifra de unitati vandute (10. filiala a grupului Renault. In anul 2005 AutoItalia a marit numarul de marci importate prin aducerea brand-ului Lancia pe piata autohtona. compania a inregistrat o crestere constanta a cifrei de vanzari. MCar Trading. Mai nou.3. Grad de concentrare Specific pietei de autoturisme din tara noastra este comportamentul cooperant de tip trust. Segmentul importurilor a crescut cu 30% in primele sapte luni ale acestui an. printr-un sistem de concesionari. in conditiile in care piata totala de autovehicule din Romania a consemnat un trend ascendent de numai 8. care acopera si un segment important din clasa de autovehicule comerciale.3. de fapt cam de 5 ori mai putin poluante fata de cele non-euro de acum 15 ani. in care ponderea masinilor noneuro este de 71%.. care acopera toate zonele tarii. dar si eforturilor constructorilor de a imbunatati performantele de mediu ale autoturismelor (normele Euro). a fost identificat pana acum ca o sursa importanta de poluare.2. AutoItalia si-a inceput activitatea in 1993. TiriacAuto concentreaza cel mai mare numar de marci importate de pe piata auto si se bucura de o crestere continua a vanzarilor. Aspecte privind calitatea Astazi politicile legate de mediu reprezinta o preocupare tot mai importanta la nivelul UE. mai ales in conditiile in care dupa 2007 intrarea autoturismelor nu va mai fi limitata la norma Euro 3. crestere datorata modelelor Panda. care au acumulat 76% din totalul de vanzari de autoturisme al marcii. Cinci companii concentreaza 80% dintre autoturismele din import comercializate in Romania. datorita reglementarilor. AutoItalia a inregistrat o crestere a cotei de piata cu 0. Romcar. La 1 iulie 2001 a fost infiintata societatea Renault Romania S. In perioada 2000-2004.A. o atentie deosebita se acorda automobilului care. cu 3.393). care a preluat activitatea de import si distributie de autovehicule Renault. In cadrul acestora. Premium Auto si Hyundai Auto Romania. In aceste conditii este evidenta necesitatea unei 25 . Renault.3. va avea loc o degradare importanta a mediului. compania a inregistrat cea mai mare cifra de unitati vandute din ultimii patru ani. 4. in anul 2004. aferent ritmului de crestere atins in primele opt luni ale acestui an. Reteaua este compusa din 26 de concesionari care acopera intreg teritoriul Romaniei. Compania dispune de o retea de distributie si service. Punto si Albea din gama Fiat.223 unitati livrate. principala „vinovata” pentru aceasta evolutie fiind marca Fiat. Pe piata auto din tara noastra isi desfasoara activitatea mai multe trusturi. bineinteles.de unitati pe luna si va atinge un total al vanzarilor de 55. acestea sunt tot mai putin poluante (noxe si gaz de sera). In ansamblu. GM Romania si Trust Motors detin impreuna 79% din piata masinilor straine vandute anul acesta in tara.7%. TiriacAuto coordoneaza activitatea a cinci dintre cei mai mari importatori de autoturisme din Romania: Auto Rom. fiind prezenta in toate orasele principale. Dintre cele zece marci importate.9% fata de anul 2003. Importatorii Porsche Romania. Cu o vechime medie de peste 12 ani. Renault-Nissan. In primele zece luni ale anului 2004. 4. parcul auto din Romania reprezinta o problema reala. Tiriac Auto. Marca forte o reprezinta. Siguranta in circulatie a acestor autoturisme vechi va fi si ea precara. Ca urmare. Ca unic importator al marcilor Fiat si Alfa Romeo.000 de masini.

ceea ce duce la reducerea costurilor si chiar al pretului final. Iar faptul ca Mercedes. si pentru consumatori. care continua sa conduca in topul preferintelor romanilor datorita raportului pret . insa. Dacia si Daewoo. compania poate adapta gama oferita conform cerintelor. Megaconcernele care si-au deschis unitati de productie pe toate continentele incep sa stranga roadele.4. Principiul de constructie a automobilului a ramas. grupuri cu probleme. Prin implicarea directa pe piata locala. Concurenta Observam o intensificare a concurentei si pe piata de autoturisme din tara noastra prin patrunderea pe piata a tot mai multe marci de autoturisme. Efectele europenizarii si globalizarii Aderarea la UE atrage marile concerne auto (cum ar fi BMW Group sau Citroen) pe piata locala.3. Atat BMW Group. pentru o paleta mai larga de consumatori. de exemplu. In ceea ce priveste prezenta statului in unele sectoare de activitate (in cazul nostru productia de automobile). Potrivit importatorului. in vederea ameliorarii eficientei. este lipsita de personalitate.politici publice fata de pericolul pe care il va reprezenta intrarea masiva de autoturisme rulate si vechi din celelalte tari europene. 4. se dovedeste. Numai ca o astfel de masina "universala". care se produce doar in Germania si SUA. prin Directiva 2000/53/EC de reciclare a autovehiculelor scoase din circulatie. BMW Group a preluat de la data de 1 iulie activitatea de import a automobilelor marca BMW. in special al lui BMW. au invocat ca motiv al preluarii directe a activitatii de import a automobilelor pe piata locala aderarea la Uniunea Europeana a Romaniei. Un avantaj al globalizarii este faptul ca se cauta solutii si retete pentru automobilul universal. atunci cand apar esecuri de piata: problema mediului poate fi solutionata prin interventia corespunzatoare a statului. Comisia Europeana a inceput in 2000 o campanie de corectare a acestei stari de risipa si de poluare cu deseuri. Aceasta politica s-a materializat in proiectului noului cod fiscal care a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2007. alaturi de marcile romanesti. Este exemplul marcilor germane. Lucrurile nu stau pe roze. teoria economica apreciaza ca exista motive juste pentru interventia statului in economie. benefica. BMW Group doreste sa majoreze vanzarile inclusiv prin imbunatatirea termenelor de livrare. acelasi. 4. precum GM. care in prezent detine statutul de cel mai mare dealer al marcii de pe piata locala. de aproape un secol. detinuta anterior de Automobile Bavaria. Acest proiect include asa-zisa taxa speciala pentru importul de masini noi si second-hand.5. Un exemplu in acest sens este Dacia/Renault Logan. marcile traditionale incearca sa-si pastreze cat mai intacta mostenirea genetica si nu se hazardeaza in dezvoltarea unor noi facilitati de productie. Efectele globalizarii se simt din plin si in industria auto. dand deja semne de insanatosire.calitate. Din acest motiv. cat si Citroen. Aceasta strategie. companie parte a grupului francez PSA Peugeot Citroen.3. care a adus si mari restructurari. Utilizarea platformelor tehnice comune pentru cat mai multe modele a dus la scaderea costurilor de productie. Aderarea la UE a fost un factor important luat in considerare de catre Citroen atunci cand a luat decizia de a se implica direct in activitatea de import a marcii pe piata locala. prin prezenta directa pe piata. singurul pas inainte fiind utilizarea pe scara larga a componentelor electronice. 26 . care are putin din fiecare specific al pietei careia ii este destinata. azi.

4. Vanzarile inregistrate pe piata auto in perioada1998-2006 Vanzari 1998 115833 Tabel Nr.4. inclusiv modele destinate europenilor. acestea ducand la scaderea importurilor de autoturisme rulate. Dezavantajul pentru europeni este ca noile modele produse in SUA au crescut in dimensiuni. odata cu cresterea puterii de cumparare a monedei europene. valoarea pietei fiind de aproximativ 3 miliarde de euro iar cresterea medie de 23%. acesta reprezentand cererea satisfacuta. pentru clientul potential a carui putere de cumparare era in crestere a devenit mai atractiv sa-si achizitioneze un autoturism nou decat unul uzat. norme care in mod normal contribuie la cresterea costurilor de fabricatie si inevitabil si a pretului. insa specialistii APIA au identificat preferinta si inclusiv cererea mare pentru automobilele din clasele C si D dar si pentru clasa B ca urmare a aglomerarii accentuate din marile orase. Pana in luna octombrie a anului 2007 s-a inregistrat o cerere de aproximativ 300.1.2. S-a identificat de asemenea cererea mare pentru autovehicule comerciale cu masa de pana la 3. Cererea pentru diferite marci este fundamentata bineinteles pe numeroase criterii ce tin de personalitatea si bugetul consumatorului. Cresterea cererii de autoturisme din import a fost influentata de introducerea leasing-ului ca modalitate de finantare a unui autoturism precum si de introducerea normelor de poluare Euro3. 4. americanii s-au orientat spre conceperea de automobile cu specific european. Si. Volumul cererii Cererea inregistrata pe piata auto din Romania se identifica cu numarul de automobile vandute.4. Cererea pe aceasta piata este conditionata de dreptul de a conduce al persoanelor care se obtine dupa varsta de 18 ani si vine de la menaje.5 tone. cererea pentru automobile second-hand cunoscand o crestere similara celei pentru automobilele noi. crestere la care au contribuit mai ales marcile de import. 1998-2006 In anul 2007 se estimeaza un total vanzari de 350 000 unitati. e justificat de ratiuni de marketing. 2 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 96754 66276 72157 88804 106763 145120 215532 254562 Sursa: Date prelucrate din Buletinul Statistic Auto – APIA. in timp ce strazile de pe vechiul continent si locurile de parcare din orase sunt tot mai limitate. Interesant este ca.Toyota si altii produc masini in America. Purtatori ai cererii pe piata auto din Romania Purtatorii cererii pe piata auto sunt toti cei dispusi sa plateasca la un moment dat suma de bani corespunzatoare pretului unui automobil pe care doresc sa il obtina. dar si economice. Grad de informare 27 .4. firme sau institutii publice. pe fondul cresterii economice inregistrate in Romania. 4.000 de unitati.

La sfarsitul anului 1904 A. Exigente In ceea ce priveste profilul consumatorului din sud-estul Europei. Potentiali cumparatori au parte si de teste televizate iar in saloanele auto auto pot chiar sa testeze o masina dorita.4. Club Opel. art. Dar in unele cazuri ei nu tin cont de aceste interese rationale si achizitioneaza modele din clasa mediu – superioara chiar daca situatia lor financiara nu le permite (de exemplu numarul mare de autoturisme revandute de catre firmele de leasing dupa un an sau chiar doi de la achizitia lor).5. – Automobil Clubul Roman care s-a infiintat in anul 1904. a practicantilor automobilismului. produse. Club Auto Crono.3. Primal astfel de club din Romania este A. Club Fiat. emisiunile TV. Purtatori ai cererii pe piata auto Autoturismul a fost conceput pentru a satisface consumul privat. 4. In general cumparatorii urmaresc un algoritm de achizitie rational conform solvabilitatii lor si a intereselor fiziologice sau de securitate. Alta caracteristica a cumparatorului din Romania se refera la preocuparea lui fata de propria securitate si fata de familie. un anumit model. Conform cap. Auto Club Lastun.C.R. Super Car. 4. Auto Ghid. Acesta se inscrie in analele mondiale printre primele 10 cluburi centenare din Europa si printre primele 14 cluburi centenare din lume.R. Pe piata din Romania se remarca interesul crescut pentru automobile si dorinta de informare asupra detaliilor.1 al statutului A. destinat menajului.. cautand astfel un automobil care sa-i ofere siguranta si in acelasi timp confort.C.R. 4. Club Wrangler Romania. mai informati. Alte cluburi: Peugeot Club. ci de la firme – parcul de autoturisme creat fiind pus la dispozitia salariatilor in special in cadrul firmelor multinationale. emisiunile radio si saloanele auto. 28 . Ultimii ani au inregistrat o modificare a profilului consumatorilor romani. turismului automobilistic si a activitatii sportive de automobilism si de karting din Romania. Prin intermediul acestora se pot obtine informatii utile despre specificatiile masinilor.4. specificatilor automobilelor. numara 29 de membri si 19 cluburi judetene.C. se pot realiza comparatii intre masini. vizibil celorlalti. semenilor. nesigur si are nevoie de suport din partea celor din jur. Retromobil Club Romania. Auto Show. mai constienti de drepturile sale. AUTOMOBIL CLUBUL ROMAN constituit la 5 Aprilie 1904. Auto Mondial. TopGear.4. Volvo Club. raliuri si cluburi specializate dupa afinitatile consumatorilor pentru o anumita marca de masini. din cercetarile de piata reiese ca acesta este traditionalist. Univers Moto. Club Audi. Auto Expert.4. 1. Principalele mijloace de informare sunt reprezentate de: presa. Auto Inter. Club Tunning Romania. este asociatia automobilistilor. o cota importanta din cererea pentru autoturisme nu este degajata in mod direct de la menaje. publicatiile specializate pe acest domeniu. Auto Contact. Gradul de organizare Multi dintre consumatorii prezenti pe piata auto din Romania sunt membri ai diferitelor cluburi cluburi de tunning pentru masini. Printre publicatiile destinate automobilelor se numara Auto Business. care au devenit mai exigenti. Insa. Promotor.Gradul de informare pe piata auto romaneasca este in continua crestere iar cei interesati au la dispozitie numeroase mijloace de aflare a detaliior dorite despre diferite oferte. cluburi pentru competitii.

Ceea ce nu se poate contesta este trendul ascendent al pietei auto din toate punctele de vedere. 4. nu la cea reziduala. S-au inregistrat ritmuri de dezvoltare foarte accelerate atat la vanzarile pentru masini noi din import din spatiul UE. consumatorii vor trebui sa se orienteze catre gasirea unei alte metode de finantare care sa o inlocuiasca. fie provenite din productia autohtona fie din importuri. autovehicule comerciale pentru transport de marfuri si autobuze pentru activitatea comerciala de transport de persoane. Evenimente si cazuri deosebite pe piata auto din Romania 29 . Una dintre reglementari este cea cu privire la societatile de leasing.5. standarde legate de aspecte de mediu si vechime. 4. societatile comerciale achizitioneaza autoturisme care sunt incredintate unor angajati pentru transport.4. Derularea pentru a doua oara in acest an a programului primei de casare a adus o crestere puternica a vanzarilor de masini romanesti (48% in iulie 2007 si 86% in august 2007 fata de lunile similare ale anului trecut).6. societati comerciale sau institutii publice. Efectele europenizarii si globalizarii Intrarea in Uniunea Europeana la 1 ianuarie 2007 aduce o serie de schimbari pe piata auto care influenteaza in mod directa cererea exprimata pe aceasta piata. Ritmul de innoire/inlocuire Ritmul de innoire a cererii pe piata auto este puternic influentat de prima de casare. limitele acestor emisii fiind mult scazute pentru asigurarea unui mediu sanatos.Asadar principalii purtatori ai cererii pe piata auto din Romania sunt reprezentati de persoanele fizice si juridice. care a avut drept obiectiv inlocuirea masinilor care erau foarte vechi si nu aveau un sistem de motorizare performant si ecologic si incurajarea cererii pentru automobile noi. Acest program a adus o crestere de 56% a cererii satisfacute de autoturisme in luna august 2007 fata de perioada corespunzatoare a anului trecut.4. Acestea vor fi obligate sa aplice TVA la dobanda si taxe vamale la suma totala. 4. reglementari generale privitoare la mediu. pentru masini second-hand din acelasi spatiu sau autoturisme provenite din productia autohtona.7. reglementari pentru modalitati de finantare in obtinerea autoturismelor. pentru transportul in interiorul sau in afara tarii iar persoanele juridice purtatori de cerere pe piata auto sunt companii. acesta fiind cel mai ridicat nivel din acest an.Procesele europenizarii si globalizarii au adus in tara noastra recomandari sau altadata impuneri asupra anumitor standarde de calitate pentru masini. Persoanele fizice purtatoare de cerere pe piata auto sunt de obicei membri ai familiior care achizitioneaza autoturisme pentru uz personal. program initiat de Guvern la inceputul anului 2006. Astfel cererea si oferta vor trebui directionate catre automobilele care respecta cele mai noi norme de mediu impuse de UE Opiniile despre europenizare si globalizare sunt pe cat de numeroase pe atat de diferite. Aderarea la UE a adus schimbari si in reglementarile emisiilor de noxe. La randul lor. potrivit datelor publicate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA). Avand in vedere ca leasingul este o modalitatea de finantare pe termen lung foarte folosita in momentul actual in Romania pentru achizitionarea unui autoturism.

5 miliarde de euro.1 miliarde de euro. din ce in ce mai multi furnizori primari. potrivit reprezentantilor producatorului de la Mioveni. Dacia a fost privatizata in 1999. Planurile de restructurare ale francezilor si lansarea modelului low-cost Logan in 2004 au adus apoi uzina pe profit. John Perez. Finalmente. ARIS (Agentia Nationala pentru Investitii Straine) a estimat ca investitiile straine monitorizate in segmentul automotive vor depasi in acest an 1 miliard de euro si vor crea aproximativ 8. pentru ca in 2006 Automobile Dacia sa aduca 10% din profitul grupului Renault. cuantificata in termeni valorici. desi a beneficiat de mai facilitati fiscale din partea statului. Renault impreuna cu furnizorii sai a generat investitii de 2. 000 de unitati pe an.000 de noi locuri de munca. un mai vechi client al ARO. Toate. grupul francez Renault preluand pachetul majoritar de actiuni pentru o investitie totala de 269. odata cu cresterea productiei Logan. Contractul de privatizare a societatii Aro Campulung a fost incheiat in septembrie 2003 de fostul ministru Ovidiu Musetescu si unicul ofertant.4 milioane de dolari pentru achitarea datoriilor si creditelor comerciale ale uzinei. a determinat Automobile Dacia sa estimeze o cifra de afaceri de 2 miliarde de euro in 2007. in 2004. Actionarii au apreciat ca vanzarea frauduloasa a bunurilor 30 . compania Cross Lander SUA. dupa cinci ani de pierderi. inseamna pentru industria de profil in primul rand investitii totale de 1 miliard de euro la finele acestui an. Ei sunt confirmati chiar de reprezentantii firmelor auto. firma patronata de John Perez. aproape de inchidere. In total. In fapt.02 dolari pe actiune. Una dintre cele mai spectaculoase privatizari a fost cea a companiei argesene Aro. Compania s-a angajat sa plateasca 15. cel mai vizibil efect fiind rata somajului de 2.7% din actiuni. spun analistii pietei auto. Despre vanzarea uzinei de autoturisme Dacia Pitesti catre grupul francez Renault se vorbeste ca despre cea mai reusita privatizare din Romania. Au existat patru tentative de privatizare a uzinei. din care 50 milioane de dolari au reprezentat valoarea actiunilor achizitionate. euro.7 milioane de dolari. Una dintre cele mai mari nereguli a fost vanzarea Fabricii de Scule si Matrite. patronul firmei Cross Lander nu si-a respectat nici o obligatie asumata. La acest succes un aport esential l-a avut lansarea modelului Logan.6 milioane de dolari pentru aceastea si pentru investitii ulterioare.8% in orasul Mioveni si de aproximativ 4% in Pitesti.230 dolari pe actiuni Ulterior. producatorul auto Dacia va realiza anul acesta afaceri de peste 1. in contextul in care vanzarile pe plan intern s-au plafonat la un nivel de 110. Dupa investitii pana acum de 650 mil. a platit doar 150. Cea mai reusita tranzactie pe piata autohtona: Preluarea Dacia Pitesti de catre Renault. Daca in 2007 Renault a estimat ca va atinge un total al investitiilor de 1 miliard de euro de la preluarea Dacia. Platforma uzinei Automobile Dacia a atras treptat. Producatorul local va trece in premiera anul acesta si pe profit. Aceasta a a cumparat de la stat 68. Preluarea Automobile Dacia de catre Renault in anul 1999. desi prin contractul de vanzarecumparare s-a instituit interdictia de vanzare a activelor care contribuiau la realizarea activitatii principale a societatii. a aparut unul: Cross Lander USA Inc.Piata auto romaneasca este una interesanta pentru investitorii din domeniu. la care se adaugau alte 11. Orientarea spre pietele de export pe fondul unei cereri in crestere. la un pret de numai 0. sfarsite fara a exista vreun ofertant. de aproape cinci ori mai mult fata de momentul intrarii Renault ca actionar in anul 1999. Revenirea Renault in Romania a insemnat insa si revitalizarea industriei auto interne si revitalizarea unei uzine aflate la acel moment.

cu 72. Finalizarea tranzactiei este prevazuta pentru 30 ianuarie 2008. Cea mai importanta incalcare a clauzelor contractuale a fost faptul ca Cross Lander nu si-a indeplinit obligatia de a se inregistra ca actionar al societatii Aro si de a inregistra la registrul actionarilor tinut la societate. Totodata. Dupa privatizare. cu compania Ford a fost semnat in 12 septembrie 2007. s-au evidentiat nereguli care pun sub semnul intrebarii reusita privatizarii mai ales ca situatia financiara si economica s-a deteriorat considerabil dupa privatizare. pana in 2012. Statul este actionarul majoritar al Automobile Craiova. Un audit efectuat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului aprecia ca desfasurarea negocierii cu un singur ofertant nu a fost de natura sa asigure un mediu concurential adecvat. In urma tranzactiei. intre Daewoo Motor Co si Daewoo Automobile Romania. interdictia instrainarii activelor. detinuta de stat. Producatorul american a platit 57 de milioane de euro pentru 72.4% din actiuni. protectia mediului. Cross Lander nu a respectat numeroase clauze ale contractului de privatizare printre care: realizarea investitiilor. Automobile Craiova si-a majorat participatia la Daewoo Romania la 100%.4% din actiunile societatii craiovene. potrivit contractului. la Salonul International Auto de la Frankfurt. pentru 60 milioane dolari. Compania Automobile Craiova. 31 . fosta Daewoo. datoriile ARO s-au dublat iar multe dintre active au fost vandute la preturi subevaluate. Comisia senatoriala de ancheta a privatizarii societatii ARO Campulung a ajuns la concluzia ca achizitia companiei de catre firma americana Cross Lander Inc s-a facut in defavoarea statului roman. Cross Lander si-a permis sa vanda o parte din patrimoniul ARO fara evaluare. capitalul de lucru. Contractul de transfer al participatiei de 51% si tranzactia creantelor. realizarea cifrei de afaceri. a fost semnat la sfarsitul lunii august 2006. competenta si licitatie. La cererea creditorilor. lucru care nu s-a intamplat. Conform acestui raport. iar SIF Oltenia detine 22%. la preturi de cateva zeci de ori mai mici decat cele ale pietei. dar si achizitii de produse si componente de pe piata interna in valoare de un miliard de euro. Abuzand de ambiguitatea contractului. Contractul de privatizare al Automobile Craiova.din patrimoniul Aro trebuia sanctionata prin obligarea lui Perez la plata unor penalitati substantiale. Un alt scandal in curs este cel legat de privatizarea Automobilelor Craiova. s-au inregistrat intarzieri la plata salariilor incepand cu luna august 2005 iar activitatea este intrerupta practic din luna septembrie 2005. Situatia de la ARO s-a mai aflat in atentia si a altor organisme de ancheta. la 26 ianuarie 2005 Tribunalul Arges a deschis procedura reorganizarii judiciare si falimentului. Contractul de garantie reala imobiliara prin care s-a constituit garantie pachetul de actiuni achizitionat. element esential pentru obtinerea unui raport pret/valoare corespunzator. Curtea de Conturi a realizat un audit privind efectele pe care le-a avut privatizarea societatii. Firma s-a angajat sa faca investitii substantiale de 675 de miloane de euro in fabrica de la Craiova. a cumparat actiunile detinute de compania coreeana Daewoo Motor la uzina de Automobile Daewoo Craiova.

este prima din triunghiul Daewoo din Europa de Est. In baza unui contract cu compania franceza Citroën a fost creata compania Oltcit (acest nume provine de la regiunea Olt. Special si Axel 12 TRS (pentru export).A. Daewoo Motor a propus Guvernului Romaniei vanzarea pachetului de actiuni pe care il detinea la Daewoo Automobile Romania. Executivul Uniunii va verifica daca aceste conditii au facut ca pretul de vanzare sa fie mai mic decat in cazul in care tranzactia ar fi fost neconditionata. daca Ford Motor va beneficia de anularea datoriilor catre stat.1. Autoritatile romane au conditionat privatizarea Automobile Craiova. In perioada 1994-2006 S. are ca activitate de baza comercializarea diverselor piese de schimb si accesorii pentru automobilele Oltena. a fost infiintata prin H. nr. precum atingerea unui nivel minim al productiei de 200. acceptarea unui pret mai redus de catre statul roman a avantajat Automobile Craiova. Aceasta a cerut Romaniei sa suspende orice subventii ilegale pana la finalizarea investigatiei. permitand cumparatorului sa mentina productia la un anumit nivel. 32 . Descrierea generala a preluarii Automobile Craiova de catre Ford Motor Company 5. Dacia si Daewoo. Craiova prin preluarea actiunilor Citroën de catre statul roman.A. prin Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului (AVAS). Daewoo Automobile Romania S. Totodata.Comisia Europeana a declansat o investigatie privind privatizarea companiei Automobile Craiova. In plus. Automobile S. Comisia isi exprima preocuparea privind faptul ca este posibil ca privatizarea intreprinderii Automobile Craiova printr-o licitatie supusa unor conditii sa fi condus la un pret de vanzare mai mic si ar putea sa implice astfel un ajutor de stat". Automobile Craiova S. si de la Citroën). 5. in al patrulea an de la transferul uzinei. Coreea. Descrierea partilor implicate in tranzactie 5. cu capital majoritar de stat. Daca acest fapt se va confirma. (49% si 51%).A. In 1994 se infiinteaza Rodae Automobile Craiova S.1. In anul 2004.G. Craiova devine S. Automobile Craiova S. conversia datoriilor pe care compania romana le avea la societati din grupul Daewoo si vanzarea pachetului rezultat din conversie. de indeplinirea mai multor conditii. CE ar putea considera ca privatizarea a inclus acordarea unor ajutoare de stat.. In anul 1991 Oltcit S.499/1991. In anul 1981 incepe productia de automobile Oltcit in trei versiuni: Club. Romania ar fi modificat termenii privatizarii pe parcursul procesului.C. continuarea activitatilor actuale pe o perioada de patru ani si mentinerea numarului de angajati. se arata intr-un comunicat al institutiei europene.A.A) ca o companie mixta intre Automobile Craiova si Daewoo Heavy Industries Ltd.000 de masini pe an. unde este situata fabrica. alte doua capacitati localizandu-se in Polonia si Cehia. (in prezent Daewoo Automobile Romania S. Potrivit Comisiei. in Craiova a inceput constructia unei fabrici industriale ultramoderne pentru motoare de mic litraj.A.C. in conditiile in care alti posibili cumparatori nu au fost anuntati de o astfel de facilitate.A.1. acest fapt poate fi considerat un ajutor din partea autoritatilor. se arata in comunicatul executivului de la Bruxelles. Automobile Craiova In anul 1977. ceea ce ar putea adauga alte elemente de sprijin din partea statului.

Jaguar si Land Rover in Marea Britanie sau Volvo in Suedia. iar proiectul de la Craiova face parte din planurile sale de redresare.6% cota dar inaintea companiei Toyota 15. Automobile Craiova S. fiind in managementul familiei Ford de mai bine de 100 de ani Producatorul de automobile este o societate pe actiuni si isi are sediul in Deaborn. De-a lungul timpului Ford a inglobat multe alte firme cum ar fi Lincoln si Mercury in SUA. este o societate pe actiuni avand un capital social de 39 783 167 Ron si o cifra de afaceri la sfarsitul anului 2006 de 5 666 797 Ron. 5. Privatizarea Automobile Craiova aduce cu sine numeroase avantaje. Ford este cea mai mare companie din lume apartinand unei singure familii. Ford s-a clasat de asemenea pe locul sapte in topul celor mai mari companii din SUA cu venituri de aproximativ US$ 160. s-a clasat pe locul doi in SUA la productia de automobile cu o cota de 17. cand Henry Ford. in ultimii ani a inregistrat pierderi semnificative. si al doilea cel mai mare producator de automobile din lume.60% • Persoane Fizice si Juridice . In 2006. Presedintele Comisiei de privatizare a precizat ca privatizarea Automobile Craiova va avea un impact major asupra zonei si va aduce avantaje Romaniei pe termen lung.4%. acesti pionieri ai erei industriale au dat nastere la ceea ce avea sa devina una dintre cele mai mari corporatii din lume. o suburbie a orasului Detroit.000 de angajati in aproximativ 100 de fabrici si alte facilitati din intreaga lume. dupa ce statul a preluat pachetul de actiuni detinut de grupul sudcoreean la compania romaneasca. precum cateva mii de locuri de munca.22.C.40% • Societatea de Investitii Financiare Oltenia .72. strategia de privatizare constand intr-o productie de 200.2. Ford a produs aproximativ 6. muncitori bine platiti si preturi mici a revolutionat lumea automobilelor iar acest proces a fost cunoscut sub numele de „Fordism”. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) indeplineste activitati in legatura cu procesul de privatizare al Automobile Craiova S. Ford Motor Company Ford Motor Company si-a facut debutul in lumea afacerilor pe 16 iunie 1903. Combinatia lui Henry Ford de fabrici eficiente. investitii de milioane de euro in regiunea Oltenia si o masina accesibila romanului de rand. in cazul succesului Ford la Craiova. va fi repusa pe harta industriei auto internationale.4% si a companiei DaimlerChrysler 14.A.1 miliarde. Ford detine de asemenea si 30% din Mazda.000 de automobile pe an. in special productia pe banda rulanta a automobilelor. impreuna cu 11 asociati. Se doreste transformarea Craiovei in al doilea pol al industriei de automobile din Romania. a semnat actul constitutiv al companiei. Industria auto romaneasca.5% in spatele General Motors care a avut 24.1. fiind reprezentant al Statului Roman si un important actor in acest proces. Actionarii acesteia sunt: • Autoritatea Pentru Valorificarea Activelor Statului . Ford a fost tot timpul in top zece cele mai mari companii din lume in functie de venituri iar in anul 1999 a fost printre cele mai profitabile companii din lume.A. 33 . Ford a introdus diferite metode de producere in masa a automobilelor si managementul in masa a unei forte de munca industriale. autoritatile romane au anuntat ca doresc sa vanda Daewoo Automobile Craiova pana in iunie 2007. Cu un capital de 28.000 de dolari.6 milioane de automobile si a avut 280. In 2006.5..S. Michigan. Desi este unul dintre gigantii industriali ai lumii.54% In 2006.

A.A.C. A mai fost vehiculata varianta unei tranzactii cu francezii de la Renault. ar fi dorit a doua unitate de productie in Romania. Pretul total de 60 de milioane USD a avut doua componente: 50 milioane USD pentru plata pachetului de 51% din actiuni si 10 milioane USD pentru plata datoriilor catre firmele din grupul Daewoo.2. din Coreea si S.4032% din capitalul social al Automobile Craiova. dupa ce au vazut succesul enorm de care se bucura Logan. Printre acestia se numara Ford Motors. 5. John Fleming Ministerul Economiei si Comertului 34 . Ltd. dar nu s-a confirmat nimic oficial. statul detine 100% din capitalul social al Daewoo Craiova prin intermediul companiei Automobile Craiova SA.4032% din capitalul social al societatii comerciale Automobile Craiova S. Viitorul Ford in Europa se bazeaza pe uzina din Craiova. Mai mult. care. S-a spus ca marii producatori japonezi Toyota si Mitsubishi s-ar bate pentru Craiova. Automobile Craiova S. Ford Motor Company si JSC Russian Machines. nationala si internationala anuntul privind intentia de vanzare prin negociere pe baza de oferte finale. din partea General Motors Corporation.4032% din capitalul social al Automobile Craiova din partea Ford Motor Company.C. aparuse chiar varianta unei vanzari catre cei care n-au vrut fabrica la inceput. S-au vehiculat mai multe nume drept viitori proprietari ai fabricii de la Craiova. Renault-Nissan si Chery Automobile China.4% din capitalul social. • 9 martie 2007 .comisia de privatizare a Automobile Craiova a definitivat agenda privatizarii. 2 3 a declarat directorul general al Ford Europe. data limita de depunere a ofertelor . reprezentand 72.AVAS a publicat anuntul privind vanzarea pachetului majoritar de actiuni. Statul roman nu a cheltuit nici o suma de bani pentru aceasta tranzactie. adica cei de la GM. controland 72. • 25 aprilie 2007 .AVAS a inregistrat o singura oferta pentru preluarea pachetului de 72. Daewoo Automobile Romania SA.Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a primit 3 scrisori de intentie neangajante pentru privatizarea S. In urma tranzactiei. • 16 mai 2007 – Guvernul Romaniei a aprobat Memorandumul privind Aprobarea Strategiei de Privatizare a Automobile Craiova. • 18 mai 2007 . • 5 iulie 2007. Acesta doreste sa cumpere Daewoo Craiova pentru a-si extinde capacitatea de productie necesara acoperirii cererii ridicate de pe piata europeana. Derularea efectiva a tranzactiei • Pe 30 august 2006 a fost semnat Contractul de Transfer de Actiuni si Tranzactie asupra Creantelor intre Daewoo Motor Co. • 2 mai 2007 . imbunatatite si irevocabile a unui pachet de actiuni reprezentand 72. pretul total fiind de 60 milioane USD.Fabrica de automobile de la Craiova reprezinta un obiectiv extrem de important pentru Ford. MEC a primit mai multe scrisori de interes din partea unor investitori care vor sa preia Daewoo Craiova.AVAS a publicat in presa locala. Prin aceasta tranzactie s-au rascumparat 51% din actiunile detinute de compania coreeana si a fost reglementata problema creantelor intre cele doua societati. la care MEC3 este actionar majoritar. General Motors. Fabricile detinute de Ford pe continentul european pot asigura cu greu cererea din Europa2.

27. purtatorul de cuvânt al comisarului pentru concurenta Neelie Kroes Conform unui comunicat Mediafax’’CE solicită României să recupereze 27 mil. ajutor ilegal la privatizarea Automobile Craiova’’.6 Principalele prevederi ale contractului semnat cu Ford Motor Company: 4 5 Conform celor anuntate de Jonathan Todd. la sediul AVAS. conform legislatiei in vigoare.Ford a depus oferta financiara finala.A.Negocieri intre Comisia de privatizare si reprezentantii Ford. Pachetul de 72. a avut intalniri succesive cu: reprezentantii sindicatelor de la Daewoo – Solidaritatea. imbunatatita si irevocabila de 57 milioane euro • 12 septembrie 2007 contractul de privatizare a Automobile Craiova cu Ford Motor Company a fost semnat la Frankfurt.presedintele Ford Motor Company a prezentat comisiei de privatizare oferta tehnica pentru preluarea Automobile Craiova. suma care reprezinta. potrivit oficlialilor europeni. prin AVAS. Ford a fost totodata singura companie care a participat la licitatia pentru privatizarea producatorului de automobile aflat in dificultate. pana la decizia Comisiei Europene • 30 ianuarie 2008 – termenul prevazut initial pentru finalizarea tranzactiei • 27 februarie 2008 – Comisia Europeana (CE) a solicitat Guvernului sa recupereze 27 de milioane de euro de la Automobile Craiova. adica 4.Guvernul a aprobat un memorandum prin care sunt suspendate dezbaterile din Parlament la proiectul de lege privind unele masuri pentru privatizarea S. euro.Comisia Europeana a decis investigarea unei posibile acordari de ajutoare de stat in cazul Daewoo si a emis un ordin prin care cere Romaniei sa suspende orice acordare de ajutoare de stat care nu au fost in prealabil notificate Bruxelles-ului.15 euro/actiune.4% din capitalul Automobile Craiova a fost operat miercuri seara(19 martie).02.2008 6 Conform unui comunicat Mediafax’’Transferul de acţiuni prin care Ford a preluat Automobile Craiova a fost operat’’. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) incasand suma de 57 milioane euro. • 7 septembrie 2007 .C.C. • Prima decada din octombrie 2007 . oferta depusa de Ford Motor Company. actionarii minoritari. Demnitatea. la un pret de 57 milioane euro. 20. Comisia a deschis o investigatie amanuntita asupra unor posibile ajutoare acordate in contextul privatizarii Automobile Craiova si vanzarii sale catre Ford Motor Company in septembrie 20074 • 17 octombrie 2007 . • 9 iulie 2007 – comisia de privatizare a verificat documentele de participare depuse de cumparator si a solicitat completarea acestora.Comisia de negociere a privatizarii S. • August 2007 . Automobile Craiova S. Ford a achizitionat astfel 72.• 6 iulie 2007 – comisia de privatizare a deschis. Rodae. • 16 iulie 2007 .2008 35 . in proprietatea Ford de catre Depozitarul Central al Bursei de Valori Bucuresti. ajutor de stat ilegal la privatizarea constructorului auto cu grupul american Ford5 • 20 martie 2008 . miercuri.03.4% din capitalul social al Automobile Craiova detinut de stat. Automobile Craiova. • 12 iulie 2007 – comisia de privatizare a verificat documentele aduse in completare si a deschis oferta tehnica depusa de Ford Motor Company. a fost inregistrat.Transferul de actiuni prin care Ford a preluat un pachet de 72.4% din compania romaneasca Automobile Craiova. • 18 iulie 2007 . reprezentantii Ford Motor Company. unde sunt tranzactionate titlurile companiei.

5 milioane de euro. 7-9. pe o perioada de patru ani de la data finalizarii tranzactiei.000 de autovehicule sau 2.7 milioane de euro pentru o productie intre 200.1. Astfel. la pretul la care producatorul american a achizitionat pachetul majoritar. fara acordul AVAS. de 5.85 milioane de euro pentru o productie intre 225. controlata prin AVAS de partea Guvernului Roman si Ford Motor Company in calitate de cumparator a fost una reusita si eficienta prin prisma modelului de tranzactie ales. vor exista taxe platite la stat.1556 de euro pe titlu. Va exista productie de automobile. cel putin consemnat in contractul de privatizare. respectiv de 4. • grupul nu va avea dreptul sa cesioneze actiunile Automobile Craiova. aflat pe podiumul constructorilor de automobile din lume se va afla de acum in Romania. va oferi incredere potentialilor investitori intrucat o astfel de companie a avut incredere sa investeasca in Romania. de catre AVAS.000 de unitati.• Ford va plati pentru 72. apreciindu-se ca in 2012 cheltuielile anuale ale companiei (Ford) in Romania se vor ridica la un miliard de euro. deci implicit venituri pentru statul roman. investitii tehnologice de 675 de milioane de euro si de doua milioane de euro pentru protectia mediului. obiectivele ambelor parti. 3) Oferta tehnica a fost una foarte interesanta pentru Guvern.5 milioane de euro daca numarul de salariati ai uzinei va ajunge sub 500 de persoane. in primii patru ani de la data finalizarii tranzactiei. Guvernul roman a obtinut ce a dorit de la aceasta tranzactie: 1) Platforma de la Craiova va deveni eficienta dupa 5 ani dupa falimentul din 2002 al companiei coreene. 6. • AVAS va achizitiona participatiile actionarilor minoritari ai companiei Automobile Craiova. • Ford va fi penalizat cu o suma de 28. • participatiile minoritare vor fi vandute Ford.000 de locuri de munca create in mod indirect.4% din actiunile companiei 57 de milioane de euro.000 de unitati. • grupul se angajeaza sa efectueze. daca in primii patru ani de la finalizarea tranzactiei va lichida sau va schimba obiectul de activitate al uzinei auto de la Craiova. 4) Unul dintre cele mai importante efecte ale privatizarii Automobile Craiova va fi resimtit la nivelul industriei de componente auto. cu influente directe benefice asupra balantei comerciale.000 si 225.000 de masini produse pe an dupa 2011.25 milioane de euro daca la sfarsitul celui de-al patrulea an de la finalizarea tranzactiei productia de automobile se va situa sub 200.000 de locuri de munca create in mod direct. Investitia totala angajata depaseste 732 de milioane de Euro. deoarece va creste volumul de fabricatie al 36 . • Ford va prelua doar terenurile Automobile Craiova aferente productiei auto. Analiza oportunitatii alegerii modelului de tranzactie in cauza de catre fiecare dintre parti in raport cu alte solutii posibile de realizare a obiectivelor proprii Consideram ca tranzactia (privatizarea prin negociere pe baza de oferte finale) incheiata intre Automobile Craiova.000 si 250. Analiza aprofundata a tranzactiei 6. 30. • Ford va despagubi statul roman cu o suma de 28. va exista export. 2) Un nume mare ca Ford Motor Company. • compania americana va plati penalitati de 14. 300. S-au indeplinit.

la nivel local.1. de investitie in industria auto romaneasca. 37 . un model low-cost. cu mana de lucru ieftina si bine pregatita. o oportunitate ce le oferea exact ce doreau: cresterea seminificativa a productiei de automobile in contextual dezvoltarii pietei europene a automobilelor.4%. modificat cu numai 2 milioane de euro fata de oferta initiala a americanilor de 55 de milioane de euro. 5) Un alt efect al privatizarii Automobile Craiova la care Guvernul spune ca s-a gandit foarte mult la incheierea acestei tranzactii este eficienta pe termen lung si eficienta sociala. respectiv 57 de milioane de euro. o masina de clasa medie de pret. Un minus pentru Automobile Craiova si partea romana in aceasta tranzactie este considerat de unii specialisti pretul modest obtinut pentru pachetul de actiuni de 72. obiectiv de altfel indeplinit.producatorilor de componente deja existenti in Romania. Totodata aceasta companie era una din ultimele mari companii controlate de stat.000 de automobile pe an. 2) Un pret foarte bun. intrucat in momentul incheierii tranzactiei functiona si producea la 17% din capacitatea totala de productie. situatie care trebuia sa ia sfarsit in vederea unei piete europene libere si functionale. In plus. un plan de dezvoltare a fabricii. aceea din Rusia care produce mai ales pentru intern.1. 6. Raspunsul partilor romane la aceasta remarca a fost ca Guvernul nu a fost interesat de pretul obtinut per actiune ci de promisiunile Ford de investitii majore in fabrica de la Craiova. Romania va avea posibilitatea sa se transforme intr-un pol regional al industriei auto. a decis sa aleaga privatizarea prin negociere si nu cea prin licitatie intr-una din variantele cu strigare sau plic inchis intrucat aceste doua metode ofereau doar obtinerea unei sume de bani si nu ofereau o negociere directa care sa include si o oferta tehnica. cu efecte benefice asupra costurilor. Consideram ca aceasta varianta nu ar fi avut avantaje in fata celei alese pentru privatizare. Solutii alternative posibile: avantaje si dezavantaje In cazul Automobile Craiova ar fi existat urmatoarele alternative: 1. Statul facea eforturi pentru mentinera locurilor de munca din interiorul fabricii intrucat se producea atat de putin. Privatizarea prin vanzare de actiuni cu licitatie cu strigare sau licitatie cu oferta in plic inchis Intrucat Guvernul roman nu era interesat doar de vanzarea platformei de la Craiova. 57 de milioane de euro avand in vedere capacitatea de productie a platformei de 200. platforma de la Craiova a fost oportunitatea ideala: platforma cu o capacitate foarte mare de productie. 3) Un mediu foarte propice pentru investitii majore de 700 de milioane de euro in productia unui nou model. preluarea Craiova de catre americani va fi urmata in conditii normale de o avalansa de investitii directe ale unora dintre furnizorii sai traditionali.Continuarea activitatii in formula Automobile Craiova Aceasta varianta ar fi fost probabil cea mai neeficienta varianta pentru o fabrica cu atat de mult potential ca cea de la Craiova. Finalitatea va fi ca se va dubla aportul componentistilor la PIB. Alegerea acestei variante ca o posibila alternativa ar fi avut numai dezavantaje pentru economia Romaniei. de incasarea unei sume de bani. Ford a obtinut de asemenea ce si-a dorit de la aceasta tranzactie: 1) Sub presiunea cresterii vanzarilor de automobile in Europa de Est si cu o singura platforma in aceasta zona. 2.

2. 38 . Ford avea in acel moment o alternativa. 3. iar in cazul privatizarii incheiate. Analiza eficientei tranzactiei potrivit criteriilor de performanta ale fiecarei parti Intrucat tranzactia a fost incheiata in data de 20 martie 2008.000 automobile. cum este considerata cea de la Craiova. aici fiind implicati General Motors(40%) si UkrAvto din Ucraina(60%). De aceea vom face referire la criteriile de performanta avute in vedere de fiecare parte in momentul semnarii contractului. discutiile cu statul roman in privinta Automobile Craiova demarand inca din anul 2005. fiind insa dezamagita de perioada lunga pentru preluarea de catre stat a companiei de la coreeni.Un aport de capital privat ar fi insemnat doar o crestere a volumului de lichiditati in conditiile in care cineva nu s-ar fi implicat si in managementul activitatii platformei. care opereaza uzina FSO. 6. elementul cheie in privatizarea Automobile Craiova. Ford are deja planuri de lansare a unui nou model la jumatatea anului 2009 din uzina de la Craiova. acesta ar fi putut alege una din urmatoarele variante: 1. platforma din Polonia. si ar fi ridicat multe incertitudini asupra ofertantilor intrucat nu existau negocieri. care insa a fost valorificata de General Motors print-un joint venture. Pentru General Motors timpul a insemnat foarte mult in momentul in care era interesata si de Automobile Craiova. Transferul cu titlu gratuit sau vinzarea activelor cu caracter social In cazul Ford. Avand in vedere deci obiectivele Guvernului roman pentru fabrica de la Craiova este usor de inteles de ce negocierea a fost preferata metodei majorarii de capital social prin aport de capital privat. 7. de lichiditati. 2. dar a oferit apoi si sansa unor negocieri intre cele doua parti. Preluarea altei platforme constructoare. Majorarea de capital social prin aport de capital privat Automobile Craiova nu avea nevoie in acest punct de o majorare de capital. cea din Polonia Ford era foarte interesata de o platforma in aceasta zona a Europei de Est. de asemenea ar fi insemnat o invetitie majora in active pe cand utilajele de la Automobile Craiova sunt destul de moderne si se preteaza procesului de productie pentru Ford. adica in cu urma cu mai putin de o luna de zile nu se poate aprecia inca eficienta acesteia. o oferta in plic inchis. renuntand atunci la o oferta pentru Automobile Craiova. Metode de vinzare specifice pietei de capital 5.pentru ca negociera a presupus si un fel de licitare. Oferta publica Oferta publica ar fi durat probabil si un timp mai indelungat. Asadar.Investitie Greenfield Aceasta alternativa ar fi avut numai dezavantaje majore precum pierderea de timp si bani in fata metodei preferata de privatizare pentru Automobile Craiova intrucat ar fi insemnat cel putin 3 ani pana la constructia platformei. ci avea nevoie de o companie care sa stimuleze intregul potential pe care il detine in industria constructoare de masini. pozitionata foarte bine in interiorul UE si oferind forta de munca ieftina si utilaje destul de moderne la un pret modest. 4. deci 2010-2011 numai pana la finalizarea platformei. sa valorifice si sa eficientizeze activitatea si capacitatea de productie de 150.Certificate de depozit emise de banci de investitii pe piata de capital internationala 6. Ford nu a scapat ocazia de a valorifica ultima mare platforma din Europa de Est.

in prezent. unele dintre acestea impiedicand buna functionare a pietei. Uzinele Ford au produs cu 10% mai mult decat capacitatea normala.Piata europeana este. printre care Marea Britanie si Spania. cu un nivelul bun de calificare. 6.34 euro/ora/muncitor) fata de Germania. de 1.8 milioane de automobile. Analiza tranzactiei din perspectiva functionalitatii pietei Piata auto din Romania prezinta anumite particularitati care o individualizeaza. astfel ca numai in anul 2007 traficul cu masini de ocazie in randul persoanelor fizice a deturnat de la buget peste 100 milioane euro. modelele europene ale companiei inregistrand un succes notabil. • Platforma cu o capacitate mare de productie – Uzina de la Craiova poate asigura in momentul de fata productia a 200 000 de automobile anual. Ford a identificat cateva zeci de posibili contractori. conform statisticilor din 2006. Ford este lider de piata in mai multe tari europene. • Costul fortei de munca . Primul an de aderare la Uniunea Europeana a insemnat o avalansa de masini 39 . dar ca cererea din piata depaseste nivelul actual al productiei in Europa. si de 13 ori mai mic fata de SUA.3. In Romania.Costul cu forta de munca in industria auto este de 17 ori mai mic in Romania (2. • Uzina cheie din Europa. criteriile de performanta avute in vedere au fost urmatoarele: • Totalul investitiilor necesare pentru inceperea productiei – structura de productie a uzinei Craiova se preteaza adaptarii rapide pentru asamblarea intr-o prima faza a unor kituri de automobile importate. In randul factorilor cu influenta negativa asupra pietei auto din Romania se inscriu urmatoarele aspecte: a) Legislatia defectuoasa si instabila b) Monitorizarea deficitara a autoturismelor second-hand c) Economia subterana d) Bariere in calea manifestarii concurentei: taxa auto de prima inmatriculare Economia subterana Legislatia defectuoasa si monitorizarea deficitara a autoturismelor second-hand aduse de romani in tara cauzeaza prejudicii insemnate bugetului de stat.Astfel. Automobile Craiova a avut drept criterii de performanta urmatoarele: • Cifra individuala de afaceri de minim 10 miliarde euro pe an • Pretul • Pretul pe actiune • Investitiile asumate de ofertant • Investitiile pentru modernizarea capacitatilor de productie a autoturismelor • Nivelul de integrare pe piata a uzinei Craiova • Numarul de autoturisme produse dupa privatizare In cazul Ford Motor Company. forta de munca de la Automobile Craiova este cea mai ieftina din Europa. iar poate cel mai important. piata europeana fiind principala sursa de profit pentru Ford . principala piata de vanzari pentru Ford. iar vanzarile sunt atat de mari incat productia de masini europene nu poate face fata.

samsari”. iar din castigul sau la bugetul de stat nu se incaseaza nimic.. in anul 2007 s-au inmatriculat 123. Astfel. la prima inmatriculare a unei masini importate se solicita un document de autenticitate din partea producatorului.398 bucati). ca masura restrictiva. controale administrative sau fiscale. activitatea de comert ar trebui sa fie impozitata. Randamentul maxim achizitie-vanzare il dau marcile Volkswagen Passat sau Golf si Opel Vectra sau Astra. angajati. asa numitii . acest gen de activitati au fost stopate prin doua masuri: la importul unei masini efectuat de o persoana fizica. prima inmatriculare se face obligatoriu pe numele persoanei inscrise in actul de provenienta extern si nu se permite vanzarea in lant inainte de prima inmatriculare. Numai in Bucuresti au fost inmatriculate 17. Modalitati de functionare: Modul in care se deruleaza afacerea autoturismelor de ocazie este relativ simplu si profitabil: samsarul are nevoie la inceput de o anumita suma de . Cu siguranta. Daca in ceea ce priveste persoanele juridice exista reguli clare de import pentru autoturisme. Legea permite practic revanzarea unui autovehicul neinmatriculat de mai multe ori..842 autoturisme de ocazie inmatriculate pentru prima data in Romania. In momentul de fata oricine s-ar putea imbogati. odata ajuns intr-un targ auto din UE (de cele mai multe ori aflat in Germania) cauta sa achizitioneze o masina rentabila.968 de masini la mana a doua provenite din import.812) si BMW (7. profiturile generate de vanzarea autoturismului ii revin primului importator si celorlalti vanzatori. In realitate. in calitate de persoana fizica. specializati de aceasta data in traficul cu autoturisme. pentru o persoana fizica importatoare. dar. Acest lucru este posibil datorita unei scapari legislative prin care nu trebuie inmatriculate masinile aduse in tara de persoana care are contractul cu proprietarul strain. Ajuns acasa. masina nu este o marfa. spre exemplu. aproximativ 10. La nivel european aceasta cale de evaziune a fost blocata de mult timp. dar si castiguri importante pentru persoanele fizice. Specialistii estimeaza ca maximum 10 la suta din aceste masini au fost vandute de parcurile auto. Potrivit statisticilor date publicitatii de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare Auto. Romanul face un contract de vanzare-cumparare si pleaca spre targul din Romania cu masina achizitionata. TVA. emiterea lui facandu-se in circa doua luni. dar asta se face printr-o declaratie care se 40 . Pe de alta parte. In acest caz. mai mult de jumatate au generat venituri nedeclarate la Fisc spre impozitarea vanzatorilor. in functie de zona in care se deplaseaza in Germania.403). restul fiind partea samsarilor. statul nici nu „simte" cascada de tranzactii ce urmeaza dupa aducerea in tara a masinii luate la mana a doua din Occident. pana la prima inmatriculare. cand vine vorba de persoane fizice realitatea arata ca Romania este un paradis pentru evazionisti. Audi (7. urmate de Opel (24. potrivit specialistilor.000 de euro. Potrivit juristilor de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala. contabilitate. Rezulta ca 111. Dintre acestea cele mai multe sunt marca Volkswagen (33.second-hand pe drumurile romanesti. adica 406. el revinde masina cu un adaos de 20-30%. iar acest act se elibereaza printr-un serviciu al Ministerului Transporturilor. iar revanzarea in lant inainte de inmatriculare dovedeste ca a fost importata cu intentia de a face comert.041). nu toate masinile acestea au fost aduse pentru revanzare. din totalul autoturismelor reinmatriculate in 2007.249.pornire”. evitand problemele legate de impozite. In Franta. se presupune ca a fost cumparata pentru nevoi personale. dupa care.457 de autoturisme au fost aduse si inmatriculate de persoane fizice. Cheltuielile samsarului care merge doar pentru o masina sunt de maximum 400 de euro.

Impozitul pe venit din Codul Fiscal". La sosirea in tara. sunt venituri comerciale care se cuprind in categoria veniturilor din activitati independente si se supun impunerii potrivit regulilor de stabilire a venitului net pentru aceasta categorie din Codul Fiscal. fara TVA. estimam ca peste 80% (circa 100. Cea mai mare parte din banii folositi in tranzactii se duc in afara circuitului bancar. in masura in care veniturile realizate sunt ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile din patrimoniul personal. se inlocuieste factura de la parcul auto german cu un contract de vanzare-cumparare intre persoane fizice. Pe de alta parte. Apoi urmeaza un intreg sir de consecinte care prejudiciaza bugetele locale si de stat cu sume de ordinul a sute de milioane de euro. mentionam ca veniturile din fapte de comert. pentru importatori dar mai ales pentru mediu. aducerea ei in tara si inlocuirea fara nicio problema a contractului dintre societati cu un altul. prin neplata impozitului pe venit si a altor taxe. O afacere la limita legii este vanzarea de masini la mana a doua luate din tarile UE. acestia au observat ca TVA-ul intracomunitar poate fi o sursa de profit. Astfel. Precizam ca. II . Traficul cu masini are multe componente.000 unitati) din masinile second-hand importate in 41 . arata juristii ANAF. g) din Titlul II . O alta consecinta este neincasarea in Romania a TVA-ului intracomunitar. inclusiv din tranzactii cu autoturisme. va facem cunoscut urmatoarele: din punct de vedere al impozitului pe venit. precum si din neincasarea in Romania a TVAului intracomunitar. Iar sumele nu sunt deloc mici.000-40. Pe parcursul anului 2007. „In legatura cu tranzactiile efectuate de persoanele fizice cu autoturisme second-hand achizitionate din strainatate. In ultimul timp. Problema este insa in Romania tocmai sinceritatea persoanei fizice.Venituri din activitati independente din Titlul II . Cu copia certificatului de inmatriculare a unei firme-fantoma din Romania se pot achizitiona masinile fara plata TVA din comunitatea europeana.000 euro.Impozitul pe venit. Reprezentantii Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile din Romania (APIA) spun ca la ora actuala nu au altceva decat speranta ca cineva o sa modifice legislatia si o sa puna bariere samsarilor evazionisti. Din punct de vedere fiscal. acesta fiind un caz clasic de evaziune. amplasarea targurilor auto in marile aglomeratii urbane aduce o multime de neplaceri si ilegalitati. in care apare o persoana fizica. respectiv Cap.000 euro. de cele mai multe ori din Uniunea Europeana. asa cum rezulta din prevederile art. referitor la obligatiile din punct de vedere fiscal ale persoanelor fizice implicate in astfel de tranzactii. totul se rezuma la cumpararea masinii la mana a doua pe firma. se ajunge la neincasarea impozitului pe venit pentru cifre de afaceri uriase realizate de persoane fizice. Parti afectate: Din existenta acestui gen de afaceri la negru deriva o serie de consecinte cu efecte considerabile pentru bugetele locale si de stat. una dintre ele implicand si societatile comerciale fantoma. Cel care aduce autovehicule nu mai intoarce la buget TVA-ul de 19%. „Lucrurile sunt extrem de grave si trebuie tratate cu toata atentia de autoritati. In aceasta afacere. Se pierd sume foarte mari ca urmare a neincasarii impozitului pe venit pentru cifrele de afaceri realizate de persoanele fizice care desfasoara aceasta activitate fara a declara conform legii. Conform informatiilor pe care le avem din piata. samsarii au inceput sa se orienteze spre masini de 30. 42 lit. acestea sunt venituri neimpozabile.000-8.bazeaza pe sinceritatea persoanei fizice. in scopul revanzarii in Romania. nu exista niciun fel de declaratie de impunere pentru samsarii care fac acte de comert cu masini importate. respectiv din activitati de cumparare de bunuri efectuate in scopul revanzarii. uneori direct pe numele cumparatorului gasit in Romania. unde TVA-ul dedus este de 6. obtinute de persoanele fizice.

Aceasta se calculeaza in functie de trei variabile: vechimea masinii. revanzarea inainte de inmatriculare dovedind ca a fost importata cu intentia de a face comert. sunt taxarea discriminatorie intre masinile la mana a doua vandute de cetatenii romani si cei din alte state membre UE. 42 . precum si faptul ca nivelul taxei depaseste valoarea reziduala sau de piata a masinii in cazul celor foarte vechi. la dosarul de inmatriculare ar trebui sa se solicite si copii sau originale dupa asigurarea si autorizatia de circulatie provizorie eliberate de autoritatile straine la vanzarea masinii (aceste doua documente se elibereaza doar pe baza pasaportului persoanei care ridica si conduce masina). cu fiecare masina cumparata si vanduta. cu un spatiu de expunere si un punct de lucru autorizat. care contine recomandari ale modului in care trebuie modificata taxa. fara catalizator si cu o capacitate cilindrica de peste 3. pentru autovehiculele noi. apreciaza Marius Tudor. A doua etapa a procedurii a constat in transmiterea unui aviz motivat. la sfarsitul lui 2007. pe marginea taxei de prima inmatriculare. in caz contrar cazul Romaniei urmand a fi inaintat Curtii Europene de Justitie. Nivelul taxei porneste de la 68 de euro. foarte mici. intrata in vigoare de la 1 ianuarie 2007. APIA afirma ca o persoana fizica ar trebui sa declare la Fisc masina pe care o importa. Asta deoarece se presupune ca a fost cumparata pentru nevoi personale. tipul de catalizator (euro) si capacitatea cilindrica a masinii. Posibile solutii: Masurile care ar putea fi luate tin de o corecta reglementare si autorizare in consecinta a comertului cu automobile. Comertul cu autovehicule il pot face numai societatile comerciale care au autorizatie speciala de garaj. cu o capacitate cilindrica de 600 cmc. a starnit numeroase controverse atragand atentia Comisiei Europene si a condus la nemultumiri in randul opiniei publice.000 cmc.2007 au fost vandute inainte de a fi inmatriculate". Comisia a acordat un termen de doua luni pentru schimbarea legislatiei. prima inmatriculare ar trebui sa se faca obligatoriu pe numele persoanei inscrise in actul de provenienta extern. la importul unei masini efectuat de o persoana fizica. insa nu au ajuns la un acord Comisia Europeana a decis. invocate de Comisia Europeana. considerand ca raspunsurile autoritatilor romane au fost nesatisfacatoare. Principalele neajunsuri ale legislatiei referitoare la taxa de inmatriculare auto. sa deschida a doua etapa a procedurii de incalcare a tratatului impotriva Romaniei. Comisia Europeana a apreciat ca taxa de prima inmatriculare auto contravine articolului 90 din Tratatul de Aderare si jurisprudentei Curtii Europene. dotate cu euro 4 si ajunge pana la 8. obiectul unei proceduri de infringement (incalcare a tratatului) deschisa de Comisia Europeana impotriva Romaniei. "reasoned opinion". Autoritatile romane si Comisia Europeana au purtat o ampla corespondenta pe acest subiect. Mai mult. In fine. de unde primeste o adeverinta ce constituie piesa obligatorie la dosarul de inmatriculare.586 euro pentru autoturismele mai vechi de sase ani. Taxa de inmatriculare a devenit. indiferent ca aceasta activitate este desfasurata de persoane fizice ori de persoane juridice. in martie 2007. Societatile comerciale sunt obligate sa tina un registru special pentru autoritatile locale. Taxa de prima inmatriculare Taxa de prima inmatriculare. secretar general al Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) din Romania.

in data de 11 martie. el a mai invocat un studiu european potrivit caruia vor fi salvati 20. acuzandu-l pe seful Guvernului ca prin aplicarea unor astfel de masuri ii desconsidera pe romani.Daca problema primei metode de calcul a taxei auto a constat in lipsa corelarii acesteia cu nivelul emisiilor de carbon. intre statele membre "sunt interzise taxele vamale la import si la export sau taxele cu efect similar. invocand efectele pozitive ale acesteia asupra protectiei mediului si sigurantei 43 . a carui aplicare se afla insa la latitudinea guvernului. Basescu precizeaza ca este obligat sa ii atraga atentia ca. In plus suma va fi redusa cu 5% pentru fiecare an de vechime. iar pentru celelalte masini vor fi luate in calcul toate emisiile de poluanti. presedintele Traian Basescu i-a trimis. Avand in vedere ca taxa nu va fi abrogata. respectiv 766. acesta fiind un principiu de drept comunitar. In acest sens. 787. precum studii referitoare la poluare sau la bolile provocate de poluare.500 de ani de viata pana in 2050 prin utilizarea exclusiva a masinilor euro 5. o scrisoare premierului Tariceanu. Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) continua sa sustina taxa auto. respectiv rambursarea banilor catre cei care au platit taxe mai mari. Comisarul european pentru Multilingvism. au fost inmatriculate peste doua milioane de automobile uzate. Ministrul Economiei si Finantelor. mai mult decat a estimat pentru intregul an. Pe scena politica din Romania parerile in legatura cu aceasta taxa auto sunt impartite. care au inclus in cartea tehnica nivelul emisiilor de dioxid de carbon. De asemenea. in data de 13 martie 2008. Ministrul Economiei si Finantelor.6 milioane lei. El a invocat studii potrivit carora 70% din poluarea chimica din orase provine din poluarea automobilelor. Tariceanu a mai adus si argumentul economic. si Euro 4. la doi ani de la aderare. ci o taxa de mediu si astfel considera ca exista o serie de argumente in favoarea mentinerii acesteia. in care ii cere sa anuleze prin ordonanta de urgenta taxa auto. Varujan Vosganian. la o prima evaluare. cetatenii nu ar putea primi inapoi suma integrala. legate direct de cilindree si vechimea vehiculului. Bugetul a incasat din taxa auto. in actul de modificare a taxei auto. efectul retroactiv al modificarii. precum oxidul de azot. si seful statului cer anularea acestei taxe. a confirmat. in cazul de fata. la Bruxelles. in primele zece luni si jumatate. Leonard Orban. ca taxa de mediu. la Bruxelles. nu doar pentru autovehicule Euro 4. la jumatatea lunii martie. Varujan Vosganian. compatibila cu aquis-ul comunitar. potrivit caruia Romania este cel mai important producator de autovehicule din sud-estul Europei Pe de alta parte. este considerata. Conform premierului Tariceanu taxa auto nu este o taxa fiscala. corelat cu emisiile de carbon.8 milioane lei. a declarat. iar trei sferturi din emisiile de dioxid de carbon din Bucuresti provin din traficul auto. ci numai diferenta dintre cea achitata initial si cea care ar urma sa fie datorata potrivit viitoarei formule de calcul. Autoritatile romane trebuie sa prevada. in conformitate cu articolul 90 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene. cum a propus Executivul. ca taxa auto va fi calculata in functie de emisia de CO2 pentru autovehicule tip Euro 3. in data de 22 martie 2008. sa fie din nou revizuit prin introducerea criteriului CO2 si pentru masinile Euro 3. dintre care 70% aveau o vechime mai mare de zece ani. partide politice precum PD si PC. transmisa CE saptamana trecuta. ca noua varianta de modificare a normelor privind taxa de prima inmatriculare. ca taxa auto va fi calculata in functie de emisiile de CO2 si pentru masinile Euro 3 care au inclus acest indicator in cartea tehnica si a aratat ca suma va fi redusa cu 5% pentru fiecare an de vechime al masinii. a confirmat. ci doar modificata. Seful executivului a dat totodata exemplul Poloniei unde. in cazul celei de-a doua metode Comisia Europeana a solicitat ca noul sistem de calcul. taxa de prima inmatriculare a autoturismelor si autovehiculelor".

Dacia isi depaseste in 2005 toate recordurile sale anterioare de productie (172. prima concretizare a colaborarii franco-romane.4. ele triplandu-se in intervalul 2003(68. Europa Occidentala si-a consolidat pozitia de principala destinatie a exporturilor Dacia.03. Planurile de restructurare ale francezilor si lansarea modelului low-cost Logan in 2004 au adus apoi uzina pe profit. Preluarea Automobile Dacia de catre Renault in anul 1999. mai intai in versiunea de motorizare 1. inseamna pentru industria de profil in primul rand investitii totale de 1 miliard de euro la finele anului 2007. avand ca principala misiune sustinerea dezvoltarii Grupului pe pietele emergente. Dacia ocupa locul 13 in clasamentul celor mai vandute marci de pe piata franceza. aproape de inchidere.1. cu o cota de 9.7 milioane de dolari. grupul Renault detine o cota de piata de 38. Revenirea Renault in Romania a insemnat insa si revitalizarea industriei auto interne si revitalizarea unei uzine aflate la acel moment. In 2005 este inaugurat Centrul de Export CKD si este lansata cea de-a treia versiune de motorizare din gama Logan .411 unitati. iar Renault se situeaza pe locul secund. In 2004 are loc lansarea modelului Dacia Logan in doua versiuni de motorizare: 1. "Pozitia APIA este cea pe care am sustinut-o si reafirmat-o. Datorita modelului Logan.rutiere.3%. deocamdata.2%. La sfarsitul lunii decembrie. In noiembrie 2002 este lansata gama de vehicule utilitare echipata cu motor Diesel Renault.2% fata de anul 2006. si este lider cu gama Logan.738 unitati)-2007 ((230 164 unitati). cu peste 53 % din totalul livrarilor pe pietele externe. Pe piata romaneasca.000 de unitati). Dacia devine o marca a Grupului Renault. mijlocul prin care orice cetatean al acestei tari poate respira un aer mai curat si poate circula in masini mai sigure”7 6.688 automobile Dacia Logan vandute in 2007.2008.3 % mai mult fata de 2006. cu 44. in data de 11. O puternica dinamica a exporturilor: Exporturile Dacia au depasit volumul vanzarilor pe piata din Romania si au atins 128. In 2000 are loc lansarea modelului Dacia SuperNova. In 2007. In aprilie 2003 are loc lansarea modelului Dacia Solenza. prima pozitie este detinuta de Franta. cu 32.449 vehicule vandute. cuantificata in termeni valorici. 1. In clasamentul pe tari.9D. pentru agentia MEDIAFAX 44 .4 MPI. un autoturism echipat cu motor si cutie de viteze Renault. potrivit reprezentantilor producatorului de la Mioveni.4MPI si 1. Taxa auto este. iar din septembrie 2003 si in versiunea diesel.5dCi. Germania a devenit a doua tara de 7 Declaratia data de presedintele APIA.000 de unitati) si vanzari (164. Dacia are o cota de piata de 29%. cu 134. Ernest Popovici. pe benzina. grupul francez Renault preluand pachetul majoritar de actiuni pentru o investitie totala de 269. din care 50 milioane de dolari au reprezentat valoarea actiunilor achizitionate. Analiza tranzactiei din perspectiva experientei celei mai avansate in domeniu Evolutia Automobile Dacia de la privatizare: Dacia a fost privatizata in 1999.6MPI. vanzarile marcii au crescut cu 17. pentru ca in 2006 Automobile Dacia sa aduca 10% din profitul grupului Renault.

42. In America Latina. In total. marca Dacia isi va face intrarea si in Portugalia. Turcia (8.350 unitati). unde cresterile inregistrate de grup au depasit nivelul pietelor. Dacia intra astfel pe un nou segment de piata. iar comercializarea sa va incepe din a doua jumatate a anului 2008. vor completa lista pietelor de export ale marcii Dacia. Algeria (9.8% in orasul Mioveni si de aproximativ 4% in Pitesti.089 unitati). In Rusia Ford are cea mai moderna fabrica din intreaga lume. Brazilia . Ca si Logan. Pentru a garanta ca masinile produse corespund normelor de calitate. cu vanzari cifrate la 17.734 unitati) si Italia (4. In luna martie. Dacia Sandero beneficiaza de un raport prestatii/pret de neegalat in segmentul sau.639 unitati. Dacia va propune o gama de cinci vehicule. iar in Scandinavia (Suedia. iar in acelasi timp in industrie se anunta investitii de 500 milioane de euro. noi destinatii. unde Logan este produs in uzina SOMACA. In ceea ce priveste exportul de colectii. compusa dintr-un model bicorp (Dacia Sandero). dintr-o berlina tricorp (Dacia Logan). dintr-un break (Dacia Logan MCV). Ford a fost primul mare constructor care a investit in instabila Federatie Rusa. In plan comercial. Dacia va comercializa. in fiecare tara. Pentru anul in curs uzina va produce peste 60.1 % fata de nivelul atins in 2006.133%. In Maroc. In Turcia Ford a facut primul pas in anul 1982 si a construit o fabrica in orasul Otosan. Platforma uzinei Automobile Dacia a atras treptat. au fost vandute anul trecut 12. la 247. odata cu cresterea productiei Logan. anul 2007 a marcat inceperea livrarilor catre o noua destinatie : Brazilia. Automobile Dacia a anuntat ca va continua in 2008 programul de investitii cu fonduri de 150 – 160 de milioane de euro pentru a dezvolta productia si exporturile pe pietele europene. vanzarile Renault au crescut cu 33.export pentru marca Dacia. din ce in ce mai multi furnizori primari. Spania (7. Previziuni pentru 2008 : Incepand cu 2008.2 miliarde de euro.301 automobile.907 unitati).971 unitati). Finlanda) pana la sfarsitul lui 2008. iar rezultatele se observa usor. iar singurele limitari sunt cele de ordin tehnologic. Renault impreuna cu furnizorii sai a generat investitii de 1.403 unitati. Ford a decis ca masina care se fabrica la St Petersbusg sa fie ultima generatie a compactei Focus. printre care tarile scandinave. in crestere cu 174. In acele vremuri pentru o asemenea piata in curs de dezvoltare era mai important ca 45 .000 de modele Focus. Centrul de expeditii CKD de la Mioveni a livrat in 2007 un volum de piese suficient pentru fabricarea a peste 290. cel mai vizibil efect fiind rata somajului de 2. din Casablanca. cu 318% mai mult decat in 2006. marca Renault avand cea mai mare contributie. Dacia Sandero este al cincilea model dezvoltat pe platforma B0 (Logan). Pe locurile urmatoare se afla Ucraina (9. cel al modelelor bicorp.000 de vehicule Logan. In functie de natura pietei si de oportunitati. Pentru a intelege cel mai bine ce inseamna faptul ca Ford achizitioneaza o fabrica de automobile si doreste sa faca performanta trebuie sa ne uitam la rezultatele obtinute pana in prezent in toate tarile in care Ford a patruns. si clientii rusi se inscriu pe liste pentru a intra in posesia unei masini. Vanzarile grupului au urcat puternic in Argentina 39%. si din doua vehicule utilitare (Dacia Logan Van si Dacia Logan Pick-Up).4%. Danemarca. modelele cele mai adaptate din gama.9% si Venezuela .

000 de transmisii.000. Tot aici ies de pe linia de fabricatie modelele Fiesta si Fusion. O alta locatie importanta pentru Ford Germania este cea din Saarluis cosntruita in 1970.6 V8 TDCi). ceea ce a antrenat o finalizare greoaie. M56 si MMT. In prezent la Otosan se produc mai bine de 7. In total aceasta facilitate produce pentru Ford Europa peste 610.2. La nivel de grup. Cu toate acestea. si de atunci aceasta reprezinta unul dintre cei mai mari furnizori de piese pentru Ford Europa. In total Ford construieste peste 420. In Belgia la fabrica din Genk Ford produce cele mai noi automobile ale marcii in Europa. anul trecut. Fabrica de motoare produce peste 320.7 V6 TDCi si 3.000 de unitati faimoasele utilitare Ford Transit. Concluzii si solutii de urmat Tranzactia Ford Motor Company . Aici se produc intr-un numar de aproximativ 250. langa Koln si produce peste un milion de automobile anual.4.000 de unitati printre care enumeram motoarele V6 de patru litri.000 de unitati anual. Cea mai importanta componeta a fabricii este cea de productie a automobilelor. Cea mai importanta facilitate este cea din Koln unde se produc incepand cu anul 1931 masini marca Ford.8. Fiesta. Tot in Anglia se mai produc si peste 70. Ford a construit.000 de utilitare Transit si alte 560.000 de utilitare si peste 200. Sectia motoare produce anual peste 550. insa problematica. It total fabrica din Genk are o capacitate de peste 230.000 de automobile in Spania. Anual se fabrica peste 230. Sectia motoare produce peste 1. peste 6. Acestea sunt monovolumele S-MAX si Galaxy dar si noul model de clasa medie Ford Mondeo.000 de angajati in peste 100 de unitati de productie. Ford Marea Britanie . Ka si Mazda 2.000 cmc.000 de motoare.Automobile Craiova SA a reprezentat o tranzactie de amploare. atragand in acest fel atentia Comisei Europene. Pasul numarul doi pentru Turcia l-a reprezentat construirea in anul 2001 a fabricii din Kocaeli.Ford sa produca automobile utilitare si foarte rezistente.2.0.000 de cutii de viteze MTX. Pe teritoriul francez Ford produce incepand cu anul 1976 la fabrica din Bordeaux transmisii de tipul JV Getrag.fabrica din Dagenham a fost construita in anul 1931 si produce peste 13. tranzactia se considera a fi un succes pentru Romania avand ca rezultate numeroase aspecte pozitive precum: • Orasul Craiova va fi altul odata cu sosirea Ford • Craiova va aparea pe harta Europei • Va exista o explozie a locurilor de munca 46 .8 si 2. transmisii si punti.0 litri Duratec.6 milioane de automobile si avea 280. In consecinta. peste termenul prevazut initial.000 unitati.000 de motoare in uzinele din Bridgend si Halewood. 7. Ford construind aici modele precum Focus. 2. Aici se produc peste 400.000. Cea mai mare fabrica Ford din Europa se afla in Germania. Pe teritoriu iberic Ford a construit prima fabrica in 1976 la Valencia.000 de unitati Focus si C-MAX. Rezultatul a fost dezvoltarea segemntului utilitar cu modelul Cargo si o sectie care sa produca motoare de tipul Puma. Cutiile automate pentru masinile Ford sunt produse tot la Bordeaux intr-un numar anual de 361. Ford produce in Germania atat automobile cat si componete pentru acestea.000 de unitati (1.3 litri si V12 de 6. V8 de 4.000 de componente pentru caroserie.000 de motoare de 1. VXT. rezultatul a fost reprezentat de o tergiversare a negocierilor.

Pe plan institutional. Consultarea Consiliului Concurentei pentru fiecare caz in parte. Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie. Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului. de euro promise se vor resfrange si asupra populatiei si infrastructurii din zona Reglarea pietei datorita intensificarii concurentei.01. dar si a trecerii tarii noastre la o economie de piata functionala. si respectarea normelor europene in vigoare. 4.• • • • Investitiile de aproape 1 mld. Invataminte pentru politicile economico-sociale Cadrul legislativ aferent sectorului auto a fost imbunatatit in conformitate cu legislatia comunitara in domeniu. Consiliul Concurentei. Definirea clara a ceea ce reprezinta ajutor din partea statului.2. pentru dezvoltare? • Avem scoli pentru copiii americanilor care inevitabil vor locui in oras? 7. vor creste exporturile si industria. Masurile mai sus mentionate menite sa creeze conditiile optime pentru desfasurarea tranzactiei ar fi evitat aparitia a numeroase consecinte nefavorabile care au ingreunat derularea acesteia: 47 . Mai multa rigurozitate si specificari concrete incepand din faza anuntului de privatizare si pana la documentele necesare si criteriile de evaluare a ofertelor. in interes public. Prevederi mai clare in ceea ce priveste reducerea datoriilor firmelor privatizate. reglementarile comunitare fiind direct aplicabile.2007 autoritatea competenta in materie de concurenta si ajutor de stat este Comisia Europeana. furnizor de informatii. care sunt limitele pana unde statul poate interveni. Insa.organ de supraveghere si control. Pentru ca tranzactia sa se fi desfasurat in conditii optime inca de la inceput fara a atrage atentia Comisiei europene ar fi trebuit realizati urmatorii pasi: 1. Oficiul National al Registrului Comertului. au fost infiintate autoritati de reglementare in domeniul privatizarii intreprinderilor cu capital majoritar de stat. incepand cu 01.autoritate de control. 2.000 de muncitori? • Vom sti sa folosim banii din taxe si impozite bine. si monitorizarea ca acest fapt sa nu fie folosit ca o constrangere pentru indeplinirea anumitor obiective evitandu-se astfel neintelegerile si intreruperile procesului de privatizare 3.: Guvernul care asigura infaptuirea politicii de privatizare. din perspectiva aderarii Romaniei la UE. Preturile la terenurile si imobilele din preajma uzinei vor creste simtitor Va exista in Craiova o infuzie de capital istorica in urmatorii ani Recent incheiata tranzactie ridica insa si unele semne de intrebare: • Este Craiova pregatita pentru schimbarile pe care le va aduce Ford? • Avem de unde sa scoatem 45.

3. prin realizarea acestui studiu de caz am putut intelege mai bine fenomenele care au loc pe piata auto si problemele cu care aceasta se confrunta la momentul actual . 2.3. 48 . controversata cu numeroase implicatii politice. Masurile luate in cazul privatizarii au fost considerate neconcurentiale.1. 7. Propunem ca teme de discutie urmatoarele: • Implicatiile politice si sociale ale tranzactiei • Alternativele celor doua companii implicate • Analiza eficientei tranzactiei • Efectele economice ale tranzactiei atat la nivel local cat si national • Paralela intre privatizarile Dacia – Renault si Automobile Craiova .Ford Principalele rezultate cheie urmarite prin studiul de caz au fost urmatoarele: • intelegerea tipului de tranzactie. Desi oferta AUCS a fost destul de atractiva. 4. De asemenea. Autoevaluarea (finala) a studiului de caz elaborat In urma acestui proiect am dobandit cunostinte de baza in ceea ce priveste aspectele generale ale tranzactiei studiate . dar si a obiectivelor partilor implicate ) • analiza importantei Comisiei Europene si a modului de desfasurare a unei privatizari pe piata europeana • familiarizarea cu cadrul legislativ roman si european. Prezentul studiu poate reprezenta o baza de comparatie in situatia in care vom avea de analizat tranzactii similare . si anume privatizarea • analiza tranzactiei Ford Company – Automobile Craiova SA (din punct de vedere al mecanismelor derulate. doar doua companii au depus oferte. procesul de privatizare a fost oprit. precum si cu cel institutional implicat in derularea tranzactiei • intelegerea functionarii pietei auto 8. iar Consiliu Concurentei a fost sesizat.privatizarea. la imbunatatirea capacitatii de analiza si sinteza precum si a gandirii critice . dar si in ceea ce proveste aspectele particulare ale acestui studiu de caz . Putem afirma ca acest studiu de caz a servit la dezvoltarea abilitatilor de a lucra in echipa. Am avut posibilitatea de a studia o tranzactie de amploare. Masurile luate de catre stat au fost considerate ilegale in consecinta. Paralela intre teorie si practica in privinta tipului de tranzactie Tranzactia Ford . Inghetarea procesului de privatizare si demararea unei anchete de catre Comisia Europeana din cauza faptul ca statul a acordat numai companiei Ford strergerea datoriilor AUCS. economice si sociale .Automobile Craiova SA poate fi privita ca o importanta tema de studiu la nivel acamedic intrucat abordeaza fenomene specifice tarilor cu o economie emergenta (cazul Romaniei) si anume problema trecerii intreprinderilor din proprietatea statului in ce privata.

ro/articol/Auto/26449/Ford-favorit-pentru-preluarea-uzineiDaewoo-Craiova. Bucuresti.ec. Numarul total de ore alocat intregului proiect a fost in medie de 120 ore. site-uri.informatiiauto. Gheorghe Alfiri.html ***www.php?lang=ro&id=3147 *** http://www.ro/index.ro/contractul-de-privatizare-a-automobile-craiova-cu-ford-afost-semnat-miercuri-la-frankfurt-sid1628. coordinator prof. Teza de doctorat. Bucuresti.html 49 . carti de specialitate. Casa editoriala pentru turism si cultura ABEONA. existand posibilitatea sa participe ulterior fiecare dintre membri cu completari la munca depusa de ceilalti. consultanta.avas.select ***www. sarcinile au fost impartite in mod egal. economia de piata si privatizarea in Romania.html ***http://www.html ***http://www.ro/index. Reineke Rolf-Dieter.9am.mae.wall-street. Florentina – Cristina. univ. In functie de informatiile acumulate din surse variate precum si de parerile personale membrii colectivului au avut posibilitatea sa contribuie la elaborarea fiacerui capitol al studiului de caz .wikipedia. Strategii. experienta. BIBLIOGRAFIE 1. 1997 2.net/62437_Inca-un-pas-spre-privatizarea-Daewoo-Craiova-. precum reiese si din bibliografia prezentata .Pentru intocmirea prezentului studiu de caz s-a urmat pas cu pas structura propusa. Pentru rezolvarea cerintelor fiecarui capitol au fost preluate si studiate informatii din diverse surse.ro/stiri-revista-presei/Business/24663/Dupa-privatizare-Daewoo-Craiovatrebuie-sa-exporte ***www.wall-street.realitatea.europa. Dumitru Ciucur : Concurenta pe piata de autoturisme in Romania. Ed.ro/principalele-prevederi-ale-contractului-prin-care-ford-preiauzina-daewoo-sid1671. Fiecare membru al echipei a avut o contributie majora.php?lang=ro&id=3083 *** http://www.avas.php?unde=doc&id=23949&idlnk=&cat=5777 *** http://www.gov. Norbert Schimitz Privatizarea in tarile in tranzitie si in curs de dezvoltare. Fiecare membru a avut de facut o parte din fiecare capitol.pdf ***http://www.ro/articol/Economie/33071/Vladescu-Ford-va-deveni-actionar-laAutomobile-Craiova-cel-tarziu-in-ianuarie-2008. Christine Philipp. Cercetarea prealabila si intocmirea studiului de caz s-a facut prin conlucrarea efectiva a membrilor echipei .html ***http://www. Colaboarea membrilor echipei s-a desfasura armonios.eu/ *** http://www. precum ziare. prezentarea concreta a faptelor. Economica. fiecare persoana acordand studiului de caz aproximativ 40 ore de lucru . analiza datelor culese si prezentarea concluziilor si a recomandarilor propuse.ro/ *** http://ro.ro/index. dr. reviste economice. Jurgen Klenk. Reforma. Bucuresti. Necula (Baldan) D.minind.informatiiauto.ro. fiecare persoana relizandu-si sarcinile cu seriozitate si constiinciozitate.ro/upload/Procedura_OUG3.avas. Etapele parcurse in realizarea proiectului s-au succedat in mod firesc incepand cu preluarea informatiilor.cotidianul. 2007 *** http://www. 1993 4.org/wiki/Privatizare *** http://www. pentru fiecare cerinta acordandu-se aceeasi importanta si atentie in solutionare corecta si pe cat posibil completa a acesteia .

wall-street.ro .ro/stiri-revista-presei/Actualitate/74600/UE-investigheaza-privatizareaDaewoo.ro/articole/stiri/lege_speciala_pentru_privatizarea_automobile_craiova.html ***http://stirile.***www.Buletinul Oficial al Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile din Romania ***www.197767.29k ***www.standard.inss.ro/.wall-street.bbc.ro/stiri/stirea-556537.htm ***http://www.ro/articole/romania-punct-cheie-in-expansiunea-ford-ineuropa/107293 *** http://www.gardianul.acarom.tmctv.ro/articol_140441/automobile_craiova_intra_in_era_ford_cu_un_business_plan_ de_2_mld__euro.ro .guv.42k ***http://www..ro/tag/privatizarea_automobile_craiova.ro.ro/articol_54907.ro – Site oficial al Asociatiei Constructorilor de Automobile din Romania ***www.zf.ro/articol/Auto/30038/Ford-Vrem-sa-cumparam-Daewoo-Craiovapentru-a-face-fata-cererii-in-Europa.aro.com/stire/privatizarea-daewoo-sub-lupa-ce ***www..bloombiz.ro/articol_32722/autobmobile_craiova__o_afacere_vitala_pentru_ford.uk/romanian/news/story/2008/03/080321_ford_craiova.monitoruloficial.europa.presaonline.dacia.presaonline.html ***www.Site oficial SC Automobile Craiova SA ***www.html ***www.ro-Site ofical SC ARO SA ***www.htm ***www.co.html ***www.ro/articol_105035/privatizarea_daewoo_craiova_va_fi_finalizata_in_vara_anului _2007 ***www.html ***http://business.html ***www.Site oficial al AVAS ***www.com/2007/07/ford-tot-mai-aproape-de-craiova.capital.ro/2007/07/07/economiec1/in_sfarsit_vin_americanii_automobile_craiova_devine_uzina_ford-s97560.Site oficial al Uniunii Europene ***www.eu .ro .Site oficial Guvernul Romaniei *** www. html ***http://www.Site oficial al Monitorului Oficial al Romaniei ***www.ziare-live.html ***www.apia.roportal.html 50 .ht ml .rol.html .blogspot.autospot.Site oficial Dacia Groupe Renault ***www./16723/stiri-auto--ce-va-aviza-in-curand-privatizarea-automobilecraiova.9am.banknews.be – Site oficial al Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile ***www.acea.ro/articol/Economie/33287/Investitori-britanici-pentru-Aeroportul-dinCraiova-dupa-ce-For ***www.ro.ro/content/view/59539/3/ ***http://www.html ***http://www.acsa.avas.masini.html ***http://ford.autosales.ro/stiri/citeste_stire/3829/cel-putin-patru-furnizori-ford-vor-sa-vina-lacraiova.zf.ro .ro/stire/9963_vosganian_speram_ca_anul_acesta_privatizarea_daewoo_ craiova_sa_fie_incheiata.com/stire/comisia-europeana-nu-poate-confirma-aprobareaprivatizarii-automobile-craiova.shtml ***http://www.ro/articole-45-comisia-europeana-suspenda-tranzactia-daewoo-craiovacatre-ford.ro – Site oficial al Institutului National de Statistica ***www.

html 51 .ro/articol/Auto/30038/Ford-Vrem-sa-cumparam-Daewoo-Craiovapentru-a-face-fata-cererii-in-Europa.***http://www.wall-street. html ***http://ford.masini.html ***http://business.standard.ro/content/view/59539/3/ ***http://www.adevarul.auto.ro/articole/europa-centrala-si-de-est-devine-teren-fertil-pentruproducatorii-auto/332111 ***http://www.ro/articole/romania-punct-cheie-in-expansiunea-ford-ineuropa/107293 ***http://www.ro/features/auto-economie/Ford-ar-putea-amana-investitia-de-laCraiova-pentru-2009--a28576.html ***http://www.rol.ro/features/auto-economie/Ford-ar-putea-amana-investitia-de-laCraiova-pentru-2009--a28576.ro/stiri/citeste_stire/3829/cel-putin-patru-furnizori-ford-vor-sa-vina-lacraiova.htm ***http://www.ro/articole/europa-centrala-si-de-est-devine-teren-fertil-pentruproducatorii-auto/332111 ***http://www.capital.tmctv.ro/tag/privatizarea_automobile_craiova.adevarul.auto.ro/articol_32722/autobmobile_craiova__o_afacere_vitala_pentru_ford.html ***http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful