1.

PÉLDA A KÖNYVVEZETÉS, VALAMINT A
MÉRLEG ÉS AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS
KAPCSOLATÁNAK BEMUTATÁSÁRA

EGY KFT VAGYONÁT AZ ÜZLETI ÉV ELEJÉN
A KÖVETKEZŐ MÉRLEG TARTALMAZZA

AKTÍVÁK

MÉRLEG, 2001. 01. 01.

A tétel megnevezése
A.
A.

BEFEKTETETT
ESZKÖZÖK

Összeg A tétel megnevezése
eFt
D. SAJÁT TŐKE
10000
I. JEGYZETT TŐKE

FORGÓESZKÖZÖK
I. KÉSZLETEK

6000 F.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

4000

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

7-1

PASSZÍVÁK
Összeg
eFt
15000

KÖTELEZETTSÉGEK

5000

20000 FORRÁSOK ÖSSZESEN

20000

AZ ÜZLETI ÉV GAZDASÁGI ESEMÉNYEI eFt-ban I.

1. Anyagfelhasználás
(Költség NŐ. Készlet CSÖKKEN.)
1. Munkabér elszámolása
(Költség NŐ. Kötelezettség NŐ.)
3. Társadalombiztosítási járulék
(Költség NŐ. Kötelezettség NŐ.)
4. Értékcsökkenési leírás
(Költség NŐ. Befektetett eszköz CSÖKKEN.)
5. Helyi adó elszámolása
(Egyéb ráfordítás NŐ. Kötelezettség NŐ.)
6. Kamatfizetés
(Pénzügyi műveletek ráfordítása NŐ.
Pénzeszköz CSÖKKEN.)
7. Befektetett eszköz átadása térítés nélkül
(Rendkívüli ráfordítás NŐ.
Befektetett eszköz CSÖKKEN.)

7-2.1

2000
1000
300
800
100
200
400

AZ ÜZLETI ÉV GAZDASÁGI ESEMÉNYEI eFt-ban II.

1. Saját termelésű készletet értékesített, a
fizetésre később kerül sor.
(Követelés NŐ. Árbevétel NŐ.)
• Kártérítést kapott.
(Pénzeszköz NŐ. Egyéb bevétel NŐ.)
10. Kamatot kapott.
(Pénzeszköz NŐ. Pénzügyi műveletek
bevétele NŐ. )
1. Elévült kötelezettség elszámolása.
(Kötelezettség CSÖKKEN. Rendkívüli bevétel
NŐ.)
• Saját termelésű készletek állománya összességében nőtt az év során. Elszámolás év végén.
(Készletek NŐ. Aktivált saját teljesítmények
értéke NŐ.)

7-2.2

5000
600
50
100
400

7-3.1
KIVONAT A KFT SZÁMVITELI POLITIKÁJÁBÓL ÉS A SZÁMLARENDJÉBŐL

MEGJEGYZÉSEK

 A vállalkozó a SZÁMVITELI  AZ EGYSZERŰSÍTÉS ÉRDEPOLITIKÁBAN és a SZÁMLAKÉBEN:
• Az általános forgalmi adó
RENDBEN köteles rögzíteni a
kialakított számviteli rendet,
elszámolásától eltekintünk.
• A munkabérből nem vonják
szabályokat.
le a dolgozót terhelő járulékokat.
 A KFT-ben
• A befektetett eszközök
• az eredménykimutatást
számlája a nettó értéket
összköltség eljárással készítik,
tartalmazza, nincs külön
számlája az elszámolt
• a saját termelésű készletek
értékcsökkenésnek.
változását csak év végén
 A társasági adó mértéke a
könyvelik.
jövedelem 18%-a (nincs
adóalapot módosító tétel)
 A Kft 307 eFt osztalékot
fizet.

A FELADAT MEGOLDÁSÁNAK LÉPÉSEI I.
1. A mérlegszámlák nyitása a
naplóban (7-4 vázlat)
2. A mérlegszámlák megnyitása
a főkönyvi számlákon (7-6.1
vázlat)
3. A gazdasági események
rögzítése a naplóban (7-5
vázlat)
4. A gazdasági események
elkönyvelése a főkönyvi
számlákon ( 7-6.1, 7-6.2,
7-6.3 vázlat)
5. A költségszámlák zárása a
naplóban (7-7 vázlat)

7-3.2

1. A költségszámlák zárása a
főkönyvi számlákon (7-6.2,
7-6.3 vázlat)
2. Főkönyvi kivonat
elkészítése (7-8 vázlat)
3. Eredményszámlák zárása a
naplóban (7-9 vázlat)
4. Az eredményszámlák
lezárása a főkönyvi
számlákon, az egyenleg
átvezetése a 493. Adózott
eredmény elszámolása
számlára (7-6.2, 7-6.3
vázlat)

A FELADAT MEGOLDÁSÁNAK LÉPÉSEI II.

7-3.3

1. Az eredménykimutatás
elkészítése, a fizetendő
társasági adó összegének
kiszámítása (7-10 vázlat)

13. A mérlegszámlák zárása a
naplóban (7-12 vázlat)

3. Az adózás előtti eredmény
elszámolásának rögzítése a
naplóban (7-11 vázlat)

14. A mérlegszámlák zárása a
számlavázlatokon (7-6.1,
7-6.2 vázlat)

5. Az adó, részesedés, mérlegszerinti eredmény elszámolása a főkönyvi számlákon
(7-6.1, 7-6.2, 7-6.3 vázlat)

15. A mérleg összeállítása a
mérlegszámlák záróegyenlegéből az üzleti év végén.
(7-13 vázlat)

7-4
A SZÁMLÁK NYITÁSA A NAPLÓBAN

VEGYES NAPLÓ, 2001. 01. 01. – 12. 31.
Sorszám
I.

Gazdasági
esemény
Eszköz számlák
nyitása

Tartozik

Számla
Követel

1. oldal
Összeg
Tartozik Követel
10000

1. Befektetett
eszközök
2. Készletek

6000

38. Pénzeszközök

4000
20000

491. Nyitómérleg
számla

II.

Forrás számlák
nyitása

20000

491. Nyitómérleg
számla

15000

411. Saját tőke
(induló tőke)
45-47. Kötelezettségek

Átvitel:

5000
40000

40000

A GAZDASÁGI ESEMÉNYEK RÖGZÍTÉSE NAPLÓBAN

7-5

VEGYES NAPLÓ, 2001. 01. 01. – 12. 31.
Sorszám

Gazdasági
esemény

Tartozik

Számla
Követel
Áthozat:

1.

Anyagfelhasználás

51. Anyagköltségek

2. Készletek

2.

54. Bérköltségek

3.

Munkabér
elszámolása
Tb járulék

4.

Écs leírás

57. Écs leírás

5.

Helyi adó
elszámolása
Kamatfizetés

86. Egyéb ráfordítások
87. Pénzügyi műveletek ráfordításai
88. Rendkívüli
ráfordítások
31. Vevők

45-47.
Kötelezettségek
45-47.
Kötelezettségek
1. Befektetett
eszközök
45-47.
Kötelezettségek
38. Pénzeszközök

6.
7.

9.

Térítés nélküli
átadás
Saját termelésű
készlet értékesítése
Kapott kártérítés

10.
11.

8.

12.

56. Bérjárulékok

1. Befektetett
eszközök
91. Árbevétel

38. Pénzeszközök

96. Egyéb bevételek

Kapott kamat

38. Pénzeszközök

Elévült kötelezettség elszámolása
Saját termelésű
készlet növekedése

45-47.
Kötelezettségek
2. Készletek

97. Pénzügyi műveletek bevételei
98. Rendkívüli
bevételek
58. Aktivált saját
teljesítmények

Átvitel:

2. oldal
Összeg
Tartozik Követel
40000
40000
2000
2000
1000
1000
300

300

800

800

100

100

200

200

400

400

5000

5000

600
50

600
50

100

100

400

400

50950

50950

7-6.1

A GAZDASÁGI ESEMÉNYEK RÖGZÍTÉSE
A FŐKÖNYVI SZÁMLÁKON I.
1. Befektetett eszközök
I

10000

10000

4
800
400
7
III 8800
10000

2. Készletek
I
12

38. Pénzeszközök
I
9
10

6

4000
600
50

200
III 4450

4650

4650

45-47. Kötelezettségek
11
IV

100
6850

II 5000
2 1000
3
5
27
29

6950

300
100
243
307
6950

31. Köv. áruszáll. (Vevők)

6000
400

1 2000
III 4400

6400

6400

8

15000

II 15000

15000

15000

491. Nyitómérleg számla
II

20000

20000

I

20000

20000

III 5000

5000

5000

419. Mérleg szerinti
eredmény

411. Jegyzett tőke
IV

5000

IV

800

800

30

800

800

492. Zárómérleg számla
III

22650

IV 22650

22650

22650

7-6.2

A GAZDASÁGI ESEMÉNYEK RÖGZÍTÉSE
A FŐKÖNYVI SZÁMLÁKON II.
493. Adózott eredmény
elszámolása
17
18
19
20
21
22
28
29
30

2000
1300
800
100
200
400
243
307
800
6150

16 400
23 5000
24 600
25
50
26 100

51. Anyagköltség
1

2000

13 2000

2000

2000

56. Bérjárulékok
3

300

14

400

1000

14 1000

1000

1000

4

800

15

800

6150

58. Aktivált saját
teljesítmények értéke
400

2

57. Értékcsökkenési leírás
300

300

16

54. Bérköltség

12

400

400

300

800

81. Anyagjellegű
ráfordítások
13

2000

2000

17

2000

2000

800

82. Személyi jellegű
ráfordítások
14
14

1000
300
1300

18

1300

1300

7-6.3

A GAZDASÁGI ESEMÉNYEK RÖGZÍTÉSE
A FŐKÖNYVI SZÁMLÁKON III.
83. Értékcsökkenési leírás
15

800

19

800

800

86. Egyéb ráfordítások
5

800

100

20

100

100

87. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
6

100

400

22

400

400

400

96. Egyéb bevételek
24

600

600

27

9

600

600

243

28

243

243

25

50

50

10

50

50

200

200

91. Árbevétel
23

243

97. Pénzügyi műveletek
bevételei

21

200

88. Rendkívüli ráfordítások 89. Nyereséget terhelő adók
7

200

5000

8

5000

5000

5000

98. Rendkívüli bevételek
26

100

100

11

100

100

7-7
A KÖLTSÉGSZÁMLÁK ZÁRÁSA A NAPLÓBAN

VEGYES NAPLÓ, 2001. 01. 01. – 12. 31.
Sorszám

Gazdasági
esemény

Tartozik

Számla
Követel
Áthozat:

13.

Anyagköltség
átvezetése

81. Anyagjellegű
ráfordítások

51. Anyagköltségek

14.

Bérköltségek és bérjárulékok átvezetése

82. Személyi jellegű
ráfordítások

54. Bérköltségek
56. Bérjárulékok

15.

Értékcsökkenés
átvezetése

83. Értékcsökkenési leírás

57. Értékcsökkenési leírás

Átvitel:

3. oldal

Összeg
Tartozik Követel
50950
50950
2000

2000

1300
800

1000
300
800

55050

55050

7-8

FŐKÖNYVI KIVONAT, 2001. 12. 31.
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

száma
1.
2.
31.
38.
411.
45-47.
491.

8.
9.
10.
11.

51.
54.
56.
57.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

58.
81.
82.
83.
86.
87.
88.
91.
96.
97.
98.

Számla
megnevezése
Befektetett eszközök
Készletek
Követelések áruszáll. és szolg. (Vevők)
Pénzeszközök
Jegyzett tőke
Kötelezettségek
Nyitómérleg számla
Mérlegszámlák összesen
Anyagköltség
Bérköltség
Bérjárulékok
Értékcsökkenési leírás
Aktivált saját teljesítmények értéke
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
Árbevétel
Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevételei
Rendkívüli bevételek
Eredményszámlák összesen

Mindösszesen

Főösszeg
Tartozik
Követel
10000
6400
5000
4650
100
20000
46150
2000
1000
300
800

1200
2000
200
15000
6400
20000
44800
2000
1000
300
800

Egyenleg
Tartozik Követel
8800
4400
5000
4450
15000
6300
22650

400
2000
1300
800
100
200
400

21300

400
2000
1300
800
100
200
400

8900

5000
600
50
100
10250

4800

5000
600
50
100
6150

55050

55050

27450

27450

7-9
AZ EREDMÉNYSZÁMLÁK ZÁRÁSA A NAPLÓBAN
VEGYES NAPLÓ, 2001. 01. 01. – 12. 31.
Sorszám
16.

Gazdasági
esemény

Tartozik

Számla
Követel
Áthozat:

17.

Aktivált saját
teljesítmények
Ráfordítások

18.

Ráfordítások

19.

Ráfordítások

20.

Ráfordítások

21.

Ráfordítások

22.

Ráfordítások

23.

Bevételek

58. Aktivált saját
teljesítmények ért.
493. Adózott eredmény elszámolása
493. Adózott eredmény elszámolása
493. Adózott eredmény elszámolása
493. Adózott eredmény elszámolása
493. Adózott eredmény elszámolása
493. Adózott eredmény elszámolása
91. Árbevétel

24.

Bevételek

96. Egyéb bevételek

25.

Bevételek

26.

Bevételek

97. Pénzügyi műveletek bevételei
98. Rendkívüli
bevételek

493. Adózott eredmény elszámolása
81. Anyagjellegű
ráfordítások
82. Személyi jellegű
ráfordítások
83. Értékcsökkenési leírás
86. Egyéb
ráfordítások
87. Pénzügyi műveletek ráfordításai
88. Rendkívüli
ráfordítások
493. Adózott eredmény elszámolása
493. Adózott eredmény elszámolása
493. Adózott eredmény elszámolása
493. Adózott eredmény elszámolása

Átvitel:

4. oldal

Összeg
Tartozik Követel
55050
55050
400
400
2000

2000

1300

1300

800

800

100

100

200

200

400

400

5000

5000

600

600

50

50

100

100

66000

66000

EREDMÉNYKIMUTATÁS, 2001. 12. 31.
A tétel megnevezése
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
A.
VIII.
IX.
B.
C.
X.
XI.
D.
E.
XII.
F.
22.

Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmények értéke
Egyéb bevételek
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)
Pénzügyi műveletek bevételei
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)
Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B)
Rendkívüli bevételek
Rendkívüli ráfordítások
Rendkívüli eredmény (X-XI)
Adózás előtti eredmény (±C ±D)
Adófizetési kötelezettség [(1350x18):100=243]
Adózott eredmény (E-XII)
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

23.
G.

Jóváhagyott osztalék, részesedés
Mérleg szerinti eredmény (±F+22-23)

7-10
Összeg eFt

5000

400
600
2000
1300
800
100
1800
50
200
-150
1650
100
400
-300
1350
243
1107
307
800

AZ ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ELSZÁMOLÁSÁNAK
RÖGZÍTÉSE A NAPLÓBAN

VEGYES NAPLÓ, 2001. 01. 01. – 12. 31.
Sorszám

Gazdasági
esemény

Tartozik

Számla
Követel
Áthozat:

7-11

5. oldal

Összeg
Tartozik Követel
66000
66000

27.

Adófizetési
kötelezettség

89. Nyereséget terhelő adók

45-47. Kötelezettségek

243

243

28.

Ráfordítás számla
zárása

493. Adózott eredmény elszámolása

89. Nyereséget terhelő adók

243

243

29.

Részesedés elszámolása

493. Adózott eredmény elszámolása

45-47. Kötelezettségek

307

307

30.

A mérleg szerinti
eredmény kimutatása

493. Adózott eredmény elszámolása

419. Mérleg szerinti
eredmény

800

800

Átvitel:

67593

67593

7-12
A MÉRLEGSZÁMLÁK ZÁRÁSA A NAPLÓBAN
VEGYES NAPLÓ, 2001. 01. 01. - 12. 31.
Sorszám

III.

IV.

Gazdasági
esemény

Eszköz számlák
zárása

Tartozik

Számla
Követel
Áthozat:

22650

492. Zárómérleg
számla

Forrás számlák
zárása

6. oldal
Összeg
Tartozik Követel
67593
67593

1. Befektetett
eszközök
2. Készletek

8800

31. Köv. áruszáll.
(Vevők)
38. Pénzeszközök

5000

4400

4450
22650

492. Zárómérleg
számla

15000

411. Saját tőke
(induló tőke)
419. Mérleg szerinti eredmény
45-47. Kötelezettségek

800
6850
ÖSSZESEN:

112893

112893

7-13

AKTÍVÁK

MÉRLEG, 2001. 12. 31.

A tétel megnevezése
A.
B.

BEFEKTETETT
ESZKÖZÖK

Összeg
eFt

PASSZÍVÁK

A tétel megnevezése

D. SAJÁT TŐKE
8800
I. JEGYZETT TŐKE

Összeg
eFt
15000

FORGÓESZKÖZÖK
I. KÉSZLETEK

4400

VII. MÉRLEG SZERINTI
EREDMÉNY

II. KÖVETELÉSEK
Vevők

5000 F.

KÖTELEZETTSÉGEK

6850

22650 FORRÁSOK ÖSSZESEN

22650

IV. PÉNZESZKÖZÖK

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

800

4450

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful