Curs 24 Pediatrie

Patologie indusă prenatal
-factorul genetic: -predispoziţie pt.boală -boală->boli genetice -debutul bolilor genetice: -viaţa fetală -imediat după naştere -în cursul copilăriei -gena = unitatea de bază a eredităţii -60.000-100.000 gene -controlează sinteza unei proteine specifice -funcţiile ADN: -transmite informaţia genetică -controlează sinteza proteică -condiţionează variabilitatea organismului uman -informaţia genetică stocată în ADN->transmitere în copie în ARN->transcriptul ARN devine matrice pt.aminoacizi -clasificarea celulelor: • celule somatice->23 perechi de cromosomi: -22 perechi de cromosomi somatici (autosomi) -1 pereche de cromosomi sexuali (gonosomi) • celule germinative->23 cromosomi -genele: -dispoziţie liniară pe cromosomi -gene perechi (alele): -identice->homozigote -diferite->heterozigote -expunere fenotipică: -caractere morfologice,moleculare,funcţionale -recesiv sau dominant -mutaţia: -alterarea informaţiei genetice -consecinţa->modificare structurală sau funcţională -exprimare fenotipică prin alterarea structurii proteinelor -genotip = totalitatea informaţiilor ereditare existente într-un cromosom -fenotip = totalitatea caracterelor morfologice,moleculare şi funcţionale -transmiterea bolilor genetice->în funcţie de modul de transmisie există 5 grupe de boli genetice: 1. boli mendeliene (monogenice) -există o singură genă mutantă -transmitere previzibilă 2. boli cromosomiale->exces sau deficit de material genetic 3. boli multifactoriale (poligenice)->interacţiune între factorii genetici şi factorii de mediu 4. boli proliferative nefamiliale->modificarea ADN din celulele somatice 5. boli mitocondriale -transmiterea bolilor mendeliene: 1. transmitere A-D -boli manifeste în stări de homozigot sau heterozigot -suficientă o genă anormală pe un cromosom somatic -probabilitate la descendenţi->50% (1/2) -reguli: -usu.un părinte are boala dar există şi mutaţii de novo -copilul fără boală din părinţi cu boală are urmaşi fără boală -riscul de transmitere este egal pt.ambele sexe

-ex.boala Marfan,osteogeneza imperfecta,scleroza tuberoasă,neurofibromatoza,coreea Huntington 2. transmitere A-r -gena moştenită de la ambii părinţi->boala evidentă doar la homozigoţi -heterozigotul = purtător sănătos -riscul de transmitere: -pt.boală = 1 / 4 (25%) -pt.heterozigot = 1 / 2 (50%) -model de transmitere pt.majoritatea bolilor 3. transmitere X-linkată a) transmitere dominantă -tatăl bolnav transmite boala tuturor fiicelor->fiii sunt normali -mama bolnavă transmite boala la toţi copiii -ex.rahitismul vitamino-D rezistent hipofosfatemic b) transmitere recesivă -afectează esp.♂ -mama este usu.purtătoare -tatăl bolnav nu transmite boala fiilor,fiicele sunt purtătoare -mama purtătoare transmite starea de purtător la 1 / 2 din fiice şi starea de boală la 1 / 2 din fii -ex.hemofilie A şi B;diabet insipid nefrogen;distrofie musculară tip Duchenne -transmiterea bolilor genetice multifactoriale: -există o interacţiune între factorul genetic (mai multe gene ) şi factorii de mediu -frecvenţă mai mare intrafamilial->gene identice,condiţii de mediu asemănătoare -boala afectează 5-10% dintre rudele de gradul I -ex.HTA,boala ulceroasă,schizofrenia,cancerele -malformaţiile congenitale->defect de tub neural,MCC -diagnosticarea bolilor genetice: -identificarea enzimelor specifice absente -evidenţierea unor proteine anormale -analiza ADN->identificarea genei -pedigree-ul familial->indică frecvenţa bolii în familie,modul de transmitere -dg.prenatal: -opţiune pt.întreruperea sarcinii -intervenţie precoce->intrauterin,imediat post-partum -tehnici: 1. testarea sângelui matern -α-fetoproteina ↑ în defecte de tub neural,obstrucţie intestinală 2. analiza ţesutului fetal a) analiza lichidului amniotic->celularitate,biochimie -raport lecitină/sfingomielină pt.maturarea plămânilor -bilirubina->amploarea hemolizei b) analiza vilozităţilor coriale -citogenetică (ADN celular)->thalasemie,hemofilie A,fenilcetonurie -cariotip->trisomia 21,sdr.Turner -determinări enzimatice->galactozemie,boala Gaucher 3. vizualizarea embrionului sau fătului prin echografie -hidrops fetal->incompatibilitate de Rh severă -hidronefroză->malformaţii obstructive de tract urinar -deficit de tub neural->spina bifida -indicaţii pt.amniocenteză sau biopsie de vilozităţi coriale: -mama > 35 ani -cuplul a avut un copil cu boli cromosomiale,boală genetică de metabolism,defect de tub neural -screening genetic: -indicaţii->populaţii cu risc pt.o boală genetică -populaţia generală pt.fenilcetonurie,hipotiroidism congenital -ex.screening pt.heterozigoţi->siclemie la negrii

Bolile cromosomiale
-cromosomii: -apar în cursul diviziunii celulare -sunt alcătuiţi din lanţuri lungi de molecule de ADN -conţin informaţia genetică necesară creşterii şi diferenţierii -23 perechi->22 autosomi + 1 genosomi -celulele somatice sunt diploide (2*23 cromosomi) -celulele sexuale sunt haploide (23 cromosomi) -structura: -2 cromatide unite în centromer->metacentrice,submetacentrice,acrocentrice -braţ scurt (p) + braţ lung (q) -metode de investigare: 1. cariogramă -se efectuează în cursul diviziunii celulare -gruparea cromosomilor în perechi în funcţie de mărime,centromeri,benzi -normal->46 XX sau 46 XY -patologie: + sau – înaintea numărului cromosomilor->trisomii sau monosomii + sau – după numărul cromosomilor->surplus sau lipsă de material genetic del = deleţie inv = inversaţie dup = duplicaţie t = translocaţie 2. cromatina sexuală -corpuscul Barr->număr în funcţie de inactivarea unui cromosom X (n = X-1) -absent : < 2 cr.X 1 -> 2 cr.X 2-> 3 cr.X 3->4 cr.X -anomaliile cromosomiale = erori în diviziunea celulară 1. anomalii numerice (aneuploidii)->rezultatul non-disjuncţiei (diviziune inegală) a) trisomia şi monosomia lipsă de clivaj

2 cromosomi ai unei perechi migrează în aceeaşi celulă fiică

celulă fiică cu cromosom în exces celulă fiică cu cromosom lipsă (trisomie) (monosomie) b) aneuploidia -înainte de fertilizare afectează toate celulele -după fertilizare->mozaicism 2. poliploidia->numărul cromosomilor este un multiplu al numărului haploid (23) -rezultă prin contribuţia dublă de material genetic->un ovul fecundat de 2 spermatozoizi -triploidie->69 cromosomi -tetraploidie->92 cromosomi -usu.incompatibilitate cu viaţa extrauterină 3. anomalii structurale->rupturi şi reuniri întâmplătoare o deleţia->rupere sau pierdere o cromosom inelar->deleţia ambelor braţe cu reunirea fragmentelor rămase o translocaţia->detaşarea unui fragment de cromosom cu ataşarea altuia în loc o inversia->rupturi duble,cu schimbarea poziţiei celor 2 fragmente

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful