You are on page 1of 6

Aliran Tunai

Penyata Aliran Tunai ( Cash Flow )

Jumlah Pendapatan a
Jumlah Keperluan b
Jumlah Kehendak b
Jumlah Simpanan b
Aliran Tunai ( a b )

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,115.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

372.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62.05

Jan

0.00

0.00

Feb

Mac

0.00

April

0.00

Mei

0.00

Jun

0.00

Julai

PENDAPATAN
Jualan

2000.00

Elaun / Bonus
Pindah dari Simpanan
Lain-lain
Jumlah PENDAPATAN

2000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

KEPERLUAN
Air / Pembentungan
Ansuran Kenderaan

125.00

Ansuran Rumah / Sewa

350.00

Barangan Dapur / Makan

300.00

Elektrik

30.00

Insuran Hayat / Kesihatan


Kredit Kad ( minimum )

100.00
60.00

Pembaikian Kereta / Rumah


Penjagaan Anak
Penyelenggaraan
Petrol

100.00

Pinjaman Pelajaran ( minimum )

50.00

Rawatan Klinik
Zakat
Lain-lain
Lain-lain
Jumlah KEPERLUAN

1,115.00

SIMPANAN
Pemotongan KWSP

200.00

Pelaburan
Pindah ke Bank / Simpanan
Tabung Kecemasan

150.00
50.00

Tambahan bayar ansuran


Tambahan bayar Kad Kredit

50.00

Lain-lain
Jumlah SIMPANAN

450.00

Page 1

Aliran Tunai
KEHENDAK
Hiburan

100.00

Internet

88.00

Langganan ( Astro dll )

49.95

Majalah / Surat Khabar dll


Menderma / Sedekah
Pakaian

35.00

Pengubahsuaian rumah / kereta


Percutian
Telefon

100.00

Lain-lain
Jumlah KEHENDAK

372.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Peratus Aliran Tunai

Keperluan
Kehendak
Simpanan

1,115.00
372.95
450.00
Simpanan, 23%

Kehendak, 19%

Page 2

Keperluan,
58%

Aliran Tunai

www.takafulmalaysia.net
Jumlah

Purata
Bulanan

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

166.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,115.00

92.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

372.95

31.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

450.00

37.50

62.05

5.17

0.00

Ogos

0.00

Sept

0.00

0.00

0.00

0.00

Okt

0.00

0.00

0.00

0.00

Nov

0.00

0.00

0.00

0.00

Dis

0.00

0.00

0.00

Jumlah

0.00

0.00

0.00

Page 3

Purata
Bulanan

2000.00

166.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2000.00

166.67

0.00

0.00

125.00

10.42

350.00

29.17

300.00

25.00

30.00

2.50

100.00

8.33

60.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

8.33

50.00

4.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,115.00

92.92

200.00

16.67

0.00

0.00

150.00

12.50

50.00

4.17

0.00

0.00

50.00

4.17

0.00

0.00

450.00

37.50

Aliran Tunai

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Page 4

100.00

8.33

88.00

7.33

49.95

4.16

0.00

0.00

0.00

0.00

35.00

2.92

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

8.33

0.00

0.00

372.95

31.08

Panduan
Panduan Penggunaan Ringkas
1. Sila isikan nilai dalam kotak biru sahaja.

2 Untuk peratusan aliran tunai jumlah hendaklah dimasukkan secara manual berpandukan jumlah kategori mas
3. Aliran tunai positif adalah objektif yang dikehendaki dalam pengurusan kewangan
4. Peratusan aliran tunai bertujuan untuk mengetahui keseimbangan perbelanjaan

* Jumlah yang dimasukkan adlah sebagai contoh sahaja

Page 5

Panduan

ual berpandukan jumlah kategori masing-masing

Page 6