ЛЕГЕНДА

:
ЕР
ЕЕ
ЕЕС
ИЕ
ИИ
ИИС
ИМ
ИТ

Електротехничко и рачунарско инењерство
Електроенергетика
Електроенегетски системи
Индустријска енергетика
Инжењер информатике
Инжењер информатике и статистике
Инжењерски менаџмент
Информационе технологије

МЕХ
ПИ
ПИМ
ПМ
ПРМ
ПТИ
РТ
ТИ
ТИ5

Мехатроника
Професор информатике
Производно-информатички менаџмент
Предузетнички менаџмент
Производни менаџмент
Професор технике и информатике
Рачунарска техника
Техника и информатика
Техника и информатика 5. година

ДТЕ
ДЕР
ДДУ
ДМ
ДИМ

Мастер за електронско учење
Мастер Електротехничко и рачунарско инжењерство
Мастер за даљинско управљање
Мастер Мехатроника
Мастер Инжењерски менаџмент

Распоред испита - Мајски апсолвентски рок
Учионица

2006

Време

2006
2006
2006
2006

800109
310312
2421260
2421261
2431260
2431261
300225
300447
400326
1301200
2411260
2411261
3201261
3201266
6301266
500247
3101261
3101266
2201260
2201261
2201267
507
609
663
514
566
613
310229
3201177
6301177
3101177
632
687
3201166
3201167
3101166
3101167
310224
310332
310111
2421032

Датум

2006
2006
2006

Трибологија
Нове технологије
Техничко цртање
Техничко цртање помоћу рачунара
Техничко цртање
Техничко цртање помоћу рачунара
Техничко цртање и моделирање
Технолошки процеси
Техничко цртање и моделирање
Рачунарска графика
Техничко цртање
Техничко цртање помоћу рачунара
Техничко цртање помоћу рачунара
Технологија обраде
Технологија обраде
Технолошки процеси
Техничко цртање помоћу рачунара
Технологија обраде
Техничко цртање
Техничко цртање помоћу рачунара
Технологија обраде и процеси
Рачунарска графика
Рачунарска графика
Технологија обраде
Технологија обраде и процеси
Технологија обраде и процеси
Технологија обраде и процеси
Привредно право
Привредно право и право ЕУ
Привредно право и право ЕУ
Привредно право и право ЕУ
Привредно право
Привредно право и право ЕУ
Практикум из економије и предузетништва
Практикум из менаџмента и маркетинга
Практикум из економије и предузетништва
Практикум из менаџмента и маркетинга
Менаџмент пројектима
Менаџмент производа
Теорија одлучивања
Економија предузетништва

Шифра
предмета

Смер

2006
2006
2006
2006
2009
2009
2009
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2009
2006
2006
2006
2006
2006

Предмет

7. и 8. мај 2013.
Семестар

Наставни
план

Пријављивање испита

1
2
1
2
2
4
3
3
1
2
2
4
2
2
2
4
1
2
6

ДМ
ДИМ
ИИ
ИИ
ИИС
ИИС
ИМ
ИМ
ИТ
МЕХ
ПИ
ПИ
ПИМ
ПИМ
ПМ
ПМ
ПРМ
ПРМ
ПТИ
ПТИ
ПТИ

8
4
8

ДИМ
ПИМ
ПМ
ПРМ

13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30

212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
каб. 125
каб. 125
каб. 125
каб. 125
каб. 125
каб. 125
16
16
16
16
16
16
16
16

4
6
4
6

5

ПИМ
ПИМ
ПРМ
ПРМ
ДИМ
ДИМ
ДИМ
ИИ

Наставник

Др С. Радоњић, Др З. Југовић
Др С. Радоњић, Др Р. Славковић
Др Снежана Радоњић
Др Снежана Радоњић
Др Снежана Радоњић
Др Снежана Радоњић
Др Снежана Радоњић
Др Снежана Радоњић
Др Снежана Радоњић
Др Снежана Радоњић
Др Снежана Радоњић
Др Снежана Радоњић
Др Снежана Радоњић
Др Снежана Радоњић
Др Снежана Радоњић
Др Снежана Радоњић
Др Снежана Радоњић
Др Снежана Радоњић
Др Снежана Радоњић
Др Снежана Радоњић
Др Снежана Радоњић
Др Снежана Радоњић
Др Снежана Радоњић
Др Снежана Радоњић
Др Снежана Радоњић
Др Снежана Радоњић
Др Снежана Радоњић
Др Миодраг Мићовић
Др Миодраг Мићовић
Др Миодраг Мићовић
Др Миодраг Мићовић
Др Миодраг Мићовић
Др Миодраг Мићовић
Др Ј. Весић, Др В. Радовановић
Др Ј. Весић, Др В. Радовановић
Др Ј. Весић, Др В. Радовановић
Др Ј. Весић, Др В. Радовановић
Др Јасмина Весић Васовић
Др Јасмина Весић Васовић
Др Јасмина Весић Васовић
Др Јасмина Весић Васовић

2009
2009
2009
2006
2006
2006
2006
2009
2006
2006
2009
2009
2006
2006
2006
2006

2006
2006
2006
2006
2006
2009

Економија предузетништва
Индустријски менаџмент
Стратегијски менаџмент
Економија предузетништва
Индустријски менаџмент
Пословна политика и предузетништво
Стратегијски менаџмент
Економија предузетништва
Економија предузетништва
Индустријски менаџмент
Пословно одлучивање
Стратегијски менаџмент
Економија предузетништва
Индустријски менаџмент
Пословна политика и предузетништво
Стратегијски менаџмент
Стратегијски менаџмент
Нанотехнологије у електротехници
Електротехнички материјали
Електрохемијски уређаји и постројења
Нове производне технологије
Електрохемијски уређаји и постројења
Материјали
Електротехнички материјали
Електрохемијски уређаји и постројења
Нове производне технологије

300442
300331
300661
3201032
3201078
3201160
3201239
500441
6301032
6301078
500334
500661
3101032
3101078
3101160
3101239
673
710117
1101054
1111055
1111136
1121055
1301105
101444
236
298

4
3
6
4
5
8
6
4
1
5
3
6
4
5
8
6

ИМ
ИМ
ИМ
ПИМ
ПИМ
ПИМ
ПИМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПМ
ПРМ
ПРМ
ПРМ
ПРМ

4
8
8
8
2
4

ДЕР
ЕЕ
ЕЕС
ЕЕС
ИЕ
МЕХ
РИ

13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May

11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
лаб
лаб
лаб
лаб
лаб
лаб
лаб
лаб
лаб

Др Јасмина Весић Васовић
Др Јасмина Весић Васовић
Др Јасмина Весић Васовић
Др Јасмина Весић Васовић
Др Јасмина Весић Васовић
Др Јасмина Весић Васовић
Др Јасмина Весић Васовић
Др Јасмина Весић Васовић
Др Јасмина Весић Васовић
Др Јасмина Весић Васовић
Др Јасмина Весић Васовић
Др Јасмина Весић Васовић
Др Јасмина Весић Васовић
Др Јасмина Весић Васовић
Др Јасмина Весић Васовић
Др Јасмина Весић Васовић
Др Јасмина Весић Васовић
Др Биљана Анђелић
Др Биљана Анђелић
Др Биљана Анђелић
Др Биљана Анђелић
Др Биљана Анђелић
Др Биљана Анђелић
Др Биљана Анђелић
Др Биљана Анђелић
Др Биљана Анђелић

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2009

2006
2006
2006
2009
2009
2006
2006
2006
2006
2006
2009
2009
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

Виртуелна инструментација
Управљање електромоторним погонима
Регулација електромоторних погона
Виртуелна инструментација
Асинхроне машине
Електричне машине
Енергетски трансформатори
Електромоторни погони
Електромоторни погони
Регулација електромоторних погона
Електричне машине
Електричне машине 1
Асинхроне машине
Електричне машине
Електричне машине
Електричне машине
Електричне машине 1
Електромоторни погони
Електромоторни погони
Електромоторни погони
Електромоторни погони
Електромоторни погони
Енергетски трансформатори
Регулација електромоторних погона
Регулација електромоторних погона
Интелигентни сензори
FPGA дизајн
Пројектовање дигиталних система
Увод у програмирање
Архитектура и организација рачунара
Архитектура и организација рачунара
Организација рачунарских система
Организација рачунарских система
Увод у програмирање
Архитектура и организација рачунара
Рачунарски системи
Рачунарски системи
Архитектура и организација рачунара
Архитектура рачунара
Организација рачунарских система
Анализа перформанси рачунара
Архитектура рачунара 1
Архитектура рачунара 2
Лабораторијске вежбе 1
Лабораторијске вежбе 2
Лабораторијске вежбе 3
Оперативни системи 1
Паралелни рачунарски системи
Поузданост рачунарских система
Увод у ВЛСИ пројектовање
Увод у програмирање
Анализа перформанси рачунара
Архитектура и организација рачунара
Архитектура и организација рачунара
Архитектура и организација рачунара
Оперативни системи
Оперативни системи 2
Паралелни рачунарски системи
Рачунарски ВЛСИ

700113
700202
710115
620113
1101010
1101042
1101064
1111044
1121044
1121208
1301042
101553
279
274
324
425
217
28
116
225
283
327
275
284
332
700201
711119
710106
1101275
2421006
2431006
300462
400262
1301275
2411006
3201205
6301205
2201006
101558
101662
1201005
1201007
1201008
1201096
1201097
1201098
1201144
1201157
1201162
1201273
1201275
397
320
513
559
328
375
336
334

6
5
5
7
7
8
6
5

ДДУ
ДДУ
ДЕР
ДТЕ
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕС
ИЕ
ИЕ
МЕХ
РИ

2
3
3
4
2
2
3
4
5
3
5
6
8
3
4
5
6
7
5
7
8
7
2

ДДУ
ДЕР
ДЕР
ЕЕ
ИИ
ИИС
ИМ
ИТ
МЕХ
ПИ
ПИМ
ПМ
ПТИ
РИ
РИ
РТ
РТ
РТ
РТ
РТ
РТ
РТ
РТ
РТ
РТ
РТ

13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May

14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Др Мирослав Бјекић
Др Мирослав Бјекић
Др Мирослав Бјекић
Др Мирослав Бјекић
Др Мирослав Бјекић
Др Мирослав Бјекић
Др Мирослав Бјекић
Др Мирослав Бјекић
Др Мирослав Бјекић
Др Мирослав Бјекић
Др Мирослав Бјекић
Др Мирослав Бјекић
Др Мирослав Бјекић
Др Мирослав Бјекић
Др Мирослав Бјекић
Др Мирослав Бјекић
Др Мирослав Бјекић
Др Мирослав Бјекић
Др Мирослав Бјекић
Др Мирослав Бјекић
Др Мирослав Бјекић
Др Мирослав Бјекић
Др Мирослав Бјекић
Др Мирослав Бјекић
Др Мирослав Бјекић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић

00 16.00 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 лаб лаб лаб лаб лаб лаб лаб лаб лаб лаб лаб лаб лаб лаб лаб лаб лаб лаб 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 Др Синиша Ранђић Др Љубиша Папић Др Љубиша Папић Др Љубиша Папић Др Љубиша Папић Др Љубиша Папић Др Љубиша Папић Др Љубиша Папић Др Љубиша Папић Др Љубиша Папић Др Љубиша Папић Др Љубиша Папић Др Љубиша Папић Др Љубиша Папић Др Љубиша Папић Др Љубиша Папић Др Љубиша Папић Др Љубиша Папић Др Љубиша Папић Др Љубиша Папић Др Љубиша Папић Др Љубиша Папић Др Љубиша Папић Др Љубиша Папић Др Милорад Пантелић Др Момчило Вујичић Др Момчило Вујичић Др Момчило Вујичић Др Момчило Вујичић Др Момчило Вујичић Др Момчило Вујичић Др Момчило Вујичић Др Момчило Вујичић Др Момчило Вујичић Др Момчило Вујичић Др Момчило Вујичић Др Момчило Вујичић Др Момчило Вујичић Др Момчило Вујичић Др Момчило Вујичић Др Момчило Вујичић Др Момчило Вујичић Др Момчило Вујичић Др Владица Мијаиловић Др Владица Мијаиловић Др Владица Мијаиловић Др Владица Мијаиловић Др Владица Мијаиловић Др Владица Мијаиловић Др Владица Мијаиловић Др Владица Мијаиловић Др Владица Мијаиловић Др Владица Мијаиловић Др Владица Мијаиловић Др Владица Мијаиловић Др Владица Мијаиловић Др Владица Мијаиловић Др Владица Мијаиловић Др Владица Мијаиловић .00 16.00 13.00 13.00 11.00 11.00 11.00 16..00 11.00 13.00 13.00 11. Обновљиви извори енергије Елементи разводних постројења Електране Електрична вуча Мониторинг и дијагностика.00 16.00 11.00 16..00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 13. Електротехника са електроником Електротехника са електроником Електротехника са електроником Електротехника са електроником Мониторинг и дијагностика.00 13..00 11..00 16.00 16.00 11.00 11.00 11.00 13.00 16.00 13.00 13..2006 2006 2006 2009 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 Системско програмирање Менаџмент квалитетом Интегрисани системи менаџмента Менаџмент квалитетом Менаџмент квалитетом Менаџмент квалитетом Менаџмент квалитетом Теротехнологија Ефективност техничких система Менаџмент квалитетом Менаџмент квалитетом Менаџмент квалитетом Теротехнологија Менаџмент квалитетом Менаџмент квалитетом Теротехнологија Менаџмент квалитетом Теротехнологија Менаџмент квалитетом Менаџмент квалитетом Менаџмент квалитетом Систем квалитета Систем квалитета Систем квалитета Менаџмент квалитетом Примењена енергетска електротехника Електричне инсталације и осветљења Специјалне електричне инсталације Електротехника са електроником Електротехника са електроником Електроинжењерство Микроинсталације и компоненте Електротехника са електроником Електричне инсталације Електротехника са електроником 1 Електротехника са електроником 2 Електричне инсталације Електричне инсталације и осветљења Електричне микроинсталације и компон.00 13.00 16..00 13.00 11.00 16.00 13.00 16.00 11.00 16.00 16.00 11.00 13.00 11.00 13.00 11.00 11.00 11.00 16.00 16.00 13.00 16. Поузданост дистрибутивних система Управљање пројектима Електрична вуча Мониторинг и дијагностика.00 11. Управљање пројектима Електране Електране и разводна постројења Електране и разводна постројења Електрична вуча Елементи разводних постројења 329 710101 310310 1101112 2421112 2431112 300662 300445 1301067 1301112 2411112 3201112 3201252 500662 6301112 6301252 3101112 3101252 1201112 682 785 72 530 626 2201112 310228 1101041 1121226 2421051 2431051 300556 1301126 2411051 2201040 2201052 2201053 594 221 316 521 565 571 617 710119 710118 1101058 1111035 1111036 1111131 1111161 1111280 1121036 1121131 1121280 288 34 228 237 282 2 7 7 6 4 7 2 7 7 3 6 6 1 7 3 2 ДЕР ДИМ ЕЕ ИИ ИИС ИМ ИМ МЕХ МЕХ ПИ ПИМ ПИМ ПМ ПМ ПМ ПРМ ПРМ РТ 4 7 5 5 5 6 5 7 4 5 ПТИ ДИМ ЕЕ ИЕ ИИ ИИС ИМ МЕХ ПИ ПТИ ПТИ ПТИ 6 7 8 8 7 7 8 8 7 ДЕР ДЕР ЕЕ ЕЕС ЕЕС ЕЕС ЕЕС ЕЕС ИЕ ИЕ ИЕ 8 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 15.00 13.

00 14.00 14.00 15.00 14.00 14.00 14.00 14.00 15.00 14.00 15.00 14.00 14.2006 2009 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2006 2009 2006 2006 2006 2009 2006 2006 2006 2009 2009 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2009 2009 2009 2006 2006 Поузданост дистрибутивних система Управљање пројектима Основи машинства Машински елементи CAD/CAЕ конструисање Елементи машина Основи машинства Основи машинства Основи машинства Машински елементи Машински елементи CAD/CAЕ конструисање Машински елементи Машински елементи Основи машинства Основи машинства Основи машинства Основи машинства Основи машинства Системи грејања Обновљиви извори енергије Хидраулика и термотехника Термотехника Термотехника и енергетика Хидраулика и пнеуматика Менаџмент енергетским ресурсима Обновљиви извори енергије Менаџмент енергетским ресурсима Термотехника и енергетика Хидраулика и пнеуматика Хидраулика и термотехника Обновљиви извори енергије Термотехника и енергетика Хидраулика и термотехника Хидраулика и термотехника Хидро и термо системи Хидро и термо системи Интелигентни системи за подршку одлучивању Стручна пракса Организација производње Стручна пракса Организација производње Организација производње Организација производње Организација производње Организација производње Организациони системи Теорија организације Управљање процесима рада Организација рада Управљање пројектима Операциона истраживања Управљање пројектима Операциона истраживања у индустрији Организација рада Увод у менаџмент Операциона истраживања у индустрији Организација рада Организација рада 289 732 1101154 300448 400373 1301057 3201154 6301154 3101154 2201107 101448 610135 533 569 207 263 306 612 660 700203 310115 1101288 300354 1301251 1301287 6301109 500391 3101109 2201251 2201287 101447 611190 599 234 465 516 615 310337 310399 300663 300678 3201148 6301148 3101148 628 679 310331 310227 310221 2421149 2421280 2431146 2431280 300552 300334 300222 400352 1301149 2411149 3 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 4 5 3 3 4 5 7 4 ЕЕ ИМ ИТ МЕХ ПИМ ПМ ПРМ ПТИ РИ ТИ5 ДДУ ДИМ ЕЕ ИМ МЕХ МЕХ ПМ ПМ ПРМ ПТИ ПТИ РИ ТИ5 6 6 7 5 7 ДИМ ДИМ ИМ ИМ ПИМ ПМ ПРМ 6 8 7 8 5 3 2 3 8 6 ДИМ ДИМ ДИМ ИИ ИИ ИИС ИИС ИМ ИМ ИМ ИТ МЕХ ПИ 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 13.00 13.00 14.00 14.00 15.00 14.00 14.00 14.00 14.00 15.00 15.00 14.00 15.00 15.00 15.00 14.00 14.00 14.00 314 314 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 Др Владица Мијаиловић Др Владица Мијаиловић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Снежана Драгићевић Др Снежана Драгићевић Др Снежана Драгићевић Др Снежана Драгићевић Др Снежана Драгићевић Др Снежана Драгићевић Др Снежана Драгићевић Др Снежана Драгићевић Др Снежана Драгићевић Др Снежана Драгићевић Др Снежана Драгићевић Др Снежана Драгићевић Др Снежана Драгићевић Др Снежана Драгићевић Др Снежана Драгићевић Др Снежана Драгићевић Др Снежана Драгићевић Др Снежана Драгићевић Др Зоран Нешић Др Зоран Нешић Др Зоран Нешић Др Зоран Нешић Др Зоран Нешић Др Зоран Нешић Др Зоран Нешић Др Зоран Нешић Др Зоран Нешић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић .00 14.00 15.00 14.00 15.00 14.00 14.00 15.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 15.00 15.00 14.00 15.00 15.00 14.00 14.00 15.00 14.00 15.00 14.00 15.00 15.00 15.00 15.00 14.00 14.

00 16.00 16.00 16.00 15.00 16.00 16.00 15.00 16.00 16.00 15.00 16.00 15.00 15.00 15.00 16.00 16.00 16.00 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Јерослав Живанић Др Јерослав Живанић Др Јерослав Живанић Др Јерослав Живанић Др Јерослав Живанић Др Јерослав Живанић Др Јерослав Живанић Др Јерослав Живанић Др Јерослав Живанић Др Јерослав Живанић Др Борислав Ђорђевић Др Борислав Ђорђевић Др Борислав Ђорђевић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић .00 16.00 15.00 16.00 15.00 16.00 15.00 16.00 15.00 16.00 16.00 16.00 15.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 15.00 15.00 15.00 15.00 16.00 15.00 16.00 16.00 16.00 15.00 15.00 16.00 16.00 15.00 15.00 16.2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2009 2009 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2006 2006 2006 Управљање пројектима Операциона истраживања у индустрији Организација рада Теорија организације Увод у менаџмент Менаџмент инвестицијама Организација рада Увод у менаџмент Увод у менаџмент Операциона истраживања у индустрији Организација рада Теорија организације Увод у менаџмент Организација рада Управљање пројектима Операциона истраживања у индустрији Операциона истраживања у индустрији Организација и економија Организација рада Организација рада Организација рада Организационо понашање Пословна политика и предузетништво Теорија организације Енергетска електромагнетика Специјалне електричне машине Електромагнетна компатибилност Менаџмент енергетским ресурсима Синхроне машине Специјалне електричне машине Електричне машине 2 Електричне машине 2 Синхроне машине Специјалне електричне машине Савремене софтверске архитектуре Савремене софтверске архитектуре Савремене софтверске архитектуре Интеракција човек-рачунар Алати и технологије за електронско учење Интеракција човек-рачунар Алати и технологије за електронско учење Интеракција човек рачунар Оцењивање у електронском учењу Базе података ИКТ 2 Интелигентни системи Софтверско инжењерство Базе података ИКТ 2 Софтверско инжењерство Базе података Електронско учење Интелигентни системи Софтверско инжењерство Вештачка интелигенција Базе података ИКТ 2 Интелигентни системи Образовни рачунарски софтвер ИКТ 2 Електронско учење ИКТ 2 Базе података ИКТ 2 2411280 3201147 3201149 3201248 3201274 6301110 6301149 500222 6301274 3101147 3101149 3101248 3101274 2201149 1201280 620 670 24 230 330 528 624 629 671 710109 710107 310311 310333 1101218 1121227 30 227 280 721 2421212 400683 2411212 700104 710114 711118 620102 620106 620111 2421015 2421090 2421083 2421223 2431015 2431090 2431223 400571 400687 400553 400664 1301018 2411015 2411090 2411083 2411142 3201090 500687 3101090 2201015 2201090 8 5 4 5 2 6 4 2 2 5 4 5 2 6 8 ПИ ПИМ ПИМ ПИМ ПИМ ПМ ПМ ПМ ПМ ПРМ ПРМ ПРМ ПРМ ПТИ РТ 6 7 ДЕР ДЕР ДИМ ДИМ ЕЕ ИЕ 8 6 8 6 2 6 8 6 2 8 5 6 5 6 8 6 2 6 7 2 6 2 6 2 ИИ ИТ ПИ ДДУ ДЕР ДЕР ДТЕ ДТЕ ДТЕ ИИ ИИ ИИ ИИ ИИС ИИС ИИС ИТ ИТ ИТ ИТ МЕХ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИМ ПМ ПРМ ПТИ ПТИ 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 15.00 16.00 16.00 16.00 16.00 15.00 16.00 15.00 16.00 15.00 16.00 16.00 16.00 16.

00 16.00 214 214 214 214 214 214 Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић .00 16.2009 Софтверско инжењерство 2006 Базе података 2006 Софтверско инжењерство 1 Базе података Базе података Вештачка интелигенција 101664 1201015 1201224 610152 791 494 6 5 5 РИ РТ РТ ТИ5 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 16.00 16.00 16.00 16.

00 10.00 10.00 16.00 10.00 16.00 16.00 16.00 10.00 10. Вељовић.00 10. урбанизам и грађевинарство Архитектура.00 10.00 10.2009 2006 2006 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2006 2009 2009 2006 2006 2006 2006 2009 2009 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 Структуре и базе података Структуре и базе података Еко дизајн и окружење Индустријски дизајн Индустријски дизајн Архитектура.00 10.00 10.00 10. урбанизам и грађевинарство Архитектура. урбанизам и грађевинарство Архитектура.00 10.00 10.00 16.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 16.00 16.практикум Програмирање Складишта података Стручна пракса Увод у базе података Анализа ИС Базе података Експертни системи Електронско пословање Заштита информационих система Менаџмент ИС Менаџмент развојем 322 518 310222 300664 3201076 6301009 500464 6301076 3101009 3101076 2201009 610171 91 320 522 578 622 676 6301093 310112 2421048 2421111 300449 300667 300551 300553 300332 400336 400332 2411048 3201004 3201015 3201033 3201048 3201069 3201111 3201115 3201168 3201178 3201222 500467 6301048 500551 6301084 500665 6301111 6301115 500553 500663 6301163 6301164 6301178 6301183 500556 500667 500332 3101004 3101015 3101033 3101048 3101069 3101111 3101115 6 6 3 4 2 4 6 7 1 7 7 4 5 5 5 3 3 3 7 3 8 8 7 8 7 8 7 1 3 3 6 5 3 6 4 5 5 6 5 4 1 3 5 6 3 3 8 8 7 8 7 8 ДИМ ИМ ПИМ ПМ ПМ ПМ ПРМ ПРМ ПТИ ТИ5 ПМ ДИМ ИИ ИИ ИМ ИМ ИМ ИМ ИМ ИТ ИТ ПИ ПИМ ПИМ ПИМ ПИМ ПИМ ПИМ ПИМ ПИМ ПИМ ПИМ ПМ ПМ ПМ ПМ ПМ ПМ ПМ ПМ ПМ ПМ ПМ ПМ ПМ ПМ ПМ ПМ ПРМ ПРМ ПРМ ПРМ ПРМ ПРМ ПРМ 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 16.00 10.00 16.00 16.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 16.00 10.00 16.практикум Софтверски алати за статистику Електронско пословање Електронско пословање Интернет маркетинг Интернет маркетинг Информациони системи у МСП Менаџмент ИС Менаџмент развојем Менаџмент развојем предузећа Пословна политика МСП Пракса Пракса у земљи и/или иностранству Примена ИКТ .00 16.00 10.00 10.00 10.00 10.00 16. урбанизам и грађевинарство Индустријски дизајн Индустријски дизајн Клијентинг Развој информационих система Електронско пословање Менаџмент ИС Анализа ИС Електронско пословање Менаџмент информациони системи Менаџмент развојем предузећа Увод у информационе системе Електронско пословање Увод у информационе системе Електронско пословање Анализа ИС Базе података Експертни системи Електронско пословање Заштита информационих система Менаџмент ИС Менаџмент развојем Практикум из информац.00 16. система Примена ИКТ .00 10.00 10.00 10.00 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Милош Радовановић Др Милош Радовановић Др Милош Радовановић Др Милош Радовановић Др Милош Радовановић Др Милош Радовановић Др Милош Радовановић Др Милош Радовановић Др Милош Радовановић Др Милош Радовановић Др Милош Радовановић Др Милош Радовановић Др Милош Радовановић Др Милош Радовановић Др Милош Радовановић Др Милош Радовановић Др А. Радовановић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић .00 16.00 16.00 10. урбанизам и грађевинарство Архитектура.00 10. урбанизам и грађевинарство Индустријски дизајн Архитектура.00 10.00 10. урбанизам и грађевинарство Индустријски дизајн Индустријски дизајн Архитектура.00 10.00 10. урбанизам и грађевинарство Архитектура. Др В.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 16.

00 10.00 10.00 10.практикум 2006 Информациони системи Информациони системи Информациони системи Менаџмент ИС Менаџмент ИС Практикум из информац. 2006 Примена ИКТ .00 10.2006 Практикум из орган. сист.00 10.00 10. система Високонапонска расклопна опрема Пројектовање помоћу рачунара у енергетици 2006 Техника високог напона 1 2006 Пројектовање помоћу рачунара у енергетици 2006 Релејна заштита 2006 Техника високог напона 2 2006 Пројектовање помоћу рачунара у енергетици 2006 Релејна заштита 2006 Техника високог напона 2 3101169 3101178 1201088 331 394 630 680 696 710104 710110 1101253 1111194 1111209 1111254 1121194 1121209 1121254 7 1 8 ПРМ ПРМ РТ 6 7 7 7 7 7 7 ДЕР ДЕР ЕЕ ЕЕС ЕЕС ЕЕС ИЕ ИЕ ИЕ 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 10.00 10. и информац.00 10.00 10.00 10.00 10.00 217 217 217 217 217 217 217 217 218 218 218 218 218 218 218 218 218 Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Саша Стојковић Др Саша Стојковић Др Саша Стојковић Др Саша Стојковић Др Саша Стојковић Др Саша Стојковић Др Саша Стојковић Др Саша Стојковић Др Саша Стојковић .00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.

00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 10.00 10.00 10.00 11.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 10.00 10.00 10.00 11.00 10.00 10.00 10.2006 2006 2006 2006 2006 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2009 2009 2009 2009 2006 2006 2006 2009 2006 2006 2006 2006 ` 2009 2009 2006 2006 2009 Пројектовање помоћу рачунара у енергетици Релејна заштита Релејна заштита Техника високог напона Техника високог напона Ергономско пројектовање Механичка моделирања и симулација рачунаром Инжењерска механика Техничка механика Увод у техничке системе Техничка механика Увод у техничке системе Увод у техничке системе Инжењерска механика Механика машина и механизама Мехатроника пројекат 1 Мехатроника пројекат 2 Техничка механика Техничка механика Увод у техничке системе Увод у техничке системе Увод у техничке системе Увод у техничке системе Техничка механика 1 Техничка механика 2 Увод у техничке системе Основе инжењерске механикe Механичка моделирања и симулација рачунаром Механичка моделирања и симулација рачунаром Механичка моделирања и симулација рачунаром Инжењерска механика Техничка механика Техничка механика Техничка механика 2 Роботика Вибрације и виброизолација машина CAD/CAM технологије Производне технологије CAD/CAM технологије Програмско управљање машинама Програмско управљање машинама Производне технологије Рачунарски интегрисани системи Производне технологије Производне технологије Производне технологије Аутоматско управљање производним системима Програмско управљање машинама CAD/CAM технологије Производни системи Производни системи Производни системи Аутоматско управљање (ТИ) Аутоматско управљање (ТИ) Програмски управљане машине Програмско управљање машинама Пројектовање процеса помоћу рачунара Пословна етика Менаџмент људским ресурсима Организационо понашање Менаџмент људским ресурсима Организационо понашање Менаџмент људским ресурсима 291 238 286 223 281 310336 800105 1101080 2421255 2421277 2431255 2431277 300116 1301080 1301123 1301124 1301125 1301255 2411255 2411277 3201277 6301277 3101277 2201256 2201257 2201277 101554 600995 611195 600995 464 214 503 560 800101 800104 300666 300554 400466 400665 1301186 1301188 1301204 500554 6301188 3101188 2201014 2201186 600866 600919 610119 600919 536 574 581 534 440 310226 300441 300336 3201113 3201150 500442 3 2 1 2 1 1 3 5 6 7 4 2 1 1 1 1 2 3 1 5 6 5 4 6 7 7 8 5 2 8 7 8 4 3 7 3 4 ДИМ ДМ ЕЕ ИИ ИИ ИИС ИИС ИМ МЕХ МЕХ МЕХ МЕХ МЕХ ПИ ПИ ПИМ ПМ ПРМ ПТИ ПТИ ПТИ РИ ТИ5 ТИ5 ТИ5 ДМ ДМ ИМ ИМ ИТ ИТ МЕХ МЕХ МЕХ ПМ ПМ ПРМ ПТИ ПТИ ТИ5 ТИ5 ТИ5 ТИ5 ДИМ ИМ ИМ ПИМ ПИМ ПМ 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 218 218 218 218 218 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 15 15 15 15 15 15 Др Саша Стојковић Др Саша Стојковић Др Саша Стојковић Др Саша Стојковић Др Саша Стојковић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Новак Недић Др Радомир Славковић Др Радомир Славковић Др Радомир Славковић Др Радомир Славковић Др Радомир Славковић Др Радомир Славковић Др Радомир Славковић Др Радомир Славковић Др Радомир Славковић Др Радомир Славковић Др Радомир Славковић Др Радомир Славковић Др Радомир Славковић Др Радомир Славковић Др Радомир Славковић Др Радомир Славковић Др Радомир Славковић Др Радомир Славковић Др Радомир Славковић Др Радомир Славковић Др Радомир Славковић Др Радомир Славковић Др Владимир Радовановић Др Владимир Радовановић Др Владимир Радовановић Др Владимир Радовановић Др Владимир Радовановић Др Владимир Радовановић .00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.

2006 2009 2006 2009 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2006 2006 2006 Менаџмент људским ресурсима Организационо понашање Организационо понашање Предузетничке иновације Предузетништво и запошљавање Менаџмент људским ресурсима Организационо понашање Менаџмент људским ресурсима Менаџмент људским ресурсима Практикум из економије и предузетништва Практикум из менаџмента и маркетинга Руковање материјалом Механизми и преносници Роботи и манипулатори Роботи и манипулатори Транспортни системи Роботи и манипулатори Индустријски манипулатори Механизми и преносници Саобраћај и везе Транспортни системи Логистика Производни и информациони системи Логистички системи Аутоматске производне линије Инжењерско-економске анализе Реинжењеринг производних система 6301113 500536 6301150 500227 500555 3101113 3101150 625 683 667 678 310119 1301122 1301211 2201211 2201272 610129 436 435 579 524 800106 800107 300555 1301012 1301081 1301293 5 5 3 2 5 7 3 ПМ ПМ ПМ ПМ ПМ ПРМ ПРМ 7 7 7 7 ДИМ МЕХ МЕХ ПТИ ПТИ ТИ5 5 8 8 8 ДМ ДМ ИМ МЕХ МЕХ МЕХ 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 11.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 11.00 12.00 12.00 11.00 12.00 12.00 12.00 11.00 11.00 12.00 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Др Владимир Радовановић Др Владимир Радовановић Др Владимир Радовановић Др Владимир Радовановић Др Владимир Радовановић Др Владимир Радовановић Др Владимир Радовановић Др Владимир Радовановић Др Владимир Радовановић Др Владимир Радовановић Др Владимир Радовановић Др Миливоје Ћућиловић Др Миливоје Ћућиловић Др Миливоје Ћућиловић Др Миливоје Ћућиловић Др Миливоје Ћућиловић Др Миливоје Ћућиловић Др Миливоје Ћућиловић Др Миливоје Ћућиловић Др Миливоје Ћућиловић Др Миливоје Ћућиловић Др Срећко Ћурчић Др Срећко Ћурчић Др Срећко Ћурчић Др Срећко Ћурчић Др Срећко Ћурчић Др Срећко Ћурчић .00 11.00 11.00 11.00 11.00 12.00 11.00 12.00 12.00 12.00 12.00 11.

00 12.00 12.00 12.00 12.00 16.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 16.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 16.00 16.00 12.00 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 Др Срећко Ћурчић Др Срећко Ћурчић Др Срећко Ћурчић Др Срећко Ћурчић Др Срећко Ћурчић Др Срећко Ћурчић Др Срећко Ћурчић Др Срећко Ћурчић Др Срећко Ћурчић Др Срећко Ћурчић Др Срећко Ћурчић Др Срећко Ћурчић Др Срећко Ћурчић Др Цариша Бешић Др Цариша Бешић Др Цариша Бешић Др Цариша Бешић Др Цариша Бешић Др Цариша Бешић Др Цариша Бешић Др Цариша Бешић Др Цариша Бешић Др Цариша Бешић Др Цариша Бешић Др Бранка Јордовић Др Бранка Јордовић Др Бранка Јордовић Др Бранка Јордовић Др Бранка Јордовић Др Бранка Јордовић Др Бранка Јордовић Др Бранка Јордовић Др Бранка Јордовић Др Бранка Јордовић Др Бранка Јордовић Др Бранка Јордовић Др Бранка Јордовић Др Бранка Јордовић Др Бранка Јордовић Др Бранка Јордовић Др Бранка Јордовић Др Бранка Јордовић Др Бранка Јордовић Др Бранка Јордовић Др Бранка Јордовић Др Бранка Јордовић Др Бранка Јордовић Др Бранка Јордовић Др Бранка Јордовић Др Бранка Јордовић Др Бранка Јордовић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић .00 12.00 12.00 16.00 16.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 16.00 12.00 12.00 12.00 12.00 16.00 12.00 12.00 12.00 16.00 16.00 12.2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2009 2009 2006 2006 2009 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2009 2009 2006 2006 2006 2009 2006 2006 2006 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2009 2009 Инжењерско-економске анализе Логистички системи Инжењерско-економске анализе Инжењерско-економске анализе Логистички системи Аутоматске производне линије Инжењерско-економске анализе Инжењерско-економске анализе Инжењерско-економске анализе Логистички системи Логистички системи Нове производне технологије Производни и информациони системи Управљање пројектима електронског учења Индустријски менаџмент Бенчмаркинг Бенчмаркинг Менаџмент променама Индустријски менаџмент Бенчмаркинг Менаџмент знања Менаџмент трендови Индустријски менаџмент Индустријски менаџмент Управљање отпадом Савремени материјали Технологија и процеси Нове производне технологије Технологија и процеси Материјали Материјали Екологија Материјали Менаџмент природним ресурсима Материјали Еколошки менаџмент Материјали Еколошки менаџмент Еколошки менаџмент Материјали Менаџмент природним ресурсима Основи технологије и познавање робе Еколошки менаџмент Материјали Менаџмент природним ресурсима Екологија Материјали Екологија Технички материјали Технички материјали Хемија са екологијом Симулација и моделирање процеса Симулација и моделирање процеса Објектно орјентисано програмирање Принципи програмирања Програмирање Програмски језици Принципи програмирања Програмирање Програмски језици Објектно орјентисано програмирање Програмски језици Рачунарске симулације и анимације 3201081 3201099 6301081 3101081 3101099 437 432 621 677 627 674 434 526 620109 1101078 300668 400268 400116 1301078 6301016 500557 500444 1201078 773 310118 800108 1111264 1121136 1121264 2421105 2431105 300335 300205 300559 2411105 3201031 3201105 500335 6301031 6301105 6301114 500337 3101031 3101105 3101114 2201030 2201105 611192 538 561 535 700102 310335 2421140 2421181 2421183 2421185 2431181 2431183 2431185 400557 400446 400481 6 6 3 6 6 ПИМ ПИМ ПМ ПРМ ПРМ 2 6 2 1 2 1 5 4 2 ДТЕ ЕЕ ИМ ИТ ИТ МЕХ ПМ ПМ ПМ РТ 8 8 8 3 3 3 2 6 3 4 2 3 4 2 3 3 4 2 4 7 5 7 3 3 4 3 3 4 5 4 4 ДИМ ДМ ЕЕС ИЕ ИЕ ИИ ИИС ИМ ИМ ИМ ПИ ПИМ ПИМ ПМ ПМ ПМ ПМ ПМ ПРМ ПРМ ПРМ ПТИ ПТИ ТИ5 ДДУ ДИМ ИИ ИИ ИИ ИИ ИИС ИИС ИИС ИТ ИТ ИТ 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 16.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 16.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.

2009 2006 2006 2006 2006 2006 Увод у програмирање Објектно орјентисано програмирање Принципи програмирања Програмирање Програмски језици Програмирање 400224 2411140 2411181 2411183 2411185 3201183 2 7 3 3 4 3 ИТ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИМ 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 16.00 16.00 16.00 21 21 21 21 21 21 Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић .00 16.00 16.00 16.

00 16.00 16.00 16.00 16.2006 2006 2006 2006 2009 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2009 2009 2009 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 Програмирање Објектно орјентисано програмирање Принципи програмирања Програмски језици Објектно орјентисано програмирање Програмски језици Објектно орјентисано програмирање Програмирање интернет апликација Програмски језици Објектно орјентисано програмирање Програмски језици Интернет програмирање Објектно орјентисано програмирање Објектно орјентисано програмирање Принципи програмирања Програмирање Програмирање интернет апликација Програмски језици Програмски језици Програмски језици Програмски језици Програмски језици 1 Програмски језици 1 Програмски језици 2 Информационе технологије у интегрисаним системима Информационе технологије у интегрисаним системима ИКТ 1 Информационе технологије у образовању Информациони системи Оперативни системи Пракса 3 Примене ИТ .00 16.00 16.00 16.практикум 1 Развој Веб апликација Интернет програмирање Информационе технологије Информациони системи ИТ у образовању Оперативни системи ИКТ 1 Информационе технологије у образовању Информациони системи Оперативни системи Примене ИТ .00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић .00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.практикум 1 Развој Веб апликација ИКТ 1 Информационе технологије у образовању Информациони системи Оперативни системи Примене ИТ .практикум 1 Развој Веб апликација ИКТ 1 ИКТ 1 ИКТ 1 Информационе технологије у образовању Информациони системи Оперативни системи Развој Веб апликација 3101183 2201140 2201181 2201185 101557 101446 1201140 1201184 1201185 610157 610143 309 367 586 596 659 378 220 318 568 611 363 509 525 800103 620105 2421089 2421087 2421088 2421143 2421075 2421179 2421197 2431089 2431087 2431088 2431143 2431179 2431197 400575 400112 400562 400686 400441 2411089 2411087 2411088 2411143 2411179 2411197 3201089 3101089 2201089 2201087 2201088 2201143 2201197 3 5 3 4 5 4 4 6 3 1 7 6 4 8 1 8 1 7 6 4 1 8 5 1 6 6 4 1 7 6 4 1 8 1 1 1 7 6 4 6 ПРМ ПТИ ПТИ ПТИ РИ РИ РТ РТ РТ ТИ5 ТИ5 ДМ ДТЕ ИИ ИИ ИИ ИИ ИИ ИИ ИИ ИИС ИИС ИИС ИИС ИИС ИИС ИТ ИТ ИТ ИТ ИТ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИМ ПРМ ПТИ ПТИ ПТИ ПТИ ПТИ 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.

00 16.00 16.00 16..00 16...00 16. Др Живадин Мицић Др Ненад Стефановић.. Др Живадин Мицић .00 16.. Др Ненад Стефановић Др Ненад Стефановић Др Ненад Стефановић Др Ненад Стефановић Др Ненад Стефановић Др Ненад Стефановић Др Ненад Стефановић Др Ненад Стефановић Др Ненад Стефановић Др Ненад Стефановић Др Ненад Стефановић Др Ненад Стефановић Др Ненад Стефановић Др Ненад Стефановић Др Ненад Стефановић. Др Живадин Мицић Др Ненад Стефановић.00 16. Др Живадин Мицић .00 16..00 16.00 16.00 16..00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16. Др Живадин Мицић .00 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 215 215 215 215 Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић ...00 16.00 16.00 16.00 16..00 16.00 14. Др Живадин Мицић Др Ненад Стефановић.00 14.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16. Др Живадин Мицић .00 16.2009 ИТ у образовању Информационе технологије Оперативни системи ИТ у образовању Информационе технологије Информационе технологије у образовању Информациони системи Оперативни системи Оперативни системи 2006 Изборна пракса 2 2006 Пракса 1 2006 Пројекат 2006 Изборна пракса 2 2006 Изборна пракса 3 2006 Пракса 1 2006 Пројекат 2009 ИТ – пројекат .00 16.00 16..00 16. Др Живадин Мицић ...00 16.00 14.00 16.стручна пракса 2006 Мултимедијални системи 2006 Мултимедијални системи 2009 ИКТ 2009 Пословне рачунарске апликације 2009 WEB технологије 2009 Пословне рачунарске апликације 2006 Мултимедијални системи 2009 ИКТ 2006 ИКТ 1 2006 ИКТ 2 2009 Пословне рачунарске апликације 2006 Мултимедијални системи Заштита рачунарских система Мултимедијални системи 2006 Интернет технологије 2006 Интернет технологије 2006 Интернет технологије 2006 Интернет технологије Интернет технологије 2006 Рачунарске мреже и комуникације 2006 Рачунарске мреже и комуникације 2009 Рачунарске мреже и комуникације 2006 Рачунарске мреже и комуникације 2006 Рачунарске мреже 2006 Рачунарске мреже и комуникације Рачунарске мреже и комуникације Рачунарске мреже Рачунарске мреже и комуникације Рачунарске мреже и комуникације Настава и учење у електронском образовању Образовање одраслих и целоживотно учење 2006 Комуникологија 2006 Комуникологија ТИ5 ТИ5 ТИ5 ТИ5 600886 610115 610141 600886 529 580 576 515 598 2421074 2421073 2421192 2431074 2431075 2431073 2431192 400447 2421132 2431132 300112 300226 400576 400226 2411132 500112 6301089 6301090 500226 2201132 584 793 2421086 2431086 2411086 2201086 792 2421202 2431202 400264 2411202 3201201 2201202 611125 697 532 573 620101 620107 1101095 2421095 7 6 5 7 8 6 5 4 6 6 1 2 5 2 6 1 1 2 2 8 ИИ ИИ ИИ ИИС ИИС ИИС ИИС ИТ ИИ ИИС ИМ ИМ ИТ ИТ ПИ ПМ ПМ ПМ ПМ ПТИ 7 7 7 5 ИИ ИИС ПИ ПТИ 5 5 2 5 8 5 ИИ ИИС ИТ ПИ ПИМ ПТИ ТИ5 1 1 ДТЕ ДТЕ ЕЕ ИИ 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16.00 16..00 16.00 16.00 16. Др Живадин Мицић Др Ненад Стефановић.. Др Живадин Мицић .00 16..00 16.00 16.00 14.00 16. Др Живадин Мицић Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић .00 16. Др Живадин Мицић .00 16.00 16.00 16.

00 14.00 14.00 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Жељко Папић Др Жељко Папић Др Жељко Папић Др Жељко Папић Др Жељко Папић Др Жељко Папић Др Жељко Папић Др Жељко Папић Др Жељко Папић Др Жељко Папић Др Жељко Папић Др Жељко Папић Др Жељко Папић Др Жељко Папић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Весна Ковачевић .00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.2006 2006 2006 2009 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2006 Психологија Комуникологија Психологија Комуникологија Психологија Комуникологија Комуникологија Педагогија Практичан рад у школи 2 Практичан рад у школи 3 Практичан рад у школи 4 Психологија Комуникације Комуникације Комуникологија Комуникације Комуникологија Педагогија Практичан рад у школи 2 Практичан рад у школи 3 Практичан рад у школи 4 Психологија Комуникологија Докимологија Педагогија Психологија Стручна школска пракса 2 Комуникације Комуникације Педагогија Психологија Психологија и педагогија Управљање знањем Инструкциони дизајн и развој електронских курсева Методика информатике Практичан рад у школи 1 Методика информатике Методика технике Практичан рад у школи 1 Методика информатике Методика технике Методика информатике Методика технике Методика технике Методика технике Методика технике и информатике Енглески језик 3 Енглески језик 4 Енглески језик 3 Енглески језик 4 Енглески језик 3 Енглески језик 4 Страни језик Енглески језик 2 Енглески језик 3 Енглески језик 4 Енглески језик 3 Енглески језик 4 Страни језик Страни језик Страни језик 2421195 2431095 2431195 300515 400131 1301095 2411095 2411158 2411172 2411173 2411174 2411195 3201094 6301094 500115 3101094 2201095 2201158 2201172 2201173 2201174 2201195 1201095 611198 610151 611114 610145 616 672 570 564 512 310116 620104 2411118 2411171 2201118 2201121 2201171 610190 611199 784 101 541 783 531 1101061 1101062 2421061 2421062 2431061 2431062 300133 400552 1301061 1301062 2411061 2411062 3201234 500133 6301234 4 1 4 5 1 1 1 5 6 7 8 4 5 3 1 5 1 5 6 7 8 4 1 ИИ ИИС ИИС ИМ ИТ МЕХ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИМ ПМ ПМ ПРМ ПТИ ПТИ ПТИ ПТИ ПТИ ПТИ РТ ТИ5 ТИ5 ТИ5 ТИ5 8 5 8 8 5 ДИМ ДТЕ ПИ ПИ ПТИ ПТИ ПТИ ТИ5 ТИ5 5 6 5 6 5 6 1 5 5 6 5 6 1 1 1 ЕЕ ЕЕ ИИ ИИ ИИС ИИС ИМ ИТ МЕХ МЕХ ПИ ПИ ПИМ ПМ ПМ 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.

00 14.00 9.00 9.00 17.00 14.00 14.00 14.00 9.00 9.00 14.00 17.00 17.00 9.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 17.00 14.00 14.00 14.00 9.00 17.00 14.00 14.00 9.00 14.00 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Весна Ковачевић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Лидија Палуровић Лидија Палуровић Лидија Палуровић Лидија Палуровић Лидија Палуровић Лидија Палуровић Лидија Палуровић Лидија Палуровић Лидија Палуровић Лидија Палуровић Лидија Палуровић Лидија Палуровић Лидија Палуровић Лидија Палуровић Лидија Палуровић Лидија Палуровић Лидија Палуровић Лидија Палуровић Лидија Палуровић Лидија Палуровић Лидија Палуровић Лидија Палуровић Др Јасмина Богићевић Др Јасмина Богићевић Др Јасмина Богићевић Др Јасмина Богићевић Др Јасмина Богићевић Др Јасмина Богићевић Др Јасмина Богићевић Др Јасмина Богићевић Др Јасмина Богићевић Др Јасмина Богићевић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић .00 9.00 14.00 17.00 17.00 14.00 17.00 17.00 14.00 9.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 9.00 9.00 14.00 14.00 14.00 9.00 9.00 9.00 9.00 14.00 14.00 14.00 14.00 9.2006 2006 2006 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2006 2006 2009 2006 2009 2009 2009 2009 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2009 2009 2006 2006 Страни језик Страни језик 3 Страни језик 4 Енглески језик 2 Енглески језик Енглески језик Енглески језик 3 Енглески језик 4 Страни језик Страни језик Страни језик Страни језик 3 Страни језик 4 Енглески језик 2 Енглески језик 3 Енглески језик 1 Енглески језик 2 Енглески језик 1 Енглески језик 2 Енглески језик 1 Енглески језик 2 Енглески језик 1 Енглески језик 1 Енглески језик 2 Енглески језик 1 Енглески језик 2 Страни језик 1 Страни језик 2 Енглески језик 1 Енглески језик 1 Енглески језик 2 Енглески језик 2 Енглески језик 2 Страни језик 1 Страни језик 2 Књиговодство и пословне финансије Финансијски менаџмент Основе предузетништва Основе рачуноводства Порески систем и кредитирање МСП Управљање трошковима Финансијски менаџмент Финансијски менаџмент Финансијски менаџмент Основи рачуноводства и књиговодства Електрична мерења неелектричних величина Електрична мерења 1 Електрична мерења 2 Електромагнетика Аутоматско управљање Електрична мерења Електромагнетика Аутоматско управљање Електрична мерења Електромагнетика Аутоматско управљање Мерења у рачунарској техници Аутоматско управљање (ЕО) Аутоматско управљање (ЕО) Аутоматско управљање (ЕО) Аутоматско управљање (ЕО) 3101234 2201237 2201238 101552 308 607 728 729 208 519 766 758 759 310113 310225 1101059 1101060 2421059 2421060 2431059 2431060 400133 1301059 1301060 2411059 2411060 2201235 2201236 100335 1201059 1201060 727 737 756 757 300424 3201286 500105 500204 500336 500443 500664 6301286 3101286 631 710120 1101038 1101039 1101043 1301013 1301037 1301043 101661 100332 101443 1201013 1201116 218 267 317 377 1 6 7 5 ПРМ ПТИ ПТИ РИ 3 4 3 4 3 4 1 3 4 3 4 3 4 3 3 4 ДИМ ДИМ ЕЕ ЕЕ ИИ ИИ ИИС ИИС ИТ МЕХ МЕХ ПИ ПИ ПТИ ПТИ РИ РТ РТ 4 6 1 2 4 4 6 6 6 ИМ ПИМ ПМ ПМ ПМ ПМ ПМ ПМ ПРМ 3 5 4 5 5 4 6 3 4 6 5 ДЕР ЕЕ ЕЕ ЕЕ МЕХ МЕХ МЕХ РИ РИ РИ РТ РТ 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 14.00 14.00 14.00 14.00 17.

00 12.00 12.00 12.00 9.00 12.00 12.00 9.00 9.00 12.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00 9.00 12.00 12.00 9.00 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Милан Плазинић Др Милан Плазинић Др Милан Плазинић Др Милан Плазинић Др Милан Плазинић Др Милан Плазинић Др Милан Плазинић Др Милан Плазинић Др Милан Плазинић Др Милан Плазинић Др Милан Плазинић Др Милан Плазинић Др Милан Плазинић Др Милан Плазинић Др Милан Плазинић Др Милан Плазинић Др Милан Плазинић Др Милан Плазинић Др Милан Плазинић Др Милан Плазинић Др Милан Плазинић Др Алекса Маричић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић .00 12.00 9.00 12.00 9.00 12.00 9.00 12.00 12.00 9.00 12.00 12.00 9.00 12.00 9.00 9.00 9.00 12.00 9.00 12.00 9.00 9.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 9.00 12.00 9.00 12.00 9.00 9.00 9.2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 Аутоматско управљање (ЕО) Електрична мерења Електрична мерења 1 Електрична мерења 1 Електрична мерења 1 Електрична мерења 1 Електрична мерења 2 Електрична мерења 2 Електромагнетика Електромагнетика Електромагнетика Мерења у рачунарској техници Техничка мерења Аутоматско управљање Енергетска ефикасност Основи електротехнике 1 Основи електротехнике 2 Теорија електричних кола Електротермија Основи електротехнике 1 Основи електротехнике 2 Теорија електричних кола Теорија електричних кола Основи електротехнике 1 Основи електротехнике 2 Електротермија Основи електротехнике Основи електротехнике Основи електротехнике Основи електротехнике Основи електротехнике Теорија електричних кола Теорија електричних кола Теорија електричних кола Теорија електричних кола Синтеза и карактеризација електронских компоненти Мониторинг и визуелизација процеса Мониторинг и визуелизација процеса Мониторинг и визуелизација процеса Историја природних и техничких наука Физика 1 Физика 2 Физика 1 Физика 2 Физички основи електротехнике Физика 1 Физика 2 Физички основи електротехнике Физика 1 Историја природних и техничких наука Сензори и претварачи Физика 1 Физика 1 Физика 2 Физички основи електротехнике Физика 1 Физика 2 Физички основи електротехнике Историја природних и техничких наука Физика 1 Историја природних и техничких наука Физика Физика Физика 421 315 31 216 233 260 233 273 215 266 314 372 418 1101013 310338 1101151 1101152 1101246 1121049 1301151 1301152 1301246 100333 1201151 1201152 233 202 302 351 355 402 212 259 312 418 800110 700115 800102 620114 1101092 1101283 1101284 2421283 2421284 2421285 2431283 2431284 2431285 400113 1301092 1301215 1301283 2411283 2411284 2411285 2201283 2201284 2201285 1201092 1201283 772 303 403 505 1 2 3 7 1 2 3 3 1 2 ЕЕ ДИМ ЕЕ ЕЕ ЕЕ ИЕ МЕХ МЕХ МЕХ РИ РТ РТ 1 1 2 1 2 3 1 2 3 1 1 5 1 1 2 3 1 2 3 1 1 ДМ ДДУ ДМ ДТЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ ИИ ИИ ИИ ИИС ИИС ИИС ИТ МЕХ МЕХ МЕХ ПИ ПИ ПИ ПТИ ПТИ ПТИ РТ РТ 4 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 9.00 12.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00 9.00 12.00 9.00 9.

00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 16 16 16 16 16 16 314 314 314 314 314 Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Александар Ранковић Др Александар Ранковић Др Александар Ранковић Др Александар Ранковић Др Александар Ранковић .00 12.00 12.00 12.Физика Физика 1 Физика 1 Физика 2 Физички основи електротехнике Физички основи електротехнике 2006 Елементи и модели ЕЕС-а 2006 Дистрибутивне и индустријске мреже 2006 Дистрибутивне и индустријске мреже Дистрибутивне и индустријске мреже Елементи и модели ЕЕС-а 608 352 551 555 510 563 1101056 1111029 1121029 287 277 6 7 7 ЕЕ ЕЕС ИЕ 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 12.00 12.00 12.

00 16.00 16.00 14.00 16.00 14.00 14.00 12.00 15.00 15.00 14.00 12.00 16.00 14.00 12.00 14.00 14.00 14.00 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Др Андрија Сарић Др Андрија Сарић Др Андрија Сарић Др Андрија Сарић Др Андрија Сарић Др Андрија Сарић Др Андрија Сарић Др Андрија Сарић Др Андрија Сарић Др Андрија Сарић Др Андрија Сарић Др Андрија Сарић Др Андрија Сарић Др Добривоје Михајловић Др Звонко Сајферт Др Звонко Сајферт Др Звонко Сајферт Др Звонко Сајферт Др Миодраг Зечевић Др Миодраг Зечевић Др Миодраг Зечевић Др Миодраг Зечевић Др Миодраг Зечевић Др Миодраг Зечевић Др Борислав Ђорђевић Др Борислав Ђорђевић Др Борислав Ђорђевић Др Борислав Ђорђевић Др Борислав Ђорђевић Др Борислав Ђорђевић Др Борислав Ђорђевић Др Борислав Ђорђевић Др Борислав Ђорђевић Др Борислав Ђорђевић Др Борислав Ђорђевић Др Борислав Ђорђевић Др Братислав Иричанин Др Братислав Иричанин Др Братислав Иричанин Др Братислав Иричанин Др Братислав Иричанин Др Братислав Иричанин Др Братислав Иричанин Др Братислав Иричанин Др Братислав Иричанин Др Братислав Иричанин Др Братислав Иричанин Др Братислав Иричанин Др Братислав Иричанин Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић .00 15.00 14.2006 2006 2006 2006 2009 2009 2009 2009 2009 2006 2006 2009 2006 2006 2006 2006 2009 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 Планирање ЕЕС-а Управљање ЕЕС.00 16.00 12.00 14.00 12.00 14.00 12.00 16.00 14.00 14.има Лидерство и тимски рад Иновације и предузетништво Глобализација и конкурентност Основи економије Покретање пословног подухвата Маркетинг Маркетинг Индустријски маркетинг Индустријски маркетинг Маркетинг Индустријски маркетинг Интернет програмирање Заштита рачунарских система Заштита рачунарских система Заштита рачунарских система Оперативни системи Рачунарске телекомуникације и мреже Заштита података Оперативни системи 2 Рачунарске телекомуникације и мреже WEB технологије Интернет програмирање Рачунарске телекомуникације Структуре података Теорија информација и комуникација Статистика 2 Структуре података Теорија информација и комуникација Структуре података и алгоритми Структуре података Теорија информација и комуникација Алгоритми и структуре података Алгоритми и структуре података Математика 2 Математика информатике Математика информатике Нумерички и статистички софтвери Инжењерска математика Дискретна математика Математика 1 Математика 2 Дискретна математика Математика 1 Математика 2 Нумеричке методе Нумерички софтвер Статистика 1 Статистички софтвер Теорија вероватноће Теорија узорака 710103 710102 1111003 1111034 1111159 1111278 285 39 229 293 29 226 294 310223 310117 300115 500101 500102 300333 400117 3201077 6301077 500333 3101077 700108 2421072 2431072 2411072 101663 101666 1201071 1201145 1201203 610155 610154 323 2421240 2421247 2431230 2431240 2431247 400334 2411240 2411247 1201002 368 610 517 544 310339 1101079 2421027 2421102 2421103 2431027 2431102 2431103 2431137 2431138 2431229 2431232 2431245 2431249 7 8 8 8 1 1 2 3 1 5 3 3 5 5 5 5 6 6 7 6 7 ДЕР ДЕР ЕЕС ЕЕС ЕЕС ЕЕС ДИМ ДИМ ИМ ПМ ПМ ИМ ИТ ПИМ ПМ ПМ ПРМ ДДУ ИИ ИИС ПИ РИ РИ РТ РТ РТ ТИ5 ТИ5 4 4 7 4 4 3 4 4 3 ИИ ИИ ИИС ИИС ИИС ИТ ПИ ПИ РТ 5 3 1 2 3 1 2 6 8 6 8 5 6 ДИМ ЕЕ ИИ ИИ ИИ ИИС ИИС ИИС ИИС ИИС ИИС ИИС ИИС ИИС 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 12.00 15.00 15.00 14.00 14.00 15.00 15.00 14.00 16.има Анализа ЕЕС ЕЕС ЕЕС Планирање ЕЕС-а Преносне и дистрибутивне мреже Преносне и дистрибутивне мреже Управљање ЕЕС.00 16.00 15.00 14.00 16.00 16.00 14.00 14.00 15.00 12.00 16.00 14.00 12.00 12.00 12.има Анализа ЕЕС Експлоатација ЕЕС-а Планирање ЕЕС-а Управљање ЕЕС.00 16.00 12.00 14.00 16.00 14.00 15.00 15.00 14.00 12.00 16.00 15.00 15.

00 16.00 16.00 16.00 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Драган Ђурчић Др Драган Ђурчић Др Драган Ђурчић Др Драган Ђурчић Др Драган Ђурчић Др Драган Ђурчић Др Драган Ђурчић Др Драган Ђурчић .00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.2009 2009 2009 2009 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 Вероватноћа и статистика Математика 1 Вероватноћа и статистика Математика 1 Математика 2 Вероватноћа и статистика Дискретна математика Дискретна математика Математика 1 Математика 2 Математика 1 Математика 1 Статистика за менаџере Математика 1 Математика 2 Вероватноћа и статистика Дискретна математика Нумерички и статистички софтвер Вероватноћа и статистика Вероватноћа и статистика Дискретна математика Дискретна математика Инжењерска математика Математика Математика 1 Математика 1 Математика 1 Математика 2 Математика 2 Математика 2 Математика 2 Математика 2 Статистика за менаџере Математичке методе у менаџменту Математика 1 Математика 2 Математика 1 Математика 2 Математика 1 Математика 2 Математика 1 300443 300111 400443 400111 400221 1301017 1301027 2411027 2411102 2411103 3201102 3101102 3101231 2201102 2201103 1201017 1201027 611193 364 475 359 469 271 650 502 550 602 210 310 500 508 554 654 310334 1101102 1101103 1301102 1301103 1201102 1201103 201 4 1 4 1 2 6 3 3 1 2 1 1 3 1 2 4 3 1 2 1 2 1 2 ИМ ИМ ИТ ИТ ИТ МЕХ МЕХ ПИ ПИ ПИ ПИМ ПРМ ПРМ ПТИ ПТИ РТ РТ ТИ5 ДИМ ЕЕ ЕЕ МЕХ МЕХ РТ РТ 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 16.00 16.00 16.

00 17.00 17.00 16.00 17.00 16.00 17.00 17.00 17.00 17.00 16.00 17.00 17.00 16.00 17.00 16.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 16.00 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 Др Драган Ђурчић Др Драган Ђурчић Др Драган Ђурчић Др Драган Ђурчић Др Драган Ђурчић Др Драган Ђурчић Др Нада Дамљановић Др Нада Дамљановић Др Нада Дамљановић Др Нада Дамљановић Др Нада Дамљановић Др Нада Дамљановић Др Нада Дамљановић Др Нада Дамљановић Др Нада Дамљановић Др Нада Дамљановић Др Нада Дамљановић Др Нада Дамљановић Др Нада Дамљановић Др Нада Дамљановић Др Александар Пеулић Др Александар Пеулић Др Александар Пеулић Др Александар Пеулић Др Александар Пеулић Др Александар Пеулић Др Александар Пеулић Др Александар Пеулић Др Александар Пеулић Др Александар Пеулић Др Александар Пеулић Др Александар Пеулић Др Александар Пеулић Др Александар Пеулић Др Александар Пеулић Др Александар Пеулић Др Александар Пеулић Др Александар Пеулић Др Вера Марковић Др Вера Марковић Др Марјан Крашна Др Милена Станковић Др Предраг Петровић Др Предраг Петровић Др Предраг Петровић Др Предраг Петровић Др Предраг Петровић Др Предраг Петровић Др Предраг Петровић Др Предраг Петровић Др Предраг Петровић Др Предраг Петровић Др Предраг Петровић Др Предраг Петровић Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета .00 17.00 17.2006 2006 2006 2009 2006 2006 2006 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2006 2006 2006 2006 2009 2009 2009 Математика 1 Математика 1 Математика 1 Математика 2 Математика 2 Математика 2 Квантитативне методе Математика 3 Математика 3 Математика 3 Математика 2 Математика 3 Математика 2 Математика 2 Математика 3 Математика 3 Математика 2 Математика 3 Математика 3 Математика 3 Управљање на даљину Микроконтролерски системи Рачунарство у биомедицини Управљање на даљину Микроконтролерски системи Софтверски алати Софтверски алати Микропроцесори Софтверски алати Микропроцесорски системи Рачунарство у биомедицини Софтверски алати Управљачки рачунарски системи Софтверски алати Софтверски алати Управљачки рачунарски системи Управљачки рачунарски системи Управљачки рачунарски системи Савремени комуникациони системи Савремени комуникациони системи Мултимедија у електронском учењу Корисничка подршка у електронском учењу Квалитет електричне енергије Енергетска електроника Управљање електроенерг.00 16.00 16.00 16.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 16.00 17.00 17.00 17.00 17.00 16.00 17.00 17. претварачима Енергетска електроника Дигитална електроника Дигитална кола Дигитална кола Електроника 2 Енергетска електроника Енергетска електроника Импулсна и дигитална електроника Управљање електроенерг.00 17.00 17.00 17.00 17. претварачима Напредне технике за обраду сигнала Напредне технике за обраду сигнала Инфраструктура за електронско учење Системи за управљање е-учењем Основи рачунарске технике 1 Дигитални системи Основи рачунарске технике 1 Дигитална обрада сигнала Основи рачунарске технике 2 Сигнали и системи 250 301 350 254 354 412 310114 1101104 2421104 2431104 300221 2411104 3201103 3101103 2201104 100331 614 111 258 597 700105 710111 710113 710105 800111 1101221 400442 1301127 100442 1201128 1201207 1201221 1201281 269 365 224 326 382 700112 710112 620110 620112 710108 1101063 1121279 1301063 101556 1201022 369 219 278 468 319 725 700117 711117 620103 620108 1101155 1301024 1301155 101665 101445 100441 3 3 3 2 3 2 2 3 3 ДИМ ЕЕ ИИ ИИС ИМ ПИ ПИМ ПРМ ПТИ РИ 4 4 4 4 6 6 4 7 ДДУ ДЕР ДЕР ДЕР ДМ ЕЕ ИТ МЕХ РИ РТ РТ РТ РТ 6 8 4 5 4 ДДУ ДЕР ДТЕ ДТЕ ДЕР ЕЕ ИЕ МЕХ РИ РТ 1 6 1 6 4 4 ДДУ ДЕР ДТЕ ДТЕ ЕЕ МЕХ МЕХ РИ РИ РИ 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 16.00 17.00 16.00 17.00 17.00 16.00 17.00 16.00 17.00 17.00 16.00 16.00 17.00 17.00 17.00 16.00 17.00 16.00 17.00 16.

00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2009 2009 2006 2006 Дигитална обрада сигнала Дигитални системи управљања Основи рачунарске технике 1 Основи рачунарске технике 2 Сигнали и системи Дигитална обрада сигнала Дигитални системи управљања Дигитални системи управљања Основи рачунарске технике Основи рачунарске технике Основи рачунарске технике Основи рачунарске технике 1 Сигнали и системи Електроника 1 Електроника 2 Телекомуникације Електроника Линеарна електроника Основе електронике Телекомуникације Електроника Телекомуникације Електроника Електроника Електроника 1 Електроника 1 Електроника 1 Електроника 2 Електроника 2 Електроника 2 Електроника 2 Телекомуникације Телекомуникације Телекомуникације 1201023 1201025 1201155 1201156 1201216 376 325 384 204 304 404 253 361 1101046 1101047 1101244 1301045 101555 100334 101551 1201045 1201244 311 360 211 265 413 19 219 272 422 21 222 276 6 7 1 2 4 РТ РТ РТ РТ РТ 4 5 5 3 5 3 5 3 5 ЕЕ ЕЕ ЕЕ МЕХ РИ РИ РИ РТ РТ 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Слободан Ђукић Др Слободан Ђукић Др Слободан Ђукић Др Слободан Ђукић Др Слободан Ђукић Др Слободан Ђукић Др Слободан Ђукић Др Слободан Ђукић Др Слободан Ђукић Др Слободан Ђукић Др Слободан Ђукић Др Слободан Ђукић Др Слободан Ђукић Др Слободан Ђукић Др Слободан Ђукић Др Слободан Ђукић Др Слободан Ђукић Др Слободан Ђукић Др Слободан Ђукић Др Слободан Ђукић Др Слободан Ђукић .00 17.

ДТЕ Мастер за електронско учење ДЕР Мастер Електротехничко и рачунарско инжењерство ДДУ Мастер за даљинско управљање спита .Мајски апсолвентски рок Дежурство Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић .

Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић .

Мр Сања Антић Марко Росић. Милош Божић. Мр Сања Антић Марко Росић. Мр Сања Антић Марко Росић. Мр Сања Антић Марко Росић. Мр Сања Антић Марко Росић. Мр Сања Антић Марко Росић. Мр Сања Антић Марко Росић. Милош Божић.Марко Росић. Мр Сања Антић Марко Росић. Милош Божић. Мр Сања Антић Марко Росић. Милош Божић. Мр Сања Антић Марко Росић. Милош Божић. Милош Божић. Милош Божић. Милош Божић. Мр Сања Антић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић . Милош Божић. Милош Божић. Милош Божић. Милош Божић. Мр Сања Антић Марко Росић. Милош Божић. Мр Сања Антић Марко Росић. Милош Божић. Милош Божић. Мр Сања Антић Марко Росић. Мр Сања Антић Марко Росић. Милош Божић. Милош Божић. Мр Сања Антић Марко Росић. Мр Сања Антић Марко Росић. Милош Божић. Мр Сања Антић Марко Росић. Мр Сања Антић Марко Росић. Милош Божић. Милош Божић. Милош Божић. Мр Сања Антић Марко Росић. Милош Божић. Милош Божић. Мр Сања Антић Марко Росић. Милош Божић. Мр Сања Антић Марко Росић. Мр Сања Антић Марко Росић. Мр Сања Антић Марко Росић. Мр Сања Антић Марко Росић. Милош Божић.

Мр Урош Пешовић Димитрије Розгић Димитрије Розгић Димитрије Розгић Димитрије Розгић Димитрије Розгић Димитрије Розгић Димитрије Розгић Димитрије Розгић Димитрије Розгић Димитрије Розгић Димитрије Розгић Димитрије Розгић Димитрије Розгић Димитрије Розгић Димитрије Розгић Димитрије Розгић .

Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Недељко Дучић Мр Александар Драгашевић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Недељко Дучић Др Марко Поповић.Димитрије Розгић Димитрије Розгић Др Марко Поповић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Мр Неда Николић . Недељко Дучић Др Марко Поповић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић.

Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић.Мр Александар Драгашевић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Мр Неда Николић Марко Росић Марко Росић Марко Росић Марко Росић Марко Росић Марко Росић Марко Росић Марко Росић Марко Росић Марко Росић Мр Радојица Петровић. Маја Божовић . Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић.

Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Маја Божовић . Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић.Мр Радојица Петровић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић.

Маја Божовић Мр Александар Драгашевић Мр Александар Драгашевић Мр Александар Драгашевић Мр Александар Драгашевић Мр Александар Драгашевић Мр Александар Драгашевић Мр Александар Драгашевић Мр Александар Драгашевић Мр Александар Драгашевић Мр Александар Драгашевић Мр Александар Драгашевић Мр Александар Драгашевић Мр Александар Драгашевић Мр Александар Драгашевић Мр Александар Драгашевић Мр Александар Драгашевић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић .Мр Радојица Петровић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић.

Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Марко Росић Марко Росић Марко Росић Марко Росић Марко Росић Марко Росић Марко Росић Марко Росић Марко Росић .

Марко Росић Марко Росић Марко Росић Марко Росић Марко Росић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Недељко Дучић Недељко Дучић Недељко Дучић Недељко Дучић Недељко Дучић Недељко Дучић Недељко Дучић Недељко Дучић Недељко Дучић Недељко Дучић Недељко Дучић Недељко Дучић Недељко Дучић Недељко Дучић Недељко Дучић Недељко Дучић Недељко Дучић Недељко Дучић Недељко Дучић Недељко Дучић Недељко Дучић .

Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић.Мр Сандра Милуновић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Мр Јелена Баралић . Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић.

Жељко Јовановић. Жељко Јовановић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Жељко Јовановић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Жељко Јовановић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Мр Јелена Баралић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Марија Благојевић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић.Мр Сандра Милуновић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Жељко Јовановић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Жељко Јовановић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Жељко Јовановић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Жељко Јовановић. Мр Вања Луковић . Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Жељко Јовановић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Жељко Јовановић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Жељко Јовановић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Жељко Јовановић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић.

Марија Благојевић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Жељко Јовановић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Жељко Јовановић. Жељко Јовановић. Мр Вања Луковић . Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Жељко Јовановић. Жељко Јовановић. Жељко Јовановић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић.

Благојевић. Милошевић. Жељко Јовановић. М. Благојевић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. М. Мр М. Станковић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Мр М. Мр М. М. Мр Весна Ружичић Мр Н. Станковић. Мр М. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Милошевић. Станковић. М. Станковић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Жељко Јовановић. М. Жељко Јовановић. Станковић. Жељко Јовановић. Мр М. Станковић. Мр М. Станковић. Станковић. Мр М. Милошевић. Милошевић. Благојевић. Станковић. Милошевић. Жељко Јовановић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Милошевић. Милошевић. Жељко Јовановић. Благојевић. М. Жељко Јовановић. Благојевић. Мр М. Мр М. Благојевић. Милошевић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Милошевић. Милошевић. Жељко Јовановић. Жељко Јовановић. М. Станковић. М. Мр Весна Ружичић Мр Н.Марија Благојевић. Мр Весна Ружичић Мр Н. М. Милошевић. Мр М. Мр М. Благојевић. Милошевић. Станковић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Милошевић. М. Мр Весна Ружичић Мр Н. М. Мр Весна Ружичић Мр Н. Благојевић. Милошевић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Жељко Јовановић. Благојевић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Мр М. Станковић. Благојевић. М. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Благојевић. Мр М. Мр М. Мр Весна Ружичић Мр Н. Станковић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Мр Весна Ружичић Мр Н. Милошевић. Станковић. М. Мр Весна Ружичић Мр Н. Милошевић. Станковић. Жељко Јовановић. Мр М. Станковић. М. Мр Весна Ружичић Мр Н. Благојевић. Мр Вања Луковић Мр Н. Милошевић. Жељко Јовановић. Милошевић. Станковић. Мр Весна Ружичић . Благојевић. Станковић. Благојевић. Мр М. Мр Весна Ружичић Мр Н. Благојевић. Станковић. Благојевић. Жељко Јовановић. Милошевић. Жељко Јовановић. М. Мр Весна Ружичић Мр Н. Станковић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Благојевић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Жељко Јовановић. Милошевић. Мр М. Станковић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Милошевић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. М. М. Мр М. Благојевић. Милошевић. Мр М. Мр М. Мр Весна Ружичић Мр Н. Жељко Јовановић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Благојевић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Милошевић. Мр Весна Ружичић Мр Н. М. М. М. Мр М. Станковић. М. Благојевић. Жељко Јовановић. Станковић. Жељко Јовановић. М. Благојевић. Мр М. Милошевић. Жељко Јовановић. Мр Весна Ружичић Мр Н. М. М. Мр М. Благојевић. Милошевић. Станковић. Мр М. Мр Весна Ружичић Мр Н. М. Мр Весна Ружичић Мр Н. Благојевић. Жељко Јовановић. Станковић. М. Жељко Јовановић. М. Мр Весна Ружичић Мр Н. Станковић. Мр М. М. Мр М. Мр М. Благојевић. Жељко Јовановић. Жељко Јовановић. Благојевић. Жељко Јовановић. Благојевић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Мр М. Милошевић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Благојевић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Милошевић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Мр Весна Ружичић Мр Н. Мр М. Станковић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Благојевић. Благојевић. Станковић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Милошевић. М. Благојевић. Милошевић. Мр М. Милошевић. Станковић. Мр М. Станковић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. М. Милошевић. Благојевић. М. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Станковић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић.

Мр М. Благојевић. Милош Папић. Милошевић. Мр М. Милошевић. Милош Папић. Милошевић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Благојевић. Благојевић. Станковић. Мр Весна Ружичић Мр Небојша Станковић. Милош Папић. Благојевић. Милошевић. Мр Весна Ружичић Мр Небојша Станковић. Мр Весна Ружичић Мр Н. М. Мр Весна Ружичић Мр Небојша Станковић. Мр М. Благојевић. Милош Папић. Милош Папић. Милош Папић. Милош Папић. Мр М. Мр Весна Ружичић Мр Небојша Станковић. Милош Папић. Благојевић. Мр М. Станковић. Мр М. Мр Весна Ружичић Мр Небојша Станковић. Милош Папић.Мр Н. Мр Весна Ружичић Мр Небојша Станковић. Мр М. Мр М. Мр Весна Ружичић Мр Н. Милош Папић. Мр М. Мр М. Благојевић. Станковић. Милош Папић. Мр Весна Ружичић Мр Небојша Станковић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Милица Вучетић Вељко Алексић. М. Мр Весна Ружичић Мр Н. М. Милош Папић. Марија Благојевић. Мр М. Мр Весна Ружичић Мр Марјан Милошевић Мр Марјан Милошевић Мр Марјан Милошевић Мр Марјан Милошевић Мр Марјан Милошевић Мр Марјан Милошевић Мр Марјан Милошевић Мр Марјан Милошевић Мр Марјан Милошевић Мр Марјан Милошевић Вељко Алексић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Мр Весна Ружичић Мр Небојша Станковић. Благојевић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Благојевић. Милошевић. Мр М. Мр Весна Ружичић Мр Н. М. Мр Весна Ружичић Мр Небојша Станковић. М. Милошевић. Мр Весна Ружичић Мр Небојша Станковић. Благојевић. М. Станковић. Мр Весна Ружичић Мр Небојша Станковић. М. Мр М. Милошевић. Милошевић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Милица Вучетић Вељко Алексић. Благојевић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Благојевић. Милош Папић. Станковић. Мр М. Станковић. Станковић. Милош Папић. Мр М. М. Мр Весна Ружичић Мр Небојша Станковић. М. Милошевић. Станковић. Станковић. Мр Весна Ружичић Мр Небојша Станковић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Милошевић. Милош Папић. Мр М. Милошевић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Станковић. Милош Папић. М. М. Милошевић. Милошевић. М. Мр Весна Ружичић Мр Небојша Станковић. М. Станковић. Мр Весна Ружичић Мр Небојша Станковић. Милошевић. Мр Весна Ружичић Мр Небојша Станковић. Благојевић. М. Мр Весна Ружичић Мр Н. Милош Папић. Милошевић. М. Мр Весна Ружичић Мр Небојша Станковић. Мр Весна Ружичић Мр Небојша Станковић. Станковић. Мр Марјан Милошевић. Мр Весна Ружичић Мр Небојша Станковић. Милошевић. Станковић. Станковић. Станковић. Милош Папић. М. Благојевић. Благојевић. Милица Вучетић . Благојевић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Станковић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Мр Весна Ружичић Мр Небојша Станковић. Милош Папић.

Милица Вучетић Вељко Алексић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Милица Вучетић Вељко Алексић.Вељко Алексић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Милица Вучетић Вељко Алексић Вељко Алексић Вељко Алексић Вељко Алексић Вељко Алексић Вељко Алексић Вељко Алексић Вељко Алексић Вељко Алексић Вељко Алексић Вељко Алексић Вељко Алексић Вељко Алексић Вељко Алексић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић . Милица Вучетић Вељко Алексић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Милица Вучетић Вељко Алексић.

Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Милан Весковић. Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица.Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Милена Станисављевић Милена Станисављевић Милена Станисављевић Милена Станисављевић Милена Станисављевић Милена Станисављевић Милена Станисављевић Милена Станисављевић Милена Станисављевић Милена Станисављевић Мр Бранко Копривица. Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Милан Весковић. Мр Милан Весковић. Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Милан Весковић. Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Милан Весковић. Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Сања Антић . Мр Милан Весковић. Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Милан Весковић. Мр Милан Весковић. Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Милан Весковић. Мр Милан Весковић. Мр Милан Весковић. Мр Милан Весковић. Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Милан Весковић. Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Милан Весковић. Мр Милан Весковић. Мр Милан Весковић.

Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић.Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Јелена Пуреновић .Мр Сања Антић Др Александра Калезић. Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Милан Весковић.Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица.Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица.Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Милан Весковић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Милан Весковић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Милан Весковић. Мр Милан Весковић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић.Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Милан Весковић.Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Милан Весковић.Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Милан Весковић.Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Милан Весковић.Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Милан Весковић. Мр Милан Весковић. Мр Милан Весковић.Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Милан Весковић.Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић.Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић.Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић.Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Милан Весковић. Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Милан Весковић. Мр Милан Весковић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић.Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Милан Весковић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић.Мр Бранко Копривица. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Милан Весковић. Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица.Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Милан Весковић. Мр Милан Весковић. Мр Милан Весковић.Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Милан Весковић. Мр Милан Весковић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Милан Весковић. Мр Милан Весковић. Мр Милан Весковић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Милан Весковић. Мр Милан Весковић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Милан Весковић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Милан Весковић. Мр Милан Весковић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Милан Весковић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Милан Весковић. Мр Милан Весковић.Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица.Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Милан Весковић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић.Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица.

Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Јелена Пуреновић Димитрије Розгић Димитрије Розгић Димитрије Розгић Димитрије Розгић Димитрије Розгић . Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић.Др Александра Калезић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић.

Марко Росић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Димитрије Розгић Марко Росић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Димитрије Розгић Марко Росић. Димитрије Розгић Марко Росић. Димитрије Розгић Марко Росић. Димитрије Розгић Марко Росић. Димитрије Розгић Марко Росић. Димитрије Розгић Марко Росић. Рада Мутавџић . Димитрије Розгић Марко Росић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Димитрије Розгић Марко Росић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Димитрије Розгић Марко Росић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Димитрије Розгић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Жељко Јовановић Жељко Јовановић Жељко Јовановић Жељко Јовановић Жељко Јовановић Жељко Јовановић Жељко Јовановић Жељко Јовановић Жељко Јовановић Жељко Јовановић Жељко Јовановић Жељко Јовановић Милош Божић Милош Божић Милош Божић Милош Божић Милош Божић Милош Божић Милош Божић Милош Божић Милош Божић Милош Божић Милош Божић Милош Божић Милош Божић Мр Александар Шебековић. Димитрије Розгић Марко Росић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Димитрије Розгић Марко Росић.

Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић.Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић . Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић.

Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Марина Ђоковић Ђорђе Дамњановић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Марина Ђоковић Ђорђе Дамњановић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Ђорђе Дамњановић Мр Милан Весковић. Ђорђе Дамњановић Мр Милан Весковић. Марина Ђоковић Ђорђе Дамњановић. Ђорђе Дамњановић Мр Милан Весковић.Мр Александар Шебековић. Ђорђе Дамњановић Мр Милан Весковић. Марина Ђоковић Ђорђе Дамњановић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Ђорђе Дамњановић Мр Милан Весковић. Марина Ђоковић Ђорђе Дамњановић. Марина Ђоковић Ђорђе Дамњановић. Марина Ђоковић Ђорђе Дамњановић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Марина Ђоковић Ђорђе Дамњановић. Марина Ђоковић . Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Ђорђе Дамњановић Мр Милан Весковић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Ђорђе Дамњановић Мр Милан Весковић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Ђорђе Дамњановић. Марина Ђоковић Ђорђе Дамњановић. Ђорђе Дамњановић Мр Милан Весковић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Марина Ђоковић Ђорђе Дамњановић. Ђорђе Дамњановић Мр Милан Весковић. Марина Ђоковић Мр Милан Весковић. Марина Ђоковић Ђорђе Дамњановић. Марина Ђоковић Ђорђе Дамњановић. Марина Ђоковић Ђорђе Дамњановић. Марина Ђоковић Ђорђе Дамњановић. Марина Ђоковић Ђорђе Дамњановић. Ђорђе Дамњановић Ђорђе Дамњановић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Марина Ђоковић Ђорђе Дамњановић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Марина Ђоковић Ђорђе Дамњановић. Марина Ђоковић Ђорђе Дамњановић. Ђорђе Дамњановић Мр Милан Весковић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Ђорђе Дамњановић Мр Милан Весковић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Марина Ђоковић Ђорђе Дамњановић. Марина Ђоковић Ђорђе Дамњановић. Марина Ђоковић Ђорђе Дамњановић.

Ђорђе Дамњановић, Марина Ђоковић
Ђорђе Дамњановић, Марина Ђоковић
Ђорђе Дамњановић, Марина Ђоковић
Ђорђе Дамњановић, Марина Ђоковић
Ђорђе Дамњановић, Марина Ђоковић
Ђорђе Дамњановић, Марина Ђоковић
Ђорђе Дамњановић, Марина Ђоковић
Ђорђе Дамњановић, Марина Ђоковић
Ђорђе Дамњановић, Марина Ђоковић
Ђорђе Дамњановић, Марина Ђоковић
Ђорђе Дамњановић, Марина Ђоковић
Ђорђе Дамњановић, Марина Ђоковић
Ђорђе Дамњановић, Марина Ђоковић
Мр Милан Весковић, Ђорђе Дамњановић
Мр Милан Весковић, Ђорђе Дамњановић
Мр Милан Весковић, Ђорђе Дамњановић
Мр Милан Весковић, Ђорђе Дамњановић
Мр Милан Весковић, Ђорђе Дамњановић
Мр Милан Весковић, Ђорђе Дамњановић
Мр Милан Весковић, Ђорђе Дамњановић
Мр Милан Весковић, Ђорђе Дамњановић
Мр Милан Весковић, Ђорђе Дамњановић
Мр Милан Весковић, Ђорђе Дамњановић
Мр Милан Весковић, Ђорђе Дамњановић
Мр Милан Весковић, Ђорђе Дамњановић
Мр Милан Весковић, Ђорђе Дамњановић
Мр Милан Весковић, Ђорђе Дамњановић
Мр Милан Весковић, Ђорђе Дамњановић
Мр Милан Весковић, Ђорђе Дамњановић
Мр Милан Весковић, Ђорђе Дамњановић
Мр Милан Весковић, Ђорђе Дамњановић
Мр Милан Весковић, Ђорђе Дамњановић
Мр Милан Весковић, Ђорђе Дамњановић
Мр Милан Весковић, Ђорђе Дамњановић

ЛЕГЕНДА:
ЕР
ЕЕ
ЕЕС
ИЕ
ИИ
ИИС
ИМ
ИТ

Електротехничко и рачунарско инењерство
Електроенергетика
Електроенегетски системи
Индустријска енергетика
Инжењер информатике
Инжењер информатике и статистике
Инжењерски менаџмент
Информационе технологије

МЕХ
ПИ
ПИМ
ПМ
ПРМ
ПТИ
РТ
ТИ
ТИ5

Мехатроника
Професор информатике
Производно-информатички менаџмент
Предузетнички менаџмент
Производни менаџмент
Професор технике и информатике
Рачунарска техника
Техника и информатика
Техника и информатика 5. година

ДТЕ
ДЕР
ДДУ
ДМ
ДИМ

Мастер за електронско учење
Мастер Електротехничко и рачунарско инжењерство
Мастер за даљинско управљање
Мастер Мехатроника
Мастер Инжењерски менаџмент

Распоред испита - Мајски апсолвентски рок
Време

Учионица

300666
400466
600866
400373
610135
711119
400576
610155
620102
710114
1201002
368
1111003
285
300449
3101004
3201004
397
1201005
320
513
559
2201006
2421006
2431006
2411006
101558
1201007
1201008
91
320
522
578
610171
2201009
6301009
3101009
1101010
279
437
1301012

Датум

2009 CAD/CAM технологије
2009 CAD/CAM технологије
CAD/CAM технологије
2009 CAD/CAЕ конструисање
CAD/CAЕ конструисање
FPGA дизајн
2009 WEB технологије
WEB технологије
Алати и технологије за електронско учење
Алати и технологије за електронско учење
2006 Алгоритми и структуре података
Алгоритми и структуре података
2006 Анализа ЕЕС
Анализа ЕЕС
2009 Анализа ИС
2006 Анализа ИС
2006 Анализа ИС
Анализа перформанси рачунара
2006 Анализа перформанси рачунара
Архитектура и организација рачунара
Архитектура и организација рачунара
Архитектура и организација рачунара
2006 Архитектура и организација рачунара
2006 Архитектура и организација рачунара
2006 Архитектура и организација рачунара
2006 Архитектура и организација рачунара
2009 Архитектура рачунара
2006 Архитектура рачунара 1
2006 Архитектура рачунара 2
Архитектура, урбанизам и грађевинарство
Архитектура, урбанизам и грађевинарство
Архитектура, урбанизам и грађевинарство
Архитектура, урбанизам и грађевинарство
Архитектура, урбанизам и грађевинарство
2006 Архитектура, урбанизам и грађевинарство
2006 Архитектура, урбанизам и грађевинарство
2006 Архитектура, урбанизам и грађевинарство
2006 Асинхроне машине
Асинхроне машине
Аутоматске производне линије
2006 Аутоматске производне линије

Шифра
предмета

Смер

Предмет

7. и 8. мај 2013.
Семестар

Наставни
план

Пријављивање испита

Наставник

3

ИМ
ИТ
ТИ5
ИТ
ТИ5
ДЕР
ИТ
ТИ5
ДТЕ
ДЕР
РТ

7

ЕЕС

4
3
3

ИМ
ПРМ
ПИМ

8

РТ

3
3
3
3
5
3
4

ПТИ
ИИ
ИИС
ПИ
РИ
РТ
РТ

7
3
4
6

ТИ5
ПТИ
ПМ
ПРМ
ЕЕ

8

МЕХ

15-May
15-May
15-May
14-May
14-May
13-May
15-May
17-May
14-May
14-May
17-May
17-May
17-May
17-May
15-May
15-May
15-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
13-May
14-May
14-May
14-May
14-May
14-May
14-May
14-May
14-May
13-May
13-May
15-May
15-May

10.00
10.00
10.00
14.00
14.00
15.00
16.00
14.00
16.00
16.00
15.00
15.00
12.00
12.00
10.00
10.00
10.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
14.00
14.00
12.00
12.00

316
316
316
318
318
15
21
218
214
214
215
215
314
314
217
217
217
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
215
215
215
215
215
215
215
215
314
314
12
12

Др Радомир Славковић
Др Радомир Славковић
Др Радомир Славковић
Др Звонимир Југовић
Др Звонимир Југовић
Др Синиша Ранђић
Др Ненад Стефановић
Др Борислав Ђорђевић
Др Данијела Милошевић
Др Данијела Милошевић
Др Братислав Иричанин
Др Братислав Иричанин
Др Андрија Сарић
Др Андрија Сарић
Др Алемпије Вељовић
Др Алемпије Вељовић
Др Алемпије Вељовић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Синиша Ранђић
Др Милош Радовановић
Др Милош Радовановић
Др Милош Радовановић
Др Милош Радовановић
Др Милош Радовановић
Др Милош Радовановић
Др Милош Радовановић
Др Милош Радовановић
Др Мирослав Бјекић
Др Мирослав Бјекић
Др Срећко Ћурчић
Др Срећко Ћурчић

6
4
3

5

2009
2006
2006
2006

2006
2009
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2009
2009
2006
2009

Аутоматско управљање
Аутоматско управљање
Аутоматско управљање
Аутоматско управљање
Аутоматско управљање (ЕО)
Аутоматско управљање (ЕО)
Аутоматско управљање (ЕО)
Аутоматско управљање (ЕО)
Аутоматско управљање (ЕО)
Аутоматско управљање (ТИ)
Аутоматско управљање (ТИ)
Аутоматско управљање производним системима
Базе података
Базе података
Базе података
Базе података
Базе података
Базе података
Базе података
Базе података
Базе података
Базе података
Бенчмаркинг
Бенчмаркинг
Бенчмаркинг
Вероватноћа и статистика

101661
1101013
1201013
1301013
218
267
317
377
421
536
574
2201014
400571
610152
1201015
2201015
2411015
2431015
3101015
3201015
2421015
791
300668
400268
6301016
300443

6
4
6
5

РИ
ЕЕ
РТ
МЕХ

7
5
5
6
6
6
8
8
6

ПТИ
ИТ
ТИ5
РТ
ПТИ
ПИ
ИИС
ПРМ
ПИМ
ИИ

6
2
1
4

ИМ
ИТ
ПМ
ИМ

17-May
17-May
17-May
17-May
17-May
17-May
17-May
17-May
17-May
15-May
15-May
15-May
14-May
14-May
14-May
14-May
14-May
14-May
15-May
15-May
14-May
14-May
15-May
15-May
15-May
17-May

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
10.00
10.00
10.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
10.00
10.00
16.00
16.00
12.00
12.00
12.00
16.00

16
16
16
16
16
16
16
16
16
316
316
316
214
214
214
214
214
214
217
217
214
214
12
12
12
16

Др Аленка Миловановић
Др Аленка Миловановић
Др Аленка Миловановић
Др Аленка Миловановић
Др Аленка Миловановић
Др Аленка Миловановић
Др Аленка Миловановић
Др Аленка Миловановић
Др Аленка Миловановић
Др Радомир Славковић
Др Радомир Славковић
Др Радомир Славковић
Др Данијела Милошевић
Др Данијела Милошевић
Др Данијела Милошевић
Др Данијела Милошевић
Др Данијела Милошевић
Др Данијела Милошевић
Др Алемпије Вељовић
Др Алемпије Вељовић
Др Данијела Милошевић
Др Данијела Милошевић
Др Цариша Бешић
Др Цариша Бешић
Др Цариша Бешић
Др Вера Лазаревић

30 11.00 11.00 13.00 12.00 17.00 16.00 13.00 14.30 11.00 14.00 12.00 16.30 11.00 14.00 16.00 10.00 16.00 10.00 12.00 17.00 16.30 10.00 16.00 13.00 17.00 17.00 16.00 13.00 17.00 17.2009 Вероватноћа и статистика 2006 Вероватноћа и статистика 2006 Вероватноћа и статистика Вероватноћа и статистика Вероватноћа и статистика Вештачка интелигенција 2006 Вештачка интелигенција Вибрације и виброизолација машина Виртуелна инструментација Виртуелна инструментација Високонапонска расклопна опрема 2009 Глобализација и конкурентност 2009 Дигитална електроника 2006 Дигитална кола Дигитална кола 2009 Дигитална обрада сигнала 2006 Дигитална обрада сигнала Дигитална обрада сигнала 2006 Дигитални системи 2006 Дигитални системи управљања Дигитални системи управљања Дигитални системи управљања Дискретна математика Дискретна математика 2006 Дискретна математика 2006 Дискретна математика 2006 Дискретна математика 2006 Дискретна математика 2006 Дискретна математика 2006 Дистрибутивне и индустријске мреже 2006 Дистрибутивне и индустријске мреже Дистрибутивне и индустријске мреже Докимологија ЕЕС ЕЕС Еко дизајн и окружење 2009 Екологија Екологија 2006 Екологија 2009 Еколошки менаџмент 2006 Еколошки менаџмент 2006 Еколошки менаџмент 2006 Еколошки менаџмент 2009 Економија предузетништва 2009 Економија предузетништва 2006 Економија предузетништва 2006 Економија предузетништва 2006 Економија предузетништва 2006 Економија предузетништва 2006 Експертни системи 2006 Експертни системи 2006 Експлоатација ЕЕС-а Електране 2006 Електране Електране и разводна постројења Електране и разводна постројења 2006 Електрична вуча 2006 Електрична вуча Електрична вуча 400443 1201017 1301017 364 475 494 1301018 800104 620113 700113 710104 300115 101556 1201022 369 101665 1201023 376 1301024 1201025 325 384 359 469 1201027 1301027 2411027 2421027 2431027 1111029 1121029 287 611198 39 229 310222 300335 611192 2201030 500335 3101031 3201031 6301031 300442 500441 2421032 3101032 3201032 6301032 3201033 3101033 1111034 288 1111035 34 228 1111036 1121036 237 4 4 6 ИТ РТ МЕХ 8 1 5 4 МЕХ ДМ ДТЕ ДДУ ДЕР ИМ РИ РТ 6 6 РИ РТ 6 7 МЕХ РТ 3 3 3 3 3 7 7 РТ МЕХ ПИ ИИ ИИС ЕЕС ИЕ ТИ5 7 3 4 4 4 4 4 5 4 4 1 8 8 8 ДИМ ИМ ТИ5 ПТИ ПМ ПРМ ПИМ ПМ ИМ ПМ ИИ ПРМ ПИМ ПМ ПИМ ПРМ ЕЕС 7 ЕЕС 8 8 ЕЕС ИЕ 3 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 14-May 14-May 15-May 13-May 13-May 15-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 16-May 17-May 17-May 14-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 15-May 15-May 17-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 16.00 17.00 16.00 13.00 16.00 12.00 12.00 12.30 11.00 14.00 12.00 16.00 13.00 17.30 11.00 12.00 12.00 16.00 17.00 16.00 12.00 12.00 10.00 16.00 12.00 16.00 16 16 16 16 16 214 214 316 314 314 218 14 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 16 16 16 16 16 16 16 314 314 314 215 314 314 215 14 14 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16 16 217 217 314 314 314 314 314 314 314 314 Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Радомир Славковић Др Мирослав Бјекић Др Мирослав Бјекић Др Саша Стојковић Др Звонко Сајферт Др Предраг Петровић Др Предраг Петровић Др Предраг Петровић Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Александар Ранковић Др Александар Ранковић Др Александар Ранковић Др Драгана Бјекић Др Андрија Сарић Др Андрија Сарић Др Милош Радовановић Др Бранка Јордовић Др Бранка Јордовић Др Бранка Јордовић Др Бранка Јордовић Др Бранка Јордовић Др Бранка Јордовић Др Бранка Јордовић Др Јасмина Весић Васовић Др Јасмина Весић Васовић Др Јасмина Весић Васовић Др Јасмина Весић Васовић Др Јасмина Весић Васовић Др Јасмина Весић Васовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Андрија Сарић Др Владица Мијаиловић Др Владица Мијаиловић Др Владица Мијаиловић Др Владица Мијаиловић Др Владица Мијаиловић Др Владица Мијаиловић Др Владица Мијаиловић .00 12.00 17.00 13.

00 16.00 14.00 14.00 11.00 10.00 9.00 14.00 14.00 9.00 16.00 9.00 10.00 9.00 9.00 9.00 9.00 17.00 14.00 9.00 16.00 14.00 11.00 14.00 9.00 14.00 9.00 14.00 9.00 9.00 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 лаб лаб лаб лаб 314 314 314 314 314 314 314 12 12 лаб лаб 16 16 16 16 16 16 12 314 314 314 314 314 314 314 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 217 217 217 217 Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Момчило Вујичић Др Момчило Вујичић Др Момчило Вујичић Др Момчило Вујичић Др Мирослав Бјекић Др Мирослав Бјекић Др Мирослав Бјекић Др Мирослав Бјекић Др Мирослав Бјекић Др Мирослав Бјекић Др Мирослав Бјекић Др Јерослав Живанић Др Јерослав Живанић Др Момчило Вујичић Др Момчило Вујичић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Јерослав Живанић Др Мирослав Бјекић Др Мирослав Бјекић Др Мирослав Бјекић Др Мирослав Бјекић Др Мирослав Бјекић Др Мирослав Бјекић Др Мирослав Бјекић Др Слободан Ђукић Др Слободан Ђукић Др Слободан Ђукић Др Слободан Ђукић Др Слободан Ђукић Др Слободан Ђукић Др Слободан Ђукић Др Слободан Ђукић Др Слободан Ђукић Др Слободан Ђукић Др Предраг Петровић Др Слободан Ђукић Др Слободан Ђукић Др Слободан Ђукић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић .00 14.00 17.00 9.00 17. 2009 Електроинжењерство 2009 Електромагнетика 2006 Електромагнетика 2006 Електромагнетика Електромагнетика Електромагнетика Електромагнетика Електромагнетна компатибилност 2006 Електромоторни погони 2006 Електромоторни погони Електромоторни погони Електромоторни погони Електромоторни погони Електромоторни погони Електромоторни погони 2006 Електроника 2006 Електроника Електроника Електроника 2006 Електроника 1 Електроника 1 Електроника 1 Електроника 1 2006 Електроника 2 Електроника 2 Електроника 2 Електроника 2 Електроника 2 Електроника 2 2009 Електронско пословање 2009 Електронско пословање 2009 Електронско пословање 2006 Електронско пословање 100332 1301037 315 1101038 31 216 233 260 1101039 233 273 710120 594 2201040 221 1101041 1101042 1301042 274 324 425 101553 217 30 227 316 300556 101443 1101043 1301043 215 266 314 310311 1111044 1121044 28 116 225 283 327 1201045 1301045 311 360 1101046 211 265 413 1101047 19 219 219 272 422 300667 400336 500467 2411048 3 5 РИ МЕХ 3 ЕЕ 5 ЕЕ ДЕР 7 ПТИ 4 5 6 ЕЕ ЕЕ МЕХ 5 РИ 5 4 4 4 ИМ РИ ЕЕ МЕХ 7 7 ДИМ ЕЕС ИЕ 3 3 РТ МЕХ 4 ЕЕ 5 ЕЕ 5 3 3 7 ИМ ИТ ПМ ПИ 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 14-May 14-May 14-May 14-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 14-May 14-May 14-May 14-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 14-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 15-May 15-May 15-May 15-May 9.00 17.00 17.00 14.00 17.00 9.00 17.00 17.2009 Електрична мерења 2006 Електрична мерења Електрична мерења 2006 Електрична мерења 1 Електрична мерења 1 Електрична мерења 1 Електрична мерења 1 Електрична мерења 1 2006 Електрична мерења 2 Електрична мерења 2 Електрична мерења 2 Електрична мерења неелектричних величина Електричне инсталације 2006 Електричне инсталације Електричне инсталације и осветљења 2006 Електричне инсталације и осветљења 2006 Електричне машине 2006 Електричне машине Електричне машине Електричне машине Електричне машине 2009 Електричне машине 1 Електричне машине 1 Електричне машине 2 Електричне машине 2 Електричне микроинсталације и компон.00 14.00 9.00 10.00 11.00 11.00 9.00 14.00 10.00 14.00 17.00 17.00 17.00 11.00 17.00 17.00 11.00 9.00 17.

00 14.00 11.00 14.00 14.00 14.00 9.00 14.00 11.00 14.00 12.00 12.2006 2006 2006 2006 2009 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 Електронско пословање Електронско пословање Електронско пословање Електронско пословање Електронско учење Електронско учење Електротермија Електротермија Електротехника са електроником Електротехника са електроником Електротехника са електроником Електротехника са електроником Електротехника са електроником Електротехника са електроником Електротехника са електроником Електротехника са електроником 1 Електротехника са електроником 2 Електротехнички материјали Електротехнички материјали Електрохемијски уређаји и постројења Електрохемијски уређаји и постројења Електрохемијски уређаји и постројења Елементи и модели ЕЕС-а Елементи и модели ЕЕС-а Елементи машина Елементи разводних постројења Елементи разводних постројења Енглески језик Енглески језик Енглески језик 1 Енглески језик 1 Енглески језик 1 Енглески језик 1 Енглески језик 1 Енглески језик 1 Енглески језик 1 Енглески језик 1 Енглески језик 2 Енглески језик 2 Енглески језик 2 Енглески језик 2 Енглески језик 2 Енглески језик 2 Енглески језик 2 Енглески језик 2 Енглески језик 2 Енглески језик 2 Енглески језик 2 Енглески језик 3 Енглески језик 3 Енглески језик 3 Енглески језик 3 Енглески језик 3 Енглески језик 3 Енглески језик 3 Енглески језик 4 Енглески језик 4 Енглески језик 4 Енглески језик 4 2421048 3101048 3201048 6301048 500687 400687 233 1121049 2411051 2421051 2431051 521 565 571 617 2201052 2201053 101444 1101054 236 1111055 1121055 1101056 277 1301057 1101058 282 308 607 100335 400133 1101059 1201059 1301059 2411059 2421059 2431059 101552 310113 400552 1101060 1201060 1301060 2411060 2421060 2431060 727 737 310225 1101061 1301061 2411061 2421061 2431061 728 1101062 1301062 2411062 2421062 7 7 7 6 6 6 ИИ ПРМ ПИМ ПМ ПМ ИТ 7 5 5 5 ИЕ ПИ ИИ ИИС 4 5 4 4 ПТИ ПТИ РИ ЕЕ 8 8 6 ЕЕС ИЕ ЕЕ 4 6 МЕХ ЕЕ 3 1 3 3 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 РИ ИТ ЕЕ РТ МЕХ ПИ ИИ ИИС РИ ДИМ ИТ ЕЕ РТ МЕХ ПИ ИИ ИИС 5 5 5 5 5 ДИМ ЕЕ МЕХ ПИ ИИ ИИС 6 6 6 6 ЕЕ МЕХ ПИ ИИ 15-May 15-May 15-May 15-May 14-May 14-May 17-May 17-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 17-May 17-May 14-May 14-May 14-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 10.00 16.00 10.00 14.00 14.00 14.00 217 217 217 217 214 214 16 16 лаб лаб лаб лаб лаб лаб лаб лаб лаб лаб лаб лаб лаб лаб 314 314 318 314 314 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Милан Плазинић Др Милан Плазинић Др Момчило Вујичић Др Момчило Вујичић Др Момчило Вујичић Др Момчило Вујичић Др Момчило Вујичић Др Момчило Вујичић Др Момчило Вујичић Др Момчило Вујичић Др Момчило Вујичић Др Биљана Анђелић Др Биљана Анђелић Др Биљана Анђелић Др Биљана Анђелић Др Биљана Анђелић Др Александар Ранковић Др Александар Ранковић Др Звонимир Југовић Др Владица Мијаиловић Др Владица Мијаиловић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Лидија Палуровић Лидија Палуровић Лидија Палуровић Лидија Палуровић Лидија Палуровић Лидија Палуровић Лидија Палуровић Лидија Палуровић Весна Ковачевић Лидија Палуровић Весна Ковачевић Лидија Палуровић Лидија Палуровић Лидија Палуровић Лидија Палуровић Лидија Палуровић Лидија Палуровић Лидија Палуровић Лидија Палуровић Лидија Палуровић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Весна Ковачевић .00 14.00 11.00 14.00 12.00 14.00 14.00 13.00 14.00 14.00 11.00 9.00 13.00 16.00 11.00 10.00 14.00 11.00 11.00 14.00 14.00 14.00 12.00 14.00 14.00 14.00 14.00 11.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 10.00 12.00 14.00 14.00 11.00 12.00 14.00 14.00 12.

.00 17.00 14..00 14.00 16.00 14.00 16.00 12.00 316 316 12 21 21 21 21 16 314 314 316 17 217 217 218 218 218 218 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 214 214 214 214 214 214 21 21 215 215 215 215 215 215 215 12 14 14 14 12 16 12 12 12 16 16 16 16 16 316 316 316 12 Весна Ковачевић Весна Ковачевић Др Јерослав Живанић Др Предраг Петровић Др Предраг Петровић Др Предраг Петровић Др Предраг Петровић Др Милан Плазинић Др Мирослав Бјекић Др Мирослав Бјекић Др Звонимир Југовић Др Љубиша Папић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Борислав Ђорђевић Др Борислав Ђорђевић Др Борислав Ђорђевић Др Борислав Ђорђевић Др Ненад Стефановић Др Живадин Мицић . Др Живадин Мицић .00 11.30 12.00 16.00 17.00 14.00 17.00 12.00 16.00 10.00 16.00 17.00 10.00 16.00 16.00 16.00 10.00 16.00 16.00 12.00 14.00 16.00 14..00 16.00 16.00 12.00 16.00 10.00 16.00 16.00 11.00 16.00 16. Др Живадин Мицић .30 16.00 16.00 16.00 16.00 10.00 16.30 11.00 14.00 14.00 14.00 16.00 16..00 17.2006 Енглески језик 4 Енглески језик 4 Енергетска електромагнетика 2006 Енергетска електроника 2006 Енергетска електроника Енергетска електроника Енергетска електроника Енергетска ефикасност 2006 Енергетски трансформатори Енергетски трансформатори Ергономско пројектовање 2006 Ефективност техничких система 2006 Заштита информационих система 2006 Заштита информационих система 2006 Заштита података 2006 Заштита рачунарских система 2006 Заштита рачунарских система 2006 Заштита рачунарских система Заштита рачунарских система 2006 Изборна пракса 2 2006 Изборна пракса 2 2006 Изборна пракса 3 2009 ИКТ 2009 ИКТ 2006 ИКТ 1 2006 ИКТ 1 2006 ИКТ 1 2006 ИКТ 1 2006 ИКТ 1 2006 ИКТ 1 2006 ИКТ 1 2006 ИКТ 2 2006 ИКТ 2 2006 ИКТ 2 2006 ИКТ 2 2006 ИКТ 2 2006 ИКТ 2 2006 ИКТ 2 Импулсна и дигитална електроника 2009 Индустријски дизајн 2009 Индустријски дизајн 2006 Индустријски дизајн 2006 Индустријски дизајн 2006 Индустријски дизајн Индустријски дизајн Индустријски дизајн Индустријски манипулатори 2006 Индустријски маркетинг 2006 Индустријски маркетинг 2006 Индустријски маркетинг Индустријски менаџмент 2009 Индустријски менаџмент 2006 Индустријски менаџмент 2006 Индустријски менаџмент 2006 Индустријски менаџмент 2006 Индустријски менаџмент 2006 Индустријски менаџмент 2006 Индустријски менаџмент 2006 Инжењерска математика Инжењерска математика Инжењерска механика 2006 Инжењерска механика 2006 Инжењерска механика 2006 Инжењерско-економске анализе 2431062 729 710109 1101063 1301063 278 468 310338 1101064 275 310336 1301067 3101069 3201069 1201071 2411072 2421072 2431072 584 2421074 2431074 2431075 300112 500112 2201089 2411089 2421089 2431089 3101089 3201089 6301089 2201090 2411090 2421090 2431090 3101090 3201090 6301090 319 300664 500464 3101076 3201076 6301076 622 676 436 3101077 3201077 6301077 773 300331 1101078 1201078 1301078 3101078 3201078 6301078 1101079 271 464 1101080 1301080 1301081 6 ИИС 6 4 ДЕР ЕЕ МЕХ 5 ДИМ ЕЕ 7 8 8 7 5 5 5 ДИМ МЕХ ПРМ ПИМ РТ ПИ ИИ ИИС 7 7 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 ИИ ИИС ИИС ИМ ПМ ПТИ ПИ ИИ ИИС ПРМ ПИМ ПМ ПТИ ПИ ИИ ИИС ПРМ ПИМ ПМ 6 4 6 6 2 ИМ ПМ ПРМ ПИМ ПМ 5 5 3 ПРМ ПИМ ПМ 3 2 2 2 5 5 5 5 ИМ ЕЕ РТ МЕХ ПРМ ПИМ ПМ ЕЕ 3 3 8 ЕЕ МЕХ МЕХ 16-May 16-May 14-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 13-May 13-May 15-May 13-May 15-May 15-May 17-May 17-May 17-May 17-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 15-May 17-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 15-May 17-May 17-May 17-May 15-May 13-May 15-May 15-May 15-May 13-May 13-May 13-May 17-May 17-May 15-May 15-May 15-May 15-May 14.00 16.30 11.00 16.00 12.00 16..00 10.00 9.00 16.00 16.00 16.00 14. Др Ненад Стефановић Др Ненад Стефановић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Ненад Стефановић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Ненад Стефановић Др Предраг Петровић Др Милош Радовановић Др Милош Радовановић Др Милош Радовановић Др Милош Радовановић Др Милош Радовановић Др Милош Радовановић Др Милош Радовановић Др Миливоје Ћућиловић Др Миодраг Зечевић Др Миодраг Зечевић Др Миодраг Зечевић Др Цариша Бешић Др Јасмина Весић Васовић Др Цариша Бешић Др Цариша Бешић Др Цариша Бешић Др Јасмина Весић Васовић Др Јасмина Весић Васовић Др Јасмина Весић Васовић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Срећко Ћурчић ..

00 12.00 12.00 12.00 12 12 12 12 12 12 Др Срећко Ћурчић Др Срећко Ћурчић Др Срећко Ћурчић Др Срећко Ћурчић Др Срећко Ћурчић Др Срећко Ћурчић .00 12.2006 Инжењерско-економске анализе 2006 Инжењерско-економске анализе 2006 Инжењерско-економске анализе Инжењерско-економске анализе Инжењерско-економске анализе Инжењерско-економске анализе 3101081 3201081 6301081 432 621 677 6 6 3 ПРМ ПИМ ПМ 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 12.00 12.

00 16.00 16.00 14.00 12.00 14.00 14.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 17. Вељовић.00 16. Радовановић Др Јасмина Богићевић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић .00 17. Др Живадин Мицић Др Ненад Стефановић. Др Живадин Мицић Др Ненад Стефановић.00 16.00 16.00 10.00 16.00 10.00 14.00 15.00 16. Др Живадин Мицић Др Ненад Стефановић.00 14 215 17 15 214 214 214 217 214 214 214 217 217 21 21 218 218 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 217 21 21 21 21 217 217 21 217 21 16 16 16 16 21 21 21 21 21 16 217 15 215 215 215 215 215 215 215 215 Др Звонко Сајферт Др Жељко Папић Др Љубиша Папић Др Синиша Ранђић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Зоран Нешић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Живадин Мицић Др Владе Урошевић Др Борислав Ђорђевић Др Борислав Ђорђевић Др Ненад Стефановић.00 16.00 12.00 16. Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Алемпије Вељовић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Живадин Мицић Др Алемпије Вељовић Др Радојка Крнета Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Живадин Мицић .00 10.00 14.00 14.00 16.00 14.00 12.стручна пракса ИТ у образовању ИТ у образовању ИТ у образовању Квалитет електричне енергије Квантитативне методе Клијентинг Књиговодство и пословне финансије Комуникације Комуникације Комуникације Комуникације Комуникације Комуникологија Комуникологија Комуникологија 310117 620104 310310 700201 400553 2421083 2411083 310337 620106 700104 711118 500551 6301084 400575 309 610154 700108 792 2201086 2421086 2431086 2411086 400112 610115 529 620105 800103 2201087 2411087 2421087 2431087 580 400562 1201088 2201088 2421088 2431088 2411088 331 394 576 500665 620103 772 1101092 1201092 1301092 400447 400686 600886 600886 710108 310114 6301093 300424 3101094 3201094 6301094 616 672 300515 500115 1101095 5 6 6 5 3 5 ДИМ ДТЕ ДИМ ДДУ ИТ ИИ ПИ ДИМ ДТЕ ДДУ ДЕР ПМ ПМ ИТ ТИ5 ДДУ 5 7 7 7 1 ПТИ ИИ ИИС ПИ ИТ ТИ5 7 7 7 7 ДТЕ ДМ ПТИ ПИ ИИ ИИС 6 8 6 6 6 6 ИТ РТ ПТИ ИИ ИИС ПИ 6 ПМ ДТЕ 1 1 1 4 6 1 4 5 5 3 ЕЕ РТ МЕХ ИТ ИТ ТИ5 ТИ5 ДЕР ДИМ ПМ ИМ ПРМ ПИМ ПМ 5 1 1 ИМ ПМ ЕЕ 17-May 16-May 13-May 13-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 15-May 15-May 15-May 15-May 17-May 17-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 15-May 15-May 15-May 15-May 17-May 17-May 15-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 14.00 14.00 12.00 16.00 16.00 16..00 16. Др Живадин Мицић Др Ненад Стефановић.00 10.00 16.00 16.00 16.00 10.00 10.00 16.00 16.00 15.00 14.00 17.00 16. Др В.00 16.00 10.00 16.00 16. Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Предраг Петровић Др Нада Дамљановић Др А.00 14.00 16.00 16.00 16.00 14..00 16.2009 2006 2006 2009 2006 2009 2006 2006 2006 2006 2009 2006 2006 2006 2006 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2006 2006 2006 2009 2009 2009 2006 2009 2006 2006 2006 2009 2009 2006 Иновације и предузетништво Инструкциони дизајн и развој електронских курсева Интегрисани системи менаџмента Интелигентни сензори Интелигентни системи Интелигентни системи Интелигентни системи Интелигентни системи за подршку одлучивању Интеракција човек рачунар Интеракција човек-рачунар Интеракција човек-рачунар Интернет маркетинг Интернет маркетинг Интернет програмирање Интернет програмирање Интернет програмирање Интернет програмирање Интернет технологије Интернет технологије Интернет технологије Интернет технологије Интернет технологије Информационе технологије Информационе технологије Информационе технологије Информационе технологије у интегрисаним системима Информационе технологије у интегрисаним системима Информационе технологије у образовању Информационе технологије у образовању Информационе технологије у образовању Информационе технологије у образовању Информационе технологије у образовању Информациони системи Информациони системи Информациони системи Информациони системи Информациони системи Информациони системи Информациони системи Информациони системи Информациони системи Информациони системи у МСП Инфраструктура за електронско учење Историја природних и техничких наука Историја природних и техничких наука Историја природних и техничких наука Историја природних и техничких наука ИТ – пројекат .00 16.00 16.00 16.

00 14.00 12.2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2009 2006 2006 Комуникологија Комуникологија Комуникологија Комуникологија Комуникологија Комуникологија Корисничка подршка у електронском учењу Лабораторијске вежбе 1 Лабораторијске вежбе 2 Лабораторијске вежбе 3 Лидерство и тимски рад Линеарна електроника Логистика Логистички системи Логистички системи Логистички системи Логистички системи 1201095 1301095 2201095 2411095 2421095 2431095 620112 1201096 1201097 1201098 310223 101555 800106 300555 3101099 3201099 627 1 1 1 1 1 1 5 6 7 5 5 6 6 РТ МЕХ ПТИ ПИ ИИ ИИС ДТЕ РТ РТ РТ ДИМ РИ ДМ ИМ ПРМ ПИМ 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 17-May 13-May 13-May 13-May 17-May 17-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 14.00 14.00 14.00 14.00 12.00 15.00 12.00 17.00 14.00 12.00 15.00 15.00 17.00 14.00 215 215 215 215 215 215 21 15 15 15 14 21 12 12 12 12 12 Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Милена Станковић Др Синиша Ранђић Др Синиша Ранђић Др Синиша Ранђић Др Добривоје Михајловић Др Слободан Ђукић Др Срећко Ћурчић Др Срећко Ћурчић Др Срећко Ћурчић Др Срећко Ћурчић Др Срећко Ћурчић .00 12.

00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.Логистички системи 2009 Маркетинг 2009 Маркетинг 2009 Маркетинг Математика 2009 Математика 1 2006 Математика 1 2006 Математика 1 2006 Математика 1 2006 Математика 1 2006 Математика 1 2006 Математика 1 2009 Математика 1 2006 Математика 1 2006 Математика 1 2006 Математика 1 Математика 1 Математика 1 Математика 1 Математика 1 Математика 1 Математика 1 Математика 1 2009 Математика 2 2006 Математика 2 2006 Математика 2 2006 Математика 2 2006 Математика 2 2006 Математика 2 2006 Математика 2 2006 Математика 2 2006 Математика 2 2006 Математика 2 2009 Математика 2 Математика 2 Математика 2 Математика 2 Математика 2 Математика 2 Математика 2 Математика 2 Математика 2 Математика 2 Математика 2 2009 Математика 3 2006 Математика 3 2006 Математика 3 2006 Математика 3 2006 Математика 3 2006 Математика 3 Математика 3 Математика 3 Математика 3 Математика информатике Математика информатике Математичке методе у менаџменту 2009 Материјали 2006 Материјали 2006 Материјали 2006 Материјали 2006 Материјали 2006 Материјали 2006 Материјали 674 300333 400117 500333 650 300111 2201102 2411102 2421102 2431102 3101102 3201102 400111 1101102 1201102 1301102 201 250 301 350 502 550 602 300221 1101103 1201103 1301103 2201103 2411103 2421103 2431103 3101103 3201103 400221 210 254 310 354 412 500 508 554 610 614 100331 1101104 2201104 2431104 2411104 2421104 111 258 597 517 544 310334 300205 1301105 2201105 2411105 2421105 2431105 3101105 3 1 3 ИМ ИТ ПМ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ИМ ПТИ ПИ ИИ ИИС ПРМ ПИМ ИТ ЕЕ РТ МЕХ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ИМ ЕЕ РТ МЕХ ПТИ ПИ ИИ ИИС ПРМ ПИМ ИТ 3 3 3 3 3 3 РИ ЕЕ ПТИ ИИС ПИ ИИ 2 2 5 3 3 3 2 ДИМ ИМ МЕХ ПТИ ПИ ИИ ИИС ПРМ 15-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 15-May 13-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 12.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 12.00 16.00 12.00 16.00 16.00 16.00 14.00 16.00 15.00 16.00 16.00 12.00 16.00 16.00 16.00 15.00 12.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 14.00 12.00 14.00 16.00 16.00 12.00 16.00 12 14 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 215 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 215 215 16 14 лаб 14 14 14 14 14 Др Срећко Ћурчић Др Миодраг Зечевић Др Миодраг Зечевић Др Миодраг Зечевић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Драган Ђурчић Др Драган Ђурчић Др Драган Ђурчић Др Драган Ђурчић Др Драган Ђурчић Др Драган Ђурчић Др Драган Ђурчић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Нада Дамљановић Др Драган Ђурчић Др Драган Ђурчић Др Драган Ђурчић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Нада Дамљановић Др Нада Дамљановић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Драган Ђурчић Др Вера Лазаревић Др Драган Ђурчић Др Драган Ђурчић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Братислав Иричанин Др Нада Дамљановић Др Нада Дамљановић Др Нада Дамљановић Др Нада Дамљановић Др Нада Дамљановић Др Нада Дамљановић Др Нада Дамљановић Др Нада Дамљановић Др Нада Дамљановић Др Нада Дамљановић Др Братислав Иричанин Др Братислав Иричанин Др Драган Ђурчић Др Бранка Јордовић Др Биљана Анђелић Др Бранка Јордовић Др Бранка Јордовић Др Бранка Јордовић Др Бранка Јордовић Др Бранка Јордовић .00 16.00 16.00 16.00 16.00 12.00 16.00 15.

00 16.00 10.00 10.00 14.00 10.00 16.00 16.30 14.00 14.00 16.00 10.00 16.2006 2006 2009 2009 2006 2006 2006 2009 2006 2009 2006 2006 2006 2006 2009 2009 2006 2006 2006 2006 Материјали Материјали Машински елементи Машински елементи Машински елементи Машински елементи Машински елементи Менаџмент пројектима Менаџмент енергетским ресурсима Менаџмент енергетским ресурсима Менаџмент енергетским ресурсима Менаџмент знања Менаџмент инвестицијама Менаџмент информациони системи Менаџмент ИС Менаџмент ИС Менаџмент ИС Менаџмент ИС Менаџмент ИС Менаџмент ИС Менаџмент квалитетом Менаџмент квалитетом Менаџмент квалитетом Менаџмент квалитетом Менаџмент квалитетом Менаџмент квалитетом Менаџмент квалитетом 3201105 6301105 101448 300448 2201107 533 569 310224 6301109 310333 3101109 500557 6301110 300551 630 680 2421111 3101111 3201111 6301111 300662 500662 710101 1101112 1201112 1301112 2201112 2 2 4 4 4 3 4 5 6 5 7 7 7 4 6 6 2 2 2 8 ПИМ ПМ РИ ИМ ПТИ ДИМ ПМ ДИМ ПРМ ПМ ПМ ИМ ИИ ПРМ ПИМ ПМ ИМ ПМ ДЕР ЕЕ РТ МЕХ ПТИ 15-May 15-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 13-May 14-May 14-May 14-May 15-May 14-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 12.00 10.00 10.00 14.00 12.00 15.00 16.00 16.00 16.00 14 14 318 318 318 318 318 16 318 12 318 12 217 217 217 217 217 217 217 217 17 17 17 17 17 17 17 Др Бранка Јордовић Др Бранка Јордовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Јасмина Весић Васовић Др Снежана Драгићевић Др Јерослав Живанић Др Снежана Драгићевић Др Цариша Бешић Др Мирослав Радојичић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Љубиша Папић Др Љубиша Папић Др Љубиша Папић Др Љубиша Папић Др Љубиша Папић Др Љубиша Папић Др Милорад Пантелић .00 14.00 10.00 14.00 12.00 14.00 11.

00 14.00 16.00 10.00 12.00 17 17 17 17 17 17 17 17 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 16 12 217 217 217 217 217 12 16 16 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 12 12 316 316 316 316 316 316 316 лаб 21 21 21 21 16 16 16 314 314 314 21 21 21 21 21 Др Љубиша Папић Др Љубиша Папић Др Љубиша Папић Др Љубиша Папић Др Љубиша Папић Др Љубиша Папић Др Љубиша Папић Др Љубиша Папић Др Владимир Радовановић Др Владимир Радовановић Др Владимир Радовановић Др Владимир Радовановић Др Владимир Радовановић Др Владимир Радовановић Др Владимир Радовановић Др Бранка Јордовић Др Бранка Јордовић Др Бранка Јордовић Др Јасмина Весић Васовић Др Цариша Бешић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Цариша Бешић Др Аленка Миловановић Др Аленка Миловановић Др Жељко Папић Др Жељко Папић Др Жељко Папић Др Жељко Папић Др Жељко Папић Др Жељко Папић Др Жељко Папић Др Жељко Папић Др Жељко Папић Др Жељко Папић Др Миливоје Ћућиловић Др Миливоје Ћућиловић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Момчило Вујичић Др Александар Пеулић Др Александар Пеулић Др Александар Пеулић Др Александар Пеулић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Владица Мијаиловић Др Владица Мијаиловић Др Владица Мијаиловић Др Марјан Крашна Др Ненад Стефановић Др Ненад Стефановић Др Ненад Стефановић Др Ненад Стефановић .00 17.00 16.00 10.00 12.00 10.00 11.00 11. Мониторинг и дијагностика.00 17.00 14.00 14.00 10..00 14.00 13.00 12.00 12.00 14.00 14.00 16.00 16.00 11.00 10.00 10.00 16.00 14.00 11.00 11.00 16.00 16..00 16.00 10.00 12.00 11.30 12.00 11.00 13.00 11.00 16.00 10.00 17.00 16.00 9.2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2009 2006 2006 2006 2009 2006 2006 2009 2006 2006 2006 2009 2009 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 Менаџмент квалитетом Менаџмент квалитетом Менаџмент квалитетом Менаџмент квалитетом Менаџмент квалитетом Менаџмент квалитетом Менаџмент квалитетом Менаџмент квалитетом Менаџмент људским ресурсима Менаџмент људским ресурсима Менаџмент људским ресурсима Менаџмент људским ресурсима Менаџмент људским ресурсима Менаџмент људским ресурсима Менаџмент људским ресурсима Менаџмент природним ресурсима Менаџмент природним ресурсима Менаџмент природним ресурсима Менаџмент производа Менаџмент променама Менаџмент развојем Менаџмент развојем Менаџмент развојем Менаџмент развојем предузећа Менаџмент развојем предузећа Менаџмент трендови Мерења у рачунарској техници Мерења у рачунарској техници Методика информатике Методика информатике Методика информатике Методика информатике Методика технике Методика технике Методика технике Методика технике Методика технике Методика технике и информатике Механизми и преносници Механизми и преносници Механика машина и механизама Механичка моделирања и симулација рачунаром Механичка моделирања и симулација рачунаром Механичка моделирања и симулација рачунаром Механичка моделирања и симулација рачунаром Мехатроника пројекат 1 Мехатроника пројекат 2 Микроинсталације и компоненте Микроконтролерски системи Микроконтролерски системи Микропроцесори Микропроцесорски системи Мониторинг и визуелизација процеса Мониторинг и визуелизација процеса Мониторинг и визуелизација процеса Мониторинг и дијагностика.00 14..00 16. Мониторинг и дијагностика.00 12.00 17.00 12..00 10.00 10.00 9.00 12.00 11.00 14.00 17..00 12..00 14.00 10. Мултимедија у електронском учењу Мултимедијални системи Мултимедијални системи Мултимедијални системи Мултимедијални системи 2411112 2421112 2431112 3101112 3201112 6301112 682 785 300441 500442 3101113 3201113 6301113 625 683 300559 6301114 3101114 310332 400116 3101115 3201115 6301115 300553 500553 500444 1201116 372 610190 2201118 2411118 784 611199 2201121 101 541 783 531 435 1301122 1301123 600995 600995 611195 800105 1301124 1301125 1301126 710111 800111 1301127 1201128 620114 700115 800102 710119 1111131 1121131 620110 2201132 2431132 2411132 2421132 7 7 7 7 7 6 ПИ ИИ ИИС ПРМ ПИМ ПМ 4 4 7 7 5 ИМ ПМ ПРМ ПИМ ПМ 6 3 4 1 8 8 5 5 5 4 5 ИМ ПМ ПРМ ДИМ ИТ ПРМ ПИМ ПМ ИМ ПМ ПМ РТ 8 8 ТИ5 ПТИ ПИ 8 ТИ5 ПТИ 7 5 6 7 6 4 6 8 8 8 6 6 6 МЕХ МЕХ ТИ5 ТИ5 ТИ5 ДМ МЕХ МЕХ МЕХ ДЕР ДМ МЕХ РТ ДТЕ ДДУ ДМ ДЕР ЕЕС ИЕ ДТЕ ПТИ ИИС ПИ ИИ 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 13-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 17-May 17-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 14-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 14-May 14-May 14-May 17-May 15-May 15-May 15-May 15-May 16.00 10.00 13.

00 14.00 12.00 17.00 12.00 17.Мултимедијални системи Нанотехнологије у електротехници Напредне технике за обраду сигнала Напредне технике за обраду сигнала Настава и учење у електронском образовању Нове производне технологије 793 710117 700117 711117 620101 298 ДЕР ДДУ ДЕР ДТЕ 15-May 13-May 17-May 17-May 16-May 13-May 16.00 21 лаб 21 21 215 лаб Др Ненад Стефановић Др Биљана Анђелић Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Драгана Бјекић Др Биљана Анђелић .

00 15.00 15.00 14.00 16.00 15.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 15.00 15.00 16.00 14.00 16.00 16.00 15.00 15.00 14.00 12.00 16.00 15.00 16.00 15. Др Р.00 12.00 15.Нове производне технологије 2006 Нове производне технологије 2006 Нове производне технологије Нове технологије 2006 Нумеричке методе Нумерички и статистички софтвер Нумерички и статистички софтвери 2006 Нумерички софтвер 2009 Објектно орјентисано програмирање 2009 Објектно орјентисано програмирање Објектно орјентисано програмирање 2006 Објектно орјентисано програмирање 2006 Објектно орјентисано програмирање 2006 Објектно орјентисано програмирање 2006 Објектно орјентисано програмирање Објектно орјентисано програмирање Објектно орјентисано програмирање Обновљиви извори енергије 2009 Обновљиви извори енергије Обновљиви извори енергије Обновљиви извори енергије Образовање одраслих и целоживотно учење 2006 Образовни рачунарски софтвер 2009 Оперативни системи 2009 Оперативни системи Оперативни системи 2006 Оперативни системи 2006 Оперативни системи 2006 Оперативни системи 2006 Оперативни системи Оперативни системи Оперативни системи Оперативни системи 2006 Оперативни системи 1 Оперативни системи 2 2006 Оперативни системи 2 2006 Операциона истраживања 2009 Операциона истраживања у индустрији 2009 Операциона истраживања у индустрији 2006 Операциона истраживања у индустрији 2006 Операциона истраживања у индустрији Операциона истраживања у индустрији Операциона истраживања у индустрији Организација и економија 2009 Организација производње 2006 Организација производње 2006 Организација производње 2006 Организација производње Организација производње Организација производње 2009 Организација рада 2006 Организација рада 2006 Организација рада 2006 Организација рада 2006 Организација рада 2006 Организација рада 2006 Организација рада 434 1111136 1121136 310312 2431137 611193 310339 2431138 101557 400557 610157 1201140 2201140 2411140 2421140 367 586 310115 500391 611190 710118 620107 2411142 101663 400441 610141 2201143 2411143 2421143 2431143 515 598 328 1201144 375 1201145 2431146 300552 400352 3101147 3201147 620 670 24 300663 3101148 3201148 6301148 628 679 300334 1301149 2411149 2421149 3101149 3201149 6301149 8 8 6 8 5 5 4 5 7 7 ЕЕС ИЕ ДИМ ИИС ТИ5 ДИМ ИИС РИ ИТ ТИ5 РТ ПТИ ПИ ИИ 4 4 4 4 ДИМ ПМ ТИ5 ДЕР ДТЕ ПИ РИ ИТ ТИ5 ПТИ ПИ ИИ ИИС 5 РТ 6 7 5 3 5 5 РТ ИИС ИМ ИТ ПРМ ПИМ 6 7 7 5 ИМ ПРМ ПИМ ПМ 3 8 6 6 4 4 4 ИМ МЕХ ПИ ИИ ПРМ ПИМ ПМ 3 7 6 4 15-May 13-May 15-May 13-May 17-May 17-May 17-May 17-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 14-May 14-May 14-May 14-May 16-May 14-May 17-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 13-May 13-May 13-May 17-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 12.00 15.00 15.00 16.00 15.00 16. Славковић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Снежана Драгићевић Др Снежана Драгићевић Др Снежана Драгићевић Др Владица Мијаиловић Др Драгана Бјекић Др Данијела Милошевић Др Борислав Ђорђевић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Синиша Ранђић Др Синиша Ранђић Др Синиша Ранђић Др Борислав Ђорђевић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Зоран Нешић Др Зоран Нешић Др Зоран Нешић Др Зоран Нешић Др Зоран Нешић Др Зоран Нешић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић .00 15.00 13.00 15.00 15.00 12 лаб 14 212 16 16 16 16 21 21 21 21 21 21 21 21 21 318 318 318 314 215 214 218 21 21 21 21 21 21 21 21 15 15 15 218 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 Др Срећко Ћурчић Др Биљана Анђелић Др Бранка Јордовић Др С.00 9.00 16.00 16.00 15.00 14.00 16.00 14. Радоњић.00 15.00 16.00 16.00 15.00 16.00 16.00 15.00 15.00 16.00 15.00 14.00 16.00 15.00 15.

00 9.00 17.00 9.00 17.00 9.00 11.00 9.00 11.2006 2009 2009 2009 2009 2009 2006 2006 2006 2009 2009 2009 2009 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2006 2009 Организација рада Организација рада Организација рада Организација рада Организација рачунарских система Организација рачунарских система Организација рачунарских система Организациони системи Организационо понашање Организационо понашање Организационо понашање Организационо понашање Организационо понашање Организационо понашање Основе електронике Основе инжењерске механикe Основе предузетништва Основе рачуноводства Основи економије Основи електротехнике Основи електротехнике Основи електротехнике Основи електротехнике Основи електротехнике Основи електротехнике 1 Основи електротехнике 1 Основи електротехнике 1 Основи електротехнике 2 Основи електротехнике 2 Основи електротехнике 2 Основи машинства Основи машинства Основи машинства Основи машинства Основи машинства Основи машинства Основи машинства Основи машинства Основи машинства Основи рачунарске технике Основи рачунарске технике Основи рачунарске технике Основи рачунарске технике 1 Основи рачунарске технике 1 Основи рачунарске технике 1 Основи рачунарске технике 1 Основи рачунарске технике 2 Основи рачунарске технике 2 Основи рачуноводства и књиговодства Основи технологије и познавање робе 230 330 528 2201149 101662 300462 400262 310331 300336 500536 3101150 3201150 6301150 624 100334 101554 500105 500204 500101 202 302 351 355 402 1101151 1201151 1301151 1101152 1201152 1301152 1101154 3101154 3201154 6301154 207 263 306 612 660 204 304 404 253 1101155 1201155 1301155 101445 1201156 631 500337 3 5 3 3 3 ПТИ РИ ИМ ИТ ДИМ ИМ ПМ ПРМ ПИМ ПМ 3 5 1 2 1 РИ РИ ПМ ПМ ПМ 1 1 1 2 2 2 3 3 3 2 ЕЕ РТ МЕХ ЕЕ РТ МЕХ ЕЕ ПРМ ПИМ ПМ 1 1 1 4 2 ЕЕ РТ МЕХ РИ РТ 3 ПМ 6 6 4 2 14-May 14-May 14-May 14-May 13-May 13-May 13-May 14-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 14-May 17-May 15-May 16-May 16-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 16-May 15-May 15.00 14.00 17.00 17.00 15.00 9.00 17.00 11.00 14.00 17.00 11.00 12.00 14.00 9.00 217 217 217 217 15 15 15 217 15 15 15 15 15 217 21 316 15 15 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 318 318 318 318 318 318 318 318 318 21 21 21 21 21 21 21 21 21 15 14 Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Синиша Ранђић Др Синиша Ранђић Др Синиша Ранђић Др Мирослав Радојичић Др Владимир Радовановић Др Владимир Радовановић Др Владимир Радовановић Др Владимир Радовановић Др Владимир Радовановић Др Мирослав Радојичић Др Слободан Ђукић Др Звонимир Југовић Др Јасмина Богићевић Др Јасмина Богићевић Др Звонко Сајферт Др Милан Плазинић Др Милан Плазинић Др Милан Плазинић Др Милан Плазинић Др Милан Плазинић Др Милан Плазинић Др Милан Плазинић Др Милан Плазинић Др Милан Плазинић Др Милан Плазинић Др Милан Плазинић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Јасмина Богићевић Др Бранка Јордовић .00 15.00 9.00 17.00 11.00 9.00 14.00 15.00 10.00 14.00 17.00 9.00 15.00 14.00 17.00 9.00 17.00 17.00 14.00 15.00 9.00 15.00 15.00 17.00 15.00 14.00 17.00 14.00 14.

и информац. 125 каб. Др В.00 10.00 16.00 16.00 16.00 14.00 14.00 11.00 14.00 12. 125 каб.00 14. Весић.00 10.00 11.00 14.00 12. Радовановић Др Ј.00 11. Радовановић Др Ј..00 10.00 16.00 11. Весић..00 11. Др В.00 10.. сист.00 16.00 214 15 15 215 215 215 215 314 314 314 14 15 15 16 16 217 217 21 21 21 16 314 314 15 217 21 21 21 217 15 16 16 217 217 15 16 16 217 215 215 215 215 215 215 215 215 15 15 314 314 каб.00 11.00 14.00 11.00 14. система Практикум из менаџмента и маркетинга Практикум из менаџмента и маркетинга Практикум из менаџмента и маркетинга Практикум из орган.00 14. Весић.00 13.00 10.. 125 каб. Др Живадин Мицић . Др В.30 15.00 16.00 14.00 17. Радовановић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Владимир Радовановић Др Ј.2006 2006 2006 2006 2009 2009 2006 2006 2009 2009 2009 2009 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 Оцењивање у електронском учењу Паралелни рачунарски системи Паралелни рачунарски системи Педагогија Педагогија Педагогија Педагогија Планирање ЕЕС-а Планирање ЕЕС-а Планирање ЕЕС-а Покретање пословног подухвата Порески систем и кредитирање МСП Пословна етика Пословна политика и предузетништво Пословна политика и предузетништво Пословна политика и предузетништво Пословна политика МСП Пословне рачунарске апликације Пословне рачунарске апликације Пословне рачунарске апликације Пословно одлучивање Поузданост дистрибутивних система Поузданост дистрибутивних система Поузданост рачунарских система Пракса Пракса 1 Пракса 1 Пракса 3 Пракса у земљи и/или иностранству Практикум из економије и предузетништва Практикум из економије и предузетништва Практикум из економије и предузетништва Практикум из информац.00 14.00 11. система Практикум из информац.00 11. Весић.00 12.практикум Примена ИКТ .00 14.30 10.00 14.00 11.30 10.00 16. 125 каб. Радовановић Др Алемпије Вељовић Др Жељко Папић Др Жељко Папић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Владимир Радовановић Др Владимир Радовановић Др Андрија Сарић Др Андрија Сарић Др Миодраг Мићовић Др Миодраг Мићовић Др Миодраг Мићовић Др Миодраг Мићовић Др Миодраг Мићовић Др Миодраг Мићовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић .00 12.00 15.00 11.30 11.30 11.00 11. Др Живадин Мицић Др Алемпије Вељовић Др Владимир Радовановић Др Ј.практикум 1 620111 336 1201157 610151 2201158 2411158 570 293 710103 1111159 500102 500336 310226 3101160 3201160 629 500663 300226 400226 500226 500334 289 1111161 1201162 6301163 2421073 2431073 2421075 6301164 667 3101166 3201166 3201168 696 678 3101167 3201167 3101169 2201171 2411171 2201172 2411172 2201173 2411173 2201174 2411174 500227 500555 29 226 310229 632 3201177 6301177 3101177 687 3101178 3201178 6301178 2411179 2421179 ДТЕ 7 5 5 РТ ТИ5 ПТИ ПИ 8 8 ДЕР ЕЕС ПМ ПМ ДИМ ПРМ ПИМ 6 2 2 2 3 ПМ ИМ ИТ ПМ ПМ 7 8 5 6 6 8 4 ЕЕС РТ ПМ ИИ ИИС ИИ ПМ 4 4 7 ПРМ ПИМ ПИМ 6 6 7 5 5 6 6 7 7 8 8 2 5 ПРМ ПИМ ПРМ ПТИ ПИ ПТИ ПИ ПТИ ПИ ПТИ ПИ ПМ ПМ 8 2 4 ДИМ 8 4 8 ПИМ ПМ ПРМ 1 1 1 1 1 ПРМ ПИМ ПМ ПИ ИИ 14-May 13-May 13-May 16-May 16-May 16-May 16-May 17-May 17-May 17-May 17-May 16-May 15-May 13-May 13-May 14-May 15-May 15-May 15-May 15-May 13-May 14-May 14-May 13-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 13-May 13-May 15-May 15-May 15-May 13-May 13-May 15-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 15-May 15-May 17-May 17-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 16.00 16. Практичан рад у школи 1 Практичан рад у школи 1 Практичан рад у школи 2 Практичан рад у школи 2 Практичан рад у школи 3 Практичан рад у школи 3 Практичан рад у школи 4 Практичан рад у школи 4 Предузетничке иновације Предузетништво и запошљавање Преносне и дистрибутивне мреже Преносне и дистрибутивне мреже Привредно право Привредно право Привредно право и право ЕУ Привредно право и право ЕУ Привредно право и право ЕУ Привредно право и право ЕУ Примена ИКТ .00 11.00 11.00 10.30 11. Др В.00 11.00 15.00 14. 125 217 217 217 21 21 Др Данијела Милошевић Др Синиша Ранђић Др Синиша Ранђић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Андрија Сарић Др Андрија Сарић Др Андрија Сарић Др Звонко Сајферт Др Јасмина Богићевић Др Владимир Радовановић Др Јасмина Весић Васовић Др Јасмина Весић Васовић Др Мирослав Радојичић Др Алемпије Вељовић Др Ненад Стефановић Др Ненад Стефановић Др Ненад Стефановић Др Јасмина Весић Васовић Др Владица Мијаиловић Др Владица Мијаиловић Др Синиша Ранђић Др Алемпије Вељовић Др Живадин Мицић .практикум 1 Примене ИТ .00 15. 125 каб.практикум Примена ИКТ .30 13.практикум Примене ИТ .00 10.00 12.

00 21 лаб 21 21 21 21 21 21 21 21 217 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 12 12 316 316 316 21 21 15 218 218 218 218 316 215 215 215 215 215 215 215 Др Живадин Мицић Др Момчило Вујичић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Алемпије Вељовић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Радомир Славковић Др Радомир Славковић Др Радомир Славковић Др Радомир Славковић Др Радомир Славковић Др Радомир Славковић Др Радомир Славковић Др Радомир Славковић Др Радомир Славковић Др Радомир Славковић Др Срећко Ћурчић Др Срећко Ћурчић Др Радомир Славковић Др Радомир Славковић Др Радомир Славковић Др Живадин Мицић .00 16.00 10.00 10.00 16..00 16.00 12.00 16.00 16.00 10.00 11.00 14.00 16.00 10.00 10.00 16.00 15.00 16.00 14.00 16.00 16.00 16.00 16.00 14.00 16.00 16.00 16..00 10.00 14.00 10.00 10.00 10..00 14.00 10. Др Живадин Мицић .00 16.00 16.00 10.00 16.00 14.00 16.00 12.00 16.00 16.00 14.00 16.00 10.00 16.00 16.00 10.2006 Примене ИТ .00 16.00 16..00 10. Др Синиша Ранђић Др Саша Стојковић Др Саша Стојковић Др Саша Стојковић Др Саша Стојковић Др Радомир Славковић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић Др Драгана Бјекић .практикум 1 Примењена енергетска електротехника 2006 Принципи програмирања 2006 Принципи програмирања 2006 Принципи програмирања 2006 Принципи програмирања Принципи програмирања 2006 Програмирање 2006 Програмирање 2006 Програмирање 2006 Програмирање 2006 Програмирање 2006 Програмирање Програмирање 2006 Програмирање интернет апликација Програмирање интернет апликација 2009 Програмски језици Програмски језици 2006 Програмски језици 2009 Програмски језици 2006 Програмски језици 2006 Програмски језици 2006 Програмски језици 2006 Програмски језици Програмски језици Програмски језици Програмски језици Програмски језици Програмски језици 1 Програмски језици 1 Програмски језици 2 Програмски управљане машине 2009 Програмско управљање машинама 2006 Програмско управљање машинама 2006 Програмско управљање машинама Програмско управљање машинама 2009 Производне технологије 2009 Производне технологије 2006 Производне технологије 2006 Производне технологије 2006 Производне технологије Производни и информациони системи Производни и информациони системи ` Производни системи Производни системи Производни системи 2006 Пројекат 2006 Пројекат Пројектовање дигиталних система Пројектовање помоћу рачунара у енергетици Пројектовање помоћу рачунара у енергетици 2006 Пројектовање помоћу рачунара у енергетици 2006 Пројектовање помоћу рачунара у енергетици Пројектовање процеса помоћу рачунара 2009 Психологија Психологија 2006 Психологија 2006 Психологија 2006 Психологија 2006 Психологија Психологија 2431179 310228 2201181 2411181 2421181 2431181 596 2411183 2421183 2431183 6301183 3101183 3201183 659 1201184 378 101446 610143 2201185 400446 1201185 2411185 2421185 2431185 220 318 568 611 363 509 525 581 400665 1301186 2201186 534 300554 500554 1301188 6301188 3101188 526 800107 600919 600919 610119 2431192 2421192 710106 291 710110 1111194 1121194 440 400131 611114 2201195 2411195 2421195 2431195 564 3 3 3 3 ИИС ДИМ ПТИ ПИ ИИ ИИС 3 3 3 3 3 3 ПИ ИИ ИИС ПМ ПРМ ПИМ 6 РТ 4 4 4 3 4 4 4 РИ ТИ5 ПТИ ИТ РТ ПИ ИИ ИИС 6 7 8 ИТ МЕХ ПТИ 5 5 7 2 8 ИМ ПМ МЕХ ПМ ПРМ 1 5 5 7 7 1 4 4 4 4 ДМ ТИ5 ТИ5 ТИ5 ИИС ИИ ДЕР ДЕР ЕЕС ИЕ ИТ ТИ5 ПТИ ПИ ИИ ИИС 15-May 14-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 13-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16.00 10.00 10.00 10.00 16.00 10.00 10.00 16.00 16.00 16.

00 17.00 15.00 215 21 21 21 21 217 212 212 212 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 218 218 218 15 316 15 15 21 21 314 314 314 314 12 218 218 218 218 12 12 12 316 12 214 214 214 21 21 14 12 16 21 21 21 21 21 16 12 12 17 17 17 318 21 Др Драгана Бјекић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Живадин Мицић Др Алемпије Вељовић Др Снежана Радоњић Др Снежана Радоњић Др Снежана Радоњић Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Владе Урошевић Др Борислав Ђорђевић Др Борислав Ђорђевић Др Борислав Ђорђевић Др Синиша Ранђић Др Радомир Славковић Др Синиша Ранђић Др Синиша Ранђић Др Александар Пеулић Др Александар Пеулић Др Мирослав Бјекић Др Мирослав Бјекић Др Мирослав Бјекић Др Мирослав Бјекић Др Срећко Ћурчић Др Саша Стојковић Др Саша Стојковић Др Саша Стојковић Др Саша Стојковић Др Миливоје Ћућиловић Др Миливоје Ћућиловић Др Миливоје Ћућиловић Др Новак Недић Др Миливоје Ћућиловић Др Борислав Ђорђевић Др Борислав Ђорђевић Др Борислав Ђорђевић Др Вера Марковић Др Вера Марковић Др Бранка Јордовић Др Миливоје Ћућиловић Др Небојша Митровић Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Радојка Крнета Др Владе Урошевић Др Владе Урошевић Др Алекса Маричић Др Јерослав Живанић Др Јерослав Живанић Др Љубиша Папић Др Љубиша Папић Др Љубиша Папић Др Снежана Драгићевић Др Радојка Крнета .00 15.00 17.00 9.00 16.00 14.00 12.00 14.00 16.00 12.00 16.00 12.00 12.00 16.00 16.00 10.00 10.00 16.00 10.00 12.00 12.00 14.00 14.00 16.00 16.00 16.00 17.00 14.00 12.00 17.00 10.00 12.2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2006 2006 2006 2006 2009 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2006 2006 2006 2009 2006 2006 Психологија и педагогија Развој Веб апликација Развој Веб апликација Развој Веб апликација Развој Веб апликација Развој информационих система Рачунарска графика Рачунарска графика Рачунарска графика Рачунарске мреже Рачунарске мреже Рачунарске мреже и комуникације Рачунарске мреже и комуникације Рачунарске мреже и комуникације Рачунарске мреже и комуникације Рачунарске мреже и комуникације Рачунарске мреже и комуникације Рачунарске мреже и комуникације Рачунарске мреже и комуникације Рачунарске симулације и анимације Рачунарске телекомуникације Рачунарске телекомуникације и мреже Рачунарске телекомуникације и мреже Рачунарски ВЛСИ Рачунарски интегрисани системи Рачунарски системи Рачунарски системи Рачунарство у биомедицини Рачунарство у биомедицини Регулација електромоторних погона Регулација електромоторних погона Регулација електромоторних погона Регулација електромоторних погона Реинжењеринг производних система Релејна заштита Релејна заштита Релејна заштита Релејна заштита Роботи и манипулатори Роботи и манипулатори Роботи и манипулатори Роботика Руковање материјалом Савремене софтверске архитектуре Савремене софтверске архитектуре Савремене софтверске архитектуре Савремени комуникациони системи Савремени комуникациони системи Савремени материјали Саобраћај и везе Сензори и претварачи Сигнали и системи Сигнали и системи Сигнали и системи Симулација и моделирање процеса Симулација и моделирање процеса Синтеза и карактеризација електронских компоненти Синхроне машине Синхроне машине Систем квалитета Систем квалитета Систем квалитета Системи грејања Системи за управљање е-учењем 512 2201197 2411197 2421197 2431197 310112 507 609 1301200 697 3201201 400264 611125 2201202 2411202 2421202 2431202 532 573 400481 323 101666 1201203 334 1301204 6301205 3201205 710113 1201207 284 332 710115 1121208 1301293 1111209 238 286 1121209 610129 1301211 2201211 800101 310119 400683 2411212 2421212 700112 710112 800108 579 1301215 100441 1201216 361 310335 700102 800110 1101218 280 72 530 626 700203 620108 6 8 8 8 ПТИ ПИ ИИ ИИС ДИМ 3 МЕХ 8 2 5 5 5 5 ПИМ ИТ ТИ5 ПТИ ПИ ИИ ИИС 4 ИТ 6 7 РИ РТ 8 5 4 6 МЕХ ПМ ПИМ ДЕР РТ 8 8 7 ДЕР ИЕ МЕХ ЕЕС 7 7 7 6 8 8 ИЕ ТИ5 МЕХ ПТИ ДМ ДИМ ИТ ПИ ИИ ДДУ ДЕР ДМ 5 4 4 МЕХ РИ РТ 6 ДИМ ДДУ ДМ ЕЕ ДДУ ДТЕ 16-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 13-May 13-May 13-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 17-May 17-May 17-May 13-May 15-May 13-May 13-May 17-May 17-May 13-May 13-May 13-May 13-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 14-May 14-May 14-May 17-May 17-May 15-May 15-May 17-May 17-May 17-May 17-May 15-May 15-May 17-May 14-May 14-May 13-May 13-May 13-May 14-May 17-May 14.00 16.00 16.00 15.00 16.00 12.00 16.00 16.00 17.00 16.00 9.00 14.00 14.00 16.00 16.00 10.00 16.00 10.00 17.00 17.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 9.00 17.00 10.00 16.00 14.

00 10.00 10.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 16.00 16.00 17.Системско програмирање 2009 Складишта података Софтверски алати Софтверски алати 2006 Софтверски алати 2009 Софтверски алати 2009 Софтверски алати 2006 Софтверски алати 2006 Софтверски алати за статистику 2009 Софтверско инжењерство 2009 Софтверско инжењерство 329 500556 269 365 1101221 100442 400442 1201221 3201222 101664 400664 5 ПМ 4 4 4 4 3 6 6 ЕЕ РИ ИТ РТ ПИМ РИ ИТ 13-May 15-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 15-May 14-May 14-May 15.00 15 217 21 21 21 21 21 21 217 214 214 Др Синиша Ранђић Др Алемпије Вељовић Др Александар Пеулић Др Александар Пеулић Др Александар Пеулић Др Александар Пеулић Др Александар Пеулић Др Александар Пеулић Др Алемпије Вељовић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић .

30 11.00 17.00 16.00 14.30 11.00 15.00 16.00 17.00 14.00 9.00 14.00 15.2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2009 2009 2009 2006 2006 2006 2009 2006 2006 2006 2006 2006 Софтверско инжењерство Софтверско инжењерство Софтверско инжењерство 1 Специјалне електричне инсталације Специјалне електричне машине Специјалне електричне машине Специјалне електричне машине Статистика 1 Статистика 2 Статистика за менаџере Статистика за менаџере Статистички софтвер Страни језик Страни језик Страни језик Страни језик Страни језик Страни језик Страни језик Страни језик Страни језик 1 Страни језик 1 Страни језик 2 Страни језик 2 Страни језик 3 Страни језик 3 Страни језик 4 Страни језик 4 Стратегијски менаџмент Стратегијски менаџмент Стратегијски менаџмент Стратегијски менаџмент Стратегијски менаџмент Структуре и базе података Структуре и базе података Структуре података Структуре података Структуре података Структуре података и алгоритми Стручна пракса Стручна пракса Стручна пракса Стручна школска пракса 2 Телекомуникације Телекомуникације Телекомуникације Телекомуникације Телекомуникације Телекомуникације Телекомуникације Телекомуникације Телекомуникације Теорија вероватноће Теорија електричних кола Теорија електричних кола Теорија електричних кола Теорија електричних кола Теорија електричних кола Теорија електричних кола Теорија електричних кола Теорија информација и комуникација Теорија информација и комуникација Теорија информација и комуникација 2421223 2431223 1201224 1121226 721 710107 1121227 2431229 2431230 654 3101231 2431232 300133 500133 6301234 3101234 3201234 208 519 766 2201235 756 2201236 757 2201237 758 2201238 759 300661 500661 3101239 3201239 673 322 518 2411240 2421240 2431240 400334 300678 310399 500667 610145 101551 1101244 1201244 21 222 276 321 373 431 2431245 100333 1101246 1301246 212 259 312 418 2411247 2421247 2431247 8 8 5 7 ИИ ИИС РТ ИЕ 7 6 7 ДЕР ИЕ ИИС ИИС 3 8 1 1 1 1 1 ПРМ ИИС ИМ ПМ ПМ ПРМ ПИМ 3 ПТИ 4 ПТИ 6 ПТИ 7 ПТИ 6 6 6 6 ИМ ПМ ПРМ ПИМ 4 4 4 3 6 5 5 5 ПИ ИИ ИИС ИТ ИМ ДИМ ПМ ТИ5 РИ ЕЕ РТ 5 3 3 3 ИИС РИ ЕЕ МЕХ 4 4 4 ПИ ИИ ИИС 6 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 16-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 14-May 14-May 17-May 17-May 17-May 17-May 14-May 14-May 15-May 16-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 16.00 16.00 17.00 17.00 14.00 16.30 11.00 16.00 14.00 16.00 14.00 15.00 14.00 16.30 16.00 14.00 9.00 9.00 14.00 9.30 11.00 15.00 214 214 214 лаб 12 12 12 16 215 16 16 16 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 16 16 16 16 16 214 214 215 215 215 215 217 217 217 215 21 21 21 21 21 21 21 21 21 16 16 16 16 16 16 16 16 215 215 215 Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Момчило Вујичић Др Јерослав Живанић Др Јерослав Живанић Др Јерослав Живанић Др Вера Лазаревић Др Братислав Иричанин Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Др Вера Лазаревић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Лидија Палуровић Лидија Палуровић Лидија Палуровић Лидија Палуровић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Весна Ковачевић Др Јасмина Весић Васовић Др Јасмина Весић Васовић Др Јасмина Весић Васовић Др Јасмина Весић Васовић Др Јасмина Весић Васовић Др Данијела Милошевић Др Данијела Милошевић Др Братислав Иричанин Др Братислав Иричанин Др Братислав Иричанин Др Братислав Иричанин Др Зоран Нешић Др Зоран Нешић Др Алемпије Вељовић Др Драгана Бјекић Др Слободан Ђукић Др Слободан Ђукић Др Слободан Ђукић Др Слободан Ђукић Др Слободан Ђукић Др Слободан Ђукић Др Слободан Ђукић Др Слободан Ђукић Др Слободан Ђукић Др Вера Лазаревић Др Милан Плазинић Др Милан Плазинић Др Милан Плазинић Др Милан Плазинић Др Милан Плазинић Др Милан Плазинић Др Милан Плазинић Др Братислав Иричанин Др Братислав Иричанин Др Братислав Иричанин .00 11.00 15.00 14.00 15.00 15.00 14.00 14.00 9.00 14.00 10.00 17.00 14.00 17.00 16.00 11.00 16.00 15.00 17.00 9.00 16.00 15.00 17.00 9.00 14.00 14.00 16.00 14.00 17.00 15.

00 10.00 10.00 10.00 14.2006 2006 2006 2009 2006 2006 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2009 2006 2006 2006 2006 Теорија одлучивања Теорија организације Теорија организације Теорија организације Теорија организације Теорија узорака Термотехника Термотехника и енергетика Термотехника и енергетика Термотехника и енергетика Теротехнологија Теротехнологија Теротехнологија Теротехнологија Техника високог напона Техника високог напона Техника високог напона 1 Техника високог напона 2 Техника високог напона 2 Техничка мерења Техничка механика Техничка механика Техничка механика Техничка механика Техничка механика Техничка механика Техничка механика 2 Техничка механика 1 Техничка механика 2 Технички материјали Технички материјали Техничко цртање Техничко цртање Техничко цртање Техничко цртање Техничко цртање и моделирање Техничко цртање и моделирање Техничко цртање помоћу рачунара Техничко цртање помоћу рачунара Техничко цртање помоћу рачунара Техничко цртање помоћу рачунара 310111 671 310227 3101248 3201248 2431249 300354 1301251 2201251 599 300445 3101252 3201252 6301252 223 281 1101253 1111254 1121254 418 1301255 2411255 2421255 2431255 214 503 560 2201256 2201257 538 561 2201260 2411260 2421260 2431260 300225 400326 2201261 2411261 2421261 2431261 ДИМ 5 5 6 3 4 5 ДИМ ПРМ ПИМ ИИС ИМ МЕХ ПТИ 4 3 3 1 ИМ ПРМ ПИМ ПМ 6 7 7 ЕЕ ЕЕС ИЕ 4 2 2 2 МЕХ ПИ ИИ ИИС 2 3 ПТИ ПТИ 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 ПТИ ПИ ИИ ИИС ИМ ИТ ПТИ ПИ ИИ ИИС 13-May 14-May 14-May 14-May 14-May 17-May 14-May 14-May 14-May 14-May 13-May 13-May 13-May 13-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 17-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 11.00 15.00 10.00 9.00 15.00 12.00 10.00 16.00 9.00 10.00 10.00 15.00 9.30 15.00 10.00 9.00 9.00 10.00 16 217 217 217 217 16 318 318 318 318 17 17 17 17 218 218 218 218 218 16 316 316 316 316 316 316 316 316 316 14 14 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 Др Јасмина Весић Васовић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Вера Лазаревић Др Снежана Драгићевић Др Снежана Драгићевић Др Снежана Драгићевић Др Снежана Драгићевић Др Љубиша Папић Др Љубиша Папић Др Љубиша Папић Др Љубиша Папић Др Саша Стојковић Др Саша Стојковић Др Саша Стојковић Др Саша Стојковић Др Саша Стојковић Др Аленка Миловановић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Бранка Јордовић Др Бранка Јордовић Др Снежана Радоњић Др Снежана Радоњић Др Снежана Радоњић Др Снежана Радоњић Др Снежана Радоњић Др Снежана Радоњић Др Снежана Радоњић Др Снежана Радоњић Др Снежана Радоњић Др Снежана Радоњић .00 10.00 10.00 16.00 16.00 9.00 14.00 14.00 9.00 10.00 10.00 9.00 12.00 14.00 9.00 9.00 10.00 16.00 16.00 9.

00 9.00 10.00 15.00 15.00 17.00 10.00 15.00 9.има Управљање електроенерг.00 15.00 15.00 15.00 9.00 14.00 9.00 15.00 10.00 12.00 14.00 13. Др З.00 9.има Управљање ЕЕС.00 10.00 17.00 9.00 10.00 12.00 10.00 10. Радоњић.00 12.00 212 212 14 14 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 12 12 212 217 15 217 217 217 217 217 217 217 21 15 15 15 316 316 316 316 316 316 316 316 215 314 314 314 21 21 314 21 21 14 314 314 217 217 217 217 314 12 217 15 21 21 21 21 16 16 Др Снежана Радоњић Др Снежана Радоњић Др Бранка Јордовић Др Бранка Јордовић Др Снежана Радоњић Др Снежана Радоњић Др Снежана Радоњић Др Снежана Радоњић Др Снежана Радоњић Др Снежана Радоњић Др Снежана Радоњић Др Снежана Радоњић Др Снежана Радоњић Др Снежана Радоњић Др Миливоје Ћућиловић Др Миливоје Ћућиловић Др С.00 12.00 17.00 9.00 12.00 13.00 17.00 9.00 15.00 10.00 17.00 15.00 17.00 10.00 10.00 12.00 15.00 10. претварачима Управљање електроенерг.00 15.00 15.00 15.00 12. претварачима Управљање електромоторним погонима Управљање на даљину Управљање на даљину Управљање отпадом Управљање пројектима Управљање пројектима Управљање пројектима Управљање пројектима Управљање пројектима Управљање пројектима Управљање пројектима Управљање пројектима електронског учења Управљање процесима рада Управљање трошковима Управљачки рачунарски системи Управљачки рачунарски системи Управљачки рачунарски системи Управљачки рачунарски системи Физика Физика 3101261 3201261 1111264 1121264 3101266 3201266 6301266 663 2201267 514 566 613 300447 500247 2201272 524 800109 500332 1201273 300332 400332 300222 500222 3101274 3201274 6301274 400224 1101275 1201275 1301275 300116 2201277 2411277 2421277 2431277 3101277 3201277 6301277 310116 294 710102 1111278 725 1121279 700202 700105 710105 310118 1111280 1121280 1201280 2411280 2421280 2431280 732 620109 310221 500443 1201281 224 326 382 303 403 2 2 8 8 4 4 2 ПРМ ПИМ ЕЕС ИЕ ПРМ ПИМ ПМ 6 ПТИ 4 2 7 ИМ ПМ ПТИ 3 7 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 ДМ ПМ РТ ИМ ИТ ИМ ПМ ПРМ ПИМ ПМ ИТ ЕЕ РТ МЕХ ИМ ПТИ ПИ ИИ ИИС ПРМ ПИМ ПМ ДИМ 8 ДЕР ЕЕС 7 7 8 8 8 8 ИЕ ДДУ ДДУ ДЕР ДИМ ЕЕС ИЕ РТ ПИ ИИ ИИС 4 7 ДТЕ ДИМ ПМ РТ 8 13-May 13-May 15-May 15-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 15-May 15-May 13-May 15-May 13-May 15-May 15-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 15-May 13-May 13-May 13-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 15-May 16-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 13-May 17-May 17-May 15-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 15-May 14-May 16-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 9.00 17.00 17. Југовић Др Алемпије Вељовић Др Синиша Ранђић Др Алемпије Вељовић Др Алемпије Вељовић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Владе Урошевић Др Синиша Ранђић Др Синиша Ранђић Др Синиша Ранђић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Звонимир Југовић Др Жељко Папић Др Андрија Сарић Др Андрија Сарић Др Андрија Сарић Др Предраг Петровић Др Предраг Петровић Др Мирослав Бјекић Др Александар Пеулић Др Александар Пеулић Др Бранка Јордовић Др Владица Мијаиловић Др Владица Мијаиловић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Мирослав Радојичић Др Владица Мијаиловић Др Цариша Бешић Др Мирослав Радојичић Др Јасмина Богићевић Др Александар Пеулић Др Александар Пеулић Др Александар Пеулић Др Александар Пеулић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић .00 9.00 9.00 12.00 9.00 12.00 12.00 13.2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2009 2006 2009 2006 2009 2009 2009 2009 2006 2006 2006 2009 2006 2006 2006 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2006 Техничко цртање помоћу рачунара Техничко цртање помоћу рачунара Технологија и процеси Технологија и процеси Технологија обраде Технологија обраде Технологија обраде Технологија обраде Технологија обраде и процеси Технологија обраде и процеси Технологија обраде и процеси Технологија обраде и процеси Технолошки процеси Технолошки процеси Транспортни системи Транспортни системи Трибологија Увод у базе података Увод у ВЛСИ пројектовање Увод у информационе системе Увод у информационе системе Увод у менаџмент Увод у менаџмент Увод у менаџмент Увод у менаџмент Увод у менаџмент Увод у програмирање Увод у програмирање Увод у програмирање Увод у програмирање Увод у техничке системе Увод у техничке системе Увод у техничке системе Увод у техничке системе Увод у техничке системе Увод у техничке системе Увод у техничке системе Увод у техничке системе Управљање знањем Управљање ЕЕС.00 9.00 16.има Управљање ЕЕС.00 15.00 17.00 12.

00 12.00 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 14 318 318 318 318 318 Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Небојша Митровић Др Јасмина Богићевић Др Јасмина Богићевић Др Јасмина Богићевић Др Јасмина Богићевић Др Бранка Јордовић Др Снежана Драгићевић Др Снежана Драгићевић Др Снежана Драгићевић Др Снежана Драгићевић Др Снежана Драгићевић .00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 14.00 17.00 12.00 17.00 14.00 12.00 14.2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2006 2006 2006 2006 2006 2009 Физика Физика Физика 1 Физика 1 Физика 1 Физика 1 Физика 1 Физика 1 Физика 1 Физика 1 Физика 1 Физика 1 Физика 2 Физика 2 Физика 2 Физика 2 Физика 2 Физика 2 Физички основи електротехнике Физички основи електротехнике Физички основи електротехнике Физички основи електротехнике Физички основи електротехнике Физички основи електротехнике Финансијски менаџмент Финансијски менаџмент Финансијски менаџмент Финансијски менаџмент Хемија са екологијом Хидраулика и пнеуматика Хидраулика и пнеуматика Хидраулика и термотехника Хидраулика и термотехника Хидраулика и термотехника 505 608 1101283 1201283 1301283 2201283 2411283 2421283 2431283 352 551 400113 1101284 2201284 2411284 2421284 2431284 555 2201285 2411285 2421285 2431285 510 563 500664 3101286 3201286 6301286 535 1301287 2201287 234 465 101447 1 1 1 1 1 1 1 ЕЕ РТ МЕХ ПТИ ПИ ИИ ИИС 1 2 2 2 2 2 ИТ ЕЕ ПТИ ПИ ИИ ИИС 3 3 3 3 ПТИ ПИ ИИ ИИС 6 6 6 6 ПМ ПРМ ПИМ ПМ 5 7 МЕХ ПТИ 4 РИ 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 16-May 16-May 16-May 16-May 15-May 14-May 14-May 14-May 14-May 14-May 12.00 12.00 12.00 14.00 12.00 17.00 17.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 14.

Милош Папић.Мајски апсолвентски рок Дежурство Недељко Дучић Недељко Дучић Недељко Дучић Др Марко Поповић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Мр Сања Антић Мр Сандра Милуновић. Милош Божић.ДТЕ Мастер за електронско учење ДЕР Мастер Електротехничко и рачунарско инжењерство ДДУ Мастер за даљинско управљање спита . Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Мр Весна Ружичић Жељко Јовановић Мр Радојица Петровић. Димитрије Розгић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Александар Драгашевић Мр Александар Драгашевић Мр Александар Драгашевић Мр Александар Драгашевић Мр Александар Драгашевић Мр Александар Драгашевић Мр Александар Драгашевић Мр Александар Драгашевић Марко Росић. Мр Сања Антић Марко Росић. Милош Божић. Маја Божовић Милош Божић Милош Божић Марко Росић. Димитрије Розгић Марко Росић. Недељко Дучић Мр Урош Пешовић Мр Небојша Станковић. Мр Јелена Баралић .

Мр Бранко Копривица, Мр Милан Весковић, Мр Сања Антић
Мр Бранко Копривица, Мр Милан Весковић, Мр Сања Антић
Мр Бранко Копривица, Мр Милан Весковић, Мр Сања Антић
Мр Бранко Копривица, Мр Милан Весковић, Мр Сања Антић
Мр Бранко Копривица, Мр Милан Весковић, Мр Сања Антић
Мр Бранко Копривица, Мр Милан Весковић, Мр Сања Антић
Мр Бранко Копривица, Мр Милан Весковић, Мр Сања Антић
Мр Бранко Копривица, Мр Милан Весковић, Мр Сања Антић
Мр Бранко Копривица, Мр Милан Весковић, Мр Сања Антић
Недељко Дучић
Недељко Дучић
Недељко Дучић
Мр Радојица Петровић, Маја Божовић
Мр Радојица Петровић, Маја Божовић
Мр Радојица Петровић, Маја Божовић
Мр Радојица Петровић, Маја Божовић
Мр Радојица Петровић, Маја Божовић
Мр Радојица Петровић, Маја Божовић
Милош Папић
Милош Папић
Мр Радојица Петровић, Маја Божовић
Мр Радојица Петровић, Маја Божовић
Мр Сандра Милуновић, Мр Јелена Баралић
Мр Сандра Милуновић, Мр Јелена Баралић
Мр Сандра Милуновић, Мр Јелена Баралић
Мр Александар Шебековић, Рада Мутавџић

Мр Александар Шебековић, Рада Мутавџић
Мр Александар Шебековић, Рада Мутавџић
Мр Александар Шебековић, Рада Мутавџић
Мр Александар Шебековић, Рада Мутавџић
Мр Александар Шебековић, Рада Мутавџић
Мр Радојица Петровић, Маја Божовић
Мр Радојица Петровић, Маја Божовић
Недељко Дучић
Марко Росић, Милош Божић, Мр Сања Антић
Марко Росић, Милош Божић, Мр Сања Антић
Марко Росић
Мр Неда Николић
Мр Милан Весковић, Ђорђе Дамњановић
Мр Милан Весковић, Ђорђе Дамњановић
Мр Милан Весковић, Ђорђе Дамњановић
Ђорђе Дамњановић, Марина Ђоковић
Ђорђе Дамњановић, Марина Ђоковић
Ђорђе Дамњановић, Марина Ђоковић
Ђорђе Дамњановић, Марина Ђоковић
Ђорђе Дамњановић, Марина Ђоковић
Ђорђе Дамњановић, Марина Ђоковић
Ђорђе Дамњановић, Марина Ђоковић
Мр Александар Шебековић, Рада Мутавџић
Мр Александар Шебековић, Рада Мутавџић
Мр Александар Шебековић, Рада Мутавџић
Мр Александар Шебековић, Рада Мутавџић
Мр Александар Шебековић, Рада Мутавџић
Мр Александар Шебековић, Рада Мутавџић
Мр Александар Шебековић, Рада Мутавџић
Димитрије Розгић
Димитрије Розгић
Димитрије Розгић
Вељко Алексић, Милица Вучетић
Марко Росић, Димитрије Розгић
Марко Росић, Димитрије Розгић
Мр Александар Драгашевић
Боривоје Недељковић
Боривоје Недељковић
Боривоје Недељковић
Боривоје Недељковић
Боривоје Недељковић
Боривоје Недељковић
Боривоје Недељковић
Мр Неда Николић
Мр Неда Николић
Мр Неда Николић
Мр Неда Николић
Мр Неда Николић
Мр Неда Николић
Милош Папић
Милош Папић
Марко Росић, Димитрије Розгић
Димитрије Розгић
Димитрије Розгић
Димитрије Розгић
Димитрије Розгић
Димитрије Розгић
Димитрије Розгић
Димитрије Розгић

Мр Бранко Копривица, Мр Милан Весковић, Мр Сања Антић
Мр Бранко Копривица, Мр Милан Весковић, Мр Сања Антић
Мр Бранко Копривица, Мр Милан Весковић, Мр Сања Антић
Мр Бранко Копривица, Мр Милан Весковић, Мр Сања Антић
Мр Бранко Копривица, Мр Милан Весковић, Мр Сања Антић
Мр Бранко Копривица, Мр Милан Весковић, Мр Сања Антић
Мр Бранко Копривица, Мр Милан Весковић, Мр Сања Антић
Мр Бранко Копривица, Мр Милан Весковић, Мр Сања Антић
Мр Бранко Копривица, Мр Милан Весковић, Мр Сања Антић
Мр Бранко Копривица, Мр Милан Весковић, Мр Сања Антић
Мр Бранко Копривица, Мр Милан Весковић, Мр Сања Антић
Мр Бранко Копривица, Мр Милан Весковић, Мр Сања Антић

Марко Росић, Милош Божић, Мр Сања Антић
Марко Росић, Милош Божић, Мр Сања Антић
Марко Росић, Милош Божић, Мр Сања Антић
Марко Росић, Милош Божић, Мр Сања Антић
Марко Росић, Милош Божић, Мр Сања Антић
Марко Росић, Милош Божић, Мр Сања Антић
Марко Росић, Милош Божић, Мр Сања Антић
Марко Росић
Марко Росић

Мр Бранко Копривица, Мр Милан Весковић, Мр Сања Антић
Мр Бранко Копривица, Мр Милан Весковић, Мр Сања Антић
Мр Бранко Копривица, Мр Милан Весковић, Мр Сања Антић
Мр Бранко Копривица, Мр Милан Весковић, Мр Сања Антић
Мр Бранко Копривица, Мр Милан Весковић, Мр Сања Антић
Мр Бранко Копривица, Мр Милан Весковић, Мр Сања Антић
Марко Росић
Марко Росић, Милош Божић, Мр Сања Антић
Марко Росић, Милош Божић, Мр Сања Антић
Марко Росић, Милош Божић, Мр Сања Антић
Марко Росић, Милош Божић, Мр Сања Антић
Марко Росић, Милош Божић, Мр Сања Антић
Марко Росић, Милош Божић, Мр Сања Антић
Марко Росић, Милош Божић, Мр Сања Антић
Мр Милан Весковић, Ђорђе Дамњановић
Мр Милан Весковић, Ђорђе Дамњановић
Мр Милан Весковић, Ђорђе Дамњановић
Мр Милан Весковић, Ђорђе Дамњановић
Мр Милан Весковић, Ђорђе Дамњановић
Мр Милан Весковић, Ђорђе Дамњановић
Мр Милан Весковић, Ђорђе Дамњановић
Мр Милан Весковић, Ђорђе Дамњановић
Мр Милан Весковић, Ђорђе Дамњановић
Мр Милан Весковић, Ђорђе Дамњановић
Мр Милан Весковић, Ђорђе Дамњановић
Мр Милан Весковић, Ђорђе Дамњановић
Мр Милан Весковић, Ђорђе Дамњановић
Мр Милан Весковић, Ђорђе Дамњановић
Милош Папић
Милош Папић
Милош Папић
Милош Папић

Маја Божовић Мр Бранко Копривица. Недељко Дучић Димитрије Розгић Димитрије Розгић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић . Мр Милан Весковић.Мр Сања Антић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Димитрије Розгић Димитрије Розгић Др Марко Поповић. Мр Милан Весковић.Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Мр Радојица Петровић.Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Маја Божовић Мр Радојица Петровић.

Мр М. Мр Весна Ружичић Мр Радојица Петровић. Мр Јелена Баралић Мр Неда Николић Мр Сандра Милуновић. Мр М. Мр Весна Ружичић Мр Н. Милош Божић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Милошевић. Милошевић. Мр Весна Ружичић Мр Милан Весковић. М. Мр М. Рада Мутавџић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Сандра Милуновић. М. Благојевић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Мр Јелена Баралић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Сандра Милуновић. Станковић. Милошевић. Милошевић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Мр Весна Ружичић Мр Н. Благојевић. Мр М. Мр Весна Ружичић Мр Н.Мр Сања Антић Марко Росић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Ђорђе Дамњановић Мр Милан Весковић. Мр Сања Антић Марко Росић. Милош Божић. М. Милошевић. Мр Весна Ружичић Мр Небојша Станковић. М. Благојевић. Мр М. Милош Папић. Мр Весна Ружичић Мр Небојша Станковић. Благојевић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Станковић. М. Милошевић. Благојевић. Мр Јелена Баралић . Мр Весна Ружичић Мр Н. М. Мр Јелена Баралић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Александар Шебековић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Мр М. Станковић. Милош Папић. Ђорђе Дамњановић Мр Милан Весковић. Станковић. Благојевић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Станковић. Милошевић. Милош Папић. Благојевић. Станковић. Мр М. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Ђорђе Дамњановић Мр Бранко Копривица. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Благојевић. М. Ђорђе Дамњановић Мр Александар Драгашевић Мр Александар Драгашевић Мр Александар Драгашевић Мр Александар Драгашевић Мр Александар Драгашевић Мр Александар Драгашевић Мр Александар Драгашевић Мр Сандра Милуновић. Милошевић. Мр Весна Ружичић Мр Небојша Станковић. Благојевић. Мр М. Ђорђе Дамњановић Мр Милан Весковић. Милош Папић. Станковић. Маја Божовић Мр Небојша Станковић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Милош Папић. Милошевић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић.Лена Филиповић Лена Филиповић Марко Росић Мр Милан Весковић. М. М. Мр М. Мр Сања Антић Мр Иван Милићевић Милош Папић Милош Папић Жељко Јовановић Жељко Јовановић Жељко Јовановић Жељко Јовановић Мр Небојша Станковић. Станковић. Мр Милан Весковић. Станковић.

Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Мр Јелена Баралић .Мр Сандра Милуновић.

Благојевић. Милошевић. Благојевић. Милица Вучетић . Станковић. М. Мр Јелена Пуреновић Мр Н. Милош Папић. Благојевић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Милошевић. Милошевић. Мр Марјан Милошевић. Станковић. М. Мр М. М. М. Станковић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Милош Папић. М. Милошевић. Мр М. Милица Вучетић Вељко Алексић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Милошевић. Станковић. Благојевић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Милош Папић. Благојевић. Мр Весна Ружичић Милош Папић Ђорђе Дамњановић. Мр Весна Ружичић Милош Папић Мр Н. Станковић. Благојевић. Благојевић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Мр Весна Ружичић Мр Н. Мр Весна Ружичић Марија Благојевић. Благојевић. Мр Весна Ружичић Мр Небојша Станковић. М. Благојевић. Станковић. Станковић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Милица Вучетић Вељко Алексић. Милошевић. Милошевић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Благојевић. М. М. Станковић. М. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Станковић. Милошевић. Мр М. Мр М. Станковић. М. Мр М. Милошевић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Марина Ђоковић Др Александра Калезић. Милошевић. Благојевић. Мр М. Ђорђе Дамњановић Мр Александар Шебековић. Мр М. Мр Весна Ружичић Мр Милан Весковић. Милошевић. Милош Папић. Благојевић. Мр Весна Ружичић Мр Н. М. Станковић. Милош Папић. Мр Весна Ружичић Мр Небојша Станковић. Мр М. Станковић. М. Станковић. Жељко Јовановић. Мр Весна Ружичић Мр Небојша Станковић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Мр Весна Ружичић Милош Папић Милош Папић Мр Н. Мр Весна Ружичић Мр Н. Благојевић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Милица Вучетић Вељко Алексић. Милошевић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Милошевић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Мр М. Мр Весна Ружичић Мр Н. Мр Весна Ружичић Мр Н. Мр М. Благојевић. Мр М. Милошевић. Станковић. Мр Весна Ружичић Мр Небојша Станковић. Мр М. Мр М. Милошевић. Милошевић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Станковић. Милошевић. М. М. Мр Вања Луковић Жељко Јовановић Жељко Јовановић Мр Небојша Станковић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Маја Божовић Мр Александар Драгашевић. Мр Весна Ружичић Мр Небојша Станковић. Благојевић. Марија Благојевић. Мр М. М. Мр М. Станковић.Мр Неда Николић Вељко Алексић Мр Урош Пешовић Мр Радојица Петровић. Благојевић. Мр М. Рада Мутавџић Милош Папић Милена Станисављевић Вељко Алексић. Милошевић. Мр М. Благојевић. Маја Божовић Милош Папић Милош Папић Мр Н. Станковић. Мр Неда Николић Мр Радојица Петровић. М. Мр Весна Ружичић Мр Н. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Мр М. М. Станковић. Благојевић. М.

Мр Јелена Баралић . Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић.Вељко Алексић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Ђорђе Дамњановић Мр Сандра Милуновић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Милица Вучетић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Неда Николић Мр Милан Весковић. Милица Вучетић Вељко Алексић.

Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић . Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Милош Божић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић.Мр Сандра Милуновић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Мр Јелена Баралић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Милош Божић Милош Божић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић.

Недељко Дучић Др Марко Поповић. Недељко Дучић Мр Неда Николић Др Марко Поповић. Недељко Дучић Мр Сандра Милуновић. Недељко Дучић Др Марко Поповић.Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Др Марко Поповић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Недељко Дучић Марко Росић Др Марко Поповић. Мр Јелена Баралић Мр Александар Драгашевић. Мр Неда Николић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић . Недељко Дучић Др Марко Поповић.

Мр Весна Ружичић Мр Небојша Станковић. Марина Ђоковић Др Александра Калезић. Мр Јелена Баралић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Ђорђе Дамњановић. Милош Папић. Милош Папић. Мр Милан Весковић. Мр Јелена Пуреновић Димитрије Розгић Димитрије Розгић Димитрије Розгић Мр Небојша Станковић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Весна Ружичић Мр Небојша Станковић. Мр Весна Ружичић Мр Небојша Станковић. Мр Весна Ружичић .Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Мр Неда Николић Мр Сандра Милуновић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Мр Сања Антић Вељко Алексић Вељко Алексић Вељко Алексић Вељко Алексић Вељко Алексић Вељко Алексић Вељко Алексић Вељко Алексић Вељко Алексић Вељко Алексић Мр Сандра Милуновић. Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Марина Ђоковић Ђорђе Дамњановић. Мр Милан Весковић. Милош Папић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Јелена Баралић Мр Бранко Копривица. Милош Папић. Мр Јелена Баралић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Мр Сандра Милуновић.

Милош Папић. Марина Ђоковић Вељко Алексић. Милица Вучетић Боривоје Недељковић . Марина Ђоковић Ђорђе Дамњановић. Мр Весна Ружичић Боривоје Недељковић Ђорђе Дамњановић.Мр Небојша Станковић.

Мр Весна Ружичић Мр Н. Маја Божовић Жељко Јовановић Мр Н. Жељко Јовановић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Милошевић. Милошевић. М. Мр Неда Николић . М. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Мр М. Жељко Јовановић. Милошевић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Станковић. Мр М. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. М. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Мр Весна Ружичић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Жељко Јовановић Мр Александар Драгашевић. Мр Вања Луковић Др Марко Поповић. Милошевић.Мр Сандра Милуновић. Станковић. Жељко Јовановић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Жељко Јовановић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Благојевић. Станковић. Мр М. Станковић. Милошевић. Мр М. Мр Весна Ружичић Мр Н. Милица Вучетић Мр Радојица Петровић. Милошевић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Мр М. М. М. Благојевић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Мр М. Милошевић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. М. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Жељко Јовановић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Станковић. Станковић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Благојевић. Мр М. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. М. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Станковић. Жељко Јовановић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Станковић. Мр М. Мр Весна Ружичић Мр Н. Недељко Дучић Димитрије Розгић Вељко Алексић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Благојевић. Благојевић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Благојевић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. М. Мр Јелена Баралић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Мр Јелена Баралић Мр Александар Шебековић. Благојевић. Жељко Јовановић. Жељко Јовановић. Благојевић. Рада Мутавџић Марија Благојевић. Жељко Јовановић. Милошевић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић.

Мр Сања Антић Др Марко Поповић. Марина Ђоковић Ђорђе Дамњановић.Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица.Мр Александар Драгашевић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић.Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Марина Ђоковић Ђорђе Дамњановић. Мр Неда Николић Мр Милан Весковић. Марина Ђоковић Ђорђе Дамњановић. Мр Милан Весковић. Мр Милан Весковић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Недељко Дучић Ђорђе Дамњановић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Марина Ђоковић Ђорђе Дамњановић.Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Мр Неда Николић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Александар Драгашевић. Мр Милан Весковић. Марина Ђоковић Милена Станисављевић Боривоје Недељковић .Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Ђорђе Дамњановић Мр Иван Милићевић Милена Станисављевић Милена Станисављевић Мр Неда Николић Мр Бранко Копривица. Мр Милан Весковић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Мр Милан Весковић.Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица.Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Милан Весковић.Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Марина Ђоковић Ђорђе Дамњановић. Марина Ђоковић Ђорђе Дамњановић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић.Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Милан Весковић.Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Марина Ђоковић Ђорђе Дамњановић. Мр Милан Весковић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Мр Милан Весковић. Мр Милан Весковић. Мр Милан Весковић.Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Марина Ђоковић Ђорђе Дамњановић.

Милица Вучетић Вељко Алексић. Милош Папић. Милошевић. Милица Вучетић Марко Росић. Станковић. Милош Папић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Станковић. Милош Папић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Мр Весна Ружичић Милош Папић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Милош Папић Милош Папић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Милош Папић Вељко Алексић Вељко Алексић Вељко Алексић. М. Мр Неда Николић Милош Папић Мр Небојша Станковић. М. Милица Вучетић Вељко Алексић. Станковић. Димитрије Розгић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Милош Папић Милош Папић Милош Папић Мр Н. Милица Вучетић Вељко Алексић. Димитрије Розгић Марко Росић. Благојевић. Милица Вучетић Вељко Алексић. М. Мр Весна Ружичић . Станковић.Мр Радојица Петровић. Мр М. Станковић. Мр Весна Ружичић Мр Небојша Станковић. Милошевић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Благојевић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Милошевић. Благојевић. М. Димитрије Розгић Марко Росић. Милица Вучетић Марко Росић. Благојевић. Мр М. Благојевић. Димитрије Розгић Марко Росић. Мр М. Милошевић. Мр М. Мр Весна Ружичић Мр Неда Николић Димитрије Розгић Димитрије Розгић Мр Урош Пешовић Милош Папић Мр Н. Маја Божовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Вељко Алексић. Димитрије Розгић Мр Неда Николић Милена Станисављевић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Мр Весна Ружичић Мр Небојша Станковић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Милошевић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Милица Вучетић Вељко Алексић. М. Мр М.

Жељко Јовановић. Жељко Јовановић. Жељко Јовановић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Станковић. Жељко Јовановић. Мр М. Жељко Јовановић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Жељко Јовановић. Мр М. Милошевић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. М. Жељко Јовановић. Станковић. Жељко Јовановић. Мр Весна Ружичић Мр Урош Пешовић Марко Росић Марко Росић Марко Росић Марко Росић Недељко Дучић Вељко Алексић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Милошевић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Жељко Јовановић. Жељко Јовановић. Станковић. Милошевић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Жељко Јовановић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Жељко Јовановић. Мр М. Благојевић. Мр Вања Луковић Недељко Дучић Недељко Дучић Недељко Дучић Недељко Дучић Недељко Дучић Недељко Дучић Недељко Дучић Недељко Дучић Недељко Дучић Недељко Дучић Мр Сандра Милуновић. М. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Жељко Јовановић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Жељко Јовановић. Жељко Јовановић. Жељко Јовановић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Жељко Јовановић. Мр Весна Ружичић Марија Благојевић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Жељко Јовановић. Мр Вања Луковић Милош Папић Марија Благојевић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Жељко Јовановић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Жељко Јовановић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Жељко Јовановић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. М. Жељко Јовановић. Мр Јелена Баралић Недељко Дучић Недељко Дучић Мр Н. Мр Вања Луковић Марија Благојевић.Мр Н. Жељко Јовановић. Жељко Јовановић. Жељко Јовановић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Благојевић. Жељко Јовановић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Милица Вучетић . Жељко Јовановић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Жељко Јовановић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Милица Вучетић Вељко Алексић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Благојевић.

Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Марина Ђоковић Ђорђе Дамњановић. Милошевић. Мр М. Мр М. М. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Недељко Дучић Ђорђе Дамњановић. Мр Вања Луковић Марија Благојевић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Мр Вања Луковић Жељко Јовановић Жељко Јовановић Жељко Јовановић Мр Урош Пешовић Недељко Дучић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Ђорђе Дамњановић. Благојевић. Мр Весна Ружичић Милош Папић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Марјан Милошевић Мр Марјан Милошевић Мр Марјан Милошевић Мр Марјан Милошевић Мр Марјан Милошевић Мр Марјан Милошевић Мр Марјан Милошевић Мр Марјан Милошевић Мр Марјан Милошевић Мр Марјан Милошевић Марија Благојевић. Жељко Јовановић. Милошевић. Благојевић. Милица Вучетић Мр Н. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Станковић. Жељко Јовановић. Станковић. Милош Божић. Маја Божовић Боривоје Недељковић Мр Сандра Милуновић. М. Мр Сања Антић Мр Сандра Милуновић. Мр М. Мр Весна Ружичић Мр Н. Мр Сања Антић Марко Росић. Милош Божић. Милош Божић. Марина Ђоковић Ђорђе Дамњановић. Станковић. Мр Јелена Баралић Мр Радојица Петровић. Мр Весна Ружичић Мр Н. Милошевић. Марина Ђоковић Марија Благојевић. Мр Сања Антић Марко Росић. М. Марина Ђоковић . Мр М. Милошевић. Жељко Јовановић. Благојевић. Мр Јелена Баралић Марко Росић Марко Росић Марко Росић Марко Росић Мр Сандра Милуновић. Милош Божић. Мр Јелена Баралић Др Александра Калезић. Мр Сања Антић Марко Росић. Мр Вања Луковић Марко Росић Марко Росић Др Марко Поповић. Станковић. Благојевић. Мр Весна Ружичић Мр Н. М. Мр Јелена Пуреновић Ђорђе Дамњановић.Вељко Алексић. Марина Ђоковић Марко Росић.

Марина Ђоковић Милош Папић Мр Радојица Петровић. Марина Ђоковић Ђорђе Дамњановић. Марина Ђоковић Ђорђе Дамњановић. Маја Божовић . Марина Ђоковић Ђорђе Дамњановић. Марина Ђоковић Ђорђе Дамњановић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Марина Ђоковић Ђорђе Дамњановић.Мр Урош Пешовић Милош Папић Ђорђе Дамњановић.

Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Милан Весковић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Мр Милан Весковић. Милица Вучетић Мр Милан Весковић. Рада Мутавџић Мр Александар Шебековић. Рада Мутавџић Милош Божић Мр Александар Шебековић. Маја Божовић Милош Божић Милош Божић Милош Божић Милош Божић Мр Александар Драгашевић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Ђорђе Дамњановић Мр Милан Весковић.Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица.Мр Радојица Петровић. Рада Мутавџић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Лена Филиповић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Неда Николић Мр Радојица Петровић. Ђорђе Дамњановић Мр Александар Шебековић.Мр Сања Антић Милош Божић Милош Божић Милош Божић . Мр Милан Весковић. Ђорђе Дамњановић Мр Милан Весковић.Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Рада Мутавџић Мр Бранко Копривица.Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Ђорђе Дамњановић Мр Милан Весковић. Мр Милан Весковић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Ђорђе Дамњановић Мр Милан Весковић. Мр Милан Весковић. Маја Божовић Мр Радојица Петровић. Ђорђе Дамњановић Мр Милан Весковић. Ђорђе Дамњановић Мр Милан Весковић. Мр Неда Николић Милош Папић Вељко Алексић. Ђорђе Дамњановић Мр Милан Весковић. Мр Милан Весковић.Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Маја Божовић Марко Росић Марко Росић Марко Росић Мр Александар Шебековић. Ђорђе Дамњановић Мр Милан Весковић.Мр Сања Антић Мр Бранко Копривица. Мр Милан Весковић.

Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић.Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Недељко Дучић Марко Росић Марко Росић Марко Росић Марко Росић Марко Росић Мр Бранко Копривица. Рада Мутавџић Др Марко Поповић. Мр Неда Николић Мр Александар Шебековић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Мр Сања Антић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић . Недељко Дучић Др Марко Поповић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Мр Милан Весковић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић.

Мр Јелена Пуреновић . Мр Вања Луковић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Урош Пешовић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Мр Иван Милићевић Вељко Алексић Марко Росић. Ђорђе Дамњановић Мр Милан Весковић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Мр Неда Николић Милена Станисављевић Ђорђе Дамњановић. Марина Ђоковић Др Александра Калезић. Димитрије Розгић Марко Росић. Марина Ђоковић Ђорђе Дамњановић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Жељко Јовановић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Ђорђе Дамњановић Марко Росић. Мр Неда Николић Марија Благојевић. Милош Божић. Марина Ђоковић Ђорђе Дамњановић.Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Боривоје Недељковић Боривоје Недељковић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Мр Сандра Милуновић. Мр Јелена Баралић Мр Александар Драгашевић. Мр Неда Николић Димитрије Розгић Мр Сандра Милуновић. Димитрије Розгић Марко Росић. Мр Сања Антић Боривоје Недељковић Димитрије Розгић Димитрије Розгић Мр Александар Драгашевић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић. Димитрије Розгић Мр Милан Весковић. Марина Ђоковић Ђорђе Дамњановић. Мр Јелена Баралић Мр Јелена Баралић Милош Папић Мр Урош Пешовић Милош Папић Милош Папић Мр Александар Драгашевић. Мр Неда Николић Мр Александар Драгашевић.

Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Јелена Пуреновић Милена Станисављевић Милена Станисављевић Милена Станисављевић Милена Станисављевић Боривоје Недељковић Др Марко Поповић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Недељко Дучић . Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић.Др Александра Калезић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Недељко Дучић Др Марко Поповић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић. Мр Јелена Пуреновић Др Александра Калезић.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful