Ý nghĩa của chống tham ô, lãng phí, quan liêu a) Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là cách

mạng - Tham ô, lãng phí, quan liêu là nọc độc xấu xa của chế độ cũ. Muốn xây dựng một xã hội mới phải tẩy cho sạch hết những thói xấu của xã hội cũ. - Chống tham ô, lãng phí, quan liêu để xây dựng đội ngũ, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ ta tiến bộ. Hồ Chí Minh phân tích, có những người trong lúc đấu tranh thì trung thành, hăng hái, không sợ nguy hiểm, không sợ cực khổ, không sợ quân địch, nghĩa là có công với cách mạng. Song đến khi có ít nhiều quyền hạn trong tay thì đâm ra kiêu ngạo, xa xỉ, phạm vào tham ô, lãng phí, quan liêu, không tự giác, mà biến thành người có tội với cách mạng. “Chúng ta phải cứu vãn họ, giúp họ khôi phục đạo đức cách mạng”, “giáo dục họ, đưa họ vào con đường cách mạng”. - Theo Bác, chúng ta làm cách mạng là để tiêu diệt chế độ thực dân, phong kiến, xây dựng dân chủ mới. Đó là một xã hội tự do, bình đẳng, một xã hội cần, kiệm, liêm, chính. Cho nên phải tẩy cho sạch hết những thói xấu của xã hội cũ, phải chống tham ô, lãng phí, quan liêu. b) Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là dân chủ - Tất cả mọi người, từ bộ đội đến đồng bào ủng hộ Chính phủ, đoàn thể để kháng chiến kiến quốc là một hình thức dân chủ tập trung. Không ai có thể lợi dụng quyền lực, vị trí công tác để tham ô, lãng phí của công, quan liêu, hách dịch với người khác. - Cán bộ được giao quyền điều khiển bộ đội, chăm nom chiến sĩ... Đồng thời chiến sĩ và đồng bào có quyền đòi hỏi cán bộ phải làm tròn nhiệm vụ, có quyền chỉ trích những cán bộ nào không làm tròn nhiệm vụ đó. Vì vậy, chống tham ô, lãng phí, quan liêu là để xây dựng tổ chức, đoàn thể vững mạnh. - Dân chủ là dựa vào lực lượng quần chúng, đi đúng đường lối quần chúng. “Cho nên phong trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu ắt phải dựa vào lực lượng quần chúng thì mới thành công” (1). - Phải thực hành dân chủ để động viên được quần chúng tham gia và nhiệm vụ của quần chúng là phải hăng hái tham gia phong trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu. “Tham ô, lãng phí, quan liêu là một thứ “giặc ở trong lòng”. Nếu chiến sĩ và nhân dân ra sức chống giặc ngoại xâm mà quên chống giặc nội xâm, như thế là chưa làm tròn nhiệm vụ của mình” (2). Quần chúng tham gia càng đông, thành công càng đầy đủ, mau chóng. c) Chống tham ô, lãng phí, quan liêu sẽ giúp chúng ta hoàn thành đầy đủ kế hoạch - Thắng lợi trong cuộc chiến chống tham ô, lãng phí, quan liêu sẽ giúp chúng ta đoàn kết hơn nữa, nâng cao năng suất hơn nữa. - Giúp cho mọi người nâng cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần làm chủ, ý thức bảo vệ của công, hăng hái thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm để xây dựng nước nhà, để nâng cao đời sống của nhân dân. - Giúp cán bộ cải tạo tư tưởng, nâng cao giác ngộ, thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật thà phụng sự bộ đội và nhân dân.- Giúp chính quyền ta thành một chính quyền trong sạch, vững mạnh xứng đáng với lòng tin tưởng và sự hy sinh của chiến sĩ và đồng bào.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham ô, lãng phí, quan liêu Ngày cập nhật: 09-07-2008
Hồ Chí Minh đề xuất phong trào “3 xây, 3 chống”, viết nhiều sách về chống tham ô, lãng phí, quan liêu, trong đó Người nêu rõ khái niệm và các biểu hiện của chúng. 1. Tham ô - Tham ô, theo cách nói của Hồ Chí Minh, “là trộm cướp, là hành động xấu xa nhất, tội lỗi đê tiện nhất trong xã hội”. + Đối với cán bộ, tham ô là “Ăn cắp của công làm của tư. Đục khoét của nhân dân.Ăn bớt của bộ đội.

Miệng thì nói dân chủ.Đối với mình: + Là chậm chạp. giữ gìn quân trang. + Lãng phí là tiêu xài không hợp lý. tuyên truyền. . “thành thử có mắt mà không thấy suốt. “Làm một cái nhà không hợp thức.Tiêu ít mà khai nhiều. không vào sâu vấn đề. người trực tiếp sản xuất ít”. liên hoan. Chỉ biết lo cho mình. Bệnh quan liêuQuan liêu theo chủ tịch Hồ Chí Minh là “xa rời thực tế. . Ví dụ. Đứng núi này trông núi nọ. + Kém lòng trách nhiệm. không theo dõi và giáo dục cán bộ. sắm sửa lu bù. như ngân hàng không khéo sử dụng tiền bạc. đảng viên. lãng phí.Nguyên nhân chủ quan của người tham ô là: + Thiếu lương tâm. làm xong rồi phải phá đi làm lại”. song kết quả cũng rất tai hại cho nhân dân. “Chỉ biết khai hội.. của nhân dân”. đơn vị mình. Bố trí nhân sự không đúng. có dịp “dĩ công vi tư”” (2).. cơ quan kinh tế làm kế hoạch không thiết thực. đám ma. Có khi tai hại hơn nạn tham ô”. cho Chính phủ. chẳng những không lo phụng sự nhân dân. lợi dụng của chung của Chính phủ để làm quỹ riêng cho địa phương mình. không bổ ích cho việc tăng gia sản xuất. Không biết làm cho dân chúng tự giác và tự động. để Chính phủ phải lỗ vốn. . Do tính toán không cẩn thận. không quan tâm đến nhân dân.Đối với cán bộ. tham ô là ăn cắp của công. cấp cao thì quyền to. không sát với hoàn cảnh. “người quản lý quá nhiều.Đối với công việc: Chỉ trọng hình thức mà không xem xét khắp mọi mặt. . .. vì “lãng phí tuy không lấy của công đút túi. cơ quan và bản thân mình. 2. + Nói một đường. trái với phương châm và chính sách của Đảng và Chính phủ. bán trâu. Tham ô. viết chỉ thị. . đến chốn” (1). quan liêu Ngày cập nhật: 14-07-2008 3.. có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp đục khoét. .Lãng phí thì giờ: việc gì có thể làm trong một ngày một buổi cũng kéo dài đến mấy ngày. làm cho qua chuyện. không biết giải thích. điều động hàng trăm người đến công trường nhưng chưa có việc làm hay là người nhiều việc ít. xem báo cáo trên giấy. Miệng thì nói “phụng sự quần chúng” còn thực tế thì “chỉ biết ăn sang. mà còn muốn nhân dân phụng sự mình”. nhưng làm việc thì theo lối “quan” chủ. không hoàn thành nhiệm vụ là “ăn cắp giờ của Chính phủ. lậu thuế. không sát công việc thực tế. làm việc chậm chạp. Kết quả là những người xấu. các đoàn thể. . xa rời quần chúng nhân dân. đến đồng chí. chứ không kiểm tra đến nơi. có kỷ luật mà không nắm vững. xài tiền như nước”. đốt vàng mã.Lãng phí có khi còn hại nhiều hơn tham ô. khai gian. cấp thấp thì quyền nhỏ. Dù to hay nhỏ. công chức. . mặc diện. không gần gũi quần chúng”. có tai mà không nghe thấu. là nguyên nhân của nhiều căn bệnh khác nhau. Bệnh quan liêu là nguy cơ của Đảng cầm quyền. Cụ thể là: + “Ăn tiêu xa xỉ. bệnh quan liêu thể hiện qua 3 mối quan hệ sau: .Lãng phí là mắc phải bệnh “Phô trương hình thức” gây tốn kém không cần thiết. những cán bộ kém tha hồ lãng phí” (2). Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham ô. Lãng phí Theo Hồ Chủ tịch. làm một nẻo. để tiền bạc ứ đọng lại. xa rời mục tiêu lý tưởng của Đảng”.Lãng phí sức lao động: việc gì ít người làm cũng được mà vẫn dùng nhiều người. Trong hoạt động của mình làm cản trở cho sản xuất. có dịp ăn của đút. + Làm trái ngược với lợi ích của quần chúng. Nhân dân bỏ hoang ruộng đất.Hậu quả của bệnh quan liêu: Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “bệnh quan liêu. cầm ruộng để đám cưới.Lãng phí tiền của của Nhà nước. quân dụng. lãng phí có các nội dung sau: . Bộ đội không biết quý trọng. sử dụng vật liệu một cách phí phạm. “Cán bộ các cơ quan. mệnh lệnh chỉ đưa đến một kết quả là hỏng việc”.Đối với người: “chỉ biết dùng mệnh lệnh.” (1). + Đối với nhân dân. hủ hóa + Trước mặt dân chúng thì lên mặt “quan cách mạng”. có chế độ mà không giữ đúng.

tốn bao nhiêu của cũng vui lòng. đi đôi dép lốp đã cũ. thì tiết kiệm là tích cực. tiết kiệm cốt để giúp vào tăng gia sản xuất. nhân dân . Tấm gương mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực hành tiết kiệm Ngày cập nhật: 30-06-2008 1. Vì vậy.. cho Tổ quốc. hại đến đạo đức cách mạng của cán bộ. Người đã làm nhiều nghề để kiếm sống và hoạt động cách mạng. của bộ đội và của Chính phủ. lãng phí. ngôi nhà sàn. quan liêu là “bạn đồng minh của thực dân và phong kiến. lãng phí. học tập được nhiều điều. lãng phí thì trước mắt phải tẩy sạch bệnh quan liêu. mà những việc ích lợi cho đồng bào. cán bộ và nhân dân. chiến sĩ. che chở cho nạn tham ô. thời gian của cán bộ.Theo Hồ Chí Minh.. Hồ Chí Minh đã đề cập nhiều đến tiết kiệm và thực hành tiết kiệm. cán bộ và nhân dân nhịn ăn. sợ nhân dân. Hồ Chí Minh đã tranh thủ thời gian để đi được nhiều nơi. không yêu thương nhân dân”. b) Tham ô. không tin cậy nhân dân. mặc chiếc áo đã sờn cổ. bệnh quan liêu ấp ủ. c) Muốn trừ sạch nạn tham ô. đồng bào thì hy sinh mồ hôi nước mắt để đóng góp. Mà những kẻ tham ô. hại đến công việc cải thiện đời sống nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực thực hành tiết kiệm trong đời sống cá nhân . tiết kiệm như một lẽ tự nhiên trong sinh hoạt hàng ngày. dung túng.. nuôi dưỡng cho tham ô. lãng phí. Trái lại.Tiết kiệm không phải là bủn xỉn. Đã có biết bao câu chuyện cảm động về tấm gương mẫu mực đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn tiết kiệm tiền của. từ những việc nhỏ như sử dụng chiếc phong bì vài lần.. tiết kiệm “là không xa xỉ. đây là “kẻ thù khá nguy hiểm. . Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham ô. lãng phí. Nói theo lối khoa học. đến chiếc ô tô. thăm cán bộ. ư tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm Ngày cập nhật: 25-06-2008 Trong các bài nói. để làm hỏng công việc của ta”. tiết kiệm tiền của của Nhà nước.Nguyên nhân của bệnh quan liêu: do “xa nhân dân. . Theo Hồ Chí Minh. lãng phí và quan liêu thì phá hoại tinh thần. 1. Tiền tiết kiệm được Người dùng cho hoạt động của tổ chức.Ra đi tìm đường cứu nước chỉ với hai bàn tay lao động. lãng phí. anh Ba. Người đã luận giải kỹ các nội dung về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm. quan liêu là tội ác. của nhân dân. Nó làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí khắc khổ của cán bộ ta. Tác hại của tham ô. Người chủ động đến dự lớp học.Cả cuộc đời Bác sống giản dị. Những câu chuyện cảm động. khinh nhân dân. Bác chủ động đến chúc Tết cán bộ Hà Nội khi đoàn đang chuẩn bị lên chúc Tết Bác. đảng viên. . quan liêu Ngày cập nhật: 18-07-2008 4. thì bao nhiêu công. . quan liêu là kẻ thù của nhân dân.. Theo Hồ Chí Minh. . tìm con đường cứu nước. Nguyễn Ái Quốc. tiêu hao của cải của Chính phủ và của nhân dân. nhịn mặc. bài viết của mình. Tấm gương mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực hành tiết kiệm Ngày cập nhật: 02-07-2008 (Tiếp theo) 2. dù trong chiến tranh ở chiến khu hay trong hòa bình tại thủ đô Hà Nội. “Tiết kiệm không phải là ép bộ đội. lãng phí. chứ không phải là tiêu cực” (1). Người vẫn sống giản dị.Tiết kiệm là tích cực.. vì nó làm chậm trễ công cuộc kháng chiến và kiến quốc của ta.Để tiết kiệm thời gian của cán bộ. lãng phí nảy nở. lãng phí. không hiểu biết nhân dân.Khi trở thành người đứng đầu Đảng và Nhà nước. Bác viết: “Chiến sĩ thì hy sinh xương máu. không hoang phí. quan liêu a) Tham ô. nhân dân. phí phạm sức lực. mật thám” (2). nhưng chưa đi được vì gặp cơn mưa bất chợt. Tham ô.. như Bác đội mưa đến dự Hội nghị đúng giờ để nhiều người không phải chờ đợi. vì nó không mang gươm mang súng. Nó phá hoại đạo đức cách mạng của ta” (1). quan liêu làm hại đến sự nghiệp xây dựng nước nhà. lãng phí thì trước mắt phải tẩy sạch bệnh quan liêu. mà nó nằm trong các tổ chức của ta. Tham ô.. Tiết kiệm là gì ? . Tội lỗi ấy cũng nặng như tội lỗi Việt gian. không bừa bãi”. muốn trừ sạch nạn tham ô. mà tăng gia sản xuất là để dần dần nâng cao mức sống của bộ đội. của đoàn thể. nhân dân.

3.. “Ai đưa vàng bạc vứt đi.. Trước hết là các cơ quan. Phải tiết kiệm tiền của của Nhà nước. có hại đến đạo đức cách mạng. Ăn bớt của bộ đội.. lãng phí".. Của công ấy là nền tảng vật chất của chế độ Xã hội chủ nghĩa. nông dân.Tiết kiệm sức lao động. của nhân dân và của chính mình. các xí nghiệp. lãng phí thời gian. Đục khoét của nhân dân. Nội dung của tiết kiệm .Để phục vụ cho kháng chiến và kiến quốc. ăn trộm của công. Tiêu ít mà khai nhiều.Bác cho rằng: "Tham ô. là nguồn gốc chủ yếu để nâng cao đời sống nhân dân ta..Để tăng thêm tiền vốn xây dựng đất nước. Tiết kiệm thời giờ của mình và tiết kiệm thời giờ của người khác. lãng phí là làm tốn kém hao tổn một cách vô ích. Tức là phải tổ chức sắp xếp cho khéo. phải từ bỏ. mực. nhưng kết quả tai hại đến tài sản của Nhà nước. giám sát của nhân dân thì khó tránh khỏi tình trạng tham ô. bộ đội. Thì ai đưa thời giờ vứt đi. Hay nói cách khác. . giấy. cán bộ tư pháp tiết kiệm thời giờ cho dân khi triển khai nhanh công việc.Nội dung tiết kiệm phải cụ thể. tham ô. lãng phí tài sản của Nhà nước. nhà nước tư bản hay nhà nước xã hội chủ nghĩa. Bác nói: “Thời giờ tức là tiền bạc”. chiến sĩ thì tiết kiệm đạn. của tập thể.. Tham ô là lợi dụng quyền hành hoặc chức trách để ăn cắp của công. Việc này liên quan tới tiết kiệm sức người. Vì sao phải tiết kiệm ? . vay nợ nước ngoài. độc đoán đưa ra những quyết định sai lầm gây tốn kém hàng chục. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh thì lãng phí bao gồm nhiều mặt: Lãng phí sức lao động. 3 người”. của tập thể thì cũng có tội.. Ai cần phải tiết kiệm ? .. “Một tấc bóng là một thước vàng”. quân nhu.2. chiến lợi phẩm. .Tất cả mọi người đều phải tiết kiệm. hàng trăm tỉ đồng công quỹ của Nhà . Nhân dân lao động ta làm lụng đổ mồ hôi. của nhân dân là hành động trộm cắp mà ai cũng phải thù ghét. lợi dụng của chung của Chính phủ để làm quỹ riêng cho địa phương mình. đế quốc bằng cách cướp bóc thuộc địa. tiết kiệm thời giờ. nếu không có sự giáo dục sâu sắc và mọi hoạt động của nhà nước không được đặt dưới sự kiểm tra.. lãng phí là căn bệnh "tứ chứng nan y" của mọi nhà nước. chiếm của công làm của tư. bóc lột công nhân. Lãng phí có thể do nhiều nguyên nhân: về trình độ non kém. không thể tích lũy vốn theo kiểu thực dân. thiếu kiến thức nghiệp vụ chuyên môn. . Đứng về phía cán bộ mà nói tham ô là: Ăn cắp của công làm của tư . Bộ đội. vơ vét của đế quốc Pháp rồi đến phát xít Nhật. . tham ô là lấy trộm của công. là người ngu dại” (2). Bác cho rằng. thiết thực ngay trong vị trí công tác của mình. tài nguyên thiên nhiên của nhân dân. Tham ô là hành động xấu xa nhất của con người. Chống tham ô lãng phí theo tư tưởng Hồ Chí Minh10:28' 24/08/2007 (GMT+7) (VietNamNet) .Tiết kiệm tiền của.. cán bộ cơ quan hành chính thì tiết kiệm thời gian.của Nhà nước và của tập thể. Nó có hại đến sự nghiệp xây dựng nước nhà. sôi nước mắt để góp phần xây dựng của công . đơn vị mình. “1 người làm bằng 2. Điều này càng quan trọng khi nước ta là nước dân chủ nhân dân. có hại đến công việc cải thiện đời sống của nhân dân. phải nâng cao năng suất lao động... là người điên rồ.Tiết kiệm thời giờ. Lãng phí và tham ô tuy có khác nhau ở chỗ lãng phí thì không trực tiếp ăn cắp. lãng phí của cải vật chất. của đất nước. hậu quả của 80 năm đô hộ.Để nhanh chóng đưa nước ta ra khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu. 4. Dù nhà nước phong kiến. .

Cũng do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết. lãng phí. gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước.. của Đảng. lãng phí và bệnh quan liêu cũng quan trọng và cần kíp như việc đánh giặc trên mặt trận. đảng viên nặng đầu óc cá nhân chủ nghĩa. thiếu hiểu biết thực tiễn. kém tinh thần trách nhiệm. tinh thần đoàn kết. lãng phí.. cứ lúc nào cũng vác mặt “quan cách mệnh”. Nó là kẻ thù khá nguy hiểm. vì nó không mang gươm.. Có khi tai hại hơn nạn tham ô" . chính.. Từ những nguyên nhân cơ bản trên. ăn uống. học cách cư xử và cách sống làm người. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong bộ máy của Đảng.. học chuyên môn. không quan tâm đến lợi ích của tập thể cộng đồng và của những người xung quanh mình. Vì vậy: “Chống tham ô.. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: Chủ nghĩa cá nhân như một thứ vi trùng rất độc. nâng cao đạo đức cách mạng. Bác khuyên dạy cán bộ. học nữa. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Vấn đề này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở từ lâu. Lãng phí tuy không lấy của công đút túi. Họ tự cho mình cái gì cũng giỏi. đó là: (1) Muốn chống tham ô. Tham ô. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: công khai và mạnh dạn gạt bỏ cho thật sạch các ung nhọt ấy thì thân thể càng khỏe mạnh. học văn hóa. đảng viên đã rơi vào tình trạng tham ô. của nhân dân. coi khinh nhân dân. thiếu tích tổ chức. Nó là một thứ giặc trong lòng. đó là chủ nghĩa cá nhân. bồi dưỡng tư tưởng tập thể.. tham danh. suy thoái phẩm chất đạo đức. xa hoa. Bác nói: "Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không có nghĩa là “giày xéo lên lợi ích cá nhân”. lãng phí. đảng viên. chỉ biết chăm lo thu vén cho bản thân mình. . Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra những phương thuốc chữa và triệt tận gốc bệnh tham ô. hủ hóa. Bệnh quan liêu là nguồn gốc sinh ra tệ nạn tham ô. Họ xa rời quần chúng và chỉ muốn làm thầy quần chúng. Do trình độ văn hóa. cho Nhà nước. đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng. Và: “Mỗi cán bộ.. Chủ tịch Hồ Chí Minh kết luận: "Tham ô là trộm cướp. Cán bộ ở cấp càng cao càng phải học nhiều. cán bộ từ trên xuống dưới đừng tưởng mình ở cơ quan Chính phủ là thần thánh rồi. làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí vượt khó của cán bộ ta. trục lợi. phê bình.. làm hại lợi ích của cách mạng. học đạo đức. của nhân dân lên trên hết. liêm. quân đội. Điều đó có nghĩa là Đảng phải thực hành kỷ luật nghiêm minh. tham ô. lãng phí. tích kỷ luật. kiệm. lãng phí còn do trình độ hiểu biết. cho Chính phủ. song kết quả cũng rất tai hại cho nhân dân. Tham ô. do cá nhân chủ nghĩa mà phạm nhiều sai lầm. Nhà nước phải có thể chế cụ thể. Mỗi người đều có tính cách riêng. trước hết. trước hết và quan trọng nhất là phải chống chủ nghĩa cá nhân. tham ô. nảy sinh ra các bệnh nguy hiểm như lười biếng. Tóm lại. sở trường riêng.nước hoặc do chủ ý “ném tiền qua cửa sổ”. lãng phí là vì bệnh quan liêu. ngại gian khổ. tiêu xài xa hoa lãng phí.. cho nhân dân. nguyên nhân sâu xa dẫn đến căn bệnh tham ô. Mỗi người đảng viên. mới giành được sự tin yêu thực sự của nhân dân. giáo dục và xử lý nghiêm minh những cán bộ đảng viên mắc bệnh cá nhân chủ nghĩa. lên án những cán bộ. mang súng và nằm trong các tổ chức của ta để làm hỏng công việc của ta. quen chỉ đạo. “giặc nội xâm”. tính tổ chức và tính kỷ luật”. không chấp hành đúng đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. thích địa vị quyền hành. trình độ văn hóa và trình độ tổ chức quản lý nhà nước yếu kém. không xâm phạm cái kim sợi chỉ của dân. biếu xén. của Nhà nước thì Đảng mới thực sự trong sạch và vững mạnh. coi của công là “của chùa”. Chống tham ô. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Có tham ô. giáo huấn chung chung lại không chịu rèn luyện tu dưỡng nên một số cán bộ. Bác nhắc nhở mọi người phải ghi nhớ và làm theo câu nói của Lê-nin là “học. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. lãng phí gây nguy hại cho Đảng.. lãng phí. lãng phí. học mãi”. đảng viên. rõ ràng và quan trọng hơn là phải biết dựa vào lực lượng quần chúng đấu tranh. Để nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng của bệnh tham ô. Nói chuyện với cán bộ. khó khăn. phá hoại đạo đức cách mạng cần. bộ đội và Chính phủ. trình độ khoa học kỹ thuật thấp.. Đây là mặt trận tư tưởng và chính trị”. đời sống riêng của bản thân và của gia đình mình”. lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân. lãng phí là vấn đề luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm và đã trở thành một nội dung quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Người. lãng phí. trình độ chuyên môn.

vạch khuyết điểm của mình”. thấy ra ưu điểm để phát huy và khuyết điểm để sửa chữa. có hiệu lực. lãng phí trong một bộ phận cán bộ. chỉnh đốn Đảng chưa đạt yêu cầu. đạo đức. Với tầm quan trọng của nó.. kiệm. triệt tận gốc bệnh tham ô. Hướng tới việc hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là: nhà nước đó phải thể hiện và thực hiện trên thực tế quyền lực của nhân dân.(2) Muốn chống tham ô. có hiệu quả. Thứ trưởng. là tự tách mình ra khỏi mình để nhìn lại mình. chính. chứ không phải là làm quan cách mạng. Tiếp thu phê bình một cách chân thành lại là tự phê bình nghiêm chỉnh. có hiệu quả. chịu sự kiểm tra. Bộ trưởng. Nếu bản thân mình không thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình thì cũng như tấm gương mờ. dân bàn. nếu các cơ quan nhà nước thực hiện nghiêm chỉnh và đồng bộ phương châm “dân biết. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: Chỉ khi nào toàn thể nhân dân đều tham gia vào quản lý thì khi ấy mới có thể đã phá tận gốc chủ nghĩa quan liêu. liêm. Còn phê bình cũng lại là tự phê bình. tính khoa học và tính nhân văn. một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là phải thực hiện cho được lời Bác dạy về nâng cao đạo đức cách mạng. nếu hoạt động ấy được tiến hành một cách hình thức. cần. Trên thực tế. Song. bởi qua phê bình đồng chí mà mỗi cán bộ. Việc hoàn thiện bộ máy quản lý gọn. để tự mình sửa chữa” (14). Thực hiện dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn”. Phê bình phải có phương pháp. lãng phí phải phát huy quyền làm chủ tối đa của nhân dân. bảo đảm cho bộ máy đó phải đi sâu đi sát thực tế. Dân làm chủ thì Chủ tịch. “Phê bình là nêu ưu điểm vạch khuyết điểm của đồng chí mình”. Nhìn vào thực tế tình trạng tham ô. Hoạt động tự phê bình và phê bình đối với Đảng có ý nghĩa rất quan trọng. làm sao có thể thấy và phê bình cho đúng khuyết điểm của đồng chí. gắn quần chúng. Ngược lại. chống tham ô lãng phí một cách tích cực. công khai hóa sự quản lý của nhà nước. nhẹ. Thuốc mà được dùng không hợp lý thì có thể làm bệnh trầm trọng thêm. Đại hội X của Đảng cũng đã chỉ ra những mặt tồn tại.” Chính vì vậy. nó chỉ thật sự có ý nghĩa nếu nó được tiến hành một cách thiết thực. lãng phí hiện nay. lãng phí. Phương pháp tự phê và phê bình. lãng phí. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị. hạn chế trong công tác xây dựng Đảng. làm cho người . Đây là một quan điểm mang tính biện chứng rất sâu sắc về mối quan hệ tự phê bình và phê bình. tham nhũng. giám sát của nhân dân. “Công tác xây dựng. (3) Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước. bệnh cơ hội. Chúng ta mong rằng các cơ quan có trách nhiệm của Đảng và Nhà nước ngày càng thực hiện tốt hơn những lời dạy nghiêm túc và chí tình chí lý của Người về thực hành tiết kiệm và chống tham ô. công chức diễn ra nghiêm trọng. đào tạo và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ. chí công vô tư. “Tự phê bình và phê bình phải đi đôi với nhau” (13). Uỷ viên này khác là làm gì? Làm đầy tớ. khôn khéo như chiếu tấm gương cho mọi người soi thấu khuyết điểm của mình. theo Bác là “Tự phê bình là nêu ưu điểm. tự phê bình và phê bình phải là hoạt động được thể hiện tập trung để đạt tới tính cách mạng. dân làm. chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu. thực hiện dân chủ hóa. Suy nghĩ về vấn đề tự phê bình và phê bình trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (tiếp) 20/11/2007 08:15 5. Đó là. “Ta phải biết cách phê bình sáng suốt. chúng ta càng thấy những lời dạy bảo của Bác là vô cùng sâu sắc và hết sức quý báu. đảng viên thể hiện đồng thời nhìn lại mình một cách đầy đủ hơn. dân kiểm tra” cũng là một biện pháp chống chủ nghĩa quan liêu. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Dân chủ là thế nào? Là dân làm chủ. Làm đầy tớ cho nhân dân.. phải biết dựa vào dân. thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân. quét sạch chủ nghĩa cá nhân. lối sống. Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng. thậm chí bị lợi dụng vì những mục đích không chính đáng thì bản thân nó đã là khuyết điểm và sẽ làm cho những khuyết điểm trở nên trầm trọng hơn. Tự phê bình cũng chính là phê bình.

“thật thà cố gắng tự sửa chữa”. “thật thà”. thì cũng phải đủ bản lĩnh lắng nghe ý kiến phản biện. Trái lại. nhưng hôm nay. họ sợ” bị trù úm (trong phiếu xin ý kiến. mà ngay đồng cấp cũng vậy. Bác chỉ rõ: “Phê bình không phải là để công kích. kể lể sau lưng” gây mất đoàn kết trong Đảng. không nên vì bị phê bình mà nản chí. Bác đã chỉ ra những thái độ cần thiết của người phê bình. chẳng những không làm giảm thể diện và uy tín của cán bộ. Đó là : “rõ ràng”. để chửi rủa” (15). để nói xấu. Thái độ “khi phê bình ai. Tính hiệu quả hay hình thức của cuộc vận động cũng thể hiện trong vấn đề này. thiết thực”. Thế là mất hết dân chủ trong Đảng. cốt để giúp nhau tiến bộ. không đề ý kiến. “họ không dám nói. do đó không được “làm đồng chí khó chịu. “ráo riết”. quần chúng đều đánh giá cán bộ. chứ không phải mưu cầu lợi ích riêng của một nhóm người nào” (23). Bác nhấn mạnh phê bình cốt để sửa chữa. Điều Bác chỉ ra 60 năm trước. Trong phê bình cần đặc biệt khắc phục thái độ “nể nang không phê bình”. chán nản” (21). cùng thuyền” vì một quyền lợi nào đó. vì thế. họ sợ. “Nếu cán bộ không nói năng. phê bình của đồng chí. cán bộ trở nên những cái máy. ở lĩnh vực này. đồng nghiệp. không dám nói ra. 60 năm rồi vẫn còn có những cấp dưới sợ cấp trên không dám góp ý phê bình. Do đó.được phê bình tự mình thấy ra khuyết điểm để từ đó tự sửa chữa. mới có tác dụng thực sự. hoàn thiện nhân cách và phương pháp làm việc. trả thù. không phải vì công việc.. của Đảng. hôm nay vẫn đúng.. người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. lại chứa đựng một vấn đề lớn lao. Chỉ xem qua việc quần chúng góp ý cho đảng viên tại một vài cơ quan. tức là tự giác. nản lòng” (18). do đó mà uy tín và thể diện càng tăng thêm” (22). đến nỗi hỏng việc” (20). hôm nay vẫn hiện tồn như một hiện thực khó thay đổi. là căn bệnh cần phải khắc phục. . đơn vị trong quy trình thực hiện giai đoạn hai cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. thế là một hiện tượng xấu. Theo Bác: “Phê bình đúng. Có như thế phê bình mới đạt mục đích. hoặc oán ghét” (19). Đảng ta “là người lãnh đạo. Vì không phải họ không có gì nói. Mà tự phê và phê bình lại là vũ khí xây dựng Đảng. đảng viên trong cơ quan mình tốt trở lên). chúng ta có lỗi với Bác. chua cay. Trong bối cảnh hôm nay. đâm thọc” (16). phát huy dân chủ hay đang có những trở lực thủ tiêu dân chủ trong đấu tranh phê bình. Đó là mở rộng. cấp trên chưa gương mẫu lắng nghe những lời góp ý của cấp dưới. hoặc là đưa tới tình hình “trước mặt thì nể. của toàn thể nhân dân lao động. Chỉ qua một động thái tưởng như nhỏ. có tội với Đảng. Phải chăng thái độ nể nang trong phê bình đang là hiện tượng phổ biến trong sinh hoạt Đảng? Bác chỉ rõ thái độ này thường xảy ra khi cấp dưới phê bình cấp trên. Thái độ khi được phê bình cũng là biểu hiện của bản lĩnh của người cộng sản. “phải vui lòng nhận xét để sửa đổi. do uất ức mà hóa ra oán ghét. “đại biểu cho lợi ích của giai cấp công nhân. Còn cấp trên có nể nang trong phê bình cấp dưới hay không. 6. mà chỉ để công kích cá nhân.. góp ý. “triệt để”. Thái độ này dẫn tới hai hậu quả.. còn làm cho sự lãnh đạo mạnh mẽ hơn. bình đẳng trong phê bình vì công việc chung. trong lòng uất ức. tiểu khí” (17) không phải là biểu hiện của “tình đồng chí” mà là sự xuyên tạc ý nghĩa của phê bình. là đi ngược lại bản chất giá trị nhân văn của nó. thiết thực hơn. không phê bình. thế là có tội với đồng chí của mình. là động lực nâng tầm văn hóa trong đời sống Đảng. hoặc là làm “cho đồng chí mình cứ sa vào lầm lỗi. khi cấp trên đã có bản lĩnh phê bình cấp dưới. đồng bào để nâng cao trình độ chuyên môn. không phải vì Đảng. “Chính phủ và Đảng chỉ mưu giải phóng cho nhân dân. nếu có chắc chắn do “cùng hội. vui lòng thành tâm sửa đổi chứ không phải “bị cưỡng bức mà sửa đổi”. Thế là nội bộ của Đảng âm u. Nguyên nhân của thực trạng trên là chưa tạo được không khí dân chủ. không chỉ có thế. đủ thấy điều Bác nói. Người được phê bình cần có tinh thần cầu thị. cãi bướng. “chớ dùng những lời lẽ mỉa mai. bất cứ việc gì cũng vì lợi ích của nhân dân mà làm và chịu trách nhiệm trước nhân dân” (24). nhưng vì họ không dám nói. không phải vì tiến bộ.

đảng viên đang là yêu cầu bức thiết trong công tác xây dựng. vận mệnh dân tộc. điều đó có nghĩa là ở Hồ Chí Minh cách mạng và văn hóa hòa quyện thành một chỉnh thể. đó là cách mạng.cán bộ. giá trị truyền thống với tinh hoa văn hóa nhân loại. thiện. tự sửa chữa như mỗi ngày phải rửa mặt. Song. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình là sự hòa quyện một cách nhuần nhuyễn cách mạng và khoa học. danh nhân văn hóa thế giới. là văn hóa. Trong điều kiện Đảng cầm quyền hôm nay. còn hôm nay. Phải lắng nghe ý kiến của nhân dân. cốt lõi nhất để đánh giá cán bộ là hiệu quả công việc được giao của họ. do còn trẻ. Bác viết: “Mỗi cán bộ. Đó cũng là dân chủ. phụ trách trước Đảng và Nhà nước cũng tức là phụ trách trước nhân dân. Tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh. hoạt động tự phê bình và phê bình thực sự là luật phát triển Đảng. một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai. giai cấp. sẽ không thực hiện được tôn chỉ là vì quyền lợi của nhân dân mà phục vụ. cũng chính là tự mình xóa bỏ thành tựu gần 80 năm đấu tranh gian khổ. là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực. Cái mất mát khi xưa là máu xương đồng bào. đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh. cái gì họ cũng biết. đồng chí để giành độc lập. thực sự góp phần làm cho Đảng ta ngay từ khi ra đời đã xứng đáng với sứ mệnh lãnh đạo cách mạng mà dân tộc giao phó. trong tư tưởng Hồ Chí Minh. cuộc đấu tranh xây dựng Đảng trên phương diện xây dựng con người . Thanh niên là độ tuổi sung sức nhất về thể chất và phát triển trí tuệ. sức khỏe và sáng tạo. quyết liệt. bởi thứ nhất Đảng là người đại diện của nhân dân. vị trí của thanh niên. cái gì làm chưa tốt. Được như thế thì trong Đảng sẽ không có bệnh mà Đảng sẽ mạnh khỏe vô cùng” (26). nếu không chỉnh đốn Đảng nghiêm túc. phê bình rất giản dị và cụ thể trong xây dựng con người . luôn năng động. Điều này là hết sức cần thiết. thiếu kinh nghiệm nên thanh niên cần được sự giúp đỡ. gian khổ. mỗi ngày phải tự kiểm điểm. dân tộc. dân tộc và giai cấp. hiện đại hóa Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn. Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá. xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng. ráo riết thì cái mất mát sẽ là Đảng tự làm đổ vỡ niềm tin trong nhân dân. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự . đảng viên làm tốt. Lắng nghe ý kiến của dân là biết được cái gì cán bộ. văn hóa mang tính cách mạng triệt để vì sự nghiệp giải phóng con người. mỗi đảng viên. Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn. chăm lo của các thế hệ đi trước và toàn xã hội. Ta có thể thấy rõ điều đó trong tư tưởng của Người về tự phê bình và phê bình. đó là giá trị văn hóa sâu sắc. đảng viên có ảnh hưởng trực tiếp tới nhân dân. sáng tạo. vì nhân dân mà hy sinh phấn đấu. ý nghĩa của tự phê bình và phê bình với tư cách là luật phát triển thật giản dị. Đảng ta luôn đề cao vai trò. mỹ). lắm hy sinh. nhân văn (chân. tự phê bình. muốn tự khẳng định mình. sai lầm của cán bộ. Như vậy. đảng viên khi thực hiện nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó thì cũng tức là thực hiện nhiệm vụ mà nhân dân giao phó. chỉnh đốn Đảng hiện nay theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ X. việc gì họ cũng nghe cũng thấy” (25). thứ hai là vì “tai mắt của họ nhiều. Trở lại triết lý Hồ Chí Minh về tự phê bình. tư tưởng cách mạng chứa đựng giá trị nhân bản.đảng viên đang khó khăn và phức tạp hơn nhiều thời kỳ Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền. nhiều thắng lợi. nhân đạo. Không chỉ thực hiện tự phê bình và phê bình trong nội bộ Đảng mà cần phải mở rộng tự phê bình và phê bình vào trong nhân dân. Thế giới ghi nhận Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc. Trong quá trình lãnh đạo đất nước. Tiêu chí căn bản.

Đồng thời. quyết tâm đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn. lập thân. nhiều thanh niên thiếu kiến thức và kỹ năng trong hội nhập quốc tế. hiện đại hóa. làm chuyển biến mạnh mẽ tình hình thanh niên. Tuy nhiên. dù bất cứ hoàn cảnh nào các thế hệ thanh niên đều hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình. được cống hiến cho đất nuớc. sức mạnh của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. xa rời truyền thống văn hóa dân tộc. xã hội. không ngại khó khăn. toàn xã hội thực hiện tốt hơn công tác thanh niên và chăm lo xây dựng Đoàn. đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên nhằm chăm lo. chủ động. công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc. Một số cấp ủy đảng chưa quan tâm đúng mức lãnh đạo công tác thanh niên. việc đôn đốc. đánh giá. kịp thời. nhà trường và xã hội đối với thanh niên. chưa làm tốt công tác phát triển đảng trong thanh niên. lâu dài đối với thanh niên. công tác quy hoạch. Đảng đã đề ra nhiều chủ trương giáo dục. Dù còn nhiều tâm trạng khác nhau. Chiến lược phát triển thanh niên và nhiều chính sách về công tác thanh niên. lạc hậu. số thanh niên trở thành đoàn viên. Tính độc lập. lập nghiệp. tổ chức thanh niên thành lực lượng hùng hậu. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc. tập hợp thanh niên được mở rộng. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VII) là một chủ trương quan trọng có tính quyết định. sáng tạo. ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. đồng bộ. địa phương chưa làm tốt trách nhiệm chăm lo. thanh niên dân tộc thiểu số còn thấp. môi trường sống an toàn. thu nhập ổn định. sức khỏe. tiếp nối truyền thống hào hùng của Đảng và dân tộc. gian khổ. gia đình. bồi dưỡng. sử dụng tài năng trẻ. công tác thanh niên đã có chuyển biến tích cực. tri thức. Các cấp ủy đảng đã lãnh đạo hệ thống chính trị. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên đang gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp. bồi . năng lực thực hành sau đào tạo của thanh niên còn yếu. trong đó yếu tố tích cực giữ vai trò chủ đạo. Công tác đoàn và phong trào thanh niên từng bước phát triển. nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên không thường xuyên. cơ hội cho thanh niên rèn luyện cống hiến trưởng thành. rút kinh nghiệm thực hiện các chủ trương. có trách nhiệm với gia đình. nêu cao lòng yêu nước. đào tạo.TÌNH HÌNH THANH NIÊN VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN Sau hơn 20 năm đổi mới và phát triển đất nước. Nhiều bộ. tạo điều kiện. thiếu những chính sách nhất quán. ngành. Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá.bị tin cậy của Đảng. kiểm tra. có ý chí vươn lên trong học tập. lao động. làm giàu chính đáng. mong muốn được tin tưởng. đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh phong phú. bồi dưỡng và phát huy cao nhất vai trò. kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. trung thành. chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá. Một trong những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước là đã xây dựng được thế hệ thanh niên thời kỳ mới có đạo đức. mặt trận đoàn kết. quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự biến đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên. I. nhân cách. nhất là sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VII) tình hình thanh niên có những chuyển biến mạnh mẽ. Học vấn của một bộ phận thanh niên nhất là thanh niên nông thôn. bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ chưa thực sự được coi trọng. tình nguyện vì cộng đồng. thiếu ý thức chấp hành pháp luật. đào tạo. chưa có chính sách cụ thể để bồi dưỡng. đan xen cả những yếu tố tích cực và tiêu cực. đào tạo. Qua mỗi thời kỳ. có việc làm. song đa số thanh niên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và phát triển của đất nước. đảng viên ngày càng tăng. việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên còn hạn chế. ít quan tâm tới tình hình đất nước. nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên. Nhà nước đã ban hành Luật Thanh niên. các đoàn thể. Nhà nước chậm thể chế hoá và triển khai thực hiện các chủ trương. giảm sút niềm tin. Tỉ lệ thanh niên nhiễm HIV/AIDS còn cao. công tác đoàn và phong trào thanh niên. hiện đại hoá đất nước. tư duy năng động và hành động sáng tạo. sống thực dụng. một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng.

bộ máy quản lý nhà nước về công tác thanh niên và cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác thanh niên chưa rõ ràng. chính sách cho cán bộ đoàn. hoạt động văn hoá. Năng lực. HIỆN ĐẠI HÓA 1. . tỉ lệ tập hợp thanh niên thấp.dưỡng. gia trưởng. trình độ của không ít cán bộ đoàn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. các đoàn thể nhiều địa phương chưa phối hợp chặt chẽ. cảm tính. đánh giá thanh niên còn theo kinh nghiệm. là xây . . một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hoá. . Hội. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THANH NIÊN THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA. tập hợp thanh niên trong tình hình mới khó khăn hơn. Chưa gắn kết mục tiêu phát triển kinh tế .Việc quản lý. phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chưa theo kịp sự phát triển của tình hình thanh niên. nhiều mặt còn khoán trắng cho Đoàn. dạy nghề. ngăn ngừa và đấu tranh với những tác động. . vai trò quan trọng của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.Công tác giáo dục . thiếu tin tưởng thanh niên. gia đình. Hội trong thanh niên chưa sâu rộng. phương tiện hoạt động của Đoàn.Công tác giáo dục. thậm chí bị buông lỏng. bồi dưỡng. nhà trường và xã hội. . hội và đoàn viên. hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. phòng. khả năng tập hợp. đảng viên thoái hoá. Những hạn chế. . lôi kéo thanh niên của các thế lực thù địch. thiếu giáo dục và nêu gương đối với con cháu. chưa tạo được sức mạnh tổng hợp trong công tác thanh niên tác thanh niên sự kết hợp giữa gia đình – nhà trường . thể thao. phát huy thanh niên thuộc lĩnh vực được phân công. yếu kém nêu trên có nhiều nguyên nhân. tính tiên phong.Chăm lo. Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. xuất bản có nhiều khuyết điểm. Điều kiện.Quản lý nhà nước về công tác thanh niên còn nhiều bất cập. Chăm lo. II. Mặt trận Tổ quốc. biến chất không là tấm gương để thanh niên học tập và noi theo. giải quyết việc làm. tổ chức phong trào thanh niên trong công tác thanh niên còn hạn chế. gương mẫu của cán bộ đoàn. yếu kém nhưng chậm khắc phục đã ảnh hưởng không nhỏ đến các thế hệ thanh niên.Nhận thức của một bộ phận không ít cấp uỷ đảng cán bộ. an ninh với mục tiêu phát triển thanh niên. MỤC TIÊU. song chủ yếu là do: . Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng. báo chí. sự truyền bá lối sống nước ngoài không phù hợp với truyền thống văn hoá dân tộc còn nhiều yếu kém.xã hội trong giáo dục thanh niên còn hạn chế. một bộ phận cán bộ. nhất là cán bộ đoàn cơ sở còn bất cập.QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO. bảo đảm quốc phòng.xã hội.Đảng lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.đào tạo. chủ nhân tương lai của đất nước.thanh niên vừa là mục tiêu. hội viên chưa cao. phát triển. tổ chức chỉ đạo thiếu tập trung.Thanh niên là rường cột của nước nhà. Một bộ phận gia đình ít quan tâm. chống tệ nạn xã hội. khả năng chi phối và ảnh hưởng của Đoàn.Quan điểm chỉ đạo . hiện đại hoá đất nước. đảng viên về thanh niên và công tác thanh niên chưa đầy đủ. vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước. giáo dục thanh niên thành lớp người “vừa hồng vừa chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Nâng cao năng lực. nhất là học sinh. . . tinh thần lành mạnh. tự cường dân tộc. hiện đại hoá đất nước. bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên. tăng tỉ lệ thanh niên vào Đoàn. sống có văn hoá. có đạo đức cách mạng.xã hội. có đời sống văn hoá.Mục tiêu Mục tiêu chung Tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước. ý thức chấp hành pháp luật. an ninh hằng năm của các cấp. vui chơi. sánh vai cùng các nước tiên tiến trên thế giới. chương trình hành động và cụ thể hoá trong các chương trình.Tạo bước chuyển biến mới về chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn. kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động tập thể.Xây dựngmôi trường xã hội lành mạnh để thanh niên rèn luyện. Tập trung nguồn lực. hiện đại hoá đất nước gắn với giải quyết việc làm. năng lực. xã hội công bằng. bảo đảm quốc phòng. phát triển các loại hình tổ chức tập hợp thanh niên nhằm tăng tỷ lệ thanh niên được tập hợp. tập hợp thanh niên. vì cộng đồng. xây dựng các tấm gương điển hình tiêu biểu cho thanh niên học tập và noi theo. thể chế hoá đường lối. sinh viên. có năng lực. văn minh''. Đảng. góp phần to lớn vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá. thu hẹp cơ sở yếu kém. ít nhất 70% đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách trong độ tuổi thanh niên.Có chính sách mang tính đột phá trong đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá. . Cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ. Hội. Hội. sáng tạo.Nhà nước quản lý thanh niên và công tác thanh niên. xác định các chuẩn mực cho thanh niên phấn đấu. . nước mạnh. hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên trong thời kỳ mới. kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng. cổ vũ thanh niên thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tạo chuyển biến thực sự trong đạo đức.công nghệ tiên tiến. Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn. Hình thành một lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực. có việc làm. vươn lên ngang tầm thời đại. Mở rộng mặt trận đoàn kết. 2. nâng cao thu nhập. chủ trương định hướng cho thanh niên hành động. môi trường thuận lợi để thanh niên rèn luyện. có sức khỏe. dân chủ. trở thành những công dân tốt của đất nước. chủ truơng của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên thành pháp luật chính sách. kế hoạch phát triển kinh tế . trọng tâm từ nay đến năm 2010 là: Nâng cao nhận thức chính trị. phấn đấu và trưởng thành. . các ngành. kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. của dân tộc. định hướng. cống hiến và trưởng thành. xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhà nước và toàn xã hội chăm lo. rèn luyện và phấn đấu không ngừng của thanh niên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là yếu tố quan trọng để xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới. hoài bão lớn. bản lĩnh trong hội nhập quốc tế. động viên và phát huy vai trò thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. xung kích. Đảng đề ra đường lối. tập hợp thanh niên là nội dung quan trọng của công tác đoàn để giáo dục. hội. gương mẫu. Mục tiêu cụ thể trong những năm trước mắt. có khả năng vận động. hưởng thụ văn hoá. bồi dưỡng. tạo điều kiện. tri thức. phấn đấu cho mục tiêu ''dân giàu. trình độ. được học tập. Bảo đảm đủ số lượng cán bộ đoàn chuyên trách theo quy định. . thực hiện thành công Chiến lược thanh niên đến năm 20l0. nhất là cán bộ chuyên trách có phẩm chất đạo đức. tăng thu nhập. chiến lược. giải trí của thanh niên.dựng Đảng trước một bước. Tập trung giáo dục. làm chủ khoa học .Sự nỗ lực học tập. đoàn kết. lối sống và hành động của thanh niên.

lối sống văn hóa. hiện đại hoá đất nước. Coi trọng giáo dục thanh niên trong hoạt động thực tiễn và các phong trào thi đua yêu nước. Mỗi đảng viên phải là tấm gương sáng cho thanh niên noi theo.2. bảo đảm giáo dục toàn diện về đức . Hội. xuất bản nói chung nhất là báo chí. 3. .Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo. sử dụng cán bộ trẻ có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực nhằm tăng nhanh tỉ lệ cán bộ trẻ trong cơ cấu các cơ cơ quan lãnh đạo của Đảng. có tri thức và kỹ năng..Đổi mới nội dung và phương thức giáo dục chủ nghĩa Mác .Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên. kịp thời đấu tranh. xuất bản trong hệ thống Đoàn. văn nghệ hướng thanh niên vươn tới giá trị chân . lịch sử của Đảng và dân tộc. đối thoại với thanh niên. phấn đấu đạt tỉ lệ ít nhất 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên. xây dụng một số cơ sở giáo dục .thể . phân công đảng viên phụ trách công tác Đoàn. kịp thời đề ra các chủ trương. hiện đại hoá . dự báo xu hướng phát triển. luận điệu sai trái. ý thức công dân để hình thành thế hệ thanh niên có phẩm chất tốt đẹp. bồi dưỡng thanh niên trở thành lực lượng to lớn. trong hoạt động báo chí xuất bản.Mọi cấp uỷ đảng.Đầu tư hơn nữa công tác nghiên cứu lý luận. Xác định rõ mục tiêu đào tạo từng cấp học. đạo đức cách mạng. giúp thanh niên hiểu và tích cực đấu tranh với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. tổng kết thực tiễn về thanh niên và công tác thanh niên trong tình hình mới. phương pháp tu duy sáng tạo.Bảo đảm tính chính trị. . . đường lối. nhất là về lý tuởng. lãnh đạo Đảng. có tri thức và kỹ năng vươn lên ngang tầng với thanh niên các nước tiên tiến. khả năng làm việc tập thể.Nhiệm vụ và giải pháp 3. đổi mới cơ cấu tổ chức. pháp luật của Nhà nước. 3. nhất là người đứng đầu thường xuyên nắm tình hình định hướng và kiểm tra việc thực hiện công tác thanh niên.Tăng cường giáo dục lý tưởng. Chính quyền các cấp định kỳ gặp gỡ. có khí phách và quyết tâm hành động thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ Trung ương đến các cấp ở địa phương so với hiện nay. Chấn chỉnh. không ngừng nâng cao trình anh. đạo đức lối sống. độc lập.mỹ nhằm hình thành lớp thanh niên có đủ bản lĩnh và năng lực. văn hoá.thiện . khuyến khích thành lập các cơ sở đào tạo nước ngoài tại Việt Nam đối với một số ngành.Lê nin. chính sách giáo dục. tư tưởng. tạo cơ hội cho mọi thanh niên được học tập. Chủ động hơn công tác chính trị. kỹ năng thích nghi và tự tin trong cuộc sông. công tác đoàn và phong trào thanh niên là một tiêu chí đánh giá. lý tưởng cách mạng cho thanh niên.đào tạo đạt trình độ quốc tế. xếp loại tổ chức cơ sở đảng hằng năm.Xây dựng chuẩn mực đạo đức và định hướng giá trị mới cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Hội. Bố trí. cơ chế quản ly nội dung. Kết quả công tác thanh niên. tư tưởng Hồ Chí Minh. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục. tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa. Nhà nước. đổi mới hoạt động và quản lý báo chí.mỹ. nhận thức. thái độ của thanh niên để có luận cứ khoa học. thực sự là phương tiện hữu hiệu giáo dục thanh niên. vươn lên ngang tầm với thanh niên các nước tiên tiến trên thế giới. . học tập suốt đời. Xây dựng cho thanh niên ý thức tự học. thực tiễn. nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng thanh niên. phương pháp dậy và học.trí . . xung kích trong sự nghiệp công nghiệp hoá.1. lĩnh vực cần thiết đáp ứng sự nghiệp phát triển đất nước. chính sách của Đảng. tuyên truyền làm rõ các âm mưu. sự định hướng của Đảng làm phong phú và sâu sắc hơn các nội dung giáo dục.

. 3. Sớm có biện pháp khắc phục tình trạng bỏ học trong thanh thiếu thi. chỉnh đốn Đảng”. giải quyết việc làm. Chú trọng công tác tư vấn. chú trọng tới nữ thanh niên. tay nghề cho thanh niên đi lao động có thời hạn ở nước ngoài. tác phẩm có giá trị cao để giáo dục thế hệ trẻ. sử dụng có hiệu quả số thanh niên du học về nước. tạo môi trường chính trị và đạo đức lành mạnh củng cố niềm tin cho thanh niên..3. phát triển toàn diện . tạo điều kiện cho thanh niên nângcao đời sổng văn hoá tinh thần. Hoàn thiện chính sách đào tạo nghề. lập nghiệp. góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá. thanh niên nông thôn. Quản lý. . chống tội phạm và tệ nạn xã hội (nhất là ma tuý. tôn vinh thanh niên làm kinh tế giỏi. khuyến khích thanh niên đi lao động có thời hạn ở nước ngoài. -Xây dựng chiến lược truyền thông quốc gia về định hướng nghề nghiệp. tạo mũi nhọn phát triển kinh tế. Chú trọng giáo dục ý thức kỹ. đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng dịch vụ thị trường lao động. Phấn đấu hoàn thành phổ cập bậc trung học cơ sở cho thanh niên. mê tín dị đoan). biểu dương. cơ sở sản xuất. thanh niên dân tộc thiểu số. bố trí.Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh. thuật kỹ năng lao động. bộ đội xuất ngũ. 3. công nghệ mới đáp ứng yêu cầu của kinh tế tri thức. phổ cập sơ cấp nghề cho thanh niên. an toàn giao thông bảo vệ môi trường sống. đầu tư ngân sách thoả đáng để đẩy mạnh dạy nghề.Huy động nhiều nguồn lực xã hội. Nhà nước hỗ trợ để chuyển giao tiến bộ khoa học .Nâng cao chất lượng lao động trẻ. văn học nghệ thuật. Nhà nước dành ngân sách thoả đáng để lựa chọn sinh viên giỏi. cán bộ trẻ có năng lực để đưa đi đào tạo ở các nước phát triển. nhất là công nghệ thông tin. Tăng cường quản lý văn hoá. Phát triển thị trường lao động lành mạnh. “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' gắn với xử lý nghiêm cán bộ. tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên. giúp đỡ số thanh niên này. trung cấp chuyên nghiệp. đồng thời có biện pháp quản lý. . góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh. kịp thời ngăn chặn các sản phẩm không lành mạnh tác động xấu đến thanh niên.Tập trung đào tạo hình thành nguồn nhân lực khoa học .Khuyến khích. . tín dụng ưu đãi cho thanh niên vay tạo việc làm.Tạo môi trường thuận lơi để các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuầt tạo việc làm mới và tăng thu nhập cho thanh niên. Bảo đảm cơ cấu hợp lý trong đào tạo công nhân kỹ thuật.. biến chất. đại học. Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc. Mở rộng chính sách tín dụng ưu đãi cho thanh niên vay để học tập trong các cơ sở đào tạo sau giáo dục phổ thông. báo chí sáng tác và phổ biến nhiều công trình. thanh niên khuyết tật. Tập trung dạy nghề cho thanh niên nông thôn. Phát huy thế mạnh lao động nông nghiệp để đưa đi lao động ở mộ số quốc gia có địa bàn phù hợp. cải thiện đời sống. giáo dục. giải quyết việc làm. tổ chức sản xuất kinh doanh cho thanh niên nông thôn. cao đẳng.Tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên học tập ở nước ngoài bằng nhiều nguồn lực khác nhau. nhất là qua Internet và các phương tiện thông tin đại chúng . xử lý nghiêm các sai phạm. có chính sách tín dụng ưu đãi cho các cơ sở dạy nghề.4. Khuyến khích đào tạo nghề tại doanh nghiệp. đặc biệt các nghề kỹ thuật cao. giúp đỡ thanh niên học tập ở nước ngoài. vi phạm pháp luật. xuất bản. đảng viên thoái hoá. tạo điều kiện để các cơ quan văn hoá.. mại dâm.. tạo chuyển biến trong phòng. Khuyến khích thanh niên làm giàu chính đáng. thanh niên dân tộc thiểu số. hình thành lôí sống văn hoá trong thanh niên. .công nghệ có chất lượng cao.kỹ thuật. năng động. lựa chọn ngành học. việc làm cho thanh niên.Tạo cơ hội cho thanh niên được thụ hưởng chính sách giáo dục. hiện đại hoá.Đẩy mạnh thực hịên cuộc vận động ''Xây dựng.

phát triển các loại hình giải trí lành mạnh cho thanh niên. Tăng cường xây dựng lực lượng thanh niên nòng cốt để thành lập tổ chức cơ sở của Đoàn. Nâng cao sức hấp dẫn các phong trào thanh niên do Đoàn tổ chức. Hội ở mọi lĩnh vực. xác đinh rõ trách nhiệm các cấp uỷ đảng trong phát hiện. huy động và tạo điều kiện để thanh niên luyện tập thể dục. chăm sóc sức khoẻ. Chú trọng giáo dục tiền hôn nhân.5. Đẩy mạnh xã hội hoá các phong trào thể dục. Tạo bước đột phát trong việc bố trí. cá nhân điển hình trong các phong trào thanh niên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chiến lược. thực sự tiêu biểu trong thanh niên. bồi dưỡng.Đào tạo. đổi mới phương thức vận động.tạo bước chuyển có tính đột phá trong bố trí và sử dụng cán bộ trẻ trên tất cả các lĩnh vực . theo dõi quá trình phát triển các tài năng trẻ. nhà thiếu nhi trong toàn quốc. Xây dựng Học viện Thanh thiếu niên . hôn nhân và xây dựng gia đình hạnh phúc. . Sớm có chính sách để các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá-thể thao. biết chăm lo và nâng cao sức khoẻ bản thân. xây dựng Đoàn thực sự vững mạnh về chính trị. chống HIV/AIDS. phương thức hoạt động. Bảo đảm vai trò nòng cốt của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục về vai trò.Xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh thưc sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. bố trí cán bộ trẻ có tài năng đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng. xây dựng các điển hình thanh niên tiên tiến. sinh sống ở nước ngoài tham gia phát triển đất nước. Xây dựng chương trình đào tạo thích hợp để hình thành đội ngũ tài năng trẻ trên mọi lĩnh vực. 3.Coi trọng hơn nữa việc trọng dụng tàinăng trẻ. nhiệt tình. Sớm hoàn thiện quy hoạch mạng lưới và từng bước xây dựng các trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi. thể thao quần chúng. nâng cao tỉ lệ cán bộ trẻ trong các cơ quan lãnh đạo. trong đó tập trung là đối tượng thanh niên. tư tưởng và tổ chức. sinh viên xuất sắc. các ngành. đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hoá.Tạo cơ chế chính sách công bằng. phòng. Thực hiện định biên cán bộ đoàn chuyên trách khối cơ quan hành chính sự nghiệp. nhất là số học sinh. rèn luyện. . phát hiện. lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng viên và đào tạo cán bộ trẻ. đội dự bị tin cậy của Đảng .Xác định tiêu chí và phương pháp khoa học để phát hiện. thu hẹp nhanh các cơ sở đoàn yếu kém. rèn luyện sức khoẻ. trung tâm sinh hoạt dã ngoại.Đầu tư. độ tuổi sát với tuổi thanh niên. quản lý các cấp. bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp thực sự có trình độ năng lực. qua đó tạo môi trường giáo dục. kiến thức và kinh ngiệm sống cho thanh niên. bồi dưỡng. luân chuyển cán bộ đoàn.khác. đa dạng hoá các loại hình tập hợp để thu hút rộng rãi các đối tượng thanh niên. chương trình mục tiêu quốc gia về dân số. đào tạo. trách nhiệm của thanh niên trong nâng cao chất lượng dân số. hiện đại hoá.6. Ban hành quy chế cán bộ đoàn. . sử dụng cán bộ trẻ cán bộ trong độ tuổi thanh niên ở tất cả các cấp. coi đây là một nội dung quan trọng về công tác cán bộ của Đảng để lựa chọn cán bộ lãnh đạo cho tương lai. thể thao. 3. thuận lợi để mọi tài năng trẻ đều được tham gia phát triển đất nước. . bố trí. khơi dậy và phát huy tính xung kích của tuổi trẻ. Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh.Có chính sách sử dụng và đãi ngộ hợp lý để thu hút tài năng trẻ đang học tập.Đổi mới nội dung. doanh nghiệp. chăm lo lợi ích chính đáng của thanh niên. phù hợp trong hệ thống chính trị. có khả năng vận động quần chúng. công tác. đổi mới nội dung giáo dục thể chất trong nhà trường. .

giáo dục ý thức công dân. Coi trọng đào tạo. . phối hợp giáo dục. phát huy thanh niên . doanh nghiệp và gia đình với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chi Minh để chăm lo giáo dục. bồi dưỡng. cùng phấn đấu cho hoà bình.Có nội dung. phân công cán bộ làm công tác thanh niên. lao động. bồi dưỡng cán bộ đoàn. đa dạng hoá quan hệ với các tổ chức thanh niên các nước trong khu vực và thế giới. bồi dưỡng và phát huy thanh niên. nhi đồng. Tích cực hợp tác trên mọi lĩnh vực với các tổ chức thanh niên tiến bộ trên thế giới. giữ gìn và phát huy truyền thống. tích cực tham gia sự nghiệp công nghiệp hóa. độc lập dân tộc. nhân sĩ. tích cực. các đoàn thể.Đề cao trách nhiệm của gia đình trong giáo dục. vận động đoàn viên. văn minh” và cho chính tương lai của thanh niên. hội viên thuộc đoàn thể mình tham gia tập hợp. hiện đại hóa góp phần xây dựng nước Việt Nam “dân giàu. Anh hùng lao động. phấn đấu.Tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế. quản lý con em. đa phương hoá. giáo dục thanh thiếu nhi.7 Tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc. . tổ chức cho thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ. các nhà hoạt động văn hóa xã hội. 3. 3. . trí thức. nhận thức rõ vị trí. xã hội công bằng. dân chủ. chăm sóc. Anh hùng lực lượng vũ trang.Phối hợp chặt chẽ giữa các đoàn thể nhân dân các bậc lão thành cách mạng.Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong công tác thanh niên. phong tục. quản lý thanh niên. . trung học cơ sở. lối sống.Mỗi thanh niên phải luôn rèn luyện.8. tích cực đóng góp cho sự phát triển của đất nước . tham gia kiểm tra. là môi trường quan trọng hình thành nhân cách.Phát huy sự nỗ lực phấn đấu của mỗi thanh niên trong học tập. lao động và cuộc sống. xây dựng ước mơ. . . phụ trách thiếu nhi trong các trường tiểu học. chuẩn hóa tổng phụ trách Đội. phương thức vận động phù hợp để tập hợp thanh niên đang học tập.Việt Nam nằm trong hệ thống đại học quốc dân và trường Đoàn các khu vực thực sự trở thành trung tâm đào tạo. vai trò. chú trọng công tác nữ thanh niên. .xã hôi. nước mạnh. dân chủ và tiến bộ xã hội. hướng về Tổ quốc. động viên con em là thanh niên tham gia hoạt động xã hội và cống hiến cho đất nước. lao động và cuộc sống. mỗi đoàn thể phải có chương trình cụ thể về công tác thanh niên. bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thiếu nhi. tập quán tốt đẹp của dân tộc cho thanh thiếu nhi. thanh niên Việt kiều. giáo dục thiếu niên. quy chế phối hợp hoạt động với Đoàn và các tổ chức thanh niên. bảo vệ. hoài bão. thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của thanh niên với Tổ quốc. hoàn thiện nhân cách trở thành công dân hữu ích. xây dựng gia đình hạnh phúc. giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên. động viên thanh niên không ngừng học tập. không ngững rèn luyện đạo đức. Biểu dương các gia đình nuôi dạy con tốt.xã hội và gia đình. phê phán các gia đình không làm tốt nghĩa vụ giáo dục.Tạo mọi điều kiện để Đoàn huy động. vươn lên trong học tập. thành viên tốt trong gia đình. lao động ở nước ngoài. cung cấp kịp thời các thông tin về tình hình đất nước. có các hình thức hỗ trợ kịp thời.Chăm lo xây dựng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. nhà thiếu nhi. Gia đình tạo điều kiện. tổ chức kinh tế. chương trình phát triển kinh tế .

Các bộ. nơi sinh hoạt văn hóa. thành phố. trở thành những thanh niên tốt. có thái độ và hành vi úng xử cao đẹp trong tình bạn.Nâng cao hiệu lực. tích cực rèn luyên. bổ sung Luật Thanh niên phù hợp với tình hình mới. trở thành công dân hữu ích. thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh niên theo lĩnh vực. Tổ quốc và nhân đân yêu cầu. trật tự an toàn xã hội.Tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội của Đoàn. địa bàn và theo sự phân công phân cấp của Chính phủ. 3. kiến thức chuyên môn. ngành và uỷ ban nhân dân tỉnh. cô giáo và người lớn tuổi.Thanh niên luôn chủ động và không ngừng học tập. nâng cao trình độ.xã hội. khu chế xuất và học sinh. . thầy. công tác thanh niên. lối sống. chính sách để giải quyết chỗ ở.Tập trung chỉ đạo để hoàn thành các mục tiêu trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2010. trong chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế . thể thao cho thanh niên làm việc tại các khu công nghiệp. xây dưng Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2020.Thanh niên luôn xung kích. các tổ chức thanh niên đối với việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách về thanh niên. hướng dẫn tổ chức thực hiện mô hình này. làm giàu chính đáng. . . cụ thể hóa các chủ trương của đảng trong giáo dục. sinh viên đang học tập. nâng cao sức khỏe. chịu khó. trực thuộc Trung ương làm nhiệm vụ tham mưu cho Uỷ ban nhân nhân tỉnh . tình yêu. gắn với chiến lược phát triển kinh tế . giữ vững an ninh quốc gia. có tác phong công nghiệp trong lao động. kính trọng ông bà.Sửa đổi.9. nếp sống văn minh. các cấp . yêu thương con người.Thực hiện tốt Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Ban hành Luật Việc làm.Thanh niên phải thường xuyên rèn luyện đạo đức. tình nguyện. . cha mẹ. lập nghiệp. quyền hạn để tham mưu cho Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác thanh niên. . vươn lên lập thân. hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên. giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc. thành phố thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên Chính phủ chỉ đạo. thành viên tốt của gia đình.xã hội của các ngành. sáng tạo. . Sớm ban hành cơ chế. Thành lập Hội đồng công tác thanh niên ở các tỉnh.Xác định chỉ số về thanh niên và công tác thanh niên trong chỉ số thống kê quốc gia. .. tạo điểu kiện để thiếu nhi phát triển toàn diện. cần cù. tay nghề. sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. . gian khổ khi Đảng. chăm lo hạnh phúc gia đình.Củng cố kiện toàn Uỷ ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam đủ mạnh và giao cho Uỷ ban một số nhiệm vụ. hăng hái tham gia các hoạt động cộng đồng. bồi dưỡng phát huy thanh niên. đảm nhận những việc khó khăn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful