Trường Đại học Đà Lạt Khoa Công Nghệ Thông Tin

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
• • • Tên Đề Tài: Tìm hiểu lập trình Web Application trên IOS Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm Sinh viên thực hiện: • • Phan Thùy Dương – MSSV: 0712351 - Đặng Thị Thủy – MSSV: 0710351 Khóa: 31 Giáo viên hướng dẫn: Th/s Nguyễn Minh Hiệp 1. Mục tiêu đề tài: Tìm hiểu môi trường lập trình trên iOS: hiểu về ngôn ngữ, các bộ công cụ lập trình trên iOS Tìm hiểu ứng dụng viết trên iOS và khả năng ứng dụng vào nhiều loại thiết bị sử dụng iOS (iPhone, iPad…) Xây dựng ứng dụng minh họa cho kiến thức đã tìm hiểu trên môi trường giả lập điện thoại iPhone và nếu có thể thì đưa vào chạy thử trên dòng điện thoại iPhone. 2. Nội dung đề tài: Tìm hiểu về môi trường lập trình trên iOS, cụ thể: • • • • • • Tổng quan về hệ điều hành iOS của Apple, lịch sử phát triển và các phiên bản của iOS, mục đích của hệ điều hành iOS. Tìm hiểu về ngôn ngữ, IDE và các bộ công cụ hỗ trợ và những yêu cầu về mặt thiết bị để phát triển ứng dụng trên iOS. Tổng quan về các loại ứng dụng và xu hướng phát triển ứng dụng trên IOS ngày nay. Tìm hiểu ngôn ngữ Object C Tìm hiểu về lập trình ứng dụng với iPhone SDK Tìm hiểu cách đọc và sử dụng thông tin trên webservice

Xây dựng ứng dụng minh họa chạy trên nền IOS: xây dựng native application/ web application trên môi trường giả lập điện thoại di động iPhone. Nội dung: + Tập hợp thông tin về các webservice được cung cấp từ các website của các rạp chiếu phim trong thành phố (nếu có) hoặc tự xây dựng webservice lấy thông tin từ các rạp chiếu phim,

service cung cấp thông tin về lịch chiếu phim, giá vé, thông tin phim. + Xây dựng ứng dụng native cung cấp thông tin về lịch chiếu phim, giá vé của các rạp chiếu phim tại thành phố. Người sử dụng có thể xem danh sách tên và địa chỉ của các rạp chiếu phim trong thành phố. Webservice cung cấp thông tin về lịch chiếu phim, nội dung tóm tắt và những thông tin khác liên quan đến phim, ứng dụng sẽ lấy những dữ liệu được cung cấp tại webservice và hiển thị cho người sử dụng. Ứng dụng được phát triển trên nền tảng của hệ điều hành IOS, do đó đối với người dùng sử dụng các loại smartphone hỗ trợ hệ điều hành này đều có thể xem được thông tin cần thiết về tiêu đề, nội dung tóm tắt phim, biết được thông tin về lịch chiếu để có những lựa chọn thích hợp, đáp ứng cho nhu cầu giải trí của người sử dụng. 3. Phần mềm và công cụ sử dụng: Bộ iPhone SDK (tập hợp các tools giúp phát triển ứng dụng cho iPhone, iPad): • • • • • Xcode: IDE cho phép quản lý, chỉnh sửa và debug projects (Native app) Dashcode: IDE cho phép xây dựng các ứng dụng trên nền web và các Dashboard Widget (Web app) iPhone Simulator: giả lập iPhone trên máy Mac Interface Builder: editor dành cho thiết kế UI cho ứng dụng Intruments: công cụ phân tích để tối ưu hóa ứng dụng

iPhone SDK được cài đặt trên nền hệ điều hành Mac OS, do đó cần có máy Mac chạy hệ điều hành Mac OS hoặc máy thường cài đặt phiên bản Hackintosh.

4. Dự kiến kết quả: Hiểu và nắm được những kiến thức cần thiết để xây dựng ứng dụng trên nền hệ điều hành Xây dựng tài liệu liên quan đến lập trình trên iOS Xây dựng được ứng dụng chạy trên nền hệ điều hành iOS, trước hết ứng dụng chạy tốt và Ngoài ra, nếu có thiết bị để thử nghiệm, ừng dụng có thể được áp dụng vào thực tế, mang lại iOS dành cho điện thoại di động.

không xảy ra lỗi trên giả lập, đáp ứng được các yêu cầu đặt ra. tiện ích như đã đặt ra cho người sử dụng, ngoài ra có thể phát triển thêm các tính năng bổ sung cho ứng dụng.

5. Tài liệu tham khảo chính: [1]. Kochan - Programming in Objective-C 2.0 2e (Pearson, 2009) [2]. Addison Wesley - The iPhone Developer [3]. Các trang trên Internet:

http://developer.apple.com/library/ios/ http://www.google.com

Đà Lạt, ngày … tháng … năm 2011 Giáo viên hướng dẫn Nguyễn Minh Hiệp (Ký tên) SV Thực hiện 1. 0712351 Phan Thùy Dương 2. 07120351 Đặng Thị Thủy (Ký tên)

Trưởng khoa (Ký tên)

Tổ trưởng Bộ môn (Ký tên)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful