INGATAN JANGKA PANJANG DAN STOR INGATAN

PENGERTIAN INGATAN

Proses mental yang menyimpan perkara-perkara yang telah dipelajari dan mengeluarkannya kembali sebagai tindak balas dalam situasi. Atan Long – kebolehan seseorang dalam pemilihan dan penerimaan rangsangan sebagai maklumat dan pengalaman untuk disimpan dalam otaknya. Fein – pemprosesan maklumat yang diterima dalam otaknya, menyimpan dan mengeluarkannya. Vermon – penyimpanan maklumat yang bermakna untuk menjadi pengalaman pada masa depan.

INGATAN JANGKA PANJANG
 Tempat

simpanan tetap bagi maklumat-maklumat, kapasiti penyimpanan maklumat yang tidak terhad dan kekal sepanjang hayat.  Ingatan ini mengandungi kemahiran dan pengetahuan serta pengalaman yang pernah dialami.

JENIS-JENIS INGATAN JANGKA PANJANG
 Ingatan  Ingatan  Ingatan  Ingatan  Ingatan  Ingatan

Episodik Semantik Berprosedur Intelektual Logik Hafazan

 Ingatan

Episodik Maklumat yang personal dan spesifik (peristiwa bermakna dalam hidup. Contoh : Tarikh lahir Majlis perkahwinan Tarikh lesen memandu mati Bertindak seperti diari yang menyimpan maklumat penting.

 Ingatan

Semantik Menyimpan maklumat umum @ makna Sistem ini bertindak sebagai kamus atau ensiklopedia yang menyimpan pebagai maklumat. Contoh :Makna demokrasi Makna keadilan Makna kedamaian

 Ingatan

Berprosedur Ingatan berkaitan dengan apa yang dipelajari dan yang lazim bagi kita (kemahiran kita). Contoh :Gosok gigi Berjalan Menunggang motosikal

 Ingatan

Intelektual Berkaitan dengan konsep, pengertian, prinsip, hukum dan maklumat-maklumat abstrak. Contoh : Maksud disebalik warna.

 Ingatan

Logik Berkaitan dengan maklumat rasional yang didapati melalui proses menaakul. Contoh :Kenapa kita makan? Kenapa kita kerja?

 Ingatan

Hafazan  Ingatan yang berkait dengan maklumat yang tidak diproses tetapi disimpan dalam ingatan jangka panjang dan akan dikeluarkan semula tanpa sebarang perubahan.  Contoh :  Menghafal sifir  Menghafaz Al-Quran

INGATAN IMPLISIT DAN EKSPLISIT
 Ingatan

-

-

implisit Ingatan bukan deklaratif ,berkaitan dengan kemahiran mengingat tanpa disedari. tingkahlaku dikesan oleh pengalaman tersebut dikumpul secara sedar atau sengaja. Ingatan tersebut tersimpan tanpa berusaha menyimpanya.

 Ingatan

Eksplisit - Ingatan deklaratif, mengumpul maklumat secara sedar (fakta,peristiwa yang khusus). - boleh dikomunikasikan dengan menggunakan bahasa.

PROSES PENGEKODAN DALAM INGATAN JANGKA PANJANG
 Maklumat

yang terdapat dalam ingatan jangka pendek dikodkan berdasarkan bunyi, bentuk, rasa, dan sebagainya.  Contoh : kita dapat mengambarkan bau bunga ros  Ingatan jangka pendek akan dihantar ke ingatan jangka panjang, latihan berulang-ulang kali (latihan terperinci )

PENYUSUNAN INGATAN JANGKA PANJANG
 Ahli-ahli

psikologi telah membentuk teori utama bagaimana ingatan jangkapanjang disusun.  Teori tersebut :- teori hierarki - teori rangkaian semantik - teori skema

 Teori

hierarki

 Dapat

mengingat fakta-fakta dengan lebih baik apabila disusun secara hierarki.  Item- item disusun mengikut kelaskelas ( umum kepada khusus)  Contohnya:

* carta organisasi

 Teori

rangkaian semantik penyusunan bahan-bahan dalam bentuk episodik (eksplisit) Ingatan boleh dibayangkan sebagai satu rangkaian yang kompleks yang diasaskan oleh konsep. Andaian sebagai susunan hierarki yang lebih konkrit. Contoh : Burung → Burung puyuh

 Teori

Skema  Menyimpan maklumat ingatan disesuaikan dengan koleksi maklumat yang tersedia wujud.  Contoh :- Kereta Pertama Malaysia *Proton Saga*, kita sudah mempunyai satu skema tentang kereta Malaysia  Daripada pengalaman lalu dengan persekitaran mempengaruhi cara kita merekod, melakukan inferens tentang sesuatu dan mengeluarkan maklumat.

GANGGUAN DALAM INGATAN JANGKA PANJANG
 Gangguan

Retroaktif  Apabila maklumat baru masuk dan menganggu maklumat yang sedia ada dalam ingatan jangka panjang Proaktif  Apabila maklumat yang sedia ada menghalang maklumat baru yang lebih kurang sama untuk masuk ke dalam kotak ingatan jangka panjang

 Gangguan

GAMBARAJAH GANGGUAN RETROAKTIF

GAMBARAJAH GANGGUAN PROAKTIF

FAKTOR INGATAN
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Skema dan ingatan Budaya dan ingatan Emosi dan ingatan Biologi dan ingatan Hormon dan ingatan Ingatan “ flashbulb ”

 Skema

dan ingatan  Berkaitan pengalaman silam, mempengaruhi persepsi terhadap sesuatu yang baru  Contoh : Apabila pelajar sampai ke dewan kuliah dan didapati DK tersebut kosong,dan beliau merasakan kelas telah ditangguhkan atau tersalah beliau tersalah masuk kelas.

 Budaya

dan ingatan mengingati apa yang diperturunkan kepada kepada mereka secara tradisi (proses sosiolisasi ) Contoh :Menganyam ketupat, membuat tikar memburu binatang buas

 Emosi

dan ingatan maklumat akan mudah diiingat apabila “mood” dan keadaan adalah selari. :pengalaman positif mudah diingat dalam keadaan gembira,dan sebaliknya.

 Contoh

 Biologi

dan ingatan Ingatan disimpan didalam bahagian – bahagian tertentu : pelaziman klasik = serebelum

 Contoh

 Hormon

dan ingatan menurut kajian McGaugh dan Cahill, terdapat dua cara membentuk ingatan:maklumat biasa maklumat disertai dengan emosi  maklumat /ingatan yang disertai dengan emosi banyak melibatkan hormon.

Ingatan “ flashbulb” Ingatan yang sangat jelas terhadap suatu perkara walaupun sudah lama berlalu. berkaitan dengan teori now-print, menyatakan apabila sesuatu peristiwa berlaku secara ekstrim. makanisme otak akan merakam keseluruhan peristiwa seperti video dan akan diluahkan dalam perbincangan.  Contoh:tarikh lahir dan tarikh perkahwinan

KAEDAH KHUSUS DALAM MENINGKAT DAN MENGEKALKAN INGATAN
 Mnemonik

merupakan teknik yang digunakan untuk memudah ingatan kaitan input dengan maklumat yang sedia ada

 Kaedah

lokus mengaitkan bahan ingatan dengan suatu tempat yang dikenali askara-askara askara yang panjang dikelompokkan kepada kumpulan kecil dan dikaitkan dengan suatu yang bermakna seperti masa

 Mengelompokkan

 Akrostik

Menggunakan

huruf pertama pada perkataan untuk mengikat maklumat yang dihafal (Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara,PTPTN)

 Akronim

singkatan

(SALAM ,Sahabat Alam

Malaysia)

 Aknenot

mengingat

melalui cerita-cerita pendek yang lucu,untuk menyimpan maklumat panjang

 Kata

kunci dalam sebuah anekdot melibatkankan imiginasi (ingat warna pelangi)

 Peta

minda secara grafik dicipta oleh Tony Buzan

 SQ3R

Survey,

Question, Read, Recite,

Review Ulangan untuk kuatkan inagatan mereka

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful