RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH

)

Mata pelajaran Tarikh Tahun Bil Murid Masa Tajuk Objektif

: Bahasa Melayu : 12 April 2013 :1B : 29 orang : 60 minit : Mari membaca : Pada akhir pelajaran murid dapat: i. ii. iii. Membaca rangkai kata dengan sebutan yang betul. Membina rangkai kata dengan sebutan yang betul. Menulis rangkai kata dengan betul.

Kemahiran Bahasa: Kemahiran bertutur, menulis, membaca dan mendengar. Sistem Bahasa Nilai Kemahiran berfikir Kecerdasan pelbagai Kajian masa depan : Frasa, kata nama am. : Menghargai , bersyukur , bekerjasama. : Mencari maklumat dan menjana idea. : Verbal linguistik dan kinestatik. : Menjangka akibat.

Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) Kemahiran Berfikir : Membuat perbezaan, membuat inferens dan kemahiran mengkategori. Kemahiran Belajar : Menerima maklumat, memproses dan melaporkan.

Kecerdasan Pelbagai : Kinestetik, intrapersonal, interpersonal, naturalis dan emosi. Aktiviti: Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Set induksi (5 minit) i. Murid menyentuh benda di dalam kotak dan meneka. Catatan

Barang-barang di dalam “Kotak Misteri”: 1. berus gigi 2. cermin mata 3. ubat gigi 4. jam tangan 5. sapu tangan

Langkah 1(15 minit): BBM: Kad Kad rangkai kata yang ditunjukkan oleh guru ialah: 1. Jam tangan 2. Duit syiling 3. Tong sampah 4. Baju hujan 5. Kereta api 6. Tukul besi 7. Badak sumbu 8. Cermin mata 9. Kapal layar 10. Beg sekolah Langkah 2(15 minit): Kad-kad rangkai kata: 1. Jam tangan 2. Duit syiling Guru membahagikan murid kepada 3 kumpulan. Guru membimbing murid membina BBM: Kad gambar, kad perkataan dan Guru tunjukkan kad gambar. Murid diminta menyebut nama objek di dalam kad gambar. Guru menunjukkan kad rangkai kata. Guru membimbing murid membaca rangkai kata. gambar dan kad perkataan.

3. Tong sampah 4. Baju hujan 5. Kereta api 6. Tukul besi 7. Badak sumbu 8. Cermin mata 9. Kapal layar 10. Beg sekolah -Murid diberi lembaran kerja untuk menulis rangkai kata yang mereka telah perolehi. -

rangka kata berpandukan kad gambar. Murid mengambil gambar dan kad mengikut kumpulan dan menyusun di atas meja. Murid menulis di dalam lembaran kerja (Latihan 1) rangkai kata yang telah diperolehi.

lembaran kerja

Langkah 3(20 minit): Permainan puzzle: 1. Kad gambar: Cermin mata Beg tangan Jam tangan Kapal layar Kereta api Badak sumbu Ketua kumpulan memilih satu sampul puzzle. Setiap kumpulan akan mencantum puzzle tersebut dengan lengkap. Pemenang dikira berdasarkan kepantasan dan rangkai kata yang betul. BBM: sampul puzzle, latihan 2.

Lembaran kerja (kerja rumah) Membina rangkai kata berdasarkan perkataan yang diberi. Penutup (5 minit): Guru membuat rumusan tentang rangkai kata yang telah dipelajari. Guru memberi penghargaan

kepada kumpulan yang menang dalam permainan tadi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.