Caracterizare personaje Romanul "Enigma Otiliei" este conceput pe două planuri: destinul unui tânăr, Felix, careînainte de a-şi face

o carieră parcurge o criză erotică şi apoi ca istorie a unei moşteniri, în centruldiscursului narativ fiind Costache Giurgiuveanu .Portretul acestuia este realizat prin tehnica balzaciană. El este tipul avarului burghezBătrânul este descris prin prisma lui Felix: "capul era atins de o calviţie totală şi faţa păreaaproape spână şi din cauza aceasta pătată. Buzele îi erau întoarse în afară şi galbene de atâtafumat acoperind doar doi dinţi vizibili ca nişte achii de os."Aspectul exterior al casei, apoi interiorul sunt o parte din sufletul zgârcit al bătrânului. Elnu acceptă ideea unei servitoare, căci aceasta ar însemna un sacrificiu bănesc.Faptele, întâmplările, vorbele şi gesturile îl definesc tot mai viu pe bătrân.Moş Costache o ţine pe Marina, femeie celibatară, slabă de minte, dar oarecum rudă , înschimbul serviciilor făcute. Singura slăbiciune a acestui bătrân ciudat este Otilia, fiica vitregă.Fata exercită asupra acestuia o mare influenţă, fiind ca un tampon între el şi ceilalţi membri aifamiliei, atenuând pe cât posibil răutăţile provocate de avariţia bătrânului. El apreciază obiecteleşi chiar oamenii după profitul pe care-l poate obţine prin ei. Deşi îi este apropiat, moş Costacheîl înşală şi pe Pascalopol cu o sumă mică, profitând de neatenţia acestuia. Acest lucru îi produceo mare mulţumire.Felix este nepotul lui şi are o sursă importantă de bani, dar şi lui Felix îi micşorează venitul prindiferite ciupeli zilnice.S-ar părea că bătrânul o iubeşte sincer pe Otilia, ceea ce umanizează personajul, dar ezitările cu care se acoperă îl împiedică să ducă actele la bun sfârşit. Actele de generozitate faţăd e F e l i x ş i d e O t i l i a s u n t d e s t u l d e r a r e ş i n e c o n v i n g ă t o a r e . S t i e c ă s i n g u r a c a l e d e a - i oferi fetei un echilibru este adopţiunea sau întocmirea unui testament în favoarea ei. Nu o face şiabia după primul atac al bolii, speriat de insistenţele cu care rudele îi caută banii, moş Costacheintenţionează să treacă o sumă de bani pe numele fetei.Pentru moş Costeche banul reprezintă un scop în sine. La bătrân orice se poatetransforma în bani. Imobilele se pot închiria studenţilor şi, când aceştia nu au bani pentru a plătichiria , se pot confisca bunurile acestora, localurile pot fi închiriate pentru nunţi, cursurileunivesitare se vând şi se cumpără printr-o reţea specială a lui moş Costache.In opinia lui moş Costache, băncile nu oferă garanţie pentru banii lui, de aceea îi păstrează în casă.Costache o iubeşte sincer pe Otilia, dar nu întreprinde nimic pentru viitorul ei. Inmomentul în care primeşte o scrisoare anonimă, defăimătoare la adresa fetei este disperat, voinds-o ferească de răutăţile lumii. Dar nu întreprinde nimic, în faţa banilor dragostea pentru Otilia păleşte. Personajul se îndraptă acum spre tragic.Pe la sfârşitul lui septembrie, bătrânul are un atac urmat de paralizie. In tot timpul bolii,cheile şi cutia cu bani sunt singura lui grijă şi nu se simte bine decât ştiindu-le lângă el. Moarteaîi va veni tot de la bani. Stănică află ascunzătoarea lor şi îi fură chiar sub privirile disperate ale bătrânului. Patima fusese pentru el devorantă.Gesturile personajului pun în evidenţă caracterul acestuia. Politeţea lui e servilă, mâinileîi sunt într-o continuă mişcare, orice se leagă de bani îi declanşează o bâlbâială ciudată. La masăare gesturi care îi trădează avariţia: manâncă cu lăcomie, vârând capul în farfurie.Costache este o fire slabă, ezitantă, un fricos, care s-a comportat incorect cu mam Otilieicare i-a lăsat o avere. Moartea lui nu survine natural, ci de pa urma unui şoc,de aceea sfârşitul arevalore de simbol. Totuşi autorul a creat în jurul personajului său o aură de simpatie, generată deînţelegerea şi îngăduinţa de care dau dovadă, în raport cu bătrânul avar, Otilia, Pascalopol şiFelix, ei înşişi frustraţi de patima acestuia.

căci fiecare. caută numai bărbaţi în vârstă. dă să plece. suferăcând este contrariată. subţirică şi delicată.Pentru Felix.Este conştientă de aceasta. o"enigmă". Stănică. dar cu atât mai fermecătoare. Faţa îiera juvenilă. Moş Costache nu o înfiiazăşi Otilia va fi sacrificată de familia care doreşte atât de mult moştenirea. este capricioasă. Stănică nu pierde ocazia să spună "deşteaptă fată". în fiecare pagină eafiind alta. dar Otilia va rămâne. "e o rândunică". Felix ourmează şi o admiră tocmai pentru această imprevizibilitate. "papa Giurgiuveanu" avarul indecis s-o înfieze. Otilia este "o fată cuminte" de care se îndrăgosteşte nebuneşte. iar gulerul tare şi şapca umflată îi dădeau un aer bărbătesc. Otilia va renunţa la Pascalopol. o fată bătrână. Otilia stârneşte oricui dorinţa de a o stăpâni.încearcă să-l determine pe moşier să renunţe la ea spunându-i că e o fată care greşeşte uşor. Felix Sima El reprezintă "vocea autorului". De la început se poartă ocrotitoare cuFelix. copilăroasă.Otilia Mărculescu Este un personaj modern. aflând de logodna acesteia cu Pascalopol. care abia sosit în casalui moş Costache şi neprimit cum s-ar fi aşteptat.convins că nu este nimic rău în aceasta.Otilia se mişcă într-o lume fixată pentru totdeauna în tipare. îmbrăcată într-o rochie foartelargă la poale.În această lume. cuun zâmbet de amărăciune pe buze. are răbdare cu ea.Ea este admirată de băieţii de la Universitate. iubită de papa Giurgiuveanu şi de tânărul Felix. apoi dePascalopol.agasată de Titi. iar enigma ei se justifică prin faptul că nu arestablitate. "Părinţi ai Otiliei suntaproape toate personajele romanului. îi audevocea "cristalină". de aceea nuînţelege cum Felix poate ieşi pe stradă cu ea. fiind tot timpul martor al evenimentelor şi actor atuncicând este nevoie de mişcare.intriga romanului se declanşează o dată cu sosirea lui în casa lui Costache Giurgiuveanu. Potretul fizic al tânărului este realizat prin descriere. untânăr labil. se plictiseşte repede. Faţa măslinie cunasul mic şi ochii foarte albaştri arată şi mai copilăroasă între multe bucle şi gulerul de dantelă.".. imprevizibilă şi generoasă. El este martor şi actor în acelaşi timp. se strecoară Otilia. instabilă. cu toată evoluţia ei.. Fata sparge tiparele clasice care reunesc un avar.Portretul fetei este schiţat de la început: "Fata părea să aibă 18 -19 ani. Se prezintă acestuia simplu şi direct. . cunoaşte şi prin el cunoaştem multă lume.Cititorului îi este prezentată direct prin intermediul lui Felix Sima. fiind înconjurată de admiratori. Mai târziu.Fiecare va cunoaşte mai mult sau mai puţin din ea. Marina.Otilia este un personaj modern pentru că derutează. afirmând că are un temperament nefericit. De altfel. trecând brusc de la o stare la alta. Fata apare diferit înochii celor din jur. Aglae o consideră zănatică. Aglae şi Aurica se întunecă de invidie."Otilia se defineşte prin gesturi. pentru a crea câmp de acţiune celorlalte personaje. prin fapte prin comportamentul care stârneşte reacţiidiferite în jur. Pascalopol o ocroteşte văzând în eao posibilă soţie. El călătoreştemult.Aurica e de părere că Otilia este şireată şi destrăbălată. Pascalopol geniul bun. Uniforma neagră îi era strâns petalie ca un vestmânt militar. Felix. Înainte să-i vadă chipul. e o boemă. Apoi îi apare în faţa ochilor "fata subţirică. invidiată de rude. dezordonată. iar Titi să caute un moment să strecoare o obscenitate. o babă absolută. înclinată sprelux. determină soarta fetei. un arivist. Aglaee geniul rău. Costache se lasă mângâiat. Nimeni nu va reuşi cu adevărat.Caracterul ei este pus în evidenţă prin tehnica pluriperspectivistă. servitoarea privind la fuga fetei spune "A început nebunia".Camera fetei o prezintă pe aceasta ca într-o oglindă: răsfăţată. dar faţă decare are ezitări în a lua hotărâri decisive. curtată vulgar de Stănică. prin mişcarea sa. îl introduce în atmosfera familiei şi tot ea face prezentările. realizat prin tehnica pluriperspectivistă. indecis să o salveze.Pascalopol o consideră foarte frumoasă. o doreşte desoţie.

săurmeze cursurile Facultăţii de medicină. Devine ambiţios.Primul contact cu familia Giurgiuveanu îl face chiar în seara sosirii.aproape feminină din pricina şuviţelor mari de păr care-i cădeau de sub şapcă. Prima noapte în casa lui moº Costache o va petrece în camera Otiliei. cu o culturã aleasã. Ea devine întruparea feminitãþii. nu fără uneleremuşcări.Bãiatul este complexat de situaþia lui de orfan ºi orice aluzie îi trezeºte o puternicãrevoltã.La început. Îl numeºte orfan care trebuie sã-ºi facã un rost ca sã nu cadã pe capulaltuia. cu o politeţe rezervată. îl ajutã sã se îmbrace.Pascalopol îl priveşte pe Felix. Zi şi noapte este dominat de chipul ei. s-a dedicat cărţilor şi lumea luiadevărată este lumea ştiinţei. faþã de Otilia nu are decât sentimente de prietenie. scria caligrafic "Iubesc pe Otilia". e labil. chiar ostil. apoi totul se transformãîn dragoste. Bãtrânul îl primeºte rece. într-un fel.Transformarea lui Felix în casa din strada Antim se va produce rapid. Totodatã. atenuează contactul dur cu aceştia. vãzând în el un posibil pretendent lamoºtenirea lui Costache. apoi convingându-sede inofensivitatea lui începe să-l privească mai prietenos şi chiar "patern".Felix va ajunge să facă o obsesie pentru Otilia. să devină doamna Pascalopol . Otilia însã îl protejeazã din primelemomente. la început manifestatã sub forma uneiaversiuni faþã de domnul "gras". îi cumpãrã chiar o cravatã. Aglae îl priveºte cu duºmãnie.Terminase liceul la Iaşi şi venise la Bucureşti. De aceea. Devine din ceîn ce mai apropiatã de el. la tutorele său Costache Giurgiuveanu. acceptând. Ceilalþi vãd în lipsa pãrinþilor o infirmitate. Incaiete. la început. să-şifacă o carieră. vrând sădepăşească condiţia de orfan tolerat în acea casă. Libertatea îirisipeşte timiditatea. aşteaptă cu nerăbdare să înceapă facultatea.Otilia îl va prefera pe Pascalopol care-i asigură stabilitate şi protecţie.Ea este protectoarea lui. moºierul tomnatic. dar ezită. Tânărul e studios. dându-i sentimentul valorii lui personale. care stãruie mereu în preajma Otiliei. Camera feteidevine pentru Felix un tãrâm al visului ºi al misterului feminin. Otilia este cea carel prezintă celorlalţi membri ai familiei şi. în sufletul lui Felix se naºte un sentiment de gelozie faþã dePascalopol. maturizarea lui Felix se va produce rapid ºi Otilia îl va ajuta sãse încadreze în familie. Apropierea de Otilia se producedatoritã faptului cã ea era orfanã. El o iubeşte sincer pe fată.