CURRICULUM VITAE EUROPASS

INFORMAŢII PERSONALE Nume Adresă Telefon Fax E-mail Naţionalitate Data naşterii LUPUSOR ANDA-MARINA
STR.VICTOR HUGO NR

89,TIMISOARA

0757526051 andasky@gmail.com Romana 15.09.1985

Experienta Profesionala
Perioada: Numele si adresa angajatorului: Tipul activitati sau sectorul de activitate: 03.2012- prezent Ferom Training

„ Femei 2010” este destinat promovarii si cresterii ratei de ocupare a femeilor si grupurilor vulnerabile din mediul rural si urban romanesc -stimulare a ocuparii fortei de munca,printr-un set de masuri integrate cuprinzand consiliere,orientare,formare si sprijin in munca. Formator cursuri Sustinere cursuri Tic si Antreprenoriat. Elaborare documente Raportare

Functia sau postul ocupat: Principalele activitati:

Perioada Numele si adresa angajatorului Tipul activitati sau sectorul de activitate

03.2011-08.2012 Primaria Municipiului Timisoara Promovarea incluziunii sociale- Domeniul major de intervenţie 6.2: „Îmbunătăţirea accesului şi a
participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „BARRABARRIPEN – un model inter-regional de incluziune destinat femeilor rome”

2010-08. -realizarea demersurilor administrative necesare în vederea implementării proiectului la nivel naţional. -centralizarea documentelor necesare în vederea pregătirii materialelor de raportare. Participarea la elaborarea Planului Individual de Intervenţie privitor la integrarea socio-profesională Realizeazarea workshopurilor în cadrul Centrului de Incluziune Socială. Reprezintarea beneficiarilor în procedurile juridice si administrative .a obtinerii cetateniei Perioada Numele si adresa angajatorului Tipul activitati sau sectorul de activitate Funatia sau postul ocupat Principalele activitatisi responsabilitati 07. Realizarea si aplicarea procedurilor de facilitare a integrării/reintegrării pe piaţa muncii Propunerea planurilor individualizate de formare profesională pentru dezvoltarea aptitudinilor. pro-normative (în special dezobişnuirea de comportamentele conflictuale şi a celor indezirabile social).2011 Parudimos Management de proiect Asistent Coordonator in proiectul „Egalitate prin diferenţă. . Perioada Numele si adresa angajatorului Funatia sau postul ocupat Principalele activitatisi responsabilitati Iulie 2011-iulie 2012 JRS ROMANIA Asistent social Contribuirea la elaborarea.dezvoltarea relaţiei cu partenerii în teritoriu. cu scopul integrării sau reintegrării grupurilor ţintă pe piaţa muncii. Accesul femeilor pe piaţa muncii” -asistarea managerului de proiect în activităţile specifice. Consiliere in vederea orientarii profesionale. -participarea la realizarea materialelor necesare în vederea comunicării proiectului la nivel naţional şi internaţional. Realizeazarea serviciilor speciale de consultanţă cu scopul de a-i motiva în vederea participării la programele de integrare pe piaţa muncii. Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorului de activitate Funcţia sau postul ocupat Parudimos Animatie socio-culturala Animator socio-cultural in cadrul proiectului Schimb/art (voluntar) .a obtinerii unui loc de munca.Funatia sau postul ocupat Principalele activitatisi responsabilitati Consilier social Reprezentarea beneficiarilor în procedurile juridice si administrative . pentru formarea unor comportamente pro-sociale. aplicarea şi interpretarea tuturor categoriilor de chestionare şi instrumente de cercetare pentru grupurile ţintă.

servicii educaţionale pentru integrarea socială a deţinuţilor romi Consilier familial Pregatirea familiilor pentru eliberarea si reintoarcerii si detinutilor de etnie roma in sanul familiei. Perioada Numele si adresa angajatorului Tipul activitati sau sectorul de activitate Funatia sau postul ocupat Principalele activitatisi responsabilitati Perioada Nume si adresa angajatorului 2009 apr-oct Parudimos Parudimos . dansuri. zona Fabric – Localiatea Timisoara.Guvernul Romaniei Referent monitorizarea. coordonarea şi implementarea la nivel regional a politicilor publice pentru romii din România. Formarea celor 20 de tineri romi in domeniul animatiei socia – culturale si prezentarea realizarilor tinerilor drept modele pentru comunitatea de romi.partener al Penitenciarului Timisoara a participat impreuna la proiectul INTEGREDU . pregătirea implementării fondurilor structurale 2008-2009 Sc Imokei Srl Export si comercializare de sisteme de constructii Manager controlarea activitatii de import si revanzare . evaluarea . 2004-2006 Sc generala cu clasele I-VIII nr 1 si 5 Tipul activitati si sectorul de activitate Functia sau postul ocupat Principalele activitati si responsabilitati Perioada Nume si adresa angajatorului Functia sau postul ocupat Principalele activitati si responsabilitati Perioada Nume si adresa angajatorului Tipul de activitati si sectorul de activitate Functia sau postul ocupat Principalele activitati si responsabilitati Educaţie şi formare Educatie suplinitor Predarea limbii romanii si a traditiilor rome 2006-2007 Agentia Nationala Pentru Romi. Stimularea tinerilor romi in vederea identificarii problemelor cu care se confrunta si exprimarea acestor probleme prin crearea de piese de teatru. Organizare de ateliere educative intr-un cartier din Mont de Marsan in cartierul Moustey unde tinerii romi si romani impreuna cu tineri din Franta au creat piese de teatru comune puse in scena in cadrul Festivalului de jaz Manouche. Organizarea de dansuri piese de teatru cu care am partcipat la un schimb cultural romanofrancez . jocuri de rol. Incheirea de parteneriat cu Theatre de Deux Mains din Mont de Marsan Franta. în special.Principalele activităţi şi responsabilităţi Coordonarea unui grup de 20 de tineri proveniti din comunitatea de romi.

in proiectul „Barrabaripen” Elaborare si si sustinerea curs „Educatie financiara” BCR si Fundatia Noi Orizonturi Sustinere curs „Consum Responsabil”. • • • • • • • Elaborarea si sustinera cursului in urma carora beneficiarii au primit diploma recunoscuta de Ministerul Muncii de „Mediator social” Elaborarea si sustinerea cursului de „Negocierea Conflictelor” pentru un grup de tineri detinuti in urma caruia au primit o diploma de participare Elaborarea si sustinerea cursului:”Deprinderi privind managementul banilor” pentru grupul tinta II din proiectul”Barrabarripen” Elaborarea si sustinerea cursului „Deprinderi privind dezvoltarea sociala”pentru grupul tinta Ii din proiectul „Barrabarripen” Elaborarea studiului privind nisele profesionale:Incluziunea socio-profesionala a femeilor de etnie roma.Cries .Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Principalele subiecte şi calificări însuşite Numele calificării primite Nivelul în cadrul clasifică-rii naţionale(dacă este cazul) Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Principalele subiecte şi calificări însuşite Numele calificării primite Liceul Pedaggic”Carmen Sylva Matematica-Informatica Diploma de bacalaureat Universitatea de Vest-Facultatea de Sociologie si Psihologie Asistenta Sociala Diploma de licenta Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Experienta formator acreditat cu diploma CNFPA: Master :Asistenţă socială privind reintegrarea socială în domeniul justiţiei penale Master :Economie Sociala.

. care vizau promovarea interculturalitatii . • Am participat ca si voluntar in cadrul activitatilor Institutului Intercultural . pictură. literatură. anumite tipuri de echipamente. .experienta in munca in echipa.excelente aptitudini de comunicare. Windows Posed permis de conducere categ B din 2004 APTITUDINI ŞI COMPETENŢE ARTISITICE Simţ estetic dezvoltat.experienta in munca cu institutiile implicate in procesul educational. .timis@just. Bune competenţe de lucru cu Microsoft Ofice. • • • • • • Bune abilitati de negociere Persoana dinamica Capacitatea de a crea un mediu bazat pe incredere si comunicare deschisa Abilitati de motivare a membrilor echipei Capacitatea de a investi resurse pentru propria informare si instruire Capacitatea de a transmite informatia si experienta acumulata PERMIS(E) DE CONDUCERE PERSOANE DE CONTACT Da Gabriela Talpanescu. grebeldingerdaniel@yahoo. Asociatia Clementina-Filiala Casa Flora-Lugoj casaflora07@yahoo.ro Niga Monica. desen.com . presedinte Asociatia Nevo PARUDIMOS.com Daniel Grebeldinger. probatiune. • Abilitatea de a citi • Abilitatea de a scrie • Abilitatea de a vorbi • Abilitatea de a citi • Abilitatea de a citi • Abilitatea de a vorbi APTITUDINI ŞI COMPETENŢE SOCIALE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE ORGANIZATORICE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE TEHNICE Utilizare calculator. înclinaţie pentru desen si literatura Muzică. maşini. consilier de Probatiune.LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE ENGLEZA Bine Bine Excelent LIMBA SPANIOLA Bine Bine Bine . etc. ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE Competenţe care nu au mai fost menţionate anterior. etc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful