Semnificaţia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea

:
A - Imputaţii
______________________________________________________________________________
| ........................
FIŞĂ DE EVIDENŢĂ
|
|
(Unitatea)
A SALARIILOR
|
| ........................
|
| (secţia, serviciul etc.)
|
| NUMELE .............................. PRENUMELE ............................ |
| MARCA ............... MESERIA (funcţia) .................................... |
| DATA ÎNCADRĂRII, ANUL .......... LUNA ................... ZIUA ............. |
| VECHIME ÎN MUNCĂ LA DATA ÎNCADRĂRII .............. ANI ŞI ............. LUNI |
| ÎNTRERUPT VECHIMEA PÂNĂ LA ................................................ |
| VECHIME ÎN ACEEAŞI UNITATE ................................................. |
|______________________________________________________________________________|
| SALARII
|
|
|
|
|___________________|___________________|___________________|__________________|
| CATEGORIA/CLASA
|
|
|
|
|___________________|___________________|___________________|__________________|
| TREAPTA/GRADAŢIA |
|
|
|
|___________________|___________________|___________________|__________________|
| DATA ACORDĂRII
|
|
|
|
|___________________|___________________|___________________|__________________|
| CONTRIBUŢIE FIXĂ ...........
CONTRIBUŢIE PENSIE SUPLIMENTARĂ ............ |
| AJUTOR ŞOMAJ ............................................................... |
| SPOR VECHIME ..........% .......... LEI ..........% ....... LEI ............ |
| CONCEDIU ODIHNĂ ANUL ......... ZILE ........., ANUL ......... ZILE ......... |
|______________________________________________________________________________|
| Luna|
Anul
|
REŢINERI
|
|
|____________________|___________________________________________________|
|
|
Zile |
Sume
| Contribuţii |Avans|Indemniz.|Chirii| |Popriri| | |
|
| (ore) |
|
|
|concediu |
| |
| | |
|
|_________|__________|_____________ |
| odihnă, |
|A|
| | |
|
|Efectiv| | Total | |Ajutor|Pensie |
|lichidări|
| |
| | |
|
|plătit | |drepturi| |şomaj |suplim.|
|
|
| |
| | |
|_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_|
| I
|
| |
| |
|
|
|
|
| |
| | |
|_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_|
| II |
| |
| |
|
|
|
|
| |
| | |
|_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_|
| III |
| |
| |
|
|
|
|
| |
| | |
|_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_|
| IV |
| |
| |
|
|
|
|
| |
| | |
|_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_|
| V
|
| |
| |
|
|
|
|
| |
| | |
|_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_|
| VI |
| |
| |
|
|
|
|
| |
| | |
|_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_|
| VII |
| |
| |
|
|
|
|
| |
| | |
|_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_|
| VIII|
| |
| |
|
|
|
|
| |
| | |
|_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_|
| IX |
| |
| |
|
|
|
|
| |
| | |
|_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_|
| X
|
| |
| |
|
|
|
|
| |
| | |
|_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_|
| XI |
| |
| |
|
|
|
|
| |
| | |
|_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_|

Imputaţii (verso) ______________________________________________________________________________ | Luna| Anul | Reţineri | | |____________________|___________________________________________________| | | Zile | Sume | Contribuţii |Avans|Indemniz.| XII | | | | | | | | | | | | | | |_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_| |TOTAL| | | | | | | | | | | | | | |_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_| 14-5-2 A5 t2 Semnificaţia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea: A .| | | | | | | | |_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_| | I | | | | | | | | | | | | | | |_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_| | II | | | | | | | | | | | | | | |_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_| | III | | | | | | | | | | | | | | |_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_| | IV | | | | | | | | | | | | | | |_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_| | V | | | | | | | | | | | | | | |_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_| | VI | | | | | | | | | | | | | | |_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_| | VII | | | | | | | | | | | | | | |_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_| | VIII| | | | | | | | | | | | | | |_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_| | IX | | | | | | | | | | | | | | |_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_| | X | | | | | | | | | | | | | | |_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_| | XI | | | | | | | | | | | | | | |_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_| | XII | | | | | | | | | | | | | | |_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_| |TOTAL| | | | | | | | | | | | | | |_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_| | Luna| Anul | Reţineri | | |____________________|___________________________________________________| | | Zile | Sume | Contribuţii |Avans|Indemniz. | |A| | | | | |Efectiv| | Total | |Ajutor|Pensie | |lichidări| | | | | | | |plătit | |drepturi| |şomaj |suplim.|Chirii| |Popriri| | | | | (ore) | | | |concediu | | | | | | | |_________|__________|_____________ | | odihnă. | |A| | | | | |Efectiv| | Total | |Ajutor|Pensie | |lichidări| | | | | | | |plătit | |drepturi| |şomaj |suplim.|Chirii| |Popriri| | | | | (ore) | | | |concediu | | | | | | | |_________|__________|_____________ | | odihnă.| | | | | | | | |_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_| | I | | | | | | | | | | | | | | |_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_| | II | | | | | | | | | | | | | | |_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_| | III | | | | | | | | | | | | | | .

|_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_| | IV | | | | | | | | | | | | | | |_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_| | V | | | | | | | | | | | | | | |_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_| | VI | | | | | | | | | | | | | | |_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_| | VII | | | | | | | | | | | | | | |_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_| | VIII| | | | | | | | | | | | | | |_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_| | IX | | | | | | | | | | | | | | |_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_| | X | | | | | | | | | | | | | | |_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_| | XI | | | | | | | | | | | | | | |_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_| | XII | | | | | | | | | | | | | | |_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_| |TOTAL| | | | | | | | | | | | | | |_____|_______|_|________|_|______|_______|_____|_________|______|_|_______|_|_| .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful