TEKNIK MENJAWAB SOALAN DOKUMEN Guna pendekatan BCP LANGKAH 1 : MENGECAM SOALAN / DOKUMEN a) Maklumat Soalan 1- Entiti –merujuk

kepada nama perniagaan 2- Barang Niaga – jenis barang yang diniagakan 3- Perniagaan baru atau lama. Kata Kunci – Perniagaan baru ...........memulakan perniagaan Perniagaan lama............baki-baki

b) Dokumen – dokumen - Catat dalam BCP berkenaan JURNAL AM Tarikh Butiran SUMBER CATATAN PERMULAAN INVOIS (BELIAN/JUALAN ASET BUKAN SEMASA) MEMO (AMBILAN BARANG NIAGA) JURNAL BELIAN Butiran SUMBER: INVOIS (ASAL) NOTA DEBIT (ASAL) Ak. Belian (Dt) JURNAL JUALAN INVOIS (SALINAN) NOTA DEBIT (SALINAN) Debit RM Kredit RM

Tarikh

Jumlah (RM)

Jualan (Kt) JURNAL PULANGAN BELIAN NOTA KREDIT (ASAL) Ak. Pulangan Belian (Kt) JURNAL PULANGAN JUALAN NOTA KREDIT (SALINAN) Ak. 3. 4. Pulangan Jualan (Dt) BUKU TUNAI Bank Tarikh RM SUMBER: 1 2. Posting / Pindah dari BCP ke Lejar bermula a) JA b) BT c) JK . MAKLUMAT DEBIT KERATAN CEK (PEMBAYARAN) BAUCER (PEMBAYARAN) MEMO (AMBILAN TUNAI) 2. 5 6.Ak. 8 9. CATATAN PERMULAAAN BIL TUNAI (SALINAN)JUALAN RESIT (SALINAN) -PEMIUTANG KONTRA (KERATAN CEK) BORANG WANG MASUK/ BANK IN SLIP (KONTRA) MAKLUMAT KREDIT 6 7. 3 B KE T T KE B 4 5 CATATAN PERMULAAN BIL TUNAI (ASAL)-BELIAN RESIT (ASAL) -PENGHUTANG KONTRA KONTRA X Tarikh Butiran SUMBER: Diskaun diberi RM Tunai RM Butiran Diskaun diterima RM Tunai RM Bank RM 1 2.

3. Imbang / Tutup Akaun-akaun untuk mencari baki b / b untuk bawa ke Imbangan Duga bermula Diskaun Jumlah rekod ke lejar BT Akaun-akaun di lejar Baki b/b catat ke Imbangan Duga Baki b/b catat ke Imbangan Duga TEKNIK MENJAWAB – SOALAN DOKUMEN .

1) Format kertas jawapan -1 helai BT -2 helai JURNAL -2 helai LEJAR 2) Mula jawapan dengan pendekatan ...BCP STEP 1 : CAM / KENAL MAKLUMAT SOALAN.memulakan JURNAL AM Butir F DEBIT (RM) 28 600 45 000 73 600 ---------------73 600 73 600 ==== ===== KREDIT (RM) .kata RM : RM 45 000 kunci.CATAT DALAM – BCP CONTOH 1 : Pada 1 Oktober 1998... Encik Johan memulakan Perniagaan Multi Batik dengan asset berikut : RM Tunai di Bank 28 600 Premis 45 000 Sepanjang bulan Oktober 1998.. Tarikh 1998 Okt 1 Bank Premis Modal (Modal permulaan pada tarikh ini) BUKU TUNAI Tarikh 1998 Okt 1 Butir Modal Dis Tunai Bank 2860 0 Tarikh Butir Dis Tunai Bank : : PERNIAGAAN MULTI BATIK KAIN BATIK : TUNAI DIBANKKAN PREMIS BARU . urus niaga Perniagaan Multi Batik ditunjukkan oleh dokumen dalam Lampiran A (Sila rujuk Lampiran A) Pelajar kena tahu : ENTITI PERNIAGAAN BARANG NIAGA ASET MODAL 28 600 PERNIAGAAN perniagaan.

pemilik kedai “ Iffah Sport ” yang membekalkan alatan sukan di Bandar Kuala Terengganu memberi baki-baki berikut mengenai perniagaannya pada 1 Julai 1999 : RM Overdraf Bank 1 275 Stok 19 872 Tunai di tangan 88 Premis 45 800 Modal 64 485 Sepanjang bulan Julai 1999... JURNAL AM Tarikh 1998 Okt 1 Stok Tunai Premis Overdraf Modal (Aset. urus niaga yang dijalankan ditunjukkan oleh dokumen-dokumen perniagaan seperti dalam Lampiran A Pelajar kena tahu : ENTITI PERNIAGAAN : Iffah Sport BARANG NIAGA : Alatan Sukan ASET MODAL : OVERDRAF BANK RM 1 275 STOK RM19 872 TUNAI RM 88 PREMIS RM45 800 MODAL RM64 485 PERNIAGAAN : LAMA.......... liabiliti dan modal pada tarikh ini) BUKU TUNAI Tarikh 1998 Okt 1 Butir Baki b / b Dis Tunai 88 Bank Tarikh 1998 Okt 1 Butir Baki b / b Di s Tunai Bank 1 275 Butir F DEBIT (RM) 19 872 88 45 800 KREDIT (RM) --------65 760 ==== = 1 275 64 485 ---------65 760 ===== = .CONTOH 2 : Zatul Iffah..Kata kunci......bakibaki.

CAM / KENAL DOKUMEN CATAT DALAM BCP BERKENAAN Sila rujuk jadual pengecaman sumber di atas.T. Sarawak INVOIS No : A400 Tarikh: 2 Ogos 2008 Kepada: Pusat Herba Sdn Bhd 120. Penerima Pengurus Dokumen 1 JURNAL BELIAN Tarikh 2008 Ogos 2 Butir Perniagaan Warisan JUM ( RM ) 2440 .00 JUMLA H ( RM ) 1 500 750 800 --------3 050 610 2 440 Awang Tolak: Diskaun niaga 20 % JUMLAH Ringgit: ( Dua ribu empat ratus empat puluh sahaja ) Syarat : 5 % 7 hari . & K. Kampung Lusut. CONTOH 1 ASAL PERNIAGAAN WARISAN 22. Luak Bay Market Miri.00 4. 2 % 14 hari Serahan: Angkutan dibayar Faizul Shukri K.00 5. K T. Taman Tunku BIL 1 2 3 BUTIR The Herba Bam Gamat Bedak sejuk Seri Inai KUANTIT I 100 kotak 150 kotak 200 botol HARGA SEUNIT (RM ) 15. D.

Mosjaya. Miri BIL 1 2 3 BUTIR The Herba Bedak sejuk Seri Inai Pil Kacip Fatimah Tarikh: 4 Ogos 2008 KUANTIT I 20 kotak 20 kotak 50 botol HARGA SEUNIT (RM ) 18.00 Tolak: Diskaun niaga 20 % JUMLAH Ringgit: ( Lapan ratus tiga puluh tiga sahaja ) Tunai / No Cek : 001256 ( MBB ) JUMLA H ( RM ) 360 120 500 --------980 147 833 Wan Zul Pengurus Dokumen 2 BUKU TUNAI Tarikh 2008 Ogos 4 Butir Jualan Dis Tunai Bank 833 Tarikh Butir Di s Tunai Bank . Taman Tunku JUALAN TUNAI JT 0018 Kepada: Kedai Ubat Chong 20.00 10.CONTOH 2 SALINAN PUSAT HERBA SDN BHD 120. Kampung Lusut.00 6.

Jurnal AM 2.STEP 2: bermula Posting / Pindah ke Akaun [ Lejar ] . Jurnal Khas 3. liabiliti dan modal pada tarikh ini) --------65 760 ==== = 19 872 88 45 800 1 275 64 485 ---------65 760 ===== = Butir F DEBIT (RM) KREDIT (RM) Baki b / b A / K Stok 19872 Baki b / b A / K Premis 45000 A / K Modal Baki b / b 64485 . Buku Tunai 1. dari BCP 1. DARI JURNAL AM JURNAL AM Tarikh 1998 Okt 1 Stok Tunai Premis Overdraf Modal (Aset.

2. DARI JURNAL KHAS Butir Perniagaan warisan - JURNAL BELIAN JUM ( RM ) 2440 -------2440 ==== JURNAL BELIAN Tarikh 2003 Ogos 2 31 Akaun Belian ( Dt ) Bank Pelbagai Pemiutang A / K Belian 7550 Baki h/b 2440 A / K Perniagaan Warisan Belian DARI BUKU TUNAI BUKU TUNAI Tarikh 2003 Ogos 4 Butir Jualan Dis Tunai Bank 833 Tarikh Butir Di s Tunai 2440 Bank A / K Jualan Bank 833 .

STEP 3 : IMBANG UNTUK CARI BAKI B / B BAWA KE ID BUKU TUNAI Tarikh 1998 Ogos 1 13 20 30 Butir Modal Pinjama n Jualan Tunai Dis Tunai Bank 28600 15000 550 Tarikh 1998 Ogos 3 10 18 25 30 30 31 Butir Baiki Premis Belian Sykt Saujana Sykt Global Gaji Baki h/b Dis Tunai Bank 10500 7550 12103 8940 5057 --------44150 ==== 950 637 400 550 -----637 == = ----950 === Baki b/b ---= = -------950 == = - ------44150 === 5057 Baki h/b A / K Diskaun Diterima 637 Pelbagai Pemiutang A / K Stok 19872 Baki h/b A / K Premis 45000 Baki h/b A / K Modal 64485 Baki b / b A / K Belian 7550 Baki h/b 2440 9990 637 Baki b / b 19872 Baki b / b 45000 Baki h/b 64485 Bank Pelbagai Pemiutang 9990 9990 STEP 4 : MEMINDAHKAN DARI LEJAR KE IMBANGAN DUGA. .

ENTITI TAJUK BUTIRAN DEBIT RM KREDIT RM Sumber daripada Baki b/b Lejar (sebelah debit) Sumber daripada Baki b/b Lejar (sebelah kredit) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful