Falsificarea probelor(310

)
Se sanctioneaza de legea penala: (1) Falsificarea probelor în procesul civil de către un participant la proces sau de către reprezentantul acestuia (2) Falsificarea probelor în procesul penal de către persoana care efectuează urmărirea penală, procuror sau de către apărătorul admis în procesul penal Alin1. Obiectul juridic special
al infracţiunii prevăzute la alin.(l) art 310 CP RM il constituie relaţiile sociale cu privire la autenticitatea probelor în procesul civil Obiectul imaterial al acestei infracţiuni îl reprezintă elementele din care sunt fabricate probele false în procesul civil. La rândul lor, probele false în procesul civil constituie produsul infracţiunii specificate la alin.(l) art 310 CP RM în calitate de probe în pricinile civile se admit elementele de fapt constatate din explicaţiile părţilor şi ale altor persoane interesate în soluţionarea pricinii din depoziţiile martorilor, din înscrisuri, probe materiale, înregistrări audio-video din concluziile experţilor.

Latura obiectivă a infracţiunii specificate la alin.(l) art.310 CP RM constă m fapta prejudiciabilă exprimată în acţiunea de falsificare a probelor Se are în vedere acţiunea de denaturare a adevărului. Falsificarea se poate efectua prin orice mijloace susceptibile a produce o contrafacere a unei probe.
Prin falsificare probelor-se intelege contrafacerea probelor,fie modificarea continutului unor probe autentice. Infractiunea de la alin.1.este o infractiune formala,se considera consumata din momentul falsificarii probelor,indiferent daca acestea au fost admise ulterior sau daca au fost puse la baza unor acte procedurale. Latura subiectiva al.1.-se caracterizeaza prin intentie directa. Motivele:ura,egoism,interes material,nazuinta de a obtine unele avantaje nepatrimoniale,compatimire,sentimentul de solidaritate interpretat eronat Subiectul pers.fizica,responsabila,de 16 ani. Calitatea speciala de participant la procesul civil sau de reprezentant al acestuia

Conform CPC participant la proces este:partile,intervenientii,procurorul,etc. Parte in proces(reclamant sau pirit) poate fi orice persoana fizica prezumata la momentul intentarii
procesului ca subiect. Intervenient-orice perosana interesata care poate interveni intr-un proces ce se desfasoara intre alte persoane.

Procuror– persoană oficială numită, în modul stabilit de lege, pentru a conduce sau a exercita urmărirea penală şi a reprezenta în judecată învinuirea în numele statului Alin.2. Obiect juridic special-relatiile sociale cu privire la autenticitatea probelor in procesul penal. Obiect immaterial:elementele din care sunt fabricate probele false in procesul penal. Aceste probe constituie produsul acestei infractiuni,art.310,alin.2.

(2) art. interesul material. Infracţiunea specificată la alin. Subiectul infracţiunii analizate este persoana fizică responsabilă care la momentul săvârşirii infracţiunii a atins vârsta de 16 ani. Latura subiectivă a infracţiunii. 7) constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale. procuror sau apărător admis în procesul penal. părţii civile. părţii civilmente responsabile.310 CP RM. martorului. Nici o altă persoană nu poate fi subiect al infracţiunii prevăzute la alin.(2) art. 2) raportul de expertiză.) documentele (inclusiv cele oficiale). învinuitului. subiectul trebuie să aibă calitatea specială de persoană care efectuează urmărirea penală. egoism. (2) art. 2) procurorul. compătimire. 5. 3 ) corpurile delicte. se caracterizează prin intenţie directă. indiferent dacă acestea au fost admise ulterior sau dacă au fost puse la baza unor acte procedurale. ale părţii vătămate. 4) procesele-verbale privind acţiunile de urmărire penală şi ale cercetării judecătoreşti.310 CP RM este o infracţiune formală şi se consideră consumată din momentul falsificării probelor. In afară de aceasta. 3) alte organe de constatare. Au dreptul de a efectua urmărirea penală: 1) ofiţerul de urmărire penală. Latura obiectivă constă în fapta prejudiciabilă exprimată în acţiunea de falsificare a probelor. năzuinţa de a obţine unele avantaje nepatrimoniale. inculpatului. prevăzute la alin. Motivele infracţiunii examinate se exprimă în: ură. 6) înregistrările audio sau video. . sentimentul de solidaritate interpretat eronat etc. fotografiile.310 CPRM.în calitate de probe în procesul penal se admit elementele de fapt constatate prin intermediul următoarelor mijloace: 1) declaraţiile bănuitului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful