PLANILLA DE INSCRIPCIÓN

BASQUETBOL
NOMBRE DEL EQUIPO:………………………………………………………………………….
CATEGORÍA:……………………………………………….
IGLESIA:………………………………………………………………………….UNIÓN JUVENIL:…………
………………………………………................
NÓMINA DE JUGADORES (AS)

APELLIDO
PATERNO

APELLIDO
MATERNO

BAUTIZAD
O
SI
NO

NOMBRES

FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

………………………………………
………………………………………

………………………………………
………………………………………

PRESIDENTE UNIÓN JUVENIL

………………………………………
………………………………………

DELEGADO DEL EQUIPO
SELLO

SELLO

UNIÓN JUVENIL

IGLESIA

………………………………………
………………………………………

1er DIÁCONO DE LA IGLESIA

PASTOR DE LA IGLESIA

Oruro,………de………………………………………….del 2009.
UNIÓN DE JÓVENES BAUTISTAS DE ORURO
E-mail: ujbo@hotmail.com / ujboruro@gmail.com
Web: ujbo.blogspot.com.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful