UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET

Seminarski rad KONSTRUKCIONI ČELICI

Student:Huso Jasarevic KONSTRUKCIONI ČELICI

Jedna od podjela legiranih čelika je i na čelike prema namjeni, a to su: - konstrukcioni čelici - čelici za opruge - čelici pogodni za cementaciju - alatni čelici - čelici za izradu stalnih magneta i - vatrootporni čelici. Odnosno, osnovna podjela je na: - konstrukcione čelike - alatne i - čelike sa posebnim svojstvima ( npr. magnetnim ). Konstrukcionim čelicima se nazivaju oni čelici koji se primjenjuju za izradu dijelova mašina, noseće konstrukcije i građevine. Oni mogu biti kako ugljenični tako i legirani čelici. Sadržaj ugljenika u ovoj grupi čelika ne prelazi 0,5-0,6%. Svojstva koja je potrebno da ima konstrukcioni čelik su čvrstoća, plastičnost i žilavost zajedno sadobrim tehnološkim svojstvima. Čelik treba da se lahko prerađuje pritiskom (valjanjem, kovanjem, presovanjem itd. ) i rezanjem. Treba da se dobro zavaruje i da posjeduje malu sklonost ka deformaciji. Ugljenični konstrukcioni čelici Proizvode se u SM (SIMENS MARTINOVIM) pećima i kiseoničkim konvertorima (sa duvanjem kiseonika odozgo). U zavisnosti od uslova dezoksidacije ovih čelika u procesu topljenja, oni se dijele u tri grupe: Umireni čelici Ovi čelici se dobivaju potpunom dezoksidacijom metalima kao što su Si, Mn i Al u peći a zatim u kazanu. Ovi čelici sadrže minimalnu količinu FeO, što obezbjeđuje mirno očvšćavanje metala.

Neumireni čelici Dezoksidišu se samo manganom i sadrže povečanu količinu FeO. Pri očvršćavanju FeO reaguje sa ugljenikom metala dajući CO. Neumireni čelik je jeftiniji jer su otpatci pri proizvodnji minimalni. Neumireni čelici u odnosu na umirene imaju veću sklonost ka starenju i krtom lomu. Poluumireni čelici Predstavljaju prelaznu grupu. Ovi čelici se dezoksidišu samo sa Mn i Al. Obični ugljenični konstrukcioni čelici U ovu grupu spadaju čelici koji sadrže do 0,6% C i pri čijoj se proizvodnji obično ne stavljaju veliki zahtjevi u pogledu šarže, postupka topljenja i livenja.Sadrže više sumpora i fosfora, pojedinačno do 0,06%. Kvalitetni ugljenični konstrukcioni čelici U odnosu na čelike običnog kvaliteta, kvalitetni čelici se tope pri strožijim uslovima, što se tiče sastava šarže i vođenja topljenja i livenja. Ugljenični čelici se prema sadržaju ugljenika dijele na: - niskougljenične ( do 0,15 % C) - srednjeugljenične ( 0,25 do 0,6 % C ) i - visokougljenične ( iznad 0,6 % C). Plemeniti ugljenični konstrukcioni čelici Od ovih čelika se zahtijevaju specijalna svojstva, pa se njihova proizvodnja mora odvijati pod strogim režimom. Sadržaj sumpora i fosfora kod ovih čelika je pojedinačno ispod 0,035%. Čelici za obradu na automatima Ovi čelici se dobro obrađuju rezanjem i pri tome dobivaju visok kvalitet površine. Ta posebna svojstva se dobivaju povečanim sadržajem sumpora (0,150,30 %) i fosfora (0,05-0,15 % ). Sumpor se u čeliku za obradu na automatima nalazi u obliku MnS. Primjeri za ovu vrstu čelika su Č 1090 i Č 1590.

Niskolegirani konstrukcioni čelici Imaju najbolja mehanička svojstva poslije termičke obrade. Povečana mehanička svojstva postižu se takođe i zbog toga što mnogi legirajući elementi potpomažu usitnjavanje zrna i putem svog rastvaranja ojačavaju ferit. Mehanička svojstva legiranih čelika u velikim procesima su bolja od mehaničkih svojstava ugljeničnih čelika.

U zavisnosti od termičke obrade, kojoj se podvrgavaju u metalnoj industriji, čelici se često dijele na one za cementaciju i one za poboljšavanje. Čelici za cementaciju Za cementirane i karbonitrirane dijelove primjenjuju se često niskolegirani čelici sa niskim sadržajem ugljenika. Jezgro cementiranih dijelova treba da ima visoka mehanička svojstva i posebno povečani 0,2 %-tni napon tečenja. Čelik treba da bude sitnozrni. Primjeri niskolegiranih čelika za cementaciju su: Č 4320, Č 4721 itd. Čelici za poboljšavanje Ovi čelici se koriste poslije kaljenja i visokog otpuštanja (poboljšavanja ). Ovi čelici sadrže 0,3-0,5 % C i podvrgavaju se kaljenju sa temperature 820-880°C (u zavisnosti od sastava) u ulju ( krupni komadi se kale u vodi) i visokom otpuštanju na temperaturi 500-650°C. Primjeri niskolegiranih čelika za poboljšavanje su: Č 4732, Č 5431 itd. Opšti konstrukcioni čelici Ovi čelici su namijenjeni za izradu građevinskih konstrukcija ( mostova, gasovoda, naftovoda, kotlova itd.Sve građevinske konstrukcije su po pravilu zavarene i zavarljivost je jedna od osnovnih svojstava ovih čelika. Primjer ove vrste čelika je Č 0562 sa naponom tečenja od 520-620 MPa. Betonski čelik

Za armirano-betonske konstrukcije primjenjuju se šipke ( glatke i rebraste ) i žica. U prethodno napregnutim željezo-betonskim konstrukcijama, metal je podvrgnut znatnim naponima i zato se za takve konstrukcije primjenjuju čelićne šipke i žica povišene čvrstoće. Čelici za opruge Rad opruga karakteriše se time što se u njima iskorištava samo elastičnost čelika. Ukupna veličina elastičnog deformisanja opruge određuje se njenom konstrukcijom. Primjer čelika za opruge je Č 4230. Čelici za kotrljajuće ležajeve Ovi čelici prije svega treba da imaju visoku tvrdoću pa se zato primjenjuju visokougljenični čelici tipa alatnih. Primjer ove vrste čelika je Č 4146. Nehrđajući čelici Otpornost nehrđajućih čelika prema koroziji potiće uslijed njihovog velikog sadržaja hroma. Da bi se nehrđajući čelik učinio nehrđajućim mora postojati najmanje 12 % hroma u čeliku. Vrste nehrđajućih čelika: Feritni nehrđajući čelici To su dvojne legure željezo-hrom koje sadrže oko 12-30 % Cr. Oni se nazivaju feritni jer njihova struktura ostaje pretežno feritna u uslovima uobičajene termičke obrade. Martenzitni nehrđajući čelici To su u suštini željezo-hrom legure koje sadrže 12-17 % Cr sa dovoljnim sadržajem ugljika. Ove legure se nazivaju martenzitne jer imaju sposobnost da postignu martenzitnu strukturu poslije termičke obrade austenitizacije i kaljenja. Austenitni nehrđajući čelici To su trojne legure željezo-hrom-nikal. Ove legure se nazivaju austenitne zbog toga što njihova struktura ostaje austenitna prilikom termičke obrade.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful