1

TOKOH TINGKATAN 4 dan 5
NAMA __________________

Riwayat Hidup : -Nama sebenar _______ -Dilahir pada ________ Di _______________ -Berketurunan _______/ bapanya ___________ -Meninggal dunia pada __________ usia _______ di ______

Sifat Peribadi : (umum) - Kuat beribadat - Mentaati ibubapa - Menghormati guru - Gigih berusaha - Berani menegakkan kebenaran - Tekun dan rajin - Sabar menghadapi dugaan

Keistimewaan: ( bukti / peristiwa) - kewarakan - ketegasan menegakkan hokum - kegigihan menuntut ilmu - kehebatan berhujjah - keunggulan peribadi

Pendidikan : Pendidikan awal Guru _____________ Ilmu _____________ Pendidikan lanjutan : Guru _____________ Ilmu Akademik _________ Ilmu Agama ___________ Tempat belajar_________

Sumbangan : ( jasa) - Karya /penulisan: Akademik ____________ Agama ______________ - Perkhidmatan Pensyarah ___________ ___________________ - Idea dan pemikiran

Kesan Sumbangan : - Karya dijadikan sumber rujukan di IPT dalam dan luar negara. - Karya diterjemahkan ke dalam Bahasa asing - Idea dan pemikiran diteruskan oleh generasi berikutnya

TOKOH TINGKATAN 4

TOKOH HADIS

Iraq diMadinah -Berketurunan Parsi Ilmu Hadis : Ibn Shihab .Hormati Rasulullah saw. -Pengajar Hadis di Masjid Nabawi -Meninggal dunia pada 10 Rabiulawal 179H bersamaan 798M sewaktu Pendidikan : -Sejak kecil mendampingi ulama’ dan berguru lebih kurang 900 org terdiri glg Riwayat Hidup Tabiien dan Tabi’ :Tabiien di -Nama: Nu’man bin Thabit Madinah Dilahir pada 80 hijrah/699 --Guru pertama .ikhlas dan rajin memberi kerajaan Umayyah hadis sahih -Pengasas mazhab Maliki yang jawatan hakim di Baghdad ii. Bukti hormati hadis: membersihkan diri .2 IMAM MALEK R. sanggup dipukul dgn cemeti krn -pengetahuan dalam Al-Quran pertahan medalam Islam[isteri dialak secara dan paksa Hadistak gugur talak] -Kayaiii.000 betul ulama’ hingga sekarang -pemurah. Melarang bid’ah.Bidang ilmu.Abu Jaafar a akur dgn teguran nya  dan hukum agama] & Al-Mukhtasar al-Kabir -Kuat beribadat dan ingatan kuat sahaih dan kuat sanadnya.orang dewasa dan guru .Sejak kecil menghormati ibubapa. cerdik dan tidak sombong -Tuntut ilmu sejak kecil -Al-Quran & Assunnah -Ijmak Ulama . Bukti kesungguhan tuntut ilmu.Cara tentu hadis sahih.W .cerdik & kuat ingatan Sumbangan : ( jasa) i. kain. di masjid Nabawi umur 17 Iraq Gelaran Abu Hanifah kerana anaknya nama Hanifah dan suka bawa dakwat utk menulis Sifat Peribadi : . hukum dan Mesir. Tunisia.Bapanya seorang peniaga az-Zahiri.W: IMAM ABU HANIFAH R.tidak terpengaruh dengan pangkat . ajar umur usia 70 tahun di Baghdad.tegas.Menentang pendapat Gabenor Madinah Keistimewaan: ( bukti / peristiwa) yg bertentangan dgnnya -Pintar mengeluarkan hukum ii. Mencari guru tanpa mengira jawatan. Tidak pernah menunggang kuda di Madinah kerana hormat jasad Rasulullah S. moyangnya ‘Amar sahabat dan berperang bersama Rasulullah kecuali dalam perang Badar. menyeleweng dengan ajaran -dihasilkan secara kritis dan kreatif Islamiah. Keistimewaan: ( bukti / peristiwa) . berani. i. amanah dan tidak semasa bermuzakarah cintakan dunia utk jadi kitab al-Muwattak iv.A. Imam Abd masehi b Hamzah Rahman Di Kufah.ketegasan menegakkan hukum pernah dirotan oleh khalifah kerana fatwanya bertentangan dengan khalifah . memakai bau-bauan & ghaharu.Ulum al-Quran. Ulum Ilmu Hadis dan ilmu al-Ra’yii Hadis Penyampai ilmu fekah dan -Meninggal dunia dipenjara hadis di Madinah pada bulan 150H Bukti guru Rejab wibawa .Qias Diiktiraf tokoh terkemuka hadis Bukti hormati Rasulullah S. .kerana akan di Baghdad krn tidak mahu -Bersungguh tuntut ilmu & sebarkannya jumpa ulama’ hadis membawa pendewan akal sematabekerjasama dengan khalifah yang Keistimewaan kitab karangannya.Banyak menerima hadiah daripada khalifah Al-Mahdi dan Harun Al-Rashid tetapi dibahagi kepada orang miskin walaupun beliau sendiri miskin.Libya -berilmu. berpegang pada prinsip murid. al-Ra’yii:Rabiah Abd -Bidang Ilmu: Fekah Rahman .nasihat.Berani dengan ilmu tetapi merendah diri suara tegur Abu Jaafar yg tinggi -banyak beribadat.Memberi bantuan kewangan dan pengangkutan kepada ramai murid. Tersusun ikut bab dan fasal .Banyak beribadat dan warak . pakai serban. merendahkan suara dan ke masjid belajar  Rujukan utama selepas al-Quran dan hadis -Qanaah tidak tamak yang dihadapinya[tegas]. dipenjara  Ahli Ijtihaddan terkemuka kerana kebolehan tafsir Ujian alKesan Sumbangan : . bersamaan 767M sewaktu Tahap ilmu tinggi.tauhid. bercita-cita tinggi. subuh ilmu Sifat Peribadi : -teliti terhadap hadis dan terima hadis yang i. Qadi undang iii. Menggariskan kaedah menentukan -Menolak tersebar di Maghribi.Mengahafaz Al-Quran dan hadis ketika masih kecil .Menolak -bangun setiap malam untuk solat sunat  Agama -Kitab Al-Muwattak[yg disepakati/panduan sumber rasmi negara dan membaca AL-Quran sebelum Bukti Khalifah muliakan nya.A -Pelajari pelbagai ilmu terutama ilmu undangMasalih Mursalah TOKOH FEKAH dan fekah hingga sekarang menolak tawaran Qadi di Kufah. Antaranya Imam Shafie rh .Tidak suka mencela orang lain -banyak membantu orang yang berhajat -Berbudi bahasa dan lembut -Bijaksana.A.000 hadis dan menapis 5.A Riwayat Hidup : -Nama: Malek b Anas b Malek b’ Amir Al-Harith -Dilahir pada 93 hijrah/713 masehi Di Madinah -Berketurunan: bapanya Malek b Amir ulama tabiin terkemuka.dan disebat 100 sebatan Quran dan hadis -Al-Muwattak menjadi rujukan dan kebesaran -kerana menolak jawatan jurutulis rasmi  Menghafaz 100. bersuci sebelum menjawab persoalan hadis -Bukti tegas.

Ibnu Abdullah d Abi Aufi. Syria.pendapat beliau terutama dalam masalah fiqah menjadi ikutan muridnya sehingga lahirnya mazhab Hanafi. Mesir.Murid beliau menyebarkan ilmu aliran sprt Ibnu Haman melalui kitabnya. iv.A disebarkan -penulisan fiq masih belum tersusun Kesan Sumbangan : i. Muridnya:Penduduk Mekah dan . diriwayatkan dari Nafi.Bersama beberapa ulama martabat hadis terdiri dari sahabat nabi -hadis paling sahih yang seperti imam Malik b Anas.memperbaharukan hukum perundangan islam melalui rujukan Uruf dan Qias. ii. -umur 17 -Tidak suka bertaqlid dan gunakan tahun akal bagi tentukan hukum dari dalil Guru yg baik menurut ulama’ az.Islam/usaha mengukuhkan ilmu Tabiien fiq dan hadis. ii. Lubnan.yg kuat zuhri & rabi’ah Sebab penumpuan dalm fiqh. iii. Abdullah b Umar dan Az-Zuhri Hassan.Imu Fekah:Guru Imam Hammad .Pengasas Mazhab Hanafi yang berkembang luas ke Iraq.Sumbangan dlm tamaddun i.Turki dan Bosnia.Pendidikan awal dgn ulamak at. TOKOH HADIS Fathu al-Qadir KAEDAH MENENTUKAN HUKUM . Zaid b Ali.kitabnya disusun mengikut bab & bin b Abi Sulaiman selama 18 fasal yang tertentu dengan lengkap tahun -mengutamakan hadis sahih Pendidikan lanjutan : berdasarkan kaedah tertentu ikut iii. Agama:Kitab Al-Faraid & Al-FiqhalAkhbar Pendidikan : ii.a dgn lengkap Pernah jadi guru.menjadi ikutan dan ijtihad HANBAL R.muncul permasalahan baru yg perlu IMAM AHMAD sekitarnya. Abdullah b -menyusun kitab al-Faraid & alakbar Harith dan Mu’qal b Yasar r.3 Sumbangan : ( jasa) i.

Iraq -Bapanya meninggal dunia semasa beliau kecil. Dan ayahnya -menghafaz AL-Quran dan Cara beliau mengisbatkan hadis berjaya melindungi sebagai pemintal bulu kambing. syria dan Iraq ii. tidak sombong. -Dianggap mujaddid iaitu . menguasai -Berhati-hati memilih hadis yg . ketika imam Al-Ghazali masih kecil. Parsi.Parsi.Membawa kertas dan pen kemana-Abu Bakar Hanai dan kekuatan membela agama Islam/ingatan pelbagai displin ilmu termasuk mana. hukum Perdana Menteri Nizam Muluk. khatam Al-Quran setiap 7 hari.4 Sifat Peribadi : Keistimewaan: ( bukti / -kurang makan dan kuat beribadat.h. puraan. sukakan kebersihan.kecekapan.Basrah. Ghazalah.Murid Imam Syafie r.menghafaz banyak hadisseorg yg lebih baik.kemegahan. -ilmuan yang menegakkan hukun Sunnah -Meninggal dunia pada 231H bersamaan 855M sewaktu .Tabah . al-Solat Gelarannya: Al-Ghazali sempena tempat Yaman. 700000 hadis serta ber pengetahun Setiap hari baca 1/7 a-Quran dan yang mendalam dalam ilmu hadis. -benci kepura-pelopor golongan sufi. Fakih: ketokohan dalam bidang fiqh. Palestin.A menjadi penasihat agung mendampingi ulama sufi. karya -seorang ahli tasauf. Keistimewaan: ( bukti / Al-Hamad : kerana anaknya Hamad Sifat Peribadi : Sangat suka menuntut ilmu. suka Uyainah. kemas. Allah Riwayat Hidup : -Nama: Ahmad b Muhammad b Hanbal -Dilahir pada 164 hijrah/780 masehi Di Baghdad. suka berfikir dan tegas Kesan Sumbangan : menentang kemungkaran. peristiwa) mengerjakan 300 rakaat [selepas sakit -Digelar Al-Hakim kerana menghafaz 150 rakaat shj] solat sunat setiap hari.bekerja Penyelidikan dalam bidang kelahirannya. berhubungkait masalh halal dan kerana -Abu Qasim al-Khafi -digelar HUJJATUL ISLAM yg kuat dan bijak berhujjah ilmu mantik. . Usul Fiqh Qudamah -berusaha tidakdan terlibat dalam tetapi lebih cenderung dlm hadis v. islam sehingga sekarang 505H bersamaan 1111M sewaktu berusia 55 -berpegang teguh pada syariat tahun dan dikebumikan di Thabran.Hafaz al-Quran dlm usia 14 tahun IMAM AL-GHAZALI mengajar majlis ilmudi masjid membela agama Islam.Bijak ilmu Fiqh dan ilmu hadis haram -Shamsudin kepetahan. fizik dan metafizik. . berlakunya pemalsuan hadis. Syria dan Najd.Tus.pernah dipenjarakan kerana pembaharu hukum perundangan menolak pandangan khalifah bahawa AlIslam.A. lebih tahu hadis Rasulullah S. dibenci orang Imam Shafie:”Aku tidak tinggalkan -kuat ingatan. Yahya b Said al-Qittan dan -Mazhab ini diperbaharui oleh berfikir dan tegas menentang guru Imam Bukhari penyokong mazhab yg dkenali kemungkaran -Terkenal dalam ilmu fekah dan sebagai Mujaddid seperti Ibnu Sumbangan : ( jasa) Riwayat Hidup : ilmu Taiyimah dan Ibnu Qayyum i. hukum. Hujjahtul Islam:kecekapan .kemahsyuran -kuat daya ingatan. kepalsuan beliau menjadi rujukan umat -Meninggal dunia pada 14 Jamadil Akhir dan sifat mazmumah. pemikir dan ahli falsafah.W. -Ayahnya sukakan ilmu agama dan sering -tekun menuntut ilmu dan bijak Sumber yg digunakan dlm menentukan R. -tidakperistiwa) menggunakan hadis dhaif iii. Sangat pendiam. Agama -Kitab Al-Musnad[40. Ayahnya meninggal berhujjah. seperti ke Kufah.Pd kurun 12H mazhab ini hadis b Ahmad al-Ghazali al-Thusi -mengembara ke beberapa buah berkembang pesat apabila Al-Tarikh -Dilahir pada 450 hijrah/1058 masehi Di negara untuk menuntut ilmu Muhammad Abdul Wahah tafsir Al-Quran Ghazallah.000 buah -Nama: Abu Hamad Muhammad b Muhammad hadis. Ibunya Safiah bt Abd Malek sangat terkenal dalam kabilah Amar -beliau mengambil upah menjual kain dan membawa barang di jalanan kerana miskin. hukum selain Imam Ahmad Hanbal” -Sangat pendiam.Syam dan menyebarkannya di Tanah Arab. -Pengasas Mazhab Hambali -Mementingkan kebersihan dan Pendidikan : yang berkembang luas ke Iraq. kekemasan . Quran itu baharu -Ilmuan yang menegakkan hukum -tidak takut dengan celaan dan Sunnah. Pengasas mazhab Hanbali kemasyhuran dan kekuatannya dan siasah al-Syariyah perkara syubahat FEKAH & USUL FEKAH . Sufyan b Mesir. alim. al-Ghazal mempelajari Bahasa Arab.Murid beliau.

seperti Umar Al-Khattab sohih Menyusun kitab Sahih Bukhari yg jadi rujukan Gelaran: Al-Bukhara diberi . -Hasilkan pelbagai karya dalam merupakan ahli Tasauf di Tus. akhlak. -Beramal tanpa ilmu sia-sia b Ismail b Ibrahim b al-Mughirah dan sahsiah. Ilmu kalam dan Keistimewaan: ( bukti / peristiwa) Sifat Peribadi : sangat soleh. .A. menulis. . beramal dan ikhlas Riwayat Hidup : pelbagai ilmu seperti falsafah. .Bapanya meninggal dalam Dhola -Berguru dengan Abu ketika al-Maali dan Dhiauddin Itu adalah matlamat yg besar kandungan. hadis.Al-Wajiz falsafah. kedua .5 Sumbangan : ( jasa) Kesan Sumbangan : Ilmu: -Hasil karya beliau diterjemahkan Penasihat agung Perdana Menteri dlm bahasa asing oleh pengkaji Nizam al-Mulk barat -Tenaga pengajar kanan Universiti Nizamiah Baghdad Kata-kata hikmatnya dan Nisabur -Semua orang akan binasa kecuali -Mendokong fahaman Ahli Sunnah orang berilmu wa al-Jamaah/Mazhab al-Aya’irah Pendidikan : -Semua orang berilmu akan binasa -Pelopor golongan sufi -Berguru dengan sahabat bapanya kecuali orang yang berilmu. .W 62 tahun di Parsi. Pendidikan lanjutan : Kehidupan yh utama dan -Dilahir pada 13 Syawal Antara -Kitab Ihya Ulumuddin -Melanjutkan pelajaran dari194 Tus ke Jurjan dan kebahagiaan ialah Makrifatullah. -Hasil karyanya berbentuk falsafah Sufi iaituAl-Farmadi. hijrah/810 Di Bukhara. dan mula menulis ilmu ketika sembuh berkat doa ibunya.Thafutul Falsafah al-Juwaini dalam ilmuibubapanya Fekah. menghafaz Al-Quran. tasauf daripada ulama fekah dan ketua ahli -Kuat beribadat dan rajin menghafaz Mekah dan Madinah pada usia 16 hadis. mantik. Meninggal dunia pada 256H Al-Waraq dan dan ahli barat menganggapnya -Sanggup mengembara jauh kerana ilmu Ilmu tasauf di pelajari daripada Daya ingatan kuat: menghafaz bersamaan 810M sewaktu berusia -Sentiasa memohon pertolongan dan 600000 hadis Rasulullah S. -Ilmu membaca.A. kuat beribadat. Nizamiah -di Naisabur mempelajari teori dan amali berumur 18 tahun. kenegaraan Nahu. hadis. Gelaran Amir petunjuk Allah -menghafaz 100000 hadis sohih Mukmin dikalangan ahli Hadis dan 200000 hadis yang tidak Sumbangan dalam bidang ilmu.Usaha gigih mengumpulkan seluruh duna sempena nama tempat lahirnya. sentiasa . -ketika kecil dijangkiti penyakit . -Menjauhi makanam haram dan syubhah tahun kerana menuntut ilmu. -Ilmu tanpa amal adalah sesat -Nama : Abu Arab Abdullah Muhammad tasauf. -Tekun menuntut ilmu.Al-Munqizu min alkemudian di masehi Naisabur beribadat dan cinta kepadaNYA.Pensyarah di Universiti Nizamiah -mendalami ilmu usul mengikut aliran alBukti kegigihan beliau mengumpul menghafaz al-Quran sejak kecil mata menyebabkannya buta.Naib Canselor di Universiti Asya’irah. --Menulis hadis ketika usia 18 tahun Bermusafir ke TOKOH HADIS IMAM BUKHARI R. Bahasa dan Fekah. -ilmuan terkenal dalam bidang Falsafah .

Menghafaz Al-Quran sebelum -sebelum memasukkan hadis yang dapat diterima seluruh umat Islam. menyelesaikan hukum fekah. -Hafaz alQuran umur 9 tahun Hanifa.selebihnya Disiplin masa. -ilmuan mempelopori kaedah -Sederhana. perawi hadis. beliau solat memohon  Perawi Dhabit[ingatan dan akal yg kuat] mengajar hadis ketika berumur 11 taufik Keistimewaan: ( dipercayai] bukti /  Perawi Thiqah[boleh tahun. Terdapat 600.A.Peng 10 tahun Hadis dlm Sohih Bukhari beberapa buah kitab utk dlm menghuraikan IMAM SHAFIE R. Bukti kesungguhan ilmu. Hidup : Riwayat daripada ALLAH SWT. -kitab Sohih Bukhari dibukukan . yang menghafaz  Perawi fatwa.  -Karya paling agung -Tarikh dan menghafaz al Kabir kitab -Kitab Muwattak Hibbah pertama sekali menulis buku Waqi’ -Berketurunan Quraisy. daripada 5000 dinar yang bilek luas. .6 Kesan Sumbangan : Sumbangan : ( jasa) -Sohih Bukhari . mengambil 100dinar bilik sempit. hadis iaitu sohih Bukhari yang -Dikumpul selama 16 tahun. Al-Quran dihasilkan sejak berumur 9 tahun -Bapa usul Fiqh kerana orang menghafaz kitab Mubarak dan Palestin.membetulkan kesilapan gurunya kitabnya. himpunan hadis-hadis -Hasilkan kitab unggul dalam ilmu sebagai rujukan selepas al-Quran. dan memelihara hadis yg terandung dalamnya. peristiwa) Pendidikan lanjutan : b al-Abbas b  Bersambung sanad hadis terus kepada -Nama : Muhammadb Idris -tidak ikut pengaruh mana-mana -diiktiraf SAW menjadi guru Sheikh di -Berguru dengan lebih 1000 ulama Rasulullah tampa terputus Usman Syafi’ b Sahib b Abd Yazud b Sifat mazhab Peribadi : Masjidil Haram dan boleh memberi dan perawi-perawi Hashim b A. Mengembara dimerata tempat utk -digelar al-Syafie sempena nama Gigih menuntut ilmu &kuat daya tuntut ilmu datuknya Syafie b Saib. TOKOH FEKAH dan Beliau dilahirkan pada hari kematian Abu sahih -Hormat kerana guru . umurnya 11 tahun dalam Syarat hadis sahih imam bukhari . selesa dan kemas -Meninggal dunia pada 29 Rejab 204H dihadiahkan khalifah. gurunya ketika tidur. yg thiqah tidak -HADIS Ibnu Hajar : Fathul Bari Bisyarhil Hafaz kitab Muawatta’ usia 10 Bukhari -bapanya meninggal ketika masih dalam menghalakan kaki ke rumah tahun kandungan.Ayah dan merantau ibunya berasal dari Mekah. -Tarikh karangan al Soghir Imam Malek -Kitab pada al-Kinni umur  Beberapa besar telah menulis tentangulamak ususl Fiqh -16tahun menuntut .Mutalib hadis org Islam -Antara -Tekun kitab-kitab menuntut lain ilmu. -seorang mujtahid yang mengijtihad hukum . -Pada umur 16 tahun beliau -Dilahir pada 150 hijrah/767 masehi di Pengaruh kitab Sohih Bukhari. . menapis.Semua hadis yang terdapat dalam Sohih dengan Bukhari adalah hadis yang kuat dan boleh Pendidikan : sangat berhati-hati memeriksa dijadikan hujjah.00 hadis sahih. dunia. ingatan Kutip kertas terbuang utk mencatat.Pendidikan baik daripada ibunya semua -karyanya digunakan di seluruh dunia sendiri. -diambil adab ketiba dari ulama’hadis menuntut ilmu. mendapat pengiktirafan seluruh menyelidikan dan menyusun hadis. . Hafaz semua catatan.

Yaman dan Asia Tenggara.Malaysia. al-’Ator.Peng Mazhab Syafie mazhab -di Madinah beliau belajar daripada ulama dinamik. -Mahir dlm hukum hakam -mengembara ke Iraq. daripada Qistinitin. -Usul Fekah: Al-Mula belajar Al-Quran ketika berumur 5 Risalah dan Hadis:Al-Musnad tahun dan hafaz keseluruhan pada umur 9 ii. menentukan hukum bersumber alPendidikan lanjutan: Quran dan hadis -di Mekah berguru hadis dengan Sufyan b -Melarang perbuataan bidaah dan Uyainah dan ahli hadis terkemuka Said b penggunaan akal mutlak dlm Salam al-Qadah.Pengasas Mazhab Shafie yang berkembang ke Brunei. hadis Imam Malek d Anas rh.7 Sumbangan : ( jasa) i. -Penggunaan Mazhab Shafie ketara di Malaysia dimana fatwa hukum syarak mestilah berdasarkan pandangan muktabar dalam Mazhab Shafie sekiranya tidak bertentanga dengan kemaslahatan Awam. bertaklid dlm menentukan hukum Kata hikmah. Abdullah b -sifat beliau yg bijak berdebat Nafi al-Soni.Muslim b Khalid al-Zanjali.Menghasilkan beberapa kitab. Indonesia dan Thailand. Pendidikan : Fekah: Al-Ulm. Abdul -Pengasas Mazhab Shafie hinga di Mujid b Abd Aziz manakala ilmu Al-Quran Mesir. Daud b Abd Rahman menetapkan hukum. Ibrahim b Abi Yahya b Samii -memiliki daya ingatan yg tinggi dan Muhammad b Said b Fadil. .suusnan bahasa yg jelas danmudah difahami ry=jadi rujukan utama seluruh dunia IJTIHAD DALAM HUKUM -Qaul Qadim (pendapat lama) di Baghdad -Qaul Jadid (pendapat baru) di Mesir. gunakan akal menuntut ilmu dan mengajar kitab dlm menetapkan hukum. Yaman bagi Larangan beliau. .Mengasaskan kaedah tahun. kemukakan pendapat mazhabSyafie yg lengkap. Larangan Muwattak.Palestin. Keistimewaan al-Umm. dan larangan melakukan bid’ah dan Setiap hari bertambah ilmuku maka tidak terima kaedah istisan bertambahlah kejahilanku dan Perut yg Kesan Sumbangan : . -bincang perkara teliti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful