NOTA KAEDAH KAJIAN TINDAKAN PEND KHAS BP NOTA KAEDAH KAJIAN TINDAKAN (PENDIDIKAN KHAS BP) 1) tujuan guru jlnkan

penyelidikan dalam pendidikan - mengenalpasti mslh dlm amalan pendidikan 2) jenis penyelidikan dlm pendidikan: - penyelidikan pendidikan 3) penyelidikan yg paling sesuai digunakan utk meningkatkan mutu pendidikan: - penyelidikan tindakan 4) ciri2 penyelidikan tindkn dlm pnddkn - dilaksanakan dlm BD - utk tmbh baik kompetensi diri - refleksi kendiri - berterusan 5) (peneguhan x berkesan) - peringkt yg manakah berlaku dlm KT? - membuat refleksi 6) urutan KT: (1) kenalpasti isu / masalah utama (2) merancang 1 peneylidikan (3) buat penyelidikan (4) pungut + analisis data (5) refleksi 7) sumber literature, KECUALI: - sumber rujukan 8) Kandungan pntg dlm kertas cadangan, KECUALI: -refleksi 9) trigulasi dlm pungut data: - temubual dan pemerhatian 10) pungutan data yg plg sesuai utk kaji perkmbgn pembelajrn murid: -portfolio 11) kesan yg mempengaruhi kekuatan sesuatu penyelidikantindakan: - Lokasi

12) perkara yg perlu ditimbangkan oleh pgkaji sms mmbuat generalisasi: - sampel yg dikaji oleh pengkaji di sesebuah sekolah mempunyai ciri2 yg sama dgn sampel di sebuah skolah yg lain 13) urutan langkah sms menganalisis data kualitatif dlm PT: (1) memerhati teks yg diperolehi (2) mengkategori teks berasaskn ciri2 persamaan (3) memberi kod kpd teks yg berkaitan dgn persoalan penyelidikan (4) menghasilkan bbrapa tema utama drpada teks yg dianalisis 14) BUKAN cirri penyelidikan diskriptif: - tidak menggunakan sampel penyelidikan 15) perkara yg diberikan perhatian sms buat pemerhatian literatute - kajian di Malaysia - konsep/ model teori penyelidikan - rumusan penyelidikan 16) penulisan rujukan 17) yg manakah PT berasaskan spiral: - knlpasti mslh dan situasi - bentuk fokus penyelidikan - buat refleksi t‟hdp soalan penyelidikan -kumpul n analisis data -keputusan penye;idkan kea rah tindakan - mmbuat kptusan 18) tujuan refleksi dalam PT, KECUALI: - menentukan sampel yg dijawab mewakili populasi 19) tujuan penyebaran hasil penyelidikan, KECUALI - memperolehi pengiktirafan 20) kelebihan penyebaran penerbitan jurnal - menerbitkan maklumat terkini PT melalui

1. Jelaskn 2 tujuan utama penyelidikan dlm pendidikan i- Penyelidikan gunaaan: ii- Penyelidikan penilaian:

1. Nyatakan 5 kepentingan membuat tinjauan literature 2. Jelaskan 5 kepentingan KT kpd guru mengajar PKBP 3. Nyatakan 5 pertimbangan yg perlu diberi perhatian sms memungut data 1. Berdasarkan mana2 model, jelaskan dgn contoh peringkat2 yg perlu diikuti dlm melaksanakan PT: 2. Sebagai guru PK, anda ingin membuat PT berdasarkn mslh yg dihadapi dlm pnp, huraikan 5 kaedah pemungutan data yg akan anda gunakan 3. Huraikan 5 sub-tajuk yg perlu ada dlm penulisan laporan penyelidikan tindakan

4. Digunakan dalam bidang sains semulajadi dan sains sosial Ciri-ciri penyelidikan kuantitatif. 1. Data dianalisis menggunakan nombor 2. Bertujuan menguji hipotesis. 3. Meminimumkan kesan faktor2 yg mengganggu dapatan kajian. 4. Guna bil. Subjek yg ramai. 5. Kajian objektif.(untuk diri sendiri dan org lain). 6. Guna ujian pensel dan kertas, soa; se;idik, dll. 7. Guna pendedakatan deduktif(dari kecil ke besar). Pendekatan kualitatif. 1. Kaedah inkuiri. 2. Tujuan : pemahaman mendalam tentang tgkh laku manusia dn sbb punca tgkh laku trsebut. 3. Mengapa dan bagaimana keputusan dibuat, dimana, bila. 4. Menggunakan alat instrumen spt temu bual, pemerhatian, laporan, diari, jurnal, e-mel, nota, borang maklum balas, dll. Ciri-ciri pendekatan kualitatif. 1. Data subjektif: data merupakan perspektif manusia 2. Manusia merupakan alat tama mendptkan maklumat 3. Analisis dibuat secara induktif( dari besar ke kecil). KOD ETIKA. 1. 1. Kejujuran profesional penyelidik. -Laporkan penyelidikan dengan koprehensif dn tepat. Dilarang mengada-adakan atau memalsukan penemuan mereka. -Lakukan intepretasi dgn berhati-hati. -Menyedari batasan kecekapan profesional. -Mengambil kira tntg akibat perlakuan dn tingkah laku mereka semasa menjalankan penyelidikan. 1. 2. Menghormati hak dan maruh peserta serta dapatkan persetujuan secara percuma. -Dapatkan persetujuan dgn pihak yg terlibat. Jika knk2, dptkan ppersetujuan dr ibu bapa/penjaga. -Peserta bersetuju dengan rela hati.tiada paksaan.

1. 2.

3.

4.

NOTA KAJIAN TINDAKAN( Nota yg pensyarah suruh baca) Tujuan penyelidikan Deskriptif – utk tgktkn ilmu dn kefahaman mengenai perkara di sekolah dan P&P. Ramalan – utk mengenal pasti pembolehubah yg mempengaruhi tindak blas seseorang pd ms akn dtg. Kawalan dan penambahbaikan –utk mengenal pasti pembolehubah yg dpt tingktkn pencapaian hasil pembelajaran. Penjelasan – Mengenal pasti teori yg menjelaskan, menjangkakan, dan mengawal fenomena utk meningkatkan pelbagai aspek pembelajaran.

Ciri-ciri penyelidikan. Bermula dgn persoalan. Ada perancangan. Ada pernyataan masalah. Penyelidikan dilakukan ke atas masalah utama. Ada hala tuju dengan membina hipotesis. Hipotesis wujud dari masalah kecil yg timbul drpd masalah utama. 6. Diurus dengan fakta dan maknanya. 1. 2. 3. 4. 5. Pendekatan kuantitatif. 1. satu kajian saintifik yang sistematik. 2. data-data diwakili nombor(numerical data). 3. Tujuan kuantitatif untuk membina dan menggunakan model matematik, teori, dan hipotesis.

-Jelaskan pada peserta mereka ada hak utk menarik diri. Jika trk diri, sgl mklmt/data boleh dimusnahkan. -Dptkan kebenaran tambahan jika guna alat seperti perakam. -Peserta mesti tahu tujuan penyelidikan. -Penyelidikan perlu membina hubgn sblm mereka menyertai penyelidikan. -Hargai usaha peserta yg telah melibatkan diri sbg peserta. -Berunding dgn peserta seperti pendekatan apa yg akan digunakan. -Penyelidik perlu maklumkan hubungan antara peserta akan tamat apabila kajian tamat. -Peserta perlu diberikan cara menghubungi penyelidik 3. Kebajikan mereka yg terlibat. -Rahsiakan peserta yg ambil bhgn. -Simpan data dgn selamat. -Jelaskan kpd peserta mengenai prosedur utk memastikan kerahsiaan. -Penyelidik yg menjadikan kk2 sbg peserta perlu tahu tentang isu dan prosidur melindungi knk2. -Pastikan peserta bersa selamat sepanjang penyelidikan. -Penyelidik perlu sedar kesan dan akibat kpd peserta apabila laporan diterbitkan. -penyelidik bertanggungjawab menjaga keselmatan diri sendiri dn phk yg terlibat. JENIS-JENIS PENYELIDIKAN. 1. 1. Penyelidikan asas. -dijalankan utk dptkn/tingkatkan kefahaman prinsip2 asas tntg ilmu baharu tnp ambil kira faedahnya. 1. Penyelidikan gunaan. -Meninjau keberkesanan sebhgn himpunan teori, pengethuan, kaedah serta teknik komuniti penyelidik dlm menyelesaikan masalah praktikal. 1. 3. Penyelidikan tindakan. -Satu proses reflektif yg menggabungkan tindakan dan penyelidikan utk menyelesaikan masalah tntg persoalan, isu, atau fenomena. Penyelidik akan dibantu penyelidik profesional dgn tujuan utk baki amalan, strategi, tingktkn

pengetahuan di tntg persekitan sosial tempat kerja. 1. 4. Penyelidikan penilaian. -untuk mengukur keberkesanan atau pencapaian projek, program, konsep atau kempen. Contohnya penilaian sumatif dan formatif. 1. 5. Penyelidikan dan pembangunan. -Untuk membantuk sesuatu peralatan, benda, atau kaedah baru yg berkesan utk proses P&P. PROSES DAN PROSEDUR PENEYELIDIKAN PENDIDIKAN. 1. 1. Menyatakan masalah kajian -Kenalpasti dan jelaskan masalah yg timbul. -Nyatakan secara tepat dan jelas. -Nyatakan situasi di mana masalah itu wujud sambil menunjukkan apakah faktor yg perlu diukur. Contohnya kesan masa latihan ke atas ujian Bahasa Melayu murid-murid tahun 5. 1. 2. Tetapkan objektif kajian. -nyatakan dgn jelas spy fokus kpd kajian serta elakkan dr hilang arah. -meliputi aspek masalah serta faktor penyebabnya. 1. 3. Hasilkan hipotesis kajian. -merupakan ramalan tntg hbgn antara 1 @ lebih faktor dgn mslh yg diuji. -membantu menjelaskan perkara yg dikaji. 1. 4. Tinjauan literatur. -Drpd artikel spt jurnal, buku2, dokumen, dll. -utk tingktkn kfhmn, membentuk soalan kajian. -Maklum balas sama ada kajian seumpama pernah dibuat dan kajian semula perlu dilakukan @pun tidak. 1. 5. Merancang kaedah kajian. -tentukan kaedah kajian dengan mengambil kira matlamat serta objektif kajian, kump yg terlibat dll. -Contaoh kaedah eksperimen, temu bual, tinjauan, soal selidik, kumpulan tumpuan. 1. 6. Menentukan persampelan. prosedur

-cara memilih sampel merupakan faktor yg penting agar membantu penyelidik membuat inferens mengenai populasi. -contoh sampel seperti sampel rawak mudah, sampel bias(contohnya sampel adlh murid sebuah kelas tahun enam untuk mewakili kesemua murid tahun enam);sampel kuota( sampel dipilih berdasarkan ciri-ciri yg dikehendaki dn ditetapkan), sampel sistematik( mengandungi peluang dn sistem(, sampel rawak berlapis,sampel kelompok. 1. 7. Kesahan -Satu instrumen penyelidikan dikatakan mempunyai kesahan apbl mampu benar2 mengukur apa yg patut diukur dan menepati inferen. 1. Kesahan isi kandungan Sejauh mana instrumen yg patut dibina dpt mengukur apa yg patut dan hendak diukur. Kesahan isi kandungan tinggi apabila kesemua isi kandungan bidang yang dikaji dapat diukur. 1. Kesahan kriteria Untuk menunjukkan ketepatan pengukuran dgn membandingknnya dgn pengukuran lain yg tlh disahkan. i. Kriteria jangkaan – untuk ukur pencapaian pd masa akan dtg. Contoh, murid prasekolah dinilai pada akhir tahun. ii. Kriteria serentak – membandingkan skor yg diperoleh dgn menggunakan 1 instrumen dgn skor yg diperoleh apbl guna instrumen yg lain. Ia jalankan dgn serentak. 1. Kesahan konstruk(PENTING) Kesahan konstruk atau gagasan merujuk sama ada skala yg di bina benar2 dapat mengukur atau mempunai korelasi dgn gagasan psikologi mengikut teori. I a merujuk sejauh mana instrumen itu menghasilkan gerak balas yg mewakili gagasan, diukur melalui skor yg dibina. 1. 8. Kepercayaan Instrumen kajian dikatakan mempunyai kebolehpercayaan yg tinggi apbl instrumen tersebut dpt mengukur pembolehubah atau konsep secara tekal. Ada 3 kategori:

1. Kaedah uji dan uji semula -Instrumen yg sama diberikan sebanyak 2x pd kmplan yg sama. Masa antara ujian pertama tdk terlalu lama atau terlalu lama. 1. Kaedah setara -dua versi instrumen yg berlainan diberikan kpd subjek pd masa yg sama untuk diselesaikan. 1. Kaedah ketekalan dalaman -Instrumen hanya ditadbir sekali shj PENYELIDIKAN TINDAKAN. Definisi & Konsep Kurt Lewin – 3 proses/lingkaran. (1) perancangan yg libatkan tinjauan;(2) mengambil tindakan; (3) pencarian fakta. Stephen corey – proses di mana guru cuba mempelajari masalah mereka secara saintifik bertujua memandu, membimbing, dan memperbaiki dn menilai kptsn & tindkn mereka. Elliot & Adelman – satu pendekatan yg merupakan usaha utk meningkatkan mutu profesionalisme. Watt – inkuiri berperaturan yg dilakukan guru dgn tujuan kajian dpt memaklumkan dn mengubah amalannya pd msa akn dtg. Carr & Kemmis – Satu bentuk inkuiri refleksi kendiri oleh peserta bertujuan mempertingkatkan amalan sosial dn pendidikan. McNiff – Pendekatan utk perbaiki kualiti pendidikan. Kesimpulannya, kajian merupakan satu proses menggunakan inkuiri dan sbg komponen utama dlm Ia dilakukan dalam seting darjah. tindakan reflektif yg perbincangan penyelidikan. sekolah@bilik

Tujuan kajian tindkan : utk perbaiki amalan guru

JENIS-JENIS KAJIAN TINDAKAN. 1. Jenis 1 : Teknikal/kolaboratif teknikal/ sains-teknikal/positivist. -Menggunakan kaedah saintifik utk menyelesaikan masalah. -Matlamat penyelidik yg berpegang pd pendekatan ini ialah utk menguji campur tngn. -“Techne” – kemahiran mengeluarkan idea bagaimana peristiwa bermasalah itu akn berlaku, ide ayg menjadi penyebab berlakunya peristiwa. -Mempromosikan amalan bekerja yg lebih lancar dn berkesan. 1. Jenis 2: Pendekatan kolaboratif saling sama suka/ penyelidikan tindakan praktikal-perundingan/ perspektif interverpretivist. -Penyelidik dan pengamal bersama-sama mengenal pasti kemungknan maslaah yg akan dihadapi, latar blkg puncangnya dn campur tgn yg mgkn digunakan. -Mencari jalan memperbaiki amaln melalui kebijaksanaan peribadi secara peserta. -Matlamatnya ingin memahami amalan dan menyelesaikan masalah semasa. -Menekankan peranan peribadi dlm membuat keputusan utk bertindak demi kebaikan klien. -Tumpan penyelidik dalam bilik darjah dn sekolah. -Membantu guru menggabungkan pengetahuan baru, mempelajari tntg isu2 baharu dn bentuk kaedah & strategi pengajarna yg baru. 1. Jenis 3: Pendekatan kritikalpembebasan/ pendekatan penambahan/ perspektif sains kritikal. -Mendekatkan masalh sbnr yg dihadapi dlm seting tertentu dgn teori yg digunakan utk menyelesaikan masalah. -Memberi keupayaan kpd peserta mengenal pasti masalah dn jadikan maslh tersebut eksplisit. -tugas utama ialah kritikan sosial di mana keadaan menghalang dan mengasingkan status quo diketengahkan. -Terkeluar dr penyelidikan dlm bilik darjah kerana matlamat pendekatan ini kepada

perubahan sosial dan pergerakan masayarakat ke arah demokrasi. -Ia meliputi perubahan struktur pendidikan dan merubah masyarakat. PROSES KAJIAN TINDAKAN. 1. Mengenal pasti masalah -Kumpulkan maklumat dan analisis. -Lakukan pemerhatian, menyoal dn membuat refleksi tntg keadaan sbnr utk menyiasat tntg bilik drjh. -Laksanakan temu bual pemerhatian utk peroleh maklumat tambahan. Guna soalan terbuka semasa menemu bual. -Pernyataan masalah boleh dinyatakan pada latar belakang kajian@ persoalan

kajian.
2. Merancang tindakan -baca utk dptkan maklumat lanjut. Tjuan spy penyelidik meninjau penyelidikan lain yg tlh dibuat utk dijadikan panduan dn merancng strategi. -Merupakan tulang belakang kajian@blueprint( kerangka) utk bilik darjah. 1. 3. Bina strategi. -Rancang dn tentukan apa yg ingin dilakukan utk dptkan kesan perubahan atau dgn kata laian „bagaimana‟ hndk melakukan penyelidikan. -apa yg dilakukan penyelidik merupakan tindakan, campur tgn@strategi. 1. 4. Melaksana tindakan. -sblm itu, pastikan penyelidik telah mendapatkan kebenaran dr pihak yg berkaitan, mempunyai alat instrumen, dan cara menyimpan data dgn selamat dll -Penyelidik akan kumpul data, ikuti perkemabngn dr masa ke masa. -Semal semula perancangan dn soalan2 bila perlua. 1. 5. Kumpul data. -Penyelidik perlu fikirkan tgkh laku yg boleh dilihat@diukur utk tntukan sama ada campur tgn meninggalkan kesan. -Data asas dn data yg diperoleh slps cmpr tgn perlu dikumpulkan dgn cara yg sama bertujuan kesahan dn kebolehpercayaan.

-Tetapkan jangka masa utk laknakan strategi campur tgn. -Teknik kumpul data seperti penulisan diari, rakaman, pemerhatian, temu bual, sosiometri, dokumen, dll. -Triangulasi diperlukan utk elak bias peribadi. 1. 6. MENGANALISIS DATA -Data dianalisis membantu penyelidik menjawab soalan kajian. -dilakukan semasa dn selepas data dikumpulkan.  Senarai semak – deskriptif, %, min, mod median  Pemerhatian –senarai semak. transkrip, tema, sub tema, sub-sub tema, kod, deskriptif.  Temu bual – senarai semak, transkrip, tema kod, deskriptif.  Dokumen – transkrip, tema, kod. 7. Refleksi. -Jika semua persoalan kajian dapat dijawab „ya‟, penyelidik mempunyai bukti kukuh atau mencapai objektif kajian. Penyelidik akn berkonsi dapatan dn mula mengenal pasti masalah seterusnya. Jika semua perosalan kajian dapat dijawab „tidak‟, mulakan prosedur dr awal perancangan. -Penyelidik juga perlu memikirkan prsoses pembelajaran yg telah dialami akibat drpd penyelidikan yg dibuat.

KAEDAH PENGUMPULAN DATA KAJIAN TINDAKAN. Temu bual – merupakan kaedah kualitatif. Temu bual berstruktur – semua responden yg ditemu bual dpt soalan yg sama. -mempunyai 1 senarai soalan yg spesifik. -penyelidik tak boleh kemukakan soalan tambahan atau pernyataan yg boleh mempengaruhi jwpn yg diberikan. -Dijalankan dlm sesi soal jawab. Temu bual semi berstruktur. -soalan tak boleh diubah ttp boleh ditambah, -ada tema tertentu sbg rangka temu bual utk elakkan dr menyimpang. -Maklumat lebih luas diperoleh Temu bual tidak berstruktur. -soalan boleh diubah@ disuaikan mengikut keadaan. -Tiada batasan dlm jawapan yg diberikan responden. -Penemu bual mgkn mendengar apa jua jawapan dr responden. -Memerlukan kemahiran komunikasi yg tinggi. -Memperoleh banyak maklumat berbanding temu bual berstruktur & semi berstruktur. Pemerhatian tak ikut serta. -pemerhatian yg dilakukan tnp turut serta dlm aktiviti populasi dn tnp mencuba menghalang aktiviti drpd berlaku. -Pemerhatian boleh distrukturkn.contoh untuk memerhati interasi murid2. Pemerhatian ikut serta. -penyelidik akan turut serta dalam aktiviti sebgai peserta. -Membantu penyelidk memahami dgn lbh mendalam. -Perbandingan dn semakan boleh dibuat. Dokumentasi. -contohnya rekod, laporan tahunan, kertas kerja, minit mesyuarat, proposal, jadual kehadiran, laporan penyelidikan,catatan sejarah, laporan aktiviti, rakaman audio, video.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

CADANGAN KAJIAN TINDAKAN. Fokus kajian/masalah kajian. Soalan kajian. Tinjauan literatur Reka bentuk kajian.( sama ada guna kualitatif@kuantitatif). Subjek kajian. Pelan tindakan. Strategi pengumpulan data.(alat instrumen spt pemerhatian, temu bual, dll) Analisis data. Jadual kerja. Perbelanjaan. Sumber rujukan.

ANCAMAN KEPADA KESAHAN. 1. Kebingungan – wujud pembolehubah ketiga. 2. Bias pemilihan – Pemilihan yg bias merujuk kpd maslah, smsa dibuat ujian pra, terdpt perbezaan antra kmlan yg berinteraksi dgn pembolehuabh tdk bersandar. 3. Sejarah – peristiwa yg tidak dpt dirancang spt bencana alam, perubaan kepimpinan politik mempengaruhi tingkah laku peserta. 4. Kematangan – Sampel berubah sepanjang eksperimen.contohnya uanak muda meningkat dewasa. 5. Pengujian – ujian dilakukan secara kerap.peserta dh ingat dh jwapan yg betul dn dilazimkan utk mengetahui apa yg akan diuji. 6. Intrumentasi – ujian pra peserta lain, ujian pos peserta lain. 7. Regrasi artifak – skor tinggi bila ujian pra, bila ujian pos menjadi tinggi dan sebaliknya. 8. Bias eksperimen – kelalaian individu yg mengendalikan eksperimen, TRIANGULASI. -Memastikan kesahan dapatan penyelidikan melalui penggunaan beberapa kaedah dan pendekatan mengumpulkan maklumat atau data. -Cara utk mengatasi klemahan dn bias. -Membantu penyelidik mengumpul data kuantitatif dan kualitatif. -Ada 4 jenis triangualsi: 1)Triangulasi data – masa, ruang dan manusia. Penyelidikan dijalankan dlm msa yg berlainan dgn guna responden yg lain. 2)Triangulasi penyelidik – mempunyai beberapa org pemerhati utk merakam data drpd peristiwa yg sama. 3) Triangulasi teori – menggunakan bbrp teori yg berlainan utk jelaskan kesimpulan penyelidikan. 4) Triangulasi kaedah – guna bbrp kaedah spt temuual, pemerhatian, dll. Analisis Kandungan Data Kualitatif. -Baca setiap transkrip beberapa kali utk cari persamaan dan perbezaan utk dapatkan tema dan pengkategorian data. -Kodkan setiap transkrip dlm bentuk nombor@perkataan.

-2 kaedah utuk pengekodan iaitu perenggan atau penandaan ayat@frasa. -Pengekodan perenggan utuk tentukan tema. -Gunakan warna pen yg berlainan utk mengasingkan tema2 yg berlainan dn memudahkan pengecaman. 3 cara penyusunan data kualitatif. 1. Potong dan simpan dalam folder. -transkrip dibuat beberapa salinan -potong ikut tema dn masukkan dalam folder berasingan -Lakukan perbandingan utk dptan persamaam atau perbezaan. -Tnadakan setiap keratan dgn nama responden atau kod. -Cara ini dipilih jika mempunyai data yg banyak. 1. Sistem kad indek -Setiap transkrip ditandakan dgn nombornombor baris. Utk membuat rujukan rentasan. -Penyelidik menyediakan kad mengikut tema. -Rujukan rentasan seterusnya dibuat bg setiap kad ke atas setiap transkrip bg memudahkan utk mengesan ap yg tlh dikatakan responden. -Cara ini dipilih jika mempunyai data sedikit. 1. Analisis komputer. -Guna perisian komputer seperti Weft, QDA, Xsight, Nvivo, Atlas.ti TEKNIK2 LAIN MENGENAL PASTI TEMA DAN KOD. 1 Pengulangan perkataan – cr perkataan yg selalu diulang2. 2 Kata kunci – cr kata kunci yg dpt meringkaskan ayat@frasa spt „ponteng minda‟. 3 Banding & beza – buat perbandingan 4 Peralihan – elemen merewang semasu temu bual @ tinjauan dijalankan. 5 Penandaan – menimbas dan menandakan teks, Bulatkan perkataan, gariskan. 6 Potong & agihkan. Potong transkrip yg telah dikodkan dalam folder. Baca dan baca utk menganalisis data.

Analisis Kandungan Data Kuantitatif. 1 Skala nominal. -penyelidik menamakan@mengkategorikan respon pd intrumen kajian. -Data dalam bentuk simbol atau nama contohnya jantina, warna kegemaran, bangsa dan agama. 2 Skala ordinal -Data yg disusun mengikut urutan tertentu ttp jarak antra satu kategori dgn 1 kategori tdk diketahui.contoh skala: -sgt setuju -setuju -tdk pasti -tdk setuju -sgt tdk setuju -kadang2, penyelidik nombor.contohnya 5-sgt setuju 4-setuju 3-tdk pasti 2-tdk setuju 1-sgt tdk setuju 3 Skala numerikal. menggunakan kod

ESEI : LAPORAN KAJIAN TINDAKAN 1 Bagaimana - nak hasilkan kajian tindakan? -mesti ada format. -rujuk nota cadangan kajian tindakan. 2 Siapa - nak baca yang; yang terlibat; Kumpulan sasaran? -Guru, pelajar, pengetua, Kuantitatif – 30 orang Kualitatif – 1-10 orang. 3 Apa – alat yg nk digunakan? -temu bual( berstruktur/tidak berstruktur/ semi berstruktur) -soalan yg digunakan( terbuka/tertutup) -pemerhatian( ikut serta/tak ikut serta) 4 Dimana –nak sebarkan; kongsi? -seminar, blog, jurnal, majalah 5 Mengapa – mesti disebarkan? -Beri maklumat, berkongsi dapatan, idea, inovasi.

-Terdapat dua jenis iaitu skala sela dan skala nisbah. Skala sela. - Skala sela merupakan skala numerikal di mana sela2 mempunyai interpretasi yg sama. -Susuan antara jarak antara setiap kategori diketahui. M1 M2 M3 M4 90-100 80-89 70-79 0-9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful