ATB - Analiza fundamentala

Antibiotice Iasi SA (ATB)analiza financiara

Am ales drept subiect al acestei analize emitentul Antibiotice SA, care în anul precedent s-a confruntat cu o scădere destul de accentuată (-69%) a profitului net. În schimb, performanţele financiare înregistrate în decursul primului trimestru din 2009, (cifra de afaceri a înregistrat un avans de 18% faţă de anul precedent iar profitul net o creştere de 43%), dezvăluie o ameliorare netă faţă de debutul anului precedent şi revenirea la valorile înregistrate în aceeaşi perioadă din 2007.

Evoluţii înregistrate în decursul anului 2008

1

La nivelul contului de profit şi pierdere, Antibiotice S.A. a înregistrat următoarele evoluţii mai importante:

1.

un regres de 5,93% al cifrei de afaceri, care se resimte de pe urma unei scăderi cu 19,59% a valorii producţiei vândute. Efectele acestei involuţii au fost doar parţial atenuate prin suplimentarea cu 30 milioane lei a veniturilor provenind din vânzarea de mărfuri. lei Structura cifrei de afaceri 2007 2008 Evoluţie Pondere în total cifră de afaceri 85,05%

Productia vanduta

228.251.47 1 1.164.131

183.539.14 5 32.266.802

-19,59%

Venituri din vanzarea marfurilor

2671,75 %

14,95%

Total - Cifra de afaceri neta

229.415.60 2

215.805.94 7

100% -5,93%

07% Cifra de afaceri 229.79% Total .06 229. realizata de entitate pentru scopurile sale 417.24% 2008 215. lei Indicator 2005 163.31% 1.766 206.60 2 17.497.94 5 19.82% 720.60 215.16 -2.68% 2007 229.74 7 2006 195.2008 este de altfel primul din istoria recentă a societăţii în care producătorul de medicamente ieşean s-a confruntat cu o dinamică negativă a cifrei de afaceri. Structura veniturilor din exploatare 2007 2008 Pondere în total Evoluţi venituri e din exploatar e 94.73% 100% .94 7 -5.811.677.554 in curs de executie Prod.093 proprii si capitalizata Alte venituri din exploatare 2.401.75 % Variatia stocurilor de produse finite si a productiei 3.93% 2 7 11.407.848.venituri din exploatare 235.73% a veniturilor din exploatare.816 4.93% Cifra de afaceri Evolutie (%) 2.805.94 -5.988 0. scăderea cu numai 2.805.607. în condiţiile în care am asistat la o creştere destul de importantă a stocurilor de produse finite şi în curs de execuţie.415.460 0.73 % 24.66 % 72.062.415.

328 50.659.782.993 Cheltuieli cu materiile prime si materialele 52.443 Ajustari de valoare privind imobilizarile 8.681 6.138.236 13. un avans de 5.061.80%).909 11.568 6. iar la nivelul cheltuielilor privind prestaţiile externe (-26.92%) au evoluat într-un ritm asemănător cu veniturile din exploatare.54% 1357. cele cu amortizarea (+52.218 corporale si necorporale Cheltuieli privind marfurile Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) Alte cheltuieli din exploatare 783.54%).20% 5.857 6.454 46. ch.48% 31. în condiţiile scăderii veniturilor din exploatare.79%) s-a izbutit realizarea unor economii destul de importante.849.15%) şi cele cu energia şi apa consumate (-2.694. lei 1.35% 24. privind prestatiile externe 63.95% 22. Dintre aceste cheltuieli. care. privind mărfurile.421.92% 82.85% 6.822.538.47% al cheltuielilor din exploatare.15% -26. din Evoluţie exploatar e 16.5 1 3.671 lei).48% . Cheltuileile cu materiile prime şi materialele consumabile (-3.735. următoarele categorii au înregistrat creşteri accentuate: cheltuielile cu personalul (+16.289 lei a antrenat în schimb un avans mult mai consistent al veniturilor (+31.456. Element de cheltuieli crt 2007 2008 (preliminat) Pondere în ch.641 consumabile Ch.235 5 6 7 11.79% 52. o o o Nr. a condus la diminuarea semnificativă a marjelor operaţionale.638.201.58% 1 2 3 4 Cheltuieli cu personalul 54.012 5.67 % -2.102.80% -3. a căror creştere cu 10.998.59% 3.217 64.

771. pe fondul contractării unor noi credite bancare.109.76% a valorii activelor imobilzate. 4.67% din valoarea activelor sale totale.175. o uşoară creştere a lichidităţilor. pierderea financiară înregistrată la finele anului a fost în sumă de 11.94%.11% al datoriilor totale.total 193.Cheltuieli din exploatare . obţinerea unui profit net în sumă de 10.54%.691.71%) din valoarea profitului său din exploatare 6. amplificarea pierderii provenind din activitatea financiară.455 lei a volumului stocurilor.47% 100% 4.65% mai mic decât în anul precedent. 2. în modificări semnificative: decursul anului 2008 s-au consemnat puţine 1. creşterea cu un infim procent de 0. cu 68. un avans de 27. La nivel bilanţier. în cadrul cărora am asistat la: 1.372.003 204. o o o creşterea cu 14. În decursul anului 2008. creşterea cu 0.26%. în condiţiile în care ajustările de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale ale societăţii au înregistrat un avans de nu mai puţin de 52. Antibiotice SA s-a confruntat cu o triplare a cheltuielilor din diferenţe nefavorabile de curs valutar şi cu un uşor avans al cheltuielilor cu dobânzile.927 lei.01% a valorii capitalurilor proprii. un avans de 11. Rata globală de îndatorare a societăţii a crescut uşor. Prin urmare. Trimestrul IV comparativ cu trimestrul precedent .60% al valorii activelor circulante. menţinerea la un nivel extrem de ridicat al creanţelor societăţii. 5.789 5. în cadrul cărora datoriile bancare pe termen scurt deţin o pondere de 58.52% a profitului din exploatare. scăderea cu 40.437 lei şi a anulat aproape jumătate (46. care însumează 33. 3. ce survine pe fondul unei cifre de afaceri şi al unor marje operaţionale mai reduse decât în anul precedent. până la nivelul de 32.

544 12.533.242 9.708 Rezultat din exploatare 9.776.163. cifra de afaceri Antibiotice a înregistrat o creştere de 18.210.790.146 3.885 Rezultat net 10.390.708 13.698. .209 790.624.533 2.934.141 Rezultat net 7.249.508 12.562 T IV 60.204 T II 60.090.771. de asemenea.071.550.527.4% faţă de perioada similară a anului 2008.697 9. la finele lunii martie 2009.957.927. Antibiotice Iaşi a înregistrat profituri ce s-au situat cu mult sub valorile cu care ne-a obişnuit în 2007 sau în prima jumătate a anului precedent.185. o evoluţie pozitivă în perioada menţionată (+43% faţă de profitul net înregistrat la primele trei luni ale anului 2008).În decursul ultimelor două trimestre din 2008.637 T III 48.224 9.759.020.393.444 T IV 78.697 T II 58.230 -6.259 Rezultat din exploatare 12.667 Primul trimestru din 2009 Conform informaţiilor financiare preliminate.770.936 T III 48. iar profitul său net a avut.238 2. lei 2008 Indicator TI Cifră de afaceri 48.777 290.137 lei 2007 Indicator TI Cifră de afaceri 41.

. cât şi lansarea de produse noi din clasele cardiovascular şi antiinfecţioase de uz sistemic de ultima generaţie. rezultatele financiare preliminante dezvăluie că acesta vizează: . . acoperirea cu instrumente asiguratorii a creanţelor aferente clienţilor de pe piaţa internă şi extinderea poliţelor de asigurare pentru risc de neplată a clienţilor externi” . a unui plan complex de măsuri ce vizează reducerea costurilor. dar şi al ajustării ascendente a preţurilor la unele medicamente comercializate pe piaţa internă.A. începând cu luna februarie. . rezultatul implementării de către societate. 2 BVC 2009 Toate programele enunţate anterior vor continua şi pe parcursul anului 2009.„reducerea cheltuielilor materiale de orice natură. carburant – 23%) în trimestrul I 2009 cu aproximativ 14% faţă de perioada similară a anului 2008. iar costurile cu materiile prime au scăzut cu 20%.Aceste performanţe sunt. în primul rând. În ceea ce priveşte planul riguros de măsuri pe care conducerea Antibiotice SA l-a implementat începând cu jumătatea anului 2008 şi ale cărui efecte favorabile sunt deja vizibile la nivelul primului trimestru 2009.Ajustarea numărului de personal de la 1624 de angajaţi la sfârsitul trimestrului I 2008 la 1480 la sfârşitul lunii martie 2009 prin stimularea încetării voluntare a contractului colectiv de muncă şi pensionare la cerere.Îmbunătăţirea ritmului de încasare din piaţă prin stabilirea de grafice eşalonate de plăţi. calitatea produselor sau securitatea salariaţilor. al creşterii volumului fizic al exporturilor. fară afectarea normelor de fabricaţie specifice industriei farmaceutice. în care Antibiotice S. fundamentarea acestor cifre a luat în calcul pe lângă programul de eficientizare şi reducere a costurilor atât tendinţa de creştere a pieţei în 2009. . Acest plan a avut ca rezultat reducerea consumului cu utilităţile şi combustibilul (energie electrică -15%. gaz metan -21% şi apa potabilă – 22%. îşi propune o creştere cu 10% a cifrei de afaceri comparativ cu anul 2008 şi un avans de 20% al profitului net. Conform declaraţiilor conducerii societăţii. ceea ce a condus la o reducere a cheltuielilor salariale cu peste 7%. inclusiv prin promovarea pe posturi corespunzătoare a personalului muncitor care a absolvit studii superioare.Îngheţarea angajărilor şi redistribuirea personalului în cadrul companiei. ce vizează transferul asupra consumatorului final al unei părţi a costurilor suplimentare generate de evoluţia nefavorabilă a cursului valutar. în trimestrul IV din 2008.

63% .4 milioane euro. unică în România şi în Sud-Estul Europei. a căror punere în funcţiune se estimează că va avea loc în 2010. cu o capacitate mult superioară celei existente (500 milioane unităţi. scăderea semnificativă a profitului net al societăţii în 2008 a antrenat şi deteriorarea corespunzătoare a nivelului rentabilităţii economice şi financiare: Indicator Rata rentabilităţii economice 2007 10. dar şi atragere de capital prin credit bancar şi prin fonduri structuale) şi are în derulare două mari proiecte de investiţii pe termen lung. Cel de-al doilea proiect derulat de către Antibiotice Iaşi presupune construirea unei noi secţii de fabricaţie a comprimatelor.68% 2008 3. a căror valore se ridică la aproximativ 20 miilioane de euro. Indicatorii de rentabilitate La sfârşitul trimestrului IV din 2007.Investiţii În ceea ce priveşte consolidarea pe termen lung a afacerii. Pentru finanţarea acestor lucrări. Antibiotice a identificat surse de finanţare (fonduri proprii. faţă de 300 milioane unităţi în prezent) şi diversificarea portofoliului său de produse. Această investiţie va permite companiei valorificarea la export a unei părţi însemnate din productie şi va conferi premise reale pentru reducerea cheltuielilor din sistemul sanitar cu aproximativ 15%. nivelul ratelor de rentabilitate ale Antibiotice Iasi era unul mediu. Din păcate. Primul dintre acestea îl reprezintă o nouă capacitate de fabricaţie pentru cefalosporine injectabile (10 milioane de flacoane/an). societatea are în vedere accesarea de fonduri structurale în valoare de 4.

Evoluţia bursieră vs evoluţia bilanţieră . o eventuală creştere a profitului net în acest an. poate ajuta aceşti indicatori să revină la valorile înregistrate la finele lui 2007.13% Totuşi.18% 4.Rata rentabilităţii financiare 13. conform valorilor previzionate.

Spre finalul lui 2007. O astfel de perioadă este cea care se întinde pe aproape toată durata anului 2006 iar alta este cea cuprinsă între ianuarie şi iunie 2007. ca şi în cazul alţii emitenţi analizaţi. extraordinara stabilitate a preţului acţiunilor ATB. . dacă mai era cazul. o perioadă de creştere şi una de declin care s-au sincronizat cu evoluţia de ansamblu a pieţei de capital autohtone. Am asistat de asemenea la invervale lungi de timp în decursul cărora valoarea titlurilor ATB s-a menţinut relativ constantă. care confirmă încă o dată.Evoluţia bursieră a titlurilor ATB dIn decursul ultimilor 4 ani a consemnat. în debutul lui 2008 şi de la finele lui 2008 şi până în prezent am asistat la intervale de consolidare asemănătoare.

Din păcate.31 P/BV 3.366 lei/zi.42 2007 PER 28. Lichiditatea bursieră Valoarea medie zilnică a tranzacţiilor cu titluri ATB din decursul ultimelor 52 de săptămâni a fost de 140.79 2008 PER 16.8 2 P/BV 4. corecţiile abrupte ale cursului bursier au condus la ameliorarea sensibilă a nivelului P/BV şi la o uşoară scădere a valorii PER.0 9 P/BV 0.06 2006 PER 32.A.9 0 P/BV 0. apreciem că performanţele financiare înregistrate de Antibiotice SA la finele anului 2008 constituie o consecinţă a condiţiilor dificile din piaţă de după momentul declanşării recesiunii economice mondiale. astfel încât Antibiotice S.04. Ulterior. scăderea cu peste 68% a profitului net în decursul anului 2008 a făcut ca nivelul acestui din urmă indicator să se corecteze mai puţin decât în cazul altor emitenţi. înregistrează în prezent valori ale PER care se situează cu mult peste media pieţei.90 În decursul anilor 2005-2007.7 3 P/BV 3.66 15.2005 PER 22. chiar şi un PER calculat în baza profitului bugetat de societate pentru anul în curs rămâne unul uşor ridicat.2009 PER 21. Concluzii În concluzie. acţiunile Antibiotice SA au înregistrat valori extrem de ridicate ale raportului P/BV (Price/Book-Value) şi unele destul de bune ale PER (Price Earnings Ratio). Mai mult. . ceea ce corespunde unei lichidităţi bune pentru piaţa de capital autohtonă.

00 246.00 200.ro Site web: www.343.361.00 205.10 454.572.00 32.843.02% 36. IASI.897. OLTENIA CRAIOVA DOLJ 53.10 lei/actiune Numar actiuni: 477.024.291 0.307.0257 2008 231.456.668.661.729.646.807. Valea Lupului nr.00 375.641.897.249.444.10 454.1000 0.729.100.116.00 11.00 45.291 0.1 0232-209583.007. 0372065583. Telefon: 0372065570 Fax: 0232-209633.00 353.833.Ca urmare a planului complex de măsuri pentru eficientizarea afacerii şi de reducere a cheltuielilor totale.00 246.815. cel puţin până la finalizarea investiţiilor avute în plan.674.489.0042 2010 262.210.10 lei Valoare nominala: 0.291 0.765.729.539.00 45. este de aşteptat ca valoarea raportului PER să rămână una uşor ridicată ANTIBIOTICE S.754. jud.756.00 12.A.I.00 45. str. este posibil să asistăm în 2009 la o reluare a trendului ascendent al afecerilor şi al profitului net.180.291 0.526.00 383.404.489.1000 0.00 262.311.89% 10.10 454.640. dar şi ca urmare a ajustării ascendente a preţurilor la unele medicamente comercializate pe piaţa internă.845.F.0140 2009 221.10% Rezultate economico-financiare Anul: Venituri totale: Cheltuieli totale: Profit net: Active totale: Capitaluri proprii: Capital social: Numar actiuni: Valoare nominala: Dividend actiune: 2007 237.897. Totuşi.00 217. IASI.210.489.A.ro Registru: Depozitarul Central Cod unic: 1973096 ISIN: ROATBIACNOR9 Presedinte:IOAN NANI Activitatea societatii Sector: Farmaceutice si servicii medicale Ramura: Medicamente Capital social Capital social: 47. pe care societatea l-a pus în practică începând cu ce-a dea doua jumătate a anului precedent.antibiotice. E-mail: actionariat@antibiotice.00 45.0000 Date tranzactionare Cea mai recenta zi de tranzactionare: 01-06-2011 .973.489.309. (ATB) Elemente de identificare si contact Nume: Adresa: ANTIBIOTICE S.761.224.612.729.00 398.085.656.00 242.897. 0232-209570.333.10 454.00 244.916.00 10.1000 0.681 Forma proprietate: Majoritar de Stat Descarca istoric tranzactii in format Excel Actionari semnificativi MINISTERUL SANATATII BUCURESTI SECTOR 1 alti actionari / others S.581.904.1000 0.

648.706 actiuni 88.Pret: Pret minim: Pret maxim: Volum: Valoare tranzactii: Numar de tranzactii: 0.84 lei 43 15.604.39 66.82 237.php?page_id=28 .79 lei 0.85 0.13 % -19.86 5.74 Indicatori Indice P/E: Indice P/B: Rata de profitabilitate: Solvabilitate: Capitalizare bursiera: Indice beta: Performante actiuni Prima zi de tranzactionare: Variatia pretului in ultima luna: Variatia pretului de la inceputul anului: Variatia pretului in ultimul an: 16-04-1997 -13.4985 lei 180.85 % -7.4854 lei 0.ro/viewpage.4969 lei 0.98 % http://bursanoastra.347.

tranzactiibursiere.tranzactiibursiere.10%20-%20Raport%20de %20analiza%20tehnica%20-%20Part%202.http://www.05.com/doc/28681704/Proiect-piete-financiare http://profitbursier.pdf? http://www.pdf .pdf? http://www.ro/static/comunicate_analiza/Analiza%20Petrom%20iulie%202010.ro/static/comunicate_analiza/2010.scribd.ro/admin/upload/Analiza_SNP_v1.1_.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful