Prijedlog

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj __________ 2013. godine donijela

ZAKLJUČAK

1. U izaslanstvo Republike Hrvatske na 102. zasjedanju Međunarodne konferencije rada (Ženeva, 5. do 20. lipnja 2013. godine), imenuju se:

predstavnici Vlade Republike Hrvatske: prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., ministar rada i mirovinskoga sustava voditelj izaslanstva Marko Krištof, pomoćnik ministra rada i mirovinskoga sustava - savjetnik Vesna Vuković, veleposlanica i stalna predstavnica u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u Ženevi - izaslanica Zlata Penić-Ivanko, Stalna misija Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u Ženevi - zamjenica izaslanice Marina Kasunić Peris, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava - savjetnica Olivera Fišeković, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava - izaslanica

predstavnici poslodavaca: Lidija Horvatić, Hrvatska udruga poslodavaca - izaslanica Biserka Sladović, Hrvatska udruga poslodavaca - zamjenica izaslanice Davor Majetić, glavni direktor Hrvatske udruga poslodavaca - savjetnik

predstavnica sindikata: Dijana Šobota, Savez samostalnih sindikata Hrvatske - izaslanica.

2. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava podmirit će troškove sudjelovanja predstavnika Vlade Republike Hrvatske te troškove sudjelovanja jednog predstavnika poslodavaca i jednog predstavnika sindikata na predmetnoj Konferenciji, sredstvima osiguranim na svojim pozicijama u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu.

2 Sudjelovanje predstavnika Stalne misije Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u Ženevi ne iziskuje troškove. 3. Zadužuje se Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava da o ovom Zaključku izvijesti članove izaslanstva iz točke 1. ovoga Zaključka.

Klasa: Urbroj: Zagreb,

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

3

OBRAZLOŽENJE

U Ženevi se, od 05. lipnja do 20. lipnja 2013. godine, održava 102. zasjedanje Međunarodne konferencije rada na temu „Izgradnja budućnosti kroz dostojan rad“ („Building a future with decent work“), za koje je Republika Hrvatska dobila poziv za sudjelovanje. Prema pravilima Međunarodne organizacije rada, Vlada svake države članice dužna je imenovati i podmiriti troškove boravka na Konferenciji najmanje četveročlane delegacije, sastavljene od dva predstavnika Vlade, jednog predstavnika sindikata i jednog predstavnika poslodavaca. U slučaju spriječenosti predstavnika, zamjenjuje ga imenovani zamjenik s pravom glasa. Predstavnici Ministarstva rada i mirovinskoga sustava zamijenit će se za vrijeme trajanja Konferencije. Za predstavnike Republike Hrvatske iz Stalne misije Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u Ženevi Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava ne snosi nikakve troškove. Procijenjeni troškovi imenovane delegacije koja će sudjelovati u radu Konferencije, a koje će snositi Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, iznose: PUTOVANJE - zrakoplov 5.450,00 EURA DNEVNICE 5.280,00 EURA SMJEŠTAJ 13.200,00 EURA ______________________________________________________________________ UKUPNO: 23.930,00 EURA

tj. oko 182.036,66 kn (po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan 19. travnja 2013.godine).

Sredstva za sudjelovanje izaslanstva na 102. Međunarodnoj konferenciji rada, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava osiguralo je u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu. Troškove sudjelovanja predstavnika socijalnih partnera, refundirat će Ministarstvo na temelju dokumentiranog refundacijskog zahtjeva u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful