CUPRINS

:

I. II.

PREZENTATEA GENERALĂ A SOCIETĂŢII ASTRA SA ANALIZA SWOT 1. Puncte tari (strenghts) 2. Puncte slabe (weaknesses) 3. Oportunităţi (opportunities 4. Ameninţări (threats) 5. Sistematizatea factorilor de mediu intern şi extern 6. Matricea evaluării factorilor interni 7. Matricea evaluării factorilor externi

prin preluarea unei părţi din patrimoniul Administraţiei Asigurărilor de Stat (ADAS) alături de Asirom şi Carom – societate de intermediere pentru asigurări externe.4 miliarde Fig.A.reasigurare S.A.reasigurare ce a fost înfiinţată la data de 1 ianuarie 1991 în conformitate cu Hotărârea nr. societatea s-a dezvoltat continuu. 968 /4. 2000. ASTRA S. este persoană juridică română având forma de societate pe acţiuni şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu actul constitutiv al S. Sursa: Prelucrare după ASTRA .2000. ajungând de la un capital social subscris şi vărsat de 1 miliard de lei în 1991 la 50. Societatea comercială ASTRA S. completat de actul adiţional nr. 07. Astra a luat fiinţă ca urmare a repartizării patrimoniului ADAS astfel: Figura : Repartizarea patrimoniului ADAS ASIROM (75%) ADA S ASTRA (20%) CAROM (5%) Sursa: Raport Anual /2000 – ASTRA. este o societate de asigurare .A. 1279 /1990 a Guvernului României.C.2: Evolutia capitalului social 60 50 40 30 20 10 1991 2000 lei în anul 2000 0 .A.08. înregistrat la Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti la data de 06. p.asigurare. Sc ASTRA PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII ASTRA ASTRA S. 4.Raport anual/1999 şi Raport OSAAR / 2000 2 .2 De la înfiinţare.

1 ASTRA – Regulament de organizare şi funcţionare.C. Astfel.3 3 . interviuri. chestionare.asigurare.A. altele decât cele de viaţă de viaţă de autovehicule maritime şi de transport de aviaţie de incendiu şi alte pagube la bunuri de răspundere civilă de credite şi garanţii de pierderi financiare din riscuri asigurate de asigurări agricole.7%.reasigurare S.A. ca de exemplu: • • servicii de soluţionare a revendicărilor posibilităţi de identificare şi control al daunelor (prin inspecţii de risc. ASTRA S. partea de asigurări nemaritime (inclusiv asigurările de aviaţie) a crescut de la mai puţin de 6% în 1991 la 94.  practicarea reasigurărilor în toate categoriile de asigurări pe care este autorizată  prestarea de servicii în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor. la începutul anului 1991 mai mult de 94% din portofoliul societăţii ASTRA era format din asigurări maritime iar în 2000. p. îl constituie 1: Sc ASTRA  practicarea de asigurări obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule  practicarea următoarelor asigurări facultative: • • • • • • • • • • de persoane. dispersia expunerii la risc) • alte servicii asociate unui produs de asigurare complet (consiliere). prevenirea şi limitarea daunelor. Obiectul de activitate al S.

1. la rândul sau. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Sc ASTRA Fi g. 3 Locul 5 în topul companiilor de asigurări după primele încasate. şi în general o dinamică financiară mai amplă.4: Evol uti a asi gurari l or nemari ti m e 1991 2000 II. 2. 4. ANALIZA SWOT II. PUNCTE TARI Societatea ASTRA se bucură de o serie de puncte tari care îi conferă un bun potenţial de dezvoltare pe piaţa românească de asigurări. Tabel : Evoluţia numărului de clienţi pe categorii de risc 2 Raport OSAAR/2000. Din punct de vedere comercial: Volumul mare de lichidităţi pe care îl posedă (807. cu servicii care presupun asumarea unor riscuri financiare majore.827.pe anul 2000 si 2001.59% din totalul primelor încasate pe total piaţă 2. Bonitate financiară ridicata. 10 4 .A. cu un volum al primelor încasate de 511. creează companiei posibilitatea să desfăşoare cel mai amplu program de reasigurare de pe piaţa romanească. 4 Creştere spectaculoasă numărul clienţilor societăţii ASTRA până în anul 1999. care. ceea ce îi permite dezdăunări rapide şi sigure. cumulat pentru viaţă şi non viaţă. adică 7.680.reasigurare S. şi anume:  1. p.asigurare.6 milioane lei în anul 2000).45 milioane lei respectiv559 miliarde lei.

4 în anul 2000. Fig.asigurare. Conducerea companiei dispune şi de o structură mobilă.A. structură reprezentată de grupurile de lucru.680.627. 43 1995 1996 1997 1998 1999 2000 5. Creşterea veniturilor din vânzări cu 4. conduce la concluzia că în 2000 faţă de 1999 a crescut valoarea medie a primelor subscrise de către un client.5% în 2001/2000 ajungând la suma de 251021. competentă.10milioane lei Din punct de vedere organizaţional: . 6. cu 8.9 în anul 1999 la 511.reasigurare S. Relaţii extinse pe piaţa internaţională a reasigurărilor cu societăţi de prim rang cum ar fi: • ERC FRANKONA • MUNCHENER RUCK • SWISS RE • COLOGNE RE • GERLING GLOBAL RUCK • SOREMA • NEW RE • BAYERISCHE RUCK • GOTHAER RE 5 . fără să schimbe organigrama. Creşterea volumului de prime subscrise şi încasate de la 424.7: Evolutia numarului de clienti 500000 400000 300000 200000 100000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Sc ASTRA Sursa: ASTRA – Raport anual / 2000. 4. poate să rezolve în timp scurt probleme majore. autoritate definitivă.  7. care. p.

acoperă Reţeaua teritoriala puternică. alcătuită din peste 150 de unităţi operaţionale. • HANNOVER RE • ZURICH RE Sc ASTRA Prin cooperarea cu aceste societăţi de reasigurare.) Uniunea Internaţională a Asigurărilor de Aviaţie (I.C. ziare. Uniunea Internaţională a Asigurărilor Maritime (I. Publicaţia ASTRA JURNAL. ASTRA toate segmentele sale de activitate .reasigurare S. fi Membră a Asociaţiei Asigurătorilor din Tarile in Curs de Dezvoltare Participă în mod regulat la lucrările organizaţiilor de specialitate. Dispeceratul de relaţii cu clienţii.A. 3 10.asigurare. editată de către colectivul direcţiei de marketing a ASTRA 15 16.A. astrasig. Reprezentant in România a organizaţiei profesionale International Network of Insurance (I. p. ceea ce contribuie la dezvoltarea portofoliului de asigurări si a celui de reasigurări primite. site-ul ASTRA.) 12.D. 9.R.J) (A. Fig. Din punct de vedere al promovării SERVICE 24 ” 14.).M.N. ro Realizează campanii de promovare şi publicitate prin Tv.I. „ASTRA 6 .I. www. reviste şi panouri publicitare  13.I.U. radio.U. : Evolut ia unita tilor te ritoria le ASTRA 1 6 0 1 4 0 1 2 0 1 0 0 80 60 40 20 0 199 3 1 994 19 95 1 99 6 19 97 1 999 2 00 0 Sursa: Raport anual ASTRA /2000. 11. disponibil 24 de ore din 24.din 1998. ii. în marea lor majoritate cu dotare logistica si sisteme informatice de ultima generaţie. cum ar i.

fidelitate etc II.870 în anul 2000 procentului din vânzările realizate de fiecare dintre 7 .3 ani.reasigurare S.534 la 422. 4. cu experienţă vastă în domeniul asigurare reasigurare. Reducerea uşoară în anul 2000 a numărului de clienţi.66 7. vechime .În anul 2002. Organigrama sucursalelor nu conţine un post de specialist în marketing . Îngreunarea sistemului de repartizare a bugetului între unităţile teritoriale ca şi acestea Din punct de vedere comercial: 6. 3 Nu există delegare de responsabilitate la nivel teritorial în ceea ce priveşte stabilirea acţiunilor concrete de comunicare ce trebuie întreprinse urmând linia directoare a strategiei de comunicare stabilite de către direcţia de marketing.214 poliţe în anul 1999 faţă de 493.2. În anul 2001 personalul să fie format serviciilor de din 1238 de persoane. de la 532. numărul angajaţilor ASTRA a scăzut la 972. la sfârşitul primului trimestru. ceea ce poate duce la scăderea calităţii mesajului comunicat şi deci a impactului avut asupra publicului ţintă 5. ca urmare a politicii companiei de restructurare a personalului. 19.asigurare.  17. PUNCTE SLABE Din punct de vedere organizatoric. de la 445. 18. Unităţile teritoriale nu au personalitate juridică Toate activităţile întreprinse la nivel local trebuie aprobate de către directorul general. 2. Reducere şi în numărul poliţelor încheiate.A. Existenţa unui sistem de promovare foarte bine detaliat şi explicit Bună motivarea a personalului prin existenţa unui sistem de prime acordate în funcţie de realizări. Din punct de vedere al personalului: Sc ASTRA Resurse umane de înaltă clasă . ceea ce îngreunează buna desfăşurare şi promptitudinea acestei activităţi. Media de vârstă a personalului ASTRA este de 49. 1.

în cadrul căreia nu este posibilă diversificarea. 8 . Bugetul alocat promovării este mic. forumuri. Piaţa financiară. Piaţa asigurărilor are mari perspective de dezvoltare.Procentului din vânzări alocat activităţii de comunicare este mic . ASTRA nu a fructificat în activitatea sa de comunicare acele mijloace publicitare care nu necesită cheltuieli bugetare deosebite. Revista pieţei asigurărilor Primm la întruniri. 9.7: Evolutia numarului de clienti 500000 400000 300000 200000 100000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Sc ASTRA 1995 1996 1997 1998 1999 2000  Din punct de vedere al promovării 8. cu excepţia ţărilor din Europa de Sud. locul 7 în anul 2001 în topul firmelor după criteriul investiţiilor publicitare deşi activitatea de comunicare ASTRA este destul de complexă . OPORTUNITĂŢI 1.3. Dezvoltarea mai accentuată a ramurii asigurărilor de bunuri faţă de ramura asigurărilor viaţă. cererea potenţială se situează mult peste cea efectivă. ca de exemplu forumul pieţei asigurărilor FIAR. unde nevoile sunt departe de a fi acoperite. simpozioane. Fig. cum ar fi prezenţa activă a specialiştilor ASTRA pe diverse tipuri de produse de asigurare în: • • reviste de specialitate: Capital. Piaţa românească dispune de un potenţial uriaş ce poate fi exploatat.reasigurare S. II. conferinţe. 4. 2.A.asigurare.

5. 6.reasigurare S. Îmbunătăţirea imaginii asigurărolior în România prin programul EDAS (Educaţie pentru Asigurări) cel mai important promotor al pieţei asigurărilor din România4. Misiunea sa este sensibilizara populaţiei la riscurile posibile şi posibilităţile de protejare împotriva acestora. 9.ro 9 . UNSAR are ca membri un număr de 22 societăţi de asigurare reasigurare 5. În cadrul acestui Institut se vor organiza cursuri şi seminarii pentru specializarea celor care vor dori să aprofundeze domeniul asigurărilor. Luminiţa Ionescu www. ca tendinţa generală semnalată pe piaţă în ultimii ani Perfecţionarea asigurării auto: asigurarea auto „fără culpă”. evitând controversele cu cel vinovat. 10. În prezent. Obligativitatea unor asigurari precum cea de răspundere civilă auto RCA. 3 4 5 Dumitru G. Înfiinţarea UNSAR „Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare Reasigurare” în anul 1994 în scopul dezvoltării pieţei asigurărilor din România.1asig. în special asigurări complexe de viaţă 7. în creată în scopul şi cooperării domeniul asigurărilor reasigurărilor pe plan intern şi internaţional.Ţările care au adoptat-o au demonstrat o reducere a costurilor de asigurare şi a fondurilor garantare pentru victimele accidentelor auto. Va fi îndreptat şi spre partea de educare a populaţiei.asigurare.primm. ce despăgubeşte asiguratul chiar dacă acesta nu poartă răspunderea pentru producerea daunelor. UNSAR este o organizaţie profesională. Badea. neguvernamentală. Înfiinţarea în septembrie 2001 Institutul de Asigurări cu scopul de a conduce la dezvoltarea industriei româneşti de asigurări prin ridicarea valorii profesionale a celor ce lucrează în asigurări şi a colaboratorilor din toate domeniile conexe asigurărilor. 3. colaborării şi cu caracter nelucrativ. si cea de Carte Verde pentru străinătate Noi produse de asigurare pe piaţa românească.A. dezvoltării independentă. astfel că venitul din prime obţinut de asigurători nu este afectat serios de reducerile de activitate care apar frecvent în economie 8. apolitică.ro www. Cererea de asigurare este relativ neelastică. Sc ASTRA Dezvoltarea asigurărilor auto şi a asigurărilor de bunuri. mai ales în sectorul privat3. 4.

În anul 2000. Interesul general scăzut faţă de contractarea unei asigurări .A. Lipsa de informaţie completă şi corectă a condus la noi la o viziune eronată şi simplificată asupra asigurării 3.ro „Raport anual . finanţat de societăţile de asigurare. având personalitate juridică. organizaţie non profit.se datorează unei culturi deficitare în acest domeniu a majorităţii populaţiei. Densitatea asigurării. Obiectivul primar este 6 colaborarea cu societăţile de asigurări şi cu CSA în pregătirea bazelor legislative şi tehnice în domeniul asigurărilor. la nivelul anului 2000. cu rol de reglementare. Sc ASTRA 11. autonom.4. Reglementarea activităţilor de asigurare prin Legea 32/2000.3 13 raportul OSAAR 2000.842 lei / cap de locuitor (12. Înfiinţarea UNSICAR (Uniunea Naţională a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă). UNSICAR a devenit membră cu drepturi depline a BIPAR (Bureau International des Produsteurs internaţională d`Assurances ce reuneşte et de Reassurances). În luna iunie 2001. 12 . deşi este stipulată clar în legea asigurărilor şi anume doar a primelor la asigurările de persoane altele decât de viaţă (de accidente). AMENINŢĂRI 1 Deductibilitatea fiscală a primelor este recunoscută doar selectiv de Ministerul Finanţelor Publice.1asig.2000” – Autoritatea de Supraveghere a Activităţii de Asigurare şi Reasigurare din România (CSA). organism independent. De asemenea. prin care s-a înfiinţat Comisia de Supraveghere a Asigurărilor ( CSA).5 $/locuitor)13 www. adică suma anuală a primelor de asigurare ce revine în medie pe locuitor. această lege reglementează încetarea activităţii OSAAR din momentul în care CSA îşi începe activitatea. p. de 300. 2. neguvernamentală şi apolitică. II. a fost în România. control şi supraveghere a pieţei asigurărilor.asigurare. profesionale organizaţie ale asociaţiile naţionale intermediarilor în asigurări.reasigurare S. p10 6 7 10 . în România erau autorizate să funcţioneze 73 de societăţi de asigurări 7.

5. Activitatea promoţională a firmelor concurente 8 9 Dan Anghel Constantinescu. cât şi în viaţa societăţii în ansamblu.9 5.asigurare.reasigurare S.primm.„Asigurări şi reasigurări” ed. atât în viaţa oamenilor. la nivelul Capitalei numai 20% din bucureştenii majori deţineau poliţe de asigurare.ro 11 . 4 Paradoxal. românii cunosc mai puţine lucruri despre mecanismul de funcţionare al unui contract de asigurare decât cunoşteau cu peste 50 de ani în urmă. Tehnică Bucureşti www.predominanţa cererii pentru asigurările obligatorii Potrivit unui sondaj efectuat de Media Contoller Research Company în septembrie 2001.A. deşi riscul de producere a unor evenimente nedorite. . a crescut8. în Sc ASTRA Neînţelegerea rolului asigurării în societate şi în viaţa individului. pragul mileniului III.

UNSICAR. de clienţi în 2000 Reducerea nr.5 $ / locuitor)13. de clienţi în creştere pâna în 1999  creştera volumului de prime  volum mare de lichidităţi teritoriale Sc ASTRA nu delegare au de personalitate juridică  există responsabilitate la nivel teritorial  Nu există post de specialist de marketing la nivel de sucursale  Repartizarea bugetului între inităţile teritoriale  Reducerea nr. CSA Programul EDAS. Institutului  de asigurări relativ     de promovare şi cu clienţii ASTRA  AMENINŢĂRI  Deductibilitate fiscală selectivă a primelor de asigurare Interes asigurări Densitatea asigurărilor de 12.PUNCTE TARI PUNCTE SLABE  Unităţile Nu asigurarereasigurare S. de Asigurări.de poliţe încheiate în 2000   Buget mic alocat promovării Nefructificarea mijloacelor publicitate mai puţin costisitoare subscrise şi încasate   structură mobilă şi competentă relaţii extinse pe piaţa internaţională       reţea teritorială puternică membră AIRDC participă la IUMI şi IUAJ reprezentant al IMI în România resurse umane de înaltă clasă sistem de promovare detaliat şi explicit   motivarea personalului dispecerat SERVICE 24    ASTRA JURNAL Site-ul Www. Neînţelegerea rolului asigurărilor în societate Predominanţa cererii pentru asigurările obligatorii Activitea promoţională a firmelor concurente general scăzut faţă de 12 .Ro Campanii publicitate OPORTUNITĂŢI  Dezvoltarea mai accentuată a ramurii asigurarilor de bunuri  Dezvoltarea asigurarilor auto şi de bunuri în sectorul privat   Obligativitatea unor asigurări Noi produse se asigurări pe piaţa românească   Asigurarea auto „fără culpă” Cererea neelastică  Mari perspective de dezvoltate a pieţei asigurarilor în România  Colaborări cu UNSAR.  bonitate financiară    locul 5 în topul firmelor de asigurări Creşterea veniturilor din vânzări nr.A.Astrasig.

90 2.40 1.25 0.05 0.15 0.05 0. astrasig.05 1.40 0.15 1.10 0.30 0.30 2.84 0.30 1 0.de clienţi în 2000 Scăderea nr.20 0.15 0.15 0.05 0.50 0.05 0.00 0.60 0.10 2.90 Ki * Ni 3.30 1.10 0.60 0.05 0.90 2 0.195 13 .25 0.10 0.15 0.00 0.25 0.00 0.10 0.30 0.25 2.15 0.15 0.20 1.ro Campanii de promovare şi publicitate Buget mic alocat promovării Mijloace publicitare mai puţin costisitoare Din punct de vedere al personalului Resurse umane de înaltă clasă Sistem de promovare explicit Bună motivare a personalului Ansamblul sistemului Capacitatea comercială Capacitatea organizatorică Capacitatea promoţională Personal Ki 100 0.20 0.60 0.40 0.40 0. participă la IUMI şi IUAJ Unităţile teritoriale nu au personalitate juridică Nu există delegare de responsabilitate Nu există post de marketer la nivel local Repartizarea greoaie a bugetului Capacitatea promoţiomală a firmei Dispecerat cu clienţii Astra service 24 Astra jurnal www.435 0.30 0.reasigurare S.30 0.77 1.asigurare.8 0.05 Ni 4 4 3 3 4 4 2 2 4 3 4 3 1 1 2 2 4 3 4 4 1 2 4 3 4 3.05 0. crt A 1 2 3 4 5 6 7 8 B 1 2 3 4 5 6 7 8 C 1 2 3 4 5 6 D 1 2 3 A B C D Domeniu de analiză strategică şi factori interni Capacitatea comercială a firmei Volum mare de lichidităţi Bonitate financiară Locul 5 în topul firmelorde asigurări Creşterea numărului de clienţi Creşterea volumului de prime Creşterea veniturilor din vânzări Scăderea nr.00 0.40 3.90 1 0.60 2. de poliţe Capacitatea organizatorică a firmei Structură mobilă competentă Relaţii extinse pe piaţa internaţională Reţea teritorială puternică Membră AIDRC. Matricea evaluării factorilor interni Sc ASTRA Nr.10 0.15 0.15 0.25 0.60 1 0.10 0.25 0.80 3.A.25 0.15 0.

80 0.05 0.15 0.40 0.15 1.20 0.10 1.60 0.20 0.65 Ki * Ni 2.20 0.20 1.25 0.20 0.asigurare.20 0.reasigurare S.00 0. UNSICAR.20 0. CSA B Ameninţări 1 Deductibilitate fiscală selectivă a primelor de asigurare 2 Interes general scăzut faţă de asigurări 3 Densitatea asigurărilor 4 Neînţelegerea rolului asigurărilor în societate 5 Activitatea promoţională a firmelor concurente Amsamblul sistemului A Oportunităţi B Ameninţări Ki 100 0. Matricea evaluării factorilor externi Sc ASTRA Nr. Institutului de Asigurări.10 0.30 1.60 0.40 0.29 0.05 0.10 0.10 0.40 Ni 2 2 3 1 4 1 1 2 1 2 2 1 2 2.66 14 . crt Domeniu de analiză strategică şi factori externi A Oportunităţi 1 Dezvoltarea mai accemtuată a ramurii asigurărilor de bunuri 2 Mari perspective de dezvoltate a pieţei 3 Dezvoltarea asigurărilor de bunuri şi auto în sectorul privat 4 Asigurarea auto „fără culpă” 5 Obligativitatea unor asigurări 6 Asimilarea de noi produse de asigurari 7 Cerea neelastică 8 Colaborari cu Programul EDAS.95 1.10 0.15 1.20 0.00 0.65 0.30 0.A.10 0.25 0. UNSAR.15 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful