Analiza micromediului Analiza clienţilor

 Care sunt segmentele de piaţă deservite? (Câte şi care

segmente de piaţă?)  Descrierea segmentelor deservite (profilul clienţilor ţintă pe segmente de piaţă, după caracteristici socio-demografice sau comportamentale: vârstă, sex, numărul de membri ai familiei, ocupaţia, nivel de educaţie, stilul de viaţă, personalitatea, intenţia de achiziţie, frecvenţa utilizării etc.)

caracteristici etc. De exemplu. lărgeşte aria identificării concurenţilor. referindu-se la produse ce se pot substitui în consum/utilizare. firmele ce produc şi vând unt concurează cu cele care vând margarină. este cea mai “restrânsă” formă de identificare a concurenţilor.Analiza micromediului Analiza concurenţilor  Identificarea concurenţilor (direcţi şi indirecţi) ai firmei analizate: . două firme ce oferă produse ce se pot substitui.Concurenţa indirectă. Analiza se va face pentru cei mai importanţi competitori. se află în concurenţă. Astfel.Concurenţa directă. O companie se află în concurenţă cu alte companii ce oferă produse ce au aceleaşi funcţii. . .  Analiza puncte forte şi slabe ale principalilor competitori.

Model de analiză a capacităţii competitorilor Concurent Notorietate Calitatea produsului Preţul produsului Disponibilitatea produsului Cota de piaţă Concurentul 1 Concurentul 2 ……………… ****Pot fi utilizate şi alte criterii de analiză .

Analiza micromediului  Identificarea şi analiza principalilor furnizori  Identificarea şi analiza intermediarilor  Alte categorii de stakeholders .

Metode/Instrumente de culegere a datelor/informaţiilor necesare:  Studiul documentelor (tabele de date tipizate. statistici privind vânzările.Analiza mediului intern Scopul analizei potenţialului unei organizaţii este de a obţine evaluări detaliate şi oneste ale punctelor forte şi ale celor vulnerabile ale acesteia în calitatea sa de concurent pe piaţă. precum şi formularea de recomandări cu privire la corectarea punctelor slabe şi menţinerea punctelor forte.  Chestionarul. . documente financiar-contabile).  Observarea directă.  Interviuri.

crt. iar acestea se vor concentra pe cauze nu pe efecte. Puncte forte/Puncte slabe Termen de comparaţie Cauze Efecte …… …… ………… ………… ……… ………. vor fi identificate şi cauzele care le-au generat. nivelul planificat. realizările concurenţei. în sensul că. altele. deoarece în finalul analizei se vor stabili acţiuni viitoare pentru corectarea punctelor slabe. . **** Termenul de comparaţie ales poate fi: realizările unei perioade anterioare. pe lângă punctele forte/slabe. Nr. respectiv slabe ale firmei trebuie să fie una de tipul cauză-efect.Analiza mediului intern   Evidenţierea punctelor forte.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful