Analisa Ujian-Pra

Pencapaian Ujian-Pra

12 11

10

8

Bil Murid

6

4 3 2 2 1 1 2

0 Betul Semua Betul 4 Betul 3 Betul 2 Tahap Pencapaian Betul 1 Salah Semua

Peratus Tahap Pencapaian Ujian-Pra

Betul Semua 10%

Betul 4 5%

Betul 3 5%

Salah Semua 55%

Betul 2 15%

Betul 1 10%

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful