You are on page 1of 2

KONFERENCJA "BIOS, BIOGRAF, BIOGRAFIA.

CZOWIEK STAROYTNY W PERSPEKTYWIE BIOGRAFICZNEJ NA PRZESTRZENI WIEKW" ywoty wielkich postaci wiata antycznego poprzez wieki stanowiy niewyczerpane rdo inspiracji i byy odczytywane wedle paradygmatw, ktre zmieniay si wraz z tendencjami epok i uwarunkowaniami historycznymi. Sposb, w jaki patrzono na dan posta, niejednokrotnie ksztatowa si proporcjonalnie do wzrostu wiedzy na jej temat, ale take zmiany metod badawczych pozwoliy na formuowanie nowych hipotez i wyciganie odmiennych, zaskakujcych wnioskw. Pragniemy wsplnie przyjrze si metamorfozom, jakim ulegaa biografia i w jaki sposb zmienia si wizerunek wielkich postaci wiata staroytnego wraz z ponownymi odczytaniami ich yciorysw. Do udziau w konferencji zapraszamy wszystkich przedstawicieli rnych dziedzin szeroko pojtej humanistyki, ktrzy wraz z nami pragnliby zgbi ten temat, szuka w nim inspiracji i pouczenia. Na konferencj zapraszaj: Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu lskiego Polskie Towarzystwo Filologiczne Koo Katowice Koo Modych Klasykw Uniwersytetu lskiego PROGRAM KONFERENCJI DZIE I. 10:00 10:10 Otwarcie konferencji 10:10 10:30 Dr hab. prof. U Tadeusz Aleksandrowicz: Wprowadzenie STAROYTNI NA PRZESTRZENI EPOK 10:30 10:50 Mgr Ewa Kurek (U): Juliusz Cezar w redniowiecznej literaturze angielskiej 10:50 11:10 Mgr Monika Mansfeld (U): Sokrates, Platon, Arystoteles. Sylwetki filozofw prezentowane na kartach redniowiecznych komentarzy filozoficznych 11:10 11:30 Mgr Maciej Gadzicki (UJ): August - Karol - Bolesaw. Wzorzec swetoniaski a obraz wadcy u Einharda i Anonima zwanego Gallem 11:30 11:50 Aleksander Musia (UW): Aut ille aut iste alexander fuisse opinatur. Posta bohatera tytuowego w Le Roman dAlexandre autorstwa Aleksandra z Parya 11:50 12:10 Dyskusja 12:10 12:25 Przerwa regeneracyjna 12:25 12:45 Dr Iwona Somak (U): Posta Aleksandra Macedoskiego w przestrzeni jezuickiej dydaktyki rekonesans 12:45 13:05 ukasz Tomanek (U): Neque solum ad id pietatis officium Plato noster ceteros adhortatur. Wok postaci Platona w twrczoci Marsilia Ficina. 13:05 13:25 Jadwiga Jcz (UAM): Cesarz Klaudiusz. Literackie metamorfozy na przestrzeni wiekw 13:25 13:45 Dyskusja 13:45 14:00 Przerwa regeneracyjna STAROYTNI GRECY I BIOGRAFIE 14:00 14:20 Mgr Marcin Kurpios (UWr): Znaczenie elementu biograficznego u Tukidydesa na przykadzie ekskursu o Kilonie, Pauzaniaszu i Temistoklesie (I 126, 2-138) 14:20 14:40 Pawe Skowroski (U): Cyrus II Wielki w perspektywie Cyropedii Ksenofonta

14:40 15:00 Bartomiej Bednarek (UJ): Kobiety Eurypidesa, Eurypides Arystofanesa 15:00 15:20 Mgr Jakub Kuciak (UJ): Biografia Pittakosa z Mityleny autorstwa Diogenesa Laertiosa. Zbir legend i zmylonych opowieci czy wartociowe rdo historyczne? 15:20 15:40 Dyskusja

DZIE II. 10:00 10:20 Prof. zw. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak (U): Biografia, autobiografia, epitafium i autoepitafium w perspektywie genologicznej OBRAZY Z CZASW PRZEOMW 10:20 10:40 Dr Patrycja Matusiak (U): Kartagiczyk, Punijczyk, Fenicjanin? Rozwaania wok obrazu Hannibala 10:40 11:00 Mgr Kamil Kopij (UJ): Kiedy Pompejusz Wielki zosta rzymskim Aleksandrem? 11:00 11:20 Mgr Paulina Pietrzyk (UJ): Biografie Cezara autorstwa Swetoniusza i Plutarcha jako rda dla analizy propagandy w De Bello Gallico 11:20 11:40 Mgr Micha Norbert Faszcza (UW): W cieniu Cezara. Tytus Labienus, antyczna biografistyka i nowoytne nurty badawcze 11:40 12:00 Kacper Kardas (U): CV na kamieniu? Problem statusu genologicznego Monumentu z Ankary 12:00 12:30 Dyskusja 12:30 12:45 Przerwa regeneracyjna CESARZ W OCZACH JEGO WSPCZESNYCH 12:45 13:05 Mgr Anna Magdalena Woek (UJ): Cesarz Klaudiusz w oczach biografw, historykw i wybitnych postaci swojej epoki. 13:05 13:25 Mgr Przemysaw Chudzik (UMK): Rola i znaczenie anegdot w antycznej biografii politycznej na przykadzie ywotw Cezarw Swetoniusza 13:25 13:45 Dr Adrian Szopa (UP): Elementy biograficzne w twrczoci panegirycznej Flawiusza Merobaudesa 13:45 14:05 Dyskusja 14:05 14:20 Przerwa regeneracyjna WYBRACY BOGW 14:20 14:40 Mgr Joanna Szwed-Kostecka (UJ): Kocham wszystkich witych, najbardziej jednak Pawa. ywot w. Pawa w pismach w. Jana Chryzostoma 14:40 15:00 Mgr Damian Kalitan (UJ): Antybiografia Aleksandra z Abonuteichos 15:00 15:20 Mgr Romuald urek (U): Orygenes. Dlaczego nie wity? 15:20 15:40 Adam Marcisz (U): Konstantyn Wielki nie taki wity jak go pisz 15:40 16:00 Dyskusja

16:00 Zakoczenie konferencji Obrady toczy si bd w sali Rady Wydziau Filologicznego w Katowicach przy placu Sejmu lskiego 1. Sala znajduje si na pitym pitrze budynku.