Ministerul Educaţiei,Cercetării,Tineretului şi Sportului FIŞĂ DE EVALUARE – NIVEL DE VARSTA (3-5 ani

)
Nume & prenume Data nastere An scolar Domeniul I. Limba si comunicare Caracteristica a)Inţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor verbale 1. Ia parte la discuţii; 2. Întreabă şi răspunde la întrebări simple; 3. Utilizează corect saluturile; 4. Ştie să se prezinte; 5. Transmite un mesaj simplu în cadrul jocului sau activităţilor de învăţare; 6. Îndeplineşte acţiuni simple, ca răspuns adecvat (verbal sau comportamental) la ceea ce i se spune; 7. Urmăreşte linia unei poveşti, concomitent cu imaginile din carte, ori ascultând povestea spusă sau citită de educatoare. b) Exprimarea orală 1. Pronunţă (relativ) corect sunetele limbii române; corectă din punct de 2. Recunoaşte şi numeşte sunetul iniţial dintr-un cuvant; vedere fonetic, lexical 3. Intuieşte sensul unui cuvânt în cadrul jocurilor, situaţiilor de invăţare; și sintactic 4. Utilizează cuvinte noi în contexte adecvate; 5. Manifestă initiaţivă în comunicarea orală şi interes pentru semnificaţia cuvintelor; 6. Alcatuieşte propoziţii simple despre obiecte şi fiinţe familiare, personaje din poveşti, aspecte ale vieţii sociale etc.. c) Creativitatea şi expresivitatea limbajului oral d)Capacitatea de a înţelege şi transmite intenţii, gânduri, semnificaţii mijlocite de limbajul scris - CITIRE 1. Reţine expresii rimate şi ritmate, recită poezii cu respectarea intonaţiei, ritmului, pauzei, în concordanţă cu mesajul transmis; 2. Realizează mini-dramatizări sau jocuri de rol pornind de la textul unei povestiri sau poezii, utilizând vorbirea dialogată, nuanţarea vocii, intonaţia, cu sprijinul educatoarei şi folosindu-se de indicaţiile sugerate de text. 1. Înţelege diferenţa dintre desen (imagine) şi scris; 2. Indică scrisul în cărţi, reviste, ziare, filme etc.; 3. Işi recunoaşte numele propriu oriunde îl întâlneşte; 4. Inţelege că o etichetă pusă pe un sertar/dulap/cutie etc. arată ce este înăuntru; 5. “Citeşte” un text pe baza unor succesiuni de imagini; 6. Face legătura între cuvintele pronunţate oral şi imaginile la care acestea se referă; 7. Ştie să manipuleze o carte (cum se deschide, cum se întorc paginile, să nu îndoaie foile, să nu o murdarească) 8. Recunoaşte (“citeşte”) în viaţa zilnică şi în jocurile de rol nume de magazine, etichete ale unor produse, indicatoare şi nume de instituţii simple; 9. Recunoaşte global şi contextual (ajutându-se de imagini) cuvinte sau simboluri din calendarul naturii, din catalog, din lista cu sarcini a copilului de serviciu etc.; 10. Işi compune propriul nume din literele unui alfabetar, din cuburi cu litere, din litere decupate şi lipite etc.; 11. Asociază sunetul cu litera corespondentă; 12. Arată cuvinte (chiar dacă nu le poate citi) care încep cu aceeaşi literă; 13. Joacă cu interes LOTO, DOMINO sau orice alt joc care implică recunoaşterea şi citirea unor semne, litere, cifre. e) Capacitatea de a înţelege şi transmite intenţii, gânduri, semnificaţii mijlocite de limbajul scris SCRIERE 1. Sortează, dintr-un grup de obiecte sau jucării, pe cele identice ori similare; 2. Sortează şi potriveşte diferite contururi; 3. Deosebeşte şi potriveşte după formă diferite litere şi cifre (iniţial, chiar fără a le cunoaşte semnificaţia) 4. Ştie cum se utilizează hârtia, creionul, creioanele colorate, creta etc.; 5. Execută elemente grafice elementare: trasare liberă, colorare; 6. Urmareşte perceptiv şi motric anumite trasee (ex.: labirintul); I (3)= comportament însuşit D (2) = în dezvoltare A (1)= comportament absent nota sem

Comportament

Page 1 of 5

de măsură 3. încurajaţi de educatoare.. 14. II. construi şi utiliza formele geometrice 1. 16. scrisori etc. 12.). întrebuinţând un vocabular adecvat Page 2 of 5 . Clasifică obiecte pe care se află simboluri (toate cuburile pe care există cifra "3". bile. Clasifică obiecte după criteriul mărimii. 10. dimineaţă/seară/prânz. Identifică şi numeşte primul şi ultimul element dintr-un şir de 5 elemente. 4.. Măsoară cu palma o lungime dată. dimineaţa mă trezesc.. începute. cifra cu numărul de obiecte . Precizează momentele temporale în funcţie de activităţi familiare (întâi mănânc. locuri ale participanţilor sau obiectelor într-un joc/context dat etc. Domeniul Ştiinţe a) Operaţii intelectuale 1. Numără de la 1 la 5 şi recunoaşte cifrele 1. adăugând ori scoţând 1 element (în intervalul 1-5). Pune în corespondenţă.). Spune care obiect e mai aproape sau mai departe. utiliza corect unităţile 2. Utilizează în cadrul jocurilor/activităţilor cartea de telefon şi/sau scrierea numerelor de telefon. reţetele. d) Capacitatea de a 1.). seara mă culc etc.. prin manipulare de obiecte. fie intreg numele pe diferite desene. 2. lângă colegul său etc. Măsoară lungimi cu ajutorul unor cuburi. creaţiile proprii (ex. cerculeţe.3. 10. listele. 5. Completează desene simple. creioane etc. Construieşte grupe de obiecte prin corespondenţă de unu la unu (până la 5 elemente) şi arată. 8.).. Clasifică obiecte după criteriul formei. astfel. apoi faci. luându-se pe sine ca reper. 11.). în jocurile de rol ori în alte tipuri de jocuri pentru a semnifica direcţii. 7. Măsoară cu pasul o distanţă dată. beţişoare. prematematice 2. care grupă are mai multe sau mai puţine obiecte. 11.). Ordonează obiecte după mărime (cel puţin 3 mărimi). Ordonează obiecte după lungime (cel puţin 3 lungimi). Trasează peste modelul punctat al literei de tipar sau cifrei. Spune unde se găseşte el în raport cu un anumit spaţiu/obiect din spaţiu (în cameră. Construieşte structuri de obiecte (mărgele. în afara camerei. 7. Utilizează propriul nume pentru a personalize lucrurile care-i aparţin. 4. 2. lucrări. 3. Utilizează repere cronologice în funcţie de ritmurile naturale: zi/noapte. Construieşte cercul şi pătratul folosind diferite obiecte (cuburi. filmul a fost scurt/lung etc. zilele săptămânii. apoi mă joc. etc. 8. Descoperă care cifră lipseşte în şirul dat (de la 1 la 5). 15..semnificaţii mijlocite de limbajul scris SCRIERE 7. 6. Compară două obiecte scoţând în evidenţă diferenţa dintre ele (care e mai mare şi care e mai mic etc. manipulare de jetoane. mărgele.2. 4. 13. lunile anului.4 şi 5 peste linii deja trasate. cruciuliţe. 8. Utilizează şi construieşte figuri (spaţii) deschise sau închise (forme neregulate ori regulate) utilizând diferite materiale. Pune în ordine evenimente (oral sau pe bază de imagini). jetoane etc. 18. 12. Trasează cifrele 1. litere etc.. trasare pe hârtie/caiet de matematică.). sub masă.: copilul va fi încurajat să scrie o literă. Utilizează. Ordonează obiecte după culoare (culoarea de bază şi cel puţin 2 nuanţe). 9.3. cuburi. anotimpurile etc. jetoane etc. să facem rândul. denumi. calendarele. se reduce la o mâzgăleală. Descoperă care sunt vecinii din dreapta sau din stânga ai unui număr din intervalul 1-5. plicurile sau cărţile poştale. Răspunde cu un comportament adecvat la îndemnuri de genul: acum aşteptăm. Selectează obiecte identice. boabe.2. 3. Clasifică obiecte după criteriul culorii. cu părţile care lipsesc. fâşii de hârtie. Recunoaşte cercul şi pătratul în mediul ambiant.4 şi 5. b) Capacitatea de înţelege şi utiliza numerele şi cifrele 1.. Trasează un cerc şi un pătrat trecând cu creionul peste o linie deja trasată/după model.. Identifică cercul şi pătratul dintr-o mulţime de alte forme geometrice.. c) Capacitatea de a recunoaşte. pe scaun.chiar dacă scrierea. 9.. 17. 5. florile pe care sunt scrise litere etc. Recunoaşte şi identifică după formă litere şi cifre şi le denumeşte. aranjându-le în perechi. săgeţi.) având modelul în faţă. 9. Compară duratele şi le apreciază verbal (o melodie mai lungă/mai scurtă. 6. 3. Construieşte un şir/o grupă de obiecte pe baza unui număr dat. la început. Efectuează operaţii de adunare şi scădere cu 1 element în limitele 1-5. în intervalul 1-5. întâi faci.

Adresează întrebări în legătură cu cele observate. cărţi. ninsoare. mai lung decât. cuburi etc.) . Găseşte utilitate tuturor obiectelor realizate. Ordonează jucăriile şi obiectele din ambient. Sesizează modificările materialelor în urma prelucrării lor (prin mototolire. Îşi exprimă impresiile şi trăirile proprii despre natură şi protejarea acesteia prin activităţi artistico-plastice. 4. la acţiuni practice de îngrijire. plantelor.d) Capacitatea de a utiliza corect unităţile de măsură întrebuinţând un 4. folosind un limbaj adecvat. etc. lipire.. rupere. Află care obiect este mai greu ori mai uşor. 5. 7. 5. Îşi exprimă opinia faţă de lucrarea proprie şi/sau faţă de lucrarea celorlalţi. 4. III.. Selectează şi foloseşte adecvat uneltele şi materialele. 3..). în limitele 1-5. animalelor. utilizând balanţe improvizate. plutire. precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea lui 1. 2. 3. Identifică caracteristicile anotimpurilor şi lunile corespunzătoare acestora. 6. viscol. reviste după criterii date de educatoare (în legătură cu aspectele de mediu cunoscute). 6. 2. manifestând creativitate în alegerea subiectelor. despre utilizarea de tehnici de lucru de b) Abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică 1.. Exprimă rezultatul obtinut în problemă prin utilizarea semnului =. practice. Efectuează operaţii simple de lucru (mototolire. Colectează materiale din natură.). scufundare etc. înnodare. Cunoaşte utilizarea calendarului.). Spune care activitate (eveniment) are loc: prima. întindere. Realizează lucrări originale. Interpretează date şi simboluri din care extrage informaţii (calendarul naturii.. Participă. Manifestă spirit cooperant în activităţile de grup . 4. tema dată. spălător. f) Capacitatea de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător. deşeuri (materiale refolosibile) şi le gaseşte utilitatea. conform temei propuse. Compune probleme simple. Respectă regulile de igienă individuală şi colectivă. Recunoaşte fenomene ale naturii (vânt. economice. scurt. plantelor. alături de adulţi.) folosindu-se de instrumente diferite. adecvate 4. răsucire fire textile. ocrotire şi protejare a mediului. 9. tunet etc. Utilizează banii (de „jucărie”) în cadrul jocurilor de rol.). uşor. 1. Selectează imagini. 3. Observă şi enumeră modificări apărute în viaţa omului. 6. Execută.). Manifestă stabilitate şi perseverenţă în activitate. individual şi în grup. istorice.1. Alege dintr-un grup de jetoane. Işi asumă responsabilităţi de îngrijire şi ocrotire a mediului. adulţi). cu greutăţi din cuburi. animalelor în funcţie de anotimp. îndoire a hârtiei/sârmei. la fel de lung ca. Page 3 of 5 . dimensiune etc. Spune ce se întâmplă înainte şi după un eveniment (activitate). Gaseşte rezolvarea problemei sprijinindu-se pe datele exprimate de o imagine. pe acelea care au înscrise cifrele corespondente numerelor utilizate în problema dată. Efectuează experienţe simple (dizolvare. 3. achiziţia de strategii 3. Se autoserveşte în situaţii simple care impun acest lucru (masă. culoare. rezolva probleme prin 2. dormitor. vocabular adecvat 5. gospodăreşti 2. 4. d) Deprinderi practic. 4.. Respectă regulile de convieţuire socială manifestând un comportament civilizat în relaţiile cu cei din jur (copii. 2. 5. e) Capacitatea de a 1. Denumeşte/identifică elemente locale specifice (obiective socio-culturale. 3. muzicale etc. Cunoaşte existenţa mai multor medii de viaţă şi factorii care le pot influenţa. cusut înaintea acului etc. Enumeră părţi componente ale corpului uman. 2.. 2. 8. religioase etc. activităţi etc. ploaie. Domeniul a) Cunoştinţe despre Om şi Societate materiale şi caracteristicile lor. înşirare a mărgelelor pe aţă/sârmă. Verbalizează acţiunile întreprinse. c) Simţ practic şi estetic 1.. 3. prin adăugarea/extragerea unui element. udare etc.). lung. ultima. g) Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din natură şi h) Deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător 1. Verbalizează activitatea de măsurare a obiectelor utilizând termenii adecvaţi (greu.. furtună.) în momentul producerii lor. 7. pietre. Descoperă elemente componente ale mediului înconjurător prin antrenarea tuturor organelor de simţ. mai uşor ca. Observă caracteristici ale materialelor din natură şi a celor sintetice (formă. 2. Denumeşte ustensile de lucru accesibile vârstei. colorare. tăiere a hârtiei. motivându-şi părerea. a doua. alte obiecte luate drept unitate de măsură. tabelul responsabilităţilor jurnalul grupei etc. 1.

). buretele. de comportare în 3. atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi g)Cunoaşterea unor elemente de istorie. rupere. pentru realizarea unor 2. Aplică culoarea pe suprafeţe date sau libere (cu pensula. culturale. 6. modelajului. Aplică reguli de utilizare a materialelor şi instrumentelor. 3. Manifestă încredere. Ziua Unirii. împreunarea capetelor prin lipire. religioase. Domeniul Estetic şi Creativ a)Deprinderi de lucru 1. creativităţii prin desen. e) Cunoaşterea şi 1. 5. modelaje 4. colegii. Manifestă toleranţă faţă de alţi copii care aparţin diferitelor confesiuni şi/sau categorii minoritare. istorice). adâncire. Se prezintă pe sine şi îşi prezintă membrii familiei. Manifestă spirit de echipă şi colaborează la realizarea unei teme/activităţi în comun. ghemul de aţă. 9.. aplatizare. Respectă promisiunile făcute. forme în mediul înconjurător.) . Participă la crearea cadrului estetic specific ambiental. Elaborează creaţii individuale şi colective cu şi fără temă dată. 5. animale. ţinând cont de aspectul lor şi de sentimentele pe care acestea le trezesc în sufletul copilului. 8. stropire etc. Respectă poziţia corectă a corpului faţă de suportul de lucru. mişcare circulară. colorare. 5. palma. 4. produse de patiserie simple etc. desene. picturi.pictură 4. pentru a reda imaginea unor obiecte (în desene individuale sau colective). linii. geografie. stropire. în diferite poziţi. 4. 7. plante. Cunoaşte şi aplică regulile de igienă personală. evenimente. 1. Îşi cunoaşte responsabilităţile în microgrupul din care face parte. Descrie lucrările proprii sau ale celorlalţi copii. Trasează linii în duct continuu. adâncire etc. 3. 7. 5. f) Trăsături pozitive voinţă şi caracter. şatmpilare. 2. picturii . Cunoaşte însemnele ţării. 3. Participă la prepararea unor salate. Acceptă diversitatea de opinii şi atitudini. Cunoaşte numele ţării de origine şi al localităţii natale. degetul. sinceritate. ghemotocul de hârtie. 3. Denumeşte materiale şi instrumente de lucru specifice desenului. Recunoaşte puncte. 6. 5. ştampila. Ilustrează povestiri. societate 4. Creează forme şi modele noi prin îmbinarea elementelor de limbaj plastic. Page 4 of 5 . spălatul suprafeţelor. Îşi apreciază propriul comportament în raport cu persoane. oameni cu mijloace specifice domeniului artistic. expresivităţii şi 2. Face distincţia între o zi obişnuită şi o zi de sărbătoare. culori. personaje şi situaţii cunoscute. c)Stimularea 1.). Descrie acţiuni specifice tehnicilor folosite. vecinii. Memorează evenimente şi le recunoaşte după anumite caracteristici. precum şi domiciliul. Participă la aranjarea şi servirea mesei . rupere. presare. religie 1. alte evenimente tradiţionale. Obţine efecte plastice prin combinarea culorilor sau alte tehnici (fuzionare. curaj în raport cu sine şi cu ceilalţi. 4. spălatul şi ştersul vaselor.d) Deprinderi practicgospodăreşti 3.). Utilizează corect instrumentele de lucru în exprimarea liberă a gestului grafic . IV. obiecte din mediul înconjurător 1. modelaj. astfel încât să asigure protecţia sănătăţii proprii şi a celorlalţi. 2. 3. Completează siluete desenate de educatoare. respectarea normelor 2. Îngrijeşte animale şi plante de casă. Cunoaşte şi respectă tradiţiile culturale naţionale şi minoritare. 7. Aplică tehnicile învăţate pentru realizarea unor combinaţii originale. spălatul fructelor/legumelor etc. decolrorare. tubul etc. Execută operaţii de curăţenie adecvate vârstei (ştersul prafului. 5. 6. Pregăteşte materialul de modelat prin frământare. frământare. 6. Acceptă şi respectă regulile de convieţuire în grup. presare. Respectă normele igienico-sanitare în toate situaţiile impuse de activităţile de acest gen. 4. apăsare. 5. b)Corespondenţa între diferitele elemente de limbaj plastic şi forme. peria. Foloseşte cuvinte şi expresii specifice activităţilor artistico-plastice (decorare. Modelează prin: mişcarea translatorie a palmelor faţă de planşetă. Dovedeşte autonomie în activitatea zilnică. Aşteaptă într-o situaţie dată. Descrie evenimente importante (Ziua naţională. prietenii. 2.

Recunoaşte fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale. Domeniul psihomotric Director. „La stânga !”. Îşi coordonează mişcările cu ritmul solicitat de educatoare. 3. Păstrează echipamentul în săculeţ individual. sunete ale unor obiecte din mediul apropiat etc. vorbit. pe grupe alternative. 6. 10. 1. 5. e)Capacitatea de 1. Respectă poziţia corectă pentru comenzile: „Drepţi !”. 5. evită să bea apă imediat după efort. 4. Este activ în jocurile în care este implicat şi participă la reuşita echipei. Execută corect acţiunile motrice învăţate (mers. Foloseşte un echipament adecvat la activităţile de educaţie fizică. Page 5 of 5 . târâre). 9. un exerciţiu fizic în număr crescut de repetări.pictură 6. „La dreapta !”. formelor. Comentarii: V. 2. cântece pentru copii. exprimare prin muzică 2. 2. independentă a 2. Diferenţiază auditiv timbrul sunetelor din mediul înconjurător (gălăgie. Parcurge o distanţă scurtă din ce în ce mai repede. Asociază mişcări adecvate. 3. 2. Acompaniază ritmic cântece cunoscute folosindu-se de percuţie naturală/obiecte sonore. nu aleargă cu gura deschisă etc. 4. Parinte Educatoare . jucării muzicale. cântecelor cunoscute (mişcări libere. Intuieşte sunetele înalte şi joase reprezentative pentru anumite onomatopee din natură. Diferenţiază auditiv şi reproduc intensitatea unor sunete din mediul înconjurător şi a sunetelor muzicale (tare-încet). 4. d)Capacitatea de receptare a lumii sonore şi a muzicii 1. 3. liniilor. Ascultă şi reproduce onomatopeic sunete din natură şi din mediul înconjurător. 4. deprinderilor însuşite 3. Cântă acompaniaţi de educatoare. 8. progresiv. Respectă poziţia corectă a corpului şi a segmentelor acestuia pentru comenzile de mers şi alergare (obişnuit şi în diferite variante).) şi al sunetelor muzicale. alergare. Cântă. Se raportează la un reper dat. Cunoaşte şi aplică reguli de igienă a efortului fizic (inspiră pe nas şi respiră pe gură. mers în echilibru. 5. cântat. Execută. Cântă cântece cunoscute în aranjamente armonico-polifonice (în dialog cu educatoarea. Diferenţiază auditiv şi reproduc durata unor sunete din mediul înconjurător şi a sunetelor muzicale (lungi-scurte). f)Cunoaşterea marilor valori ale creaţiei muzicale naţionale şi a)Deprinderi igienicosanitare necesare pentru menţinerea stării de sănătate b)Deprinderi motrice de bază şi aplicativutilitare 1. corespunzătoare vârstei şi preocupărilor sale. 1. Respectă regulile jocurilor de mişcare sau ale jocurilor sportive în care este implicat. 7.). Respectă regulile stabilite de comun acord în cadrul grupului. Exprimă stări afective sau comportamentale prin mişcare. c)Aplicarea 1. „Pe loc repaus !”. corespunzătoare vârstei şi preocupărilor sale. modelaj. în colectiv şi în grupuri mici. Răspunde adecvat din punct de vedere motric la o comandă dată . Descoperă semnificaţia lucrărilor din analiza culorilor. Ascultă cu plăcere fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale.expresivităţii şi creativităţii prin desen. Execută exerciţii fizice/dansuri cu numărarea timpilor sau cu repere spaţiale. linişte. în dialog sau în lanţ). 2. cu dezinvoltură. Execută corect mişcările diferitelor segmente ale corpului. 3. mişcări sugerate de ritm sau de textul cântecului).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful