Numele facultății: Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă Date de contact: Adresa: Bd. Mamaia Nr.

124 – etaj 2, sala E 31 Contanța 900527, România Telefon: 0241.551.105 Fax: 0241.618.372 e-mail: secretariatmecanica@univ-ovidius.ro web: http://imim.univ-ovidius.ro Scurta prezentare (maximum 6 fraze): Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă, prin programele de studii de licență și masterat aflate în derulare, prin colaborările academice, științifice sau economice desfășurate, cât și prin calitatea actului de învățământ oferit studenților, este conturată ca un centru de referință al învățământului superior tehnic din Constanța, fiind totodată puternic ancorată în realitățile tehnico-economice ale zonei dobrogene și ale regiunii sud-est de dezvoltare economică a României. Programele de licență și master oferite de către facultate reprezintă, fiecare pe un specific clar definit, puncte de plecare pentru o bună și temeinică pregătire profesională a absolvenților, astfel încât aceștia, prin cunoștințele, competențele și abilitățile acumulate, să fie capabili să răspundă cu succes condițiilor severe de pregătire și performanță impuse de importanți agenți economici din zonă, cum ar fi Șantierul Naval Constanța, Șantierul Naval din Mangalia, Șantierul Naval din Tulcea, Centrala nuclear-electrică din Cernavodă, agenți economici care, de altfel, reprezintă parteneri de bază ai facultații, prin bursele de studii oferite studenților, prin programele de practică organizate, sau prin colaborările științifice cu cadrele didactice ale facultății. Facultatea se bucură de un colectiv de cadre didactice, care, prin energia, entuziasmul, implicarea și pregătirea profesională dovedite, coordoneaza cu succes pregătirea studenților pe diferitele programe de studii. Ținem să precizăm că, în momentul de față, toate programele de studii existente în facultate sunt acreditate de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS. Facultatea oferă anual un număr de aproximativ 100 de absolvenți, repartizați pe 6 specializări de licența diferite și 4 de master, dintre care un procent de peste 80% reușesc să se încadreze, în primul an dupa absolvire, într-o unitate economică de profil.

2-5 fotografii reprezentative.com/46279085 Oferta educațională Programul de studiu: Energetică industrială Programul de studii: Licență Forma de învăţământ: Învățământ cu frecvență . activități student Video: http://vimeo.

Durata studiilor: 4 ani Număr de credite: 240 Acreditare: Acreditată ARACIS Programul de studiu: Autovehicule rutiere Programul de studii: Licență Forma de învăţământ: Învățământ cu frecvență și Învățământ cu frecvență redusă Durata studiilor: 4 ani Număr de credite: 240 Acreditare: Acreditată ARACIS Domeniul de studiu: Utilaje și instalații portuare Programul de studii: Licență Forma de învăţământ: Învățământ cu frecvență Durata studiilor: 4 ani Număr de credite: 240 Acreditare: Acreditată ARACIS Domeniul de studiu: Ingineria sudării Programul de studii: Licență Forma de învăţământ: Învățământ cu frecvență Durata studiilor: 4 ani Număr de credite: 240 Acreditare: Acreditată ARACIS Domeniul de studiu: Sisteme și echipamente navale Programul de studii: Licență Forma de învăţământ: Învățământ cu frecvență Durata studiilor: 4 ani Număr de credite: 240 Acreditare: Acreditată ARACIS .

Domeniul de studiu: Inginerie economică în domeniul mecanic Programul de studii: Licență Forma de învăţământ: Învățământ cu frecvență și Învățământ cu frecvență redusă Durata studiilor: 4 ani Număr de credite: 240 Acreditare: Acreditată ARACIS Domeniul de studiu: Optimizarea tehnologiilor portuare şi a funcţionării utilajelor Programul de studii: Masterat Forma de învăţământ: Învățământ cu frecvență Durata studiilor: 3 semestre Numar de credite: 90 Acreditare: Acreditată ARACIS Domeniul de studiu: Calitate şi certificare în construcţiile sudate Programul de studii: Masterat Forma de învăţământ: Învățământ cu frecvență Durata studiilor: 3 semestre Numar de credite: 90 Acreditare: Acreditată ARACIS Domeniul de studiu: Ingineria şi managementul sistemelor şi echipamentelor navale Programul de studii: Masterat Forma de învăţământ: Învățământ cu frecvență Durata studiilor: 3 semestre Numar de credite: 90 Acreditare: Acreditată ARACIS Domeniul de studiu: Ingineria şi managementul sistemelor de producţie Programul de studii: Masterat .

se desfăşoară în sesiunea septembrie 2012. pentru ciclul de studii de licenţă. astfel: (1) Ierarhizarea candidaţilor se face în limita numărului de locuri. (2) În caz de medii egale pe ultimul loc la studii fără taxă sau cu taxă.Forma de învăţământ: Învățământ cu frecvență Durata studiilor: 3 semestre Numar de credite: 90 Acreditare: Acreditată ARACIS Perioada de inscriere: Iulie 2013 Tematica probelor de concurs: Concursul de admitere. astfel: (1) Ierarhizarea candidaţilor se face în limita numărului de locuri. pentru ciclul de studii de masterat. (2) În caz de medii egale. se desfăşoară sub formă de concurs de dosare. în ordinea descrescătoare a mediei la examenul de bacalaureat. departajarea candidaţilor la admiterea la studii de masterat se face în funcţie de nota obţinută la examenul de diplomă la proba 1 (evaluarea cunoştinţelor teoretice şi de specialitate). Concursul de admitere. în ordinea descrescătoare a mediei la examenul de diplomă. . sub formă de concurs de dosare. departajarea candidaţilor se face în baza următoarelor criterii aplicate în această ordine: Criteriul 1– nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: matematică sau fizică sau chimie în această ordine. Criteriul 2– nota obţinută la examenul de bacalaureat la limba română.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful