SULIT

BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN MELUKIS POSTER ANTIDADAH KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH PERINGKAT DAERAH JASIN 2009 Kategori 1 – Sekolah Rendah Gubahan/ Komposisi /Olahan (30m) Warna Bebas (20m)

Bil

Kod Nombor Peserta

Tema (15m)

Ilustrasi (25m)

Kemasan (10m)

Jumlah Markah

Tandatangan Hakim : …………………………………………………………. ( ) BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN MELUKIS POSTER ANTIDADAH KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH PERINGKAT DAERAH JASIN 2009 Kategori 2 – Menengah Rendah Gubahan/ Komposisi /Olahan (30m) Warna Bebas (20m)

SULIT

Bil

Kod Nombor Peserta

Tema (15m)

Ilustrasi (25m)

Kemasan (10m)

Jumlah Markah

Tandatangan Hakim : …………………………………………………………. ( ) BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN MELUKIS POSTER ANTIDADAH KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH PERINGKAT DAERAH JASIN 2009 Kategori 3 – Menengah Atas Gubahan/ Komposisi /Olahan (30m) Warna Bebas (20m) SULIT Bil Kod Nombor Peserta Tema (15m) Ilustrasi (25m) Kemasan (10m) Jumlah Markah .

Tandatangan Hakim : …………………………………………………………. ( ) BORANG PEMARKAHAN PERSEMBAHAN NASYID ANTIDADAH KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH PERINGKAT DAERAH JASIN 2009 NOMBOR GILIRAN : 1 2 3 4 5 16 17 18 19 20 ASPEK YANG DINILAI 6 21 7 22 8 23 9 24 10 25 11 26 12 27 13 28 14 29 SULIT 15 30 MARKAH PENUH MARKAH DIPEROLEHI JUMLAH MARKAH . ( ) BORANG JUMLAH MARKAH KESELURUHAN PERTANDINGAN MELUKIS POSTER ANTIDADAH KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH PERINGKAT DAERAH JASIN 2009 Kategori ____ SULIT Bil Kod Nombor Peserta / Nama Peserta Sekolah 1 Hakim 2 3 Jumlah Markah Kedudukan Tandatangan Ketua Hakim : ………………………………………………………….

MUZIK DAN KREATIVITI 6. SUARA Kesepaduan Suara solo Nada (pitch) Suara ramai 4.1. LAGU Irama nasyid kontemporari 3. LIRIK Isi / Tema Bahasa Kesinambungan 2. PERSEMBAHAN Gaya persembahan Ekspresi Keceriaan Disiplin 5. BONUS Ciptaan sendiri Kepelbagaian irama Keseragaman lagu dan irama JUMLAH MARKAH KESELURUHAN 20 25 25 15 10 5 Tandatangan Hakim : ………………………………………………………… ( ) SULIT BORANG PEMARKAHAN PERSEMBAHAN BORIA ANTIDADAH KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH PERINGKAT DAERAH KUDAT 2013 Lawak/Sketsa (30m) NAMA SEKOLAH Mesej (15m) Persembahan (15m) Mesej Lagu (20m) Persembahan (70m) Suara Kreativiti Keseragaman Lagu (15m) (15m) (20m) Penalti (-5m) Jumlah Markah .

( ) SULIT BORANG PEMARKAHAN PERSEMBAHAN DIKIR BARAT ANTIDADAH KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH PERINGKAT DAERAH JASIN 2009 NOMBOR GILIRAN : 1 2 3 4 16 17 18 19 Bil 5 20 6 21 7 22 8 23 9 24 10 25 11 26 12 27 13 28 14 29 15 30 JUMLAH MARKAH ASPEK YANG DINILAI JUARA Kemerduan suara Pantun dan mesej (rima dan urutan) Lagu dan kebolehan membawa lagu Gaya Persembahan TUKANG KARUT Isi / Mesej Pemilihan dan kebolehan membawa lagu Pantun Gaya Persembahan dan Penyampaian SUARA RAMAI (AWAK-AWAK) 01 02 03 MARKAH PENUH 25 10 05 05 05 30 10 08 06 08 20 MARKAH DIPEROLEHI .Tandatangan Hakim : ………………………………………………………….

DISIPLIN DAN GAYA PAKAIAN JUMLAH MARKAH KESELURUHAN 10 10 15 05 05 05 10 Tandatangan Hakim : …………………………………………………………. ( ) SULIT BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN DEKLAMASI SAJAK ANTIDADAH KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH PERINGKAT DAERAH JASIN 2009 Kategori : Sekolah Rendah Bil Nama Peserta Sekolah Teknik (25m) Gaya (25m) Nada (25m) Suara (25m) Jumlah Markah .04 05 Kesepaduan suara Keseragaman gaya dan semangat MUZIK Kemahiran bermain alat muzik Kombinasi bunyi antara alat-alat Kesesuaian rentak dengan lagu PAKAIAN.

( ) BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN DEKLAMASI SAJAK ANTIDADAH KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH PERINGKAT DAERAH JASIN 2009 Kategori : Sekolah Menengah Bil Nama Peserta Sekolah Teknik (25m) Gaya (25m) Nada (25m) Suara (25m) SULIT Jumlah Markah Tandatangan Hakim : …………………………………………………………. ( ) BORANG PEMARKAHAN PERSEMBAHAN e-PPDa ANTIDADAH KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH PERINGKAT DAERAH JASIN 2009 ISI KANDUNGAN – 20% SULIT .Tandatangan Hakim : ………………………………………………………….

( ) BORANG PEMARKAHAN PERSEMBAHAN e-PPDa ANTIDADAH KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH PERINGKAT DAERAH JASIN 2009 SUMBER PEROLEHAN BAHAN – 20% SULIT .NOMBOR GILIRAN KESESUAIAN TAJUK DENGAN TEMA (5 %) SKOP ISI (5 %) OLAHAN ISI (5 %) KETEPATAN FAKTA (5 %) JUMLAH (20%) Tandatangan Hakim : ………………………………………………………….

( ) BORANG PEMARKAHAN PERSEMBAHAN e-PPDa ANTIDADAH KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH PERINGKAT DAERAH JASIN 2009 PAPAN CERITA – 10% SULIT .NOMBOR GILIRAN SUMBER BAHAN TERKINI (5 %) KEASLIAN BAHAN SUMBER BAHAN TEMPATAN RUJUKAN (5 %) (5 %) (5 %) JUMLAH (20%) Tandatangan Hakim : ………………………………………………………….

( ) BORANG PEMARKAHAN PERSEMBAHAN e-PPDa ANTIDADAH KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH PERINGKAT DAERAH JASIN 2009 REKABENTUK SLAID – 15% SULIT .NOMBOR GILIRAN LAKARAN PERANCANGAN PERANCANGAN REKABENTUK PEROLEHAN PEROLEHAN SLAID SUMBER SUMBER (3 %) (3 %) (4 %) JUMLAH (20%) Tandatangan Hakim : ………………………………………………………….

NOMBOR GILIRAN KESAN MESRA INTERAKSI KHAS KEHARMONIAN PENGGUNA KONSISTENSI JUMLAH (3%) (3%) (3%) (3%) (3%) (15%) Tandatangan Hakim : …………………………………………………………. ( ) BORANG PEMARKAHAN PERSEMBAHAN e-PPDa ANTIDADAH KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH PERINGKAT DAERAH JASIN 2009 ELEMEN MULTIMEDIA – 15% SULIT .

NOMBOR GILIRAN TEKS (3%) ANIMASI (3%) BUNYI (3%) VIDEO (3%) GRAFIK (3%) JUMLAH (15%) .

( ) BORANG PEMARKAHAN PERSEMBAHAN e-PPDa ANTIDADAH KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH PERINGKAT DAERAH JASIN 2009 PERSEMBAHAN PEMBENTANGAN – 20% NOMBOR GILIRAN KEMAHIRAN MEMANIPULASI BAHAN (3%) KELANCARAN PENYAMPAIAN (3%) KEMAHIRAN PENGGUNAAN BAHASA (3%) KESEPADUAN PERSEMBAHAN DENGAN BAHAN (3%) GAYA PERSEMBAHAN (3%) KREATIVITI PERSEMBAHAN (3%) SULIT PENGGUNAAN MASA (2%) JUMLAH (20%) .Tandatangan Hakim : ………………………………………………………….

Tandatangan Hakim : …………………………………………………………. ( ) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful