Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009

GARIS PANDUAN DAN SYARAT KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH

1.

PENDAHULUAN Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah merupakan salah satu program melibatkan murid anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia yang dilaksanakan di peringkat sekolah,daerah,negeri dan kebangsaan dalam usaha melahirkan murid yang berpengetahuan dan berkemahiran menolak ancaman dadah dan gejala sosial lainnya. Program ini perlu diteruskan dengan memantapkan lagi aktiviti-aktiviti yang dijalankan untuk memberi impak yang lebih dengan penglibatan murid yang lebih menyeluruh. Ini adalah selaras dengan Dasar dan Matlamat Pendidikan Pencegahan Dadah Kementerian Pelajaran Malaysia ke arah merealisasikan “Sekolah Bebas Dadah” menjelang tahun 2012.

2.

RASIONAL 2.1 Murid merupakan aset dan sumber tenaga manusia untuk masa depan negara yang perlu dibangunkan sesuai dengan kehendak dan keperluan aspirasi negara. 2.2 Murid adalah golongan yang mempunyai potensi untuk dibangunkan dan dikembangkan diri mereka ke arah pembentukan anggota masyarakat yang dinamik dan progresif. 2.3 Kekuatan dalaman para murid seperti daya juang, ketahanan dan keyakinan diri serta daya saing boleh dipupuk secara positif dan rasional melalui Program Pendidikan Pencegahan Dadah yang terancang dan bersepadu.
Unit Pendidikan Pencegahan Dadah, 1 Bahagian Sekolah,Kementerian Pelajaran Malaysia

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009

3.

TEMA “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH”

4.

MATLAMAT Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah adalah bertujuan mengukuhkan lagi minda dan sikap antidadah di kalangan murid melalui persembahan kepelbagaian bakat murid.

5.

OBJEKTIF 5.1 5.2 Mempertingkatkan lagi pengetahuan dan kesedaran murid di semua peringkat tentang bahaya dadah. Menggunakan aktiviti kesenian sebagai medium untuk menggalakkan penyertaan murid dalam proses pembelajaran dan pendidikan bersepadu secara langsung dan tidak langsung berhubung dengan pendidikan pencegahan dadah. 5.3 Mencungkil dan menyuburkan bakat serta potensi yang ada di kalangan murid ke arah perkembangan yang lebih positif dan membina serta dapat menghindari diri dari bahaya dadah.

6.

KUMPULAN SASARAN 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Murid Prasekolah Murid sekolah rendah Murid sekolah menengah Para pendidik/guru Kakitangan sekolah Ibu bapa dan ahli masyarakat

7.

PELAKSANAAN Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah dilaksanakan secara menyeluruh merangkumi peringkat-peringkat berikut :7.1 7.2 Sekolah secara keseluruhannya Daerah/Bahagian/Jajahan/Zon
Unit Pendidikan Pencegahan Dadah, 2 Bahagian Sekolah,Kementerian Pelajaran Malaysia

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009

7.3 7.4 8.

Negeri Kebangsaan

SYARAT-SYARAT TAMBAHAN 8.1 Syarat penyertaan individu mestilah disertakan bersama salinan kad pengenalan/surat beranak yang telah disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. 8.2 Setiap penyertaan dilarang sama sekali menggambarkan / menggunakan unsur-unsur negatif seperti jarum suntikan, tengkorak, rokok dan tepung ( menyerupai dadah ). 8.3 Setiap peserta hanya dibenarkan mengambil bahagian dalam SATU ACARA SAHAJA ( Contoh: Seorang murid yang mengambil bahagian dalam persembahan Dikir Barat tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam Deklamasi Sajak dan sebaliknya termasuk acara-acara lain. 8.4 Setiap pasukan yang mengambil bahagian dalam acara seperti senikata/lirik/skrip 8.5 semasa pendaftaran kontingen kepada Dikir pihak

Barat, Nasyid, Boria dan Deklamasi Sajak mesti menyerahkan 6 salinan penganjur (pengelola persembahan ).( Arial 12. /1.5 jarak) Pengukuhan Mesej Persembahan 8.5.1 Bagi acara Persembahan Dikir Barat Antidadah, Persembahan Nasyid Antidadah, dan Persembahan Boria Antidadah, selepas persembahan, setiap pasukan (ketua pasukan) hendaklah menerangkan mesej yang terkandung dalam persembahan mereka ( melalui lirik, senikata atau lakonan/sketsa ) kepada penonton. 8.5.2 Kandungan mesej boleh terdiri daripada pengajaran yang boleh dipetik daripada persembahan tersebut dan juga pesanan/nasihat kepada para penonton.

Unit Pendidikan Pencegahan Dadah, 3 Bahagian Sekolah,Kementerian Pelajaran Malaysia

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009

8.5.3 Masa yang diperuntukkan untuk menerangkan mesej adalah 3 minit sahaja. 8.5.4 Penerangan mesej selepas setiap persembahan bertujuan untuk mengukuhkan lagi minda dan sikap anti dadah di kalangan penonton.

Unit Pendidikan Pencegahan Dadah, 4 Bahagian Sekolah,Kementerian Pelajaran Malaysia

PENDAHULUAN Nasyid adalah satu persembahan berkumpulan yang menyampaikan mesej Pendidikan Pencegahan Dadah berunsurkan keagamaan. 3. SYARAT PERTANDINGAN 5. KUMPULAN 4. Memberi peluang kepada murid menunjukkan bakat dan kebolehan mereka. 2.3 3.w.1 Tema Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.2 Menyampaikan mesej anti dadah melalui aktiviti berunsur keagamaan.Kementerian Pelajaran Malaysia . Melalui persembahan nasyid penerapan nilai-nilai Islam dapat diketengahkan melalui puji-pujian kepada Allah s.1 3.t. 5. 4. 5 Bahagian Sekolah.Tingkatan Enam Atas). MATLAMAT Merealisasikan Sekolah Bebas Dadah Menjelang 2012 3. menyeru manusia berakhlak mulia dan menyeru manusia ke jalan yang benar.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 PERSEMBAHAN NASYID KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 1. OBJEKTIF 3.1 Murid Sekolah Menengah (Tingkatan Peralihan .4 Melahirkan murid bersih dadah dan berakhlak mulia. Melibatkan lebih ramai murid dalam aktiviti pendidikan pencegahan dadah.

2.Kementerian Pelajaran Malaysia .1 Penyertaan Kumpulan nasyid hendaklah tidak lebih daripada 15 orang murid keimanan.2. Persembahan yang melebihi masa yang ditetapkan akan dipotong dua (2) markah.3 Pasukan yang menggunakan lebih dari tiga jenis alat muzik akan ditolak lima markah (muzik). Setiap jenis alat yang dipilih tidak terhad bilangannya.1 Irama Lagu Irama Lagu Kontemporari berunsur nilai Islam. bonggo. marakas. Penggunaan alat muzik elektronik adalah tidak dibenarkan. 6 Bahagian Sekolah. 5. Markah permulaan diambil kira setelah pasukan memulakan nasyid (memulakan lagu). seperti yenkee (Gendang Turki). Setiap pasukan dibenarkan menggunakan tidak lebih dari tiga (3) jenis alat muzik (perkusi).2 Alat Muzik Alat muzik yang digunakan adalah jenis perkusi. perempuan atau lelaki sahaja (tidak bercampur) termasuk pemuzik. shaker dan seumpamanya. tamborin.2 Irama/ Melodi 5.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH” 5. 6. rebana. 5. Penggunaan sama ada satu jenis. congga. 6. kompang. dua atau tiga jenis alat muzik akan diberi 5 markah sahaja.2. Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. 5.2.4 Maksimum 8 mikrofon.erti patriotik atau keagamaan.2 Masa Persembahan Masa persembahan ialah 15 minit sahaja.

Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.5.7.3 Lagu Pilihan Berunsur nilai murni Islam.5. erti keimanan.Kementerian Pelajaran Malaysia . 6.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 6. Walau bagaimanapun ucapan Selawat atas Nabi Muhammad (S.2 Persembahan lagu pilihan boleh menggunakan lirik Bahasa Arab atau Bahasa Inggeris.6 Lagu 6. patriotik atau keagamaan.5.5.W) adalah dibenarkan.5.5 Lagu Wajib Hendaklah berunsurkan Tema Pendidikan Pencegahan Dadah Tahun semasa “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH” 6.3 Sekiranya menggunakan Bahasa Arab atau Bahasa Inggeris terjemahan dalam Bahasa Melayu perlu disediakan.A.4 Setiap pasukan hendaklah mempersembahkan dua (2) lagu iaitu satu (1) lagu wajib dan satu (1) lagu pilihan. 6. 6.4 Kedua-dua lagu berirama kontemporari dan seni kata (lirik) mestilah ciptaan sendiri.7.3 Kostum Mengikut kesesuaian persembahan tetapi tidak melanggar tatasusila dan tidak menjolok mata. 7 Bahagian Sekolah. 6.4 Lirik Lagu 6. Semua salinan lirik lagu wajib dan pilihan perlu diserahkan kepada urusetia pertandingan sebelum pertandingan dimulakan. pasukan hendaklah menggunakan lirik lagu dalam Bahasa Melayu sepenuhnya. 6. 6.1 Semasa membuat persembahan lagu wajib.

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 7. BIDANG Suara – Kesepaduan. 6. 2. 5. suara solo dan pitch (nada) suara ramai Lagu – irama nasyid kontemporari Lirik – isi. 7. keceriaan (pakaian dan solekan) dan disiplin Muzik Kreativiti Bonus – (ciptaan sendiri/kepelbagaian irama/keseragaman lagu dan irama) JUMLAH MARKAH 25 25 20 15 05 05 05 100 7. 3.1 Pemarkahan dibahagikan kepada tujuh bahagian. bahasa dan kesinambungan Persembahan – gaya persembahan.3 Jika terdapat persamaan markah maka penentuan pemenang hendaklah dirujuk kepada markah isi lirik yang tertinggi. Keputusan hakim adalah muktamad. ekspresi. 7. 8 Bahagian Sekolah.2 Persembahan akan diadili oleh lima orang hakim termasuk ketua hakim. Jika masih lagi berlaku persamaan hendaklah dirujuk kepada markah “persembahan” dan begitulah seterusnya jika masih berlaku persamaan. Jika masih lagi berlaku persamaan panel hakim dibenarkan membuat satu keputusan yang muktamad. BIL 1.Kementerian Pelajaran Malaysia . PERSEMBAHAN DIKIR BARAT KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. PEMARKAHAN 7. 4.

OBJEKTIF 3. sekali gus menyelamatkan diri mereka daripada terjebak dengan dadah.3 Menyampaikan mesej Pendidikan Pencegahan Dadah melalui aktiviti seni di luar bilik darjah. KUMPULAN SASARAN Murid Sekolah Menengah Kerajaan dari Tingkatan Peralihan hingga Tingkatan Enam Atas. PENDAHULUAN Dikir Barat adalah satu bentuk kesenian yang popular di kalangan masyarakat Pantai Timur Semenanjung Malaysia dan berasal dari negeri Kelantan. Mengembangkan bakat dan potensi yang sedia ada di kalangan murid. 3. 9 Bahagian Sekolah. 3. 2.1 Menggalakkan murid melibatkan diri dalam aktiviti Pendidikan Pencegahan Dadah. Persembahan kesenian ini dapat mengumpulkan lebih ramai peminat dan boleh digunakan sebagai medan penyampaian mesej termasuk mesej “anti dadah” melalui Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah.2 Mempertingkatkan lagi kesedaran di kalangan murid dan seluruh anggota masyarakat tentang bahaya dadah.Kementerian Pelajaran Malaysia . 3. MATLAMAT Merealisasikan Sekolah Bebas Dadah Menjelang Tahun 2012.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 1. PESERTA Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.4 4. 3. 5.

ALAT MUZIK Alatan muzik yang dibenarkan tidak melebihi daripada alatan di bawah :a. TEMA : “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH” 7.4 6. 5. Bagi setiap kumpulan dikir pesertanya adalah terdiri daripada lelaki sahaja atau perempuan sahaja.3 Pemain Muzik tidak melebihi 5 orang.3 Karut Matang / Bebas / Kreatif 10 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Gong/Kelawak d.2 Lagu Juara Lagu-Lagu Tukang Karut 8.1 Karut Perlahan (Yen Ki) 8.2. PERSEMBAHAN Persembahan Dikir Barat hendaklah mengandungi perkara di bawah :8. Marakas 8.1 8. Jumlah peserta keseluruhan ialah seramai 20 orang.2 Karut Cepat (Karut Kelantan) 8.2. Rebana Ibu b.Kementerian Pelajaran Malaysia .2 5.1 Ahli Dikir tidak melebihi 15 orang termasuk seorang Juara Dikir dan seorang Tukang Karut. Rebana Anak c.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 5.2. Bahagian Sekolah. 5. Mong/Canang e.

dasar kerajaan (kecuali untuk menerangkan kebaikan dan faedah kepada rakyat). hal-hal agama (kecuali yang bermaksud mengajak berbuat baik) dan hal-hal yang sensitif. 10.2 Tema persembahan dalam Dikir Barat sama ada dalam pantun. 10.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 8. Bahagian Sekolah.2.Kementerian Pelajaran Malaysia . Para peserta dilarang sama sekali menyentuh soal-soal politik. BAHASA 9. 10.4 Para peserta tidak dibenarkan sama sekali menyentuh perkara-perkara yang berkaitan dengan institusi istana sama ada berkaitan dengan rajaraja. keluarga di raja dan hak keistimewaan raja-raja. 9. lagu ataupun karut hendaklah mengenai Pendidikan Pencegahan Dadah. para peserta dilarang menyentuh maruah sesuatu bangsa dan negara. 9.3 Peserta dilarang sama sekali menggunakan kata-kata yang sensitif dan boleh menyentuh atau menyinggung perasaan mana-mana pihak terutaman pasukan lawan. gerak geri yang melampau yang boleh menimbulkan 11 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. gelar-menggelar dan sindirsindiran tajam adalah dilarang sama sekali.2 Peserta dilarang menggunakan perkataan-perkataan yang berunsur lucah. 10.1 10.4 Kata-kata yang menyentuh soal-soal peribadi.1 Semua persembahan dikir hendaklah dalam Bahasa Melayu.4 Penutup / Irama Wau Bulan 9.5 Kandungan isi dikir juga tidak dibenarkan menyentuh perkara-perkara yang menjadi rahsia negara.3 Jika menggambarkan peristiwa-peristiwa di peringkat antarabangsa. perkauman. 10.6 Para peserta dilarang daripada menunjukkan perlakuan-perlakuan yang kurang sopan. ETIKA PERSEMBAHAN 10. 9.

2 12. PENGHAKIMAN 12. 13.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 kemarahan atau gerak laku yang boleh didaftarkan sebagai lambang perlakuan seks atau seumpamanya dan perlakuan yang melambangkan unsur-unsur anti negara. 12. Walau bagaimanapun pakaian itu hendaklah yang bersesuaian dengan persembahan dan tidak menjolok mata.Kementerian Pelajaran Malaysia . Bahagian Sekolah.3 13 Sebuah panel hakim mengandungi 5 orang termasuk Ketua Hakim Seorang hakim akan menghakimi keseluruhan persembahan (100%) Keputusan panel hakim adalah muktamad PEMARKAHAN Markah-markah akan diberi kepada perkara-perkara seperti tersebut di atas. penghayatan dan kelancaran 13.2 Tukang Karut = 5 markah 30 markah = = 25 markah 10 markah 5 markah 5 markah Pantun dan mesej ( rima dan urutan ) = (mengawal tempo dan ‘key’ suara yang merangkumi pelbagai 12 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.1 12. PAKAIAN Semua peserta boleh memakai pakaian seragam pasukan masing-masing dengan warna dan corak bebas mengikut pilihan pasukan. Dikir Barat sebagai seni persembahan rakyat Melayu berkumpulan di mana Tukang Karut dan Tok Juara adalah orang penting dalam kumpulan tersebut.1 Juara Kemerduan suara Lagu dan kebolehan membawa lagu melodi) Gaya persembahan. 11.

5 Suara Ramai (Awak-Awak) Kesepaduan suara Keseragaman gaya dan semangat Muzik Kemahiran bermain alat muzik Kombinasi bunyi antara alat-alat Kesesuaian rentak dengan lagu yang dibawa Pakaian.1. disiplin dan gaya pakaian JUMLAH BESAR = = 10 markah 10 markah 15 markah 10 markah ---------------100 markah ========= 14. PANDUAN PEMARKAHAN DIKIR BARAT 14.3 13.3 Pasukan yang membawa atau menggunakan lebih daripada 5 alat muzik akan ditolak 5 markah.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 - Isi/Mesej Pemilihan lagu dan kebolehan membawa lagu-lagu Pantun Gaya persembahan dan penyampaian = = = = 10 markah 8 markah 6 markah 6 markah 20 markah 13.2 13. Pasukan yang tidak mengikut peraturan-peraturan lain yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur juga akan 13 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.2 14. Bahagian Sekolah. 14.1.Kementerian Pelajaran Malaysia .1 Kesalahan (Markah Ditolak) 14.1 Pasukan yang mempunyai lebih daripada 15 orang pendikir akan ditolak 5 markah bagi setiap orang.1.

menyindir dan sebagainya (1 hingga 5 markah) 14.1.5 14. Bahagian Sekolah. Masa dan markah mula dikira dari saat bertabuh. tetapi tiada markah diberikan.Kementerian Pelajaran Malaysia . 15.1. 14. 15.7 Maksimum 10 mikrofon.3 Setelah pasukan bersedia di atas pentas. isyarat akhir akan diberikan menandakan masa persembahan sudah tamat. 15. 15.1.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 ditolak markah mengikut ketetapan yang akan dibuat oleh Jawatankuasa Penganjur. MASA DAN CARA PERSEMBAHAN DIJALANKAN 15.4 Bahasa kasar.1. Markah tidak akan diambil kira selepas setelah tamat masa 15 minit diberikan 14 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.4 Selapas 13 minit.6 Tajuk (Rujuk para 6 – Tema) Perlakuan (larangan dalam para 10) – (Ditolak 1 hingga 2 markah) 14.1 Setiap pasukan hanya diberikan 15 minit sahaja dengan tema “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH” 15. isyarat mula bagi menandakan pasukan boleh memulakan dikir barat dengan bertabuh. kesat.5 Setelah cukup 15 minit. isyarat akan diberikan menandakan masa persembahan ada lagi 2 minit lagi.2 Intro dibenarkan dengan tidak melebihi 2 minit .

Kementerian Pelajaran Malaysia . Bahagian Sekolah.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 PERSEMBAHAN BORIA KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 15 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.

1 Tema “1 MALAYSIA MEMBANTERS DADAH” 6.1 Terbuka kepada semua murid tahap dua sekolah rendah sahaja. Melahirkan murid yang dapat merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Sekolah Bebas Dadah. nyanyian serta tarian kumpulan. 6. Menyampaikan mesej Pendidikan Pencegahan Dadah. SYARAT PERTANDINGAN 6. OBJEKTIF 3.2 Melahirkan murid yang mempunyai pengetahuan.1 5. IMPAK 5.2 Penyertaan 6.2 Peserta tidak lebih 15 orang sama ada lelaki sahaja atau perempuan sahaja (tidak bercampur) termasuk peserta sketsa (lawak jenaka).1 3. MATLAMAT Merealisasikan “Sekolah Bebas Dadah” Menjelang Tahun 2012. PENDAHULUAN Boria adalah satu bentuk kesenian yang popular di Pulau Pinang. Mengembangkan bakat dan potensi murid.3 4. kefahaman dan kemahiran tentang bahaya dadah. 6. Menggalakkan murid melibatkan diri dalam aktiviti Pendidikan Pencegahan Dadah.Kementerian Pelajaran Malaysia . KUMPULAN SASARAN Murid Tahap 2 sekolah rendah kerajaan. 2.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 1. Bahagian Sekolah.2. 3. mengandungi unsur menghibur dan didikan.2. 16 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.2 3. 5. Persembahannya merangkumi lawak jenaka (sketsa).

6. Syarat pakaian dikekalkan.6 Teknik Penggunaan Keyboard yang telah diprogramkan adalah dibenarkan (penggunaan disket). iaitu 5 minit untuk lawak jenaka dan 10 minit untuk nyanyian.3 Masa Persembahan Keseluruhan masa persembahan ialah 15 minit. 6.7. 6.4 Pakaian Pakaian mengikut persembahan tetapi tidak melanggar tatasusila atau tidak menjolok mata. Walau bagaimanapun dibenarkan menggunakan beberapa patah perkataan Bahasa Inggeris jika perlu untuk menjelaskan maksud.5 Bahasa Persembahan dalam Bahasa Melayu. 6.1 Sketsa (30 markah) Mesej Sketsa yang melucukan (15 markah) 17 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Sketsa dalam loghat Utara/Pulau Pinang adalah digalakkan. Muzik minus-one.Kementerian Pelajaran Malaysia .Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 6. Setiap peserta lawak dilarang memakai pakaian berupa perempuan bagi peserta lelaki dan dilarang memakai pakaian berupa lelaki bagi peserta perempuan. Boleh gunakan label untuk menunjukkan gantian watak. Persembahan yang melebihi masa keseluruhan akan dipotong sebanyak 2 markah. Bahagian Sekolah.7 Pemarkahan 6.

7. 6.1 dan 6. Aspek teknikal tidak akan diambil kira dalam proses pemarkahan. Bahagian Sekolah.2 Persembahan Mesej lagu Suara lagu Kreativiti Keseragaman 6.Kementerian Pelajaran Malaysia .6 5 Markah akan ditolak sekiranya melanggar syarat pemakaian dalam perkara 6.5.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 - Persembahan sketsa (15 markah) (70 markah) (20 markah) (20 markah) (15 markah) (15 markah) 6.4. DEKLAMASI SAJAK KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 18 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.7.7.2. Penilaian akan difokuskan kepada mutu persembahan dan keupayaan menyampaikan mesej yang berkesan mengikut tema.

2.2 Setiap negeri kategori.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 1. 3.Kementerian Pelajaran Malaysia akan diwakili oleh seorang peserta sahaja bagi setiap . 4. TAJUK Sayembara Deklamasi Puisi/Sajak Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan. 4. TEMA “1 MALAYSIA MEMBANTERS DADAH” 4. OBJEKTIF Menerapkan nilai murni dan menyampaikan mesej anti dadah bagi melahirkan masyarakat penyayang melalui karya kreatif khususnya puisi/sajak.3 Semua penyertaan hendaklah disertakan dengan butiran diri peserta yang lengkap dan disahkan oleh Pengetua/Pegawai Khas Dadah negerinegeri berkenaan. Mengembangkan bakat dan potensi murid dalam bidang karya kreatif (puisi) dan pendeklamasinya.1 Penyertaan terbuka kepada murid sekolah menengah dan rendah Tahap 2. PENYERTAAN 4. Maklumat diri peserta hendaklah mengandungi butiran berikut :a) b) c) d) e) f) Negeri diwakili Nama penuh peserta (huruf besar mengikut kad pengenalan) Umur Nombor kad pengenalan Tingkatan / Darjah Nama dan alamat sekolah 19 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Bahagian Sekolah. Menyampaikan mesej Pendidikan Pencegahan Dadah melalui karya kreatif dan penghayatan melalui pendeklamasian sajak.

Setiap baris tidak kurang daripada 3 patah perkataan.5 Penilaian hanya dibuat terhadap deklamasi sahaja. 5. 5.2 Puisi yang dideklamasikan dalam pertandingan ini adalah sajak hasil ciptaan bebas bertemakan Pendidikan Pencegahan Dadah. Penyelaras di peringkat negeri / peserta hendaklah mengemukakan sajak yang akan dideklamasikan kepada Urusetia selewat-lewatnya seminggu sebelum tarikh persembahan. 20 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. bukan pada sajak.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 g) h) i) 4.3 di atas hendaklah disertakan.6 Sajak hendaklah dideklamasikan dalam Bahasa Melayu sahaja. SYARAT SAYEMBARA / DEKLAMASI SAJAK 5. 5. 5.4 5.4 Nombor telefon sekolah Pengesahan Pengetua / Guru Besar / Pegawai Khas Dadah Cop rasmi sekolah / Jabatan Pendidikan Negeri Karnival selewat-lewatnya seminggu sebelum tarikh Maklumat dalam perkara 4.1 Deklamasi sajak yang dimaksudkan adalah pembacaan SAJAK (bukan menyanyikan sajak). 5. Skrip sajak yang dihantar kepada Urusetia juga dikehendaki dinyatakan penciptanya.3 di atas hendaklah dikemukakan kepada Urusetia pertandingan.Peserta dinasihatkan mendapat kebenaran / memaklumkan terlebih dahulu kepada penciptanya.3 Panjang sajak yang akan dideklamasikan hendaklah antara 20 hingga 30 baris bagi Sekolah Rendah dan 30 hingga 40 baris bagi Sekolah Menengah. Peserta boleh mencipta sendiri sajak untuk dideklamasi atau mendeklamasikan sajak ciptaan orang lain. pencipta bebas menentukan jumlah perkataan dalam satu baris tetapi baris yang kurang daripada 3 patah perkataan tidak dikira sebagai sebaris. Maklumat pada butiran 4. Bagaimanapun.Kementerian Pelajaran Malaysia . Bahagian Sekolah.

9. Bahagian Sekolah. Gerakan ini mungkin sedikit sahaja tetapi ketara. c) Sebagai contohnya. kemudian berundur setapak juga pada tempat yang sesuai. b) Penilai terhadap aspek teknik tertumpu kepada keberkesanan gerakan kreatif ini.1 TEKNIK a) Teknik ialah gerakan kreatif deklamator. NADA dan SUARA (masing-masing membawa 25 markah). GAYA. 5. jika sesuai (khususnya bersesuaian dengan puisi yang dideklamasikan).Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 5.9 Perincian setiap aspek yang dinilai adalah sebagaimana berikut :5. manusia tidak boleh dijadikan “alat bantu” dalam sayembara deklamasi ini. d) Alat bantu (prop) tidak dibenarkan dibawa semasa pertandingan.7 Urusetia Sayembara akan memilih tiga (3) hingga lima (5) panel penilai bebas. Ertinya. 21 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. membantu menjadikan persembahan berkesan. 5.Kementerian Pelajaran Malaysia . ada pendeklamator yang melangkah setapak ke hadapan. Keputusan panel penilai adalah MUKTAMAD. Terdapat pula pendeklamator yang bermula dengan duduk dan kemudian bangun. Naib Johan dan seterusnya) akan berdasarkan kiraan AGREGAT daripada kedudukan yang telah diberikan oleh semua panel.8 Keputusan menentukan kedudukan tempat peserta (Johan. peserta juga tidak dibenarkan mendeklamasikan dengan bantuan teman. Selain itu. Aspek yang akan dinilai ke atas setiap peserta merangkumi aspek TEKNIK. Gerakangerakan begini.

2 GAYA a) Gaya berkait rapat dengan keyakinan deklamator. sinis. gerak tangan dan sebagainya yang bersesuaian dengan sajak yang dideklamasikan. deklamator itu memang tidak cukup berani berhadapan dengan khalayak. Kedua.9.Kementerian Pelajaran Malaysia . d) Selain itu. tingkat hafalannya tidak cukup. mimik muka hendaklah sesuai dengan tema dan isi sajak yang dideklamasikan. walaupun dia berani berhadapan dengan khalayak.9. Iringan muzik secara terus (live) sama ada dimainkan oleh peserta sendiri atau dibantu oleh orang lain TIDAK dibenarkan. romantis dan sebagainya. namun dia tidak tahu tentang seni pentas dan ketiga. Terdapat beberapa nada yang popular seperti patriotik. Yang yakin/berani ditumpukan kepada penonton. Bahagian Sekolah. Muzik latar adalah dibenarkan. 5.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 e) Muzik juga teknik. marah. b) Gaya termasuklah olahan/bahasa tubuh (body language).3 NADA a) Nada yang dimaksudkan ialah nada yang ada dalam sajak. sedih. 22 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. c) Mimik muka juga adalah gaya. 5. manakala yang tidak yakin akan lari ke atas atau lantai pentas. Yang pertama. pergerakan mata deklamator juga diambil kira sebagai gaya mata orang pentas. tetapi hanya dalam bentuk rakaman sahaja. Terdapat tiga alasan yang menjadikan deklamator kurang bergaya. Ini membawa kepada deklamasi yang tidak menyakinkan.

Jeda (tempat berhenti) juga perlu difahami betul-betul oleh pendeklamator untuk menjelaskan lagi maksud sajak.9. dan Yang ditinggikan pada tempat-tempat dimaksudkan dengan kualiti suara ialah penerbitan suara yang berbeza-beza itu. gaya.5 PENILAIAN ASPEK LAIN SECARA UMUM (Termasuk markah bonus dan pemotongan markah) a) Konsep Penghayatan Kejayaan deklamator mengemukakan teknik. pengucapannya pula perlu digandingkan dengan intonasi yang tepat iaitu turun naik dan tinggi rendah suara untuk dipadankan dengan maksud sajak. 5.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 b) Setelah nada sajak dikenali dengan betul. Deklamator hendaklah sedar bahawa suara boleh direndahkan. yang dalam bidang muzik disebut bas. disederhanakan yang sesuai.9.4 SUARA a) Suara adalah pemberian Tuhan yang sukar diubah. 5. b) Kelemahan dan Pemotongan Markah 23 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Bahagian Sekolah. b) Penerbitan suara yang terasa dibuat-buat akan menyebabkan deklamasi kurang bermutu.Kementerian Pelajaran Malaysia . Walaupun demikian Deklamator yang bersemangat tinggi akan berusaha menerbitkan suara yang sesuai dengan sajak dapat dipaparkan melalui permainan kualiti suara. nada dan suara yang bersesuaian dengan sajak yang dideklamasikan adalah kejayaannya dalam penghayatan sajak itu. tenor dan soparno.

iii) Tersalah Perkataan Tersalah perkataan berbeza daripada tersasul. Bahagian Sekolah.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 Markah yang diberikan untuk aspek-aspek yang dinyatakan di atas akan muktamad jika tiada kelemahan dalam deklamasi. markah akan dipotong juga kerana ketersasulan itu merosakkan kelancaran deklamasi. markah akan dipotong tidak lebih daripada tiga. i) Salah atau Lemah Sebutan Jika kata “payung” disebut “payon”. Jika Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.Kementerian Pelajaran Malaysia . Jika perkataan “telah” disebut “tidak” makna keseluruhan pemotongan sajak mungkin 24 berubah. “keramat” disebut “keramak”. Sebutan yang salah itu mungkin berulangkali. Deklamator mungkin tidak menyedari kesalahan itu dan mungkin juga membiarkannya demi menjaga kelancaran. “cinta” disebut “cinte” dan seumpamanya. Pemotongan untuk sekali tersasul ialah tidak kurang daripada tiga markah. sehingga Ini 10 menyebabkan markah. Jumlah markah yang akan dipotong tertakluk pada seriusnya kelemahan itu. ii) Ketersasulan Apabila perkataan tertentu tersalah sebut dan disebut sekali lagi dengan tujuan pembetulan. tetapi pemotongan hanya sekali. Markah akan dipotong jika terdapat kelemahan-kelemahan seperti yang akan dinyatakan di bawah ini. Pemotongan untuk kesalahan begini tertakluk pada kesannya. kerana dalam hal tersalah perkataan. tiada pembetulan dibuat.

5. Oleh sebab kesannya besar. Jumlah yang dipotong tidak kurang daripada 25 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. iv) Tertinggal Bahagian Tertentu Deklamator yang kurang menghafal atau yang gentar di hadapan khalayak mungkin tertinggal baris tertentu. Ada yang tertinggal terus dan ada teringat kemudian lalu disebutkan semula. makna keseluruhan sajak tidak berubah. membunyikan “emh” dan sebagainya kerana ada gangguan di kerongkong dan perbuatan-perbuatan lain yang menunjukkan sikap tidak profesional tiga. c) Pakaian deklamator adalah bebas tetapi hendaklah bersopan dan sesuai. v) Perlakuan Negatif Di Pentas Perbuatan mengetuk mikrofon. di pentas akan menyebabkan markah dipotong. Hal ini menyebabkan bentuk. maka markah yang dipotong boleh mencecah angka 10. struktur dan mungkin maksud itu berubah.9.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 perkataan “tidak” disebut “tiada”. malah mungkin juga tertinggal rangkap tertentu. Bahagian Sekolah.6 Semua perkara yang tidak dinyatakan dalam syarat-syarat ini adalah menjadi hak penganjur dan Urusetia Sayembara menentukannya dari semasa ke semasa. Markah yang dipotong hanyalah satu.Kementerian Pelajaran Malaysia . tertakluk kepada jumlah baris tertinggal atau serius tidaknya kesan.

Kementerian Pelajaran Malaysia . Bahagian Sekolah. PENDAHULUAN 26 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 PERTANDINGAN MELUKIS POSTER KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 1.

3 2.1 2.1 Terbuka kepada semua murid tahap dua sekolah rendah.4 2.1 Tema “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH DADAH” 3.2 2.Kementerian Pelajaran Malaysia .1. OBJEKTIF 2.1. 2. SYARAT PERTANDINGAN 3.1 3.2 Penyertaan 3. 27 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 Melukis Poster Pendidikan Pencegahan Dadah ini bertujuan untuk memberi kesedaran bahaya dadah melalui seni lukis. Menggalakkan murid-murid meningkatkan lagi pengetahuan tentang bahaya dadah. Membolehkan murid-murid memaparkan pengetahuan dan idea tentang bahaya dadah. Mencungkil dan mengasah bakat senilukis di kalangan murid-murid. Menggalakkan murid-murid untuk terlibat dalam aktiviti pertandingan. menengah rendah dan menengah atas.2.5 3. Bahagian Sekolah. Menyedarkan murid-murid tentang dadah itu merbahaya.2 Tajuk (Rendah) a) Hidup Ceria Tanpa Dadah b) Sekolah Bebas Dadah c) Bersama Membina Kebahagiaan (Menengah) a) Bangsa Cemerlang Gemilang Terbilang b) Generasi Sihat Negara Makmur c) Keluarga Bahagia Tanpa Dadah 3.

2. Kategori/Kumpulan II dan III Sekolah Menengah Rendah dan Sekolah Menengah Atas Saiz ½ imperial (saiz 4 x A4) atau drawing block besar.Kementerian Pelajaran Malaysia .3 Saiz dan Ukuran 3. Bahagian Sekolah.2.2. 3.4 Masa Sekolah Rendah Sekolah Menengah 2½ jam 3 ½ jam Tiada tambahan masa dibenarkan.3.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 3.1 3.2 Kategori/Kumpulan I Tahap II Sekolah Rendah : 37.4 Setiap kategori diwakili oleh seorang peserta negeri ke Peringkat Kebangsaan. 3. 28 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.2 Penyertaan dibahagikan kepada 3 kategori atau kumpulan seperti berikut :Kategori/Kumpulan I Tahap Dua Sekolah Rendah Kategori/Kumpulan II Sekolah Menengah Rendah (Peralihan hingga Tingkatan Tiga) Kategori/Kumpulan III Sekolah Menengah Atas (Tingkatan Empat hingga Tingkatan Enam) 3. 3.3 Pertandingan dijalankan secara langsung.4 cm x 27 cm (drawing block).3.

Kumpulan II >>> 3. Teknik kolaj/tampalan tidak dibenarkan.7 Hak Milik Ciptaan Poster yang dipertandingkan adalah hak milik penganjur untuk digunakan dalam publisiti. krayon atau warna air.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 3.3 Poster menggunakan warna air atau media campuran. Skima Penilaian Tema Ilustrasi Gubahan/Komposisi/Olahan Warna Bebas Kemasan >> 3.8 Penghakiman Keputusan panel hakim adalah muktamad.6.2 Ciptaan sendiri atau asli Poster menggunakan bahan dan media seperti berikut :Kumpulan I >>> Poster menggunakan pensil warna.6. Bahagian Sekolah.Kementerian Pelajaran Malaysia .5 Ciptaan 3.9 15 markah 25 markah 30 markah 20 markah 10 markah Setiap hakim membuat penghakiman secara keseluruhan (100%) Bahan dan Peralatan 29 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.1 3. 3. Peserta juga tidak dibenarkan menggunakan “air brush” dan cat minyak.6. 3.

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 Kertas lukisan sahaja disediakan oleh penganjur. PERTANDINGAN e-PPDa KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 30 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Lain-lain peralatan dan bahan disediakan sendiri oleh peserta.Kementerian Pelajaran Malaysia . Bahagian Sekolah.

menganalisa bahan-bahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dadah dan menghasilkan suatu persembahan berkomputer untuk berkongsi pengetahuan serta kemahiran dengan rakan-rakan yang lain. Murid perlu dididik secara komprehensif daripada terjebak dengan gejala ini. 3.Kementerian Pelajaran Malaysia . 31 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Dengan pelaksanaan pertandingan ini. inhalan dan HIV/AIDS. “e-PPDa” bukan sahaja menggunakan ICT malah hasil yang diperolehi boleh dicetak untuk dijadikan bahan bacaan dan rujukan serta digunakan sebagai persembahan visual secara dokumentasi yang lebih praktikal.3 Mengeratkan hubungan di kalangan guru-guru. memahami. 3. akan membuka minda murid untuk mengetahui. Bahagian Sekolah. OBJEKTIF 3. pegawai-pegawai dan para murid.1 Menyedarkan para murid tentang bahaya rokok. 3. 2. RASIONAL Masalah penyalahgunaan dadah di kalangan remaja adalah di tahap yang serius. alkohol. PENDAHULUAN Perkembangan ICT sekarang melibatkan kaedah persembahan melalui audio dan visual yang beranimasi dengan membawa pendekatan baru yang lebih menarik minat dan perhatian kepada audien. dadah. Dengan menggunakan kemudahan ICT yang ada di sekolah dapat menarik minat murid untuk mengetahui secara mendalam akibat buruk kesan penagihan dadah.2 Mendedahkan murid dengan aktiviti yang berfaedah di samping menambah ilmu pengetahuan dalam bidang yang berkaitan.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 1.

juga di peringkat pengajian tinggi.1 Internet (melalui SchoolNET yang sememangnya telah 32 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.5 Bahan dari sumber-sumber yang lebih dinamik dan murah di antaranya :5.5.5 Menjadikan bahan-bahan ini sebagai panduan yang boleh diguna sama dalam aktiviti pendidikan pencegahan dadah di sekolah oleh murid dan guru.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 3. KENAPA MS POWER POINT (PERSEMBAHAN KOMPUTER)? 5. Bahagian Sekolah.4 Membiasakan murid dengan teknologi terkini dan keberkesanan menyampaikan mesej kepada semua.3 Pertandingan ini adalah suatu penghasilan memperbanyakkan bahan persembahan elektronik terhadap isu-isu dan bahan-bahan yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan pengajaran serta sebagai bahan rujukan di peringkat sama ada pengajian rendah. 5. Aplikasi power point memberikan daya kreativiti yang sebenar terhadap profesional dan penghasilan yang standard.1 5. KUMPULAN SASARAN Murid sekolah menengah (Peralihan – Tingkatan 6).2 Banyak persembahan akan terbentuk bagi setiap penghasilan. menengah.4 Kandungan isi dan bahan secara umumnya mudah diolah dengan menggunakan kemahiran dan kepakaran yang mana ianya akan melibatkan tenaga kerja yang lebih efektif dan penguasaan kemahiran ICT yang telah didedahkan oleh pelbagai pihak dari Kementerian Pelajaran Malaysia. 4.Kementerian Pelajaran Malaysia . 5. 5. 5. 3.

2 Persembahan Hasil Cipta Aplikasi 7.3 Kandungan bahan seperti rokok. 6.5. GARIS PANDUAN PENYEDIAAN BAHAN 6.3 Kamera digital yang boleh merakamkan visual dan grafik secara terus.2 Mesin Pengimbas (bahan-bahan yang diperolehi daripada bahan media cetak).sumber yang tidak ditayang umum (hak milik tertentu). dadah. 6. gambar dan filem mesti ada kaitan antara gambar dengan ayat.5.5.1.4 Audio yang boleh digunakan sebagai latar kepada persembahan visual yang lebih berkesan.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 dirangkaikan ke sekolah.1 Setiap pasukan terdiri daripada 3 orang ahli.Kementerian Pelajaran Malaysia . statistik. Penyediaan Slaid c. 5. statistik pihak yang bertanggung jawab dan laporan akhbar serta majalah. 5.2 MEREKABENTUK PERSEMBAHAN BERKOMPUTER 7.1 Merekabentuk Persembahan Berkomputer a. Bahagian Sekolah. penyakit Aids/HIV.sekolah di seluruh negara). 5.2 Sumber terlarang . melibatkan sensitiviti agama 6.1 TEKNIK PERTANDINGAN 7. 7.1 Ketepatan bahan dari segi sumber seperti laporan kajian. melibatkan individu. 33 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.1. SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN 7. Penulisan Papan Cerita (story board) 7.2. Penggunaan Fail-Fail Elemen Multimedia b.

3.3 Masa yang diperuntukkan adalah selama 3 jam (180 minit).5 Kreativiti interaktif adalah asli.3.7 Pihak penganjur akan menyediakan SATU SET KOMPUTER MULTIMEDIA kepada setiap kumpulan YANG SAMA KAPASITI dan program pengoperasian Windows XP.4 Mesti mempunyai pautan (hyperlink) di dalam penghasilan persembahan.2.3 PENGGUNAAN FAIL-FAIL ELEMEN MULTIMEDIA 7.2 Topik ditentukan pihak penganjur pertandingan bersesuaian dengan tema dan persekitaran pembelajaran.2. 7. 7. 7. 7. * satu salinan papan cerita (story board).5 Sesi pertandingan dikawal oleh pihak urusetia/penganjur.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 7. 7.3 Sekurang-kurangnya 6 kesan pergerakan “custom animation” dan “6 slide transition” digunakan pada keseluruhan persembahan.6 Sebarang sumber fakta/maklumat yang dimuat turun ( download) dari internet/akhbar/buletin/bahan-bahan bercetak lain / 34 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.2.3.6 Bahan yang akan digunakan semasa pertandingan adalah perlu diserahkan kepada urusetia sebelum pertandingan iaitu : * satu atau lebih salinan cakera padat (compact disc) yang mengandungi fail-fail elemen multimedia. 7. 7. 7.3. 7.1 Penggunaan grafik yang bertepatan dengan tema dan kandungan.2.Kementerian Pelajaran Malaysia .2 Penggunaan audio dan visual yang bersesuaian dengan kandungan.4 Pertandingan dijalankan serentak di dalam Makmal Komputer. 7. Bahagian Sekolah.2.2. 7.3.3.

7.gif Teks .1 Penyediaan slaid hendaklah berpandukan kepada papan cerita (story board).4. Tidak melebihi 100 Mb..3. 7. 35 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.txt 7.4 PENYEDIAAN SLAID 7.4.7 Format file bahan yang dibenarkan adalah : Audio .jpg.2 Peserta dikehendaki mengakses folder negeri/daerah/sekolah masing-masing di komputer pentadbir (urusetia) dan menyalin folder tersebut ke ”desktop” komputer mereka.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 pengimbas (scanner) perlu mempunyai maklumat dan sumber dinyatakan dalam slaid bibliografi. 7. ..mp3 Video .3 Peserta perlu menyimpan (save) hasil kerja dan menjalankan prosedur ”package for cd”.doc dan . 7.3. avi (telah siap disunting) Grafik . .wav. Microsoft Excel (.doc).wmv. . Sebarang elemen penipuan akan menyebabkan penyertaan dibatalkan.Kementerian Pelajaran Malaysia .8 Peserta hanya dibenarkan membuat pautan (hyperlink) ke dokumen di luar Microsoft Powerpoint ke Microsoft Word (. Bahagian Sekolah. 7.4 Hasilan ”package for cd” akan disahkan oleh ketua kumpulan dan urusetia.bmp dan .4. 7.txt) sahaja. 7.3.10 Bahan atau hasil yang telah siap dibina dan disembunyikan sebelum pertandingan tidak dibenarkan.4..3.9 CD yang dihantar ke pihak penganjur perlulah dipastikan bebas daripada virus.jpeg..xls) dan Wordpad (.

2 Rekabentuk papan cerita hendaklah asli.5 PENULISAN PAPAN CERITA (STORY BOARD) 7.Penggunaan istilah Teknologi Maklumat dalam Bahasa Inggeris dibenarkan. 7.6.5 Hasilan persembahan adalah sulit.4 Papan cerita hendaklah disediakan di tempat (sekolah / daerah / negeri) masing-masing. Penggunaan istilah Teknologi Maklumat dalam Bahasa Inggeris dibenarkan. 7. 7.4.1 Bahasa penulisan yang digunakan adalah Bahasa Melayu sahaja.6.1 Masa dihadkan selama 15 minit.6 PERSEMBAHAN HASIL CIPTA APLIKASI 7.2 Penyampaian adalah dalam Bahasa Melayu.6 Papan cerita hendaklah dibukukan ”comb binding” dan dihantar sebanyak 2 salinan kepada urusetia (satu salinan akan digunakan sebagai panduan peserta semasa pertandingan.Kementerian Pelajaran Malaysia . manakala satu salinan lagi untuk semakan para hakim).6 Sebarang ralat teknikal adalah tanggungjawab peserta. 7. 36 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.5.5 Penghasilan idea dan perbincangan dilakukan sebelum pertandingan. 7. 7.5.5.4.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 7.3 Format papan cerita disediakan oleh pihak pengelola. Bahagian Sekolah. Peserta dikehendaki menyimpan fail persembahan setiap 30 minit dengan nama fail yang berbeza. Bahasa dialek dan bahasa pasar adalah TIDAK DIBENARKAN.5. 7. 7.5. 7.5.

6.5 Peserta DILARANG menyentuh isu-isu perkauman.6.Pentium 4 dengan kelajuan pemprosesan 2. 7.6. 7. Komponen Komputer Pelayan dengan spesifikasi minimum berikut: • • Bilangan yang diperlukan adalah 1 unit CPU .Kementerian Pelajaran Malaysia . Bahagian Sekolah.3 Kaedah persembahan adalah berkonsepkan penyampaian maklumat.1 Urusetia Teknikal a. 7.6.6 Keputusan hakim adalah MUKTAMAD. Satu pasukan yang terdiri daripada 5 orang petugas yang berkemahiran dalam bidang perkakasan dan perisian komputer.7. 7.2 Keperluan Perkakasan a.7.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 7. agama dan ketenteraman awam serta politik. 7. CPU.0 Mhz.4 Penyampaian secara seiringan dengan persembahan slaid. Papan Kekunci dan Tetikus Pemacu cakera padat yang boleh ditulis dan baca Cakera Keras yang berkapasiti 40 gigabait yang telah ”diformat” • Kad rangkaian 37 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. • • • • RAM – 512 MB Monitor.7 SPESIFIKASI DAN PROSEDUR TEKNIKAL 7.

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 b. Komputer Sandaran . Bahagian Sekolah.Kementerian Pelajaran Malaysia . Komputer multimedia untuk peserta dengan speksifikasi minimum berikut: • • • • • • • • Bilangan komputer adalah mengikut bilangan peserta CPU .0 Mhz.minima 5 unit Peranti ’Switches” dengan 24 port Kabel UTP yang lengkap dengan RJ45 – mengikut bilangan komputer 7. d.3 Keperluan Perisian • o Komputer Pelayan Dipasang dengan Perisian Sistem Pengendalian Microsoft Windows Server 2003 atau Mikrosoft Window 2000 Advance Server 38 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.7.Pentium 4 dengan kelajuan pemprosesan 2. e. RAM – 512 MB Monitor SVGA Papan kekunci Tetikus Head set Cakera keras yang berkapasiti 40 gigabait yang telah ”diformat” • Kad rangkaian c.

paparan dan perisian yang telah dipasang akan diuji sepenuhnya.5 Konfigurasi Komputer Pelayan • • • Cipta akaun pengguna dengan kata laluan tetap Cipta folder untuk setiap peserta Setkan kebenaran capaian ”folder” khas untuk peserta berkenaan dan urusetia sahaja • Setkan aras tindakan kepada ”modify”. ”write” dan ”read” sahaja. Ujian had kebenaran capaian folder perserta dilaksanakan. 7. ”disable”kan peranti-peranti tersebut dan kabel ke peranti berkenaan ditanggalkan • • Set kata laluan untuk capaian ke CMOS. ”browse files”.7.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 • o Komputer Peserta Dipasang dengan Perisian Sistem Pengendalian Microsoft Windows XP Professional dan Microsoft Office 2003 7. 39 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.4 Bunyi. Bahagian Sekolah.Kementerian Pelajaran Malaysia . Komputer Peserta • Peranti-peranti pemacu cakera. pemacu cakera padat dan port USB tidak disediakan • Pada CMOS.7.

100.1 untuk komputer pelayan Setkan nombor IP 100.100.3 dan seterusnya. Komputer 2 – 100.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 Rangkaian • Pasang protokol TCP/IP sahaja pada komputer pelayan dan peserta • • Setkan nombor IP 100.100. • Gantian bahan sumber yang ditolak hanya boleh dibuat dalam majlis tersebut sahaja.2.100. Bahagian Sekolah.Kementerian Pelajaran Malaysia .100.00 petang. 40 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.100.<mengikut bilangan komputer peserta yang digunakan> Contoh : Komputer 1 – 100. • • Dihadiri oleh pegawai JPN atau wakilnya Perlu bawa bahan-bahan sumber sandaran untuk menggantikan bahan sumber yang ditolak. • • Kemudahan perkongsian fail dibatalkan Kemudahan capaian ke internet ditutup.100. • Senarai bahan sumber perlu disenaraikan dalam borang yang disediakan oleh urusetia.100. PENYERAHAN CD SUMBER DAN PAPAN CERITA Dilaksanakan dalam majlis penyerahan yang diadakan pada 08 Jun 2009 selewat-lewatnya jam 6.

• PASTIKAN peserta boleh mencapai bahan sumber dari komputer pelayan.1 Peserta diberi masa untuk menyalin fail-fail sumber daripada komputer pelayan.1. Bahagian Sekolah. 8.2 Peserta diberi masa untuk menyesuaikan diri dengan komputer 41 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. TUGAS DAN TINDAKAN PESERTA 8.1.Kementerian Pelajaran Malaysia . • Fail sumber yang tidak boleh dibaca. • Sebarang jenis telefon dan PDA TIDAK DIBENARKAN dibawa masuk ke dalam makmal semasa pertandingan. rosak atau mengandungi virus yang tegar akan tolak.1 Sebelum masa pertandingan bermula 8. 8. PERINGATAN KEPADA PESERTA • TIDAK DIBENARKAN membawa apa jua jenis storan sekunder dan papan cerita ke dalam bilik pertandingan.  TIDAK DIBENARKAN membuat apa jua perubahan kepada komputer yang disediakan.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 SEMAKAN FAIL SUMBER MULTIMEDIA • Semua fail sumber yang boleh dibaca oleh perisian Microsoft Media Player 9 tanpa perlu pasang perisian ketiga akan diterima. • Semua fail sumber akan diimbas menggunakan perisian virus terkini dan berkesan.

2 Semasa pertandingan 8.4 Peserta hanya boleh membina slaid setelah mendapat isyarat daripada urusetia.3 Selepas masa pertandingan tamat 8.1 Peserta membina slaid persembahan berkomputer berdasarkan papan cerita yang telah mereka reka bentuk. Bahagian Sekolah. 8.3 Peserta dikehendaki berhenti membina slaid setelah mendapat isyarat daripada urusetia.3.2 Peserta bertanggungjawab menguji fail persembahan yang telah dipakejkan. 8.1.1. GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PAPAN CERITA SLAID PERSEMBAHAN BERKOMPUTER 42 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.2 Peserta merakam (save) hasil kerja pada setiap 30 minit pada komputer pelayan dan komputer peserta menggunakan nama fail yang ditetapkan oleh pihak urusetia. 9.2. 8.1 Peserta perlu melaksanakan proses ”package for CD” pada lokasi di komputer peserta dan komputer pelayan.3 Peserta diberi masa untuk mengimbas papan cerita mereka.4 Masa pembinaan bahan adalah selama 3 jam (180 minit) sahaja.3.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 yang mereka perolehi. 8.2. 8.2.Kementerian Pelajaran Malaysia . 8. 8.2. 8.

BIL 1 2 JENIS BUTIRAN Kod Elemen Elemen KETERANGAN Seperti yang dinyatakan dalam perkaran 8 dan 9 seperti video murid ponteng.4 9.1 Tujuan penggunaan papan cerita adalah untuk membantu peserta dalam pembangunan slaid persembahan berkomputer. nombor slaid dan nombor jumlah slaid. 9. 9.2 Setiap papan cerita perlu disertakan helaian muka depan seperti yang dilampiran. 9. Bahagian Sekolah. Sumber Fail / Slaid dan Spesifikasi Elemen. 9. Senarai elemen yang digunakan dalam slaid dinyatakan butiran lanjutnya seperti Elemen.Kementerian Pelajaran Malaysia .Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 9.5 Rekabentuk Slaid hendaklah dalam bentuk lakaran.6 9.3 Setiap helaian papan cerita perlu dicatatkan tajuk slaid.6 Setiap elemen multmedia yang ditanda dalam ruang reka bentuk slaid boleh dilabelkan menggunakan kod elemen seperti berikut: BIL 1 2 3 4 5 6 JENIS ELEMEN Grafik Video Animasi Interaksi Teks Bunyi KOD ELEMEN Gr Vi An In Tk Au 9.7 Transisi Slaid menggunakan kod Ts. Skrip Pembentangan adalah skrip penyampaian tentang slaid yang berkenaan. grafik contohcontoh dadah dan sebagainya Keterangan Tentang Keterangan tentang elemen yang digunakan 3 Sumber Fail / Slaid Nama fail sumber yang akan dicapai atau 43 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.

tempoh masa paparan dan jenis video serta kesan khas Teks Jenis huruf (font).Kementerian Pelajaran Malaysia . 9. Grafik Saiz paparan. saiz huruf dan warna serta kesan khas Animasi Saiz paparan. wipe out dan sebagainya. jenis grafik. 44 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Bahagian Sekolah.10 Maklumat tentang Skrip Pembentangan dan Elemen Multimedia boleh disediakan menggunakan komputer atau tulisan/lakaran tangan.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 nombor slaid yang akan dipautkan 4 Speksifikasi Elemen Keterangan yang berkaitan dengan elemen yang digunakan seperti berikut. zoom in. tempoh paparan dan kesan khas Bunyi Jenis bunyi dan kesan khas Keterangan yang berkaitan dengan elemen yang digunakan seperti berikut: 9. warna dan kesan khas Video Saiz paparan.8 Jenis kesan khas dan transisi slaid dinyatakan menggunakan namanama kesan khas dan transisi slaid yang digunapakai dalam perisian MS Office Power Point seperti vertical blind.

12 Papan cerita perlu disiapkan dan diserahkan kepada Urusetia pada 08 Jun 2009 selewat-lewatnya jam 6. Bahagian Sekolah. 9. 10.13 Bahan yang ditolak boleh diganti dan hendaklah diserahkan pada majlis penyerahan tersebut.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 9. TEMA “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH“ 45 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. 9.11 Semua helaian papan cerita hendaklah di ”comb bind” dan disediakan dalam 2 salinan.00 petang.Kementerian Pelajaran Malaysia . 9.14 Sila bersedia dengan bahan-bahan gantian yang difikirkan perlu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful