Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009

GARIS PANDUAN DAN SYARAT KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH

1.

PENDAHULUAN Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah merupakan salah satu program melibatkan murid anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia yang dilaksanakan di peringkat sekolah,daerah,negeri dan kebangsaan dalam usaha melahirkan murid yang berpengetahuan dan berkemahiran menolak ancaman dadah dan gejala sosial lainnya. Program ini perlu diteruskan dengan memantapkan lagi aktiviti-aktiviti yang dijalankan untuk memberi impak yang lebih dengan penglibatan murid yang lebih menyeluruh. Ini adalah selaras dengan Dasar dan Matlamat Pendidikan Pencegahan Dadah Kementerian Pelajaran Malaysia ke arah merealisasikan “Sekolah Bebas Dadah” menjelang tahun 2012.

2.

RASIONAL 2.1 Murid merupakan aset dan sumber tenaga manusia untuk masa depan negara yang perlu dibangunkan sesuai dengan kehendak dan keperluan aspirasi negara. 2.2 Murid adalah golongan yang mempunyai potensi untuk dibangunkan dan dikembangkan diri mereka ke arah pembentukan anggota masyarakat yang dinamik dan progresif. 2.3 Kekuatan dalaman para murid seperti daya juang, ketahanan dan keyakinan diri serta daya saing boleh dipupuk secara positif dan rasional melalui Program Pendidikan Pencegahan Dadah yang terancang dan bersepadu.
Unit Pendidikan Pencegahan Dadah, 1 Bahagian Sekolah,Kementerian Pelajaran Malaysia

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009

3.

TEMA “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH”

4.

MATLAMAT Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah adalah bertujuan mengukuhkan lagi minda dan sikap antidadah di kalangan murid melalui persembahan kepelbagaian bakat murid.

5.

OBJEKTIF 5.1 5.2 Mempertingkatkan lagi pengetahuan dan kesedaran murid di semua peringkat tentang bahaya dadah. Menggunakan aktiviti kesenian sebagai medium untuk menggalakkan penyertaan murid dalam proses pembelajaran dan pendidikan bersepadu secara langsung dan tidak langsung berhubung dengan pendidikan pencegahan dadah. 5.3 Mencungkil dan menyuburkan bakat serta potensi yang ada di kalangan murid ke arah perkembangan yang lebih positif dan membina serta dapat menghindari diri dari bahaya dadah.

6.

KUMPULAN SASARAN 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Murid Prasekolah Murid sekolah rendah Murid sekolah menengah Para pendidik/guru Kakitangan sekolah Ibu bapa dan ahli masyarakat

7.

PELAKSANAAN Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah dilaksanakan secara menyeluruh merangkumi peringkat-peringkat berikut :7.1 7.2 Sekolah secara keseluruhannya Daerah/Bahagian/Jajahan/Zon
Unit Pendidikan Pencegahan Dadah, 2 Bahagian Sekolah,Kementerian Pelajaran Malaysia

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009

7.3 7.4 8.

Negeri Kebangsaan

SYARAT-SYARAT TAMBAHAN 8.1 Syarat penyertaan individu mestilah disertakan bersama salinan kad pengenalan/surat beranak yang telah disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. 8.2 Setiap penyertaan dilarang sama sekali menggambarkan / menggunakan unsur-unsur negatif seperti jarum suntikan, tengkorak, rokok dan tepung ( menyerupai dadah ). 8.3 Setiap peserta hanya dibenarkan mengambil bahagian dalam SATU ACARA SAHAJA ( Contoh: Seorang murid yang mengambil bahagian dalam persembahan Dikir Barat tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam Deklamasi Sajak dan sebaliknya termasuk acara-acara lain. 8.4 Setiap pasukan yang mengambil bahagian dalam acara seperti senikata/lirik/skrip 8.5 semasa pendaftaran kontingen kepada Dikir pihak

Barat, Nasyid, Boria dan Deklamasi Sajak mesti menyerahkan 6 salinan penganjur (pengelola persembahan ).( Arial 12. /1.5 jarak) Pengukuhan Mesej Persembahan 8.5.1 Bagi acara Persembahan Dikir Barat Antidadah, Persembahan Nasyid Antidadah, dan Persembahan Boria Antidadah, selepas persembahan, setiap pasukan (ketua pasukan) hendaklah menerangkan mesej yang terkandung dalam persembahan mereka ( melalui lirik, senikata atau lakonan/sketsa ) kepada penonton. 8.5.2 Kandungan mesej boleh terdiri daripada pengajaran yang boleh dipetik daripada persembahan tersebut dan juga pesanan/nasihat kepada para penonton.

Unit Pendidikan Pencegahan Dadah, 3 Bahagian Sekolah,Kementerian Pelajaran Malaysia

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009

8.5.3 Masa yang diperuntukkan untuk menerangkan mesej adalah 3 minit sahaja. 8.5.4 Penerangan mesej selepas setiap persembahan bertujuan untuk mengukuhkan lagi minda dan sikap anti dadah di kalangan penonton.

Unit Pendidikan Pencegahan Dadah, 4 Bahagian Sekolah,Kementerian Pelajaran Malaysia

menyeru manusia berakhlak mulia dan menyeru manusia ke jalan yang benar.1 3. Memberi peluang kepada murid menunjukkan bakat dan kebolehan mereka.Tingkatan Enam Atas).2 Menyampaikan mesej anti dadah melalui aktiviti berunsur keagamaan. 3.4 Melahirkan murid bersih dadah dan berakhlak mulia. 5 Bahagian Sekolah. KUMPULAN 4. Melibatkan lebih ramai murid dalam aktiviti pendidikan pencegahan dadah. MATLAMAT Merealisasikan Sekolah Bebas Dadah Menjelang 2012 3.t.Kementerian Pelajaran Malaysia .1 Murid Sekolah Menengah (Tingkatan Peralihan . Melalui persembahan nasyid penerapan nilai-nilai Islam dapat diketengahkan melalui puji-pujian kepada Allah s. SYARAT PERTANDINGAN 5. 5.1 Tema Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.3 3. OBJEKTIF 3. PENDAHULUAN Nasyid adalah satu persembahan berkumpulan yang menyampaikan mesej Pendidikan Pencegahan Dadah berunsurkan keagamaan.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 PERSEMBAHAN NASYID KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 1. 4.w. 2.

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH” 5. Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.2 Irama/ Melodi 5.2 Alat Muzik Alat muzik yang digunakan adalah jenis perkusi.2. rebana. dua atau tiga jenis alat muzik akan diberi 5 markah sahaja.2. kompang.Kementerian Pelajaran Malaysia . Setiap pasukan dibenarkan menggunakan tidak lebih dari tiga (3) jenis alat muzik (perkusi). Persembahan yang melebihi masa yang ditetapkan akan dipotong dua (2) markah.2 Masa Persembahan Masa persembahan ialah 15 minit sahaja. 6. bonggo. Penggunaan sama ada satu jenis.1 Penyertaan Kumpulan nasyid hendaklah tidak lebih daripada 15 orang murid keimanan. Setiap jenis alat yang dipilih tidak terhad bilangannya. tamborin.3 Pasukan yang menggunakan lebih dari tiga jenis alat muzik akan ditolak lima markah (muzik). 5.2.1 Irama Lagu Irama Lagu Kontemporari berunsur nilai Islam. Markah permulaan diambil kira setelah pasukan memulakan nasyid (memulakan lagu). shaker dan seumpamanya. congga. Penggunaan alat muzik elektronik adalah tidak dibenarkan.2. 6. 5. 5. perempuan atau lelaki sahaja (tidak bercampur) termasuk pemuzik.erti patriotik atau keagamaan. 6 Bahagian Sekolah. marakas.4 Maksimum 8 mikrofon. seperti yenkee (Gendang Turki).

Walau bagaimanapun ucapan Selawat atas Nabi Muhammad (S.4 Kedua-dua lagu berirama kontemporari dan seni kata (lirik) mestilah ciptaan sendiri. 6.3 Sekiranya menggunakan Bahasa Arab atau Bahasa Inggeris terjemahan dalam Bahasa Melayu perlu disediakan.3 Lagu Pilihan Berunsur nilai murni Islam.6 Lagu 6. 6.5.7.4 Setiap pasukan hendaklah mempersembahkan dua (2) lagu iaitu satu (1) lagu wajib dan satu (1) lagu pilihan. 6.A. patriotik atau keagamaan.5. Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.1 Semasa membuat persembahan lagu wajib.2 Persembahan lagu pilihan boleh menggunakan lirik Bahasa Arab atau Bahasa Inggeris.5.Kementerian Pelajaran Malaysia . erti keimanan. 7 Bahagian Sekolah. 6.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 6.5. 6.W) adalah dibenarkan. 6.5 Lagu Wajib Hendaklah berunsurkan Tema Pendidikan Pencegahan Dadah Tahun semasa “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH” 6.5. Semua salinan lirik lagu wajib dan pilihan perlu diserahkan kepada urusetia pertandingan sebelum pertandingan dimulakan. pasukan hendaklah menggunakan lirik lagu dalam Bahasa Melayu sepenuhnya.7.4 Lirik Lagu 6.3 Kostum Mengikut kesesuaian persembahan tetapi tidak melanggar tatasusila dan tidak menjolok mata.

bahasa dan kesinambungan Persembahan – gaya persembahan. PERSEMBAHAN DIKIR BARAT KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. 7. 7. 8 Bahagian Sekolah. Keputusan hakim adalah muktamad. 2. BIDANG Suara – Kesepaduan. 6. Jika masih lagi berlaku persamaan panel hakim dibenarkan membuat satu keputusan yang muktamad. suara solo dan pitch (nada) suara ramai Lagu – irama nasyid kontemporari Lirik – isi.1 Pemarkahan dibahagikan kepada tujuh bahagian.Kementerian Pelajaran Malaysia .2 Persembahan akan diadili oleh lima orang hakim termasuk ketua hakim. Jika masih lagi berlaku persamaan hendaklah dirujuk kepada markah “persembahan” dan begitulah seterusnya jika masih berlaku persamaan. 4. keceriaan (pakaian dan solekan) dan disiplin Muzik Kreativiti Bonus – (ciptaan sendiri/kepelbagaian irama/keseragaman lagu dan irama) JUMLAH MARKAH 25 25 20 15 05 05 05 100 7. PEMARKAHAN 7.3 Jika terdapat persamaan markah maka penentuan pemenang hendaklah dirujuk kepada markah isi lirik yang tertinggi. BIL 1. 3. ekspresi. 5.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 7.

5. OBJEKTIF 3. PENDAHULUAN Dikir Barat adalah satu bentuk kesenian yang popular di kalangan masyarakat Pantai Timur Semenanjung Malaysia dan berasal dari negeri Kelantan. 2. KUMPULAN SASARAN Murid Sekolah Menengah Kerajaan dari Tingkatan Peralihan hingga Tingkatan Enam Atas.3 Menyampaikan mesej Pendidikan Pencegahan Dadah melalui aktiviti seni di luar bilik darjah. 3. 3.2 Mempertingkatkan lagi kesedaran di kalangan murid dan seluruh anggota masyarakat tentang bahaya dadah. 3. PESERTA Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.4 4. Persembahan kesenian ini dapat mengumpulkan lebih ramai peminat dan boleh digunakan sebagai medan penyampaian mesej termasuk mesej “anti dadah” melalui Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah. 9 Bahagian Sekolah. sekali gus menyelamatkan diri mereka daripada terjebak dengan dadah.Kementerian Pelajaran Malaysia . 3. MATLAMAT Merealisasikan Sekolah Bebas Dadah Menjelang Tahun 2012. Mengembangkan bakat dan potensi yang sedia ada di kalangan murid.1 Menggalakkan murid melibatkan diri dalam aktiviti Pendidikan Pencegahan Dadah.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 1.

2. Marakas 8. Bagi setiap kumpulan dikir pesertanya adalah terdiri daripada lelaki sahaja atau perempuan sahaja. Mong/Canang e. Jumlah peserta keseluruhan ialah seramai 20 orang.4 6.2.1 Ahli Dikir tidak melebihi 15 orang termasuk seorang Juara Dikir dan seorang Tukang Karut. ALAT MUZIK Alatan muzik yang dibenarkan tidak melebihi daripada alatan di bawah :a.3 Pemain Muzik tidak melebihi 5 orang. Bahagian Sekolah. 5.1 8.Kementerian Pelajaran Malaysia . TEMA : “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH” 7.2 5.2 Lagu Juara Lagu-Lagu Tukang Karut 8.2 Karut Cepat (Karut Kelantan) 8.2. Gong/Kelawak d.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 5. 5.1 Karut Perlahan (Yen Ki) 8. PERSEMBAHAN Persembahan Dikir Barat hendaklah mengandungi perkara di bawah :8. Rebana Anak c. Rebana Ibu b.3 Karut Matang / Bebas / Kreatif 10 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.

1 10. Bahagian Sekolah.5 Kandungan isi dikir juga tidak dibenarkan menyentuh perkara-perkara yang menjadi rahsia negara. 10. ETIKA PERSEMBAHAN 10. 10. perkauman. para peserta dilarang menyentuh maruah sesuatu bangsa dan negara. hal-hal agama (kecuali yang bermaksud mengajak berbuat baik) dan hal-hal yang sensitif. gerak geri yang melampau yang boleh menimbulkan 11 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. 10. BAHASA 9.3 Jika menggambarkan peristiwa-peristiwa di peringkat antarabangsa.2.4 Penutup / Irama Wau Bulan 9.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 8. 9.Kementerian Pelajaran Malaysia .4 Para peserta tidak dibenarkan sama sekali menyentuh perkara-perkara yang berkaitan dengan institusi istana sama ada berkaitan dengan rajaraja. 10.3 Peserta dilarang sama sekali menggunakan kata-kata yang sensitif dan boleh menyentuh atau menyinggung perasaan mana-mana pihak terutaman pasukan lawan. lagu ataupun karut hendaklah mengenai Pendidikan Pencegahan Dadah.2 Tema persembahan dalam Dikir Barat sama ada dalam pantun.2 Peserta dilarang menggunakan perkataan-perkataan yang berunsur lucah. dasar kerajaan (kecuali untuk menerangkan kebaikan dan faedah kepada rakyat). keluarga di raja dan hak keistimewaan raja-raja. 9.6 Para peserta dilarang daripada menunjukkan perlakuan-perlakuan yang kurang sopan.4 Kata-kata yang menyentuh soal-soal peribadi.1 Semua persembahan dikir hendaklah dalam Bahasa Melayu. gelar-menggelar dan sindirsindiran tajam adalah dilarang sama sekali. 10. 9. Para peserta dilarang sama sekali menyentuh soal-soal politik.

Dikir Barat sebagai seni persembahan rakyat Melayu berkumpulan di mana Tukang Karut dan Tok Juara adalah orang penting dalam kumpulan tersebut. penghayatan dan kelancaran 13.2 12. 12. 13. Walau bagaimanapun pakaian itu hendaklah yang bersesuaian dengan persembahan dan tidak menjolok mata.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 kemarahan atau gerak laku yang boleh didaftarkan sebagai lambang perlakuan seks atau seumpamanya dan perlakuan yang melambangkan unsur-unsur anti negara.1 Juara Kemerduan suara Lagu dan kebolehan membawa lagu melodi) Gaya persembahan.3 13 Sebuah panel hakim mengandungi 5 orang termasuk Ketua Hakim Seorang hakim akan menghakimi keseluruhan persembahan (100%) Keputusan panel hakim adalah muktamad PEMARKAHAN Markah-markah akan diberi kepada perkara-perkara seperti tersebut di atas.Kementerian Pelajaran Malaysia . 11. PENGHAKIMAN 12. Bahagian Sekolah.2 Tukang Karut = 5 markah 30 markah = = 25 markah 10 markah 5 markah 5 markah Pantun dan mesej ( rima dan urutan ) = (mengawal tempo dan ‘key’ suara yang merangkumi pelbagai 12 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. PAKAIAN Semua peserta boleh memakai pakaian seragam pasukan masing-masing dengan warna dan corak bebas mengikut pilihan pasukan.1 12.

3 13.5 Suara Ramai (Awak-Awak) Kesepaduan suara Keseragaman gaya dan semangat Muzik Kemahiran bermain alat muzik Kombinasi bunyi antara alat-alat Kesesuaian rentak dengan lagu yang dibawa Pakaian. PANDUAN PEMARKAHAN DIKIR BARAT 14.1.2 13.1 Kesalahan (Markah Ditolak) 14. Bahagian Sekolah.1. Pasukan yang tidak mengikut peraturan-peraturan lain yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur juga akan 13 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.2 14.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 - Isi/Mesej Pemilihan lagu dan kebolehan membawa lagu-lagu Pantun Gaya persembahan dan penyampaian = = = = 10 markah 8 markah 6 markah 6 markah 20 markah 13.Kementerian Pelajaran Malaysia . disiplin dan gaya pakaian JUMLAH BESAR = = 10 markah 10 markah 15 markah 10 markah ---------------100 markah ========= 14.1.1 Pasukan yang mempunyai lebih daripada 15 orang pendikir akan ditolak 5 markah bagi setiap orang.3 Pasukan yang membawa atau menggunakan lebih daripada 5 alat muzik akan ditolak 5 markah. 14.

7 Maksimum 10 mikrofon. Bahagian Sekolah. tetapi tiada markah diberikan.Kementerian Pelajaran Malaysia . Masa dan markah mula dikira dari saat bertabuh.5 Setelah cukup 15 minit. isyarat mula bagi menandakan pasukan boleh memulakan dikir barat dengan bertabuh. isyarat akhir akan diberikan menandakan masa persembahan sudah tamat. 14. 15. menyindir dan sebagainya (1 hingga 5 markah) 14. isyarat akan diberikan menandakan masa persembahan ada lagi 2 minit lagi.1.1 Setiap pasukan hanya diberikan 15 minit sahaja dengan tema “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH” 15.1. MASA DAN CARA PERSEMBAHAN DIJALANKAN 15.4 Bahasa kasar.1. 15.4 Selapas 13 minit.2 Intro dibenarkan dengan tidak melebihi 2 minit . 15.6 Tajuk (Rujuk para 6 – Tema) Perlakuan (larangan dalam para 10) – (Ditolak 1 hingga 2 markah) 14. 15.1.5 14.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 ditolak markah mengikut ketetapan yang akan dibuat oleh Jawatankuasa Penganjur. kesat.3 Setelah pasukan bersedia di atas pentas. Markah tidak akan diambil kira selepas setelah tamat masa 15 minit diberikan 14 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.

Bahagian Sekolah.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 PERSEMBAHAN BORIA KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 15 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.Kementerian Pelajaran Malaysia .

nyanyian serta tarian kumpulan.1 Tema “1 MALAYSIA MEMBANTERS DADAH” 6.Kementerian Pelajaran Malaysia . Mengembangkan bakat dan potensi murid. SYARAT PERTANDINGAN 6. IMPAK 5.2 Melahirkan murid yang mempunyai pengetahuan.3 4. kefahaman dan kemahiran tentang bahaya dadah. Melahirkan murid yang dapat merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Sekolah Bebas Dadah. KUMPULAN SASARAN Murid Tahap 2 sekolah rendah kerajaan. 2.2 3.2. Menggalakkan murid melibatkan diri dalam aktiviti Pendidikan Pencegahan Dadah.2.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 1. MATLAMAT Merealisasikan “Sekolah Bebas Dadah” Menjelang Tahun 2012. Bahagian Sekolah. Menyampaikan mesej Pendidikan Pencegahan Dadah. 16 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. 6.1 3. 3. mengandungi unsur menghibur dan didikan. PENDAHULUAN Boria adalah satu bentuk kesenian yang popular di Pulau Pinang. 6. OBJEKTIF 3.2 Penyertaan 6. Persembahannya merangkumi lawak jenaka (sketsa).1 Terbuka kepada semua murid tahap dua sekolah rendah sahaja. 5.1 5.2 Peserta tidak lebih 15 orang sama ada lelaki sahaja atau perempuan sahaja (tidak bercampur) termasuk peserta sketsa (lawak jenaka).

6.1 Sketsa (30 markah) Mesej Sketsa yang melucukan (15 markah) 17 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Sketsa dalam loghat Utara/Pulau Pinang adalah digalakkan. 6.3 Masa Persembahan Keseluruhan masa persembahan ialah 15 minit.4 Pakaian Pakaian mengikut persembahan tetapi tidak melanggar tatasusila atau tidak menjolok mata. Setiap peserta lawak dilarang memakai pakaian berupa perempuan bagi peserta lelaki dan dilarang memakai pakaian berupa lelaki bagi peserta perempuan. 6.Kementerian Pelajaran Malaysia .Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 6. Bahagian Sekolah. Boleh gunakan label untuk menunjukkan gantian watak. Persembahan yang melebihi masa keseluruhan akan dipotong sebanyak 2 markah. Walau bagaimanapun dibenarkan menggunakan beberapa patah perkataan Bahasa Inggeris jika perlu untuk menjelaskan maksud. Syarat pakaian dikekalkan. iaitu 5 minit untuk lawak jenaka dan 10 minit untuk nyanyian.5 Bahasa Persembahan dalam Bahasa Melayu.7 Pemarkahan 6. 6.7.6 Teknik Penggunaan Keyboard yang telah diprogramkan adalah dibenarkan (penggunaan disket). Muzik minus-one.

6 5 Markah akan ditolak sekiranya melanggar syarat pemakaian dalam perkara 6. Bahagian Sekolah.2 Persembahan Mesej lagu Suara lagu Kreativiti Keseragaman 6.7. 6.2. Penilaian akan difokuskan kepada mutu persembahan dan keupayaan menyampaikan mesej yang berkesan mengikut tema.7.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 - Persembahan sketsa (15 markah) (70 markah) (20 markah) (20 markah) (15 markah) (15 markah) 6.1 dan 6. DEKLAMASI SAJAK KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 18 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.Kementerian Pelajaran Malaysia .7.4.5. Aspek teknikal tidak akan diambil kira dalam proses pemarkahan.

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 1. PENYERTAAN 4. Menyampaikan mesej Pendidikan Pencegahan Dadah melalui karya kreatif dan penghayatan melalui pendeklamasian sajak. 3. Mengembangkan bakat dan potensi murid dalam bidang karya kreatif (puisi) dan pendeklamasinya. 4.1 Penyertaan terbuka kepada murid sekolah menengah dan rendah Tahap 2. TEMA “1 MALAYSIA MEMBANTERS DADAH” 4. 2.2 Setiap negeri kategori. Maklumat diri peserta hendaklah mengandungi butiran berikut :a) b) c) d) e) f) Negeri diwakili Nama penuh peserta (huruf besar mengikut kad pengenalan) Umur Nombor kad pengenalan Tingkatan / Darjah Nama dan alamat sekolah 19 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. 4. TAJUK Sayembara Deklamasi Puisi/Sajak Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan. OBJEKTIF Menerapkan nilai murni dan menyampaikan mesej anti dadah bagi melahirkan masyarakat penyayang melalui karya kreatif khususnya puisi/sajak.3 Semua penyertaan hendaklah disertakan dengan butiran diri peserta yang lengkap dan disahkan oleh Pengetua/Pegawai Khas Dadah negerinegeri berkenaan.Kementerian Pelajaran Malaysia akan diwakili oleh seorang peserta sahaja bagi setiap . Bahagian Sekolah.

bukan pada sajak. 5. 5. 5.6 Sajak hendaklah dideklamasikan dalam Bahasa Melayu sahaja.2 Puisi yang dideklamasikan dalam pertandingan ini adalah sajak hasil ciptaan bebas bertemakan Pendidikan Pencegahan Dadah. SYARAT SAYEMBARA / DEKLAMASI SAJAK 5.3 Panjang sajak yang akan dideklamasikan hendaklah antara 20 hingga 30 baris bagi Sekolah Rendah dan 30 hingga 40 baris bagi Sekolah Menengah.4 5.1 Deklamasi sajak yang dimaksudkan adalah pembacaan SAJAK (bukan menyanyikan sajak). Maklumat pada butiran 4.3 di atas hendaklah disertakan.3 di atas hendaklah dikemukakan kepada Urusetia pertandingan. Bahagian Sekolah.Kementerian Pelajaran Malaysia . 5. Peserta boleh mencipta sendiri sajak untuk dideklamasi atau mendeklamasikan sajak ciptaan orang lain. 20 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 g) h) i) 4.Peserta dinasihatkan mendapat kebenaran / memaklumkan terlebih dahulu kepada penciptanya. 5. pencipta bebas menentukan jumlah perkataan dalam satu baris tetapi baris yang kurang daripada 3 patah perkataan tidak dikira sebagai sebaris.4 Nombor telefon sekolah Pengesahan Pengetua / Guru Besar / Pegawai Khas Dadah Cop rasmi sekolah / Jabatan Pendidikan Negeri Karnival selewat-lewatnya seminggu sebelum tarikh Maklumat dalam perkara 4. Penyelaras di peringkat negeri / peserta hendaklah mengemukakan sajak yang akan dideklamasikan kepada Urusetia selewat-lewatnya seminggu sebelum tarikh persembahan. Bagaimanapun.5 Penilaian hanya dibuat terhadap deklamasi sahaja. Skrip sajak yang dihantar kepada Urusetia juga dikehendaki dinyatakan penciptanya. Setiap baris tidak kurang daripada 3 patah perkataan.

ada pendeklamator yang melangkah setapak ke hadapan. Gerakan ini mungkin sedikit sahaja tetapi ketara. Ertinya.1 TEKNIK a) Teknik ialah gerakan kreatif deklamator.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 5.9. c) Sebagai contohnya. Aspek yang akan dinilai ke atas setiap peserta merangkumi aspek TEKNIK. d) Alat bantu (prop) tidak dibenarkan dibawa semasa pertandingan.Kementerian Pelajaran Malaysia . b) Penilai terhadap aspek teknik tertumpu kepada keberkesanan gerakan kreatif ini. Gerakangerakan begini.8 Keputusan menentukan kedudukan tempat peserta (Johan. membantu menjadikan persembahan berkesan. 5.7 Urusetia Sayembara akan memilih tiga (3) hingga lima (5) panel penilai bebas. GAYA. 21 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. jika sesuai (khususnya bersesuaian dengan puisi yang dideklamasikan). 5. Keputusan panel penilai adalah MUKTAMAD. Naib Johan dan seterusnya) akan berdasarkan kiraan AGREGAT daripada kedudukan yang telah diberikan oleh semua panel. Selain itu. Terdapat pula pendeklamator yang bermula dengan duduk dan kemudian bangun. Bahagian Sekolah. manusia tidak boleh dijadikan “alat bantu” dalam sayembara deklamasi ini. NADA dan SUARA (masing-masing membawa 25 markah).9 Perincian setiap aspek yang dinilai adalah sebagaimana berikut :5. peserta juga tidak dibenarkan mendeklamasikan dengan bantuan teman. kemudian berundur setapak juga pada tempat yang sesuai.

Muzik latar adalah dibenarkan. Iringan muzik secara terus (live) sama ada dimainkan oleh peserta sendiri atau dibantu oleh orang lain TIDAK dibenarkan. c) Mimik muka juga adalah gaya. sedih.Kementerian Pelajaran Malaysia . Terdapat tiga alasan yang menjadikan deklamator kurang bergaya. tingkat hafalannya tidak cukup. namun dia tidak tahu tentang seni pentas dan ketiga.9. 5. Bahagian Sekolah.2 GAYA a) Gaya berkait rapat dengan keyakinan deklamator. Terdapat beberapa nada yang popular seperti patriotik. romantis dan sebagainya. b) Gaya termasuklah olahan/bahasa tubuh (body language). tetapi hanya dalam bentuk rakaman sahaja. gerak tangan dan sebagainya yang bersesuaian dengan sajak yang dideklamasikan. marah. manakala yang tidak yakin akan lari ke atas atau lantai pentas. 22 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.9. pergerakan mata deklamator juga diambil kira sebagai gaya mata orang pentas.3 NADA a) Nada yang dimaksudkan ialah nada yang ada dalam sajak. 5. mimik muka hendaklah sesuai dengan tema dan isi sajak yang dideklamasikan. Yang yakin/berani ditumpukan kepada penonton. Ini membawa kepada deklamasi yang tidak menyakinkan.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 e) Muzik juga teknik. Kedua. d) Selain itu. sinis. deklamator itu memang tidak cukup berani berhadapan dengan khalayak. walaupun dia berani berhadapan dengan khalayak. Yang pertama.

disederhanakan yang sesuai. Bahagian Sekolah. dan Yang ditinggikan pada tempat-tempat dimaksudkan dengan kualiti suara ialah penerbitan suara yang berbeza-beza itu. b) Penerbitan suara yang terasa dibuat-buat akan menyebabkan deklamasi kurang bermutu.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 b) Setelah nada sajak dikenali dengan betul.9.5 PENILAIAN ASPEK LAIN SECARA UMUM (Termasuk markah bonus dan pemotongan markah) a) Konsep Penghayatan Kejayaan deklamator mengemukakan teknik. gaya. pengucapannya pula perlu digandingkan dengan intonasi yang tepat iaitu turun naik dan tinggi rendah suara untuk dipadankan dengan maksud sajak. Jeda (tempat berhenti) juga perlu difahami betul-betul oleh pendeklamator untuk menjelaskan lagi maksud sajak.4 SUARA a) Suara adalah pemberian Tuhan yang sukar diubah.Kementerian Pelajaran Malaysia .9. nada dan suara yang bersesuaian dengan sajak yang dideklamasikan adalah kejayaannya dalam penghayatan sajak itu. b) Kelemahan dan Pemotongan Markah 23 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. tenor dan soparno. 5. yang dalam bidang muzik disebut bas. Walaupun demikian Deklamator yang bersemangat tinggi akan berusaha menerbitkan suara yang sesuai dengan sajak dapat dipaparkan melalui permainan kualiti suara. Deklamator hendaklah sedar bahawa suara boleh direndahkan. 5.

Pemotongan untuk sekali tersasul ialah tidak kurang daripada tiga markah. markah akan dipotong juga kerana ketersasulan itu merosakkan kelancaran deklamasi. markah akan dipotong tidak lebih daripada tiga. i) Salah atau Lemah Sebutan Jika kata “payung” disebut “payon”. Jika perkataan “telah” disebut “tidak” makna keseluruhan pemotongan sajak mungkin 24 berubah. Bahagian Sekolah. “keramat” disebut “keramak”. Deklamator mungkin tidak menyedari kesalahan itu dan mungkin juga membiarkannya demi menjaga kelancaran. kerana dalam hal tersalah perkataan. Pemotongan untuk kesalahan begini tertakluk pada kesannya.Kementerian Pelajaran Malaysia . tetapi pemotongan hanya sekali. Markah akan dipotong jika terdapat kelemahan-kelemahan seperti yang akan dinyatakan di bawah ini. iii) Tersalah Perkataan Tersalah perkataan berbeza daripada tersasul. Jika Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Sebutan yang salah itu mungkin berulangkali. tiada pembetulan dibuat.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 Markah yang diberikan untuk aspek-aspek yang dinyatakan di atas akan muktamad jika tiada kelemahan dalam deklamasi. “cinta” disebut “cinte” dan seumpamanya. Jumlah markah yang akan dipotong tertakluk pada seriusnya kelemahan itu. sehingga Ini 10 menyebabkan markah. ii) Ketersasulan Apabila perkataan tertentu tersalah sebut dan disebut sekali lagi dengan tujuan pembetulan.

struktur dan mungkin maksud itu berubah. di pentas akan menyebabkan markah dipotong. tertakluk kepada jumlah baris tertinggal atau serius tidaknya kesan. Hal ini menyebabkan bentuk. Markah yang dipotong hanyalah satu. iv) Tertinggal Bahagian Tertentu Deklamator yang kurang menghafal atau yang gentar di hadapan khalayak mungkin tertinggal baris tertentu. Bahagian Sekolah.9. c) Pakaian deklamator adalah bebas tetapi hendaklah bersopan dan sesuai. Ada yang tertinggal terus dan ada teringat kemudian lalu disebutkan semula. 5.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 perkataan “tidak” disebut “tiada”. Jumlah yang dipotong tidak kurang daripada 25 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.Kementerian Pelajaran Malaysia . Oleh sebab kesannya besar.6 Semua perkara yang tidak dinyatakan dalam syarat-syarat ini adalah menjadi hak penganjur dan Urusetia Sayembara menentukannya dari semasa ke semasa. maka markah yang dipotong boleh mencecah angka 10. v) Perlakuan Negatif Di Pentas Perbuatan mengetuk mikrofon. membunyikan “emh” dan sebagainya kerana ada gangguan di kerongkong dan perbuatan-perbuatan lain yang menunjukkan sikap tidak profesional tiga. malah mungkin juga tertinggal rangkap tertentu. makna keseluruhan sajak tidak berubah.

Bahagian Sekolah.Kementerian Pelajaran Malaysia .Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 PERTANDINGAN MELUKIS POSTER KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 1. PENDAHULUAN 26 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.

Bahagian Sekolah.1.1 Terbuka kepada semua murid tahap dua sekolah rendah.Kementerian Pelajaran Malaysia .2 Tajuk (Rendah) a) Hidup Ceria Tanpa Dadah b) Sekolah Bebas Dadah c) Bersama Membina Kebahagiaan (Menengah) a) Bangsa Cemerlang Gemilang Terbilang b) Generasi Sihat Negara Makmur c) Keluarga Bahagia Tanpa Dadah 3. Mencungkil dan mengasah bakat senilukis di kalangan murid-murid. Menyedarkan murid-murid tentang dadah itu merbahaya. SYARAT PERTANDINGAN 3.4 2.5 3.1 Tema “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH DADAH” 3. OBJEKTIF 2.2.1 2. Menggalakkan murid-murid meningkatkan lagi pengetahuan tentang bahaya dadah.1 3.2 Penyertaan 3.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 Melukis Poster Pendidikan Pencegahan Dadah ini bertujuan untuk memberi kesedaran bahaya dadah melalui seni lukis. menengah rendah dan menengah atas.3 2. Membolehkan murid-murid memaparkan pengetahuan dan idea tentang bahaya dadah.1.2 2. Menggalakkan murid-murid untuk terlibat dalam aktiviti pertandingan. 27 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. 2.

2.3 Saiz dan Ukuran 3.3. Kategori/Kumpulan II dan III Sekolah Menengah Rendah dan Sekolah Menengah Atas Saiz ½ imperial (saiz 4 x A4) atau drawing block besar. 3.Kementerian Pelajaran Malaysia . 28 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.2.2 Penyertaan dibahagikan kepada 3 kategori atau kumpulan seperti berikut :Kategori/Kumpulan I Tahap Dua Sekolah Rendah Kategori/Kumpulan II Sekolah Menengah Rendah (Peralihan hingga Tingkatan Tiga) Kategori/Kumpulan III Sekolah Menengah Atas (Tingkatan Empat hingga Tingkatan Enam) 3.2. 3. 3. Bahagian Sekolah.4 Setiap kategori diwakili oleh seorang peserta negeri ke Peringkat Kebangsaan.3.1 3.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 3.2 Kategori/Kumpulan I Tahap II Sekolah Rendah : 37.3 Pertandingan dijalankan secara langsung.4 Masa Sekolah Rendah Sekolah Menengah 2½ jam 3 ½ jam Tiada tambahan masa dibenarkan.4 cm x 27 cm (drawing block).

7 Hak Milik Ciptaan Poster yang dipertandingkan adalah hak milik penganjur untuk digunakan dalam publisiti. krayon atau warna air. Teknik kolaj/tampalan tidak dibenarkan.2 Ciptaan sendiri atau asli Poster menggunakan bahan dan media seperti berikut :Kumpulan I >>> Poster menggunakan pensil warna.1 3.6. 3.6.6. Bahagian Sekolah.Kementerian Pelajaran Malaysia .Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 3.3 Poster menggunakan warna air atau media campuran. Peserta juga tidak dibenarkan menggunakan “air brush” dan cat minyak.8 Penghakiman Keputusan panel hakim adalah muktamad.9 15 markah 25 markah 30 markah 20 markah 10 markah Setiap hakim membuat penghakiman secara keseluruhan (100%) Bahan dan Peralatan 29 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Skima Penilaian Tema Ilustrasi Gubahan/Komposisi/Olahan Warna Bebas Kemasan >> 3. Kumpulan II >>> 3. 3.5 Ciptaan 3.

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 Kertas lukisan sahaja disediakan oleh penganjur. Lain-lain peralatan dan bahan disediakan sendiri oleh peserta.Kementerian Pelajaran Malaysia . PERTANDINGAN e-PPDa KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 30 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Bahagian Sekolah.

dadah. OBJEKTIF 3. Dengan pelaksanaan pertandingan ini.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 1.3 Mengeratkan hubungan di kalangan guru-guru. 3. pegawai-pegawai dan para murid. inhalan dan HIV/AIDS. 3. 3. “e-PPDa” bukan sahaja menggunakan ICT malah hasil yang diperolehi boleh dicetak untuk dijadikan bahan bacaan dan rujukan serta digunakan sebagai persembahan visual secara dokumentasi yang lebih praktikal. alkohol. 31 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Bahagian Sekolah.Kementerian Pelajaran Malaysia . Murid perlu dididik secara komprehensif daripada terjebak dengan gejala ini.2 Mendedahkan murid dengan aktiviti yang berfaedah di samping menambah ilmu pengetahuan dalam bidang yang berkaitan. akan membuka minda murid untuk mengetahui. menganalisa bahan-bahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dadah dan menghasilkan suatu persembahan berkomputer untuk berkongsi pengetahuan serta kemahiran dengan rakan-rakan yang lain. 2.1 Menyedarkan para murid tentang bahaya rokok. PENDAHULUAN Perkembangan ICT sekarang melibatkan kaedah persembahan melalui audio dan visual yang beranimasi dengan membawa pendekatan baru yang lebih menarik minat dan perhatian kepada audien. RASIONAL Masalah penyalahgunaan dadah di kalangan remaja adalah di tahap yang serius. memahami. Dengan menggunakan kemudahan ICT yang ada di sekolah dapat menarik minat murid untuk mengetahui secara mendalam akibat buruk kesan penagihan dadah.

Bahagian Sekolah.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 3. KUMPULAN SASARAN Murid sekolah menengah (Peralihan – Tingkatan 6).1 5. juga di peringkat pengajian tinggi.5 Menjadikan bahan-bahan ini sebagai panduan yang boleh diguna sama dalam aktiviti pendidikan pencegahan dadah di sekolah oleh murid dan guru.5 Bahan dari sumber-sumber yang lebih dinamik dan murah di antaranya :5. 5. Aplikasi power point memberikan daya kreativiti yang sebenar terhadap profesional dan penghasilan yang standard.5.4 Kandungan isi dan bahan secara umumnya mudah diolah dengan menggunakan kemahiran dan kepakaran yang mana ianya akan melibatkan tenaga kerja yang lebih efektif dan penguasaan kemahiran ICT yang telah didedahkan oleh pelbagai pihak dari Kementerian Pelajaran Malaysia.1 Internet (melalui SchoolNET yang sememangnya telah 32 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. 3.4 Membiasakan murid dengan teknologi terkini dan keberkesanan menyampaikan mesej kepada semua. 5.3 Pertandingan ini adalah suatu penghasilan memperbanyakkan bahan persembahan elektronik terhadap isu-isu dan bahan-bahan yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan pengajaran serta sebagai bahan rujukan di peringkat sama ada pengajian rendah.Kementerian Pelajaran Malaysia . 4. 5.2 Banyak persembahan akan terbentuk bagi setiap penghasilan. menengah. KENAPA MS POWER POINT (PERSEMBAHAN KOMPUTER)? 5. 5.

1. gambar dan filem mesti ada kaitan antara gambar dengan ayat.1 TEKNIK PERTANDINGAN 7. dadah. Penyediaan Slaid c. statistik. 6. penyakit Aids/HIV. GARIS PANDUAN PENYEDIAAN BAHAN 6. Penulisan Papan Cerita (story board) 7.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 dirangkaikan ke sekolah.sekolah di seluruh negara). Penggunaan Fail-Fail Elemen Multimedia b. 5. 5. 33 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. 5. melibatkan individu.2 MEREKABENTUK PERSEMBAHAN BERKOMPUTER 7. Bahagian Sekolah.1 Merekabentuk Persembahan Berkomputer a.sumber yang tidak ditayang umum (hak milik tertentu).1 Setiap pasukan terdiri daripada 3 orang ahli.5.1 Ketepatan bahan dari segi sumber seperti laporan kajian.3 Kamera digital yang boleh merakamkan visual dan grafik secara terus. 6.1.5.5.2 Mesin Pengimbas (bahan-bahan yang diperolehi daripada bahan media cetak).4 Audio yang boleh digunakan sebagai latar kepada persembahan visual yang lebih berkesan. 7.2 Persembahan Hasil Cipta Aplikasi 7.2 Sumber terlarang .2. melibatkan sensitiviti agama 6. SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN 7.3 Kandungan bahan seperti rokok. statistik pihak yang bertanggung jawab dan laporan akhbar serta majalah.Kementerian Pelajaran Malaysia .

7.2. 7.3.4 Mesti mempunyai pautan (hyperlink) di dalam penghasilan persembahan. 7. 7.3 Sekurang-kurangnya 6 kesan pergerakan “custom animation” dan “6 slide transition” digunakan pada keseluruhan persembahan.3.Kementerian Pelajaran Malaysia . 7.2 Topik ditentukan pihak penganjur pertandingan bersesuaian dengan tema dan persekitaran pembelajaran.3 PENGGUNAAN FAIL-FAIL ELEMEN MULTIMEDIA 7.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 7. 7.5 Kreativiti interaktif adalah asli.6 Sebarang sumber fakta/maklumat yang dimuat turun ( download) dari internet/akhbar/buletin/bahan-bahan bercetak lain / 34 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. 7.3.2 Penggunaan audio dan visual yang bersesuaian dengan kandungan. 7.3.2.2.5 Sesi pertandingan dikawal oleh pihak urusetia/penganjur. 7.4 Pertandingan dijalankan serentak di dalam Makmal Komputer.2.7 Pihak penganjur akan menyediakan SATU SET KOMPUTER MULTIMEDIA kepada setiap kumpulan YANG SAMA KAPASITI dan program pengoperasian Windows XP.6 Bahan yang akan digunakan semasa pertandingan adalah perlu diserahkan kepada urusetia sebelum pertandingan iaitu : * satu atau lebih salinan cakera padat (compact disc) yang mengandungi fail-fail elemen multimedia. 7.2.3. 7. Bahagian Sekolah.3.3 Masa yang diperuntukkan adalah selama 3 jam (180 minit). * satu salinan papan cerita (story board).2.1 Penggunaan grafik yang bertepatan dengan tema dan kandungan.

Bahagian Sekolah.Kementerian Pelajaran Malaysia . 7. 7.3..4.4. 7.doc dan .jpeg. .4..txt 7.8 Peserta hanya dibenarkan membuat pautan (hyperlink) ke dokumen di luar Microsoft Powerpoint ke Microsoft Word (.3.wav.3 Peserta perlu menyimpan (save) hasil kerja dan menjalankan prosedur ”package for cd”..doc). avi (telah siap disunting) Grafik .jpg..mp3 Video .xls) dan Wordpad (. 7.2 Peserta dikehendaki mengakses folder negeri/daerah/sekolah masing-masing di komputer pentadbir (urusetia) dan menyalin folder tersebut ke ”desktop” komputer mereka. 7. 7.3. Microsoft Excel (.1 Penyediaan slaid hendaklah berpandukan kepada papan cerita (story board).7 Format file bahan yang dibenarkan adalah : Audio .4 Hasilan ”package for cd” akan disahkan oleh ketua kumpulan dan urusetia.bmp dan . Tidak melebihi 100 Mb.txt) sahaja. 35 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.3. Sebarang elemen penipuan akan menyebabkan penyertaan dibatalkan. .4.gif Teks .4 PENYEDIAAN SLAID 7. .9 CD yang dihantar ke pihak penganjur perlulah dipastikan bebas daripada virus.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 pengimbas (scanner) perlu mempunyai maklumat dan sumber dinyatakan dalam slaid bibliografi. 7.10 Bahan atau hasil yang telah siap dibina dan disembunyikan sebelum pertandingan tidak dibenarkan.wmv.

7.5 Hasilan persembahan adalah sulit.3 Format papan cerita disediakan oleh pihak pengelola.5. 7.4. Peserta dikehendaki menyimpan fail persembahan setiap 30 minit dengan nama fail yang berbeza. 7.6 Sebarang ralat teknikal adalah tanggungjawab peserta. manakala satu salinan lagi untuk semakan para hakim). 7.2 Rekabentuk papan cerita hendaklah asli.5. 36 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 7.1 Masa dihadkan selama 15 minit. Bahagian Sekolah. 7.5 PENULISAN PAPAN CERITA (STORY BOARD) 7.5.4.Kementerian Pelajaran Malaysia .5.5 Penghasilan idea dan perbincangan dilakukan sebelum pertandingan.6 Papan cerita hendaklah dibukukan ”comb binding” dan dihantar sebanyak 2 salinan kepada urusetia (satu salinan akan digunakan sebagai panduan peserta semasa pertandingan.1 Bahasa penulisan yang digunakan adalah Bahasa Melayu sahaja. 7. 7.5.5.4 Papan cerita hendaklah disediakan di tempat (sekolah / daerah / negeri) masing-masing.6 PERSEMBAHAN HASIL CIPTA APLIKASI 7. Bahasa dialek dan bahasa pasar adalah TIDAK DIBENARKAN. 7.Penggunaan istilah Teknologi Maklumat dalam Bahasa Inggeris dibenarkan. Penggunaan istilah Teknologi Maklumat dalam Bahasa Inggeris dibenarkan.6.6.2 Penyampaian adalah dalam Bahasa Melayu. 7.

4 Penyampaian secara seiringan dengan persembahan slaid. 7.6.0 Mhz.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 7.6.7 SPESIFIKASI DAN PROSEDUR TEKNIKAL 7. Satu pasukan yang terdiri daripada 5 orang petugas yang berkemahiran dalam bidang perkakasan dan perisian komputer. 7.Kementerian Pelajaran Malaysia .6. • • • • RAM – 512 MB Monitor.2 Keperluan Perkakasan a.7. Komponen Komputer Pelayan dengan spesifikasi minimum berikut: • • Bilangan yang diperlukan adalah 1 unit CPU . 7.7.6 Keputusan hakim adalah MUKTAMAD. 7. agama dan ketenteraman awam serta politik. 7.5 Peserta DILARANG menyentuh isu-isu perkauman. Papan Kekunci dan Tetikus Pemacu cakera padat yang boleh ditulis dan baca Cakera Keras yang berkapasiti 40 gigabait yang telah ”diformat” • Kad rangkaian 37 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. CPU.1 Urusetia Teknikal a. Bahagian Sekolah.3 Kaedah persembahan adalah berkonsepkan penyampaian maklumat.Pentium 4 dengan kelajuan pemprosesan 2.6.

e.Pentium 4 dengan kelajuan pemprosesan 2. Komputer multimedia untuk peserta dengan speksifikasi minimum berikut: • • • • • • • • Bilangan komputer adalah mengikut bilangan peserta CPU . Bahagian Sekolah.3 Keperluan Perisian • o Komputer Pelayan Dipasang dengan Perisian Sistem Pengendalian Microsoft Windows Server 2003 atau Mikrosoft Window 2000 Advance Server 38 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Komputer Sandaran .0 Mhz. RAM – 512 MB Monitor SVGA Papan kekunci Tetikus Head set Cakera keras yang berkapasiti 40 gigabait yang telah ”diformat” • Kad rangkaian c.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 b.minima 5 unit Peranti ’Switches” dengan 24 port Kabel UTP yang lengkap dengan RJ45 – mengikut bilangan komputer 7.Kementerian Pelajaran Malaysia .7. d.

paparan dan perisian yang telah dipasang akan diuji sepenuhnya.Kementerian Pelajaran Malaysia .4 Bunyi. ”disable”kan peranti-peranti tersebut dan kabel ke peranti berkenaan ditanggalkan • • Set kata laluan untuk capaian ke CMOS.5 Konfigurasi Komputer Pelayan • • • Cipta akaun pengguna dengan kata laluan tetap Cipta folder untuk setiap peserta Setkan kebenaran capaian ”folder” khas untuk peserta berkenaan dan urusetia sahaja • Setkan aras tindakan kepada ”modify”.7.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 • o Komputer Peserta Dipasang dengan Perisian Sistem Pengendalian Microsoft Windows XP Professional dan Microsoft Office 2003 7. ”write” dan ”read” sahaja. 7. ”browse files”. pemacu cakera padat dan port USB tidak disediakan • Pada CMOS. 39 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.7. Bahagian Sekolah. Ujian had kebenaran capaian folder perserta dilaksanakan. Komputer Peserta • Peranti-peranti pemacu cakera.

2.<mengikut bilangan komputer peserta yang digunakan> Contoh : Komputer 1 – 100.100.100.100.100.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 Rangkaian • Pasang protokol TCP/IP sahaja pada komputer pelayan dan peserta • • Setkan nombor IP 100. • • Dihadiri oleh pegawai JPN atau wakilnya Perlu bawa bahan-bahan sumber sandaran untuk menggantikan bahan sumber yang ditolak. Komputer 2 – 100. 40 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.3 dan seterusnya.100. • Gantian bahan sumber yang ditolak hanya boleh dibuat dalam majlis tersebut sahaja.100. • • Kemudahan perkongsian fail dibatalkan Kemudahan capaian ke internet ditutup. Bahagian Sekolah.1 untuk komputer pelayan Setkan nombor IP 100. • Senarai bahan sumber perlu disenaraikan dalam borang yang disediakan oleh urusetia.Kementerian Pelajaran Malaysia .100. PENYERAHAN CD SUMBER DAN PAPAN CERITA Dilaksanakan dalam majlis penyerahan yang diadakan pada 08 Jun 2009 selewat-lewatnya jam 6.100.00 petang.

8. • Fail sumber yang tidak boleh dibaca.1 Peserta diberi masa untuk menyalin fail-fail sumber daripada komputer pelayan.  TIDAK DIBENARKAN membuat apa jua perubahan kepada komputer yang disediakan. • Semua fail sumber akan diimbas menggunakan perisian virus terkini dan berkesan. rosak atau mengandungi virus yang tegar akan tolak. PERINGATAN KEPADA PESERTA • TIDAK DIBENARKAN membawa apa jua jenis storan sekunder dan papan cerita ke dalam bilik pertandingan.1 Sebelum masa pertandingan bermula 8. TUGAS DAN TINDAKAN PESERTA 8.1.1. • PASTIKAN peserta boleh mencapai bahan sumber dari komputer pelayan.Kementerian Pelajaran Malaysia . 8. Bahagian Sekolah.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 SEMAKAN FAIL SUMBER MULTIMEDIA • Semua fail sumber yang boleh dibaca oleh perisian Microsoft Media Player 9 tanpa perlu pasang perisian ketiga akan diterima.2 Peserta diberi masa untuk menyesuaikan diri dengan komputer 41 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. • Sebarang jenis telefon dan PDA TIDAK DIBENARKAN dibawa masuk ke dalam makmal semasa pertandingan.

4 Masa pembinaan bahan adalah selama 3 jam (180 minit) sahaja. 8.3 Peserta diberi masa untuk mengimbas papan cerita mereka.2 Semasa pertandingan 8.1 Peserta perlu melaksanakan proses ”package for CD” pada lokasi di komputer peserta dan komputer pelayan. 8.1.2. 8.3 Selepas masa pertandingan tamat 8.3.2.1 Peserta membina slaid persembahan berkomputer berdasarkan papan cerita yang telah mereka reka bentuk. 8. 9.2 Peserta bertanggungjawab menguji fail persembahan yang telah dipakejkan.2. 8. 8. GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PAPAN CERITA SLAID PERSEMBAHAN BERKOMPUTER 42 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.Kementerian Pelajaran Malaysia . Bahagian Sekolah.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 yang mereka perolehi.2 Peserta merakam (save) hasil kerja pada setiap 30 minit pada komputer pelayan dan komputer peserta menggunakan nama fail yang ditetapkan oleh pihak urusetia.4 Peserta hanya boleh membina slaid setelah mendapat isyarat daripada urusetia.3.3 Peserta dikehendaki berhenti membina slaid setelah mendapat isyarat daripada urusetia. 8.1. 8.2.

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 9. nombor slaid dan nombor jumlah slaid. 9.4 9. Skrip Pembentangan adalah skrip penyampaian tentang slaid yang berkenaan.3 Setiap helaian papan cerita perlu dicatatkan tajuk slaid. grafik contohcontoh dadah dan sebagainya Keterangan Tentang Keterangan tentang elemen yang digunakan 3 Sumber Fail / Slaid Nama fail sumber yang akan dicapai atau 43 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.7 Transisi Slaid menggunakan kod Ts. 9.1 Tujuan penggunaan papan cerita adalah untuk membantu peserta dalam pembangunan slaid persembahan berkomputer.5 Rekabentuk Slaid hendaklah dalam bentuk lakaran.2 Setiap papan cerita perlu disertakan helaian muka depan seperti yang dilampiran. 9.Kementerian Pelajaran Malaysia . Senarai elemen yang digunakan dalam slaid dinyatakan butiran lanjutnya seperti Elemen. Bahagian Sekolah. BIL 1 2 JENIS BUTIRAN Kod Elemen Elemen KETERANGAN Seperti yang dinyatakan dalam perkaran 8 dan 9 seperti video murid ponteng.6 9.6 Setiap elemen multmedia yang ditanda dalam ruang reka bentuk slaid boleh dilabelkan menggunakan kod elemen seperti berikut: BIL 1 2 3 4 5 6 JENIS ELEMEN Grafik Video Animasi Interaksi Teks Bunyi KOD ELEMEN Gr Vi An In Tk Au 9. Sumber Fail / Slaid dan Spesifikasi Elemen. 9.

wipe out dan sebagainya. saiz huruf dan warna serta kesan khas Animasi Saiz paparan. tempoh masa paparan dan jenis video serta kesan khas Teks Jenis huruf (font).10 Maklumat tentang Skrip Pembentangan dan Elemen Multimedia boleh disediakan menggunakan komputer atau tulisan/lakaran tangan.Kementerian Pelajaran Malaysia . 44 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Grafik Saiz paparan. zoom in. tempoh paparan dan kesan khas Bunyi Jenis bunyi dan kesan khas Keterangan yang berkaitan dengan elemen yang digunakan seperti berikut: 9.8 Jenis kesan khas dan transisi slaid dinyatakan menggunakan namanama kesan khas dan transisi slaid yang digunapakai dalam perisian MS Office Power Point seperti vertical blind.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 nombor slaid yang akan dipautkan 4 Speksifikasi Elemen Keterangan yang berkaitan dengan elemen yang digunakan seperti berikut. Bahagian Sekolah. jenis grafik. warna dan kesan khas Video Saiz paparan. 9.

10.13 Bahan yang ditolak boleh diganti dan hendaklah diserahkan pada majlis penyerahan tersebut.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 9. Bahagian Sekolah. TEMA “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH“ 45 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.14 Sila bersedia dengan bahan-bahan gantian yang difikirkan perlu.Kementerian Pelajaran Malaysia .12 Papan cerita perlu disiapkan dan diserahkan kepada Urusetia pada 08 Jun 2009 selewat-lewatnya jam 6.11 Semua helaian papan cerita hendaklah di ”comb bind” dan disediakan dalam 2 salinan. 9.00 petang. 9. 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful