Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009

GARIS PANDUAN DAN SYARAT KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH

1.

PENDAHULUAN Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah merupakan salah satu program melibatkan murid anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia yang dilaksanakan di peringkat sekolah,daerah,negeri dan kebangsaan dalam usaha melahirkan murid yang berpengetahuan dan berkemahiran menolak ancaman dadah dan gejala sosial lainnya. Program ini perlu diteruskan dengan memantapkan lagi aktiviti-aktiviti yang dijalankan untuk memberi impak yang lebih dengan penglibatan murid yang lebih menyeluruh. Ini adalah selaras dengan Dasar dan Matlamat Pendidikan Pencegahan Dadah Kementerian Pelajaran Malaysia ke arah merealisasikan “Sekolah Bebas Dadah” menjelang tahun 2012.

2.

RASIONAL 2.1 Murid merupakan aset dan sumber tenaga manusia untuk masa depan negara yang perlu dibangunkan sesuai dengan kehendak dan keperluan aspirasi negara. 2.2 Murid adalah golongan yang mempunyai potensi untuk dibangunkan dan dikembangkan diri mereka ke arah pembentukan anggota masyarakat yang dinamik dan progresif. 2.3 Kekuatan dalaman para murid seperti daya juang, ketahanan dan keyakinan diri serta daya saing boleh dipupuk secara positif dan rasional melalui Program Pendidikan Pencegahan Dadah yang terancang dan bersepadu.
Unit Pendidikan Pencegahan Dadah, 1 Bahagian Sekolah,Kementerian Pelajaran Malaysia

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009

3.

TEMA “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH”

4.

MATLAMAT Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah adalah bertujuan mengukuhkan lagi minda dan sikap antidadah di kalangan murid melalui persembahan kepelbagaian bakat murid.

5.

OBJEKTIF 5.1 5.2 Mempertingkatkan lagi pengetahuan dan kesedaran murid di semua peringkat tentang bahaya dadah. Menggunakan aktiviti kesenian sebagai medium untuk menggalakkan penyertaan murid dalam proses pembelajaran dan pendidikan bersepadu secara langsung dan tidak langsung berhubung dengan pendidikan pencegahan dadah. 5.3 Mencungkil dan menyuburkan bakat serta potensi yang ada di kalangan murid ke arah perkembangan yang lebih positif dan membina serta dapat menghindari diri dari bahaya dadah.

6.

KUMPULAN SASARAN 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Murid Prasekolah Murid sekolah rendah Murid sekolah menengah Para pendidik/guru Kakitangan sekolah Ibu bapa dan ahli masyarakat

7.

PELAKSANAAN Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah dilaksanakan secara menyeluruh merangkumi peringkat-peringkat berikut :7.1 7.2 Sekolah secara keseluruhannya Daerah/Bahagian/Jajahan/Zon
Unit Pendidikan Pencegahan Dadah, 2 Bahagian Sekolah,Kementerian Pelajaran Malaysia

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009

7.3 7.4 8.

Negeri Kebangsaan

SYARAT-SYARAT TAMBAHAN 8.1 Syarat penyertaan individu mestilah disertakan bersama salinan kad pengenalan/surat beranak yang telah disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. 8.2 Setiap penyertaan dilarang sama sekali menggambarkan / menggunakan unsur-unsur negatif seperti jarum suntikan, tengkorak, rokok dan tepung ( menyerupai dadah ). 8.3 Setiap peserta hanya dibenarkan mengambil bahagian dalam SATU ACARA SAHAJA ( Contoh: Seorang murid yang mengambil bahagian dalam persembahan Dikir Barat tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam Deklamasi Sajak dan sebaliknya termasuk acara-acara lain. 8.4 Setiap pasukan yang mengambil bahagian dalam acara seperti senikata/lirik/skrip 8.5 semasa pendaftaran kontingen kepada Dikir pihak

Barat, Nasyid, Boria dan Deklamasi Sajak mesti menyerahkan 6 salinan penganjur (pengelola persembahan ).( Arial 12. /1.5 jarak) Pengukuhan Mesej Persembahan 8.5.1 Bagi acara Persembahan Dikir Barat Antidadah, Persembahan Nasyid Antidadah, dan Persembahan Boria Antidadah, selepas persembahan, setiap pasukan (ketua pasukan) hendaklah menerangkan mesej yang terkandung dalam persembahan mereka ( melalui lirik, senikata atau lakonan/sketsa ) kepada penonton. 8.5.2 Kandungan mesej boleh terdiri daripada pengajaran yang boleh dipetik daripada persembahan tersebut dan juga pesanan/nasihat kepada para penonton.

Unit Pendidikan Pencegahan Dadah, 3 Bahagian Sekolah,Kementerian Pelajaran Malaysia

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009

8.5.3 Masa yang diperuntukkan untuk menerangkan mesej adalah 3 minit sahaja. 8.5.4 Penerangan mesej selepas setiap persembahan bertujuan untuk mengukuhkan lagi minda dan sikap anti dadah di kalangan penonton.

Unit Pendidikan Pencegahan Dadah, 4 Bahagian Sekolah,Kementerian Pelajaran Malaysia

4. 5.1 3. MATLAMAT Merealisasikan Sekolah Bebas Dadah Menjelang 2012 3.3 3. Memberi peluang kepada murid menunjukkan bakat dan kebolehan mereka. 3.2 Menyampaikan mesej anti dadah melalui aktiviti berunsur keagamaan. PENDAHULUAN Nasyid adalah satu persembahan berkumpulan yang menyampaikan mesej Pendidikan Pencegahan Dadah berunsurkan keagamaan.t. Melalui persembahan nasyid penerapan nilai-nilai Islam dapat diketengahkan melalui puji-pujian kepada Allah s. 5 Bahagian Sekolah. SYARAT PERTANDINGAN 5.Tingkatan Enam Atas). KUMPULAN 4.1 Tema Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.w. Melibatkan lebih ramai murid dalam aktiviti pendidikan pencegahan dadah. menyeru manusia berakhlak mulia dan menyeru manusia ke jalan yang benar.4 Melahirkan murid bersih dadah dan berakhlak mulia.1 Murid Sekolah Menengah (Tingkatan Peralihan .Kementerian Pelajaran Malaysia .Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 PERSEMBAHAN NASYID KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 1. 2. OBJEKTIF 3.

marakas. 6 Bahagian Sekolah. Persembahan yang melebihi masa yang ditetapkan akan dipotong dua (2) markah. tamborin. 6.erti patriotik atau keagamaan. bonggo.2.2 Irama/ Melodi 5.2. Setiap jenis alat yang dipilih tidak terhad bilangannya. Markah permulaan diambil kira setelah pasukan memulakan nasyid (memulakan lagu). rebana.1 Irama Lagu Irama Lagu Kontemporari berunsur nilai Islam.Kementerian Pelajaran Malaysia .2 Alat Muzik Alat muzik yang digunakan adalah jenis perkusi.4 Maksimum 8 mikrofon. 6. dua atau tiga jenis alat muzik akan diberi 5 markah sahaja. kompang. seperti yenkee (Gendang Turki). 5. perempuan atau lelaki sahaja (tidak bercampur) termasuk pemuzik. Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.1 Penyertaan Kumpulan nasyid hendaklah tidak lebih daripada 15 orang murid keimanan. 5. Setiap pasukan dibenarkan menggunakan tidak lebih dari tiga (3) jenis alat muzik (perkusi). 5. shaker dan seumpamanya.2. congga. Penggunaan sama ada satu jenis.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH” 5. Penggunaan alat muzik elektronik adalah tidak dibenarkan.2.2 Masa Persembahan Masa persembahan ialah 15 minit sahaja.3 Pasukan yang menggunakan lebih dari tiga jenis alat muzik akan ditolak lima markah (muzik).

6. Walau bagaimanapun ucapan Selawat atas Nabi Muhammad (S.1 Semasa membuat persembahan lagu wajib.5 Lagu Wajib Hendaklah berunsurkan Tema Pendidikan Pencegahan Dadah Tahun semasa “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH” 6. 7 Bahagian Sekolah. 6.2 Persembahan lagu pilihan boleh menggunakan lirik Bahasa Arab atau Bahasa Inggeris.5.5. 6.7. erti keimanan.4 Lirik Lagu 6. pasukan hendaklah menggunakan lirik lagu dalam Bahasa Melayu sepenuhnya.6 Lagu 6.5.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 6.5. Semua salinan lirik lagu wajib dan pilihan perlu diserahkan kepada urusetia pertandingan sebelum pertandingan dimulakan.3 Kostum Mengikut kesesuaian persembahan tetapi tidak melanggar tatasusila dan tidak menjolok mata.3 Lagu Pilihan Berunsur nilai murni Islam.7. 6.4 Setiap pasukan hendaklah mempersembahkan dua (2) lagu iaitu satu (1) lagu wajib dan satu (1) lagu pilihan.A.5.W) adalah dibenarkan.4 Kedua-dua lagu berirama kontemporari dan seni kata (lirik) mestilah ciptaan sendiri. patriotik atau keagamaan.Kementerian Pelajaran Malaysia . 6.3 Sekiranya menggunakan Bahasa Arab atau Bahasa Inggeris terjemahan dalam Bahasa Melayu perlu disediakan. 6. Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.

Kementerian Pelajaran Malaysia . Jika masih lagi berlaku persamaan hendaklah dirujuk kepada markah “persembahan” dan begitulah seterusnya jika masih berlaku persamaan.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 7.1 Pemarkahan dibahagikan kepada tujuh bahagian. keceriaan (pakaian dan solekan) dan disiplin Muzik Kreativiti Bonus – (ciptaan sendiri/kepelbagaian irama/keseragaman lagu dan irama) JUMLAH MARKAH 25 25 20 15 05 05 05 100 7. 8 Bahagian Sekolah. 6. PEMARKAHAN 7. bahasa dan kesinambungan Persembahan – gaya persembahan. BIL 1.2 Persembahan akan diadili oleh lima orang hakim termasuk ketua hakim. PERSEMBAHAN DIKIR BARAT KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. 5. BIDANG Suara – Kesepaduan. 7. 4. 3. 2. Jika masih lagi berlaku persamaan panel hakim dibenarkan membuat satu keputusan yang muktamad. ekspresi. Keputusan hakim adalah muktamad.3 Jika terdapat persamaan markah maka penentuan pemenang hendaklah dirujuk kepada markah isi lirik yang tertinggi. 7. suara solo dan pitch (nada) suara ramai Lagu – irama nasyid kontemporari Lirik – isi.

PENDAHULUAN Dikir Barat adalah satu bentuk kesenian yang popular di kalangan masyarakat Pantai Timur Semenanjung Malaysia dan berasal dari negeri Kelantan.1 Menggalakkan murid melibatkan diri dalam aktiviti Pendidikan Pencegahan Dadah.Kementerian Pelajaran Malaysia . sekali gus menyelamatkan diri mereka daripada terjebak dengan dadah. Mengembangkan bakat dan potensi yang sedia ada di kalangan murid. 3. OBJEKTIF 3.2 Mempertingkatkan lagi kesedaran di kalangan murid dan seluruh anggota masyarakat tentang bahaya dadah. MATLAMAT Merealisasikan Sekolah Bebas Dadah Menjelang Tahun 2012. 3. Persembahan kesenian ini dapat mengumpulkan lebih ramai peminat dan boleh digunakan sebagai medan penyampaian mesej termasuk mesej “anti dadah” melalui Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah.4 4.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 1. 5. 3. 9 Bahagian Sekolah. PESERTA Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.3 Menyampaikan mesej Pendidikan Pencegahan Dadah melalui aktiviti seni di luar bilik darjah. KUMPULAN SASARAN Murid Sekolah Menengah Kerajaan dari Tingkatan Peralihan hingga Tingkatan Enam Atas. 3. 2.

2.2 Karut Cepat (Karut Kelantan) 8.2 Lagu Juara Lagu-Lagu Tukang Karut 8. Jumlah peserta keseluruhan ialah seramai 20 orang. ALAT MUZIK Alatan muzik yang dibenarkan tidak melebihi daripada alatan di bawah :a. Bahagian Sekolah.2.1 Karut Perlahan (Yen Ki) 8. Mong/Canang e. Marakas 8.1 8. Gong/Kelawak d. TEMA : “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH” 7. Rebana Anak c.1 Ahli Dikir tidak melebihi 15 orang termasuk seorang Juara Dikir dan seorang Tukang Karut. 5.3 Karut Matang / Bebas / Kreatif 10 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.2 5.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 5. Rebana Ibu b.Kementerian Pelajaran Malaysia .4 6.2. Bagi setiap kumpulan dikir pesertanya adalah terdiri daripada lelaki sahaja atau perempuan sahaja.3 Pemain Muzik tidak melebihi 5 orang. PERSEMBAHAN Persembahan Dikir Barat hendaklah mengandungi perkara di bawah :8. 5.

1 10.5 Kandungan isi dikir juga tidak dibenarkan menyentuh perkara-perkara yang menjadi rahsia negara.6 Para peserta dilarang daripada menunjukkan perlakuan-perlakuan yang kurang sopan. gerak geri yang melampau yang boleh menimbulkan 11 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.3 Jika menggambarkan peristiwa-peristiwa di peringkat antarabangsa. ETIKA PERSEMBAHAN 10. perkauman. BAHASA 9.3 Peserta dilarang sama sekali menggunakan kata-kata yang sensitif dan boleh menyentuh atau menyinggung perasaan mana-mana pihak terutaman pasukan lawan. dasar kerajaan (kecuali untuk menerangkan kebaikan dan faedah kepada rakyat). 10. 9. keluarga di raja dan hak keistimewaan raja-raja. 9. gelar-menggelar dan sindirsindiran tajam adalah dilarang sama sekali. 10.2 Peserta dilarang menggunakan perkataan-perkataan yang berunsur lucah. Para peserta dilarang sama sekali menyentuh soal-soal politik. Bahagian Sekolah.1 Semua persembahan dikir hendaklah dalam Bahasa Melayu. hal-hal agama (kecuali yang bermaksud mengajak berbuat baik) dan hal-hal yang sensitif. para peserta dilarang menyentuh maruah sesuatu bangsa dan negara.4 Penutup / Irama Wau Bulan 9.4 Para peserta tidak dibenarkan sama sekali menyentuh perkara-perkara yang berkaitan dengan institusi istana sama ada berkaitan dengan rajaraja.4 Kata-kata yang menyentuh soal-soal peribadi. 10. 9. 10.Kementerian Pelajaran Malaysia .2.2 Tema persembahan dalam Dikir Barat sama ada dalam pantun. lagu ataupun karut hendaklah mengenai Pendidikan Pencegahan Dadah.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 8. 10.

1 12. penghayatan dan kelancaran 13. PAKAIAN Semua peserta boleh memakai pakaian seragam pasukan masing-masing dengan warna dan corak bebas mengikut pilihan pasukan. 12.Kementerian Pelajaran Malaysia . PENGHAKIMAN 12.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 kemarahan atau gerak laku yang boleh didaftarkan sebagai lambang perlakuan seks atau seumpamanya dan perlakuan yang melambangkan unsur-unsur anti negara.1 Juara Kemerduan suara Lagu dan kebolehan membawa lagu melodi) Gaya persembahan. 11. 13.2 Tukang Karut = 5 markah 30 markah = = 25 markah 10 markah 5 markah 5 markah Pantun dan mesej ( rima dan urutan ) = (mengawal tempo dan ‘key’ suara yang merangkumi pelbagai 12 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Bahagian Sekolah.2 12. Walau bagaimanapun pakaian itu hendaklah yang bersesuaian dengan persembahan dan tidak menjolok mata.3 13 Sebuah panel hakim mengandungi 5 orang termasuk Ketua Hakim Seorang hakim akan menghakimi keseluruhan persembahan (100%) Keputusan panel hakim adalah muktamad PEMARKAHAN Markah-markah akan diberi kepada perkara-perkara seperti tersebut di atas. Dikir Barat sebagai seni persembahan rakyat Melayu berkumpulan di mana Tukang Karut dan Tok Juara adalah orang penting dalam kumpulan tersebut.

1 Kesalahan (Markah Ditolak) 14.1. disiplin dan gaya pakaian JUMLAH BESAR = = 10 markah 10 markah 15 markah 10 markah ---------------100 markah ========= 14.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 - Isi/Mesej Pemilihan lagu dan kebolehan membawa lagu-lagu Pantun Gaya persembahan dan penyampaian = = = = 10 markah 8 markah 6 markah 6 markah 20 markah 13. Bahagian Sekolah.Kementerian Pelajaran Malaysia .2 14.2 13. Pasukan yang tidak mengikut peraturan-peraturan lain yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur juga akan 13 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.1.1. 14. PANDUAN PEMARKAHAN DIKIR BARAT 14.5 Suara Ramai (Awak-Awak) Kesepaduan suara Keseragaman gaya dan semangat Muzik Kemahiran bermain alat muzik Kombinasi bunyi antara alat-alat Kesesuaian rentak dengan lagu yang dibawa Pakaian.3 13.3 Pasukan yang membawa atau menggunakan lebih daripada 5 alat muzik akan ditolak 5 markah.1 Pasukan yang mempunyai lebih daripada 15 orang pendikir akan ditolak 5 markah bagi setiap orang.

5 Setelah cukup 15 minit.7 Maksimum 10 mikrofon. 14.5 14.1.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 ditolak markah mengikut ketetapan yang akan dibuat oleh Jawatankuasa Penganjur. tetapi tiada markah diberikan. MASA DAN CARA PERSEMBAHAN DIJALANKAN 15. 15. isyarat mula bagi menandakan pasukan boleh memulakan dikir barat dengan bertabuh.4 Bahasa kasar. kesat.1. Markah tidak akan diambil kira selepas setelah tamat masa 15 minit diberikan 14 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. isyarat akan diberikan menandakan masa persembahan ada lagi 2 minit lagi.1 Setiap pasukan hanya diberikan 15 minit sahaja dengan tema “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH” 15.2 Intro dibenarkan dengan tidak melebihi 2 minit . Bahagian Sekolah.3 Setelah pasukan bersedia di atas pentas.4 Selapas 13 minit.Kementerian Pelajaran Malaysia .6 Tajuk (Rujuk para 6 – Tema) Perlakuan (larangan dalam para 10) – (Ditolak 1 hingga 2 markah) 14. menyindir dan sebagainya (1 hingga 5 markah) 14. 15. isyarat akhir akan diberikan menandakan masa persembahan sudah tamat. 15. Masa dan markah mula dikira dari saat bertabuh. 15.1.1.

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 PERSEMBAHAN BORIA KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 15 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.Kementerian Pelajaran Malaysia . Bahagian Sekolah.

2 3. 5.2 Peserta tidak lebih 15 orang sama ada lelaki sahaja atau perempuan sahaja (tidak bercampur) termasuk peserta sketsa (lawak jenaka).2. MATLAMAT Merealisasikan “Sekolah Bebas Dadah” Menjelang Tahun 2012.3 4. Bahagian Sekolah. mengandungi unsur menghibur dan didikan.2 Penyertaan 6. 16 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.2 Melahirkan murid yang mempunyai pengetahuan.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 1. PENDAHULUAN Boria adalah satu bentuk kesenian yang popular di Pulau Pinang. 6. 3. Persembahannya merangkumi lawak jenaka (sketsa). IMPAK 5.1 Tema “1 MALAYSIA MEMBANTERS DADAH” 6. Menggalakkan murid melibatkan diri dalam aktiviti Pendidikan Pencegahan Dadah. KUMPULAN SASARAN Murid Tahap 2 sekolah rendah kerajaan.1 3. nyanyian serta tarian kumpulan.1 Terbuka kepada semua murid tahap dua sekolah rendah sahaja. Mengembangkan bakat dan potensi murid. SYARAT PERTANDINGAN 6.Kementerian Pelajaran Malaysia . Menyampaikan mesej Pendidikan Pencegahan Dadah. OBJEKTIF 3. Melahirkan murid yang dapat merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Sekolah Bebas Dadah.2. 6. kefahaman dan kemahiran tentang bahaya dadah. 2.1 5.

6 Teknik Penggunaan Keyboard yang telah diprogramkan adalah dibenarkan (penggunaan disket). Persembahan yang melebihi masa keseluruhan akan dipotong sebanyak 2 markah. 6.4 Pakaian Pakaian mengikut persembahan tetapi tidak melanggar tatasusila atau tidak menjolok mata. 6. iaitu 5 minit untuk lawak jenaka dan 10 minit untuk nyanyian. Setiap peserta lawak dilarang memakai pakaian berupa perempuan bagi peserta lelaki dan dilarang memakai pakaian berupa lelaki bagi peserta perempuan.1 Sketsa (30 markah) Mesej Sketsa yang melucukan (15 markah) 17 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 6.3 Masa Persembahan Keseluruhan masa persembahan ialah 15 minit. Muzik minus-one.7 Pemarkahan 6. Boleh gunakan label untuk menunjukkan gantian watak.Kementerian Pelajaran Malaysia . Bahagian Sekolah.7.5 Bahasa Persembahan dalam Bahasa Melayu. 6. 6. Walau bagaimanapun dibenarkan menggunakan beberapa patah perkataan Bahasa Inggeris jika perlu untuk menjelaskan maksud. Sketsa dalam loghat Utara/Pulau Pinang adalah digalakkan. Syarat pakaian dikekalkan.

6 5 Markah akan ditolak sekiranya melanggar syarat pemakaian dalam perkara 6.1 dan 6.2. DEKLAMASI SAJAK KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 18 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.Kementerian Pelajaran Malaysia .Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 - Persembahan sketsa (15 markah) (70 markah) (20 markah) (20 markah) (15 markah) (15 markah) 6.7. Aspek teknikal tidak akan diambil kira dalam proses pemarkahan. Penilaian akan difokuskan kepada mutu persembahan dan keupayaan menyampaikan mesej yang berkesan mengikut tema.7.5. 6.4. Bahagian Sekolah.7.2 Persembahan Mesej lagu Suara lagu Kreativiti Keseragaman 6.

Menyampaikan mesej Pendidikan Pencegahan Dadah melalui karya kreatif dan penghayatan melalui pendeklamasian sajak. 3.Kementerian Pelajaran Malaysia akan diwakili oleh seorang peserta sahaja bagi setiap . Mengembangkan bakat dan potensi murid dalam bidang karya kreatif (puisi) dan pendeklamasinya.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 1. 2. Maklumat diri peserta hendaklah mengandungi butiran berikut :a) b) c) d) e) f) Negeri diwakili Nama penuh peserta (huruf besar mengikut kad pengenalan) Umur Nombor kad pengenalan Tingkatan / Darjah Nama dan alamat sekolah 19 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.3 Semua penyertaan hendaklah disertakan dengan butiran diri peserta yang lengkap dan disahkan oleh Pengetua/Pegawai Khas Dadah negerinegeri berkenaan. Bahagian Sekolah. TEMA “1 MALAYSIA MEMBANTERS DADAH” 4.1 Penyertaan terbuka kepada murid sekolah menengah dan rendah Tahap 2. 4. OBJEKTIF Menerapkan nilai murni dan menyampaikan mesej anti dadah bagi melahirkan masyarakat penyayang melalui karya kreatif khususnya puisi/sajak. TAJUK Sayembara Deklamasi Puisi/Sajak Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan. 4. PENYERTAAN 4.2 Setiap negeri kategori.

pencipta bebas menentukan jumlah perkataan dalam satu baris tetapi baris yang kurang daripada 3 patah perkataan tidak dikira sebagai sebaris.3 di atas hendaklah dikemukakan kepada Urusetia pertandingan. Peserta boleh mencipta sendiri sajak untuk dideklamasi atau mendeklamasikan sajak ciptaan orang lain.6 Sajak hendaklah dideklamasikan dalam Bahasa Melayu sahaja. 5.5 Penilaian hanya dibuat terhadap deklamasi sahaja.2 Puisi yang dideklamasikan dalam pertandingan ini adalah sajak hasil ciptaan bebas bertemakan Pendidikan Pencegahan Dadah. bukan pada sajak. Bahagian Sekolah. 5.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 g) h) i) 4.4 5. 5. 5. SYARAT SAYEMBARA / DEKLAMASI SAJAK 5. Maklumat pada butiran 4.Kementerian Pelajaran Malaysia . Penyelaras di peringkat negeri / peserta hendaklah mengemukakan sajak yang akan dideklamasikan kepada Urusetia selewat-lewatnya seminggu sebelum tarikh persembahan. Setiap baris tidak kurang daripada 3 patah perkataan.3 Panjang sajak yang akan dideklamasikan hendaklah antara 20 hingga 30 baris bagi Sekolah Rendah dan 30 hingga 40 baris bagi Sekolah Menengah. Bagaimanapun. 20 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.3 di atas hendaklah disertakan.4 Nombor telefon sekolah Pengesahan Pengetua / Guru Besar / Pegawai Khas Dadah Cop rasmi sekolah / Jabatan Pendidikan Negeri Karnival selewat-lewatnya seminggu sebelum tarikh Maklumat dalam perkara 4. 5. Skrip sajak yang dihantar kepada Urusetia juga dikehendaki dinyatakan penciptanya.Peserta dinasihatkan mendapat kebenaran / memaklumkan terlebih dahulu kepada penciptanya.1 Deklamasi sajak yang dimaksudkan adalah pembacaan SAJAK (bukan menyanyikan sajak).

Ertinya. Keputusan panel penilai adalah MUKTAMAD. Naib Johan dan seterusnya) akan berdasarkan kiraan AGREGAT daripada kedudukan yang telah diberikan oleh semua panel. kemudian berundur setapak juga pada tempat yang sesuai.9. 5.7 Urusetia Sayembara akan memilih tiga (3) hingga lima (5) panel penilai bebas.9 Perincian setiap aspek yang dinilai adalah sebagaimana berikut :5. jika sesuai (khususnya bersesuaian dengan puisi yang dideklamasikan). Gerakangerakan begini. 21 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. manusia tidak boleh dijadikan “alat bantu” dalam sayembara deklamasi ini. b) Penilai terhadap aspek teknik tertumpu kepada keberkesanan gerakan kreatif ini.8 Keputusan menentukan kedudukan tempat peserta (Johan. GAYA. 5. ada pendeklamator yang melangkah setapak ke hadapan. Aspek yang akan dinilai ke atas setiap peserta merangkumi aspek TEKNIK. Bahagian Sekolah. Gerakan ini mungkin sedikit sahaja tetapi ketara. NADA dan SUARA (masing-masing membawa 25 markah). c) Sebagai contohnya. Selain itu.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 5.1 TEKNIK a) Teknik ialah gerakan kreatif deklamator. d) Alat bantu (prop) tidak dibenarkan dibawa semasa pertandingan.Kementerian Pelajaran Malaysia . Terdapat pula pendeklamator yang bermula dengan duduk dan kemudian bangun. peserta juga tidak dibenarkan mendeklamasikan dengan bantuan teman. membantu menjadikan persembahan berkesan.

5. Bahagian Sekolah. romantis dan sebagainya. Ini membawa kepada deklamasi yang tidak menyakinkan. d) Selain itu. Yang pertama.3 NADA a) Nada yang dimaksudkan ialah nada yang ada dalam sajak. marah. b) Gaya termasuklah olahan/bahasa tubuh (body language). Terdapat tiga alasan yang menjadikan deklamator kurang bergaya.9. 5. Yang yakin/berani ditumpukan kepada penonton. Kedua. c) Mimik muka juga adalah gaya. walaupun dia berani berhadapan dengan khalayak. pergerakan mata deklamator juga diambil kira sebagai gaya mata orang pentas. Muzik latar adalah dibenarkan. tetapi hanya dalam bentuk rakaman sahaja. gerak tangan dan sebagainya yang bersesuaian dengan sajak yang dideklamasikan.2 GAYA a) Gaya berkait rapat dengan keyakinan deklamator. 22 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. manakala yang tidak yakin akan lari ke atas atau lantai pentas. sinis.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 e) Muzik juga teknik.9. Iringan muzik secara terus (live) sama ada dimainkan oleh peserta sendiri atau dibantu oleh orang lain TIDAK dibenarkan. sedih. namun dia tidak tahu tentang seni pentas dan ketiga. Terdapat beberapa nada yang popular seperti patriotik. deklamator itu memang tidak cukup berani berhadapan dengan khalayak. mimik muka hendaklah sesuai dengan tema dan isi sajak yang dideklamasikan.Kementerian Pelajaran Malaysia . tingkat hafalannya tidak cukup.

tenor dan soparno. gaya. yang dalam bidang muzik disebut bas. Walaupun demikian Deklamator yang bersemangat tinggi akan berusaha menerbitkan suara yang sesuai dengan sajak dapat dipaparkan melalui permainan kualiti suara.Kementerian Pelajaran Malaysia . pengucapannya pula perlu digandingkan dengan intonasi yang tepat iaitu turun naik dan tinggi rendah suara untuk dipadankan dengan maksud sajak. b) Penerbitan suara yang terasa dibuat-buat akan menyebabkan deklamasi kurang bermutu.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 b) Setelah nada sajak dikenali dengan betul. Bahagian Sekolah.9. 5. Deklamator hendaklah sedar bahawa suara boleh direndahkan.9.4 SUARA a) Suara adalah pemberian Tuhan yang sukar diubah. 5. Jeda (tempat berhenti) juga perlu difahami betul-betul oleh pendeklamator untuk menjelaskan lagi maksud sajak. dan Yang ditinggikan pada tempat-tempat dimaksudkan dengan kualiti suara ialah penerbitan suara yang berbeza-beza itu. nada dan suara yang bersesuaian dengan sajak yang dideklamasikan adalah kejayaannya dalam penghayatan sajak itu. b) Kelemahan dan Pemotongan Markah 23 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.5 PENILAIAN ASPEK LAIN SECARA UMUM (Termasuk markah bonus dan pemotongan markah) a) Konsep Penghayatan Kejayaan deklamator mengemukakan teknik. disederhanakan yang sesuai.

markah akan dipotong tidak lebih daripada tiga. i) Salah atau Lemah Sebutan Jika kata “payung” disebut “payon”. Pemotongan untuk kesalahan begini tertakluk pada kesannya. Pemotongan untuk sekali tersasul ialah tidak kurang daripada tiga markah. Jika perkataan “telah” disebut “tidak” makna keseluruhan pemotongan sajak mungkin 24 berubah. tiada pembetulan dibuat.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 Markah yang diberikan untuk aspek-aspek yang dinyatakan di atas akan muktamad jika tiada kelemahan dalam deklamasi. “cinta” disebut “cinte” dan seumpamanya. Sebutan yang salah itu mungkin berulangkali. Deklamator mungkin tidak menyedari kesalahan itu dan mungkin juga membiarkannya demi menjaga kelancaran. Jika Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. kerana dalam hal tersalah perkataan. Bahagian Sekolah. Markah akan dipotong jika terdapat kelemahan-kelemahan seperti yang akan dinyatakan di bawah ini. Jumlah markah yang akan dipotong tertakluk pada seriusnya kelemahan itu. iii) Tersalah Perkataan Tersalah perkataan berbeza daripada tersasul. sehingga Ini 10 menyebabkan markah. markah akan dipotong juga kerana ketersasulan itu merosakkan kelancaran deklamasi. “keramat” disebut “keramak”.Kementerian Pelajaran Malaysia . ii) Ketersasulan Apabila perkataan tertentu tersalah sebut dan disebut sekali lagi dengan tujuan pembetulan. tetapi pemotongan hanya sekali.

di pentas akan menyebabkan markah dipotong. makna keseluruhan sajak tidak berubah. 5. Hal ini menyebabkan bentuk. Markah yang dipotong hanyalah satu. iv) Tertinggal Bahagian Tertentu Deklamator yang kurang menghafal atau yang gentar di hadapan khalayak mungkin tertinggal baris tertentu. maka markah yang dipotong boleh mencecah angka 10. Ada yang tertinggal terus dan ada teringat kemudian lalu disebutkan semula. membunyikan “emh” dan sebagainya kerana ada gangguan di kerongkong dan perbuatan-perbuatan lain yang menunjukkan sikap tidak profesional tiga. Bahagian Sekolah. struktur dan mungkin maksud itu berubah. Jumlah yang dipotong tidak kurang daripada 25 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.9.6 Semua perkara yang tidak dinyatakan dalam syarat-syarat ini adalah menjadi hak penganjur dan Urusetia Sayembara menentukannya dari semasa ke semasa.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 perkataan “tidak” disebut “tiada”. Oleh sebab kesannya besar.Kementerian Pelajaran Malaysia . c) Pakaian deklamator adalah bebas tetapi hendaklah bersopan dan sesuai. malah mungkin juga tertinggal rangkap tertentu. tertakluk kepada jumlah baris tertinggal atau serius tidaknya kesan. v) Perlakuan Negatif Di Pentas Perbuatan mengetuk mikrofon.

Bahagian Sekolah. PENDAHULUAN 26 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.Kementerian Pelajaran Malaysia .Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 PERTANDINGAN MELUKIS POSTER KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 1.

Menggalakkan murid-murid untuk terlibat dalam aktiviti pertandingan.3 2. Bahagian Sekolah.1 3.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 Melukis Poster Pendidikan Pencegahan Dadah ini bertujuan untuk memberi kesedaran bahaya dadah melalui seni lukis.2 2. menengah rendah dan menengah atas.2 Tajuk (Rendah) a) Hidup Ceria Tanpa Dadah b) Sekolah Bebas Dadah c) Bersama Membina Kebahagiaan (Menengah) a) Bangsa Cemerlang Gemilang Terbilang b) Generasi Sihat Negara Makmur c) Keluarga Bahagia Tanpa Dadah 3. OBJEKTIF 2.Kementerian Pelajaran Malaysia .5 3. Membolehkan murid-murid memaparkan pengetahuan dan idea tentang bahaya dadah. Menyedarkan murid-murid tentang dadah itu merbahaya.1. Mencungkil dan mengasah bakat senilukis di kalangan murid-murid.1 Tema “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH DADAH” 3.1.2 Penyertaan 3. Menggalakkan murid-murid meningkatkan lagi pengetahuan tentang bahaya dadah. 2.2. 27 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.4 2.1 Terbuka kepada semua murid tahap dua sekolah rendah.1 2. SYARAT PERTANDINGAN 3.

1 3. 3.Kementerian Pelajaran Malaysia .Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 3. 28 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.3.4 Setiap kategori diwakili oleh seorang peserta negeri ke Peringkat Kebangsaan. 3.4 Masa Sekolah Rendah Sekolah Menengah 2½ jam 3 ½ jam Tiada tambahan masa dibenarkan. Kategori/Kumpulan II dan III Sekolah Menengah Rendah dan Sekolah Menengah Atas Saiz ½ imperial (saiz 4 x A4) atau drawing block besar.4 cm x 27 cm (drawing block).3 Pertandingan dijalankan secara langsung.2 Kategori/Kumpulan I Tahap II Sekolah Rendah : 37.2.2. Bahagian Sekolah. 3.3 Saiz dan Ukuran 3.2 Penyertaan dibahagikan kepada 3 kategori atau kumpulan seperti berikut :Kategori/Kumpulan I Tahap Dua Sekolah Rendah Kategori/Kumpulan II Sekolah Menengah Rendah (Peralihan hingga Tingkatan Tiga) Kategori/Kumpulan III Sekolah Menengah Atas (Tingkatan Empat hingga Tingkatan Enam) 3.3.2.

6. Skima Penilaian Tema Ilustrasi Gubahan/Komposisi/Olahan Warna Bebas Kemasan >> 3. Kumpulan II >>> 3.6.1 3. 3.9 15 markah 25 markah 30 markah 20 markah 10 markah Setiap hakim membuat penghakiman secara keseluruhan (100%) Bahan dan Peralatan 29 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.2 Ciptaan sendiri atau asli Poster menggunakan bahan dan media seperti berikut :Kumpulan I >>> Poster menggunakan pensil warna. Peserta juga tidak dibenarkan menggunakan “air brush” dan cat minyak. 3. krayon atau warna air.8 Penghakiman Keputusan panel hakim adalah muktamad. Teknik kolaj/tampalan tidak dibenarkan.7 Hak Milik Ciptaan Poster yang dipertandingkan adalah hak milik penganjur untuk digunakan dalam publisiti. Bahagian Sekolah.Kementerian Pelajaran Malaysia .6.5 Ciptaan 3.3 Poster menggunakan warna air atau media campuran.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 3.

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 Kertas lukisan sahaja disediakan oleh penganjur.Kementerian Pelajaran Malaysia . Lain-lain peralatan dan bahan disediakan sendiri oleh peserta. PERTANDINGAN e-PPDa KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 30 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Bahagian Sekolah.

Kementerian Pelajaran Malaysia . pegawai-pegawai dan para murid. inhalan dan HIV/AIDS. Dengan pelaksanaan pertandingan ini. 2. PENDAHULUAN Perkembangan ICT sekarang melibatkan kaedah persembahan melalui audio dan visual yang beranimasi dengan membawa pendekatan baru yang lebih menarik minat dan perhatian kepada audien. alkohol. RASIONAL Masalah penyalahgunaan dadah di kalangan remaja adalah di tahap yang serius.3 Mengeratkan hubungan di kalangan guru-guru. 3.1 Menyedarkan para murid tentang bahaya rokok. Bahagian Sekolah. akan membuka minda murid untuk mengetahui.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 1.2 Mendedahkan murid dengan aktiviti yang berfaedah di samping menambah ilmu pengetahuan dalam bidang yang berkaitan. 3. 31 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Dengan menggunakan kemudahan ICT yang ada di sekolah dapat menarik minat murid untuk mengetahui secara mendalam akibat buruk kesan penagihan dadah. 3. Murid perlu dididik secara komprehensif daripada terjebak dengan gejala ini. “e-PPDa” bukan sahaja menggunakan ICT malah hasil yang diperolehi boleh dicetak untuk dijadikan bahan bacaan dan rujukan serta digunakan sebagai persembahan visual secara dokumentasi yang lebih praktikal. menganalisa bahan-bahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dadah dan menghasilkan suatu persembahan berkomputer untuk berkongsi pengetahuan serta kemahiran dengan rakan-rakan yang lain. OBJEKTIF 3. dadah. memahami.

2 Banyak persembahan akan terbentuk bagi setiap penghasilan. 5. menengah.3 Pertandingan ini adalah suatu penghasilan memperbanyakkan bahan persembahan elektronik terhadap isu-isu dan bahan-bahan yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan pengajaran serta sebagai bahan rujukan di peringkat sama ada pengajian rendah.5.1 Internet (melalui SchoolNET yang sememangnya telah 32 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. 5. 4. juga di peringkat pengajian tinggi. Aplikasi power point memberikan daya kreativiti yang sebenar terhadap profesional dan penghasilan yang standard.4 Membiasakan murid dengan teknologi terkini dan keberkesanan menyampaikan mesej kepada semua.1 5.5 Menjadikan bahan-bahan ini sebagai panduan yang boleh diguna sama dalam aktiviti pendidikan pencegahan dadah di sekolah oleh murid dan guru. KUMPULAN SASARAN Murid sekolah menengah (Peralihan – Tingkatan 6). Bahagian Sekolah. 5. KENAPA MS POWER POINT (PERSEMBAHAN KOMPUTER)? 5. 5.Kementerian Pelajaran Malaysia . 3.5 Bahan dari sumber-sumber yang lebih dinamik dan murah di antaranya :5.4 Kandungan isi dan bahan secara umumnya mudah diolah dengan menggunakan kemahiran dan kepakaran yang mana ianya akan melibatkan tenaga kerja yang lebih efektif dan penguasaan kemahiran ICT yang telah didedahkan oleh pelbagai pihak dari Kementerian Pelajaran Malaysia.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 3.

1. Penulisan Papan Cerita (story board) 7. melibatkan individu.3 Kamera digital yang boleh merakamkan visual dan grafik secara terus.5. dadah. penyakit Aids/HIV.2. gambar dan filem mesti ada kaitan antara gambar dengan ayat.1 TEKNIK PERTANDINGAN 7. Bahagian Sekolah. 5.5.1 Ketepatan bahan dari segi sumber seperti laporan kajian. SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN 7.sumber yang tidak ditayang umum (hak milik tertentu).2 Persembahan Hasil Cipta Aplikasi 7.1 Merekabentuk Persembahan Berkomputer a. statistik pihak yang bertanggung jawab dan laporan akhbar serta majalah. melibatkan sensitiviti agama 6.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 dirangkaikan ke sekolah. 7.2 MEREKABENTUK PERSEMBAHAN BERKOMPUTER 7.3 Kandungan bahan seperti rokok. 6. 33 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.2 Mesin Pengimbas (bahan-bahan yang diperolehi daripada bahan media cetak).sekolah di seluruh negara). statistik.4 Audio yang boleh digunakan sebagai latar kepada persembahan visual yang lebih berkesan.1. 6. Penggunaan Fail-Fail Elemen Multimedia b.Kementerian Pelajaran Malaysia .5.2 Sumber terlarang . 5. Penyediaan Slaid c. GARIS PANDUAN PENYEDIAAN BAHAN 6. 5.1 Setiap pasukan terdiri daripada 3 orang ahli.

2.3.2 Penggunaan audio dan visual yang bersesuaian dengan kandungan.3.6 Sebarang sumber fakta/maklumat yang dimuat turun ( download) dari internet/akhbar/buletin/bahan-bahan bercetak lain / 34 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 7.7 Pihak penganjur akan menyediakan SATU SET KOMPUTER MULTIMEDIA kepada setiap kumpulan YANG SAMA KAPASITI dan program pengoperasian Windows XP.2. 7.2.2.3 Masa yang diperuntukkan adalah selama 3 jam (180 minit). 7.4 Pertandingan dijalankan serentak di dalam Makmal Komputer.6 Bahan yang akan digunakan semasa pertandingan adalah perlu diserahkan kepada urusetia sebelum pertandingan iaitu : * satu atau lebih salinan cakera padat (compact disc) yang mengandungi fail-fail elemen multimedia. 7. 7. * satu salinan papan cerita (story board). 7.5 Kreativiti interaktif adalah asli.5 Sesi pertandingan dikawal oleh pihak urusetia/penganjur. 7.1 Penggunaan grafik yang bertepatan dengan tema dan kandungan.2.3. Bahagian Sekolah. 7.3 Sekurang-kurangnya 6 kesan pergerakan “custom animation” dan “6 slide transition” digunakan pada keseluruhan persembahan.2.3.4 Mesti mempunyai pautan (hyperlink) di dalam penghasilan persembahan.3. 7.Kementerian Pelajaran Malaysia . 7.3. 7. 7.3 PENGGUNAAN FAIL-FAIL ELEMEN MULTIMEDIA 7.2 Topik ditentukan pihak penganjur pertandingan bersesuaian dengan tema dan persekitaran pembelajaran.

7.3 Peserta perlu menyimpan (save) hasil kerja dan menjalankan prosedur ”package for cd”.7 Format file bahan yang dibenarkan adalah : Audio . .xls) dan Wordpad (.doc dan .4.bmp dan .. 7.doc).4.9 CD yang dihantar ke pihak penganjur perlulah dipastikan bebas daripada virus.8 Peserta hanya dibenarkan membuat pautan (hyperlink) ke dokumen di luar Microsoft Powerpoint ke Microsoft Word (. Microsoft Excel (.txt) sahaja. 7.10 Bahan atau hasil yang telah siap dibina dan disembunyikan sebelum pertandingan tidak dibenarkan.3.3. avi (telah siap disunting) Grafik .4.txt 7.4. 7. Tidak melebihi 100 Mb. Bahagian Sekolah.jpg.gif Teks .wmv.Kementerian Pelajaran Malaysia .mp3 Video .3.4 PENYEDIAAN SLAID 7.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 pengimbas (scanner) perlu mempunyai maklumat dan sumber dinyatakan dalam slaid bibliografi.wav. .2 Peserta dikehendaki mengakses folder negeri/daerah/sekolah masing-masing di komputer pentadbir (urusetia) dan menyalin folder tersebut ke ”desktop” komputer mereka.1 Penyediaan slaid hendaklah berpandukan kepada papan cerita (story board)..3. 7..4 Hasilan ”package for cd” akan disahkan oleh ketua kumpulan dan urusetia.jpeg.. 7. 7. Sebarang elemen penipuan akan menyebabkan penyertaan dibatalkan. 35 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. .

5.2 Rekabentuk papan cerita hendaklah asli.5. Bahasa dialek dan bahasa pasar adalah TIDAK DIBENARKAN. 7. Peserta dikehendaki menyimpan fail persembahan setiap 30 minit dengan nama fail yang berbeza.5.2 Penyampaian adalah dalam Bahasa Melayu.6.6 PERSEMBAHAN HASIL CIPTA APLIKASI 7.5 Penghasilan idea dan perbincangan dilakukan sebelum pertandingan.6 Sebarang ralat teknikal adalah tanggungjawab peserta.4 Papan cerita hendaklah disediakan di tempat (sekolah / daerah / negeri) masing-masing. 7.1 Bahasa penulisan yang digunakan adalah Bahasa Melayu sahaja.5.5.6 Papan cerita hendaklah dibukukan ”comb binding” dan dihantar sebanyak 2 salinan kepada urusetia (satu salinan akan digunakan sebagai panduan peserta semasa pertandingan. 7. 7. 7.5 PENULISAN PAPAN CERITA (STORY BOARD) 7.4.6.Kementerian Pelajaran Malaysia .5.5 Hasilan persembahan adalah sulit.4. 7. 7. Bahagian Sekolah.Penggunaan istilah Teknologi Maklumat dalam Bahasa Inggeris dibenarkan. 7. 7. 36 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.1 Masa dihadkan selama 15 minit. manakala satu salinan lagi untuk semakan para hakim).Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 7.3 Format papan cerita disediakan oleh pihak pengelola. Penggunaan istilah Teknologi Maklumat dalam Bahasa Inggeris dibenarkan.

agama dan ketenteraman awam serta politik. Komponen Komputer Pelayan dengan spesifikasi minimum berikut: • • Bilangan yang diperlukan adalah 1 unit CPU . 7.Pentium 4 dengan kelajuan pemprosesan 2.Kementerian Pelajaran Malaysia . • • • • RAM – 512 MB Monitor.7.6.0 Mhz. Papan Kekunci dan Tetikus Pemacu cakera padat yang boleh ditulis dan baca Cakera Keras yang berkapasiti 40 gigabait yang telah ”diformat” • Kad rangkaian 37 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.5 Peserta DILARANG menyentuh isu-isu perkauman.3 Kaedah persembahan adalah berkonsepkan penyampaian maklumat. CPU.6. 7.1 Urusetia Teknikal a. 7. Bahagian Sekolah.7. 7.7 SPESIFIKASI DAN PROSEDUR TEKNIKAL 7. 7.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 7.6 Keputusan hakim adalah MUKTAMAD.6. Satu pasukan yang terdiri daripada 5 orang petugas yang berkemahiran dalam bidang perkakasan dan perisian komputer.6.2 Keperluan Perkakasan a.4 Penyampaian secara seiringan dengan persembahan slaid.

Kementerian Pelajaran Malaysia .Pentium 4 dengan kelajuan pemprosesan 2. e. RAM – 512 MB Monitor SVGA Papan kekunci Tetikus Head set Cakera keras yang berkapasiti 40 gigabait yang telah ”diformat” • Kad rangkaian c. Komputer multimedia untuk peserta dengan speksifikasi minimum berikut: • • • • • • • • Bilangan komputer adalah mengikut bilangan peserta CPU .7.3 Keperluan Perisian • o Komputer Pelayan Dipasang dengan Perisian Sistem Pengendalian Microsoft Windows Server 2003 atau Mikrosoft Window 2000 Advance Server 38 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.0 Mhz. Komputer Sandaran . Bahagian Sekolah.minima 5 unit Peranti ’Switches” dengan 24 port Kabel UTP yang lengkap dengan RJ45 – mengikut bilangan komputer 7.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 b. d.

7. Bahagian Sekolah. Komputer Peserta • Peranti-peranti pemacu cakera.4 Bunyi.Kementerian Pelajaran Malaysia . 39 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Ujian had kebenaran capaian folder perserta dilaksanakan. ”disable”kan peranti-peranti tersebut dan kabel ke peranti berkenaan ditanggalkan • • Set kata laluan untuk capaian ke CMOS. ”browse files”. pemacu cakera padat dan port USB tidak disediakan • Pada CMOS.7. ”write” dan ”read” sahaja.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 • o Komputer Peserta Dipasang dengan Perisian Sistem Pengendalian Microsoft Windows XP Professional dan Microsoft Office 2003 7. paparan dan perisian yang telah dipasang akan diuji sepenuhnya.7.5 Konfigurasi Komputer Pelayan • • • Cipta akaun pengguna dengan kata laluan tetap Cipta folder untuk setiap peserta Setkan kebenaran capaian ”folder” khas untuk peserta berkenaan dan urusetia sahaja • Setkan aras tindakan kepada ”modify”.

• Gantian bahan sumber yang ditolak hanya boleh dibuat dalam majlis tersebut sahaja.1 untuk komputer pelayan Setkan nombor IP 100. 40 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. • Senarai bahan sumber perlu disenaraikan dalam borang yang disediakan oleh urusetia. Komputer 2 – 100. PENYERAHAN CD SUMBER DAN PAPAN CERITA Dilaksanakan dalam majlis penyerahan yang diadakan pada 08 Jun 2009 selewat-lewatnya jam 6.100. Bahagian Sekolah. • • Dihadiri oleh pegawai JPN atau wakilnya Perlu bawa bahan-bahan sumber sandaran untuk menggantikan bahan sumber yang ditolak.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 Rangkaian • Pasang protokol TCP/IP sahaja pada komputer pelayan dan peserta • • Setkan nombor IP 100.<mengikut bilangan komputer peserta yang digunakan> Contoh : Komputer 1 – 100.00 petang.100.100.100.100.100.Kementerian Pelajaran Malaysia . • • Kemudahan perkongsian fail dibatalkan Kemudahan capaian ke internet ditutup.100.3 dan seterusnya.2.100.

2 Peserta diberi masa untuk menyesuaikan diri dengan komputer 41 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. 8.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 SEMAKAN FAIL SUMBER MULTIMEDIA • Semua fail sumber yang boleh dibaca oleh perisian Microsoft Media Player 9 tanpa perlu pasang perisian ketiga akan diterima. PERINGATAN KEPADA PESERTA • TIDAK DIBENARKAN membawa apa jua jenis storan sekunder dan papan cerita ke dalam bilik pertandingan. rosak atau mengandungi virus yang tegar akan tolak.1. Bahagian Sekolah. • Semua fail sumber akan diimbas menggunakan perisian virus terkini dan berkesan.1 Sebelum masa pertandingan bermula 8.Kementerian Pelajaran Malaysia . • PASTIKAN peserta boleh mencapai bahan sumber dari komputer pelayan. • Fail sumber yang tidak boleh dibaca. 8.1 Peserta diberi masa untuk menyalin fail-fail sumber daripada komputer pelayan. TUGAS DAN TINDAKAN PESERTA 8.1. • Sebarang jenis telefon dan PDA TIDAK DIBENARKAN dibawa masuk ke dalam makmal semasa pertandingan.  TIDAK DIBENARKAN membuat apa jua perubahan kepada komputer yang disediakan.

1.4 Masa pembinaan bahan adalah selama 3 jam (180 minit) sahaja. 8. 8. 8.3 Selepas masa pertandingan tamat 8. 8.1 Peserta perlu melaksanakan proses ”package for CD” pada lokasi di komputer peserta dan komputer pelayan.2.2. 8. 8.2.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 yang mereka perolehi. GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PAPAN CERITA SLAID PERSEMBAHAN BERKOMPUTER 42 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.2 Peserta bertanggungjawab menguji fail persembahan yang telah dipakejkan.2 Semasa pertandingan 8.Kementerian Pelajaran Malaysia .3 Peserta diberi masa untuk mengimbas papan cerita mereka.2 Peserta merakam (save) hasil kerja pada setiap 30 minit pada komputer pelayan dan komputer peserta menggunakan nama fail yang ditetapkan oleh pihak urusetia.3 Peserta dikehendaki berhenti membina slaid setelah mendapat isyarat daripada urusetia. 8. Bahagian Sekolah.1 Peserta membina slaid persembahan berkomputer berdasarkan papan cerita yang telah mereka reka bentuk.4 Peserta hanya boleh membina slaid setelah mendapat isyarat daripada urusetia. 9.1.3.2. 8.3.

9.1 Tujuan penggunaan papan cerita adalah untuk membantu peserta dalam pembangunan slaid persembahan berkomputer.4 9. grafik contohcontoh dadah dan sebagainya Keterangan Tentang Keterangan tentang elemen yang digunakan 3 Sumber Fail / Slaid Nama fail sumber yang akan dicapai atau 43 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.3 Setiap helaian papan cerita perlu dicatatkan tajuk slaid. Sumber Fail / Slaid dan Spesifikasi Elemen.6 Setiap elemen multmedia yang ditanda dalam ruang reka bentuk slaid boleh dilabelkan menggunakan kod elemen seperti berikut: BIL 1 2 3 4 5 6 JENIS ELEMEN Grafik Video Animasi Interaksi Teks Bunyi KOD ELEMEN Gr Vi An In Tk Au 9. 9. 9. 9.7 Transisi Slaid menggunakan kod Ts.2 Setiap papan cerita perlu disertakan helaian muka depan seperti yang dilampiran.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 9. Bahagian Sekolah. nombor slaid dan nombor jumlah slaid. Skrip Pembentangan adalah skrip penyampaian tentang slaid yang berkenaan.Kementerian Pelajaran Malaysia .5 Rekabentuk Slaid hendaklah dalam bentuk lakaran. Senarai elemen yang digunakan dalam slaid dinyatakan butiran lanjutnya seperti Elemen.6 9. BIL 1 2 JENIS BUTIRAN Kod Elemen Elemen KETERANGAN Seperti yang dinyatakan dalam perkaran 8 dan 9 seperti video murid ponteng.

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 nombor slaid yang akan dipautkan 4 Speksifikasi Elemen Keterangan yang berkaitan dengan elemen yang digunakan seperti berikut. tempoh masa paparan dan jenis video serta kesan khas Teks Jenis huruf (font). 9. tempoh paparan dan kesan khas Bunyi Jenis bunyi dan kesan khas Keterangan yang berkaitan dengan elemen yang digunakan seperti berikut: 9. 44 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. zoom in. jenis grafik. saiz huruf dan warna serta kesan khas Animasi Saiz paparan. warna dan kesan khas Video Saiz paparan. Grafik Saiz paparan. wipe out dan sebagainya.10 Maklumat tentang Skrip Pembentangan dan Elemen Multimedia boleh disediakan menggunakan komputer atau tulisan/lakaran tangan.8 Jenis kesan khas dan transisi slaid dinyatakan menggunakan namanama kesan khas dan transisi slaid yang digunapakai dalam perisian MS Office Power Point seperti vertical blind. Bahagian Sekolah.Kementerian Pelajaran Malaysia .

9.14 Sila bersedia dengan bahan-bahan gantian yang difikirkan perlu. 9.12 Papan cerita perlu disiapkan dan diserahkan kepada Urusetia pada 08 Jun 2009 selewat-lewatnya jam 6.13 Bahan yang ditolak boleh diganti dan hendaklah diserahkan pada majlis penyerahan tersebut.Kementerian Pelajaran Malaysia . Bahagian Sekolah. TEMA “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH“ 45 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.00 petang.11 Semua helaian papan cerita hendaklah di ”comb bind” dan disediakan dalam 2 salinan. 9.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 9. 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful