Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009

GARIS PANDUAN DAN SYARAT KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH

1.

PENDAHULUAN Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah merupakan salah satu program melibatkan murid anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia yang dilaksanakan di peringkat sekolah,daerah,negeri dan kebangsaan dalam usaha melahirkan murid yang berpengetahuan dan berkemahiran menolak ancaman dadah dan gejala sosial lainnya. Program ini perlu diteruskan dengan memantapkan lagi aktiviti-aktiviti yang dijalankan untuk memberi impak yang lebih dengan penglibatan murid yang lebih menyeluruh. Ini adalah selaras dengan Dasar dan Matlamat Pendidikan Pencegahan Dadah Kementerian Pelajaran Malaysia ke arah merealisasikan “Sekolah Bebas Dadah” menjelang tahun 2012.

2.

RASIONAL 2.1 Murid merupakan aset dan sumber tenaga manusia untuk masa depan negara yang perlu dibangunkan sesuai dengan kehendak dan keperluan aspirasi negara. 2.2 Murid adalah golongan yang mempunyai potensi untuk dibangunkan dan dikembangkan diri mereka ke arah pembentukan anggota masyarakat yang dinamik dan progresif. 2.3 Kekuatan dalaman para murid seperti daya juang, ketahanan dan keyakinan diri serta daya saing boleh dipupuk secara positif dan rasional melalui Program Pendidikan Pencegahan Dadah yang terancang dan bersepadu.
Unit Pendidikan Pencegahan Dadah, 1 Bahagian Sekolah,Kementerian Pelajaran Malaysia

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009

3.

TEMA “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH”

4.

MATLAMAT Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah adalah bertujuan mengukuhkan lagi minda dan sikap antidadah di kalangan murid melalui persembahan kepelbagaian bakat murid.

5.

OBJEKTIF 5.1 5.2 Mempertingkatkan lagi pengetahuan dan kesedaran murid di semua peringkat tentang bahaya dadah. Menggunakan aktiviti kesenian sebagai medium untuk menggalakkan penyertaan murid dalam proses pembelajaran dan pendidikan bersepadu secara langsung dan tidak langsung berhubung dengan pendidikan pencegahan dadah. 5.3 Mencungkil dan menyuburkan bakat serta potensi yang ada di kalangan murid ke arah perkembangan yang lebih positif dan membina serta dapat menghindari diri dari bahaya dadah.

6.

KUMPULAN SASARAN 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Murid Prasekolah Murid sekolah rendah Murid sekolah menengah Para pendidik/guru Kakitangan sekolah Ibu bapa dan ahli masyarakat

7.

PELAKSANAAN Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah dilaksanakan secara menyeluruh merangkumi peringkat-peringkat berikut :7.1 7.2 Sekolah secara keseluruhannya Daerah/Bahagian/Jajahan/Zon
Unit Pendidikan Pencegahan Dadah, 2 Bahagian Sekolah,Kementerian Pelajaran Malaysia

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009

7.3 7.4 8.

Negeri Kebangsaan

SYARAT-SYARAT TAMBAHAN 8.1 Syarat penyertaan individu mestilah disertakan bersama salinan kad pengenalan/surat beranak yang telah disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. 8.2 Setiap penyertaan dilarang sama sekali menggambarkan / menggunakan unsur-unsur negatif seperti jarum suntikan, tengkorak, rokok dan tepung ( menyerupai dadah ). 8.3 Setiap peserta hanya dibenarkan mengambil bahagian dalam SATU ACARA SAHAJA ( Contoh: Seorang murid yang mengambil bahagian dalam persembahan Dikir Barat tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam Deklamasi Sajak dan sebaliknya termasuk acara-acara lain. 8.4 Setiap pasukan yang mengambil bahagian dalam acara seperti senikata/lirik/skrip 8.5 semasa pendaftaran kontingen kepada Dikir pihak

Barat, Nasyid, Boria dan Deklamasi Sajak mesti menyerahkan 6 salinan penganjur (pengelola persembahan ).( Arial 12. /1.5 jarak) Pengukuhan Mesej Persembahan 8.5.1 Bagi acara Persembahan Dikir Barat Antidadah, Persembahan Nasyid Antidadah, dan Persembahan Boria Antidadah, selepas persembahan, setiap pasukan (ketua pasukan) hendaklah menerangkan mesej yang terkandung dalam persembahan mereka ( melalui lirik, senikata atau lakonan/sketsa ) kepada penonton. 8.5.2 Kandungan mesej boleh terdiri daripada pengajaran yang boleh dipetik daripada persembahan tersebut dan juga pesanan/nasihat kepada para penonton.

Unit Pendidikan Pencegahan Dadah, 3 Bahagian Sekolah,Kementerian Pelajaran Malaysia

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009

8.5.3 Masa yang diperuntukkan untuk menerangkan mesej adalah 3 minit sahaja. 8.5.4 Penerangan mesej selepas setiap persembahan bertujuan untuk mengukuhkan lagi minda dan sikap anti dadah di kalangan penonton.

Unit Pendidikan Pencegahan Dadah, 4 Bahagian Sekolah,Kementerian Pelajaran Malaysia

OBJEKTIF 3.1 Tema Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.3 3. 3. SYARAT PERTANDINGAN 5. 4.1 3. Melalui persembahan nasyid penerapan nilai-nilai Islam dapat diketengahkan melalui puji-pujian kepada Allah s. KUMPULAN 4. 5. menyeru manusia berakhlak mulia dan menyeru manusia ke jalan yang benar.Tingkatan Enam Atas). 5 Bahagian Sekolah. Melibatkan lebih ramai murid dalam aktiviti pendidikan pencegahan dadah.4 Melahirkan murid bersih dadah dan berakhlak mulia.w.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 PERSEMBAHAN NASYID KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 1. Memberi peluang kepada murid menunjukkan bakat dan kebolehan mereka.Kementerian Pelajaran Malaysia . MATLAMAT Merealisasikan Sekolah Bebas Dadah Menjelang 2012 3. 2.1 Murid Sekolah Menengah (Tingkatan Peralihan .t. PENDAHULUAN Nasyid adalah satu persembahan berkumpulan yang menyampaikan mesej Pendidikan Pencegahan Dadah berunsurkan keagamaan.2 Menyampaikan mesej anti dadah melalui aktiviti berunsur keagamaan.

2.2 Alat Muzik Alat muzik yang digunakan adalah jenis perkusi. rebana. bonggo. 5.4 Maksimum 8 mikrofon.2 Irama/ Melodi 5. 6. kompang. Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. 5. Setiap pasukan dibenarkan menggunakan tidak lebih dari tiga (3) jenis alat muzik (perkusi). Markah permulaan diambil kira setelah pasukan memulakan nasyid (memulakan lagu).2.1 Penyertaan Kumpulan nasyid hendaklah tidak lebih daripada 15 orang murid keimanan. Penggunaan sama ada satu jenis. congga. Persembahan yang melebihi masa yang ditetapkan akan dipotong dua (2) markah.3 Pasukan yang menggunakan lebih dari tiga jenis alat muzik akan ditolak lima markah (muzik).1 Irama Lagu Irama Lagu Kontemporari berunsur nilai Islam. tamborin.2 Masa Persembahan Masa persembahan ialah 15 minit sahaja. Setiap jenis alat yang dipilih tidak terhad bilangannya.2.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH” 5. seperti yenkee (Gendang Turki). perempuan atau lelaki sahaja (tidak bercampur) termasuk pemuzik. 5. dua atau tiga jenis alat muzik akan diberi 5 markah sahaja. 6. shaker dan seumpamanya.erti patriotik atau keagamaan.2. Penggunaan alat muzik elektronik adalah tidak dibenarkan.Kementerian Pelajaran Malaysia . 6 Bahagian Sekolah. marakas.

5.7. 6. 6.3 Sekiranya menggunakan Bahasa Arab atau Bahasa Inggeris terjemahan dalam Bahasa Melayu perlu disediakan. Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.3 Lagu Pilihan Berunsur nilai murni Islam.A.4 Lirik Lagu 6.5 Lagu Wajib Hendaklah berunsurkan Tema Pendidikan Pencegahan Dadah Tahun semasa “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH” 6.W) adalah dibenarkan.1 Semasa membuat persembahan lagu wajib.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 6. Walau bagaimanapun ucapan Selawat atas Nabi Muhammad (S. 6.3 Kostum Mengikut kesesuaian persembahan tetapi tidak melanggar tatasusila dan tidak menjolok mata. 6.4 Setiap pasukan hendaklah mempersembahkan dua (2) lagu iaitu satu (1) lagu wajib dan satu (1) lagu pilihan.6 Lagu 6.7.5. 7 Bahagian Sekolah. 6. patriotik atau keagamaan.5. erti keimanan. Semua salinan lirik lagu wajib dan pilihan perlu diserahkan kepada urusetia pertandingan sebelum pertandingan dimulakan.5. 6.4 Kedua-dua lagu berirama kontemporari dan seni kata (lirik) mestilah ciptaan sendiri.5.Kementerian Pelajaran Malaysia . pasukan hendaklah menggunakan lirik lagu dalam Bahasa Melayu sepenuhnya.2 Persembahan lagu pilihan boleh menggunakan lirik Bahasa Arab atau Bahasa Inggeris.

Kementerian Pelajaran Malaysia . bahasa dan kesinambungan Persembahan – gaya persembahan.2 Persembahan akan diadili oleh lima orang hakim termasuk ketua hakim. 2. BIL 1. 4. PERSEMBAHAN DIKIR BARAT KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. keceriaan (pakaian dan solekan) dan disiplin Muzik Kreativiti Bonus – (ciptaan sendiri/kepelbagaian irama/keseragaman lagu dan irama) JUMLAH MARKAH 25 25 20 15 05 05 05 100 7. 5.1 Pemarkahan dibahagikan kepada tujuh bahagian.3 Jika terdapat persamaan markah maka penentuan pemenang hendaklah dirujuk kepada markah isi lirik yang tertinggi. PEMARKAHAN 7. Jika masih lagi berlaku persamaan hendaklah dirujuk kepada markah “persembahan” dan begitulah seterusnya jika masih berlaku persamaan. Keputusan hakim adalah muktamad. BIDANG Suara – Kesepaduan. ekspresi. 7. 7. 6. 3. suara solo dan pitch (nada) suara ramai Lagu – irama nasyid kontemporari Lirik – isi. 8 Bahagian Sekolah.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 7. Jika masih lagi berlaku persamaan panel hakim dibenarkan membuat satu keputusan yang muktamad.

1 Menggalakkan murid melibatkan diri dalam aktiviti Pendidikan Pencegahan Dadah. OBJEKTIF 3. 3. 3. PENDAHULUAN Dikir Barat adalah satu bentuk kesenian yang popular di kalangan masyarakat Pantai Timur Semenanjung Malaysia dan berasal dari negeri Kelantan. KUMPULAN SASARAN Murid Sekolah Menengah Kerajaan dari Tingkatan Peralihan hingga Tingkatan Enam Atas. 9 Bahagian Sekolah. 5.4 4. MATLAMAT Merealisasikan Sekolah Bebas Dadah Menjelang Tahun 2012.Kementerian Pelajaran Malaysia .2 Mempertingkatkan lagi kesedaran di kalangan murid dan seluruh anggota masyarakat tentang bahaya dadah. sekali gus menyelamatkan diri mereka daripada terjebak dengan dadah.3 Menyampaikan mesej Pendidikan Pencegahan Dadah melalui aktiviti seni di luar bilik darjah. 3. Persembahan kesenian ini dapat mengumpulkan lebih ramai peminat dan boleh digunakan sebagai medan penyampaian mesej termasuk mesej “anti dadah” melalui Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 1. 3. Mengembangkan bakat dan potensi yang sedia ada di kalangan murid. PESERTA Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. 2.

1 8. Bahagian Sekolah. 5.2.2 Lagu Juara Lagu-Lagu Tukang Karut 8.2.2. Rebana Anak c. 5.3 Pemain Muzik tidak melebihi 5 orang.1 Karut Perlahan (Yen Ki) 8.Kementerian Pelajaran Malaysia . Marakas 8. Mong/Canang e. TEMA : “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH” 7. Rebana Ibu b.4 6.3 Karut Matang / Bebas / Kreatif 10 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.2 Karut Cepat (Karut Kelantan) 8. Bagi setiap kumpulan dikir pesertanya adalah terdiri daripada lelaki sahaja atau perempuan sahaja. ALAT MUZIK Alatan muzik yang dibenarkan tidak melebihi daripada alatan di bawah :a.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 5. PERSEMBAHAN Persembahan Dikir Barat hendaklah mengandungi perkara di bawah :8.1 Ahli Dikir tidak melebihi 15 orang termasuk seorang Juara Dikir dan seorang Tukang Karut. Jumlah peserta keseluruhan ialah seramai 20 orang. Gong/Kelawak d.2 5.

Kementerian Pelajaran Malaysia . perkauman.4 Penutup / Irama Wau Bulan 9.5 Kandungan isi dikir juga tidak dibenarkan menyentuh perkara-perkara yang menjadi rahsia negara.2 Peserta dilarang menggunakan perkataan-perkataan yang berunsur lucah. 10. 10. Bahagian Sekolah. gelar-menggelar dan sindirsindiran tajam adalah dilarang sama sekali.6 Para peserta dilarang daripada menunjukkan perlakuan-perlakuan yang kurang sopan. 10. lagu ataupun karut hendaklah mengenai Pendidikan Pencegahan Dadah. 9.3 Jika menggambarkan peristiwa-peristiwa di peringkat antarabangsa. 9.1 Semua persembahan dikir hendaklah dalam Bahasa Melayu. hal-hal agama (kecuali yang bermaksud mengajak berbuat baik) dan hal-hal yang sensitif. 9.2 Tema persembahan dalam Dikir Barat sama ada dalam pantun. keluarga di raja dan hak keistimewaan raja-raja.2.4 Para peserta tidak dibenarkan sama sekali menyentuh perkara-perkara yang berkaitan dengan institusi istana sama ada berkaitan dengan rajaraja.1 10.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 8. Para peserta dilarang sama sekali menyentuh soal-soal politik.3 Peserta dilarang sama sekali menggunakan kata-kata yang sensitif dan boleh menyentuh atau menyinggung perasaan mana-mana pihak terutaman pasukan lawan. BAHASA 9. ETIKA PERSEMBAHAN 10. 10. gerak geri yang melampau yang boleh menimbulkan 11 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. para peserta dilarang menyentuh maruah sesuatu bangsa dan negara. 10.4 Kata-kata yang menyentuh soal-soal peribadi. dasar kerajaan (kecuali untuk menerangkan kebaikan dan faedah kepada rakyat).

1 12. Walau bagaimanapun pakaian itu hendaklah yang bersesuaian dengan persembahan dan tidak menjolok mata. PAKAIAN Semua peserta boleh memakai pakaian seragam pasukan masing-masing dengan warna dan corak bebas mengikut pilihan pasukan.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 kemarahan atau gerak laku yang boleh didaftarkan sebagai lambang perlakuan seks atau seumpamanya dan perlakuan yang melambangkan unsur-unsur anti negara.Kementerian Pelajaran Malaysia . 11.3 13 Sebuah panel hakim mengandungi 5 orang termasuk Ketua Hakim Seorang hakim akan menghakimi keseluruhan persembahan (100%) Keputusan panel hakim adalah muktamad PEMARKAHAN Markah-markah akan diberi kepada perkara-perkara seperti tersebut di atas. penghayatan dan kelancaran 13.2 Tukang Karut = 5 markah 30 markah = = 25 markah 10 markah 5 markah 5 markah Pantun dan mesej ( rima dan urutan ) = (mengawal tempo dan ‘key’ suara yang merangkumi pelbagai 12 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. PENGHAKIMAN 12. 13.1 Juara Kemerduan suara Lagu dan kebolehan membawa lagu melodi) Gaya persembahan.2 12. Dikir Barat sebagai seni persembahan rakyat Melayu berkumpulan di mana Tukang Karut dan Tok Juara adalah orang penting dalam kumpulan tersebut. 12. Bahagian Sekolah.

1 Pasukan yang mempunyai lebih daripada 15 orang pendikir akan ditolak 5 markah bagi setiap orang. Bahagian Sekolah. PANDUAN PEMARKAHAN DIKIR BARAT 14.1 Kesalahan (Markah Ditolak) 14.3 Pasukan yang membawa atau menggunakan lebih daripada 5 alat muzik akan ditolak 5 markah.Kementerian Pelajaran Malaysia . 14.1.1.5 Suara Ramai (Awak-Awak) Kesepaduan suara Keseragaman gaya dan semangat Muzik Kemahiran bermain alat muzik Kombinasi bunyi antara alat-alat Kesesuaian rentak dengan lagu yang dibawa Pakaian.1. disiplin dan gaya pakaian JUMLAH BESAR = = 10 markah 10 markah 15 markah 10 markah ---------------100 markah ========= 14.2 13.2 14.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 - Isi/Mesej Pemilihan lagu dan kebolehan membawa lagu-lagu Pantun Gaya persembahan dan penyampaian = = = = 10 markah 8 markah 6 markah 6 markah 20 markah 13.3 13. Pasukan yang tidak mengikut peraturan-peraturan lain yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur juga akan 13 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.

Markah tidak akan diambil kira selepas setelah tamat masa 15 minit diberikan 14 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.1 Setiap pasukan hanya diberikan 15 minit sahaja dengan tema “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH” 15.6 Tajuk (Rujuk para 6 – Tema) Perlakuan (larangan dalam para 10) – (Ditolak 1 hingga 2 markah) 14.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 ditolak markah mengikut ketetapan yang akan dibuat oleh Jawatankuasa Penganjur.1. tetapi tiada markah diberikan. kesat.7 Maksimum 10 mikrofon. Bahagian Sekolah. Masa dan markah mula dikira dari saat bertabuh.2 Intro dibenarkan dengan tidak melebihi 2 minit .3 Setelah pasukan bersedia di atas pentas. 15. 14.5 14. menyindir dan sebagainya (1 hingga 5 markah) 14.4 Bahasa kasar. 15. isyarat mula bagi menandakan pasukan boleh memulakan dikir barat dengan bertabuh.5 Setelah cukup 15 minit.1.Kementerian Pelajaran Malaysia . MASA DAN CARA PERSEMBAHAN DIJALANKAN 15. 15.1. isyarat akan diberikan menandakan masa persembahan ada lagi 2 minit lagi. 15.1. isyarat akhir akan diberikan menandakan masa persembahan sudah tamat.4 Selapas 13 minit.

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 PERSEMBAHAN BORIA KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 15 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.Kementerian Pelajaran Malaysia . Bahagian Sekolah.

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 1. Persembahannya merangkumi lawak jenaka (sketsa). MATLAMAT Merealisasikan “Sekolah Bebas Dadah” Menjelang Tahun 2012. kefahaman dan kemahiran tentang bahaya dadah. SYARAT PERTANDINGAN 6. 5. Menyampaikan mesej Pendidikan Pencegahan Dadah. KUMPULAN SASARAN Murid Tahap 2 sekolah rendah kerajaan. OBJEKTIF 3. Mengembangkan bakat dan potensi murid. 6. mengandungi unsur menghibur dan didikan. Bahagian Sekolah.2 3. 6.1 3.Kementerian Pelajaran Malaysia .2.1 Terbuka kepada semua murid tahap dua sekolah rendah sahaja. 3.1 Tema “1 MALAYSIA MEMBANTERS DADAH” 6.1 5.3 4. Menggalakkan murid melibatkan diri dalam aktiviti Pendidikan Pencegahan Dadah. 2. 16 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. nyanyian serta tarian kumpulan. Melahirkan murid yang dapat merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Sekolah Bebas Dadah. PENDAHULUAN Boria adalah satu bentuk kesenian yang popular di Pulau Pinang.2 Penyertaan 6. IMPAK 5.2 Peserta tidak lebih 15 orang sama ada lelaki sahaja atau perempuan sahaja (tidak bercampur) termasuk peserta sketsa (lawak jenaka).2 Melahirkan murid yang mempunyai pengetahuan.2.

iaitu 5 minit untuk lawak jenaka dan 10 minit untuk nyanyian. Boleh gunakan label untuk menunjukkan gantian watak.3 Masa Persembahan Keseluruhan masa persembahan ialah 15 minit. Setiap peserta lawak dilarang memakai pakaian berupa perempuan bagi peserta lelaki dan dilarang memakai pakaian berupa lelaki bagi peserta perempuan. 6.5 Bahasa Persembahan dalam Bahasa Melayu.4 Pakaian Pakaian mengikut persembahan tetapi tidak melanggar tatasusila atau tidak menjolok mata. 6. Bahagian Sekolah. Syarat pakaian dikekalkan.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 6. 6. 6.7. Walau bagaimanapun dibenarkan menggunakan beberapa patah perkataan Bahasa Inggeris jika perlu untuk menjelaskan maksud.1 Sketsa (30 markah) Mesej Sketsa yang melucukan (15 markah) 17 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.7 Pemarkahan 6. Persembahan yang melebihi masa keseluruhan akan dipotong sebanyak 2 markah.6 Teknik Penggunaan Keyboard yang telah diprogramkan adalah dibenarkan (penggunaan disket).Kementerian Pelajaran Malaysia . Muzik minus-one. Sketsa dalam loghat Utara/Pulau Pinang adalah digalakkan.

Kementerian Pelajaran Malaysia .2 Persembahan Mesej lagu Suara lagu Kreativiti Keseragaman 6. Penilaian akan difokuskan kepada mutu persembahan dan keupayaan menyampaikan mesej yang berkesan mengikut tema.7.2.6 5 Markah akan ditolak sekiranya melanggar syarat pemakaian dalam perkara 6.7.5.1 dan 6. Bahagian Sekolah.4. 6. DEKLAMASI SAJAK KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 18 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Aspek teknikal tidak akan diambil kira dalam proses pemarkahan.7.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 - Persembahan sketsa (15 markah) (70 markah) (20 markah) (20 markah) (15 markah) (15 markah) 6.

2. Mengembangkan bakat dan potensi murid dalam bidang karya kreatif (puisi) dan pendeklamasinya. 3.2 Setiap negeri kategori. TAJUK Sayembara Deklamasi Puisi/Sajak Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan. Maklumat diri peserta hendaklah mengandungi butiran berikut :a) b) c) d) e) f) Negeri diwakili Nama penuh peserta (huruf besar mengikut kad pengenalan) Umur Nombor kad pengenalan Tingkatan / Darjah Nama dan alamat sekolah 19 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Menyampaikan mesej Pendidikan Pencegahan Dadah melalui karya kreatif dan penghayatan melalui pendeklamasian sajak.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 1. TEMA “1 MALAYSIA MEMBANTERS DADAH” 4.1 Penyertaan terbuka kepada murid sekolah menengah dan rendah Tahap 2.3 Semua penyertaan hendaklah disertakan dengan butiran diri peserta yang lengkap dan disahkan oleh Pengetua/Pegawai Khas Dadah negerinegeri berkenaan. PENYERTAAN 4. OBJEKTIF Menerapkan nilai murni dan menyampaikan mesej anti dadah bagi melahirkan masyarakat penyayang melalui karya kreatif khususnya puisi/sajak. 4. Bahagian Sekolah. 4.Kementerian Pelajaran Malaysia akan diwakili oleh seorang peserta sahaja bagi setiap .

3 di atas hendaklah dikemukakan kepada Urusetia pertandingan. Setiap baris tidak kurang daripada 3 patah perkataan. 5.3 di atas hendaklah disertakan.3 Panjang sajak yang akan dideklamasikan hendaklah antara 20 hingga 30 baris bagi Sekolah Rendah dan 30 hingga 40 baris bagi Sekolah Menengah. 20 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Skrip sajak yang dihantar kepada Urusetia juga dikehendaki dinyatakan penciptanya. Peserta boleh mencipta sendiri sajak untuk dideklamasi atau mendeklamasikan sajak ciptaan orang lain.5 Penilaian hanya dibuat terhadap deklamasi sahaja. pencipta bebas menentukan jumlah perkataan dalam satu baris tetapi baris yang kurang daripada 3 patah perkataan tidak dikira sebagai sebaris. Bagaimanapun. 5.Kementerian Pelajaran Malaysia .1 Deklamasi sajak yang dimaksudkan adalah pembacaan SAJAK (bukan menyanyikan sajak). Maklumat pada butiran 4. Bahagian Sekolah.6 Sajak hendaklah dideklamasikan dalam Bahasa Melayu sahaja.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 g) h) i) 4. bukan pada sajak.4 Nombor telefon sekolah Pengesahan Pengetua / Guru Besar / Pegawai Khas Dadah Cop rasmi sekolah / Jabatan Pendidikan Negeri Karnival selewat-lewatnya seminggu sebelum tarikh Maklumat dalam perkara 4.Peserta dinasihatkan mendapat kebenaran / memaklumkan terlebih dahulu kepada penciptanya. Penyelaras di peringkat negeri / peserta hendaklah mengemukakan sajak yang akan dideklamasikan kepada Urusetia selewat-lewatnya seminggu sebelum tarikh persembahan. 5.2 Puisi yang dideklamasikan dalam pertandingan ini adalah sajak hasil ciptaan bebas bertemakan Pendidikan Pencegahan Dadah. 5. SYARAT SAYEMBARA / DEKLAMASI SAJAK 5. 5.4 5.

7 Urusetia Sayembara akan memilih tiga (3) hingga lima (5) panel penilai bebas. GAYA.1 TEKNIK a) Teknik ialah gerakan kreatif deklamator. Keputusan panel penilai adalah MUKTAMAD. d) Alat bantu (prop) tidak dibenarkan dibawa semasa pertandingan. manusia tidak boleh dijadikan “alat bantu” dalam sayembara deklamasi ini. peserta juga tidak dibenarkan mendeklamasikan dengan bantuan teman. Gerakangerakan begini.8 Keputusan menentukan kedudukan tempat peserta (Johan. Gerakan ini mungkin sedikit sahaja tetapi ketara. membantu menjadikan persembahan berkesan. Selain itu. Aspek yang akan dinilai ke atas setiap peserta merangkumi aspek TEKNIK. NADA dan SUARA (masing-masing membawa 25 markah).Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 5. 5.9. jika sesuai (khususnya bersesuaian dengan puisi yang dideklamasikan). Terdapat pula pendeklamator yang bermula dengan duduk dan kemudian bangun. ada pendeklamator yang melangkah setapak ke hadapan. 21 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. c) Sebagai contohnya. b) Penilai terhadap aspek teknik tertumpu kepada keberkesanan gerakan kreatif ini. Bahagian Sekolah.9 Perincian setiap aspek yang dinilai adalah sebagaimana berikut :5. Ertinya. Naib Johan dan seterusnya) akan berdasarkan kiraan AGREGAT daripada kedudukan yang telah diberikan oleh semua panel.Kementerian Pelajaran Malaysia . 5. kemudian berundur setapak juga pada tempat yang sesuai.

Bahagian Sekolah. 22 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. marah. d) Selain itu. sinis. 5. manakala yang tidak yakin akan lari ke atas atau lantai pentas. walaupun dia berani berhadapan dengan khalayak. sedih. mimik muka hendaklah sesuai dengan tema dan isi sajak yang dideklamasikan. Yang pertama. namun dia tidak tahu tentang seni pentas dan ketiga. romantis dan sebagainya. Terdapat beberapa nada yang popular seperti patriotik. c) Mimik muka juga adalah gaya.Kementerian Pelajaran Malaysia . Muzik latar adalah dibenarkan. gerak tangan dan sebagainya yang bersesuaian dengan sajak yang dideklamasikan.3 NADA a) Nada yang dimaksudkan ialah nada yang ada dalam sajak. 5.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 e) Muzik juga teknik. tetapi hanya dalam bentuk rakaman sahaja. pergerakan mata deklamator juga diambil kira sebagai gaya mata orang pentas. Ini membawa kepada deklamasi yang tidak menyakinkan. deklamator itu memang tidak cukup berani berhadapan dengan khalayak. Iringan muzik secara terus (live) sama ada dimainkan oleh peserta sendiri atau dibantu oleh orang lain TIDAK dibenarkan.9. Yang yakin/berani ditumpukan kepada penonton.9. Terdapat tiga alasan yang menjadikan deklamator kurang bergaya. Kedua. tingkat hafalannya tidak cukup. b) Gaya termasuklah olahan/bahasa tubuh (body language).2 GAYA a) Gaya berkait rapat dengan keyakinan deklamator.

Bahagian Sekolah.Kementerian Pelajaran Malaysia . Deklamator hendaklah sedar bahawa suara boleh direndahkan. b) Kelemahan dan Pemotongan Markah 23 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. 5. yang dalam bidang muzik disebut bas.9. Walaupun demikian Deklamator yang bersemangat tinggi akan berusaha menerbitkan suara yang sesuai dengan sajak dapat dipaparkan melalui permainan kualiti suara.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 b) Setelah nada sajak dikenali dengan betul.5 PENILAIAN ASPEK LAIN SECARA UMUM (Termasuk markah bonus dan pemotongan markah) a) Konsep Penghayatan Kejayaan deklamator mengemukakan teknik. 5. pengucapannya pula perlu digandingkan dengan intonasi yang tepat iaitu turun naik dan tinggi rendah suara untuk dipadankan dengan maksud sajak.9. disederhanakan yang sesuai. nada dan suara yang bersesuaian dengan sajak yang dideklamasikan adalah kejayaannya dalam penghayatan sajak itu. dan Yang ditinggikan pada tempat-tempat dimaksudkan dengan kualiti suara ialah penerbitan suara yang berbeza-beza itu. b) Penerbitan suara yang terasa dibuat-buat akan menyebabkan deklamasi kurang bermutu. gaya. tenor dan soparno. Jeda (tempat berhenti) juga perlu difahami betul-betul oleh pendeklamator untuk menjelaskan lagi maksud sajak.4 SUARA a) Suara adalah pemberian Tuhan yang sukar diubah.

tiada pembetulan dibuat. “cinta” disebut “cinte” dan seumpamanya. Pemotongan untuk kesalahan begini tertakluk pada kesannya. Jika Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Deklamator mungkin tidak menyedari kesalahan itu dan mungkin juga membiarkannya demi menjaga kelancaran. markah akan dipotong juga kerana ketersasulan itu merosakkan kelancaran deklamasi. Jika perkataan “telah” disebut “tidak” makna keseluruhan pemotongan sajak mungkin 24 berubah. sehingga Ini 10 menyebabkan markah. “keramat” disebut “keramak”. Sebutan yang salah itu mungkin berulangkali. markah akan dipotong tidak lebih daripada tiga. ii) Ketersasulan Apabila perkataan tertentu tersalah sebut dan disebut sekali lagi dengan tujuan pembetulan. Jumlah markah yang akan dipotong tertakluk pada seriusnya kelemahan itu.Kementerian Pelajaran Malaysia . Pemotongan untuk sekali tersasul ialah tidak kurang daripada tiga markah. tetapi pemotongan hanya sekali. iii) Tersalah Perkataan Tersalah perkataan berbeza daripada tersasul. kerana dalam hal tersalah perkataan. Bahagian Sekolah. Markah akan dipotong jika terdapat kelemahan-kelemahan seperti yang akan dinyatakan di bawah ini.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 Markah yang diberikan untuk aspek-aspek yang dinyatakan di atas akan muktamad jika tiada kelemahan dalam deklamasi. i) Salah atau Lemah Sebutan Jika kata “payung” disebut “payon”.

v) Perlakuan Negatif Di Pentas Perbuatan mengetuk mikrofon. Markah yang dipotong hanyalah satu. malah mungkin juga tertinggal rangkap tertentu. Bahagian Sekolah. iv) Tertinggal Bahagian Tertentu Deklamator yang kurang menghafal atau yang gentar di hadapan khalayak mungkin tertinggal baris tertentu.Kementerian Pelajaran Malaysia . Hal ini menyebabkan bentuk.9. maka markah yang dipotong boleh mencecah angka 10. di pentas akan menyebabkan markah dipotong. struktur dan mungkin maksud itu berubah. makna keseluruhan sajak tidak berubah. membunyikan “emh” dan sebagainya kerana ada gangguan di kerongkong dan perbuatan-perbuatan lain yang menunjukkan sikap tidak profesional tiga. Oleh sebab kesannya besar. Ada yang tertinggal terus dan ada teringat kemudian lalu disebutkan semula. tertakluk kepada jumlah baris tertinggal atau serius tidaknya kesan. c) Pakaian deklamator adalah bebas tetapi hendaklah bersopan dan sesuai. 5.6 Semua perkara yang tidak dinyatakan dalam syarat-syarat ini adalah menjadi hak penganjur dan Urusetia Sayembara menentukannya dari semasa ke semasa. Jumlah yang dipotong tidak kurang daripada 25 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 perkataan “tidak” disebut “tiada”.

Bahagian Sekolah.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 PERTANDINGAN MELUKIS POSTER KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 1. PENDAHULUAN 26 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.Kementerian Pelajaran Malaysia .

OBJEKTIF 2. Menggalakkan murid-murid meningkatkan lagi pengetahuan tentang bahaya dadah. menengah rendah dan menengah atas.1 2.1 Terbuka kepada semua murid tahap dua sekolah rendah.4 2.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 Melukis Poster Pendidikan Pencegahan Dadah ini bertujuan untuk memberi kesedaran bahaya dadah melalui seni lukis.2 Penyertaan 3.Kementerian Pelajaran Malaysia .2 Tajuk (Rendah) a) Hidup Ceria Tanpa Dadah b) Sekolah Bebas Dadah c) Bersama Membina Kebahagiaan (Menengah) a) Bangsa Cemerlang Gemilang Terbilang b) Generasi Sihat Negara Makmur c) Keluarga Bahagia Tanpa Dadah 3.2. 27 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.1. Mencungkil dan mengasah bakat senilukis di kalangan murid-murid. Membolehkan murid-murid memaparkan pengetahuan dan idea tentang bahaya dadah. 2. Menyedarkan murid-murid tentang dadah itu merbahaya.3 2.1. Menggalakkan murid-murid untuk terlibat dalam aktiviti pertandingan.1 Tema “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH DADAH” 3.1 3.5 3. Bahagian Sekolah. SYARAT PERTANDINGAN 3.2 2.

4 cm x 27 cm (drawing block). Bahagian Sekolah.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 3. 3. 3.1 3.2 Kategori/Kumpulan I Tahap II Sekolah Rendah : 37.2 Penyertaan dibahagikan kepada 3 kategori atau kumpulan seperti berikut :Kategori/Kumpulan I Tahap Dua Sekolah Rendah Kategori/Kumpulan II Sekolah Menengah Rendah (Peralihan hingga Tingkatan Tiga) Kategori/Kumpulan III Sekolah Menengah Atas (Tingkatan Empat hingga Tingkatan Enam) 3. Kategori/Kumpulan II dan III Sekolah Menengah Rendah dan Sekolah Menengah Atas Saiz ½ imperial (saiz 4 x A4) atau drawing block besar.2.Kementerian Pelajaran Malaysia .3.3 Pertandingan dijalankan secara langsung. 28 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.3.4 Setiap kategori diwakili oleh seorang peserta negeri ke Peringkat Kebangsaan. 3.2.4 Masa Sekolah Rendah Sekolah Menengah 2½ jam 3 ½ jam Tiada tambahan masa dibenarkan.3 Saiz dan Ukuran 3.2.

6.5 Ciptaan 3.7 Hak Milik Ciptaan Poster yang dipertandingkan adalah hak milik penganjur untuk digunakan dalam publisiti. krayon atau warna air.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 3. Peserta juga tidak dibenarkan menggunakan “air brush” dan cat minyak.2 Ciptaan sendiri atau asli Poster menggunakan bahan dan media seperti berikut :Kumpulan I >>> Poster menggunakan pensil warna. 3.6.6. Skima Penilaian Tema Ilustrasi Gubahan/Komposisi/Olahan Warna Bebas Kemasan >> 3. Bahagian Sekolah.9 15 markah 25 markah 30 markah 20 markah 10 markah Setiap hakim membuat penghakiman secara keseluruhan (100%) Bahan dan Peralatan 29 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Kumpulan II >>> 3. 3.8 Penghakiman Keputusan panel hakim adalah muktamad.Kementerian Pelajaran Malaysia .3 Poster menggunakan warna air atau media campuran.1 3. Teknik kolaj/tampalan tidak dibenarkan.

Lain-lain peralatan dan bahan disediakan sendiri oleh peserta. Bahagian Sekolah. PERTANDINGAN e-PPDa KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 30 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.Kementerian Pelajaran Malaysia .Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 Kertas lukisan sahaja disediakan oleh penganjur.

31 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. PENDAHULUAN Perkembangan ICT sekarang melibatkan kaedah persembahan melalui audio dan visual yang beranimasi dengan membawa pendekatan baru yang lebih menarik minat dan perhatian kepada audien. Dengan pelaksanaan pertandingan ini.3 Mengeratkan hubungan di kalangan guru-guru. menganalisa bahan-bahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dadah dan menghasilkan suatu persembahan berkomputer untuk berkongsi pengetahuan serta kemahiran dengan rakan-rakan yang lain. dadah. Dengan menggunakan kemudahan ICT yang ada di sekolah dapat menarik minat murid untuk mengetahui secara mendalam akibat buruk kesan penagihan dadah.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 1.1 Menyedarkan para murid tentang bahaya rokok.2 Mendedahkan murid dengan aktiviti yang berfaedah di samping menambah ilmu pengetahuan dalam bidang yang berkaitan. 2.Kementerian Pelajaran Malaysia . 3. pegawai-pegawai dan para murid. OBJEKTIF 3. “e-PPDa” bukan sahaja menggunakan ICT malah hasil yang diperolehi boleh dicetak untuk dijadikan bahan bacaan dan rujukan serta digunakan sebagai persembahan visual secara dokumentasi yang lebih praktikal. akan membuka minda murid untuk mengetahui. memahami. Murid perlu dididik secara komprehensif daripada terjebak dengan gejala ini. alkohol. Bahagian Sekolah. 3. 3. RASIONAL Masalah penyalahgunaan dadah di kalangan remaja adalah di tahap yang serius. inhalan dan HIV/AIDS.

KENAPA MS POWER POINT (PERSEMBAHAN KOMPUTER)? 5.3 Pertandingan ini adalah suatu penghasilan memperbanyakkan bahan persembahan elektronik terhadap isu-isu dan bahan-bahan yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan pengajaran serta sebagai bahan rujukan di peringkat sama ada pengajian rendah. KUMPULAN SASARAN Murid sekolah menengah (Peralihan – Tingkatan 6).4 Membiasakan murid dengan teknologi terkini dan keberkesanan menyampaikan mesej kepada semua. 4.5 Menjadikan bahan-bahan ini sebagai panduan yang boleh diguna sama dalam aktiviti pendidikan pencegahan dadah di sekolah oleh murid dan guru.2 Banyak persembahan akan terbentuk bagi setiap penghasilan. menengah.1 5. juga di peringkat pengajian tinggi. Bahagian Sekolah. 5.5.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 3.5 Bahan dari sumber-sumber yang lebih dinamik dan murah di antaranya :5. Aplikasi power point memberikan daya kreativiti yang sebenar terhadap profesional dan penghasilan yang standard.4 Kandungan isi dan bahan secara umumnya mudah diolah dengan menggunakan kemahiran dan kepakaran yang mana ianya akan melibatkan tenaga kerja yang lebih efektif dan penguasaan kemahiran ICT yang telah didedahkan oleh pelbagai pihak dari Kementerian Pelajaran Malaysia.1 Internet (melalui SchoolNET yang sememangnya telah 32 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. 3. 5.Kementerian Pelajaran Malaysia . 5. 5.

statistik pihak yang bertanggung jawab dan laporan akhbar serta majalah. Penyediaan Slaid c.2. 7. Penulisan Papan Cerita (story board) 7.sumber yang tidak ditayang umum (hak milik tertentu). statistik.sekolah di seluruh negara). dadah.5.2 Sumber terlarang .2 Persembahan Hasil Cipta Aplikasi 7. 6.1. penyakit Aids/HIV.1 Setiap pasukan terdiri daripada 3 orang ahli.3 Kamera digital yang boleh merakamkan visual dan grafik secara terus. 6.2 Mesin Pengimbas (bahan-bahan yang diperolehi daripada bahan media cetak). gambar dan filem mesti ada kaitan antara gambar dengan ayat. melibatkan sensitiviti agama 6.1 Merekabentuk Persembahan Berkomputer a. Penggunaan Fail-Fail Elemen Multimedia b.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 dirangkaikan ke sekolah. GARIS PANDUAN PENYEDIAAN BAHAN 6. 5.2 MEREKABENTUK PERSEMBAHAN BERKOMPUTER 7.5. SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN 7. melibatkan individu. Bahagian Sekolah.Kementerian Pelajaran Malaysia . 5.1 Ketepatan bahan dari segi sumber seperti laporan kajian. 5.5. 33 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.1.3 Kandungan bahan seperti rokok.4 Audio yang boleh digunakan sebagai latar kepada persembahan visual yang lebih berkesan.1 TEKNIK PERTANDINGAN 7.

3.6 Bahan yang akan digunakan semasa pertandingan adalah perlu diserahkan kepada urusetia sebelum pertandingan iaitu : * satu atau lebih salinan cakera padat (compact disc) yang mengandungi fail-fail elemen multimedia.3.2.7 Pihak penganjur akan menyediakan SATU SET KOMPUTER MULTIMEDIA kepada setiap kumpulan YANG SAMA KAPASITI dan program pengoperasian Windows XP.3.6 Sebarang sumber fakta/maklumat yang dimuat turun ( download) dari internet/akhbar/buletin/bahan-bahan bercetak lain / 34 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. * satu salinan papan cerita (story board).3.2 Penggunaan audio dan visual yang bersesuaian dengan kandungan.2.5 Sesi pertandingan dikawal oleh pihak urusetia/penganjur.3.2. 7.3 Sekurang-kurangnya 6 kesan pergerakan “custom animation” dan “6 slide transition” digunakan pada keseluruhan persembahan. 7.Kementerian Pelajaran Malaysia .Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 7. 7.3 PENGGUNAAN FAIL-FAIL ELEMEN MULTIMEDIA 7.2. 7.3 Masa yang diperuntukkan adalah selama 3 jam (180 minit). 7.1 Penggunaan grafik yang bertepatan dengan tema dan kandungan. 7. 7. Bahagian Sekolah.5 Kreativiti interaktif adalah asli. 7.2 Topik ditentukan pihak penganjur pertandingan bersesuaian dengan tema dan persekitaran pembelajaran.4 Mesti mempunyai pautan (hyperlink) di dalam penghasilan persembahan.2.2.3. 7.4 Pertandingan dijalankan serentak di dalam Makmal Komputer. 7. 7.

bmp dan .2 Peserta dikehendaki mengakses folder negeri/daerah/sekolah masing-masing di komputer pentadbir (urusetia) dan menyalin folder tersebut ke ”desktop” komputer mereka. Tidak melebihi 100 Mb.4 PENYEDIAAN SLAID 7.3.txt 7.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 pengimbas (scanner) perlu mempunyai maklumat dan sumber dinyatakan dalam slaid bibliografi. 7.3.txt) sahaja.4 Hasilan ”package for cd” akan disahkan oleh ketua kumpulan dan urusetia. 7.gif Teks . 7.xls) dan Wordpad (.8 Peserta hanya dibenarkan membuat pautan (hyperlink) ke dokumen di luar Microsoft Powerpoint ke Microsoft Word (.4. 7.Kementerian Pelajaran Malaysia . Sebarang elemen penipuan akan menyebabkan penyertaan dibatalkan. 35 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.7 Format file bahan yang dibenarkan adalah : Audio .. Bahagian Sekolah. .9 CD yang dihantar ke pihak penganjur perlulah dipastikan bebas daripada virus.wmv.. avi (telah siap disunting) Grafik . 7.1 Penyediaan slaid hendaklah berpandukan kepada papan cerita (story board).3. .4. 7..jpg.3.mp3 Video .4. Microsoft Excel (.3 Peserta perlu menyimpan (save) hasil kerja dan menjalankan prosedur ”package for cd”.wav.10 Bahan atau hasil yang telah siap dibina dan disembunyikan sebelum pertandingan tidak dibenarkan. 7.doc). .4.jpeg..doc dan .

5.6 Papan cerita hendaklah dibukukan ”comb binding” dan dihantar sebanyak 2 salinan kepada urusetia (satu salinan akan digunakan sebagai panduan peserta semasa pertandingan.4.2 Rekabentuk papan cerita hendaklah asli. Bahasa dialek dan bahasa pasar adalah TIDAK DIBENARKAN. 7. 7.3 Format papan cerita disediakan oleh pihak pengelola. Penggunaan istilah Teknologi Maklumat dalam Bahasa Inggeris dibenarkan.1 Bahasa penulisan yang digunakan adalah Bahasa Melayu sahaja.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 7.5.6.5.6. 7. 7.6 PERSEMBAHAN HASIL CIPTA APLIKASI 7.5.5 PENULISAN PAPAN CERITA (STORY BOARD) 7.Penggunaan istilah Teknologi Maklumat dalam Bahasa Inggeris dibenarkan.1 Masa dihadkan selama 15 minit.4.5 Penghasilan idea dan perbincangan dilakukan sebelum pertandingan.2 Penyampaian adalah dalam Bahasa Melayu. 7. Peserta dikehendaki menyimpan fail persembahan setiap 30 minit dengan nama fail yang berbeza.6 Sebarang ralat teknikal adalah tanggungjawab peserta. manakala satu salinan lagi untuk semakan para hakim).4 Papan cerita hendaklah disediakan di tempat (sekolah / daerah / negeri) masing-masing. 7.5. Bahagian Sekolah.5. 7.Kementerian Pelajaran Malaysia . 7. 7.5 Hasilan persembahan adalah sulit. 36 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.

5 Peserta DILARANG menyentuh isu-isu perkauman.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 7.4 Penyampaian secara seiringan dengan persembahan slaid.6.7.7 SPESIFIKASI DAN PROSEDUR TEKNIKAL 7. agama dan ketenteraman awam serta politik.1 Urusetia Teknikal a. Bahagian Sekolah.6. Papan Kekunci dan Tetikus Pemacu cakera padat yang boleh ditulis dan baca Cakera Keras yang berkapasiti 40 gigabait yang telah ”diformat” • Kad rangkaian 37 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.0 Mhz. Komponen Komputer Pelayan dengan spesifikasi minimum berikut: • • Bilangan yang diperlukan adalah 1 unit CPU . CPU. • • • • RAM – 512 MB Monitor. 7.6.7. 7.3 Kaedah persembahan adalah berkonsepkan penyampaian maklumat. 7. Satu pasukan yang terdiri daripada 5 orang petugas yang berkemahiran dalam bidang perkakasan dan perisian komputer.6.2 Keperluan Perkakasan a.Pentium 4 dengan kelajuan pemprosesan 2. 7.6 Keputusan hakim adalah MUKTAMAD. 7.Kementerian Pelajaran Malaysia .

Komputer Sandaran .Pentium 4 dengan kelajuan pemprosesan 2.Kementerian Pelajaran Malaysia .minima 5 unit Peranti ’Switches” dengan 24 port Kabel UTP yang lengkap dengan RJ45 – mengikut bilangan komputer 7.7. Komputer multimedia untuk peserta dengan speksifikasi minimum berikut: • • • • • • • • Bilangan komputer adalah mengikut bilangan peserta CPU .0 Mhz. e.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 b. RAM – 512 MB Monitor SVGA Papan kekunci Tetikus Head set Cakera keras yang berkapasiti 40 gigabait yang telah ”diformat” • Kad rangkaian c. d. Bahagian Sekolah.3 Keperluan Perisian • o Komputer Pelayan Dipasang dengan Perisian Sistem Pengendalian Microsoft Windows Server 2003 atau Mikrosoft Window 2000 Advance Server 38 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.

5 Konfigurasi Komputer Pelayan • • • Cipta akaun pengguna dengan kata laluan tetap Cipta folder untuk setiap peserta Setkan kebenaran capaian ”folder” khas untuk peserta berkenaan dan urusetia sahaja • Setkan aras tindakan kepada ”modify”. paparan dan perisian yang telah dipasang akan diuji sepenuhnya.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 • o Komputer Peserta Dipasang dengan Perisian Sistem Pengendalian Microsoft Windows XP Professional dan Microsoft Office 2003 7. 39 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. ”browse files”.4 Bunyi. Komputer Peserta • Peranti-peranti pemacu cakera.Kementerian Pelajaran Malaysia . pemacu cakera padat dan port USB tidak disediakan • Pada CMOS. Ujian had kebenaran capaian folder perserta dilaksanakan.7. Bahagian Sekolah. 7. ”write” dan ”read” sahaja.7. ”disable”kan peranti-peranti tersebut dan kabel ke peranti berkenaan ditanggalkan • • Set kata laluan untuk capaian ke CMOS.

1 untuk komputer pelayan Setkan nombor IP 100. • • Kemudahan perkongsian fail dibatalkan Kemudahan capaian ke internet ditutup.<mengikut bilangan komputer peserta yang digunakan> Contoh : Komputer 1 – 100. Bahagian Sekolah.3 dan seterusnya. 40 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.2.100. Komputer 2 – 100.100.Kementerian Pelajaran Malaysia .100.100.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 Rangkaian • Pasang protokol TCP/IP sahaja pada komputer pelayan dan peserta • • Setkan nombor IP 100.100. PENYERAHAN CD SUMBER DAN PAPAN CERITA Dilaksanakan dalam majlis penyerahan yang diadakan pada 08 Jun 2009 selewat-lewatnya jam 6. • Senarai bahan sumber perlu disenaraikan dalam borang yang disediakan oleh urusetia. • Gantian bahan sumber yang ditolak hanya boleh dibuat dalam majlis tersebut sahaja.100.00 petang.100.100. • • Dihadiri oleh pegawai JPN atau wakilnya Perlu bawa bahan-bahan sumber sandaran untuk menggantikan bahan sumber yang ditolak.

8. PERINGATAN KEPADA PESERTA • TIDAK DIBENARKAN membawa apa jua jenis storan sekunder dan papan cerita ke dalam bilik pertandingan.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 SEMAKAN FAIL SUMBER MULTIMEDIA • Semua fail sumber yang boleh dibaca oleh perisian Microsoft Media Player 9 tanpa perlu pasang perisian ketiga akan diterima. 8.  TIDAK DIBENARKAN membuat apa jua perubahan kepada komputer yang disediakan.1 Peserta diberi masa untuk menyalin fail-fail sumber daripada komputer pelayan. • Semua fail sumber akan diimbas menggunakan perisian virus terkini dan berkesan.1.2 Peserta diberi masa untuk menyesuaikan diri dengan komputer 41 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. • Sebarang jenis telefon dan PDA TIDAK DIBENARKAN dibawa masuk ke dalam makmal semasa pertandingan. rosak atau mengandungi virus yang tegar akan tolak.1 Sebelum masa pertandingan bermula 8. TUGAS DAN TINDAKAN PESERTA 8. • PASTIKAN peserta boleh mencapai bahan sumber dari komputer pelayan.Kementerian Pelajaran Malaysia . Bahagian Sekolah.1. • Fail sumber yang tidak boleh dibaca.

Kementerian Pelajaran Malaysia . 8.2.3 Peserta dikehendaki berhenti membina slaid setelah mendapat isyarat daripada urusetia.3.2 Peserta bertanggungjawab menguji fail persembahan yang telah dipakejkan. 8.3.1 Peserta perlu melaksanakan proses ”package for CD” pada lokasi di komputer peserta dan komputer pelayan. GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PAPAN CERITA SLAID PERSEMBAHAN BERKOMPUTER 42 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.2 Semasa pertandingan 8.1. 8.2. 8. 8.3 Peserta diberi masa untuk mengimbas papan cerita mereka.3 Selepas masa pertandingan tamat 8.2 Peserta merakam (save) hasil kerja pada setiap 30 minit pada komputer pelayan dan komputer peserta menggunakan nama fail yang ditetapkan oleh pihak urusetia. Bahagian Sekolah. 8.1 Peserta membina slaid persembahan berkomputer berdasarkan papan cerita yang telah mereka reka bentuk. 9. 8.4 Masa pembinaan bahan adalah selama 3 jam (180 minit) sahaja. 8.1.4 Peserta hanya boleh membina slaid setelah mendapat isyarat daripada urusetia.2.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 yang mereka perolehi.2.

1 Tujuan penggunaan papan cerita adalah untuk membantu peserta dalam pembangunan slaid persembahan berkomputer. BIL 1 2 JENIS BUTIRAN Kod Elemen Elemen KETERANGAN Seperti yang dinyatakan dalam perkaran 8 dan 9 seperti video murid ponteng.3 Setiap helaian papan cerita perlu dicatatkan tajuk slaid.6 Setiap elemen multmedia yang ditanda dalam ruang reka bentuk slaid boleh dilabelkan menggunakan kod elemen seperti berikut: BIL 1 2 3 4 5 6 JENIS ELEMEN Grafik Video Animasi Interaksi Teks Bunyi KOD ELEMEN Gr Vi An In Tk Au 9.2 Setiap papan cerita perlu disertakan helaian muka depan seperti yang dilampiran. Bahagian Sekolah. 9. nombor slaid dan nombor jumlah slaid.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 9. Senarai elemen yang digunakan dalam slaid dinyatakan butiran lanjutnya seperti Elemen.4 9.Kementerian Pelajaran Malaysia . Sumber Fail / Slaid dan Spesifikasi Elemen. 9. 9. Skrip Pembentangan adalah skrip penyampaian tentang slaid yang berkenaan.7 Transisi Slaid menggunakan kod Ts. grafik contohcontoh dadah dan sebagainya Keterangan Tentang Keterangan tentang elemen yang digunakan 3 Sumber Fail / Slaid Nama fail sumber yang akan dicapai atau 43 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.6 9.5 Rekabentuk Slaid hendaklah dalam bentuk lakaran. 9.

jenis grafik. tempoh paparan dan kesan khas Bunyi Jenis bunyi dan kesan khas Keterangan yang berkaitan dengan elemen yang digunakan seperti berikut: 9. zoom in.10 Maklumat tentang Skrip Pembentangan dan Elemen Multimedia boleh disediakan menggunakan komputer atau tulisan/lakaran tangan. warna dan kesan khas Video Saiz paparan. saiz huruf dan warna serta kesan khas Animasi Saiz paparan. Bahagian Sekolah. 44 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Grafik Saiz paparan. wipe out dan sebagainya.Kementerian Pelajaran Malaysia .Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 nombor slaid yang akan dipautkan 4 Speksifikasi Elemen Keterangan yang berkaitan dengan elemen yang digunakan seperti berikut. tempoh masa paparan dan jenis video serta kesan khas Teks Jenis huruf (font). 9.8 Jenis kesan khas dan transisi slaid dinyatakan menggunakan namanama kesan khas dan transisi slaid yang digunapakai dalam perisian MS Office Power Point seperti vertical blind.

9.11 Semua helaian papan cerita hendaklah di ”comb bind” dan disediakan dalam 2 salinan. TEMA “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH“ 45 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.00 petang. 9.Kementerian Pelajaran Malaysia .14 Sila bersedia dengan bahan-bahan gantian yang difikirkan perlu. 10.13 Bahan yang ditolak boleh diganti dan hendaklah diserahkan pada majlis penyerahan tersebut.12 Papan cerita perlu disiapkan dan diserahkan kepada Urusetia pada 08 Jun 2009 selewat-lewatnya jam 6. 9.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 9. Bahagian Sekolah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful