Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009

GARIS PANDUAN DAN SYARAT KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH

1.

PENDAHULUAN Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah merupakan salah satu program melibatkan murid anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia yang dilaksanakan di peringkat sekolah,daerah,negeri dan kebangsaan dalam usaha melahirkan murid yang berpengetahuan dan berkemahiran menolak ancaman dadah dan gejala sosial lainnya. Program ini perlu diteruskan dengan memantapkan lagi aktiviti-aktiviti yang dijalankan untuk memberi impak yang lebih dengan penglibatan murid yang lebih menyeluruh. Ini adalah selaras dengan Dasar dan Matlamat Pendidikan Pencegahan Dadah Kementerian Pelajaran Malaysia ke arah merealisasikan “Sekolah Bebas Dadah” menjelang tahun 2012.

2.

RASIONAL 2.1 Murid merupakan aset dan sumber tenaga manusia untuk masa depan negara yang perlu dibangunkan sesuai dengan kehendak dan keperluan aspirasi negara. 2.2 Murid adalah golongan yang mempunyai potensi untuk dibangunkan dan dikembangkan diri mereka ke arah pembentukan anggota masyarakat yang dinamik dan progresif. 2.3 Kekuatan dalaman para murid seperti daya juang, ketahanan dan keyakinan diri serta daya saing boleh dipupuk secara positif dan rasional melalui Program Pendidikan Pencegahan Dadah yang terancang dan bersepadu.
Unit Pendidikan Pencegahan Dadah, 1 Bahagian Sekolah,Kementerian Pelajaran Malaysia

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009

3.

TEMA “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH”

4.

MATLAMAT Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah adalah bertujuan mengukuhkan lagi minda dan sikap antidadah di kalangan murid melalui persembahan kepelbagaian bakat murid.

5.

OBJEKTIF 5.1 5.2 Mempertingkatkan lagi pengetahuan dan kesedaran murid di semua peringkat tentang bahaya dadah. Menggunakan aktiviti kesenian sebagai medium untuk menggalakkan penyertaan murid dalam proses pembelajaran dan pendidikan bersepadu secara langsung dan tidak langsung berhubung dengan pendidikan pencegahan dadah. 5.3 Mencungkil dan menyuburkan bakat serta potensi yang ada di kalangan murid ke arah perkembangan yang lebih positif dan membina serta dapat menghindari diri dari bahaya dadah.

6.

KUMPULAN SASARAN 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Murid Prasekolah Murid sekolah rendah Murid sekolah menengah Para pendidik/guru Kakitangan sekolah Ibu bapa dan ahli masyarakat

7.

PELAKSANAAN Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah dilaksanakan secara menyeluruh merangkumi peringkat-peringkat berikut :7.1 7.2 Sekolah secara keseluruhannya Daerah/Bahagian/Jajahan/Zon
Unit Pendidikan Pencegahan Dadah, 2 Bahagian Sekolah,Kementerian Pelajaran Malaysia

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009

7.3 7.4 8.

Negeri Kebangsaan

SYARAT-SYARAT TAMBAHAN 8.1 Syarat penyertaan individu mestilah disertakan bersama salinan kad pengenalan/surat beranak yang telah disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. 8.2 Setiap penyertaan dilarang sama sekali menggambarkan / menggunakan unsur-unsur negatif seperti jarum suntikan, tengkorak, rokok dan tepung ( menyerupai dadah ). 8.3 Setiap peserta hanya dibenarkan mengambil bahagian dalam SATU ACARA SAHAJA ( Contoh: Seorang murid yang mengambil bahagian dalam persembahan Dikir Barat tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam Deklamasi Sajak dan sebaliknya termasuk acara-acara lain. 8.4 Setiap pasukan yang mengambil bahagian dalam acara seperti senikata/lirik/skrip 8.5 semasa pendaftaran kontingen kepada Dikir pihak

Barat, Nasyid, Boria dan Deklamasi Sajak mesti menyerahkan 6 salinan penganjur (pengelola persembahan ).( Arial 12. /1.5 jarak) Pengukuhan Mesej Persembahan 8.5.1 Bagi acara Persembahan Dikir Barat Antidadah, Persembahan Nasyid Antidadah, dan Persembahan Boria Antidadah, selepas persembahan, setiap pasukan (ketua pasukan) hendaklah menerangkan mesej yang terkandung dalam persembahan mereka ( melalui lirik, senikata atau lakonan/sketsa ) kepada penonton. 8.5.2 Kandungan mesej boleh terdiri daripada pengajaran yang boleh dipetik daripada persembahan tersebut dan juga pesanan/nasihat kepada para penonton.

Unit Pendidikan Pencegahan Dadah, 3 Bahagian Sekolah,Kementerian Pelajaran Malaysia

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009

8.5.3 Masa yang diperuntukkan untuk menerangkan mesej adalah 3 minit sahaja. 8.5.4 Penerangan mesej selepas setiap persembahan bertujuan untuk mengukuhkan lagi minda dan sikap anti dadah di kalangan penonton.

Unit Pendidikan Pencegahan Dadah, 4 Bahagian Sekolah,Kementerian Pelajaran Malaysia

Tingkatan Enam Atas). SYARAT PERTANDINGAN 5. 5. 3. KUMPULAN 4. 2. OBJEKTIF 3. 5 Bahagian Sekolah.4 Melahirkan murid bersih dadah dan berakhlak mulia.t.3 3. MATLAMAT Merealisasikan Sekolah Bebas Dadah Menjelang 2012 3.Kementerian Pelajaran Malaysia . PENDAHULUAN Nasyid adalah satu persembahan berkumpulan yang menyampaikan mesej Pendidikan Pencegahan Dadah berunsurkan keagamaan. Melibatkan lebih ramai murid dalam aktiviti pendidikan pencegahan dadah.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 PERSEMBAHAN NASYID KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 1.1 3.2 Menyampaikan mesej anti dadah melalui aktiviti berunsur keagamaan. menyeru manusia berakhlak mulia dan menyeru manusia ke jalan yang benar. Memberi peluang kepada murid menunjukkan bakat dan kebolehan mereka. 4.w.1 Tema Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.1 Murid Sekolah Menengah (Tingkatan Peralihan . Melalui persembahan nasyid penerapan nilai-nilai Islam dapat diketengahkan melalui puji-pujian kepada Allah s.

Setiap pasukan dibenarkan menggunakan tidak lebih dari tiga (3) jenis alat muzik (perkusi).Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH” 5.2.2 Alat Muzik Alat muzik yang digunakan adalah jenis perkusi.3 Pasukan yang menggunakan lebih dari tiga jenis alat muzik akan ditolak lima markah (muzik). Setiap jenis alat yang dipilih tidak terhad bilangannya.4 Maksimum 8 mikrofon. dua atau tiga jenis alat muzik akan diberi 5 markah sahaja.1 Penyertaan Kumpulan nasyid hendaklah tidak lebih daripada 15 orang murid keimanan. Markah permulaan diambil kira setelah pasukan memulakan nasyid (memulakan lagu).Kementerian Pelajaran Malaysia . rebana.2. Penggunaan sama ada satu jenis. 6 Bahagian Sekolah. 6. perempuan atau lelaki sahaja (tidak bercampur) termasuk pemuzik. 6.2 Irama/ Melodi 5.2 Masa Persembahan Masa persembahan ialah 15 minit sahaja. 5. Penggunaan alat muzik elektronik adalah tidak dibenarkan. kompang. shaker dan seumpamanya.erti patriotik atau keagamaan.2.1 Irama Lagu Irama Lagu Kontemporari berunsur nilai Islam. bonggo. Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. seperti yenkee (Gendang Turki). marakas. tamborin. Persembahan yang melebihi masa yang ditetapkan akan dipotong dua (2) markah. 5.2. congga. 5.

erti keimanan.5 Lagu Wajib Hendaklah berunsurkan Tema Pendidikan Pencegahan Dadah Tahun semasa “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH” 6.Kementerian Pelajaran Malaysia .4 Setiap pasukan hendaklah mempersembahkan dua (2) lagu iaitu satu (1) lagu wajib dan satu (1) lagu pilihan.3 Kostum Mengikut kesesuaian persembahan tetapi tidak melanggar tatasusila dan tidak menjolok mata.4 Kedua-dua lagu berirama kontemporari dan seni kata (lirik) mestilah ciptaan sendiri. Walau bagaimanapun ucapan Selawat atas Nabi Muhammad (S. 6.5.W) adalah dibenarkan.4 Lirik Lagu 6. patriotik atau keagamaan.2 Persembahan lagu pilihan boleh menggunakan lirik Bahasa Arab atau Bahasa Inggeris. 6. 6. Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. 6.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 6. 6. pasukan hendaklah menggunakan lirik lagu dalam Bahasa Melayu sepenuhnya.5.5.1 Semasa membuat persembahan lagu wajib.3 Sekiranya menggunakan Bahasa Arab atau Bahasa Inggeris terjemahan dalam Bahasa Melayu perlu disediakan.5.6 Lagu 6.5. Semua salinan lirik lagu wajib dan pilihan perlu diserahkan kepada urusetia pertandingan sebelum pertandingan dimulakan.3 Lagu Pilihan Berunsur nilai murni Islam.A. 7 Bahagian Sekolah.7.7. 6.

2 Persembahan akan diadili oleh lima orang hakim termasuk ketua hakim.1 Pemarkahan dibahagikan kepada tujuh bahagian. PEMARKAHAN 7. 7. ekspresi. 5. keceriaan (pakaian dan solekan) dan disiplin Muzik Kreativiti Bonus – (ciptaan sendiri/kepelbagaian irama/keseragaman lagu dan irama) JUMLAH MARKAH 25 25 20 15 05 05 05 100 7. Jika masih lagi berlaku persamaan hendaklah dirujuk kepada markah “persembahan” dan begitulah seterusnya jika masih berlaku persamaan. BIL 1. 3. 7. BIDANG Suara – Kesepaduan. PERSEMBAHAN DIKIR BARAT KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 7.3 Jika terdapat persamaan markah maka penentuan pemenang hendaklah dirujuk kepada markah isi lirik yang tertinggi. suara solo dan pitch (nada) suara ramai Lagu – irama nasyid kontemporari Lirik – isi. Jika masih lagi berlaku persamaan panel hakim dibenarkan membuat satu keputusan yang muktamad.Kementerian Pelajaran Malaysia . 8 Bahagian Sekolah. 6. 2. 4. Keputusan hakim adalah muktamad. bahasa dan kesinambungan Persembahan – gaya persembahan.

sekali gus menyelamatkan diri mereka daripada terjebak dengan dadah. 3.2 Mempertingkatkan lagi kesedaran di kalangan murid dan seluruh anggota masyarakat tentang bahaya dadah.1 Menggalakkan murid melibatkan diri dalam aktiviti Pendidikan Pencegahan Dadah.Kementerian Pelajaran Malaysia . 3. PENDAHULUAN Dikir Barat adalah satu bentuk kesenian yang popular di kalangan masyarakat Pantai Timur Semenanjung Malaysia dan berasal dari negeri Kelantan. 9 Bahagian Sekolah.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 1. KUMPULAN SASARAN Murid Sekolah Menengah Kerajaan dari Tingkatan Peralihan hingga Tingkatan Enam Atas. 3. 3.3 Menyampaikan mesej Pendidikan Pencegahan Dadah melalui aktiviti seni di luar bilik darjah. 2.4 4. OBJEKTIF 3. Mengembangkan bakat dan potensi yang sedia ada di kalangan murid. MATLAMAT Merealisasikan Sekolah Bebas Dadah Menjelang Tahun 2012. Persembahan kesenian ini dapat mengumpulkan lebih ramai peminat dan boleh digunakan sebagai medan penyampaian mesej termasuk mesej “anti dadah” melalui Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah. 5. PESERTA Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.

TEMA : “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH” 7. Marakas 8.1 8.4 6.1 Karut Perlahan (Yen Ki) 8.3 Pemain Muzik tidak melebihi 5 orang. PERSEMBAHAN Persembahan Dikir Barat hendaklah mengandungi perkara di bawah :8.3 Karut Matang / Bebas / Kreatif 10 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.2.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 5.Kementerian Pelajaran Malaysia .1 Ahli Dikir tidak melebihi 15 orang termasuk seorang Juara Dikir dan seorang Tukang Karut. 5. Mong/Canang e.2.2. Bagi setiap kumpulan dikir pesertanya adalah terdiri daripada lelaki sahaja atau perempuan sahaja. ALAT MUZIK Alatan muzik yang dibenarkan tidak melebihi daripada alatan di bawah :a. Rebana Ibu b. Jumlah peserta keseluruhan ialah seramai 20 orang. Gong/Kelawak d. Bahagian Sekolah.2 Karut Cepat (Karut Kelantan) 8.2 5. Rebana Anak c. 5.2 Lagu Juara Lagu-Lagu Tukang Karut 8.

2 Tema persembahan dalam Dikir Barat sama ada dalam pantun. 10. 9.1 Semua persembahan dikir hendaklah dalam Bahasa Melayu. 10. 9.3 Jika menggambarkan peristiwa-peristiwa di peringkat antarabangsa. lagu ataupun karut hendaklah mengenai Pendidikan Pencegahan Dadah. 10.2. Bahagian Sekolah. 10.3 Peserta dilarang sama sekali menggunakan kata-kata yang sensitif dan boleh menyentuh atau menyinggung perasaan mana-mana pihak terutaman pasukan lawan. ETIKA PERSEMBAHAN 10. gerak geri yang melampau yang boleh menimbulkan 11 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. hal-hal agama (kecuali yang bermaksud mengajak berbuat baik) dan hal-hal yang sensitif.1 10.4 Penutup / Irama Wau Bulan 9.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 8.5 Kandungan isi dikir juga tidak dibenarkan menyentuh perkara-perkara yang menjadi rahsia negara.2 Peserta dilarang menggunakan perkataan-perkataan yang berunsur lucah.4 Para peserta tidak dibenarkan sama sekali menyentuh perkara-perkara yang berkaitan dengan institusi istana sama ada berkaitan dengan rajaraja. 9. gelar-menggelar dan sindirsindiran tajam adalah dilarang sama sekali. Para peserta dilarang sama sekali menyentuh soal-soal politik. para peserta dilarang menyentuh maruah sesuatu bangsa dan negara.6 Para peserta dilarang daripada menunjukkan perlakuan-perlakuan yang kurang sopan. perkauman. 10. keluarga di raja dan hak keistimewaan raja-raja. dasar kerajaan (kecuali untuk menerangkan kebaikan dan faedah kepada rakyat). BAHASA 9.Kementerian Pelajaran Malaysia .4 Kata-kata yang menyentuh soal-soal peribadi.

Kementerian Pelajaran Malaysia . 11.1 Juara Kemerduan suara Lagu dan kebolehan membawa lagu melodi) Gaya persembahan.2 12. 13. 12. Bahagian Sekolah. PENGHAKIMAN 12.1 12.3 13 Sebuah panel hakim mengandungi 5 orang termasuk Ketua Hakim Seorang hakim akan menghakimi keseluruhan persembahan (100%) Keputusan panel hakim adalah muktamad PEMARKAHAN Markah-markah akan diberi kepada perkara-perkara seperti tersebut di atas. Dikir Barat sebagai seni persembahan rakyat Melayu berkumpulan di mana Tukang Karut dan Tok Juara adalah orang penting dalam kumpulan tersebut. penghayatan dan kelancaran 13. PAKAIAN Semua peserta boleh memakai pakaian seragam pasukan masing-masing dengan warna dan corak bebas mengikut pilihan pasukan. Walau bagaimanapun pakaian itu hendaklah yang bersesuaian dengan persembahan dan tidak menjolok mata.2 Tukang Karut = 5 markah 30 markah = = 25 markah 10 markah 5 markah 5 markah Pantun dan mesej ( rima dan urutan ) = (mengawal tempo dan ‘key’ suara yang merangkumi pelbagai 12 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 kemarahan atau gerak laku yang boleh didaftarkan sebagai lambang perlakuan seks atau seumpamanya dan perlakuan yang melambangkan unsur-unsur anti negara.

PANDUAN PEMARKAHAN DIKIR BARAT 14.1 Kesalahan (Markah Ditolak) 14.1.1. 14.2 14. Bahagian Sekolah.1.3 Pasukan yang membawa atau menggunakan lebih daripada 5 alat muzik akan ditolak 5 markah.1 Pasukan yang mempunyai lebih daripada 15 orang pendikir akan ditolak 5 markah bagi setiap orang.Kementerian Pelajaran Malaysia .2 13. Pasukan yang tidak mengikut peraturan-peraturan lain yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur juga akan 13 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. disiplin dan gaya pakaian JUMLAH BESAR = = 10 markah 10 markah 15 markah 10 markah ---------------100 markah ========= 14.5 Suara Ramai (Awak-Awak) Kesepaduan suara Keseragaman gaya dan semangat Muzik Kemahiran bermain alat muzik Kombinasi bunyi antara alat-alat Kesesuaian rentak dengan lagu yang dibawa Pakaian.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 - Isi/Mesej Pemilihan lagu dan kebolehan membawa lagu-lagu Pantun Gaya persembahan dan penyampaian = = = = 10 markah 8 markah 6 markah 6 markah 20 markah 13.3 13.

tetapi tiada markah diberikan.1 Setiap pasukan hanya diberikan 15 minit sahaja dengan tema “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH” 15.3 Setelah pasukan bersedia di atas pentas.7 Maksimum 10 mikrofon. kesat.4 Bahasa kasar. 14.1. 15. menyindir dan sebagainya (1 hingga 5 markah) 14.2 Intro dibenarkan dengan tidak melebihi 2 minit .1.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 ditolak markah mengikut ketetapan yang akan dibuat oleh Jawatankuasa Penganjur. isyarat akan diberikan menandakan masa persembahan ada lagi 2 minit lagi.1. 15.5 14. 15. Bahagian Sekolah.5 Setelah cukup 15 minit.6 Tajuk (Rujuk para 6 – Tema) Perlakuan (larangan dalam para 10) – (Ditolak 1 hingga 2 markah) 14.Kementerian Pelajaran Malaysia . Markah tidak akan diambil kira selepas setelah tamat masa 15 minit diberikan 14 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. isyarat mula bagi menandakan pasukan boleh memulakan dikir barat dengan bertabuh. Masa dan markah mula dikira dari saat bertabuh.4 Selapas 13 minit.1. 15. isyarat akhir akan diberikan menandakan masa persembahan sudah tamat. MASA DAN CARA PERSEMBAHAN DIJALANKAN 15.

Bahagian Sekolah.Kementerian Pelajaran Malaysia .Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 PERSEMBAHAN BORIA KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 15 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.

nyanyian serta tarian kumpulan. Persembahannya merangkumi lawak jenaka (sketsa).2 Melahirkan murid yang mempunyai pengetahuan. 6.1 Terbuka kepada semua murid tahap dua sekolah rendah sahaja. 6.1 3.Kementerian Pelajaran Malaysia .1 5. 16 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.2 3. PENDAHULUAN Boria adalah satu bentuk kesenian yang popular di Pulau Pinang.2. IMPAK 5. OBJEKTIF 3.2 Penyertaan 6. KUMPULAN SASARAN Murid Tahap 2 sekolah rendah kerajaan. Bahagian Sekolah. Menyampaikan mesej Pendidikan Pencegahan Dadah.3 4. MATLAMAT Merealisasikan “Sekolah Bebas Dadah” Menjelang Tahun 2012. 2. mengandungi unsur menghibur dan didikan. 3.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 1. 5. Menggalakkan murid melibatkan diri dalam aktiviti Pendidikan Pencegahan Dadah. SYARAT PERTANDINGAN 6.1 Tema “1 MALAYSIA MEMBANTERS DADAH” 6.2. Melahirkan murid yang dapat merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Sekolah Bebas Dadah. Mengembangkan bakat dan potensi murid. kefahaman dan kemahiran tentang bahaya dadah.2 Peserta tidak lebih 15 orang sama ada lelaki sahaja atau perempuan sahaja (tidak bercampur) termasuk peserta sketsa (lawak jenaka).

Sketsa dalam loghat Utara/Pulau Pinang adalah digalakkan. 6. 6.Kementerian Pelajaran Malaysia . 6.1 Sketsa (30 markah) Mesej Sketsa yang melucukan (15 markah) 17 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Persembahan yang melebihi masa keseluruhan akan dipotong sebanyak 2 markah.3 Masa Persembahan Keseluruhan masa persembahan ialah 15 minit. Syarat pakaian dikekalkan.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 6.4 Pakaian Pakaian mengikut persembahan tetapi tidak melanggar tatasusila atau tidak menjolok mata. Boleh gunakan label untuk menunjukkan gantian watak.5 Bahasa Persembahan dalam Bahasa Melayu.7. Setiap peserta lawak dilarang memakai pakaian berupa perempuan bagi peserta lelaki dan dilarang memakai pakaian berupa lelaki bagi peserta perempuan.6 Teknik Penggunaan Keyboard yang telah diprogramkan adalah dibenarkan (penggunaan disket). Bahagian Sekolah. 6. Muzik minus-one.7 Pemarkahan 6. Walau bagaimanapun dibenarkan menggunakan beberapa patah perkataan Bahasa Inggeris jika perlu untuk menjelaskan maksud. iaitu 5 minit untuk lawak jenaka dan 10 minit untuk nyanyian.

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 - Persembahan sketsa (15 markah) (70 markah) (20 markah) (20 markah) (15 markah) (15 markah) 6. Penilaian akan difokuskan kepada mutu persembahan dan keupayaan menyampaikan mesej yang berkesan mengikut tema.2 Persembahan Mesej lagu Suara lagu Kreativiti Keseragaman 6.2.1 dan 6.7.7.4.Kementerian Pelajaran Malaysia . DEKLAMASI SAJAK KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 18 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Bahagian Sekolah. Aspek teknikal tidak akan diambil kira dalam proses pemarkahan.7.5.6 5 Markah akan ditolak sekiranya melanggar syarat pemakaian dalam perkara 6. 6.

Bahagian Sekolah. 4. 3. TEMA “1 MALAYSIA MEMBANTERS DADAH” 4.2 Setiap negeri kategori. Maklumat diri peserta hendaklah mengandungi butiran berikut :a) b) c) d) e) f) Negeri diwakili Nama penuh peserta (huruf besar mengikut kad pengenalan) Umur Nombor kad pengenalan Tingkatan / Darjah Nama dan alamat sekolah 19 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. OBJEKTIF Menerapkan nilai murni dan menyampaikan mesej anti dadah bagi melahirkan masyarakat penyayang melalui karya kreatif khususnya puisi/sajak.Kementerian Pelajaran Malaysia akan diwakili oleh seorang peserta sahaja bagi setiap . Mengembangkan bakat dan potensi murid dalam bidang karya kreatif (puisi) dan pendeklamasinya. 2. 4. Menyampaikan mesej Pendidikan Pencegahan Dadah melalui karya kreatif dan penghayatan melalui pendeklamasian sajak. PENYERTAAN 4.3 Semua penyertaan hendaklah disertakan dengan butiran diri peserta yang lengkap dan disahkan oleh Pengetua/Pegawai Khas Dadah negerinegeri berkenaan.1 Penyertaan terbuka kepada murid sekolah menengah dan rendah Tahap 2. TAJUK Sayembara Deklamasi Puisi/Sajak Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 1.

Peserta boleh mencipta sendiri sajak untuk dideklamasi atau mendeklamasikan sajak ciptaan orang lain.5 Penilaian hanya dibuat terhadap deklamasi sahaja. Bagaimanapun. 5.4 Nombor telefon sekolah Pengesahan Pengetua / Guru Besar / Pegawai Khas Dadah Cop rasmi sekolah / Jabatan Pendidikan Negeri Karnival selewat-lewatnya seminggu sebelum tarikh Maklumat dalam perkara 4. Maklumat pada butiran 4.2 Puisi yang dideklamasikan dalam pertandingan ini adalah sajak hasil ciptaan bebas bertemakan Pendidikan Pencegahan Dadah. bukan pada sajak.3 di atas hendaklah disertakan. SYARAT SAYEMBARA / DEKLAMASI SAJAK 5. 5. Bahagian Sekolah. 5.4 5.Kementerian Pelajaran Malaysia . 5. pencipta bebas menentukan jumlah perkataan dalam satu baris tetapi baris yang kurang daripada 3 patah perkataan tidak dikira sebagai sebaris.Peserta dinasihatkan mendapat kebenaran / memaklumkan terlebih dahulu kepada penciptanya. Penyelaras di peringkat negeri / peserta hendaklah mengemukakan sajak yang akan dideklamasikan kepada Urusetia selewat-lewatnya seminggu sebelum tarikh persembahan.3 di atas hendaklah dikemukakan kepada Urusetia pertandingan.3 Panjang sajak yang akan dideklamasikan hendaklah antara 20 hingga 30 baris bagi Sekolah Rendah dan 30 hingga 40 baris bagi Sekolah Menengah. Skrip sajak yang dihantar kepada Urusetia juga dikehendaki dinyatakan penciptanya. Setiap baris tidak kurang daripada 3 patah perkataan.6 Sajak hendaklah dideklamasikan dalam Bahasa Melayu sahaja. 5.1 Deklamasi sajak yang dimaksudkan adalah pembacaan SAJAK (bukan menyanyikan sajak).Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 g) h) i) 4. 20 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.

b) Penilai terhadap aspek teknik tertumpu kepada keberkesanan gerakan kreatif ini. c) Sebagai contohnya. jika sesuai (khususnya bersesuaian dengan puisi yang dideklamasikan). 5. 21 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. kemudian berundur setapak juga pada tempat yang sesuai. Bahagian Sekolah. Naib Johan dan seterusnya) akan berdasarkan kiraan AGREGAT daripada kedudukan yang telah diberikan oleh semua panel. ada pendeklamator yang melangkah setapak ke hadapan. Terdapat pula pendeklamator yang bermula dengan duduk dan kemudian bangun. membantu menjadikan persembahan berkesan.1 TEKNIK a) Teknik ialah gerakan kreatif deklamator. Keputusan panel penilai adalah MUKTAMAD.Kementerian Pelajaran Malaysia . Gerakan ini mungkin sedikit sahaja tetapi ketara. Gerakangerakan begini.9 Perincian setiap aspek yang dinilai adalah sebagaimana berikut :5. 5. GAYA. d) Alat bantu (prop) tidak dibenarkan dibawa semasa pertandingan. peserta juga tidak dibenarkan mendeklamasikan dengan bantuan teman. NADA dan SUARA (masing-masing membawa 25 markah).9. Ertinya.7 Urusetia Sayembara akan memilih tiga (3) hingga lima (5) panel penilai bebas. Aspek yang akan dinilai ke atas setiap peserta merangkumi aspek TEKNIK.8 Keputusan menentukan kedudukan tempat peserta (Johan. manusia tidak boleh dijadikan “alat bantu” dalam sayembara deklamasi ini. Selain itu.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 5.

b) Gaya termasuklah olahan/bahasa tubuh (body language). 22 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. tetapi hanya dalam bentuk rakaman sahaja. d) Selain itu. namun dia tidak tahu tentang seni pentas dan ketiga. 5. manakala yang tidak yakin akan lari ke atas atau lantai pentas. deklamator itu memang tidak cukup berani berhadapan dengan khalayak. gerak tangan dan sebagainya yang bersesuaian dengan sajak yang dideklamasikan. walaupun dia berani berhadapan dengan khalayak. tingkat hafalannya tidak cukup. Yang yakin/berani ditumpukan kepada penonton. c) Mimik muka juga adalah gaya. Kedua. marah. mimik muka hendaklah sesuai dengan tema dan isi sajak yang dideklamasikan. Terdapat tiga alasan yang menjadikan deklamator kurang bergaya. sedih.2 GAYA a) Gaya berkait rapat dengan keyakinan deklamator. Terdapat beberapa nada yang popular seperti patriotik. Iringan muzik secara terus (live) sama ada dimainkan oleh peserta sendiri atau dibantu oleh orang lain TIDAK dibenarkan.9.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 e) Muzik juga teknik.9. Bahagian Sekolah. romantis dan sebagainya.Kementerian Pelajaran Malaysia . pergerakan mata deklamator juga diambil kira sebagai gaya mata orang pentas. Muzik latar adalah dibenarkan. sinis.3 NADA a) Nada yang dimaksudkan ialah nada yang ada dalam sajak. Yang pertama. Ini membawa kepada deklamasi yang tidak menyakinkan. 5.

tenor dan soparno.4 SUARA a) Suara adalah pemberian Tuhan yang sukar diubah. disederhanakan yang sesuai. 5.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 b) Setelah nada sajak dikenali dengan betul. 5.9. nada dan suara yang bersesuaian dengan sajak yang dideklamasikan adalah kejayaannya dalam penghayatan sajak itu.Kementerian Pelajaran Malaysia . b) Penerbitan suara yang terasa dibuat-buat akan menyebabkan deklamasi kurang bermutu. gaya. dan Yang ditinggikan pada tempat-tempat dimaksudkan dengan kualiti suara ialah penerbitan suara yang berbeza-beza itu. yang dalam bidang muzik disebut bas. Jeda (tempat berhenti) juga perlu difahami betul-betul oleh pendeklamator untuk menjelaskan lagi maksud sajak. Bahagian Sekolah. Deklamator hendaklah sedar bahawa suara boleh direndahkan.9. pengucapannya pula perlu digandingkan dengan intonasi yang tepat iaitu turun naik dan tinggi rendah suara untuk dipadankan dengan maksud sajak. Walaupun demikian Deklamator yang bersemangat tinggi akan berusaha menerbitkan suara yang sesuai dengan sajak dapat dipaparkan melalui permainan kualiti suara.5 PENILAIAN ASPEK LAIN SECARA UMUM (Termasuk markah bonus dan pemotongan markah) a) Konsep Penghayatan Kejayaan deklamator mengemukakan teknik. b) Kelemahan dan Pemotongan Markah 23 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.

iii) Tersalah Perkataan Tersalah perkataan berbeza daripada tersasul. Bahagian Sekolah. Jika perkataan “telah” disebut “tidak” makna keseluruhan pemotongan sajak mungkin 24 berubah. i) Salah atau Lemah Sebutan Jika kata “payung” disebut “payon”. Pemotongan untuk kesalahan begini tertakluk pada kesannya. Jumlah markah yang akan dipotong tertakluk pada seriusnya kelemahan itu. tetapi pemotongan hanya sekali. ii) Ketersasulan Apabila perkataan tertentu tersalah sebut dan disebut sekali lagi dengan tujuan pembetulan. sehingga Ini 10 menyebabkan markah. Pemotongan untuk sekali tersasul ialah tidak kurang daripada tiga markah. Deklamator mungkin tidak menyedari kesalahan itu dan mungkin juga membiarkannya demi menjaga kelancaran.Kementerian Pelajaran Malaysia . Markah akan dipotong jika terdapat kelemahan-kelemahan seperti yang akan dinyatakan di bawah ini. markah akan dipotong juga kerana ketersasulan itu merosakkan kelancaran deklamasi. “cinta” disebut “cinte” dan seumpamanya. “keramat” disebut “keramak”. Jika Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. kerana dalam hal tersalah perkataan. tiada pembetulan dibuat. Sebutan yang salah itu mungkin berulangkali.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 Markah yang diberikan untuk aspek-aspek yang dinyatakan di atas akan muktamad jika tiada kelemahan dalam deklamasi. markah akan dipotong tidak lebih daripada tiga.

Oleh sebab kesannya besar. Ada yang tertinggal terus dan ada teringat kemudian lalu disebutkan semula. Bahagian Sekolah. c) Pakaian deklamator adalah bebas tetapi hendaklah bersopan dan sesuai. iv) Tertinggal Bahagian Tertentu Deklamator yang kurang menghafal atau yang gentar di hadapan khalayak mungkin tertinggal baris tertentu. tertakluk kepada jumlah baris tertinggal atau serius tidaknya kesan. Markah yang dipotong hanyalah satu. malah mungkin juga tertinggal rangkap tertentu. Jumlah yang dipotong tidak kurang daripada 25 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. 5. struktur dan mungkin maksud itu berubah.9. v) Perlakuan Negatif Di Pentas Perbuatan mengetuk mikrofon.Kementerian Pelajaran Malaysia . Hal ini menyebabkan bentuk. maka markah yang dipotong boleh mencecah angka 10.6 Semua perkara yang tidak dinyatakan dalam syarat-syarat ini adalah menjadi hak penganjur dan Urusetia Sayembara menentukannya dari semasa ke semasa.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 perkataan “tidak” disebut “tiada”. di pentas akan menyebabkan markah dipotong. membunyikan “emh” dan sebagainya kerana ada gangguan di kerongkong dan perbuatan-perbuatan lain yang menunjukkan sikap tidak profesional tiga. makna keseluruhan sajak tidak berubah.

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 PERTANDINGAN MELUKIS POSTER KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 1. Bahagian Sekolah. PENDAHULUAN 26 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.Kementerian Pelajaran Malaysia .

Menyedarkan murid-murid tentang dadah itu merbahaya. Membolehkan murid-murid memaparkan pengetahuan dan idea tentang bahaya dadah. Menggalakkan murid-murid untuk terlibat dalam aktiviti pertandingan. Bahagian Sekolah.1 2. menengah rendah dan menengah atas.5 3.1 3. 2.4 2. Mencungkil dan mengasah bakat senilukis di kalangan murid-murid. SYARAT PERTANDINGAN 3.Kementerian Pelajaran Malaysia .3 2.2 Penyertaan 3.2 Tajuk (Rendah) a) Hidup Ceria Tanpa Dadah b) Sekolah Bebas Dadah c) Bersama Membina Kebahagiaan (Menengah) a) Bangsa Cemerlang Gemilang Terbilang b) Generasi Sihat Negara Makmur c) Keluarga Bahagia Tanpa Dadah 3.1. OBJEKTIF 2.2. Menggalakkan murid-murid meningkatkan lagi pengetahuan tentang bahaya dadah.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 Melukis Poster Pendidikan Pencegahan Dadah ini bertujuan untuk memberi kesedaran bahaya dadah melalui seni lukis. 27 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.1 Terbuka kepada semua murid tahap dua sekolah rendah.2 2.1.1 Tema “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH DADAH” 3.

2.4 cm x 27 cm (drawing block). 3. 28 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. 3.4 Masa Sekolah Rendah Sekolah Menengah 2½ jam 3 ½ jam Tiada tambahan masa dibenarkan.3. 3.Kementerian Pelajaran Malaysia . Bahagian Sekolah.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 3.3 Saiz dan Ukuran 3.2.2.1 3. Kategori/Kumpulan II dan III Sekolah Menengah Rendah dan Sekolah Menengah Atas Saiz ½ imperial (saiz 4 x A4) atau drawing block besar.4 Setiap kategori diwakili oleh seorang peserta negeri ke Peringkat Kebangsaan.2 Penyertaan dibahagikan kepada 3 kategori atau kumpulan seperti berikut :Kategori/Kumpulan I Tahap Dua Sekolah Rendah Kategori/Kumpulan II Sekolah Menengah Rendah (Peralihan hingga Tingkatan Tiga) Kategori/Kumpulan III Sekolah Menengah Atas (Tingkatan Empat hingga Tingkatan Enam) 3.3 Pertandingan dijalankan secara langsung.2 Kategori/Kumpulan I Tahap II Sekolah Rendah : 37.3.

2 Ciptaan sendiri atau asli Poster menggunakan bahan dan media seperti berikut :Kumpulan I >>> Poster menggunakan pensil warna.5 Ciptaan 3. Skima Penilaian Tema Ilustrasi Gubahan/Komposisi/Olahan Warna Bebas Kemasan >> 3.3 Poster menggunakan warna air atau media campuran. Peserta juga tidak dibenarkan menggunakan “air brush” dan cat minyak. Kumpulan II >>> 3. 3. krayon atau warna air. Bahagian Sekolah. Teknik kolaj/tampalan tidak dibenarkan.9 15 markah 25 markah 30 markah 20 markah 10 markah Setiap hakim membuat penghakiman secara keseluruhan (100%) Bahan dan Peralatan 29 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.1 3.6.8 Penghakiman Keputusan panel hakim adalah muktamad.7 Hak Milik Ciptaan Poster yang dipertandingkan adalah hak milik penganjur untuk digunakan dalam publisiti.6.Kementerian Pelajaran Malaysia .Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 3. 3.6.

Lain-lain peralatan dan bahan disediakan sendiri oleh peserta.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 Kertas lukisan sahaja disediakan oleh penganjur.Kementerian Pelajaran Malaysia . Bahagian Sekolah. PERTANDINGAN e-PPDa KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 30 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.

3. memahami. RASIONAL Masalah penyalahgunaan dadah di kalangan remaja adalah di tahap yang serius. Bahagian Sekolah.3 Mengeratkan hubungan di kalangan guru-guru.Kementerian Pelajaran Malaysia .Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 1. OBJEKTIF 3. Dengan pelaksanaan pertandingan ini. 2. inhalan dan HIV/AIDS. 3.2 Mendedahkan murid dengan aktiviti yang berfaedah di samping menambah ilmu pengetahuan dalam bidang yang berkaitan. Dengan menggunakan kemudahan ICT yang ada di sekolah dapat menarik minat murid untuk mengetahui secara mendalam akibat buruk kesan penagihan dadah. PENDAHULUAN Perkembangan ICT sekarang melibatkan kaedah persembahan melalui audio dan visual yang beranimasi dengan membawa pendekatan baru yang lebih menarik minat dan perhatian kepada audien. 3. menganalisa bahan-bahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dadah dan menghasilkan suatu persembahan berkomputer untuk berkongsi pengetahuan serta kemahiran dengan rakan-rakan yang lain. “e-PPDa” bukan sahaja menggunakan ICT malah hasil yang diperolehi boleh dicetak untuk dijadikan bahan bacaan dan rujukan serta digunakan sebagai persembahan visual secara dokumentasi yang lebih praktikal. 31 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. alkohol. Murid perlu dididik secara komprehensif daripada terjebak dengan gejala ini. pegawai-pegawai dan para murid.1 Menyedarkan para murid tentang bahaya rokok. akan membuka minda murid untuk mengetahui. dadah.

4.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 3. 5.5 Bahan dari sumber-sumber yang lebih dinamik dan murah di antaranya :5.2 Banyak persembahan akan terbentuk bagi setiap penghasilan.Kementerian Pelajaran Malaysia . 3. Aplikasi power point memberikan daya kreativiti yang sebenar terhadap profesional dan penghasilan yang standard.5 Menjadikan bahan-bahan ini sebagai panduan yang boleh diguna sama dalam aktiviti pendidikan pencegahan dadah di sekolah oleh murid dan guru.4 Membiasakan murid dengan teknologi terkini dan keberkesanan menyampaikan mesej kepada semua.4 Kandungan isi dan bahan secara umumnya mudah diolah dengan menggunakan kemahiran dan kepakaran yang mana ianya akan melibatkan tenaga kerja yang lebih efektif dan penguasaan kemahiran ICT yang telah didedahkan oleh pelbagai pihak dari Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Sekolah. 5. KUMPULAN SASARAN Murid sekolah menengah (Peralihan – Tingkatan 6). 5.5. menengah. 5.3 Pertandingan ini adalah suatu penghasilan memperbanyakkan bahan persembahan elektronik terhadap isu-isu dan bahan-bahan yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan pengajaran serta sebagai bahan rujukan di peringkat sama ada pengajian rendah.1 5. KENAPA MS POWER POINT (PERSEMBAHAN KOMPUTER)? 5. juga di peringkat pengajian tinggi.1 Internet (melalui SchoolNET yang sememangnya telah 32 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.

3 Kamera digital yang boleh merakamkan visual dan grafik secara terus.5. 5. 7. melibatkan sensitiviti agama 6. 5. Bahagian Sekolah.1 Setiap pasukan terdiri daripada 3 orang ahli.2 MEREKABENTUK PERSEMBAHAN BERKOMPUTER 7.2. 33 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. dadah.1 Ketepatan bahan dari segi sumber seperti laporan kajian.4 Audio yang boleh digunakan sebagai latar kepada persembahan visual yang lebih berkesan.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 dirangkaikan ke sekolah.sumber yang tidak ditayang umum (hak milik tertentu).Kementerian Pelajaran Malaysia . Penulisan Papan Cerita (story board) 7.2 Persembahan Hasil Cipta Aplikasi 7.1 Merekabentuk Persembahan Berkomputer a.3 Kandungan bahan seperti rokok. statistik pihak yang bertanggung jawab dan laporan akhbar serta majalah. GARIS PANDUAN PENYEDIAAN BAHAN 6.1. 6. 5. gambar dan filem mesti ada kaitan antara gambar dengan ayat.5.1.5. SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN 7.2 Mesin Pengimbas (bahan-bahan yang diperolehi daripada bahan media cetak). statistik. Penggunaan Fail-Fail Elemen Multimedia b. melibatkan individu.sekolah di seluruh negara). Penyediaan Slaid c. 6.1 TEKNIK PERTANDINGAN 7. penyakit Aids/HIV.2 Sumber terlarang .

5 Kreativiti interaktif adalah asli.1 Penggunaan grafik yang bertepatan dengan tema dan kandungan. Bahagian Sekolah. 7. * satu salinan papan cerita (story board).3.6 Sebarang sumber fakta/maklumat yang dimuat turun ( download) dari internet/akhbar/buletin/bahan-bahan bercetak lain / 34 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. 7.2.4 Pertandingan dijalankan serentak di dalam Makmal Komputer.3.2 Topik ditentukan pihak penganjur pertandingan bersesuaian dengan tema dan persekitaran pembelajaran.3 Masa yang diperuntukkan adalah selama 3 jam (180 minit).Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 7. 7. 7.4 Mesti mempunyai pautan (hyperlink) di dalam penghasilan persembahan.2 Penggunaan audio dan visual yang bersesuaian dengan kandungan.2. 7.3.6 Bahan yang akan digunakan semasa pertandingan adalah perlu diserahkan kepada urusetia sebelum pertandingan iaitu : * satu atau lebih salinan cakera padat (compact disc) yang mengandungi fail-fail elemen multimedia.3 Sekurang-kurangnya 6 kesan pergerakan “custom animation” dan “6 slide transition” digunakan pada keseluruhan persembahan. 7.3.7 Pihak penganjur akan menyediakan SATU SET KOMPUTER MULTIMEDIA kepada setiap kumpulan YANG SAMA KAPASITI dan program pengoperasian Windows XP. 7.3 PENGGUNAAN FAIL-FAIL ELEMEN MULTIMEDIA 7. 7.Kementerian Pelajaran Malaysia . 7.2. 7. 7.5 Sesi pertandingan dikawal oleh pihak urusetia/penganjur.2.2.2.3.3.

txt) sahaja. 35 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. 7. 7.doc dan .4.. 7.3. 7.txt 7.2 Peserta dikehendaki mengakses folder negeri/daerah/sekolah masing-masing di komputer pentadbir (urusetia) dan menyalin folder tersebut ke ”desktop” komputer mereka.4.doc).xls) dan Wordpad (.3 Peserta perlu menyimpan (save) hasil kerja dan menjalankan prosedur ”package for cd”.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 pengimbas (scanner) perlu mempunyai maklumat dan sumber dinyatakan dalam slaid bibliografi.Kementerian Pelajaran Malaysia .mp3 Video .gif Teks ..4.1 Penyediaan slaid hendaklah berpandukan kepada papan cerita (story board). ..3.3.4 PENYEDIAAN SLAID 7.. .wav. Microsoft Excel (. 7.4 Hasilan ”package for cd” akan disahkan oleh ketua kumpulan dan urusetia.jpg. Sebarang elemen penipuan akan menyebabkan penyertaan dibatalkan. 7. 7. .7 Format file bahan yang dibenarkan adalah : Audio .8 Peserta hanya dibenarkan membuat pautan (hyperlink) ke dokumen di luar Microsoft Powerpoint ke Microsoft Word (.bmp dan .wmv. Bahagian Sekolah.4. Tidak melebihi 100 Mb.jpeg.3.9 CD yang dihantar ke pihak penganjur perlulah dipastikan bebas daripada virus.10 Bahan atau hasil yang telah siap dibina dan disembunyikan sebelum pertandingan tidak dibenarkan. avi (telah siap disunting) Grafik .

7. Penggunaan istilah Teknologi Maklumat dalam Bahasa Inggeris dibenarkan.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 7.5.5. Peserta dikehendaki menyimpan fail persembahan setiap 30 minit dengan nama fail yang berbeza.4.Penggunaan istilah Teknologi Maklumat dalam Bahasa Inggeris dibenarkan.5 PENULISAN PAPAN CERITA (STORY BOARD) 7. 7. 7.6. Bahasa dialek dan bahasa pasar adalah TIDAK DIBENARKAN. 7.2 Penyampaian adalah dalam Bahasa Melayu.1 Bahasa penulisan yang digunakan adalah Bahasa Melayu sahaja.4.6 Sebarang ralat teknikal adalah tanggungjawab peserta.6 PERSEMBAHAN HASIL CIPTA APLIKASI 7. 7. 7.5.5 Hasilan persembahan adalah sulit.5 Penghasilan idea dan perbincangan dilakukan sebelum pertandingan.3 Format papan cerita disediakan oleh pihak pengelola. 7.Kementerian Pelajaran Malaysia .6 Papan cerita hendaklah dibukukan ”comb binding” dan dihantar sebanyak 2 salinan kepada urusetia (satu salinan akan digunakan sebagai panduan peserta semasa pertandingan.5.6. 7. 7. Bahagian Sekolah.5. 36 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.2 Rekabentuk papan cerita hendaklah asli.1 Masa dihadkan selama 15 minit.5.4 Papan cerita hendaklah disediakan di tempat (sekolah / daerah / negeri) masing-masing. manakala satu salinan lagi untuk semakan para hakim).

6.6.6 Keputusan hakim adalah MUKTAMAD. agama dan ketenteraman awam serta politik. • • • • RAM – 512 MB Monitor.7.6. 7. 7.4 Penyampaian secara seiringan dengan persembahan slaid. Komponen Komputer Pelayan dengan spesifikasi minimum berikut: • • Bilangan yang diperlukan adalah 1 unit CPU .Kementerian Pelajaran Malaysia . 7. Bahagian Sekolah.7.6.7 SPESIFIKASI DAN PROSEDUR TEKNIKAL 7. Papan Kekunci dan Tetikus Pemacu cakera padat yang boleh ditulis dan baca Cakera Keras yang berkapasiti 40 gigabait yang telah ”diformat” • Kad rangkaian 37 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Satu pasukan yang terdiri daripada 5 orang petugas yang berkemahiran dalam bidang perkakasan dan perisian komputer.0 Mhz. 7.2 Keperluan Perkakasan a. 7. CPU.3 Kaedah persembahan adalah berkonsepkan penyampaian maklumat.1 Urusetia Teknikal a.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 7.Pentium 4 dengan kelajuan pemprosesan 2.5 Peserta DILARANG menyentuh isu-isu perkauman.

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 b.0 Mhz. e.minima 5 unit Peranti ’Switches” dengan 24 port Kabel UTP yang lengkap dengan RJ45 – mengikut bilangan komputer 7. Komputer multimedia untuk peserta dengan speksifikasi minimum berikut: • • • • • • • • Bilangan komputer adalah mengikut bilangan peserta CPU .3 Keperluan Perisian • o Komputer Pelayan Dipasang dengan Perisian Sistem Pengendalian Microsoft Windows Server 2003 atau Mikrosoft Window 2000 Advance Server 38 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.Kementerian Pelajaran Malaysia . RAM – 512 MB Monitor SVGA Papan kekunci Tetikus Head set Cakera keras yang berkapasiti 40 gigabait yang telah ”diformat” • Kad rangkaian c.Pentium 4 dengan kelajuan pemprosesan 2. Komputer Sandaran .7. d. Bahagian Sekolah.

”disable”kan peranti-peranti tersebut dan kabel ke peranti berkenaan ditanggalkan • • Set kata laluan untuk capaian ke CMOS. Bahagian Sekolah.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 • o Komputer Peserta Dipasang dengan Perisian Sistem Pengendalian Microsoft Windows XP Professional dan Microsoft Office 2003 7.5 Konfigurasi Komputer Pelayan • • • Cipta akaun pengguna dengan kata laluan tetap Cipta folder untuk setiap peserta Setkan kebenaran capaian ”folder” khas untuk peserta berkenaan dan urusetia sahaja • Setkan aras tindakan kepada ”modify”. Komputer Peserta • Peranti-peranti pemacu cakera. Ujian had kebenaran capaian folder perserta dilaksanakan. paparan dan perisian yang telah dipasang akan diuji sepenuhnya.4 Bunyi. 39 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. pemacu cakera padat dan port USB tidak disediakan • Pada CMOS.7. 7. ”write” dan ”read” sahaja.Kementerian Pelajaran Malaysia .7. ”browse files”.

• Senarai bahan sumber perlu disenaraikan dalam borang yang disediakan oleh urusetia.100.100.100.100.00 petang. Bahagian Sekolah. PENYERAHAN CD SUMBER DAN PAPAN CERITA Dilaksanakan dalam majlis penyerahan yang diadakan pada 08 Jun 2009 selewat-lewatnya jam 6.100.2. • • Dihadiri oleh pegawai JPN atau wakilnya Perlu bawa bahan-bahan sumber sandaran untuk menggantikan bahan sumber yang ditolak.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 Rangkaian • Pasang protokol TCP/IP sahaja pada komputer pelayan dan peserta • • Setkan nombor IP 100. • • Kemudahan perkongsian fail dibatalkan Kemudahan capaian ke internet ditutup. 40 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.100.Kementerian Pelajaran Malaysia .3 dan seterusnya.100.1 untuk komputer pelayan Setkan nombor IP 100.100. Komputer 2 – 100. • Gantian bahan sumber yang ditolak hanya boleh dibuat dalam majlis tersebut sahaja.<mengikut bilangan komputer peserta yang digunakan> Contoh : Komputer 1 – 100.

8.Kementerian Pelajaran Malaysia .1 Sebelum masa pertandingan bermula 8.  TIDAK DIBENARKAN membuat apa jua perubahan kepada komputer yang disediakan. • Sebarang jenis telefon dan PDA TIDAK DIBENARKAN dibawa masuk ke dalam makmal semasa pertandingan. • Fail sumber yang tidak boleh dibaca.1. • PASTIKAN peserta boleh mencapai bahan sumber dari komputer pelayan.1 Peserta diberi masa untuk menyalin fail-fail sumber daripada komputer pelayan. PERINGATAN KEPADA PESERTA • TIDAK DIBENARKAN membawa apa jua jenis storan sekunder dan papan cerita ke dalam bilik pertandingan. Bahagian Sekolah.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 SEMAKAN FAIL SUMBER MULTIMEDIA • Semua fail sumber yang boleh dibaca oleh perisian Microsoft Media Player 9 tanpa perlu pasang perisian ketiga akan diterima.2 Peserta diberi masa untuk menyesuaikan diri dengan komputer 41 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. • Semua fail sumber akan diimbas menggunakan perisian virus terkini dan berkesan. 8. rosak atau mengandungi virus yang tegar akan tolak.1. TUGAS DAN TINDAKAN PESERTA 8.

8. 8.4 Peserta hanya boleh membina slaid setelah mendapat isyarat daripada urusetia.3. 8.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 yang mereka perolehi.3.2.3 Peserta dikehendaki berhenti membina slaid setelah mendapat isyarat daripada urusetia.2 Peserta bertanggungjawab menguji fail persembahan yang telah dipakejkan.2. Bahagian Sekolah.4 Masa pembinaan bahan adalah selama 3 jam (180 minit) sahaja.2.3 Peserta diberi masa untuk mengimbas papan cerita mereka.2 Semasa pertandingan 8. 9.1 Peserta perlu melaksanakan proses ”package for CD” pada lokasi di komputer peserta dan komputer pelayan. 8. GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PAPAN CERITA SLAID PERSEMBAHAN BERKOMPUTER 42 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.1.2 Peserta merakam (save) hasil kerja pada setiap 30 minit pada komputer pelayan dan komputer peserta menggunakan nama fail yang ditetapkan oleh pihak urusetia.Kementerian Pelajaran Malaysia . 8.1 Peserta membina slaid persembahan berkomputer berdasarkan papan cerita yang telah mereka reka bentuk.1. 8. 8.2.3 Selepas masa pertandingan tamat 8. 8.

6 Setiap elemen multmedia yang ditanda dalam ruang reka bentuk slaid boleh dilabelkan menggunakan kod elemen seperti berikut: BIL 1 2 3 4 5 6 JENIS ELEMEN Grafik Video Animasi Interaksi Teks Bunyi KOD ELEMEN Gr Vi An In Tk Au 9.2 Setiap papan cerita perlu disertakan helaian muka depan seperti yang dilampiran.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 9.3 Setiap helaian papan cerita perlu dicatatkan tajuk slaid.5 Rekabentuk Slaid hendaklah dalam bentuk lakaran. BIL 1 2 JENIS BUTIRAN Kod Elemen Elemen KETERANGAN Seperti yang dinyatakan dalam perkaran 8 dan 9 seperti video murid ponteng. Skrip Pembentangan adalah skrip penyampaian tentang slaid yang berkenaan.4 9. Bahagian Sekolah.Kementerian Pelajaran Malaysia . nombor slaid dan nombor jumlah slaid. 9. Sumber Fail / Slaid dan Spesifikasi Elemen.6 9.7 Transisi Slaid menggunakan kod Ts. 9. 9. grafik contohcontoh dadah dan sebagainya Keterangan Tentang Keterangan tentang elemen yang digunakan 3 Sumber Fail / Slaid Nama fail sumber yang akan dicapai atau 43 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.1 Tujuan penggunaan papan cerita adalah untuk membantu peserta dalam pembangunan slaid persembahan berkomputer. Senarai elemen yang digunakan dalam slaid dinyatakan butiran lanjutnya seperti Elemen. 9.

zoom in. tempoh masa paparan dan jenis video serta kesan khas Teks Jenis huruf (font). tempoh paparan dan kesan khas Bunyi Jenis bunyi dan kesan khas Keterangan yang berkaitan dengan elemen yang digunakan seperti berikut: 9. Bahagian Sekolah. Grafik Saiz paparan. warna dan kesan khas Video Saiz paparan. jenis grafik.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 nombor slaid yang akan dipautkan 4 Speksifikasi Elemen Keterangan yang berkaitan dengan elemen yang digunakan seperti berikut.Kementerian Pelajaran Malaysia .8 Jenis kesan khas dan transisi slaid dinyatakan menggunakan namanama kesan khas dan transisi slaid yang digunapakai dalam perisian MS Office Power Point seperti vertical blind. 44 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.10 Maklumat tentang Skrip Pembentangan dan Elemen Multimedia boleh disediakan menggunakan komputer atau tulisan/lakaran tangan. wipe out dan sebagainya. 9. saiz huruf dan warna serta kesan khas Animasi Saiz paparan.

14 Sila bersedia dengan bahan-bahan gantian yang difikirkan perlu. Bahagian Sekolah.Kementerian Pelajaran Malaysia .11 Semua helaian papan cerita hendaklah di ”comb bind” dan disediakan dalam 2 salinan.12 Papan cerita perlu disiapkan dan diserahkan kepada Urusetia pada 08 Jun 2009 selewat-lewatnya jam 6. TEMA “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH“ 45 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. 9. 9.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 9. 10.13 Bahan yang ditolak boleh diganti dan hendaklah diserahkan pada majlis penyerahan tersebut. 9.00 petang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful