Panduan Dan Syarat Karnival

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009

GARIS PANDUAN DAN SYARAT KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH

1.

PENDAHULUAN Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah merupakan salah satu program melibatkan murid anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia yang dilaksanakan di peringkat sekolah,daerah,negeri dan kebangsaan dalam usaha melahirkan murid yang berpengetahuan dan berkemahiran menolak ancaman dadah dan gejala sosial lainnya. Program ini perlu diteruskan dengan memantapkan lagi aktiviti-aktiviti yang dijalankan untuk memberi impak yang lebih dengan penglibatan murid yang lebih menyeluruh. Ini adalah selaras dengan Dasar dan Matlamat Pendidikan Pencegahan Dadah Kementerian Pelajaran Malaysia ke arah merealisasikan “Sekolah Bebas Dadah” menjelang tahun 2012.

2.

RASIONAL 2.1 Murid merupakan aset dan sumber tenaga manusia untuk masa depan negara yang perlu dibangunkan sesuai dengan kehendak dan keperluan aspirasi negara. 2.2 Murid adalah golongan yang mempunyai potensi untuk dibangunkan dan dikembangkan diri mereka ke arah pembentukan anggota masyarakat yang dinamik dan progresif. 2.3 Kekuatan dalaman para murid seperti daya juang, ketahanan dan keyakinan diri serta daya saing boleh dipupuk secara positif dan rasional melalui Program Pendidikan Pencegahan Dadah yang terancang dan bersepadu.
Unit Pendidikan Pencegahan Dadah, 1 Bahagian Sekolah,Kementerian Pelajaran Malaysia

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009

3.

TEMA “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH”

4.

MATLAMAT Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah adalah bertujuan mengukuhkan lagi minda dan sikap antidadah di kalangan murid melalui persembahan kepelbagaian bakat murid.

5.

OBJEKTIF 5.1 5.2 Mempertingkatkan lagi pengetahuan dan kesedaran murid di semua peringkat tentang bahaya dadah. Menggunakan aktiviti kesenian sebagai medium untuk menggalakkan penyertaan murid dalam proses pembelajaran dan pendidikan bersepadu secara langsung dan tidak langsung berhubung dengan pendidikan pencegahan dadah. 5.3 Mencungkil dan menyuburkan bakat serta potensi yang ada di kalangan murid ke arah perkembangan yang lebih positif dan membina serta dapat menghindari diri dari bahaya dadah.

6.

KUMPULAN SASARAN 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Murid Prasekolah Murid sekolah rendah Murid sekolah menengah Para pendidik/guru Kakitangan sekolah Ibu bapa dan ahli masyarakat

7.

PELAKSANAAN Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah dilaksanakan secara menyeluruh merangkumi peringkat-peringkat berikut :7.1 7.2 Sekolah secara keseluruhannya Daerah/Bahagian/Jajahan/Zon
Unit Pendidikan Pencegahan Dadah, 2 Bahagian Sekolah,Kementerian Pelajaran Malaysia

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009

7.3 7.4 8.

Negeri Kebangsaan

SYARAT-SYARAT TAMBAHAN 8.1 Syarat penyertaan individu mestilah disertakan bersama salinan kad pengenalan/surat beranak yang telah disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. 8.2 Setiap penyertaan dilarang sama sekali menggambarkan / menggunakan unsur-unsur negatif seperti jarum suntikan, tengkorak, rokok dan tepung ( menyerupai dadah ). 8.3 Setiap peserta hanya dibenarkan mengambil bahagian dalam SATU ACARA SAHAJA ( Contoh: Seorang murid yang mengambil bahagian dalam persembahan Dikir Barat tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam Deklamasi Sajak dan sebaliknya termasuk acara-acara lain. 8.4 Setiap pasukan yang mengambil bahagian dalam acara seperti senikata/lirik/skrip 8.5 semasa pendaftaran kontingen kepada Dikir pihak

Barat, Nasyid, Boria dan Deklamasi Sajak mesti menyerahkan 6 salinan penganjur (pengelola persembahan ).( Arial 12. /1.5 jarak) Pengukuhan Mesej Persembahan 8.5.1 Bagi acara Persembahan Dikir Barat Antidadah, Persembahan Nasyid Antidadah, dan Persembahan Boria Antidadah, selepas persembahan, setiap pasukan (ketua pasukan) hendaklah menerangkan mesej yang terkandung dalam persembahan mereka ( melalui lirik, senikata atau lakonan/sketsa ) kepada penonton. 8.5.2 Kandungan mesej boleh terdiri daripada pengajaran yang boleh dipetik daripada persembahan tersebut dan juga pesanan/nasihat kepada para penonton.

Unit Pendidikan Pencegahan Dadah, 3 Bahagian Sekolah,Kementerian Pelajaran Malaysia

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009

8.5.3 Masa yang diperuntukkan untuk menerangkan mesej adalah 3 minit sahaja. 8.5.4 Penerangan mesej selepas setiap persembahan bertujuan untuk mengukuhkan lagi minda dan sikap anti dadah di kalangan penonton.

Unit Pendidikan Pencegahan Dadah, 4 Bahagian Sekolah,Kementerian Pelajaran Malaysia

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 PERSEMBAHAN NASYID KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 1.2 Menyampaikan mesej anti dadah melalui aktiviti berunsur keagamaan.4 Melahirkan murid bersih dadah dan berakhlak mulia.1 Tema Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.3 3. 4. 3. SYARAT PERTANDINGAN 5. OBJEKTIF 3. Melibatkan lebih ramai murid dalam aktiviti pendidikan pencegahan dadah.1 3.Kementerian Pelajaran Malaysia . KUMPULAN 4.1 Murid Sekolah Menengah (Tingkatan Peralihan . PENDAHULUAN Nasyid adalah satu persembahan berkumpulan yang menyampaikan mesej Pendidikan Pencegahan Dadah berunsurkan keagamaan. Melalui persembahan nasyid penerapan nilai-nilai Islam dapat diketengahkan melalui puji-pujian kepada Allah s.Tingkatan Enam Atas). Memberi peluang kepada murid menunjukkan bakat dan kebolehan mereka. 2. 5 Bahagian Sekolah. menyeru manusia berakhlak mulia dan menyeru manusia ke jalan yang benar. 5. MATLAMAT Merealisasikan Sekolah Bebas Dadah Menjelang 2012 3.w.t.

dua atau tiga jenis alat muzik akan diberi 5 markah sahaja.4 Maksimum 8 mikrofon.erti patriotik atau keagamaan. perempuan atau lelaki sahaja (tidak bercampur) termasuk pemuzik. bonggo. 6 Bahagian Sekolah. 6.2. tamborin.3 Pasukan yang menggunakan lebih dari tiga jenis alat muzik akan ditolak lima markah (muzik). rebana.2.2 Masa Persembahan Masa persembahan ialah 15 minit sahaja. 5. Setiap pasukan dibenarkan menggunakan tidak lebih dari tiga (3) jenis alat muzik (perkusi). 5. Setiap jenis alat yang dipilih tidak terhad bilangannya.2 Irama/ Melodi 5. kompang.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH” 5. seperti yenkee (Gendang Turki). congga.1 Irama Lagu Irama Lagu Kontemporari berunsur nilai Islam.1 Penyertaan Kumpulan nasyid hendaklah tidak lebih daripada 15 orang murid keimanan.2 Alat Muzik Alat muzik yang digunakan adalah jenis perkusi.2. 5.2. Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Persembahan yang melebihi masa yang ditetapkan akan dipotong dua (2) markah. marakas. Penggunaan alat muzik elektronik adalah tidak dibenarkan. Markah permulaan diambil kira setelah pasukan memulakan nasyid (memulakan lagu). shaker dan seumpamanya.Kementerian Pelajaran Malaysia . Penggunaan sama ada satu jenis. 6.

patriotik atau keagamaan.7.5.5 Lagu Wajib Hendaklah berunsurkan Tema Pendidikan Pencegahan Dadah Tahun semasa “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH” 6.4 Lirik Lagu 6. Semua salinan lirik lagu wajib dan pilihan perlu diserahkan kepada urusetia pertandingan sebelum pertandingan dimulakan. 6. 7 Bahagian Sekolah.6 Lagu 6.W) adalah dibenarkan. 6. erti keimanan.5.A. 6.7.3 Sekiranya menggunakan Bahasa Arab atau Bahasa Inggeris terjemahan dalam Bahasa Melayu perlu disediakan.5.3 Kostum Mengikut kesesuaian persembahan tetapi tidak melanggar tatasusila dan tidak menjolok mata.4 Setiap pasukan hendaklah mempersembahkan dua (2) lagu iaitu satu (1) lagu wajib dan satu (1) lagu pilihan.5. pasukan hendaklah menggunakan lirik lagu dalam Bahasa Melayu sepenuhnya.5.1 Semasa membuat persembahan lagu wajib.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 6. 6. Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.3 Lagu Pilihan Berunsur nilai murni Islam. 6. 6.4 Kedua-dua lagu berirama kontemporari dan seni kata (lirik) mestilah ciptaan sendiri.Kementerian Pelajaran Malaysia . Walau bagaimanapun ucapan Selawat atas Nabi Muhammad (S.2 Persembahan lagu pilihan boleh menggunakan lirik Bahasa Arab atau Bahasa Inggeris.

BIL 1.Kementerian Pelajaran Malaysia .3 Jika terdapat persamaan markah maka penentuan pemenang hendaklah dirujuk kepada markah isi lirik yang tertinggi. PERSEMBAHAN DIKIR BARAT KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. bahasa dan kesinambungan Persembahan – gaya persembahan. 6.2 Persembahan akan diadili oleh lima orang hakim termasuk ketua hakim. suara solo dan pitch (nada) suara ramai Lagu – irama nasyid kontemporari Lirik – isi.1 Pemarkahan dibahagikan kepada tujuh bahagian. ekspresi. Jika masih lagi berlaku persamaan panel hakim dibenarkan membuat satu keputusan yang muktamad. 7. 7. Jika masih lagi berlaku persamaan hendaklah dirujuk kepada markah “persembahan” dan begitulah seterusnya jika masih berlaku persamaan. Keputusan hakim adalah muktamad.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 7. 2. keceriaan (pakaian dan solekan) dan disiplin Muzik Kreativiti Bonus – (ciptaan sendiri/kepelbagaian irama/keseragaman lagu dan irama) JUMLAH MARKAH 25 25 20 15 05 05 05 100 7. 5. BIDANG Suara – Kesepaduan. 8 Bahagian Sekolah. 4. PEMARKAHAN 7. 3.

sekali gus menyelamatkan diri mereka daripada terjebak dengan dadah. 3. MATLAMAT Merealisasikan Sekolah Bebas Dadah Menjelang Tahun 2012.Kementerian Pelajaran Malaysia .3 Menyampaikan mesej Pendidikan Pencegahan Dadah melalui aktiviti seni di luar bilik darjah. 3. PESERTA Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. 3. 2. PENDAHULUAN Dikir Barat adalah satu bentuk kesenian yang popular di kalangan masyarakat Pantai Timur Semenanjung Malaysia dan berasal dari negeri Kelantan.2 Mempertingkatkan lagi kesedaran di kalangan murid dan seluruh anggota masyarakat tentang bahaya dadah. KUMPULAN SASARAN Murid Sekolah Menengah Kerajaan dari Tingkatan Peralihan hingga Tingkatan Enam Atas. OBJEKTIF 3.4 4.1 Menggalakkan murid melibatkan diri dalam aktiviti Pendidikan Pencegahan Dadah. Persembahan kesenian ini dapat mengumpulkan lebih ramai peminat dan boleh digunakan sebagai medan penyampaian mesej termasuk mesej “anti dadah” melalui Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah. Mengembangkan bakat dan potensi yang sedia ada di kalangan murid. 9 Bahagian Sekolah.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 1. 5. 3.

5. Bagi setiap kumpulan dikir pesertanya adalah terdiri daripada lelaki sahaja atau perempuan sahaja. Marakas 8.1 Karut Perlahan (Yen Ki) 8. 5. Mong/Canang e. Jumlah peserta keseluruhan ialah seramai 20 orang.2 Karut Cepat (Karut Kelantan) 8.2 Lagu Juara Lagu-Lagu Tukang Karut 8. Gong/Kelawak d.Kementerian Pelajaran Malaysia .2.1 8.2 5.4 6. PERSEMBAHAN Persembahan Dikir Barat hendaklah mengandungi perkara di bawah :8. Rebana Ibu b.3 Pemain Muzik tidak melebihi 5 orang. ALAT MUZIK Alatan muzik yang dibenarkan tidak melebihi daripada alatan di bawah :a. Rebana Anak c.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 5. TEMA : “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH” 7.1 Ahli Dikir tidak melebihi 15 orang termasuk seorang Juara Dikir dan seorang Tukang Karut.3 Karut Matang / Bebas / Kreatif 10 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.2.2. Bahagian Sekolah.

1 Semua persembahan dikir hendaklah dalam Bahasa Melayu.6 Para peserta dilarang daripada menunjukkan perlakuan-perlakuan yang kurang sopan.3 Peserta dilarang sama sekali menggunakan kata-kata yang sensitif dan boleh menyentuh atau menyinggung perasaan mana-mana pihak terutaman pasukan lawan.5 Kandungan isi dikir juga tidak dibenarkan menyentuh perkara-perkara yang menjadi rahsia negara.4 Para peserta tidak dibenarkan sama sekali menyentuh perkara-perkara yang berkaitan dengan institusi istana sama ada berkaitan dengan rajaraja.Kementerian Pelajaran Malaysia . 10.2. gerak geri yang melampau yang boleh menimbulkan 11 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. 10. 9. Para peserta dilarang sama sekali menyentuh soal-soal politik.4 Penutup / Irama Wau Bulan 9. lagu ataupun karut hendaklah mengenai Pendidikan Pencegahan Dadah.2 Tema persembahan dalam Dikir Barat sama ada dalam pantun. 10. 10. BAHASA 9.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 8. hal-hal agama (kecuali yang bermaksud mengajak berbuat baik) dan hal-hal yang sensitif. keluarga di raja dan hak keistimewaan raja-raja. dasar kerajaan (kecuali untuk menerangkan kebaikan dan faedah kepada rakyat). ETIKA PERSEMBAHAN 10. perkauman.3 Jika menggambarkan peristiwa-peristiwa di peringkat antarabangsa. 9.4 Kata-kata yang menyentuh soal-soal peribadi. 9. Bahagian Sekolah. para peserta dilarang menyentuh maruah sesuatu bangsa dan negara. gelar-menggelar dan sindirsindiran tajam adalah dilarang sama sekali.1 10.2 Peserta dilarang menggunakan perkataan-perkataan yang berunsur lucah. 10.

2 12. Bahagian Sekolah. 11.2 Tukang Karut = 5 markah 30 markah = = 25 markah 10 markah 5 markah 5 markah Pantun dan mesej ( rima dan urutan ) = (mengawal tempo dan ‘key’ suara yang merangkumi pelbagai 12 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.1 Juara Kemerduan suara Lagu dan kebolehan membawa lagu melodi) Gaya persembahan. Walau bagaimanapun pakaian itu hendaklah yang bersesuaian dengan persembahan dan tidak menjolok mata. penghayatan dan kelancaran 13. PENGHAKIMAN 12. 13. 12.3 13 Sebuah panel hakim mengandungi 5 orang termasuk Ketua Hakim Seorang hakim akan menghakimi keseluruhan persembahan (100%) Keputusan panel hakim adalah muktamad PEMARKAHAN Markah-markah akan diberi kepada perkara-perkara seperti tersebut di atas.Kementerian Pelajaran Malaysia . PAKAIAN Semua peserta boleh memakai pakaian seragam pasukan masing-masing dengan warna dan corak bebas mengikut pilihan pasukan.1 12.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 kemarahan atau gerak laku yang boleh didaftarkan sebagai lambang perlakuan seks atau seumpamanya dan perlakuan yang melambangkan unsur-unsur anti negara. Dikir Barat sebagai seni persembahan rakyat Melayu berkumpulan di mana Tukang Karut dan Tok Juara adalah orang penting dalam kumpulan tersebut.

1.5 Suara Ramai (Awak-Awak) Kesepaduan suara Keseragaman gaya dan semangat Muzik Kemahiran bermain alat muzik Kombinasi bunyi antara alat-alat Kesesuaian rentak dengan lagu yang dibawa Pakaian.3 Pasukan yang membawa atau menggunakan lebih daripada 5 alat muzik akan ditolak 5 markah. 14. disiplin dan gaya pakaian JUMLAH BESAR = = 10 markah 10 markah 15 markah 10 markah ---------------100 markah ========= 14.1.2 14.2 13. Bahagian Sekolah. PANDUAN PEMARKAHAN DIKIR BARAT 14.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 - Isi/Mesej Pemilihan lagu dan kebolehan membawa lagu-lagu Pantun Gaya persembahan dan penyampaian = = = = 10 markah 8 markah 6 markah 6 markah 20 markah 13. Pasukan yang tidak mengikut peraturan-peraturan lain yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur juga akan 13 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.1 Kesalahan (Markah Ditolak) 14.1.1 Pasukan yang mempunyai lebih daripada 15 orang pendikir akan ditolak 5 markah bagi setiap orang.Kementerian Pelajaran Malaysia .3 13.

MASA DAN CARA PERSEMBAHAN DIJALANKAN 15.Kementerian Pelajaran Malaysia . isyarat mula bagi menandakan pasukan boleh memulakan dikir barat dengan bertabuh. isyarat akhir akan diberikan menandakan masa persembahan sudah tamat. tetapi tiada markah diberikan.5 Setelah cukup 15 minit.1. 15. 15. menyindir dan sebagainya (1 hingga 5 markah) 14.1.3 Setelah pasukan bersedia di atas pentas.7 Maksimum 10 mikrofon. isyarat akan diberikan menandakan masa persembahan ada lagi 2 minit lagi.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 ditolak markah mengikut ketetapan yang akan dibuat oleh Jawatankuasa Penganjur.1 Setiap pasukan hanya diberikan 15 minit sahaja dengan tema “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH” 15. 15.1.4 Bahasa kasar. 15.1.5 14. Bahagian Sekolah. Masa dan markah mula dikira dari saat bertabuh. 14.6 Tajuk (Rujuk para 6 – Tema) Perlakuan (larangan dalam para 10) – (Ditolak 1 hingga 2 markah) 14.4 Selapas 13 minit. Markah tidak akan diambil kira selepas setelah tamat masa 15 minit diberikan 14 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. kesat.2 Intro dibenarkan dengan tidak melebihi 2 minit .

Kementerian Pelajaran Malaysia .Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 PERSEMBAHAN BORIA KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 15 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Bahagian Sekolah.

2.2 3.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 1. Menyampaikan mesej Pendidikan Pencegahan Dadah.1 Tema “1 MALAYSIA MEMBANTERS DADAH” 6. nyanyian serta tarian kumpulan. 6.3 4.2. 5. 16 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. MATLAMAT Merealisasikan “Sekolah Bebas Dadah” Menjelang Tahun 2012. Bahagian Sekolah. 3.1 3. KUMPULAN SASARAN Murid Tahap 2 sekolah rendah kerajaan. Menggalakkan murid melibatkan diri dalam aktiviti Pendidikan Pencegahan Dadah. Mengembangkan bakat dan potensi murid. Persembahannya merangkumi lawak jenaka (sketsa).2 Melahirkan murid yang mempunyai pengetahuan. kefahaman dan kemahiran tentang bahaya dadah. Melahirkan murid yang dapat merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Sekolah Bebas Dadah.2 Peserta tidak lebih 15 orang sama ada lelaki sahaja atau perempuan sahaja (tidak bercampur) termasuk peserta sketsa (lawak jenaka). 2. mengandungi unsur menghibur dan didikan.2 Penyertaan 6. PENDAHULUAN Boria adalah satu bentuk kesenian yang popular di Pulau Pinang. IMPAK 5. OBJEKTIF 3. 6. SYARAT PERTANDINGAN 6.1 5.Kementerian Pelajaran Malaysia .1 Terbuka kepada semua murid tahap dua sekolah rendah sahaja.

6.3 Masa Persembahan Keseluruhan masa persembahan ialah 15 minit. Syarat pakaian dikekalkan. 6. Setiap peserta lawak dilarang memakai pakaian berupa perempuan bagi peserta lelaki dan dilarang memakai pakaian berupa lelaki bagi peserta perempuan.1 Sketsa (30 markah) Mesej Sketsa yang melucukan (15 markah) 17 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.6 Teknik Penggunaan Keyboard yang telah diprogramkan adalah dibenarkan (penggunaan disket). Persembahan yang melebihi masa keseluruhan akan dipotong sebanyak 2 markah.Kementerian Pelajaran Malaysia . Sketsa dalam loghat Utara/Pulau Pinang adalah digalakkan. iaitu 5 minit untuk lawak jenaka dan 10 minit untuk nyanyian.5 Bahasa Persembahan dalam Bahasa Melayu. 6. Boleh gunakan label untuk menunjukkan gantian watak. Bahagian Sekolah.7 Pemarkahan 6.4 Pakaian Pakaian mengikut persembahan tetapi tidak melanggar tatasusila atau tidak menjolok mata.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 6.7. Muzik minus-one. Walau bagaimanapun dibenarkan menggunakan beberapa patah perkataan Bahasa Inggeris jika perlu untuk menjelaskan maksud. 6.

1 dan 6.2.Kementerian Pelajaran Malaysia . Aspek teknikal tidak akan diambil kira dalam proses pemarkahan.5.7. 6.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 - Persembahan sketsa (15 markah) (70 markah) (20 markah) (20 markah) (15 markah) (15 markah) 6. Penilaian akan difokuskan kepada mutu persembahan dan keupayaan menyampaikan mesej yang berkesan mengikut tema.6 5 Markah akan ditolak sekiranya melanggar syarat pemakaian dalam perkara 6.4. Bahagian Sekolah.7.2 Persembahan Mesej lagu Suara lagu Kreativiti Keseragaman 6.7. DEKLAMASI SAJAK KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 18 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.

PENYERTAAN 4.1 Penyertaan terbuka kepada murid sekolah menengah dan rendah Tahap 2. 4.Kementerian Pelajaran Malaysia akan diwakili oleh seorang peserta sahaja bagi setiap . Bahagian Sekolah. TAJUK Sayembara Deklamasi Puisi/Sajak Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan. Maklumat diri peserta hendaklah mengandungi butiran berikut :a) b) c) d) e) f) Negeri diwakili Nama penuh peserta (huruf besar mengikut kad pengenalan) Umur Nombor kad pengenalan Tingkatan / Darjah Nama dan alamat sekolah 19 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. 2. TEMA “1 MALAYSIA MEMBANTERS DADAH” 4.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 1. 3.2 Setiap negeri kategori. Menyampaikan mesej Pendidikan Pencegahan Dadah melalui karya kreatif dan penghayatan melalui pendeklamasian sajak. 4. Mengembangkan bakat dan potensi murid dalam bidang karya kreatif (puisi) dan pendeklamasinya.3 Semua penyertaan hendaklah disertakan dengan butiran diri peserta yang lengkap dan disahkan oleh Pengetua/Pegawai Khas Dadah negerinegeri berkenaan. OBJEKTIF Menerapkan nilai murni dan menyampaikan mesej anti dadah bagi melahirkan masyarakat penyayang melalui karya kreatif khususnya puisi/sajak.

Peserta dinasihatkan mendapat kebenaran / memaklumkan terlebih dahulu kepada penciptanya.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 g) h) i) 4. SYARAT SAYEMBARA / DEKLAMASI SAJAK 5.1 Deklamasi sajak yang dimaksudkan adalah pembacaan SAJAK (bukan menyanyikan sajak).3 Panjang sajak yang akan dideklamasikan hendaklah antara 20 hingga 30 baris bagi Sekolah Rendah dan 30 hingga 40 baris bagi Sekolah Menengah.Kementerian Pelajaran Malaysia . 5. 5.4 5.3 di atas hendaklah dikemukakan kepada Urusetia pertandingan.2 Puisi yang dideklamasikan dalam pertandingan ini adalah sajak hasil ciptaan bebas bertemakan Pendidikan Pencegahan Dadah.3 di atas hendaklah disertakan. Bagaimanapun.6 Sajak hendaklah dideklamasikan dalam Bahasa Melayu sahaja. Peserta boleh mencipta sendiri sajak untuk dideklamasi atau mendeklamasikan sajak ciptaan orang lain. Penyelaras di peringkat negeri / peserta hendaklah mengemukakan sajak yang akan dideklamasikan kepada Urusetia selewat-lewatnya seminggu sebelum tarikh persembahan. 5. Skrip sajak yang dihantar kepada Urusetia juga dikehendaki dinyatakan penciptanya. Setiap baris tidak kurang daripada 3 patah perkataan. pencipta bebas menentukan jumlah perkataan dalam satu baris tetapi baris yang kurang daripada 3 patah perkataan tidak dikira sebagai sebaris. Maklumat pada butiran 4. Bahagian Sekolah. 20 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. 5.4 Nombor telefon sekolah Pengesahan Pengetua / Guru Besar / Pegawai Khas Dadah Cop rasmi sekolah / Jabatan Pendidikan Negeri Karnival selewat-lewatnya seminggu sebelum tarikh Maklumat dalam perkara 4. 5.5 Penilaian hanya dibuat terhadap deklamasi sahaja. bukan pada sajak.

kemudian berundur setapak juga pada tempat yang sesuai. Aspek yang akan dinilai ke atas setiap peserta merangkumi aspek TEKNIK.9 Perincian setiap aspek yang dinilai adalah sebagaimana berikut :5. peserta juga tidak dibenarkan mendeklamasikan dengan bantuan teman.9. 5. c) Sebagai contohnya. Gerakan ini mungkin sedikit sahaja tetapi ketara. ada pendeklamator yang melangkah setapak ke hadapan.Kementerian Pelajaran Malaysia . Terdapat pula pendeklamator yang bermula dengan duduk dan kemudian bangun. Naib Johan dan seterusnya) akan berdasarkan kiraan AGREGAT daripada kedudukan yang telah diberikan oleh semua panel. jika sesuai (khususnya bersesuaian dengan puisi yang dideklamasikan).8 Keputusan menentukan kedudukan tempat peserta (Johan. Gerakangerakan begini. 5. membantu menjadikan persembahan berkesan. GAYA. Ertinya. manusia tidak boleh dijadikan “alat bantu” dalam sayembara deklamasi ini.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 5. NADA dan SUARA (masing-masing membawa 25 markah). Bahagian Sekolah. Keputusan panel penilai adalah MUKTAMAD. d) Alat bantu (prop) tidak dibenarkan dibawa semasa pertandingan.1 TEKNIK a) Teknik ialah gerakan kreatif deklamator. 21 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Selain itu.7 Urusetia Sayembara akan memilih tiga (3) hingga lima (5) panel penilai bebas. b) Penilai terhadap aspek teknik tertumpu kepada keberkesanan gerakan kreatif ini.

marah.Kementerian Pelajaran Malaysia . Ini membawa kepada deklamasi yang tidak menyakinkan. Muzik latar adalah dibenarkan. pergerakan mata deklamator juga diambil kira sebagai gaya mata orang pentas. sedih. Terdapat beberapa nada yang popular seperti patriotik. deklamator itu memang tidak cukup berani berhadapan dengan khalayak.3 NADA a) Nada yang dimaksudkan ialah nada yang ada dalam sajak. 5. tingkat hafalannya tidak cukup. b) Gaya termasuklah olahan/bahasa tubuh (body language).9. d) Selain itu. Bahagian Sekolah. namun dia tidak tahu tentang seni pentas dan ketiga. Kedua. tetapi hanya dalam bentuk rakaman sahaja.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 e) Muzik juga teknik. Terdapat tiga alasan yang menjadikan deklamator kurang bergaya. 22 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.2 GAYA a) Gaya berkait rapat dengan keyakinan deklamator.9. sinis. walaupun dia berani berhadapan dengan khalayak. gerak tangan dan sebagainya yang bersesuaian dengan sajak yang dideklamasikan. 5. mimik muka hendaklah sesuai dengan tema dan isi sajak yang dideklamasikan. Iringan muzik secara terus (live) sama ada dimainkan oleh peserta sendiri atau dibantu oleh orang lain TIDAK dibenarkan. c) Mimik muka juga adalah gaya. Yang pertama. manakala yang tidak yakin akan lari ke atas atau lantai pentas. romantis dan sebagainya. Yang yakin/berani ditumpukan kepada penonton.

9.Kementerian Pelajaran Malaysia . b) Kelemahan dan Pemotongan Markah 23 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.4 SUARA a) Suara adalah pemberian Tuhan yang sukar diubah. disederhanakan yang sesuai. nada dan suara yang bersesuaian dengan sajak yang dideklamasikan adalah kejayaannya dalam penghayatan sajak itu.5 PENILAIAN ASPEK LAIN SECARA UMUM (Termasuk markah bonus dan pemotongan markah) a) Konsep Penghayatan Kejayaan deklamator mengemukakan teknik. 5. gaya. tenor dan soparno. Jeda (tempat berhenti) juga perlu difahami betul-betul oleh pendeklamator untuk menjelaskan lagi maksud sajak.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 b) Setelah nada sajak dikenali dengan betul. Walaupun demikian Deklamator yang bersemangat tinggi akan berusaha menerbitkan suara yang sesuai dengan sajak dapat dipaparkan melalui permainan kualiti suara. Deklamator hendaklah sedar bahawa suara boleh direndahkan. yang dalam bidang muzik disebut bas. dan Yang ditinggikan pada tempat-tempat dimaksudkan dengan kualiti suara ialah penerbitan suara yang berbeza-beza itu.9. Bahagian Sekolah. 5. b) Penerbitan suara yang terasa dibuat-buat akan menyebabkan deklamasi kurang bermutu. pengucapannya pula perlu digandingkan dengan intonasi yang tepat iaitu turun naik dan tinggi rendah suara untuk dipadankan dengan maksud sajak.

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 Markah yang diberikan untuk aspek-aspek yang dinyatakan di atas akan muktamad jika tiada kelemahan dalam deklamasi. Jika perkataan “telah” disebut “tidak” makna keseluruhan pemotongan sajak mungkin 24 berubah. “cinta” disebut “cinte” dan seumpamanya. tetapi pemotongan hanya sekali. markah akan dipotong juga kerana ketersasulan itu merosakkan kelancaran deklamasi. kerana dalam hal tersalah perkataan. ii) Ketersasulan Apabila perkataan tertentu tersalah sebut dan disebut sekali lagi dengan tujuan pembetulan. Jumlah markah yang akan dipotong tertakluk pada seriusnya kelemahan itu. Jika Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. sehingga Ini 10 menyebabkan markah.Kementerian Pelajaran Malaysia . Pemotongan untuk sekali tersasul ialah tidak kurang daripada tiga markah. “keramat” disebut “keramak”. Pemotongan untuk kesalahan begini tertakluk pada kesannya. Bahagian Sekolah. i) Salah atau Lemah Sebutan Jika kata “payung” disebut “payon”. Sebutan yang salah itu mungkin berulangkali. Markah akan dipotong jika terdapat kelemahan-kelemahan seperti yang akan dinyatakan di bawah ini. Deklamator mungkin tidak menyedari kesalahan itu dan mungkin juga membiarkannya demi menjaga kelancaran. tiada pembetulan dibuat. iii) Tersalah Perkataan Tersalah perkataan berbeza daripada tersasul. markah akan dipotong tidak lebih daripada tiga.

Jumlah yang dipotong tidak kurang daripada 25 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. maka markah yang dipotong boleh mencecah angka 10. Hal ini menyebabkan bentuk. v) Perlakuan Negatif Di Pentas Perbuatan mengetuk mikrofon. Oleh sebab kesannya besar. 5. makna keseluruhan sajak tidak berubah.Kementerian Pelajaran Malaysia .9.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 perkataan “tidak” disebut “tiada”. di pentas akan menyebabkan markah dipotong. Ada yang tertinggal terus dan ada teringat kemudian lalu disebutkan semula. struktur dan mungkin maksud itu berubah. c) Pakaian deklamator adalah bebas tetapi hendaklah bersopan dan sesuai. iv) Tertinggal Bahagian Tertentu Deklamator yang kurang menghafal atau yang gentar di hadapan khalayak mungkin tertinggal baris tertentu. Bahagian Sekolah. Markah yang dipotong hanyalah satu.6 Semua perkara yang tidak dinyatakan dalam syarat-syarat ini adalah menjadi hak penganjur dan Urusetia Sayembara menentukannya dari semasa ke semasa. malah mungkin juga tertinggal rangkap tertentu. membunyikan “emh” dan sebagainya kerana ada gangguan di kerongkong dan perbuatan-perbuatan lain yang menunjukkan sikap tidak profesional tiga. tertakluk kepada jumlah baris tertinggal atau serius tidaknya kesan.

Bahagian Sekolah.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 PERTANDINGAN MELUKIS POSTER KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 1.Kementerian Pelajaran Malaysia . PENDAHULUAN 26 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 Melukis Poster Pendidikan Pencegahan Dadah ini bertujuan untuk memberi kesedaran bahaya dadah melalui seni lukis. menengah rendah dan menengah atas. OBJEKTIF 2.2 2.1.1 Terbuka kepada semua murid tahap dua sekolah rendah.1 Tema “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH DADAH” 3. Mencungkil dan mengasah bakat senilukis di kalangan murid-murid.2 Penyertaan 3.Kementerian Pelajaran Malaysia . 27 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.5 3. Menyedarkan murid-murid tentang dadah itu merbahaya.2.2 Tajuk (Rendah) a) Hidup Ceria Tanpa Dadah b) Sekolah Bebas Dadah c) Bersama Membina Kebahagiaan (Menengah) a) Bangsa Cemerlang Gemilang Terbilang b) Generasi Sihat Negara Makmur c) Keluarga Bahagia Tanpa Dadah 3. Menggalakkan murid-murid untuk terlibat dalam aktiviti pertandingan. Bahagian Sekolah. SYARAT PERTANDINGAN 3.1 2. Menggalakkan murid-murid meningkatkan lagi pengetahuan tentang bahaya dadah. Membolehkan murid-murid memaparkan pengetahuan dan idea tentang bahaya dadah. 2.3 2.1.4 2.1 3.

28 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.3.4 Masa Sekolah Rendah Sekolah Menengah 2½ jam 3 ½ jam Tiada tambahan masa dibenarkan.1 3.4 cm x 27 cm (drawing block).2.Kementerian Pelajaran Malaysia . Bahagian Sekolah.4 Setiap kategori diwakili oleh seorang peserta negeri ke Peringkat Kebangsaan.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 3.3 Pertandingan dijalankan secara langsung.2 Kategori/Kumpulan I Tahap II Sekolah Rendah : 37. Kategori/Kumpulan II dan III Sekolah Menengah Rendah dan Sekolah Menengah Atas Saiz ½ imperial (saiz 4 x A4) atau drawing block besar.3.3 Saiz dan Ukuran 3.2.2 Penyertaan dibahagikan kepada 3 kategori atau kumpulan seperti berikut :Kategori/Kumpulan I Tahap Dua Sekolah Rendah Kategori/Kumpulan II Sekolah Menengah Rendah (Peralihan hingga Tingkatan Tiga) Kategori/Kumpulan III Sekolah Menengah Atas (Tingkatan Empat hingga Tingkatan Enam) 3.2. 3. 3. 3.

krayon atau warna air. Skima Penilaian Tema Ilustrasi Gubahan/Komposisi/Olahan Warna Bebas Kemasan >> 3.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 3. 3. Peserta juga tidak dibenarkan menggunakan “air brush” dan cat minyak.1 3. Teknik kolaj/tampalan tidak dibenarkan.7 Hak Milik Ciptaan Poster yang dipertandingkan adalah hak milik penganjur untuk digunakan dalam publisiti.6.9 15 markah 25 markah 30 markah 20 markah 10 markah Setiap hakim membuat penghakiman secara keseluruhan (100%) Bahan dan Peralatan 29 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Bahagian Sekolah.2 Ciptaan sendiri atau asli Poster menggunakan bahan dan media seperti berikut :Kumpulan I >>> Poster menggunakan pensil warna.6.6. Kumpulan II >>> 3.3 Poster menggunakan warna air atau media campuran.5 Ciptaan 3.Kementerian Pelajaran Malaysia . 3.8 Penghakiman Keputusan panel hakim adalah muktamad.

Lain-lain peralatan dan bahan disediakan sendiri oleh peserta.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 Kertas lukisan sahaja disediakan oleh penganjur. Bahagian Sekolah. PERTANDINGAN e-PPDa KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 30 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.Kementerian Pelajaran Malaysia .

1 Menyedarkan para murid tentang bahaya rokok. Murid perlu dididik secara komprehensif daripada terjebak dengan gejala ini.2 Mendedahkan murid dengan aktiviti yang berfaedah di samping menambah ilmu pengetahuan dalam bidang yang berkaitan.3 Mengeratkan hubungan di kalangan guru-guru.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 1. 3. pegawai-pegawai dan para murid. PENDAHULUAN Perkembangan ICT sekarang melibatkan kaedah persembahan melalui audio dan visual yang beranimasi dengan membawa pendekatan baru yang lebih menarik minat dan perhatian kepada audien. 2. Dengan pelaksanaan pertandingan ini.Kementerian Pelajaran Malaysia . dadah. RASIONAL Masalah penyalahgunaan dadah di kalangan remaja adalah di tahap yang serius. OBJEKTIF 3. memahami. 3. 3. Dengan menggunakan kemudahan ICT yang ada di sekolah dapat menarik minat murid untuk mengetahui secara mendalam akibat buruk kesan penagihan dadah. “e-PPDa” bukan sahaja menggunakan ICT malah hasil yang diperolehi boleh dicetak untuk dijadikan bahan bacaan dan rujukan serta digunakan sebagai persembahan visual secara dokumentasi yang lebih praktikal. 31 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. akan membuka minda murid untuk mengetahui. alkohol. menganalisa bahan-bahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dadah dan menghasilkan suatu persembahan berkomputer untuk berkongsi pengetahuan serta kemahiran dengan rakan-rakan yang lain. Bahagian Sekolah. inhalan dan HIV/AIDS.

4 Membiasakan murid dengan teknologi terkini dan keberkesanan menyampaikan mesej kepada semua. Aplikasi power point memberikan daya kreativiti yang sebenar terhadap profesional dan penghasilan yang standard. 3. KUMPULAN SASARAN Murid sekolah menengah (Peralihan – Tingkatan 6).Kementerian Pelajaran Malaysia .5 Menjadikan bahan-bahan ini sebagai panduan yang boleh diguna sama dalam aktiviti pendidikan pencegahan dadah di sekolah oleh murid dan guru. KENAPA MS POWER POINT (PERSEMBAHAN KOMPUTER)? 5.4 Kandungan isi dan bahan secara umumnya mudah diolah dengan menggunakan kemahiran dan kepakaran yang mana ianya akan melibatkan tenaga kerja yang lebih efektif dan penguasaan kemahiran ICT yang telah didedahkan oleh pelbagai pihak dari Kementerian Pelajaran Malaysia. 5. 5. 5.1 Internet (melalui SchoolNET yang sememangnya telah 32 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.1 5.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 3.2 Banyak persembahan akan terbentuk bagi setiap penghasilan. Bahagian Sekolah.5 Bahan dari sumber-sumber yang lebih dinamik dan murah di antaranya :5. menengah.3 Pertandingan ini adalah suatu penghasilan memperbanyakkan bahan persembahan elektronik terhadap isu-isu dan bahan-bahan yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan pengajaran serta sebagai bahan rujukan di peringkat sama ada pengajian rendah.5. 5. 4. juga di peringkat pengajian tinggi.

7.2 Sumber terlarang . Bahagian Sekolah. Penulisan Papan Cerita (story board) 7.3 Kamera digital yang boleh merakamkan visual dan grafik secara terus. 33 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. 6.1.5. GARIS PANDUAN PENYEDIAAN BAHAN 6.3 Kandungan bahan seperti rokok. penyakit Aids/HIV. melibatkan individu.2.2 MEREKABENTUK PERSEMBAHAN BERKOMPUTER 7.Kementerian Pelajaran Malaysia .1 Merekabentuk Persembahan Berkomputer a. Penyediaan Slaid c. gambar dan filem mesti ada kaitan antara gambar dengan ayat.1 Setiap pasukan terdiri daripada 3 orang ahli.5. 5.2 Persembahan Hasil Cipta Aplikasi 7. 5.1.sumber yang tidak ditayang umum (hak milik tertentu). Penggunaan Fail-Fail Elemen Multimedia b. 6.1 Ketepatan bahan dari segi sumber seperti laporan kajian. statistik pihak yang bertanggung jawab dan laporan akhbar serta majalah.sekolah di seluruh negara).Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 dirangkaikan ke sekolah.1 TEKNIK PERTANDINGAN 7. SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN 7. 5. melibatkan sensitiviti agama 6. statistik.2 Mesin Pengimbas (bahan-bahan yang diperolehi daripada bahan media cetak).4 Audio yang boleh digunakan sebagai latar kepada persembahan visual yang lebih berkesan.5. dadah.

7.6 Sebarang sumber fakta/maklumat yang dimuat turun ( download) dari internet/akhbar/buletin/bahan-bahan bercetak lain / 34 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.3.2.3.3.2.5 Sesi pertandingan dikawal oleh pihak urusetia/penganjur.2 Penggunaan audio dan visual yang bersesuaian dengan kandungan.6 Bahan yang akan digunakan semasa pertandingan adalah perlu diserahkan kepada urusetia sebelum pertandingan iaitu : * satu atau lebih salinan cakera padat (compact disc) yang mengandungi fail-fail elemen multimedia. 7.3 Masa yang diperuntukkan adalah selama 3 jam (180 minit). 7.1 Penggunaan grafik yang bertepatan dengan tema dan kandungan. 7.Kementerian Pelajaran Malaysia .3.4 Pertandingan dijalankan serentak di dalam Makmal Komputer.2.2. Bahagian Sekolah. * satu salinan papan cerita (story board). 7.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 7.3 Sekurang-kurangnya 6 kesan pergerakan “custom animation” dan “6 slide transition” digunakan pada keseluruhan persembahan.3 PENGGUNAAN FAIL-FAIL ELEMEN MULTIMEDIA 7. 7. 7.3. 7.2.2 Topik ditentukan pihak penganjur pertandingan bersesuaian dengan tema dan persekitaran pembelajaran.3. 7.4 Mesti mempunyai pautan (hyperlink) di dalam penghasilan persembahan.2. 7. 7.7 Pihak penganjur akan menyediakan SATU SET KOMPUTER MULTIMEDIA kepada setiap kumpulan YANG SAMA KAPASITI dan program pengoperasian Windows XP.5 Kreativiti interaktif adalah asli.

wav.jpeg.9 CD yang dihantar ke pihak penganjur perlulah dipastikan bebas daripada virus.7 Format file bahan yang dibenarkan adalah : Audio .10 Bahan atau hasil yang telah siap dibina dan disembunyikan sebelum pertandingan tidak dibenarkan. 7.. Sebarang elemen penipuan akan menyebabkan penyertaan dibatalkan.doc dan .txt) sahaja.4.1 Penyediaan slaid hendaklah berpandukan kepada papan cerita (story board). 7.4.xls) dan Wordpad (. avi (telah siap disunting) Grafik .bmp dan .3.jpg.4 PENYEDIAAN SLAID 7.wmv. Tidak melebihi 100 Mb.2 Peserta dikehendaki mengakses folder negeri/daerah/sekolah masing-masing di komputer pentadbir (urusetia) dan menyalin folder tersebut ke ”desktop” komputer mereka.4.mp3 Video .3. .4.Kementerian Pelajaran Malaysia . 7. Bahagian Sekolah...gif Teks .3.txt 7. .Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 pengimbas (scanner) perlu mempunyai maklumat dan sumber dinyatakan dalam slaid bibliografi. Microsoft Excel (. 7. 7.8 Peserta hanya dibenarkan membuat pautan (hyperlink) ke dokumen di luar Microsoft Powerpoint ke Microsoft Word (.. 7.doc).4 Hasilan ”package for cd” akan disahkan oleh ketua kumpulan dan urusetia.3 Peserta perlu menyimpan (save) hasil kerja dan menjalankan prosedur ”package for cd”.3. . 7. 35 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.

Bahagian Sekolah.6.Kementerian Pelajaran Malaysia . Bahasa dialek dan bahasa pasar adalah TIDAK DIBENARKAN. manakala satu salinan lagi untuk semakan para hakim).6 Papan cerita hendaklah dibukukan ”comb binding” dan dihantar sebanyak 2 salinan kepada urusetia (satu salinan akan digunakan sebagai panduan peserta semasa pertandingan. 7.Penggunaan istilah Teknologi Maklumat dalam Bahasa Inggeris dibenarkan.5 Penghasilan idea dan perbincangan dilakukan sebelum pertandingan. 7.2 Penyampaian adalah dalam Bahasa Melayu.4 Papan cerita hendaklah disediakan di tempat (sekolah / daerah / negeri) masing-masing. 7.1 Bahasa penulisan yang digunakan adalah Bahasa Melayu sahaja. 7. 7.2 Rekabentuk papan cerita hendaklah asli.3 Format papan cerita disediakan oleh pihak pengelola. 7.6 Sebarang ralat teknikal adalah tanggungjawab peserta.6 PERSEMBAHAN HASIL CIPTA APLIKASI 7. Peserta dikehendaki menyimpan fail persembahan setiap 30 minit dengan nama fail yang berbeza. 7.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 7.5 Hasilan persembahan adalah sulit. Penggunaan istilah Teknologi Maklumat dalam Bahasa Inggeris dibenarkan.1 Masa dihadkan selama 15 minit.5. 36 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.5.5 PENULISAN PAPAN CERITA (STORY BOARD) 7. 7.4.4.5.5. 7.6.5.5.

• • • • RAM – 512 MB Monitor.6.7 SPESIFIKASI DAN PROSEDUR TEKNIKAL 7.4 Penyampaian secara seiringan dengan persembahan slaid.5 Peserta DILARANG menyentuh isu-isu perkauman.6. Komponen Komputer Pelayan dengan spesifikasi minimum berikut: • • Bilangan yang diperlukan adalah 1 unit CPU . Papan Kekunci dan Tetikus Pemacu cakera padat yang boleh ditulis dan baca Cakera Keras yang berkapasiti 40 gigabait yang telah ”diformat” • Kad rangkaian 37 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. 7. agama dan ketenteraman awam serta politik. CPU.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 7. Satu pasukan yang terdiri daripada 5 orang petugas yang berkemahiran dalam bidang perkakasan dan perisian komputer.6.3 Kaedah persembahan adalah berkonsepkan penyampaian maklumat.1 Urusetia Teknikal a. Bahagian Sekolah.6.2 Keperluan Perkakasan a.6 Keputusan hakim adalah MUKTAMAD.Pentium 4 dengan kelajuan pemprosesan 2.7.Kementerian Pelajaran Malaysia . 7.0 Mhz.7. 7. 7. 7.

7. Bahagian Sekolah. e. Komputer multimedia untuk peserta dengan speksifikasi minimum berikut: • • • • • • • • Bilangan komputer adalah mengikut bilangan peserta CPU .3 Keperluan Perisian • o Komputer Pelayan Dipasang dengan Perisian Sistem Pengendalian Microsoft Windows Server 2003 atau Mikrosoft Window 2000 Advance Server 38 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.Kementerian Pelajaran Malaysia . Komputer Sandaran .0 Mhz.Pentium 4 dengan kelajuan pemprosesan 2. RAM – 512 MB Monitor SVGA Papan kekunci Tetikus Head set Cakera keras yang berkapasiti 40 gigabait yang telah ”diformat” • Kad rangkaian c.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 b.minima 5 unit Peranti ’Switches” dengan 24 port Kabel UTP yang lengkap dengan RJ45 – mengikut bilangan komputer 7. d.

7. ”browse files”. Komputer Peserta • Peranti-peranti pemacu cakera. paparan dan perisian yang telah dipasang akan diuji sepenuhnya.5 Konfigurasi Komputer Pelayan • • • Cipta akaun pengguna dengan kata laluan tetap Cipta folder untuk setiap peserta Setkan kebenaran capaian ”folder” khas untuk peserta berkenaan dan urusetia sahaja • Setkan aras tindakan kepada ”modify”.Kementerian Pelajaran Malaysia . pemacu cakera padat dan port USB tidak disediakan • Pada CMOS.7. ”disable”kan peranti-peranti tersebut dan kabel ke peranti berkenaan ditanggalkan • • Set kata laluan untuk capaian ke CMOS. Ujian had kebenaran capaian folder perserta dilaksanakan. Bahagian Sekolah. ”write” dan ”read” sahaja.4 Bunyi.7. 39 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 • o Komputer Peserta Dipasang dengan Perisian Sistem Pengendalian Microsoft Windows XP Professional dan Microsoft Office 2003 7.

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 Rangkaian • Pasang protokol TCP/IP sahaja pada komputer pelayan dan peserta • • Setkan nombor IP 100.1 untuk komputer pelayan Setkan nombor IP 100. Komputer 2 – 100.100.100. Bahagian Sekolah.100. • Gantian bahan sumber yang ditolak hanya boleh dibuat dalam majlis tersebut sahaja.100.100.100.00 petang.Kementerian Pelajaran Malaysia .100.100. • Senarai bahan sumber perlu disenaraikan dalam borang yang disediakan oleh urusetia. PENYERAHAN CD SUMBER DAN PAPAN CERITA Dilaksanakan dalam majlis penyerahan yang diadakan pada 08 Jun 2009 selewat-lewatnya jam 6. • • Dihadiri oleh pegawai JPN atau wakilnya Perlu bawa bahan-bahan sumber sandaran untuk menggantikan bahan sumber yang ditolak.2.<mengikut bilangan komputer peserta yang digunakan> Contoh : Komputer 1 – 100. 40 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. • • Kemudahan perkongsian fail dibatalkan Kemudahan capaian ke internet ditutup.3 dan seterusnya.

• PASTIKAN peserta boleh mencapai bahan sumber dari komputer pelayan. • Semua fail sumber akan diimbas menggunakan perisian virus terkini dan berkesan. rosak atau mengandungi virus yang tegar akan tolak. 8. • Sebarang jenis telefon dan PDA TIDAK DIBENARKAN dibawa masuk ke dalam makmal semasa pertandingan. TUGAS DAN TINDAKAN PESERTA 8.1. 8.1.2 Peserta diberi masa untuk menyesuaikan diri dengan komputer 41 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.  TIDAK DIBENARKAN membuat apa jua perubahan kepada komputer yang disediakan. PERINGATAN KEPADA PESERTA • TIDAK DIBENARKAN membawa apa jua jenis storan sekunder dan papan cerita ke dalam bilik pertandingan. • Fail sumber yang tidak boleh dibaca. Bahagian Sekolah.1 Peserta diberi masa untuk menyalin fail-fail sumber daripada komputer pelayan.1 Sebelum masa pertandingan bermula 8.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 SEMAKAN FAIL SUMBER MULTIMEDIA • Semua fail sumber yang boleh dibaca oleh perisian Microsoft Media Player 9 tanpa perlu pasang perisian ketiga akan diterima.Kementerian Pelajaran Malaysia .

8.4 Peserta hanya boleh membina slaid setelah mendapat isyarat daripada urusetia. 9.3 Selepas masa pertandingan tamat 8.3. 8.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 yang mereka perolehi.2 Peserta bertanggungjawab menguji fail persembahan yang telah dipakejkan.2.1.4 Masa pembinaan bahan adalah selama 3 jam (180 minit) sahaja.2.2 Semasa pertandingan 8. Bahagian Sekolah.2.3 Peserta diberi masa untuk mengimbas papan cerita mereka. GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PAPAN CERITA SLAID PERSEMBAHAN BERKOMPUTER 42 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.2 Peserta merakam (save) hasil kerja pada setiap 30 minit pada komputer pelayan dan komputer peserta menggunakan nama fail yang ditetapkan oleh pihak urusetia.Kementerian Pelajaran Malaysia . 8. 8. 8.2.1 Peserta perlu melaksanakan proses ”package for CD” pada lokasi di komputer peserta dan komputer pelayan.3. 8. 8. 8.1.3 Peserta dikehendaki berhenti membina slaid setelah mendapat isyarat daripada urusetia.1 Peserta membina slaid persembahan berkomputer berdasarkan papan cerita yang telah mereka reka bentuk.

2 Setiap papan cerita perlu disertakan helaian muka depan seperti yang dilampiran. Skrip Pembentangan adalah skrip penyampaian tentang slaid yang berkenaan.6 9. nombor slaid dan nombor jumlah slaid.5 Rekabentuk Slaid hendaklah dalam bentuk lakaran. Bahagian Sekolah. 9. Sumber Fail / Slaid dan Spesifikasi Elemen.7 Transisi Slaid menggunakan kod Ts.1 Tujuan penggunaan papan cerita adalah untuk membantu peserta dalam pembangunan slaid persembahan berkomputer.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 9. grafik contohcontoh dadah dan sebagainya Keterangan Tentang Keterangan tentang elemen yang digunakan 3 Sumber Fail / Slaid Nama fail sumber yang akan dicapai atau 43 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.4 9.Kementerian Pelajaran Malaysia .6 Setiap elemen multmedia yang ditanda dalam ruang reka bentuk slaid boleh dilabelkan menggunakan kod elemen seperti berikut: BIL 1 2 3 4 5 6 JENIS ELEMEN Grafik Video Animasi Interaksi Teks Bunyi KOD ELEMEN Gr Vi An In Tk Au 9. Senarai elemen yang digunakan dalam slaid dinyatakan butiran lanjutnya seperti Elemen.3 Setiap helaian papan cerita perlu dicatatkan tajuk slaid. 9. 9. 9. BIL 1 2 JENIS BUTIRAN Kod Elemen Elemen KETERANGAN Seperti yang dinyatakan dalam perkaran 8 dan 9 seperti video murid ponteng.

Bahagian Sekolah.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 nombor slaid yang akan dipautkan 4 Speksifikasi Elemen Keterangan yang berkaitan dengan elemen yang digunakan seperti berikut. zoom in. warna dan kesan khas Video Saiz paparan. 44 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.8 Jenis kesan khas dan transisi slaid dinyatakan menggunakan namanama kesan khas dan transisi slaid yang digunapakai dalam perisian MS Office Power Point seperti vertical blind. jenis grafik. wipe out dan sebagainya. tempoh masa paparan dan jenis video serta kesan khas Teks Jenis huruf (font).Kementerian Pelajaran Malaysia . tempoh paparan dan kesan khas Bunyi Jenis bunyi dan kesan khas Keterangan yang berkaitan dengan elemen yang digunakan seperti berikut: 9. saiz huruf dan warna serta kesan khas Animasi Saiz paparan. Grafik Saiz paparan.10 Maklumat tentang Skrip Pembentangan dan Elemen Multimedia boleh disediakan menggunakan komputer atau tulisan/lakaran tangan. 9.

Kementerian Pelajaran Malaysia . 9.00 petang. 9.12 Papan cerita perlu disiapkan dan diserahkan kepada Urusetia pada 08 Jun 2009 selewat-lewatnya jam 6. Bahagian Sekolah.14 Sila bersedia dengan bahan-bahan gantian yang difikirkan perlu. 10. TEMA “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH“ 45 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 9.11 Semua helaian papan cerita hendaklah di ”comb bind” dan disediakan dalam 2 salinan. 9.13 Bahan yang ditolak boleh diganti dan hendaklah diserahkan pada majlis penyerahan tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful