Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009

GARIS PANDUAN DAN SYARAT KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH

1.

PENDAHULUAN Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah merupakan salah satu program melibatkan murid anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia yang dilaksanakan di peringkat sekolah,daerah,negeri dan kebangsaan dalam usaha melahirkan murid yang berpengetahuan dan berkemahiran menolak ancaman dadah dan gejala sosial lainnya. Program ini perlu diteruskan dengan memantapkan lagi aktiviti-aktiviti yang dijalankan untuk memberi impak yang lebih dengan penglibatan murid yang lebih menyeluruh. Ini adalah selaras dengan Dasar dan Matlamat Pendidikan Pencegahan Dadah Kementerian Pelajaran Malaysia ke arah merealisasikan “Sekolah Bebas Dadah” menjelang tahun 2012.

2.

RASIONAL 2.1 Murid merupakan aset dan sumber tenaga manusia untuk masa depan negara yang perlu dibangunkan sesuai dengan kehendak dan keperluan aspirasi negara. 2.2 Murid adalah golongan yang mempunyai potensi untuk dibangunkan dan dikembangkan diri mereka ke arah pembentukan anggota masyarakat yang dinamik dan progresif. 2.3 Kekuatan dalaman para murid seperti daya juang, ketahanan dan keyakinan diri serta daya saing boleh dipupuk secara positif dan rasional melalui Program Pendidikan Pencegahan Dadah yang terancang dan bersepadu.
Unit Pendidikan Pencegahan Dadah, 1 Bahagian Sekolah,Kementerian Pelajaran Malaysia

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009

3.

TEMA “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH”

4.

MATLAMAT Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah adalah bertujuan mengukuhkan lagi minda dan sikap antidadah di kalangan murid melalui persembahan kepelbagaian bakat murid.

5.

OBJEKTIF 5.1 5.2 Mempertingkatkan lagi pengetahuan dan kesedaran murid di semua peringkat tentang bahaya dadah. Menggunakan aktiviti kesenian sebagai medium untuk menggalakkan penyertaan murid dalam proses pembelajaran dan pendidikan bersepadu secara langsung dan tidak langsung berhubung dengan pendidikan pencegahan dadah. 5.3 Mencungkil dan menyuburkan bakat serta potensi yang ada di kalangan murid ke arah perkembangan yang lebih positif dan membina serta dapat menghindari diri dari bahaya dadah.

6.

KUMPULAN SASARAN 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Murid Prasekolah Murid sekolah rendah Murid sekolah menengah Para pendidik/guru Kakitangan sekolah Ibu bapa dan ahli masyarakat

7.

PELAKSANAAN Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah dilaksanakan secara menyeluruh merangkumi peringkat-peringkat berikut :7.1 7.2 Sekolah secara keseluruhannya Daerah/Bahagian/Jajahan/Zon
Unit Pendidikan Pencegahan Dadah, 2 Bahagian Sekolah,Kementerian Pelajaran Malaysia

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009

7.3 7.4 8.

Negeri Kebangsaan

SYARAT-SYARAT TAMBAHAN 8.1 Syarat penyertaan individu mestilah disertakan bersama salinan kad pengenalan/surat beranak yang telah disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. 8.2 Setiap penyertaan dilarang sama sekali menggambarkan / menggunakan unsur-unsur negatif seperti jarum suntikan, tengkorak, rokok dan tepung ( menyerupai dadah ). 8.3 Setiap peserta hanya dibenarkan mengambil bahagian dalam SATU ACARA SAHAJA ( Contoh: Seorang murid yang mengambil bahagian dalam persembahan Dikir Barat tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam Deklamasi Sajak dan sebaliknya termasuk acara-acara lain. 8.4 Setiap pasukan yang mengambil bahagian dalam acara seperti senikata/lirik/skrip 8.5 semasa pendaftaran kontingen kepada Dikir pihak

Barat, Nasyid, Boria dan Deklamasi Sajak mesti menyerahkan 6 salinan penganjur (pengelola persembahan ).( Arial 12. /1.5 jarak) Pengukuhan Mesej Persembahan 8.5.1 Bagi acara Persembahan Dikir Barat Antidadah, Persembahan Nasyid Antidadah, dan Persembahan Boria Antidadah, selepas persembahan, setiap pasukan (ketua pasukan) hendaklah menerangkan mesej yang terkandung dalam persembahan mereka ( melalui lirik, senikata atau lakonan/sketsa ) kepada penonton. 8.5.2 Kandungan mesej boleh terdiri daripada pengajaran yang boleh dipetik daripada persembahan tersebut dan juga pesanan/nasihat kepada para penonton.

Unit Pendidikan Pencegahan Dadah, 3 Bahagian Sekolah,Kementerian Pelajaran Malaysia

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009

8.5.3 Masa yang diperuntukkan untuk menerangkan mesej adalah 3 minit sahaja. 8.5.4 Penerangan mesej selepas setiap persembahan bertujuan untuk mengukuhkan lagi minda dan sikap anti dadah di kalangan penonton.

Unit Pendidikan Pencegahan Dadah, 4 Bahagian Sekolah,Kementerian Pelajaran Malaysia

3 3. menyeru manusia berakhlak mulia dan menyeru manusia ke jalan yang benar. 4. Memberi peluang kepada murid menunjukkan bakat dan kebolehan mereka. PENDAHULUAN Nasyid adalah satu persembahan berkumpulan yang menyampaikan mesej Pendidikan Pencegahan Dadah berunsurkan keagamaan. 5 Bahagian Sekolah.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 PERSEMBAHAN NASYID KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 1.1 3. Melalui persembahan nasyid penerapan nilai-nilai Islam dapat diketengahkan melalui puji-pujian kepada Allah s.2 Menyampaikan mesej anti dadah melalui aktiviti berunsur keagamaan. SYARAT PERTANDINGAN 5.1 Murid Sekolah Menengah (Tingkatan Peralihan . KUMPULAN 4.4 Melahirkan murid bersih dadah dan berakhlak mulia.Kementerian Pelajaran Malaysia .Tingkatan Enam Atas). 5. 2.1 Tema Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. MATLAMAT Merealisasikan Sekolah Bebas Dadah Menjelang 2012 3. Melibatkan lebih ramai murid dalam aktiviti pendidikan pencegahan dadah. 3.t. OBJEKTIF 3.w.

2 Masa Persembahan Masa persembahan ialah 15 minit sahaja. congga. kompang. marakas. 5.1 Penyertaan Kumpulan nasyid hendaklah tidak lebih daripada 15 orang murid keimanan.Kementerian Pelajaran Malaysia .2. Persembahan yang melebihi masa yang ditetapkan akan dipotong dua (2) markah.2 Alat Muzik Alat muzik yang digunakan adalah jenis perkusi. 6 Bahagian Sekolah.2.4 Maksimum 8 mikrofon. Markah permulaan diambil kira setelah pasukan memulakan nasyid (memulakan lagu). Setiap jenis alat yang dipilih tidak terhad bilangannya. Penggunaan alat muzik elektronik adalah tidak dibenarkan. tamborin. 5.2 Irama/ Melodi 5. rebana. 6. 6.3 Pasukan yang menggunakan lebih dari tiga jenis alat muzik akan ditolak lima markah (muzik). Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Penggunaan sama ada satu jenis. dua atau tiga jenis alat muzik akan diberi 5 markah sahaja.2. shaker dan seumpamanya.2. 5.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH” 5. Setiap pasukan dibenarkan menggunakan tidak lebih dari tiga (3) jenis alat muzik (perkusi).erti patriotik atau keagamaan. seperti yenkee (Gendang Turki).1 Irama Lagu Irama Lagu Kontemporari berunsur nilai Islam. perempuan atau lelaki sahaja (tidak bercampur) termasuk pemuzik. bonggo.

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 6. Walau bagaimanapun ucapan Selawat atas Nabi Muhammad (S.5. patriotik atau keagamaan.5. 6. 6. 6. Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.1 Semasa membuat persembahan lagu wajib.7. erti keimanan.2 Persembahan lagu pilihan boleh menggunakan lirik Bahasa Arab atau Bahasa Inggeris.5 Lagu Wajib Hendaklah berunsurkan Tema Pendidikan Pencegahan Dadah Tahun semasa “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH” 6.3 Kostum Mengikut kesesuaian persembahan tetapi tidak melanggar tatasusila dan tidak menjolok mata.5. 6.7. pasukan hendaklah menggunakan lirik lagu dalam Bahasa Melayu sepenuhnya.3 Lagu Pilihan Berunsur nilai murni Islam.3 Sekiranya menggunakan Bahasa Arab atau Bahasa Inggeris terjemahan dalam Bahasa Melayu perlu disediakan. 6.6 Lagu 6.5.4 Setiap pasukan hendaklah mempersembahkan dua (2) lagu iaitu satu (1) lagu wajib dan satu (1) lagu pilihan. 7 Bahagian Sekolah.5. 6. Semua salinan lirik lagu wajib dan pilihan perlu diserahkan kepada urusetia pertandingan sebelum pertandingan dimulakan.W) adalah dibenarkan.Kementerian Pelajaran Malaysia .4 Lirik Lagu 6.4 Kedua-dua lagu berirama kontemporari dan seni kata (lirik) mestilah ciptaan sendiri.A.

Kementerian Pelajaran Malaysia . 8 Bahagian Sekolah. 3.1 Pemarkahan dibahagikan kepada tujuh bahagian. suara solo dan pitch (nada) suara ramai Lagu – irama nasyid kontemporari Lirik – isi. BIDANG Suara – Kesepaduan. bahasa dan kesinambungan Persembahan – gaya persembahan. Keputusan hakim adalah muktamad. BIL 1. 4. PEMARKAHAN 7. 7. ekspresi. keceriaan (pakaian dan solekan) dan disiplin Muzik Kreativiti Bonus – (ciptaan sendiri/kepelbagaian irama/keseragaman lagu dan irama) JUMLAH MARKAH 25 25 20 15 05 05 05 100 7. Jika masih lagi berlaku persamaan hendaklah dirujuk kepada markah “persembahan” dan begitulah seterusnya jika masih berlaku persamaan. 2. Jika masih lagi berlaku persamaan panel hakim dibenarkan membuat satu keputusan yang muktamad. 5.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 7.2 Persembahan akan diadili oleh lima orang hakim termasuk ketua hakim. 6. PERSEMBAHAN DIKIR BARAT KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. 7.3 Jika terdapat persamaan markah maka penentuan pemenang hendaklah dirujuk kepada markah isi lirik yang tertinggi.

2 Mempertingkatkan lagi kesedaran di kalangan murid dan seluruh anggota masyarakat tentang bahaya dadah. OBJEKTIF 3.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 1. 9 Bahagian Sekolah. KUMPULAN SASARAN Murid Sekolah Menengah Kerajaan dari Tingkatan Peralihan hingga Tingkatan Enam Atas. Persembahan kesenian ini dapat mengumpulkan lebih ramai peminat dan boleh digunakan sebagai medan penyampaian mesej termasuk mesej “anti dadah” melalui Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah. 3.Kementerian Pelajaran Malaysia .3 Menyampaikan mesej Pendidikan Pencegahan Dadah melalui aktiviti seni di luar bilik darjah.4 4. 2. 3. 3. PENDAHULUAN Dikir Barat adalah satu bentuk kesenian yang popular di kalangan masyarakat Pantai Timur Semenanjung Malaysia dan berasal dari negeri Kelantan. 5. Mengembangkan bakat dan potensi yang sedia ada di kalangan murid. 3. sekali gus menyelamatkan diri mereka daripada terjebak dengan dadah. MATLAMAT Merealisasikan Sekolah Bebas Dadah Menjelang Tahun 2012.1 Menggalakkan murid melibatkan diri dalam aktiviti Pendidikan Pencegahan Dadah. PESERTA Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.

Gong/Kelawak d. Marakas 8.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 5.3 Pemain Muzik tidak melebihi 5 orang. Bagi setiap kumpulan dikir pesertanya adalah terdiri daripada lelaki sahaja atau perempuan sahaja.1 8. Jumlah peserta keseluruhan ialah seramai 20 orang. Mong/Canang e. 5.1 Ahli Dikir tidak melebihi 15 orang termasuk seorang Juara Dikir dan seorang Tukang Karut.2. TEMA : “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH” 7.3 Karut Matang / Bebas / Kreatif 10 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.Kementerian Pelajaran Malaysia . Rebana Ibu b.2.2 Lagu Juara Lagu-Lagu Tukang Karut 8. Rebana Anak c. 5. PERSEMBAHAN Persembahan Dikir Barat hendaklah mengandungi perkara di bawah :8.1 Karut Perlahan (Yen Ki) 8.2.2 Karut Cepat (Karut Kelantan) 8.4 6. ALAT MUZIK Alatan muzik yang dibenarkan tidak melebihi daripada alatan di bawah :a. Bahagian Sekolah.2 5.

3 Jika menggambarkan peristiwa-peristiwa di peringkat antarabangsa.4 Kata-kata yang menyentuh soal-soal peribadi.3 Peserta dilarang sama sekali menggunakan kata-kata yang sensitif dan boleh menyentuh atau menyinggung perasaan mana-mana pihak terutaman pasukan lawan.Kementerian Pelajaran Malaysia . 10.2. gelar-menggelar dan sindirsindiran tajam adalah dilarang sama sekali. 10. para peserta dilarang menyentuh maruah sesuatu bangsa dan negara.5 Kandungan isi dikir juga tidak dibenarkan menyentuh perkara-perkara yang menjadi rahsia negara.4 Penutup / Irama Wau Bulan 9. hal-hal agama (kecuali yang bermaksud mengajak berbuat baik) dan hal-hal yang sensitif.4 Para peserta tidak dibenarkan sama sekali menyentuh perkara-perkara yang berkaitan dengan institusi istana sama ada berkaitan dengan rajaraja. BAHASA 9.2 Tema persembahan dalam Dikir Barat sama ada dalam pantun. keluarga di raja dan hak keistimewaan raja-raja. perkauman. 9.2 Peserta dilarang menggunakan perkataan-perkataan yang berunsur lucah. 10.6 Para peserta dilarang daripada menunjukkan perlakuan-perlakuan yang kurang sopan.1 10. 9.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 8. ETIKA PERSEMBAHAN 10. 10. Bahagian Sekolah.1 Semua persembahan dikir hendaklah dalam Bahasa Melayu. gerak geri yang melampau yang boleh menimbulkan 11 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Para peserta dilarang sama sekali menyentuh soal-soal politik. dasar kerajaan (kecuali untuk menerangkan kebaikan dan faedah kepada rakyat). lagu ataupun karut hendaklah mengenai Pendidikan Pencegahan Dadah. 9. 10.

1 Juara Kemerduan suara Lagu dan kebolehan membawa lagu melodi) Gaya persembahan. penghayatan dan kelancaran 13. Walau bagaimanapun pakaian itu hendaklah yang bersesuaian dengan persembahan dan tidak menjolok mata.2 Tukang Karut = 5 markah 30 markah = = 25 markah 10 markah 5 markah 5 markah Pantun dan mesej ( rima dan urutan ) = (mengawal tempo dan ‘key’ suara yang merangkumi pelbagai 12 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. 13. Bahagian Sekolah. PENGHAKIMAN 12.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 kemarahan atau gerak laku yang boleh didaftarkan sebagai lambang perlakuan seks atau seumpamanya dan perlakuan yang melambangkan unsur-unsur anti negara.1 12.3 13 Sebuah panel hakim mengandungi 5 orang termasuk Ketua Hakim Seorang hakim akan menghakimi keseluruhan persembahan (100%) Keputusan panel hakim adalah muktamad PEMARKAHAN Markah-markah akan diberi kepada perkara-perkara seperti tersebut di atas. 11.2 12. 12. Dikir Barat sebagai seni persembahan rakyat Melayu berkumpulan di mana Tukang Karut dan Tok Juara adalah orang penting dalam kumpulan tersebut.Kementerian Pelajaran Malaysia . PAKAIAN Semua peserta boleh memakai pakaian seragam pasukan masing-masing dengan warna dan corak bebas mengikut pilihan pasukan.

disiplin dan gaya pakaian JUMLAH BESAR = = 10 markah 10 markah 15 markah 10 markah ---------------100 markah ========= 14.1.2 14.1. 14.1 Kesalahan (Markah Ditolak) 14.1.3 13. PANDUAN PEMARKAHAN DIKIR BARAT 14.5 Suara Ramai (Awak-Awak) Kesepaduan suara Keseragaman gaya dan semangat Muzik Kemahiran bermain alat muzik Kombinasi bunyi antara alat-alat Kesesuaian rentak dengan lagu yang dibawa Pakaian.Kementerian Pelajaran Malaysia . Pasukan yang tidak mengikut peraturan-peraturan lain yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur juga akan 13 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Bahagian Sekolah.1 Pasukan yang mempunyai lebih daripada 15 orang pendikir akan ditolak 5 markah bagi setiap orang.2 13.3 Pasukan yang membawa atau menggunakan lebih daripada 5 alat muzik akan ditolak 5 markah.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 - Isi/Mesej Pemilihan lagu dan kebolehan membawa lagu-lagu Pantun Gaya persembahan dan penyampaian = = = = 10 markah 8 markah 6 markah 6 markah 20 markah 13.

Bahagian Sekolah. 14.5 Setelah cukup 15 minit.1. 15.3 Setelah pasukan bersedia di atas pentas. isyarat akan diberikan menandakan masa persembahan ada lagi 2 minit lagi. Markah tidak akan diambil kira selepas setelah tamat masa 15 minit diberikan 14 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. kesat. 15.6 Tajuk (Rujuk para 6 – Tema) Perlakuan (larangan dalam para 10) – (Ditolak 1 hingga 2 markah) 14.Kementerian Pelajaran Malaysia .Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 ditolak markah mengikut ketetapan yang akan dibuat oleh Jawatankuasa Penganjur. Masa dan markah mula dikira dari saat bertabuh.7 Maksimum 10 mikrofon. tetapi tiada markah diberikan.4 Selapas 13 minit.2 Intro dibenarkan dengan tidak melebihi 2 minit . menyindir dan sebagainya (1 hingga 5 markah) 14.1.1 Setiap pasukan hanya diberikan 15 minit sahaja dengan tema “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH” 15. 15.4 Bahasa kasar. MASA DAN CARA PERSEMBAHAN DIJALANKAN 15.5 14.1.1. 15. isyarat mula bagi menandakan pasukan boleh memulakan dikir barat dengan bertabuh. isyarat akhir akan diberikan menandakan masa persembahan sudah tamat.

Bahagian Sekolah.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 PERSEMBAHAN BORIA KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 15 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.Kementerian Pelajaran Malaysia .

OBJEKTIF 3. Mengembangkan bakat dan potensi murid. 16 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Menyampaikan mesej Pendidikan Pencegahan Dadah. 3.3 4. KUMPULAN SASARAN Murid Tahap 2 sekolah rendah kerajaan. 5.Kementerian Pelajaran Malaysia .1 3.1 Terbuka kepada semua murid tahap dua sekolah rendah sahaja. SYARAT PERTANDINGAN 6. mengandungi unsur menghibur dan didikan. 6.2 Penyertaan 6.2 3. 2.2. nyanyian serta tarian kumpulan. Persembahannya merangkumi lawak jenaka (sketsa). Melahirkan murid yang dapat merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Sekolah Bebas Dadah. PENDAHULUAN Boria adalah satu bentuk kesenian yang popular di Pulau Pinang.2 Melahirkan murid yang mempunyai pengetahuan. IMPAK 5. MATLAMAT Merealisasikan “Sekolah Bebas Dadah” Menjelang Tahun 2012. Bahagian Sekolah. 6.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 1.2. kefahaman dan kemahiran tentang bahaya dadah. Menggalakkan murid melibatkan diri dalam aktiviti Pendidikan Pencegahan Dadah.1 5.1 Tema “1 MALAYSIA MEMBANTERS DADAH” 6.2 Peserta tidak lebih 15 orang sama ada lelaki sahaja atau perempuan sahaja (tidak bercampur) termasuk peserta sketsa (lawak jenaka).

6. Sketsa dalam loghat Utara/Pulau Pinang adalah digalakkan.6 Teknik Penggunaan Keyboard yang telah diprogramkan adalah dibenarkan (penggunaan disket). Persembahan yang melebihi masa keseluruhan akan dipotong sebanyak 2 markah. 6.Kementerian Pelajaran Malaysia .1 Sketsa (30 markah) Mesej Sketsa yang melucukan (15 markah) 17 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Bahagian Sekolah. Syarat pakaian dikekalkan. 6.3 Masa Persembahan Keseluruhan masa persembahan ialah 15 minit. Muzik minus-one. Setiap peserta lawak dilarang memakai pakaian berupa perempuan bagi peserta lelaki dan dilarang memakai pakaian berupa lelaki bagi peserta perempuan. Walau bagaimanapun dibenarkan menggunakan beberapa patah perkataan Bahasa Inggeris jika perlu untuk menjelaskan maksud.4 Pakaian Pakaian mengikut persembahan tetapi tidak melanggar tatasusila atau tidak menjolok mata.7 Pemarkahan 6. Boleh gunakan label untuk menunjukkan gantian watak.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 6.5 Bahasa Persembahan dalam Bahasa Melayu.7. iaitu 5 minit untuk lawak jenaka dan 10 minit untuk nyanyian. 6.

DEKLAMASI SAJAK KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 18 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.2 Persembahan Mesej lagu Suara lagu Kreativiti Keseragaman 6.2.1 dan 6.4. Bahagian Sekolah.6 5 Markah akan ditolak sekiranya melanggar syarat pemakaian dalam perkara 6. Penilaian akan difokuskan kepada mutu persembahan dan keupayaan menyampaikan mesej yang berkesan mengikut tema. Aspek teknikal tidak akan diambil kira dalam proses pemarkahan.5.7.7. 6.7.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 - Persembahan sketsa (15 markah) (70 markah) (20 markah) (20 markah) (15 markah) (15 markah) 6.Kementerian Pelajaran Malaysia .

Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 1. PENYERTAAN 4. OBJEKTIF Menerapkan nilai murni dan menyampaikan mesej anti dadah bagi melahirkan masyarakat penyayang melalui karya kreatif khususnya puisi/sajak. 2.2 Setiap negeri kategori. Maklumat diri peserta hendaklah mengandungi butiran berikut :a) b) c) d) e) f) Negeri diwakili Nama penuh peserta (huruf besar mengikut kad pengenalan) Umur Nombor kad pengenalan Tingkatan / Darjah Nama dan alamat sekolah 19 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. 4. Mengembangkan bakat dan potensi murid dalam bidang karya kreatif (puisi) dan pendeklamasinya.Kementerian Pelajaran Malaysia akan diwakili oleh seorang peserta sahaja bagi setiap . 3. Menyampaikan mesej Pendidikan Pencegahan Dadah melalui karya kreatif dan penghayatan melalui pendeklamasian sajak. TAJUK Sayembara Deklamasi Puisi/Sajak Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan. 4.1 Penyertaan terbuka kepada murid sekolah menengah dan rendah Tahap 2.3 Semua penyertaan hendaklah disertakan dengan butiran diri peserta yang lengkap dan disahkan oleh Pengetua/Pegawai Khas Dadah negerinegeri berkenaan. TEMA “1 MALAYSIA MEMBANTERS DADAH” 4. Bahagian Sekolah.

5.3 di atas hendaklah dikemukakan kepada Urusetia pertandingan. SYARAT SAYEMBARA / DEKLAMASI SAJAK 5.5 Penilaian hanya dibuat terhadap deklamasi sahaja.Peserta dinasihatkan mendapat kebenaran / memaklumkan terlebih dahulu kepada penciptanya.Kementerian Pelajaran Malaysia . Peserta boleh mencipta sendiri sajak untuk dideklamasi atau mendeklamasikan sajak ciptaan orang lain. Bagaimanapun. 5. 5.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 g) h) i) 4.3 Panjang sajak yang akan dideklamasikan hendaklah antara 20 hingga 30 baris bagi Sekolah Rendah dan 30 hingga 40 baris bagi Sekolah Menengah. Bahagian Sekolah.3 di atas hendaklah disertakan. 5.2 Puisi yang dideklamasikan dalam pertandingan ini adalah sajak hasil ciptaan bebas bertemakan Pendidikan Pencegahan Dadah. 20 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Setiap baris tidak kurang daripada 3 patah perkataan.4 5. pencipta bebas menentukan jumlah perkataan dalam satu baris tetapi baris yang kurang daripada 3 patah perkataan tidak dikira sebagai sebaris. Maklumat pada butiran 4.1 Deklamasi sajak yang dimaksudkan adalah pembacaan SAJAK (bukan menyanyikan sajak). Skrip sajak yang dihantar kepada Urusetia juga dikehendaki dinyatakan penciptanya. Penyelaras di peringkat negeri / peserta hendaklah mengemukakan sajak yang akan dideklamasikan kepada Urusetia selewat-lewatnya seminggu sebelum tarikh persembahan.4 Nombor telefon sekolah Pengesahan Pengetua / Guru Besar / Pegawai Khas Dadah Cop rasmi sekolah / Jabatan Pendidikan Negeri Karnival selewat-lewatnya seminggu sebelum tarikh Maklumat dalam perkara 4.6 Sajak hendaklah dideklamasikan dalam Bahasa Melayu sahaja. 5. bukan pada sajak.

5. Naib Johan dan seterusnya) akan berdasarkan kiraan AGREGAT daripada kedudukan yang telah diberikan oleh semua panel. peserta juga tidak dibenarkan mendeklamasikan dengan bantuan teman. b) Penilai terhadap aspek teknik tertumpu kepada keberkesanan gerakan kreatif ini.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 5.9 Perincian setiap aspek yang dinilai adalah sebagaimana berikut :5. kemudian berundur setapak juga pada tempat yang sesuai. Bahagian Sekolah. Selain itu. 5. Aspek yang akan dinilai ke atas setiap peserta merangkumi aspek TEKNIK. Terdapat pula pendeklamator yang bermula dengan duduk dan kemudian bangun.9.Kementerian Pelajaran Malaysia . manusia tidak boleh dijadikan “alat bantu” dalam sayembara deklamasi ini. Keputusan panel penilai adalah MUKTAMAD. GAYA.1 TEKNIK a) Teknik ialah gerakan kreatif deklamator. c) Sebagai contohnya. Gerakangerakan begini.8 Keputusan menentukan kedudukan tempat peserta (Johan. ada pendeklamator yang melangkah setapak ke hadapan.7 Urusetia Sayembara akan memilih tiga (3) hingga lima (5) panel penilai bebas. 21 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Gerakan ini mungkin sedikit sahaja tetapi ketara. Ertinya. membantu menjadikan persembahan berkesan. NADA dan SUARA (masing-masing membawa 25 markah). jika sesuai (khususnya bersesuaian dengan puisi yang dideklamasikan). d) Alat bantu (prop) tidak dibenarkan dibawa semasa pertandingan.

5.Kementerian Pelajaran Malaysia . mimik muka hendaklah sesuai dengan tema dan isi sajak yang dideklamasikan.9.9. tingkat hafalannya tidak cukup. Yang pertama. c) Mimik muka juga adalah gaya. sedih. namun dia tidak tahu tentang seni pentas dan ketiga.2 GAYA a) Gaya berkait rapat dengan keyakinan deklamator. walaupun dia berani berhadapan dengan khalayak. Terdapat tiga alasan yang menjadikan deklamator kurang bergaya. gerak tangan dan sebagainya yang bersesuaian dengan sajak yang dideklamasikan. pergerakan mata deklamator juga diambil kira sebagai gaya mata orang pentas. sinis. b) Gaya termasuklah olahan/bahasa tubuh (body language). tetapi hanya dalam bentuk rakaman sahaja. manakala yang tidak yakin akan lari ke atas atau lantai pentas. d) Selain itu. 22 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Terdapat beberapa nada yang popular seperti patriotik. Kedua. Bahagian Sekolah. Iringan muzik secara terus (live) sama ada dimainkan oleh peserta sendiri atau dibantu oleh orang lain TIDAK dibenarkan. marah. Ini membawa kepada deklamasi yang tidak menyakinkan.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 e) Muzik juga teknik. Yang yakin/berani ditumpukan kepada penonton. deklamator itu memang tidak cukup berani berhadapan dengan khalayak. romantis dan sebagainya. 5.3 NADA a) Nada yang dimaksudkan ialah nada yang ada dalam sajak. Muzik latar adalah dibenarkan.

nada dan suara yang bersesuaian dengan sajak yang dideklamasikan adalah kejayaannya dalam penghayatan sajak itu.9. 5. Bahagian Sekolah.5 PENILAIAN ASPEK LAIN SECARA UMUM (Termasuk markah bonus dan pemotongan markah) a) Konsep Penghayatan Kejayaan deklamator mengemukakan teknik.4 SUARA a) Suara adalah pemberian Tuhan yang sukar diubah. 5. tenor dan soparno. pengucapannya pula perlu digandingkan dengan intonasi yang tepat iaitu turun naik dan tinggi rendah suara untuk dipadankan dengan maksud sajak.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 b) Setelah nada sajak dikenali dengan betul. gaya. Jeda (tempat berhenti) juga perlu difahami betul-betul oleh pendeklamator untuk menjelaskan lagi maksud sajak. dan Yang ditinggikan pada tempat-tempat dimaksudkan dengan kualiti suara ialah penerbitan suara yang berbeza-beza itu. Walaupun demikian Deklamator yang bersemangat tinggi akan berusaha menerbitkan suara yang sesuai dengan sajak dapat dipaparkan melalui permainan kualiti suara. yang dalam bidang muzik disebut bas. b) Kelemahan dan Pemotongan Markah 23 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.9. Deklamator hendaklah sedar bahawa suara boleh direndahkan. b) Penerbitan suara yang terasa dibuat-buat akan menyebabkan deklamasi kurang bermutu.Kementerian Pelajaran Malaysia . disederhanakan yang sesuai.

Jika perkataan “telah” disebut “tidak” makna keseluruhan pemotongan sajak mungkin 24 berubah. ii) Ketersasulan Apabila perkataan tertentu tersalah sebut dan disebut sekali lagi dengan tujuan pembetulan.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 Markah yang diberikan untuk aspek-aspek yang dinyatakan di atas akan muktamad jika tiada kelemahan dalam deklamasi. tiada pembetulan dibuat. “cinta” disebut “cinte” dan seumpamanya. tetapi pemotongan hanya sekali. i) Salah atau Lemah Sebutan Jika kata “payung” disebut “payon”. Jumlah markah yang akan dipotong tertakluk pada seriusnya kelemahan itu.Kementerian Pelajaran Malaysia . Pemotongan untuk kesalahan begini tertakluk pada kesannya. kerana dalam hal tersalah perkataan. Jika Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Markah akan dipotong jika terdapat kelemahan-kelemahan seperti yang akan dinyatakan di bawah ini. Deklamator mungkin tidak menyedari kesalahan itu dan mungkin juga membiarkannya demi menjaga kelancaran. markah akan dipotong tidak lebih daripada tiga. sehingga Ini 10 menyebabkan markah. Pemotongan untuk sekali tersasul ialah tidak kurang daripada tiga markah. iii) Tersalah Perkataan Tersalah perkataan berbeza daripada tersasul. Sebutan yang salah itu mungkin berulangkali. Bahagian Sekolah. “keramat” disebut “keramak”. markah akan dipotong juga kerana ketersasulan itu merosakkan kelancaran deklamasi.

struktur dan mungkin maksud itu berubah. 5. v) Perlakuan Negatif Di Pentas Perbuatan mengetuk mikrofon. Bahagian Sekolah. Oleh sebab kesannya besar.Kementerian Pelajaran Malaysia . iv) Tertinggal Bahagian Tertentu Deklamator yang kurang menghafal atau yang gentar di hadapan khalayak mungkin tertinggal baris tertentu. Ada yang tertinggal terus dan ada teringat kemudian lalu disebutkan semula.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 perkataan “tidak” disebut “tiada”. Markah yang dipotong hanyalah satu. makna keseluruhan sajak tidak berubah. malah mungkin juga tertinggal rangkap tertentu. c) Pakaian deklamator adalah bebas tetapi hendaklah bersopan dan sesuai. tertakluk kepada jumlah baris tertinggal atau serius tidaknya kesan. Hal ini menyebabkan bentuk.6 Semua perkara yang tidak dinyatakan dalam syarat-syarat ini adalah menjadi hak penganjur dan Urusetia Sayembara menentukannya dari semasa ke semasa. membunyikan “emh” dan sebagainya kerana ada gangguan di kerongkong dan perbuatan-perbuatan lain yang menunjukkan sikap tidak profesional tiga.9. Jumlah yang dipotong tidak kurang daripada 25 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. di pentas akan menyebabkan markah dipotong. maka markah yang dipotong boleh mencecah angka 10.

PENDAHULUAN 26 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Bahagian Sekolah.Kementerian Pelajaran Malaysia .Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 PERTANDINGAN MELUKIS POSTER KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 1.

2 Tajuk (Rendah) a) Hidup Ceria Tanpa Dadah b) Sekolah Bebas Dadah c) Bersama Membina Kebahagiaan (Menengah) a) Bangsa Cemerlang Gemilang Terbilang b) Generasi Sihat Negara Makmur c) Keluarga Bahagia Tanpa Dadah 3. menengah rendah dan menengah atas.2 2. 27 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.1 2.1 Tema “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH DADAH” 3.1 Terbuka kepada semua murid tahap dua sekolah rendah.1. Menggalakkan murid-murid meningkatkan lagi pengetahuan tentang bahaya dadah.1 3. Menggalakkan murid-murid untuk terlibat dalam aktiviti pertandingan. Menyedarkan murid-murid tentang dadah itu merbahaya.Kementerian Pelajaran Malaysia .4 2. SYARAT PERTANDINGAN 3.2.5 3.1.3 2. Mencungkil dan mengasah bakat senilukis di kalangan murid-murid.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 Melukis Poster Pendidikan Pencegahan Dadah ini bertujuan untuk memberi kesedaran bahaya dadah melalui seni lukis.2 Penyertaan 3. 2. Membolehkan murid-murid memaparkan pengetahuan dan idea tentang bahaya dadah. OBJEKTIF 2. Bahagian Sekolah.

2.4 cm x 27 cm (drawing block). Kategori/Kumpulan II dan III Sekolah Menengah Rendah dan Sekolah Menengah Atas Saiz ½ imperial (saiz 4 x A4) atau drawing block besar.4 Masa Sekolah Rendah Sekolah Menengah 2½ jam 3 ½ jam Tiada tambahan masa dibenarkan.2 Kategori/Kumpulan I Tahap II Sekolah Rendah : 37.Kementerian Pelajaran Malaysia . 28 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 3. Bahagian Sekolah. 3.4 Setiap kategori diwakili oleh seorang peserta negeri ke Peringkat Kebangsaan.2.3 Saiz dan Ukuran 3.3 Pertandingan dijalankan secara langsung.3.1 3.2.2 Penyertaan dibahagikan kepada 3 kategori atau kumpulan seperti berikut :Kategori/Kumpulan I Tahap Dua Sekolah Rendah Kategori/Kumpulan II Sekolah Menengah Rendah (Peralihan hingga Tingkatan Tiga) Kategori/Kumpulan III Sekolah Menengah Atas (Tingkatan Empat hingga Tingkatan Enam) 3. 3.3. 3.

5 Ciptaan 3.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 3.9 15 markah 25 markah 30 markah 20 markah 10 markah Setiap hakim membuat penghakiman secara keseluruhan (100%) Bahan dan Peralatan 29 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. 3.1 3.6.Kementerian Pelajaran Malaysia .6.8 Penghakiman Keputusan panel hakim adalah muktamad. Bahagian Sekolah. Kumpulan II >>> 3.6.7 Hak Milik Ciptaan Poster yang dipertandingkan adalah hak milik penganjur untuk digunakan dalam publisiti. krayon atau warna air.2 Ciptaan sendiri atau asli Poster menggunakan bahan dan media seperti berikut :Kumpulan I >>> Poster menggunakan pensil warna. Peserta juga tidak dibenarkan menggunakan “air brush” dan cat minyak. 3. Skima Penilaian Tema Ilustrasi Gubahan/Komposisi/Olahan Warna Bebas Kemasan >> 3.3 Poster menggunakan warna air atau media campuran. Teknik kolaj/tampalan tidak dibenarkan.

PERTANDINGAN e-PPDa KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 30 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Lain-lain peralatan dan bahan disediakan sendiri oleh peserta. Bahagian Sekolah.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 Kertas lukisan sahaja disediakan oleh penganjur.Kementerian Pelajaran Malaysia .

memahami. Dengan menggunakan kemudahan ICT yang ada di sekolah dapat menarik minat murid untuk mengetahui secara mendalam akibat buruk kesan penagihan dadah. PENDAHULUAN Perkembangan ICT sekarang melibatkan kaedah persembahan melalui audio dan visual yang beranimasi dengan membawa pendekatan baru yang lebih menarik minat dan perhatian kepada audien.Kementerian Pelajaran Malaysia . menganalisa bahan-bahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dadah dan menghasilkan suatu persembahan berkomputer untuk berkongsi pengetahuan serta kemahiran dengan rakan-rakan yang lain. 2. RASIONAL Masalah penyalahgunaan dadah di kalangan remaja adalah di tahap yang serius. OBJEKTIF 3. pegawai-pegawai dan para murid. 31 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.2 Mendedahkan murid dengan aktiviti yang berfaedah di samping menambah ilmu pengetahuan dalam bidang yang berkaitan.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 1. 3.1 Menyedarkan para murid tentang bahaya rokok. akan membuka minda murid untuk mengetahui. “e-PPDa” bukan sahaja menggunakan ICT malah hasil yang diperolehi boleh dicetak untuk dijadikan bahan bacaan dan rujukan serta digunakan sebagai persembahan visual secara dokumentasi yang lebih praktikal. Murid perlu dididik secara komprehensif daripada terjebak dengan gejala ini. Bahagian Sekolah. alkohol.3 Mengeratkan hubungan di kalangan guru-guru. 3. inhalan dan HIV/AIDS. dadah. 3. Dengan pelaksanaan pertandingan ini.

4 Kandungan isi dan bahan secara umumnya mudah diolah dengan menggunakan kemahiran dan kepakaran yang mana ianya akan melibatkan tenaga kerja yang lebih efektif dan penguasaan kemahiran ICT yang telah didedahkan oleh pelbagai pihak dari Kementerian Pelajaran Malaysia.5 Bahan dari sumber-sumber yang lebih dinamik dan murah di antaranya :5. Aplikasi power point memberikan daya kreativiti yang sebenar terhadap profesional dan penghasilan yang standard. 3. Bahagian Sekolah.1 5.5 Menjadikan bahan-bahan ini sebagai panduan yang boleh diguna sama dalam aktiviti pendidikan pencegahan dadah di sekolah oleh murid dan guru.1 Internet (melalui SchoolNET yang sememangnya telah 32 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.3 Pertandingan ini adalah suatu penghasilan memperbanyakkan bahan persembahan elektronik terhadap isu-isu dan bahan-bahan yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan pengajaran serta sebagai bahan rujukan di peringkat sama ada pengajian rendah. 5.Kementerian Pelajaran Malaysia . 5. KENAPA MS POWER POINT (PERSEMBAHAN KOMPUTER)? 5.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 3.5. juga di peringkat pengajian tinggi. 4. menengah.4 Membiasakan murid dengan teknologi terkini dan keberkesanan menyampaikan mesej kepada semua.2 Banyak persembahan akan terbentuk bagi setiap penghasilan. 5. 5. KUMPULAN SASARAN Murid sekolah menengah (Peralihan – Tingkatan 6).

3 Kamera digital yang boleh merakamkan visual dan grafik secara terus.sekolah di seluruh negara). melibatkan sensitiviti agama 6.2 MEREKABENTUK PERSEMBAHAN BERKOMPUTER 7. 33 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.1 TEKNIK PERTANDINGAN 7. dadah. 6. 6. melibatkan individu.1 Setiap pasukan terdiri daripada 3 orang ahli. Penggunaan Fail-Fail Elemen Multimedia b.sumber yang tidak ditayang umum (hak milik tertentu).1 Merekabentuk Persembahan Berkomputer a.1.2. penyakit Aids/HIV.1 Ketepatan bahan dari segi sumber seperti laporan kajian.2 Persembahan Hasil Cipta Aplikasi 7.2 Mesin Pengimbas (bahan-bahan yang diperolehi daripada bahan media cetak). 7. SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN 7. statistik pihak yang bertanggung jawab dan laporan akhbar serta majalah. statistik.3 Kandungan bahan seperti rokok. 5. gambar dan filem mesti ada kaitan antara gambar dengan ayat. 5.2 Sumber terlarang . 5. Penulisan Papan Cerita (story board) 7.Kementerian Pelajaran Malaysia . GARIS PANDUAN PENYEDIAAN BAHAN 6.1.4 Audio yang boleh digunakan sebagai latar kepada persembahan visual yang lebih berkesan. Bahagian Sekolah. Penyediaan Slaid c.5.5.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 dirangkaikan ke sekolah.5.

7.2.6 Sebarang sumber fakta/maklumat yang dimuat turun ( download) dari internet/akhbar/buletin/bahan-bahan bercetak lain / 34 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.5 Sesi pertandingan dikawal oleh pihak urusetia/penganjur. * satu salinan papan cerita (story board).3.3 Sekurang-kurangnya 6 kesan pergerakan “custom animation” dan “6 slide transition” digunakan pada keseluruhan persembahan.6 Bahan yang akan digunakan semasa pertandingan adalah perlu diserahkan kepada urusetia sebelum pertandingan iaitu : * satu atau lebih salinan cakera padat (compact disc) yang mengandungi fail-fail elemen multimedia. Bahagian Sekolah.3.Kementerian Pelajaran Malaysia .2. 7.3.3 Masa yang diperuntukkan adalah selama 3 jam (180 minit). 7.3 PENGGUNAAN FAIL-FAIL ELEMEN MULTIMEDIA 7. 7.2.3.3.3.4 Pertandingan dijalankan serentak di dalam Makmal Komputer.7 Pihak penganjur akan menyediakan SATU SET KOMPUTER MULTIMEDIA kepada setiap kumpulan YANG SAMA KAPASITI dan program pengoperasian Windows XP.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 7. 7. 7.1 Penggunaan grafik yang bertepatan dengan tema dan kandungan. 7.2.2 Penggunaan audio dan visual yang bersesuaian dengan kandungan.4 Mesti mempunyai pautan (hyperlink) di dalam penghasilan persembahan.2.2. 7. 7.5 Kreativiti interaktif adalah asli. 7.2 Topik ditentukan pihak penganjur pertandingan bersesuaian dengan tema dan persekitaran pembelajaran. 7.

7 Format file bahan yang dibenarkan adalah : Audio . 7. avi (telah siap disunting) Grafik .xls) dan Wordpad (.wmv.jpg.4.2 Peserta dikehendaki mengakses folder negeri/daerah/sekolah masing-masing di komputer pentadbir (urusetia) dan menyalin folder tersebut ke ”desktop” komputer mereka.mp3 Video .wav.4 PENYEDIAAN SLAID 7. Tidak melebihi 100 Mb.3.Kementerian Pelajaran Malaysia .4 Hasilan ”package for cd” akan disahkan oleh ketua kumpulan dan urusetia. Sebarang elemen penipuan akan menyebabkan penyertaan dibatalkan.8 Peserta hanya dibenarkan membuat pautan (hyperlink) ke dokumen di luar Microsoft Powerpoint ke Microsoft Word (. Bahagian Sekolah.3.txt 7. 7.4. .10 Bahan atau hasil yang telah siap dibina dan disembunyikan sebelum pertandingan tidak dibenarkan.jpeg.3 Peserta perlu menyimpan (save) hasil kerja dan menjalankan prosedur ”package for cd”.9 CD yang dihantar ke pihak penganjur perlulah dipastikan bebas daripada virus.3. 7. ..Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 pengimbas (scanner) perlu mempunyai maklumat dan sumber dinyatakan dalam slaid bibliografi. 7.1 Penyediaan slaid hendaklah berpandukan kepada papan cerita (story board).doc dan .bmp dan .. . 7.doc).4.txt) sahaja. 7.. 7. Microsoft Excel (.3.4..gif Teks . 35 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.

7. Penggunaan istilah Teknologi Maklumat dalam Bahasa Inggeris dibenarkan.6 Sebarang ralat teknikal adalah tanggungjawab peserta. 7.4 Papan cerita hendaklah disediakan di tempat (sekolah / daerah / negeri) masing-masing. 7. Bahasa dialek dan bahasa pasar adalah TIDAK DIBENARKAN.Kementerian Pelajaran Malaysia . Peserta dikehendaki menyimpan fail persembahan setiap 30 minit dengan nama fail yang berbeza.4.5.1 Bahasa penulisan yang digunakan adalah Bahasa Melayu sahaja. 7. Bahagian Sekolah.5.3 Format papan cerita disediakan oleh pihak pengelola.4.1 Masa dihadkan selama 15 minit.6.5 Penghasilan idea dan perbincangan dilakukan sebelum pertandingan. 7.5. 7. manakala satu salinan lagi untuk semakan para hakim).Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 7.2 Rekabentuk papan cerita hendaklah asli. 7.Penggunaan istilah Teknologi Maklumat dalam Bahasa Inggeris dibenarkan. 36 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.6 PERSEMBAHAN HASIL CIPTA APLIKASI 7.2 Penyampaian adalah dalam Bahasa Melayu. 7.5. 7.5.5 PENULISAN PAPAN CERITA (STORY BOARD) 7.6 Papan cerita hendaklah dibukukan ”comb binding” dan dihantar sebanyak 2 salinan kepada urusetia (satu salinan akan digunakan sebagai panduan peserta semasa pertandingan.5.6.5 Hasilan persembahan adalah sulit.

• • • • RAM – 512 MB Monitor.2 Keperluan Perkakasan a. 7.6. 7.5 Peserta DILARANG menyentuh isu-isu perkauman. Satu pasukan yang terdiri daripada 5 orang petugas yang berkemahiran dalam bidang perkakasan dan perisian komputer. 7.3 Kaedah persembahan adalah berkonsepkan penyampaian maklumat. agama dan ketenteraman awam serta politik. Komponen Komputer Pelayan dengan spesifikasi minimum berikut: • • Bilangan yang diperlukan adalah 1 unit CPU .6. 7. Bahagian Sekolah. Papan Kekunci dan Tetikus Pemacu cakera padat yang boleh ditulis dan baca Cakera Keras yang berkapasiti 40 gigabait yang telah ”diformat” • Kad rangkaian 37 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.7.1 Urusetia Teknikal a.7.4 Penyampaian secara seiringan dengan persembahan slaid.6.7 SPESIFIKASI DAN PROSEDUR TEKNIKAL 7.6.Pentium 4 dengan kelajuan pemprosesan 2.0 Mhz. 7.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 7.6 Keputusan hakim adalah MUKTAMAD.Kementerian Pelajaran Malaysia . CPU.

d.Kementerian Pelajaran Malaysia . Komputer Sandaran .minima 5 unit Peranti ’Switches” dengan 24 port Kabel UTP yang lengkap dengan RJ45 – mengikut bilangan komputer 7. Bahagian Sekolah.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 b. Komputer multimedia untuk peserta dengan speksifikasi minimum berikut: • • • • • • • • Bilangan komputer adalah mengikut bilangan peserta CPU .3 Keperluan Perisian • o Komputer Pelayan Dipasang dengan Perisian Sistem Pengendalian Microsoft Windows Server 2003 atau Mikrosoft Window 2000 Advance Server 38 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. RAM – 512 MB Monitor SVGA Papan kekunci Tetikus Head set Cakera keras yang berkapasiti 40 gigabait yang telah ”diformat” • Kad rangkaian c.Pentium 4 dengan kelajuan pemprosesan 2.7. e.0 Mhz.

39 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.7. pemacu cakera padat dan port USB tidak disediakan • Pada CMOS. ”disable”kan peranti-peranti tersebut dan kabel ke peranti berkenaan ditanggalkan • • Set kata laluan untuk capaian ke CMOS.Kementerian Pelajaran Malaysia .7.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 • o Komputer Peserta Dipasang dengan Perisian Sistem Pengendalian Microsoft Windows XP Professional dan Microsoft Office 2003 7. paparan dan perisian yang telah dipasang akan diuji sepenuhnya.4 Bunyi. ”write” dan ”read” sahaja. Komputer Peserta • Peranti-peranti pemacu cakera.5 Konfigurasi Komputer Pelayan • • • Cipta akaun pengguna dengan kata laluan tetap Cipta folder untuk setiap peserta Setkan kebenaran capaian ”folder” khas untuk peserta berkenaan dan urusetia sahaja • Setkan aras tindakan kepada ”modify”. Ujian had kebenaran capaian folder perserta dilaksanakan. 7. Bahagian Sekolah. ”browse files”.

100. • Gantian bahan sumber yang ditolak hanya boleh dibuat dalam majlis tersebut sahaja. • Senarai bahan sumber perlu disenaraikan dalam borang yang disediakan oleh urusetia.00 petang.100.100. • • Dihadiri oleh pegawai JPN atau wakilnya Perlu bawa bahan-bahan sumber sandaran untuk menggantikan bahan sumber yang ditolak. PENYERAHAN CD SUMBER DAN PAPAN CERITA Dilaksanakan dalam majlis penyerahan yang diadakan pada 08 Jun 2009 selewat-lewatnya jam 6.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 Rangkaian • Pasang protokol TCP/IP sahaja pada komputer pelayan dan peserta • • Setkan nombor IP 100.100. 40 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.100.1 untuk komputer pelayan Setkan nombor IP 100.100.2.3 dan seterusnya. • • Kemudahan perkongsian fail dibatalkan Kemudahan capaian ke internet ditutup.<mengikut bilangan komputer peserta yang digunakan> Contoh : Komputer 1 – 100.100. Bahagian Sekolah. Komputer 2 – 100.100.Kementerian Pelajaran Malaysia .

TUGAS DAN TINDAKAN PESERTA 8.  TIDAK DIBENARKAN membuat apa jua perubahan kepada komputer yang disediakan.2 Peserta diberi masa untuk menyesuaikan diri dengan komputer 41 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.1 Peserta diberi masa untuk menyalin fail-fail sumber daripada komputer pelayan. • Semua fail sumber akan diimbas menggunakan perisian virus terkini dan berkesan.Kementerian Pelajaran Malaysia . • Fail sumber yang tidak boleh dibaca.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 SEMAKAN FAIL SUMBER MULTIMEDIA • Semua fail sumber yang boleh dibaca oleh perisian Microsoft Media Player 9 tanpa perlu pasang perisian ketiga akan diterima. Bahagian Sekolah. PERINGATAN KEPADA PESERTA • TIDAK DIBENARKAN membawa apa jua jenis storan sekunder dan papan cerita ke dalam bilik pertandingan.1 Sebelum masa pertandingan bermula 8.1. • PASTIKAN peserta boleh mencapai bahan sumber dari komputer pelayan. • Sebarang jenis telefon dan PDA TIDAK DIBENARKAN dibawa masuk ke dalam makmal semasa pertandingan. 8. rosak atau mengandungi virus yang tegar akan tolak. 8.1.

1.1. 8.3 Peserta dikehendaki berhenti membina slaid setelah mendapat isyarat daripada urusetia.1 Peserta perlu melaksanakan proses ”package for CD” pada lokasi di komputer peserta dan komputer pelayan. 8.4 Peserta hanya boleh membina slaid setelah mendapat isyarat daripada urusetia.2. 8. 9.2.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 yang mereka perolehi.2 Peserta bertanggungjawab menguji fail persembahan yang telah dipakejkan.3.2.3 Selepas masa pertandingan tamat 8.2 Peserta merakam (save) hasil kerja pada setiap 30 minit pada komputer pelayan dan komputer peserta menggunakan nama fail yang ditetapkan oleh pihak urusetia.2. 8. 8.2 Semasa pertandingan 8. GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PAPAN CERITA SLAID PERSEMBAHAN BERKOMPUTER 42 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.Kementerian Pelajaran Malaysia . 8.1 Peserta membina slaid persembahan berkomputer berdasarkan papan cerita yang telah mereka reka bentuk.4 Masa pembinaan bahan adalah selama 3 jam (180 minit) sahaja. Bahagian Sekolah.3 Peserta diberi masa untuk mengimbas papan cerita mereka. 8.3. 8.

Senarai elemen yang digunakan dalam slaid dinyatakan butiran lanjutnya seperti Elemen. nombor slaid dan nombor jumlah slaid.Kementerian Pelajaran Malaysia .Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 9.1 Tujuan penggunaan papan cerita adalah untuk membantu peserta dalam pembangunan slaid persembahan berkomputer.7 Transisi Slaid menggunakan kod Ts. Skrip Pembentangan adalah skrip penyampaian tentang slaid yang berkenaan. 9.6 Setiap elemen multmedia yang ditanda dalam ruang reka bentuk slaid boleh dilabelkan menggunakan kod elemen seperti berikut: BIL 1 2 3 4 5 6 JENIS ELEMEN Grafik Video Animasi Interaksi Teks Bunyi KOD ELEMEN Gr Vi An In Tk Au 9.2 Setiap papan cerita perlu disertakan helaian muka depan seperti yang dilampiran. 9. 9.6 9. Sumber Fail / Slaid dan Spesifikasi Elemen. 9. grafik contohcontoh dadah dan sebagainya Keterangan Tentang Keterangan tentang elemen yang digunakan 3 Sumber Fail / Slaid Nama fail sumber yang akan dicapai atau 43 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.5 Rekabentuk Slaid hendaklah dalam bentuk lakaran. Bahagian Sekolah.4 9. BIL 1 2 JENIS BUTIRAN Kod Elemen Elemen KETERANGAN Seperti yang dinyatakan dalam perkaran 8 dan 9 seperti video murid ponteng.3 Setiap helaian papan cerita perlu dicatatkan tajuk slaid.

10 Maklumat tentang Skrip Pembentangan dan Elemen Multimedia boleh disediakan menggunakan komputer atau tulisan/lakaran tangan.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 nombor slaid yang akan dipautkan 4 Speksifikasi Elemen Keterangan yang berkaitan dengan elemen yang digunakan seperti berikut.Kementerian Pelajaran Malaysia . 44 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah. Grafik Saiz paparan. jenis grafik. tempoh paparan dan kesan khas Bunyi Jenis bunyi dan kesan khas Keterangan yang berkaitan dengan elemen yang digunakan seperti berikut: 9. tempoh masa paparan dan jenis video serta kesan khas Teks Jenis huruf (font).8 Jenis kesan khas dan transisi slaid dinyatakan menggunakan namanama kesan khas dan transisi slaid yang digunapakai dalam perisian MS Office Power Point seperti vertical blind. warna dan kesan khas Video Saiz paparan. 9. wipe out dan sebagainya. zoom in. saiz huruf dan warna serta kesan khas Animasi Saiz paparan. Bahagian Sekolah.

10. 9.00 petang.Kementerian Pelajaran Malaysia . 9. TEMA “1 MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH“ 45 Unit Pendidikan Pencegahan Dadah.14 Sila bersedia dengan bahan-bahan gantian yang difikirkan perlu. Bahagian Sekolah.12 Papan cerita perlu disiapkan dan diserahkan kepada Urusetia pada 08 Jun 2009 selewat-lewatnya jam 6.Garis Panduan & Syarat Penyertaan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Kebangsaan 2009 9.13 Bahan yang ditolak boleh diganti dan hendaklah diserahkan pada majlis penyerahan tersebut.11 Semua helaian papan cerita hendaklah di ”comb bind” dan disediakan dalam 2 salinan. 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful