Curs „Stat, societate și mentalități”02.03.

2010 – Despre Țara românească Arheologul Radu Popa a realizat cercetări în Maramureș și Hațeg – teoria conform căreia existau forme de organizare pe cursul apelor, grupate în cnezate. • • La începuturile Evului Mediu românesc. Țara Hațegului Țara Maramureșului în veacul al XIV-lea

1. El susține originea străină a cnezilor, proviniența acestora din râdurile gentilice ale migratorilor. 2. Respectivii cnezi provin din rândul autohtonilor și sunt ei înșiși întemeietorii unor sate. Pentru unii istorici, cnezii aveau atribute administrative și judiciare pe care un cneaz le exercita în calitatea sa de fruntaș al satului. Pentru alți istorici, cnezatul era o formă de organizare politică, deci cneazul avea atribuții politice.Pentru alți cercetători cneazul era pur și simplu stăpânul feudal al unui teritoriu. La un moment dat se constată coagularea comunităților din aceste spații și se pun bazele formațiunilor prestatale. Aceste comunități conduse de cnezi sunt cele menționate de izvoare începând cu sec. al XIII- lea. Letopisețul cantacuzinesc (cronică anonimă de la sfârșitul secolului XVII care folosește izvoare mai vechi) - Banatul de Severin care era „un sistem de guvernare al unor teritorii stăpânite de regatul ungar unde toate puterile- administrative, militare și judiciare- erau concentrate în mâinile banului care era reprezentantul regelui aici” (Viorel Achim, Istoria unei provincii de frontieră: Banatul de Severin în sec. al XIII-lea, în Secolul al XIII-lea pe meleagurile locuite de către români); - Banatu de Severin a existat până în 1291 când niște împrejurări politice destul de tulburi, hanul Napai a cucerit teritoriile din zona balcanico-carpatică, desființând toate formațiunile existente până atunci; titlul de Ban de Severin, ca titlu de pretenție, avea să fie purtat în continuare de comitele Kever și Caraș 1

- în toată această perioadă maghiarii au dorit recucerirea Banatului de Severin Negru Vodă: Se ascund mai multe personaje în spatele acestui nume. Venirea unor populații de peste munți în Țara Românească este un lucru cert; dovada trecerii unor oameni de confesiune catolică în sudul munților este o piatră de mormânt din biserica catolică din Câmpu Lung ce are o inscripție în limba latină ( Laurentius comes de Longo campus – Lanrențiu, comite de C.Lung). Țara Făgărașului se bucura de autonomie; era o formă de organizare a românilor în cadrul regatului unghiar În 1291, populația română din Țara Făgărașului își vede drepturile drastic restrânse prin suprimarea autonomiei lor în cadrul regatului maghiar; pentru unii istorici, presiunea harpadiană asupra autohtonilor ar fi generat o revoltă, aceștia părăsindu-și locurile și îndreptându-se la sud de Carpați – DESCĂLECATUL LUI NEGRU VODĂ Pentru alți istorici, DESCĂLECATUL a fost doar mutarea centrului politic de la nordul la sudul munților în cadrul aceleiași formațiuni politice care cuprindea ambii versanți ai munților Făgăraș; era vorba de un cnezat cu o întindere mai largă. Din cercetările întreprinse de Anton Lucaci ( Țara Făgărașului în Evul Mediu) se pare că prima teorie, cea a revoltei românești, este mai probabilă pentru că nu s-au găsit urme ale întinderii Țării Făgărașului pe ambii versanți. Formațiunea din zona Câmpul Lungului se extinde spre răsărit și spre sud; spre vest se pare că a existat o închinare a celor care cârmuiau zona respectivă și este cert că pe tot parcursul Evului Mediu Oltenia s-a bucurat de o cvasiautonomie (Banul Craiovei). În 1324, regele Ungariei, Carol Robert, emite un document în favoarea magistratului Martin, fiul lui Bugar,comite de Sălaj, căruia îi restituie niște proprietăți pentru slujbă credincioasă și, între aceste slujbe se numără și „purtarea soliilor noastre în mai multe rânduri la Basarab voievodul nostru, al Țării Românești, unde și-a îndeplinit slujba soliei sale în chip credincios și vrednic de laudă”(publicat în Documenta Romaniae Historica, seria de Relații între Țările Române, vol I); la 1324, în Țara Românească era voievod Basarab; începutul domniei lui Basarab I în Ț.R. trebuie plasat înainte de 1324; după o lucrare apărută în 1605 la 2

Veneția, realizată de Giacomo di Pietro Luccari, Basarab domnește cu 30 de ani înainte de Vladislav Vlaicu, ceea ce înseamnă anul 1310. În „Cronica pictată de la Viena” (informațiile de aici sunt oarecum confirmate de niște acte de cancelarie ale regelui maghiar) sunt redate evenimente din anul 1330. Între 9-12 noiembrie 1330, pe valea Cernei, între Dunăre și Mehadia, în Banatul de Severin, are loc lupta de la Posada.După această luptă se poate vorbi de statul independent Ț.R. Din descrierile din cronică reiese că Basarab a pregătit foarte bine această luptă, atrăgând într-o capcană pe regele maghiar. Tot în jurul anului 1330, Basarab începe să se impună în politica din regiune și se implică într-un conflict dintre bulgari și sârbi – lupta de la Velbuyd. Basarab îl susține pe țarul bulgar, trimite oșteni dar lupta este câștigată de sârbi. Până spre sfârșitul domniei sale, Basarab reia relațiile cu Ungaria(la tron se afla fiul lui Carol Robert, Ludovic cel Mare), recunoaște suzeranitatea maghiară dar fără să plătească dări. Data morții lui Basarab a fost zgâriată în tencuiala bisericii Sf. Nicolae din Curtea de Argeș (1 sept. 1352/ 31 august 1352).

Nicolae Alexandru Fiul lui Basarab, a rezidat la Câmpu Lung. A continuat orientarea politică spre sud. Încearcă să îi împace atât pe bulgari cât și pe sârbi; își mărită o fiică cu țarul Ștefan al sârbilor și o altă fiică cu țarul bulgar Stra țimir de la Vidin. La numai câteva decenii de la întemeirea Ț.R. a înregistrat victorii numeroase. A întemeiat mitropolia Țării Românești la 1359 prin mutarea scaunului mitropolitan și al titularului său, mitropolitul Iachim, de la Bicina la curtea de Argeș; a înfiin șat episcopia catolică la Argeș (un rol imortant l-a avut soția sa catolică, Clara). Moare în 1364

Vladislav I (Vlaicu) 3

se refugiează în munții Gorjului și formează mănăstirea Tismana. Vladislav trimisese și el un comandament). El va ataca Banatul unguresc de la Vidin la 1369. În Ungaria este în continuare rege Ludovic cel Mare iar acesta încearcă să își extindă granița spre teritoriul dinspre Dunăre. călugărul Nicodin. Regalitatea maghiară renunță la Vidin pe care îl redă țarului Strațimir. trece Dunărea și îl ia în captivitate pe țarul Strațimir de la Vidin. Acum are loc prima mare victorie pe care turcii o obțin în zonă (înving pe bulgari și sârbi... La aceste evenimente. mulți cnezi sârbi mor și turcii înaintează în Balcani. Vladislav va încheia la 1368 primul tratat comercial cu negustorii brașoveni. La Țaratul de Târnovo la acea vreme era țar Șișman. Radu I: 1377-1385 Dan I: 1385-1386 4 .Continuă o politică orientată spre sud. ceea ce arată că la acel moment Ț.R. prilej cu care îl eliberează și din închisoare. care pătrund efectiv în Ț.R. În 1366 are loc o împăcare între Vladislav și regele Ludovic și. Vladislav reacționează atacând orașele din sudul Transilvaniei. Se va încheia o nouă înțelegere între Ludovic și Vladislav. un grup de călugări trec în Transilvania și întemeiează mănăstirea de la Prislop. sunt înfrânte de Vlaicu pe apa Ialomiței. De aici. Vlaicu primește ca feud Făgărașul cu întreaga țară a Oltului și Amlașului. și întemeiează Banatul de la Vidin. Vladislav va interveni în calitatea sa de vasal și astfel românii vor lupta pentru prima dată cu turcii. în acest context. Vladislav reușește să îi respingă și ia Vidinul pentru sine. În 1371 are loc bătălia de la Marița. sunt trimise oști maghiare în zonă. devine și un punct pe harta comercială a Europei centrale și de răsărit. Tot Vlaicu va întemeia și primele mănăstiri din Ț. cel acre puse bazele mănăstirii Vodița. Vladislav moare la 1377 și la domnie vine fratele său Radu I. cumnatul lui Vladislav Vlaicu. unele iau Vidinul de la Vladislav iar alte oști.R.

trecând spre răsărit prin pasul Oituz. regele maghiar adaugă la titlul spu pe cel de „rege al 5 . Principele cuman din această zonă a trecut la creștinism cu toți nobilii săi și. același drum. În zona Carpaților de Curbură ungurii.09.03. astfel.2010 – Despre Moldova Întemeierea statului moldovenesc (până la 1400) Nu avem aceiași cantitate de informații referitoare la etapa anterioară statului în cazul Moldovei însă. logica ne obligă să admitem că procesul de constituire a statului a urmat. au întemeiat un episcopat catolic numit Episcopia Milcovei. în linii mari și cu nuanțe deosebitoare.

această așezare pe hartă a bolohovenilor a fost susținutp de existența unei populații valahe în număr mare în Galiția sau Țara Maliciului/Rusia Roșie). Pe teritoriul vitoarei Moldove încep să fie meționate grupuri de populație băștinașă. ia tronul la 16 ani fiind foarte puternic dominat de ideea de cruciadă. o colaborare între noii stăpâni veniți din stepe și populația băștinașă. în mod obligatoriu. Pentru această populație ortodoxă exista deja un început de organizare bisericească. expansiunea catolicismului. (exemplu din domeniul toponimiei – unul din documentele cele mai vechi emise de cancelaria Moldovei la începutul sec. important era pentru ei ca supușii să-și plătească dările. pe de o parte. Expansiunea maghiară însemna. XIII – sec. ci și de fuzionare. XV arată că mai exista încă un sat care se numea Tămârtășinți. și începuturi de organizare socialp și politică prestatală. Pentru a cunoaște epoca stăpânirilor tătare. sec. Din această îndepărtată epocă (sf. prin aceiași logică istorică. o populație de la vaduri). În lupta pentru tronul Ungariei va ieși învingător un prinț francez din Italia: Carol robert de Anjou care va muri în 1342. în plin elan de dezvoltare a principatului moldovenesc mai există încă un sat care poartă numele fostului conducător tătar).N. istorie recurge la analogii. adică români. Ludovic. În acest timp și în spațiul est-carpatic procesul de coagulare se 6 . S-a născut.nimic nu este sigur la aceste grupuri-: brodnici (brod=vad. La năvălirea tătarilor. bolohoveni (undeva în nordul Moldoveu. din nordul Moldovei până spre Dunăre. populația băștinașă era însă ortodoxă (de la 1054-schisma). XIV) nu ne-au rămas documente. paradoxal. cei mai mulți dintre cumanii creștini s-au refugiat peste munți în regatul maghiar. în același timp. La începutul sec. Fiul său. Aceasta presupune. la 1301 moare ultimul rege Arpadian și începe o perioadă de lupte pentru tron (incapacitatea de a continua programul expansionist). s-a pus întrebarea dacă nu ar putea fi vorba despre volohoveni. faptul că pătura superioară a localnicilo și pătura superioară a năvălitorilor au început un proces nu numai de colaborare.Trebuie să acceptăm. Invazia tătarilor a distrus această primă instituție implantată de regalitatea maghiară și. XIV regatul ungar își schimbă dinastia. lăsându-le libertate totală în materie de credință(documentele atestă incursiuni realizate de români și tătari împotriva maghiarilor. în estul și sudul Carpaților. nu a fost nimeni care să scrie o cronică. Iorga – „colaborarea româno-tătară”).Cumaniei”. Tătarii erau indiferenți în materie de credință (nu adoptaseră încă islamul). Ungaria a căpătat ca vecini pe tătari. o unitate de interese. și la mici recuperări în toponimia și onomastica românească precum și în domeniul instituțiilor. pe de altă parte.

iar acest lucru a dus la o creștere a nivelului de trai (Franța). este o confuzie gravă care pornea de la recunoașterea sensului pe care cuvântul „descălecat”. că o asemenea teorie presupune un vid de populație și de organizare în spațiul est-carpatic. Cronicarii noștrii cei vechi folosesc termenul de „descălecat”. Sunt atestați. Prin logicp și prin analogii putem admite că este vorba de cei dintâi „feudali”. adică „boierii de dinaintea boierilor”. de fapt. Paradoxal această întâmplare care a produs un declin demografic a condus și la nașterea unui stat. Foarte probabil. iar la noi a ajutat la nașterea statului. Această oaste îl avea în frunte pe Dragoș pentru ca acesta să se înțeleagă cu românii de la este de Carpați. În același timp. Aceasta este imaginea pe care oamenii sec. Actele de cancelarie maghiare arată c spre 1351-1352 luptele cu tătarii se terminaseră. verbul „a descăeleca” l-a avut în limba română în secolul XVI-XVII. Probabil a urmar un drum în nord. Evident. această expediție a pornit din Transilvania care era atunci sub conducerea unei familii de nobili numită Lackfy. Și Moldova și Țara Românească apar ca stat în urma unui transfer de feudaliate de peste munți. Atunci. prin acest termen s-a văzut acțiunea unei forțe dinafară.Mult timp. de istoriografia marxistă. Tătarii aveau teama de locurile închise și ăduri. de aceea. Acest lucru este exact ceea ce făcuse cu o sută de ani în urmă Bela IV împotriva tătarilor. la vânătoare și așa s-a întemeiar Țara moldovei. fratele regelui Ludovic este asasinat de nevasta sa iar regele se duce în Italia pentru a o pedepsi. la Napoli. puternicii acelor locuri care corespund cu ceea ce pentru Țara Româneascp sunt maiores terraes . În 13451346 a avut loc o epidemie de ciumă. că statul s-a născut ca urmare a venirii unui grup de români de peste munți. teoria descălecatului a fos socotită. Xiv-XV au păstrat-o despre formarea statului. Cronica cea veche a Moldovei povestește acest moment în câteva cuvinte: în anul 1359 a venit Dragoș Voievod din Maramureș după un bour. Ludovic a trimis în 1345 această expediție pentru a organiza o marcă de apărare. 7 . În același timp. în estul Carpaților. s-a crezut.accelerează. ca fiind reacționareaâ. în pădure și la marginea munților locul era adăpostit. ori scopul pentru care s-au organizat expedițiile în estul Carpaților erau tocmai pentru înlăturarea pericolului tătarilor. potentes illarum partium. Punctul de început al acțiunilor care vor conduce la apariția principatului moldovenesc îl constituie o întâmplare din anul 1345 când s-a organizat o expediție în sudul Carpaților împotriva tătarilor.

Din domnia lui Lațcu știm că a organizat un nucleu de cancelarie în care s-au scris documente și că a avut ideea de a da âării sale o organizare ecleziastică. Domnia trece la nepoții săi. În urma răspunsului Papei din 1377 ea a fost numită „doamna Valahiei Mici”. În 1366 împăratul de la Constantinopol. Gestul lui Lațcu a rămas fără urmări. căsătorit cu Margareta. Episcopia de la Siret a mai existat un timp apoi a fost mutată la Bacău. domn=cel care exprimă suveranitatea). După 1054 sunt înregistrate eforturi uriașe din ambele părți ale creștinătății pentru unirea bisericilor. Ioan V. Scaun. Astfel. Petru I Urmează probleme de succesiune. Acest Dragoș s-a întors în Maramureș. merge la Roma și acceptă unirea bisericilor. domnul a murit ortodox și a fost îngropat la Rădăuți lângă tatăl său. Probabil la început. Datorită ei avem 8 . Cu o populație majoritar ortodoxă. Lațcu I-a urmat în domnie fiul spu Lațcu. adică a Moldovei. Ștefan. probabil copiii unui frate al spu. Aceasta a trecut la catolicism împreună cu ful ei Petru în același moment ca și Lațcu. Putem vorbi de domnie și de domni nuami începând cu Bogdan. Moldova era destinată să facă parte dni sistemul ecleziastic bizantin numai că Lațcu vodă se adresează Papei pentru a se crea o episcopie catolică pentru țara lui. Întâi.Un document emis la 1360 de cancelaria maghiarp care spune cp în Moldova se petrecuse o revoltă împotriva suveranității regelui. În conștiința urmașilor întemeietorul statului îl reprezință Bogdan I însă nu se cunoaște nimic despre faptele petrecute în domnia sa. că din numele ei s-a nscut numele generic pentru întreaga dinastie a Mușatinilor(confuzie). Pentru etapa anterioară îi putem numi voievozi soar (voievodul=conducătorul oastei. Episcopia de la Siret se va afla sub conducerea directă a Sf. Margareta a fost regentă și s-a adresat Sf. Soția domnitorului refuză trecerea la catolicism. Documentul răsplătește pe acest Dragoș pentru faptele sale de armă în moldova. Tot pentru 1360 avem în documentele maghiare dovada că atunci Bogdan era încă în Maramureș și își stăpânea domeniul de acolo. domnia lui Bogdan a început în 1363. Această femeie are o importanță extraordinară pentru istorie. Ită deci la ce se referăcronica când dă anul 1359. Scaun. Împotriva lor a fost trimis un Dragoș.

Țara Haliciului. Ștefan I În timpul domniei sale regele Ungariei. Ridică prima biserică din târgul Romanului. Petru I a domnit 16 ani și a fost domnia cea mai importantă. Iuga vodă A lăsat câteva documente. se numea drumul moldovenesc). Roman I Are o domnie scurtă. Întemeietorul mănăstirii Probota. năvălește în Moldova ca să o supună dar este drastic învins la Hîndău. Petru I se adresează la Constantinopol și cere instituirea unei mitropolii numai că el are candidatul său propriu pentru scaunul mitropoliei. În 1388 regele Iagelo are nevoie de bani și i se adresează lui Petru I care îi pune la dispoziție o sumă neașteptată: câteva mii de piese de argint și cțteva kg de aur. Ioan Botezătorul din siret venitul cântarului din acel oraș). Petru I depunde jurământul de vasal față de regele și regina Poloniei. După Petru I a urmat fratele său Roman I însă nu știm de ce întrucât Petru avea fii. la Liov. Așezarea stăpânirii polone în nordul Moldovei a avut și o altă contribuție. 9 . Moare într-o bătălie cu tătarii. Petru I. În septembrie 1387. Încheierea acestei înțelegeri are loc la Suceava (capitala se mutase de la siret la Suceava). teritoriu disputat de Polonia și Ungaria (una din fiicele lui Ludovic s-a căsătorit cu regele Poloniei Vladislav Iagelo). Sigismund de Luxemburg. Regele polon garantează cu un teritoriu din nordul Moldovei. ca aliat al regelui Ungariei. Se poate spune că Biserica Moldovei a fost cea dintâi biserică națională. a dat un docuemnt prin care a concedat Bisericii cu hramul Sf. care făcea parte din Țara Haliciului. Prin această anexare se deschide un drum comercial (lega Cetatea Albă de Liov.fiul său .cel dintâi act păstrat emis de cancelaria Moldovei (1 mai 1384. Această concesiune este făcut pentru cp doamna Margareta și-a alea acea biserică responsabilă ca loc de veci. Baterea monedei este un eveniment care trebuie pus în legătuă și cu unele modificări la hotarele nordice ale Moldovei. Vladislav Iagelo. Este cel dintâi care bate monedă.

pentru cumpărarea satelor Vladislav Vlaicu moare în 1377. Radu I 1377-1385 Acesta va rezida la Curtea de Argeș (aici se contruiește o curte propriu-zisă. La scurt timp după întemeiere. în câteva decenii avem un stat cristalizat. cu mitropolie.R. 10 . cancelarie. O altă dovadă a existenței unei cancelarii mai vechi este un document de la 1618 aparținând lui Gavril Movilă care amintea de o danie a lui Nicolae Alexandru. fortificată și o biserică). episcopie. De numele său se leagă construcția mănăstirii Tismana chiar dacă fusese construită dinainte de călugărul Nicodin. putere politică.2010. Nu se știe în ce împrejurări a murit. Baterea monedei Gest de suveranitatea (dacă devii dependent de alt stat nu mai ai drept de a bate monedă proprie) Monede de argint (cele mai utilizate) Monede de aur folosite pentru marile cumpărături. Țara Românească se manifestă ca o putere militară.16.03. și Transilvania.Despre Țara Românească Organizarea cancelariei Primele documente emise și păstrate în Țara românească datează din vremea lui vladislav Vlaicu. Este primul domn care se îngroapă la Curtea de Argeș. Acest document a fost considerat inițial un fals. într-un mormânt acoperit cu lespezu de gisant. schimburi. în niște împrejurări politice destul de complicate (se realuse vechiul conflict cu ungaria în privința Banatului de Severin). dar cu siguranță au existat și altele înaintea sa. A fost îngropat tot la Curtea de Arge ș. Conflictul cu ungaria continuă și acum și pierde teritoriile primite ca feud (Amlașul și Făgărașul) iar pe la 1377 începe construcția castelului Bran(menită a păzi trecătorile dintre Ț.

Radu vodă este personajul care a fost asimilat în sec. legătura dintre Marea Baltică şi Marea Neagră). [Situaţia externă: în 1354 turcii puseseră piciorul în Europa. În această bătălie a murit şi cneazul Lazăr şi îi va urma fiul său. stabileşte formularul documentelor de cancelarie. a dat privilegii cormerciale negustorilor din Braşov şi din Liov (pentru prima dată. Negru Vodă. Lupta a început în defavoarea sârbilor. Mircea cel Bătrân 1386-1418 Era fratele lui DanI. recucerește Severinul de la Ludovic.. Ştefan Lazarovici. conflict în care Dan a fost ucis la 23 septembrie 1386. fiul lui Radu I.R. Continuă conflictul cu Ungaria. se presupune că din cauza unui teritoriu dintre Dunăre și mare). Unii istorici ar fi spus că a participat şi Mircea cel Bătrân deoarece turcii l-au însemnat printre cei învinşi (multe nume erau adăugate pentru a creşte prestigiul turcilor). Milo Obilič a avut ideea de a intra în conrtul sultanului şi de a îl ucide. Lui i se datorează aşezarea ţării cu toate structurile ei şi adunarea pământurilor. A început prin a fi asociat la tron al fratelui său (asocierea la domnie era o practică curentă. Se reprezintă pe sine pe monede într-un costum de factură bizantină şi are în mână globul cu cruce (simbol imperial). asigurându-i lent transferul de putere). a preluat conducerea şi i-a înfrânt pe sârbi. Sultanul Murad I va interveni iniţiind o campanie de pedepsire a sârbilor. lucru pe care l-a reuşit (sultanul era Murat). La data de 15 iunie 1389 are loc marea bătălie de la Kosovopolje. care va 11 . Baiazid. XVI-XVII ca întemeietor al Ț. Dan I 1385-1386 Este fiul lui Radu I. organizarea administrativă. Ivan Șișman de la Târnovo (nu se știe pentru ce anume.] La Krusevac rezida cneazul Lazăr care a încercat să stabilească o coaliţie împotriva turcilor a unora dintre statele sârbeşti dar nu a reuşit deoarece era nevoie de o putere mare pentru a ajuta. În vremea sa se definitivează organizarea tuturor instituţiilor statului. își îndreaptă politica spre sud și intră în conflict cu țarul Bulgariei. singurul punct de stabilitate îl reprezenta Ţara Românească. suveranul își ia alături un frate sau un fiu. fiul lui Murat.

la 1398 el va cuceri Vidinul (până la 1477-1478Dunărea va reprezenta graniţa dintre Ţ. Cei mai importabţi pretendenţi sunt Soliman şi 12 .recunoaşte suzeranitatea otomană şi plăteşte tribut. este silit să se predea turcilor.R.000 de cavaleri în armură grea. Speriat. În 1392 cade oraşul Skopje şi cneazul care rezida aici. se înregistrează primele incursiuni otomane în Ţara Românească. Cruciada a fost iniţiată de Sigismund de Luxemburg şi se vor aduna 10. În aceste condiţii Mircea va prelua Dobrogea (ieşirea la mare este un simbol imperial).R. Pentru a contrabalansa acest lucru. În timp ce se fac pregătirile pentru cruciadă. Mircea încheie un tratat cu Polonia (pentru prima dată în Ţ. Tătarii lui Timur Lenk vor lovi pe otomani în 1402 în Asia mică şi la Ankara îl vor captura pe Baiazid. Unii istorici au localizat lupta pe Argeş. Mircea participă la cruciada de la Nicopole ca domn al Ţ. Vuk Brancovič. când turcii încearcă să cucerească Vidinul. Vlad este îndepărtat ca domn al ţării (1397). Mircea se oferă să conducă armata însă ducele Burgundiei se împotriveşte ca Mircea să deschidă lupta (28 septembrie 1396).R. tratatul este încheiat în 1390 şi va fi reînnoit în 1403. La această bătălie participă. Totuşi. frate cu Dan şi Mircea sau fiu al lui Dan). Sigismund de Luxemburg. nici unul din aceşti cavaleri nu mai participaseră la bătălii împotriva turcilor. ţarul Şişman se grăbeşte şi el să se împace cu sultanul. Mircea cel Bătrân va prelua de la maghiari Ţara Amlaşului şi Făgăraşului şi Banatul de Severin. mircea va încheia un tratat de alianţă împotriva turcilor dar în 1396 este domn pe tronul Ţării Româneşti Vlad (originea acestuia nu este sigură. iar a treia categorie de istorici: una pe Argeş.) cu ajutorul domnului Moldovei. Petru I. După ce câştigă această bătălie în 1395. şi Imperiul Otoman). una pe Jiu. şi cneazul de la Prilep şi cneazul Dragaş (bunicul ultimului împărat de la Constantinopol). În anii 1390-1391. Acest lucru va declanşa o luptă pentru tron. Acest lucru va determina mânia regelui Ungariei. alţii pe Jiu. Astfel. Bătălia de la Rovine În unele izvoare este menţionată ca având loc la 10 octombrie 1394 sau 17 mai 1395. Rovine nu este o localitate ci înseamnă loc accidentat. În 1393 cade Târnovo. Această adunare de forţe l-a înfuriat pe Baiazid. În luptă vor muri cei doi cnezi sârbi. pe lângă sultanul Baiazid I. în 1396.

. Ioan cel Nou. În 1413 Mahomed (alt pretendent) îl învinge pe Musa şi îl ucide . la 1415. Mircea îl sprijină pe Musa xcare devine sultan între 1411-1413. va pune bazele liniei Draculeştilor. Aduce în 1415 la Suceava moaştele Sf. Vlad Dracul (şi el susţine că este fiul lui Mircea). vine la tron cu ajutorul turcilor. Moldova Alexandru cel Bun La 1400 vine la tron cu ajutorul lui Mircea cel Bătrân. În perioada de la Mircea şi până la venirea la tron a lui Vlad Ţepeş au fost o mulţime de domnitori ce au domnit câte un an. În timpul său Iosif I este recunoscut de Constantinopol la mitropolit al Moldovei.Musa. pretendent la tron şi tatăl lui Vlad Ţepeş. bate monedă.R. Se vor desprinde două ramuri ce se vor confrunta. În aceste împrejurări. Se emite un document prin care se recunoaşte autoritatea episcopului Ohones? cu scaunul la Suceava asupra credincioşilor armeni. Prin succesorul lui Dan I asigurată de fiul său (Dan al II-lea ) se vor pune bazele familiei Dăneştilor. La 31 ianuarie 1418 Mircea moare şi e înmormântat la Cozia. Albert este de asemenea pretendent la tron.). Alexandru Aldea este alt pretendent. Mircea îl sprijină pe Murad (posibil fiu nelegitim al lui Baiazid) dar acesta este ucis şi rămâne la putere tot Mohamed.R. Cetatea Turnu şi giurgiu sunt pierdute. Aceşti pretendenţi vor alterna la tronul Ţ. care susţine că este fiul lui Mircea. Mircea. În vremea lui se definitivează structura documentelor de cancelarie . Este fiul lui Roman I. doi. acceptă să plătească tribut (primul tribut plătit de Ţ. Radu Praznaglava. Mihail I îi va urma la tron lui Mircea timp de doi ani. 13 . este stabilită forma de organizare administrativă. Se întemeiază a doua episcopie catolică la Baia. Vlad Dracul (1437-1442) vine la tron cu ajutorul lui Sigismund de Luxemburg şi al saşilor şi secuilor.

Acordul dintre Polonia şi Ungaria. între ei.2010 – Despre Moldova Moldova la 1457 Graniţe: V. În 1462 Ştefan încearcă să recupereze Chilia care era acum o garnizoană ungurească şi muntenească şi. e silit să intre în conflict cu Vlad Ţepeş. În câţiva ani a reuşit recuperarea Hotinului şi. reprezenta un mare pericol pentru Moldova. avea o pătură puternică de mari stăpâni de pământuri dintre care unii erau urmaşii cnezilor şi voievozilor dinaintea întemeierii statului.Ţara Românească (spre Pol. Ştefan atacă Chilia. regatul machiar şi Imperiul Otoman. şi are de înfruntat un context intern la fel de ostil (marii boieri). respinge atacul moldovenesc şi pierde domnia. astfel. fiind primul acord de împărţire a unui teritoriu românesc în sfere de influenţă. Moare în 1432 şi este înmormântat la Bistriţa (ctitoria sa). datorită faptului că Alexandru şi-a onorat întotdeauna obligaţiile rezultate din acceptarea suzeranităţii regelui polon şi datorită contradicţiilor polono-maghiare. Teritoriul era împărţit în ţinuturi. E. 14 . încheiat la Lublau la 15 martie 1412. Va acorda privilegii negustorilor lioveni. Ştefan are de înfruntat un context extern ostil. În 1403 depune jurământ regelui Poloniei.Carpaţi. N. compus din cele 3 forţe: regatul polon. la 1456 Moldova acceptă suzeranitatea otomană.R.Nistru. 23. Şi T.04. Acordul nu a fost aplicat. La 4 zile de la victoria lui Vlad Ţepeş împotriva turcilor. S. hotarele nu erau precis plasate) În ceea ce priveşte cadrul politic. marii boieri refugiaţi în Polonia s-au întors acasă. rând pe rând.Polonia.În plan politic urmează exemplul înaintaşilor săi. Primele sale mişcări sunt spre Polonia deşi a venit la tron ca ucenic al lui Iancu şi cu sprijinul lui Vlad Ţepeş care era vasalul Ungariei. acele rude domneşti a căror prezenţă însemna recunoaşterea din partea dinastiei. La 1420 are loc prima confruntare minoră cu turcii. În iunie 1462 are loc campania împotriva lui Mahmed II în Ţara Românească . Vlad este victorios.

R. statutul Ţ. au distrus tot ce s-a putut distruge (oraşe. în schimb. Încercarea de a lua Chilia eşuează dar câştigă o rană la picior pe care o va purta până la moarte. mănăstiri). astfel încât războiul era inevitabil. regele Poloniei. soţia sa a murit. Acest lucru l-a nemulţumit pe regele Ungariei. În primăvara anului 1473 el este intitulat împărat la mănăstirea de la Humor. lupta a avut loc la Baia (oraş important locuit de saşi. Peste 2 ani a recuperat Chilia astfel încât Moldova era refăcută în frontierele ţării lui Alexandru cel Bun. în drum spre Suceava. domnitor în Ţara Românească era Radu cel Frumos). în timp ce Ştefan era cu oastea pe drum. încă din vremea lui Mircea. Există o oarecare ostilitate între vest şi sud iar din anii 1470 încep conflictele cu Ţara Românească. În toamna anului 1472 se recăsătoreşte cu o prinţesă bizantină. 15 . Victoria de la Baia i-a adus faimă. Domnul Ţ. la vremea aceea Kievul aparţinea Lituaniei. implicit în interesele Imperiului Otoman. români. Secuii se răscoală împotriva ungurilor. era supus total sultanului. Maria Asima Paleologhina. După bătălie fiecare suveran a pedepsit pe cei care nu au fost credincioşi ori nu asu arătat supunere.R. bătălia a fost câştigată de Ştefan (a fost o bătălie de noapte). era o vară a regelui Lituaniei. încrederea întregii ţări şi respectul măcar din partea regelui Poloniei. În 1463 se căsătoreşte cu Evdochia de Kiev (nu era rusoaică şi nici ucraineancă. unguri. nu este deloc interesat de cruciada antiotomană. lupta de la Baia. aici se afla şi sediul unei episcopii cartolice).Vlad este întemniţat la Buda pentru 14 ani. o rudă a marilor cnezi din Rusia). Matei corvin a fost rănit. Matei corvin (în acest timp. Acest război cu Imperiul Otoman este cunoscut ca fiind „Războiul de 13 de ani” (1473-1486). oştile au intrat în Moldova şi. răscoală în care Ştefan i-a ajutat. sate. Declanţat în noiembrie 1473 când steagurile sunt înşiruite pe Milcov iar la 8 noiembrie Ştefan trece în Ţara Românească. era altul în cadrul Imperiului Otoman. expediţie la care regele a participat personal. Regele Ungariei pune la cale expediţia în Moldova în toamna anului 1467. la început indecisă. Această ostilitate duce la prima mare bătălie pe care o duce Ştefan. Începutul războaielor cu Imperiul Otoman îl pune pe Ştefan într-o altă dilemă – suzeranul său de drept. încrederea întregii ţări era foarte importantă deoarece ceea ce numim „ţara de jos” avea tendinţa de a se desprinde. Ştefan reuşind astfel să cotroleze un mic teritoriu din Marea Neagră.

seceta. oastea a luat ca ajutor pe domnul Ţ. solii lui Ştefan au ajuns până la Papa Sixt al IV-lea. Dintre toate ajutoarele. p mare oaste terestră şi navală s-a îndreptat spre Moldova.R. n-a avut ajutor efectiv de încredere. acesta este numai un episiod din eforturile lui Ştefan de a aduce Muntenia în tabăra lui. iar sultanul se retrage. Ştefan a dispărut pentrun un timp. Scaun. s-a dat marea luptă de la Vaslui (10 ianuarie 1475) iat pentru prima dată turcii au suferit o înfrângere. Ştefan a primit doar un detaşament al regelui Ungariei şi nişte trupe polone. domnul Moldovei întră în legătură cu toţi principii interesaţi de cruciade şi. În 1484. Victoria de la Vaslui a avut darul de a-l stârni pe sultan. de peste tot i s-a promis ajutor dar atunci când. în 1476 are loc o expediţie sultanală. perioadă în care a năvălit ciuma. urmează Baiazid II după o perioadă grea de lupte pentru tron. Marias (Voivhiţa). în prima linie.R. Între timp.R. foametea. Ştefan a comunicat întregii Europe victoria. Chilia şi Hotinul.regele Ungariei este recunoscut de principii Europei ca un căpitan al cruciadei. oştile otomane erau în ţară. Această diferenţă de orientare între cei doi regi va determina apropierea lui Ştefan de Matei Corvin. iniţiatorul unui prooiect de cruciadă.R. o oaste uriaşă a pornit spre moldova pe uscat iar un număr mare de vase pe apă. la începutul anului 1475. fiul născut din această căsătorie a fost Bogdan vodă (posibilitatea de a înscăuna pe tronul Ţ. În 1477 trimite o solie la Veneţia cerând ajutor şi promiţând eliberarea Peninsulei Crimeea. Mehmed II spusese încă din 1462 că atâta vreme cât ungurii controlează Belgradul iar Moldova.. au blocat gurile Dunării şi malurile Nistrului iar Chilia şi Cetatea Albă au căzut – cea mai grea lovitură 16 . treburile nu sunt încheiate. Astfel. fiica lui Radu cel Frumos. aliat cu turcii la Râmnic. pe fiul său fiindcă prin mama sa aceasta avea drept la tron). În 1481 intră în Ţ. Sultanul moare în 1481. chemând la luptă comună. Înfruntarea decisivă a fost pe râul Alb din ţinutul Neamţului. se recăsătoreşte cu o prinţesă munteană. loc numit mai târziu Războieni (26 iulie 1476). un război sfânt. Veneţia şi Sf. şi bate oastea domnului Ţ. În vara anului 1475 a renunţat la sezeranitatea polonă şi a acceptat-o pe cea ungară sub forma unui tratat de alianţă cu regele Mathias (Matei Corvin).

are loc acum un război economic cu negustorii polonezi care făceau comerţ la Cetatea Albă.R. atenţia domnului nu mai este îndrumată către Ţ. moare în iulie 1504. 2010 – Despre Ţara Românească 17 . lucru pe care nu îl mai făcuse decât în scris). Ştefan a rupt încă o dată legământul de vasalitate. pe care i-a apropiat de el. a venit în Moldova sub pretextul că merge la Cetatea Albă să o elibereze de turci. ca suzeran. moment în care se declanşează bătălia de la Şcheia. Această perioadă care urmează este cea mai prosperă. iar domnul trimite la Poartă un sol care determină reluarea relaţiilor cu Poarta. atenţia i se îndreaptă spre nord (acel pământ pe care încă regele Iagello îl pusese amanet la 1388 . Vladislav Iagello a impus condiţii tratatului impus de Ştefan. pacea s-a încheiat în 1499 în condiţii dictate de Ştefan. în fruntea unei mari oştiri. În 1502 ocupă definitiv Pocuţia. aducând un pretendent. cu acordul Papei (argument: el. 30.Pocuţia). urmarea a fost dezastrul din Codrii Cosminului unde oastea polonă a fost zdrobită (26 octombri 1497). regele Ioan Albert. ţinut locuit de ortodocşi şi nemulţumiţi de stăpânirea polonilor. Acţiunile sale ostile faţă de Polonia au dus la o replică puternică a regatului. turcii au năvălit în timp ce domnul era înafara ţării. Duşmanii sunt alungaţi dar restabilirea relaţiilor cu Poarta este inevitabilă. o anexează Moldovei. pune dregători moldoveni. Pentru că regele Poloniei nu l-a ajutat.primită. În decembrie 1502 un medic elveţian este trimis de dogele Veneţiei să-i trateze rana. nu şi-a îndeplinit datoria faţă de vasalul său). În 1486 se încheia această etapă a războiului cu turcii. în 1497. a reluat alianţa cu Mathias. după ce a fost evident că nu poate pune acolo un domn care să-i fie prieten. în 1486 au venit din nou cu acest pretendent (Petru cel Şchiop). Domnul a avut înţelepciunea să aducă paguba în folosul său – a încercat să recupereze cetăţile cu sabia ( a rupt legătura cu regele Ungariei şi a reluat relaţiile cu Polonia – s-a dus în Polonia şi a depus jurământul de vasalitate personal. l-au pus la loc pe cal (timp în care adversarul său se urcase pe tron). act încheiat la Hârlău în condiţii de egalitate între regele Ungariei şi regele Poloniei. Marea Neagră era un teritoriu turc iar Ştefan îi supune la taxe şi pe turci şi pe poloni. l-au ridicat.03. prilej cu care regele Ungariei i-a dat ca feud 2 cetăţi din Transilvania: Ciceul şi Cetatea de Baltă. Boierul care l-a găsit pe domnul nostru printre morţi s fost Purice.

atât din familia Dăneştilor cât şi din cea a Drăculeştilor (Dăneşti – Paiotă Basarab. Basarab Ţepeluş va fi cel împotriva căruia Ştefan cel Mare va declanşa un atac în 1481 soldat cu victoria domnului moldovean de la Râmnic. acţiunea va determina retragerea peste Dunăre a lui Mehmed. 18 . în 1473 după un atac al lui Ştefan cel Mare). Iancu va conduce rezistenţa împotriva otomanilor.R. Cu toate acestea. După această dată. Începând cu 1456.R. elementul de noutate la el este aşa-numitul „război psihologic”. pentru a sprijini comerţul în Ţ. el va fi obligat să renunţe la tron. După vlad Ţepeş se va realiza o succesiune ameţitoare – au domnit în Ţ. Domnia lungă a lui Vlad Ţepeş este situată în perioada 1456-1462. Vlad va trece Dunărea pentru a ataca oştile otomane. ei puteau să-şi desfacă produsele în târgurile de margine. În urma acestei campanii. a interzis negustorilor saşi şi secui să mai facă negoţ în interiorul ţării. tabăra sultanului cu oşteni îmbrăcaţi în turci. vlad rupe legătura cu Iancu iar acesta va interveni şi îl va decapita în 1447. Domul Ţ.R. Succesiunea va trece după acest eveniment la Dăneşti. din perioada 1456-1462 nu s-a dovedit a fi mai „crud” decât ceilalţi domnitori din celelalte zone.R. În noaptea de 16 spre 17 iunie Vlad atacă. Vlad Ţepeş ajunge pe tronul Valahiei în 1456. Pentru a se răzbuna pe acest fapt.Vlad Dracul vine pe tronul Ţ. El mai fusese domn pentru o perioadă efemeră în 1448. în mod cu totul neaşteptat. Va mai domni o perioadă în 1476. Basarab cel Tânăr! / Drăculeşti – Radu cel Frumos. care va fugi din Ţ.R. Ştefan va ridica 2 biserici. Tot în acelaşi an Iancu va muri de ciumă. În această perioadă are loc o înaintare a turcilor spre centrul Europei. cu ajutorul lui Iancu de Hunedoara şi participă la diverse campanii alături de acesta până la 1444. domn devenind Vladislav al II-lea care domneşte până la 1456. una la Râmnic iar una la Milişăuţ?. În 1456 are loc asediul Belgradului. Vlad Ţepeş. În 1456 oştile otomane vor trece dunărea în frunte cu însuşi Mehmed al II-lea. negustorii transilvăneni vor pune în circulaţie diverse poveşti ce vor determina intervenţia lui Matei Corvin care îl va duce pe Ţepeş la curtea de la Budapesta.

La începutul domniei lui Radu.R. Radu cel Mare. în tinereţe. El va domni în perioada 1512-1521. el va intra în conflict cu boierii craioveşti şi va încerca anihilarea lor. Tot în 1507. la tron vine Mihnea cel Rău care. Craioveştii vor afla de planurile domnitorului şi vor trece la sudul Dunării. la plecare. Craioveştii vor intra iarăşi în conflict cu domnul. buda şi apoi la Sibiu. La sfinţirea bisericii Adormirea 19 .. În secolele XVI. Ei se vor refugia din nou la sud de Dunăre la beiu Mehmed care dă însemnele domniei comisului Neagoe (unele izvoare îl indică ca fiind fiul lui Basarab cel Tânăr). aici el va fi ucis de un nobil sârb. vor muta această instituţie de la Severin la Craiova (pe moşia lor). La intervenţiile Craioveştilor pe lângă turci. Un astfel de patriarh este Nifon.R. Acestui domn i s-a spus „cel Mare” după relaţiile pe care le-a avut cu biserica şi modul în care a reorganizat biserica. Va avea relaţii bune cu Transilvania şi cu Moldova. În calitate de aliat al turcilor el a trebuit să participe în 1521 la asediul Belgradului. dar acesta va fi asasinat de boieri. el trecuse la catolicism. ei vor obţine domnia pentru Vlad cel Tânăr. După moartea lui Radu. Radu cel Mare îl va aduce ca mitropolit pe Maxim Brancovici. Sub el. aducerea de moaşte întregi (Sf. Din ce se ştie până acum. în timpul lui Radu cel Mare. După plecarea lui Nifon. va intra în rândurile marilor sprijinitori ai bisericii în lumea ortodoxă. Acest prelat va face numeroase reforme printre care crearea episcopiilor de la Buzău şi Râmnic. În 1481 Vlad Călugărul este adus la domnie de Ştefan. Pentru Ţ. boierii craioveşti care deţineau de multă vreme bănia Olteniei.După ce duce tratative cu Matei Corvin. pe Vlad Ţepeş. Aceşti boieri vor face gesturi de putere asemănătoare domnului: ctitoria mănăstirii Bistriţa. Însă între Nifon şi Radu va izbucni un conflict care va duce la alungarea patriarhului care. a fost şi la constantinopol.R. Ţ. fiind în relaţii foarte bune cu beiul de Nicopole. Acesta va domni până în 1495 când îi urmează un fiu al său. îl va blestema pe domn. acest domn va aduce la mănăstirea Dealu (ctitoria sa) un tipar la care călugărul Macarie va tipări Liturghierul. danii la locurile sfinte. Acest mitropolit va aplana un conflict apărut în 1507 între Bogdan şi Radu. în 1476 Ştefan îl aduce la tron în Ţ. acum Vlad cel Tânăr. Radu cel Mare va domni până în 1508. Mihnea va lăsa în 1509 tronul fiului său Mircea care va domni până în 1510. Familia domnului Mihnea se va refugia la Sibiu. domnia lui va însemna o perioadă de prosperitate. Grigore).R.XVII au fost numeroşi patriarhi saşi în scaunul patriarhiei de la Constantinopol care au venit în Ţ.

o fiică a lui Petru Rareş. pe care îl va duce în Moldova. vor intra în Moldova şi vor înfrânge oastea trimisă de Bogdan împotriva lor. Bogdan îi cere regelui Poloniei să se căsătorească cu sora acestuia. Pentru a soluţiona problema. problema Pocuţiei şi pacea dintre Moldova şi Polonia va fi realizată. Moldova era în conflict cu polonii din pricina Pocuţiei. probabil de o grupare politică adversă. La întoarcere va cuceri un oraş polon şi îi va lua clopotul.Maicii Domnului de la Curtea de Argeş va participa şi patriarhul de la Constantinopol. Moldova. Mircea Ciobanul este primul domn numit direct de către otomani care îşi cumpără tronul cu bani. 20 . care s-a împotrivit căsătoriei. Bodgan va intra cu trupe în Pocuţia şi va asedia Liovul. Vlad Vintilă. el a impus noi dări şi chiar a torturat şi ucis boieri pentru a le lua banii. însă regele va muri şi tronul va fi luat de fratele său. Radu Paisie. Va sfârşi decapitat împreună cu fiul său. La moartea sa tronul revine fiului său. Domniile sale se caracterizează printr-un şir de aprox. 20 de bătălii. Polonezii vor recuceri Pocuţia. Locul de înhumare al lui Teodosie nu se cunoaşte. Basarab este înmormântat la ctitoria sa de la Curtea de Argeş. El era căsătorit cu Chiajna.R. El reuşeşte. plătea tribut şi. după lupta de la Moneşti. el va picta şi ctitoria lui Neagoe Basarab de la Curtea de Argeş (era căsătorit cu fiica acestuia). Vlad. avea relaţii normale cu imperiul Otoman. dar acesta va muri de tânăr. La vremea în care ajunge pe tron. refugiindu-se la sud de Dunăre. cu toate că a avut o domnie scurtă. După Teodosie urmează la tron o alternanţă între fiii lui Radu cel Mare. Prin mijlocirea Ungariei. După Moise vodă urmează domni precum Vlad Înnecatul. Făcând datorii foarte mari faţă de Poartă. să păstreze autonomia Ţ. Sigismund. Radu Ilie. Teodosie. A domnit prima dată între 1545-1552. A fost înlocuit la tron de către fiul lui Radu de la Afumaţi. Radu de la Afumaţi va domni între 1522-1529 de 9 ori. Moldova după Ştefan cel Mare Ştefan îl impune ca succesor pe Bodgan al III-lea (născut la 6 iunie 1479). în perioada lui Bogdan. pe tot parcursul domniilor. Urmează Moise vodă (1529-1530) care va avea o politică externă mai însemnată. după încheirea unui nou acord în 1512. moldova va primi noi teritorii printre care şi vadul Isaccea?.

Pericolul venea din partea tătarilor care în 1513 vor ataca Moldova şo cetăţile otomane. moldovy va trimite o solie la poloni pentru a realiza o legătură ce avea scopul de a lupta împotriva turcilor. Moldovenii vor fi înfrânţi la Obertyn. Bogdan va începe zidirea noului sediu al Mitropoliei din Suceava pe care însă moartea îl va împiedica să o facă. În 1531. Petru Rareş va cuceri Pocuţia. sprijinit de turci. Cu acest moment se încheie definitic problema Pocuţiei. În 1526. Trimişii lui Petru vor obţine importante victorii în schimbul cărora voievodul Transilvaniei îi va oferi lui Rareş nişte teritorii însă teritoriile vor refuza administraţia moldovenească. va face danii la Muntele Athos. Petru Rareş va intra el însuşi în Polonia. În aceste condiţii Pentru Rareş va tirmite trupe în Transilvania pentru a-l sprijini pe Ioan Z. 21 . Vine la tron Petru Rareş (1527-1538 / 1541-1546). sau Ştefăniţă care era născut în 1506 sau 1508. În perioada lui Petru Rareş. În Moldova şi la mănăstirile din Bg?. În 1527 Ştefăniţă va muri. Bogdan moare pe neaşteptate în 1517. soliman va ajunge la viena. Ştefăniţă îşi încheie minoratul şi se orientează către o politică de alianţă cu turcii. Ştefan cel Tânăr. ceea ce va determina intervenţia lui Petru Rareş. Pentru a obţine Pocuţia. Transilvania va evolua ca voievodat. Chilia şi Cetatea Albă.. va continua ctitoriile începute de Ştefan. De conducerea ţării în această perioadă s-a preocupat Luca Arbore. Când Bogdan moare. Polonoo vor răspunde printr-o acţiune bine organizată. pentru conducerea Transilvaniei va izbucni un conflict între Ferdinand de Habsburg şi Ioan Zapolya. În 1526 Soliman Va înfrânge la Mohacs oastea maghiară şi vor omorî în luptă pe regele Ladislav al IIlea. Petru Rareş semnează un tratat secret cu Moscova care era în război cu polonii. Vor exista mai multe tentative de înlăturare a lui Ştefăniţă. În 1532 polonii vin în Moldova dar sunt înfrânţi la Tărăsăuţi. soliman va cuceri Buda iar Ungaria va fi împărţită între Imperiul Habsburgic şi Imperiul Otoman. vine la tron fiul său nelegitim. va învinge. În 1523. În 1529. învingându-i pe moldoveni. După preluarea tronului de Ştefăniţă. Petru Rareş îl va sprijini pe Ferdinand de Habsburg dar Ioan Z. El îl va omorî pe Luca Arbore şi partizanii politicii filopoloneze. fiind înmormântat la Putna.

În 15741575. Cornea şi redevine domn. se instaurează un control sever. Poarta îl numeşte domn pe Petru Rareş. Iliaş Rareş (1546-1551) şi Ştefan Rareş (1551-1552). Sultanul va lua cetatea ce se va numi apoi raiaua Bender şi teritoriul numit Buceag unde vor fi aşezaţi tătari. În 1538. fiind singurul caz din istoria Moldovei de domn care a trecut la credinţa otomanilor. acesta îl învinge pe Al. Petru Rareş a murit în 1546.04. 27. Ştefan a încercat 22 . în urma căreia sultanul şi marele vizir au înăsprit controlul. Iliaş a crezut că în urma gestului său va primi o funcţie înaltă. Are loc o răscoală a transilvănenilor împotriva lui Aloisia Gritti. În 1540. trimis de turci ca observator. în schimb a devenit paşă de Silistra apoi l-au deportat în Siria. Totuşi el va încerca să ia teritoriile oferite în 1529 de Ioan Zapoly şi Cetatea de Bală şi Cetatea Ciceului.După ce polonii se plâng că moldovenii i-au atacat. cumpărarea tronului de la Poartă). iar la tron au urmat fiii săi. A doua domnie este mult mai liniştită. vor trece de partea răsculaţilor. În primăvara-vara anului 1574 are loc revolta antiotomană a lui Ion vodă cel Viteaz (ultima ridicare a moldovenilor împotriva otomanilor). astfel. Moldova va fi atacată de otomani. începe transformarea uşoară a Moldovei în paşalîc.2010 Istoria politică a Moldovei – de la moartea lui Petru Rareş la Constantin Mavrocordat (a doua jumătate a secolului XVI – jumătatea secolului XVIII) A doua jumătate a secolului XVI a reprezentat o perioadă foarte grea. Boierii moldoveni vor negocia cu sultanul şi îl vor alege domn pe Ştefan Lăcustă (care se va declara nepot al lui Ştefan cel Mare). În 1546 moare şi este îngropat în ctitoria sa de la Probota. poloni şi tătari. cu familia în Transilvania. Iliaş s-a turcit. Rareş va fugi. o dată cu urcarea la tron a lui Ieremia Movilă. Petru Rareş se va orienta spre o alianţă cu Ferdinand de Habsburg. Aceşti fii au încălcat legatul şi memoria tatălui lor. În Moldova s-a accentuat dominaţia otomană (crelterea tributului. Modalitatea de alegere a domnului a rămas neschimbată (din familia domnitoare se va alege iar sultanul confirmp în schimbul unei sume de bani). Această sfidare a Porţii va determina intervenţia din 1538 a lui Soliman Magnificul. În 1541. la venirea otomanilor. Petru Rareş va încheia la 1538 la Hotin un tratat cu polonii şi îi va învinge pe tătari. Trimişii lui Petru Rareş ca apărători ai lui Aloisia Gritti. Ştefan Lăcustă va fi asasinat de boieri şi va fi făcut domnAlexandru Cornea.

a ucis mulţi boieri ceea ce a provocat. Printre ctitoriile sale se numără mănăstirea Slatina. Ca boier este numit Petru stolnicul. A pribegit în Polonia unde a pregătit o armată şi a aşteptat găsirea unui moment favorabil pentru a interveni în ţară. El este un grec din insulele din Marea Egee care şi-a format o carieră de mercenar în vestul Europei.să şteargă memoria rece a fratelui său. Această politică. Ioan vodă cel Viteaz (1572-1574) 23 . a dus la adăpostirea în Polonia a lui Despot vodă care îl detronează pe Alexandru Lăpuşneanul în bătălia de la Verbia din noiembrie 1561 (posibilă pe fondul nemulţumirii boierilor). A fost ales domn în septembrie 1552 la Hârlău. ce nu s-a soldat cu recuperarea cetăţilor. Acesta nu a avut o politică externă importantă. pe 1 septembrie 1552. Capitala a fost mutată de la Suceava la Iaşi. a prigonit. a refăcut biserica episcopală de la Rădăuţi. A fost un important ctitor al muntelui Athos. În 1563 moare în urma unui complot în frunte cu Ştefan Tomşa. S-a preocupat de viaţa ortodoxă de la Liov (biserica Sf. cât a putut. A lăsat tronul lui Bodgan Lăpuşneanu (1568-1572). În urma acestui complot vine la domnie Alexandru vodă Lăpuşneanul (1552-1561 /15641568). în porima parte. dorinţă regăsită şi la Imperiul Otoman. Pahomie. Despot vodă a domnit între 1561 şi 1563. Alexandru Lăpuşneanul a cumpărat tronul de la sultan. protestanţi. Când a venit în Moldova i s-a schimbat numele fiindcă numele iniţial trimitea la Petru Rareş. Paraschiva). se caracterizează prin relaţii bune cu Polonia (tratate suzeranovasalice. nu se depune omagiul). apoi în Rusia. Domnia. A chemat boierii la curtea domnească de la suceava pentru a-i decapita. ctitorită de Alexandru cel Bun. Şi-a spus Despot pentru că a vrut să arate că are drept de tron datorită înrudirii cu Ruxandra (presupusă înrudire). Spre 1559-1560 se depărtează de Polonia şi a se apropie de Imperiul Otoman pentru a recupera cetăţile din Transilvania ale lui Ştefan cel Mare şi Petru Rareş. a refăcut mănăstirea Bistriţa. Tot acum a avut loc dublarea vorniciei: cea a Ţării de Jos (capitala la Bârlad) şi cea a Ţării de Sus (capitala la Dorohoi). S-a opus lui Iliaş şi Ştefan. După 1572 s-au refugiat în Polonia. a avut relaţii cu Polonia. toate celelalte religii din Moldova. declanşarea unui complot.armeni. Pentru cea de a doua domnie a sa. Perioada acestei domnii a fost condusă mai ales de doamna Ruxandra.

În iunie 1574. În primăvara anului 1574 a încercat să diminueze supremaţia Imperiului Otoman. la Roşcani. urmaş al lui Vlad Ţepeş. a ajuns apoi în Imperiul Otoman. a luptat alături de cazaci (cel mai important corp militar care-l avea estul Europei) dar. Datoriile faţă de Poartă au fost foarte mari. s-a aliat cu Sigismund Bathorz şi cu Mihai Viteazul împotriva Imperiului Otoman declanşând campanii împotriva turcilor de la Dunăre. a primit confirmare de la Poartă pentru a fi asociat la domnie din 1589.Este fiul lui Ştefăniţă (fiul lui Ştefan cel Mare) dintr-o legătură cu o armneacă. A avut legături cu familia Movilă care va creşte din punct de vedere politic. La sfârşitul domniei.Nicoară Potcoavă. Este primul care pune ordine în visterie (catastife/ registre de venituri şi cheltuieli). încercând eliberarea cetăţilor Cetatea Albă. în aprilie-mai 1595. A ctitorit mănpstirea Dragomirna împreună cu Anastasie Crinca şi Miron Barnovschi. va strânge avere. fapt pentru care a ucis un episcop în smoală. A pribegit la Moscova. Ştefan. Petru vodă Şchiopul (1574-1591) Este domn din dinastia Ţ. a încercat o negociere cu turcii dar a fost ucis iar turcii au ordonat tătarilor „pradă liberă”. Creţul). S-a retras de pe tron în 1591 în faţa pretenţiilor Poartei (creşterea tributului). Ştefan Răzvan Negustor 24 . Tighina şi Chilia..R. O ctitorie de a sa este mănpstirea Galata. Ctitoria sa este Aroneanu. *Luca Stroici A fost mare logofăt al lui Petru vodă Şchiopul. care avea doar 6 ani.R. ajungând în graţiile Porţii. A avut o domnie cu intermitenţe (pretendenţi veniţi din partea cazacilor. pe un apropiat al Poartei. Primul dintre români care scrie cu caractere latine la cererea unui nobil polon (rugăciunea „Tatăl nostru”). fiul său. A fost exilat în nord-estul Italiei. bătălia de la Jilişte pe care a câştigat-o şi a reuşit să înlăture din Ţ. a Basarabilor. Alexandru Potcoavă. datorită trădării unui boier. Oştenii lui Sigismund l-au arestat şi l-au luat în Transilvania unde l-au otrăvit. Aron Tiranul (1591-1595) A domnit cu pauze. A cumpărat domnia. A vrut să răzbune prigoana împotriva armenilor a lui Ştefan Rareş. el a fost învins de turci.

funcţionar al Poartei. Miron Barnovschi Movilă (1626-1629 / aprilie. În mai 1600 în Moldova a intrat. Simion Movilă (1606-1607) Constantin Movilă După conflictele dintre soţiile lui Ieremia şi Simion Movilp dintre 1607-1611 ajunge la tron cu ajutorul Porţii. A venit pentru a pune ordine în Moldova. În 1620 s-a răsculat împotriva Porţii împreună cu polonii. S-a bucurat de sprijinul regelui polon şi al cancelarului Ion Zamoiski care l-a adus în Moldova pe tron.1615 / 1621-1623) A luat domnia de la constantin Movilă. dinspre Transilvania. Ctitoria sa este mănpstirea Solca. A fost ridicat de Bathory în scaunul Moldovei. desprinzând Moldova din frontul antiotoman. A comandat armata sub Aron Tiranul. A murit la 30 iunie 1606.iunie 1633) 25 . fiica lui Petru Rareş. punându-l pe tron pe Simion Movilă. Ieremia Movilă (septembrie 1595 – 1606) Este fiul logofătului Ion Movilă şi al Mariei.A intrat în conflict cu Mihai Viteazul. înlăturându-l pe fiul lui Mihai Viteazu (Mihai Viteazu era domn în Transilvania). până atunci. În decembrie 1595 vine să-şi ia tronul de la Ieremia Movilă dar a fost ucis la Areni. Turcii îi voi da bani în două rânduri pentru s lupta împotriva lui Mihai Viteazul. În bătălia de la cornul lui Sas din primăvara anului 1612 Ştefan Tomşa a învins iar o mare parte din boierimea de partea Movileştilor a fost ucisă. Gaşpar Graţiani (1619-1620) A fost croat. Ştefan Tomşa (1611. fiind. În septembrie 1600 Ieremia s-a întors cu oastea polono-moldovenească şi a mers în Ţ. Mihai Viteazu iar din mai 1600 până în septembrie 1600 domn al Moldovei a fost Mihai Viteazu.R.

de aceea. Bizantin. ctitorie a lui Petru Rareş probabil). A fost pentru Miron Costin modelul de domn drept şi bun pentru că a colaborat excelent cu boierimea. Are un număr mare de ctitorii. Miron Costin spune că a avut o fire împărătească mai mult decât domnească. păcălit de Vasile Lupu. Această schimbare de nume l-a determinat pe Nicolae Iorga să spună că este unul din domnii Moldovei care a încercat să refacă ceva din împărăţia uitată a Imp. Numele lui Vasile Lupu de boier era Lupu Coci (de la Constantin. 1637. Treime. În iunie 1633 a fost chemat la Istanbul. Biserica Sf. Această domnie a început în 1634 sub auspiciile unei bune relaţii cu Poarta.aprilie 1653) . Politica externă: alianţă bună cu Imp. printre care: biserica Barnovschi. Vasile Lupu era de origine greacă ( Vasile vodă Albănaşul – era albanez). Dragomirna (fortificaţia).A încercat să reorganizeze viaţa ecleziastică din Moldova (reguli de funcţionare a mănăstirilor). Otoman. în 1641 Vasile Lupu a negociat între ţarul rus şi sultanul Otoman condiţiile păcii pentru cetatea Azovului.2010 Istoria politică a Moldovei Radu voda mihnea 1616-1619 1623-1626 mutarea domnilor dintr-o tara în alta (tradiţie) Nu a lăsat în mold multe ctitorii în schimb a refăcut curţile domneşti de la Hârlău (Biserica Sf. între 1634-1644 Vasile Lupu a încercat permanent să ocupe şi tronul Ţării Româneşti. când Poarta a avut nevoie de un negociator. 1639) dar de fiecare dată a fost înfrânt de Matei Basarab. Gheorghe . A constituit modelul politic al lui Vasile Lupu (aprilie 1634. în 1639 se 26 . 04. biserica Toporăuţi. A murit la Hârlău însă rudele l-au înmormântat la bucureşti la biserica Sf. un dimunitiv în albaneză) iar în momentul în care a luat domnia şi-a schimbat numele în Vasile vodă. mănăstirea Bârnova (terminată de Istrate Dabija). Dumitru. a intrat cu armată în câteva rânduri (1635. raporturile încordate cu Matei Basarab. şi ucis. ctitorie a lui Ştefan cel Mare.05.

cel dintâi logofăt al lui Vasile Lupu. aceată pace a făcut ca relaţiile dintre cei doi stăpânitori să fie normale (negociatori – Moldova. I-a venit ideea să îşi căsătorească fiul. cel mai important cărturar al Ţ. Ot. Frumos a avut loc o luptă iar acesta a fost silit să se refugieze în teritoriul cazacilor şi a venit la tron Gheorghe Ştefan. Timuş.R. iar timuş cu Vasile Lupu atacă Ţ. au prădat şi Putna şi Trei Ierarhi. pradă ce s-a întâmplat vara.mitropolitul Varlaam.). această alianţă a făcut ca principele Transv să încerce spargerea alianţei prin înlăturarea lui Vasile Lupu.). Vasile Lupu s-a opus în continuare dar pe 1 septembrie 1652 Timuş s-a căsătorit cu Ruxandra . Maria. Ştefan fuge în Ţ.părea că dorinţa lui Vasdile Lupu va fi realizabilă. noua stăpânire a lui Gheorghe Ştefan a durat doar două săpt. făcându-şi şi un sigiliu însă campania a eşuat. Ruxandra. deoarece Timuş l-a înlăturat. această căsătorie a adus în Moldova în 1650 una dintre prăzile cazacilor şi tătarilor. au prădat toată partea de nord a Moldovei. a reuşit să trimită. Ţ. venirea dinspre Ardeal a trupelor – . Vasile Lupu moare în 1660 27 . Vasile Lupu şi-a păstrat tronul în Moldova 1644-1645 între cele două ţări s-a încheiat o pace în care cei doi stăpânitori îşi promiteau că nu se vor mai ataca unu pe celălalt. Matei Basarab a ridicat mănăstirea Soveja. turcii s-au dat de partea învingătorilor iar prin mari eforturi financiare. pacea a fost semnată la nunta fiicei lui Vasile Lupu. în august. cu fiul unui magnat lituanian (această alianţă arată şi răcirea relaţiilor cu Imp. La încuputul anilor 1650 Vasile Lupu s-a confruntat cu un mare pericol dinspre răsărit – răscoala cazacilor conduşi de Bogdan Hmelniţki. la tron pe fiul lui Vasile Lupu. această răscoala a fost declanşată în 1648 şi se îndrepta spre Polonia. lui Bogdan H. Vasile Lupu a sperat ca Poarta să îl ajute să îşi recapete tronul însă a fost întemniţat la Constantinopol. dar în drum pe Târgovişte erau aşteptaţi de Matei Basarab care i-a înfrânt la data de 20 mai 1653. (semn al alianţei) însă Vasile Lupu s-a opus ceea ce a făcut ca toată politica să intre într-un proces de schimbare. ideea ce îl frământa pe Gheorghe Racozki II era coroana Poloniei şi astfel s-a aliat cu Matei Basarab împotriva lui Vasile Lupu dar era nevoie şi de un complot din interior Gheorghe Ştefan. această mişcare din interior. în 1659. odata declanşată. numită şi Dobromira (bună pace) lângă Focşani. Vasile lupu a fugit spre Moldova iar în apropiere de Tg. – Udrişte Năsturel.R. cu cea de a doua fiică a lui Vasile Lupu. în urma înţelegerii parafată cu Matei Basarab – Vadsile Lupu a ridicat biserica Stelea din Târgovişte.R.R.

instalată la mănăstirea Trei Ierarhi. a ajutat Muntele Athos. în ambele ţări. cunoscători în politica externă şi buni cărturari”. gh. patriarh la Ierusalim. prima carte tipărită Cazania lui Varlaam în 1643. supus regelui suedez. s-a implicat în alegerea patriarhului dar nu numai la Constantinopol dar şi la Ierusalim. română. începe perioada prefanariotă. După 1658. Miron Costin – „nasc şi în Moldova oameni. o biserică la Orhei. a murit în 1657. a primit drept de găzduire la Stetin deoarece în timpul războiului polono-suedez el a rămas aproape de regele suedez. Şapte taine ale Bisericii . Golia. Tot de această domnie se leagă şi un episod trist . traducă de logofătul Eustratie. mănăstirea Caşin. în lb. alte cărţi: Pravila lui Vasile Lupu din 1646. Această domnie a fost sfârşitul unei perioade istorice care a început în vremea lui Petru Rareş. Răspunsul împotriva catehismului calvinesc. Mitropolitul Varlaam – din 1632 a fost numit mitropolit iar în 1653 s-a călugărit la Secu. s-a preocupat şi de românii din Transilvania.Cultură: Prima tipografie. Şetfan a clădit o biserică asemănătoare Goliei. Ctitorii: Trei Ierarhi.Paisie. Ca urmă palpabilă. două în Galaţi . din Polonia. A fost un protector al întregii ortodoxii. Se caracterizează printr-o viaţă economică prosperă şi linişte. 28 .a ales să plece în exil în Ungaria şi a sfârşit într-un oraş. primul cod de legi al moldovei. Anastasie şi Chiril. Stetin. Sf. s-a implicst în administrarea Patriarhiei din Constantinopol (a numit un consiliu de laici şi clerici care administrau cheltuielile). a adus-o din spaţiul polon şi cel rus. în apropierea oraşului Oneşti. dintre care Precista sau Maica Domnului Gheorghe Ştefan iulie 1653 – aprilie 1658 Această domnie a rezistat cu sprijinul principelui Transv şi cu cel al lui Matei Basarab.

După Gh. 1668-1672. fiica vitregă a lui Istratie Dabija. începută de Barnovschi. venit în Moldova în vremea lui Vasile Lupu. Pentru a păstra individualitatea politică C-tin Cantemir a încheiat în 1690 un tratat cu Imp. drept pedeapsă. Constantin Cantemir (1685-1693). A participat în 1663-1664. Otoman.Pentru prima dată au fost trimişi domni în mold şi Ţ. a ajuns mare vornic. Pe malulNiprului a făcut un mic orăşel. S-a confruntat cu politica de cucerie a regelui Poloniei.1661). Duca a fost numit hatman al Ucrainei (Ucraina de sud. fiul lui Vasile Lupu (1659. Ioan Sobieski. ) – grec. A terminat mănăstirea Bârnova. apoi s-a ridicat spre dregătorii. În 1659 şi 1660 a fost o secetă şi astfel a fost numit Papură Vodă. Întorcându-se de la asediul Vienei în Moldova. oastea polonă l-a luat prizonier şi a murit după un an în Polonia. A fost boier în Moldova lui Vasile Lupu.R. 1673-1678 în Ţ. Gheorghe Duca (1665-1666. În 1683 turcii au fost învinşi sub zidurile Vienei unde se afla si Gh. A murit în scaun. 1678-1683 în Mold. Acel tratat prevedea şi clauze politice antiotomane dar care nu au fost puse în practică. spaţiul nistre Nipru şi Nistru. Duca cu oastea moldovenească şi Şerban Cantacuzino cu oastea muntenească. în campanii împotriva Imp. Duca a fost Vasile Lupu. a făcut la început carieră ca negustor. tatăl lui Dimitrie Cantemir şi al lui Antioh Cantemir. lupte pentru cetatea Ujvarului. primul domn impus a fost Gheorghe Ghica (1658-1659). domn în Ţ. Habsburgic. la tronul Moldovei vine un boier de ţară. o mică stăpânire. Ctitorie – mănăstirea Mera sau Mira în zona Focşanilor. Istratie Dabija (1661-1665). fiind căsătorit cu Anastasia. Mihnea III fusese funcţionar otoman şi a fost trimis. ostilităţile se încheie în 1683. a fost trimis la constantinopol de Gheorghe Ştefan.. fără întrebarea ţării. A fost oştean o viaţă 29 . alături de turci. a continuat politica tatălui său aducându-i din nou în dregătorii pe cei care au fost aproape tatălui său şi a continuat să definitiveze ceea ce a început să clădească în Iaşi tatăl său.R. După acesta. Modelul domnesc al lui Gh. realizate în Ungaria. Pentru Moldova. Habsburgic. În 1665 a venit la tron fiindcă era ginerele lui Istratie Dabija. Între 1681-1683 Gh. ambii domni în Moldova. A murit de ciumă.R. Ghica urmează la tron Ştefăniţă vodă. teritoriu numit astăzi Transnistria) de către Imp.

05. În decembrie 1690. Duca alături de un boier de ţară. condiţia era să nu plătească tribut. Mihai Racoviţă (1703-1705). Era fiul marelui dragoman Alexandru Mavrocordat (tălmăcitor oficial. mai exact în partea de sud a Poloniei găsind adăpost şi ocrotire la Ioan Laski. Despot vodă este un aventurier de origine greacă născut în jurul anului 1520 în insula Samos. La tronul Moldovei a ajuns atât fiul lui C-tin Cantemir. datorită faptului că unii boieri lau pârât pe Miron Costin complotează împotriva sa. ajungând prieten cu Phillip Melahton. În jurul anului 1560 a venit în spaţiul răsăritean al Europei. Nu a putut scăpa de prezenţa garnizoanelor ruseşti din cetăţile moldoveneşti. Dimitrie Cantemir (noiembrie 1710.întreagă atât în Moldova cât şi în Polonia. cât şi fiul lui Gh. Sunt precizate graniţele ţării.2010 Învăţământul în Moldova de la mij sec. A venit din nou la tron Nicolae Mavrocordat. Un alt domn important este Nicolae Mavrocordat ajuns pentru prima dată la tron în 1709-1710. A căutat să creeze din nou un domeniu al domniei. Otoman chiar mai fidel decât Nicolae Mavrocordat. Antioh Cantemir. A murit în 1723. A intrat pentru o vreme în serviviul împăratului romano-german.R. 05. S-a aliat cu imperiul rus condus de Petru cel Mare sau Petru I. domnia să rămână în familia Cantemir sau cuiva apropiat familie. apoi în Franţa unde se pare că urmat o vreme cursurile Facultăţii de Medicină de la Montpellier. În aprilie 1711 s-a semnat tratatul de la Luţc între Dimitrie Cantemir şi Petru I . A părut pentru Imp. fiind luat din Ţ. Acest lucru a făcut posibil ca în momentul potrivit să găsească sprijin pentru 30 . protestant. şi astfel se instituie în Moldova regimul fanariot.iunie 1711). XVI la înc sec. S-a considerat urmaşul lui Hercule. Ajungând în preajma lui Melahton? a fost atras de ideile reformei – învăţământul în limbile vernaculare. a încercat prin acest tratat să crească prerogativele domneşti. Din Samos el a plecat în Italia. a poruncit să fie ucis Miron Costin. apoi în Germania. cel care a negociat din partea porţii tratatul din 1699 de la Karlovitz. XVIII Prima şcoală publică din Moldova a fost înfiinţată în primăvara anului 1563 de Despot vodă. motiv pentru care i-au oferit lui Nicolae Mavrocordat tronul în Moldova).

Această atitudine de convertire a generat în Moldova şi reacţii de respingere de aceea Lăpuşneanu a realizat o adevărată prigoană împotriva protestanţilor. Diaconul sârb Dimitrie a predat latină şi probabil şi slavonă. ginerele lui Malehton. autor mai târziu a unei vieţi a lui Despot vodă şi a unui cicluu de elegii în care se găsesc informaţii despre Moldova şi Despot vodă). A venit prin 1560 în Moldova dându-se drept rudă a soţiei lui Alexandru Lăpuşneanu. În vremea domniei lui Alexandru Lăpuşneanu sunt date că prin Moldova a trecut un alt propagator al ideilor reformei care va ajunge în anturajul lui Despot vodă. Şcoala de la Cotnari. un diacon sârb Dimitrie convertit la reformă şi avea aceiaşi misiune (să traducă cărţile sfinte protestante în limba română). În acest context în toamna anului 1561 Despot vodă ajunge pe tron fiind un prim domn de confesiune protestantă. Despot vodă o dorea adresată majorităţii copiilor urmând să primească bursă cuprinzând bani pentru hrană. În noiembrie 1561 a intrat cu oastea polonă în Moldova şi a luat tronul Moldovei. o comunitate de maghiari şi germani. HermodorusLestarhos? pentru a preda limba greacă elevilor de la Cotnari. Prima idee a lui Despot a fost să întemeieze această şcoDală la Hârlău fiindcă era o populaţie catolică convertită formată din germani şi maghiari.a veni cu oastea în Moldova. A adresat o invitaţie unuia dintre faimoşii matematicieni poloni Raeticus. (Exista de asemena un învăţământ la mănăstire adresat călugărilor care asigurau cărturarii vremii. Aici a uneltit printre boieri să găsească modalităţile pentru a-l răsturna de pe tron însă Lapuşneanu a prins de veste iar Desspot a fost silit să plece în Polonia. germană sau română ci în limba latină pentru că vroia astfel să menţină un standard relativ ridicat al acestei şcoli (Johan Sommer . A vrut să îl aducă în Moldova ca profesor pe Gaspar Peucer. unui fost profesor de-al său din vremea în care a stat în Grecia.) 31 . Prima tentativă de traducere a unor cărţi (cărţi de cult) în limba română a avut loc la 1532.unu dintre cărturarii însemnaţi ai acelei vremi. Una dintre direcţiile politice ale lui Despot vodă a fost îănfiinţarea unei şcoli şi a ales oraşul Cotnari ca loc de înfiinţare pentru că acolo era o comunitate de catolici convertită la protestantism. şcoala se făcea la cancelaria domnească. pentru îmbrăcăminte şi să fie cazaţi la Cotnari. Despot vodă s-a îngrijit să aducă profesori de calitate dn lumea protestantă dar care urmau să predea nu în maghiară. Pentru trebuinţele statului. Între aprilie 1563 şi toamna anului 1563 a funcţionat aşa-numitul Colegiu de la Cotnari. Domnia sa a adus în spaţiul românesc ideile protestante (mai ales înfiinţarea de şcoli şi predarea în limbile populare).

Acest moment a continuat astfel încât profesorii greci vor lua încetul cu încetul locul profesorilo de la Kiev. A mai dat venitul băii publice. Ierusalim si. Gheorghe Movilă. A funcţionat de la 1640 până la 1649-1650. Vasile Lupu a dat şcolii venitul a trei sate. Simion Movilă). Un rol foarte important în crearea şcolilor din Moldova şi Ţara Românească l-a avut Vasile Lupu. văzând dorinţa lui Vasile Lupu şi a mitropolitului Varlaam.. Petru Movilă a înfiinaţat un colegiu la Kiev care s-a dezvoltat şi a devenit academie. reprezentanţilor episcopiilor de constantinopol. însă nu era o şcoală pentru călugări. fără influenţe protestante sau catolice) a găsit la Iaşi o bună primire. Meletie Sirigul (mare învăţat al lumii ortodoxe din prima jumătate a secolului XVII care a călătorit în tot spaţiul ortodox purtând cu el cărţi ce cuprindeau ortodoxia pură. a fost permisibil. În 1640. a ajutat la înfiinţarea şcolii. a fost înfiinţat un colegiu având ca limbi de predare latina. Aceste trei sate erau formate din populaţie catolică.. În 1644 Vasile Lupu a ridicat un local special pentru şcoală situat în spatele mănăstirii. 32 .. Şcoala pregătea specialişti în teologie pentru a putea apăra religia ortodoxă din interior. care s-au simţit lezaţi. pe lângă mănăstirea Trei Ierarhi. Petru Movilă (fiul domnitorului moldovean. Tot la Cotnari a pus bazele unei biblioteci (în toamna anului 1563 biblioteca şi şcoala au fost arse). Spre sfârşitul sec XVI în Moldova şi-au făcut apariţia iuezuiţii (înfiinţarea de şcoli în toată Europa pentru a face misiune catolică în aceste teritorii). Se poate să se fi desfiinţat odată cu distrugerea Trei Ierarhilor din 1650. În 1642 s-a înfruntat latura kieveană de limbă latină cu cea ortodoxă. Directorul acestui colegiu şi egumenul mănăstirii a fost un fost rector colegiului de la Kiev. Aceştia au gpsit în moldova un teren mai bun la curtea lui Petru Şchiopul care a acceptat ca aceştia sp intre în Moldova iar la Cotnari a început să funcţioneze o şcoală pentru a-i reconverti pe protestanţi la catolicism. la Iaşi. Acest centru de cultură de la Kiev a fost un focar de difuziune culturală. inspirându-se atât din şcoala iezuită cât şi din cea de frăţie.Şcoala a fost proiectată drept un colegiu urmând a se preda un grup de discipline potrivit regulilor şcolare moştenite din Evul Mediu (trivium şi quadrivium). pe uliţa ciubotărească. Petru Movilă. slavona şi româna. Mitropolitul ortodox al acelei vremi. Au venit profesorii de la Kiev care au creat o ostilitate din partea călugărilor greci. Sofronie Pociaski.. A apărut la Iaşi datorită strădaniilor mitropolitului Kievului.

a tipografiei. afirmă că a fost înfiinţată în 1707 în timpul lui Antioh Cantemir iar Ştefan Bârsăneascu consideră că s-a înfiinţat în 1714 în vremea lui C-tin Mavrocordat. Iacov Putneanul – s-a îngrijit de înfiinţarea unei 33 . Ariadna . şi îi acuza pe preoţii greci. un rol important l-au avut mitropoliţii ortodocşi ai Moldovei (Nichifor de Sidis – singurul mitropolit grec al Moldovei . a găsit un document din aprilie 1656 prin care Gh. Activitatea lui Gh. cam la 1641. Marco Bandini. Această academie avea ca limbă de predare limba greacă. 1747). Ştirile istoriografice : mărturia străinilor care au trecut prin Iaşi în acea vreme (Paul de Alep. prin scutirea de impozite. domnul de atunci al Moldovei. Academia domnească de la Iaşi a fost înfiinţată în primele decenii ale secolului al XVIII-lea. Şcoala a avut momente în care a funcţionat şi momente în care a stagnat mai ales din cauza războaielor ruso-autro-turce. Pe lângă domni. arăta că atâta vreme cât în şcoala lui Vasile Lupu au predat profesori de la Kiev societatea moldovenească a avut de câştigat.. Ştefan. 1740-1750. Prin al doilea hrisov a hotărât ca întreţinerea să cadă în seama preoţilor care. După 1650 şcoala de la Trei Ierarhi se pare că funcţionat între 1656-1658. de aceea nu avem date despre funcţionarea unei şcoli publice până la sfârşitul secolului al XVII-lea. ca în fiecare ţinut să fie câte un dascăl care să se îngrijească de copii. mănăstirea Trei Ierarhi a fost închinată muntelui Athos ceea ce presupunea ca o parte din averea acesteia să meargă la muntele Athos. Asachi de la începutul secolului XIX. patriarhul Macarie al Antiohiei. Ştefan de pe tron şi venirea tătarilor şcoala a intrat în uitare. Plecarea lui Gh. Un rol important în dezvoltarea academiei domneşti l-a avut Grigore II Ghica care a dat două acte importante pentru dezvoltarea şcolii (1728. să dea o parte din bani pentru şcoli..La puţină vreme după înfiinţaresa bisericii. moment în care egumenul trebuia să fie de la muntele Athos iar toţi cei de la Kiev au fost încet înlăturaţi. Prin oprimul act – finanţarea şcolii va fi asigurată prin contribuţia dregătorilor statului dar acest sistem nu a funcţionat. a ţcolii. Odată cu închinarea Trei Ierarhi a devenit metoc al muntelui Athos. Domnii s-au îngrjit ca în fiecare episcopie din moldova să funcţioneze câte o şcoală. în timp ce era domnitor Gheorghe Ştefan. slavona şi româna.

această neînţelegere dintre domnie şi boierime s-a făcut pe fondul neînţelegerii succesiunii la domnie. Totuşi. A refăcut o veche ctitorie. Gavriil Callimachi – fratele domnului în scaun. Principala ctitorie din Bucureşti a lui Mircea Ciobanul este biserica Curţii Vechi din Bucureşti. Petru cel Tânăr. La sfârşitul domniei lui Petru cel Tânăr. După Mihnea Turcitul. doamna Chiajna. fiind ginerele lui Petru Rareş. Mircea Ciobanul a procedat la adevărate carnagii în rândul boierilor. tatăl lui Petru Cercel şi al lui Mihai Viteazu (înafara căsătoriei în cazul lui Mihai).2010 Politica Ţării româneşti de la mijlocul secolului al XVI-lea până la Constantin Brâncoveanu Mijlocul sec. din ramura Mihneştilor.şcoli lângă Putna. 18. cât şi celălalt grup care acceptase situaţia înrăutăţirii acestei dominaţii. cei doi domni au ridicat două importante ctitorii: mănăstirea Sf. Ioan Teodor Callimachi). Cei doi domni. un aventurier de factură renascentistă. acolo unde se bănuie că a fost înmormântat Vlad Ţepeş. La tron i-a urmat unul dintre fii săi. care înainte de a ajunge la tron a trecut pe la multe 34 . al XVI-lea este dominat de figura lui Mircea Ciobanul (1545-1554 / 15581559) care a urcat la domnie în 1545. Alexandru Mircea a fost tatăl lui Mihnea Turcitul (1577-1583 / 1585-1591). Tot în Bucureşti. caracterizată prin apariţia instituţiilor urbane şi a unei serii de ctitorii. Treime şi mănăstirea Plumbuita. atât un grup care urmărea diminuarea influenţei otomane. în timpul lui Mihnea Turcitul redeschizându-se tipografia din Bucureşti. căsătorit cu fiica acestuia. şi ei au încercat să contribuie la dezvoltarea societăţii. minor. tată şi fiu. La tron a ajuns Petru Cercel (1583-1585). fiul lui Pătraşcu cel Bun. Principalul adversar al lui Petru cel Tânăr a fost Pătraşcu cel Bun. au acceptat creşterea influenţei otomane în timpul domniei lor înregistrându-se ceamai acută perioadă a dominaţiei otomane. mănăstirea Snagov. Chiajna. la tron a ajuns Alexandru Mircea (1568-1577).05. Domnia sa se caracterizează printr-o accentuare a stăpânirii otomane care a impus creşterea tributului şi mutarea capitalei de la Târgovişte la Bucureşti. În aceiaşi domnie s-au confruntat partidele boiereşti. care în timpul domniei sale a fost tutelat de mama sa. În această vreme constatăm dezvoltarea urbanistică a Bucureştilor.

Ţara Românească şi Transilvania. astfel. S-a preocupat pentru realizarea unităţii bisericeşti. Cu acest prilej s-a şi făcut o biserică la Alba-Iulia drept catedrală mitropolitană. îână atunci oamenii nu puteau să plece după cum vroiau. Deşi a domnit puţin. după domnia sa. Sigiliul a fost folosit în timpul când Mihai Viteazu a fost domn şi în Moldova (mai-septembrie 1600). 35 . românii din Transilvania căpătau posibilitatea afirmării religioase. peşcheşuri. Sfârşitul secolului al XVI-lesa este dominat de înfăptuirile lui Mihai Viteazul. în fruntea acestor realizări aflându-se Biserica domnească din Târgovişte. a avut câteva realizări artistice importante. nici urmaşii lor. situaţia Ţării Româneşti era foarte dificilă (tributul destul de mare. unul dintre consilierii săi. fiul lui Petru Cercel (unitate dinastică). Domnia sa a reglat raporturile cu imperiul Otoman în aşa fel încât. Se pare că Mihai Viteazu ştia până unde trăiau românii şi care era spaţiul pe care el putea să îl controleze (teritoriul Transilvaniei până la Tisa / recuperera de la otomani a sudului Moldovei. acolo unde i-a prins după campania lui Sinan Paşa. cumpărarea domniilor. Unirea s-a reflecatat în sigiliul unit al celor trei ţări. Nicolae Pătraşcu iar în Moldova pe nepotul său Marcu. a obţinut prin tratatul din 10 mai 1595 recunoaşterea Mitropoliei Ortodoxe a Transilvaniei şi supunerea acesteia către Mitropolia Ţării româneşti. nu mai puteau pleca de acolo nici ei. tributul a scăzut la valoarea de la mijlocul secolului al XVI-lea. În felul acesta. ci trebuiau să plătească aşa-numita „găleată de ieşire”). În ţara românească a fost ales domn fiul său. domnia lui Mihai Viteazu a adus o practică nouă – legarea de glie (toţi ţăranii. punere sub acelaşi control politic). În sfatul domnesc din Moldova şi Ţara Românească. existau câteva funcţii ocupate de acelaşi boier din Ţara Românească. Când a ajuns la tron. Când a realizat unirea. Dionisie Rally Paleologu. Acesta a urcat pe tron în septembrie 1593 şi l-a ţinut până la 9 august 1601. situsţia aceasta relativ bună prelungindu-se până în a doua jumătate a secolului al XVI-lea. Mihai viteazu a numit un nou mitropolit.dintre curţile Europei. şi la nivelul aadministrativ existau persoane care puteau să privească în ansamblu această nouă organizare. Din punct de vedere social. În Moldova. a spaţiului dintre Prut şi Nistru). ca şi în Dieta de la Cluj. În acest fel. Un lucru important este realizarea primei uniri ( restitutio Daciae. cadouri). există date că era conştient de realizarea acestui lucru – păstrarea pentru sine a atribuţiilor de conducător al celor trei ţări şi folosirea sintagmei de restitutio Daciae. Această numire arată că vroia să controleze în stil bizantin întreaga viaţă bisericească din Moldova. ţara a putut să-şi aleagă domnii.

numită astăzi. Mişcarea împotriva preeminenţei grecilor s-a desfăşurat în 1631. mănăstire cunoscută astăzi sub numele de Radu vodă din Bucureşti. Creşterea rolului grecilor a generat reacţia nobilimii de ţară care s-a răsculat împotriva boierilor greci şi a domnului. la mănăstirea Ivir. a făcut rost de bani pentru campaniile sale. prin mama sa. a fost căsătorit cu Ilina din familia boierilor Năsturel. Urmaşul la tron a fost Nicolae Pătraşcu care a domnit puţin. cel mai important cărturar din 36 . în vremea lui Leon tomşa. şi un fiu nelegitim. cobora din familia Craioveştilor iar ărin aceştia se înrudea cu Barabii. Era rudă cu Radu Şerban. nelegitimă. la început de tatăl şi bunicul său. Unul dintre liderii acestei mişcări a fost Matei din Brâncoveni. Principala lui ctitorie este mănăstirea Comana din apropierea Bucureştilor. şi două fiice: Florica. Ctitoria principală este biserică cu hramul Sf. Unul dintre cei mai importanţi domni din prima treime a secolului al XVI-lea a fost Radu Mihnea. de asemenea a sporit numprut mănăstirilor închinate către locurile sfinte. A fost multă vreme boier în Oltenia. cele mai importante fiind cele din 1611-1616 şi 1620-1623. În urma acestei mişcări au obţinut scoaterea din dregătorii a boierilor greci. Acestuia i-a urmat Radu Vodă Şerban (1601-1611). Are mai multe domnii în Ţara Românească. Nicolae din Bucureşti. În vremea acestuia a crescut foarte mult influenţa boierilor greci în sfatul domnesc. unele încheiate cu succes dar fără să ajungă la supunerea completă a Transilvaniei. Treime ridicată. A fost căsătorit cu Stanca cu care a avut un fiu. A beneficiat de situaţia dificilă în care s-a aflat Imperiul Otoman care se afla în război atât în Asia cât şi cu Veneţia. căsătorită cu postelnicul Constantin Cantacuzino. legitimă. Principala ctitorie a lui Radu Mihnea a fost Sf. Fratele Ilinei a fost Udrişte Năsturel. promisiunea că în ierarhia ecleziasticăvor fi primiţi şi români. Nicolae Pătraşcu. Domnia sa s-a desfăşurat sub semnul conflictelor cu principii Transilvaniei. mănăstirea Mihai vodă. distrusă de turci şi refăcută de Radu Mihnea. domn în mai multe rânduri atât în Moldova cât şi în Ţara românească. A fost fiul lui Mihnea Turcitul iar în copilărie a crescut la muntele Athos.Astfel. oprirea închinărilor de mănăstiri către locurile sfinte. Marula. A avut o fiică. Constantin Şerban (1654-1658). Domnia cea mai importantă din prima jumătate a secolului al XVI-lea a fost cea a lui Matei Basarab (1632-1654). Radu Şerban desfăşurând campanii în Transilvania. Acest domn. scutiri de dări pentru boierimea mică. În acest fel a reuşit să rămână pe tron. numit mai târziu Matei Basarab.

Brevu. un văr de-al lui Matei Basarab a ridicat biserica Dintr-un Lemn. A întrerupt închinarea mănăstirilor către locurile sfinte pentru ca Mitropolia Ţării Româneşti să aibă asupra cui să îşi exercite autoritatea. În momentul în care în 1648. Un alt punct cu prins în acest tratat este aşa-numita dare a oilor. scrisă de Tomas de Kenpis?. printre care un tratat ce avea un dezechilibru (Matei Basarab se angaja să ofere ajutor necondiţionat. aici este înmormântat Matei Basarab. C-tin C. A întreţinut relaţii politice bune cu Imperiul Habsburgic. mănăstirea Căldăruşani. Imitatio Cristi. însă acesta nu a renunţat la darea oilor.vremea domniei lui Matei Basarab. ştia şi limba latină. Această perioadă de linişte s-a datorat şi reorientării politicii lui Vasile Lupu către Polonia. mănăstirea Plumbuita (ridicată de Al. ctitoriile se destramă. a ridicat un numpr de ctitorii din nimic dar a şi refăcut bisericile domneşti mai vechi pentru că atunci când moare ctitorul. osemintele sale fiind aduse aici de la mănăstirea domnească din Târgovişte). În această perioadă. În perioada de linişte de după 1644. A tradus din limba slavă în limba 37 . Din punct de vedere al vieţii culturale în Ţara Românească. la tronul Transilvaniei a juns gheoghe Rscozky al II-lea. Ctitoriile reprezentative sunt: Arnota (din Vâlcea. tătarii).mănăstirea Brâncoveni (ridicată pe moşia strămoşească a familiei). Între cele două ţări s-a încheiat o serie de tratate. Matei Basarab a desfăşurat o politică şi la scară mai largă. Istoricii s-au străduit şă găsească motivul ostilităţii dintre Basarab şi Vasile Lupu. s-a ridicat câte o biserică la Târgovişte şi una la Putna. fiind o ctitorie începută de tatăl său. Măxineni (ruine). A fost unul dintre cei mai buni cunoscători ai limbii slavone. s-a semnat un tratat în care Racozky îi promitea ajutor împotriva tuturor duşmnilor. Din punct de vedere al vieţii interne. A tradus din latină în slavă o lucrare mistică. principele Transilvaniei şi-a permis să spună că va acorda ajutor împotriva tuturor duşmanilor împotriva turcilor şi prietenilor lor. A mai ridicat o serie de biserici în Bulgaria şi în Transilvania. relaţii buna cu Papalitatea şi cu Veneţia (încercarea Veneţiei de a-l atrage într-o luptă antiotomană). ca să ajungă domn a beneficiat de sprijinul lui Gheorghe Racozky I. Giurescu a scris despre Matei Basarab că este „cel mai mare ctitor al neamului românesc”. Acesta s-a format ca om de carte la kiev sau în Ţara Românească cu profesori veniţi de la Kiev. un personaj important este Udrişte Năsturel. Mircea însă s-a prăbuşit din cauza unui cutremur). Politica externă se caracterizează printr-o alianţă solidă cu Transilvania. Matei Basarab a definitivat-o. unde a ridicat şi Basarab o biserică din piatră. cumnatul lui Matei Basarab. datorată negocierii dintre Varlaam şi Udrişte Năsturel.

tot la Târgovişte. Ioan Botezătorul. Ctitorii: catedrala mitropolitană din Bucureşti cu hramul Constantin şi Elena. dintre cărturarii. un rol important l-a avut Grigore Ghica căruia i se datorează începutul împărţirii boierimii Ţării Româneşti în două partide: partida Bălenilor şi partida Cantacuzinilor (în 1663. A participat la campania din 1657 din Polonia condusă de gheorghe Racozky al II-lea. a apărut şi o şcoală cu limba de predare greacă. înregistrând ultima răscoală antiotomană din istoria Ţării româneşti. Pantelimon Ligaridis.română o scriere de popularizare creştină. Grigore Ghica l-a ucis pe postelnicul Constantin Cantacuzino la mănăstirea Snagov în urma pârii unor boieri că acesta ar fi vrut tronul pentru el sau pentru unul dintre fiii săi). sub îndrumarea sa. în Focşani. 38 . profesor a fost adus unul dintre învăţaţii importanţi ai vremii. Varlaam şi Ioasaf. Urmaşul la tron a fost Mihnea al III-lea Mihail (1658-1659) care se dădea drept urmaşul lui Radu Mihnea. de la care au rămas şi traducerile unor scrieri sfinte. În a doua jumătate a secolului al XVI-lea. Această academie a fost dezvoltată şi mult amplificată de Constantin Brâncoveanu. un aşa-numit roman popular. pe fondul unei răscoale declanşate de corpurile militare din Ţara românească (răscoala seimenilor). Udrişte Năsturel a fost unul dintre boierii. campanie ce s-a sfârşit prost. La tron a urmat Constantin Şerban (1654-1658). Cu el se începe aşa-numita perioadă prefanariotă. A ridicat. Matei Basarab a murit în aprilie 1654. Astfel. S-a confruntat cu răscoala seimenilor. A fost inspiratorul organizării în Ţara Românească a unui incipient sistem de învăţământ. a funcţionat la Târgovişte în anii 1639-1640 o şcoală unde limbile de predare erau slava şi latina. o biserică cu hramul Sf. se pare că de această şcoală nu a fost vinovat Udrişte Năsturel ci Constantin Cantacuzino. aici. în 1658 toţi cei trei domni aflaţi ladomnie în cele trei ţări şi-au pierdut tronul. el s-a răsculat împotriva Imperiului Otoman. În ciuda faptului că a venit trimis direct de la Poartă. Prin 1647-1648. Academia domnească de la Bucureşti îşi are începuturile în vremea lui Şerban Cantacuzino (1678-1688).

39 .