Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
34Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Recuperarea rămânerii în urmă la matematică

Recuperarea rămânerii în urmă la matematică

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,256|Likes:
Published by Cătălin
Cuprinde: Cum proiectăm activităţi didactice diferenţiate? Cum dinamizăm învăţarea? Cum evaluăm? Cum optimizăm organizarea clasei? Cum abordăm o problemă? Cum formăm atitudini?
Cuprinde: Cum proiectăm activităţi didactice diferenţiate? Cum dinamizăm învăţarea? Cum evaluăm? Cum optimizăm organizarea clasei? Cum abordăm o problemă? Cum formăm atitudini?

More info:

Published by: Cătălin on Apr 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Cuprins
Introducere
................................................................................................................9
Capitolul 1:
Cum proiectãm activitãÆi didactice diferenÆiate?
Proiectarea demersului didactic.....................................................................................11
Capitolul 2:
Cum dinamizãm învãÆarea?
Metode active în abordarea conceptelor matematice......................................................22
Capitolul 3:
Cum evaluãm?
Evaluarea ca diagnostic çi evaluarea ca måsurå a progresului în învåÆare..........................36
Capitolul 4:
Cum optimizãm organizarea clasei?
InteracÆiuni complexe în ora de matematicå...................................................................62
Capitolul 5:
Cum abordãm o problemã?
Metode alternative de rezolvare a problemelor ..............................................................68
Capitolul 6:
Cum formãm atitudini?
Dezvoltarea interesului çi a motivaÆiei în învåÆarea matematicii........................................80
Index
........................................................................................................................84
7
Cuprins 
 
Introducere
De ce råmân în urmå unii elevi?
Am întâlnit frecvent un mod simplist de a råspunde la aceastå întrebare:
Elevii råmân în urmå pentru cå nu învaÆå suficient.
În acest fel, întreaga responsabilitate aeculuiplaneazåasupraelevului.Lao analimaiaten,altetevamotiveiesînimediatlalumi.O ambianÆa çcolarå neprietenoaså, un climat instituÆional rigid çi inconsecvent, fluctuaÆiile înproiectarea çi aplicarea curriculumului çcolar, spraîncårcarea generatå de tot felul de cauze contradic-torii îndepårteazå elevul de propriile sale aspiraÆii, ducându-l în confuzie çi dezinteres. În acest fel,principalul motor al progresului çcolar, çi anume motivaÆia pentru învåÆare, este compromis.Ca obiect de studiu abstract çi complex, matematica çcolarå este perceputå de cåtre mulÆi elevi cageneratoare de eçec scolar. Mai mult, în mod paradoxal, profesorul de matematicå alimenteazå uneoriaceastå stare de lucruri prin atitudinea sa. Profesorul de matematicå se simte mândru (noi înçine am încercat acest sentiment!) – ca deÆinåtor al unei „comori“ care îl singularizeazå, îl face membru al uneielite restrânse. Acest fapt are consecinÆe educaÆionale nebånuite: „comoara“ trebuie bine ascunså çipåzitå în continuare, astfel ca, în continuare, cât mai puÆini så aibå acces la ea. Ca urmare, matematicapracticatå în çcoalå tinde – în mod deliberat sau nu – så fie una încifratå, absconså, cu conexiuni çitransferuri care så råmânå nedezvåluite „consumatorului“ de rând care este elevul.O ambianÆå çcolarå în care elevul se simte bine, un climat instituÆional în care elevul este implicat în alegerea parcursului de formare, un mediu centrat pe învåÆare care valorizeazå fiecare membru alcomunitåÆii, un curriculum çcolar echilibrat çi aplicat consecvent pe termen lung, un curriculum maipuÆin aglomerat, în care se abordeazå çi se rezolvå mai puÆine probleme, dar se aleg problemesemnificative çi acestea se aprofundeazå – toate acestea pun elevul în consens cu propriile sale aspiraÆii,ducându-l spre realizare personalå çi profesionalå. În acest fel, motivaÆia pentru învåÆare antreneazådupå sine o învåÆare eficientå care inculcå atitudini çi automotivare. Mai mult, într-un asemenea climat,profesorul çi elevul îçi asumå deopotrivå responsabilitatea asupra eçecului sau succesului, într-unparteneriat cu roluri diferite.Ghidul de faÆå propune, într-o abordare interactivå pas cu pas, modalitåÆi constructive de aorganiza învåÆarea la matematicå. El aduce soluÆii practice care pot genera îmbunåtåÆirea învåÆårii.
9
Introducere 
 
Capitolul 1: Cum proiectåm activitåÆididactice diferenÆiate?
Proiectarea demersului didactic
De ce este necesarå proiectarea didacticå?
Cu câtva timp în urmå, am adresat unor elevi çi profesori întrebarea:
Ce este çcoala?
Råspunsurileprimite, deçi variate ca formulare, au conturat tendinÆa asimilårii çcolii cu
locul în care profesorul predå çielevul este ascultat 
.Desigur, çcoala transmite informaÆie çi verificå nivelul de reproducere a acesteia. A reduce înså rolulçcolii doar la vehicularea informaÆiei înseamnå a spune cå principalul scop al învåÆåmântului este caabsolventul så memoreze cât mai multe date.Çi totuçi…Çcoala este o instituÆie a cunoaçterii, în care nu doar se transmite informaÆie; ea are çi rolul de a formala elevi capacitatea
så opereze
cu informaÆia. Cel puÆin douå argumente obligå la aceastå concluzie. Pe de oparte, ritmul actual de schimbare în toate domeniile vieÆii economice çi sociale, inclusiv la sate, impuneschimbåri rapide în modul fiecåruia de a utiliza informaÆia. Pe de altå parte, accesul rapid çi uçor lainformaÆie, facilitat de mijloacele electronice, face inutilå
memorarea
datelor; devine mult mai important caindivizii
så poatå acÆiona
adecvat în situaÆii diverse. De aceea, ceea ce ne intereseazå, ca educatori, esteformarea la elevi a unor
competenÆe specifice fiecårui domeniu
, adicå a acelor
ansambluri structurate decunoçtinÆe çi deprinderi dobândite prin învåÆare, care permit identificarea çi rezolvarea în contexte diverse a unor  probleme caracteristice domeniului respectiv.
Centrarea activitåÆii didactice pe formarea de competenÆe la elevi este un proces complex, ce implicåschimbåri majore în planul didacticii fiecårei discipline:
învåÆarea se realizeazå preponderent prin cooperare; profesorul çi elevul devenin parteneri în învåÆare; elevul este pus så rezolve sarcini de lucru diverse çi så aibå ocontribuÆie activå la propria formare; evaluarea pune accentul pe elemente de ordin calitativ çi vizeazå progresul înînvåÆare.
În aceste condiÆii, devine absolut necesarå
proiectarea în avans
a activitåÆii didactice, precum çi
reconstrucÆia „din mers“ 
a proiectelor realizate, ca urmare a aprecierii realiste, „la faÆa locului“, a situaÆieiconcrete din claså.
Activitatea didacticå poate fi eficientå doar dacå se desfåçoarå pe baza unui proiect didactic.
ReflectaÆi!
ConsideraÆi rolul profesorului în conceperea çi realizarea activitåÆilor în claså devine mai important/ mai puÆinimportant în condiÆiile programelor çcolare centrate pe obiective? ArgumentaÆi råspunsul!
11
Cum proiectåm activitåÆi didactice diferenÆiate? 

Activity (34)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
sg8_live liked this
Lilian Hancu liked this
Stanese Radu liked this
sherryka liked this
lidux liked this
cecvutcani liked this
Diaconu Mihai liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->