You are on page 1of 1

Pelan Penyusunan fizikal kelas

C C

A : Papan Kenyataan B : Meja Guru C : Meja Guru D : Sudut Komputer

E : Ruang Pameran F: Meja Bulat G: Almari Buku H: Papan Putih

I : Almari J: Students documents K: Sudut Maklumat L: Pengudaraan