X PENGENALAN

Gimnastik berirama atau gimrama merupakan suatu sukan yang sangat
istimewa dan menarik perhatian. Sukan ini telah menjadi semakin popular
dalam kalangan peserta dan penonton. Sukan gimrama memerlukan kemahiran
yang tinggi serta kelembutan dan koordinasi tubuh badan yang baik di samping
daya kreativiti mencipta gerakan. Sukan gimrama juga merupakan suatu
program kecergasan fizikal, khususnya bagi pelajar-pelajar perempuan serta
kaum wanita dalam semua peringkat umur.
T
T
o
o
p
p
i
i
k
k
9
9

X
Kemahiran
Manipulasi
Alatan dalam
Gimrama
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat:
1. Menyatakan cara-cara memegang dan mengawal alatan;
2. Menerangkan ciri-ciri persembahan terbaik menggunakan alatan;
dan
3. Menyenaraikan alatan yang diperlukan untuk pertandingan
gimrama.
X TOPIK 9 KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA
214

KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN
Dalam mempelajari kemahiran peralatan pada peringkat asas latihan, gimnas
perlu bermula dengan kedudukan statik. Setelah mahir mengawal peralatannya,
gimnas boleh mengulangi kemahiran dengan cara bergerak. Selepas dapat
menguasai berbagai pergerakan dengan alatan, gimnas bolehlah cuba
menggabungkan beberapa pergerakan dengan muzik supaya dapat melakukan
pergerakan yang mempunyai aliran di berbagai satah dan aras.
Kemahiran manipulasi alatan hendaklah disesuaikan dengan jenis dan bentuk
alatan. Selain itu, aras kesukaran dalam kemahiran manipulasi alatan juga boleh
ditingkatkan mengikut aras yang bersesuaian seperti Jadual 9.1 berikut.
Jadual 9.1: Aras Kesukaran dalam Kemahiran Manipulasi Alatan
Jenis Alatan
Kemahiran Menggunakan Alatan
Aras 1 Aras 2 Aras 3
(i) Alatan bulat
x Bola kecil, bola
besar, bola
gimrama
x Melantun
x Mengimbang
x Meleret atas
lantai
x Menghayun
x Memusing
x Meleret di
bahagian atas
badan
x Memutar
x Melambung
dan
menyambut
(ii) Alatan bulat dan leper
x Papan berbentuk
bulat, gelung rotan
atau gelung
plastik/gelung
gimrama
x Menghayun
x Memusing
x Meleret
x Mengimbang
x Memutar
x Melambung
dan
menyambut
(iii) Alatan lembut dan
berombak
x Sapu tangan,
selendang, bendera
kecil, reben
gimrama
x Mengubah
bentuk
x Menghayun
x Membuat
bentuk lapan
x Membuat corak
besar
x Membuat corak
kecil
x Melambung
dan
menyambut
(iv) Alatan panjang,
langsing dan lembut
x Tali getah, tali
gimrama, tali skip
(tanpa pemegang)
x Melakukan
skip
x Mengimbang
dalam tangan
x Menghayun
x Memusat
x Melilit badan
x Melambung
dan
menyambut
(v) Alatan keras dan
padu
x Rotan, tempurung,
kayu, belantan
gimrama
x Menghayun
x Mengetuk
x Mengimbang
x Meleret
x Membuat
bulatan kecil
x Melambung
dan
menyambut
9.1
TOPIK 9 KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA W

215
Jenis-jenis Alatan dalam Gimrama

(a) Gelung
Gelung merupakan suatu peralatan yang menarik. Ruang diperlukan
terutama dalam pergerakan apabila menggunakan gelung.

(i) Cara Memegang Gelung


Cengkaman bawah Cengkaman atas/cengkaman biasa


Cengkaman dalam Cengkaman luar


Cengkaman campuran
X TOPIK 9 KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA
216
(ii) Teknik Gelung
Ayunan Bulatan dan Angka Lapan


Ayunan melintasi badan (ayunan depan)


Ayunan ke belakang dan ke depan (ayunan sagital)


Menukar tangan di hadapan badan
TOPIK 9 KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA W

217

Bulatan depan


Keliling pinggang dan tukar tangan di belakang


Keliling pergelangan kaki

X TOPIK 9 KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA
218

Angka lapan

Kemahiran-kemahiran yang sukar adalah seperti berikut:


Lompatan gunting


Lentikan badan ke belakang

TOPIK 9 KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA W

219

Pertukaran tangan ketika lompat layang

(iii) Golekan
Gelung boleh digolekkan di atas lantai atau di atas badan. Teknik
golekan di atas lantai adalah seperti berikut:
x Gelung mesti digolekkan supaya ia tegak dan menuju ke arah
yang dikehendaki.
x Golekan dalam keadaan berterusan dan licin tanpa tersekat atau
bergetar.


Atas lantai


Golek di atas satah depan Golek sambil berlari
X TOPIK 9 KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA
220

Boomerang

Gelung juga digolekkan atas badan teknik yang dibuat adalah
seperti menggolek bola. Gelung hendaklah dipegang kuat dan
pastikan berada di satah tegak. Gelung ditekan sedikit ke bawah
dan kemudian ditolak seperti menolak bola.
(a) Golek atas lengan dan belakang (b) Golek atas tangan

(iv) Putaran
Putaran merupakan salah satu ciri-ciri utama peralatan gelung.
Putaran dilakukan dalam tiga jenis satah dalam tiga arah:
x Depan ă pusingan ikut jam atau lawan arah jam.
x Mendatar ă ke dalam atau ke luar.
x Sagital ă ke depan atau ke belakang.

TOPIK 9 KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA W

221
Teknik memutar gelung adalah seperti berikut:
x Gelung haruslah diputar dengan licin tanpa bergetar atau
tersekat-sekat.
x Satah putaran adalah penting dan mesti jelas kelihatan.


Putaran sambil berjalan/berlari/galopPutaran mengelilingi pinggang Putaran mengelilingi kaki

X TOPIK 9 KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA
222Putaran atas lantai sambil berjalan
keliling pinggang
Putaran atas bahagian badan


Putaran di satah depan

(v) Lambungan
Lambungan pada gelung boleh dilakukan dengan satu tangan atau
dengan kedua-dua tangan. Gelung boleh ditangkap dengan satu
tangan atau dengan kedua-dua belah tangan. Arah lambungan
gelung boleh terdiri pelbagai satah ă mendatar, menegak, sagital dan
oblik.

TOPIK 9 KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA W

223

Lambungan hadapan


Lambungan sagital

Lambungan belakang bahu
X TOPIK 9 KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA
224
Ayunan hadapan dalam kedudukan sagital


TOPIK 9 KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA W

225

Lambungan mendatar


Lompat layangan melalui gelung

(b) Teknik Reben
Reben merupakan gerakan alatan dalam gimrama yang agak menarik. Ini
adalah kerana reben kelihatan cantik dan menarik serta menyeronokkan.
Oleh itu, reben boleh digunakan dengan berkesan dalam semua
pertunjukan. Persembahan reben memerlukan ruang yang besar dan
koreografi yang baik terutamanya untuk latihan berkumpulan supaya
reben tidak tersimpul atau tersangkut.

Pergerakan dengan reben yang baik hendaklah besar, licin dan mempunyai
aliran yang berterusan. Pergerakan tangan, kaki dan badan juga perlu
dikoordinasikan dengan pergerakan reben. Jika tidak, reben senang
tersimpul dan terkusut atau terjerat pada diri sendiri.

X TOPIK 9 KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA
226

Reben yang tersimpul


Kayu dipegang dengan ringan dan diletak antara ibu jari
dan jari hantu, jari telunjuk dihulurkan

(i) Ayunan, Bulatan dan Angka Lapan


Ayunan sagital

TOPIK 9 KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA W

227

Ayunan hadapan


Ayunan dengan lunge


Bulatan melintang
X TOPIK 9 KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA
228

Ayun dan sambut hujung yang lain


Angka lapan di satah hadapan

(ii) Lingkaran dari Bentuk Ular


Pergerakan kiri-kanan untuk bentuk ular mendatar

TOPIK 9 KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA W

229

Pergerakan atas-bawah untuk bentuk ular tegak


Membulat untuk lingkaran menegak


Untuk lingkaran mendatar

Rapat, sama saiz

Bentuk bulat, rapat, sama saiz, hampir 4⁄5 lingkaran

X TOPIK 9 KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA
230

Bentuk ular dibelakang tangan


Lingkaran menegak sambil berpusing


Lingkaran terus ke bulatan yang semakin besar

TOPIK 9 KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA W

231

Bentuk ular dari belakang ke depan

(iii) Lambungan dan Sambutan
Lambungan dan sambutan merupakan kemahiran yang paling sukar
dilakukan dengan reben. la dapat dilambung pada satah depan,
mendatar atau sagital dengan menggunakan satu atau dua tangan.
Lambungan biasa dimulakan dengan ayunan, bulatan dan angka
lapan. Reben hendaklah disambut seberapa boleh pada hujung kayu
pemegang. la boleh juga disambut pada reben tetapi biasanya diikuti
dengan larnbungan sekali lagi. Ketika di udara, reben boleh
memanjang serta menunjukkan layangan yang baik.


Layangan baik


Layangan tidak baik

X TOPIK 9 KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA
232

Lambungan sagital

(c) Teknik Belantan
Peralatan yang paling sukar dikendalikan oleh gimnas ialah belantan. Oleh
kerana itu bagi mengendalikan belantan, latihan yang tersusun dan
kemas perlu dilakukan. Dalam mengendalikan belantan, gimnas perlu
menunjukkan kemahiran dengan kedua-dua belah tangan. Gimnas
memerlukan kemahiran dan koordinasi yang baik untuk menyelaraskan
pergerakan badan dengan pergerakan belantan di tangannya. Pergerakan
belantan yang baik hendaklah mengikuti pergerakan badan dalam keadaan
ringan, berterusan dan dilakukan dengan jelas dalam satah yang tertentu.

(i) Cara Memegang BelantanTOPIK 9 KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA W

233
(ii) Ayunan dan Bulatan Besar


Ayunan di satah sagital Ayunan selang-seli ke depan dan ke belakang


Ayunan di satah hadapan Bulatan besar di satah sagital
Ayunan atas kepala Ayunan atas kepala
X TOPIK 9 KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA
234

Angka lapan

(iii) Bulatan Kecil
Satah hadapanSatah mendatarTOPIK 9 KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA W

235

Membuat di hadapan badan Bulat melintang atas lantai Membulat di hadapan kepala

(i) Mills
Mills merupakan kemajuan dari pergerakan bulatan kecil. la adalah
pergerakan pantas dan memerlukan kekuatan dan kelembutan
pergelangan tangan.


Mills pada satah sagital

X TOPIK 9 KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA
236

Mills pada satah melintang

(ii) Pergerakan Bukan Simetri


Berlainan arah


Berlainan satah

TOPIK 9 KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA W

237

Bulatan kecil dan besar

(iii) Lambung dan Sambut


Lambungan di satah sagital

X TOPIK 9 KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA
238
(iv) Ketukan


Ketuk di udara dan di lantai


Ketuk dengan melakukan bulatan dengan belantan


SEMAK KENDIRI 9.1
1. Nyatakan beberapa teknik yang digunakan oleh gimnas dalam
mengendali alatan gelung.
2. Huraikan spesifikasi reben yang boleh digunakan.
TOPIK 9 KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA W

239

x Dalam mempelajari kemahiran peralatan pada peringkat asas latihan, gimnas
akan bermula dengan kedudukan statik.
x Selepas dapat menguasai berbagai pergerakan dengan alatan, gimnas
bolehlah cuba menggabungkan beberapa pergerakan dengan muzik supaya
dapat melakukan pergerakan yang mempunyai aliran di berbagai satah dan
aras.
x Gelung merupakan suatu peralatan yang menarik. Ruang diperlukan
terutama dalam pergerakan apabila menggunakan gelung.
x Gelung boleh digolekkan di atas lantai atau di atas badan.
x Putaran merupakan salah satu ciri-ciri utama peralatan gelung. Putaran
dilakukan dalam tiga jenis satah dalam tiga arah.
x Lambungan pada gelung boleh dilakukan dengan satu tangan atau dengan
kedua-dua tangan.
x Acara reben merupakan gerakan alatan dalam gimrama yang agak menarik.
Ini adalah kerana reben kelihatan cantik dan menarik serta menyeronokkan.
x Pergerakan dengan reben yang baik hendaklah besar, licin dan mempunyai
aliran yang berterusan.
x Peralatan yang paling sukar dikendalikan oleh gimnas ialah belantan.Belantan
Gelung
Golekan
Lambungan
Pergerakan bukan simetri
Pergerakan simetri
Putaran
Reben
X TOPIK 9 KEMAHIRAN MANIPULASI ALATAN DALAM GIMRAMA
240

Buschner, C. A. (1994). Teaching children movement concepts and skills.
Champaign, IL: Human Kinetics.
Gallahue, D. L. (1996). Developmental physical education for todayÊs children
(3rd ed.). Dubuque, IL: Brown & Benchmark.
Graham, G. (1992). Teaching physical education: Becoming a master teacher.
Champaign, IL: Human Kinetic.
Hopple, C. J. (1995). Teaching for outcomes in elementary physical education:
A guide for curriculum and assessment. Champaign, IL: Human Kinetics.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2000). Sukatan pelajaran pendidikan
jasmani. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.
Sim, L. J. (1993). Siri sukan popular fajar bakti gimrama. Kuala Lumpur: Penerbit
Fajar Bakti
Physical Education: Physical Activity, Sports and Recreation. N. Jersey:
Prentice Hall.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful