7:30 – 8:50

MARŢI Gestiunea financiară a întreprinderii 3M6 (Dumitraşcu D

MIERCURI

JOI

VINERI Modelare – 3405 (Leonte Alexandru)

9:05 – 10:25 10:35 – 11:55 12:00 – 13:20 13:35 – 14:55

Produse şi servicii bancare – 3304 (Radu R Produse şi servicii bancare – 3M2 (Enciu Adrian) Gestiunea financiară a întreprinderii – 3504 (Ciobanu Anamaria) Pieţe de capital – …………… (Mavriş

Fiscalitate – 3301 (Cataramă Delia Florina) Pieţe de capital – 3M (Obreja Carmen) Modelarea deciziei financiarmonetare – 3M (Damian Fiscalitate – 3M (Cataramă Delia Florina)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful