TRANSPARENSI OVERHED

Noorhafizan Jamaludin • Junaidah Salehudin

Percuma CD Disertakan dengan CD bagi kegunaan projektor LCD

SEJARAH TINGKATAN 5
SPM
PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H) 16, Jalan BS 7/17, Kawasan Perindustrian Bukit Serdang, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan. Telefon : 03-8941 5636 (5 talian) Faks : 03-8941 5704 E-mail : pni.neuron@pd.jaring.my
ISBN 983 193 274 9 Transparensi Overhed – Peta Minda Sejarah Tingkatan 5 Cetakan Pertama 2004 Cetakan Kedua 2004
© PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)

PETA MINDA

© PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H) Semua hak terpelihara. Sebarang bahagian dalam buku ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan lagi, atau dipindahkan dalam sebarang bentuk atau cara lain tanpa izin terlebih dahulu daripada PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)

Membantu Pelajar Menempuh Dunia Peperiksaan Dengan Lebih Efektif Untuk Mencapai Pencapaian Yang Cemerlang.

KANDUNGAN
Topik
Bab 1

Transparensi Overhed
Kemunculan Dan Perkembangan Nasionalisme Di Asia Tenggara 1–8

Bab 2

Nasionalisme Di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

9–17

Bab 3

Kesedaran Pembinaan Negara Dan Bangsa

18–22

Bab 4

Pembinaan Negara Dan Bangsa Malaysia

23–30

Bab 5

Pembinaan Negara Dan Bangsa Yang Merdeka

31–36

Bab 6

Pengukuhan Negara Dan Bangsa Malaysia

37–43

Bab 7

Sistem Pemerintahan Dan Pentadbiran Negara Malaysia

44–52

Bab 8

Pembangunan dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan

53–63

Bab 9

Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa

64–72

© PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)

1

BAB 1: KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA Imperialisme Barat Di Asia Tenggara

Sepanyol (Filipina) Imperialis Portugal Barat (Melaka, Timor-Timur)

Belanda (Indonesia)

Britain (Tanah Perancis Melayu, Borneo (Indochina) Utara dan Burma) Amerika Syarikat (Filipina)

Sistem Pengangkutan dan Perhubungan • Penggunaan kapal berkuasa wap cepat dan boleh membawa muatan dan banyak. • Pembukaan terusan Suez. • Penciptaan telegraf Dapat memberi arahan dengan cepat dan berkesan Mudah berhubung Revolusi Perindustrian Urusan perniagaan lebih mudah • Mengubah dasar imperialisme Barat di Kekayaan Bahan timur. Mentah • Tujuan, mendapatkan barang dagangan (teh • Negara Asia Faktordan rempah). Tenggara kaya faktor • Memerlukan bekalan bahan mentah Imperiabahan mentah yang (bijih timah, lisme banyak dan berterusan. tanaman) Barat

1

2

5

3

4
Beban Orang Putih dan Tugas Menyebarkan Tamadun • Orang Inggeris dan Amerika mendakwa mereka lebih bertamadun. • Menyebarkan agama Kristian. Persaingan Kuasakuasa Barat • Meningkatkan imej negara masing-masing. • Persaingan menjadi kuasa besar.

AKRONIM
Faktor-faktor Imperialisme Barat Kekayaan Bahan Mentah Sistem Pengangkutan dan Perhubungan Revolusi Perindustrian Beban Orang Putih Persaingan kuasa Barat B P R B P

© PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)

Peta negara jajahan Imperialis

Akronim → BPR BP

Ia juga didorong oleh kemajuan sistem pengangkutan dan perhubungan yang dialami oleh Imperialis Barat. India dan Asia Tenggara. 3. 2. Perancis dan Amerika. 2. Indonesia dan Thailand kaya dengan sumber bijih timah yang diperlukan Imperialis Barat. semakin luas tanah jajahan semakin tinggi dan dihormati negara serta bangsa mereka. 2. Konsep ini diperkenalkan di Perancis pada 1830-an. FAKTOR-FAKTOR IMPERIALISME BARAT 1. 5. Berbeza dengan India dan China. Afrika dan Asia. persaingan antara kuasa Barat semakin sengit dan perluasan kuasa politik secara langsung telah berlaku. Jika dahulu mereka bertujuan untuk mendapatkan barang dagangan seperti teh dan rempah sahaja. (554690-H) . 6. Antara kuasa Barat yang terlibat dengan imperialisme di Asia Tenggara ialah Portugal. © PNI Neuron (M) Sdn. Persaingan Kuasa-kuasa Barat IMPERIALISME BARAT DI ASIA TENGGARA 1. Slogan beban orang putih sering digunakan British dan Belanda untuk menjalankan imperialisme. 5. Beban Orang Putih/ Tugas Menyebarkan Tamadun 1. Imperialisme bermaksud dasar perluasan kuasa sesebuah negara dalam meluaskan pengaruh dan wilayahnya dengan menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu. Revolusi Perindustrian yang berlaku di Eropah telah mengubah dasar imperialisme Barat di Timur. Penggunaan kapal berkuasa wap dapat mempercepatkan perjalanan antara Timur dan Barat. Selain itu barang juga dapat diangkut dengan lebih banyak. 4. 3. Imperialisme moden bermula sejak abad ke-15 apabila kuasa Barat menguasai wilayah-wilayah di Amerika Latin. 6. Kedua-dua kuasa ini mendakwa mereka lebih maju dan bertamadun. Selain itu. Menjelang 1914. Tanah Melayu. 2. Revolusi Perindustrian 1. Penciptaan telegraf juga membawa era baru dalam sistem perhubungan. Ini menyebabkan berlakunya perluasan imperialisme yang pesat di Timur terutama sekali di China. Belanda. 4. Pembukaan Terusan Suez juga pada 1869 juga turut memberi pengaruh yang besar dalam Imperialisme Barat ini kerana ia dapat memendekkan jarak dan masa untuk sampai ke Timur dari Barat. IMPERIALIS BARAT 1. negara-negara Barat berlumba-lumba untuk menjadi kuasa besar. 2. Tetapi apabila tercetus Revolusi Perindustrian di Eropah. Ia juga lebih memudahkan urusan perniagaan serta menggalakkan perdagangan antarabangsa yang lebih pesat. mereka juga terpaksa mencari pasaran baru untuk memasarkan barangan mereka. Imperialisme berasal daripada perkataan imperialste yang menggambarkan tentang kehebatan Empayar Napoleon. Pada mulanya. Bhd. 3. Bagi mereka. 3. 4. Asia Tenggara pula menjadi sasaran mereka untuk mendapatkan bekalan bahan mentah seperti bijih timah kerana Asia Tenggara sememangnya terkenal dengan kekayaan bahan mentahnya. 3. telah berlaku pengeluaran hasil perkilangan secara besar-besaran. Imperialisme pada masa itu juga merupakan cara untuk meningkatkan imej negara. Portugal adalah antara yang terawal sebagai imperialis Barat apabila berjaya menawan Melaka pada 1511. Apabila berlaku perkembangan yang pesat dalam sektor perindustrian di Barat pada kurun ke-17. mereka bertujuan untuk menguasai kepentingan perdagangan rempah sahaja. Mereka berasa bertanggungjawab memimpin orang Timur ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. 5. Ini kerana Imperialis Barat dapat memberikan arahan kepada pegawaipegawainya di tanah jajahan dengan lebih cepat dan mudah. Sistem Pengangkutan dan Perhubungan 1.KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA 1 BAB 1 Imperialisme Barat di Asia Tenggara Kekayaan Bahan Mentah 1. 2. seluruh Asia Tenggara telah dijajah oleh Barat sepenuhnya kecuali Thailand . 2. Oleh itu. Mubaligh Kristian juga berpendapat mereka bertanggungjawab menyebarkan agama Kristian kepada penduduk tanah jajahan. Ini menyebabkan mereka memerlukan bekalan bahan mentah yang banyak dan berterusan. Mereka berasa bertanggungjawab untuk mentamadunkan orang Timur. Perancis berpegang kepada slogan tugas menyebarkan tamadun . China dan India menjadi sasaran imperialisme Barat untuk menjadi pusat pasaran barangan mereka. Sepanyol. 3. Ianya telah berlaku sejak Empayar Rom dan Yunani lagi. 4. 4.

Volksraad Akronim → PTB TV Sistem Birokrasi Barat Indonesia Ciri-ciri Umum Sistem Birokrasi Barat Gabenor Jeneral sebagai ketua Berfungsi sebagai Majlis Rakyat ekoran Pentadbiran desakan Pusat Sarekat Volksraad Pentadbiran Islam Tempatan Sebagai penasihat pentadbiran Belanda tetapi tiada kuasa perundangan © PNI Neuron (M) Sdn. Undang-undang Barat Penubuhan kerajaan Pusat kesan penyatuan wilayahwilayah tanah jajahan Akronim → KGB KU Pelaksanaan Pentadbiran tanah jajahan undang-undang 5 1 2 oleh Gabenor Jeneral 43 Barat Ketua biro dilantik dari kalangan pegawai Barat Penubuhan biro untuk melaksanakan pentadbiran K G B K U Sistem Birokrasi Barat FILIPINA 1 Pemerintahan Peringkat Pusat Gabenor Jeneral (Pemerintah Tertinggi) Ketua Datuk Bandar (Pentadbir Wilayah) Gabenor Kecil (Pentadbir Bandar) 2 Pemerintahan Peringkat Tempatan (Sistem Encomienda) Encomiendero Encomienda (Gabungan Barangay) AKRONIM Sistem Birokrasi Barat Indonesia 1. Kerajaan Pusat 2. Biro 4. Jabatan / Biro 4. Pentadbiran Pusat 2. Pentadbiran Tempatan 3. Bhd. Ketua Biro Barat 5. Gabenor Jeneral 3.2 BAB 1: KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA Perubahan Sistem Politik Pengenalan Sistem Birokrasi Barat Ciri-ciri Umum Sistem Birokrasi Barat AKRONIM Ciri-ciri Umum Sistem Birokrasi Barat 1. Dewan Tempatan 5. (554690-H) P T B T V n wa tan e D pa Jabatan/ Biro Tem Ditadbir oleh pembesar tempatan dan diawasi oleh pegawai Belanda Penubuhan jabatan seperti Jabatan Pelajaran dan sebagainya .

7. b) Pelantikan Gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir di tanah jajahan. sistem birokrasi Barat telah diperkenalkan untuk menggantikan sistem pemerintahan beraja. 2. Belanda membahagikan pentadbiran kepada dua. e) Pengenalan undang-undang Barat. iaitu pentadbiran pusat dan pentadbiran tempatan. Sebelum kedatangan Imperialis Barat. Kerajaan tersebut diketuai oleh raja dan dibantu oleh golongan pembesar. Indonesia. 2. Sebelum kedatangan Sepanyol. (554690-H) . Sistem Encomienda dibenci oleh penduduk Filipina kerana sistem ini mengenakan cukai yang tinggi dan kerahan tenaga kepada mereka. 5. 5. 6. Dewan ini berfungsi sebagai penasihat pentadbiran Belanda tetapi tidak mempunyai kuasa perundangan. 2. 10. 2. Sebelum kedatangan Belanda. Pemerintah sistem Encomienda ialah Encomiendero. sebagai Pentadbir Wilayah dan Gabenor Kecil sebagai Pentadbir Bandar. Volksraad (Majlis Rakyat) yang dianggap satu langkah ke arah kemerdekaan telah diperkenalkan. (b) Mengutip cukai. 3. Beberapa jabatan kerajaan ditubuhkan seperti Jabatan Pelajaran (1867) dan Jabatan Pertanian (1905). 6. 1916. Indonesia terdiri daripada beberapa buah kerajaan yang berasingan seperti kerajaan Mataram dan Bantam di Jawa. 8. Apabila kuasa-kuasa Barat mula menguasai Asia Tenggara. Di bahagian selatan Kepulauan Filipina pula wujud kerajaan-kerajaan Islam. Antara ciri-ciri umum sistem Birokrasi Barat yang diperkenalkan di negara-negara Asia Tenggara ialah: a) Penubuhan Kerajaan Pusat hasil penyatuan wilayah-wilayah di tanah jajahan. Urusan pentadbiran dijalankan melalui biro-biro (jabatan-jabatan) yang diketuai oleh pegawai-pegawai Barat. Kewujudannya adalah kesan daripada desakan Sarekat Islam iaitu sebuah parti politik yang sangat berpengaruh ketika itu. Encomienda ialah penyatuan barangaybarangay.KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA 2 BAB 1 Perubahan Sistem Politik PERUBAHAN SISTEM POLITIK 1. c) Pelaksanaan pentadbiran melalui biro (jabatan). 7. Penyatuan barangay telah menyebabkan kemerosotan terhadap sistem pemerintahan tradisional dan pengaruh golongan datu. Gabenor Jeneral sebagai pemerintah tertinggi di negara-negara jajahan yang bertanggungjawab terus kepada Kementerian Hal Ehwal Jajahan di negara masing-masing. Imperialis Barat berpendapat penguasaan terhadap politik negara jajahan sekaligus dapat menguasai ekonomi negara-negara jajahan. Pada peringkat pentadbiran tempatan pula ia diketuai oleh pembesar daerah atau bupati (di Jawa). Setelah Indonesia dikuasai. SISTEM BIROKRASI BARAT DI INDONESIA 1. Filipina terdiri daripada daerah-daerah kecil dikenali sebagai barangay yang diperintah oleh golongan datu. 4. negara-negara di Asia Tenggara mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Pentadbiran pusat diketuai oleh Gabenor Jeneral yang bertanggungjawab terhadap kerajaan Belanda. Ini merupakan matlamat dasar Imperialisme Barat. Manakala pentadbiran pada peringkat tempatan pula dilaksanakan di bawah Sistem Encomienda. Menggantikan undang-undang tempatan dan bahasa Barat dijadikan bahasa rasmi. SISTEM BIROKRASI BARAT DI FILIPINA 1. Bhd. 8. 9. Jawatan Ketua Datuk Bandar pula adalah 3. Tugas Encomiendero ialah: (a) Menjaga keamanan. PENGENALAN SISTEM BIROKRASI BARAT 1. Setelah berjaya menguasai Filipina. © PNI Neuron (M) Sdn. 9. (c) Mengkristiankan penduduk barangay. Dewan-dewan Tempatan telah ditubuhkan dengan diwakili oleh orang-orang Eropah. dan Cina . Pentadbiran tempatan merupakan pentadbiran peringkat rendah yang dijalankan oleh pembesar-pembesar tempatan di bawah pengawasan pegawaipegawai Belanda. 4. d) Pelantikan pegawai Barat sebagai ketua biro. 3. Sepanyol kemudiannya memperkenalkan sistem pentadbiran berpusat dengan Gabenor Jeneral sebagai pemerintah tertinggi di peringkat pusat.

Terengganu.3 BAB 1: KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA Perubahan Sistem Politik Sistem Birokrasi Barat Burma Sebelum Selepas 1 Pesuruhjaya Tinggi British (pemerintah tertinggi). © PNI Neuron (M) Sdn. • Pengenalan: (a)Undang-undang Barat (b)Sistem Kehakiman Barat (c)Sistem Pungutan Cukai (d)Pembahagian negeri kepada daerah (e)Penubuhan balai polis Negeri-negeri Selat • Melaka. Sistem Birokrasi Barat di Tanah Melayu • Seorang Residen/ Penasihat ditempatkan di setiap negeri. Kelantan. 6 Pengenalan Majlis Perundangan 7 Penubuhan Jabatan 8 Penubuhan balai polis dan kem tentera. dan Perlis. 4 Pentadbiran daerah dijalankan Myo-ok. Raja Hluttaw Wun Myothugyi Ahmudan Athi Sistem Pemerintahan Dinasti Konbaung 2 Sistem Pemerintahan Dinasti Konbaung dimansuhkan. Negeri-negeri Melayu Bersekutu • Sistem Residen • Pahang. 3 Pengenalan Akta Kampung Ulu Burma 1887 dan Akta Perkampungan Burma 1889. Perak. Bhd. Pulau Pinang dan Singapura • Gabenor (pemerintah tertinggi) • Dibantu Residen Kaunselor • Penghulu dikekalkan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu. Selangor dan Negeri Sembilan. Kedah. 5 Pengenalan Sistem Undang-undang Barat. • Sistem Penasihat • Johor. (554690-H) .

pembahagian negeri kepada beberapa daerah dan penubuhan balai polis. Manakala. Begitu juga dengan. Belanda pula telah menakluk Melaka dan menyebabkan institusi beraja ini terus terhapus. Terengganu dan Johor. Sistem undang-undang Barat diperkenalkan dan dijadikan undangundang utama. Walaupun struktur pentadbiran di Negeri-negeri Melayu tidak berubah tetapi peranan raja dan pembesar Melayu telah terjejas. perhutanan dan pelajaran diwujudkan. myothugyi. ahmudan. Jawatan tradisi seperti wun. 3. Sebelum kedatangan Por tugis. Balai polis dan kem-kem tentera diwujudkan. Kemenangan British dalam Perang Inggeris-Burma III pada 1886 menyebabkan penguasaan British sepenuhnya terhadap Burma dan menghapuskan sistem pemerintahan beraja tersebut. British juga telah memperkenalkan perubahan lain seperti sistem kehakiman Barat. Pentadbiran daerah diambil alih oleh Myo-Ok (pegawai bandaran). pentadbiran di peringkat kampung yang diketuai oleh penghulu telah dikekalkan. Institusi Hluttaw (Majlis Diraja) telah hilang fungsi. 8. Sebelum kedatangan British. institusi beraja ini telah merosot sedikit demi sedikit. dan Singapura telah digabungkan. Negerinegeri Selat telah diwujudkan di mana Melaka. Pahang dan Negeri Sembilan telah digabungkan dan dikenali sebagai Negeri-negeri Melayu Bersekutu . 5. Pesuruhja ya Tinggi British telah menjadi pemerintah ter tinggi di Burma. 6. pelaksanaan sistem kutipan cukai. 3. Undang-undang Barat mengambil alih fungsi raja sebagai penaung sami-sami Buddha. Burma telah mengamalkan sistem pemerintahan beraja di bawah Dinasti Konbaung. 9. Apabila British memerintah. Sayangnya. selepas Portugis berjaya menakluk Melaka. 2. © PNI Neuron (M) Sdn. 7. 7. . Residen dan Penasihat ini di bawah Gabenor Negeri-negeri Selat. Pulau Pinang. 4. 5. Tugas utama mereka ialah menasihati Sultan dalam semua perkara kecuali hal agama Islam dan adat istiadat Melayu.KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA 3 BAB 1 Perubahan Sistem Politik SISTEM BIROKRASI BARAT DI BURMA 1. (554690-H) 2. Bhd. 4. Selangor. Negeri-negeri Mela yu Tidak Bersekutu yang telah menggabungkan Kedah. dan athi dimansuhkan. Perak. Ini menyebabkan kemerosotan pengaruh golongan agama. British telah memperkenalkan Sistem Residen bagi Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan Sistem Penasihat bagi Negeri-negeri Mela yu Tidak Bersekutu. 6. 9. SISTEM BIROKRASI BARAT DI TANAH MELAYU 1. Akta Kampung Ulu Burma 1887 dan Akta Perkampungan Burma 1889 telah me lenyap kan sistem pentadbiran tradisional di Burma. Manakala. 8. Kesultanan Melayu Melaka mengamalkan Sistem Pembesar Empat Lipatan dan konsep ini telah menjadi ikutan negeri-negeri di Tanah Melayu. Selepas itu. Kelantan. Majlis Perundangan telah diperkenalkan dan jabatan-jabatan seperti kesihatan. Pemerintah tertinggi bagi Negerinegeri Selat ialah Gabenor yang dibantu oleh residen kaunselor bagi ketiga-ketiga negeri tersebut. Perlis.

Filipina. IndoChina dan Indonesia) sistem beraja berkuasa mutlak (Thailand) Menghapuskan pengaruh pembesarpembesar tradisional (golongan Mandarin dan Datu) 6 8 Pengenalan undangundang Barat 7 Menghapuskan sistem pemerintahan tradisional 9 10 Penubuhan balai polis dan pasukan polis Pengenalan sistem cukai baru (Tanah Melayu) © PNI Neuron (M) Sdn.4 BAB 1: KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA Perubahan Sistem Politik Sistem Birokrasi Barat Thailand Diperkenalkan sendiri oleh Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn. Penasihat Kewangan Negara Britain Penasihat Kastam Negara Amerika Syarikat Penasihat Pelabuhan Negara Britain Penasihat Tentera Negara Perancis Penasihat Polis Negara Britain Pengenalan Majlis Penasihat Rendah dan Majlis Mesyuarat Tertinggi Kabinet Menteri Kementerian Dalam Negeri Gabenor Jeneral SISTEM BIROKRASI BARAT INDOCHINA Leftenan Gabenor (Pemerintah wilayah jajahan/naungan) Residen Jeneral Residen Wilayah Kesan-kesan Pengenalan Sistem Birokrasi Barat Mengambil alih peranan raja (Tanah Melayu dan Indonesia) 2 1 Penghapusan institusi raja (Melaka dan Burma) Mengambil alih peranan raja sebagai penaung agama Buddha (Burma) 3 Menghapuskan 4 Penyatuan wilayah 5 wilayah menjadi negara (Persekutuan Tanah Melayu. (554690-H) . Bhd.

7. Perubahan yang dibuat ini telah mengurangkan pengaruh pembesar tradisional dan institusi raja. Sistem Beraja berkuasa mutlak seperti Thailand telah digantikan dengan sistem Raja Berperlembagaan Barat. Semua undang-undang di negara itu diluluskan oleh Parlimen Perancis. 3. 11. sistem Raja Berperlembagaan sebagaimana di Barat telah diperkenalkan untuk menggantikan sistem raja berkuasa mutlak. Mereka dipilih melalui peperiksaan dalam bidang bahasa dan kesusasteraan China. Filipina. Ianya diketuai oleh Gabenor Jeneral dan Perancis menguasai keseluruhan pentadbiran. Perancis telah membentuk kerajaan pusat dengan menubuhkan Union Indochinoise. Majlis Penasihat Rendah dan Majlis Mesyuarat Tertinggi merupakan badan penasihat raja dalam pentadbiran negara. 2. 3. KESAN-KESAN PENGENALAN SISTEM BIROKRASI BARAT 1. 4. Manakala. Raja Chulalongkorn memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah. 2. Golongan ini dipengaruhi oleh sistem pentadbiran Tanah Besar China. pentadbiran di situ diketuai oleh seorang Gabenor Jeneral yang bertanggungjawab terus kepada Tanah Jajahan di Paris. SISTEM BIROKRASI BARAT DI INDOCHINA 1. 8. 5. Union Indochinoise 1887 itu merupakan Persekutuan Indochina yang terdiri daripada Vietnam dan Kemboja. pentadbiran kerajaan tempatan tidak dicampuri oleh kerajaan pusat. mereka hanya perlu membayar cukai dan menyediakan kerahan tenaga. 5. Tetapi. Wilayah-wilayah atau negeri-negeri telah disatukan menjadi sebuah negara seperti yang berlaku di Persekutuan Tanah Melayu. 4. Majlis Mesyuarat Tertinggi dan Kabinet Menteri. © PNI Neuron (M) Sdn. 2. Peranan raja telah diambil alih oleh Imperialis Barat sebagaimana yang berlaku ke atas Tanah Melayu dan Indonesia. 6. Sistem undang-undang Barat telah diperkenalkan oleh Imperialis Barat. penasihat kastam dan ketenteraan dibawa dari Amerika Syarikat dan Perancis. Pengaruh pembesar-pembesar tradisional seperti golongan Mandarin di Indochina dan Datu di Filipina telah dihapuskan. juruaudit dari Britain juga telah dilantik untuk berkhidmat dalam perbendaharaan negara. 9. Kesan daripada itu. Laos menyertainya pada tahun 1904. penasihat pelabuhan dan polis dibawa dari Britain. 8. Selepas Perancis menguasai Indochina. 1. (554690-H) . Indochina dan Indonesia. 9. 7. 7. Kabinet Menteri pula terdiri daripada golongan bangsawan berpendidikan Barat yang mengetuai kementerian. 3. Peranan raja sebagai penaung agama Buddha telah diambil alih sebagaimana yang berlaku di Burma. Raja Mongkut telah melantik 80 orang penasihat Barat untuk mengetuai jabatanjabatan yang ditubuhkan selain melatih pegawai-pegawai tempatan.KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA 4 BAB 1 Perubahan Sistem Politik SISTEM BIROKRASI BARAT DI THAILAND Sistem birokrasi Barat di Thailand telah diperkenalkan sendiri oleh rajanya. Sistem cukai yang baru diperkenalkan sebagaimana yang berlaku di Tanah Melayu. 10. iaitu Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn. negeri-negeri di Indochina ditadbir oleh sebuah kerajaan pusat berkuasa mutlak yang memberikan kuasa penuh kepada pembesar tempatan. 6. 9. Setiap birokrasi diketuai oleh golongan Mandarin . 4. Institusi Beraja telah terhapus sebagaimana yang berlaku kepada Melaka dan Burma. Balai polis dan pasukan polis telah ditubuhkan. 1932. Bhd. Sebelum Perancis datang ke Indochina. 8. Penasihat kewangan. Bukan itu sahaja. Pemodenan pentadbiran yang dilakukan telah mengekalkan kemerdekaan Thailand sehingga kini di mana Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh Imperialis Barat. muncul golongan baru yang terdiri daripada pentadbir yang mempunyai kedudukan dalam birokrasi moden berdasarkan tahap pendidikan mereka. 6. 5.

Bhd. (554690-H) AKRONIM Faktor-faktor Kemunculan Nasionalisme • Karya Kesusasteraan • Kemunculan Intelektual • Pengaruh Media massa • Dasar Penjajahan Barat • Pengaruh Agama • Pengaruh Luar • Sistem Pendidikan • Sistem Pengangkutan dan Perhubungan Akronim → KIMBAL 2P (K) (I) (M) (B) (A) (L) (P) (P) .5 BAB 1: KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA Perubahan Sistem Politik Faktor-faktor Kemunculan Nasionalisme Sistem Pengangkutan dan Perhubungan • Timbul rasa tidak puas hati • Rasa terancam • Pembesar tempatan hilang kuasa Dasar Penjajahan Barat • Perjuangan negara lain seperti Jepun. • Alat melahirkan penderitaan. Ekonomi. • Golongan berpendidikan luar negara mula sedar bagaimana Barat meentadbir negara sendiri tidak seperti negara sendiri. China dan India menjadi inspirasi Pengaruh Luar • Agama menyatukan rakyat • Contoh Perang Jawa Pengaruh dan Peristiwa Agama kasut • Pembinaan jalan kereta api dan jalan raya serta kemudahan telefon dan telegraf memudahkan nasionalis berhubung merancang strategi. • Pendidikan sekular dan mubaligh yang mengancam agama asal. Sistem Karya Pendidikan Kesusasteraan • Keengganan penjajah Barat menyediakan pendidikan untuk golongan bawahan. Nasionalisme: Perasaan cinta pada bangsa dan negara yang membawa kepada gerakan membebaskan tanah air dalam semua aspek (Politik. kekecewaan terhadap penindasan dan keperitan hidup. • Media Pengaruh menyatukan Media Masa rakyat • Menyebarkan idea nasionalis • Media menanam Kemunculan sifat anti Intelektual penjajahan. dan Sosial) © PNI Neuron (M) Sdn.

Bhd. Di Tanah Melayu pula. pendidikan sekular dan pendidikan mubaligh yang diperkenalkan telah mengancam sekolah Buddha. Penjajah juga mewujudkan jurang sosial dengan menganggap bahawa mereka berada dalam kelas mereka tersendiri.KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA 5 BAB 1 Nasionalisme di Asia Tenggara Sistem Pendidikan 1. Warta Malaya dan Majlis adalah akhbar yang berpengaruh. Dengan adanya perkhidmatan telefon dan telegraf. Pengaruh Media Massa 1. 2. 3. Sikap ini telah memecahkan perpaduan rakyat tempatan. akhbar yang berpengaruh adalah Tribune Indigene dan Cloche Felee. Gerakan Islah memperjuangkan Pan-Islamisme (penyatuan dunia Islam menentang penjajah Barat). Sistem Tanaman Paksa (Indonesia) dan Sistem Polo (Filipina) jelas menunjukkan penindasan terhadap penduduk peribumi. 4. Pengaruh Agama 1. 3. Manakala. 2. Manakala. di Vietnam pula. Manakala. Pengaruh Luar 1. 2. Karya Kesusasteraan 1. Golongan ini adalah golongan yang berpeluang melanjutkan pelajaran di Barat dan di Asia Barat serta didedahkan dengan idea falsafah Barat dan Islam. Kejayaan Jepun mengalahkan China pada 1895 dan Rusia pada 1905 telah membuka mata para nasionalis di Asia Tenggara kerana keupayaan sebuah negara kecil mengalahkan negara besar. 2. di Filipina novel Noli Me Tangere karya Jose Rizal telah mencetuskan gerakan nasionalisme dan menjadi inspirasi terhadap gerakan nasionalisme di Asia Tenggara. Sebagai contoh. Golongan ini telah memimpin gerakan nasionalisme selepas kembali ke tanah air yang pada mulanya hanya menuntut taraf hidup bangsa mereka dibela tetapi lama kelamaan berubah kepada meminta penjajah memerdekakan negara mereka. 3. Sebagai contoh. 5. Akhbar dan majalah menyebarkan idea-idea nasionalis dan menanamkan perasaan antipenjajah kepada rakyat jelata. Sistem Perhubungan dan Pengangkutan 1. Pembinaan jalan raya dan jalan kereta api dapat menghubungkan kawasan-kawasan yang sebelum itu terpisah. Sebagai contoh. Mereka hanya layak bargaul dengan golongan elit tempatan yang terdiri daripada golongan bangsawan dan golongan pegawai kerajaan yang berpendidikan Barat. Manakala. FAKTOR-FAKTOR KEMUNCULAN NASIONALISME Dasar Penjajahan Barat 1. pengaruh budaya Barat dan agama Kristian. 3. Pihak penjajah menganggap perkembangan ini sebagai ancaman terhadap kepentingan politik mereka di tanah jajahan dan sikap mereka ini bertentangan dengan kebebasan akhbar yang diamalkan oleh negara mereka sendiri. 5. 3. novel Putera Gunung Tahan karya Pak Sako adalah di antara novelnovel terkenal yang dapat membangkitkan semangat nasionalisme. Agama Kristian yang diperkenalkan Sepanyol telah menyatupadukan penduduk peribumi untuk menentang kuasa tersebut. Di Indonesia contohnya. lepasan sekolah vernakular sukar mendapat pekerjaan berbanding lepasan sekolah Inggeris. dasar terbuka penjajah terhadap kemasukan imigran telah menimbulkan rasa tidak puas hati rakyat tempatan kerana penguasaan golongan terbabit dalam bidang ekonomi. Sistem birokrasi Barat yang diperkenalkan tidak memberi peluang kepada rakyat tempatan dalam sistem pentadbiran moden di mana mereka terus kekal dalam ekonomi tradisional yang serba kekurangan. 4. penduduk tempatan di Indonesia ditindas dan dipaksa menjadi buruh oleh penjajah bagi menjalankan aktiviti pertanian menerusi Sistem Paksa. anak golongan priyayi diberi pendidikan yang tersendiri dan diasingkan daripada anak orang kebanyakan. 3. 3. Kemunculan Golongan Intelektual 1. Faktor agama telah berjaya menyatukan rakyat tempatan untuk menghadapi penindasan. Hal ini telah memudahkan rakyat dan para pemimpin bertemu dan membincangkan idea-idea nasionalisme. ianya telah memudahkan hubungan di kalangan nasionalis. Perjuangan Mahatma Gandhi di India semasa menentang British juga telah memberikan para nasionalis satu inspirasi untuk menentang penjajah Barat. 4. Sikap penjajah yang pilih kasih semasa menyediakan kemudahan pendidikan seperti mengutamakan sekolah yang menggunakan bahasa penjajah sebagai bahasa pengantar adalah salah satu faktor pemangkin nasionalisme Asia Tenggara. © PNI Neuron (M) Sdn. 2. Karya-karya yang dihasilkan menyampaikan mesej kesengsaraan dan kekecewaan terhadap penindasan penjajah yang akhirnya membangkitkan kesedaran rakyat dan cinta mereka kepada tanah air. Pengalaman mereka telah menyedarkan mereka bahawa pihak penjajah tidak mentadbir tanah jajahan sebaik mentadbir negara mereka sendiri. 2. Penubuhan Gerakan Islah di Tanah Melayu dan Indonesia serta Persatuan Belia Buddha (1906) di Burma menunjukkan peranan agama sebagai alat perpaduan dan golongan agama sebagai pencetus nasionalisme pada peringkat awal nasionalisme di Asia Tenggara. 2. Penjajah hanya memberikan pendidikan pada peringkat rendah dan terhad kepada golongan elit dan penduduk bandar. Di Burma pula. di Tanah Melayu pula. Saudara. Perkara ini berlaku kerana penganut Kristian berbangsa Sepanyol menganggap penganut Kristian tempatan adalah penganut kelas kedua. 2. NASIONALISME DI ASIA TENGGARA Nasionalisme bererti perasaan cintakan bangsa dan negara yang akan membawa kepada gerakan membebaskan tanah air tercinta dalam semua aspek sama ada politik. 5. (554690-H) . media massa seperti al-Ikhwan. ekonomi atau sosial. di Indonesia pula cerpen Kerikil-kerikil Tajam dan Ke Makam Bonda karya Chairil Anuar begitu berpengaruh. Di Tanah Melayu.

Persamaan bangsa Sepanyol dengan Filipina. Mendapatkan kemerdekaan secara revolusi. Revolusi bersenjata – Menggulingkan Sepanyol Parti-parti Sederhana • Menuntut kemerdekaan dengan menjalinkan kerjasama dengan Amerika Syarikat. Menuntut Filipina dijadikan wilayah Sepanyol. . berpendidikan dan hak Barat/Asia peribumi Barat Tidak meminta Bersifat kemerdekaan setempat segera Tidak Penentangan berorganisasi secara terbuka Meminta taraf hidup Menekankan mereka kesedaran dipulihkan Menuntut politik kembali hak mereka TAHAP KEDUA Menuntut kemerdekaan Penentangan lebih radikal Berorganisasi Matlamat Pemimpin untuk berpendidikan. membentuk berpengetahuan kerajaan luas dalam hal sendiri ehwal Barat Gerakan Nasionalisme di Filipina TAHAP PERTAMA Gerakan Dakyah • • • • Oleh Jose Rizal. Oleh Jose Rizal. Liga Filipina • • © PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. ekonomi dan sosial. Kebebasan bersuara. Menyatukan bangsa Filipina.6 BAB 1: KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA Nasionalisme di Asia Tenggara Perkembangan Nasionalisme TAHAP PERTAMA Isu kebudayaan. (554690-H) TAHAP KEDUA Katipunan • • • • Oleh Andres Bonifacio (1892). Pemimpin agama. Mendesak Sepanyol membuat pembaharuan dalam politik.

6. Gerakan nasionalisme pada tahap kedua pula telah bermula apabila Katipunan ditubuhkan. 6. 14. Katipunan telah melancarkan revolusi bersenjata menggulingkan pemerintahan Sepanyol tetapi gagal. 5.KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA 6 BAB 1 Nasionalisme di Asia Tenggara Kerajaan Sepanyol yang berasa terancam dengan tindakan tersebut telah menangkap dan Jose Rizal dan dibuang negeri ke Dapitan di Mindanao. 8. Pada 1896. 5. Pemimpin-pemimpin ini lebih menekankan kesedaran politik daripada tindakan politik. Pemimpin yang memimpin gerakan pada tahap kedua ini adalah orang yang berpendidikan dan berpengetahuan luas dalam hal kebudayaan dan ilmu pengetahuan Barat. 9. © PNI Neuron (M) Sdn. A guinaldo telah mengadakan kerjasama dengan Amerika Syarikat dan berjaya mengusir Sepanyol daripada Filipina. 2. 10. Emilio Aguinaldo merupakan anggota Katipunan yang sebelum itu telah dilantik sebagai Datuk Bandar di Cavite pada 1895. Pemimpin gerakan nasionalisme ketika itu menyedari perubahan yang diperkenalkan oleh penjajah serta kesannya terhadap bangsa dan negara mereka. 11. 9. Pada 1897. Kerajaan Amerika terpaksa membenarkan penubuhan parti-parti politik sederhana. Antara ciri-ciri lain ialah isu yang dibangkitkan ialah isu-isu kebudayaan. agama dan hak peribumi. Mereka menuntut supaya Filipina diberi hak yang sama seperti bangsa Sepanyol. nasionalis Filipina hanya kembali menuntut kemerdekaan pada 1930-an melalui Perlembagaan apabila pucuk pimpinan Amerika Syarikat telah bertukar kepada yang lebih liberal. Tahap per tama merupakan penentangan penduduk tempatan secara terbuka tetapi bersifat setempat dan tidak berorganisasi. 22. Jose Rizal telah menubuhkan Liga Filipina pada 1892 untuk mendesak Sepanyol melakukan pembaharuan politik. 1899. 2. 10. Ini kerana gerakan nasionalisme pada tahap pertama tidak berjaya mencapai matlamatnya. Matlamat perjuangan gerakan ini ialah menyatukan bangsa Filipina dan mencapai kemerdekaan melalui revolusi. 8. Sergio Osmena dari Parti Nasional yang memenangi pilihan raya tahun itu telah dilantik untuk mengetuai Dewan Perhimpunan. Mereka juga menuntut hak dan taraf hidup mereka dikembalikan serta dibaiki. Ia dipimpin oleh Jose Rizal yang sangat berpengaruh dan disokong oleh golongan pertengahan yang berpendidikan Barat. 7. Aguinaldo dilantik sebagai Presiden Kerajaan Revolusi Filipina. Gerakan nasionalisme pada tahap kedua pula lebih radikal dan berorganisasi. 4. 16. 15. 17. Namun demikian. Bhd. 21. Amerika tidak mengiktiraf pengisy tiharan kemerdekaan Filipina yang telah dibuat oleh Aguinaldo. PERKEMBANGAN NASIONALISME Umumnya perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara terbahagi kepada dua tahap. PERKEMBANGAN NASIONALISME 18. Jose Rizal kemudiannya dijatuhkan hukuman bunuh di atas tuduhan terlibat di dalam pemberontakan. Gerakan nasionalisme di Filipina adalah yang terawal di Asia Tenggara. ekonomi dan sosial. 13. 20. Pada 1907. Tahap pertama gerakan ini merupakan gerakan dakyah. revolusi perjuangan yang sedia ada telah diteruskan oleh Aguinaldo sehinggalah beliau ditangkap pada 1901. Pada 1897. Pada 1898. Katipunan semakin lemah selepas kematian Bonifacio yang dihukum mati oleh Emilio Aguinaldo selepas berlaku persengketaan antara keduanya. 3. Walaupun dakyah ini berakhir tetapi gerakan nasionalisme ini telah melancarkan gerakan yang lebih radikal pada tahap kedua. Malangnya. 1. Gerakan Nasionalisme di Filipina 1. 4. 19. Apabila tuntutan mereka tidak mendapat perhatian dan tindakan sepenuhnya. (554690-H) . 11. pengusiran tersebut telah menyebabkan penguasaan Amerika Syarikat ke atas Filipina. 3. menuntut Filipina dijadikan wilayah Sepanyol dan bangsa Filipina diberikan kebebasan bersuara. Menuntut kemerdekaan dan membentuk kerajaan sendiri yang berdaulat adalah matlamat perjuangan mereka. 12. 23. Katipunan telah ditubuhkan oleh Andres Bonifacio yang memulakan penentangan secara radikal ke atas Sepanyol. Pemimpin yang mengetuai pergerakan ini juga adalah golongan yang berpendidikan Barat dan Asia Barat. Media cetak menjadi alat menyebarkan fahaman revolusi Katipunan kepada rakyat dan akhbar rasmi pertubuhan tersebut ialah Kalayan. Mereka tidak menuntut kemerdekaan dengan segera. 7. Oleh itu.

Menubuhkan negara Republik secara revolusi. Menggulingkan Perancis dengan kekerasan. • Kemerdekaan melalui kekerasan • Mendesak penubuhan Volksraad 1 Raden Adjeng Kartini 3 Muhammadiyah • Menyebarkan Islam. Parti Nasional Indonesia • Mencapai kemerdekaan melalui penyatuan parti-parti politik dengan cara tidak bekerjasama dengan Belanda. Menubuhkan kerajaan Republik Vietnam. • Golongan menengah berpendidikan Barat . (554690-H) Parti Komunis Vietnam (PKV) . T A H A P P E R T A M A © PNI Neuron (M) Sdn. • Mengembangkan pendidikan Barat. • Maharaja Bao Dai . Menyingkirkan Perancis melalui pemodenan. . • Memajukan kebudayaan dan ekonomi Indonesia. Melancarkan gerakan dakyah. Pemulihan pemerintahan Dinasti Nguyen. Bekerjasama dengan Perancis.7 BAB 1: KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA Perkembangan Nasionalisme Gerakan Nasionalisme di Indonesia Sarekat Islam TAHAP PERTAMA 2 Budi Utomo • Oleh Dr. . Wahidin Sudiro Usada. TAHAP KEDUA Gerakan Nasionalisme di Indochina • Golongan bangsawan dan Mandarin . Bhd. • Viet Nam Quang Phu Hoi (VNQPH) . Mengembalikan sistem pentadbiran tradisional. Melancarkan beberapa pemberontakan. . Parti Komunis Indonesia • Menubuhkan kerajaan komunis secara revolusi • Berusaha memaju dan memperbaiki pendidikan kaum wanita. TAHAP KEDUA . • • Viet Nam Quoc Dan Dang (VNQDD) . • Menghindari sekularisme dan agama Kristian.

menghindari ancaman sekularisme Barat dan agama Kristian. Perancis tidak berdiam diri dan telah menangkap pemimpin-pemimpin Viet Nam Quoc Dang Dang dan juga telah membunuh Nguyen Thai Hoc. Soekarno telah menubuhkan Parti Nasionalis Indonesia pada tahun 1927. Pertubuhan ini telah membina sekolah. Parti-parti politik pada tahap ini lantang menuntut kemerdekaan Indonesia sekalipun dengan cara kekerasan. Beliau telah mengisy tiharkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Ogos 1945 dan menjadi presiden pertama pada 1949. Parti ini cuba menggulingkan Perancis dengan cara kekerasan dan menubuhkan kerajaan Republik Vietnam. 1. 6. Perjuangannya telah menjadi sumber inspirasi kepada para nasionalis selepasnya untuk menubuhkan pertubuhan yang lebih tersusun. klinik dan masjid untuk keperluan dan kepentingan penduduk tempatan. Bhd. memajukan kebudayaan dan ekonomi Indonesia. gerakan nasionalisme yang ditubuhkan di Indochina lebih bersifat radikal kerana kegagalan parti-parti politik sederhana dalam mendapatkan kerjasama dengan Perancis. Seorang ketua gerakan ini iaitu Phan Boi Chau telah memimpin satu gerakan revolusi tetapi gagal dan akhirnya telah menubuhkan Viet Nam Quang Phu Hoi (VNQPH) dan melancarkan beberapa pemberontakan di Tongkin serta telah melancarkan gerakan dakyah di Vietnam. Selain itu. Pada tahap kedua. Mereka cuba memulihkan pemerintahan Dinasti Nguyen dan berusaha mengembalikan sistem pentadbiran tradisional. Dr. 7. © PNI Neuron (M) Sdn. 15. golongan menengah yang berpendidikan Barat pula. Antara pertubuhan penting lain pada tahap ini ialah Muhammadiyah yang ditubuhkan pada 1912 bermatlamat menyebarkan Islam yang sebenar. Pada tahap pertama. 2. gerakan nasionalisme di Indonesia telah memperlihatkan perjuangan politik yang lebih radikal seperti Parti Komunis Indonesia (PKI). berusaha memperjuangkan pendidikan Barat di kalangan rakyat . 12. Pada tahap kedua pula. Wahidin Sudiro Usada telah menubuhkan Budi Utomo yang bertujuan untuk mengembangkan pendidikan Barat. 8. dan Parti Nasional Indonesia (PNI). Phan Boi Chau kemudiannya telah dipenjarakan dan gerakan yang ditubuhkannya telah diharamkan oleh Perancis . Parti Nasional Indonesia pimpinan Soekarno begitu popular kerana perjuangannya mendapat perhatian dan berjaya mempengaruhi rakyat Indonesia. 9. 3. 11. Pada 1908. Usaha-usaha pembaharuan yang dibuat oleh Maharaja Bao Dai telah disekat dan baginda dilarang daripada terlibat dengan gerakan nasionalisme. 2. Perancis berjaya menyekat perjuangan mereka dan ini telah memaksa Ho Chi Minh melarikan diri ke Hong Kong. gerakan nasionalis di Indonesia lebih menumpukan perhatian terhadap isu-isu pendidikan kerana mereka berpendapat hanya pendidikan sahaja yang dapat mengubah nasib rakyat Indonesia. 8. 5. Antara gerakan yang dimaksudkan ialah Viet Nam Quoc Dang Dang dan Par ti Komunis Vietnam. Kegagalan kedua-dua parti tersebut telah membentuk gerakan nasionalisme bercorak sederhana di bawah pimpinan Maharaja Bao Dai pada 1932. 4. 7. Beliau telah dipenjarakan oleh Belanda pada 1929-1931. 9. 10. 5. Beliau telah dibuang ke Flores (Indonesia) pada 1934. 13. Sarekat Islam (SI). 12. Karyanya seperti Habis Gelap Terbitlah Terang dan Penulisan Seorang Puteri Jawa telah mendedahkan kemunduran rakyat Indonesia dan penindasan yang dilakukan oleh penjajah. GERAKAN NASIONALISME DI INDONESIA 1. 14. 3. 6. Ho Chi Minh daripada Parti Komunis Vietnam telah menyambung perjuangan Viet Nam Quoc Dang Dang iaitu menubuhkan kerajaan Republik secara revolusi.KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA 7 BAB 1 Perkembangan Nasionalisme GERAKAN NASIONALISME DI INDOCHINA Gerakan nasionalisme tahap pertama di Indochina lebih tertumpu di Vietnam dan dipelopori oleh golongan bangsawan dan Mandarin. 4. Belanda yang semakin tertekan telah menangkap pemimpin yang radikal termasuklah Soekarno dan mengharamkan Parti Nasional Indonesia. (554690-H) . Beliau merupakan seorang pejuang yang radikal. 10. 11. Raden Adjeng Kartini adalah nasionalis yang berusaha memajukan pendidikan khusus untuk kaum wanita .

.

Ia sebaliknya bersifat antiraja berkuasa mutlak. Sistem pendidikan Barat yang dipelajari telah mendedahkan mereka kepada fahaman liberal. 1937. sekolah Cina dan akhbar Cina juga telah dibubarkan. gerakan nasionalisme disebabkan oleh rasa tidak puas hati rak yat terhadap penguasaan ekonomi oleh Kapitalis Barat dan orang Cina. Penubuhannya bertujuan untuk mengekalkan tradisi Buddha dan memajukan pendidikan di kalangan rakyat Burma. pada 1932. Kelemahan sistem pentadbiran yang dijalankan oleh Raja Vajiravudh menyebabkan rakyat tidak berpuas hati. Nama pemberontakan tersebut diambil sempena nama pemimpinnya iaitu Saya San seorang bekas pongyi dan pemimpin di Tharawaddy. 6. 2. Jawatan tertinggi dalam kerajaan pula hanya untuk penganut agama Buddha. Parti Rakyat telah melancarkan Revolusi Thai yang telah menamatkan sistem raja berkuasa mutlak. Parti Rakyat telah ditubuhkan oleh Nai Pridi Panomyong dan Field Marshall Phibul Songram. Bukan itu sahaja. 11. (554690-H) . 9. beliau meluluskan undang-undang untuk menyekat kebebasan dan penguasaan ekonomi oleh orang Cina. Semasa Phibul Songram menjadi Perdana Menteri. Mereka menggunakan ISU K ASUT untuk membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat. Gerakan nasionalisme di Thailand berbeza dengan negara Asia Tenggara lain yang antipenjajah. Pada tahap kedua pula. Bhd. 1939. 1920 . 4. Isu ini berpunca daripada sikap orang Inggeris yang telah menyebabkan kemarahan orang Burma kerana memakai kasut semasa memasuki kuil Buddha di Burma. 3. pemimpin-pemimpin persatuan tersebut kemudiannya telah menubuhkan Majlis Persatuan Am Kesatuan-Kesatuan Burma. Phibul Songram telah menukar nama Siam kepada Thailand (Tanah Bebas). 11. 8. 1916. Pada tahun itu juga. Akhirnya. 13. 5. 9. 12. Revolusi Pelajar tercetus apabila mereka menuntut penubuhan sebuah universiti untuk rakyat Burma. 1922. sistem demokrasi. Perlembagaan Burma 1935 telah membuka peluang Burma untuk berkerajaan sendiri. gerakan nasionalisme di Burma telah dijalankan oleh sami Buddha dan golongan elit berpendidikan Barat. 10. persatuan tersebut dipimpin pula oleh nasionalis yang radikal iaitu U Ba Pe dan ramai lagi. Hasil kerjasamanya dengan Jepun semasa Perang Dunia Kedua. 2. U Nu dan Kyaw Nein (Tuan). 13. 7. Penduduk peribumi juga telah digalakkan bergiat aktif dalam aktiviti ekonomi. 14. 10. Pemimpinnya terdiri daripada Aung San. 1930-an muncul pula Liga AntiPemisahan yang menganggap pemisahan dengan India hanya akan melambatkan proses kemerdekaan. golongan sami Buddha tersebut telah menubuhkan Persatuan Belia Buddha. 12. golongan Sami Buddha telah menubuhkan Majlis Am Sangha Sametggi yang mencetuskan Pemberontakan Saya San. Pada 1935 juga golongan Thakin (siswazah universiti) menubuhkan Par ti Dobama Asiayone untuk menuntut kemerdekaan. dan sistem raja berperlembagaan kepada golongan intelek di Thailand. 1920. 3. Dr. 7. Pada tahap pertama. 4. 5. GERAKAN NASIONALISME DI THAILAND 1. Pada tahap kedua pula gerakan nasionalisme muncul apabila Laporan Montagu-Chelsford menyatakan Burma masih belum bersedia untuk memerintah sendiri. Ba Maw yang memenangi pilihan raya telah dilantik sebagai Perdana Menteri pertama. Pada 1906. © PNI Neuron (M) Sdn. Thailand berjaya mendapatkan semula wilayah-wilayahnya di Indochina dan Tanah Melayu. 6. 8.KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA 8 BAB 1 Perkembangan Nasionalisme GERAKAN NASIONALISME DI BURMA 1.

9 BAB 2: NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA Perjuangan Pemimpin Tempatan Menentang British Sebab-sebab Penentangan Eksploitasi Ekonomi • Dasar Penjajahan British • British cuba mengukuhkan kedudukan politik Kehilangan Kuasa Pembesar Pemimpin tempatan hilang kuasa dan pengaruh apabila British menjajah kawasan mereka (D) (R) (B) (A) (K) (E) British cuba menguasai ekonomi tempatan Pentadbiran British • Memaksa penduduk tempatan menerima sistem pentadbiran British. Penghulu Dol Said terpaksa menyerah diri dan dibawa ke Melaka. Penghulu Dol Said menentang arahan British supaya menghantar ufti (1/10) kepada Melaka. Penentangan kerana tidak bersetuju dengan British yang meletakkan Naning sebagai sebahagian jajahan takluknya. (554690-H) 7 Kawasan Naning . Penentangan terawal (1831-1833). Kesengsaraan Rakyat • Perubahan menyebabkan rakyat tidak bebas dan pengenaan cukai yang dikenakan membebankan. 6 N A N I N G © PNI Neuron (M) Sdn. 1831. Bhd. Campur Tangan Adat Tempatan • British campur tangan • dalam adat tempatan AKRONIM Sebab-sebab Penentangan • Dasar penjajahan British • Kesengsaraan Rakyat • Pentadbiran British • Campur tangan Adat Tempatan • Kehilangan Kuasa Pembesar • Eksploitasi Ekonomi Akronim → DR BAKE Peristiwa Penentangan Pemimpin Tempatan P E N E N T A N G A N D I 1 2 3 4 5 Penentangan oleh Penghulu Dol Said. British menghantar tenteranya menakluk Naning tetapi gagal kerana Naning mendapat bantuan ketenteraan. British sekali lagi menyerang Naning dan berjaya kerana Naning tidak dibantu oleh sesiapapun. 1832.

British berjaya kerana Penghulu Dol Said tidak mendapat bantuan daripada manamana pihak. 8. undang-undang dan peraturan tanah yang membebankan penduduk tempatan. Syed Shaban. 2. Penentangan telah dimulakan oleh Penghulu Dol Said pada 1831-1833 dan merupakan penentangan paling awal dalam sejarah penentangan di Tanah Melayu. PERISTIWA PENENTANGAN PEMIMPIN TEMPATAN Penentangan di Naning 1. 6. British telah menghantar tenteranya yang diketuai oleh Kapten Wylie untuk menakluk Naning (kawasan Taboh) tetapi tidak berjaya kerana Penghulu Dol Said mendapat bantuan ketenteraan daripada Yam Tuan Ali (Rembau).NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA 9 BAB 2 Perjuangan Pemimpin Tempatan Menentang British PERJUANGAN PEMIMPIN TEMPATAN MENENTANG BRITISH Penentangan terhadap British bermula sejak awal penjajahan lagi. Dasar Penjajahan British (a) Dasar penjajahan British bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan politiknya di Tanah Melayu. 7. (554690-H) . Campur Tangan Adat Tempatan • Sikap British yang mencampuri urusan dan adat tempatan orang Melayu telah menyebabkan kemarahan penduduk tempatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh J.000. 2. 3. 3. British dengan 1200 orang tentera sekali lagi telah menyerang Naning. (c) Ini telah menyebabkan pemimpin berasa tertekan dan dengan sokongan anak buah mereka. Pentadbiran British (a) British juga telah memaksa penduduk tempatan yang dijajah supaya menggunapakai sistem pentadbiran British. Eksploitasi Ekonomi (a) British juga berhasrat menguasai ekonomi tempatan untuk kepentingan mereka sendiri. Kehilangan Kuasa Pembesar (a) Pemimpin tempatan juga telah kehilangan kuasa dan pengaruh pentadbiran di kawasan mereka yang sebelum itu telah dilantik oleh Sultan untuk mentadbir sesuatu kawasan. SEBAB-SEBAB PENENTANGAN 1. Walaupun British berjaya menawan Naning tetapi British telah mengeluarkan belanja yang besar sebanyak £100. Kesusahan Rakyat Perubahan yang dibuat oleh British bukan sahaja telah membebankan penduduk tempatan bahkan telah menyebabkan rakyat tidak bebas serta pengenaan cukai yang menyusahkan. Sebab penentangannya ialah kerana tidak bersetuju dengan British yang meletakkan Naning di bawah jajahan takluknya. (b) Ianya dilakukan dengan membuat perjanjian dengan pemimpin tempatan dengan tujuan membenarkan saudagar dari Negeri-negeri Selat untuk menjalankan aktiviti perlombongan dan perdagangan bijih timah yang begitu penting ketika itu. · 5. 4. 4. (c) Perkara ini telah menyebabkan kemarahan penduduk yang akhirnya mencetuskan penentangan. mereka telah menentang. 6. (b) British telah memperkenalkan sistem kutipan cukai. Penghulu Remai dan Rechat. Bhd. (b) Penguasaan politik yang luas akan menyebabkan kawasan jajahannya terikat dengan undang-undang dan peraturan yang dibuat.W. (b) Dan dalam sekelip mata pengaruh mereka terhakis dengan kedatangan British. Dato’ Kelana Sungai Ujong serta Penghulu Gemencheh dan berjaya mengalahkan seramai 150 orang tentera British. Pada 1831. 1832. Penghulu Dol Said terpaksa menyerah diri dan telah dibawa ke Melaka. akan lebih mudahlah untuk British berkuasa ke atas kawasan tersebut tanpa halangan banyak pihak. Sebagai bantahan Penghulu Dol Said telah mengabaikan arahan British supaya menghantar ufti sebanyak 1/10 kepada Melaka. Akhirnya. 5.W Birch yang telah memaksa mereka menerima nilai-nilai British yang berbeza dengan budaya masyarakat tempatan. Ia merupakan satu tindak balas penduduk setempat untuk memelihara dan menjaga maruah mereka daripada dicerobohi dan dikuasai oleh British. (c) Oleh sebab itu. © PNI Neuron (M) Sdn.

Mat Salleh melarikan diri. Rentap menyerang Kubu Negara Skrang dan dibalas James Brooke dengan membakar kampung mereka. (554690-H) Mat Salleh tewas dan meninggal dunia pada 31 Januari 1900. tetapi tewas. Syarif Masahor menyerang kubu James Brooke di Kanowit. 3 4 1897. Bhd. Syarif Masahor dan Datu Patinggi Abdul Ghafur menentang James Brooke di Sungai Rajang.10 BAB 2: NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA Perjuangan Pemimpin Tempatan Menentang British Penentangan di Sarawak • • • • Rentap menentang James Brooke yang cuba menghapuskan orang Iban Sungai Skrang yang dianggap lanun. Sebaliknya. Mat Salleh tidak dilayan untuk berbincang tentang SBUB yang membuat kacau di kawasan Mat Salleh (1895). • • • • • 1857. Peta kawasan penentangan dan Rentap Linggir Kawasan penentangan Syarif Masahor dan Datu Patinggi Abdul Gapur Penentangan di Sabah 1 Mat Salleh menentang Syarikat Borneo Utara British (SBUB). Syarif Masahor lari ke Brunei tetapi diserahkan oleh Sultan Brunei kepada British di Singapura. Datu Patinggi Abdul Ghafur lari ke Batawi tetapi berjaya ditahan Belanda dan diserah kepada James Brooke. . kampung Mat Salleh diserang dan dibakar. 1849 Linggir menyerang kapal Nemesis dekat Batang Lupar. Rentap berundur ke Ulu Sungai Entabai. 1858. 5 SBUB menawarkan pelan damai tetapi Kawasan penentangan Mat Salleh dimungkiri SBUB dan Mat Salleh menyerang sekali lagi. Beliau dan Datu Patinggi Abdul Ghafur menyerang James Brooke di Kuching tetapi gagal. Rentap berundur ke Bukit Sadok dan ditewaskan oleh James pada 1861. 7 © PNI Neuron (M) Sdn. Mat Salleh menyerang secara mengejut kubu SBUB di Pulau Gaya. 6 Serangan dibalas oleh SBUB dengan menyerang kubu Mat Salleh. 2 Puncanya.

Linggir seorang ketua kaum Iban di Saribas telah menyerang kapal Nemesis dekat Batang Lupar. 1849. 10. 14. Penentangan disebabkan oleh sikap pihak SBUB yang tidak menghormati dan menghiraukan kedudukan Mat Salleh. 11. Mat Salleh telah ke Sandakan untuk berbincang dengan SBUB tetapi tidak dilayan. Rentap pemimpin kaum Iban telah menyerang pasukan James Brooke di kubu Nanga Skrang sebagai tindak balas terhadap serangan James Brooke di atas tindakan Brooke yang cuba menghapuskan orang Iban Sungai Skrang yang dianggap lanun. Tetapi sebaliknya yang berlaku. Bukan itu sahaja. 1857. Mereka telah menduduki kawasan dan pengaruh serta melaksanakan sistem cukai kepala dan surat perahu. Mana-mana pemimpin yang enggan menyerahkan daerah mereka akan diserang oleh James Brooke. 9. Bhd. Mat Salleh tewas dan beliau telah meninggal dunia pada 31 Januari 1900. Penentangan di Sabah oleh beberapa orang pemimpin tempatan terhadap Syarikat Borneo Utara British (SBUB) dan penentangan terbesar telah dilakukan oleh Mat Salleh. © PNI Neuron (M) Sdn. Mat Salleh ialah seorang pemerintah daerah Tambunan dan Sungai Sugut. 12. 10. 8. 9. Penentangan di Sarawak disebabkan oleh tindakan James Brooke yang cuba meluaskan pengaruhnya ke beberapa buah daerah di kawasan pedalaman pada 1842 sehingga menyebabkan kemarahan pemimpin tempatan. 1897. 5. Datu Patinggi Abdul Ghafur pula telah melarikan diri ke Betawi dan berjaya ditahan oleh Belanda dan diserahkan kepada James Brooke. Kemudian. Syarif Masahor telah menyerang kubu yang dibina James Brooke di Kanowit. Rentap dan pengikutnya berjaya mengusir Brooke tetapi Brooke telah membalasnya dengan membakar kampung mereka. 1861. Syarif Masahor melarikan diri ke Brunei tetapi beliau telah diserahkan oleh kerajaan Brunei kepada British di Singapura. gagal. 6. Sayangnya SBUB telah mungkir janji dan menyebabkan Mat Salleh menyerang kubu SBUB sekali lagi. berlaku penentangan orang Melayu di Sungai Rajang. 1858. Gabenor Beaufort telah bertindak menyerang dan membakar kampung Mat Salleh dan beliau terpaksa melarikan diri. Rentap dan pengikutnya telah berundur ke Bukit Sadok dan telah diserang oleh Brooke. 5. tentera James Brooke telah berjaya mengalahkan Rentap dan beliau terpaksa berundur ke Ulu Sungai Entabai dan serangannya makin lemah. 1895. Linggir dan pengikutnya telah tewas dalam serangan tersebut. Sarawak di bawah pimpinan Syarif Masahor dan Datu Patinggi Abdul Ghafur kerana menolak penguasaan James Brooke di wilayah mereka. 7. 8. 2. 12. Bagaimanapun. Ini kerana mereka akan hilang kuasa memungut cukai dan pengaruh terhadap penduduk tempatan. beliau dan Datu Patinggi Abdul Ghafur telah menyerang James Brooke di Kuching dan penentangan tersebut telah 2. PENENTANGAN DI SABAH 1. Mat Salleh dan pengikutnya telah menyerang secara mengejut kubu SBUB di Pulau Gaya. 11. SBUB telah menawarkan perjanjian damai kepada Mat Salleh dengan menyerahkan kembali Tambunan kepadanya. 4. (554690-H) . 3.10 BAB 2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA Perjuangan Pemimpin Tempatan Menentang British PENENTANGAN DI SARAWAK 1. 3. SBUB telah membalas serangan tersebut dengan menyerang kubu Mat Salleh. Manakala. Kesannya. 6. 4. 1853 pula. 13. 7. mereka juga bertindak kasar dengan penduduk tempatan.

W. 2 November 1875 J. © PNI Neuron (M) Sdn.W. Pandak Lam dan lain-lain di Sungai Perak.W.W. dan Pandak Indut dihukum gantung. Penentangan berlaku terhadap campur tangan British di Perak. Bhd. Pandak Lam. Februari 1875 Bantahan terbuka Raja dan pembesar Melayu Perak terhadap campur tangan British.W Birch tidak menghormati sistem sosial tempatan dan tidak tahu berbahasa Melayu Pembesar menolak campur tangan British dalam adat resam dan hal ehwal tempatan Peta Kawasan Penentangan Dato’ Maharajelela 13 November Dato’ Maharaja Lela dan Dato’ Sagor lari ke Kota Lama. 20 November 1877 Dato’ Maharaja Lela. . (554690-H) Sebab Penentangan J.W Birch dibunuh oleh Seputum. 12 September 1875 Dato’ Maharaja Lela bersetuju membunuh J. Dato’ Sagor.11 BAB 2: NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA Perjuangan Pemimpin Tempatan Menentang British Penentangan di Perak Residen tidak mematuhi haknya sebagai penasihat (Perjanjian Pangkor 1874) Pembesar menolak sistem cukai Pembesar menolak penguasaan British 20 Januari 1874 Sultan Abdullah dan Sir Andrew Clarke menandatangani Perjanjian Pangkor. Birch semasa mesyuarat di Belanja. Pasir Salak. Seputum. Dato’ Maharaja Lela membuat kubu di Pasir Salak. 21 Julai 1875 Pembesar Melayu dan Dato’ Maharaja Lela bermesyuarat di Durian Sebatang menentang undang-undang British. 31 Oktober 1875 Sultan Abdullah terpaksa menyerahkan Perak kepada British.

Dato’ Sagor. Dato’ Maharajalela dan pembesar Melayu Perak lain membuat bantahan secara terbuka terhadap campur tangan British. · • Hukuman: Hukuman gantung. (e) J.11 BAB 2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA Perjuangan Pemimpin Tempatan Menentang British PENENTANGAN DI PERAK 1. (b) Pembesar menolak sistem cukai yang menghapuskan hak mereka. © PNI Neuron (M) Sdn. Sultan Abdullah memberitahu Sultan Ismail rancangan tersebut. Pandak Lam. Syahbandar dan Laksamana. 500 orang tentera British telah melancarkan serangan terhadap Pasir Salak dan kawasan-kawasan yang terlibat. Mat Arshad yang menjadi orang suruhan British dibunuh ketika menampal poster cukai di Pasir Salak. Menteri Ngah Ibrahim. 11.W.W. · • Tertuduh lain: Sultan Abdullah. Perak berjaya dikuasai sepenuhnya oleh British.W.W. Kesannya. 13 November 1876. 2 November 1875. Bhd. Birch tidak menghormati sistem sosial masyarakat tempatan dan tidak tahu berbahasa Melayu. pembesar Melayu dan Dato’ Maharaja Lela bermesyuarat di Durian Sebatang menentang undang-undang British.W. · • Hukuman: Dibuang negeri ke Pulau Seychelles. · • Tertuduh: Dato’ Maharaja Lela. 2. 8. Dato’ Maharaja Lela dan Dato’ Sagor melarikan diri ke Kota Lama. Pasir Salak. 4.W. 7.W. Sultan Abdullah dan Sir Andrew Clarke menandatangani Perjanjian Pangkor. 20 Januari 1874. Sultan Abdullah. perbicaraan kes pembunuhan J. Birch semasa mesyuarat di Belanja. 3. (554690-H) . 12 September 1875. Birch diadakan di Matang. Birch iaitu Residen Perak yang pertama dan dilakukan oleh Dato’ Maharaja Lela dan beberapa orang pemimpin serta pengikutnya yang lain. 9. 20 November 1877. walaupun Dato’ Maharaja Lela melakukan penentangan namun Sultan Abdullah terpaksa menyerahkan Perak kepada British. Dato’ Maharaja Lela setuju membunuh J. Februari 1875. Perak. 10. dan ramai lagi atas arahan Dato’ Maharaja Lela di Sungai Perak.W. Sebab-sebab penentangan di Perak ialah: (a) Residen melanggar fungsinya sebagai penasihat (Perjanjian Pangkor 1874). (d) Pembesar menolak campur tangan British dalam adat resam dan hal ehwal tempatan.W. 5. Pandak Lam. Seputum dan Pandak Indut. Birch dibunuh oleh oleh Seputum.W. (c) Pembesar menolak penguasaan British terhadap kawasan mereka. Dato’ Maharajalela membuat kubu di Pasir Salak. Penentangan di Perak telah menyaksikan pembunuhan J. · • Penasihat perbicaraannya ialah Frank Swettenham. 21 Julai 1875. · • Hakimnya ialah Raja Idris. 31 Oktober 1875. J. 6.

Dato’ Kelana Syed Abdul Rahman dapat menguasai Sungai Ujong tetapi masih di bawah penguasaan British. Rodgers. pembesar bersatu melawan penguasaan British. 10 November 1874. 1891 Menyerang British kerana menangkap anak buahnya. Dato’ Bahaman menolak pelaksanaan undang-undang British kerana ianya telah mengurangkan kuasanya sebagai Orang Kaya Setia Perkasa Pahlawan Semantan. 1895 Dato’ Bahaman berundur ke Kelantan akibat tekanan British. Dato’ Kelana (Syed Abdul Rahman) berjaya menguasai Sungai Ujong. Beliau juga diberi wang sara hidup sebanyak 1 000 baht dan menetap di Chieng Mai serta meninggal dunia di sana.12 BAB 2: NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA Perjuangan Pemimpin Tempatan Menentang British Penentangan di Negeri Sembilan • • • • Oleh Yam Tuan Antah Sri Menanti dan Abdullah Tunggal (Dato’ Syahbandar Sungai Ujong). Dato’ Syahbandar Abdullah Tunggal berundur ke Selangor. Dato’ Syahbandar menandatangani perjanjian dengan British dan bersetuju meletak jawatan serta berhijrah ke Singapura. Atas bantuan British. Dato’ Bahaman bersatu dengan rakan-rakannya menentang British selama 5 tahun. Bhd. 1892 Menyerang dan menawan semula Lubuk Terua. 1894 Menguasai Kuala Tembeling dan Jeram Ampai. • • • Penentangan di Pahang 1 1888. 2 3 © PNI Neuron (M) Sdn.P. Kedua-dua mereka berebutkan kawasan sempadan pengenaan cukai. 1890 Menentang pembinaan Balai Kawasan penentangan di Pahang. Polis Lubuk Terua. Abdullah Tunggal enggan menandatangani perjanjian. 1896 Dato’ Bahaman berpindah ke Bangkok dan diberikan perlindungan politik oleh Raja Chulalongkorn. Abdullah Tunggal menentang Dato’ Kelana Sungai Ujong yang mempelawa British campur tangan. 21 April 1874. Residen Pahang pertama J. (554690-H) .

beliau menyerang British kerana menangkap anak buahnya. 2. Syed Abdul Rahman dapat menguasai seluruh Sungai Ujong tetapi tertakluk di bawah penguasaan British. Dato’ Bahaman dan sahabatnya yang lain mendapat perlindungan daripada penduduk dan pembesar Terengganu dan Kelantan. Dengan kerjasama British. 1895. Dato’ Bahaman dan rakan-rakannya seperti Tok Gajah dan Imam Rasul telah menentang pembinaan Balai Polis Lubuk Terua di kawasan pengaruhnya. 21 April 1874. 8. 9. 5. Abdullah Tunggal terpaksa berundur ke Selangor dan beliau kembali semula ke Sungai Ujong dan menandatangani perjanjian dengan British pada 10 November 1874. 3. Penentangan di Pahang bermula pada 1888 apabila beberapa orang pembesar melawan penguasaan British. Mereka menentang kemasukan British ke Sungai Ujong.12 BAB 2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA Perjuangan Pemimpin Tempatan Menentang British PENENTANGAN DI NEGERI SEMBILAN 1. akibat tekanan British. 7. Penentangan di Negeri Sembilan pula dilakukan oleh pembesar tempatan iaitu Yamtuan Antah Sri Menanti dan Dato’ Syahbandar Sungai Ujong (Abdullah Tunggal). 6. pemungutan hasil tanah. 4. 10. Dato’ Bahaman telah menolak pelaksanaan undang-undang British yang bertentangan dengan adat resam dan sistem politik tempatan (sistem kehakiman. 5. Dato’ Bahaman telah berundur ke Kelantan. 11. (554690-H) . Dato’ Bahaman berpindah ke Bangkok dan Raja Chulalongkorn telah memberi perlindungan politik kepadanya. beliau menyerang dan telah menawan semula Lubuk Terua. sistem cukai dan penubuhan pasukan polis luar). Dato’ Bahaman telah menyerang dan menguasai Kuala Tembeling dan Jeram Ampai. Bhd. Beliau menetap di Hulu Kelantan manakala Tok Gajah dan keluarganya menetap di Hulu Terengganu. 6. 3. PENENTANGAN DI PAHANG 1. Ini kerana pelaksanaan undang-undang tersebut telah menyebabkan kuasa dan pengaruh Dato’ Bahaman sebagai Orang Kaya Setia Perkasa Pahlawan Semantan semakin hilang. 1896. Beliau juga menentang Dato’ Kelana Sungai Ujong (Syed Abdul Rahman) yang mempelawa British campur tangan dalam pertikaian mereka yang berebutkan kawasan sempadan untuk mengenakan cukai kepada pedagang bijih timah dari Negeri-negeri Selat. 4. © PNI Neuron (M) Sdn. 12. Syed Abdul Rahman berjaya mengalahkan Abdullah Tunggal untuk menguasai Sungai Ujong. 1890. 2. 7. 1892. Kesannya. Dato’ Bahaman telah menetap di Chieng Mai dan diberi wang sara hidup sebanyak 1000 baht dan meninggal dunia di sana. Abdullah Tunggal enggan menandatangani perjanjian dengan British. 8. 1891. 1894. Abdullah Tunggal setuju meletakkan jawatan dan berhijrah ke Singapura.

Nama sebenar Haji Abdul Rahman Limbong ialah Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Hamid. berlaku di Pasir Puteh apabila Sistem Penasihat British diperkenalkan. Tok Janggut membantah sistem tersebut dan enggan membayar cukai. British memaksa penduduk tempatan menerimapakai sistem cukai yang baru. Sebuah kerajaan dibentuk di mana Engku Besar Jeram sebagai Raja. 1915. Tok Janggut terkorban dan mayatnya diarak di seluruh pekan Kota Bharu serta digantung terbalik sebagai pengajaran dan amaran kepada sesiapa sahaja yang menentang British. Bantahan tidak dilayan bahkan Pegawai Daerah Pasir Puteh mengarahkan Tok Janggut ditangkap tetapi gagal. Haji Abdul Rahman Limbong diserang oleh 50 orang polis Singapura dan berjaya ditangkap. Atas nama Sultan. kemarahan penduduk menyebabkan mereka melancarkan penentangan bersenjata dan berjaya menduduki bangunan kerajaan di Kuala Berang.M. Mei 1928. Haji Mat Hassan bin Munas. British menyerang di Saring dan berjaya melumpuhkan perjuangan Tok Janggut. 11 orang tempatan terkorban dalam serangan polis (25 orang) di Kuala Telemong. Julai dan Ogos 1922. Haji Abdul Rahman mengetuai orang-orang kampung membersihkan tanah di Kuala Telemong. (554690-H) 7 .S Cadmus yang mendarat di Tumpat atas nama Sultan Kelantan. British menghantar 3 orang pembesar untuk menawan semula Kuala Berang dan menangkap sesiapa yang menghalang. Beliau dibuang negeri ke Makkah. 1 2 3 Mei 1925. Nama sebenar Tok Janggut. Mei 1915. Tuan Ahmad dan ramai lagi berjaya menawan Pasir Puteh. Tok Janggut (Perdana Menteri) dan Che Ishak (Pengawai Daerah). 4 5 6 © PNI Neuron (M) Sdn. penduduk kampung berkumpul dan membuka tanah milik Tengku Nik Maimunah ibn Sultan Zainal Abidin III yang meliputi kawasan dari Lubuk Batu hingga Kampung Pelam yang membimbangkan British dan meminta Tengku Nik Maimunah menyuraikan mereka. British membawa masuk tentera dengan kapal perang H. Bhd. Engku Besar Jeram. 7 8 9 Kawasan penentangan Tok Janggut Penentangan di Terengganu Haji Abdul Rahman Limbong menentang kerana tidak berpuas hati dengan sistem cukai dan undangundang yang diperkenalkan British.13 BAB 2: NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA Perjuangan Pemimpin Tempatan Menentang British Penentangan di Kelantan 1 2 3 4 5 6 1910.

4. Haji Abdul Rahman Limbong telah diserang oleh 50 orang polis Singapura dan beliau berjaya ditahan dan dibuang negeri ke Makkah. Haji Said. 3. Bhd. Seramai 25 orang polis telah menyerang Kuala Telemong dan berjaya menumpaskan kebangkitan penduduk tempatan dan telah mengorbankan 11 orang.M. 1915. Sebuah kerajaan telah dibentuk di mana Engku Besar Jeram (Raja). Bantahannya tidak dilayan dan polis telah diarahkan supaya menangkap beliau tetapi gagal. 5. Mei 1915. Tuan Ahmad. Mereka telah disuraikan oleh Tengku Nik Maimunah yang melegakan hati pihak British. Kawasan tersebut meliputi kawasan dari Lubuk Batu hingga Kampung Pelam. 7. British telah memaksa penduduk tempatan menerimapakai sistem cukai yang diperkenalkan. Penentangan berlaku di Pasir Puteh pada 1910 apabila Sistem Penasihat British diperkenalkan.13 BAB 2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA Perjuangan Pemimpin Tempatan Menentang British PENENTANGAN DI KELANTAN 1. berlaku penentangan bersenjata oleh penduduk tempatan yang marah terhadap dasar British. Mei 1928. menangkap dan memburu sesiapa sahaja yang menghalang. 4. 6. 8. Di Terengganu pula penentangan telah dilakukan oleh Haji Abdul Rahman Limbong yang menentang British kerana tidak puas hati dengan sistem cukai dan undangundang tanah British yang diperkenalkan. 9. kira-kira 300 orang penduduk kampung berkumpul dan membuka tanah milik Tengku Nik Maimunah ibn Sultan Zainal Abidin III. 2. Kumpulan tersebut telah menyerang bangunan kerajaan di Kuala Berang dan mendudukinya. 7. kumpulan di Kuala Telemong pula bersiap sedia menunggu arahan menentang. 10. 9. Atas nama Sultan Kelantan. Penghulu Adam. 3. 5. Pada Julai dan Ogos 1922. beberapa orang pembesar seperti Engku Besar Jeram. Tok Janggut yang membantah pelaksanaan cukai tersebut enggan membayar cukai tersebut. 10. Manakala. British telah membawa masuk pasukan tentera dengan Kapal Perang H. © PNI Neuron (M) Sdn. (554690-H) . mereka telah menghantar 3 orang pembesar yang membawa perintah Sultan untuk menawan semula Kuala Berang.S Cadmus yang mendarat di Tumpat. Mei 1925. 2. 6. Che Ishak dan rakyat tempatan bersetuju menyerang Pasir Puteh dan berjaya mendudukinya. Tok Janggut telah terkorban dan mayatnya telah diarak ke seluruh pekan Kota Bharu dengan kaki dan tangannya digantung secara terbalik sebelum digantung di pasar. Tok Janggut (Perdana Menteri) dan Che Ishak (Pegawai Daerah) memegang jawatan baru mereka. Ia menjadi amaran kepada penduduk tempatan yang cuba menentang British. PENENTANGAN DI TERENGGANU 1. mereka memulakan serangan di Saring dan berjaya menumpaskan perjuangan Tok Janggut dan pengikutnya dengan penggunaan senjata moden dan tersusun. 8. Haji Abdul Rahman Limbong telah mengetuai gotongroyong membersihkan tanah di Kuala Telemong dan tidak mempedulikan undangundang British. Sekali lagi British menggunakan nama orang yang berpengaruh iaitu Sultan Terengganu.

pemikiran Melayu • Tetapi penderitaan untuk hidup dan Perkembangan memperbaiki kekejaman Jepun Sistem diri dan mendorong Pendidikan bersatu semangat padu. PKM menyebarkan pengaruhnya dan membangkitkan semangat anti penjajahan. Bhd. (554690-H) Akrostik → Guru Besar Pening Kepala Bila Pelajar Jepun Masuk . membebaskan • Mereka menyedarkan Tanah Melayu Gerakan ini telah bangsa mereka dan daripada penjajah mempengaruhi menolak penjajahan. AKROSTIK Faktor-faktor Pemangkin Nasionalisme • Gerakan Pan-Islamisme Sedunia (Guru) • Pengenalan Sistem Politik Barat (Besar) • Perkembangan Sistem Pendidikan (Pening) • Penguasaan Parti Komunis Malaya (Kepala) • Dasar British (Bila) • Kesedaran Politik Serantau (Pelajar) • Pendudukan Jepun (Jepun) • Kemunculan Mesin Cetak (Masuk) © PNI Neuron (M) Sdn. Barat.14 BAB 2: Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua Gerakan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia kedua • Sistem pendidikan Inggeris dan vernakular Melayu yang diperkenalkan melahirkan intelektual • Jepun berjanji Melayu. Gerakan PanIslamisme Sedunia Pendudukan Jepun • • Persamaan budaya dan geografi FAKTOR-FAKTOR Kesedaran memudahkan Kemunculan PEMANGKIN Politik pengaruh Mesin NASIONALISME Serantau nasionalisme Cetak diserap ke Tanah Pengenalan Melayu Sistem Politik Barat Dasar British Penguasaan Parti Komunis Malaya (PKM) • Mesin cetak menjadi alat menghasilkan media yang menyampaikan mesej nasionalisme • Sistem politik Barat menyebabkan kedudukan Raja dan • pembesar Melayu tergugat dan mendatangkan kemarahan orang Tanah Melayu • Dasar perdagangan bebas British akhirnya menyebabkan perbezaan taraf hidup penduduk tempatan dan imigran yang akhirnya membangkitkan nasionalisme. nasionalisme.

Dasar British (a) Dasar British yang menggalakkan perdagangan bebas telah menyebabkan kedatangan ramai pelabur. (d) Perubahan ini telah menimbulkan rasa marah dan benci penduduk tempatan yang dirasakan telah menjatuhkan maruah dan amalan tradisi mereka selama ini. (c) Mereka menguasai ekonomi Tanah Melayu terutamanya dalam bidang perlombongan bijih timah. British telah meletakkan seorang Residen yang mengambil alih pentadbiran negeri daripada pembesar tempatan. 7. kitab agama dan buku dihasilkan. beliau menjelaskan tentang cara hidup Islam yang menekankan kepentingan di dunia dan di akhirat. 4. wujud kawasan bandar baru dengan segala kemudahan tetapi masyarakat Melayu terus mundur dan menetap di kampungkampung. novel. Mesir. Bhd. (b) Konsep ini menggalakkan orang tempatan bekerjasama dengan Jepun dan berjanji akan memerdekakan mereka. 8. 6. (b) Bahan cetak tersebut telah menjadi bahan dalam menyebarkan idea dan semangat nasionalisme untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah air daripada terus dijajah. (e) Ini telah menyebabkan jurang perbezaan yang nyata antara penduduk tempatan dengan golongan imigran. berlaku penjajahan British melalui Sir Andrew Clarke yang telah memperkenalkan sistem politik Barat dan memusnahkan sistem politik tradisional tempatan. Mesir. Pendudukan Jepun (a) Konsep Kesemakmuran Asia yang dilaungkan oleh Jepun yang menekankan kebebasan negara-negara Asia dalam menentukan kemajuan masing-masing dan meningkatkan persaudaraan di kalangan negara tersebut. (c) Karya-karya gerakan nasionalisme Indonesia telah mencetuskan kesedaran nasionalisme terutamanya bagi mereka yang berpendidikan vernakular Melayu. (c) Pengaruh Syeikh Muhammad Abduh ini telah tersebar melalui majalah al-Manar dan juga pelajar-pelajar Mesir yang menuntut di Universiti Al-Azhar. 5. (b) Ini menyebabkan ramai imigran datang ke Tanah Melayu dan menyebabkan persaingan kepada ekonomi penduduk tempatan. (b) Mereka menyedari betapa perlunya sumbangan tenaga dan buah fikiran mereka untuk menyedarkan bangsa Melayu. bahasa. (d) Gerakan ini mempengaruhi pemikiran orangorang Melayu untuk memperbaiki diri dan bersatu padu dalam menepis kesan-kesan penjajahan yang kurang baik. 3. (d) Sesiapa yang dipercayai menyokong Jepun akan ditangkap dan dibunuh. (b) Di mana. Pa r ti Komunis Mala ya telah menguasai Tanah Melayu selama 14 hari. dan pekerja asing ke Tanah Melayu. Kemunculan Mesin Cetak (a) Kemunculan mesin cetak menyebabkan banyak akhbar. ubat-ubatan. (554690-H) . (d) Kehadiran pengaruh Indonesia mudah diterima oleh penduduk tempatan kerana persamaan rumpun bangsa. kesedaran nasionalisme juga didapati daripada gerakan nasionalisme di negara-negara Asia Tenggara khususnya Indonesia. (b) Persamaan buda ya dan geograf i telah memudahkan aliran pengaruh nasionalisme ke Tanah Melayu. majalah. (d) Ini menyebabkan mereka berani menentang sesiapa saja untuk membebaskan diri daripada dijajah. dan perniagaan. (d) Kesannya. 2. berlaku masalah perkauman yang hebat. (c) PKM telah mengamalkan pemerintahan yang kejam dan mengambil alih balai-balai polis. peniaga. (c) Namun kesengsaraan hidup yang dialami penduduk tempatan akibat kekurangan makanan. dan kekejaman pentadbiran Jepun telah menyebabkan kebanyakan penduduk tempatan membenci penjajahan kuasa sama ada Barat atau Timur. Akibatnya. (b) Hal ini telah membangkitkan semangat untuk menentang penjajahan dan menyebarkan ideologi komunis. seorang pensyarah di Universiti Al-Azhar. dan budaya begitu juga dengan pengaruh nasionalisme. Gerakan Pan Islamisme Sedunia (a) Gerakan Pan Islamisme ini dipelopori oleh Syeikh Muhammad Abduh. © PNI Neuron (M) Sdn.14 BAB 2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA Gerakan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia Kedua FAKTOR-FAKTOR PEMANGKIN NASIONALISME 1. (c) Tempat pembesar digantikan pegawai British dan mereka diberi pencen. (b) Di dalam penulisannya. Penguasaan Parti Komunis Malaya (PKM) (a) Selepas tentera Jepun menyerah kalah dan berundur daripada Tanah Melayu. pedagang. Pengenalan Sistem Politik Barat (a) 1874. (e) Banyak rumah dan orang Melayu yang terkorban dan ini menyebabkan mereka bertindak balas dan berusaha mengelakkan diri daripada terus dijajah. Perkembangan Sistem Pendidikan (a) Perkembangan sistem pendidikan Tanah Melayu yang telah memperkenalkan sistem pendidikan Inggeris dan sekolah vernakular Melayu telah menjadikan orang Melayu golongan intelek yang mampu berfikir tentang kemajuan bangsanya. (c) Mereka telah menggunakan idea baru bagaimana untuk memajukan diri dan bangsa serta menolak penjajahan British. perladangan getah. Kesedaran Politik Serantau (a) Selain daripada itu.

(554690-H) . (2) Berusaha menyematkan sikap mengkritik penjajah ke dalam fikiran orang Islam. © PNI Neuron (M) Sdn. (2) Menyediakan orang Melayu (3) Mengkritik penjajah. Makna: Gerakan yang berusaha mendorong masyarakat Melayu memperbetulkan fahaman mereka terhadap Islam. Burhanuddin Bangsa al-Helmy Matlamat Perjuangan (1) Mengembalikan orang Melayu kepada agama Islam sebenar. Raja dan pembesar Melayu. Bhd. (b) Pendidikan (1) Mendirikan Madrasah (2) Memberi pendidikan ilmu akhirat dan moden (3) Memberi pelung pendidikan kepada wanita Gerakan ini ditentang oleh Kaum Tua (golongan alim ulama) yang hanya menekankan perkara-perkara akhirat dan fardu ain sahaja.15 BAB 2: NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA Gerakan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia kedua Gerakan Islah Dalam Meningkatkan Minda Bangsa Dipelopori (1) Sheikh Tahir Gerakan Jalaludin Islah dalam (2) Syed Syeikh alMeningkatkan Hadi Minda (3) Dr. * Gerakan ini tidak dapat disekat sepenuhnya dalam aspek pendidikan. * Kaum Muda dapat bergerak bebas di Negeri-negeri Selat berbanding Negeri-negeri Melayu yang mempunyai sekatan penyebaran gerakan ini. Cara Perjuangan (a) Akhbar/ Majalah (1) Menyebarkan idea pembaharuan Islam.

NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

15

BAB 2

Gerakan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia Kedua

GERAKAN ISLAH DALAM MENINGKATKAN MINDA BANGSA 1. Gerakan Islah bermaksud gerakan yang berusaha mendorong masyarakat Melayu memperbetulkan fahaman mereka tehadap Islam. 2. Gerakan ini telah dipelopori oleh Sheikh Tahir Jalaludin, Syed Syeikh Al-Hadi, Dr. Burhanuddin al-Helmy dan lain-lain lagi. 3. Gerakan ini juga dikenali sebagai Kaum Muda. 4. Matlamat perjuangan mereka ialah: • Untuk mengembalikan orang-orang Melayu kepada agama Islam yang sebenar. • Berusaha untuk menyematkan sikap mengkritik penjajah ke dalam fikiran orang lain. 5. Cara perjuangan mereka ialah: (a)Melalui akhbar dan majalah • Menyebarkan idea-idea baru Islam • Menyedarkan orang Melayu. • Mengkritik penjajah, raja, dan pembesar Melayu. Antara akhbar yang digunakan oleh Gerakan Islah untuk menyebarkan idea-idea mereka ialah al-Imam, Idaran Zaman, Neracha, dan Pengasuh. (b)Melalui pendidikan • Mendirikan madrasah (sekolah) sebagaimana sistem pendidikan Islam yang formal. • Memberikan pendidikan ilmu akhirat dan ilmu moden seperti ilmu Hisab dan bahasa Inggeris. • Memberi peluang pendidikan kepada kaum wanita. 6. Gerakan ini mendapat tentangan daripada Kaum Tua (golongan alim ulama’). 7. Kaum Tua berfikiran konservatif dan hanya menekankan perkara-perkara berkaitan dengan akhirat dan fardu ain sahaja. 8. Kaum Muda dapat bergerak bebas di Negeri-Negeri Selat berbanding NegeriNegeri Melayu yang mempunyai sekatan penyebaran gerakan ini. Di NegeriNegeri Melayu, semua kegiatan dakwah perlu mendapat kebenaran Sultan dan undang-undang negeri itu juga tidak membenarkan risalah dan majalah Kaum Muda dibawa masuk ke dalam negeri tersebut. 9. Namun gerakan ini tidak dapat disekat sepenuhnya dalam aspek pendidikan.

© PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)

16

BAB 2: NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA Gerakan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia kedua

Akhbar, Majalah Dan Novel : Penggerak Kesedaran Kebangsaan

• Membincangkan persoalan sosial/ pendidikan, ekonomi dan politik.

Za’ba

• • • • • •

Warta Malaya Majlis Lembaga Malaya Utusan Negara Warta Negara Fajar Sarawak

• Wanita digalakkan bersikap positif, memajukan diri dan bangsa.

Akhbar
Abdul Rahim Kajai

Novel • • • • Anak Mat Lela Gila Keris Melaka Melor Kuala Lumpur Putera Gunung Tahan

Majalah

• Majalah Guru • Bulan Melayu • Pengasuh

Harun Aminurrashid

© PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)

• Membawa mesej tentang semangat kebangsaan yang perlu dimiliki generasi muda Melayu ketika itu.

Ishak Haji Muhamad

• Persoalan memajukan bangsa dalam rencana dan puisi yang disiarkan

16

BAB 2

NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA Gerakan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia Kedua

AKHBAR, MA JALAH DAN NOVEL: PENGGERAK KESEDARAN KEBANGSAAN 1. Kemunculan alat pencetak menjadi pencetus kesedaran kebangsaan apabila akhbar, majalah dan novel mula diterbitkan. Pada masa yang sama juga muncul wartawan yang bersemangat nasioanlisme untuk menyelamatkan bangsa dan negara daripada terus dijajah. Antara wartawan yang terkenal ketika itu ialah Za’ba (Zainal Abidin bin Ahmad) (1920-an). 1930-an pula muncul wartawan seperti Dato’ Onn bin Ja’afar dan Abdul Rahim Kajai. Mereka membangkitkan isu-isu kemunduran orang Melayu dalam aspek politik, ekonomi dan sosial. Antara akhbar dan isu yang dibangkitkan ialah: Akhbar Utusan Melayu Warta Malaya Majlis Warta Negara Fajar Sarawak Isu-isu yang dibangkitkan • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Pendidikan tinggi Melayu Pendidikan wanita Pendidikan bahasa Inggeris Taraf sekolah Melayu Martabat bahasa Melayu Kepentingan pendidikan Islam Nilai murni masyarakat Melayu Sikap buruk orang Melayu Amalan menabung Kemahiran tradisional Melayu Penubuhan syarikat kerjasama Kemasukan orang dagang Menggalakkan peniaga Melayu Larangan menjual Tanah Melayu Amalan berjimat cermat Perkampungan khas Melayu Pengurangan kuasa Raja Kepimpinan pembesar Melayu Kepimpinan Raja Melayu Sikap pilih kasih British Persatuan Melayu Tuntutan politik orang dagang Malays Administrative Service’

Majalah

Isu yang dibangkitkan

2.

Pengasuh • Persepsi Islam sebenar Pengarang: Dato’ • Pendidikan orang Melayu Nik Mohamad • Menuntut pelbagai ilmu • Pentafsiran permasalahan Islam • Menjauhkan sifat buruk Majalah Guru Pengarang: • Muhamamad • Dato’ Muda • Linggi • Yusuf Ahmad • Mohd Sidin Rashid Bulan Melayu Pengarang: Zainon binti Sulaiman • Pendidikan anak Melayu • Perpaduan orang Melayu • Semangat cintakan negara • Penentangan terhadap penjajah • Taraf hidup orang Melayu • Bahasa dan sastera • Perpaduan di kalangan guru

3. 4. 5.

6.

• Perpaduan guru • Pendidikan wanita • Nilai-nilai Islam • Budaya Timur • Peranan wanita terhadap bangsa

10. Novel juga berperanan penting dan penulisannya bermula seawal abad ke-19 dan bertambah pesat pada 1930-an. 11. Secara keseluruhannya novel-novel yang dihasilkan bertemakan semangat kebangsaan, kemunduran orang-orang Melayu, antipenjajahan dan pembelaan terhadap nasib kaum wanita. 12. Antara novel yang popular ialah Hikayat Faridah Hanum, Keris Melaka, Anak Mat Lela Gila, Putera Gunung Tahan dan Melor Kuala Lumpur. Novel Isu yang Dibangkitkan

Keris Melaka • Menentang penjajahan (Ahmad Bakhtiar) • Sumbangan tokoh Melaka • Kepentingan sejarah bangsa Anak Mat Lela Gila (Ishak Haji Muhammad) • Menentang penjajahan • Menghargai warisan bangsa • Cintakan tanah air. • Maruah bangsa. • Semangat keperwiraan • Maruah bangsa • Cintakan tanah air • Bangga kebolehan sendiri. • Kebebasan wanita • Pendidikan wanita • Menghindari sikap negatif.

7.

8.

9.

Majalah juga berperanan dalam kesedaran kebangsaan. Antara isu yang dibangkitkan mempunyai kaitan dengan kemajuan bangsa dalam ekonomi, pendidikan, bahasa, sastera, antipenjajahan dan sebagainya. Antara majalah yang pernah menjadi penggerak kesedaran kebangsaan adalah seperti majalah Pengasuh (1918), majalah Guru (1924) dan Bulan Melayu (1930). Antara majalah dan isu yang pernah dibangkitkan adalah seperti berikut:

Putera Gunung Tahan (Ishak Haji Muhammad)

Melor Kuala Lumpur (Harun Aminurrashid)

© PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)

10 Kemerdekaan di bawah gagasan Melayu Raya/Indonesia Raya gagal. 7 Akhir pendudukan Jepun. British menyokong MPAJA dan memberi bantuan senjata. 6 Lahir Pasukan Bintang Tiga. Bhd. 8 Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung (KRIS) ditubuhkan untuk menjalankan tugas tersebut dan Kongres Pemuda Kris akan diadakan di Kuala Lumpur. (b) Nama akhbar Utusan Melayu ditukar kepada Malai Shimbun. 3 Pertubuhan yang menyokong Jepun aktif tetapi diawasi dengan ketat. Labuan dan Tawan Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak (1939) Kongres Kesatuan Melayu Singapura Persatuan Sahabat Persatuan Melayu Sarawak Persatuan-persatuan Negeri Persatuan Melayu Gerakan Nasionalisme Semasa Pendudukan Jepun 1 1941–1945. berlaku pendudukan Jepun 2 Dasar Pemerintahan Tentera Jepun: (a) Mengharamkan semua akhbar. British menguasai semula Tanah Melayu. 9 Persidangan KRIS dibatalkan apabila Soekarno mengisytiharkan kemerdekaan awal (15 Ogos 1845) selepas Jepun kalah. 4 Barisan Pemuda pimpinan Ahmad Boestamam (Perak) menjadi tentera sukarela Jepun.17 BAB 2: NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA Gerakan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia kedua Perjuangan Nasionalisme oleh Persatuan-Persatuan Melayu Kesatuan Melayu Persatuan Sahabat Pena • Di Kota Kinabalu. KMM (Ibrahim Yaakob) berunding dengan Jepun membentuk Melayu Raya/Indonesia Raya. © PNI Neuron (M) Sdn. 5 Lahir gerakan bawah tanah – Parti Komunis Malaya menubuhkan Malayan People’s Anti . Force 136. (c) Bahasa Jepun sebagai bahasa pengantar di sekolah dan nilai budaya Jepun diperkenalkan. . dan pasukan Wataniah menentang pendudukan Jepun.Japanese Army (MPAJA) untuk menentang Jepun. (554690-H) 11 September 1945.

• Menukar nama Utusan Melayu kepada Malai Shimbun. • Meningkatkan taraf pendidikan orang Melayu. Ia dipelopori oleh golongan yang berpendidikan Inggeris. Pertubuhan ini pernah menghadiri Kongres Melayu di Singapura pada 1940 dan yang paling berjasa. Nama KMM diilhamkan pelarian politik Indonesia Sultan 5. Persatuan Negeri 1. • Mengelilingi Tanah Melayu untuk mendapatkan sokongan. Mereka dengan sukarela menentang tentera Jepun. Kongres Pemuda KRIS dianjurkan di Kuala Lumpur untuk membincangkan persediaan kemerdekaan dengan Indonesia. 2. atas cadangan Ibrahim Haji Yaakob. Akhir 1941. Singapura. Contohnya. © PNI Neuron (M) Sdn. Tengku Kadir Ali dan Embok Suloh. PERJUANGAN NASIONALISME OLEH PERSATUAN-PERSATUAN MELAYU Kesatuan Melayu Singapura (KMS) 1. September 1945. Kongres ini disokong golongan intelek dan akhbar-akhbar Melayu. Ibrahim Haji Yaakob merupakan seorang wartawan akhbar Majlis. 4. Perkara ini disebabkan dasar pemerintahan tentera Jepun yang telah: • Mengharamkan semua akhbar. Ia tidak bersifat politik namun kegiatan sosialnya menjadi asas kesedaran perpaduan di kalangan orang Melayu. 5. 10. Ibrahim Haji Yaakob.A. Tujuan penubuhan persatuan ini ialah: • Mengeratkan perpaduan Melayu • Menggalakkan pendididkan • Menjaga budaya dan maruah bangsa • Menegakkan ajaran Islam Persatuan Sahabat Pena 1. dan Persatuan Melayu Selangor (1938). di Kuala Lumpur. Pada a k h i r p e n d u d u k a n J e p u n .M. Persatuan Melayu Pahang (1938). KRIS ditubuhkan bagi tujuan tersebut. Ia persatuan separa politik. 1941-1945 berlaku pendudukan Jepun dan ketika inilah telah timbul kesedaran kebangsaan Tanah Melayu. Ahli-ahlinya terdiri daripada guru sekolah Melayu. 1930-an. 2. dan pegawai rendah kerajaan. Labuan dan Tawau. Pasukan Wataniah Pahang terdiri daripada guru. 4. 4. 3. 2. Kesatuan Melayu Muda (KMM) 1. Pertubuhan ini meningkatkan kesedaran rakyat betapa pentingnya membela kepentingan diri dan bangsa dalam semua bidang di negara sendiri. 3. Persatuan Melayu Negeri Sembilan (1938). 9. 7. Zainal Abidin B. 3. 8. Parti Komunis Malaya telah menubuhkan Malayan People’s Anti-Japanese Army (MPAJA) menentang Jepun. Pengasasnya ialah Mohammad Eunos Abdullah. KMM telah bekerjasama dengan Jepun untuk menghalau British keluar dari Tanah Melayu. 16. Barisan Pemuda pimpinan Ahmad Boestamam menyatukan pemuda-pemuda Melayu menjadi tentera sukarela Jepun. Idea penubuhan ini bermula pada 1937 tetapi tidak dapat ditubuhkan kerana bantahan daripada James Brooke. 11. 15. British kembali menguasai Tanah Melayu. Tujuan penubuhan menjaga kepentingan sosioekonomi orang Melayu di Singapura. Tujuan penubuhan untuk menggembleng tenaga intelektual Melayu dalam membincangkan nasib orang-orang Melayu baik dari semua aspek politik. Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM) 1. Berlaku gerakan bawah tanah yang menentang Jepun. 2. 4. Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak ditubuhkan hasil pengaruh persatuan-persatuan di Semenanjung. 14. 13. muncul beberapa persatuan Melayu di Tanah Melayu kesan pengaruh KMS. 2. Resolusi kongres ini mencerminkan perpaduan Melayu mengatasi masalah sosioekonomi dan politik yang lemah. 15 Ogos 1945. pegawai tadbir kerajaan dan orang kampung. 6. Ditubuhkan pada 1934 dan dipimpin oleh S. 12. Wujud juga Pasukan Wataniah di Pahang dan Force 136. sosial mahupun ekonomi. Bhd. British memberikan bantuan senjata kepada MPAJA. Keberkesanan perjuangan kesatuan itu telah mendorong penubuhan cawangannya di negeri-negeri lain pada 1930-an. Ishak Haji Muhammad dan lebih 150 orang penyokong KMM ditangkap British dan dipenjarakan di Changi. 5. Tujuan penubuhan untuk menggalakkan ahlinya berkenalan dan bertukar pendapat bagi memajukan diri sendiri dan bangsa. 3. Disember 1940. Isu yang dibincangkan ialah soal kemunduran orang Melayu dalam bidang pendidikan dan ekonomi serta layanan pilih kasih British kepada anak negeri. • Memperkenalkan bahasa Jepun sebagai bahasa pengantar di sekolah dan nilai budaya Jepun. 3. Ibrahim Haji Yaakob. Antara yang dilakukan ialah: • Menjadikan KMM salah satu propaganda Jepun. 2. Pertubuhan ini tidak berkembang pesat kerana masalah taraf pendidikan dan kesulitan perhubungan ke kawasan pedalaman. Gerakan Nasionalisme Semasa Pendidikan Jepun 1.17 BAB 2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA Gerakan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia Kedua 4. Antaranya ialah P ersatuan Melayu Miri (1936) dan Persatuan Melayu Sarawak (1939). Ia ditubuhkan pada 1939 oleh Ibrahim Haji Yaakob. Ditubuhkan pada 1926. 3. isterinya dan orang kanannya berlindung di Indonesia. p e m i m p i n K M M mencadangkan pembentukan Melayu Raya/Indonesia Raya. 7. Soekarno mengisytiharkan kemerdekaan lebih awal Indonesia daripada tarikh yang dicadangkan (17 Ogos 1945) selepas kekalahan Jepun. Objektif utama penubuhan • Menggalakkan perpaduan di kalangan pemuda Melayu di seluruh Semenanjung. 2. Kongres Melayu • • • • • Pada 1939 dan 1940 Kongres Melayu diadakan. 8. Organisasi PASPAM kemas dan mempunyai perlembagaannya sendiri mendapat sambutan terhadapnya amat menggalakkan. 6. Persatuan Melayu Perak (1937). Beliau dilantik menjadi ahli Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat sebagai wakil orang Melayu. 5. Djenain. Beberapa cawangan Persatuan Sahabat Pena di Jesselton (Kota Kinabalu). Anggota Force 136 terdiri daripada pegawai-pegawai tadbir Melayu yang bekerjasama British. ialah Datu Patinggi Abang Abdillah. Persatuan-persatuan Melayu di Sarawak 1. 6. Mohammad Eunos Abdullah menjadi wakil KMS semasa pentadbiran British. kesatuan didaftarkan oleh Mustapha Husein. Akhir tahun 1940. Persidangan yang dirancang terpaksa dibatalkan dan gagasan yang dicadangkan turut gagal. 17. 3. Pertubuhan yang menyokong Jepun sahaja dibenarkan bergerak aktif tetapi diawasi dengan ketat. (554690-H) . • Membeli Warta Malaya untuk dijadikan alat propaganda anti-British.

Poland. dan Yugoslavia. Perang Kemerdekaan Amerika 1776 dan Revolusi Perancis 1789. Latvia. musyawarah dan permuafakatan. Peta penyatuan Jerman Kerajaan Madinah dibina mengikut prinsip Islam. Pembinaan Negara dan Bangsa Konsep Negara Bangsa Bermula di Barat pada penghujung abad ke-18 dan ke-19.w. kerajaan Islam Pertama . Dicetuskan dalam Revolusi Inggeris 1688. (554690-H) Peta Madinah. Finland. Lithuania. © PNI Neuron (M) Sdn. kepercayaan dan sebagainya. Estonia. Peta penyatuan Itali Antara negara bangsa yang berjaya dibentuk selepas pembahagian Empayar Turki dan Austria . Itali dan Jerman dibentuk sebelum Perang Dunia Pertama. kerajaan berperlembagaan dan negara bangsa moden.Hungary ialah Czechoslovakia. Penyatuan dibuat secara diplomasi. Perlembagaan Madinah digubal oleh Nabi Muhammad s. bahasa.18 Konsep Bangsa Malaysia BAB 3: KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA Latar Belakang Pembinaan Negara dan Bangsa Sekumpulan manusia dalam satu ikatan ketatanegaraan/ warganegara sesebuah negara yang terdiri daripada masyarakat pelbagai kaum yang berbeza budaya. Bhd.a. Pembentukan sebuah negara moden berdasarkan sempadan rumpun bangsa. Muncul idea tentang hak rakyat.

Itali dan Jerman. empayar Turki dan Austria-Hungary dibahagi berdasarkan bangsa. © PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. Konsep realpolitik membenarkan pemimpin melakukan apa sahaja cara seperti tipu helah. Count Camillo Benso di Cavour bercita-cita menggabungkan seluruh Itali menggunakan konsep realpolitik. Akibatnya. Jerman wujud hasil penyatuan wilayahwilayah bangsa Jerman oleh Otto Eduard Von Bismarck. Penyatuan Jerman melibatkan peperangan dengan Denmark. 1866. Beliau berjaya menyemarakkan sentimen anti-Austria. 13. dan peperangan untuk mencapai matlamat politik. 17. Lithuania. rakyat akan mengakui kekuasaan Raja. 4. 2. dan Yugoslavia. Selain itu. Deklarasi menekankan nasib sesebuah negara ditentukan oleh rakyatnya sendiri. 16. negara bangsa yang dibentuk sebelum Perang Dunia Pertama. 14. Finland. 21. 12. British menentukan sempadan negeri dan pengenalan Malayan Union 1946 mengubah kerajaan kepada negara bangsa. 23. 6. Muncul 7 negara bangsa baru yang merdeka seperti Czechoslovakia. 1870. kerajaan berperlembagaan dan negara bangsa moden. Pemimpinnya. 9. 1860. Perseku tuan Tanah Mela yu 1948 menggantikan Malayan Union menggabungkan negeri kepada sebuah kerajaan pusat. Sebagai balasannya. 19. Kerajaan yang kuat akan menaungi negara yang lemah. 3. 18. 1871. kewujudan kerajaan Madinah merupakan pembinaan negara mengikut prinsip agama Islam. 4. Austria dan Perancis. Kesetiaan rak yat terhadap Raja menjadi penentu sempadan negeri raja. 7. Konsep negara bangsa merujuk kepada pembentukan negara bangsa moden di Eropah. Konsep negara dan bangsa yang merdeka daripada pelbagai kaum dan kepercayaan. musyawarah dan permuafakatan. 8. 20. beliau berjaya mengambil wilayahwilayah yang dikuasai Austria dengan bantuan Perancis. 10. Pembentukan sebuah negara moden berdasarkan sempadan rumpun negara. 5. Empat Belas Woodrow Wilson. Estonia. 2. 15.w.a.KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA 18 BAB 3 Latar Belak ang Pembinaan Negara dan Bangsa LATAR BELAKANG PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA Kerajaan Melayu tradisional wujud kerana adanya raja. 22. Beliau menggunakan konsep realpolitik ditambah dengan politik darah dan besi untuk mencapai cita-citanya menyatukan Jerman. 10. 8. PEMBINA AN BANGSA DAN NEGARA 1. Perang Kemerdekaan Amerika 1776 dan Revolusi Perancis 1789. persamaan rumpun bangsa dan bahasa telah menjadi isu membebaskan diri daripada empayar. pengunduran Perancis daripada Rom telah digunakan sebaiknya oleh Count Camillo Benso di Cavour dengan menggabungkan Rom dengan wilayahwilayah lain untuk membentuk negara bangsa Itali. Ia tercetus di Barat pada penghujung abad ke-18 dan ke-19 ekoran Revolusi Inggeris 1688. 31 Ogos 1957. Nabi Muhammad s. wilayah Venetia dipulangkan kepada Itali sebagai balasan membantu Prusia menewaskan Austria. Gerakan nasionalisme di Eropah membangkitkan isu tersebut untuk menyatukan wilayah-wilayah berdasarkan bangsa. 9. Sejak zaman moden awal abad ke-16. 5. negara merdeka dan status raja bertukar kepada raja berperlembagaan. Perjanjian Damai Paris 1918 (Perancis) berakhir dengan persetujuan Deklarasi 1. Penjajahan British menukar konsep kerajaan Melayu Tradisional kepada konsep negeri. (554690-H) . kekerasan. Latvia. Ketika itu muncul idea tentang hak rakyat. Penyatuan pelbagai kaum seperti orang Arab dan Yahudi dibuat secara diplomasi. 3. telah menggubal Perlembagaan Madinah untuk membentuk sebuah kerajaan Islam. 6. 11. Poland. 7. Raja bertanggungjawab memberi perlindungan politik kepada rakyat.

Ia bertujuan memberikan jaminan perlindungan kepada rakyat negara ini. Idea bangsa sering digunakan untuk melahirkan perasaan bersatu padu di kalangan rakyat berbilang kaum demi membentuk bangsa Malaysia yang kukuh. dan pemerintah yang berwibawa. Badan Perundangan. Terdiri daripada Persekutuan Tanah Melayu. Peraturan tertinggi bertulis atau tidak bertulis yang menjadi rujukan dan panduan bagi mentadbir atau memerintah sesebuah negara. Bhd. 2. 3 badan. 4. Badan Pelaksana. Institusi pemerintahan yang tersusun yang bertanggungjawab membuat dan melaksanakan politik serta menguatkuasakan undang-undang dan peraturan kerajaan. sempadan kawasan yang jelas. 3. Di Malaysia. (554690-H) Akronim → KPNB . 2. adat resam. 2. AKRONIM Ciri-ciri Negara dan Bangsa Kerajaan Perlembagaan Negara Bangsa K P N B © PNI Neuron (M) Sdn. Institusi pemerintah yang bertanggungjawab menggubal dan melaksanakan dasar sesebuah negara. kesenian. Wilayah yang mempunyai penduduk. Sekumpulan manusia yang mendiami sebuah wilayah serta mempunyai persamaan dari segi bahasa.19 BAB 3: KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA Latar Belakang Pembinaan Negara dan Bangsa CIRI-CIRI NEGARA DAN BANGSA 1. 1. ia adalah peraturan bertulis tertinggi yang didokumenkan dan dijadikan rujukan untuk mentadbir negara. dan pengalaman sejarah. Sarawak dan Sabah. 3. dan Badan Kehakiman. Bertindak sebagai pengaman dan penentu arah kehidupan masyarakat sebuah negara. 3. 2. mentafsir dan melaksanakan dasar-dasar tersebut. Merangkumi semua badan yang membuat. Kerajaan 1. Negara Bangsa Perlembagaan 1.

Di Malaysia. kesenian. sempadan kawasan yang jelas. Malaysia terdiri daripada Persekutuan Tanah Melayu. Negara merupakan wilayah yang mempunyai penduduk. BANGSA 1. NEGARA 1. bangsa dan kerajaan. Sarawak dan Sabah. Kerajaan bertindak sebagai pengaman dan penentu arah kehidupan bermasyarakat sebuah negara. Sesebuah kerajaan merangkumi semua badan yang membuat. © PNI Neuron (M) Sdn. 4. 2. mentafsir dan melaksanakan dasar-dasar tersebut.KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA 19 BAB 3 Latar Belak ang Pembinaan Negara dan Bangsa CIRI-CIRI NEGARA DAN BANGSA 1. dan pengalaman sejarah. dan pemerintah yang berwibawa. Bhd. Ciri-ciri negara dan bangsa terbahagi empat iaitu negara. 3. KERAJAAN 1. perlembagaan. ia adalah peraturan bertulis tertinggi yang didokumenkan dan dijadikan rujukan untuk mentadbir negara. Tujuan perlembagaan digubal adalah untuk memberikan jaminan perlindungan kepada rakyat negara ini. dan Badan Kehakiman. terdapat 3 buah badan yang menentukan hala tuju kerajaan kita iaitu Badan Perundangan. 2. 2. adat resam. PERLEMBAGAAN 1. Bangsa merupakan sekumpulan manusia yang mendiami sebuah wilayah serta mempunyai persamaan dari segi bahasa. Badan Pelaksana. 2. 3. Perlembagaan merupakan peraturan tertinggi bertulis atau tidak bertulis yang menjadi rujukan atau panduan bagi mentadbir atau memerintah sesebuah negara. Idea bangsa sering digunakan untuk melahirkan perasaan bersatu padu di kalangan rakyat berbilang kaum demi membentuk bangsa Malaysia yang kukuh. Di Malaysia. Negara kita mempunyai institusi pemerintahan yang menggubal dan melaksanakan sistem politik serta menguatkuasakan undang-undang dan peraturan kerajaan. 3. (554690-H) . Kerajaan merupakan institusi pemerintah yang bertanggungjawab menggubal dan melaksanakan dasar sesebuah negara.

20 BAB 3: KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA Kesultanan Melayu Melaka – Asas Pembentukan Negara dan Bangsa Sultan/Raja Keluarga dan Kerabat diRaja Pelabuhan Melaka Ulama istana/pembesar dan pentadbir Rakyat biasa yang bebas Rakyat yang merupakan hamba Empayar Kesultanan Melayu Melaka CIRI-CIRI NEGARA DAN BANGSA DALAM KESULTANAN MELAYU MELAKA Wilayah pengaruh • Kawasan yang Kerajaan rakyatnya menerima • Badan yang diberikan dan memperakui kuasa untuk pemerintahan Kedaulatan menguruskan seorang raja. dan mana pihak. • Agama Islam. Kerajaan K 2. Lambang-lambang AKRONIM Ciri-ciri negara dan bangsa Kesultanan Melayu Melaka 1. bahasa kebangsaan. Wilayah pengaruh Win © PNI Neuron (M) Sdn. • Bahasa Melayu. Lambang L 6. wilayah dan tidak boleh mempertahankan dihadkan oleh manakedaulatan negara. (554690-H) Rakyat • Seluruh rakyat bagi sesebuah wilayah dan terikat kepada undangundang yang dikuatkuasakan dalam wilayah tersebut. Akronim → KRU KL Win • Simbol yang menjadi identiti sesebuah negara. Keunggulan undang-undang • Cara formal untuk mengawal masyarakat melalui peraturan yang diwartakan. Undang-undang U 4. Kedaulatan K 5. menjaga terhadap rakyat sesebuah keamanan. . Rakyat R 3. • Sistem pemerintahan beraja. Bhd. • Adat istiadat Melayu. menjalinkan hubungan luar. • Kekuasaan tertinggi pentadbiran. • Bahasa Melayu.

2. Kesultanan Melayu Melaka banyak meninggalkan warisan dalam pelbagai aspek dan menjadi contoh kepada kerajaankerajaan Melayu selepasnya. rakyat. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai rakyat yang banyak.20 BAB 3 KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA Kesultanan Melayu Melaka – Asas Pembentuk an Negara dan Bangsa KESULTANAN MELAYU MELAKA . Raja Melaka adalah pemerintah tertinggi. 4. 4. Konsep kedaulatan Zaman Kesultanan Melayu Melaka merujuk kepada raja yang memerintah di mana rak yat yang menderhaka kepada raja yang berdaulat akan mendapat kesan yang buruk sebagai hukuman daripada Tuhan. iaitu Hukum Kanun Melaka dan UndangUndang Laut Melaka. 3. 2. • Kesultanan Melayu Melaka mempunyai ciriciri yang sebuah negara bangsa moden seperti wilayah pengaruh. 3. protokol dan adat istiadat istana melambangkan kedaulatan dan kebesaran raja yang memerintah. Konsep kedaulatan Zaman Kesultanan Melayu Melaka dan berbeza dengan konsep kedaulatan moden. Lambang-lambang 1. Semasa Kesultanan Melayu Melaka. Semasa Kesultanan Melayu Melaka. Semasa Kesultanan Melayu Melaka. 3. bahasa. © PNI Neuron (M) Sdn. Rakyat 2. nobat. keunggulan undang-undang dan kedaulatan. 1. menjaga keamanan. rakyat diwajibkan memberi kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada raja. Keunggulan undang-undang membuktikan kedaulatan pemerintah. lambang-lambang. alat regalia. kerajaan. 2. 2. jata negara. Bendera. Kedua-dua undang-undang ini dipengaruhi oleh hukum adat tempatan dan agama Islam. Kerajaan merupakan badan yang diberikan kuasa untuk menguruskan pentadbiran. terdapat dua jenis undang-undang bertulis. 3. dan menjalinkan hubungan dengan negara luar. (554690-H) . Keunggulan Undang-undang 1. Sesebuah negara yang berdaulat bebas daripada campur tangan dan penjajahan kuasa asing serta dihormati negara lain. 3. Bhd. Wilayah Pengaruh 1. Wilayah pengaruh mempunyai sempadan yang diterima oleh umum di mana kawasan tersebut mempunyai rakyat yang menerima dan memperakui pemerintahan seorang raja. 2. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai wilayah pengaruhnya yang luas di seluruh Semenanjung Tanah Melayu dan timur Sumatera. 3. Kesultanan Melayu Melaka pernah mencapai tahap peradaban dan kenegaraan yang tinggi sehingga menjadi empayar terkuat. Kerajaan 1. mempertahankan kedaulatan negara. dan lagu kebangsaan merupakan lambang negara moden yang penting. Kedaulatan adalah kuasa tertinggi sesebuah negara atau pemerintah terhadap rakyat yang diperintah dan kekuasaan ini tidak dapat dicabar oleh sesiapa. 2. 5. pusat perdagangan yang penting. Manakala raja yang berdaulat pula ialah raja yang berkuasa. Rakyat merupakan penduduk yang mendiami sesuatu wilayah dan rakyat terikat dengan undang-undang yang dikenakan oleh pemerintah wilayah. warna. undang-undang.ASAS PEMBENTUKAN NEGARA DAN BANGSA 1. Lambang merupakan simbol yang menjadi identiti sesebuah negara. Kerajaan ditadbir dengan bantuan empat orang pembesar yang dipanggil Sistem Pembesar Empat Lipatan. Asas pembinaan negara dan bangsa Malaysia ialah Kesultanan Melayu Melaka yang bermula sejak awal abad ke-15. Rakyat bertanggungjawab memberi taat setia sepenuhnya kepada raja atau wakilnya yang memerintah wilayah yang didiami. Kedaulatan 1. pusat kebudayaan dan pusat penyebaran Islam. Ciri-ciri Negara dan Bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka. Keunggulan undang-undang juga dapat menentukan sistem pentadbiran sesebuah kerajaan bergerak lancar. Konsep kerajaan semasa Kesultanan Melayu Melaka ialah kerajaan adalah raja dan raja adalah kerajaan.

3. (1801 – 1836) Melantik beberapa orang pembesar membantu pentadbiran. Peta Johor Lelaki Beragama Islam Waris pemerintah Johor Raja. Kelantan – Sistem Jemaah Menteri • Sejak pemerintahan Sultan Muhamad I.21 BAB 3: KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA Warisan Negeri-negeri Melayu Johor → Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor 1. • Sejak 1842. Menurut undang-undang tersebut: Raja berbangsa Melayu Majlis Mesyuarat Kerajaan dibahagi 2: (a) Majlis Negeri (b) Jemaah Menteri Raja berhak memilih Menteri Besar. Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor diperkenalkan Sultan Abu Bakar. (554690-H) Jemaah Menteri Perbendaharaan . mengganti dan menyingkir kerabat diraja dengan pembesar (Nik dan Wan) Jemaah Menteri Pentadbiran dan Mengimarahkan Negeri Jemaah Menteri Peperangan Jemaah Penasihat Raja Jemaah Menteri Istana Jemaah Menteri Keadilan Jemaah Menteri Dalam Negeri Jemaah Menteri Luar Peta Kelantan © PNI Neuron (M) Sdn. Antara perkara yang terdapat di dalamnya ialah: Keturunan Sultan sebagai pewaris takhta Pengiktirafan orang Melayu sebagai rakyat Johor. Bhd. Tujuan → Memoden dan memantapkan sistem pentadbiran Johor supaya dapat menghalang British menguasai Johor. Menteri dan Jemaah Pangkuan Negeri dilarang menyerahkan negeri kepada kuasa/kerajaan lain. dianggotai 4 orang pembesar (satu badan). Agama Islam sebagai agama negeri. jawatan Naib Menteri Besar pula ditentukan Jemaah Menteri dengan perkenan Raja. • Sultan Muhammad II (1836 – 1886) membentuk Sistem Jemaah Menteri • 8 badan Jemaah Menteri. 1895. 4. 2.

vii. (554690-H) . Menurut undang-undang tersebut: i. Sebahagian daripada kerajaan-kerajaan Melayu di Tanah Melayu adalah di bawah empayar Kesultanan Melayu Melaka. Gelaran Sultan dan pewaris takhta mengikut jurai keturunan bapa menjadi ikutan kebanyakan kerajaan-kerajaan Melayu.21 BAB 3 KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA Warisan Negeri-negeri Melayu WARISAN NEGERI-NEGERI MELAYU 1. v. (b) Jemaah Menteri • Terdiri daripada 8-12 orang pegawai kanan kerajaan yang menjadi ahli Majlis Negeri. Raja berhak memilih Menteri Besar. 5. 3. • Mereka berbangsa Melayu dan merupakan rakyat Johor. vi. Perlembagaannya mengikut Perlembagaan Barat. berlaku perubahan dalam struktur pentadbiran Kelantan. setiap satu dianggotai 4 orang pembesar. Lelaki iii. 2. Unsur asas pembinaan sebuah negara dan bangsa ialah perlembagaan bertulis. • Agama Islam sebagai agama negeri. • Sejak 1842. KELANTAN: SISTEM JEMAAH MENTERI 4. Raja. Waris pemerintah Johor. Mengendalikan harta benda dan hasil mahsul. 3. dan bahasa Melayu. 7. 1. Tujuan nya adalah untuk memodenkan dan memantapkan sistem pentadbiran Johor supaya dapat menghalang British menguasai negeri tersebut. Menjaga keamanan negeri. Beragama Islam iv. • Setiap pegawai yang dilantik mesti mengangkat sumpah dan memberi taat setia kepada raja dan kerajaan. • Sultan Muhammad II menyingkirkan kerabat diraja dalam pertikaian merebut kuasa dan menggantikannya dengan golongan pembesar yang bergelar Nik dan Wan. • Antara jawatan dan tugas yang diamanahkan kepada Jemaah Menteri ialah: Tugas Menguruskan perkara dan urusan penting yang bukan rahsia. manakala jawatan Naib Menteri Besar ditentukan Jemaah Menteri dengan perkenan Raja. Penggubalan perlembagaan didorong oleh keinginan pemerintah untuk membentuk kerajaan bercorak demokrasi bagi menggantikan pemerintahan raja berkuasa mutlak. Mengendalikan urusan penting tentang keadilan dan kehakiman. 2. Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor diperkenalkan oleh Sultan Abu Bakar. Majlis Mesyuarat Kerajaan dibahagi 2: (a) Majlis Negeri • Dipengerusikan oleh Menteri Besar sebagai Yang Dipertua. 1895 . 5. Perak. • 8 badan Jemaah Menteri. Undang-undang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka telah banyak mempengaruhi undangundang negeri-negeri Melayu lain seperti: JOHOR : UNDANG-UNDANG TUBUH KERAJAAN JOHOR 1. Kesultanan Melayu Melaka banyak meninggalkan warisan kepada negeri-negeri Melayu seperti sistem pemerintahan. 2. agama Islam. Menteri dan Jemaah Pangkuan Negeri dilarang menyerahkan negeri kepada kuasa atau kerajaan lain. Menguruskan dasar dan hal ehwal luar negeri. contohnya kerajaan Johor. dan Pahang telah diasaskan oleh kerabat diraja Kesultanan Melayu Melaka. • Golongan ini membantu mengukuhkan kewibawaan Sultan Muhammad II dengan memberikan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada baginda. Sistem Jemaah Menteri telah diamalkan sejak pemerintahan Sultan Muhammad I (1801-1836). Antara perkara yang terdapat di dalamnya ialah: • Keturunan Sultan sebagai pewaris takhta. Jawatan Jemaah Penasihat Raja Jemaah Menteri Istana Jemaah Menteri Keadilan dan Kehakiman Jemaah Menteri Dalam Negeri Jemaah Menteri Luar Jemaah Menteri Perbendaharaan Jemaah Menteri Peperangan Jemaah Menteri Pentadbiran dan Pengimarahan Negeri © PNI Neuron (M) Sdn. • Pengiktirafan orang Melayu sebagai rakyat Johor. Kerajaan-kerajaan tersebut telah mengamalkan Sistem Pembesar Empat Lipatan seperti yang diamalkan oleh Kesultanan Melayu Melaka. Menguruskan kemajuan dan pembangunan negeri. adat istiadat Melayu. Menguruskan pertahanan dan keamanan negeri. Sultan Muhammad II (1836-1886) membentuk Sistem Jemaah Menteri untuk melicinkan pentadbiran Kelantan. 4. • Persidangan Jemaah Menteri diadakan sebulan sekali dan pada bila-bila masa sahaja apabila dikehendaki Raja atau Menteri Besar atau Naib Menteri Besar atau dengan permintaan 3 orang ahli Jemaah Menteri. Bhd. Baginda telah melantik beberapa orang pembesar untuk membantu pentadbiran baginda. • Setiap Jemaah Menteri mempunyai bidang tugas masing-masing. Raja hendaklah berbangsa Melayu. 6. • Berfungsi membantu Raja dan Jemaah Menteri dalam mentadbir negeri dan rakyat (Fasal 49). Menguruskan istiadat diraja dan istiadat rasmi di seluruh negeri Kelantan. ii. 3.

agama negeri Raja beragama Islam. • Undang-undang ini: Agama Islam. Hierarki Pemerintahan Peta Negeri Sembilan Yang Di Pertuan Besar Undang Lembaga Buapak Anak buah © PNI Neuron (M) Sdn.22 BAB 3: KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA Warisan Negeri-negeri Melayu Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu • 1911. • Mengamalkan Adat Perpatih → Kedaulatan di tangan rakyat. Bhd. • Tujuan → Menghalang British daripada meluaskan kuasanya di Terengganu. lelaki dan waris Sultan Mengekalkan sistem monarki Pemerintahan Raja Berperlembagaan Peta Terengganu Negeri Sembilan – Prinsip Demokrasi dan Konsep Persekutuan • Pentadbirannya mirip seperti Persekutuan (menggabungkan 9 buah negerinya menjadi 1). Sultan Zainal Abidin III meluluskan Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu. (554690-H) . Melayu.

4. Menteri yang menganggotai Mesyuarat Kerajaan mestilah beragama Islam. Sistem ini melahirkan peraturan hidup. Setiap keputusan Yang Diper tuan Besar berdasarkan perundingan Baginda dengan Undang. Negeri Sembilan merupakan gabungan sembilan buah negeri. Sultan Zainal Abidin meluluskan Undangundang Tubuh Kerajaan Terengganu ( Ittiqan ilmuluk bi-ta’dil il-suluk ) bermaksud keyakinan kepada pemerintah berdasarkan keadilan.PRINSIP DEMOKRASI DAN KONSEP PERSEKUTUAN 1. Undang. rakyat Terengganu. 12. 5. Negeri Sembilan mengamalkan Adat Perpatih iaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. 2. Melayu. Rembau. 4. 13. (554690-H) . 7.UNDANG TUBUH KERAJAAN TERENGGANU 1. Jempol. agama negeri • Pemerintahan raja berperlembagaan • Raja beragama Islam. mementingkan permuafakatan dan semangat kerjasama antara suku. 5. Pelantikan pembesar dilakukan oleh Undang.UNDANG. Melayu. Lembaga dilantik Buapak dan merupakan ketua suku anggota masyarakat. menjaga kebajikan rakyat. Negeri Sembilan dibahagi kepada 4 luak utama (daerah): (i) Rembau (ii) Sungai Ujong (iii) Jelebu (iv) Johol Ketua setiap luak ialah Undang dan dipilih oleh Lembaga. 6. Abad ke-18. 12. 3. Buapak merupakan Ketua Perut dan setiap anggota Perut dikenali Anak Buah. Tujuan. 8. Terachi. 11. iaitu Sungai Ujong.menghalang British yang sedang berusaha meluaskan kuasanya di Terengganu. dan mengaku taat setia. 6. menjaga keamanan negeri dan menjalinkan hubungan persahabatan dengan negeri lain. 10. Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu mengandungi: • Pelantikan Raja • Syarat menjadi Raja • Waris takhta • Tertib Raja • Zuriat Sultan • Raja yang belum cukup umur • Tegahan kepada Raja • Sara hidup kerabat diRaja • Menteri: Bilangan Menteri Kesetiaan Menteri Pelantikan menteri • Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri • • • • • Tanggungjawab pembesar Kedudukan agama Islam Ketaatan kepada pemerintah Kesalahan khianat kepada negeri Pemilihan Menteri Besar dan Naib Menteri Besar • Kepentingan dan agenda mesyuarat kerajaan • Mengadakan perjanjian • Hubungan kerajaan dengan kerajaan lain. NEGERI SEMBILAN .undang ini : • Mengekalkan amalan sistem monarki • Agama Islam. Perlembagaan ber tulis menggambarkan kebijaksanaan pemerintah Terengganu untuk meningkatkan kecekapan sistem pentadbiran dan sebagai tulang belakang untuk mengekalkan kedaulatan Terengganu. Seri Menanti. dan Gunung Pasir.22 BAB 3 KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA Warisan Negeri-negeri Melayu TERENGGANU . Bhd. Negeri Melayu pertama yang bentuknya mirip kerajaan pesekutuan sebelum terbentuknya negeri-negeri Mela yu melalui Perjanjian Persekutuan 1896 oleh British. 15. Sistem ini menunjukkan unsur demokrasi di mana kuasa diagihkan kepada individu mengikut peringkat. Berdasarkan Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Ahli Mesyuarat Kerajaan bertanggungjawab membantu Sultan dan Jemaah Menteri untuk mentadbir negeri. 7. 11. 1911. Johol. Jemaah Menteri pula berhak memilih Naib Menteri Besar setelah diperkenankan Sultan. 9. 9. Jelebu. Setiap Lembaga bertanggungjawab terhadap suku masing-masing. 3. Sultan Zainal Abidin III ( 1881 -1918 ) memerintah selepas kebangkitan Sultan Ahmad Shah. Majlis Mesyuarat Kerajaan diketuai Menteri Besar yang dilantik Sultan. 2. 10. mempunyai raja sendiri iaitu Raja Melewar dan diberi gelaran Yamtuan Besar dan bersemayam di Seri Menanti. Buapak. dan Anak Buah. Inas. 14. Buapak tempat merujuk setiap masalah terutamanya yang berkaitan dengan adat. Lembaga. © PNI Neuron (M) Sdn. Undang melantik Yang diPertuan Besar. 8. lelaki dan waris Sultan yang memerintah. Sultan dibantu oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan dan Jemaah Menteri. menggubal undang-undang dan peraturan negeri.

Tanah Melayu akan diberi latihan. gabenor pertama dan pentadbiran BMA berakhir. • Penguasaan sumber yang berterusan. 3 British menarik balik Dasar Pra – 1946. 6 Selepas lulus. Bhd. 5 Gagasan dibentang di House of Commons. Kuala Lumpur. London (1945). 1946 Mu diisytiharkan di King’s House. AKRONIM MALAYAN UNION • Selepas digabungkan. Persediaan Membentuk Kerajaan Sendiri Melahirkan Pentadbiran Yang Licin Sebab-sebab pengenalan MU Sedia membentuk Kerajaan sendiri Membentuk Bangsa MU Jimat Kos pentadbiran Mengawal Kuasa ekonomi/ politik Melayu Pentadbiran yang lebih Licin Akronim → KBK KL K B K K L • Pentadbiran tidak seragam. 2 Merupakan usaha British menghapuskan negara dan bangsa sejak Zaman Kesultanan Melayu Melaka. berkerajaan sendiri • Sesuai dengan Piagam Atlantik 1945. 8 1 April. 7 Januari. . MU diluluskan Parlimen England.23 BAB 4: PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA Malayan Union 1 Diperkenalkan pada 1946. 9 Sir Edward Gent. (554690-H) Mengawal Kuasa Ekonomi/Politik Orang Melayu Menjimatkan Kos Pentadbiran • Pentadbiran berasingan melibatkan kos yang tinggi. • Pembangunan tidak seimbang. © PNI Neuron (M) Sdn. Sir Harold MacMicheal ditugaskan mendapatkan persetujuan Raja-Raja Melayu. Sebabsebab pengenalan Membentuk Bangsa Malayan Union • Mahu pendatang melupakan negara asal. 1946. 4 Penubuhan dirancang sejak pendudukan Jepun oleh Pejabat Tanah Jajahan dan Pejabat Luar British. • Pendatang menumpukan kesetiaan kepada MU. • Kepentingan ekonomi British lebih terjamin.

Dengan penubuhan Malayan Union. penguasaan sumber yang berterusan terhadap ekonomi Tanah Melayu turut menjamin penguasaan British terhadap kuasa politik Orang Melayu. • • • • • • © PNI Neuron (M) Sdn. orang Tanah Melayu akan diberi latihan berkerajaan sendiri berikutan Piagam Atlantik 1945 yang menggalakkan masa depan sesebuah negara ditentukan rakyatnya sendiri. SEBAB-SEBAB PENGENALAN MALAYAN UNION Membentuk Bangsa Malayan Union British mahu membentuk bangsa Malayan Union di mana mereka mahu pendatang asing melupakan negara asal mereka dan menumpukan kesetiaan mereka kepada Malayan Union. kesan daripada pentadbiran yang tidak seragam antara tiga unit pentadbiran iaitu Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Sir Edward Gent telah dilantik sebagai gabenor pertama Malayan Union dan pentadbiran British Military Administration selama 7 bulan berakhir. 5. Penubuhan tersebut telah dibentangkan di House of Commons. British telah menarik balik Dasar Pra-1946 yang telah diamalkan British sebelum ini. Sir Harold MacMichael ditugaskan untuk mendapatkan persetujuan Raja-Raja Melayu. Mengawal Kuasa Ekonomi dan Politik Orang Melayu British juga dapat memastikan sumber tenaga dan pelaburan yang berterusan untuk memastikan ekonomi Tanah Melayu terus maju dan tidak terbantut. London (1945). Bhd. 6. Persediaan Membentuk Kerajaan Sendiri Selepas Tanah Melayu digabungkan. Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu dan Negeri-Negeri Selat telah menyebabkan pembangunan yang tidak seimbang antara negeri-negeri. Pada 1 April 1946.23 BAB 4 PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA Malayan Union MALAYAN UNION 1. Melahirkan Pentadbiran Yang Licin Justeru itu. 8. 2. Ia merupakan usaha British untuk menghapuskan negara dan bangsa sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Justeru itu. Malayan Union telah diluluskan oleh Parlimen England. Kemudian pada Januari 1946. Penubuhan Malayan Union telah dirancang sejak pendudukan Jepun oleh Pejabat Tanah Jajahan dan Pejabat Luar British. 3. Menjimatkan Kos Pentadbiran Kos pentadbiran sebelum ini yang tinggi telah mendorong British menyatukan sistem pentadbiran sedia ada. Malayan Union diperkenalkan pada 1946. 9. Kuala Lumpur. 7. (554690-H) . Malayan Union telah diisytiharkan secara rasmi di King’s House. 4. Selepas rancangan penubuhan tersebut diluluskan.

Kerakyatan sama rata berdasarkan prinsip Jus Soli. • Malayan Union diketuai Gabenor. Bhd. AKRONIM Ciri-ciri Perjanjian MU 1946 Negara kesatuan Gabungan II negeri Singapura Tanah Jajahan Mahkota Gabenor sebagai ketua Pesuruhjaya ketua negeri Kerakyatan Jus Soli Raja hanya membincangkan hal agama Majlis Eksekutif dan Majlis Undangan diwujudkan Akronim → 2M 2G SPRJ S G M G P J R M SISTEM PENTADBIRAN MALAYAN UNION PARLIMEN BRITISH GABENOR MALAYAN UNION Majlis Eksekutif MU Majlis Undangan MU Majlis Raja-Raja Melayu Pesuruhjaya Negeri di setiap negeri (i) (ii) Pulau Pinang Melaka (v) Negeri Sembilan (ix) Terengganu (x) Perlis (xi) Kelantan (vi) Johor (vii) Pahang (viii) Kedah (iii) Selangor © PNI Neuron (M) Sdn. • Pesuruhjaya mengetuai negeri. Sebuah negara kesatuan Gabungan 11 negeri • Negeri Melayu Bersekutu. (554690-H) (iv) Perak . Raja sebagai ahli Majlis Raja-Raja dan hanya membincangkan hal agama dan adat istiadat. Negeri Melayu Tidak Bersekutu dan 2 Negeri Selat.24 BAB 4: PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA Malayan Union Majlis Eksekutif dan Majlis Undangan diwujudkan sebagai badan pelaksana dan perundangan. Ciri-ciri Perjanjian Malayan Union • Singapura menjadi Tanah Jajahan Mahkota.

(554690-H) . Singapura diasingkan daripada negara kesatuan dan menjadi Tanah Jajahan Mahkota kerana kepentingannya sebagai pelabuhan bebas. Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu. SISTEM PENTADBIRAN MALAYAN UNION 1. 5. 4. 3. Di bawahnya pula ialah Pesuruhjaya Negeri bagi setiap Negeri yang disatukan. 5. 7. 2. Gabungan negeri-negeri tersebut kemudiannya diletakkan di bawah satu kerajaan pusat. Kewujudan Majlis Raja-Raja Melayu tidak begitu penting kerana mereka tidak mempunyai kuasa perundangan. Majlis Undangan dan Majlis Raja-Raja Melayu. dan Negeri-negeri Selat digabungkan. Majlis Eksekutif dan Majlis Undangan diwujudkan untuk membantu Gabenor Malayan Union. 6. Seorang Pesuruhjaya Negeri akan dilantik bagi setiap negeri untuk mengetuai dan mentadbir negeri tersebut. Raja-Raja Melayu hanya akan menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu dan hanya membincangkan hal agama dan adat istiadat. Parlimen British menjadi pemerintah tertinggi di dalam sistem pentadbiran dan di bawahnya Gabenor Malayan Union untuk mengetuai pentadbiran Malayan Union. 2. Bhd. 4. sistem pentadbiran dibahagi kepada 3 bahagian iaitu. © PNI Neuron (M) Sdn. 6. Majlis Eksekutif. Semua Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Majlis Undangan menjadi badan perundangan yang membuat undang-undang manakala Majlis Eksekutif melaksanakan undang-undang sedia ada. Kerakyatan sama rata akan diberi kepada semua penduduk dan pendatang berdasarkan prinsip jus soli sebagai asas kerakyatan Malayan Union. 3.24 BAB 4 PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA Malayan Union CIRI-CIRI PERJANJIAN MALAYAN UNION 1946 1. Majlis Raja-Raja Melayu hanya membincangkan hal ehwal agama Islam dan adat-istiadat orang Melayu dan dianggotai oleh Raja-Raja Melayu. Untuk melicinkan pentadbiran sedia ada. Malayan Union akan diketuai oleh seorang gabenor yang dilantik oleh Baginda Ratu England.

Bhd. © PNI Neuron (M) Sdn. 5 6 Menentang penghakisan kuasa Raja-Raja Melayu dalam MU. Pentadbiran agama Islam dapat disatukan Orang Dagang Kuasa RajaRaja Melayu dihapuskan.25 BAB 4: PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA Malayan Union Antara faktor penentangan orang Melayu ialah: Sultan tidak diberi cukup masa untuk Ada sultan yang berunding dengan menandatangani Majlis Mesyuarat perjanjian MU atas dasar Negeri. 3 Keadaan selepas Perang Dunia Kedua tidak 4 sesuai untuk membuat pembaharuan politik. 1 Bimbang warisan tamadun Melayu hilang. R E A K S I M A L A Y A T N E R U H N A I D O A N P Membantah tindakan Sir Harold Mac Micheal yang mengugut Sultan yang enggan supaya turun takhta. British akan memberi kemerdekaan. • Raja Melayu Raja Melayu hilang bukan lagi ketua agama kewibawaan. Bimbang agama Islam terjejas. Mereka mendapat 2 kerakyatan. (554690-H) Radikal Melayu • • • 4 3 . 2 • • • 5 Syarat kerakyatan yang longgar. British boleh memajukan Tanah Melayu. Alasan Penyokong Malayan Union • Penyatuan menjadikan pentadbiran politik lebih cekap. Masalah Orang Melayu sekiranya Malayan Union dilaksanakan 1 Hak istimewa dan pertuanan Melayu ditarik. Sistem feudal Melayu wajar dihapuskan. Pemansuhan Dasar Pra1946 adil. 8 7 Pemberian kerakyatan yang longgar. Islam. Kerajaan Republik lebih baik. setia kawan kepada 2 British.

• Mereka juga memperoleh manfaat darinya di mana mereka akan mendapat dua kerak yatan iaitu kerakyatan baru dan kerakyatan sebelum ini iaitu tempat asal mereka. 6. Angkatan Wanita Sedar (AWAS). • Mereka menolak sistem politik feudal dan melihat Indonesia sebagai inspirasi. KEDUDUKAN ORANG MELAYU DALAM MALAYAN UNION Antara perkara-perkara yang berlaku kepada orang Melayu dalam perjanjian Malayan Union ialah: 1. 5. Namun begitu terdapat segelintir golongan yang menyokong gagasan Malayan Union yang dalam erti kata lain telah menguntungkan mereka. • Kebanyakan daripada mereka berasal daripada Indonesia. Orang Dagang • Orang Dagang berpendapat penyatuan politik negara di bawah satu pentadbiran akan menjadikannya lebih cekap dan stabil. 4. Angkatan Pemuda Insaf (API). 2. Orang Melayu juga berpendapat keadaan selepas Perang Dunia Kedua tidak sesuai untuk membuat pembaharuan politik. menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu sahaja. Radikal Melayu • Golongan Radikal Melayu terdiri daripada Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM). Antara golongan tersebut ialah: 1. Ada antara Sultan-Sultan tersebut yang tidak diberi masa yang cukup untuk berunding dengan Majlis Mesyuarat Negeri tentang Malayan Union tersebut seperti yang berlaku kepada Sultan Perak. 3. • Mereka juga percaya kepada janji British untuk memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Raja Melayu bukan lagi ketua agama Islam. • Dasar Pra-1946 memberi kelebihan kepada orang Melayu sebelum ini telah ditarik balik di mana hak istimewa orang Melayu dan pertuanan Melayu telah dihapuskan. Orang Melayu bimbang warisan tamadun Melayu yang telah dibina sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka juga akan turut hilang. dan Barisan Tani Malaya (BATAS) yang terpengaruh dengan sistem politik Barat. • Syarat kerakyatan yang dilonggarkan telah mengancam status quo orang-orang Melayu sebagai peribumi. • Mereka berpendapat sistem feudal Melayu wajar dihapuskan dan menganggap British boleh memajukan Tanah Melayu. • Merek juga berpendapat pemansuhan Dasar Pra-1946 adalah lebih adil dan mereka menyokong dasar sama rata yang sekaligus menghapuskan hak perlindungan kepada orang Melayu. Syarat kerakyatan dilonggarkan. 7. Dasar Pra-1946 telah ditarik balik. Orang Melayu juga menentang kerana dengan penubuhan Malayan Union juga kuasa Raja-Raja Melayu akan terhakis baik dari aspek takhta dan kredibiliti sebagai ketua orang Melayu. Raja Melayu hilang kewibawaan. • Mereka juga berpendapat kerajaan Republik lebih baik kerana terpengaruh dengan sistem pentadbiran di Indonesia. 4. Bhd. 5. Orang Melayu juga bimbang kedudukan agama Islam juga akan turut tercabar. Raja-Raja Melayu juga hanya menjadi ahli majlis Raja-Raja Melayu tanpa sebarang kuasa. 8. 2. • Raja-Raja Melayu hilang kewibawaan sebagai ketua orang Melayu. Ada antara Sultan yang menandatangani perjanjian Malayan Union tersebut atas dasar setia kawan kepada British sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sultan Selangor dan Sultan Johor. Pemberian kerakyatan yang longgar mengikut pinsip jus soli juga turut ditentang orang Melayu kerana ianya akan mengancam status quo orang Melayu sebagai peribumi Tanah Melayu. Kuasa Raja-Raja Melayu telah dihapuskan. ALASAN PENYOKONG MALAYAN UNION 2. • Pentadbiran agama Islam dalam Malayan Union juga disokong kerana ianya dapat diselaraskan antara negeri-negeri Melayu.25 BAB 4 PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA Malayan Union REAKSI TERHADAP MALAYAN UNION Antara faktor-faktor penentangan orang Melayu ialah: 1. Orang Melayu membantah tindakan Sir Harold MacMichael yang mengugut Raja-Raja Melayu supaya bersetuju dengan gagasan Malayan Union dengan mengatakan bahawa Baginda yang enggan menerima Malayan Union akan diturunkan daripada takhta sebagaimana yang berlaku kepada Sultan Badlishah dari Kedah. © PNI Neuron (M) Sdn. • Mereka juga menyokong penubuhan Melayu Raya dan bergabung dengan Indonesia Raya. • Kuasa Raja-Raja Melayu akan terhapus apabila Pesuruhjaya Negeri menjadi ketua negeri dan Raja-Raja Melayu hanya akan 3. (554690-H) .

Menyemarakkan gerakan semangat kebangsaan. Mengadakan demonstrasi • Berkumpul di Kuala Kangsar pada 28 April 1946 untuk menyatakan bantahan kepada ahliahli parlimen tersebut. Penyatuan orang Melayu untuk mempertahankan status quo mereka. Mengadakan demonstrasi damai semasa Sir Harold MacMicheal mendapatkan tandatangan RajaRaja Melayu. Bhd. Kedudukan orang Melayu sama dengan orang dagang.D. Kehilangan kuasa Raja-Raja Melayu. • Menghidupkan semula persatuan-persatuan untuk menentang MU. Gammans dan David Reese Williams.26 BAB 4: PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA Malayan Union Tindakan Orang Melayu Menentang Malayan Union • Akhbar-akhbar Melayu seperti Utusan Melayu. (554690-H) Penubuhan UMNO yang menggabungkan 29 buah pertubuhan Melayu. Majlis dan Warta Negara secara berterusan. Kedah. Kesan-kesan Pelaksanaan Malayan Union • • • • Perubahan status Tanah Melayu daripada negeri naungan kepada jajahan. Kelantan dan Alor Setar. Bantahan melalui akhbar • • • Memulaukan Majlis Pengisytiharan Malayan Union Tidak menyokong MU Berlaku di Kota Bharu. Tindakan orang Melayu Menentang Malayan Union • Mengadakan Kongres Melayu (K) • Bantahan melalui Akhbar (A) • Mengadakan Demonstrasi (D) • Mengaktifkan Persatuan Melayu (P) • Menubuhkan UMNO (U) • Mengadakan Rapat umum (R) • Bantahan Raja-Raja Melayu (R) Akronim → KAD PURR • • © PNI Neuron (M) Sdn. Perpaduan kebangsaan mengatasi batasbatas kenegerian. Bantahan Raja-raja melayu Menubuhkan UMNO Mengaktifkan Persatuan Melayu • Mengadakan Kongres Melayu Mengadakan Rapat Umum • • Kongres bersetuju menubuhkan UMNO (United Malays National Organization) untuk menentang Malayan Union. • • . Mereka menghantar telegram dan surat bantahan ke Pejabat Tanah Jajahan di London. Penyatuan politik seluruh Tanah Melayu buat pertama kalinya. • AKRONIM Dato’Onn Jaafar menyeru orang Melayu berkongres dan menubuhkan United Di setiap bandar besar Malays Organization pada untuk menunjukkan 23 Januari 1946. bantahan mereka kepada ahli-ahli parlimen British iaitu L.

8. · © PNI Neuron (M) Sdn. · 6. Kongres Melayu telah diadakan sebanyak dua kali pada 1946 iaitu pada 1-4 Mac 1946 (Kongres Melayu Pertama) dan pada 30-31 Mac 1946 (Kongres Melayu Kedua). Raja-Raja Melayu telah berkumpul di Kuala Kangsar untuk menyatakan bantahan mereka kepada ahliahli Parlimen tersebut. Mengaktifkan Persatuan Melayu Orang-orang Melayu telah menghidupkan semula persatuan-persatuan untuk menentang Malayan Union. 7. Orang Melayu bersatu untuk mempertahankan status quo mereka sebagaimana sebelum penubuhan Malayan Union. Antara yang pernah berlaku ialah di Kota Bharu. 8. Bantahan Raja-Raja Melayu · 28 April 1946.M. iaitu. Kedudukan orang-orang Melayu setara dengan orang dagang. · · 5. Mengadakan Demonstrasi Orang-orang Melayu juga mengadakan demonstrasi secara aman terhadap Sir MacMichael yang ditugaskan untuk mendapatkan persetujuan daripada RajaRaja Melayu. Perubahan status Tanah Melayu daripada negeri naungan kepada negeri jajahan. Raja-Raja Melayu kehilangan kuasa. Perpaduan seluruh negeri menampakkan perpaduan seluruh negara. Raja-Raja Melayu dan Tanah Melayu ialah: 1. Memulaukan majlis pengisy tiharan Malayan Union. Mengadakan Rapat Umum Pada Kongres Kedua pula mereka telah bersetuju untuk membantah 2. 4. Buat pertama kalinya. 3. Majlis. Bantahan secara terbuka dibuat melalui akhbar-akhbar Melayu seperti Utusan Melayu. Mangadakan Kongres Melayu Pada 23 Januari 1946. Mereka juga menghantar telegram dan surat bantahan kepada Pejabat Tanah Jajahan di London untuk menyatakan bantahan mereka terhadap Malayan Union. 3.D. KESAN-KESAN PELAKSANAAN MALAYAN UNION Antara kesan pelaksanaan Malayan Union yang berlaku kepada orang-orang Melayu.O). · Sebagai kemuncak penentangan orang Melayu dan pengisytiharan Malayan Union. (554690-H) . Dato’ Onn Ja’afar telah menyeru orang Melayu berkongres dan menubuhkan United Malays Organization (U. Gammans dan David Reese Williams. 6. Penubuhan UMNO telah menggabungkan 29 buah pertubuhan Melayu. · · 4. orang Melayu dan Raja-Raja Melayu telah memulaukan majlis pengisy tiharan Malayan Union yang telah berlangsung pada 1 April 1946. Kelantan dan Alor Setar. dan Warta Negara secara berterusan. 2. · · Bantahan Melalui Akhbar Penentangan melalui akhbar-akhbar Melayu merupakan cara penentangan orang-orang Melayu. Semangat kebangsaan yang ditunjukkan telah menyemarakkan gerakan yang dijalankan. seluruh Tanah Melayu disatukan atas keperluan politik. · · pengisytiharan Malayan Union pada 1 April 1946 dan orang Melayu telah mengadakan rapat umum di setiap bandar besar untuk menunjukkan bantahan mereka kepada ahli-ahli Parlimen British. 7. L. Kedah semasa Sir Harold MacMichael cuba mendapatkan tandatangan Raja Kelantan dan Raja Kedah. 5. Bhd.26 BAB 4 PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA Malayan Union TINDAKAN ORANG MELAYU MENENTANG MALAYAN UNION 1. Menubuhkan United Malays National Organization (UMNO) Kongres Pertama telah menarik perhatian 41 buah persatuan seluruh negeri dan mereka telah bersetuju untuk menubuhkan United Malays National Organizations (UMNO) untuk menentang Malayan Union.

• Ini menunjukkan kejayaan orang tempatan menentang penjajahan British di Tanah Melayu. Sir George Maxwell. Sokongan bekas pegawai British • • Seperti Sir Frank Swettenham. • UMNO tidak menuntut kemerdekaan Faktor yang mendorong British menerima pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. (554690-H) . Sir R. Orang tidak menggunakan kekerasan. Sir Edward Gent dan ramai lagi. • Perjanjian ini hasil desakan orang Melayu yang menuntut British supaya mempertimbangkan pendapat mereka dalam perubahan politik di Tanah Melayu.O Winstedt dan ramai lagi.27 BAB 4: PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA Persekutuan Tanah Melayu 1948 Persekutuan Tanah Melayu • Dibentuk pada 1 Februari 1948 melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu menggantikan Malayan Union. © PNI Neuron (M) Sdn. Ketegasan Orang Melayu membantah Malayan union • Pimpinan Dato’ Onn Ja’afar. Perpaduan orang Melayu daripada semua golongan • Mengatasi kaum lain yang menyokong Malayan Union. Bhd. Sikap politik Melayu yang sederhana • Mendorong British menerima kehendak mereka. • Bimbang pengaruh golongan radikal Melayu Gesaan Piagam Atlantik 1945 Tidak menggalakkan penjajahan malah berharap negara kolonial memberi latihan berkerajaan sendiri kepada penduduk asal. Faktor Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu Sokongan pegawai tinggi British • Seperti Sir Malcolm McDonald.

dan Sir Cecil Clementi. Gammans dalam menggantikan Malayan Union kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. UMNO tidak menuntut kemerdekaan British juga telah memilih untuk bekerjasama dengan UMNO dan Raja-Raja Melayu kerana persatuan ini hanya menuntut untuk menolak Malayan Union dan bukannya untuk menuntut kemerdekaan. Ketegasan orang Melayu membantah Malayan Union Ketegasan orang Melayu di bawah pimpinan Dato’ Onn Ja’afar menentang Malayan Union dapat mengatasi golongan yang menyokong Malayan Union. Perjanjian ini juga telah menunjukkan kejayaan orang Melayu dalam menentang penjajahan British di Tanah Melayu. (554690-H) . membuat demonstrasi. © PNI Neuron (M) Sdn. Sir George Maxwell. Angkatan Pemuda Insaf (API).27 BAB 4 PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA Persekutuan Tanah Melayu 1948 PERSEKUTUAN TANAH MELAYU Persekutuan Tanah Melayu telah dibentuk pada 1 Februari 1948 melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu untuk menggantikan Malayan Union. 6.O. Faktor ini jugalah yang telah mendorong British menerima pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. 2. 7. Bimbang pengaruh golongan Radikal Melayu British juga bimbang terhadap pengaruh yang mungkin akan berlaku kepada orang Melayu daripada golongan radikal seperti Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM). mengadakan kongres dan memujuk Raja-Raja Melayu menyokong penentangan terhadap Malayan Union juga telah mendorong British bertolak ansur dan menerima kehendak mereka. 1. Juga terdapat sokongan daripada pegawai lain seperti Sir Malcolm MacDonald. Sokongan pegawai tinggi British Sokongan pegawai tinggi British yang pernah berkhidmat di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua juga membantu orang Melayu menggagalkan penubuhan Malayan Union. Gesaan Piagam Atlantik 1945 Gesaan Piagam Atlantik 1945 yang telah dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu juga turut menjadi sebab pembentukan Persekutuan Tanah Melayu yang tidak menggalakkan penjajahan baru sebaliknya menyarankan negara-negara kolonial memberikan latihan kepada penduduk tempatan untuk berkerajaan sendiri. 3. 2. Winstedt. Angkatan Wanita Sedar (AWAS) dan seangkatan dengannya. Perpaduan orang Melayu daripada semua golongan Perpaduan dan keupayaan orang-orang Melayu dan Raja-Raja Melayu dalam memujuk dan mendesak British untuk mewujudkan semula dasar perlindungan orang Melayu telah membantu mereka menolak Malayan Union. 3. Antara pegawai -pegawai British yang membantu di dalam hal ini ialah Sir Frank Swettenham. Sir R. 5. Bhd. Pegawai-pegawai ini telah menolak dasar menakluk Tanah Melayu. 4. FAKTOR PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1.D. Perjanjian ini merupakan hasil desakan orang Melayu yang menuntut British supaya mempertimbangkan perubahan politik yang ingin dilakukan sebelum ini dengan menubuhkan Malayan Union di Tanah Melayu. Sikap politik Melayu yang sederhana Sikap politik orang Melayu yang sederhana dengan membuat bantahan secara terbuka kepada akhbar. Sir Edward Gent dan L.

Mengkehendaki sebuah persekutuan (Negeri-negeri Melayu Bersekutu). 4 orang wakil Raja-Raja Melayu. 6 Awal 1947. 5 Orang dagang dan golongan Radikal Melayu pimpinan Dr. (554690-H) Raja Melayu ada kuasa sebenar Hak istimewa orang Melayu dipulangkan Adat dan agama kawalan orang Melayu . (v) Menuntut supaya kewibawaan Raja-raja Melayu di Negeri-negeri Melayu diakui semula. Bhd. Burhanuddin al-Helmy menentang rundingan tersebut. 7 Mereka telah mencadangkan Perlembagaan Rakyat 1947 sebagai alternatif perlembagaan yang dirangka Jawatankuasa Eksekutif. 2 orang pemimpin UMNO dan seorang pengerusi) 3 Mesyuarat diadakan di King’s House. Majlis Tindakan Bersama Seluruh Malaya (AMCJA) dan Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) ditubuhkan untuk menentang British dan UMNO. (iv) Meminta dasar perlindungan terhadap negeri-negeri Melayu dan orang Melayu dipulihkan. 4 5 tuntutan orang Melayu: (i) (ii) Raja-raja Melayu dan UMNO menolak semua prinsip Malayan Union.28 BAB 4: PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA Persekutuan Tanah Melayu 1948 Langkah-langkah Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1 Jawatankuasa Eksekutif ditubuhkan 2 Ahli jawatankuasa 12 orang (6 orang pegawai kanan British. (iii) Menolak kerakyatan terbuka MU. Melayu bahasa Kebangsaan Merah putih warna bendera Kerakyatan sama rata © PNI Neuron (M) Sdn. Kuala Lumpur. Perlembagaan Rakyat 1947 Kerakyatan Malaya Tanah Melayu + ditukar Melayu Singapura = 1 Hal ehwal luar tanggungjawab Sekolah Kerajaan British dan TM Pusat dipilih B.

7. Ia dianggotai oleh 12 orang ahli iaitu 6 orang pegawai kanan British. Kesan daripada itu. Orang dagang dan golongan Radikal Melayu pimpinan Dr. (554690-H) . Majlis Tindakan Bersama Seluruh Malaysia (AMCJA) dan Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) telah ditubuhkan untuk menentang British dan UMNO. Kerakyatan sama rata bagi penduduk Tanah Melayu. Kedua pertubuhan ini telah mengadakan demonstrasi. 9. 4 orang wakil Raja-Raja Melayu. © PNI Neuron (M) Sdn. 8. Sebuah Kerajaan Pusat dan Majlis Negeri-Negeri dipilih. Pada awal 1947. (iv) Meminta dasar perlindungan terhadap Negeri-negeri Melayu dan orang Melayu dipulihkan. 11. (v) Menuntut supaya kewibawaan Raja-Raja Melayu sebagai ketua di Negeri-negeri Melayu diakui semula. Raja-Raja Melayu mempunyai kuasa sebenar dan bertanggungjawab kepada rakyat. Burhanuddin al-Helmy menentang rundingan tersebut berikutan rasa tidak puas hati terhadap penubuhan Jawatankuasa Eksekutif tersebut yang tidak memasukkan sekali penyertaan orang dagang. Hak istimewa orang Melayu akan dikembalikan. Antara isi Perlembagaan rakyat 1947 yang dicadangkan ialah: Tanah Melayu disatukan dengan Singapura. Warna putih dan merah sebagai latar belakang bendera Tanah Melayu. 4. 2 orang pemimpin UMNO dan seorang Pengerusi. Mereka mahukan kemerdekaan daripada British dan kerajaan yang bakal dibentuk perlu mengikut konsep negara Republik. (ii) Mengehendaki Persekutuan yang akan ditubuhkan mengikut konsep sebuah persekutuan seperti Negeri-negeri Melayu Bersekutu.28 BAB 4 PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA Persekutuan Tanah Melayu 1948 LANGKAH-LANGKAH PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1. 10. 3. 5. ceramah politik. British telah bersetuju menubuhkan sebuah Jawatankuasa Perunding untuk mendapatkan pandangan mereka sebelum menyediakan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Agama Islam dan adat istiadat orang Melayu di bawah kawalan orang Melayu sendiri. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan. (iii) Menolak kerakyatan terbuka Malayan Union yang berdasarkan prinsip jus soli dan meminta supaya diperketatkan semula. Kerakyatan Malaya ditukar kepada Melayu. Antara 5 tuntutan orang Melayu ialah: (i) Raja-Raja Melayu dan UMNO menolak semua prinsip Malayan Union dan minta ditukar. Mesyuarat tersebut telah diadakan di King’s House (Carcosa Seri Negara) di Kuala Lumpur. dan mogok sebagai tanda bantahan. Bhd. 6. 2. Mereka juga telah mencadangkan Perlembagaan Rakyat 1947 sebagai alternatif perlembagaan yang dirangka Jawatankuasa Eksekutif. Hal ehwal luar negeri dan pertahanan negara adalah tanggungjawab bersama British dan Tanah Melayu. British telah menubuhkan Jawatankuasa Eksekutif.

Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan secara rasmi. Raja-Raja Melayu menandatangani Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu di King’s House. Institusi Raja dikekalkan Ketuanan Melayu dikekalkan 11 buah negeri digabungkan 4 NNMB 5 NNMTB 2 NNS Kerajaan pusat diketuai Pesuruhjaya Tinggi Hak kerakyatan diperketatkan CIRI-CIRI PERJANJIAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1948 Negeri diketuai Sultan Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri Raja Berperlembagaan Kuasa dikongsi Pesuruhjaya Tinggi dan RajaRaja Melayu Sistem Pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu 1948 Pesuruhjaya Tinggi Majlis Eksekutif Persekutuan Tanah Melayu Majlis Raja-Raja Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu Sultan Negeri Menteri Besar Majlis Eksekutif Negeri Majlis Perundangan Negeri © PNI Neuron (M) Sdn.29 BAB 4: PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 • • 21 Januari 1948. 1 Februari 1948. Bhd. Kuala Lumpur. (554690-H) .

Raja-Raja Melayu telah menandatangani Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu di King’s House. vii. Pesuruhjaya Tinggi dan Majlis Raja-Raja berkongsi kuasa di peringkat pusat. Perlembagaan itu juga dikenali sebagai Undang-undang Tubuh Negeri yang digunakan sehingga hari ini. Rakyat Raja Melayu ialah orang Melayu yang lahir di sesebuah negeri Melayu dan menjadi rakyat negeri itu secara automatik dan Rakyat British pula ialah mereka yang tinggal dan lahir di Pulau Pinang dan Melaka. 1 Februari 1948. Setiap negeri Melayu mengadakan perjanjian dan perlembagaan bertulis dengan British. Antara ciri-ciri perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang telah dipersetujui ialah: i. Wujud Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri sebagai panduan di mana Senarai Persekutuan adalah senarai tanggungjawab kerajaan pusat dan Senarai Negeri merujuk kepada senarai tanggungjawab kerajaan negeri. 3. Institusi Raja dikekalkan di mana bidang kuasa dan kedudukannya jelas dalam pentadbiran. Konsep Raja Berperlembagaan diwujudkan di mana bidang kuasa raja ditentukan oleh Perlembagaan. Kuala Lumpur. iv. secara rasminya diisytiharkan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. viii. vi. Sistem kerakyatan diperketatkan dan kerakyatan jus soli hanya untuk rakyat Raja Melayu dan rakyat British. Bhd. 5 buah Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu dan 2 buah Negeri-negeri Selat. ii.29 BAB 4 KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA Persekutuan Tanah Melayu 1948 PERJANJIAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1948 1. British mengiktiraf semula ketuanan Melayu yang diperakui sejak Perjanjian Pangkor. © PNI Neuron (M) Sdn. ix. 2. v. Negeri diketuai oleh Sultan dan jawatan Menteri Besar diwujudkan sebagai pentadbir negeri. Begitu juga kerajaan Pusat dan kerajaan Negeri. Kerajaan Pusat diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi dangan dibantu oleh 2 badan kerajaan iaitu Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan. Pada 21 Januari 1948. iii. Pengenalan 11 buah negeri yang digabungkan iaitu 4 buah Negeri-negeri Melayu Bersekutu. (554690-H) .

1951. Kaum Ibu turut mengadakan demonstrasi dan menghantar surat bantahan. (554690-H) • . • • Sabah Pergerakan politik sangat perlahan. • • • • • • • • • © PNI Neuron (M) Sdn. 338 orang kakitangan meletak jawatan sebagai tanda bantahan. Beliau dan 3 rakannya dihukum gantung Usahanya tidak berjaya kerana pemimpin Sarawak tidak bersatu. Rosli Dhobi membunuh Gabenor Sarawak (Sir Duncan Stewart). 9 dikeluarkan British sebagai amaran kepada kakitangan kerajaan. Wujud kumpulan Rukun Tiga Belas menentang penyerahan Sarawak. Persatuan yang ada ialah persatuan sosioekonomi. Bhd.30 BAB 4: PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA Persekutuan Tanah Melayu 1948 Tokoh Penggerak Persekutuan Tanah Melayu AKRONIM Tokoh Penggerak Persekutuan Tanah Melayu Sultan Abdul Aziz A Sultan Badlishah B Sultan Ibrahim I Dato’ Onn Ja’afar O Dato’ Nik Ahmed Kamil N Akronim → ABI ON Sultan Abdul Aziz (Perak) • Raja Melayu yang aktif Sultan Badlishah (Kedah) Dato’ Onn bin Ja’afar • Menteri Besar Johor • Yang diPertuan UMNO Sultan Ibrahim (Johor) Dato’ Nik Ahmed Kamil • Menteri Besar Kelantan Pergerakan Politik di Sarawak dan Sabah Sarawak • Penentangan pemimpin dan persatuan kaum tempatan terhadap Vyner Brooke yang menyerahkan Sarawak kepada British. Persatuan bersifat sederhana dan berpecah belah. Surat Pekeliling Bil. persatuanpersatuan lenyap begitu sahaja. 1 Julai 1946. apabila Sarawak diisytihar sebagai Tanah Jajahan Mahkota ia ditentang Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak dan lain-lain lagi secara terbuka. 3 Disember 1949.

(554690-H) . 7. Kemudian wujud kumpulan Rukun Tiga Belas hasil daripada pakatan sulit antara kaum terpelajar dengan orang muda Sarawak sebagai tindak balas terhadap tekanan politik British. Rosli Dhobi dan 3 orang rakannya terlibat dalam kejadian tersebut dan dikenakan hukuman gantung. 2. Antaranya ialah Datu Patinggi Abang Haji Abdillah. 1 Julai 1946. pengorbanan Rosli Dhobi tidak mendatangkan hasil kerana para pemimpin Sarawak tidak bersatu. 10. dan Persatuan Dayak Sarawak. tidak berkesan dan berpecah belah. 13. Beliau telah mengetuai UMNO dalam rundingan Persekutuan Tanah Melayu dan merupakan Penasihat Raja Johor. Dato’ Onn bin Ja’afar adalah tokoh orang Melayu terpenting dalam mewakili rakyat. 11. 3 Disember 1949. • • 5. Bhd.30 BAB 4 PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA Persekutuan Tanah Melayu TOKOH-TOKOH PENGGERAK PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1. Penentangan berlaku kerana Vyner Brooke tidak berbincang terlebih dahulu kepada pemimpin-pemimpin tempatan dan 12. Seorang lagi tokoh ialah Dato’ Nik Ahmed Kamil yang juga merupakan Menteri Besar Kelantan. Vyner Brooke telah menghantar wakilnya. PERGERAKAN POLITIK DI SARAWAK DAN SABAH Sarawak 1. British kemudiannya telah mengeluarkan Surat Pekeliling Bil. Gerald MacBr yan untuk mendapatkan persetujuan penyerahan Sarawak kepada British daripada pembesar-pembesar Sarawak. Sultan Badlishah dari Kedah juga menuntut perkara yang sama dengan Sultan Abdul Aziz. Pergerakan politik di Sabah pula amat perlahan. Kaum Ibu turut mengadakan demonstrasi dan menghantar surat bantahan kepada Kerajaan British. Persatuan yang ada di Sabah juga kebanyakan nya adalah persatuan yang berbentuk sosioekonomi dan bersifat sederhana. • • 4. 2. tidak terdapat tentangan terbuka dan jelas daripada penduduk tempatan malahan persatuan-persatuan ini terkubur begitu sahaja pada 1951. Antaranya ialah Persatuan Kebangsaan Melayu Labuan. 9 sebagai amaran kepada kakitangan kerajaan yang terlibat. apabila Sarawak diisy tihar sebagai Tanah Jajahan Mahkota. Begitu juga dengan Sultan dari Johor iaitu Sultan Ibrahim. 9. Rosli Dhobi telah membunuh Sir Duncan Stewart iaitu Gabenor Sarawak yang baru semasa beliau sedang melawat Sibu. 4. Vyner Brooke telah menyerahkan negeri tersebut kepada British atas alasan tiada lagi pengganti yang layak untuk mentadbir Sarawak. Persatuan Melayu Jesselton dan Barisan Pemuda. Kesannya seramai 338 orang kakitangan awam telah meletakkan jawatan sebagai tanda bantahan. Perkembangan politik di Sarawak agak berbeza dengan Tanah Melayu. Sabah 3. Beliau merupakan Menteri Besar Negeri Johor dan Yang Dipertua UMNO. Persatuan Melayu Sarawak. ia ditentang Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak dan lain-lain persatuan secara terbuka. seorang Raja Melayu yang aktif dan lantang menyuarakan ketuanan Melayu. © PNI Neuron (M) Sdn. menuntut kuasa Raja-Raja Melayu dikembalikan dan perlindungan kepada orang Melayu dipulihkan. Sayangnya. 3. 8. Penyerahan tersebut kemudiannya telah diisy tiharkan oleh Vyner Brooke pada 8 Februari 1946 dan penyerahan ini telah mendapat tentangan daripada pemimpin dan persatuan kaum tempatan. penyerahan tersebut juga telah bercanggah dengan Perlembagaan 1941 yang menjanjikan Sarawak akan berkerajaan sendiri atas persetujuan Vyner Brooke. Selepas tentera Jepun berundur daripada Tanah Melayu. 6. Sultan Abdul Aziz dari Perak. Semasa Sabah dijadikan jajahan takluk British pada 1946.

Bhd. © PNI Neuron (M) Sdn.31 BAB 5: PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA Sistem Ahli SISTEM AHLI Idea → Dato’ Onn bin Jaafar sewaktu berbincang dengan Sir Henry Gurney. dan India). Sistem Ahli diharap dapat mengurangkan tekanan daripada PKM. 2 1 8 7 6 3 4 5 Februari 1950. Sir Henry Gurney menjemput beberapa wakil dan mereka semua bersetuju dengan Sistem Ahli. Ciri-ciri Sistem Ahli • Dilaksanakan pada Januari 1951 hingga Jun 1955. – 4 orang pegawai Inggeris. Negeri. Sistem Ahli dipersetujui Majlis Raja-Raja Melayu. Sistem yang melatih penduduk tempatan dan kaum lain mentadbir Tanah Melayu. iaitu sebelum pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan (MPP) dijalankan pada Julai 1955. Dekolonisasi → Dasar pemberian bantuan ke arah kerajaan sendiri secara beransuransur terhadap tanah jajahan. • Ahli terdiri daripada 9 orang • anggota: – 5 orang penduduk Tanah Melayu (3 daripadanya orang Melayu. • Anggota Sistem Ahli dikenali Ahli-ahli diletakkan di bawah sebagai Ahli. Ahli Hal Ehwal dalam British. Sir Henry Gurney mencadangkan model Kenya dilaksanakan selaras hasrat British menjalankan dasar Dekolonisasi. • Sistem Kabinet Bayangan – Terdiri daripada beberapa orang pegawai tadbir dan tokoh masyarakat untuk memegang jawatan yang dibentuk. (554690-H) . Sistem Ahli dibincangkan antara British – wakil penduduk Tanah Melayu. Februari 1950. • Pelantikan Ahli dibuat oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. Cina. kuasa Pesuruhjaya Tinggi • Contoh.

Thuraisingam (mewakili kaum India) (f) Encik Yong Shook Lin (mewakili kaum Cina) (g) Dr. Sir Henry Gurney mencadangkan agar model negara Kenya dan Rhodesia Utara dilaksanakan di Tanah Melayu selaras dengan hasrat British untuk menjalankan dasar dekolonisasi. Lee Tiang Keng (mewakili kaum Cina) 9.C. 4.CIRI SISTEM AHLI Sistem ini dilaksanakan pada Januari 1951 hingga Jun 1955. Anggota Sistem Ahli dikenali sebagai Ahli. Bhd. Ahli Hal-Ehwal Dalam Negeri. orang Cina dan India) dan 4 orang lagi terdiri daripada pegawai Inggeris. 5. British berpendapat Sistem Ahli akan mengurangkan tekanan daripada pihak Parti Komunis Malaya. CIRI. © PNI Neuron (M) Sdn. 6. Sistem Ahli mempunyai beberapa ciri iaitu: Sistem Kabinet Bayangan yang terdiri daripada beberapa orang pegawai tadbir dan tokoh masyarakat untuk memegang jawatan yang dibentuk. Contohnya. Dekolonisasi adalah dasar pemberian bantuan ke arah berkerajaan sendiri secara beransur-ansur kepada tanah jajahan. Idea penubuhan dicetuskan oleh Dato’ Onn bin Ja’afar semasa berbincang dengan Sir Henry Gurney di Kuala Lumpur. Sir Henry Gurney telah menjemput: (a) Dato’ Onn Ja’afar (Yang Dipertua UMNO) (b) Dato’ Hamzah Abdullah (Menteri Besar Selangor) (c) Raja Uda (mewakili UMNO dan orang Melayu) (d) Dato’ Nik Ahmad Kamil (mewakili UMNO dan orang Melayu) (e) Dato’ E. Pada Julai 1950. 3. 1. Perlantikan Ahli dibuat oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. iaitu sebelum pilihanraya Majlis Perundangan Persekutuan (MPP) yang dijalankan pada Julai 1955. Kuala Lumpur. 2. Mereka semua bersetuju dengan Sistem Ahli.31 BAB 5 PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA Sistem Ahli SISTEM AHLI 1. 7. 5. Ahlinya terdiri daripada 9 orang anggota iaitu 5 orang penduduk Tanah Melayu (3 daripadanya orang Melayu. Sistem Ahli dibincangkan dan dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu. Pada Februari 1950. 8.E. Ahli-ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British. 2. rundingan antara British dengan wakil penduduk Tanah Melayu diadakan di King’s House. Sistem Ahli ialah sistem yang melatih penduduk tempatan dan kaum lain menerajui pentadbiran Tanah Melayu. (554690-H) . 3. 4.

2 Mereka menguruskan pentadbiran harian jabatan mengikut dasar yang sedia ada. 3 Pemimpin pelbagai kaum sebagai ahli. (554690-H) .32 BAB 5: PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA Sistem Ahli Proses Pelaksanaan Dan Kepentingan Sistem Ahli Proses Pelaksanaan Ahli yang dilantik diberi satu tugas portfolio yang mempunyai beberapa buah jabatan kerajaan. 1 5 4 Pesuruhjaya Tinggi memberi arahan dan persetujuan dalam hal tersebut. Mengajar penduduk cara mentadbir Akronim → 4M M M M M 2 Memulakan proses perpaduan kaum di Persekutuan Tanah Melayu. Memulakan perpaduan kaum 3. Melatih pemimpin tempatan 2. AKRONIM Kepentingan 1. © PNI Neuron (M) Sdn. Cadangan tersebut adalah pendirian pentadbiran British. Kepentingan 1 Asas penting melatih pemimpin tempatan berkerajaan sendiri. asas penting menentukan kemerdekaan. Menentukan kemerdekaan 4. 4 Mengajar penduduk tempatan cara mentadbir kerajaan dengan baik walaupun dikuasai British. 3 Bertanggungjawab mencadangkan undangundang berkaitan dengan jabatan untuk dibentangkan dalam MPP. Bhd.

Sistem ini juga memulakan proses perpaduan kaum di Persekutuan Tanah Melayu. Ja’afar O. 4. Ahli-ahlinya merupakan gabungan pemimpin pelbagai kaum di negara ini. 2.32 BAB 5 PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA Sistem Ahli PROSES PELAKSANAAN DAN KEPENTINGAN SISTEM AHLI 1.C. Nama Ahli Dato’ Onn b. Thuraisingam 6.E. Bhd. 2. Hodgkinson 7. Perkara ini menjadi asas penting menentukan kemerdekaan yang bakal dicapai mendapat sokongan seluruh penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Dr.D.D. Mereka menguruskan pentadbiran harian jabatan tersebut mengikut dasardasar yang sedia ada. (554690-H) . 9. 1. Dato’ E. Perlombongan dan Perhubungan 6.A. 8. 5. 3. Mead 8. Keanggotaan Sistem Ahli Pada Peringkat Awal Bil. 10. Sistem ini menjadi asas penting melatih orang tempatan untuk berkerajaan sendiri. Di mana ahli akan berbincang dengan pegawai-pegawai kanan British untuk mendapatkan persetujuan bersama. Selalunya cadangan undang-undang itu merupakan pendirian pentadbiran British. Spencer Tunku Yaakob ibni Sultan Abdul Hamid 4. Kesimpulannya. Dato’ Mahmud Mat Portfolio Ahli Dalam Negeri Ahli Ekonomi Ahli Pertanian dan Perhutanan Ahli Kesihatan Ahli Pelajaran Ahli Perindustrian dan Hubungan Sosial Ahli Perumahan dan Kerja Raya Ahli Tanah. Pesuruhjaya Tinggi juga memberikan arahan dan persetujuan dalam perkara tersebut. J. Sistem Ahli ini memberikan pendedahan baik kepada penduduk tempatan untuk mentadbir dan menerajui kerajaan walaupun dikuasai British. Lee Tiang Keng 5. 3. Ahli-ahli yang dilantik akan diberi tugas menjaga satu portfolio yang mengandungi beberapa buah jabatan kerajaan. © PNI Neuron (M) Sdn. Mereka bertanggungjawab mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatan nya untuk dibentangkan dalam Majlis Perundangan Persekutuan. 7. J.

• • • • • Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara kaum (CLC) Pada Jan 1949. Melayu (UMNO) dan Cina (MCA) Ogos 1949 dianggotai kaum lain. Pulau Pinang 2 kaum. Bhd. RIDA ditubuhkan (b) Kerakyatan Negeri 1951 (c) Pilihan raya Keahlian terbuka UMNO kepada bukan Melayu → Pada 1951. → Dato’Onn dikecam hebat → Dato’Onn keluar daripada UMNO • • Langkah Penubuhan Pertama Parti Perikatan → Oleh Langkah Langkah Tunku Kedua Kelima Abdul Rahman Langkah Langkah Keempat Ketiga • Penubuhan Persidangan Kebangsaan → Pada Februari 1953 → Oleh Sir Malcom MacDonald → Di King’s House. (554690-H) C U I P P Akronim → CUI 2P . PAKATAN MURNI PRA PERIKATAN • Beberapa usaha dilakukan sebelum tertubuhnya Perikatan oleh penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Kuala Lumpur → Tujuan: Kerjasama politik untuk mengurangkan perkauman → Diisytihar April 1953 di DBKL • Penubuhan IMP → Oleh Dato’ Onn b. Hasilnya: (a) Oktober 1950. Ja’afar → Dasar IMP Kerjasama kaum dalam parti → Gagal mendapat sambutan kaum bukan Melayu AKRONIM Pakatan Murni Pra Perikatan Penubuhan CLC Keahlian terbuka UMNO Penubuhan IMP Penubuhan Persidangan Kebangsaan Penubuhan Parti Perikatan © PNI Neuron (M) Sdn.33 BAB 5: PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA Sistem Ahli Pakatan murni → Usaha semua kaum di Tanah Melayu bekerjasama dan bertolak ansur melalui rundingan.

• Dato’ Panglima Bukit Gantang sebagai pengerusi dan disokong oleh beberapa orang Menteri Besar. di King’s House. Langkah Kedua: Pembukaan keahlian UMNO kepada bukan Melayu seperti cadangan Dato’ Onn Ja’afar pada 1951. India dan lain-lain kaum di Tanah Melayu. Antaranya ialah: • Penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA) pada Oktober 1950.Hasil rundingan UMNO-CLC. (554690-H) negeri dan Majlis Perundangan Persekutuan (MPP). Tunku Abdul Rahman (pemimpin UMNO) menganjurkan Konvensyen Kebangsaan bersama-sama MCA. Kerakyatan Negeri 1951 tidak lagi menjadikan orang Melayu sebagai rakyat tunggal Tanah Melayu kerana orang bukan Melayu juga akan menjadi rakayat Tanah Melayu. Orang Cina dinaungi Persatuan Cina Malaya (MCA) dan diketuai oleh Tan Cheng Lock. • Ini kerana mereka tidak merasakan bahawa mereka adalah satu bangsa Tanah Melayu. Penubuhan CLC merupakan titik permulaan kerjasama kaum di Persekutuan Tanah Melayu. Pada masa yang sama juga. Langkah seterusnya: Penubuhan Persidangan Kebangsaan pada Februari 1953 oleh Sir Malcolm MacDonald (Gabenor Jeneral Asia Tenggara). iii. 6 orang pemimpin Cina dan seorang wakil daripada kaum India. 2. Langkah Pertama: Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum atau Communities Liaison Committee (CLC) pada Januari 1949 di Pulau Pinang. Kuala Lumpur. Pakatan Murni Pra Perikatan 1. Langkah Ketiga: Penubuhan Par ti Kemerdekaan Melayu (IMP). Sebelum Perikatan ditubuhkan. Serani dan Eropah. Konvensyen ini disertai pelbagai parti dan persatuan politik lain dan telah menghasilkan pembentukan Parti Perikatan. • Dato’ Onn Ja’afar sedar perubahan politik ketika itu. vi. Ianya ber tujuan untuk memajukan ekonomi dan pendidikan masyarakat luar bandar terutama kaum Melayu. i. Ia merupakan perubahan terbesar dasar UMNO kerana kesanggupannya berunding dengan kaum lain untuk kepentingan masa depan negara. iv. vii.33 BAB 5 PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA Sistem Ahli PAKATAN MURNI • Pakatan Murni merupakan usaha semua kaum di Tanah Melayu untuk menghasilkan satu kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan. • Beliau kemudiannya meninggalkan UMNO. Ianya telah dipengerusikan oleh Dato’ Onn Ja’afar. • IMP gagal mendapat sambutan kaum Cina. v. 5. • 4. © PNI Neuron (M) Sdn. Ia merupakan jalan penyelesaian untuk menyatupadukan pelbagai kaum di negara ini. Bhd. • Dasar IMP menurut Dato’ Onn Ja’afar menggunakan konsep kerjasama kaum dalam sebuah parti. Menurut Dato’ Onn Ja’afar. Orang Melayu dinaungi UMNO dan diketuai oleh Dato’ Onn b. • Kerakyatan Negeri 1951 diberi kepada imigran yang lahir di Persekutuan Tanah Melayu dengan syarat ibu atau bapanya telah menjadi rakyat Tanah Melayu. . • IMP terbuka kepada semua kaum yang mahu bekerjasama mencapai kemerdekaan. • Tujuan penubuhan tersebut adalah untuk mencapai kerjasama politik bagi mengurangkan perasaan perkauman di kalangan penduduk Persekutuan Tanah Melayu. perpaduan antara kaum patut menjadi asas kemerdekaan yang akan dicapai. 3. viii. Ja’afar. Pada mulanya CLC dianggotai oleh 2 kaum terbesar di Tanah Melayu iaitu Melayu dan Cina. Sri Lanka. terdapat beberapa usaha mengadakan pakatan murni di kalangan penduduk Persekutuan Tanah Melayu. • Bagaimanapun beliau dikecam hebat kerana masyarakat Melayu enggan berkompromi mengubah struktur UMNO. Ogos 1949. beberapa perkara telah dipersetujui. • Penubuhan persidangan Kebangsaan tersebut diisytiharkan pada April 1953 di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. CLC dianggotai oleh 6 orang pemimpin Melayu. ii. • Pilihan raya diadakan pada masa sesuai di peringkat perbandaran.

parti menjadi Ketua Menteri dan 3 Jawatan kuasa mencadangkan membentuk Kabinet. Parti Perikatan (MPP). Pilihan disertai MIC pada Raya Bandaran. (554690-H) (a) Sebuah Suruhjaya Bebas dibentuk untuk mengkaji (b) British setuju memerdekakan Persekutuan perlembagaan. muafakat antara kaum 4 Dalam pilihan raya bandaran di diterima penduduk. British menubuhkan Jawatan kuasa Pilihan Raya 1 27 Julai 1955. Lee Di mana berlaku? London Siapakah pengerusi rundingan? Lord Lennox – Boyd (setiausaha Tanah Jajahan British) Pengisytiharan Kemerdekaan dibuat oleh Tunku Abdul Rahman di Bandar Hilir. 3 Telah memenangi 9 daripada 12 kerusi 2 Kemenangan menunjukkan yang dipertandingkan. menyertai pilihan raya MPP.34 BAB 5: PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA SISTEM AHLI Pakatan Murni Pilihan Raya Perbandaran Kuala Lumpur 1 Februari 1952. daripada 268 kerusi. 1955. kerjasama UMNO Kuala Lumpur – MCA Selangor dibentuk apabila British mahu mengadakan pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Pilihan Raya Negeri 1954 Lumpur. Perikatan. 4 orang wakil Sultan: 1 Dato’ Panglima Bukit Gantang (ketua) 2 Dato’ Nik Ahmed Kamil 3 En. 3 Parti Perikatan memenangi 26 daripda 37 kerusi. 2 Dianggotai pemimpin parti 2 Memenangi 51 daripada 52 kerusi. Bhd. Melaka. 52 kerusi dipilih melalui pilihan 4 Anggota Kabinet terdiri daripada raya dan 48 ahli MPP dilantik pelbagai kaum. politik dan pegawai tinggi 3 Tunku Abdul Rahman selaku ketua British. © PNI Neuron (M) Sdn. beberapa bandar utama. Tanah Melayu (31 Ogos 1957). 2 Antara Dato’ Abdul Razak (UMNO) dan 1 Parti Perikatan menang 226 Ong Yoke Lin (MCA). Abdul Aziz Majid 4 Dato’ Mohd Seth . Pesuruhjaya Tinggi British. Negeri dan Majlis Pilihan Raya Majlis Perundangan Parti Perikatan Perundangan Persekutuan Persekutuan 1955 (MPP) 1955 1 1954. Ismail Abdul Razak Hussein 3 Dato’ Abdul Rahman 4 Kolonel H. PERIKATAN DAN PAKATAN MURNI KE ARAH KEMERDEKAAN Bila berlaku? Februari 1956 • Rundingan berlangsung 18 Januari – 8 Februari 1956 Apakah hasil rundingan tersebut? Apa yang berlaku? Rundingan kemerdekaan Siapa terlibat? 1 Tunku Abdul Rahman (ketua) 2 Dr.S.

MCA. Mewajibkan pendidikan iii. Tunku Abdul Rahman mengetuai rombongan rundingan kemerdekaan ke London. 4 orang wakil Sultan ialah Dato’ Panglima Bukit Gantang (Ketua). Rundingan berlangsung dari 18 Januari hingga 8 Februari 1956. Rundingan dipengerusikan oleh Lord Lennox-Boyd (setiausaha Tanah Jajahan British). dan pegawai-pegawai tinggi British. 2. Bhd. Februari 1956. Seth. Ismail Abdul Rahman. Pilihan Raya Negeri 1954 Berlaku Pilihan Raya Negeri. British menubuhkan sebuah Jawatankuasa Pilihan Raya dalam MPP. Melindungi hak Raja-Raja Melayu sebagai Raja Berperlembagaan Par ti Perikatan memenangi 51 daripada 52 kerusi yang dipertandingkan. Dato’ Nik Ahmed Kamil. i. UMNO. Kemenangan menunjukkan permuafakatan kaum dalam parti dapat diterima oleh penduduk Persekutuan Tanah Melayu. 3. Gabungan UMNO-MCA memenangi 9 daripada 12 kerusi yang dipertandingkan dalam pilihan raya tersebut. .34 BAB 5 PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA Pak atan Murni Perikatan dan Pilihan Raya Bandaran Negeri dan Majlis Perundangan Persekutuan 1955 Pilihan Raya Perbandaran Kuala Lumpur Kerjasama UMNO-MCA dibentuk apabila British ingin mengadakan pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur pada Februari 1952. 3. En. Manifesto Parti Perikatan ialah: © PNI Neuron (M) Sdn. Jawatankuasa tersebut mencadangkan 52 kerusi dipilih melalui pilihan raya dan 48 ahli MPP dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Menjaga hak asasi manusia v. 4. Kemenangan tersebut membolehkan Tunku Abdul Rahman selaku Ketua Parti Perikatan menjadi Ketua Menteri. Ia dianggotai pemimpin parti politik seperti Parti Negara. Parti Perikatan Parti Perikatan menyertai pilihan raya MPP yang diadakan pada 27 Julai 1955. 4. Dalam pilihan raya bandaran di beberapa bandar utama. Tunku Abdul Rahman membuat pengisytiharan tarikh kemerdekaan itu di Bandar Hilir. MIC. gabungan tersebut memenangi 26 daripada 37 kerusi yang dipertandingkan. Abdul Aziz Majid dan Dato’ Mohd. Kerjasama UMNO-MCA yang mengasaskan penubuhan Par ti Perikatan kemudiannya disertai oleh MIC pada 1955. Kerjsama UMNO Kuala Lumpur dengan MCA Selangor diadakan oleh Dato’ Abdul Razak Yahya dan Ong Yoke Lin. Untuk mencapai kemerdekaan dalam masa 4 tahun ii.S. Selepas merdeka. Dato’ Abdul Razak Hussein dan Kolonel H. terdapat sedikit perubahan dari segi keanggotaan ahli kabinet. Melaka. 2. Pilihan Ra ya Majlis Perundangan Persekutuan (MPP) 1955 1954. Pembahagian anggota kabinetnya terdiri daripada pelbagai kaum dan berfungsi sehingga kemerdekaan dicapai. Antara yang menyertainya ialah Dr. Pihak British bersetuju memberi kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Perikatan Dan Pakatan Murni Ke Arah Kemerdekaan 1. 7. Menjadikan perkhidmatan awam bercorak tempatan iv. (554690-H) 1. Lee. Par ti Perikatan memenangi 226 daripada 268 kerusi. 6. 5. Hasil rundingan tersebut: Sebuah Suruhanjaya Bebas untuk mengkaji perlembagaan dibentuk.

Tuan B. Tarikh penting lain: • Februari 1957. permohonan dan Naturalisasi. 2 Pemisahan kuasa Persekutuan dengan kuasa Negeri. Menteri Besar sebagai pelaksana pentadbiran dan dibantu oleh DUN dan EXCO. Agama Islam. Bhd. • Mei 1957. agama rasmi Persekutuan. 1 Pembentukan sebuah kerajaan persekutuan. • Prinsip jus soli diterima. 3 Kedudukan Raja-Raja Melayu dan hak istimewa orang Melayu. 3 Institusi Raja dijadikan Raja Berperlembagaan peringkat negeri dan negara. Parlimen British menerima cadangan tersebut. Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu mengesahkannya. Apakah isu yang dijadikan panduan suruhanjaya? 1 Pembentukan kerajaan Persekutuan yang kuat. 4 Tiga jenis kerakyatan diwujudkan. 4 Pewujudan satu bangsa. iaitu kuat kuasa undang-undang. • Tidak diterima orang Melayu • Diterima selepas rundingan dengan syarat orang bukan Melayu mengiktiraf istimewa orang Melayu. 11 Di peringkat negeri. • 17 Ogos 1957. ISU-ISU PENTING PERJANJIAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1957 10 Pentadbiran negara 9 Yang Dipertuan bersifat Bahasa Agong. demokrasi berparlimen.35 BAB 5: PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA SISTEM AHLI Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 Suruhanjaya Reid Bila dibentuk • Mac 1956 Siapakah ahli jawatankuasanya? 1 Sir Ivor Jennings (England) 2 Sir William Mc 3 Kell (Bekas Gabenor Jeneral Australia) 4 Apa tujuan pembentukan? • Membincang dan menyusun perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. (554690-H) Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan. 5 Isu kerakyatan Jus Soli. kebangsaan. . 5 © PNI Neuron (M) Sdn. 2 Memberi kuasa autonomi kepada negeri dalam bidang tertentu. 8 7 6 Tanah Simpanan Melayu dikekalkan. maka wujud Perlembagaan Merdeka 1957. Melayu. • Melalui senarai Persekutuan dan senarai Negeri. ketua bahasa negara. cadangan Suruhanjaya diterbitkan. Malik (Hakim Mahkamah Tinggi India) Tuan Abdul Hamid (Pakistan) Siapakah yang mengetuai Suruhanjaya Reid? Lord Reid (Hakim British) Apakah tugas Suruhanjaya? Merangka perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka.

v. Prinsip-prinsip ini adalah penerusan kepada pembinaan negara dan bangsa yang kukuh. cadangan-cadangan Suruhanjaya Reid telah diterbitkan. Perkara lain yang dipersetujui ialah agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan Tanah Melayu dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan. 13. Prinsip yang memberikan hak sama rata kepada semua kaum ini dianggap boleh melemahkan kedudukan istimewa orang Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Isu yang dijadikan panduan suruhanjaya ini ialah: a) Pembentukan sebuah kerajaan Persekutuan yang kuat. vi. 14.35 BAB 5 PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA Perjanjiaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 PERJANJIAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1957 • Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 penting sebagai simbol persetujuan British untuk memberi kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu. iv. Sir Ivor Jennings (England) ii. 7. d) Pewujudan satu bangsa Persekutuan Tanah Melayu. 8. Suruhanjaya ini telah menerima sebanyak 131 memorandum daripada pelbagai pihak seperti Raja-Raja Melayu. Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu mengesahkannya. Tuan Abdul Hamid (Pakistan) 5. Suruhanjaya Reid Suruhanjaya Reid dibentuk pada Mac 1956. sistematik dan berperundangan. 2. 2. Parlimen British menerima cadangan tersebut. Tuan B. Yang Diper tuan Agong sebagai ketua negara. Antara isi pentingnya ialah: i. Institusi Raja dijadikan Raja Berperlembagaan pada peringkat negeri dan negara. 17 Ogos 1957. 5. 6. Suruhanjaya ini diketuai oleh Lord Reid (Hakim British) sebagai pengerusi. maka wujudlah Perlembagaan Merdeka 1957. Mei 1957. 1. vii. Pembentukan sebuah Kerajaan Persekutuan. 4. Antara ahli lain ialah: i. 12. 11. Unsur Kesultanan Melayu digabungkan dengan sistem birokrasi Barat untuk membentuk identiti negara dan bangsa Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. ii. iii. 3. Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan. Isu kerakyatan jus soli yang menjadi tuntutan orang dagang tidak dapat diterima orang © PNI Neuron (M) Sdn. 4. 10. (554690-H) • Melayu. Ia bertujuan untuk membincang dan menyusun Perlembagaan Tanah Melayu yang merdeka. viii. Isi-isi Penting Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 1. Pentadbiran negara bersifat demokrasi berparlimen. ix. orang perseorangan dan pertubuhan politik. x. 3. Cadangan Pa r ti Perikatan lebih diberi perhatian. Bhd. kerakyatan permohonan dan naturalisasi. Tanah Simpanan Melayu dikekalkan. Pemisahan antara kuasa Persekutuan dengan kuasa Negeri melalui Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri. Februari 1957. 15. . Perjanjian melahirkan Perlembagaan Perseku tuan Tanah Mela yu 1957 yang berasaskan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. b) Pemberian kuasa autonomi kepada negeri dalam bidang tertentu. Tolak ansur menyebabkan terbinanya pakatan murni antara kaum. 9. Malik (Hakim Mahkamah Tinggi India) iv. Tiga jenis kerakyatan diwujudkan iaitu kerakyatan kuatkuasa undang-undang. Prinsip jus soli diterima. Tugas suruhanjaya tersebut ialah merangka sebuah perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu yang akan merdeka. c) Kedudukan Raja-Raja Melayu dan hak istimewa orang Melayu.Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Sir William McKell (Bekas Gabenor Jeneral Australia) iii. Perjanjian Perseku tuan Tanah Mela yu ditandatangani oleh Raja-Raja Melayu dan British pada 15 Ogos 1957. Kemerdekaan ini ialah kemuncak perjuangan nasionalisme yang berlaku sejak pertengahan abad ke-19.

Bhd. Perbezaan warna kulit. agama. ketua Parti Perikatan dan Perdana Menteri pertama. dan bangsa diketepikan. 3 Peranan Tokoh-tokoh Kemerdekaan 1 Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj • Jawatan. Lee • Mendapat pendidikan di China • Tokoh MCA yang memulakan kerjasama kaum • Menteri Kewangan pertama Persekutuan Tanah Melayu. • Presiden MCA yang menyokong Tunku Abdul Rahman mendapatkan kemerdekaan. India • Menjadi Presiden MIC dan beberapa jawatan menteri lain • Menyokong kerjasama kaum • Menyeru kaum India setia kepada negara ini. S.T. • Gelaran. 4 5 Memberikan hak mutlak kepada penduduk tempatan untuk mentadbir negara yang berdaulat dan merdeka mengikut acuan sendiri. Tun Abdul Razak • Berkelulusan Undangundang • Timbalan Presiden UMNO • Perunding dalam tuntutan kemerdekaan di London. © PNI Neuron (M) Sdn. (554690-H) Tun H. Keharmonian kaum dapat dicapai tanpa pertumpahan darah. Presiden UMNO. 1956 • Perunding dalam menyiapkan Perlembagaan Merdeka 1957 • Pengerusi Jawatankuasa Penyata Pendidikan 1956 (Penyata Razak 1957). 3 4 Tun V. bahasa.36 BAB 5: PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA SISTEM AHLI Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 Kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 Membolehkan sebuah kerajaan demokrasi dengan konsep Raja berperlembagaan dibentuk. 6 2 Mewujudkan perpaduan kaum yang jitu antara kaum di Persekutuan Tanah Melayu. Sambathan • Mendapat pendidikan di Universiti Annamalai. 1 Melahirkan identiti masyarakat yang merdeka. Bapa Kemerdekaan. . 2 5 Tan Cheng Lock • Presiden Dewan Perniagaan Cina Malaya dan Presiden MCA pertama.

36 BAB 5 PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 KEPENTINGAN PERJANJIAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1957 1. agama. Beliau juga merupakan perunding dalam menyiapkan Perlembagaan Merdeka 1957. (554690-H) . Membolehkan sebuah kerajaan demokrasi dengan konsep Raja Berperlembagaan dibentuk. Beliau menyokong kerjasama kaum dan telah menyeru kaum India supaya setia kepada negara ini. 5. ketua Parti Perikatan dan Perdana Menteri pertama Malaysia. Perbezaan warna kulit. 4. 2. Beliau telah menjadi pengerusi Jawatankuasa Penyata Pendidikan 1956 (Penyata Razak 1957). Memberikan hak mutlak kepada penduduk tempatan untuk mentadbir negara yang berdaulat dan merdeka mengikut acuan sendiri. Bhd. TAN CHENG LOCK Beliau merupakan seorang Presiden Dewan Perniagaan Cina Malaya dan Presiden MCA yang pertama. Presiden MCA juga telah menyokong Tunku Abdul Rahman dalam mendapatkan kemerdekaan. LEE Beliau telah mendapat pendidikan di China. Keharmonian kaum dapat dicapai tanpa menumpahkan darah. 6.T. dan bangsa diketepikan demi mencapai matlamat negara merdeka bersama. TUN V. TUN H. bahasa. Beliau mendapat gelaran sebagai Bapa Kemerdekaan di atas usaha dan jasanya dalam mendapatkan kemerdekaan untuk Tanah Melayu. PERANAN TOKOH-TOKOH KEMERDEKAAN TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA AL-HAJ Beliau memegang jawatan sebagai Presiden UMNO. © PNI Neuron (M) Sdn. TUN ABDUL RAZAK Beliau mempunyai kelulusan dalam bidang undang-undang dan merupakan Timbalan Presiden UMNO. Beliau juga merupakan perunding yang turut serta dalam Tuntutan Kemerdekaan di London pada 1956. 3. India dan telah menjadi Presiden MIC serta beberapa jawatan Menteri yang lain.S. SAMBATHAN Beliau telah mendapat pendidikan di Universiti Annamalai. Melahirkan identiti masyarakat yang merdeka. Juga merupakan tokoh MCA yang memulakan kerjasama kaum dan telah menjadi Menteri Kewangan yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu. Mewujudkan perpaduan kaum yang jitu antara kaum di Persekutuan Tanah Melayu.

• © PNI Neuron (M) Sdn. Sarawak. Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu. Bhd. 1948. Dapat menghalang pengaruh komunis. Sabah.37 BAB 6: PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA Cadangan ke Arah Pembentukan Malaysia Cadangan Ke arah Pembentukan Malaysia 1887. Sabah. Tunku Abdul Rahman mencadangkan pembentukannya semasa majlis makan tengah hari anjuran Persatuan Wartawan Negeri di Hotel Adelphi. Ekonomi . • Akan mempercepatkan Ancaman komunis kemerdekaan Sarawak. Barisan Sosialis Politik Sosial Kependudukan • Dapat mengimbangkan jumlah dan kadar pertumbuhan kaum di negerinegeri anggota. Brunei dan Persekutuan Tanah Melayu. Negeri-negeri Melayu dan Negeri-negeri Selat. Singapura dan Brunei yang belum mampu berkerajaan sendiri. Faktor-faktor Pembentukan Malaysia • Malaysia berpengalaman menangani masalah komunis sebagaimana yang berlaku di Singapura dan Sarawak. Singapura. Lee Kuan Yew mendesak British berunding dengan Tunku Abdul Rahman menggabungkan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu sahaja tetapi tidak dipersetujui. Lord Brassey mencadangkan penggabungan Sabah. Sabah. 1956. pelaburan dan perkembangan pertanian. 1959. Singapura. 27 Mei 1961. Dato’ Onn Ja’afar mencadangkan nama baru (Malaysia) kerana berpendapat British akan menggabungkan Sarawak. Brunei. Kemerdekaan • • Lee Kuan Yew bimbang pengaruh Barisan Sosialis akan merosakkan rancangan British memerdekakan Singapura. (554690-H) Dekolonisasi • Ia merupakan proses British Kerjasama melepaskan Ekonomi tanah jajahan Akan mewujudkan iaitu negerisatu pasaran yang negeri kecil lebih luas untuk yang belum menggalakkan membangun. Sir Malcom MacDonald mencadangkan penggabungan Sarawak.

Brunei dan Persekutuan Tanah Melayu digabungkan. 5. FAKTOR EKONOMI 1. Terdapat juga cadangan daripada pemimpin Singapura. (ii) Mereka juga dapat menikmati pembangunan sosial. Singapura. Sabah. Sabah. Lee Kuan Yew pula telah mendesak British berunding dengan Tunku Abdul Rahman supaya menggabungkan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu sahaja. Ancaman Komunis (i) Lee Kuan Yew mendesak British menggunakan alasan ini untuk menggabungkan Malaysia dan 3. Menurutnya lagi. dan Brunei ke dalam gabungan itu. Kemerdekaan (i) Penubuhan Malaysia akan mempercepatkan kemerdekaan Sarawak. Brunei dan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu. Namun pada 27 Mei 1961. (ii) Perkembangan ini membimbangkan kerana akan menggugat rancangan British untuk memberikan Singapura kemerdekaan. (iv) Ini merupakan faktor terpenting mengapa Tunku Abdul Rahman mengemukakan idea pembentukan Malaysia.37 BAB 6 PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA Cadangan ke Arah Pembentuk an Malaysia CADANGAN KE ARAH PEMBENTUKAN MALAYSIA Sejak awal abad ke-19. (iii) Ancaman komunis juga wujud di Sarawak yang diperjuangkan oleh Clandestine Communist Organization (CCO) yang bermatlamat menjadikan Sarawak negara komunis. 2. 1887. Singapura. Ia tidak dipersetujui oleh Tunku Abdul Rahman kerana akan berlaku ketidakseimbangan penduduk. Lim Yew Hock diikuti oleh David Marshall pada 1955. © PNI Neuron (M) Sdn. Pembentukan ini juga memperlihatkan kesepakatan dan semangat setia kawan antara Persekutuan Tanah Melayu. Kerjasama serantau dalam ekonomi dapat memanfaatkan keistimewaan dan sumber-sumber yang ada di negeri-negeri ini seperti Tanah Melayu yang kaya dengan bahan mentah (getah dan bijih timah). Dato’ Onn Ja’afar mencadangkan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka dinamakan sebagai Malaysia kerana berpendapat satu masa nanti British akan menggabungkan Sarawak. Pada keseluruhannya. 1949-1952) mencadangkan Sarawak. Singapura. (ii) Dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu (PBB) pada 1960 timbul usul supaya tanah-tanah jajahan dimerdekakan. ekonomi. Tunku Abdul Rahman menyetujui penubuhan Malaysia dan mencadangkan pembentukannya dalam majlis makan tengah hari anjuran Persatuan Wartawan Luar Negeri di Hotel Adelphi. 2. 1956. FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUKAN MALAYSIA Faktor Politik 1. 10. manakala Brunei kaya dengan sumber minyak. ia juga bertujuan untuk menyegerakan kemerdekaan bagi negeri-negeri anggota disamping memajukan negeri-negeri yang belum membangun seperti Sarawak dan Sabah. (iii) British berharap pembentukan Malaysia dapat menghalang penyebaran pengaruh komunis di Singapura dan wilayah-wilayah Borneo. 2. 2. 11. idea pembentukan Malaysia telah dikemukakan. 3. 3. Sir Malcolm MacDonald (Gabenor Jeneral Asia. dan politik. 7. dan Singapura untuk memajukan negeri masing-masing demi kepentingan bersama. Beliau menyatakan harapannya supaya Malaysia dapat dibentuk bagi menjamin satu kedudukan politik yang lebih kukuh dan disegani di rantau ini. Penubuhan Malaysia akan mewujudkan satu pasaran yang lebih luas bagi menggalakkan pelaburan dan perkembangan industri pertanian. Sarawak dan Sabah mempunyai sumber balak. 6. FAKTOR SOSIAL 1. 4. (ii) Lagipun Persekutuan Tanah Melayu mempunyai pengalaman dalam membanteras pengaruh Parti Komunis Malaya sepanjang tempoh darurat (19481960). Sabah. Sabah. Pembentukan Malaysia adalah untuk mengimbangkan jumlah dan kadar pertumbuhan kaum di kalangan negeri anggota dengan memasukkan Sarawak. (iii) Lee Kuan Yew menganggap Barisan Sosialis sebagai gerakan berhaluan kiri. Barisan Sosialis (i) Lee Kuan Yew berminat bergabung dengan Malaysia kerana perkembangan pengaruh Barisan Sosialis yang memenangi pilihan raya Hong Lim di Singapura pada April 1961 dikhuatiri akan melemahkan parti pimpinan Lee Kuan Yew (Parti Tindakan Rakyat). 9. Dekolonisasi (i) Penubuhan Malaysia adalah proses dekolonisasi British terhadap negeri-negeri kecil yang belum membangun. (554690-H) . 8. 1. 1948. pembentukan Malaysia memerlukan kerjasama British dan rakyat tempatan. 4. 1959. Sarawak. cadangan pertama dikemukakan oleh Lord Brassey (Pengarah Syarikat Borneo Utara). Singapura dan Brunei yang ketika itu belum mampu berkerajaan sendiri. Sabah. Beliau telah mencadangkan British supaya menggabungkan Sarawak dan Sabah (Borneo Utara) dengan Negeri-negeri Melayu dan Negeri-negeri Selat. Bhd.

• Kebanyakan parti politik menyokong idea penubuhan tetapi berbeza pendapat tentang pelaksanaannya. • Kerana menganggap ia satu bentuk neokolonialisme. Azahari melancarkan pemberotakan semasa Majlis Mesyuarat Undangan • Negara Brunei diadakan. pemberontakan Brunei dipatahkan tetapi A. referendum tentang persoalan dan syarat penggabungan diadakan. • 7 Disember 1962. Bhd. penggabungan menjadi pilihan. 1 September 1962.38 BAB 6: PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA Cadangan ke Arah Pembentukan Malaysia Reaksi Terhadap Pembentukan Malaysia • • • Rakyat menganggap penubuhan Malaysia satu usaha murni membantu dan memimpin Negeri-negeri Melayu. Parti Rakyat Brunei (PRB) menentang • pembentukan Malaysia. Hasilnya. Pengalaman Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka menjadi aset memajukan Malaysia yang akan ditubuhkan. © PNI Neuron (M) Sdn. Majlis Undangan Negeri Singapura meluluskan usul penggabungan tersebut.M. Disember 1961. (554690-H) . • A. Persekutuan Tanah Melayu Singapura Brunei • • • • • Sultan Omar Ali Saifuddin menyokong penubuhan Malaysia. Azahari tidak dapat ditangkap. Barisan Sosialis menentang penggabungan dan berpendapat ia satu neokolonalisme. Pendapat ini disokong Parti Buruh dan Parti Rakyat Bersatu. • Sebuah Suruhanjaya dibentuk untuk meninjau pendapat rakyat Brunei. Lee Kuan Yew dan parti PAP menyokong usaha ini kerana bimbang dengan pengaruh parti berhaluan kiri yang kuat dan bimbang kedudukannya tergugat.M.

(vi) A. (iii) Kebanyakan parti politik di sini ketika itu menyokong idea tersebut tetapi terdapat perbezaan pendapat tentang pelaksanaannya. (ii) Tetapi . Parti Rakyat Brunei (PRB) pimpinan A. (v) Pemberontakan ini dilancarkan apabila Majlis Mesyuarat Undangan Negeri Brunei dan Sultan Brunei menangguhkan keputusan tersebut. M. 2. Singapura (i) Singapura berhasrat bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu sejak 1950-an lagi. Parti Islam Se-Tanah Melayu (PAS) meminta supaya idea ini dirundingkan terlebih dahulu di kalangan penduduk Persekutuan Tanah Melayu manakala UMNO menyetujui penggabungan dengan Sarawak. (vii) Pemberontakan Brunei yang berlaku pada 7 Disember 1962 dapat dipatahkan oleh tentera British tetapi A. Sabah. (ii) Lee Kuan Yew dan partinya (PAP) menyokong usaha ini kerana bimbang dengan pengaruh parti berhaluan kiri yang kuat dan beliau sendiri ingin mempertahankan kedudukannya. Azahari yang berada di Manila tidak dapat ditangkap. A zahari dan penyokongnya mendapat bantuan dan sokongan daripada Indonesia dan Filipina. Sabah.38 BAB 6 PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA Cadangan ke Arah Pembentuk an Malaysia REAKSI TERHADAP PEMBENTUKAN MALAYSIA Reaksi Dalam Negeri 1. (iv) A.M. A zahari telah melancarkan pemberontakan di bawah pasukan Tentera Nasional Kalimantan Utara (TNKU) yang ditubuhkan di beberapa buah bandar di Sarawak. Majlis Undangan Negeri Singapura meluluskan usul penggabungan ini. (iv) Sebagai contoh. Persekutuan Tanah Melayu (i) Rakyat Persekutuan Tanah Melayu melihat penubuhan Malaysia sebagai usaha murni untuk membantu dan memimpin negeri-negeri anggota. (iv) Barisan Sosialis menentang idea ini dan mengatakan pembentukan Malaysia merupakan satu penjajahan bentuk baru. (iii) Disember 1961. (ii) Pengalaman Perseku tuan Tanah Melayu sebagai sebuah negara yang merdeka menjadi aset yang boleh digunakan untuk memajukan Malaysia yang akan ditubuhkan.M. iaitu kerajaan Kalimantan Utara yang terdiri daripada Sarawak. Bhd. © PNI Neuron (M) Sdn. Sabah. Azahari menentang pembentukan Malaysia kerana matlamat parti itu adalah untuk menubuhkan Persekutuan Borneo. 3. dan Brunei. (vii) Satu referendum berhubung dengan persoalan dan syarat penggabungan telah diadakan pada 1 September 1962. (viii) Dalam referendum tersebut. (554690-H) . dan Brunei tanpa Singapura. dan Brunei. Brunei (i) Pada awalnya Sultan Brunei iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin menyokong penubuhan Malaysia dan telah membentuk sebuah suruhanjaya bagi meninjau pendapat rakyat Brunei. (v) Mereka menuntut supaya pandangan rakyat Singapura diambil kira terlebih dahulu sebelum Singapura menyertai gabungan ini.M. pengundipengundi Singapura memilih penggabungan diadakan mengikut cadangan kerajaan Singapura seperti yang dipersetujui dengan kerajaan Persekutuan Tanah Melayu pada November 1961. (iii) Anggota PRB menganggap pembentukan Malaysia sebagai satu bentuk neokolonialisme. (vi) Pandangan mereka disokong oleh Parti Buruh pimpinan David Marshall dan Parti Rakyat Bersatu atau United People’s Party pimpinan Ong Eng Guan yang menggesa kerajaan Singapura mendapatkan pandangan rakyat. (viii) Beliau kemudiannya mendapat perlindungan politik di Indonesia.

3 Hak wilayah asingan: Wilayah yang ditadbir oleh pihak tertentu dengan kuasa kehakiman dan pentadbiran sendiri. Sundang Khoo Siak Chew Peter Chin Sokong Ahli Orang Kadazan Orang Islam Sabah Orang Dusun / Kadazan Orang Cina Orang Cina Tuntutan perkara 20 1 Perkara 20 antara perkara yang dituntut oleh Sabah diikuti Sarawak.S. melindungi hak dan kepentingan penduduk Sarawak dan Sabah. 2 Tujuan. Kedudukan Istimewa Penduduk Asal dan Hal Ehwal Imigresen Kerakyatan Bahasa Kebangsaan Agama Islam Peruntukan Kewangan Pelajaran Ketua Negeri 4 Isu yang disentuh: © PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H) . orang Iban dan orang Bidayuh (minoriti) Majoriti orang Cina Majoriti orang Cina Ogos 1962 Julai 1962 Sabah: Parti Politik di Sabah Parti Pertubuhan Kebangsaan Kadazan Bersatu (UNKO) Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu (USNO) Pasok Momogun Parti Bersatu Parti Demokratik Tarikh Ogos 1961 Disember 1961 Jun 1962 Pemimpin Donald Stephens Datu Mustapha Datu Harun G. • Perbezaan Sabah dan Sarawak dengan negeri Melayu lain.39 BAB 6: PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA Reaksi Terhadap Pembentukan Malaysia Tentang Sarawak : Parti Politik di Sarawak Parti Parti Bersatu Rakyat Sarawak (SUPP) Parti Negara Sarawak (PANAS) Parti Kebangsaan Sarawak (SNAP) Barisan Rakyat Jati Sarawak (BERJASA) Parti Pesaka Anak Sarawak (PESAKA) Sarawak Chinese Association (SCA) Tarikh Jun 1959 April 1960 April 1961 Disember 1961 Pemimpin Ong Kee Hui Dato’ Bandar Abang Haji Mustapha Stephen Kalong Ningkan (i) Abdul Rahman Yaakub (ii) Abdul Taib Mahmud Temenggung Jugah Anak Barieng Ahli Sokong Orang Cina (majoriti) Orang Melayu (minoriti) Orang Melayu (majoriti) Orang Iban Orang Melayu dan orang Melanau (majoriti).

(iii) Kesemuanya menyokong penubuhan Malaysia. Sarawak (i) Parti politik di Sarawak sebelum penubuhan Malaysia seperti di transparensi. Reaksi segera timbul selepas cadangan pembentukan ini iaitu menolak pembentukan Malaysia. Akhir 1961. 8. 10.Antara perkara yang disentuh ialah: (i) Ketua negeri (ii) Bahasa kebangsaan (iii) Agama Islam (iv) Kedudukan istimewa penduduk asal negeri dan hal ehwal imigresen (v) Kerakyatan (vi) Peruntukan kewangan (vii) Pelajaran 11. Sabah (i) Parti-parti politik di Sabah seperti di transparensi. PESAKA membentuk Parti Perikatan Sarawak dan berjuang menyokong penubuhan Malaysia dan menyekat pengaruh SUPP. 3. Perbezaan pembahagian kuasa bagi Sarawak dan Sabah dengan negeri-negeri Melayu lain dipanggil hak wilayah asingan. USNO dan parti Pasok Momogun. 2.39 BAB 6 PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA Reaksi Terhadap Pembentuk an Malaysia SARAWAK DAN SABAH 1. 5. Ini kerana peluang mereka dalam politik adalah terhad. Perkara 20 ini menyenaraikan tuntutan Sabah dan Sarawak untuk dimasukkan ke dalam Perlembagaan Malaysia oleh Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK) sebagai asas pembentukan Perlembagaan Malaysia yang baru. PANAS. ramai pemimpin serta penduduk Sabah dan Sarawak menyokong penubuhan Malaysia. Kedua-dua negeri yang lama diperintah oleh British (Sarawak melebihi satu abad dan Sabah 60 tahun) berasa tidak yakin mentadbir kerajaan sendiri. 9. 7. Parti Perikatan Sabah telah mengemukakan Perkara 20.Semangat perpaduan dan toleransi yang diperlihatkan pemimpin dari Tanah Melayu juga telah membantu perubahan sikap ini. (iii) Oktober 1962. Tuntutan tersebut dapat melindungi hak dan kepentingan penduduk Sarawak dan Sabah. 12. (ii) September 1961. 6. 4. SCA. Bhd. (554690-H) . Ia kemudiannya telah diterima Sarawak. BERJASA. SNAP. Parti Bersatu dan Parti Demokratik bergabung membentuk Parti Perikatan Sabah. kelima-lima parti UNKO. © PNI Neuron (M) Sdn. (ii) Kesemua parti akhirnya menyokong penubuhan Malaysia hanya SUPP yang menentang.

SBUB menyerahkan Sabah kepada British. Tindakan yang diambil Malaysia: 1 Serangan pertama. Dasar Konfrontasi diumumkan dengan konsep Ganyang Malaysia. Filipina mengiktiraf penubuhan Malaysia dan hubungan diperbaiki melalui MAPHILINDO. Jun 1962. Cara penentangan: 1 Serangan terhadap kapal-kapal nelayan dan pencerobohan udara Tanah Melayu. 1946. Bhd. F I L I P I N A © PNI Neuron (M) Sdn. Jun 1966. Presiden Soekarno (Parti Komunis Indonesia) berpendapat pembentukan Malaysia. berlaku pemberontakan senjata di Indonesia. tiada tindakan diambil. Tun Abdul Razak melawat ke negara Afrika untuk menjelaskan masalah hubungan diplomatik Malaysia . (554690-H) .Indonesia. meminta bantuan negara Komanwel.40 BAB 6: PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA Reaksi Terhadap Pembentukan Malaysia Reaksi Negara Luar I N D O N E S I A Penentangan bermula akhir tahun 1962. September 1965. 2 Serangan kedua. 20 Januari 1963. Ia berdasarkan perjanjian antara Sultan Jamalul Alam dan Baron Von Overbeck pada 22 Januari 1878. 2 Melancarkan serangan ke atas Malaysia melalui Johor. Pajakan Sabah diisytiharkan tamat oleh Sultan Esmail Ikram pada 22 Januari 1958. di mana Jeneral Soeharto menggulingkan Presiden Soekarno. Sarawak dan Sabah. satu neokolonialisme baru. 3 Tentangan ketiga. 3 Memburukkan nama Malaysia di negara Afro-Asia dan negara Dunia Ketiga. Presiden Macapagal telah menuntut hak ke atas Sabah kerana mendakwa Sabah milik Kesultanan Sulu. Adam Malik telah dihantar untuk memulihara hubungan diplomatik Indonesia – Malaysia dan berakhirlah konfronfasi Indonesia – Malaysia pada Ogos 1966. Baron Von Overbeck telah menjualkan haknya kepada Alfred Dent (SBUB) dan memerintah Sabah sehingga kedatangan Jepun.

12. 13. Tunku Abdul Rahman mengambil tindakan menghantar bantahan rasmi kepada Setiausaha Agung Bangsa-Bangsa Bersatu berhubung pencerobohan tersebut. Bagaimanapun. 11. Filipina mengiktiraf penubuhan Malaysia. Januari 1966. Jun 1962. Walaubagaimanapun.40 BAB 6 PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA Reaksi Terhadap Pembentuk an Malaysia REAKSI NEGARA LUAR Indonesia 1. Dasar Konfrontasi dari segi ekonomi dan kemasyarakatan dengan konsep Ganyang Malaysia telah diumumkan pada 20 Januari 1963. Pada mulanya. Sarawak dan Sabah. 2. Filipina 1. 4. 14. 9. New Zealand dan Kanada. Adam Malik bagi memulihara hubungan diplomatik Malaysia-Indonesia. Tuntutan ini berdasarkan perjanjian yang ditandatangani pada 22 Januari 1878 antara Sultan Jamalul Alam dengan Baron Von Overbeck. Malaysia terpaksa mengambil langkah memelihara kedaulatan negara dan rakyatnya apabila Indonesia bertindak memburukkan nama Malaysia di negara Afro-Asia dan negara Dunia Ketiga. Pandangan ini disuarakan oleh Parti Komunis Indonesia yang akhirnya telah mempengaruhi Presiden Soekarno untuk mengisytiharkan Dasar Konfrontasi. 3. Australia. 10. pajakan ini telah diisytiharkan tamat oleh waris Sultan Sulu terakhir iaitu Sultan Ismail Ekram pada 22 Januari 1958. ancaman Indonesia untuk menekan Tanah Melayu dari segi ekonomi tidak berlaku kerana ianya hanya akan menjejaskan Indonesia sendiri. 5. SBUB menyerahkan pemerintahan Sabah kepada kerajaan British. (554690-H) . Bhd. Malaysia telah bertindak balas dengan bantuan tentera Komanwel seperti Britain. 4. Syarikat inilah yang memerintah Sabah sehingga kedatangan Jepun. 1946. Indonesia berpendapat pembentukan tersebut merupakan satu bentuk neokolonialisme yang akan mengancam Indonesia. syarikat tersebut dikenali sebagai Syarikat British Utara Borneo (SBUB). berlaku serangan terhadap kapal-kapal nelayan Tanah Melayu dan pencerobohan udara tetapi tiada tindakan diambil oleh Malaysia. Jeneral Soeharto telah menggulingkan Presiden Soekarno. 9. 16. 3. Indonesia membantah pembentukan Malaysia. 10. 1881. 15. 5. 6. Filipina mendakwa Sabah merupakan sebahagian daripada milik Kesultanan Sulu. 7. 6. Filipina dan Indonesia). Ogos 1966. 2. Presiden Soeharto kemudiannya telah menghantar Menteri Luar Indonesia. Pada awalnya. Tentangan hanya muncul pada akhir tahun 1962. Hubungan tegang ini berpanjangan sehingga September 1965 apabila berlaku pemberontakan bersenjata di Indonesia. Indonesia tidak menunjukkan sebarang reaksi. 8. Tetapi apabila tentera Indonesia mula melancarkan serangan terhadap Malaysia melalui Johor. © PNI Neuron (M) Sdn. 8. Presiden Macapagal yang menjadi pemimpin Filipina telah membuat pengumuman rasmi menuntut hak terhadap Sabah. 7. Tun Abdul Razak telah mengetuai perwakilan dalam lawatan ke beberapa buah negara Afrika untuk menjelaskan masalah hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia. Kemudian Baron Von Overbeck telah menjualkan haknya kepada Alfred Dent yang telah menubuhkan syarikat perdagangan yang berjaya memperoleh Piagam Diraja daripada British. Pengiktirafan ini diberikan menerusi usaha memperbaiki hubungan antara kedua-dua negara melalui MAPHILINDO (Malaysia. maka berakhirlah Konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia.

Mengemukakan laporan kepada British Jun 1962. Sarawak/Sabah diberi kuasa menentukan dasar imigresennya. Jun 1961. (c) 1/3 menginginkan kemerdekaan sebelum menyertai Malaysia. • • Suruhanjaya Cobbold • • Ahli terlibat: (i) Lord Cobbold (ii) Sir Anthony Abell (iii) Sir David Watherson Rakyat tempatan yang terlibat: (i) Dato’ Wong Pow Nee (ii) Tan Sri Ghazali Shafie Tujuan penubuhan : (i) Meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah tentang Gagasan Malaysia. Nama Malaysia untuk negara baru yang dibentuk. Hasilnya. Tujuan. menerangkan konsep. • . Bhd. Cadangan telah diperincikan oleh Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK). (ii) Membuat penilaian (iii) Mengemukakan cadangan kepada pihak British • Bertugas dari Februari – April 1962. (b) 1/3 penduduk menyokong dengan syarat. lahir Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Kaum (JPPK). Tunku Abdul Rahman berucap di Singapura. dalam mesyuarat terakhir ahli-ahlinya sepakat mengemukakan memorandum kepada Suruhanjaya Cobbold yang mengandungi pendapat Sabah dan Sarawak untuk dimasukkan dalam perlembagaan baru. Bahasa Melayu bahasa kebangsaan. Peranan JPPK: (a) Menerangkan kepada orang ramai (b) Mengumpulkan pandangan penduduk (c) Menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia Mesyuarat JPPK berlangsung sebanyak 4 kali. melawat Sabah dan Sarawak. • Isi laporan yang dikemukakan: (a) 1/3 penduduk Sarawak dan Sabah menyokong tanpa syarat. Kuala Lumpur (Persekutuan Tanah Melayu) dan Singapura. Penentuan tarikh penubuhan Malaysia. Jaminan hak dan kedudukan istimewa penduduk Sabah dan Sarawak. Kuching (Sarawak). (554690-H) Antara cadangan yang dikemukakan: Perlembagaan Malaysia yang baru mesti berasaskan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Julai 1961. Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK) • • Julai 1961. tujuan dan matlamat penubuhan Malaysia. Jesselton (Sabah). Februari 1962.41 BAB 6: PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA Langkah-langkah Pembentukan Malaysia Langkah-langkah Pembentukan Malaysia Lawatan Tunku Abdul Rahman • • • • • Akhir Mei 1961. JPPK ditubuhkan di Singapura dan dipengerusikan Donald Stephens. melawat Brunei. • 1 2 3 4 5 6 © PNI Neuron (M) Sdn.

Suruhanjaya Cobbold 1. Ditubuhkan di Singapura pada Julai 1961 yang dipengerusikan oleh Donald Stephens. Menurut laporan tersebut.41 BAB 6 PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA Langk ah-langk ah Pembentuk an Malaysia LANGKAH-LANGKAH PEMBENTUKAN MALAYSIA Lawatan Tunku Abdul Rahman 1. Ia ditubuhkan untuk meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah tentang penubuhan Malaysia. Mereka memulakan tugas dari Februari hingga April 1962 dan mengemukakan laporan kepada kerajaan British pada Jun 1962. Jun 1961. 8. 4. 5. Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Kaum (JPPK) ditubuhkan. Jaminan terhadap hak dan kedudukan bumiputera Sarawak dan Sabah. Sir Anthony Abell dan Sir David Watherston. Antara cadangan yang telah dikemukakan ialah: i. © PNI Neuron (M) Sdn. Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK) 1. Lord Cobbold. 2. Tunku Abdul Rahman berucap di Singapura. Rundingan juga telah diadakan antara pegawai-pegawai British dari Sarawak. Ia berperanan menerangkan kepada orang ramai tentang penubuhan Malaysia. Cadangan Suruhanjaya ini diperincikan oleh Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK). iii. tujuan. Perlembagaan Malaysia yang baru mestilah berasaskan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Brunei telah menghantar pemerhatinya menghadiri 3 mesyuarat terakhir. 3. Disertai oleh 3 orang pegawai British. Kuala Lumpur (Persekutuan Tanah Melayu) dan Singapura. iv. 1/3 daripada penduduk Sarawak dan Sabah menyokong pembentukan Malaysia tanpa syarat. 3. Bhd. Akhir Mei 1961. Dalam mesyuarat terakhir di Singapura pada Februari 1962. Rakyat tempatan yang menyertai suruhanjaya ini ialah Dato’ Wong Pow Nee dan Tan Sri Ghazali Shafie. Memorandum mengandungi perkara penting yang memberikan pertimbangan kepada pandangan dan pendapat Sarawak dan Sabah untuk dimasukkan ke perlembagaan baru. 6. Pada masa yang sama. 1/3 lagi menyokong dengan syarat iaitu kepentingan mereka harus dilindungi dan 1/3 lagi menginginkan kemerdekaan sebelum menyertai Malaysia. Sabah. Hasilnya. dan Singapura. 5. membuat penilaian dan mengemukakan cadangan kepada pihak British. ahli-ahlinya bersepakat mengemukakan satu memorandum kepada Suruhanjaya Cobbold yang dibentuk kerajaan British. 2. di Jesselton (Sabah). Kuching (Sarawak). 7. 3. suruhanjaya ini menerima memorandum yang mengemukakan pelbagai pertuduhan. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Sarawak dan Sabah diberikan kuasa menentukan dasar imigresennya. dan matlamat penubuhan Malaysia. Mesyuarat telah berlangsung sebanyak 4 kali. manakala Brunei pada Julai 1961 untuk menerangkan konsep. mengumpulkan pandangan penduduk dan menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia. 2. (554690-H) . 6. v. ii. 4. beliau telah mengadakan lawatan ke Sarawak dan Sabah. 4. Menamakan negara baru yang akan dibentuk sebagai Malaysia.

Tarikh pembentukan Malaysia ditunda pada 16 September 1963. keempat-empat negara yang digabungkan setuju 31 Ogos 1963. hari pembentukan Malaysia. (554690-H) . 1 5 4 3 2 Menghantar Lawrence Michaelmore (Amerika Syarikat) dan 7 orang wakil dari negara lain meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak tentang pembentukan Malaysia. 2 P E R T U B U H A N B A N G S A - B A N G S A B E R S A T U Perwakilan PBB ke Malaysia dibentuk Setiausaha Agung PBB (U Thant) Brunei menarik diri pada saat-saat akhir. Mereka mendapati majoriti rakyat Sabah dan Sarawak setuju dan lebih suka menganggotai Malaysia. Bermesyuarat 24 kali membincang dan mewajarkan kemasukan Sabah dan Sarawak. 1 6 JAK ditubuhkan pada Ogos 1962. Bhd. © PNI Neuron (M) Sdn. 3 Dianggotai oleh: (i) Wakil Persekutuan Tanah Melayu (ii) Wakil Britain (iii) Wakil Sarawak (iv) Wakil Sabah 4 Dipengerusikan oleh Lord Landsdowne dibantu oleh Tun Abdul Razak.42 BAB 6: PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA Langkah-langkah Pembentukan Malaysia Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK) Sidang kemuncak ketua-ketua negara di Manila pada 30 Julai – 5 Ogos 1963 mewujudkan MAPHILINDO 5 Disember 1962.

Sarawak dan Sabah. Perubahan ini berpunca daripada usaha Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan Parti Perikatan membentuk parti yang menyokong pembentukan Malaysia yang akhirnya memenangi pilihan raya. 3. semasa lawatan tersebut majoriti rakyat Sarawak dan Sabah mengubah fikiran mereka berbanding semasa tinjauan Suruhanjaya Cobbold. Sarawak. Sarawak dan Sabah bersetuju pembentukan Malaysia pada 31 Ogos 1963. Disember 1962. 6. 4. JAK ditubuhkan pada Ogos 1962 dan dianggotai oleh wakil-wakil dari Persekutuan Tanah Melayu. Filipina. Hasilnya. 6. Bhd. Ini kerana laporan PBB tidak dapat disiapkan serta halangan daripada Indonesia dan Filipina yang berterusan. dan Singapura. Britain. . Namun tentangan daripada Indonesia dan Filipina menyukarkan pembentukan Malaysia. Sidang kemuncak antara ketua-ketua kerajaan tersebut telah diadakan di Manila pada 30 Julai hingga 5 Ogos 1963. 9. Beliau telah menghantar wakilnya Lawrence Michaelmore dari Amerika Syarikat bersamasama 7 orang wakil dari Chezhoslovakia. 4.42 BAB 6 PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA Langk ah-langk ah Pembentuk an Malaysia JAWATANKUASA ANTARA KERAJAAN (JAK) 1. tarikh pembentukan Malaysia tepaksa ditunda pada 16 September 1963. 9. 8. Penduduk Sarawak dan Sabah juga lebih suka menganggotai Persekutuan Tanah Melayu berbanding Indonesia dan Filipina. 8. MAPHILINDO telah ditubuhkan dan ketiga-tiganya bersetuju mencari jalan penyelesaian dengan bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). 5. Argentina. Untuk mengurangkan ketegangan. Brunei menarik diri pada saat-saat akhir. 7. • Tekanan komunis dan tentangan Filipina serta Indonesia dapat ditangkis melalui diplomasi politik yang dijalankan Persekutuan Tanah Melayu dan British. © PNI Neuron (M) Sdn. 5. PERTUBUHAN BANGSA-BANGSA BERSATU (PBB) 1. Singapura. 2. mereka mendapati majoriti rakyat Sarawak dan Sabah sememangnya bersetuju menyertai Persekutuan Malaysia. • Pembentukan Malaysia adalah hasil kerjasama serantau dan antarabangsa. • Kejayaan pembentukan Malaysia memperlihatkan ciri-ciri kepimpinan tokoh politik di Tanah Melayu. Ceylon. 2. Perwakilan PBB ke Malaysia telah dibentuk oleh Setiausaha Agung PBB iaitu U Thant. Dalam tinjauan tersebut. Kedua-duanya mengunjungi Sarawak dan Sabah bagi menerangkan penubuhan Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu. Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Lord Landsdowne (Menteri Negara bagi Tanah Jajahan) dan dibantu oleh Timbalan Perdana Menteri bagi Persekutuan Tanah Melayu. Brazil. Jawatankuasa ini bermesyuarat sebanyak 24 kali bagi mewajarkan kemasukan Sarawak dan Sabah ke dalam Persekutuan Malaysia. (554690-H) 3. Pakistan. Jepun dan Republik Arab Bersatu bagi meninjau sekali lagi pendapat rakyat Sarawak dan Sabah. 10. Walaubagaimanapun. Sabah. Ini kerana. Tun Abdul Razak. perjumpaan antara Malaysia. Mereka turut membincangkan hak dan kepentingan penduduk Sarawak dan Sabah. dan Indonesia telah diadakan. 7.

Malaysia ditubuhkan dengan rasmi. YDPA memperkenankan Akta Malaysia. Akta Malaysia memperuntukkan penggabungan Malaysia. 2 • Agama Islam. 5 4 Kuasa imigresen dan perkhidmatan awam diserah kepada Sabah dan Sarawak sendiri. 26 Ogos 1963. tanggungjawab kerajaan Persekutuan. © PNI Neuron (M) Sdn. Ratu Elizabeth II memperkenankan Akta Malaysia.43 BAB 6: Pengukuhan Negara dan Bangsa Malaysia Perjanjian Malaysia 1963 P E R J A N J I A 1 N 9 6 3 M A L A Y S I A 9 Julai 1963. 3 1 • Inti Pati Perjanjian Malaysia 1963 Perwakilan Parlimen. Bhd. 16 September 1963. Bahasa Melayu. Urusan hal ehwal luar. Agama lain bebas diamalkan. Sabah 16 dan Singapura 15 kerusi. Sarawak 24 kerusi. (Sabah dan Sarawak bahasa Inggeris bahasa rasmi sehingga 10 tahun selepas hari Malaysia). ditandatangani di London. bahasa kebangsaan. 6 Rakyat bumiputera Sabah dan Sarawak mendapat taraf sama dengan orang Melayu Persekutuan Tanah Melayu. agama Persekutuan kecuali Sabah dan Sarawak. (554690-H) .

Majlis Undangan Sarawak dan Majlis Undangan Sabah. 2. Perjanjian Malaysia ditandatangani di London pada 9 Julai 1963. Pada 16 September 1963. INTI PATI PERJANJIAN MALAYSIA 1963 1. 5. Akta Malaysia ialah akta yang memperuntukkan penggabungan negerinegeri berkenaan yang seterusnya dinamakan Malaysia. Agama Islam sebagai agama persekutuan kecuali Sarawak dan Sabah tetapi agama lain bebas diamalkan. Pada 26 Ogos 1963 pula. dan Sabah. 4. Malaysia ditubuhkan secara rasmi merangkumi Persekutuan Tanah Melayu. 4. Bhd. (554690-H) . Yang di-Pertuan Agong telah memperkenankan Akta Malaysia. Bahasa Melayu. Bagi Sarawak dan Sabah. 2. 3.43 BAB 6 PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA Perjanjian Malaysia 1963 PERJANJIAN MALAYSIA 1963 1. 3. 6. Ia disusuli dengan kelulusan Perjanjian Malaysia oleh Parlimen Tanah Melayu. Sarawak memperoleh 24 kerusi. Rakyat Bumiputera Sarawak dan Sabah mendapat taraf yang sama dengan orang Melayu di Persekutuan Tanah Melayu. Sarawak. Dewan Perhimpunan Singapura. 6. Sepanjang Ogos 1963. 5. 7. Semua urusan hal-ehwal luar adalah tanggungjawab kerajaan Persekutuan. Ratu Elizabeth II memperkenankan Akta Malaysia yang diluluskan oleh Parlimen Britain. Sarawak dan Sabah diberikan kuasa mengawal hal ehwal imigresen dan perkhidmatan awam. Singapura. berlaku beberapa peristiwa penting ke arah pembentukan Malaysia. © PNI Neuron (M) Sdn. Sabah 16 kerusi dan Singapura 15 kerusi bagi perwakilan Parlimen. bahasa rasmi ialah bahasa Inggeris sehingga 10 tahun selepas Hari Malaysia. bahasa kebangsaan tetapi bahasa lain boleh digunakan.

Kepentingan Perlembagaan 1 Menjamin kestabilan negara. Bhd. 6 Menjamin kedudukan hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera (Sabah dan Sarawak). 4 Menjamin hak asasi dan kebebasan rakyat.44 BAB 7: SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen Kebebasan Asasi Raja Berperlembagaan Perlembagaan C I R I C I R I Parlimen Parti-parti politik Kuasa Pemerintahan Pilihan raya D E M O K R A S I B E R P A R L I M E N AKRONIM Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen • Perlembagaan (P) • Parlimen (P) • Pilihan Raya (P) • Parti-parti Politik (P) • Kebebasan asasi (K) • Kuasa pemerintahan (K) • Raja berperlembagaan (R) Akronim → 4P 2K 1R Perlembagaan Undang-undang tertinggi yang menjadi asas pembentukan sesebuah kerajaan. Persetujuan majoriti lebih suara 2/3 Dewan Parlimen dan kelulusan Yang Dipertua Negeri Sarawak dan Sabah. Persetujuan lebih suara 2/3 Dewan Parlimen. Undang-undang Negeri yang bertentangan dengannya terbatal dengan sendirinya. 4 • © PNI Neuron (M) Sdn. menjaga keselamatan negara dan melicinkan pentadbiran negara. 2 Menjamin keberkesanan pentadbiran kerajaan. Persetujuan lebih suara Dewan Parlimen. Dipinda supaya relevan dengan keadaan semasa. 5 Menjamin kerjasama dan kepentingan bersama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. CARA PINDAAN DIBUAT Keluhuran Perlembagaan • • • Keagungan dan ketertinggian perlembagaan itu sendiri. 1 2 Persetujuan majoriti lebih suara 2/3 Dewan Parlimen dan persetujuan Majlis Raja-Raja. Prinsip Rukun Negara ke-3. (554690-H) . 3 Menjamin taat setia rakyat kepada negara. 3 Pindaan Perlembagaan • Tujuan melindungi kepentingan rakyat.

ketelusan dan keadilan dalam pemerintahan juga pentadbiran sesebuah kerajaan. Sistem ini memberi rakyat peluang membentuk kerajaan sendiri dan rakyat bebas memilih wakil mereka melalui pilihan raya. Pindaan Akta Hasu tan 1970 telah dipinda bagi mengehadkan seorang individu daripada bercakap sewenang-wenangnya sehingga menyentuh perkara sensitif serta boleh menimbulkan perbalahan antara kaum. 6. Badan Kehakiman Perlembagaan Malaysia membahagikan kuasa antara K e r a j a a n Pe r s e k u t u a n d a n K e r a j a a n N e g e r i s e b a g a i m a n a yang terdapat d a l a m S e n a r a i Persekutuan. 5. Antara perkara sensitif yang tidak boleh dipersoalkan ialah pemerintahan beraja. 3. 2. 8. agama Islam. 6 dan 7 dalam Bahagian III Perlembagaan • Perkara 74 (Senarai Persekutuan) dan Perkara 76 (Senarai Bersama) dalam Perlembagaan. Malaysia memilih dan mengamalkan sistem pemerintahan Demokrasi Berparlimen dan Raja Berperlembagaan. Pe r l e m b a g a a n M a l a y s i a diperkenalkan dan mengandungi 183 perkara. Menjamin taat setia rakyat yang tidak berbelah bagi kepada negara. CIRI-CIRI DEMOKRASI BERPARLIMEN Negara demokrasi lahir daripada perjuangan berasaskan kedaulatan rakyat. Menjamin kedudukan hak istimewa orang Melayu dan bumiputera di Sarawak dan Sabah tidak dipersoalkan. Ia mengandungi pelbagai peruntukan seperti: i. keadilan dan kepentingan bersama antara Kerajaan Perseku tuan dengan Kerajaan Negeri. PERLEMBAGA AN 1. Ia mengatasi Yang di-Pertuan Agong. Kerajaan ini diketuai oleh presiden yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. 5. Membantu dalam menjamin kecekapan. Antara pindaan besar yang pernah dilakukan ialah pemansuhan imuniti bagi Yang di-Pertuan Agong dan Raja memerintah negeri daripada kesalahan jenayah. *Perkara yang boleh dipinda ialah: • Kedaulatan Raja-Raja Melayu • Kewarganegaraan • Kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera Sarawak dan Sabah • Perubahan sempadan negeri Langkah Kedua: * Persetujuan majoriti lebih suara 2/3 Dewan Parlimen dan kelulusan Yang Dipertua Negeri Sarawak dan Sabah. 6. Institusi Yang DiPertuan Agong iii.44 BAB 7 SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen menentukan rangka dan bentuk pentadbirannya. Perlembagaan Malaysia pula menjadi garis panduan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di negara kita. Ia merupakan prinsip Rukun Negara yang ketiga. agama. 3. 3. 2. 9. 6. kejujuran. © PNI Neuron (M) Sdn. Sistem Raja Berperlembagaan merupakan sistem pemerintahan yang mengekalkan raja sebagai pemerintah tertinggi negara dan negeri. bahasa. 4. 6. 7. * Perkara yang boleh dipinda ialah perkara-perkara yang tidak disebut dalam mana-mana tiga kaedah pindaan. CARA PINDA AN DIBUAT Langkah Pertama: * Persetujuan majoriti lebih suara 2/3 Dewan Parlimen dan persetujuan Majlis Raja-Raja. 6. Ia b e r m a k s u d k e a g u n g a n d a n k e t e r t i n g g i a n perlembagaan itu sendiri. Parlimen. KEPENTINGAN PERLEMBAGAAN 1. Mereka berhak menyokong. 5. kuasa dan tanggungjawab seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia. Jemaah Menteri v. Ia dijadikan dokumen rasmi yang mengandungi segala peraturan dan prinsip sebagai panduan kerajaan untuk melaksanakan kuasanya dan mentadbir negara. Negeri-negeri yang bergabung dalam Persekutuan Malaysia diberikan hak. 2. Pemerintah dibantu oleh Perdana Menteri. 11. 2. Bhd. 16 S e p t e m b e r 19 6 3 . Ia merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi asas pembentukan sesebuah kerajaan. Perlembagaan Malaysia telah dipinda beberapa kali. Menjamin hak asasi dan kebebasan rakyat di negara ini. keadilan. D e m o k r a s i B e r p a r l i m e n i a l a h d i m a n a r a k ya t melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara manakala Raja-Raja Melayu menjadi lambang taat setia rakyat. Semua undang-undang yang bercanggah dengannya adalah tidak sah. 4. 3. 4. Senarai Negeri dan Senarai Bersama. Langkah Keempat: Persetujuan lebih suara Dewan Parlimen * Perkara yang boleh dipinda ialah: • Jadual 2. Langkah Ketiga: Persetujuan lebih suara 2/3 Dewan Parlimen. Untuk menjamin kestabilan sesebuah negara dengan 8. 4. 10. Umumnya terdapat 2 corak pemerintahan negara demokrasi iaitu sistem Raja Berperlembagaan dan sistem Republik. Ia perlu dipinda supaya sentiasa relevan dan sesuai dengan keperluan semasa. Menjamin kerjasama. mengekalkan atau menukar kerajaan yang sedia ada melalui pilihan raya. Jemaah Menteri dan Mahkamah. Undang-undang negeri juga perlu selaras dengan Perlembagaan Persekutuan jika tidak ianya akan terbatal dengan sendirinya. Sejak 1957. dan hak istimewa orang Melayu dan bumiputera di Sarawak dan Sabah. Ia bertujuan untuk melindungi kepentingan rakyat. 5. Senarai Kerajaan Perseku tuan dan Kerajaan Negeri ii. 3. Pindaan perlembagaan dibuat untuk menyesuaikan sistem pentadbiran dengan perkembangan politik semasa. 7. Ia juga menjadikan Perlembagaan sebagai undangundang yang munasabah dan kandungannya dipatuhi oleh rakyat dengan rela hati. Tujuan lain dilakukan pindaan ialah untuk mengelakkan isu sensitif dipersoalkan secara terbuka. 5. 1. KELUHURAN PERLEMBAGA AN 1. • Perkara yang boleh dipinda ialah: • Kepentingan Sarawak dan Sabah • Akta Imigresen 1961 • Perkara perundangan dan pemerintahan kuasa negeri. 2. kedudukan bahasa Melayu dan hak istimewa orang Melayu. Sistem Republik pula menolak institusi beraja. 12. (554690-H) . Mahkamah berkuasa menentukan kesahihan setiap undang-undang yang digubal bagi menjamin keluhuran dan ketertinggian Perlembagaan Malaysia. 4. menjaga keselamatan negara dan melicinkan urusan pentadbiran negara. PINDA AN PERLEMBAGA AN 1. Parlimen iv.

B I D A N G K U A S A Y D P A Berhak melantik ahli suruhanjaya dan perkhidmatan kehakiman. 7 Ada kuasa melantik dan melucut Jemaah Menteri. Menjaga hak istimewa orang Melayu. Ada kuasa memanggil dan membubarkan Parlimen. • Menjalankan tugas berdasarkan Perlembagaan dan nasihat Perdana Menteri. 1 7 6 5 2 Dibuat secara sulit 3 dalam mesyuarat Raja-Raja.45 BAB 7: SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen Raja Berperlembagaan Sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan Perlembagaan Malaysia Yang Di Pertuan Agong pemerintah tertinggi. Dipilih daripada kalangan Raja-Raja Melayu secara giliran. Dibuat mengikut peruntukan Perlembagaan Malaysia. Boleh mengisytiharkan undang-undang X. 4 Memegang jawatan selama 5 tahun. Ketua 3 badan kerajaan. Raja-Raja berpeluang menjadi YDPA. Bhd. 1 8 2 3 6 5 4 Ketua Tertinggi Angkatan Bersenjata Ketua agama Islam bagi negeri yang tiada Raja. K R I T E R I A Y D P A © PNI Neuron (M) Sdn. Boleh meletakkan jawatan sebelum tamat tempoh perkhidmatan. . (554690-H) P E M I L I H A N Boleh dipecat Majlis Raja-Raja.

Pengerusi dan Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. 12. Bhd. Juga melantik dan melucut jawatan Jemaah Menteri dan Timbalan Menteri setelah mendapat nasihat Perdana Menteri. Sarawak dan Sabah. (554690-H) . ix. Ia menjadi tonggak negara dan Ketua Utama Negara. Antara bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong ialah: i. Wilayah Persekutuan. 2. Yang di-Pertuan Agong bertindak mengikut Perlembagaan Malaysia dan nasihat Perdana Menteri. Badan Pelaksana dan Badan Kehakiman. Jawatan ini selama 5 tahun. 4. vii. iii. Mengetuai 3 badan kerajaan. Yang di-Pertuan Agong boleh meletakkan jawatan sebelum tamat tempoh perkhidmatannya 8. ahli Perkhidmatan Kehakiman. Jawatan ini dipegang sejak 1957. Badan Perundangan.45 BAB 7 SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen RA JA BERPERLEMBAGA AN 1. baginda tidak boleh bertindak sendirian kecuali dalam perkara tertentu yang memerlukan budi bicara baginda untuk membuat keputusan. Pulau Pinang. Semasa menjalankan tugas. Berkuasa mengampunkan dan menangguhkan hukuman terhadap kesalahan yang dibicarakan di Mahkamah Tentera. Ia bermaksud sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia. Mempunyai kuasa budi bicara untuk melantik Perdana Menteri. Ini dapat memberikan peluang kepada setiap Raja Melayu yang berkelayakan memegang jawatan Yang di-Pertuan Agong. © PNI Neuron (M) Sdn. Majlis Raja-Raja Melayu pula bebas daripada perundangan persekutuan dan negeri serta badan-badan eksekutif kerajaan. 11. Peguam Negara dan seorang Ketua Audit Negara bagi Persekutuan. 3. Melaka. Boleh mengisytiharkan ‘Undang-undang X’ jika mendapati keselamatan negara terancam. 13. Yang di-Pertuan Agong dipilih daripada kalangan 9 orang Raja-Raja Melayu secara bergilir-gilir. Mempunyai kuasa memanggil dan membubarkan Parlimen. Bertanggungjawab melantik Pengerusi dan 3 orang ahli Suruhanjaya Pilihan Raya. iv. Bertanggungjawab memelihara dan menjaga kedudukan dan hak istimewa Raja-Raja Melayu. 9. Baginda juga mempunyai kuasa untuk mentauliahkan duta-duta negara kita. 10. Pemilihan Yang di-Pertuan Agong dibuat mengikut peruntukan Perlembagaan Malaysia. 7. ii. Menjadi ketua agama Islam bagi negeri baginda sendiri. viii. vi. 5. 6. Baginda juga boleh dipecat daripada jawatannya oleh Majlis Raja-Raja. v.

(c) 1 orang dari Wilayah Persekutuan Labuan. 5 Tugas → Menggubal undang-undang pada peringkat Dewan Rakyat. 4 Taraf Senator = Ahli Parlimen.46 BAB 7: SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen Kuasa Pemerintahan → → → → → → → Konsep Pengasingan Kuasa. Proses Meluluskan Undangundang di Parlimen PEWARTAAN YDPA DEWAN NEGARA D E W A N R A K Y A T PENGESAHAN PEMBENTANGAN PEMBACAAN KETIGA PERBINCANGAN PEMBACAAN KEDUA PEMBACAAN PERTAMA PENGGUBALAN CADANGAN © PNI Neuron (M) Sdn. Dewan Rakyat 1 Dewan ‘terpenting’. Akta → Undang-undang Parlimen Enakmen → Undang-undang DUN Ordinan → Undang-undang Sabah dan Sarawak. Bhd. 2 Ahli dipilih dalam pilihan raya umum oleh rakyat. 5 Boleh dilantik sebagai Ahli Jemaah Menteri. (b) 2 orang dari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. dan Dewan Rakyat. (554690-H) . 3 Ahli digelar Senator. Terdiri daripada YDPA. 2 69 orang ahli (a) 26 orang. Dewan Negara. Badan Kehakiman (Judisiari) Badan Perundangan (Legislatif) Badan Pelaksana (Eksekutif) Badan Perundangan (Legislatif) Dewan Negara 1 Dewan Tertinggi. 2 orang dari setiap negeri. (d) 40 orang daripada individu cemerlang dalam pelbagai bidang tertentu. Tujuan → Mengelakkan pembolotan kuasa Parlimen → Badan perundangan yang bertanggungjawab menggubal undang-undang. 7 Ahli berumur sekurang-kurangnya 30 tahun. 6 Keahlian dilantik YDPA. 8 Tempoh jawatan 3 tahun. 4 Tempoh jawatan 5 tahun. 3 219 ahli mewakili kawasan pilihan raya seluruh negara.

DEWAN RAKYAT 1. 8. Rang undang-undang ini dibahaskan semula dengan pindaan terperinci oleh Jawatankuasa Dewan Rakyat. 40 orang ahli dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong yang terdiri daripada individu yang telah berjasa dan cemerlang dalam bidang profesional seperti perkhidmatan awam. Taraf Senator sama dengan Ahli Parlimen. kebajikan atau mewakili sekumpulan kaum minoriti seperti Orang Asli. Fungsi badan ini ialah menggubal undangundang bagi menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. 7. Menurut konsep ini. 3. Tugas utama Dewan ini ialah menggubal undang-undang pada peringkat Dewan Rakyat. 3. kuasa pemerintahan dibahagikan kepada tiga cabang iaitu badan perundangan. 6. pertanian. 9. Ahli Dewan Negara juga digelar Senator mewakili setiap negeri dan mereka dilantik tanpa melalui pertandingan dalam pilihan raya. Pembentangan di Dewan Negara. 10. © PNI Neuron (M) Sdn. Cadangan oleh pihak Kementerian atau Wakil Rakyat. Pembacaan Kedua di Dewan Rakyat dan rang undang-undang ini dibahaskan dari segi dasar sahaja. Pewartaan atau pemberitahuan undangundang ini dalam Warta Kerajaan. 4. kesenian. Parlimen merupakan badan perundangan yang bertanggungjawab menggubal undangundang di negara kita. BADAN PERUNDANGAN (LEGISLATIF) 1. 2. 4. badan pelaksana dan badan kehakiman. 2. PROSES MELULUSKAN UNDANGUNDANG DI PARLIMEN 1. 2. 2. Ia juga merupakan dewan terpenting dalam Parlimen kerana ahlinya dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya umum. 5. Pembacaan Per tama di Dewan Rakyat sebagai pengenalan atau pembacaan tajuk sahaja. 4. Tempoh jawatan bagi ahli Dewan Rakyat ialah 5 tahun. Bhd. Dewan Negara mempunyai 69 orang ahli. 3. 9. Mereka juga mestilah berumur sekurangkurangnya 30 tahun. Malaysia adalah sebuah negara Demokrasi Berparlimen yang mengamalkan konsep pengasingan kuasa. Mereka juga boleh dilantik sebagai ahli Jemaah Menteri. 3. 5. 7. Pembacaan Ketiga di Dewan Rakyat. Proses yang sama seperti di Dewan Rakyat diulangi. Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Seorang Senator akan memegang jawatan bagi tempoh 3 tahun. 26 orang ahli dipilih daripada 13 buah negeri iaitu 2 orang setiap negeri. Perundangan bermaksud undang-undang yang digubal oleh badan perundangan yang dipertanggungjawabkan oleh Perlembagaan. DEWAN NEGARA 1. 3. perniagaan. 2 orang ahli dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong untuk mewakili Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan seorang ahli mewakili Wilayah Persekutuan Labuan. 6. Penggubalan rang undang-undang oleh Peguam Negara. 4. Ketiga-tiga badan ini harus dipegang oleh pihak yang berasingan untuk mengelakkan pembolotan kuasa. 8. (554690-H) . Parlimen terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong. Dewan Negara atau Senat merupakan dewan tertinggi dalam sistem pemerintahan negara kita. Ia mempunyai 219 orang ahli yang mewakili semua kawasan pilihan raya di seluruh negara. Penyerahan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Negara kepada DYMM Yang di-Per tuan A gong untuk diperkenankan atau disahkan dan diturunkan cap Mohor Negara.46 BAB 7 SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen KUASA PEMERINTAHAN 1. Perbincangan secara terperinci tentang rang undang-undang ini pada peringkat jawatankuasa di Dewan Rakyat. perusahaan. Ahli ini dipilih oleh Dewan Undangan Negeri daripada bukan kalangan ahli Dewan Undangan Negeri. 2.

. negeri dan daerah. merancang dan menyelaras program pembangunan sosio (Kabinet) ekonomi.47 BAB 7: SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen Badan Pelaksana (Eksekutif) 1 Badan pelaksana dasar kerajaan. 1 Tugas menggubal dasar kerajaan. Jemaah 2 Diketuai Menteri dengan Menteri bantuan Timbalan Menteri. 3 Tidak boleh menyertai politik. 2 3 Ditadbir Lembaga Pengarah. Setiausaha Parlimen dan Suruhanjaya Kementerian Setiausaha Politik. Bhd. Tugas Badan Kehakiman 1 Ada kuasa mendengar dan menentukan perkara sivil dan jenayah. 2 Tidak boleh dipecat sesuka hati. peringkat pusat. 4 Berkuasa mengisytihar tindakan kerajaan yang tidak sah di sisi undang-undang. (554690-H) J U D I S I A R I Mahkamah Mahkamah Tinggi Sarawak/ Tinggi Sabah Malaya Mahkamah Tinggi Sarawak / Sabah Mahkamah Sesyen Mahkamah Majistret Peguam Negara: 1 Penasihat Undang-undang kerajaan. Hierarki Mahkamah Persekutuan Mahkamah Rayuan B A N D A R K E H A K I M A N © PNI Neuron (M) Sdn. Tugas : Mengawasi jabatan kerajaan. 2 Pembuat dasar tertinggi. 1 Jabatan 2 Mempunyai peruntukan Kerajaan kewangan sendiri. Badan Perkhidmatan 1 Badan separuh kerajaan Berkanun Awam yang mempunyai kuasa autonomi tertentu. Di peringkat kementerian diketahui Ketua Setiausaha Kementerian. kenaikan pangkat dan pemantauan disiplin kakitangan perkhidmatan awam. 3 Ketua: Perdana Menteri 1 Ditubuhkan untuk mengendalikan urusan pelantikan. 2 Menentukan kesahihan undangundang. 1 Diketuai Ketua Pengarah. Hakim 1 Dilantik oleh YDPA. 3 Mentafsir Perlembagaan dan mengisytiharkan undang-undang bertulis Persekutuan dan Negeri. Diketuai Setiausaha Negara. 3 4 Tugas: mempercepat 2 Kementerian biasanya pentadbiran dan mempunyai jabatan pada program pembangunan. 2 Menjadi Peguam Bela/ Pendakwa Raya Kerajaan.

Perdana Menteri merupakan Ketua Jemaah Menteri. Biasanya Perdana Menteri atau Timbalan Perdana Menteri juga mengetuai sesebuah atau beberapa kementerian. 4. 4. 2. negeri dan daerah. Mengisytiharkan sesuatu tindakan kerajaan yang tidak sah di sisi undang-undang Mahkamah tidak boleh meminda undang-undang k e r a n a perkara itu merupakan kuasa badan perundangan (Parlimen). 3. 5. Mengisytiharkan undang-undang bertulis kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri iv. © PNI Neuron (M) Sdn. 3. 2. 4. 2. Badan Berkanun merupakan badan separuh kerajaan yang mempunyai kuasa autonomi tertentu. 2. 5. terdapat 26 buah kementerian yang bertanggungjawab dalam semua perkara. Sistem mahkamah di Malaysia disusun mengikut hierarki piramid. 3. PERKHIDMATAN AWAM 1. Tugas Kabinet ialah menggubal dasar-dasar kerajaan dalam semua perkara. 3. individu atau kumpulan yang tidak berpuas hati dengan keputusan perjalanan mahkamah tidak boleh membuat rayuan ke mahkamah yang lebih tinggi. SISTEM MAHKAMAH 1. 4. Suruhanjaya Pasukan Polis dan Majlis Angkatan Tentera. 4. Badan ini ditadbir oleh sebuah Lembaga Pengarah yang bertangungjawab kepada Menteri yang berkenaan. Pada masa ini. Semua kakitangan bertanggungjawab melaksanakan dasar dan tugas yang ditetapkan oleh Kerajaan. Peguam Negara akan menjadi Pendakwa Raya atau Peguam Bela bagi kerajaan. BADAN BERKANUN 1. HAKIM 1. Tujuan sistem mahkamah diwujudkan di Malaysia oleh Perlembagaan adalah untuk melaksanakan tugas kehakiman di negara ini. Bhd. Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Suruhanjaya Perkhidmatan Undang-undang dan Kehakiman. Hakim tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam politik dengan tujuan supaya hakim dilindungi daripada pengaruh politik untuk menjamin keadilan dan kesaksamaan undang-undang. Peguam Negara akan dibantu oleh Pegawai Perkhidmatan Undang-undang dan Kehakiman. Perkhidmatan Awam di Malaysia diketuai oleh Setiausaha Negara. JABATAN KERAJAAN 1. Jabatan Kerajaan pula diketuai oleh Ketua Jabatan yang dikenali sebagai Ketua Pengarah. Badan Berkanun ini mempunyai pelbagai tugas dan tanggungjawab yang besar untuk mempercepat pentadbiran dan program pembangunan di bawah rancangan 5 tahun kerajaan. Mentafsirkan perlembagaan negara ii. kenaikan 3. Perkara jenayah pula melibatkan kanun keseksaan. 2. Beberapa suruhanjaya telah ditubuhkan di negara kita untuk mengendalikan urusan pelantikan. 2. Beliau dibantu oleh kakitangan kerajaan yang dikenali sebagai kumpulan pegawai perkhidmatan awam. Peguam Negara merupakan penasihat undang-undang kerajaan. Mentafsir undang-undang iii. Seseorang hakim tidak boleh dipecat dengan sesuka hati tanpa sebarang sebab yang munasabah. kenaikan pangkat dan perlucutan jawatan juga terletak di bawah kuasa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. BADAN PELAKSANA (EKSEKUTIF) JEMAAH MENTERI 1. SURUHANJAYA 1. 3. PEGUAM NEGARA 1. Badan kehakiman mempunyai kuasa mendengar dan menentukan perkara sivil dan jenayah. Badan Berkanun mempunyai peruntukan kewangan tersendiri. Terdapat juga badan-badan kerajaan yang dikenali sebagai badan berkanun. Semua hakim dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat Perdana Menteri. Antaranya termasuklah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam . Setiausaha Parlimen dan Setiausaha Politik. merancang serta menyelaras program pembangunan ekonomi dan sosial di negara kita. Jemaah Menteri (Kabinet) merupakan badan pelaksana dasar-dasar kerajaan. (554690-H) . Dengan sistem ini. 5. 2. Beliau bertanggungjawab mengawasi perjalanan kementerian dan jabatan kerajaan. 3. 2. pentadbirannya diketuai oleh Ketua Setiausaha Kementerian. Setiap Kementerian bertanggungjawab menggubal dasar-dasar kerajaan. 3. Badan kehakiman juga mentafsir Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri. Urusan perlantikan. Beliau akan diberikan tugas-tugas tertentu oleh Perdana Menteri. Menteri yang tidak diberikan tugas dalam kementerian tertentu dikenali sebagai Menteri Tak Berportfolio. Pada peringkat kementerian. Sesebuah kementerian biasanya mempunyai jabatan pada peringkat pusat. 4. 4. Setiap kementerian diketuai oleh seorang Menteri dan dibantu oleh Timbalan Menteri. 5. 2. Mahkamah mempunyai kuasa: i. 2. Perkara sivil ada kaitan dengan saman dan biasanya memerlukan afidavit. 3. KEMENTERIAN 1. BADAN KEHAKIMAN (JUDISIARI) 1. Tugas Badan Kehakiman juga ialah menentukan kesahihan undang-undang yang dibuat oleh badan perundangan dan badan pelaksana. Kabinet merupakan pembuat dasar tertinggi negara.47 BAB 7 SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA Ciri-ciir Demokrasi Berparlimen pangkat dan pemantauan disiplin kakitangan perkhidmatan awam.

48 BAB 7: SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen Pilihan Raya * Proses memilih wakil rakyat untuk memerintah di peringkat Negeri atau Persekutuan. • SPR menubuhkan Urus Warganegara Setia untuk berumur 21 tahun. memastikan pilihan Bermastautin atau raya berjalan dengan tidak. 4 Tujuan penubuhan : Menjamin pilihan raya adil dan bebas tanpa tekanan mana-mana parti. 2 Menjalankan pendaftaran pemilih. • Hilang kelayakan jika dihukum penjara tidak kurang daripada 12 bulan atau didenda tidak kurang RM2 000 dan belum mendapat pengampunan. Sejarah Pilihan Raya 1 Ciri penting sistem Demokrasi Berparlimen Malaysia. perletakan atau perlucutan jawatan. 7 Tidak disabitkan kesalahan oleh mahkamah. Undi pos juga diterima dengan syarat mendaftar sebagai pengundi. 3 Keanggotaan SPR dilantik YDPA selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja Melayu. pilihan raya umum bagi Dewan Rakyat dan DUN dibuat berasingan. 2 Pengiraan undi dibuat secara terbuka dan keputusan direkodkan. Pilihan Raya Umum / Kecil 1 Untuk memilih ahli Dewan Rakyat dan ahli DUN serentak di seluruh Semenanjung. (554690-H) 1 2 3 4 5 1 Menentukan sempadan bahagian pilihan raya. . efektif dan adil. Boleh mengundi dalam sebuah pilihan raya sahaja. Bhd. 4 Ia perlu diadakan dalam tempoh 60 hari bagi Semenanjung Malaysia dan 90 hari bagi Sabah dan Sarawak. • Dibenarkan berkempen 7 – 15 hari sahaja. Tinggal di mana-mana kawasan pilihan raya. 3 Calon dengan undi terbanyak dikira menang. Fungsi SPR Syarat menjadi calon Pilihan Raya 1 2 3 4 5 6 Warganegara Malaysia Berumur 21 tahun Bermastautin di Malaysia Sempurna akal Tidak muflis Tidak memegang jawatan dalam perkhidmatan awam. 3 Pilihan raya kecil dibuat apabila berlaku kekosongan di mana-mana kawasan Parlimen / DUN atas sebab kematian. 4 Sistem dikenali sistem majoriti mudah. Syarat Pengundi 3 Mengendalikan pilihan raya umum atau kecil. 2 Bagi Sabah dan Sarawak. 2 Dijalankan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR). © PNI Neuron (M) Sdn. Proses Pemilihan 1 Pemilihan dibuat secara sulit menggunakan prosedur yang teratur dan telus.

CALON PILIHAN RAYA 1. 3. sebelum pengundian dijalankan (pilihan raya umum atau pilihan raya kecil) calon daripada pelbagai parti yang bertanding dibenarkan berkempen dalam tempoh antara 7-15 hari sahaja. 2. PENGUNDI PILIHAN RAYA 1. 4. Mereka harus mengemukakan kertas penamaan calon pada hari penamaan calon. 4.48 BAB 7 SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen PILIHAN RAYA Pilihan raya merupakan proses memilih wakil rakyat untuk memerintah sama ada pada peringkat Negeri atau Persekutuan. • Pilihan raya penting kepada semua warganegara dalam sistem pemerintahan demokrasi. Urus setia SPR diwajibkan mengikuti garis panduan dan dasar SPR. Kemudian. 4. SPR telah menubuhkan urus setia yang diketuai oleh seorang setiausaha yang berperanan sebagai Ketua Eksekutif dan Ketua Pentadbir Urus Setia. 2. Pilihan raya merupakan ciri penting sistem Demokrasi Berparlimen di Malaysia. Seseorang yang ingin menjadi calon dalam pilihan raya mestilah: (i) Warganegara Malaysia (ii) Berumur 21 tahun (iii) Bermastautin di Malaysia (iv) Sempurna akal (v) Bukan orang yang muflis (vi) Tidak memegang jawatan dalam perkhidmatan awam (vii) Tidak disabitkan dengan sesuatu kesalahan oleh mahkamah Seseorang warganegara akan hilang kelayakannya sebagai ahli Parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri jika dihukum penjara tidak kurang daripada 12 bulan atau didenda tidak kurang daripada RM2000 dan belum mendapat pengampunan. 2. 4. 9. 3. 5. Mereka boleh menjadi calon dan bebas untuk bertanding dalam pilihan raya. Warganegara Mala ysia bebas memilih dan menganggotai mana-mana parti politik yang mereka 6. Menurut Perkara 119 Perlembagaan Malaysia. 2. 3. Di negara ini. Pilihan raya umum diadakan untuk memilih ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Undangan Negeri secara serentak di seluruh Semenanjung Malaysia. (iii) Mengendalikan pilihan raya sama ada pilihan raya umum atau pilihan raya kecil. • Mereka harus melibatkan diri dalam proses memilih pemimpin negara serta menentukan bentuk kerajaan dan corak pemerintahan demokrasi melalui pilihan raya. 3 fungsi utama SPR ialah: (i) Menentukan sempadan bahagian-bahagian pilihan raya. 5. 11. 3. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak pula. Tujuannya untuk memastikan pilihan raya dijalankan dalam sistem pemerintahan demokrasi. Kekosongan berlaku mungkin disebabkan hal-hal tertentu seperti kematian. Pemilihan dilakukan secara sulit dengan menggunakan prosedur yang teratur dan telus. Pilihan raya kecil mesti diadakan dalam tempoh 60 hari bagi Semenanjung Malaysia dan 90 hari bagi Sarawak dan Sabah selepas kekosongan itu. PILIHAN RAYA 1. Calon yang mendapat undi terbanyak dikira menang. (ii) Menjalankan pendaftaran pemilih. Mereka dibantu oleh sekumpulan kakitangan awam. Bhd. 1. 10. 7. Calon -calon dalam sesuatu pilihan raya boleh bertanding atas nama parti atau atas nama individu sebagai calon bebas. (554690-H) . 8. pelajar di luar negara dan pegawai kerajaan yang bertugas di luar negara mengundi melalui pos dengan syarat nama mereka berdaftar sebagai pengundi. pengiraan undi dibuat secara terbuka dan keputusannya direkodkan. Keanggotaannya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja Melayu. • Setiap warganegara perlu bertanggungjawab mengambil tahu perkembangan politik semasa. CARA PEMILIHAN 1. Seseorang pengundi hanya boleh mengundi dalam sebuah pilihan raya sahaja. © PNI Neuron (M) Sdn. gemari. 7. SURUHANJAYA PILIHAN RAYA (SPR) Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) ditubuhkan untuk menjamin pilihan raya yang adil dan bebas tanpa tekanan parti pemerintah atau pembangkang. 6. Perlembagaan membenarkan anggota pasukan keselamatan. bermastautin atau tidak bermastautin. pilihan raya umum bagi Dewan Rakyat dan Dewan Undanagn Negeri dijalankan secara berasingan. perletakan jawatan dan perlucutan jawatan. tinggal di mana-mana kawasan Pilihan Raya Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri boleh mengundi dalam pilihan raya tersebut. seseorang warganegara yang berumur 21 tahun. Seseorang pengundi yang berkelayakan boleh mengundi jika namanya didaftarkan dalam Senarai Daftar Pemilih. Sistem ini dikenali dengan sistem majoriti mudah. Pilihan raya kecil diadakan apabila berlaku kekosongan kerusi di mana-mana kawasan Parlimen atau Dewan Undangan Negeri. 2.

Sundang dan O. H. (554690-H) 3 Parti Pasok Momogun • 1962 • Oleh G. Bhd. Ja’afar John Thivy Pengerusi.K. © PNI Neuron (M) Sdn.49 BAB 7: SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen Parti-parti Di Malaysia Sehingga 1963 Parti-parti Politik di Tanah Melayu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Malayan Democratic Union (MDU) Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) Malayan Indian Congress (MIC) Majlis Tindakan Bersama Tanah Melayu (AMCJA) Hizbul Muslimin Malayan Chinese Association (MCA) Parti Kemerdekaan Tanah Melayu (IMP) Parti Islam Se-Tanah Melayu (PAS) Parti Buruh Se-Tanah Melayu Disember 1945 11 Mei 1946 Ogos 1946 September 1946 1948 – awal 1950-an 1949 September 1951 24 November 1951 1952 Februari 1954 Golongan profesional Cina Dato’ Onn b.K. Tan Cheng Lock Haji Abu Bakar al-Baqir Tan Cheng Lock.S.S. Sedomon 6 Parti Pesaka Anak Sarawak • Julai 1962 7 Parti Negara Sarawak • Oleh Datu Bandar Abang Haji Mustapha . Lee dan lain-lain Dato’ Onn Ja’afar Haji Ahmad Fuad Hassan Mohammad Sopiee Ibrahim Dato’ Onn Ja’afar 10 Parti Negara Parti Politik di Sabah 1 Parti Kebangsaan Kadazan Bersatu (UNKO) • Ogos 1961 • Oleh Donald Stephens 2 Parti Kebangsaan Sabah Bersatu (USNO) • Disember 1961 • Oleh Tun Datu Mustapha Datu Harun Parti Politik Di Sarawak 1 Parti Kebangsaan Melayu Sarawak • Awal 1940-an 2 Parti Bersatu Rakyat Sarawak • 12 Jun 1959 3 Parti Kebangsaan Sarawak • 10 April 1961 4 Barisan Rakyat Jati Sarawak • 1961 5 Parti Cina Sarawak • Julai 1962 4 Parti Cina Sabah (SCA) • Oleh Khoo Siak Chiew dan Peter Chin.

49

BAB 7

SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen

PARTI POLITIK DI MALAYSIA SEHINGGA TAHUN 1963 1. 2. 3. 4. 5. Parti politik ialah sekumpulan individu yang mempunyai ideologi politik yang sama untuk mencapai matlamat bersama. Parti-parti politik ini berjuang untuk mendapatkan kuasa. Ahli-ahlinya membayar yuran keahlian dan selalunya memberikan kesetiaan dan komitmen terhadap perjuangan parti. Selain ideologi politik, sikap perkauman juga menjadi asas pembentukan dan penyatuan ahliahli parti. Contohnya, Parti Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO), Parti Cina Se-Tanah Melayu (MCA) dan Kongres India Tanah Melayu (MIC) di negara kita. Parti-parti ini ditubuhkan dengan matlamat untuk menyatukan dan memelihara kepentingan kaum masing-masing. PARTI-PARTI POLITIK DI TANAH MELAYU Malayan Democratic Union (MDU) ditubuhkan untuk menentang penubuhan Malayan Union. 2. MDU adalah pertubuhan bukan Melayu yang menentang Malayan Union kerana dianggap tidak demokratik. 3. Per tubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) ditubuhkan atas tujuan menyatukan orang Melayu yang menentang Malayan Union, melindungi dan menjaga kepentingan orang Melayu untuk mencapai kemerdekaan. 4. UMNO kemudiannya telah bekerjasama dengan parti MCA dan MIC dengan menubuhkan Parti Perikatan. 5. MIC ditubuhkan untuk menjaga kepentingan orang India di Tanah Melayu dan memperjuangkan kemajuan politik bersamasama kaum lain. 6. Majlis Tindakan Bersama Tanah Mela yu (AMCJA) ditubuhkan untuk menentang Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, menyatukan Singapura dengan Tanah Melayu dan menuntut kewarganegaraan yang sama. 7. Hizbul Muslimin ditubuhkan atas tujuan untuk menubuhkan sebuah kerajaan Islam di Tanah Melayu yang merdeka. 8. Malayan Chinese Association (MCA) pula ditubuhkan untuk menjaga kepentingan politik kaum Cina di Tanah Melayu dan bekerjasama menentang keganasan komunis di Tanah Melayu. 9. Pa r ti Kemerdekaan Tanah Mela yu (IMP) ditubuhkan untuk menuntut supaya pilihan raya diadakan pada 1955 dan parti tersebut juga mahukan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 1961. 10. Parti Islam Se-Tanah Melayu (PAS) ditubuhkan untuk menubuhkan sebuah negara Islam di Tanah Melayu dan menjadikan Islam sebagai agama rasmi negara. 1.
© PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)

11. Parti Buruh Se-Tanah Melayu ditubuhkan untuk menentang keganasan komunis dan merancang kemerdekaan Tanah Melayu. 12. Pa r ti Negara pula ditubuhkan untuk mendapatkan kemerdekaan Tanah Melayu dalam tempoh 5 tahun dan memperjuangkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. PARTI-PARTI POLITIK DI SARAWAK 1. 2. Parti Kebangsaan Melayu Sarawak (PKMS) ditubuhkan untuk memupuk kesetiaan dan perpaduan di kalangan semua kaum. Pa r ti Bersatu Rak yat Sarawak (SUPP) ditubuhkan untuk melahirkan kesetiaan, menyatukan kaum-kaum di Sarawak dan mendapatkan kemerdekaan Sarawak. Parti Kebangsaan Sarawak (SNAP) ditubuhkan untuk mendapatkan kemerdekaan bagi Sarawak. Barisan Rak yat Jati Sarawak (BERJASA) ditubuhkan untuk membantu orang Dayak mencapai perpaduan dan menjaga hak mereka dalam perlembagaan serta meninggikan taraf hidup rakyat Sarawak. Parti Pesaka Anak Sarawak (PESAKA) pula ditubuhkan untuk menjaga hak dan kepentingan orang Dayak di Sarawak. Parti Cina Sarawak (PCS) ditubuhkan untuk menyatukan orang Cina dan menyokong penubuhan Malaysia serta berusaha ke arah perpaduan. Par ti Negara Sarawak (PANAS) ditubuhkan untuk melindungi kaum bumiputera dan melindungi kedudukan mereka dalam bidang ekonomi, politik dan sosial. PANAS tidak mendapat sokongan segolongan orang Melayu yang menentang penyerahan Sarawak. PARTI-PARTI POLITIK DI SABAH 1. 2. Pa r ti Pasok Momogun ditubuhkan untuk melindungi hak kaum bumiputera di pedalaman. Parti Kebangsaan Kadazan Bersatu (UNKO) bertujuan untuk menyatukan dan mengeratkan hubungan antara orang Kadazan Dusun agar mereka dapat berjuang bagi meningkatkan citacita mereka dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Par ti Kebangsaan Sabah Bersatu (USNO) ditubuhkan bertujuan untuk menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, memperjuangkan agama Islam sebagai agama rasmi dan menukarkan nama Borneo Utara kepada Sabah. Parti ini mendapat sokongan kuat daripada kaum Sulu, Bajau, Kedayan dan Melayu Brunei. Par ti Cina Sabah (SCA) ditubuhkan untuk memelihara kepentingan masyarakat Cina di Sabah. SCA merupakan gabungan antara Parti Bersatu dan Parti Demokrat.

6.

3. 4.

5. 6.

7.

3.

4.

50

BAB 7: SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen

Negara Persekutuan
Persekutuan → Penyatuan beberapa buah negeri yang mempunyai sebuah kerajaan Persekutuan serta beberapa buah kerajaan Negeri. → Mempunyai tugas berdasarkan kuasa yang diperuntukkan Perlembagaan Malaysia.

Senarai Persekutuan • • Bidang kuasa Persekutuan Hanya Kerajaan Persekutuan mempunyai kuasa terhadapnya. • • • • • • • • Hal ehwal luar negeri (hubungan luar) Pertahanan Keselamatan dalam negeri Pentadbiran dan keadilan Kerakyatan negara Pilihan raya negara Kewangan Perniagaan, perdagangan dan perusahaan Perkapalan, pelayaran dan pengangkutan Jabatan ukur, dan penyelidikan Kerja raya dan tenaga pusat Pelajaran Kesihatan Keselamatan buruh dan sosial Orang Asli Hal-hal lain • •

Senarai Negeri Bidang kuasa Negeri Hanya kerajaan Negeri ada kuasa terhadapnya. • •

Senarai Bersama Bidang kuasa keduadua kerajaan Kedua-dua kerajaan ada kuasa terhadapnya. • • • • • • • • • • Kebajikan sosial Biasiswa Taman Negara Perancangan bandar dan wilayah Penjagaan haiwan Kesihatan dan kebersihan awam Parit dan tali air Pemulihan Hiburan awam Perhubungan

• • • • • • • •

Undang-undang Islam Tanah Pertanian dan perhutanan Kerajaan tempatan Perkhidmatan tempatan Kerajaan negeri Hari cuti negeri Undang-undang negeri

• • • • • • • •

KERAJAAN PERSEKUTUAN 1 Kuasa Eksekutif Kerajaan Persekutuan terletak pada Yang Di Pertuan Agong. 2 Kabinet (Jemaah Menteri) badan yang menjalankan kuasa eksekutif YDPA. 3 Perdana Menteri → Ketua Jemaah Menteri. 4 Tugas badan Pelaksana → menjalankan kuasa eksekutif mengikut Perlembagaan dan undangundang sedia ada. KERAJAAN NEGERI

© PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)

1 Kuasa Eksekutif di tangan Raja / Sultan Yang Dipertua Negeri. 2 Menteri Besar / Ketua Menteri dilantik mengikut kepercayaan majoriti ahli DUN. 3 Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (EXCO) di Semenanjung Malaysia, Majlis Tertinggi di Sarawak dan Kabinet di Sabah mempunyai sebilangan ahli DUN serta 3 orang ex-officio (Setiausaha Kerajaan Negeri, Pegawai Kewangan Negeri dan Penasihat Undang-undang Negeri) untuk menjalankan pentadbiran.

50

BAB 7

SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen

NEGARA PERSEKUTUAN 1. Malaysia merupakan sebuah negara Persekutuan. 2. Persekutuan bermaksud penyatuan beberapa buah negeri yang mempunyai sebuah kerajaan Persekutuan serta beberapa buah kerajaan Negeri. 3. Kedua-dua kerajaan ini menjalankan tugas berdasarkan kuasa yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia. 4. Senarai Persekutuan memuatkan bidang kuasa Persekutuan, iaitu hanya Kerajaan Persekutuan mempunyai kuasa terhadapnya. 5. Senarai Negeri mengandungi bidang kuasa yang diperuntukkan kepada negeri iaitu Kerajaan Negeri sahaja mempunyai kuasa terhadapnya. 6. Persekutuan merupakan satu kaedah menyatupadukan pelbagai wilayah yang dahulunya wujud berasingan. 7. Dalam hal ini, hubungan baik antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri mesti dipelihara. 8. Ini bukan sahaja dapat membentuk Kerajaan Persekutuan yang stabil dan berwibawa malah membantu mengurangkan perbalahan antara etnik. 9. Hubungan baik antara kedua-duanya perlu sentiasa dipupuk untuk menjamin keharmonian. 10. Pemimpin atau rakyat mestilah sentiasa mengamalkan toleransi untuk kepentingan bersama. Kerajaan Persekutuan 1. Perlembagaan Persekutuan memberi kuasa yang luas kepada Kerajaan Persekutuan dalam mentadbir negara. 2. Ia meliputi semua aspek perkhidmatan sama ada ekonomi, sosial, keselamatan, pendidikan dan sebagainya. 3. Badan Pelaksana (Eksekutif) mempunyai tugas menjalankan kuasa-kuasa eksekutif mengikut Perlembagaan dan undang-undang sedia ada. 4. Mengikut Perlembagaan Persekutuan, kuasa eksekutif bagi Kerajaan Persekutuan terletak pada Yang di-Pertuan Agong. 5. Jemaah Menteri ini diketuai oleh Perdana Menteri di kalangan ahli Dewan Rakyat. Kerajaan Negeri 1. Perlembagaan Malaysia memperuntukkan kuasa eksekutif kepada setiap negeri. 2. Kuasa eksekutif ini terletak pada Raja/ Sultan/ Yang Dipertua Negeri. 3. Menteri Besar/ Ketua Menteri dilantik oleh Raja/ Yang Dipertua Negeri di kalangan ahli Dewan Undangan Negeri (DUN) yang mendapat kepercayaan majoriti ahli dewan tersebut. 4. Urusan pentadbiran negeri pula terletak pada Perlembagaan Negeri yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Malaysia. 5. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (EXCO) di Semenanjung Malaysia, Majlis Tertinggi di Sarawak dan Kabinet di Sabah mengandungi sebilangan ahli DUN serta 3 orang pegawai kerajaan (ex-officio), iaitu Setiausaha Kerajaan Negeri, Pegawai Kerajaan Negeri dan Penasihat Undang-undang Negeri yang menjalankan dasar pentadbiran negara pada peringkat negeri.
© PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)

51

BAB 7: SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen

Lambang-lambang Negara JATA NEGARA Bintang dan anak bulan lambang agama rasmi negara Lima keris mewakili lima buah bekas Negerinegeri Melayu Tidak Bersekutu (Johor, Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu) Pokok Pinang lambang negeri Pulau Pinang Jata negeri Sabah lambang negeri Sabah Cogan kata negara Bintang pecah 14 menandakan 13 buah negeri dan sebuah wilayah yang membentuk Persekutuan Malaysia. Dua ekor harimau lambang keberanian dan kekuatan. Empat warna di tengahtengah mewakili bekas, dikenali Negeri-negeri Melayu Bersekutu (Pahang, Perak, Selangor, dan Negeri Sembilan). Pokok Melaka lambang negeri Melaka. Jata negeri Sarawak lambang negeri Sarawak Bunga raya, bunga kebangsaan Malaysia mewakili Kerajaan Persekutuan. Warna kuning lambang warna diraja

Lagu Kebangsaan

Negaraku, Tanah tumpahnya darahku, Rakyat hidup bersatu dan maju, Rahmat bahagia, Tuhan kurniakan,
© PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)

Raja kita selamat bertakhta, Rahmat bahagia, Tuhan kurniakan, Raja kita selamat bertakhta.

51

BAB 7

SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen

LAMBANG-LAMBANG NEGARA Setiap rakyat perlu menunjukkan kesetiaan, kesanggupan untuk berkorban dan kecintaan terhadap tanah air. 2. Untuk melahirkan perasaan tersebut, lambang negara telah diwujudkan. 3. Tujuannya supaya rakyat sentiasa bersemangat, bersatu padu dan sanggup berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara Malaysia. 4. Antara lambang tersebut ialah: 1. Jata Negara 1. Setiap negara mempunyai jata negara. 2. Jata negara Malaysia menjadi lambang kemegahan penduduk negara ini. 3. Setiap lambang pada jata negara mempunyai maksud tertentu. (a) Empat jalur warna di tengah-tengah perisai merujuk kepada negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang yang dahulunya dikenali sebagai Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Warna hitam dan putih lambang negeri Pahang. Warna merah dan kuning lambang negeri Selangor. Warna hitam, pu tih dan kuning lambang negeri Perak. Warna merah, hitam dan kuning lambang Negeri Sembilan. (b) Lima bilah keris pada perisai pula melambangkan negeri Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor yang dulu dikenali sebagai Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu. (c) Di bahagian kanan perisai, pokok Melaka menjadi lambang negeri Melaka. (d) Di bahagian kiri perisai pula, pokok pinang pula menjadi lambang negeri Pulau Pinang. (e) Negeri Sarawak dan Sabah pula dilambangkan dengan jata negeri tersebut dan di tengah-tengah antara jata tersebut terdapat bunga raya
© PNI Neuron (M) Sdn. Bhd. (554690-H)

yang melambangkan bunga kebangsaan negara kita. (f) Bulan sabit berwarna kuning yang terdapat di atas perisai bermaksud agama Islam sebagai agama rasmi Malaysia dan bintang pecah 14 pula melambangkan gabungan 14 buah negeri dalam Persekutuan Malaysia. (g) Cogan kata (Bersekutu Bertambah Mutu) yang terletak di bawah perisai pula bermaksud semangat permuafakatan akan mengeratkan lagi perpaduan antara negeri di Malaysia. (h) Dua ekor harimau yang mengapit perisai itu pula bermaksud keberanian. Lagu Kebangsaan 1. Sebelum kemerdekaan, lagu kebangsaan negara Malaysia ialah lagu kebangsaan British iaitu God Save the Queen. 2. Lagu kebangsaan negara kita berjudul Negaraku. 3. Ia dicipta pada tahun 1957. 4. Pemilihan lagu ini dibuat oleh Tunku Abdul Rahman yang mengetuai sekumpulan jemaah hakim di Dewan Polis Depoh, Kuala Lumpur. 5. Pasukan Pancaragam Polis Diraja memperkenalkan 4 buah lagu. 6. Lagu Terang Bulan (lagu kebangsaan Perak) dipilih kerana ada unsur kemelayuan. 7. Majlis Raja-Raja Melayu memperkenankan keputusan jemaah hakim tersebut. 8. Lirik lagu kebangsaan ini telah digubah semula oleh En. Saiful Bahri berdasarkan lagu Terang Bulan. 9. Lirik lagu ini menggambarkan kesetiaan rakyat yang tidak berbelah bagi kepada tanah air. 10. Ia menuntut kita supaya bersyukur, taat kepada raja dan sanggup berkorban demi mempertahankan negara. 11. Lagu Kebangsaan ini juga turut membangkitkan semangat patriotik dan cintakan tanah air.

19 Mei 1950 • King George VI memperkenankan bendera tersebut. © PNI Neuron (M) Sdn. 22 & 23 Februari 1950 • Beberapa pindaan dibuat atas reka bentuk bendera tersebut. Mohammad Hamzah (arkitek kerajaan) terpilih. (554690-H) . 26 Mei 1950 • Pertama kali berkibar di perkarangan Istana Sultan Selangor. 9 April 1950 • MPP meluluskan reka bentuk bendera tersebut. • Orang ramai diminta beri pendapat. • Pertandingan diadakan 373 orang mengambil bahagian. 28 November 1949 • The Malay Mail menyiarkan keputusan. Bhd. • Reka bentuk En. 3 orang masuk peringkat akhir.52 BAB 7: SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen Bendera Kebangsaan Warna biru lambang perpaduan rakyat berbilang kaum di Malaysia Warna merah lambang keberanian rakyat Malaysia Warna kuning lambang kedaulatan Raja-Raja 14 jalur lambang 14 buah negeri Bulan sabit lambang agama Islam sebagai agama rasmi Malaysia Bintang Pecah 14 lambang gabungan 14 buah negeri di Malaysia Warna putih lambang kesucian Sejarah Bendera Kebangsaan 1949 • Penubuhan jawatankuasa untuk mereka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu.

Pada 22 dan 23 Februari 1950. 5. beberapa pindaan telah dibuat terhadap reka bentuk tersebut sebelum diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan pada 19 April 1950. © PNI Neuron (M) Sdn. seorang arkitek kerajaan di Johor. 14. 9. Majlis Perundangan Persekutuan dan akhbar The Malay Mail menjemput orang ramai memberikan pendapat tentang reka bentuk bendera tersebut. Bendera Kebangsaan berfungsi untuk membangkitkan semangat perjuangan. Sebelum itu. Contohnya. Bendera Kebangsaan juga menimbulkan rasa bangga terhadap negara. 3. 6. Ia sentiasa dikibarkan dalam majlis dan adat istiadat rasmi. Ia berkibar buat pertama kali pada 26 Mei 1950 di Perkarangan Istana Sultan Selangor dengan dihadiri oleh DYMM Raja-Raja Melayu dan pegawai-pegawai King George VI. 12 . 28 November 1949. Majlis Perundangan Persekutuan mengadakan pertandingan pada peringkat kebangsaan bagi memilih bendera Persekutuan Tanah Melayu yang baru. pada 1949. Seramai 373 orang pereka bentuk telah mengambil bahagian dan 3 reka bentuk bendera dipilih ke peringkat akhir.52 BAB 7 SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen Bendera Kebangsaan 1. 4. (554690-H) . 7. The Malay Mail menyiarkan keputusan majoriti orang ramai. 15. 8. 13 . Pada 19 Mei 1950. pada Hari Kebangsaan dan Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. 11 . King George VI telah memperkenankan reka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu yang baru. Bendera Kebangsaan negara kita juga dikenali dengan nama Jalur Gemilang dan setiap lambang yang terdapat pada bendera tersebut mempunyai maksud tertentu. Bhd. Reka bentuk ciptaan Encik Mohamad Hamzah. sebuah jawatankuasa ditubuhkan untuk membuat perakuan berhubung dengan reka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu. Jalur Gemilang dikibarkan di semua bangunan kerajaan dan premis persendirian sebagai tanda ketaatan kepada raja dan negara. Bendera Kebangsaan berkibar megah di negara kita sebaik sahaja bendera Union Jack diturunkan pada tengah malam 31 Ogos 1957. 2. telah terpilih. 10.

perhubungan dan pendidikan. pejabat pos. Bhd. 2 Penanaman semula getah pekebun kecil dan ladang digalakkan. Rancangan Sosial . Rancangan Awam © PNI Neuron (M) Sdn. Rancangan Ekonomi • Menyediakan infrastruktur seperti balai polis. Dasar Pembangunan Nasional DEB tamat. Matlamat RANCANGAN MALAYA PERTAMA 1 Tanah-tanah dibuka untuk kawasan pertanian baru.53 BAB 8: PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN Pembangunan Ekonomi Rancangan Pembangunan Lima Tahun Dasar Ekonomi Baru Tujuan: (i) Membasmi kemiskinan. (ii)Menyusun semula masyarakat tanpa mengira kaum. (554690-H) • Menyediakan pelbagai perkhidmatan sosial seperti kemudahan kesihatan. 2 Mempelbagaikan aktiviti ekonomi. 4 Perusahaan perlombongan bijih timah digiatkan. (ii)Meningkatkan hasil pertanian negara. 3 Mempelbagaikan sumber pendapatan negara. disambung oleh DPN sehingga tahun 2000. FELDA • Tujuan: (i) Meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar. 3 Hasil keluaran pertanian dipelbagaikan. Agensi 1 Membangunkan kawasan luar bandar. RIDA • Tujuan : membangunkan masyarakat luar bandar. kem tentera. mahkamah. dan rumah kakitangan kerajaan.

19. 7. Ia diketuai oleh Dato’ Abdul Razak bin Dato’ Hussein iaitu Timbalan Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu ketika itu. 23. Program pembangunan tersebut dilaksanakan melalui Rancangan Pembangunan 5 Tahun yang dimulakan oleh kerajaan Parti Perikatan sejak sebelum merdeka lagi. Petempatan baru tersebut dilengkapi dengan kemudahan asas seperti bekalan elektrik. Diperkenalkan sejak sebelum merdeka lagi. Setiap rancangan FELDA dalam Rancangan Malaya Pertama meliputi kawasan seluas 1. 27. kem tentera.53 BAB 8 PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN Pembangunan Ekonomi PEMBANGUNAN EKONOMI 1. rancangan tersebut memberi tumpuan terhadap pembangunan kawasan luar Bandar. Dari aspek awam pula. 6. 11. 20. Matlamat nya adalah untuk membangunkan kawasan luar bandar supaya jurang perbezaan antara penduduk luar bandar dengan penduduk bandar dapat dirapatkan. Apabila ia tamat pada 1990. Ia juga untuk mempelbagaikan aktiviti ekonomi dan sumber pendapatan negara supaya negara tidak terlalu bergantung pada getah dan bijih timah. 22. kelapa sawit. 25. FELDA pula telah ditubuhkan pada 1956 sebagai sebuah badan berkanun. pejabat pos.600 hingga 2. 17. Antara jenis tanaman yang diberikan tumpuan dalam usaha FELDA ini ialah getah. 21. Bhd. perhubungan. infrastruktur seperti balai polis. RIDA telah ditubuhkan pada tahun 1950. Selepas Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. 18. 2. 6. membantu pemasaran hasil keluaran pertanian dan menggalakkan penyertaan orang-orang Melayu dalam sektor perniagaan. Ia berperanan untuk memberikan pinjaman kepada pengusaha pertanian kecil. tebu dan koko. dan pendidikan. 2. pelbagai perkhidmatan sosial disediakan seperti kemudahan kesihatan.000 hektar persegi. 7. 5. semua kepincangan tinggalan penjajah terpaksa digalas oleh kerajaan yang memerintah untuk membangunkan sosioekonomi demi kesejahteraan rakyatnya. Dasar Ekonomi Baru (DEB) pula diperkenalkan untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat tanpa mengira kaum. Penduduk luar bandar yang miskin juga dipindahkan ke petempatan baru dan menjadi petani moden. 9. 13. air paip. 4. Hasil keluaran pertanian dipelbagaikan dan perusahaan perlombongan bijih timah digiatkan. klinik. Agensi-agensi utama kerajaan yang memainkan peranan penting ialah Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA) dan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA). 15. DEB dilaksanakan melalui Rancangan Pembangunan Lima Tahun. Rancangan pembangunan 5 tahun ini dilaksanakan dalam 2 tahap: (i) Tahap Pertama (1956-1970) (ii) Tahap Kedua (1971-1990) Rancangan Pembangunan 5 Tahun Tahap Kedua ini juga dikenali Rangka Rancangan Jangka Panjang 1 (RRJPI) dan dilaksanakan di bawah Dasar Ekonomi Baru. 4. Keprihatinan pihak kerajaan dapat dilihat dengan tertubuhnya Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar terhadap pembangunan kawasan luar bandar pada 1959. Dalam pelaksanaan rancangan Pembangunan 5 tahun menerusi DEB dan DPN. TAHAP PERTAMA Rancangan Malaya Pertama 1. 3. 8. 3. ia telah disambung pula oleh Dasar Pembangunan Sosial (DPN) sehingga tahun 2000. 10. RIDA dan FELDA kemudian diletakkan di bawah kementerian ini. Pada awalnya. banyak dasar pembangunan dan agensi kerajaan diwujudkan secara bersepadu untuk memastikan kejayaan pembangunan ekonomi negara. Ia juga berlaku kerana kejatuhan harga pasaran dunia bagi komoditi getah dan bijih timah. sosial dan awam. Pencapaian Rancangan Mala ya Pe r tama kurang menggalakkan kerana ancaman komunis pada zaman darurat menyebabkan perbelanjaan negara dialihkan kepada keselamatan negara. 24. Dari aspek ekonomi. Ia diberi peranan untuk menyelaraskan dan menjayakan segala program pembangunan luar bandar. dan rumah kakitangan kerajaan disediakan. Ia juga merupakan rancangan pembangunan bersepadu yang menekankan sektor ekonomi. 12. © PNI Neuron (M) Sdn. 26. sekolah. Antara usaha FELDA tersebut ialah membuka tanah-tanah baru secara besar-besaran untuk tujuan pertanian dan petempatan baru. 16. Matlamat utamanya adalah untuk membangunkan masyarakat kawasan luar bandar. Dari aspek sosial pula. tanah-tanah baru dibuka untuk dijadikan kawasan pertanian baru. 14. (554690-H) . 5. mahkamah. Peranan RIDA ini berterusan sehingga selepas merdeka dengan membangunkan dan memajukan masyarakat luar bandar. Peranannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar dan meningkatkan hasil pertanian negara. dan jalan raya. 8. Penanaman semula getah pekebun kecil dan ladang digalakkan. 9.

Bank Bumiputera ditubuhkan untuk menggalakkan penyertaan bumiputera dalam sektor perusahaan dan perdagangan. Pada tahun 1969. Projek Tiga Segi Jengka. FAMA ditubuhkan Menyediakan kemudahan infrastruktur sosial Memperkenalkan Buku Merah yang mengandungi program. PERNAS dan MARDI ditubuhkan pada 1969. . (554690-H) • Merupakan rancangan 5 tahun pertama selepas penubuhan Malaysia (1963) merangkumi Sabah dan Sarawak. Bhd. Johor Tenggara. RIDA digantikan dengan MARA. pelaksanaan. RANCANGAN MALAYSIA PERTAMA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © PNI Neuron (M) Sdn. Akta Pelaburan diluluskan. dan Pahang Tenggara. Pada tahun 1967. FELCRA ditubuhkan untuk membantu FELDA menjalankan pembangunan ekonomi di kawasan luar bandar. MIDA dan Lembaga Penasihat Tarif ditubuhkan.54 BAB 8: PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN Pembangunan Ekonomi Rancangan Malaya Kedua 1 TUJUAN Merapatkan jurang perbezaan pendapatan antara penduduk luar bandar dengan penduduk bandar Mengurangkan kadar kemiskinan Meningkatkan taraf hidup rakyat * Kesinambungan Rancangan Malaya Pertama iaitu membangunkan penduduk kawasan luar bandar 2 3 Menyediakan peluang pekerjaan Mewujudkan Bilik Gerakan Negara Kuala Lumpur Pembukaan tanah FELDA digiatkan 7 6 5 5 1 2 3 Mempelbagaikan jenis tanaman 1965. Pembukaan tanah FELDA semakin pesat. Integrasi nasional. dan kaedah mengesan tahap pencapaian.

7. Kementerian Pembangunan Luar Bandar juga telah mewujudkan Bilik Gerakan Negara Kuala Lumpur pada peringkat negeri. 7. Ia merupakan rancangan 5 tahun yang pertama setelah penubuhan Malaysia pada 1963 yang merangkumi Sarawak dan Sabah. Dengan itu. 12. Pada tahun itu juga. 17. kesihatan dan perumahan. 10. RMK-2 juga memberikan tumpuan terhadap penyediaan infrastruktur sosial seperti pelajaran. 2. (b) Usaha mempelbagaikan jenis tanaman untuk meningkatkan pengeluaran hasil pertanian negara bagi mengurangkan pergantungan negara terhadap getah dan juga bahan makanan import. Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS) bertujuan untuk menggiatkan lagi penyertaan bumiputera dalam bidang tersebut. 5. 6. Ia bersifat sepadu dan merangkumi semua bidang ekonomi dengan mempelbagaikan kegiatan ekonomi dalam sektor pertanian dan perindustrian. Tujuannya adalah untuk: • Merapatkan jurang perbezaan pendapatan antara penduduk luar bandar dan penduduk di bandar.54 BAB 8 PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN Pembangunan Ekonomi RANCANGAN MALAYA KEDUA 1. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian (MARDI) telah ditubuhkan. Matlamatnya untuk membantu bumiputera dalam perdagangan dan perindustrian. RANCANGAN MALAYSIA PERTAMA 1. © PNI Neuron (M) Sdn. Apabila berlaku peristiwa 13 Mei 1969. pelaksanaan dan kaedah mengesan tahap pencapaian. (ii) Menambah guna tenaga bumiputera (iii) Meningkatkan ekuiti bumiputera (iv) Menyediakan kemudahan asas kepada bumiputera 1969. Usaha menyediakan peluang pekerjaan juga turut diberikan perhatian. Antara usaha yang dijalankan ialah: (a) Program pembukaan tanah di bawah FELDA digiatkan. Ia merupakan kesinambungan Rancangan Mala ya Per tama kerana ia masih menekankan pembangunan penduduk luar bandar. Ini membawa kepada kemunculan pelbagai projek seperti Tiga Segi Jengka. RIDA digantikan dengan Majlis Amanah Rakyat (MARA) sementara Bank Bumiputera ditubuhkan untuk menggalakkan penyertaan bumiputera dalam sektor perusahaan dan perdagangan. Akta Pelaburan diluluskan pada 1969 dan bertujuan untuk menggalakkan kemunculan industri baru. peningkatan pertumbuhan ekonomi negara yang memberangsangkan semasa pelaksanaan Rancangan Malaysia Pertama telah terbantut. (554690-H) . Johor Tenggara dan Pahang Tenggara. 3. 15. 14. Ia bertanggungjawab untuk menjalankan penyelidikan dan memperkenalkan teknologi bagi meningkatkan hasil keluaran pertanian kecuali getah. (c) 1965. 4. Jelas bahawa segala program pembangunan ekonomi selama ini belum dapat membendung masalah perpaduan kerana jurang perbezaan pendapatan antara kaum masih ketara. 18. 4. 1966. Ekoran itu. Integrasi nasional menjadi tumpuan utama dengan memastikan semua program pembangunan yang memfokuskan kesejahteraan rakyat. DEB telah diperkenalkan sebagai perancangan pembangunan negara jangka panjang. 5. Pembangunan sektor perindustrian dapat dilihat dengan penubuhan beberapa agensi berkaitan seperti Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) pada tahun 1967 dan Lembaga Penasihat Tarif. daerah dan kampung. MARA ditubuhkan pada 1 Mac 1966. Pembukaan tanah FELDA semakin pesat. Antara strategi yang dilakukan MARA ialah: (i) Membantu usahawan bumiputera. 19. 9. 6. Matlamat akhirnya adalah untuk mencapai perpaduan dan kesejahteraan rakyat. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) ditubuhkan untuk membantu petani mengatasi masalah pemasaran hasil pertanian dan seterusnya meningkatkan pendapatan mereka. • Meningkatkan taraf hidup rakyat. 2. • Mengurangkan kadar kemiskinan. Buku Merah telah diperkenalkan yang mengandungi program. Bhd. 11. 16. Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara (FELCRA) ditubuhkan pada 1965 untuk membantu FELDA menjalankan pembangunan ekonomi di kawasan luar bandar. 8. 13. 3.

penanaman getah dan kelapa sawit untuk eksport. dan tertumpu kepada DARA. Matlamat • Untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial antara kaum. kawasan dan wilayah. • Meneruskan program pembangunan kawasan luar bandar • Beberapa agensi di bawah Kementerian Tanah dan Kemajuan Wilayah ditubuhkan.55 BAB 8: PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN Pembangunan Ekonomi RANCANGAN MALAYSIA KEDUA • Merupakan rancangan pembangunan 5 tahun pertama di bawah DEB. (b)Menyusun semula masyarakat. Bhd. . 2 Program Pembangunan Pertanian dan Perindustrian diteruskan. oleh agensi KEJORA. 6 Matlamat: (a)Membasmi kemiskinan. (554690-H) 5 Peranan semua 3 Pembukaan tanah agensi secara besar-besaran pembangunan di bawah program wilayah pembangunan wilayah diperluas. © PNI Neuron (M) Sdn. • Menumpukan usaha membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. Agensi-agensi kerajaan yang ditubuhkan ialah Lembaga Beras dan Padi Negara (LPN) 1971 Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) 1971 Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA) 1971 Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) 1973 Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) 1973 Petroleum Nasional Berhad (PETRONAS) 1974 Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri RANCANGAN MALAYSIA KETIGA 1 Lanjutan rancangan RMK-2. 4 KESEDAR KETENGAH.

Program pembangunan kawasan luar bandar diteruskan. 3. 2. 7. Menghapuskan identiti kaum mengikut fungsi ekonomi. 3. 5. Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) 1973 berfungsi untuk membantu pekebun kecil getah dari segi penyelidikan dan penanaman semula getah. Tumpuan diberikan terhadap penanaman getah dan kelapa sawit kerana keperluan eksport. Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA) 1971 berfungsi untuk membangunkan bandar. Agensi pembangunan wilayah diluaskan peranannya dalam sektor pembangunan industri dan pembangunan bandar baru. Bhd. © PNI Neuron (M) Sdn. perumahan. 2. Beberapa agensi di bawah Kementerian Tanah dan Kemajuan Wilayah ditubuhkan untuk melaksanakan program pembangunan wilayah. 6. Agensi lain juga ditubuhkan untuk : Membantu golongan petani. 4. Petroleum Nasional Berhad (PETRONAS) 1974 berfungsi untuk memajukan sektor perindustrian dan perniagaan yang berkaitan dengan petroleum. Beberapa agensi kerajaan telah ditubuhkan dalam Rancangan Pembangunan Malaysia Kedua yang berperanan berikut: Lembaga Padi Beras Negara (LPN) 1971 berfungsi untuk menstabilkan harga padi. Usaha membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat terus menjadi matlamat segala program pembangunan ekonomi ini. Ianya merupakan lanjutan Rancangan Malaysia Kedua yang menyokong aspirasi DEB. Pembukaan tanah secara besar-besaran dilaksanakan di bawah program pembangunan wilayah oleh agensi-agensinya seperti Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA). Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) 1971 berfungsi untuk membangunkan dan memodenkan industri perikanan serta meningkatkan taraf hidup nelayan. Memajukan bandar. Tumpuan diberikan terhadap: Usaha membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dengan menambahkan pendapatan Menyediakan peluang pekerjaan bagi merapatkan jurang ekonomi. Program pembangunan pertanian dan perindustrian diteruskan untuk: Meningkatkan produktiviti Membuka peluang pekerjaan Meningkatkan taraf hidup 4. 6. Menggalakkan perkembangan perusahaan dan perdagangan. 5. ruang pejabat dan kedai. kawasan dan wilayah. Matlamatnya adalah untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial antara kaum. Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara (DARA) dan Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR). Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) 1973 berfungsi untuk membantu golongan petani melibatkan diri dalam kegiatan koperasi. Ia merupakan rancangan pembangunan 5 tahun pertama di bawah DEB. (554690-H) . Rancangan Malaysia Ketiga 1. Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negara berfungsi untuk menggalakkan perindustrian dan perdagangan dengan menyediakan tapak perindustrian.55 BAB 8 PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN Pembangunan Ekonomi TAHAP KEDUA Rancangan Malaysia Kedua 1.

meningkatkan keupayaan dan kecekapan guna tenaga tempatan. • Usaha R & D → Tujuan. 1 Dilancarkan semasa kelembapan ekonomi dunia. (ii) Mewujudkan zon perdagangan bebas. (c) Kemudahan kredit dan intensif. • Rancangan 5 tahun terakhir DEB (20 tahun) • Pembangunan luar bandar (a) Penggunaan tanah yang lebih cekap. Langkah: (i) Menggalakkan pelaburan asing. 1 Penubuhan HICOM akhir 1980.56 BAB 8: PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN Pembangunan Ekonomi R A N C A N G A K N E -4 M A L A Y S I A Dasar Pertanian Negara • Dibentuk pada 1984 • Matlamat: Memoden dan menggiatkan semula pertanian secara bersepadu dengan penyediaan infrastruktur dan khidmat sokongan. Bhd. Sektor pelancongan diusahakan → Penubuhan Perbadanan Pelancongan Malaysia © PNI Neuron (M) Sdn. 1 6 2 1 Tumpuan → perkembangan perusahaan berat berasaskan pelaburan modal. (554690-H) . (b) Industri desa digalakkan. memula dan menguruskan projek industri berat. (c) Meningkatkan kecekapan pengurusan kerajaan. 2 Meneruskan program pembangunan RMK-3. penggunaan teknologi tinggi dan keperluan tenaga pekerja mahir. (b) Pelonggaran syarat pelaburan modal asing. Tujuan: mengenal pasti. Pengenalan 5 3 1 Dasar Penswastaan 2 Dasar Persyarikatan 4 Malaysia • Tertubuhnya PNB dan ASN pada 1981 Pelancaran 1 Kajian Dasar Perindustrian Malaysia 2 Pelan Induk Perindustrian RANCANGAN RANCANGAN MALAYSIA MALAYSIAKE-5 KE-5 • Meningkatkan sektor • perindustrian (a) Pelonggaran peraturan mengawal hak milik syarikat dan perlesenan sektor swasta.

56 BAB 8 PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN Pembangunan Ekonomi RANCANGAN MALAYSIA KEEMPAT 1. 4. Pendapatan per kapita meningkat pada kadar 4. Menerusi Dasar Pertanian Negara (DPN). 3. RANCANGAN MALAYSIA KELIMA Ia merupakan rancangan 5 tahun ekonomi yang terakhir untuk merealisasikan aspirasi DEB yang genap 20 tahun pada 1990. 13. Ia dilancarkan semasa dunia mengalami kelembapan ekonomi. 1.walaupun pada awalnya rancangan pembangunan ini menunjukkan kemajuan tetapi oleh kerana rasa tidak puas hati antara kaum masih wujud maka telah berlaku peristiwa 13 Mei 1969. Ia juga mendukung aspirasi DEB. 7. (a) Penggunaan tanah dengan lebih cekap dititikberatkan supaya dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Untuk memastikan keberkesanan projek perindustrian. 4. Ia tetap meneruskan program pembangunan ekonomi dalam Rancangan Malaysia Ketiga. 12. 2. 8. Bagi mengimbangi pemilikan harta dan saham perindustrian antara kaum bumiputera dan kaum bukan bumiputera maka tertubuhlah Permodalan Nasional Berhad (PNB) dan pelancaran Skim Amanah Saham Nasional (ASN) pada 1981. Ia mula memberikan tumpuan kepada perkembangan perusahaan berat yang berasaskan pelaburan modal dan penggunaan teknologi tinggi serta keperluan tenaga pekerja mahir. 9. 3. memulakan dan menguruskan projek industri berat dengan cekap seperti yang dikendalikan oleh sektor swasta. Pembangunan kawasan luar bandar juga turut diberi perhatian. 6. zon perdagangan bebas telah diperkenalkan di Bayan Lepas (Pulau Pinang) dan Sungai Way (Selangor). pendapatan per kapita dan hak milik modal saham kaum bumiputera meningkat. 5. Senawang (Negeri Sembilan). Walaupun hak milik modal saham bumiputera meningkat tetapi ia masih kurang daripada yang disasarkan. Kerajaan juga telah menubuhkan Perbadanan Industri Berat Malaysia (HICOM) pada akhir tahun 1980. (c) Kemudahan kredit dan intensif diperluaskan melalui Bank Pertanian Malaysia. 2. 9. Tetapi pada tahap kedua pelaksanaan DEB berjaya merapatkan jurang antara kaum serta wilayah. sedangkan hak milik modal saham kaum bukan bumiputera meningkat melebihi jumlah yang disasarkan. Skim Pinjaman Khas Pertanian dan Amanah Ikhtiar Malaysia. Di samping itu. Bidang penyelidikan dan pembangunan (R&D) juga turut diberikan penekanan. 5.5%. 2 program telah dilancarkan pada 1983 iaitu: Kajian Dasar Perindustrian Malaysia dengan tujuan mengenal pasti kelemahan dalam struktur perindustrian negara. (554690-H) . © PNI Neuron (M) Sdn. 11. 8. 10. Sektor pelancongan juga menjadi perusahaan penting dalam tempoh ini.8% setahun.   10. perusahaan baru telah dibuka seperti di Skudai (Johor). sektor pertanian juga turut diberikan perhatian. Penubuhan HICOM adalah untuk mengenal pasti. Rancangan Malaysia Keempat mencatatkan perkembangan KDNK pada kadar 5. Ia menekankan peningkatan sektor perindustrian dengan: (a) Melonggarkan peraturan mengawal hak milik syarikat dan pelesenan dalam sektor swasta. Bagi menggiatkan peridustrian dan menggalakkan pelaburan modal asing. Penglibatan sektor swasta dapat mengurangkan bebanan kewangan yang ditanggung oleh kerajaan. Secara menyeluruh. DPN dibentuk pada 1984 yang bermatlamatkan untuk memodenkan dan menggiatkan semula sektor pertanian secara bersepadu dengan menyediakan infrastruktur dan perkhidmatan sokongan. (b) Syarat pelaburan modal asing dilonggarkan untuk meningkatkan pelaburan sektor perindustrian berorientasikan eksport.4% setahun menjadikan 4000 juta pada 1985. Pengenalan Dasar Penswastaan dan Dasar Pensyarikatan Malaysia merupakan perkembangan baru dalam Rancangan Malaysia Keempat kerana melibatkan sektor swasta dalam menjana pembangunan ekonomi negara. Bintulu (Sarawak) serta di Menggatal dan Likas (Sabah). Bhd. Pelan Induk Perindustrian dengan tujuan menyediakan hala tuju pembangunan industri dan strategi pelaksanaannya. Apa yang penting peningkatan hak milik modal saham kedua-duanya telah mengurangkan hak milik modal saham orang asing kepada 33. Kadar kemiskinan menurun manakala KDNK. 6. (a) Perbadanan Pelancongan Malaysia ditubuhkan untuk menggalakkan perkembangan industri pelancongan di Malaysia sebagaimana pelancaran Tahun Melawat Malaysia pada 1990. (b) Industri desa yang berpotensi seperti kraf tangan digalakkan. Bidang ini dimajukan untuk meningkatkan keupayaan dan kecekapan guna tenaga tempatan untuk meningkatkan produktiviti negara. 7. 14. 15. (c) Kerajaan berusaha meningkatkan kecekapan pengurusan agensinya supaya dapat bekerjasama dengan sektor swasta dengan lebih berkesan. Secara keseluruhannya. Ini bermakna DEB memberikan manfaat kepada semua kaum. 11.

perusahaan. (554690-H) Meningkatkan produktiviti dan kualiti perkhidmatan atau barangan . Bhd. Matlamat → Meningkatkan pendapatan sektor pertanian → Memaksimumkan pendapatan pekebun kecil Beberapa strategi yang dilaksanakan: → Menggalakkan pembukaan tanah-tanah baru → Memperkenalkan program pembangunan in-situ → Penglibatan sektor swasta dalam projek penswastaan pertanian DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA Diperkenalkan pada 25 Februari 1983 Matlamat Untuk merangsang penglibatan sektor swasta secara aktif dan berkesan dalam pembangunan negara. dan kuasa tertentu kepada sektor swasta. kepentingan. Matlamat Mengurangkan beban kewangan kerajaan Unit Perancangan Ekonomi (UPE) bertindak sebagai jawatankuasa penswastaan yang memberikan garis panduan kepada sesebuah kementerian atau jabatan. DASAR PENSWASTAAN Telah dilancarkan oleh Tun Dr.57 BAB 8: PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN Pembangunan Ekonomi DASAR PEMBANGUNAN EKONOMI 12 Januari 1984 Bertujuan untuk memenuhi keperluan ekonomi moden berteraskan perindustrian Dasar Pertanian Negara dilancarkan. pelaburan. © PNI Neuron (M) Sdn. Penswastaan boleh dilaksanakan secara keseluruhan atau sebahagian. Kerajaan telah memindahkan perkhidmatan. Kerajaan dapat mengurangkan beban kewangan dan memberi tumpuan kepada pembangunan sektor lain. Mahathir Mohamad pada Mac 1983.

8. 2. 12 Januari 1984. kerajaan dapat mengurangkan beban kewangan dan mengalihkan tumpuan terhadap pembangunan sektor lain. 2. Ia dilancarkan oleh Perdana Menteri Dato’ Seri Dr. 4. agensi pembangunan wilayah dan kerajaan negeri. subsidi dan penyelidikan. 2. Memaksimumkan pendapatan pekebun kecil di samping memajukan komoditi utama yang berpotensi untuk dieksport. Melalui dasar ini. 4. dan kuasa tertentu kepada sektor swasta. Antara matlamat dasar ini ialah: Mengurangkan beban kewangan kerajaan. DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA 1. Beberapa strategi telah dilaksanakan iaitu: (i) Menggalakkan pembukaan tanahtanah baru di bawah rancangan FELDA. DASAR PERTANIAN NEGARA (DPN) 1. . Ia diperkenalkan untuk memenuhi keperluan ekonomi moden berteraskan perindustrian. Berdasarkan garis panduan yang disediakan. 7. Dasar ini diyakini dapat mempercepat pembangunan ekonomi negara melalui pelaburan modal oleh sektor swasta. DASAR PENSWASTAAN 1. 3. Bhd. Semua kakitangan kerajaan dan swasta merupakan pemilik saham dan pekerja yang dipertanggungjawabkan untuk memajukan syarikat. Unit Perancangan Ekonomi (UPE) ber tindak sebagai jawatankuasa penswastaan yang memberikan garis panduan kepada sesebuah kementerian atau jabatan yang ingin menjalankan penswastaan. 6. kepentingan. Menerusi dasar ini. Pihak kerajaan pula bertindak memberikan perkhidmatan sokongan bagi memudahkan operasi sektor swasta. (ii) Program pembangunan in-situ diperkenalkan untuk memulihkan kawasan yang berproduktiviti rendah. 6. 3. Sektor swasta perlu memahami dasar kerajaan dan mengutamakan kepentingan nasional dalam aktiviti ekonomi di samping mendapatkan keuntungan maksimum. pelaburan. Mahathir Mohamad pada Mac 1983. Malaysia dianggap sebagai sebuah syarikat yang dimiliki secara bersama oleh kerajaan dan sektor swasta. penswastaan boleh dilaksanakan secara keseluruhan ataupun sebahagian. Matlamatnya adalah untuk merangsang penglibatan sektor swasta secara aktif dan berkesan dalam pembangunan negara. Ia dilaksanakan dengan menyediakan perkhidmatan sokongan pertanian seperti pemasaran. 5. Pegawai kerajaan ditempatkan di syarikat swasta untuk menjalin hubungan dan berkongsi kepakaran. kredit. Bagi melaksanakannya. perusahaan. © PNI Neuron (M) Sdn. Dasar Pertanian Negara (DPN) dilancarkan dengan matlamat: Meningkatkan pendapatan sektor per tanian ke tahap maksimum menerusi pengurusan sumber ekonomi negara yang cekap dan berkesan.57 BAB 8 PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN Pembangunan Ekonomi DASAR PEMBANGUNAN EKONOMI 1. 7. Menerusi dasar ini. kerajaan memindahkan perkhidmatan. sebuah panel perunding antara kerajaan dan sektor swasta ditubuhkan. Meningkatkan produktiviti serta kualiti perkhidmatan atau barangan kerana sektor swasta dianggap lebih cekap daripada sektor awam. Ia diperkenalkan pada 25 Februari 1983. (iii) Penglibatan sektor swasta dalam projek penswastaan pertanian di bawah Kementerian Pertanian juga diperkenalkan. (554690-H) 5.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 Matlamat: Mencapai sasaran 70 juta penduduk menjelang 2100 Menitikberatkan keselarasan kadar pertumbuhan penduduk dan kadar pembangunan sosioekonomi negara. Bhd. (554690-H) . DASAR PENINGKATAN DAYA PENGELUARAN NEGARA (DPDPN) Strategi: (a) Membaiki sistem pengurusan operasi (b) Membaiki struktur organisasi (c) Membaiki penggunaan teknologi terkini (d) Penerapan nilai dan etika kerja murni DASAR KEPENDUDUKAN MATLAMAT: (i) Mencapai kadar pertumbuhan ekonomi yang berterusan. (ii) Memastikan penggunaan sumber negara di tahap maksimum untuk mengelak pembaziran. Dikemukakan oleh Perdana Menteri pada 29 Mac 1984. (iii) Memastikan perindustrian dapat bersaing di peringkat antarabangsa. © PNI Neuron (M) Sdn. (ii) Meningkatkan pendapatan petani dan pekerja desa melalui program usahawan desa (pembuatan barangan) (iii) Pelaksanaan projek pembangunan oleh agensi kerajaan untuk meningkatkan pendapatan luar bandar.58 BAB 8: PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN Pembangunan Ekonomi DASAR HALA TUJU BARU Untuk meningkatkan pendapatan golongan petani dan pekerja desa melalui penglibatan mereka dalam sektor pelaburan. 3 Strategi (i) Mengelompokkan kampung-kampung menjadi petempatan besar dengan penyediaan kemudahan yang lebih ekonomik.

perumahan. DASAR PENINGKATAN DAYA PENGELUARAN NEGARA (DPDPN) 1. Jumlah penduduk yang besar juga turut menyumbang ke arah kekuatan politik dan keselamatan negara. Pelancaran dasar-dasar pembangunan ekonomi ini jelas memberikan sumbangan kepada pembangunan ekonomi jangka panjang. Ia menitikberatkan keselarasan antara kadar pertumbuhan penduduk dengan kadar pembangunan sosioekonomi negara khususnya yang berkaitan dengan kemudahan pendidikan. (iii) Pelaksanaan projek pembangunan oleh agensi kerajaan untuk meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar. 5. Ia dilaksanakan melalui 3 strategi iaitu: (i) Mengelompokkan kampung-kampung menjadi petempatan yang lebih besar supaya segala kemudahan dapat disediakan dengan lebih ekonomik. 6. (ii) Memastikan penggunaan sumber negara pada tahap maksimum bagi mengelakkan sebarang pembaziran. DASAR KEPENDUDUKAN 1. 2. Oleh sebab itu. kesihatan dan peluang pekerjaan. 2. Walaupun pada dasarnya ianya turut melibatkan kerajaan dan swasta tetapi hasrat kerajaan tetap terpelihara. segala program pembangunan negara didasarkan pada unjuran jumlah penduduk untuk memastikan pertambahan jumlah penduduk tidak mendatangkan masalah kepada negara. Sektor awam dan swasta saling memahami dan kerjasama terjalin erat. Matlamat utama dasar ini ialah untuk meningkatkan pendapatan golongan petani dan pekerja desa melalui penglibatan mereka dalam sektor pelaburan. Matlamat dasar ini ialah: (i) Mencapai kadar pertumbuhan ekonomi yang berterusan walaupun negara menghadapi pelbagai cabaran.58 BAB 8 PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN Pembangunan Ekonomi DASAR HALA TUJU BARU 1. Pertambahan penduduk dalam jangka masa panjang akan memberikan kesan positif terhadap bekalan tenaga kerja. 3. 4. 3. Peningkatan hasil pendapatan negara penting untuk meningkatkan kadar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Antara strategi yang dijalankan ialah: (i) Membaiki sistem pengurusan operasi (ii) Membaiki struktur organisasi (iii) Membaiki penggunaan teknologi terkini (iv) Penerapan nilai dan etika kerja yang murni. 4. peningkatan produktiviti dan perluasan pasaran. Matlamat dasar ini ialah mencapai sasaran 70 juta penduduk menjelang tahun 2100. (554690-H) . Dasar ini merupakan pendekatan baru kerajaan membangunkan kawasan tersebut. 2. Bhd. Dasar ini dikemukakan oleh Perdana Menteri pada 29 Mac 1984. © PNI Neuron (M) Sdn. (ii) Meningkatkan pendapatan golongan petani dan pekerja desa melalui program usahawan desa yang terlibat dengan industri pembuatan barangan. Dasar ini merupakan dasar kerajaan untuk membangunkan kawasan luar bandar. (iii) Memastikan sektor perindustrian dapat bersaing pada peringkat antarabangsa. Kefahaman rakyat dapat mempengaruhi keberkesanan segala dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan.

Objektif: (1) Untuk memperkukuh perpaduan melalui kebudayaan. Kepercayaan kepada Tuhan • Agama pegangan utama rakyat. Kedaulatan undangundang • Menuntut rakyat mematuhi undangundang dan tidak melakukan kesalahan. (3) Memperkaya dan meningkatkan kualiti kehidupan dari segi kemanusiaan dan kerohanian seimbang dengan pembangunan sosioekonomi. Kesopanan dan (c) Membentuk masyarakat kesusilaan yang adil. mengisytiharkan (b) Memelihara corak Rukun Negara hidup demokratik. Kesetiaan kepada Raja dan Negara • Menuntut kesetiaan rakyat. (554690-H) . 3 prinsip utama: (i) Kebudayaan asal Melayu sebagai tunjang. Bhd. • Menuntut rakyat (d) Menjamin sikap liberal. progresif. © PNI Neuron (M) Sdn.59 BAB 8: PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN Pembangunan dan Perpaduan Bangsa RUKUN NEGARA . bersopan dan (e) Membina masyarakat bertata susila. Keluhuran Perlembagaan • Perlembagaan undangundang utama negara. (2) Untuk memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan. (ii) Unsur-unsur kebudayaan lain yang wajar dan sesuai boleh diterima. D A S A K R E B K A E N B G U S D A A A Y N A A N Untuk menjadi panduan dalam membentuk dan mengekalkan identiti Malaysia.• 31 Ogos 1970 • Pembentukannya Majlis berlaku selepas Perundangan Tragedi 13 Matlamat: Negara Mei 1969 (a) Mengukuhkan perpaduan.

(e) Kesopanan dan Kesusilaan Prinsip ini menuntut semua rakyat Malaysia bersopan dan bertatasusila. Pembangunan sosial juga sangat penting dalam pembangunan dan perpaduan negara selain pembangunan ekonomi. 3 prinsip utama Dasar Kebudayaan Kebangsaan: (i) Kebudayaan rak yat asal rantau Melayu sebagai tunjang. (554690-H) . Rakyat yang beragama mudah diurus. Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua 2. Dasar Kebudayaan Kebangsaan dan Sukan Untuk Semua. Perlembagaan Malaysia 1963 menetapkan Islam ialah agama rasmi tetapi agama lain bebas diamalkan. mematuhi. 7. (d) Kedaulatan Undang-undang Prinsip ini menuntut rakyat Malaysia menghormati uandang-undang dengan tidak melakukan kesalahan di sisi undang-undang. (ii) Unsur-unsur kebudayaan lain yang wajar dan sesuai boleh diterima. Prinsip Rukun Negara ialah: (a) Kepercayaan kepada Tuhan Ia menunjukkan bahawa agama merupakan pegangan paling utama rakyat Malaysia. Dasar Kebudayaan Kebangsaan lahir daripada gagasan kongres Kebudayaan Kebangsaan anjuran Kementerian Kebudayaan. © PNI Neuron (M) Sdn. negara dan Raja Melayu sebagai ketua negeri.59 BAB 8 PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN Pembangunan dan Perpaduan Bangsa PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN BANGSA 1. Majlis Gerakan Negara (MAGERAN) telah ditubuhkan selepas itu dan berperanan untuk mengembalikan keamanan. RUKUN NEGARA 1. Semua rakyat akan dapat hidup dengan aman damai apabila kedaulatan undangundang terpelihara. Ia menuntut semua rakyat menerima. Matlamat Rukun Negara ini ialah: (i) Mengukuhkan perpaduan (ii) Memelihara corak hidup demokratik (iii) Mencipta sebuah masyarakat yang adil (iv) Menjamin sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan yang pelbagai. Raja sebagai simbol penyatuan rakyat dan pelindung hak istimewa peribumi. Ia menjamin kehidupan masyarakat yang penyayang. (c) Keluhuran Perlembagaan Perlembagaan merupakan undangundang utama bagi sesebuah negara dan dianggap luhur. menjadi warganegara yang baik dan bertanggungjawab. Pembentukan Rukun Negara berlaku selepas tragedi 13 Mei 1969 yang telah mengancam keselamatan. 5. 2. 3. melicinkan pentadbiran dan mengembalikan keharmonian kaum. 3. 2. Ia digubal untuk menjadi panduan dalam membentuk dan mengekalkan identiti negara Malaysia. Sebagai rakyat. Bhd. Objektif: (i) Untuk memperkukuhkan perpaduan melalui kebudayaan. 6. Belia dan Sukan pada 1971. (ii) Untuk memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan. MPN menekankan pembentukan ideologi negara yang dikenal sebagai Rukun Negara dan diisytiharkan pada 31 Ogos 1970. kita bertanggungjawab memastikan undang-undang negara sentiasa didaulatkan dan tidak dicabar oleh mana-mana pihak. 4. DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN 1. Pentadbiran MAGERAN berjalan selama 21 bulan. (v) Membina masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi. (iii) Memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan dari aspek kemanusiaan dan kerohanian seimbang dengan pembangunan sosial ekonomi. ketenteraman dan keamanan negara. Antaranya ialah Rukun Negara. Dasar Pembangunan Sosial dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan penglibatan aktiviti sosial. Ia juga sering melengkapi antara satu sama lain. Penderhakaan kepada Raja bermaksud penderhakaan kepada negara. menyanjung dan mempertahankannya. unggul serta suci. 3. (b) Kesetiaan kepada Raja dan Negara Ia menuntut semua rakyat Malaysia memberikan kesetiaan kepada Raja dan negara. 4. harmoni dan saling menghormati. MAGERAN dipertanggungjawabkan mengambil alih pentadbiran negara dan tempoh masa pentadbirannya adalah selama 21 bulan dan mereka telah menubuhkan Majlis Perundangan Negara (MPN) untuk membincangkan dan menilai isu perpaduan negara. (iii) Islam sebagai unsur terpenting. Kesopanan dan kesusilaan merupakan nilai-nilai murni yang melambangkan keperibadian seseorang individu.

(554690-H) . Bhd.60 BAB 8: PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN Pembangunan dan Perpaduan Bangsa AKTA BAHASA KEBANGSAAN + Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 menetapkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa Kebangsaan. negeri. → 1960. → 1982. → 1970. SUKAN UNTUK PERPADUAN + Sukan sebagai alat perpaduan tanpa mengira ideologi dan dapat menyemarakkan semangat patriotik di kalangan rakyat. Dewan Bahasa dan Pustaka ditubuhkan. dan kebangsaan. pelancaran slogan “Bahasa Jiwa Bangsa”. → 1977 UKM ditubuhkan. + Majlis Sukan Sekolah-Sekolah ditubuhkan di peringkat daerah. bahasa pengantar di sekolah Inggeris ditukar. + Aktiviti sukan membuka peluang seluas-luasnya kepada mereka yang berminat. + Temasya Sukan Malaysia (SUKMA) diadakan 2 tahun sekali. + Langkah-langkah memajukan bahasa Melayu: → 1956. © PNI Neuron (M) Sdn. → 1990. → Pelancaran “Minggu Bahasa” dan “Bulan Bahasa”. bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di semua sekolah. + Di sekolah. → Penubuhan sekolah menengah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. sukan menjadi aktiviti kokurikulum. bahasa Melayu digunakan di mahkamah.

© PNI Neuron (M) Sdn. bahasa pengantar di sekolah rendah Inggeris telah ditukarkan kepada bahasa Kebangsaan secara berperingkat-peringkat. 2. Dasar pembangunan dan perpaduan bangsa menuntut pemahaman kita untuk melibatkan diri secara aktif dalam usaha-usaha memupuk perpaduan nasional. bahasa Melayu menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di semua sekolah. Penetapan tersebut bukan sahaja memartabatkan bahasa Melayu tetapi juga menjamin perpaduan rakyat di Tanah Melayu. Temasya Sukan Malaysia (SUKMA) yang diadakan 2 tahun sekali berperanan mengeratkan perpaduan kaum dan hubungan antara negeri. Perkara 152 menetapkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 menetapkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. (g) Bermula tahun 1982. Sukan berperanan sebagai alat perpaduan tanpa mengira ideologi dan dapat menyemarakkan semangat patriotik di kalangan rakyat. 2. Sekolah Alam Shah. negeri dan kebangsaan untuk menggalakkan aktiviti sukan. Aktiviti sukan tidak mengehadkan penyertaan kepada sesuatu kaum sahaja. (e) Pada 1970.60 BAB 8 PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN Pembangunan dan Perpaduan Bangsa AKTA BAHASA KEBANGSAAN. 6. (b) Pelancaran “Minggu Bahasa” dan “Bulan Bahasa” sebagai usaha menggalakkan penggunaan bahasa Melayu. Majlis Sukan Sekolah-Sekolah telah ditubuhkan pada peringkat daerah. Pada peringkat sekolah. bahasa Melayu mula digunakan di mahkamah. 3. Langkah-langkah memajukan bahasa Melayu: (a) Penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka (1956). Bhd. 1. sukan menjadi aktiviti kokurikulum yang sangat digalakkan. (h) 1990. 5. (f) Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia pada 1977 membuktikan bahasa Melayu mampu menjadi bahasa ilmu. Contoh. Sekolah Sri Puteri dan Sekolah Sultan Abdul Halim. ia juga membuka peluang seluas-luasnya bagi mereka yang berminat. 3. (c) Pelancaran slogan “Bahasa Jiwa Bangsa” pada 1960. (554690-H) . (d) Penubuhan sekolah menengah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. 4. SUKAN UNTUK PERPADUAN 1.

Penyata Razak 1956 1 Tun Abdul Razak mengemukakan 2 elemen penting. • Bersetuju dengan sistem pendidikan Kebangsaan. Laporan Fenn-Wu 1951 1 Laporan ini mewakili masyarakat Cina. (ii) Penubuhan sekolah umum (rendah) guna bahasa Inggeris. 2 Cadangan: • Sekolah vernakular Cina dikekalkan. 3 Ordinan terbantut kerana: (a) Tentangan orang Cina dan India. 2 Cadangan: (i) Penubuhan sekolah umum (rendah) guna bahasa Melayu (bahasa pengantar). 2 Cadangan: (a) 2 sistem persekolahan menggunakan 2 bahasa pengantar (Melayu & Inggeris) (b) Pengajaran bahasa Cina dan Tamil disediakan atas permintaan sahaja. (d) Bahasa Inggeris diwajibkan di sekolah Melayu. (b) Penyeragaman kurikulum bercorak kebangsaan. 2 Cadangan ditentang orang Cina kerana khuatir bahasa ibunda mereka tergugat. Cina dan Tamil (bahasa pengantar). Cina dan Tamil dibubarkan. (v) Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan diajar di semua sekolah. © PNI Neuron (M) Sdn.61 BAB 8: PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN Pembangunan dan Perpaduan Bangsa Laporan Barnes 1950 1 Cadangan: • Semua sekolah vernakular Melayu. • Diganti dengan satu sekolah sahaja (Sekolah Kebangsaan). (b) Kekurangan kewangan. (a) Sistem persekolahan sama bagi semua penduduk. (iv) Sekolah Menengah Inggeris guna bahasa Inggeris (bahasa pengantar). (iii) Sekolah Menengah Melayu guna bahasa Melayu (bahasa pengantar). Bhd. (c) Ancaman pengganas komunis ketika itu. (554690-H) . Ordinan Pelajaran 1952 Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1 Gabungan 2 laporan sebelum ini. (c) Bahasa Melayu diwajibkan di sekolah Inggeris.

(c) Bahasa Melayu wajib diajar di sekolah Inggeris. Cadangan Penyata Razak. Ordinan Pelajaran 1952 kemudian diperkenalkan dengan mengambil kira Laporan Barnes dan Laporan Fenn-Wu. (iii) Ancaman pengganas komunis ketika itu. Cina dan Tamil dibubarkan serta diganti dengan satu sekolah sahaja. 9. Ia telah mengemukakan cadangan penting bagi pembentukan bangsa yang bersatu padu melalui satu dasar pendidikan yang menggambarkan perasaan dan harapan masyarakat berbilang kaum di Tanah Melayu. (ii) Kekurangan kewangan. Laporan Fenn-Wu 1951 yang mewakili masyarakat Cina mencadangkan sekolah vernakular Cina terus kekal walaupun bersetuju dengan sistem pendidikan kebangsaan. iaitu sekolah kebangsaan. Kerajaan Perikatan telah membentuk sebuah Jawatankuasa Pelajaran yang dipengerusikan oleh Dato’ Abdul Razak Hussein sebagai Menteri Pelajaran ketika itu. Cadangan ini ditentang masyarakat Cina kerana menganggap bahasa ibunda mereka akan tergugat. Penyata Razak yang dianggap dapat menyuburkan semangat perpaduan negara kemudiannya telah dijadikan Ordinan Pelajaran 1957. antaranya ialah : (i) Penubuhan sekolah umum (rendah) yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. 7. 5. (Ii) Penyeragaman kurikulum yang bercorak kebangsaan. Laporan Barnes 1950 mencadangkan semua sekolah vernakular Melayu. (iv) Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan diajar di semua sekolah.61 BAB 8 PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN Pembangunan dan Perpaduan Bangsa DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN DAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 1. (iii) Sekolah Menengah Melayu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. 4. Walaubagaimanapun. 3. (b) Pengajaran bahasa Cina dan Tamil disediakan sekiranya ada permintaan daripada ibu dan bapa. (d) Bahasa Inggeris wajib diajar di sekolah Melayu. 8. (554690-H) . (ii) Penubuhan sekolah jenis umum (rendah) yang menggunakan bahasa Inggeris. Cina dan Tamil sebagai bahasa pengantar. 2. Bhd. 13. ordinan ini tidak dapat dijalankan kerana : (i) Terdapat tentangan masyarakat India dan Cina. Penyata Razak 1956 telah mengemukakan 2 elemen penting dalam dasar pendidikan iaitu: (i) Sistem persekolahan yang sama bagi semua penduduk. 6. 1955. 12. Dasar Pendidikan Kebangsaan (DPK) bermula sejak kemerdekaan lagi apabila British memperkenalkan Sistem Ahli. 10. © PNI Neuron (M) Sdn. (iv) Sekolah Menengah Inggeris menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Sekolah kebangsaan yang dicadangkan ini menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pada peringkat sekolah rendah serta bahasa Inggeris pada peringkat sekolah menengah dan peringkat tinggi. Ordinan Pelajaran 1952 mencadangkan : (a) 2 sistem persekolahan yang menggunakan 2 bahasa pengantar (bahasa Inggeris dan bahasa Melayu). 11.

JAWATAN KUASA KABINET 1974 Objektif: (i) Menilai pelaksanaan dasar kebangsaan sedia ada mampu melahirkan sumber tenaga manusia yang diperlukan negara atau tidak. KBSR dilaksanakan. (h) Semua peperiksaan awam dibuat dalam bahasa kebangsaan. (vi) Penekanan terhadap kokurikulum dan disiplin. (ii) Kenaikan darjah automatik.62 BAB 8: PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN Pembangunan dan Perpaduan Bangsa Laporan Rahman Talib 1960 Cadangan baru: (a) Sekolah umum jadi sekolah kebangsaan. Laporan Aminuddin Baki 1965 Matlamat: (i) Mengatasi masalah pelajar yang gagal memasuki sekolah menengah akademik. (iv) Sukatan pelajaran sekolah swasta. emosi. (c) Pelajaran percuma untuk pelajar sekolah rendah kerajaan tanpa mengira keturunan dan agama. • Falsafah Pendidikan Kebangsaan menunjukkan hala tuju sistem pendidikan negara. (d) Sekolah rendah yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar ditukar kepada bahasa Melayu. (ii) Mengenal pasti adakah dasar pelajaran tersebut mampu melahirkan masyarakat terlatih dan berdisplin atau tidak. Pelaksanan: Sistem persekolahan aneka jurusan dan kursus kemahiran pilihan diperkenalkan. (554690-H) . Isi laporan: (i) Penekanan penguasaan 3M. Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979 • Pelaksanaan: 1982. (iii) Penekanan terhadap sekolah vokasional. 1988. • Penekanan: Perkembangan diri pelajar dari segi jasmani. (g) Bahasa Cina dan Tamil diajar di sekolah kebangsaan (sekurangkurangnya 15 orang pelajar). KBSM dilaksanakan. (b) Sekolah jenis umum jadi sekolah jenis kebangsaan. (v) Bahasa Melayu subjek wajib peperiksaan. (f) Subjek agama Islam diajar di sekolah bantuan penuh kerajaan (tidak kurang 15 pelajar Islam). (ii) Menyediakan pelajaran peringkat menengah rendah sehingga berumur 15 tahun. Bhd. rohani dan intelek. (e) Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah menengah. © PNI Neuron (M) Sdn. Langkah: • Memberi pelbagai kursus kemahiran untuk menjadi tenaga kerja mahir dalam pasaran kerja.

Melalui laporan Jawatankuasa Kabinet 1979. Kewujudan Falsafah Pendidikan Kebangsaan menjadi pelengkap kepada Dasar Pendidikan Kebangsaan. 15. 10. 1965. emosi. 11. Beberapa syor baru telah ditambah dan dicadangkan untuk menguatkan Penyata Razak bagi memupuk semangat perpaduan: (a) Sekolah umum dijadikan sekolah kebangsaan. Abdul Rahman Haji Talib menjadi Menteri Pelajaran Ketiga pada 1960-1962 dan 19641965. 14. 16. 7. 5. (c) Pelajaran percuma diberi kepada semua pelajar sekolah rendah kerajaan tanpa mengira keturunan dan agama. (ii) Menyediakan pelajaran pada peringkat menengah rendah sehingga berumur 15 tahun. Syor-syor ini telah diterima dan digubal menjadi Akta Pelajaran 1961. 4. seni 2. wujud Laporan Aminuddin Baki yang menperkenalkan sistem persekolahan aneka jurusan.62 BAB 8 PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN Pembangunan dan Perpaduan Bangsa LAPORAN RAHMAN TALIB 1960 1. (f) Penekanan terhadap kokurikulum dan disiplin sebagai asas perpaduan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan tersebut jelas menunjukkan hala tuju sistem pendidikan negara ini. berakhlak mulia. (554690-H) . 6. rohani. (d) Sukatan pelajaran sekolah swasta. (f) Pelajaran agama Islam diajarkan di semua sekolah bantuan penuh kerajaan yang mempunyai tidak kurang 15 pelajar Islam. 12. Jawatankuasa Kabinet 1974 telah dibentuk untuk mengkaji semula pelaksanaan sistem pelajaran kebangsaan. 8. menulis dan mengira (3M) (b) Kenaikan darjah secara automatik. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. sains rumah tangga. Kementerian Pendidikan telah melaksanakan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada 1982 dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada 1988. Usaha ini adalah bagi melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. Kurikulum ini menekankan perkembangan diri pelajar dari segi jasmani. 13. (ii) Mengenal pasti sejauh mana dasar pelajaran kebangsaan dapat melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Bhd. (e) Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar di semua sekolah menengah. (e) Bahasa Melayu sebagai mata pelajaran wajib dalam peperiksaan. Antara isi kandungan laporan tersebut ialah: (a) Penekanan terhadap penguasaan dalam kemahiran membaca. rohani dan intelek. Strategi yang dilaksanakan adalah dengan memberikan pelbagai kursus kemahiran untuk melahirkan tenaga kerja yang mahir dan sebagai persediaan untuk pasaran kerja. (d) Sekolah rendah yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar ditukar kepada bahasa Melayu. 1960. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Matlamatnya adalah : (i) Untuk mengatasi masalah pelajar-pelajar yang gagal memasuki sekolah menengah akademik. Laporan jawatankuasa yang dipengerusikan oleh Abdul Rahman Haji Talib telah dinamakan Laporan Rahman Talib 1960. Ia dilaksanakan dengan pengenalan sistem persekolahan aneka jurusan dan memperkenalkan kursus kemahiran seperti perdagangan. © PNI Neuron (M) Sdn. 9. perusahaan dan sains pertanian. masyarakat dan negara. emosi. (b) Sekolah jenis umum dijadikan sekolah jenis kebangsaan. (g) Bahasa Cina dan bahasa Tamil akan diajar di sekolah kebangsaan sekiranya terdapat sekurang-kurangnya 15 orang pelajar. (h) Semua peperiksaan awam akan diadakan dalam bahasa kebangsaan. 3. berdisiplin dan terlatih. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. sebuah jawatankuasa yang dipengerusikan oleh Encik Abdul Rahman Haji Talib (Menteri Pelajaran) telah ditubuhkan untuk mengkaji Ordinan Pelajaran 1960. Objektif : (i) Untuk menilai sejauh mana pelaksanaan dasar kebangsaan yang sedia ada dapat melahirkan sumber tenaga manusia yang diperlukan oleh negara. (c) Penekanan terhadap sekolah vokasional. berketerampilan.

Cabaran Ketujuh Mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang. tenteram dan Cabaran berkeyaKetiga kinan. (554690-H) . Bhd. Cabaran Kelapan Menjamin masyarakat adil dan saksama ekonominya. Cabaran Keenam Membina masyarakat maju dan saintifik © PNI Neuron (M) Sdn. Memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang. Sembilan Cabaran Wawasan 2020 Cabaran Keempat Mewujud masyarakat bermoral dan beretika. Mahathir Mohamad pada 28 Februari 1991.63 BAB 8: PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN Pembangunan dan Perpaduan Bangsa Cabaran Pertama Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu Cabaran Kedua Membina masyarakat berjiwa bebas. Cabaran Kelima Mewujudkan masyarakat matang. liberal dan bertoleransi. Matlamat: Menjadikan Malaysia negara maju yang setanding dengan negara maju di dunia. Cetusan Idea Tun Dr. Cabaran Kesembilan Memupuk dan membina masyarakat makmur.

Kesemua dasar tersebut memberi sumbangan besar ke arah mewujudkan hubungan antara kaum yang sihat. Wawasan 2020 adalah gagasan negara untuk menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Kemajuan sesebuah negara yang hanya dikuasai oleh pihak tertentu hanya akan menimbulkan rasa tidak puas hati dan akhirnya akan mencetuskan rusuhan sebagaimana yang berlaku dalam tragedi 13 Mei 1969. 3. Mahathir Mohamad. Bangsa yang kuat dapat memajukan negara dan sekaligus mengangkat martabat bangsa dan negara di persada dunia. Cabaran Keempat ialah mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika. Masyarakat Malaysia perlu berjiwa bebas. Malaysia diharapkan mencapai kemajuan bersepadu yang berteraskan: (i) Perpaduan rakyat (ii) Kestabilan politik (iii) Ketinggian taraf hidup (iv) Kekukuhan nilai moral dan etika (v) Kekukuhan sistem kerajaan (vi) Ketinggian maruah bangsa (vii) Semangat yakin diri bangsanya Menurut Dr. Langkah ini dapat dilihat melalui perlembagaan negara. Kepatuhan kepada agama. (554690-H) . 9. Cabaran Kelima ialah mewujudkan masyarakat yang matang. Wawasan 2020 hanya akan menjadi realiti apabila kesemua 9 cabaran utama ini dapat diatasi oleh rakyat Malaysia dengan baik. Segala rasa tidak puas hati kepada kerajaan dan pemimpin perlu disalurkan melalui saluran-saluran tertentu dalam suasana mesra dan bersifat membina. Cabaran Keenam ialah membina masyarakat yang maju dan saintifik. Cabaran Kelapan ialah menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya. Cabaran Kedua ialah membina masyarakat berjiwa bebas. 12. Malaysia tidak akan maju sepenuhnya jika rakyat Malaysia tidak dapat mengatasi 9 cabaran yang wujud sejak negara kita merdeka. keberkesanan sistem 10. kewujudan parti politik gabungan pelbagai kaum dan sebagainya. Pendapatan isi rumah dan negara juga berada pada tahap yang tinggi. Masyarakat maju tidak dapat dipisahkan daripada masyarakat saintifik. Masyarakat yang bermoral dan beretika perlu diseimbangkan dengan kemajuan fizikal dalam membentuk masyarakat berbudaya unggul. Masyarakat maju adalah masyarakat yang progresif serta dapat menyerap segala perubahan di sekelilingnya untuk membina kecemerlangan. berakhlak. Masyarakat yang hidup dalam kemewahan dan mempunyai taraf hidup tinggi adalah ciri-ciri masyarakat makmur. dan seimbang. Cabaran Pertama ialah membina bangsa Malaysia yang bersatu padu. Kehidupan masyarakat yang bermuafakat. Pada masa yang sama tiada masyarakat yang hidup melarat dan miskin. 13. 2. Masyarakat liberal dapat membebaskan diri daripada fahaman sempit dan berfikiran terbuka sebagai persediaan menerima perubahan dan pandangan orang lain. bangga dengan apa yang dicapai dan berani berdepan dengan pelbagai masalah. Oleh itu. pengamalan sistem demokrasi. Perpaduan menjadi asas kekuatan sesebuah negara. Masyarakat penyayang meletakkan kepentingan masyarakat lebih daripada kepentingan diri sendiri. Cabaran Ketujuh ialah mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang. saling memahami dan manghormati. Masyarakat maju dan saintifik mempunyai budaya ilmu yang menjana produktiviti dan amalan kreatif dan inovatif. bekerjasama dan saling membantu merupakan ciri-ciri masyarakat penyayang. Matlamatnya adalah untuk menjadikan Malaysia sebuah negara industri maju dengan cara tersendiri setanding dengan negara maju di dunia. tenteram dan berkeyakinan. Cabaran Kesembilan ialah memupuk dan membina masyarakat yang makmur. 8. MALAYSIA KE ARAH NEGARA MAJU 1. Masyarakat yang matang dapat berfikir secara rasional dan tidak bertindak secara melulu. 7. 15. berperasaan tenteram. 4. 5. 11. bersifat terbuka. Penguasaan masyarakat terhadap ilmu sains dan teknologi sering menjadi ukuran kemajuan sesuatu bangsa. Bhd. Ia dapat dicapai melalui dasar-dasar kerajaan yang telah dibentuk. Mereka memiliki kebebasan memilih kerajaan. 6.63 BAB 8 PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN Pembangunan dan Perpaduan Bangsa pendidikan dan keunggulan institusi kekeluargaan merupakan sumber pembinaan masyarakat bermoral dan beretika. berkeyakinan diri. Masyarakat yang demokratik perlu dipupuk dan dibina. pengamalan budaya dan tradisi yang cemerlang. liberal dan bertoleransi. Kerajaan telah melaksanakan pelbagai dasar untuk menjamin keadilan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Mahathir Mohamad pada 28 Februari 1991. Cabaran Ketiga ialah memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang. Musuh negara juga dapat dielakkan. Tun Dr. 14. Rakyat yang berfikiran matang akan menggunakan hak-hak demokrasinya dengan betul. Ia adalah idea bekas perdana Menteri. © PNI Neuron (M) Sdn. Falsafah Pendidikan Kebangsaan contohnya menekankan usaha melahirkan insan berilmu. rakyat yang beridentitikan Malaysia dapat diwujudkan.

Ramai rakyat yang kehilangan nyawa. Terbentuk Perjanjian Versaill es yang mengubah peta Eropah dan pembentukan negara baru. 1 Ekonomi Ekonomi j 3 Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand. Austria-Hungary dan Itali. • pewaris takhta Austria – Hungary. (554690-H) PERANG DUNIA PERTAMA (1914–1918) Faktor Ekonomi 64 Imperialisme kuasa-kuasa Barat (a) Mendapatkan bahan mentah (b) Memasarkan produk Kesan Politik Politik 1 2 1 Kemunculan nasionalisme • Nasionalisme yang kuat menyebabkan kuasakuasa besar ini sanggup berperang untuk membuktikan kuasa masing-masing. • Kemudian disertai Itali dan Jepun. . • Dibentuk pada 1882. (b) Pakatan Bertiga (Triple Entente) • Dibentuk pada 1907. Pasaran dunia diambil alih oleh Amerika Syarikat dan Jepun. Perancis dan Rusia. 28 Jun 1914 oleh pengganas Serbia.© PNI Neuron (M) Sdn. • Dianggotai Britain. • Dianggotai Jerman. Bhd. 2 Negara yang berperang mengalami inflasi dan hutang tinggi. Pembentukan Liga Bangsa • Untuk menggalakkan keamanan dan kerjasama keselamatan bersama. BAB 9: MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA Konflik Antarabangsa 3 Menamatkan pemerintahan beraja di Eropah. • Kemudian disertai Itali dan Jepun. 2 (a) Sistem pakatan negara Eropah • Perikatan Kuasa Tengah (Triple Alliance).

1. 2. Kedua-dua negara ini menyertai kuasa besar Eropah yang lain seperti Britain. . Perancis. Kuasa besar mula bersaing bagi membentuk lingkungan pengaruh masing-masing untuk mendapat bahan mentah dan untuk memasarkan produk mereka. Ini dirasakan oleh negara-negara Eropah terutamanya Britain. negara Eropah mempunyai 2 pakatan. 15. Kemudian pada 28 Julai 1914. Menjelang penghujung abad ke-19 dan awal abad ke-20. 12. Persaingan antara kedua-duanya mula mengancam perimbangan kuasa dunia yang wujud ketika itu. Faktor ekonomi juga melibatkan persaingan kuasa-kuasa besar merebut peluang ekonomi. 14. Perjanjian tersebut juga telah membentuk Liga Bangsa pada 1919. Pasaran dunia mula diambil alih oleh Amerika Syarikat dan Jepun. Perikatan Kuasa Tengah (Triple Alliance) dibentuk pada 1882 dan dianggotai oleh Jerman. 8. Tetapi liga ini gagal menghalang kuasa besar daripada melakukan pencerobohan. Perikatan ini kemudiannya disertai oleh Turki dan Bulgaria. © PNI Neuron (M) Sdn. Kesan sosial : Begitu ramai rakyat yang kehilangan nyawa akibat peperangan tersebut. Pada penghujung abad ke-19. Ini membawa kepada masalah inflasi dan pengangguran.64 BAB 9 MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA Konflik Antarabangsa KONFLIK ANTARABANGSA PERANG DUNIA PERTAMA (1914-1918) Perang Dunia Pertama berlaku disebabkan oleh faktor politik dan ekonomi. Faktor segera yang mencetuskan Perang Dunia Pertama ialah pembunuhan Archduke Franz Ferdinand. 3. Austria-Hungary dan Itali. Matlamat nya adalah untuk menggalakkan keamanan dan kerjasama antarabangsa disamping menjamin keselamatan bersama. 5. Kesan politik : Perang Dunia Pertama telah menamatkan pemerintahan beraja di Eropah. Menjelang abad ke-20. Ia akhirnya dibubarkan pada April 1945. negara-negara kecil di Eropah telah bersatu dan membentuk sebuah negara bangsa yang lebih besar Contohnya. 20. 7. Serangan Jerman terhadap kapal dagang Amerika Syarikat turut melibatkan negara tersebut dalam peperangan tersebut. Britain telah kehilangan 1/3 daripada perdagangan dunia luarnya. 16. 9. 18. 17. iaitu Perikatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga. Pada akhir peperangan. 19. Faktor politik: Kemunculan nasionalisme Sistem pakatan negara-negara Eropah iaitu Perikatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga. pewaris takhta Austria-Hungary dan isterinya oleh seorang pengganas Serbia pada 28 Jun 1914. Kesan ekonomi : Negara-negara yang berkembang mengalami inflasi dan hutang peperangan yang tinggi disebabkan perbelanjaan perang yang terlalu besar. 6. Britain kemudiannya meminta bantuan Amerika Syarikat. Bhd. Nasionalisme yang kuat menyebabkan kuasakuasa besar ini sanggup berperang bagi membuktikan kuasa masing-masing. Austria-Hungary dan Rusia dalam usaha mendapatkan tanah jajahan. Perancis dan Rusia yang dibentuk pada 1907. pakatan ini kemudiannya disertai oleh Itali dan Jepun. (554690-H) 13. persaingan sengit ini berlaku di kalangan kuasa Eropah ini akibat Imperialisme Baru. 10. Serbia pula disokong oleh sekutunya Rusia dan Perancis. Austria dengan sokongan Jerman telah mengisy tiharkan perang terhadap Serbia. Britain yang memang bermusuhan dengan Jerman turut campur tangan dalam peperangan ini. Keahlian liga ini termasuk negara-negara bersekutu (kecuali Amerika Syarikat) dan negaranegara berkecuali. Pakatan Ber tiga (Triple Entente) terdiri daripada Britain. 11. Pakatan Bertiga telah membelanjakan US$125 bilion manakala Perikatan Kuasa Tengah membelanjakan US$ 60 bilion. Persidangan Damai pada Jun 1919 membawa kepada pemeteraian Perjanjian Versailles di mana ia telah mengubah peta Eropah dan membentuk beberapa buah negara baru. yang sebelum ini sebuah negara industri yang menguasai peratus perdagangan dunia terbesar. 4. Serangan Jerman terhadap Perancis melalui negara berkecuali (Belgium) telah menimbulkan kemarahan Britain. Jerman dan Itali.

Tertubuhnya PBB pada Oktober 1945. Jerman dan USSR menyerang Poland. Hawaii. 3. Berlaku Perang Dingin. berlaku perang saudara. (554690-H) Perang Dunia Kedua (1939–1945) 65 Faktor Politik Ekonomi (a) Kemelesetan ekonomi dunia • Bermula di Amerika Syarikat dan merebak ke negara lain. Negara baru perlu menangani dan membangunkan semula ekonomi masing-masing . Muncul Pakatan Berasingan (Kuasa Bersekutu dan Kuasa Paksi) Mei 1945. Soviet Union. Jepun menyerang Pearl Harbour.© PNI Neuron (M) Sdn. 4. Menubuhkan negara baru yang merdeka. Jepun menduduki Tanah Melayu dan Singapura. • Jepun menguasai negara di Timur. Kesan 1. September 1942. • Di Rusia. Bhd. Jerman dikalahkan. Timbul kesedaran pentingnya kedamaian dunia. 2. Itali dan Jepun. Politik Sosial Ekonomi 1. Benito Mussolini menjajah Ethiopia dan menceroboh Perancis. (a) Kegagalan Perjanjian Versailles • Timbul rasa tidak puas hati di kalangan pemimpin negara terutamanya Jerman. BAB 9: MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA KONFLIK ANTARABANGSA Konflik Antarabangsa 8 (b) Perubahan politik di Jerman. Memecahbelahkan negara Eropah. Kuasa Bersekutu mengalih perhatian kepada Jepun. 3. Harry Truman mengarahkan bom atom digugurkan di Hiroshima dan Nagasaki. 6 Ogos 1945. Sistem Imperialisme runtuh. • Di Itali. Kronologi Perang Dunia Kedua 1 2 3 4 5 6 7 2. (Jerman ÷ 2) Jerman Timur dan Jerman Barat. 7 Disember 1941. Britain dan Perancis mengisytiharkan perang terhadap Jerman kerana serangan tersebut. Jumlah nyawa yang terkorban tinggi.

• Kemerdekaan diberi kepada tanah jajahan daripada kuasa-kuasa besar di Eropah. dan Itali mengurangkan peruntukan ketenteraan. Jepun menguasai bahagian utara China dan menguasai bandar Nanking. Hitler kemudiannya telah mengingkari Perjanjian Versailles apabila beliau membina sebuah angkatan tentera yang besar. Di Itali. Dalam sekelip mata sahaja. 1937. Kuasa Bersekutu mengalihkan perhatian kepada Jepun di Asia. Kesan Perang Dunia Kedua: 1. Di Rusia. Presiden Amerika Syarikat Harry Truman. Menyebabkan perang dingin. (b) Amerika Syarikat tidak mampu lagi menyediakan pinjaman untuk Jerman. (554690-H) . Kesan Politik Memecahbelahkan negara-negara di Eropah. kedua-dua bandar itu musnah. Jepun telah menguasai negara-negara di Timur dan berasa bertanggungjawab membebaskan negaranegara ini daripada penjajahan Barat. atas alasan ingin mengelakkan tempoh peperangan yang lama dan kehilangan nyawa yang ramai. Jerman Barat dan Jerman Timur. 1924. Menubuhkan negara-negara yang merdeka. Perancis dan Jepun. Bhd. (a) Pada 1929 . Jepun menakluki Manchuria. Perancis. Amerika Syarikat menyertai Kuasa Bersekutu. (c) Britain memerdekakan India dan Tanah Melayu. berlaku kemelesetan ekonomi yang melanda Amerika Syarikat dan seterusnya merebak ke bahagian lain di dunia. Benito Mussolini telah menjajah Habsyah (Ethiopia) dan telah menceroboh Perancis pada 1940. Jepun melancarkan serangan mengejut ke atas Pearl Harbour. Kesan Ekonomi Negara-negara baru perlu menangani semula masalah yang timbul daripada warisan ekonomi penjajah dan membangunkan ekonomi masingmasing. (c) Masalah ekonomi yang melanda telah menyebabkan negara seperti Britain. (c) Diarah mengurangkan saiz angkatan tentera nya. Vladimir Lenin telah mengukuhkan ideologi komunis di Rusia yang kemudiannya dikenali sebagai Kesatuan Republik Sosialis Soviet (USSR) pada 1922. 2. Meruntuhkan sistem imperialisme. mengarahkan bom atom pertama digugurkan di Hiroshima dan 2 hari kemudian. Adolf Hitler yang berjaya menguasai Jerman menerusi partinya National Socialist. (ii) USSR pula menyerang Poland dari timur. bom kedua pula dijatuhkan di Nagasaki. berlaku perang saudara. Perancis dan Soviet Union) dan Kuasa Paksi (Jerman. Mereka berjaya memusnahkan angkatan perang Amerika Syarikat di Lautan Pasifik. Kuasa Bersekutu (Britain. (ix) Walaupun Amerika Syarikat menang dalam beberapa peperangan dengan Jepun tetapi Jepun masih bersemangat dalam perjuangan mereka. Jerman telah bertindak mengukuhkan ketenteraan dan menjalankan perluasan kuasa bagi mengalih perhatian rakyatnya daripada masalah ekonomi. (e) Di Jepun juga berlaku perkara yang sama: Pengukuhan kuasa tentera dalam kerajaan Jepun dan aspirasi Jepun merangsang aktiviti perluasan kuasa pada 1930-an. Britain. (a) Berpunca dari perlumbaan bersenjata di kalangan kuasa-kuasa besar. Kesan Sosial Menyebabkan jumlah korban yang tinggi. Kronologi Perang Dunia Kedua: (i) Perang Dunia Kedua meletus apabila Jerman menyerang Poland dari barat. © PNI Neuron (M) Sdn. Itali dan Jepun. 3. Itali dan Jepun). Pihak komunis berjaya mengalahkan pihak lawan yang dibantu oleh tentera Amerika Syarikat. Apabila Jerman menduduki Perancis. Pada 1931. (iv) Pada 7 Disember 1941. Perjanjian Versailles telah menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan beberapa orang pemimpin negara terutamanya Jerman kerana: (a) Jerman kehilangan tanah jajahannya. 2. Ini menyebabkan Jerman tidak berupaya membayar hutang peperangan. pihak Jepun menduduki Tanah Melayu dan Singapura setelah berjaya mengalahkan Britain. 1.65 BAB 9 MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA Konflik Antarabangsa PERANG DUNIA KEDUA (1939-1945) (1) Punca berlakunya Perang Dunia Kedua: (a) Faktor politik Kegagalan Perjanjian Versailles menyelesaikan masalah Perang Dunia Pertama. (b) Terpaksa membayar pampasan perang yang tinggi. Jerman terbahagi kepada 2. (vii) Mei 1945. (b) Belanda memerdekakan Indonesia. (b) 3. (x) 6 Ogos 1945. Hawaii. (viii) Selepas kekalahan Jerman. (vi) Muncul pakatan berasingan. Vladimir Lenin meninggal dunia dan digantikan oleh Joseph Stalin. (d) Muncul pemimpin baru. (iii) Serangan ini menyebabkan Britain dan Perancis mengisytiharkan perang terhadap Jerman. Terbentuknya Per tubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada Oktober 1945 menggantikan Liga Bangsa. Soviet Union. Jepun mengambil kesempatan menduduki Indo china (negara jajahan Perancis pada 1941). Kuasa Berseku tu berja ya menyelesaikan masalah di Eropah apabila Jerman dikalahkan. (d) Sebaliknya. (b) Perang dingin ini akhirnya telah membahagikan dunia kepada 2 blok (Dunia Bi-Polar). (v) September 1942. (a) Amerika Syarikat memerdekakan Filipina. Perubahan politik yang berlaku di Jerman. Menimbulkan kesedaran tentang pentingnya kesejahteraan dan kedamaian dunia. Faktor Ekonomi Perang kemelesetan yang berlaku pada awal 1930an.

• Kebebasan individu dilindungi dan dikawal. Pembentukan Blok Dunia Perlumbaan Senjata Penubuhan NATO Kesan Perang Dingin © PNI Neuron (M) Sdn. 1 Berlaku sejak tamat Perang Dunia Kedua sehingga 1989.66 BAB 9: MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA Konflik Antarabangsa Kemunculan Blok Dunia dan Perang Dingin Blok Dunia: Negara-negara yang sehaluan untuk bersatu dan bertindak secara bersama untuk menjaga kepentingan ahli Blok Komunis Politik • Pemerintahan diktator • Parti Komunis sahaja yang diiktiraf. • Perniagaan dimiliki dan diuruskan oleh kerajaan sahaja. 3 Antara Blok Kapitalis dan Blok Komunis Perang Dingin 5 Menggunakan: (a) Propaganda (b) Bantuan ekonomi (c) Ketenteraan Untuk menyebarkan pengaruh 4 ‘Perang Dingin’ kerana tidak berlaku konflik bersenjata. Blok Kapitalis • Negara Demokratik • Pemilihan kerajaan melalui pilihan raya • Peluang perniagaan dan pemilikan persendirian • Kebebasan individu sepenuhnya Ekonomi Sosial 7 Negara Dunia Ketiga mengamalkan sikap berkecuali. Bhd. (554690-H) Penubuhan Penubuhan Pakatan SEATO Warsaw . 6 Cuba mempengaruhi Negara Dunia Ketiga. 2 Disebabkan ideologi dan fahaman politik berbeza.

Negara-negara Dunia Ketiga menjadi rebutan Amerika Syarikat dan Soviet Union yang kemudiannya disertai oleh China. Konflik antarabangsa telah memberi kesan politik. (554690-H) . 3. bantuan ekonomi dan ketenteraan. 8. 5. Mereka berusaha menyebarkan pengaruh dan memajukan kepentingan masing-masing di Eropah dan Asia melalui propaganda. begitu juga Soviet Union pada 1955. Amerika Syarikat berjaya menguji bom hidrogen. Thailand dan Amerika Syarikat. Peluang dan cabaran perlu ditangani dengan baik melalui hubungan antarabangsa dan serantau bagi menjamin kepentingan bersama. (v) Perlumbaan Senjata Berlaku antara Amerika Syarikat dan Soviet Union. 5. Negara-negara Dunia Ketiga tidak bersekongkol dengan mana-mana blok dan mengamalkan sikap berkecuali. 1957. Kesan Perang Dingin: (i) Pembentukan Blok Dunia (Blok Kapitalis dan Blok Komunis) (ii) Penubuhan NATO (iii) Penubuhan Pakatan Warsaw (iv) Penubuhan Pertubuhan Perjanjian Asia Tenggara (SEATO) Ia merupakan pakatan yang disusun Amerika Syarikat pada 1954 di bawah Perjanjian Pertahanan Bersama Asia Tenggara. Perancis. Ia dikenali dengan nama Perang Dingin kerana tidak berlaku sebarang konflik bersenjata secara langsung antara kedua-dua blok. PERANG DINGIN 1. Blok Komunis pula ialah pemerintahan secara diktator dan hanya parti Komunis sahaja diiktiraf. Soviet Union memiliki bom atom. Perang Dingin berlaku disebabkan ideologi dan fahaman politik yang berbeza. 3. Filipina.66 BAB 9 MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA Konflik Antarabangsa KEMUNCULAN BLOK DUNIA DAN PERANG DINGIN 1. Blok ini tampil dalam pelbagai bentuk. 4. Ketidaksefahaman dalam persidangan ini telah menampakkan kesan keberantakan dan akhirnya menyebabkan kemunculan blok Dunia dan Perang Dingin. Blok Kapitalis ialah negara demokratik di mana pemilihan kerajaan melalui pilihanraya. New Zealand. Masa depan pertubuhan ini dipersoalkan apabila SEATO gagal campur tangan di Laos atau Vietnam pada 1973 dan dibubarkan 1977. dan sosial kepada negaranegara lain 11. 12. peluang perniagaan dan pemilikan secara persendirian. 1952. ekonomi. Perubahan ini memberi peluang dan cabaran kepada negara baru membentuk identiti sendiri seperti Malaysia. 10. 1949. 6. Dari segi sosial pula kebebasan individu dilindungi dan dikawal. 4. Dari segi ekonomi pula. Terdapat 2 blok Dunia iaitu Blok Kapitalis dan Blok Komunis. Ia diwujudkan apabila Perancis menarik diri dari Indochina dan bertujuan membendung komunis di Asia Tenggara. 2. Blok Dunia yang terbentuk ketika itu berasaskan geopolitik. © PNI Neuron (M) Sdn. Tetapi kedua-duanya ingin membuktikan kekuatan masing-masing. SEATO diwakili Austria. 8. Perang Dingin berlaku sejak tamatnya Perang Dunia Kedua sehingga tahun 1989 apabila musnahnya sistem komunis Soviet Union. 2. Pakistan. Dari segi sosial pula kebebasan individu adalah hak individu sepenuhnya. 9. Semasa Perang Dingin kedua-dua blok berusaha mempengaruhi negara-negara tersebut dengan menawarkan bantuan pertahanan dan ekonomi. Penyelesaian Perang Dunia Kedua dicapai dalam beberapa sesi persidangan. 7. Ia merujuk kepada negara-negara yang sehaluan untuk bersatu dan bertindak secara bersama bagi menjaga kepentingan ahli. 9. Dari segi ekonomi pula perniagaan dimiliki dan diuruskan sepenuhnya oleh kerajaan. sama ada dari segi politik. 2. Bhd. 6. BLOK DUNIA 1. Britain. Soviet Union berjaya melancarkan Satelit Sputnik I dan Explorer I pada 1958 bermula persaingan dalam penjelajahan angkasa lepas dan teknologi peluru berpandu. 7. Perang Dingin merupakan persaingan yang berlaku antara blok Kapitalis yang diketuai Amerika Syarikat dan blok Komunis yang diketuai oleh Soviet Union. ekonomi atau geografi.

4 Menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi. Afrika. Amerika Latin. Menggalakkan pelaburan asing baik dari segi modal dan pasaran. Keselamatan serantau akan turut memberi kesan kepada keselamatan Malaysia. 6 Menjadi warga global prihatin dan bertanggungjawab terhadap kesejahteraan dunia. Kepentingan 1 Menjamin keselamatan rakyat/ negara. Malaysia tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel yang menindas Palestin. Bergantung kepada kuasa Barat dalam hal pertahanan.67 BAB 9: MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA Peranan Dan Sumbangan Malaysia Dalam Pertubuhan Antara Bangsa Dasar luar Malaysia Berbaik-baik dengan semua negara Bentuk hubungan: 1 Hubungan bilateral • Hubungan secara terus dengan negara tertentu. Contoh. Bhd. • Telah wujud hubungan dengan negara luar sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. 5 Mengekalkan keamanan sejagat melalui kerjasama antarabangsa. • Pendirian Malaysia yang berpegang kepada keamanan sejagat. ASAS-ASAS PENGGUBALAN DASAR LUAR MALAYSIA • • • Faktor kepelbagaian kaum turut diambil kira dalam penggubalan dasar luar Malaysia. • Contoh. Asia dan negara maju. 3 Mengekalkan kedaulatan negara. 2 Hubungan Multilateral • Hubungan dalam bentuk kumpulan dan pertubuhan seperti ASEAN. NAM dan sebagainya. © PNI Neuron (M) Sdn. negara jiran. (554690-H) . 2 Memelihara kepentingan nasional. Faktor Sejarah Faktor Demokratik Faktor Ekonomi • • • Faktor Faktor Geografi Politik Untuk memajukan ekonomi. OIC. negara Asia lain.

KOMANWEL. Dasar Aparteid ialah dasar kerajaan Afrika Selatan yang membezakan taraf penduduk Afrika Selatan mengikut warna kulit. 3. Ketika itu telah terjalin hubungan ekonominya dengan Britain dan Amerika Syarikat. (iv) Menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi. Malaysia yang berkedudukan strategik di Asia Tenggara dan bersempadan dengan kebanyakan negara di rantau ini seperti Singapura. Perairannya menjadi laluan utama kapal-kapal perdagangan di dunia. Ia lebih kepada hubungan berbentuk perdagangan. Ia bukan sahaja dapat meningkatkan pendapatan negara malah menyediakan peluang pekerjaan. 3. Ketika itu Malaysia diancam oleh fahaman komunis yang disebarkan oleh Parti Komunis Malaya (PKM). Antara matlamat dasar luar Malaysia ialah: (i) Menjamin keselamatan rakyat dan negara. Amalan konsep perpaduan dan sikap komited terhadap hak asasi manusia menyebabkan Malaysia menentang Dasar Aparteid yang diamalkan di Afrika Selatan.67 BAB 9 MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA Peranan dan Sumbangan Malaysia dalam Pertubuhan Antarabangsa 4. 5. Indonesia. hubungan Malaysia dengan negara-negara jiran (Singapura. Selepas merdeka. Malaysia juga tidak mengamalkan sebarang hubungan diplomatik dengan negara berkenaan hinggalah dasar Aparteid tersebut dihapuskan. 7. dasar Malaysia yang menyokong Palestin bagi mewujudkan keamanan di rantau Asia Barat. Malaysia masih mengharapkan modal dan pasaran dari negara-negara tersebut. pelaburan asing juga digalakkan dari negara-negara di Timur terutamanya Jepun dan Korea. Malaysia antara pengeluar bijih timah dan getah utama di dunia. 2. Malaysia menyertai Komanwel dan meneruskan hubungan diplomatik dengan Britain dan negara Komanwel lain. 8. Beberapa langkah telah diambil bagi menggalakkan pelaburan asing. (b) Hubungan multilateral Hubungan dalam bentuk kumpulan dan pertubuhan seperti Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN). PERANAN DAN SUMBANGAN MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA 1. Pada masa ini telah terjalin hubungan Melayu serumpun di Kepulauan Melayu (Indonesia. Dengan itu. Brunei. Bhd. Faktor Ekonomi 1. Hal ini telah menggugat keselamatan Malaysia dan ini telah mendorong Malaysia mengamalkan dasar luar yang Pro-barat dan antikomunis. Rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama juga diberi kebebasan sepenuhnya mengamalkan budaya hidup dan agama masingmasing. (v) Mengekalkan keamanan sejagat melalui kerjasama antarabangsa. 4. 2 bentuk hubungan luar dengan negara-negara lain yang dilaksanakan Malaysia: (a) Hubungan bilateral Hubungan secara terus dengan negara-negara tertentu. 4. 2. Sejak zaman penjajahan British lagi. (iii) Mengekalkan kedaulatan negara. Malaysia masih bergantung kepada kuasa Barat kerana tidak berkeupayaan dalam hal pertahanan. Ia dapat dilihat dalam dasar luar Malaysia yang menekankan pemeliharaan kedaulatan negara-negara lain. 2. Pertubuhan Islam Antarabangsa (OIC). Indonesia. Selepas merdeka. (ii) Memelihara kepentingan nasional. 2. 5. 6. Malaysia tidak mengadakan hubungan diplomatik Israel disebabkan dasar negara berkenaan yang menceroboh dan menindas bumi Palestin. DASAR-DASAR LUAR MALAYSIA 3. (554690-H) . Oleh itu. Faktor Politik 1. Thailand dan Vietnam). 3. Contoh. Malaysia mengamalkan dasar luar iaitu berbaik-baik dengan semua negara. Malaysia sebagai negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen berhak menentukan hala tuju masa depannya berdasarkan prinsip-prinsip keamanan sejagat. Asia Barat serta negara maju seperti Britain dan Amerika Syarikat. Menjelang 1980-an melalui Dasar Pandang ke Timur. Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM) dan sebagainya. 2. Penggubalan dasar luar Malaysia dipengaruhi oleh beberapa faktor iaitu: Faktor sejarah Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka telah wujud hubungan dengan negara luar seperti China. Malaysia berpegang teguh pada prinsip dan piagam PBB bagi memelihara keamanan dunia. Malaysia telah menjalinkan hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara Islam sejajar dengan penduduknya yang majoriti beragama Islam. 3. Siam dan negeri-negeri Kepulauan Melayu. faktor pelbagai kaum juga amat mempengaruhi penggubalan dasar luar Malaysia. Thailand. 7. Amerika Latin. (vi) Menjadi warga global yang bertanggungjawab dan peka terhadap usaha memupuk kesejahteraan dunia. Filipina dan Brunei. Malaysia juga telah menjalin hubungan baik dengan negara-negara sedang membangun dan negara-negara Islam bagi meningkatkan pasaran barangan keluaran Malaysia di samping mengadakan pelaburan di negara berkenaan. Faktor Demografi 1. keselamatan serantau akan mempengaruhi dan meninggalkan kesan terhadap keselamatan Malaysia. Malaysia mengamalkan ekonomi pasaran bebas dan menjalin hubungan baik dengan negara lain di dunia untuk memajukan ekonomi. Pada masa yang sama. Hubungan luar juga diadakan dengan negara Asia yang lain. © PNI Neuron (M) Sdn. Afrika. Arab. Asas-asas Penggubalan Dasar Luar Malaysia 1. Contohnya. 8. Singapura dan Malaysia). Faktor Geografi 1. 6. Orang kulit putih diberikan banyak keistimewaan manakala orang kulit hitam atau kulit berwarna dianggap rendah dan tidak diberikan hak politik dan kemasyarakatan yang sama.

68 BAB 9: MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA Peranan Dan Sumbangan Malaysia Dalam Pertubuhan Antara Bangsa Tahap Pertama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj (1957–1970) Dasar yang dilaksanakan: (a) Dasar pro-Barat yang antikomunis. • Usaha yang dilakukan: Menandatangani Perjanjian ASA (1961). Tahap Kedua Tun Abdul Razak (1972–1976) dan Tun Hussein Onn (1976–1981) Dasar yang dilaksanakan: (i) Dasar berkecuali (ii)Dasar berbaik-baik dengan semua negara Perubahan berlaku kerana: (a) Peranan AMDA kurang (b) Pengaruh Britain di Timur kurang (c) Berlaku pengolakan di Vietnam (Amerika Syarikat dan China) Antara usaha yang dilakukan: (i) Mengisytiharkan konsep ZOPFAN. MAPHILINDO (1962) dan ASEAN (1967) • • Faktor Ekonomi Malaysia bergantung kepada Britain dalam hal ekonomi Untuk mengurangkan pergantungan. (b) Dasar berbaik-baik dengan negara jiran dan KOMANWEL. . Malaysia mengadakan hubungan dagang dengan negara lain. (554690-H) Usaha yang dilaksanakan: (i) Mengadakan hubungan erat dengan negara ASEAN (ii) Memperkenalkan Dasar Pandang ke Timur (1982) • Jepun dan Korea Selatan sebagai model membangunkan negara (iii) Meningkatkan hubungan 2 hala dengan mengadakan lawatan Perdana Menteri • Misi perdagangan juga turut serta dan menandatangani perjanjian perdagangan 2 hala. (ii)Menjalin hubungan diplomatik dengan negara berfahaman komunis. Filipina dan Singapura). Bhd. Mahathir Mohamad (1981–2003) • Masih mengekalkan dasar tahap kedua tetapi mementingkan ekonomi negara © PNI Neuron (M) Sdn. Tahap Ketiga Tun Dr. Faktor Politik 1 Disebabkan ancaman komunis di Asia Tenggara • Memerlukan bantuan pertahanan negara KOMANWEL lain. 2 Timbul krisis dengan negara jiran (Indonesia.

Jepun. Korea Utara. perkembangan semasa memainkan peranan penting. Kepentingan ini berkaitan dengan isu-isu perdagangan. ™ ASEAN pada 1967 bersama-sama Thailand. Vietnam Utara. dan Pasifik Sealatan. Jerman Timur. Malaysia telah menandatangani Perjanjian Pertahanan Inggeris-Tanah Melayu (AMDA) pada 1956. (a) Faktor politik Ini di sebabkan oleh ancaman komunis di negaranegara Asia Tenggara dan melalui Parti Komunis Malaya di dalam negeri. dan Mongolia). Ia dilaksanakan atas faktor politik. ii. Indonesia. Caribbean. British akan memberi bantuan kepada Malaysia sekiranya diserang oleh mana-mana negara. Malaysia yang mengamalkan pasaran bebas mula membina © PNI Neuron (M) Sdn. ekonomi dan sosial. Masih mengekalkan dasar-dasar tahap kedua tetapi menekankan kepentingan ekonomi negara. Malaysia masih memberikan tumpuan kepada 2 hasil utamanya iaitu bijih timah dan getah dengan mengharapkan sepenuhnya permintaan daripada negara Barat termasuk Britain. 3. dan pembangunan terutama di kalangan negara membangun. Tahap Kedua: Tun Abdul Razak (1972-1976) dan Tun Hussein Onn (1976-1981) i. Malaysia memerlukan bantuan pertahanan daripada negara Komanwel seperti Britain. kesungguhan dalam pekerjaan dan etika pengurusan yang baik. Filipina dan Singapura. Contohnya. (b) Faktor ekonomi Menunjukkan pergantungan kepada Britain dalam menjaga kepentingan ekonomi negara. Antara usaha yang dilakukan untuk mencapai matlamat dasar luar Malaysia iaitu: (a) Mengisytiharkan konsep Zon Aman. menyelesaikan krisis Vietnam dan Kampuchea. Tahap Ketiga: Tun Dr. • Misi perdagangan juga akan turut serta dan menandatangani perjanjian perdagangan 2 hala yang menguntungkan kedua-dua pihak. Singapura dan Jerman Barat bagi mengurangkan pergantungan kepada Britain dan mencari pasaran baru. iii. 2. (a) Mempertingkatkan hubungan 2 hala dengan negara-negara lain menerusi lawatan oleh Perdana Menteri ke Afrika. Australia dan New Zealand. Untuk menyekat perkembangan pengaruh komunis. Mahathir Mohamad (1981-2003) 1. dasar luar Malaysia sentiasa berubah mengikut peredaran masa dan perkembangan dunia.pelaburan. PERKEMBANGAN DASAR LUAR MALAYSIA Sejak mencapai kemerdekaan. Bhd. Dasar berbaik-baik dengan negara jiran dan KOMANWEL. Usaha yang dilaksanakan untuk mencapai matlamat dasar tersebut ialah: (a) Mengadakan hubungan lebih erat dengan negaranegara ASEAN. Perkembangan dasar luar negara Malaysia dapat dibahagikan kepada 3 tahap: Tahap Pertama: Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj (1957-1970) i. Ini kerana Malaysia merupakan anggota blok sterling yang menjalankan urusan perdagangan dalam nilai mata wang paun sterling. (c) Keinginan Malaysia menjalin persahabatan dengan semua negara khususnya negara jiran dapat dilihat apabila Malaysia mengadakan hubungan diplomatik dengan Vietnam pada 1976. (b) Malaysia telah menjalin hubungan diplomatik dengan negara berfahaman komunis (China. Oleh sebab itu. Dasar yang dilaksanakan: Dasar berkecuali Dasar berbaik-baik dengan semua negara ii. (554690-H) 2. • Dasar Pandang ke Timur bertujuan menggalakkan rakyatnya mengambil dan menerima pakai nilainiali murni yang baik seperti semangat mencintai negara. Dasar yang dilaksanakan: Dasar pro-barat yang antikomunis. BAB 9 MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA Peranan dan Sumbangan Malaysia dalam Pertubuhan Antarabangsa rangkaian perdagangan dengan negara-negara lain seperti Amerika Syarikat. Perubahan disebabkan: Kurangnya peranan yang dimainkan oleh AMDA Kurangnya pengaruh Britain di Timur Berlaku pergolakan di Vietnam yang melibatkan 2 kuasa besar (Amerika Syarikat dan China). Bebas dan berkecuali (ZOPFAN) bersama-sama dengan anggota negara ASEAN. Ini disebabkan timbulnya krisis dengan negara jiran terutama selepas Malaysia mencapai kemerdekaan seperti: ‹ Konfrontasi Malaysia-Indonesia (1963-1965) ‹ Terputusnya hubungan dengan Filipina (19631965) ‹ Keluarnya Singapura daripada Malaysia (1965) Usaha untuk memperbaiki hubungan dengan negara jiran ini terbukti melalui beberapa perjanjian: ™ Menandatangani perjanjian menubuhkan Persatuan Asia Tenggara (ASA) pada 1961 bersama-sama Thailand dan Filipina. Menurut perjanjian ini.68 1. • Masalah pelarian Vietnam di Malaysia dapat diatasi dengan kerjasama negara-negara jiran. (b) Memperkenalkan Dasar Pandang ke Timur pada 1982 menggunakan Jepun dan Korea Selatan sebagai model untuk membangunkan negara Malaysia. 3. . Amerika Selatan. ™ MAPHILINDO pada 1962 bersama-sama Indonesia dan Filipina. Pelabur Britain masih menguasai peratus yang besar dalam ekonomi Malaysia terutama dalam bidang perladangan dan perindustrian. Bagi mengurangkan pergantungan ini. Dalam menentukan dasar luar negara.

Perancis dan Rusia. Majlis Ekonomi dan Sosial • 54 ahli dilantik untuk tempoh 3 tahun. 189 buah negara. Piagam PBB 1 Menjalin keamanan.69 BAB 9: MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA Peranan Dan Sumbangan Malaysia Dalam Pertubuhan Antara Bangsa Malaysia dalam Pertubuhan Antarabangsa PBB Sumbangan Malaysia • Penubuhan PBB 1 Ditubuhkan pada 1945. Menentang dasar Apartheid. © PNI Neuron (M) Sdn. ibu pejabatnya berpindah ke New York. Britain. • Mengurus hal ehwal ekonomi dan sosial negara anggota. 2 1946. 2 Sehingga 2002. Menyaran Benua Antartika menjadi warisan dunia. pengaman dan pemerhati dalam beberapa pergolakan negara. 2 Menggalakkan hubungan baik antara negara anggota. • Tempoh ahli: 2 tahun Majlis Perhimpunan Agung • Sebagai Parlimen Dunia • Setiap negara satu undi Sekretariat • Membuat kerja pentadbiran sebagaimana diarahkan. • Menyelesaikan pertelingkahan antara negara. Tan Sri Razali Ismail sebagai Pengerusi Perhimpunan Malaysia Agung PBB. Bhd. •` Pernah dilantik wakil khas PBB menyelesaikan konflik politik Myanmar. Agensi lain yang disertai (i) FAO (ii) WHO (iii) UNESCO (iv) Ahli Majlis Keselamatan PBB Ekonomi • • Malaysia. ahli Bank Dunia yang ditubuhkan • pada Disember 1945. • Anggota : 15 negara • 5 ahli tetap (kuasa veto) US. Menjadi pasukan pendamai. China. 3 Malaysia menjadi Peranan Malaysia anggota PBB selepas dalam PBB kemerdekaan (1957). Majlis Amanah • Mengawasi dan menyediakan pemerintahan sendiri bagi II buah wilayah yang diamanahkan. Anggota PBB 1 Pada awalnya 51 buah negara. • Diketuai Setiausaha Agung. 3 Bekerjasama menyelesaikan masalah antarabangsa dan melindungi hak asasi manusia. 4 Menjadi pusat mengharmoni tindakan negara anggota. • 10 ahli dipilih secara undi. (554690-H) . Malaysia pernah mendapatkan bantuan • Bank Dunia untuk menjayakan rancangan • FELDA Carta Organisasi PBB Majlis Keselamatan • Mengekal keamanan dan keselamatan antara bangsa. Mahkamah Keadilan Antarabangsa • Mahkamah Dunia.

Malaysia dipilih mewakili pasukan pengaman PBB ke Namibia untuk membantu negara tersebut mencapai kemerdekaan. 3. 9. Malaysia menghantar pasukan pemerhati ke sempadan Iran-Iraq dan Kampuchea serta menghantar pasukan 8. Malaysia pernah dipilih menjadi ahli Majlis Keselamatan PBB pada 1965. Austria pada 1987 selepas Malaysia mengemukakan usul terhadap usaha-usaha memerangi gejala penyalahgunaan dadah. iaitu bank antarabangsa yang ditubuhkan PBB pada Disember 1945. (a) Matlamat penubuhan Bank Dunia adalah membantu negara-negara ahli yang sedang membangun dari segi kewangan dalam menyusun semula dan membangunkan ekonomi negara-negara tersebut. (c) Malaysia mendapatkan bantuan Bank Dunia untuk menjayakan rancangan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) dan membangunkan kemudahan pendidikan dan penyelidikan. (b) Dalam bidang kesihatan dan perubatan di bawah Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO). dan warna kulit. 2. Selepas merdeka. © PNI Neuron (M) Sdn. 2. antaranya ialah: (a) Dalam bidang pengeluaran makanan di bawah agensi Pertubuhan Makanan dan Pertanian (FAO). Malaysia juga pernah berpendirian tegas mendesak PBB menjalankan usaha menyelesaikan masalah Palestin dengan menganjurkan Persidangan Antarabangsa tentang Palestin di Kuala Lumpur. ibu pejabat PBB di San Francisco berpindah ke New York. 1946. 13. iaitu selepas Perang Dunia Kedua apabila Liga Bangsa dibubarkan setelah gagal menghalang tercetusnya Perang Dunia Kedua. Bhd. Satu persidangan antarabangsa diadakan di Vienna. 10. (ii) 1989. Dari segi ekonomi. 12. Malaysia adalah ahli Bank Dunia . (d) Menjadi pusat mengharmonikan tindakan negara-negara anggota. (b) Malaysia mendapat faedah daripada kemasukan pelaburan asing yang diharapkan dapat membasmi kemiskinan di luar bandar serta menyediakan peluang pekerjaan. (554690-H) . 3. jumlahnya sebanyak 189 buah negara. (v) Malaysia juga menyarankan benua Antartika menjadi warisan dunia yang diletakkan di bawah hak milik atau kuasa semua negara. (c) Bekerjasama menyelesaikan masalah antarabangsa dan melindungi hak asasi manusia tanpa mengira bangsa. Negara-negara anggota perlu akur dengan piagam PBB. Piagam PBB adalah untuk mencapai matlamat: (a) Menjalin keamanan. Saintifik dan Budaya Bangsa-Bangsa Bersatu (UNESCO). 5. 7. Malaysia menjadi anggota PBB selepas mencapai kemerdekaan (1957) Antara peranan Malaysia dalam PBB dalam menyelesaikan konflik antarabangsa ialah: (i) Sejak 1960. PBB ditubuhkan pada 1945 . 1989 dan 1999. (b) Menggalakkan hubungan berbaik-baik antara negara-negara anggota. Malaysia juga bekerjasama dan menyertai beberapa agensi di bawah PBB. Sehingga 2002. Malaysia menyertai dan aktif dalam beberapa pertubuhan seperti: (a) Komanwel (b) Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (c) Pertubuhan Negara-Negara Berkecuali (d) Kumpulan selatan-selatan (e) Pertubuhan Negara-Negara Islam Pertubuhan antarabangsa ialah pertubuhan atau kesatuan yang dibentuk sekumpulan negara di dunia tanpa mengira kedudukan geografi dan sistem politik negara berkenaan. Pada awal penubuhan keanggotaan adalah sebanyak 51 buah negara. (iv) Malaysia lantang bersuara di PBB menentang dasar Aparteid di Afrika Selatan. agama.69 BAB 9 MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA Peranan dan Sumbangan Malaysia dalam Pertubuhan Antarabangsa MALAYSIA DALAM PERTUBUHAN ANTARABANGSA 1. (c) Dalam bidang sains dan teknologi di bawah Pertubuhan Pendidikan. PERTUBUHAN BANGSA-BANGSA BERSATU 1. (iii) 1990-an. 4. Tujuannya adalah untuk memelihara kepentingan negara-negara anggotanya. 6. Malaysia terpilih menyertai pasukan pendamai di bawah panji PBB untuk menamatkan perang saudara di Congo (Zaire). 11. Perdana Menteri Malaysia menjadi Yang Dipertua persidangan tersebut. Wakil Malaysia ke PBB ialah Tan Sri Rahim Razali sebagai Pengerusi Perhimpunan Agung PBB dan pernah dilantik sebagai wakil khas PBB untuk menyelesaikan konflik politik negara Myanmar. pengaman ke Bosnia.

1998. ekonomi dan isu Benua Antartika – Sidang kemuncak ke-8 (Harare. Anggota: 113 negara. Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM) 1 2 Ditubuhkan pada September 1961. 2 Mewujudkan kerjasama dalam pelbagai bidang. 3 Mendapat kerjasama pertahanan. Timur Leste dan Pulau Catalina – Juga berlangsung mesyuarat tidak rasmi OIC. Malaysia mengemukakan usul isu Palestin.70 BAB 9: MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA Peranan Dan Sumbangan Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa Komanwel 1 Ditubuhkan 1931. • 2 Perjanjian pertahanan menjanjikan bantuan sekiranya Malaysia diserang. 16 negara pemerhati dan 28 negara tetamu jemputan. 1 1987 3 2 Prinsip perjuangan NAM: (a) Elak campur tangan asing. Mesyuarat CHOGM diadakan setiap 2 tahun. (b) Hormat kedaulatan negara lain. sekretariat ditubuh. (554690-H) . – Tetapi ditarik balik apabila Britain menjadi anggota EU. Zimbabwe). 1970 – Malaysia menganggotai NAM – Berlaku perubahan dasar luar Malaysia – Sidang kemuncak ke-7 (New Delhi). – Malaysia menjadi ahli kumpulan 16 – Malaysia tuan rumah sidang Kemuncak NAM ke-13 – Rekod tertinggi penyertaan negara ahli. Matlamat: 1 Mewujudkan semangat setia kawan negara anggota. Malaysia menganjurkan Sukan Komanwel. Tujuan : membincangkan hal-hal kepentingan bersama. 2 Anggota: negara bekas jajahan British yang merdeka. Rancangan Colombo → menyediakan bantuan teknikal dan biasiswa dalam pendidikan. • • • Manfaat Komanwel • 1 Membantu memelihara keamanan negara. • • 1989 → Deklarasi Langkawi diisytihar berhubung tanggungjawab negara anggota mengawal pencemaran. (d) Hormat hak asasi manusia. (c) Penyelesaian pertelingkahan melalui rundingan dan persefahaman. – 2 anggota baru NAM. Eksport Malaysia ke negara Komanwel (Britain khasnya) dikenakan cukai yang rendah. Ibu pejabat London. ketua negara dan ketua kerajaan. Afrika dan Amerika Selatan. 3 1965. Yugoslavia. Malaysia cadangkan penghapusan dasar Aparteid – Malaysia sebagai Naib Presiden dalam sidang Kemuncak NAM di Belgrade. Ahli: negara-negara membangun di Asia. Matlamat penubuhan • Mengekalkan keamanan dunia tanpa menyokong blok Barat atau blok Komunis 1989 2003 3 © PNI Neuron (M) Sdn. Malaysia lantang menentang dasar Aparteid. Bhd.

Antaranya.70 BAB 9 MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA Peranan dan Sumbangan Malaysia dalam Pertubuhan Antarabangsa KOMANWEL Komanwel dibentuk pada 1931 dan keanggotaannya terdiri daripada negara bekas jajahan British yang telah merdeka. Matlamat utama penubuhannya adalah untuk mengekalkan keamanan dunia tanpa menyokong blok Barat atau blok Komunis. 8. Mesyuarat Ketua-ketua Kerajaan Komanwel (CHOGM) diadakan di kalangan negara anggota setiap 2 tahun. Tetapi keistimewaan ini ditarik balik apabila Britain menjadi anggota pertubuhan Kesatuan Eropah (EU). Semasa sidang kemuncak tersebut. Semasa Sidang Kemuncak Kelapan di Harare (Zimbabwe). (554690-H) . 4. 14. Malaysia juga dilantik sebagai ahli Kumpulan 16 yang membincangkan isu kerjasama politik negara anggota. © PNI Neuron (M) Sdn. Prinsip perjuangan NAM ialah: (a) Mengelakkan campur tangan asing dalam hal ehwal sesebuah negara. Tujuan mesyuarat ini adalah untuk membincangkan hal-hal kepentingan bersama. Manfaat Komanwel kepada Malaysia ialah: (i) Membantu Malaysia memelihara keamanan dan kedaulatan negara dalam menyekat perjuangan Parti Komunis Malaya. Ia merekodkan penyertaan tertinggi dengan kehadiran 63 negara ahli. Deklarasi Kuala Lumpur menekankan usaha menghidupkan kembali NAM dan pernyataan bersama telah dikeluarkan tentang kedudukan Palestin dan serangan Amerika Syarikat terhadap Iraq. Malaysia juga telah berjaya menjadi tuan rumah kepada Sidang kemuncak NAM ke-13. 6. 9. Yugoslavia. Malaysia menganggotai NAM pada 1970 setelah berlakunya pertukaran dasar Luar Malaysia daripada dasar pro-Barat dan antikomunis kepada dasar berkecuali dan berbaik-baik kepada semua negara. (d) Menghormati hak asasi manusia. Matlamat penubuhannya ialah: Membina semangat setia kawan di antara negara-negara anggotanya. 3. 1965. 2003. (ii) Perjanjian pertahanan antara Malaysia dengan Britain. dan New Zealand menjanjikan bantuan sekiranya Malaysia diserang oleh mana-mana pihak semasa konfrontasi MalaysiaIndonesia. Dalam bidang sukan. Ahlinya. Afrika. 2. Mewujudkan kerjasama dalam pelbagai bidang. 5. 1. 10. 7. 2 negara baru iaitu Timur Leste (Timor Timur) dan Pulau Catalina didaftarkan sebagai anggota baru NAM. 1989. 12. Bhd. (b) Menghormati kedaulatan sesebuah negara. semasa Sidang Kemuncak Ketujuh di New Delhi. 15. Sekretariat Komanwel ditubuhkan dan beribu pejabat di London. 16 buah negara sebagai pemerhati dan 28 buah negara sebagai tetamu jemputan. 3. 12. 10. 11. Malaysia mengemukakan cadangan untuk menghapuskan dasar Aparteid di Afrika Selatan. isu Palestin. Malaysia berjaya menganjurkan Sukan Komanwel pada 1998. 1987. Ia dianggotai 113 buah negara. sidang ini berjaya menganjurkan satu mesyuarat tidak rasmi OIC. 54 buah negara sedang membangun. Deklarasi Langkawi telah diisy tiharkan semasa mesyuarat CHOGM di Malaysia pada 1989 berhubung dengan tanggungjawab negara-negara Komanwel dalam mengawal masalah pencemaran. kerjasama ekonomi dan isu benua Antartika. 13. 8. (iii) Mendapat kerjasama pertahanan. NAM ditubuhkan pada September 1961 semasa kemuncak Perang Dingin. 9. Malaysia juga lantang bersuara menentang dasar Aparteid. 4. 7. 6. Australia. 5. iaitu 31 ketua negara dan 32 ketua kerajaan. (c) Menyelesaikan pertelingkahan antara negara melalui rundingan dan persefahaman. Malaysia diberi penghormatan apabila dipilih sebagai Naib Presiden dalam Sidang Kemuncak NAM di Belgrade. PERGERAKAN NEGARA-NEGARA BERKECUALI (NAM) 1. 11. dan Amerika Selatan. Begitu juga dari segi perdagangan. Malaysia membuat beberapa usul bagi membela kepentingan negara-negara sedang membangun. Pada masa yang sama juga. eksport Malaysia ke negara-negara Komanwel terutamanya Britain dikenakan cukai yang rendah. Ahlinya merupakan negara-negara membangun di Asia. Rancangan Colombo pula menyediakan bantuan teknikal dan biasiswa dalam pendidikan. 2.

(b) Memberi bantuan kewangan kepada negara kurang maju. Matlamat penubuhan (i) Untuk mengatasi harga eksport bahan mentah (ii) Meningkatkan kerjasama teknikal dan ekonomi di antara negara anggota. Arab Saudi. • • Dikenali sebagai Negaranegara Dunia Ketiga. 6 Mengesyorkan penggunaan dinar emas. setiausaha agung OIC pertama. (c) Mewujudkan perdamainan antara negara yang bersengketa. Bhd. 1 Tunku Abdul Rahman. 3 Ibu pejabat di Jeddah. Sumbangan Malaysia → OIC Ahli: 57 negara dan 3 negara pemerhati © PNI Neuron (M) Sdn. 4 Tuan rumah persidangan OIC 1974 dan 2003 serta penganjur persidangan menentang pengganas di kalangan negara Islam (2002). 3 Menyokong perjuangan Palestin menentang Isreal. (b) Satu suara untuk kepentingan umat Islam. . (d) Memastikan tempat suci Islam dihormati dan tidak dicemari. Persamaan dari segi: (a) Latar belakang ekonomi (b) Pernah dijajah kuasa Barat Strategi: • Menubuhkan G-15 pada 1989. Pertubuhan Persidangan Islam 1 Ditubuhkan pada 1971. • Pertama kali diadakan di Kuala Lumpur pada 1990.71 BAB 9: MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA Peranan dan Sumbangan Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa Negara-negara Selatan Antara projek yang dirancang (a) Kerjasama bidang sains dan teknologi (b) Penubuhan SITTDEC di Kuala Lumpur (c) Penubuhan GSTP (d) Penubuhan kemudahan kredit dan mekanisme kewangan pembiayaan perdagangan 1 Idea penubuhan bekas Perdana Menteri Malaysia semasa sidang kemuncak NAM di Zimbabwe (1987). 5 Menawarkan biasiswa kepada pelajar OIC di UIAM. 2 Perantara antara Iran-lraq dan menghantar bantuan lain. (c) Menubuhkan Bank Pembangunan Islam. (554690-H) Matlamat: (a) Mengeratkan hubungan sesama negara Islam. Sumbangan OIC: (a) Memberi bantuan kepada negara Islam bermasalah. 2 Idea Tunku Abdul Rahman.

5. Malaysia memainkan peranan penting dalam menubuhkan Suruhanjaya Selatan-Selatan kerana idea penubuhan tersebut datang daripada bekas Perdana Menteri Malaysia semasa sidang kemuncak NAM di Zimbabwe tahun 1987. 2. 4. Dasar Luar Malaysia yang mementingkan kesejahteraan meninggalkan kesan positif terhadap Malaysia. 5. Matlamat OIC ialah: (i) Mengeratkan hubungan sesama negara Islam dalam segala bidang. Negara-Negara Selatan juga dikenali sebagai Negara-Negara Dunia Ketiga. (vi) Malaysia mengesyorkan penggunaan dinar emas di kalangan negara Islam untuk urusan perdagangan dan kegiatan ekonomi lain. 3. 8. 6. (iv) Penubuhan Kemudahan Kredit dan mekanisme kewangan pembiayaan perdagangan. (iii) Mewujudkan perdamaian dalam persengketaan antara negara Islam. Bhd. Ketokohan pemimpinnya juga terserlah dengan dasar yang diamalkan. Pergantungan ini membawa kepada syarat perdagangan yang tidak adil seperti: (i) Kawalan terhadap harga bahan mentah. (ii) Memberi bantuan kewangan kepada negara-negara Islam yang kurang maju seperti Sudan. (iv) Malaysia menjadi tuan rumah Persidangan OIC tahun 1974 dan 2003 serta menganjurkan persidangan menentang pengganas di kalangan negara-negara Islam tahun 2002. Negara-negara ini mempunyai persamaan dari segi: (i) Latar belakang ekonomi (ii) Pernah dijajah kuasa Barat Negara ini masih bergantung pada negara maju dalam pemasaran bahan mentah disebabkan tidak mempunyai modal dan kepakaran untuk memproses bahan mentah menjadi barangan siap. 3. Sumbangan Malaysia kepada OIC: (i) Malaysia memainkan peranan apabila Tunku Abdul Rahman diberi penghormatan menjadi Setiausaha Agung OIC yang pertama. Antara projek yang dirancang ialah: (i) Kerjasama dalam bidang sains dan teknologi. Keahliannya terdiri daripada 57 buah negara termasuk 3 buah negara sebagai pemerhati. 7. Strateginya adalah menubuhkan Kumpulan 15 atau G-15 tahun 1989. Sidang kemuncak pertama G-15 diadakan di Kuala Lumpur tahun 1990. (ii) Meningkatkan kerjasama ekonomi dan teknikal di kalangan negara anggota tanpa bergantung kepada negara-negara maju. 4. (iii) Penubuhan Sistem Keistimewaan Perdagangan Global (GSTP). Pertubuhan Negara-negara Islam (OIC) ditubuhkan pada 1971 daripada idea Tunku Abdul Rahman. 7. (iii) Menubuhkan Bank Pembangunan Islam bagi memberikan perkhidmatan kewangan kepada negara anggota. Oleh itu. Bosnia dan Afghanistan. Nigeria dan Chad. 9.71 BAB 9 MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA Peranan dan Sumbangan Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa NEGARA-NEGARA SELATAN 1. (ii) Bersuara dalam satu nada bagi kepentingan umat Islam. matlamat penubuhannya adalah : (i) Untuk mengatasi harga eksport bahanbahan mentah. PERTUBUHAN PERSIDANGAN ISLAM (OIC) 1. perubatan dan makanan. (iv) Bersama-sama memastikan tempattempat suci Islam dihormati dan tidak dicemari. 6. (ii) Penubuhan Pusat Pertukaran Data Pelaburan dan Teknologi Selatan (SITTDEC) di Kuala Lumpur. (v) Malaysia menawarkan biasiswa kepada pelajar-pelajar negara OIC untuk belajar di Universiti Islam Antarabangsa (UIAM). 8. (ii) Kadar faedah yang tinggi dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan. (iii) Malaysia memberi sokongan kepada perjuangan rak yat Palestin untuk mendapatkan kembali tanah air mereka daripada Israel. Malaysia mendapat penghormatan negara Islam yang lain kerana keseriusan dalam memperjuangkan hak dan kebajikan negaranegara Islam. 2. Sumbangan OIC: (i) Memberi bantuan kepada negara-negara Islam yang menghadapi masalah seperti menghantar pasukan perubatan ke Lubnan. (554690-H) . Arab Saudi. Ia beribu pejabat di Jeddah. (ii) Malaysia menjadi perantara dalam penyelesaian peperangan Iran-Iraq serta menghantar bantuan pakaian. © PNI Neuron (M) Sdn.

Matlamat (i) Menjalin kerjasama.72 BAB 9: MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA Peranan dan Sumbangan Malaysia dalam Pertubuhan Antarabangsa ASA • • • Ditubuhkan 31 Julai 1961. (b) Menyelesaikan pertelingkahan Malaysia – Filipina dan Indonesia. Antara Malaysia. kemudahan latihan dan penyelidikan S & T. (e) Mengadakan hubungan erat serantau dan antarabangsa melalui pertubuhan. Punca kegagalan • Filipina dan Indonesia tidak berpuas hati dengan keputusan Sabah dan Sarawak yang menyokong penubuhan Malaysia. 10 tangkai padi diikat = 10 negara yang diikat persahabatan/ perpaduan Bulatan = Semangat bersatu padu ASEAN Struktur Pentadbiran Persidangan Menteri – menteri Luar ASEAN (setahun sekali) Mesyuarat Menteri – menteri Ekonomi ASEAN (setahun 2 kali) Sidang Kemuncak ASEAN (mengikut keperluan) Sekretariat Tetap ASEAN (Ibu pejabat di Jakarta) Jawatankuasa Tetap Sosial Jawatankuasa Tetap Ekonomi Globalisasi Cabaran Masa Depan ICT MSC K-Ekonomi K-Masyarakat P e r a n a n A s e a n © PNI Neuron (M) Sdn. (ii) Memberi/menyedia. Anggota 10 negara: 1 Malaysia 4 Filipina 7 Myanmar 10 Kampuchea 2 5 8 Singapura Indonesia Laos 3 6 9 Thailand Vietnam Brunei Matlamat: (a) Mengekalkan kestabilan politik Asia Tenggara. (b) Membantu satu sama lain. (c) Meningkatkan taraf hidup melalui kerjasama. Filipina . (d) Memberi kerjasama dalam bentuk latihan dan penyelidikan. (554690-H) 1 Konsep ZOPFAN 2 Konsep Zon Bebas Senjata Nuklear 3 Kerjasama ekonomi • AFTA • EAEC → ASEAN + 3 4 Kerjasama pendidikan • Penubuhan SEAMEO 5 Kerjasama kebudayaan • Tabung kebudayaan ASEAN • Sukan SEA • Tahun Melawat ASEAN (1992) . Indonesia Tujuan penubuhan: (a) Meningkatkan hubungan persahabatan. (iii) Mengekal keselamatan serantau. Bhd. Idea Tunku Abdul Rahman. Faktor kegagalan ASA: (a) Kurang kerjasama (b) Dianggap pertubuhan anti pemerintahan Sukarno (c) Wujud kesangsian perjanjian ketenteraan (d) Pertelingkahan Malaysia – Filipina MAPHILINDO ASEAN Deklarasi Bangkok pada 8 Ogos 1967 mewujudkan ASEAN.

Konsep ZOPFAN November 1971 . Bebas. Koridor Raya Multimedia (MSC) ialah sebuah kawasan yang mencakupi Kuala Lumpur City Center (KLCC) sehingga Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) ia bertujuan untuk memanfaatkan sepenuhnya perkembangan teknologi maklumat dan multimedia global seterusnya melahirkan masyarakat yang bermaklumat. (554690-H) . 1963. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) ialah kaedah dan peralatan yang membolehkan proses komunikasi berlaku dengan pantas. MALAYSIA DALAM PERTUBUHAN SERANTAU Pertubuhan serantau ialah satu pertubuhan yang anggotanya terdiri daripada negara-negara yang berjiran antara satu sama lain bagi tujuan politik. Globalisasi iaitu perubahan yang menjadikan dunia tanpa sempadan disebabkan kepesatan perkembangan teknologi maklumat. kesucian dan kemakmuran. (c) Mengekalkan dan menjamin keselamatan serta kestabilan politik negara-negara serantau. Michael More meninjau pandangan rakyat Sarawak dan Sabah. banyak rancangan berjaya dilaksanakan demi kebaikan bersama. kedinamikan.72 BAB 9 MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA Peranan dan Sumbangan Malaysia dalam Pertubuhan Antarabangsa (i) Mengekalkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara. Kerjasama ekonomi · Bekerjasama dalam projek perindustrian Projek Baja Urea di Bintulu (Sarawak) dan Acheh (Indonesia). Jepun dan Korea Selatan tetapi mendapat tentangan dari Amerika Syarikat dan digantikan dengan ASEAN + 3. 6. Deklarasi Kuala Lumpur sepakat · mengisytiharkan ASEAN sebagai Zon Aman. 5. Indonesia. ASA ditubuhkan hasil mesyuarat di antara Malaysia. Malaysia dan negara-negara serantau diancam oleh pengaruh komunis. 4. Terdapat 3 pertubuhan serantau yang dibentuk dan disertai Malaysia sejak kemerdekaan iaitu: • Persatuan Asia Tenggara (ASA) tahun 1961 • MAPHILINDO tahun 1963 •Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) tahun 1967 PERSATUAN ASIA TENGGARA (ASA) Setelah merdeka. Tuanku Abdul Rahman telah mencadangkan penubuhan ASA dapat: • Melindungi negara-negara anggota daripada ancaman komunis. 5. (iii) Kesangsian wujud kesan perjanjian ketenteraan yang berbeza. Kerjasama Pendidikan · Penubuhan Pertubuhan Menteri-Menteri Pelajaran ASEAN (SEAMEO) Contohnya. Ia dianggotai 10 buah negara iaitu Malaysia. Oleh itu. 4. termeterai Deklarasi Bangkok yang mewujudkan Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Malaysia. 4. Kegagalan ASA disebabkan oleh: (i) Matlamat ASA tidak banyak dicapai kerana kerjasama longgar. 3. Pada 31 Julai 1961. 8 Ogos 1967. Singapura. Matlamat pembentukan ASEAN ialah: © PNI Neuron (M) Sdn. 6. mewujudkan Zon Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) semasa Sidang Kemuncak ASEAN di Singapura. PERANAN DAN SUMBANGAN MALAYSIA DALAM ASEAN 1. (iv) Memberikan kerjasama dan bantuan dalam bentuk latihan dan penyelidikan. Vietnam menceroboh Kampuchea dan menjatuhkan kerajaan Khmer Rouge. · Tujuannya: · Untuk mewujudkan keamanan dan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara. dan Berkecuali (ZOPFAN). Tujuan penubuhan ialah: (a) Meningkatkan perhubungan persahabatan (b) Menyelesaikan pertelingkahan antara Malaysia-Filipina dan Indonesia. Konsep Zon Bebas Senjata Nuklear · 1984. sains dan sosial. Laos dan Kampuchea. mesyuarat antara Menteri-menteri Luar ASEAN memutuskan ASEAN Zon Bebas Senjata Nuklear. (b) Memberi dan menyediakan kemudahan latihan dan penyelidikan sains dan teknologi. PERSATUAN NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA (ASEAN) 1. Sebagai langkah penyelesaian. 3. 5. PKM diharamkan kerajaan dan ahliahlinya melancarkan gerakan gerila untuk menjatuhkan kerajaan. ekonomi dan sosial. Hasilnya. majoriti rakyat kedua-dua negeri tersebut bersetuju penubuhan Malaysia. · Mewujudkan Perundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC) bersama China. pembinaan Pusat Serantau untuk Sains dan Matematik (RESCAM) di Pulau Pinang. dan berkesan tanpa mengira sempadan. Kerjasama Kebudayaan · Menubuhkan Tabung Kebudayaan ASEAN · Pertukaran rancangan tv dan radio · Mengadakan Sukan SEA · Mengadakan Tahun Melawat ASEAN 1992. PBB menghantar wakil yang diketuai Lawrence V. perdagangan dan perindustrian. Papua New Guinea pula sebagai negara pemerhati. mudah. Pertelingkahan berterusan menyebabkan MAPHILINDO tidak berperanan lagi. Ini menyukarkan usaha negara untuk menghapuskan gerakan komunis. · Tidak bersekongkol dengan mana-mana blok Barat atau blok Timur bagi mengelakkan campur tangan kuasa besar. sosial dan kebudayaan. · 1992. · Bermakna ASEAN tidak akan membenarkan mana-mana kapal menggunakan perairan dan kemudahan pelabuhan untuk mengangkat bahan atau senjata nuklear. (v) Mengadakan hubungan erat dengan pertubuhan serantau atau antarabangsa. Thailand. Sejak penubuhannya. • Menjalinkan kerjasama ekonomi dan sosial. Moto ASEAN ialah keamanan. kestabilan. Filipina turut diancam pengaruh komunis Malysia berharap pengaruh dan pergerakan PKM dapat dibendung dengan kerjasama antara negara serantau. 3. 2. 4. (ii) ASA dianggap pertubuhan antipemerintahan Presiden Sukarno. kegigihan. (ii) Membantu antara satu sama lain dalam bidang ekonomi. · Vietnam bersetuju dan mesyuarat diadakan di Kuala Lumpur pada 1982. K-Ekonomi ialah ekonomi berlandaskan pengetahuan iaitu keupayaan seseorang menggunakan ilmu pengetahuan bagi mencipta satu nilai baru yang dapat membawa kemajuan. (iii) Meningkatkan taraf hidup penduduk melalui kerjasama dalam bidang pertanian. Bhd. Di Malaysia. CABARAN MASA DEPAN 1. (iv) Pertelingkahan antara Malaysia-Filipina tentang penubuhan gagasan Malaysia 1963 telah membawa kepada pembubaran ASA tahun 1963. Thailand dan Filipina. Malaysia mengadakan rundingan dengan kedua-dua negara dan mencapai kata sepakat memohon bantuan PBB mendapatkan pandangan rakyat Sarawak dan Sabah tentang penubuhan Malaysia. Indonesia dan Filipina tidak puas hati dengan keputusan tersebut terus menentang pembentukan Malaysia. K-Masyarakat ialah masyarakat yang sentiasa berusaha memperbaiki dan memperkaya diri dengan pengetahuan supaya dapat bersaing. Matlamat penubuhan ASA: (a) Menjalinkan kerjasama di kalangan negara anggota dalam bidang ekonomi. · ASEAN berusaha mengatasinya dengan mengadakan mesyuarat membentuk kerajaan Demokratik Campuran Kampuchea di bawah pimpinan Norodom Sihanouk. 3. 5. 2. · 1978. Brunei. PKM menggunakan sempadan Malaysia-Thailand sebagai pengkalan gerakan gerila. Ancaman ini turut berlaku di negara jiran seperti Thailand yang bersempadan dengan Malaysia. Parti Komunis Malaya (PKM) menyebarkan fahaman komunis kepada rakyat. Vietnam. MAPHILINDO 1. Myanmar. Filipina. 2. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful