PANAGIOTIC LIAPIC

ΕΡΜΗΤΙΚΑ & ΑΛΧΗΜΙΚΑ
ΚΕΙΜΕΝΑ

ΕΡΜΗΣ Ο ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ
Ο πρώτος Μονοθειστης

ATHENS 2010

1 Ο Ερμής ο τρισμέγιστος ήταν Ελληνικής καταγωγής. ( Artemi Passio, Migne
Patrologia greca XCVI ). ( Ψευδό - Μανέθωνος από Γ. Σύγκελλο ).
2 Στην Ερμητική Θεολογία κυριαρχεί ο Μονοθεϊσμός, όπως ακριβώς
εκφράστηκε από τον Ερμή τον Τρισμέγιστο τον Ορφέα, κ.λ.π. Αξιο να
παρατηρηθεί ότι όλοι οι υγιείς ψαλμοί της βίβλου είναι σχεδόν εντελώς πιστή
αντιγραφή
από
τα
Ερμητικά
και
τα
Ορφικά.
3 Ο Ερμής έζησε γύρω στο 25.000 π.Χ. και υπήρξε αντιβασιλέας του Κρόνου
στην Αίγυπτο, δάσκαλος του Οσίριδος και της Ισιδος.
4 Ερμής ο Τρισμέγιστος 3.1 :" Η δόξα των πάντων είναι ο Θεός…Αρχή των
όντων είναι ο Θεός και νους και φύση και ύλη και όλα αυτά εν σοφία εις
υπόδειξη όλων…Υπήρχε σκότος άπειρο στην άβυσσο και νερό λεπτό και πνεύμα
λεπτό και νοερό με τη δύναμη του Θεού, βρισκόμενα στο χάος. Και έλαμψε
φως
άγιο
και
στερεώθηκαν
σε
άμμο
τα
υγρά
στοιχεία…".
5 Ερμής ο Τρισμέγιστος 4.1 : " Ο Θεός δημιούργησε τα πάντα. Και όχι βέβαια
με τα χέρια, αλλά με το λόγο του ".
6 Ερμής ο Τρισμέγιστος 141.18 : " Αυτά είπε ο Κύριος και Θεός μας και
ανέμειξε το νερό με τη γη. Ανακινώντας το μίγμα, και εμφύσησε σ' αυτό
πνεύμα…από αυτό το μίγμα έπλασε ζώδια με μορφή ανθρώπου ".
7 Ερμής ο Τρισμέγιστος 1.18 : Και μόλις έγινε αυτό, είπε ο Θεός: Αυξάνεστε και
πληθύνεστε εν πλήθη όλα τα δημιουργήματα".
8 Ο Στοβαίος γράφει ότι ο Ερμής έγραψε 42 βιβλία, ο δε Μανέθων λέει ότι αυτά
βρισκόντουσαν στην βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και από εκεί τα αντέγραψε ο
Μωυσής ( και αφού τα αντέγραψε μετά έπρεπε δια της πυρράς να εξαφανιστούν
και να μείνουν μόνο σαν πρωτότυπα του Μωυσή. Μπράβο τους που
αποφάσισαν να καταστρέψουν όλες τις γνώσεις χιλιάδων ετών ).
9 Η διδασκαλία του Ερμή, ως γνωστόν επειδή ήταν μυστική ονομάστηκε
"Ερμητική" που έκτοτε πήρε την έννοια του σφραγισμένου μυστικού. Ηδη από
την εποχή του ο Ερμής γνωρίζοντας όπως φαίνεται καλά τα ανάλογα
καταστροφικά αποτελέσματα που είχε για την τότε ανθρωπότητα (καταστροφή
της Ατλαντίδος ενδεχομένως) η ανεξέλεγκτη διασπορά των αντίστοιχων
μυστηρίων, έδωσε εντολή στους Έλληνες μαθητές του Ασκληπιού και Άμμωνα
να κρατήσουν απόλυτη σιγή για τα μυστικά της φύσης και τα " Θεϊκά μυστήρια
".
(Ερμητικά
κείμενα
).
10 Ο Ερμής είναι γιος του βασιλιά Δία και της κόρης του Άτλαντα Μαίας. Κατά
την συνήθειά του ο Δίας την έστειλε να γεννήσει στη Κυλλήνη.

11 Ο πρώτος και μεγαλύτερος προφήτης στην Ελληνική παράδοση είναι ο Θεός
Ερμής ή Ερμής Τρισμέγιστος κατά την Αιγυπτιακή εκδοχή. Μεταξύ των μαθητών
του φέρεται και ο Θεός Ήφαιστος. Ο Ερμής έζησε κατά άλλους το 9.000 π.Χ. ή
κατ' άλλους το 25.000 π.Χ. ή αν θεωρήσουμε ότι ο Ήφαιστος ήταν μαθητής του
που έζησε σύμφωνα με τον Διογένη τον Λαέρτιο το 50.000 π.Χ, σημαίνει ότι ο
Ερμής
έζησε
πριν
το
50.000
π.Χ.
12 Ο Ορφέας αναφέρει πώς στην αρχή βασίλεψε ο Ουρανός που τον
διαδέχτηκε ο Κρόνος. Μετά τον Κρόνο βασίλεψε ο Δίας και στη συνέχεια ο
Διόνυσος (Ολυμπιόδωρος "Υπόμνημα στον Φαίδωνα" στα Ορφικά) . Ο Ερμής
γεννήθηκε από την κόρη του Άτλαντα, Μαία και υπηρέτησε σαν γραμματέας τον
Κρόνο, αδελφό του Άτλαντα, μαρτυρία που επιβεβαιώνεται και στην
"Ευαγγελική προπαρασκευή" του Ευσέβιου. Ωστόσο, η αποκάλυψη πνεύματος
υπερφυσικού, δημιούργησε στο πρόσωπο του Ερμή, τον πρώτο "απόστολο" του
μονοθεϊσμού.
13 Σύμφωνα με τις μαρτυρίες του γραμματολόγου Ιωάννη Στοβαίου τα κείμενα
των έργων του Ερμή, γραμμένα στην ιερογλυφική γραφή και κρυμμένα στους
αιγυπτιακούς ναούς και στις πυραμίδες, βρέθηκαν από τον αρχιερέα των ναών
της Αθηνάς και του Ποσειδώνα στην αρχαία Αθήνα, Βούτη. Ο Βούτης που
υπήρξε γενάρχης της ιερατικής κάστας των Ετεοβουτάδων, ήταν γιος του
βασιλιά της Αττικής, Πανδίονα και όταν διαμοιράστηκε η εξουσία του πατέρα
του, αυτός πήρε την ιερατική εξουσία και ο αδελφός του, Ερεχθέας, την
πολιτική. Στην Αίγυπτο όπου ακολούθησε τον βασιλιά της Κρήτης Μίνωα, βρήκε
τα κείμενα αυτά και τα μετέφρασε στην ιερατική γραφή.
14 Παυσανίας "Κορινθιακά" 3 - 4 : "Αυτά που λένε στις μυστικές τελετές της
Μητρός (Δήμητρας) σχετικά με τον Ερμή και το κριάρι, αν και ξέρω πολύ καλά
τι
συμβολίζουν,
δεν
τα
μνημονεύω".
15 Κατά την Ερμητική θεολογία, ο Ποιμάντρης είναι η αποκαλυπτική παρουσία
του υπέρτατου Όντος σε μια στιγμή έκστασης του Ερμή του τρισμέγιστου. Η
αποκάλυψη της δημιουργίας ξεκινάει από τον πρώτο Νου, τον Πατέρα και την
εμφάνιση του φωτός και του σκότους. Από το φως εμφανίζεται ο λόγος,
δηλαδή ο γιος του Θεού. Στη συνέχεια το φως οργανώνεται σε ένα κόσμο
αμέτρητων δυνάμεων. Δημιουργείται ο άνθρωπος - αρχέτυπο από τον
πρωταρχικό Νου κατ' εικόνα του Πατέρα και στη συνέχεια ο ίδιος ο άνθρωπος
αρχίζει και αυτός να δημιουργεί και με τη θέληση του Πατέρα γίνεται και αυτός
δημιουργός. Στο εσχατολογικό μέρος του Ποιμάντρη αναφέρεται ο θάνατος και
η μελλοντική ζωή της ψυχής, όπου η μεν μορφή διαλύεται στα στοιχεία που την
αποτελούσαν και τα οποία επανέρχονται στη προηγούμενη κατάστασή τους,
αδρανοποιημένου πια και του θνητού χαρακτήρα, η δε ψυχή απελευθερωμένη
διέρχεται από τις 7 σφαίρες της κάθαρσης για να φτάσει προ των πυλών της
αιωνιότητας. Εκεί θα περάσει από την θύρα που οδηγεί στους κόσμους των
ανωτέρων δυνάμεων.
16 Στον πρώτο λόγο ( 24 - 26 ) γίνεται υπαινιγμός στις Πύλες και στις Θύρες
που οδηγούν στην Ογδοατική φύση, δηλαδή στους θείους κόσμους των
παραλλήλων. Διακρίνεται επίσης η αναφορά στη χημική διαδικασία της

σύνθεσης και της αποσύνθεσης της ύλης με υπαινιγμό, επίσης της θείας ουσίας,
που ενώνει την ύλη με το πνεύμα.
17 Στο δεύτερο λόγο αναλύεται η φύση και η αιτία της κίνησης στο χώρο της
ακινησίας καθώς και η αιτία του πρώτου κινούντος. Όλα αυτά που λαμβάνουν
μέρος στο χώρο των συμπάντων κόσμων, αποτελούν " κοίλα στοιχεία "
περιδινούμενων
κυκλώνων
ενεργείας.
18 Στο τρίτο λόγο γίνεται αναφορά στη δημιουργία και την διάλυση των όντων.
Έτσι λοιπόν γίνεται αναφορά στους κατώτερους θεούς που αναφέρει και ο
Πλάτωνας, δηλαδή στα φωτοφόρα όντα που κατ' εντολή του Θεού επεμβαίνουν
στους γενετικούς κώδικες των όντων, όπως στην περίπτωση των Ε και των
διαδοχικών τους επεμβάσεων πάνω στην εξελικτική πορεία του γόνου.
19 Στην ουσία οι " θεϊκοί κύκλοι " του Ερμή, οι παραδοσιακοί θεοί της
αρχαιοελληνικής θεολογίας (Ωκεανός - Τηθύς - Φόρκυς - Κρόνος - Ρέα - Δίας Ήρα και άλλοι) και οι θεοί του Πλάτωνα (Τίμαιος 41) είναι αυτό ακριβώς που
αναφέρει ο τελευταίος, δηλαδή κατώτεροι θεοί που είχαν την δυνατότητα να
διαμορφώνουν τα δημιουργήματα του Θεού.
20 Ο Ερμής ο Τρισμέγιστος γράφει ότι " αυτό που είναι ψηλά μοιάζει με εκείνο
που είναι χαμηλά " και ότι το ελάχιστο μοιάζει με το μέγιστο" . Χιλιάδες χρόνια
πριν από την έλευση του Ιησού Χριστού στην γη, ο Ολύμπιος Ερμής, ο υιός του
Δία και της Μαίας, αξιώνεται της πρώτης αποκαλύψεως από τον ίδιο τον Θεό,
τον οποίο αποκαλεί Ποιμάντρη. Ο ύμνος του Ερμή προς Παντοκράτορα (Σινά
327, φ 234 β - Ιβήρων 386, φ 174 β) : Βλέμμα ακοίμητου πυρός γρηγόρει.
Εσύ που ζωογονείς τον δρόμο του αιθέρα, που ενισχύεις την θέρμη του ήλιου,
που δίνεις την λαίλαπα εις τα νέφη, εσύ, που το όνομά σου δεν χωρά εις τον
κόσμο. Βλέμμα άφθαρτο, αιώνιο, φοβερό, που εποπτεύει τα πάντα, πατέρα
όλων, που είσαι ένας και μοναδικός Θεός, που δεν έχεις καμία αρχή από
πουθενά, σε έχω γνωρίσει. Έναν μόνο τιμώ μετά από εσένα, τον Υιόν που
προέρχεται από εσένα, με απόρρητη δύναμη και οξύτερη φωνή, με ξεχωριστό
τρόπο ευθύς χωρίς φθόνο και πάθος, χωρίς γέννηση γέννησες τον Λόγο, που
είναι Θεός, την ουσία εκ της ουσίας, ο οποίος φέρει την δική σου εικόνα, του
Πατέρα, την όμοια σου εις όλα. Ώστε εκείνος να ευρίσκεται μέσα σε εσένα, εσύ
δε μέσα σε εκείνον, ως καθρέπτης κάλλους και πρόσωπον αμοιβαίας
ευφροσύνης.
22 η υπερφυσική αποκάλυψη του πνεύματος του Θεού, καθιστά τον Ερμή τον
πρώτο "Απόστολο" του μονοθεϊσμού. Το όνομα Ερμής και η λέξη Θρησκεία
έχουν τον ίδιο λεξάριθμο. ΕΡΜΗΣ = 353 = ΘΡΗΣΚΕΙΑ
23 Κυρανίδες, πρόλογος Αρποκρατίωνος : ο Ερμής ελάμβανε την Θεία σοφία
από αγγέλους του Θεού δια να την μεταδώσει στους ανθρώπους.
24 Λακτάντιος, Diu. inst. I, 6 : Και να τα ίδια τα λόγια του Ερμή : "Ο Θεός είναι
ένας και ο Ένας δεν χρειάζεται όνομα.
25 Ερμής Τρισμέγιστος - Εκ της ιεράς βίβλου - παρ. 18 : "Τόσα μόνον αφού
είπε ο Θεός και δικός μου Κύριος, ανέμιξε τα υπόλοιπα συγγενή στοιχεία,

δηλαδή το ύδωρ και την γη…".
26 Ερμής Τρισμέγιστος - Καθολικός λόγος προς Τατ - 14 : "Κανένας από τους
άλλους που λέγονται Θεοί, κανένας άνθρωπος και κανένας δαίμονας δεν
δύναται να είναι τόσο αγαθός όσο ο μόνος Θεός. Αυτό είναι το αγαθόν αυτός
είναι ο Θεός. Και να μην πεις κάτι άλλο αγαθό, διότι ασεβείς και μην δώσεις εις
τον Θεό άλλο όνομα πέραν του αγαθού".
27 Ερμής τρισμέγιστος - Ποιμάντρης, 27 - 32 : Προσευχή του Ερμή προς τον
θεό: Και αφού μου είπε αυτά ο Ποιμάντρης ανεμείχθη με τις δυνάμεις. Και εγώ,
αφού ευχαρίστησα και ευλόγησα τον Πατέρα των όλων, πήρα την άδεια να
φύγω, αφού ενδυναμώθηκα και διδάχτηκα την φύση του Παντός και το
υπέροχο όραμα. Και από τότε έχω αρχίσει να κηρύσσω στους ανθρώπους το
κάλλος της ευσέβειας και της γνώσεως. Ω λαοί, άντρες τούτης της γής, σεις
που έχετε παραδώσει τους εαυτούς σας στην μέθη και στον ύπνο και στην
άγνοια του Θεού, γαληνέψατε από την ικανοποίηση του παραλόγου ύπνου και
σταματήσατε την κραιπάλη. Αυτοί δε αφού άκουσαν έφθασαν συγκεντρωμένοι
με κοινή ψυχική διάθεση. Και εγώ τους είπα: "Γιατί ω άνδρες γεννήματα τούτης
της γης έχετε παραδώσει τον εαυτό σας στον θάνατο, ενώ έχετε εξουσία να
μεταλάβετε της αθανασίας; Μετανοήσατε εσείς που από κοινού πορευθήκατε
στην πλάνη και γίνατε συμμέτοχοι στην άγνοια. Αφού εγκαταλείψετε την
φθορά, απαλλαγείτε του σκοτεινού φωτός και μεταλάβετε της αθανασίας". Και
άλλοι μεν από αυτούς αφού φλυάρησαν, απεμακρύνθηκαν, έχοντας παραδώσει
τον εαυτόν τους στην οδό του θανάτου, άλλοι δε αφού έπεσαν μπροστά στα
πόδια μου παρακαλούσαν να διδαχθούν. Και εγώ αφού τους σήκωσα από κάτω
έγινα οδηγός του γένους. Τους δίδαξα τους λόγους, πως και με ποιο τρόπο να
σωθούν και έσπειρα ανάμεσά τους λόγους σοφίας και ετράφησαν δια του
ύδατος της αμβροσίας. Και το βράδυ όταν το φως του ήλιου άρχισε να δύει
τους κάλεσα να ευχαριστήσουν τον Θεό. Και όταν ολοκληρώθηκε η ευχαριστία,
καθένας έφυγε για την δική του κλίνη. Κι εγώ αφού ανέγραψα στον εαυτό μου
την ευεργεσία του Ποιμάνδρου και πλήρης από όσα ήθελα, ευφράνθηκα πολύ.
Και έγινε δι εμένα ο ύπνος του σώματος αγρύπνια της ψυχής και το κλείσιμο
των οφθαλμών αληθινή όρασης και η σιωπή μας εγκυμοσύνη του αγαθού και η
έκφραση του λόγου έργα αγαθά. Τούτα δε συνέβησαν διότι είχα λάβει από τον
νου μου, δηλαδή από τον Ποιμάνδρη, τον λόγο της αυθεντίας. Και έτσι έγινα
θεοφόρος της αλήθειας. Για αυτό προσφέρω από την ψυχή μου και από όλη την
δύναμή μου ευλογία στον Πατέρα Θεό. Αγιος ο Θεός ο Πατέρας των όλων.
Αγιος ο Θεός του οποίου η θέληση εκπληρώνεται από τις ίδιες του τις δυνάμεις.
Αγιος ο Θεός ο οποίος θέλει να γίνει γνωστός και γνωρίζεται στους εκλεκτούς.
Αγιος είσαι εσύ που με τον Λόγο δημιούργησες τα όντα. Αγιος είσαι εσύ του
οποίου την εικόνα αναπαράγει η φύση. Αγιος είσαι εσύ του οποίου η φύση
υπήρξε εικόνα. Αγιος είσαι εσύ ο ισχυρότερος από κάθε άλλη δύναμη. Αγιος
είσαι εσύ ο μεγαλύτερος από κάθε υπερέχοντα. Αγιος είσαι εσύ ο ανώτερος
παντός επαίνου. Δέξου αγνές λογικές θυσίας από αγνή ψυχή και καρδιά που
έχει προς εσένα ανυψωθεί, ανεκλάλητε, ανέκφραστε που προσφωνείσαι δια της
σιωπής. Σε ικετεύω να μην με αφήσεις να σφάλλω στην ουσιώδη γνώση, δώσε
μου σημείο και ενδυνάμωσέ με και με την χάρη αυτή θα φωτίσω τους αδελφούς
μου και τους υιούς σου που έχουν άγνοια του γένους των. Για αυτό πιστεύω και
μαρτυρώ. Στη ζωή και στο φως προχωρώ. Ευλογητός είσαι Πατέρα. Ο δικός σου
άνθρωπος επιθυμεί να είναι άγιος μαζί σου, καθώς έχεις δώσει σε αυτόν όλη

την εξουσία.
28 Μονή Ιβήρων Αγιον Ορος 1317 - φ 287 α : Ερμού εκ του προς Τατ ( αποσπ.
Ι ) : Είναι δύσκολο να συλλάβουμε με την νόηση τον Θεό και είναι αδύνατο να
τον εκφράσουμε και αν ακόμη τον συλλάβουμε με την νόηση. Διότι είναι
αδύνατον να ορίσεις το άυλο με το υλικό και δεν είναι δυνατόν να συλλάβεις το
τέλειο με το ατελές και το αιώνιο είναι δύσκολο να συναντηθεί και να
συνυπάρξει με το εφήμερο. Διότι το ένα υπάρχει στην αιωνιότητα, ενώ το άλλο
είναι παροδικό και το ένα υπάρχει πραγματικά, ενώ το άλλο από φαινομενική
άποψη σκιάζεται. Και βρίσκεται σε τόσο μεγάλη απόσταση το ασθενέστερο από
το ισχυρότερο και το κατώτερο από το ανώτερο, σε όση βρίσκεται το θνητό από
το Θείο. Και η μεταξύ τους απόσταση αμαυρώνει την θέα του ωραίου. Διότι
δύνασαι να δεις με τα μάτια τα υλικά σώματα και να περιγράψεις με την
γλώσσα τα ορατά. Αλλά το ασώματο και αόρατο και άμορφο και άυλο δεν είναι
δυνατόν να γίνει αντιληπτό από τις αισθήσεις μας. Γίνομαι κατανοητός, Τατ,
γίνομαι κατανοητός; Αυτό που είναι αδύνατον να εκφράσουμε πλήρως, αυτό
είναι ο Θεός.
29 Ερμητικά κείμενα:
Άγιος ο Θεός και πατέρας των όλων.
Άγιος ο Θεός που η θέλησή του εκπληρώνεται από τις ίδιες του τις δυνάμεις.
Άγιος ο Θεός που θέλει να είναι γνωστός και αναγνωρίζεται από εκείνους που
τον λατρεύουν.
Άγιος είσαι εσύ που με τον λόγο δημιούργησες τα όντα.
Άγιος είσαι εσύ του οποίου την εικόνα αναπαράγει η φύση.
Άγιος είσαι εσύ που δεν σε δημιούργησε η φύση.
Άγιος είσαι εσύ ο ισχυρότερος κάθε άλλης δύναμης.
Άγιος είσαι εσύ ο μέγιστος των υπέροχων.
Άγιος είσαι εσύ ο υπεράνω κάθε επαίνου.

Στον "Τρισμέγιστο Ερμή" αποδίδονται πολλά ελληνικά συγγράμματα
τα οποία γράφηκαν κατά τη ρωμαϊκή εποχή και εκπροσωπούσαν το
διανοητικό κίνημα του ερμητισμού. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται:

«Λόγος τέλειος», σε λατινική μετάφραση με την επιγραφή
«Ασκληπιός» ή «Ερμού Τρισμέγιστου Ασκληπιός ήτοι περί
φύσεως θεών διάλογος»,


«Ερμής Τρισμέγιστος Ποιμάνδρης»,
«Κυρανίδες» ως αποδίδονταν παλαιότερα οι Τυρανίδες, καθώς
και άλλα συγγράμματα ιατρομαθηματικά, αστρονομικά κ.ά.

Ο Ερμής ο Τρισμέγιστος έγινε γνωστός στη Δύση κατά την
Αναγέννηση όταν ο Μαρσίλιο Φιτσίνο μετάφρασε στα λατινικά το
(ελληνικό) κείμενο των σωζόμενων ερμητικών γραπτών, γνωστών
σήμερα ως Hermetica ή Corpus Hermeticum. Το κείμενο αποτέλεσε
πηγή έμπνευσης για τους αλχημιστές της εποχής και κρατούνταν
μυστικό, οπότε η ετυμολογία της "ερμητικής γνώσης" και της λέξης
"ερμητικός" προέρχεται από εδώ.
Γνωστότερο γραπτό που αποδίδεται στον Ερμή τον Τρισμέγιστο είναι
ο Σμαραγδένιος Πίνακας (αγγλιστί Emerald Tablet). Τα γραπτά του
Ερμή υποτίθεται πως διδάσκονταν στους μύστες από τους Αιγυπτίους
ιερείς πολύ πριν από την εποχή του Πλάτωνα. Δεν είναι εύκολο να
προσδιοριστεί η ηλικία τους αλλά η απώτατη καταγωγή τους χάνεται
στη φαραωνική Αίγυπτο. Ωστόσο κατά την ελληνιστική και τη
ρωμαϊκή εποχή οι διδασκαλίες του Ερμή του Τρισμέγιστου
εξελληνίστηκαν και απέκτησαν έναν λιγότερο πρακτικό και πιο
φιλοσοφικό χαρακτήρα, επικεντρωμένο στο μυστικισμό και την
αλχημεία ως οδό για τη θεουργία. Έτσι προέκυψε ο ερμητισμός, ως
κίνημα των κατώτερων κοινωνικών τάξεων της κατεχόμενης
Αιγύπτου, το οποίο διαδόθηκε ευρύτατα στη ρωμαϊκή Ανατολή κατά
τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες. Οι Έλληνες που είχαν
σπουδάσει στην Αίγυπτο και αλλού ήταν γνώστες των γραπτών του
Ερμή του Τρισμέγιστου, αλλά δε μιλούσαν ανοικτά για αυτά
τηρώντας όρκους μυστικότητας

Το Πρώτο Βιβλίο
1. Ο γιος μου, γράψτε το πρώτο αυτό βιβλίο, τόσο για το καλό της
ανθρωπότητας, καθώς και για Piety προς το Θεό.

2. Για δεν μπορεί να υπάρξει αληθινή θρησκεία ή πιο απλά, από το να
γνωρίζουμε τα πράγματα που είναι? Και να αναγνωρίσουν τις
ευχαριστίες για όλα τα πράγματα, σε αυτόν που τους γίνεται, πράγμα
το οποίο δεν παύει να κάνουν συνεχώς.
3. Τι τότε θα πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος, O πατέρας, για να
οδηγήσει τη ζωή του και, βλέποντας δεν υπάρχει τίποτα εδώ αλήθεια;
4. Να Ευσεβής και Θρησκευμάτων, Ο γιος μου, γιατί ότι doth έτσι,
αποτελεί την καλύτερη και υψηλότερη Φιλόσοφος?-Και με τη
φιλοσοφία, είναι αδύνατο να επιτευχθεί ποτέ στο ύψος και την
ακρίβεια της ευλαβείας και Θρησκείας.
5. Αλλά αυτός που πρέπει να μάθει και να μελετήσει τα πράγματα που
είναι, και πώς αυτά ταξινομούνται και διέπονται, και από ποιον και
για ποιο λόγο, ή για ποιο σκοπό, θα αναγνωρίσει χάρη στην Workman
ως προς ένα καλό πατέρα, μια εξαιρετική Νοσηλεύτρια και πιστός
Steward, και αυτός που δίνει τις ευχαριστίες πρέπει να Ευσεβής ή
θρησκευτική, και ότι αυτός είναι Θρησκευμάτων θα γνωρίζουν τόσο
όταν η αλήθεια είναι, και ποια είναι, και ότι η μάθηση, αυτός θα είναι
ακόμη μεγαλύτερη και πιο Θρησκευμάτων.
6. Για ποτέ δεν, O Υιός, πρέπει ή μπορεί να ψυχής που ενώ είναι προς
το φωτίζει Σώμα και ανελκυστήρες μέχρι η ίδια να γνωρίζει και να
κατανοήσουν ότι αυτό είναι καλό και η αλήθεια, σύρετε ξανά το
αντίθετο? Γιατί είναι ερωτευμένος απείρως τους. και όλα τα κακά
forgetteth? και όταν έμαθε hath και γνωστούς πατέρα του και των
προγονικών κυττάρων που δεν μπορούν περισσότερο Apostatize ή
απομακρυνθεί από το Καλό.
7. Και ας αυτό, O Υιός, είναι το τέλος της Θρησκείας και Piety? Εις
το οποίο, όταν εσύ τέχνη έφτασε μια φορά, θέλεις εσύ τόσο καλά
ζουν, και πεθαίνουν blessedly, ενώ η ψυχή σου δεν αγνοεί το αν
πρέπει να επιστρέψει και να φέρει πίσω ξανά.
8. Για αυτό και μόνο, O Υιός, είναι ο τρόπος για την αλήθεια, η οποία
κυττάρων μας ταξίδεψε σε? Και με την οποία, καθιστώντας το ταξίδι
τους, που επί μακρόν για να επιτευχθεί το Καλό. Είναι ένας Σεβ

τρόπο, και απλό, αλλά σκληρή και δύσκολη για την ψυχή να πάει στο
ότι είναι προς το Σώμα.
9. Για το πρώτο πρέπει να το πόλεμο κατά τον εαυτό του, και μετά
από πολλές διαμάχες και Dissention θα πρέπει να ξεπεραστούν από
ένα μέρος? Για τον ισχυρισμό της είναι ένας εναντίον δύο, ενώ πετάει
μακριά και ότι προσπαθούν να κατέχει και να κρατούν αυτό.
10. Αλλά η νίκη των δύο δεν είναι σαν? Για την hasteth ένα με αυτό
που είναι καλό, αλλά το άλλο είναι ένας γείτονας με τα πράγματα που
είναι κακό? Και ότι αυτό είναι καλό, desireth να ορίζεται στο Liberty?
Αλλά τα πράγματα που είναι κακό, αγάπη Δουλεία και σκλαβιά.
11. Και αν πρέπει να ξεπεραστούν τα δύο μέρη, γίνονται ήσυχα, και
να αποδεχθεί το περιεχόμενο του ως κυβερνήτη τους? Αλλά αν ο ένας
να ξεπεραστεί από τα δύο, είναι από αυτούς που οδήγησαν και να
τιμωρηθούν από του να είναι και η συνέχιση εδώ.
12. Αυτό είναι, O Υιός, ο οδηγός στον δρόμο που οδηγεί προς τα εκεί
για εσύ πρέπει να εγκαταλείψει πρώτος το όργανο σου πριν από την
λήξη, και να πάρει τη νίκη σε αυτό το επιχείρημα και Strifeful ζωή,
και όταν hast thou ξεπεραστούν. επιστροφής.
13. Αλλά τώρα, Ο γιος μου, από τους αρχηγούς θα τρέχει μέσα από τα
πράγματα που είναι: καταλάβει εσύ τι λέω, και να θυμηθούμε τι
hearest εσύ.
14. Όλα τα πράγματα που είναι, μετακινούνται? Μόνο αυτό που δεν
είναι, είναι unmovable.
15. Κάθε όργανο είναι ευμετάβλητη.
16. Δεν κάθε όργανο είναι διαλυτός.
17. Ορισμένοι φορείς είναι διαλυτός.
18. Ό, τι ζει, δεν είναι θνητός.

19. Δεν Ό, τι ζει είναι αθάνατος.
20. Αυτό που μπορεί να διαλυθεί είναι επίσης φθαρτό.
21. Αυτό το οποίο τηρεί πάντα είναι αναλλοίωτη.
22. Αυτό που είναι αμετάβλητη είναι αιώνια.
23. Αυτό που γίνεται πάντα είναι κατεστραμμένο πάντα.
24. Αυτό που γίνεται, αλλά μια φορά, ποτέ δεν είναι κατεστραμμένο,
δεν γίνεται κάθε άλλο πράγμα.
25. Πρώτον, ο Θεός? Δεύτερον, το Παγκόσμιο? Τρίτον, Μαν.
26. Η Παγκόσμια για Man, Man για το Θεό.
27. Της ψυχής, το μέρος το οποίο είναι λογικό είναι θνητός, αλλά
αυτό που είναι λογικό είναι αθάνατος.
28. Κάθε ουσία είναι αθάνατος.
29. Κάθε ουσία είναι αμετάβλητη.
30. Κάθε πράγμα που είναι, είναι διπλή.
31. Δεν υφίσταται από τα πράγματα που έχουν παραμείνει σε
ακινησία.
32. Δεν είναι όλα τα πράγματα που μετακινούνται από μια ψυχή, αλλά
κάθε πράγμα που είναι, μεταφέρεται από μια ψυχή.
33. Κάθε πράγμα που υποφέρει είναι λογικό, κάθε πράγμα που είναι
λογικό suffereth.
34. Κάθε πράγμα που είναι λυπηρό rejoiceth επίσης, και είναι ένα
θανάσιμο Creature διαβίωσης.

35. Δεν είναι κάθε πράγμα που joyeth είναι επίσης λυπηρό, αλλά είναι
μια αιώνια πράγμα διαβίωσης.
36. Δεν είναι κάθε όργανο είναι άρρωστος? Κάθε όργανο που είναι
άρρωστος είναι διαλυτός.
37. Το μυαλό στο Θεό.
38. Αιτιολογία (ή αμφισβήτησης ή discoursing) στο Μάντσεστερ,
39. Αιτιολογία στο μυαλό.
40. Το μυαλό είναι άκυρη του πόνου.
41. Δεν πράγμα σε ένα όργανο αλήθεια.
42. Όλα αυτά είναι ασώματο, είναι άκυρη από το ψέμα.
43. Κάθε πράγμα που γίνεται είναι φθαρτό.
44. Τίποτα δεν καλό από τη Γη, το κακό δεν στον ουρανό.
45. Ο Θεός είναι καλός, είναι κακός άνθρωπος.
46. Καλή είναι εθελοντική, ή με δική της πρωτοβουλία.
47. Το κακό είναι ακούσια ή παρά τη θέλησή της.
48. Οι Θεοί επιλέγουν καλά πράγματα, όπως καλά πράγματα.
49. Ο χρόνος είναι κάτι Θείο.
50. Νόμος είναι ανθρώπινη.
51. Κακία είναι η τροφή του κόσμου.
52. Ο χρόνος είναι η διαφθορά του Μαν.

53. Απολύτως είναι στον ουρανό είναι αναλλοίωτα.
54. Όλα κατά Γη είναι τροποποιηθεί.
55. Τίποτα δεν είναι στον ουρανό servanted, τίποτα δεν κατόπιν Γη
δωρεάν.
56. Τίποτα δεν άγνωστη στον ουρανό, τίποτα δεν είναι γνωστό κατά
την Γη.
57. Τα πράγματα από τη Γη που δεν επικοινωνούν με τους στον
ουρανό.
58. Όλα τα πράγματα στον ουρανό είναι unblameable, όλα τα
πράγματα από τη Γη υπόκεινται σε επίπληξη.
59. Αυτό που είναι αθάνατος, δεν είναι θνητός: αυτό που είναι θνητός
δεν είναι αθάνατος.
60. Αυτό που θα σπαρθεί, δεν είναι πάντοτε μονογενή? Αλλά αυτό
που είναι γεννηθέντα πάντα, η σπορά.
61. Ενός dissolvable οργάνου, υπάρχουν δύο φορές, μία από την
σπορά για την παραγωγή, ένα από γενιά σε
θάνατος.
62. Μια αιώνια Σώμα, ο χρόνος είναι μόνο από το Γενιάς.
63. Dissolvable Φορείς αυξάνονται και μειώνονται,
64. Dissolvable θέμα μεταβάλλεται σε ανάποδα? Στο πνεύμα, της
διαφθοράς και της γενιάς, αλλά αιώνια θέμα σε εαυτό του, και όπως
του.
65. Η γενιά του Μαν είναι η διαφθορά, η διαφθορά του Μαν είναι η
αρχή της γενιάς.

66. Αυτό που off-ελατήρια ή begetteth άλλο, είναι η ίδια μια απόγονος
ή γεννηθέντα από το άλλο.
67. Πράγματα που είναι, κάποιοι είναι σε Φορείς, σε ορισμένες ιδέες
τους.
68. Απολύτως τα πράγματα ανήκουν στην επιχείρηση ή εργάζονται,
είναι σε ένα όργανο.
69. Αυτό που είναι αθάνατος, δεν μετέχει από αυτό που είναι θνητός.
70. Αυτό που είναι θνητός, δεν ερχεται σε ένα αθάνατο όργανο, αλλά
αυτό που είναι αθάνατο, ερχεται σε αυτό που είναι θνητός.
71. Πράξεις ή εργοτάξια δεν μεταφέρονται προς τα πάνω, αλλά
κατεβαίνουν προς τα κάτω.
72. Πράγματα από τη Γη δεν κάνουμε πλεονέκτημα αυτών στον
Παράδεισο, αλλά όλα τα πράγματα στον ουρανό έχουν κέρδος και
πλεονέκτημα τα πράγματα από τη Γη.
73. Ο ουρανός είναι ικανό και κατάλληλο δοχείο του αιώνια φορέων,
η Γη της φθαρτό φορέων.
74. Η Γη είναι κτηνώδης, ο ουρανός είναι εύλογο ή ορθολογικό.
75. Αυτά τα πράγματα που είναι στον ουρανό υφίστανται ή που έχουν
υπαχθεί, αλλά είναι τα πράγματα στη γη, που διατίθενται σε αυτήν.
76. Ο ουρανός είναι το πρώτο στοιχείο.
77. Θεία πρόνοια είναι Παραγγελία.
78. Ανάγκη είναι ο Υπουργός ή Δούλος του Πρόβιντενς.
79. Fortune είναι η μεταφορά ή αποτέλεσμα των οποίων είναι ότι δεν
Διάταξη? Το είδωλο της επιχείρησης, ύπτια φαντασία ή γνώμης.

80. Τι είναι ο Θεός; Η αμετάβλητος ή αναλλοίωτα Good.
81. Τι είναι ο άνθρωπος; Μια αναλλοίωτη Evil.
82. Αν εσύ θυμάμαι απόλυτα αυτά αρχηγών, canst εσύ μην ξεχνάμε
αυτά τα πράγματα που με περισσότερα λόγια έχω ανέπτυξε σε μεγάλο
βαθμό σε σένα? Για αυτά είναι τα περιεχόμενα ή επιτομή τους.
83. Αποφύγετε όλα Συνομιλία με το πλήθος ή κοινή άνθρωποι, γιατί
δεν θα σου αντικείμενο Envy, πολύ λιγότερο να είναι γελοίο εις τους
πολλούς.
84. Για το ήθελα πάντα να παίρνει το ίδιο με αυτό που ήθελε, αλλά η
αντίθεση δεν συμφωνεί με την αντίθεση: όπως Discourses όπως αυτά
έχουν πολύ λίγες Συνέδριο, κατά τύχη και πολύ λίγοι θα έχουν, αλλά
έχουν κάτι περίεργο εις τον εαυτό τους.
85. Το κάνουν μάλλον οξύνει και να ανοίξουν το κακό τους άνδρες να
κακεντρέχεια τους, επομένως behoveth να αποφύγει το πλήθος και να
τους δίνουμε σημασία που δεν καταλαβαίνουν την αρετή και την
εξουσία από τα πράγματα που είπε.
86. Πώς σημαίνει Dost Thou, O Πατέρας;
87. Έτσι, O Υιός, το σύνολο φύση και τη σύνθεση αυτών των
ζωντανών οργανισμών που ονομάζεται άντρες, είναι πολύ επιρρεπής
σε κακεντρέχεια, και είναι πολύ καλά, και έτσι όπως ήταν τρέφονται
με αυτό, και ως εκ τούτου είναι πολύ ικανοποιημένος με αυτό. Τώρα
αυτό Wight, αν θα έρθει για να μάθουν ή να γνωρίζουμε, ότι ο κόσμος
έγινε μια φορά, και όλα τα πράγματα που γίνονται σύμφωνα με την
Πρόνοια και Αναγκαιότητα, Destiny, ή Τύχη, που φέρει το άρθρο
πάνω από όλα: Θα αυτός δεν είναι πολύ χειρότερη από ό, τι ο ίδιος,
despising ολόκληρο το γιατί έγινε. Και αν μπορεί να είναι η αιτία του
κακού κατά την Τύχη ή πεπρωμένο, που δεν πρόκειται ποτέ να απέχει
από κάθε κακό έργο.

88. Δια τούτο πρέπει να εξετάσουμε με περίσκεψη για τέτοιου είδους
άνθρωποι, που είναι σε άγνοια, μπορεί να είναι λιγότερο κακό για το
φόβο του ότι το οποίο είναι κρυμμένο και τηρείται μυστική.
Οι άνθρωποι έχουν σήμερα μια αυξανόμενη πρόσβαση μέσω των web
sites και έντυπα βιβλία σε πολλά από τα αρχαία κείμενα αλχημικών.
Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι, που αν και γοητευμένος από αυτό το
υλικό, απλά δεν ξέρω πώς να διαβάσετε τα κείμενα. Είναι αμηχανία
και απογοήτευση ότι δεν μπορούν να έχουν νόημα αυτού του υλικού.
Adam McLean έχει δημιουργήσει πλέον μια πορεία χρόνων μελέτη
των 24 μαθήματα, η οποία επιτρέπει στον μαθητή να διαβάσει την
έννοια έξω από αυτά τα κείμενα. Το πρώτο εξάμηνο του μαθήματος
παρέχει στους φοιτητές με τους τρόπους αναγνώρισης των διαφόρων
τύπων αλχημικών κείμενο και τις ιδιαιτερότητες ενός προσεγγίσεις
πρέπει να λαμβάνουν για την ανάγνωση διαφορετικό υλικό. Υπάρχει
μια σειρά ασκήσεων για το μαθητή και να εργαστούν με και πολλά
παραδείγματα για το υλικό τους να σπουδάσουν σε σχέση με τα
μαθήματα

Το δεύτερο βιβλίο. «καλούμενος»
1. Η σκέψη μου είναι busied μια φορά σοβαρά για τα πράγματα που
είναι, και μου Κατανόηση αρθεί επάνω, όλα σωματικές αισθήσεις μου
να είναι υπερβολικά Holden πίσω, όπως είναι μαζί τους ότι είναι πολύ
βαρύ του ύπνου, είτε λόγω της fulness του κρέατος, ή της σωματικής
εργασίας. Εγώ νόμιζα ότι είδα ένα από υπέρβαση μεγάλο ανάστημα,
και μια άπειρη μεγαλοσύνη μου τηλεφωνήσει από το όνομά μου, και
λεγω μου, "Τι wouldest Ακούστε χιλ. και Βλέπε; ή τι wouldest χιλ.
καταλάβει, να μάθει, και ξέρουν!"
2.
Τότε
μου
είπε,
"Ποιος
Εσύ
είσαι;"
"Είμαι," he Quoth, "Poemander, το μυαλό του Μεγάλου Κυρίου, η πιο
δυνατός και απόλυτη αυτοκράτορα: Ξέρω τι wouldest χιλ. έχουν, και
είμαι πάντα παρούσα με σένα."
3. Τότε μου είπε, "θα Μάθετε τα πράγματα που τέχνη, και να
κατανοήσουν τη φύση τους και να γνωρίζει το Θεό."

"Πώς;"
είπε.
Απάντησα, "Αυτό ευχαρίστως θα ήθελα να ακούσω.''
Στη συνέχεια, "εγώ έχω και πάλι στο μυαλό σου, και απολύτως χιλ.
wouldst μάθουν, θα διδάξουν εσένα."
4. Όταν είχε πει έτσι, είχε μεταβληθεί σε δική του ιδέα ή το έντυπο
και straightway εν ριπή οφθαλμού, όλα τα πράγματα που μου άνοιξε
εις: και είδα μια απέραντη θέα, όλα τα πράγματα είχαν γίνει φως,
τόσο γλυκό και εξαιρετικά ευχάριστη? Και Χάρηκα θαυμάσια στην
beholding αυτό.
5. Αλλά μετά από λίγο καιρό, υπήρχε ένα σκοτάδι που εν μέρει,
κατεβαίνει λοξά, φοβισμένοι και αποτρόπαιο, που φαινόταν unto εγώ
πρέπει να αλλάξει σε ορισμένα υγρά Φύση, ανεκφράστως ταραγμένη,
η οποία απέδωσε ένα τσιγάρο, όπως από την φωτιά? Και από όπου
προχώρησε φωνή ανέκφραστος, και πολύ πένθιμη, αλλά άναρθρες,
μέχρι του σημείου που φαινόταν να έχει προέλθει από το Φως.
6. Στη συνέχεια, από αυτό το πρίσμα, ένα ορισμένο Ιερά Word ίδια
προσχώρησαν εις Φύση, και πέταξε έξω την καθαρή και αμιγή
πυρκαγιάς από την υγρή Φύση ανοδική σε υψηλά? Είναι άνω Φως,
και Sharp, λειτουργικής και προσέτι. Και η Air, η οποία ήταν και το
φως, ακολούθησε το πνεύμα και να τοποθετηθεί μέχρι και τους
κινδύνους πυρκαϊάς (από τη γη και το νερό) μέχρι του σημείου που
φαινόταν να "κολλάει" και να εξαρτώνται από αυτό.
7. Και η γη και το νερό έμειναν μόνοι τους, ώστε αναμειγνύονται
μαζί, ότι η Γη δεν μπορούσε να θεωρηθεί για τους υδάτινους πόρους,
αλλά ήταν μετακόμισε, λόγω της Πνευματικά Word που έγινε γι
'αυτούς.
8. Στη συνέχεια είπε Poemander unto εγώ, "Dost thou καταλαβαίνω
αυτό
το
όραμα,
και
ποια
είναι
meaneth;"
"Θα
γνωρίζω»,
είπε
ο
Ι.
Στη συνέχεια είπε, "Είμαι το πρίσμα αυτό, το μυαλό, ο Θεός σου,
είμαι ο οποίος πριν από την υγρά φύση που appeareth από το σκοτάδι,
και ότι Bright και Lightful Word από το μυαλό είναι ο Υιός του
Θεού."

9.
"Πώς
είναι
αυτό;"
Quoth
Ι.
"Έτσι," μου απάντησε, "Κατανόηση αυτό, που υπάρχει, σοι Seeth και
Heareth, το Λόγο του Κυρίου, και του Νου, τον Πατέρα, ο Θεός, δεν
Differeth ένα από το άλλο, και η Unison από αυτά είναι η ζωή."
Τρισμέγιστος.
"Ευχαριστώ
εσένα."
Pimander. "Αλλά πρώτα συλλάβει και το Φως στο μυαλό σου και να
ξέρει."
10. Όταν είχε έτσι είπε, για πολύ καιρό με κοίταξε σταθερά ένα επάνω
στο άλλο, μέχρι του σημείου που μου έτρεμαν στην ιδέα του ή το
έντυπο.
11. Αλλά όταν κούνησε το κεφάλι μου, μου είδε στο μυαλό μου το
φως που είναι αναρίθμητες, και πραγματικά απεριόριστη στολίδι ή
Παγκόσμιο? Και ότι η Πυροσβεστική έχει κατανοήσει ή να
περιέχονται σε ή από μια πιο μεγάλη δύναμη, και την ανάγκασε να
κρατήσει το σταθμό του.
12. Αυτά τα πράγματα κατάλαβα, βλέπουμε τη λέξη της Pimander?
Και όταν ήμουν καταπληκτικός δυνατά, είπε και πάλι unto εγώ, "thou
Hast δει στο μυαλό σου ότι η αρχετυπική μορφή, η οποία πριν από
την Interminated και άπειρο Αρχή;" Έτσι Pimander για μένα.
Αλλά απ 'όπου, "I Quoth," ή πίστωση των ανωτέρω, είναι τα στοιχεία
της
φύσης
που;
"
Pimander: "Από τη βούληση και Συνήγορος του Θεού? Που λαμβάνει
ο Λόγος, και beholding το όμορφο κόσμο (στην Αρχέτυπο τους) θα
βρει μιμητές, έτσι και γίνει αυτό το Παγκόσμιο, από τις αρχές και τις
ζωτικής σημασίας Σπόροι ή ψυχής-όπως και παραγωγές από μόνη της.
"
13. Για το μυαλό είναι ο Θεός, αρσενικό και θηλυκό, ζωή και φως,
ανέδειξε με το Word του? Άλλο μυαλό, ο Workman: Ποιος είναι ο
Θεός του πυρός, και το Πνεύμα, διαμορφώθηκε και διαμόρφωσε επτά
άλλων διοικητών, η οποία με τους Κύκλους περιλαμβάνει τα Sensible
World, των οποίων η κυβέρνηση ή Disposition ονομάζεται μοίρα ή
πεπρωμένο.

14. Straightway πήδησε έξω, υπερυψωμένα ή η ίδια μπροστά του
Born πτωτική Στοιχεία του Θεού, ο Λόγος του Θεού στο καθαρό και
καθαρό Κατεργασία της Φύσης, και ενώθηκε με την Workman,
μυαλό, γιατί ήταν ομοούσιος? Και έτσι γεννήθηκε η πτωτική στοιχεία
της φύσης έμειναν δεν Λόγος, ότι θα μπορούσαν να είναι το μόνο
θέμα.
15. Αλλά η Workman, μυαλό, μαζί με το Λόγο, που περιέχει το
Κύκλοι και Whirling τους σχετικά, γυρίσει ως τροχού Workmanships
δική του, και να υποστεί τους να μετατραπούν από αορίστου Αρχή σε
undeterminable End? Για να αρχίζει πάντα όταν τέλος .
16. Και η κυκλοφορία ή τη λειτουργία των εν λόγω γύρο, καθώς το
μυαλό willeth, από κάτω ή προς τα κάτω-γεν Στοιχεία έτεκε παράλογη
ή κτηνώδης πλάσματα, γιατί δεν είχε κανένα λόγο, οι αεροπορικές
πτήσεις πράγματα, και για το νερό, όπως κολύμπι.
17. Και η γη και το νερό ήταν χωρισμένα, είτε από την άλλη, το
μυαλό θα: τη Γη και έτεκε από τον εαυτό της όπως τα πλάσματα που
ζουν ως είχε, τετράπους και υφέρπουσα κτηνών, άγρια και ήμερα.
18. Αλλά ο πατέρας των πάντων, το μυαλό είναι ζωή και φως, έτεκε
άνθρωπος, όπως και εις τον εαυτό του, τον οποίο αγαπούσε ως σωστή
τη γέννησή του, ήταν για όλους περικαλλής, έχοντας την εικόνα του
πατέρα του.
19. Για πράγματι ήταν ο Θεός ερωτευμένος εξαιρετικά δική του
εντύπου του ή σχήματος, και παραδίδεται εις όλα δικά Workmanships
του. Αλλά βλέπουμε και την κατανόηση της Δημιουργίας του
Workman στο σύνολο, θα πρέπει επίσης ο ίδιος Fall to Work, και έτσι
είχε διαχωριστεί από τον Πατέρα, είναι στον τομέα της παραγωγής ή
λειτουργίας.
20. Έχοντας όλα Power, που θεωρείται λειτουργίας ή Workmanships
των Επτά? Αλλά τον αγαπούσε, και κάθε ένας τον έκανε κοινωνός
των δικών Παραγγελία του.

21. Και μάθηση επιμέλεια και την κατανόηση Ουσία τους, και
συνυφασμένη τη φύση τους, αποφάσισαν να τρυπηθεί και να
διασπάσουν την περιφέρεια των κύκλων, και να κατανοήσουν τη
δύναμη της αυτόν που κάθεται πάνω στη φωτιά.
22. Και έχοντας ήδη όλες οι εξουσίες της σορού πράγματα, των
συνθηκών διαβίωσης, και των παράλογων Creatures of the World,
έσκυψε κάτω και peeped μέσω της αρμονίας, καθώς και οι διαιρέσεις
μέσα από τη δύναμη των κύκλων, τόσο shewed και υπέπεσε σε
πρόδηλη η πτωτική γεν-Φύση, η δίκαιη και όμορφο σχήμα ή μορφή
του Θεού.
23. Η οποία όταν είδε, αφού από μόνη της την unsatiable ομορφιάς
και όλων των επιχειρήσεων των επτά διοικητών, καθώς και τη μορφή
ή το σχήμα του Θεού, χαμογέλασε για την αγάπη, σαν να είχε δει το
σχήμα ή Likeness για τα ύδατα, ή από τη σκιά τη Γη του δικαιότερο
ανθρώπινης μορφής.
24. Και βλέποντας το νερό σε ένα σχήμα, ένα σχήμα όπως εις τον
εαυτό του στον εαυτό του ο άρεσε, και θα συνοικούν με το? Και
αμέσως μετά το ψήφισμα, ακολούθησε η επιχείρηση, και έφερε στο
προσκήνιο το παράλογο εικόνας ή το σχήμα.
25. Φύση, για το παρόν στα χέρια τους αυτό που τόσο πολύ αγάπησε,
έκανε τυλίξτε τον εαυτό της εξ ολοκλήρου γι 'αυτό, και ήταν
αναμειγμένα, γιατί αγαπούσε ο ένας τον άλλον.
26. Και για αυτόν τον αγώνα, άνθρωπος πάνω απ 'όλα τα πράγματα
που ζουν πάνω στη γη, είναι διπλά? Mortal εξαιτίας του σώματός του,
Αθάνατο και λόγω των σημαντικών Man: Για να είναι αθάνατος, και
με δύναμη όλων των πραγμάτων, που υποφέρει ακόμη θνητός
πράγματα, και όπως που υπόκεινται σε μοίρα ή πεπρωμένο.
27. Και ως εκ τούτου είναι? Πάνω απ 'όλα Αρμονίας, που γίνεται και
να γίνει υπάλληλος σε Αρμονίας. Και να Ερμαφρόδιτοι, ή άνδρες και
γυναίκες, και προσεκτικοί, θα διέπεται από και υπόκειται σε Πατέρα,
που είναι άνδρες και γυναίκες και άγρυπνο.

28. Μετά από αυτά τα πράγματα, μου είπε: "Εσύ τέχνη μυαλό μου και
είμαι ερωτευμένος με το Reason."
29. Στη συνέχεια είπε Pimander, "Αυτό είναι το μυστήριο που μέχρι
σήμερα είναι κρυφό, και κρατηθεί μυστικό? Για τη Φύση που
αναμειγνύονται με Μαν έτεκε Wonder πιο υπέροχο? Γιατί έχουν τη
φύση της αρμονίας των Επτά, από τον οποίο είπα σοι, του
Πυροσβεστικού και του Πνεύματος, Φύση δεν συνεχίστηκε, αλλά
εμπρός με έτεκε επτά άνδρες όλοι άνδρες και γυναίκες και
αξεπέραστο, ή σε υψηλά επίπεδα, ανάλογα με την Natures της Seven
Διοικητών. "
30. "Και μετά από αυτά τα πράγματα, O Pimander," I Quoth, "είμαι
τώρα σε μια μεγάλη επιθυμία, και η λαχτάρα για να ακούσουν, δεν
παρεκκλίνω, ή να τελειώσει."
31. Όμως, είπε, «Η σιωπή, γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμη την πρώτη
ομιλία."
32. Τρισμέγιστος. «Ιδού, είμαι σιωπηλός."
33. Pimander. "Η Γενιά συνέπεια αυτών των Επτά ήταν μετά τον
τρόπο αυτό, η Air είναι θηλυκή και το νερό επιθυμώντας να
συνουσία, πήρε από την Πυροσβεστική ωριμότητα του, και από την
Αιθήρ Πνεύμα? Φύση και έτσι παράγονται οργάνων μετά το είδος και
Σχήμα των ανδρών."
34. Και έγινε άνθρωπος της ζωής και Φως στην ψυχή και το μυαλό,
της ζωής της ψυχής, του Φωτός του μυαλού.
35. Κι έτσι όλοι οι βουλευτές του Sensible World, συνέχισε εις το
χρονικό διάστημα από το τέλος, που φέρει κανόνα, και παραγωγής.
36. Ακούω τώρα το τέλος του ίδιου λόγου, εσύ τόσο desirest να
ακούσω.
37. Κατά την εν λόγω περίοδο ήταν πληρούνται, όταν η θέση όλων
των πραγμάτων ήταν loosed και αποσυνδεδεμένη από την θέληση του

Θεού? Για όλα τα πλάσματα που ζουν υπό Hermaphroditical, ή
άνδρες και γυναίκες, ήταν loosed και αποσυνδεδεμένη από κοινού με
τον άνθρωπο? Και τόσο τα αρσενικά ήταν, εκτός από τον εαυτό τους
και Γυναίκες το ίδιο.
38. Και straightway είπε ο Θεός να την Αγία Word,. Αύξηση στην
αύξηση, και να πολλαπλασιάζεται σε Multitude όλους εσάς Creatures
μου και Workmanships. Και ας Αυτόν που είναι προικισμένο με
μυαλό, ξέρει ο ίδιος να είναι αθάνατο? Και ότι η αιτία του θανάτου
είναι η αγάπη του σώματος, και ας Τον Μάθετε όλα τα πράγματα που
είναι.
39. Όταν είχε πει ως εκ τούτου, Providence από Τύχη και την
αρμονία, που τα μείγματα, και έδρα των γενεών, καθώς και όλα τα
πράγματα ήταν πολλαπλασιάζεται ανάλογα με το είδος τους, και ότι ο
ίδιος γνώριζε, ήρθε στο μήκος με την Superstantial του κάθε τρόπο
ουσιαστικό καλό.
40. Αλλά ότι μέσω του λάθους της Αγάπης, αγάπησε το Σώμα, μένει
περιπλάνηση στο σκοτάδι, λογικό, ταλαιπωρία τα πράγματα του
θανάτου.
41. Τρισμέγιστος. "Αλλά γιατί αυτά που αγνοούν αμαρτία τόσο πολύ,
ότι θα πρέπει, επομένως, να στερηθεί της αθανασίας."
42. Pimander. "Εσύ δεν seemest να έχουν καταλάβει τι hast thou
ακούσει."
43. Τρισμέγιστος. "Κατά τύχη μου φαίνεται τόσο σοι, αλλά τόσο εγώ
καταλαβαίνω και να θυμόμαστε τους."
44. Pimander. "Είμαι ευτυχής για το καλό σου, αν εσύ τους
understoodest."
45. Τρισμέγιστος. "Πες μου, γιατί είναι άξιος του θανάτου, που είναι ο
θάνατος;"

46. Pimander. "Επειδή goeth υπάρχει μια θλιβερή και μελαγχολική
σκοτάδι πριν από το σώμα του? Εκ των οποίων το σκοτάδι είναι η
υγρή Φύση, από τα οποία, υγρή φύση του consisteth όργανο στον
κόσμο λογικό, από το θάνατο απ 'όπου προέρχεται. Hast χιλ.
καταλάβει αυτό aright!"
47. Τρισμέγιστος. "Μα γιατί ή πώς doth ότι ο ίδιος καταλαβαίνει, ή να
πάει να περάσει στο Θεό!"
48. Pimander. "Αυτό που ο Λόγος του Θεού είπε, λέω εγώ: γιατί ο
πατέρας των πάντων αποτελείται από Ζωής και Φως, από τους
οποίους άνθρωπος γίνεται."
49. Τρισμέγιστος. "Εσύ sayest πολύ καλά."
50. Pimander. "Ο Θεός και ο Πατέρας είναι φως και ζωή, εκ των
οποίων είναι ο άνθρωπος γίνεται. Αν λοιπόν εσύ να μάθουν και
πιστεύω σαυτόν που θα της ζωής και του φωτός, θέλεις εσύ πάλι
περάσει στη ζωή."
51. Τρισμέγιστος. Αλλά πείτε μου ακόμη περισσότερο, O μυαλό μου,
πώς θα πάω στη ζωή. "
52. Pimander. "Λέγει ο Θεός, Ας το Man προικισμένο με μυαλό,
σήμα, εξετάζει, και γνωρίζω καλά τον εαυτό του."
53. Τρισμέγιστος. "Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι ένα μυαλό;"
54. Pimander. "Πάρτε την προσοχή τι sayest χιλ., για το μυαλό μου
έρχονται εις τους άνδρες που είναι ιερά και καλό, καθαρό και
φιλεύσπλαχνος, και ότι ζουν ευλαβικά και θρησκευτικά? Και η
παρουσία μου είναι μια βοήθεια προς αυτούς. Και αμέσως ξέρουν όλα
τα πράγματα, και την αγάπη που εκλιπαρώ και να εξευμενίσει τον
Πατέρα? και την ευλογία του, να του δώσει χάρη, και τραγουδούν
ύμνους προς αυτον, να ταξινομούνται και σκηνοθεσία filial αγάπη,
και φυσικά αγάπη: Και πριν εγκαταλείψουν το σώμα τους για το
θάνατο τους, που μισούν τις αισθήσεις τους , γνωρίζοντας τα έργα
τους και Επιχειρήσεων.

55. «Μάλλον μου ότι είμαι το ίδιο το μυαλό, δεν θα υποστούν τις
πράξεις ή τις εργασίες, οι οποίες συμβαίνουν είτε ανήκουν στο σώμα,
για να ολοκληρωθεί και να τεθεί στην τελειότητα σε αυτές? Αλλά
είναι ο Πόρτερ και Πόρτα-φύλακας, θα κλείσει μέχρι τις εισόδους του
κακού, και διακόπτει την προσεκτική επιθυμίες των filthy έργων.
56. "Αλλά για να το ανόητο, και το κακό, και κακό, και ζηλιάρης και
άπληστος, και δολοφονική, και βέβηλο, είμαι πολύ μακριά δίνοντας
μέρος για να την εκδικητική Demon, η οποία εφαρμόζοντας αυτω την
ευκρίνεια της φωτιάς, tormenteth τέτοιο άνθρωπο λογικά, και armeth
τον περισσότερο σε όλους κακία, ότι μπορεί να επιτύχει τη
μεγαλύτερη τιμωρία.
57. "Και ένα τέτοιο ποτέ δεν ceaseth, έχοντας unfulfillable επιθυμίες
και unsatiable concupiscences, και πάντα αγωνίζονται στο σκοτάδι για
την Demon πλήττει και τον tormenteth συνεχώς, και increaseth η
φωτιά από τον όλο και περισσότερο."
58. Τρισμέγιστος. "Hast Thou, O Νους, πιο άριστα μου έμαθε όλα τα
πράγματα, όπως θέλετε? Αλλά πείτε μου εξάλλου, μετά την
επιστροφή γίνεται, τότε τι;"
59. Pimander. "Πρώτα απ 'όλα, στο ψήφισμα του σώματος υλικού,
τον ίδιο τον οργανισμό δίνεται μέχρι μεταβολή, καθώς και τη μορφή
που είχε, becometh αόρατο? Και επιτρέπονται του ρελαντί τρόπους,
και επαφίεται στην Demon, και τις αισθήσεις του σώμα επιστροφή σε
Συντριβάνια τους, είναι μέρη, και πάλι κατασκευασμένα σε
Επιχειρήσεων.
60. "Και ο θυμός και η λαγνεία υπεισέλθω σε ζωώδης ή
αδικαιολόγητη Φύση? Και το υπόλοιπο striveth προς τα πάνω από
Harmony.
61. Και με την πρώτη ζώνη που giveth την εξουσία που είχε την
αύξηση και η μείωση της.
62. "Για το δεύτερο, η μηχανορραφία ή αποτύπωση των δεινών, και
ένα τελεσφόρος δόλο ή το σκάφος.

63. "Για το τρίτο, το ρελαντί εξαπάτηση των λαγνεία.
64. "Για την τέταρτη, την επιθυμία του άρθρου, και unsatiable
Ambition.
65. "Προς το πέμπτο, βλάσφημο τόλμη, και απερίσκεπτη βιασύνη της
εμπιστοσύνης.
66. "Για το έκτο, κακό και αναποτελεσματική περιπτώσεις των
Riches.
67. "Και την έβδομη ζώνη, ανεπαίσθητες ψεύδος πάντα βρίσκεται σε
αναμονή.
68. "Και τότε που γίνονται γυμνό από το σύνολο των λειτουργιών της
Αρμονίας που ερχεται με την όγδοη Φύση, έχοντας καλή δύναμη, και
singeth επαινεί για τον Πατέρα με τα πράγματα που είναι, και όλα
αυτά που υπάρχουν χαρούμε, και να συγχαρώ τον ερχομό του είναι ?
και γίνονται ήθελα να τους με τους οποίους converseth, θα heareth
επίσης τις αρμοδιότητες που είναι πάνω από το όγδοο Φύση,
τραγουδώντας τον έπαινο στο Θεό σε κάποια φωνή που προσιδιάζουν
σ 'αυτούς.
69. "Και τότε, προκειμένου να επιστρέψει εις τον Πατέρα, και οι ίδιοι
να παραδώσει τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες και να γίνει είναι στο
Θεό.
70. "Αυτή είναι η καλή, και να γνωρίζουν ότι για να θεοποιημένα.
71. "Επιπλέον, γιατί sayest χιλ., τι resteth, αλλά και η κατανόηση ότι
όλοι οι άνθρωποι, εσύ να αποτελέσει οδηγό, και τον τρόπο-αρχηγός
τους ότι αξίζει? Ότι το είδος της Ανθρωπότητας ή ανθρωπότητα,
μπορεί να σωθεί από το Θεό!"
72. Όταν Pimander είχε λοιπόν είπε προς εμένα, ήταν αναμειγμένα
μεταξύ των Δυνάμεων.

73. Αλλά εγώ ευχαριστώντας, και την ευλογία του Πατέρα των
πάντων, εξεγέρθηκαν, που ενεργοποιείται από αυτόν, και δίδαξε τη
φύση, της φύσης του συνόλου και έχοντας δει το μεγαλύτερο θέαμα ή
θέαμα.
74. Και άρχισα να κηρύξουν εις τους άνδρες, η ομορφιά και η
δικαιοσύνη της ευλαβείας και της Γνώσης.
75. O ye άνθρωποι, άντρες, που γεννήθηκε και της Γης, που έχουν
δώσει Yourselves πάνω σε μέθη, και την κατάσταση νάρκης και για
την άγνοια του Θεού, να Sober, και παύουν υπερβολή σου, εις το
οποίο είστε allured, και έχουν προσκληθεί από κτηνώδης και
παράλογο ύπνος.
76. Και ότι μου ακούγεται, έρχονται πρόθυμα, και με μία συμφωνία,
και τότε είπα περαιτέρω.
77. Γιατί, ω άνδρες του Off-άνοιξη της γης, γιατί πρέπει να παραδοθεί
Yourselves πάνω μέχρι θανάτου, που έχουν την αρμοδιότητα να
συμμετάσχουν της αθανασίας? Μετανοήσουν και να αλλάξουν γνώμη
σας, που έχουν μαζί Walked κατά λάθος, και έχουν σκοτεινό σε
άγνοια.
78. Απομακρυνθεί από το σκοτεινό φως, να είναι συμμέτοχοι της
αθανασίας, και Αφήστε ή forsake διαφθοράς.
79. Και ορισμένοι από αυτούς που εκδίκασε Me, χλευάζει και
περιφρονεί, πήγε μακριά και να παραδοθεί μέχρι το δρόμο του
θανάτου.
80. Αλλά και άλλοι, χύτευση ίδιοι κάτω πριν από τα πόδια μου, μου
besought ότι θα μπορούσαν να διδαχθούν? Αλλά εγώ που τα
προκαλούν να ανέβει, έγινε οδηγός της ανθρωπότητας, διδάσκοντάς
τους λόγους που το πώς και με ποια μέσα μπορούν να σωθούν. Και
εγώ έσπειρε σ 'αυτά τα λόγια της Σοφίας, και τρέφονται με τους
Ambrosian Αθάνατο Νερό.

81. Και όταν ήταν βράδυ, και η φωτεινότητα του ίδιου άρχισε εξ
ολοκλήρου να πάει κάτω, εγώ τους διέταξε να δώσει τις ευχαριστίες
στο Θεό? Και όταν είχε τελειώσει ευχαριστία τους, ο καθένας
επέστρεψε στη
δική κατάθεση.
82. Αλλά έγραψα στον εαυτό της γενναιοδωρίας και της ευεργεσίας
Pimander? Και να γεμίσουν με αυτό που πιο επιθυμητή, ήμουν
ευτυχής που υπερβαίνουν.
83. Για τον ύπνο του οργάνου ήταν η νηφάλια νήψη του νου? Και το
κλείσιμο των ματιών μου το αληθές όρασης, καθώς και μεγάλη σιωπή
μου με το παιδί και γεμάτο καλές? Και την αποφαίνεται των λόγων
μου, τα άνθη και τους καρπούς των καλών πραγμάτων.
84. Και έτσι ήρθε να περάσει ή συνέβη εις εμένα, που έλαβα από το
μυαλό μου, ότι είναι, Pimander, ο Κύριος του Word? Σύμφωνα με την
οποία έγινα εμπνέεται από το Θεό με την Αλήθεια.
85. Για τα οποία προκαλούν, με την ψυχή μου, όλο και δύναμη, σας
δίνω τον έπαινο και την ευλογία του Θεού εις τον Πατέρα.
86. Ιερά Θεός είναι ο Πατέρας των πάντων.
87. Ιερός είναι ο Θεός του οποίου θα γίνεται και Accomplished από
τις αρμοδιότητές του.
88. Ιερός είναι ο Θεός, ότι Determineth να είναι γνωστοί, και είναι
γνωστό από μόνος του, ή αυτές που είναι Του.
89. Ιερά Εσύ είσαι, ότι από hast Thy Word εγκατεστημένο όλα τα
πράγματα.
90. Ιερά Εσύ είσαι από τους οποίους όλοι Φύση είναι η εικόνα.
91. Ιερά Εσύ τέχνη Ποιον hath Φύση δεν Συγκροτήθηκε.

92. Ιερά Εσύ είσαι η τέχνη ισχυρότερη από ό, τι όλα Power.
93. Ιερά Εσύ είσαι, ότι η τέχνη Μεγαλύτερη από όλες Εξοχότατε.
94. Ιερά Εσύ είσαι, ποιος τέχνη Καλύτερα από όλους επαίνου.
95. Αποδεχθεί αυτές τις Εύλογη θυσίες από μια καθαρή ψυχή και μια
καρδιά απλώνεται σε σένα.
96. O Thou αχαρακτήριστη, ανέκφραστος, πρέπει να επικροτήσουμε
με Σιωπή!
97. I εκλιπαρώ Σένα, ότι ποτέ δεν μπορεί Μήνυμα από τη γνώση των
Thee, Look Ευτυχώς μετά Me, και μου επιτρέψει, και Διαφωτίστε με
αυτό Γκρέις, αυτές που. Είναι στην άγνοια, οι αδελφοί της Kind μου,
αλλά Thy Sons.
98. Συνεπώς Πιστεύω Σένα, και μαρτυρούν, και πηγαίνετε στη ζωή
και Φως.
98. Εσύ είσαι ευλογημένος, O Πατέρα, σου άνθρωπος θα Ηγιασμένου
με Σένα, όπως Εσύ hast Αυτόν έχει όλες Power.

Βιβλίο 3. "Ιερο Κήρυγμα."
1. Η δόξα των πάντων, ο Θεός και η οποία είναι Θεία, και η Θεία
Φύση, την έναρξη των πραγμάτων που είναι.
2. Θεός, και το μυαλό, και η Φύση, και ύλης, και της Επιχείρησης, ή
εργασίας και της αναγκαιότητας, και το τέλος και ανακαίνισης.
3. Για υπήρχαν στο χάος, ένα απέραντο σκοτάδι στην άβυσσο ή
απύθμενο βάθος, και το νερό, και μια λεπτή Πνεύμα κατανοητή στην
εξουσία? Και πήγε εκεί έξω το Άγιο Φως, και τα στοιχεία ήταν πήξη
του από την άμμο από το υγρό της ουσίας.
4. Και όλοι οι Θεοί διακρίνεται η Φύση γεμάτη Seeds.

5. Και όταν ήταν interminated όλα τα πράγματα και unmade επάνω,
ήταν το φως πράγματα διακρίνονται για την υψηλή. Και τα βαριά
πράγματα που βασίζεται στην υγρή άμμο, όλα τα πράγματα να λυθεί ή
διά πυρός? Και να διατηρηθεί ή να κρεμαστεί από το Πνεύμα που
έγιναν έτσι, και η Heaven παρατηρήθηκε σε επτά κύκλους.
6. Και οι Θεοί δει σε ιδέες τους από τα αστέρια, με όλα τα σημάδια
τους, και τα αστέρια ήταν αριθμημένα, με τους Θεούς σε αυτές. Και η
Σφαίρα ήταν επενδεδυμένες όλα με την Air, πραγματοποιούνται
περίπου σε μια κυκλική, κίνηση από το Πνεύμα του Θεού.
7. Και κάθε Θεός από την εσωτερική δύναμη του, έκανε αυτό που
ήταν τον πρόσταξε? Και υπήρχαν διατύπωσαν τέσσερις footed
πράγματα, και η υφέρπουσα πράγματα, και όπως ζουν στο νερό, και
όπως πετούν, και κάθε γόνιμη σπορά, και Grass, καθώς και το
Λουλούδια όλων των Πρασίνων, και το οποίο είχε έσπειραν από μόνα
τους τα σπέρματα της αναγέννηση.
8. Όπως επίσης η Γενιές των ανδρών για τη γνώση του Θείου Έργων,
καθώς και μια ζωντανή ή εργασίας Μαρτυρία της Φύσης, και μια
πληθώρα των ανδρών, και η κυριαρχία των πάντων υπό τον ουρανό
και τη γνώση των καλών πραγμάτων, και να αυξηθεί σε αύξηση της
και πολλαπλασιάζονται στο πλήθος.
9. Και κάθε ψυχή στη σάρκα, από την υπέροχη εργασίας της Θεών
στους κύκλους, με την beholding των Ουρανών, οι Θεοί, Θεία Έργων,
καθώς και οι πράξεις της Φύσης? Και για ενδείξεις καλά πράγματα,
και η γνώση του Θείου Power, και να μάθετε κάθε πονηρό
κατασκευής του καλά πράγματα.
10. Γι 'αυτό beginneth να ζουν σε αυτούς, και να είναι σοφός,
σύμφωνα με τη λειτουργία του την πορεία της εγκυκλίου Θεών? Και
να επιλυθούν σε αυτό που πρέπει να είναι μεγάλη Μνημεία? Και
Remembrances της πονηρός Έργων γίνει μετά την Γη, αφήνοντας
τους να διαβάζονται από το σκοτάδι της εποχής.
11. Και κάθε γενιά που ζουν σάρκας, των φρούτων, σπόρων, καθώς
και όλα τα Χειροτεχνίας, αν χαθεί, πρέπει οπωσδήποτε να ανανεωθεί

από την ανακαίνιση των Θεών, καθώς και της φύσης του Κύκλου, που
διακινούνται σε αριθμό? Γιατί είναι μια Θεία πράγμα, ότι κάθε
θερμοκρασία κόσμος θα πρέπει να ανανεώνεται από τη φύση, για το
οποίο η Θεία, η Φύση επίσης εγκατεστημένος.

4ο βιβλίο. Καλούμενος "Το Κλειδί".
1. Η χθεσινή ομιλία του, O Ασκληπιός, εγώ αφιερωμένο σοι, αυτή η
μέρα είναι ικανό να αφιερώσω σε Tat, διότι είναι μια Επιτομή των εν
λόγω γενικών ομιλίες που είχαν μιλήσει μαζί του.
2. Ο Θεός ως εκ τούτου, και τον Πατέρα, και το Καλό, O Tat, έχουν
τον ίδιο χαρακτήρα, ή μάλλον την ίδια πράξη και Λειτουργία.
3. Για υπάρχει ένα όνομα ή ονομασία της Φύσης και την αύξηση που
concerneth πράγματα αλλάζουν, και ένα άλλο για πράγματα
αμετάβλητη, και για πράγματα unmoveable, δηλαδή, πράγματα Θεία
και τα ανθρώπινα? Κάθε μία εκ των οποίων, ο ίδιος θα πρέπει να είναι
έτσι? Αλλά δράση ή τη λειτουργία του είναι ένα άλλο πράγμα, ή
αλλού, όπως μας έχουν διδάξει σε άλλα πράγματα, και η θεία του
Ανθρώπου, το οποίο εδώ πρέπει επίσης να γίνει κατανοητό.
4. Για τη λειτουργία του ή ο νόμος, η διαθήκη του, και την Ουσία του,
σε όλα τα πράγματα θα είναι.
5. Για ό, τι είναι ο Θεός, και τον Πατέρα, και η καλή, αλλά η ευημερία
των όλα τα πράγματα που ακόμη δεν είναι, και η ίδια η ύπαρξη, από
εκείνα τα πράγματα που είναι!
6. Αυτός είναι ο Θεός, αυτός είναι ο Πατέρας, αυτό είναι το Καλό, εις
το οποίο δεν είναι άλλο πράγμα παρόντες ή approacheth.
7. Για το Παγκόσμιο, και ο ήλιος, η οποία είναι επίσης ένα Πατέρα με
τη συμμετοχή, δεν είναι για όλους η ίδια η αιτία της καλής και της
ζωής, σε ζωντανά πλάσματα: Και αν αυτό είναι έτσι, αυτός

περιορίζεται εντελώς από τη βούληση του καλό, δεν το οποίο δεν
είναι δυνατόν, είτε να είναι, ή που πρέπει να γίνουν ή μονογενή.
8. Αλλά ο Πατέρας είναι η αιτία των παιδιών του, ο οποίος θα hath
ένα τόσο για τη σπορά και να θρέψει το οποίο είναι καλό από τον Υιό.
9. Για Καλό είναι πάντα ενεργά απασχολημένος ή στη λήψη? Και
αυτό δεν μπορεί να έχει σε κάθε άλλο, αλλά σε αυτόν που δεν taketh,
και willeth όμως όλα τα πράγματα που πρέπει να? Για εγώ δεν θα πω,
O Tat, καθιστώντας τα? Για το ότι αυτός είναι maketh ελαττωματικά
σε πολύ χρόνο, κατά την οποία ορισμένες φορές δεν maketh, όπως
επίσης και της ποσότητας και της ποιότητας? για ορισμένες φορές που
maketh εκείνα τα πράγματα που έχουν την ποσότητα και την ποιότητα
και μερικές φορές το αντίθετο.
10. Αλλά ο Θεός είναι ο Πατέρας, και η καλή, να είναι σε όλα τα
πράγματα? Γιατί οι δύο θα είναι αυτό, και είναι αυτό, και παρ όλα
αυτά για τον εαυτό του (ως ισχύει), σε αυτόν που θα το δούμε.
11. Για όλα τα πράγματα είναι αλλιώς γι 'αυτό, είναι ιδιοκτησία της
ορθής να είναι γνωστά: Αυτό είναι το Καλό, O Tat.
12. Tat. Εσύ hast μας γεμάτο, Ο Πατέρας, με ένα θέαμα τόσο καλή
και δίκαιη, και το μάτι του μυαλού μου είναι σχεδόν καταστεί πιο ιερό
από το θέαμα ή θέαμα.
13. Τρισμέγιστος. Δεν Wonder σε αυτό, για το θέαμα δεν είναι καλή,
όπως η Δέσμη του Ήλιου, το οποίο είναι ένα φωτεινό πύρινο
φωτεινότητα, maketh το μάτι στα τυφλά "από το υπερβολικό φως του,
ότι gazeth σ 'αυτήν? Μάλλον το αντίθετο, για αυτό enlighteneth, και
τόσο increaseth το φως του ματιού, όπως κάθε άνθρωπος είναι σε
θέση να λάβει την επίδραση αυτής κατανοητή καθαρότητα.
14. Για να είναι πιο γρήγορη και απότομη για το τρύπημα, και αθώα ή
αβλαβείς προσέτι, και την πλήρη της αθανασίας, και ότι είναι ικανοί
και μπορούν να αντλήσουν οποιοδήποτε κατάστημα αυτής θέαμα,
θέαμα και να κάνουμε πολλές φορές κοιμηθείτε από το Σώμα, σε αυτό

το πιο δίκαιη και περικαλλής Vision? πράγμα που Celius και Κρόνος
προγόνων μας που λαμβάνονται unto.
15. Tat. Θα πρέπει επίσης, Ο Πατέρας, θα μπορούσε να το πράξει.
16. Τρισμέγιστος. Θα μπορούσε, O Υιός? Αλλά προς το παρόν
είμαστε λιγότερο προθέσεων στο όραμα, και δεν μπορεί να ανοίξει
ακόμη τα μάτια του μυαλού μας να συγκρατήστε το άφθαρτο, και της
ομορφιάς ακατανόητο ότι Καλό: Αλλά τότε θα μπορούμε να δούμε,
όταν θα δεν έχουν καμία σχέση με όλα να πω από αυτό.
17. Για τη γνώση του, είναι μια Θεϊκή σιωπή, και το υπόλοιπο του
συνόλου των Αισθήσεων? Να μην τύχει μπορεί αυτός που
αντιλαμβάνεται ότι κατανοούν οτιδήποτε άλλο, ουτε αυτός που βλέπει
ότι, δείτε οτιδήποτε άλλο, ουτε ακούσει οποιοδήποτε άλλο πράγμα,
ουτε το ποσό , μετακινήστε το Σώμα.
18. Για λάμπει σταθερά μετά, και γύρω από το όλο αυτό enlighteneth
μυαλό όλων την ψυχή? Και να χάνει το από το Σωματικές αισθήσεις
και Προτάσεις, αυτό το draweth από το Σώμα, και changeth εξ
ολοκλήρου στην ουσία του Θεού.
19. Διότι είναι δυνατόν για την ψυχή, O Υιός, να θεοποιημένου ενώ
ακόμη θα Lodgeth στο σώμα του ανθρώπου, εφόσον προβλέπει την
ομορφιά του Καλού.
20. Tat. Πώς Dost thou σημαίνει deifying, Πατέρα!
21. Τρισμέγιστος. Υπάρχουν διαφορές, O Υιός, κάθε ψυχή.
22. Tat. Αλλά πώς Dost χιλ. χάσματος πάλι τις αλλαγές;
23. Τρισμέγιστος. Hast thou δεν άκουσε το γενικό Ομιλίες, ότι από τη
μία ψυχή του Σύμπαντος, είναι όλα εκείνα τα Ψυχές, που σε όλο τον
κόσμο είναι πετιέται επάνω και κάτω, ούτως ειπείν, και διαιρείται εις;
Από αυτές οι ψυχές υπάρχουν πολλές αλλαγές, σε κάποιες πιο τυχεροί
περιουσίας, καθώς και ορισμένες εντελώς αντίθετο? Για αυτά που
έχουν υφέρπουσα πράγματα, έχουν μετατραπεί σε εκείνες της υδαρής

τα πράγματα και τα πράγματα που ζουν στο νερό, με τα πράγματα που
ζουν από το ομόσπονδο? και Airy από αυτούς είναι μετατραπεί σε
άνδρες, και ανθρώπινες ψυχές, που να κατέχουν της αθανασίας,
αλλάζουν σε δαίμονες.
24. Και έτσι θα συνεχίσουμε στη σφαίρα ή την περιφέρεια των
σταθερών Θεών, γιατί υπάρχουν δύο χορωδίες ή εταιρειών των Θεών,
ένας από αυτούς που περιφέρονται, και η άλλη από αυτές που έχουν
καθοριστεί. Και αυτό είναι το πιο τέλειο δόξα της ψυχής.
25. Αλλά η ψυχή που εισέρχονται στο σώμα ανθρώπου, αν συνεχιστεί
το κακό, δεν πρέπει γεύση της αθανασίας και δεν είναι κοινωνός των
καλών.
26. Αλλά στο στάδιο της επεξεργασίας πίσω τον ίδιο τρόπο, returneth
σε υφέρπουσα πράγματα. Και αυτό είναι η καταδίκη του κακού
ψυχής.
27. Και η κακία της ψυχής είναι η άγνοια? Για την ψυχή που δεν ξέρει
τίποτα από τα πράγματα που είναι, δεν τη φύση τους, ουτε το οποίο
είναι καλό, αλλά είναι τυφλή, rusheth και dasheth κατά της σωματικής
πάθη, και δυστυχισμένοι επειδή είναι , η ίδια δεν ξέρει, είναι serveth
περίεργο φορείς, και κακούς, που φέρουν το Σώμα ως burthen, και δεν
είναι απόφαση, αλλά αποκλείεται. Και αυτό είναι το κακό της ψυχής.
28. Αντιθέτως, την αρετή της ψυχής είναι η Γνώση? Γιατί ξέρει ότι
είναι τόσο καλή και θρησκευτική, και ήδη Θεία.
29. Tat. Αλλά ποιος είναι τόσο ένα, O Πατέρα!
30. Τρισμέγιστος. Αυτός που δεν μιλάει και δεν ακούει πολλά
πράγματα? Γιατί, O Υιός, ότι heareth δύο ομιλίες ή ακροάσεις,
fighteth στη σκιά.
31. Για το Θεό, και τον Πατέρα, και καλή, δεν ομιλείται ουτε
ακρόαση.

32. Με τον τρόπο αυτό σε όλα τα πράγματα που είναι, οι αισθήσεις,
επειδή δεν μπορούν να είναι δεν τους.
33. Η γνώση όμως διαφέρει πολύ από Sense? Για την αίσθηση των
πραγμάτων είναι ότι θα ξεπεραστούν, αλλά γνώση είναι το τέλος του
Sense.
34. Η γνώση είναι το δώρο του Θεού? Για όλους Η γνώση είναι
unbodily αλλά useth Νου ως μέσου, όπως Νου useth του Φορέα.
35. Ως εκ τούτου τόσο κατανοητή και υλικά πράγματα πάνε και τα
δύο σε φορείς? Για, της contraposition, Αυτός είναι ο καθορισμός μία
έναντι της άλλης, και εναντιότητα, όλα τα πράγματα πρέπει να
αποτελείται. Και αυτό είναι αδύνατο, θα πρέπει να είναι διαφορετικά,
36. Tat. ο οποίος είναι ως εκ τούτου το υλικό αυτό ο Θεός;
37. Τρισμέγιστος. Η δίκαιη και όμορφο κόσμο, και όμως αυτό δεν
είναι καλό? Για το υλικό που είναι εύκολα και ευπαθής, αλλά
κυριολεκτικά, είναι η πρώτη από όλες τις ευπαθής πράγματα? Και το
δεύτερο από τα πράγματα που είναι, και άπορους ή θέλουν κάπως
αλλιώς. Και αυτό έγινε μία φορά και είναι πάντα, και είναι πάντα σε
γενιά, και έκανε, και κάνει συνεχώς, ή να παράγει πράγματα που
έχουν την ποσότητα και την ποιότητα.
38. Για αυτό είναι κινητά, και κάθε κίνηση υλικού είναι η παραγωγή?
Αλλά η πνευματική σταθερότητα κινείται η πρόταση υλικό μετά από
αυτό το τρόπο.
39. Επειδή ο κόσμος είναι σφαίρα, που είναι αρχηγός, και πάνω από
το κεφάλι δεν υπάρχει τίποτα το υλικό, όπως κάτω από τα πόδια δεν
υπάρχει τίποτα πνευματική.
40. Ολόκληρο το σύμπαν είναι υλικό? Το μυαλό είναι το κεφάλι, και
είναι μετακινηθεί σφαιρικά, ότι είναι σαν ένα κεφάλι.
41. Οποιαδήποτε εκ τούτου είναι ενωμένο ή ενωμένη με τη μεμβράνη
ή Κινηματογράφου της κεφαλής, όπου η ψυχή, είναι αθάνατος, όπως

και στην ψυχή ενός οργάνου που, hath του Soul πλήρη του Φορέα?,
Αλλά αυτές που είναι περισσότερο από ότι μεμβρανών, έχουν την
πλήρη όργανο της ψυχής.
42. Το όλο είναι ένα ζωντανό Wight, και ως εκ τούτου consisteth των
υλικών και πνευματικών.
43. Και το Παγκόσμιο είναι η πρώτη και η δεύτερη Μαν wight ζουν
μετά το Παγκόσμιο?, Αλλά η πρώτη από πράγματα που είναι θνητός
και ως εκ τούτου hath απολύτως όφελος της ψυχής όλων των άλλων
έχουν: Και όμως για όλα αυτά, αυτός δεν είναι δεν είναι μόνο καλό ,
αλλά κατηγορηματικά το κακό, όπως είναι θνητός.
44. Για το Παγκόσμιο δεν είναι καλό, όπως είναι τα κινητά? Ουτε το
κακό, όπως είναι αθάνατος.
45. Αλλά ο άνθρωπος είναι κακό, τόσο ως είναι κινητά, όπως και
αυτός είναι θνητός.
46. Αλλά η ψυχή του ανθρώπου γίνεται με αυτόν τον τρόπο, το μυαλό
είναι σε Λόγος, Λόγος στην ψυχή, την ψυχή στο Πνεύμα, το Πνεύμα
στο Σώμα.
47. The Spirit που διαχέεται και περνάει τις φλέβες και αρτηρίες, και
το αίμα, τόσο moveth των συνθηκών διαβίωσης Πλάσμα, και μετά
από ένα ορισμένο beareth τρόπο αυτό.
48. Δια τούτο, επίσης, μερικά έχουν σκεφτεί την ψυχή για να του
αίματος, που εξαπατήθηκαν στο περιοδικό Nature, δεν γνωρίζουν ότι
η πρώτη του Πνεύματος πρέπει να επιστρέψει στην ψυχή, και τότε το
αίμα είναι congealed, τις φλέβες και τις αρτηρίες αδειάσει, και στη
συνέχεια, τις συνθήκες διαβίωσης dieth πράγμα: Και αυτό το είναι ο
θάνατος του σώματος.
49. Όλα τα πράγματα εξαρτώνται από μία αρχή, και-την αρχή
εξαρτάται από αυτό που είναι μία και μόνη.

50. Και η αρχή μετακινείται, ότι μπορεί και πάλι να είναι μια αρχή?
Αλλά αυτό που είναι μία, standeth και μένει, και δεν μετακινείται,
51. Υπάρχουν, συνεπώς, αυτά τα τρία, το Θεό Πατέρα, και το Καλό,
το Παγκόσμιο και η Man: Ο Θεός hath τον Κόσμο, και η Man hath
Παγκόσμιο? Και το Παγκόσμιο είναι ο Υιός του Θεού, και άνθρωπος
που ήταν οι απόγονοι του κόσμου.
52. Για το Θεό δεν αγνοεί R / Ian, αλλά τον γνωρίζει τέλεια, και θα
είναι γνωστά από τον ίδιο. Αυτό είναι μόνο υγιεινή για τον άνθρωπο?
Της γνώσης του Θεού: αυτή είναι η επιστροφή του Ολύμπου? Από το
παρόν μόνο η ψυχή γίνεται καλό, και μερικές φορές δεν είναι καλή,
μερικές φορές και το κακό, αλλά και της αναγκαιότητας Good.
53. Tat. Τι πιο μοχθηροί χιλ., Ο Πατέρας.
54. Τρισμέγιστος. Σκεφτείτε, O Υιός, η ψυχή ενός παιδιού, όταν
ακόμη το hath δεν έλαβε καμία διάλυση του σώματος του, η οποία δεν
έχει αναπτυχθεί ακόμη, αλλά είναι πολύ μικρό? Τρόπο με τον οποίο
στη συνέχεια, αν κοιτάξουμε τον εαυτό της, να βλέπει τον εαυτό της
όμορφη, σαν να μην είχε έχει εντοπίσει ακόμη με τα πάθη του
σώματος, αλλά κατά κάποιον τρόπο, ανάλογα ακόμη από την ψυχή
του κόσμου.
55. Αλλά όταν το όργανο καλλιεργείται και distracteth, η ψυχή αυτή
επιφέρει μνήμης, και δεν μετέχει περισσότερο από το Fair και το
Καλό, και Forgetfulness είναι κακία.
56. Παρόμοια επίσης happeneth τους ότι πάει από το σώμα: όταν η
ψυχή τρέχει πίσω στο ίδιο το Πνεύμα έχει αναλάβει με σύμβαση στο
αίμα και την ψυχή στο Πνεύμα? Αλλά το μυαλό που γίνονται καθαρά
και απαλλαγμένα από αυτά τα ενδύματα? Και να Θεία από τη φύση,
τη λήψη πύρινο rangeth όργανο στο εξωτερικό σε κάθε θέση,
αφήνοντας την ψυχή για την κρίση, καθώς και για την τιμωρία που
hath άξιζε.
57. Tat. Γιατί Dost thou πω έτσι, Ο Πατέρας, ότι το μυαλό είναι
διαχωρισμένο από την ψυχή και την ψυχή από το Πνεύμα; Όταν

ακόμα και τώρα εσύ saidst την ψυχή ήταν Ένδυση ή Apparel του Νου,
και το όργανο της ψυχής.
58. Τρισμέγιστος. Ο γιος, αυτός που ακούει πρέπει από κοινού
κατανόηση και συνωμοτούν σε σκέψης με αυτόν που μιλά? Yea, θα
πρέπει να έχει ταχύτερη ακρόαση του και μεγαλύτερη από τη φωνή
του ομιλητή.
59. Η διάθεση της εν λόγω ενδύματα ή Καλύμματα, γίνεται σε ένα
γήινο σώμα? Για αυτό είναι αδύνατο, ότι ο νους θα πρέπει να
καθορίσει η ίδια ή ανάπαυσης, γυμνό, και της ίδιας? Σε ένα γήινο
σώμα? Δεν είναι το γήινο σώμα είναι σε θέση να φέρει τέτοια
αθανασία ? και, συνεπώς, ότι ήταν πιθανόν να υποστεί τόσο μεγάλη
αρετή του Νου συμπυκνωμένη όπως ήταν, και πήρε για τον εαυτό της
ευεπηρέαστος όργανο της ψυχής, ως επικάλυψης ή τα είδη ένδυσης.
Και η ψυχή είναι, επίσης, σε κάποιο Θείο, useth το Πνεύμα του ως
υπουργός και Δούλος, και του Πνεύματος governeth το βιοτικό
πράγμα.
60. Όταν επομένως ο νους είναι διαχωρισμένο, και departeth από το
γήινο σώμα, τη στιγμή που διακινεί στην Fiery παλτό του, το οποίο
δεν μπορούσε να κάνει χρειάζεται να σταθώ σε ένα γήινο σώμα.
61. Για τη γη δεν μπορεί να υποστεί φωτιά, γιατί είναι όλα της
καίγεται ένα μικρό σπινθήρα? Ως εκ τούτου είναι το νερό χύνεται
γύρος για τη Γη, ως Τείχος ή την άμυνα, έτσι ώστε να αντέχουν τη
φλόγα της φωτιάς.
62. Αλλά το μυαλό είναι το πιο απότομη ή γρήγορα όλα Θεία
Cogitations, και πιο γρήγορα από ό, τι όλα τα στοιχεία, hath η φωτιά
για το σώμα του.
63. Για το μυαλό που είναι το Workman όλων useth την πυρκαγιά ως
μέσο του στην Κατεργασία του? Και ότι αυτός είναι ο Workman
όλων, useth ότι για την πραγματοποίηση όλων των πραγμάτων, όπως
είναι η χρήση από τον άνθρωπο, για την πραγματοποίηση των Earthly
πράγματα μόνο? για το μυαλό ότι είναι από τη Γη, κενό, ή γυμνό της

φωτιάς, δεν μπορεί να κάνει τη δραστηριότητα των ανδρών. ουτε η
οποία κατά τα άλλα είναι υποθέσεις του Θεού.
64. Αλλά η ψυχή του ανθρώπου, και όμως δεν έχουν όλοι, αλλά αυτό
που είναι ευσεβείς και θρησκευτική, είναι Angelical και Θεία. Και μια
τέτοια ψυχή, αφού απομακρύνθηκε από το Σώμα, αφού προσπάθησε η
διαμάχη της ευσέβειας, γίνεται είτε Mind ή τον Θεό.
65. Και η διαμάχη της ευλαβείας είναι να γνωρίζει τον Θεό, και να
τραυματίσει δεν Μαν, και τον τρόπο αυτό καθίσταται Νου.
66. Αλλά μια ασεβής ψυχή μένει στην ίδια την ουσία του, τιμωρείται
από μόνη της, και αναζητούν έναν επίγειο και ανθρώπινο οργανισμό
να αρχίσει.
67. Μη τι άλλο όργανο είναι ικανά για ανθρώπινη ψυχή, δεν είναι
νόμιμη για την ψυχή ενός ανθρώπου να εμπίπτουν στο σώμα της ένα
παράλογο πράγμα διαβίωσης: γι 'αυτό είναι το νόμο ή το διάταγμα του
Θεού, η διατήρηση μιας ανθρώπινης ψυχής από την τόσο μεγάλη
ύβρις και κατηγορώ.
68. Tat. Πώς λοιπόν είναι η ψυχή του ανθρώπου τιμωρούνται, O
Πατέρας? Και ποια είναι η μεγαλύτερη του βασανιστήριο.
69. Ερμής. Ασέβεια, O γιος μου? Για ό, τι Fire hath τόσο μεγάλη
φλόγα, όπως αυτό; Ή τι δάγκωμα Κτήνος doth μέχρι δακρύων το
όργανο που doth την ψυχή.
70. Dost ή εσύ δεν δείτε πόσα δεινά τους κακούς ψυχή suffereth,
θορυβώδης και φωνάζει, είμαι Καμένη, είμαι καταναλώνεται, δεν
ξέρω τι να πω, ή μήπως, είμαι devoured, Unhappy Wretch, από τα
δεινά που πυξίδα και να -κατέχουν πάνω μου? Άθλια ότι είμαι, εγώ
δεν Βλέπε ουτε Ακούστε κάτι.
71. Αυτές είναι οι φωνές της τιμωρείται και βασανισμένος ψυχή, και
δεν είναι τόσο πολλά? Και εσύ, O Υιός, thinkest ότι η ψυχή βγαίνει
από το όργανο μεγαλώνει ζωώδης ή συνάπτει Κτήνος: το οποίο είναι
ένα πολύ μεγάλο λάθος, για την ψυχή τιμωρία μετά τον τρόπο.

72. Για το μυαλό, όταν καταδικαστεί ή έχουν ορισθεί για να πάρετε
μια πύρινη Σώμα για τις υπηρεσίες του Θεού, που κατέβαινε στο κακό
Ψυχή, που ταλαιπωρεί με μαστίγια των αμαρτιών, wherewith τους
κακούς ψυχή που σημαδεύει, μετατρέπεται σε δολοφονίες, και
Contumelies και Blasphemies, και δύτες Violences, και άλλα
πράγματα με τα οποία οι άνδρες τραυματίες
73. Αλλά σε μια ευσεβής ψυχή, το μυαλό την είσοδο, την οδηγεί στο
Φως της Γνώσης.
74. Και μια τέτοια ψυχή δεν είναι ποτέ ικανοποιημένοι με το τραγούδι
έπαινο στο Θεό, και μιλώντας και όλων των ανδρών? Και τόσο με
λόγια και πράξεις, πάντα κάνει καλό στην απομίμηση του πατέρα της.
75. Ως εκ τούτου, O Υιός, πρέπει να δώσουμε τις ευχαριστίες, και
προσεύχονται, ότι θα μπορούν να λάβουν ένα καλό μυαλό.
76. Η ψυχή ως εκ τούτου μπορεί να τροποποιηθεί ή να αλλάξει στο
καλύτερο, αλλά στην χειρότερη είναι αδύνατο.
77. Αλλά υπάρχει μια κοινωνία των ψυχών, και εκείνων των Θεών,
επικοινωνούν με εκείνες των ανδρών? Και εκείνων των ανδρών, με
εκείνες των κτηνών.
78. Και το καλύτερο να λαμβάνουν πάντοτε την χειρότερη, Θεοί των
Ανδρών, Ανδρών της ωμής κτηνών, αλλά ο Θεός από όλα: Για αυτός
είναι ο καλύτερος όλων, και όλα τα πράγματα είναι λιγότερο από ό, τι
αυτός.
79. Ως εκ τούτου αποτελεί αντικείμενο Παγκόσμιο εις Θεός,
άνθρωπος εις τον κόσμο και τα πράγματα παράλογο να Μαν.
80. Αλλά ο Θεός είναι πάνω από όλα, και για όλα? Και των δοκών
του Θεού είναι εργασιών? Και οι ακτίνες του Παγκόσμιου είναι
Natures? Και των δοκών του Μαν, Τεχνών και Επιστημών.

81. And Operations κάνουμε πράξη από τον Παγκόσμιο, και μετά ο
άνθρωπος από το φυσικό δοκάρια του κόσμου, αλλά Natures εργασία
από τα στοιχεία, και ο άνθρωπος από Τεχνών και Επιστημών.
82. Και αυτή είναι η κυβέρνηση του συνόλου, ανάλογα με τη φύση
του ένα, και διάτρηση ή κατεβαίνει από το ένα μυαλό, από την οποία
τίποτε δεν είναι πιο Θεία, και να είναι πιο αποτελεσματικό και
λειτουργικό? Περισσότερο και τίποτα δεν ενώνει, ή τίποτα δεν είναι
πιο Ένας . Της Κοινωνίας των Θεών σε Ανδρών, και των ανδρών στο
Θεό.
83. Αυτό είναι το Genius Bonus, καλή ή δαίμονας, ευλογημένος ψυχή
που είναι μεγαλύτερο από αυτό! και δυστυχισμένος ψυχή που είναι
άδειο από αυτό!
84. Tat. Και διατί Πατέρα;
85. Τρισμέγιστος. Son γνωρίζουμε, ότι κάθε hath ψυχή των Καλών
μυαλό? Του για το ότι είναι τώρα μιλάμε, και δεν είναι αυτού του
υπουργού που λέγαμε πριν, ότι είχε σταλεί από την απόφαση.
86. Για την ψυχή δεν το μυαλό, δεν μπορεί ούτε να κάνει, ουτε να πω
οτιδήποτε? Για πολλές φορές το μυαλό ταξιδεύει μακριά από την
ψυχή, και σε εκείνη την ώρα η ψυχή δεν seeth ουτε heareth, αλλά
είναι σαν ένα παράλογο πράγμα? Τόσο μεγάλη είναι η δύναμη του
μυαλού.
87. Αλλά αυτό δεν brooketh μια αδρανής ή τεμπέλης ψυχή, αλλά
αφήνει μια τέτοια προσδένεται στο Σώμα, και από το
πιέζεται προς τα κάτω.
88. Και μια τέτοια ψυχή, O Son, hath δεν μυαλό, διά του οποίου δεν
πρέπει ένα τέτοιο να ονομάζεται άνθρωπος.
89. Για τον άνθρωπο είναι ένα πράγμα διαβίωσης Θεία και δεν πρέπει
να συγκριθεί με οποιαδήποτε brute Κτήνος που ζει από τη Γη, αλλά
να τους ότι είναι πάνω στον ουρανό, που ονομάζεται Θεοί.

90. Αντίθετα, αν πρέπει να είναι τολμηρό να πει την αλήθεια, ότι
αυτός είναι ένας άνθρωπος πράγματι, είναι πάνω τους, ή τουλάχιστον
είναι ίσοι στην εξουσία, το ένα στο άλλο, για κανένα από τά
πράγματα στον ουρανό θα κατέβει από τη Γη, και να αφήσει τα όρια
του ουρανού, αλλά ένας άνθρωπος ανεβαίνει επάνω στον ουρανό, και
τα μέτρα της.
91. Και knoweth ποια πράγματα είναι σχετικά υψηλά, και ποιο κάτω,
και learneth όλα τα άλλα πράγματα ακριβώς.
92. Και αυτό που είναι η μεγαλύτερη από όλες, δεν leaveth τη Γη, και
όμως είναι πάνω από: Τόσο μεγάλη είναι το μεγαλείο της φύσης του.
93. Διά του οποίου θα πρέπει να είναι τολμηρό να πούμε, ότι μια
Earthly Ο άνθρωπος είναι ένα θανάσιμο Θεό, και ότι ο Ουράνιος Θεός
είναι ένα αθάνατο Μαν.
94. Δια τούτο, από τα δύο αυτά είναι όλα τα πράγματα που διέπονται,
το Παγκόσμιο και Man? Αλλά και όλα τα πράγματα αλλιώς, από το
οποίο είναι ένα.

5ο βιβλίο. Αυτός ο Θεός δεν είναι πρόδηλη και ακόμη πιο
Manifest."
1. Αυτό Discourse Θα καταστήσει επίσης σοι, O Tat, ότι mayest εσύ
δεν πρέπει να αγνοεί τα πιο εξαιρετικό όνομα του Θεού.
2. Αλλά εσύ κατά νουν στο μυαλό σου, πως αυτό που φαίνεται σε
πολλές κρυμμένα και unmanifest, μπορεί να είναι πιο προφανή σε
σένα.
3. Για αυτό δεν ήταν όλα, αν ήταν εμφανείς, για οποιαδήποτε
προκύπτει, παράγεται ή γίνεται? Για κατέστη πρόδηλο, αλλά αυτό που
δεν είναι πρόδηλο είναι ποτέ.

4. Για να μην needeth να εκδηλώνεται, για να είναι πάντα.
5. Και maketh όλα τα άλλα πράγματα προφανή, να unmanifest όπως
είναι πάντα, και καθιστώντας άλλα πράγματα προφανή, δεν
εκδηλώνεται.
9. Ο ίδιος δεν έχει γίνει, αλλά στην φαντασία που fantasieth
εμφανίζονται όλα τα πράγματα, ή στην εμφάνιση που τους maketh,
για την εμφάνιση είναι μόνο εκείνα τα πράγματα που δημιουργούνται
ή που, για την εμφάνιση δεν είναι παρά γενιάς.
7. Αλλά είναι ότι Ένα, ότι δεν γίνεται ουτε δημιουργείται, είναι επίσης
unapparent και unmanifest.
8. Αλλά η λήψη όλων των πραγμάτων φαίνεται, αυτός appeareth σε
όλους και από όλους? Αλλά κυρίως αυτός εκδηλώνεται είτε σε εκείνα
τα πράγματα όπου ο ίδιος listeth.
9. Εσύ ως εκ τούτου, O Tat, ο γιος μου, πρώτα για να προσευχηθούν
στον Κύριο και Πατέρα, και να τα μόνα τους και για το ένα από τα
οποία είναι εκείνη που πρέπει να φιλεύσπλαχνος σοι, ότι εσύ mayest
knowest και να κατανοήσουν τόσο μεγάλο Θεό? Και ότι θα λάμψη
του, ένα από τα δοκάρια μετά από σένα Στην σου κατανόηση.
10. Για μόνο το μνημόνιο συμφωνίας που βλέπει ότι δεν είναι
πρόδηλο ή προφανές, ότι η ίδια δεν είναι προφανή ή εμφανή? Και αν
canst χιλ., O Tat, θα εμφανιστεί στα μάτια του μυαλού σου.
11. Για το Λόρδο, κενό του φθόνου, appeareth μέσα από ολόκληρο
τον κόσμο. Εσύ mayest δείτε τη νοημοσύνη, και να είναι σε χέρια
σου, και να εξετάσουμε την εικόνα του Θεού.
12. Αλλά αν αυτό που είναι σε εσένα, δεν είναι γνωστή ή εμφανή σε
σένα, πώς θα έχει εν σοι να δει, και εμφανίζονται σε σένα από τα
μάτια;

13. Αλλά αν εσύ μαρασμού τον δει, να εξετάσει και να κατανοήσει
τον ήλιο, να εξετάσει την πορεία της Σελήνης, θεωρούν τη σειρά της
τα αστέρια.
14. Ποιος είναι αυτός που keepeth σειρά; για όλα προκειμένου
οριοθετείται ή λήγουν σε αριθμό και τον τόπο.
15. Ο Ήλιος είναι ο μεγαλύτερος των θεών στον ουρανό, στον οποίο
όλα τα ουράνια θεοί δίνουν θέση, όπως σε ένα βασιλιά και potentate?
Και όμως είναι τόσο ένα, μεγαλύτερο από τη Γη ή τη θάλασσα, είναι
το περιεχόμενο να υποστεί μικρότερο άπειρο αστέρια να περπατήσει
και να κινηθεί πάνω από τον εαυτό του? οποίους doth ο φόβος του,
ενώ, O Υιός;
16. Κάθε ένα από αυτά τα αστέρια που είναι στον ουρανό, δεν κάνουν
κάτι παρόμοιο, ή σε ισότιμη πορεία? Ο οποίος είναι ότι hath ορίζεται
εις κάθε μία, τον τρόπο και το μεγαλείο της πορείας τους!
17. Αυτή η αρκούδα που μετατρέπει γύρος για τον εαυτό του? Και
φέρει γύρω από ολόκληρο τον κόσμο μαζί της, οι οποίοι κατείχαν και
να γίνει ένα τέτοιο μέσο.
18. Ποιος hath που καθορίζονται τα όρια για τη θάλασσα; που hath
έδρα τη Γη; για υπάρχει κάποια σώμα, O Tat, που είναι το τσάι και ο
Λόρδος από αυτά τα πράγματα.
19. Για αυτό είναι αδύνατο, O Υιός, ότι είτε μέρος, ή τον αριθμό, ή το
μέτρο, πρέπει να παρατηρηθεί ΧΩΡΙΣ Maker.
20. Για να μη μπορεί να γίνει από διαταραχή ή δυσαναλογία.
21. Θα ήταν δυνατόν για σένα, Ο γιος μου, για να έχουν φτερά και να
πετάξει στον αέρα, και να μπορούν να επιβιβάζονται στη μέση,
μεταξύ ουρανού και γης, για να δείτε τη σταθερότητα της Γης, η
ρευστότητα της Θάλασσας, τα μαθήματα των ποταμών, στα μεγάλα
του αέρα, την οξύτητα ή την ταχύτητα της πυρκαγιάς, η κίνηση της τα
αστέρια? και την ταχύτητα του ουρανού, με την οποία goeth γύρος για
όλα αυτά.

22. O Son, τι μια ευτυχισμένη θέαμα ήταν, σε μια στιγμή, για να δείτε
όλα αυτά, αυτό που είναι unmovable μετακινηθεί, και αυτό που είναι
κρυμμένο και φαίνεται να είναι πρόδηλη.
23. Και αν βλασταίνετε δείτε και ιδού το Workman, ακόμη και από
θνητός πράγματα που είναι πάνω στη γη, και στα βαθιά. Σκεφτείτε, O
Υιός, πώς ο άνθρωπος γίνεται και πλαισιώνεται στη μήτρα? Και να
εξετάσουν επιμελώς την ικανότητα και την πονηριά του Workman,
και να μάθει ποιος ήταν αυτό που προκάλεσε και διαμορφώθηκε το
όμορφο και το σχήμα Θεία Μαν? Που οριοθετείται και
χαρακτηρίζεται από τα μάτια του ? που βαριούνται τα ρουθούνια και
τα αυτιά του; ο οποίος άνοιξε το στόμα του; που απλώνεται και
δεμένα μαζί νεύρα του! που διοχετεύονται οι φλέβες; που σκληρύνει
και να καταστεί ισχυρή τα κόκαλα! ο οποίος έντυσε τη σάρκα με το
δέρμα; που χωρίζονται τα δάχτυλα και τις αρθρώσεις! που flatted γίνει
ευρεία και τις πατούσες των ποδιών! που σκαμμένα τους πόρους! που
απλώνεται η σπλήνα, ο οποίος έκανε την καρδιά σαν Pyramis? που
έκανε την Ήπαρ ευρεία! που έκανε την Spungy φώτα, και γεμάτο
τρύπες! που έκανε την κοιλιά μεγάλο και ευρύχωρο; που καθορίζεται
προς τα έξω για να δείτε τις πιο αξιότιμος μέρη και έκρυψε το
βρώμικο αυτά.
24. Δείτε πώς πολλά άρθρα σε ένα θέμα, και πόσα Έργων σε μία
επιγραφή, και όλα τα εξαιρετικά όμορφες, και όλα γίνονται στην
πράξη, και παρ όλα διαφορετικά.
25. Ποιος hath γίνει όλα αυτά τα πράγματα! τι Μητέρα! τι Πατέρα!
αποθηκεύσετε μόνο ο Θεός που δεν είναι προφανές! που έκαναν όλα
τα πράγματα από τη δική του θέληση.
26?: Και ο άνθρωπος δεν λέει ότι ένα άγαλμα ή μια εικόνα να μην
πραγματοποιείται χωρίς Κάρβερ ή Ζωγράφος, και ήταν αυτό
Κατεργασία να μην πραγματοποιείται χωρίς Workman; O μεγάλος
Τύφλωση, O μεγάλη ασέβεια, O μεγάλη άγνοια.
27. Ποτέ μη, O Υιός Tat, canst εσύ στερήσει η επεξεργασία των
Workman, μάλλον είναι το καλύτερο όνομα από όλα τα ονόματα του

Θεού, για να καλέσετε αυτόν τον Πατέρα όλων, για έτσι είναι μόνος?
Και αυτό είναι το έργο του να είναι το πατέρας.
28. Κι αν εσύ μαρασμού δύναμη μου να πω τίποτα περισσότερο
θάρρος, θα είναι Ουσία του να είναι έγκυος, ή μεγάλη με όλα τα
πράγματα, και να τα κάνει.
29. Και δεν ως ένα τσάι, είναι αδύνατο ότι κάτι πρέπει να γίνει, γι
'αυτό είναι ότι δεν πρέπει πάντα να είναι, και πάντα να καταστεί όλα
τα πράγματα στον ουρανό, στον αέρα, στη Γη, στο Βαθύ, σε
ολόκληρο τον κόσμο , και σε κάθε μέρος του συνόλου που είναι, ή ότι
δεν είναι.
30. Για δεν υπάρχει τίποτα σε ολόκληρο τον κόσμο, ότι δεν είναι ο
ίδιος, τόσο τα πράγματα που είναι και τα πράγματα που δεν είναι.
31. Για τα πράγματα που είναι, αυτός hath που πρόδηλη? Και τα
πράγματα που δεν είναι, αυτός hath έκρυψε στον εαυτό του.
32. Αυτός είναι ο Θεός που είναι καλύτερη από οποιοδήποτε όνομα?
Αυτό είναι αυτός που είναι μυστικό? Αυτό είναι αυτός που είναι πιο
προφανές? Αυτό είναι αυτός που πρέπει να εξεταστεί από το μυαλό?
Αυτό είναι αυτός που είναι ορατή με το μάτι? Αυτό είναι ο ότι δεν
hath σώμα? και αυτό είναι ότι hath πολλούς φορείς, μάλλον δεν
υπάρχει τίποτα από κάθε φορέα, η οποία δεν Είναι.
33. Για μόνο αυτός είναι όλα τα πράγματα.
34. Και για αυτό Αυτός αιτία hath όλα τα ονόματα, γιατί Αυτός είναι
ο Ένας Πατέρα? Και ως εκ τούτου Αφού γι'αυτό ακριβώς δεν Όνομα,
διότι Αυτός είναι ο πατέρας όλων.
35. Ποιος εκ τούτου μπορεί να ευλογήσει σοι, ή να δώσει τις
ευχαριστίες για σένα, ή για σένα.
36. Ποιον τρόπο πρέπει να κοιτάζω, όταν επαινώ εσένα; ανοδική;
προς τα κάτω; προς τα έξω; προς τα μέσα;

37. Περίπου σοι δεν υπάρχει τρόπος, να μην θέτουν, ουτε τίποτ 'άλλο
από όλα τα πράγματα που είναι.
38. Αλλά όλα τα πράγματα είναι σε σένα? Όλα τα πράγματα από
εσένα, εσύ givest όλα τα πράγματα, και τίποτα δεν takest? Για hast
thou όλα τα πράγματα και δεν υπάρχει τίποτα που εσύ δεν hast.
39. Πότε θα επαινώ σοι, O Πατέρα? Για αυτό δεν είναι ούτε δυνατόν
να κατανοήσει ώρα σου, ουτε σου φορά;
40. Για αυτό θα είμαι ικανοποιημένος για εσένα; για ό, τι thou hast
γίνει, ή για ό, τι εσύ δεν hast γίνει! γούνα των hast χιλ. εκδηλώθηκε τα
πράγματα, ή για όσους hast thou κρυμμένα τα πράγματα;
41. Δια τούτο πρέπει να επαινώ σοι ως τον εαυτό μου, ή έχει κάτι δικό
μου, ή μάλλον να του άλλου;
42. Για τέχνη εσύ τι είμαι, τέχνη εσύ τι να κάνω, τέχνη εσύ τι λέω.
43. Thou Art Όλα τα πράγματα, και δεν υπάρχει τίποτα άλλο Εσύ δεν
τέχνης.
44. Thou Art Thou, μόνο που γίνεται, και όλα αυτά δεν γίνεται.
45. Το μυαλό ότι Understandeth.
46. Ο Πατέρας ότι maketh και Frameth.
47. Το καλό που Worketh.
48. Το καλό που doth Όλα τα πράγματα.
49. Του θέματος, η πιο λεπτή και λεπτό μέρος είναι η Air, της Air της
ψυχής, της ψυχής του Νου, το μυαλό του Θεού.

Το έκτο βιβλίο. Καλούμενος "Αυτό το Θεό και μόνο είναι
καλή."

1. Καλή, O Asciepius, σε τίποτα δεν είναι, αλλά μόνο στο Θεό? Ή
μάλλον ο ίδιος ο Θεός είναι το Καλό πάντα.
2. Και αν είναι έτσι, τότε πρέπει αυτός να είναι ένας Ουσία ή Ουσία
άκυρη κάθε κίνησης και την παραγωγή? Αλλά τίποτα δεν είναι άκυρο
ή άδεια από αυτόν.
3. Και αυτό hath Ουσία για τον εαυτό του ή σε μια σταθερή, και
Λειτουργία εταιρεία, δεν θέλουν, πιο πλήρης, και δίνοντας άφθονα.
4. Ένα πράγμα είναι η αρχή των πάντων, για να giveth όλων των
πραγμάτων? Και όταν το όνομα του Καλή, εννοώ ότι τα οποία είναι
εντελώς και πάντα καλή.
5. Αυτό είναι παρούσα σε Δεν υφίσταται, αλλά μόνο ο Θεός? Γιατί
τίποτα δεν wanteth, ότι θα πρέπει η επιθυμία να το έχουν και δεν
μπορούν πάντα να λαμβάνονται από αυτόν? Την απώλεια των
ανωτέρω μπορεί να τον θρηνήσει? Για τη θλίψη είναι μέρος της
κακία.
6. Τίποτα δεν είναι ισχυρότερη από ό, τι, ότι θα έπρεπε να είναι
αντίθετοι με αυτό? Ουτε τίποτα δεν ισούται με τον ίδιο, ότι θα έπρεπε
να είναι ερωτευμένος μαζί της? Δεν ανήκουστο να είναι θυμωμένος,
που δεν έχουν τίποτα πιο συνετό να είναι σε ζηλιάρης.
7. Και κανένα από αυτά δεν είναι στην ουσία του, αυτό που
παραμένει, αλλά μόνο το Καλό;
8. Για όπως στην προκειμένη, είναι μια τέτοια Ουσία, δεν υπάρχει από
τα κακά? Τόσο στην κανένας από τα άλλα πράγματα που πρέπει να το
Καλό να βρεθεί.
9. Για σε όλα τα άλλα πράγματα, είναι όλα εκείνα τα άλλα πράγματα.
καθώς και στις μικρές, όπως η μεγάλη? καθώς και στις λεπτομέρειες
οι οποίες, όπως σε αυτό το ζωντανό πλάσμα το μεγαλύτερο και
ισχυρότερο όλων.

10. Για όλα τα πράγματα που έχουν γίνει ή που παράγονται είναι
γεμάτη πάθος, η ίδια γενιάς είναι ένα πάθος? Όπου πάθος και δεν
υπάρχει η καλή? Όπου το Καλό είναι, δεν υπάρχει πάθος? Όπου είναι
μέρα, δεν είναι νύχτα, και όταν είναι νύχτα, δεν είναι μέρα.
11. Δια τούτο είναι αδύνατο, ότι στην γενιάς θα πρέπει να είναι η
καλή, αλλά μόνο σε αυτόν που δεν παράγεται ή γίνεται.
12. Ωστόσο, όπως η συμμετοχή όλων των πραγμάτων είναι στο θέμα
δεσμεύεται, έτσι και εκείνων, που είναι καλή. Μετά από αυτό τον
τρόπο είναι η Παγκόσμια καλή, όπως maketh όλα τα πράγματα, και
στο πλαίσιο της λήψης αποφάσεων ή κάνει είναι καλή, αλλά σε όλα
τα άλλα πράγματα δεν είναι καλά.
13. Για είναι ευπαθής, και τα κινητά, και το τσάι του ευεπηρέαστος τα
πράγματα.
14. Στον άνθρωπο, επίσης, το Καλό είναι καταδικάζεται (ή Taketh
Ονομαστική αξία) σε σύγκριση με αυτό που κακό? Για το οποίο δεν
είναι πολύ κακό, είναι καλό εδώ? Και αυτό που λέγεται εδώ καλή,
είναι το λιγότερο σωματίδιο, ή μέρος του κακού.
15. Είναι αδύνατον επομένως, ότι η καλή πρέπει να είναι καθαρό από
εδώ Evil? Εδώ για την καλή groweth Κακού, και αυξάνεται το κακό,
το doth ακόμη δεν συμμορφώνονται Καλή? Και τηρώντας Καλό δεν
γίνεται κακό.
16. Ως εκ τούτου το μόνο ο Θεός είναι η καλή, ή μάλλον ο Θεός είναι
το Καλό.
17. Ως εκ τούτου, O Ασκληπιός, δεν υπάρχει τίποτα σε άνδρες (ή
στους άνδρες), αλλά το όνομα του Καλή, το ίδιο πράγμα δεν είναι, για
αυτό είναι αδύνατο? Για ένα υλικό σώμα receiveth (ή
Comprehendeth), δεν είναι ότι σε κάθε πλευρά περιλάμβανε και
coarcted με κακία, και κόπους, και λύπες, και επιθυμίες, και οργή, και
απάτες, και ανόητο γνώμες.

18. Και σε αυτό που είναι η χειρότερη από όλες, ο Ασκληπιός, ο
καθένας από των παραπάνω πράγματα, πιστεύεται εδώ να είναι το
μεγαλύτερο καλό, ειδικά το ανώτατο σκανταλιές τις απολαύσεις της
κοιλιάς, και το δαχτυλίδι-ηγέτης όλων των δεινών? Λάθους είναι εδώ
η απουσία του Καλού.
19. Και εγώ να ευχαριστήσω τω Θεό, που αφορούν τη γνώση της
καλής, που αυτή τη διαβεβαίωση στο μυαλό μου, ότι είναι αδύνατο,
θα πρέπει να είναι στον κόσμο.
20. Για το Παγκόσμιο είναι η fulness του κακία? Αλλά ο Θεός είναι η
fulness του Καλή, καλή ή του Θεού.
21. Για την eminencies όλων εμφανίζονται ομορφιάς, είναι στην
ουσία πιο καθαρή, πιο ειλικρινή, και κατά τύχη είναι επίσης η Ουσία
του.
22. Για αυτό πρέπει να είναι τολμηρό να πούμε, Ασκληπιού, ότι η
ουσία του Θεού, αν έχουν Ουσία, είναι αυτή που θα είναι δίκαιη ή
όμορφη? Αλλά δεν έχει κατανοήσει καλά σε αυτόν τον κόσμο.
23. Για όλα τα πράγματα που υπόκεινται στο μάτι, είναι είδωλα, όπως
και να ήταν σκιές?, Αλλά αυτά τα πράγματα που δεν υπόκεινται στο
μάτι, είναι πάντα, ειδικά την ουσία του δίκαιου και το Καλό.
24. Και όπως το μάτι δεν μπορεί να δει τον Θεό, έτσι κανένας δεν το
Fair, και το Καλό.
25. Για αυτά τα τμήματα του Θεού να συμμετάσχουν τη Φύση του
συνόλου, σωστή, και γνωρίζει εις αυτόν και μόνο, αδιαχώριστο, πιο
όμορφο, εκ των οποίων είτε ο Θεός είναι ερωτευμένος, είτε είναι
ερωτευμένος του Θεού.
26. Αν canst χιλ. κατανοήσει τον Θεό, θέλεις εσύ κατανοήσουν το
Fair, το Καλό και το οποίο είναι το πιο λαμπερό, και διαφωτιστική,
και πιο φωτισμένη από το Θεό.

27. Για την ομορφιά είναι πάνω από τη σύγκριση, και ότι καλή είναι
αμίμητος, όπως ο ίδιος ο Θεός.
28. Ως εκ τούτου χιλ. understandest Θεό, κατανοεί έτσι το Fair και το
Καλό, για αυτά τα incommunicable σε οποιαδήποτε άλλη πλάσματα
που ζουν επειδή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Θεό.
29. Αν εσύ επιδιώξει σχετικά με το Θεό, εσύ seekest ή askest επίσης
από το Fair, για υπάρχει ένας τρόπος που οδηγεί προς το ίδιο πράγμα,
ότι είναι Piety με τη Γνώση.
30. Δια τούτο, μπορούν να αγνοούν, και δεν πάει στο δρόμο της
ευσέβειας, τολμούν να αποκαλούν Man Δίκαιη και καλή, ποτέ δεν
βλέπουμε τόσο πολύ όπως σε ένα όνειρο, τι είναι καλή? Αλλά να
διπλώνεται και τυλιγμένο για όλα τα κακά, και πιστεύοντας ότι το
κακό είναι η καλή, που από ότι σημαίνει, τόσο το χρησιμοποιούν
unsatiably, και φοβούνται να στερηθεί αυτό? και ως εκ τούτου,
προσπαθούν με κάθε δυνατό τρόπο, ότι δεν μπορούν να έχουν μόνο,
αλλά και να αυξηθεί.
31. Όπως, O Ασκληπιός, είναι η καλή και δίκαιη πράγματα των
ανδρών, το οποίο δεν μπορεί ούτε να αγάπη ουτε το μίσος, για αυτό
είναι το πιο δύσκολο πράγμα απ 'όλα, ότι έχουμε ανάγκη από αυτές,
και δεν μπορούν να ζήσουν δεν τους.

Το έβδομο βιβλίο.
Μυστική κηρύγματος του στο Όρος
Της αναγέννησης, και το επάγγελμα του Silence.
Να Tat Του Υιού.
1. Tat. Στη γενική Ομιλίες, Ο Πατέρας, discoursing της Θεότητας, εσύ
speakest αινιγματικά, και didst δεν αποδεικνύουν σαφώς σαυτόν,
λέγοντας ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να αποθηκευτεί πριν
Αναγέννηση.
2. Και όταν το έκανα ταπεινά ικετεύω σοι, στο ανεβαίνοντας το βουνό
μετά hadst χιλ. discoursed unto εγώ, έχοντας μια μεγάλη επιθυμία, να
μάθουν το επιχείρημα αυτό της ανάπλασης? Γιατί ανάμεσα σε όλα τα
υπόλοιπα, είμαι μόνο άγνοια της παρούσας χιλ. toldst μου wouldst
χιλ. μεταδώσει το unto εγώ, όταν θα αποξενώνω τον εαυτό μου από
τον κόσμο: οπότε έκανα εγώ έτοιμος, και δικαίωσαν την προϋπόθεση
ότι είναι σε μένα, από την εξαπάτηση του κόσμου.
3. Τώρα εκπληρώσει τότε τα ελαττώματα μου, όπως και εσύ μου
saidst εντολή του αναγέννηση, είτε από στόμα σε στόμα ή κρυφά? Για
να μην ξέρω, O Τρισμέγιστος, τι Ουσία, ή τι μήτρα ή τι Seed είναι
ένας άνθρωπος γεννηθεί έτσι.
4. Ερμής. O Υιός, αυτό Σοφία είναι να γίνει κατανοητό στη σιωπή,
και η σπορά είναι η αλήθεια Καλό.
5. Tat. Ποιος το soweth, O Πατέρα. για είμαι εντελώς αδαή και
αμφίβολη.
6. Ερμής. Η θέληση του Θεού, O Υιός.
7. Και τι τρόπο Μαν είναι αυτός που έχει γεννηθεί έτσι; στο σημείο
αυτό, είμαι καθαρά στερούνται της Ουσίας που understandeth σε
μένα.

8. Ερμής. Ο Υιός του Θεού θα είναι ένα άλλο, ο Θεός έκανε το
Σύμπαν, ότι σε ό, τι consisteth όλων των εξουσιών.
9. Tat. Εσύ tellest μένα ένα αίνιγμα, Πατέρα, Dost και δεν μιλούν σαν
τον πατέρα στο γιο του.
10. Ερμής. Γιο, τα πράγματα αυτού του είδους δεν διδάσκονται, αλλά
είναι από τον Θεό, όταν pleaseth, έφερε στην μνήμη.
11. Tat. Εσύ speakest πράγματα τεταμένες, ή πολύ παρατραβηγμένο,
και αδύνατο, πατέρα? Και ως εκ τούτου θα σε αντίθεση με τους
άμεσα.
12. Ερμής. Βλασταίνετε αποδειχθεί ένας ξένος, Son, να σου το είδος
του Πατέρα.
13. Να φθόνο δεν μου, Πατέρα, και χάρη μου, είμαι γιος σου Φυσικό?
Λόγου εις εμένα τον τρόπο της αναγέννηση.
14. Ερμής. Τι θα πω, O γιος μου; Δεν έχω τίποτα να πω περισσότερα
από αυτό, που βλέπω τον εαυτό μου σε ένα ανυπόκριτος όψεως ή
θέαμα, που από το έλεος του Θεού, και έχω πάει έξω από τον εαυτό
μου σε ένα αθάνατο σώμα, και τώρα είμαι ταραχών ό, τι ήμουν πριν,
αλλά ήταν γεννηθέντα στο μυαλό.
15. Αυτό το πράγμα δεν διδάσκεται και δεν έχει να δει σε αυτό το
Στοιχείο σχηματίζονται? Για την οποία ήταν η πρώτη μορφή ένωσης
που έχουν αγνοηθεί από εμένα? Και ότι είμαι διαχωρίζονται πλέον
από αυτό? Για το έχω τόσο το άγγιγμα και το μέτρο της, ακόμη είμαι
τώρα αποξενώνεται από αυτούς.
16. Εσύ seest, O Υιός, με το δικό σου τα μάτια? Αλλά αν εσύ ποτέ δεν
εξετάσουμε τόσο σταθερά πάνω μου, με το σώμα, και η σωματική
επαφή, canst εσύ δεν δούμε και δεν καταλαβαίνω τι είμαι τώρα.
17. Tat. Εσύ hast με γνώμονα, Ο Πατέρας, δεν σε μικρές μανία και
απόσπαση της προσοχής του νου, γιατί εγώ δεν βλέπω τώρα μόνος
μου.

18. Ερμής. Θα ήθελα, O Υιός, ότι εσύ επίσης wert βγει από σαυτόν,
όπως αυτούς που ονειρεύονται στον ύπνο τους.
19. Tat. Τότε μου το πείτε, ποιος είναι ο συντάκτης και τσάι του
αναγέννηση;
20. Ερμής. Το παιδί του Θεού, ένας άνθρωπος από την θέληση του
Θεού.
21. Tat. Τώρα, Ο Πατέρας, hast thou τεθεί στη σιωπή μου για πάντα
και όλες τις πρώην τις σκέψεις μου έχουν αρκετά αριστερά και
εγκαταλείψει μου, για να δω το μεγαλείο, και το σχήμα του όλα τα
πράγματα εδώ κάτω, αλλά και τίποτα δεν ψέμα σε όλες.
22. Και επειδή αυτό το θανάσιμο Μορφή αλλάζει καθημερινά, και
γύρισε από αυτή τη φορά σε αύξηση και μείωση, ως ψεύδος? Τι ως εκ
τούτου είναι αλήθεια, O Τρισμέγιστος;
23. Τρισμέγιστος. Ότι, O Υιός, η οποία δεν είναι ταραγμένη, ουτε που
οριοθετούνται? Δεν χρώματος, δεν κατάλαβα, δεν άλλαξε? Αυτό που
είναι γυμνή, φωτεινό, κατανοητή μόνο από μόνη της, αναλλοίωτα,
unbodily.
24. Tat. Τώρα είμαι τρελός, πράγματι, Πατέρα? Για όταν σκέφτηκα
μου να έχουν γίνει ένας σοφός άνθρωπος από εσένα, με αυτές τις
σκέψεις thou hast dulled αρκετά όλες τις αισθήσεις μου.
25. Ερμής. Και όμως, είναι έτσι, όπως είπα, O Son, He ότι Looketh
Μόνο μετά από αυτό που γίνεται προς τα πάνω, όπως η φωτιά, η
οποία γίνεται προς τα κάτω, όπως της Γης, το οποίο είναι υγρό, όπως
το νερό, και η οποία bloweth ή υπόκειται σε έκρηξη, όπως αέρα? Πώς
μπορεί να κατανοήσει ότι η λογική που δεν είναι ούτε σκληρή, ουτε
υγρό, ουτε απτά, ουτε διαυγής, βλέποντας ότι είναι κατανοητή μόνο
στην εξουσία και τη λειτουργία? αλλά ικετεύω και προσευχόμαστε
για το μυαλό που μόνο μπορεί να καταλάβει τη γενιά, η οποία είναι σε
θεός.
26. Tat. Τότε είμαι, Ο Πατέρας, απόλυτα σε θέση να το κάνει.

27. Ερμής. Θεός φυλάξοι, Υιός, μάλλον καταρτίζει ή να τραβήξει τον
σένα (ή Μελέτη για τον ξέρω) και θα έρθει, αλλά είναι Willing, και θα
πρέπει να γίνεται? Ησυχία (ή να σε αδράνεια) των αισθήσεων του
σώματος, καθαρισμού εαυτούς σας από την παράλογη ζωώδης
βάσανα της ύλης.
28. Tat. Έχω κάθε revengers ή βασανιστές στον εαυτό μου, πατέρα;
29. Ερμής. Ναι, και αυτά, δεν είναι λίγα, αλλά πολλοί φοβούνται και
αυτά.
30. Tat. Δεν τους ξέρω, Πατέρα.
31. Ερμής. Ένα Torment, Υιός, η άγνοια, μια δεύτερη, τη θλίψη, μια
τρίτη, ακράτεια, ένα τέταρτο λαγνεία, το ένα πέμπτο, της αδικίας, ένα
έκτο, απληστία, ένα έβδομο, εξαπάτηση, ένα όγδοο, Envy, ένα ένατο,
Απάτη ή Guile, ένα δέκατο, Wrath, ένα ενδέκατο, απερισκεψία, η
δωδέκατη, κακεντρέχεια.
32. Είναι σε αριθμό δώδεκα, και υπό αυτές τις πολύ περισσότερες?
Ορισμένα από τα οποία μέσα από τη φυλακή του σώματος, θα ισχύει
η ενδόμυχα τοποθετούνται άνθρωπος να υποφέρουν λογική
33. Και δεν ξαφνικά, ή εύκολα να απομακρυνθεί από αυτόν, που
έλαβε hath έλεος του Θεού? Και συνίσταται στο παρόν, τόσο τον
τρόπο και το λόγο της αναγέννηση.
34. Για τα υπόλοιπα, O Υιός, κρατήστε σου ειρήνη, και να επαινέσω
τον Θεό στη σιωπή, και για το λόγο αυτό, το έλεος του Θεού, δεν θα
σταματήσει, ή να θέλουν unto μας.
35. Ως εκ τούτου χαίρεται, ο γιος μου, στο εξής από, να καθαρισθεί με
τις αρμοδιότητες του Θεού, με την γνώση της αλήθειας.
36. Για την αποκάλυψη του Θεού έχει έρθει σε εμάς, και όταν ήρθε η
άγνοια όλων πετάχτηκε έξω.

37. Η γνώση της χαράς έχει έρθει εις εμάς, και όταν που έρχεται,
Θλίψη θα πετάξει μακριά για να τους ότι είναι ικανοί να είναι.
38. Καλώ εις χαρά, τη δύναμη της Temperance, μια δύναμη της
Αρετής του οποίου είναι πιο γλυκό? Ας την πάρει εις εαυτούς μας, O
Υιός, πολύ ευχαρίστως, για το πώς έρχονται σε hath της έβαλε μακριά
ακράτεια.
39. Τώρα καλώ την τέταρτη, εγκράτεια, η εξουσία που έχει πάνω από
λαγνεία. Αυτό, O Υιός, είναι η σταθερή και αποφασιστική θεμέλια
της Δικαιοσύνης.
40. Για δείτε, πως δεν της εργασίας, αυτή hath κυνηγημένος μακριά
αδικία και θα είναι δικαιολογημένες, O Υιός, όταν αδικία είναι
μακριά.
41. Το έκτο Αρετής που έρχεται σε μας, καλώ Κοινωνία, η οποία είναι
κατά απληστία.
42. Και όταν η (απληστία) έχει φύγει, ζητώ Αλήθεια? Και όταν
ερχεται, Σφάλμα και δόλο vanisheth.
43. Βλέπε, O Υιός, πως η καλή υλοποιήθηκε με την πρόσβαση των
Αλήθεια? Από αυτό σημαίνει, Envy έχει φύγει από εμάς? Για την
Αλήθεια συνοδεύεται με την καλή, καθώς επίσης και με τη ζωή και
φως.
44. Και ήρθε δεν υπάρχει καμία πιο μαρτύριο του σκοταδιού, αλλά να
ξεπεράσουμε, είναι όλοι έφυγαν μακριά ξαφνικά, και tumultuarily.
45. Thou hast κατανοητό, O Υιός, ο τρόπος της ανάπλασης? Για μετά
τις επόμενες αυτών των Δέκα, της πνευματικής γενιάς είναι
τελειοποιηθεί, και στη συνέχεια driveth μακριά δώδεκα? Και το
έχουμε δει στην ίδια γενιά.
46. Όποιος επομένως hath του ελέους που λαμβάνονται αυτή τη γενιά
η οποία είναι σύμφωνα με τον Θεό, αφήνοντας όλες τις σωματικές

αίσθηση, ο ίδιος knoweth να αποτελείται από θεία πράγματα, και
rejoiceth, που γίνονται από τον Θεό, σταθερή και αμετάβλητη.
47. Tat. Ο πατέρας, θα συλλάβει και να κατανοήσει, να μην από το
θέαμα των ματιών μου, αλλά από την πνευματική λειτουργία, η οποία
είναι από τις Δυνάμεις. Είμαι στον παράδεισο, στη γη, στο νερό, στον
αέρα, είμαι σε ζωντανά πλάσματα, στα φυτά, στη μήτρα, παντού.
48. Ωστόσο, μου πει περαιτέρω, το ένα πράγμα, πώς είναι τα βάσανα
του Σκότους, που σε αριθμό Δώδεκα, οδηγείται μακριά και απελαθεί,
από τις Δέκα εξουσίες. Τι είναι ο τρόπος που, Τρισμέγιστος;
49. Ερμής. Αυτό Tabernacle, O Υιός, αποτελείται από τον Ζωδιακό
Κύκλο? Και αυτό αποτελείται από δώδεκα αριθμούς, η ιδέα ενός?
Αλλά όλοι παραδέχονται σχηματίζεται Φύση των δυτών conjugations
στην εξαπάτηση του Μαν.
50. Και αν είναι διαφορετική από μόνες τους, αλλά τους ενώνουν
στην πράξη (όπως για παράδειγμα, η απερισκεψία είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με οργή) και είναι επίσης αορίστου: Συνεπώς, με καλό
λόγο, κάνουμε κάνουν την αναχώρησή τους, ωθείται μακριά από την
εξουσία Δέκα? δηλαδή, από τους νεκρούς.
51. Για τον αριθμό των Δέκα, O Υιός, είναι η Begetter των ψυχών.
Και υπάρχει ζωή και το φως είναι ενωμένοι, όπου ο αριθμός των
Ενότητας έχει γεννηθεί από το Πνεύμα.
52. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με Λόγος, μπάνιο Ενότητα ο αριθμός των
Δέκα, και ο αριθμός των Δέκα hath Ενότητας.
53. Tat. Ο πατέρας, βλέπω τώρα το Σύμπαν, και εγώ στο μυαλό.
54. Ερμής. Αυτό είναι Regeneration, O Υιός, ότι δεν πρέπει πλέον
καθορίζουν τη φαντασία μας μετά από αυτό το όργανο, υπό τις τρεις
διαστάσεις, σύμφωνα με αυτή την ομιλία που έχουμε τώρα σχολίασε.
Αυτό μπορεί να μην είμαστε καθόλου συκοφαντώ το Σύμπαν.

55. Tat. Πες μου, Ο Πατέρας, αυτό το σώμα που αποτελείται από
δυνάμεις πρέπει να παραδεχτούμε ποτέ οποιαδήποτε Λύση;
56. Ερμής. Καλή λόγια, Υιός, και δεν μιλούν πράγματα αδύνατο? Για
την αμαρτία, ώστε εσύ θέλεις, και το μάτι του νου σου μεγαλώνουν
κακό.
57. Η λογική όργανο της Φύσης είναι μακριά από την Essential
γενιάς? Για το οποίο υπόκειται σε διάλυση, αλλά? Αυτό και ότι δεν
είναι θνητός, αλλά αυτό το αθάνατο. Dost εσύ δεν γνωρίζουν ότι η
τέχνη χιλ. γεννηθεί ένας Θεός και ο Υιός του Ενός, όπως είμαι.
58. Tat. Πώς θα Fain I, O Πατέρας, ακούω ότι έπαινος δίνεται από
έναν ύμνο, το οποίο saidst χιλ., heardst χιλ. από την Δυνάμεων όταν
ήμουν στην Octonary.
59. Ερμής. Όπως είπε Pimander μέσω της Oracle για την Octonary,
εσύ Dost καλά, O Υιός, με την επιθυμία της λύσης της σκηνής, για
την τέχνη καθαρισμένο εσύ.
60. Pimander, το μυαλό του την απόλυτη εξουσία και την Αρχή, hath
δεν εξέδωσε πιο unto εγώ, από αυτά που γράφονται? Γνωρίζοντας ότι
τον εαυτό μου, μπορώ να καταλάβω όλα τα πράγματα, και να
ακούσετε και να δείτε τι θα το κάνω. Και διέταξε να κάνω τα
πράγματα που είναι καλά? Και ως εκ τούτου όλες τις αρμοδιότητες
που είναι να τραγουδήσω.
61. Tat. Θα ήθελα να ακούσω σοι, Ο Πατέρας, και να κατανοούν αυτά
τα πράγματα.
62. Ερμής. Να είναι ήσυχο, O Υιός, και τώρα να hearken ότι
αρμονική ευλογία και την ευχαριστία: τον ύμνο της αναγέννηση, την
οποία δεν έχει προσδιοριστεί για να μιλήσει τόσο ξεκάθαρα, αλλά να
εαυτούς σας στο τέλος όλων.
63. Wherefore αυτό δεν διδάσκεται, αλλά έκρυψε στη σιωπή.

64. Μέχρι τότε, O Υιός, εσύ θα στέκεται στο ύπαιθρο, λατρεία
κοιτάζει προς τα Βόρεια Wind, για το που πηγαίνει κάτω από τον
ήλιο, και στο Νότο, όταν οι ariseth Κυρ? Και τώρα τηρούν σιωπή,
Son.
Το μυστικό τραγούδι.
Η Ιερά ομιλίας.
65. Αφήστε όλα τα Φύση του κόσμου διασκεδάζουν την ακρόαση
αυτού του Ύμνου.
66. Να ανοιχθούν, O Γη, και αφήστε όλα τα Θησαυρός της βροχής να
ανοίξει.
67. Μπορείτε δέντρα δεν τρέμει, γιατί θα τραγουδήσει και να
επαινέσω τον Κύριο της Δημιουργίας, και όλα και το Ένα.
68. Να ανοίξατε ουρανού, υμείς άνεμοι ακίνητοι, και αφήστε το
αθάνατο Κύκλο του Θεού λαμβάνει αυτές τις λέξεις.
69. Για Θα τραγουδήσει, και τον έπαινο που δημιούργησε όλα τα
πράγματα, που καθορίζεται από τη Γη, και κλεισε των Ουρανών, και
Διοικητής και το γλυκό νερό για να βγει από την Ocean? Σε όλη την
κατοικημένη κόσμο, και δεν κατοικούνται, με τη χρήση και την
θρέψη των πάντων, ή άνδρες.
70. Ότι διέταξε τη φωτιά για να λάμψει για πολύ δράση, τόσο σε
θεούς και ανθρώπους.
71. Ας του δώσει συνολικά ευλογία, που rideth κατά των Ουρανών, ο
Δημιουργός όλων Φύση.
72. Αυτό είναι αυτός που έχει το μάτι του μυαλού, και θα δεχθεί τον
έπαινο των Δυνάμεων μου.
73. O παντες Δυνάμεις που είναι σε μένα, τον έπαινο του Ενός και το
All.
74. Τραγουδήστε μαζί με τη θέλησή μου, το μόνο που έχετε Δυνάμεις
που είναι σε μένα.
75. O Ιερά Γνώση, που φωτισμένη από εσένα, εγώ μεγεθύνετε την
κατανοητή Φως, και χαιρόμαστε για τη χαρά του μυαλού.
76. Όλες μου Δυνάμεις τραγουδήσει επαίνους μαζί μου, και εσύ
Continence μου, τραγουδούν επαίνους Δικαιοσύνη μου από εμένα?
Έπαινο αυτό που είναι δίκαιοι.
77. O Κοινωνία που είναι σε μένα, τον έπαινο του All.

78. Με την αλήθεια μου τραγουδάει επαίνους για την αλήθεια, το
Καλό praiseth το Καλό.
79. O Life, O Φως από εμάς, εις σας έρχεται αυτό τον έπαινο και
ευχαριστίας.
80. Ευχαριστώ σε σένα, Ο Πατέρας, τη λειτουργία ή την πράξη του
τις δυνάμεις μου.
81. Ευχαριστώ σε σένα, ω Θεέ, η ισχύς των πράξεων μου.
82. Από εμένα σου Word τραγουδά επαίνους σε σένα, να λαμβάνουν
από μένα αυτή η λογική (ή προφορική) θυσία στα λόγια.
83. Οι εξουσίες που είναι μέσα μου κραυγή αυτά τα πράγματα, να
επαινέσω την Όλα, πληρούν Θα σου? Θα σου είναι και σύμβουλος
από σένα σε σένα.
84. O Όλοι, λαμβάνουν εύλογη Θυσίας από όλα τα πράγματα.
85. O Life, εκτός από όλα αυτά είναι μέσα μας: O Φως διαφωτίσει, Ο
Θεός το Πνεύμα? Για το μυαλό guideth ή feedeth το Word? O ποτά
που φέρουν Workman.
86. Εσύ τέχνη Θεός, σου crieth Μαν αυτά τα πράγματα μέσα από
σένα από την Πυροσβεστική, από τον αέρα, από τη Γη, από το νερό,
από το Πνεύμα, από σου πλάσματα.
87. Από την αιωνιότητα Έχω βρεί (μέσα) ευλογήσει και να επαινέσω
σου, και έχω αυτό που ζητώ, γιατί το υπόλοιπο Θα σου.
88. Tat. Ο πατέρας, βλέπω hast χιλ. τραγούδησε αυτό το τραγούδι από
τον έπαινο και την ευλογία σου με το σύνολο θα? Και ως εκ τούτου
έχω θέσει και το τοποθέτησε στον κόσμο μου.
89. Ερμής. Πες στον κόσμο σου κατανοητή, O Υιός.
90. Tat. Εγώ εννοώ σε κατανοητή κόσμο μου, για την από σου Ύμνος
και τραγούδι του επαίνου μυαλό μου είναι φωτισμένη: και εγώ
ευχαρίστως θα μου στείλει από την κατανόηση ενός ευχαριστιών εις
τον Θεό.
91. Ερμής. Δεν απερίσκεπτα, O Υιός.
92. Tat. Στο μυαλό μου, Ο Πατέρας.

93. Ερμής. Εκείνα τα πράγματα που βλέπω και κατά νουν, εγώ
εγχύεται σε σένα? Και ως εκ τούτου να πω, εσύ ο γιος Tat, τα
Συντάκτης Γενεών επιτυχίας σου, να στείλω αυτές τις εις το Θεό
λογικές θυσίες.
94. Ο Θεός, Εσύ είσαι ο πατέρας, εσύ είσαι ο Κύριος, Συ είσαι το
μυαλό, να αποδεχθεί αυτές τις λογικές θυσίες που requirest Εσύ of
Me.
95. Για όλα τα πράγματα έχουν γίνει ως το μυαλό willeth.
96. Εσύ, O Υιός, στείλετε αυτό αποδεκτό Θυσία στον Θεό, τον
Πατέρα των πάντων? Αλλά προτείνω επίσης, O Υιός, από το Word.
97. Tat. Ευχαριστώ εσένα, Πατέρα, hast thou ενημέρωσε και μου
ανέθεσε ως εκ τούτου να δοθεί έπαινος και ευχαριστίες.
98. Ερμής. Χαίρομαι, O Υιός, για να δούμε την αλήθεια γεννώ τους
καρπούς της καλά πράγματα, όπως και αθάνατος υποκαταστήματα.
99. Και να μάθουν να το κάνω: Πάνω απ 'όλες τις άλλες αρετές
ψυχαγωγήσει σιωπή, και δεν προσδίδουν εις άνθρωπος, O Υιός, η
παράδοση της ανάπλασης, μήπως μπορούμε να φημολογείται
Calumniators? Για αυτό και οι δύο έχουν σήμερα αρκετά
διαλογίστηκε, στην ομιλία μου, εσύ σε ακρόαση. Και τώρα εσύ Dost
γνωρίζουμε πνευματικά σαυτόν και τον πατέρα μας

Το όγδοο βιβλίο.
Ότι το μεγαλύτερο κακό στον άνθρωπο, είναι,
Η μη γνωρίζοντας τον Θεό.
1. Whither είσαι μεταφέρονται, O Άντρες, μεθυσμένος με πόσιμο
μέχρι την ισχυρή Κρασιού της άγνοια; που σας βλέπω δεν μπορεί να
αντέξει: Γιατί δεν το κάνουν εμετό και πάλι;

2. Stand, και να είναι νηφάλιος, και να εξετάσουμε και πάλι με τα
μάτια της καρδιάς σου? Και εάν δεν μπορείτε να το κάνουν όλοι,
ακόμη πράξει όσο μπορείτε.
3. Για την κακία των άγνοια surroundeth όλα τη Γη, και corrupteth
την ψυχή, σκάσε στο σώμα δεν θα υποφέρει για να φτάσει στο
Havens της Σωτηρίας.
4. Δεν υφίστανται τον εαυτό σας να γίνεται με το μεγάλο ρεύμα, αλλά
φράξουν το δρόμο, που θα μπορεί να θέσει στα χέρια το Haven της
ασφάλειας, και να εξασφαλισθεί η πλήρης πορεία σας προς την
κατεύθυνση αυτή.
5. Επιδιώξτε ένα που μπορεί να σας οδηγήσει από τη μια πλευρά, και
τη συμπεριφορά σας προς την πόρτα της αλήθειας και της γνώσης,
όπου το φως είναι σαφές ότι είναι καθαρή από το σκοτάδι, όπου δεν
υπάρχει ένας μεθυσμένος, αλλά όλα είναι νηφάλια και στην καρδιά
τους κοιτάζω προς τα πάνω αυτόν, την ευχαρίστηση του οποίου
πρόκειται να δούμε.
6. Γιατί δεν μπορεί να ακούσει με τα αυτιά και δεν δει με τα μάτια και
δεν εκφράζεται με λόγια? Αλλά μόνο στο μυαλό και την καρδιά.
7. Αλλά πρώτα εσύ πρέπει να κατασπαράξει και να σπάσει το ένδυμα
χιλ. wearest? Την ιστοσελίδα του άγνοια, το θεμέλιο όλων των
Mischief? Το δεσμό της διαφθοράς? Σκοτάδι υπανδρεία? Το βιοτικό
Θάνατος? Τη λογική Carcass, η Τάφου, που για μας ? το domestical
Κλέφτης που σε αυτό που μας αγαπά, μας μισεί, μας ζηλεύει.
8. Αυτή είναι η hurtful ενδυμασίες, wherewith τέχνη χιλ. ντυμένα, η
οποία βασίζεται και σου τραβά προς τα κάτω από τον εαυτό του?
Μήπως κοιτώντας ψηλά, και βλέποντας την ομορφιά της αλήθειας,
και η καλή reposed ότι είναι εκεί, εσύ shouldst μίσος την κακία του
ενδύματος, και να κατανοήσουν τις παγίδες και ενέδρες, η οποία θα
μπάνιο που για σένα.
9. Ως εκ τούτου doth εργασίας είναι να κάνει καλά αυτά τα πράγματα
που φαίνονται και κρίνονται από τις αισθήσεις, και αποφασισμένοι?

Και τα πράγματα που είναι αληθινά, κρύβει, και envelopeth σε τέτοια
κατηγορία, συμπληρώνοντας όσα παρουσιάζει σε σένα, με το μισητό
ευχαρίστηση, ότι εσύ canst δεν ακούω τι shouldst χιλ. ακούω, ουτε να
δούμε

Το ένατο βιβλίο.
Μια καθολική κηρύγματος του Ασκληπιού.
1. Ερμής. Όλα που μετακινείται, O Ασκληπιός, διαπιστώθηκε ότι δεν
έχει μετακινηθεί σε κάποιο πράγμα, και από ορισμένες πράγμα;
2. Ασκληπιός. Ναι, πράγματι.
3. Ερμής. Ότι δεν πρέπει, κατά την οποία ένα πράγμα είναι.
μετακινείται, της αναγκαιότητας να είναι μεγαλύτερη από το πράγμα
που μετακινείται;
4. Αναγκαιότητας.
5. Και αυτό που moveth, δεν είναι ισχυρότερη από εκείνη που
μετακινείται;
6. Ασκληπιός. Είναι ισχυρότερη.
7. Ερμής. Αυτό στο οποίο κάτι μετακινείται, πρέπει να μην έχει Φύση,
σε αντίθεση με εκείνη του πράγμα που μετακινείται;
8. Ασκληπιός. Πρέπει ανάγκες.
9. Ερμής. Δεν είναι αυτό το μεγάλο κόσμο ένα όργανο, από την οποία
δεν υπάρχει μεγαλύτερη;
10. Ασκληπιός. Ναι, ομολογουμένως.

11. Ερμής. Και δεν είναι σταθερή, όπως συμπληρώνεται με πολλές
μεγάλες φορείς, και μάλιστα, με όλους τους φορείς που είναι
12. Ασκληπιός. Είναι τόσο.
13. Ερμής. Και δεν είναι η Παγκόσμια ένα όργανο, και ένα όργανο
που μετακινείται.
14. Ασκληπιός. Αυτό είναι.
15. Ερμής. Τότε τι είδους ενός τόπου πρέπει να είναι, όπου κινείται,
και ποια είναι η φύση; Πρέπει να μην έχει πολύ μεγαλύτερη, για να
λάβει τη συνέχεια της κίνησης; και μήπως αυτό που θα πρέπει να
μετακινηθούν λόγω έλλειψης του δωματίου, να ανασταλεί, και
παρεμποδίζονται στην πρόταση ψηφίσματος;
16. Ασκληπιός. Πρέπει να χρειάζεται να είναι ένα τεράστιο θέμα, ο
Τρισμέγιστος, αλλά ποια είναι η φύση.
17. Ερμής. Των αντίθετη Φύση, O Ασκληπιός? Αλλά δεν είναι η φύση
των πραγμάτων unbodily, σε αντίθεση με ένα όργανο.
18. Ασκληπιός. Ομολογουμένως.
19. Ερμής. Συνεπώς, η θέση είναι unbodily?, Αλλά αυτό που είναι
unbodily, είτε είναι κάποιο πράγμα θεία ή ο ίδιος ο Θεός. Και από
κάποιο πράγμα Θεία, δεν εννοώ αυτό που έγινε ή γεννηθέντα.
20. Εάν, συνεπώς, να Θεία, είναι ένα Ουσία ή Ουσία, αλλά αν είναι ο
Θεός, είναι πάνω Ουσία? Αλλά κατά τα άλλα είναι κατανοητή.
21. Για το πρώτο, ο Θεός είναι κατανοητή, να μην τον εαυτό του,
αλλά για εμάς, για αυτό που είναι κατανοητή, υπόκειται σε αυτό που
understandeth από Sense.
22. Ως εκ τούτου ο Θεός δεν είναι κατανοητή από τον εαυτό του, για
να μην είναι άλλο πράγμα από το οποίο είναι κατανοητό, δεν μπορεί
να γίνει κατανοητό από τον εαυτό του.

23. Αλλά είναι άλλο πράγμα από εμάς, και συνεπώς είναι κατανοητή
από εμάς.
24. Αν λοιπόν Τόπος είναι κατανοητή, δεν είναι τόπος αλλά ο Θεός,
αλλά αν ο Θεός να είναι κατανοητή, αυτός δεν είναι κατανοητή ως
τόπος, αλλά ως έναν ικανό Λειτουργία.
25. Τώρα ό, τι είναι να μετακινούνται, να μετακινείται, δεν σε ή από
την οποία μετακινείται, αλλά σε εκείνο που standeth ή resteth, και η
οποία moveth standeth ή resteth, για αυτό είναι αδύνατο, θα πρέπει να
μετακινούνται με αυτό.
26. Ασκληπιός. Πώς τότε, O Τρισμέγιστος, είναι εκείνα τα πράγματα
που μετακινούνται εδώ με τα πράγματα που μετακινούνται; για εσύ
sayest ότι η Σφαίρες που περιπλανηθεί μετακινούνται από τη σφαίρα
που δεν περιπλανιέται.
27. Ερμής. Ότι, O Ασκληπιός, δεν είναι ένα κινούμενο μαζί, αλλά
countermotion, για να μην μεταφέρονται μετά από τον ίδιο τρόπο,
αλλά αντίθετα τον ένα στον άλλο? Και εναντιότητα hath αντίσταση
διαρκούς κίνησης για την αντίσταση είναι μια κίνηση από την
διαμονή τους.
28. Ως εκ τούτου από τη μετακίνηση του περιπλάνηση Σφαίρες Σε
αντίθετη προς αυτόν τον τομέα η οποία δεν wandereth, διαθέτει μία
από την άλλη στέκεται εναντιότητα από μόνη της.
29. Για αυτό το Bear που seest εσύ δεν δημιουργεί ουτε πάει κάτω,
αλλά πάντα στροφή περίπου το ίδιο? Dost thou πως moveth ή standeth
ακόμα;
30. Ασκληπιός. Νομίζω ότι κινείται, Τρισμέγιστος.
31. Τι κίνηση, O Ασκληπιός;
32. Ασκληπιός. Μια κίνηση που γίνεται πάντα με την ίδια.

33. Όμως, η κυκλοφορία, το οποίο είναι περίπου το ίδιο, και η κίνηση
για την ίδια, και οι δύο κρυφά από σταθμό? Για το οποίο είναι
περίπου το ίδιο απαγορεύει αυτό που είναι πάνω από την ίδια, αν
σταθεί με αυτό που είναι περίπου το ίδιο.
34. Και έτσι η αντίθετη κίνηση στέκεται πάντα γρήγορα, να
καθορίζονται πάντα από το εναντιότητα.
35. Αλλά θα δώσω σοι σχετικά με το θέμα αυτό, έναν επίγειο
παράδειγμα που μπορεί να δει με τα μάτια.
36. Κοίτα πάνω σε οποιαδήποτε από αυτά τα πλάσματα που ζουν
πάνω στη γη, ως άνθρωπος, για παράδειγμα, και να δούμε τον
κολύμπι? Για το Νερό που είναι ένας τρόπος, η reluctation ή
αντίσταση του πόδια και τα χέρια του γίνεται ένα σταθμό στον
άνθρωπο, ότι δεν θα πρέπει να να μεταφέρονται μαζί με το νερό και
δεν βυθίζονται κάτω από αυτή.
37. Ασκληπιός. Εσύ hast που προβλέπει ένα πολύ σαφές παράδειγμα,
ο Τρισμέγιστος.
38. Ερμής. Ως εκ τούτου κάθε κίνηση είναι στο σταθμό, και
μεταφέρεται του σταθμού.
39. Η κίνηση στη συνέχεια του Παγκοσμίου, και της κάθε ζωντανό
υλικό πράγμα, happeneth δεν πρέπει να γίνει με εκείνα τα πράγματα
που δεν τον Κόσμο, αλλά από εκείνα τα πράγματα μέσα σε αυτήν, μια
ψυχή, ή Πνεύμα, ή κάποια άλλη unbodily πράγμα, σε αυτά τα
πράγματα που δεν είναι.
40. Για inanimated όργανο, doth δεν είναι τώρα, πολύ λιγότερο σε
Σώμα, αν είναι εντελώς άψυχο.
41. Ασκληπιός. Τι meaneth χιλ. από αυτό, O Τρισμέγιστος, ξύλο και
πέτρα, και όλα τα άλλα άψυχα πράγματα, δεν έχουν κίνηση των
οργανισμών;

42. Ερμής. Με κανένα τρόπο δεν, O Ασκληπιός, για το ότι, εντός του
οργάνου το οποίο κινείται το άψυχο πράγμα, δεν είναι το όργανο, που
κινείται τόσο όσο και το σώμα του αυτό που beareth, όπως το Σώμα
αυτό που γεννήθηκε? Για ένα νεκρό ή άψυχο πράγμα , δεν μπορεί να
κινηθεί άλλο? αυτό που moveth, πρέπει να χρειάζεται να είναι
ζωντανή και αν κινείται.
43. Εσύ seest επομένως πώς η ψυχή επιβαρύνονται, όταν carrieth δύο
όργανα.
44. Και τώρα είναι προφανές, ότι τα πράγματα που μετακινούνται
μετακινούνται σε κάτι, και από κάτι.
45. Ασκληπιός. Τα πράγματα που είναι, O Τρισμέγιστος, πρέπει να
χρειάζεται να μετακινούνται σε αυτό που είναι άκυρη ή άδειο, κενού.
46. Να ενημερώνονται, O Ασκληπιός, για όλα τα πράγματα που είναι,
δεν υπάρχει κανένα κενό, μόνο αυτό που δεν είναι, είναι κενό και ένας
ξένος στην ύπαρξη ή είναι.
47. Αλλά αυτό που είναι, δεν θα μπορούσε να είναι, αν δεν ήταν
πλήρη ύπαρξή της, γι 'αυτό που είναι στην ύπαρξη ή ότι δεν μπορεί
ποτέ να γίνει κενό.
48. Ασκληπιός. Επομένως, δεν υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι
κενές, O Τρισμέγιστος, ως ένα κενό Βαρέλι, ένα άδειο βαρέλι μπύρας,
ένα κενό, λοιπόν, ένα κενό πατητήρι, και πολλά άλλα παρόμοια;
49. Ερμής. O την grossness του λάθους σου, O Ασκληπιός, εκείνα τα
πράγματα που είναι πιο πλήρης και αναπληρώνονται, Dost thou
υπόψη τα άκυρα και τα κενά.
50. Ασκληπιός. Τι μπορεί να σου έννοια, Τρισμέγιστος;
51. Ερμής. Δεν είναι η Air ένα όργανο;
52. Ασκληπιός. Είναι ένα όργανο.

53. Ερμής. Γιατί τότε αυτό το όργανο doth δεν περνούν από όλα τα
πράγματα που είναι και που διέρχονται από αυτά, συμπληρώστε τους;
και ότι Body doth δεν αποτελείται από το μείγμα των τεσσάρων;
Συνεπώς όλα τα πράγματα που εσύ callest άδειο είναι γεμάτα αέρα.
54. Ως εκ τούτου αυτά τα πράγματα που χιλ. callest κενό, εσύ
oughtest να καλέσετε τους κοίλο, δεν είναι άδειο, γιατί υπάρχουν και
είναι γεμάτο από αέρα και Πνεύματος.
55. Ασκληπιός. Το λόγο αυτό είναι πέρα από κάθε αντίφαση, O
Τρισμέγιστος, αλλά τι θα λέμε ο τόπος στον οποίο είναι όλο το
Σύμπαν μετακινηθούν;
56. Ερμής. Καλέστε το ασώματο, O Ασκληπιός.
57. Ασκληπιός. Τι είναι ότι ασώματα ή unbodily;
58. Ερμής. Το μυαλό και ο λόγος, το σύνολο, εξ ολοκλήρου η ίδια
κατανόηση, απαλλαγμένα από κάθε όργανο, undeceivable, αόρατο,
αδιαπέραστο από το ίδιο όργανο, στέκεται γρήγορα από μόνη της,
ικανή όλων των πραγμάτων, και ότι υπέρ των πραγμάτων που είναι.
59. Καλή η πίστωση των ανωτέρω, η αλήθεια, το αρχέτυπο Φως, το
Αρχέτυπο της ψυχής, είναι τρόπον τινά Δοκοί.
60. Ασκληπιός. Γιατί τότε, τι είναι ο Θεός;
61. Ερμής. Αυτό που δεν είναι τίποτε από όλα αυτά, όμως είναι, και
είναι η αιτία του Είναι σε όλους? Και κάθε ένα από τα πράγματα που
είναι? Για άφησε τίποτα δεν άποροι του Όντος.
62. Και είναι όλα τα πράγματα γίνονται πράγματα που είναι, και δεν
είναι πράγματα που δεν είναι? Για τα πράγματα που δεν είναι, δεν
έχουν τον χαρακτήρα για να μπορεί να γίνει? Και πάλι, τα πράγματα
που είναι, δεν έχουν το χαρακτήρα ποτέ να μην είναι, ή να μην είναι
καθόλου.
63. Ασκληπιός. Τι Dost thou τότε δηλαδή στο μήκος, ότι ο Θεός είναι;

64. Ερμής. Ο Θεός δεν είναι ένα μυαλό, αλλά η αιτία που το μυαλό
είναι? Δεν είναι ένα Πνεύματος, αλλά η αιτία που το Πνεύμα είναι?
Δεν Φως, αλλά η αιτία είναι ότι το φως.
65. Ως εκ τούτου, πρέπει να λατρεύουμε το Θεό με αυτές τις δύο
ονομασιών που είναι κατάλληλη για αυτόν και μόνο, και δεν
εξυπηρετεί κανένα άλλο
66. Για δεν όλων των άλλων, τα οποία ονομάζονται Θεοί, ουτε των
Ανδρών, ουτε δαίμονες, ή άγγελοι, μπορεί κανείς να είναι, αν και δεν
ήταν ποτέ τόσο μικρό, καλό, εκτός μόνο και μόνο ο Θεός.
67. Και αυτό Αυτός είναι και τίποτα άλλο δεν? Αλλά όλα τα άλλα
πράγματα είναι να διαχωριστούν από τη φύση της καλής.
68. Για το σώμα και την ψυχή δεν έχουν καμία θέση που είναι σε
θέση ή μπορεί να περιέχει το Καλό.
69. Για το μεγαλείο της ορθής, είναι τόσο μεγάλη όσο το
Ύπαρξη όλων των πραγμάτων, που είναι τόσο σωματική και
Unbodily, τόσο λογική και κατανοητή.
70. Αυτή είναι η καλή, ακόμη και ο Θεός.
71. Βλέπε, συνεπώς, ότι εσύ δεν ανά πάσα στιγμή, καλέστε έπρεπε
αλλιώς Καλό, για το εσύ θέλεις να είναι ασεβής, ή οποιοδήποτε άλλο
Θεό, αλλά μόνο το Καλό, για τόσο εσύ θέλεις πάλι να είναι ασεβής.
72. Στο Word λέγεται συχνά από όλους τους άνδρες του Καλή, αλλά
όλοι οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τι είναι αυτό? Αλλά λόγω
άγνοιας που αποκαλούν τόσο των Θεών, και μερικά άτομα Καλή, ότι
ποτέ δεν μπορεί είτε να είναι ή να γίνει έτσι.
73. Για το λόγο αυτό όλοι οι άλλοι Θεοί τίμησε με τον τίτλο και την
ονομασία του Θεού, αλλά ο Θεός είναι η καλή, δεν είναι σύμφωνα με
τον ουρανό, αλλά Φύση.

74. Για υπάρχει ένα Φύση του Θεού, ακόμη και το Καλό, και ένα
είδος από τους δύο, από όπου άλλωστε οι κάθε είδους.
75. Γιατί αυτό είναι καλό, είναι ο δωρητής όλων των πραγμάτων, και
τίποτα δεν παίρνει και ως εκ τούτου ο Θεός δίνει τα πάντα και τίποτα
δεν λαμβάνει.
76. Ο άλλος τίτλος και η ονομασία, είναι ο Πατέρας, λόγω των
αποφάσεων του, όλα τα πράγματα? Για αυτό είναι το μέρος ενός
πατέρα να κάνει.
77. Ως εκ τούτου, μπάνιο ήταν το μεγαλύτερο και πιο Θρησκευμάτων
φροντίδα σε αυτή τη ζωή, να τους ότι είναι σοφό, και καλά μυαλό, να
beget παιδιά.
78. Όπως επίσης είναι η μεγαλύτερη δυστυχία και ασέβεια για
οποιαδήποτε να διαχωριστούν από τους άνδρες, που δεν έχουν
παιδιά? Και αυτός ο άνθρωπος τιμωρείται μετά το θάνατο από τους
δαίμονες, και η τιμωρία είναι αυτή, να έχουν την ψυχή αυτής κριθεί
άτεκνος τον άνθρωπο, και καταδίκασε την ένα όργανο, που δεν
μπάνιο τη φύση του ανθρώπου, ουτε μια γυναίκα, η οποία είναι ένα
καταραμένο πράγμα κάτω από τον ήλιο.
79. Ως εκ τούτου, O Ασκληπιός, ποτέ δεν συγχαρώ τον κάθε άνθρωπο
που είναι άτεκνος? Αλλά, αντίθετα, κρίμα ατυχία του, γνωρίζοντας τι
τηρεί τιμωρίας, και είναι έτοιμη γι 'αυτόν.
80. Ας τόσα πολλά, όπως και τον τρόπο των πραγμάτων, O
Ασκληπιός, να πούμε ως ένα ορισμένο πρόγνωση του όλα τα
πράγματα στη Φύση

Το δέκατο βιβλίο.
Το μυαλό στον Ερμή.

1. Αποχή σου ομιλία, O Ερμής ο Τρισμέγιστος, και να υπενθυμίσω
αυτά τα πράγματα που έχουν πει: μα εγώ δεν θα καθυστερήσει να
μιλήσει τι έρχεται στο μυαλό μου, καθώς πολλοί άνδρες έχουν
μιλήσει πολλά πράγματα, και οι πολύ διαφορετικές, όσον αφορά το
Σύμπαν και καλή? αλλά δεν έχω μάθει την αλήθεια.
2. Ως εκ τούτου, ο Κύριος να είναι σαφές για μένα σε αυτό το σημείο?
Γιατί πιστεύω θα σοι μόνο, για την εκδήλωση από αυτά τα πράγματα.
3. Στη συνέχεια είπε ότι το μυαλό πως η υπόθεση βρίσκεται.
4. Θεός και όλα.
5. Ο Θεός, Eternity, το Παγκόσμιο, Time, Generation,
6. Θεός έκανε Eternity, Eternity Παγκόσμιου? Την Παγκόσμια ώρα,
και ώρα γενιάς.
7. Του Θεού, όπως ήταν η ουσία, είναι η καλή, το Fair, μακαριότητα,
Σοφία.
8. Της αιωνιότητας, ταυτότητας, ή Selfness.
9. Του κόσμου, Διάταξη.
10. Of Time, Αλλαγή.
11. Γενιά του, Life, και θάνατος.
12. Αλλά η Λειτουργία του Θεού, είναι μυαλό και την ψυχή.
13. Της αιωνιότητας, μονιμότητα, ή μακράς διαρκείας, και αθανασία
14. Του κόσμου, Restitution, και τη φθορά ή καταστροφή.
15. Of Time, Augmentation και Απομείωση.
16. Και της Παραγωγής, Ποιότητες.

17. Ως εκ τούτου το Eternity είναι στο Θεό.
18. Ο Κόσμος στην αιωνιότητα.
19. Φορά στον κόσμο.
20. Γενιάς και το χρόνο.
21. Και το Eternity standeth για το Θεό.
22. Ο Κόσμος μετακινείται στην αιωνιότητα.
23. Ώρα καθορίζεται στον κόσμο.
24. Γενιά γίνεται σε χρόνο.
25. Κατά συνέπεια, η Άνοιξη και το σιντριβάνι των πάντων είναι ο
Θεός.
26. Η ουσία Eternity.
27. Το θέμα είναι το Παγκόσμιο.
28. Η δύναμη του Θεού είναι αιωνιότητα.
29. Και το έργο της αιωνιότητας είναι ο Κόσμος δεν έχει ακόμη γίνει,
και όμως έγινε ποτέ από την αιωνιότητα.
30. Ως εκ τούτου δεν πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή να
καταστραφούν, για την αιωνιότητα είναι αδιάβλητες.
31. Τίποτα δεν μπορεί να χαθεί ή να καταστραφεί στον κόσμο, στον
κόσμο που περιέχονται και αγκάλιασε από την αιωνιότητα.
32. Αλλά ποια είναι η Σοφία του Θεού; Ακόμα και η καλή, και η
δίκαιη και μακαριότητα, και κάθε αρετή, και την αιωνιότητα.

33. Αιωνιότητα ως εκ τούτου τίθεται το θέμα αθανασία και
Everlastingness? Για την παραγωγή που εξαρτάται από την
αιωνιότητα, ακόμα και ως Eternity doth του Θεού.
34. Για την παραγωγή και ώρα, στον ουρανό, και στη Γη, είναι ένα
διπλό Φύση? Στον ουρανό είναι αμετάβλητη και αδιάφθορος, αλλά
στη Γη είναι ευμετάβλητες και φθαρτό.
35. Και η ψυχή της αιωνιότητας είναι Θεός? Και την ψυχή του
Παγκόσμιου Eternity? Και της Γης, Heaven.
36. Ο Θεός είναι στο μυαλό, το μυαλό στο Soul1 την ψυχή στο θέμα,
όλα τα πράγματα από την αιωνιότητα.
37. Όλα αυτά Universal οργάνου, στο οποίο όλοι οι οργανισμοί, είναι
γεμάτο ψυχή, η πλήρης ψυχή του μυαλού, το μυαλό γεμάτο Θεού.
38. Για τα μέσα που τους γεμίζει, και δεν θα περιέχει τους,
επιταχύνεται το Σύμπαν.
39. Δεν έχει quickens αυτό το τέλειο πράγμα διαβίωσης στον κόσμο,
και σε όλα τα ζωντανά πλάσματα.
40. Και πάνω στον ουρανό που τηρεί σε Ταυτότητας ή Selfness, αλλά
κάτω από τη Γη που changeth γενιάς.
41. Αιωνιότητα comprehendeth το Παγκόσμιο, είτε εξ ανάγκης, ή
Providence, ή Φύση.
42. Και αν κάθε άνθρωπος πρέπει να πιστεύετε ότι οποιοδήποτε άλλο
πράγμα, είναι ο Θεός ότι actuateth, ή αυτό operateth Όλα.
43. Όμως, η λειτουργία ή ο νόμος του Θεού, είναι αξεπέραστη
δύναμη, για να οποίων καμία δεν μπορεί να συγκρίνει οτιδήποτε, είτε
ανθρώπου ή Θεία.

44. Ως εκ τούτου, Ο Ερμής, ότι κανένα από αυτά δεν τα πράγματα
κάτω, ή τα πράγματα παραπάνω, σε κάθε σοφός όπως εις τον Θεό,
γιατί αν εσύ Dost errest χιλ. από την αλήθεια.
45. Για τίποτα δεν μπορεί να είναι όπως η αντίθεση, και μόνο και ένα?
Ουτε mayest χιλ. νομίζω ότι λουτρό δοθεί της δύναμης του σε
οποιοδήποτε άλλο πράγμα.
46. Για αυτόν ο οποίος, αφού μπορεί να κάνει τίποτα, είτε της ζωής, ή
αθανασία? Της αλλαγής ή της ποιότητας, και ο ίδιος τι άλλο που θα
πρέπει αυτός να κάνει.
47. Για το Θεό δεν είναι αδρανής, γιατί τότε όλα τα πράγματα θα είναι
αδρανής? Για όλα τα πράγματα είναι γεμάτα από τον Θεό.
48. Αλλά δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο ένα τέτοιο πράγμα όπως
απραξία? For απραξία είναι ένα όνομα που implieth ένα κενό πράγμα
ή κενό, τόσο σε Doer και να γίνει ένα πράγμα.
49. Αλλά όλα τα πράγματα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ή να γίνει
τόσο πάντα και ανάλογα με τη φύση του κάθε τόπου.
50. Γιατί ότι maketh ή doth είναι σε όλα τα πράγματα, αλλά δεν
κλείνει ή να κατανοηθεί σε τίποτα, ουτε αποφάσεων ή κάνει ένα
πράγμα, αλλά όλα τα πράγματα.
51. Για να είναι ενεργό ή λειτουργίας Ισχύς και επαρκή για τον εαυτό
του για τα πράγματα που γίνονται, και τα πράγματα που γίνονται είναι
σύμφωνα με αυτόν.
52. Κοιτάξτε μετά, μέσα από μένα, η Παγκόσμια υπόκειται στην
όραση σου, και να κατανοήσει ακριβώς την ομορφιά τους.
53. Ένα όργανο immarcessible, από την οποία, δεν υπάρχει τίποτα πιο
αρχαία, αλλά πάντοτε δραστήρια και νέους.
54. Βλέπε επίσης τις επτά κόσμους που πάνω μας, στολισμένο με μια
αιώνια Τάξη, και πλήρωση αιωνιότητα, με μια διαφορετική πορεία.

55. Για όλα τα πράγματα είναι γεμάτη φως, αλλά η φωτιά είναι
πουθενά.
56. Για την φιλία και commixture της ανάποδα και αντίθετα έγινε
Φως λάμπει από την πράξη ή τη λειτουργία του το Θεό, τον Πατέρα
όλων Καλό, ο πρίγκιπας όλων Τάξης, και το χάρακα των επτά
κόσμους.
57. Κοιτάξτε επίσης από το φεγγάρι, ο πρόδρομος του όλα αυτά, το
μέσο της Φύσης, και η οποία changeth το θέμα εδώ κάτω.
58. Ιδού η Γη, στη μέση του συνόλου, την επιχείρηση και σταθερή
Ίδρυμα του δίκαιου κόσμου, η τροφοδότη και Nurse της Earthly
πράγματα.
59. Σκεφτείτε εξάλλου, πόσο μεγάλο είναι το πλήθος των αθάνατα
έμβια όντα, και αυτοί επίσης θνητός? Και δείτε το φεγγάρι θα περίπου
στη μέση και των δύο, για την εξυπνάδα, τα πράγματα αθάνατη και
θνητός.
60. Αλλά όλα τα πράγματα είναι γεμάτα ψυχή, και όλα τα σωστά
πράγματα που μετακινούνται από την? Κάποια πράγματα σχετικά με
τη Heaven, και κάποια πράγματα σχετικά με τη Γη, και δεν του τα
σχετικά με την δεξιά προς τα αριστερά? Ουτε εκείνες για το αριστερό
χέρι στην δικαίωμα? ουτε εκείνα τα πράγματα που είναι πάνω, κάτω.
ward? ουτε εκείνα τα πράγματα που είναι κάτω, προς τα πάνω.
61. Και ότι όλα αυτά τα πράγματα γίνονται, O αγαπημένος Ερμής,
needst εσύ δεν μαθαίνουν από μένα.
62. Για τους φορείς, και έχουν ψυχή, και μετακινούνται.
63. Και ότι όλα αυτά θα πρέπει να ενωθούν σε ένα, αυτό δεν είναι
εφικτή χωρίς κάποιο πράγμα, να τα συγκεντρώσει.
64. Ως εκ τούτου πρέπει να υπάρχει κάποια τέτοια αυτούς, και αυτός
εντελώς One.

65. Για την επιμέλεια των προτάσεων είναι δύτες, και πολλά, και οι
φορείς που δεν είναι όμοια, και ακόμα ένα διέταξε ταχύτητα μεταξύ
των οποίων και όλα τα? Είναι αδύνατο να υπάρχουν δύο ή
περισσότερες Makers.
66. Για μία παραγγελία δεν φυλάσσεται από πολλούς.
67. Όμως, στην πιο αδύναμη, θα υπάρχει ζήλια της ισχυρότερης και
από εκεί και ισχυρισμούς.
68. Και αν υπάρχει ένα τσάι από ευμετάβλητος και θνητός wights
διαβίωσης, που θα επιθυμούν επίσης να κάνει αθάνατο αυτούς, όπως
ο ίδιος ότι ήταν το τσάι του αθάνατα αυτά, θα κάνουμε για να θνητό.
69. Επιπλέον, επίσης, αν υπήρχαν δύο, το θέμα είναι μία, οι οποίοι θα
πρέπει να είναι αρχηγός, ή έχουν τη διάθεση των facture;
70. Ή αν οι δύο από αυτές, οι οποίες εκ των οποίων το μεγαλύτερο
μέρος;
71. Αλλά νομίζω λοιπόν ότι κάθε ζωντανός μπάνιο συνοχή του
Σώματος της Ύλης και της Ψυχής? Και εκείνων, που είναι αθάνατη,
και η οποία είναι θνητός, και παράλογη.
72. Για όλους τους οργανισμούς που ζουν έχουν ψυχή? Και εκείνα τα
πράγματα που δεν ζουν μόνο θέμα από μόνο του.
73. Και η ψυχή επίσης της ίδιας πλησιάζει τσάι της, είναι η αιτία της
ζωής και να είναι και να είναι η αιτία της ζωής, αφού αποτελεί τρόπο,
η αιτία της αθάνατος πράγματα.
74. Πώς λοιπόν είναι θνητοί wights, εκτός από την αθάνατη;
75. Ή πώς μπορεί να μην έχει κάνει διαβίωσης wights ότι causeth
αθάνατη πράγματα και αθανασία;
76. Ότι υπάρχει κάποια Σώμα doth ότι αυτά τα πράγματα είναι
προφανές, και ότι αυτός είναι επίσης ένας, είναι πλέον προφανείς.

77. Για υπάρχει μια ψυχή, μια ζωή και ένα θέμα.
78. Ποιος είναι αυτός; Ποιος μπορεί να είναι; Άλλο από το Θεό.
79. Για ποιον άλλο μπορεί να επωφεληθεί, να κάνουν τα έμβια όντα,
εκτός μόνο και μόνο ο Θεός;
80. Συνεπώς, υπάρχει ένας Θεός.
81. Για αυτό είναι ένα γελοίο πράγμα που πρέπει να ομολογήσει την
Παγκόσμια να είναι ένα Κυρ, ένα φεγγάρι, ένα Θεότητα? Και παρόλα
αυτά να έχουν εγώ δεν ξέρω πόσες θεούς.
82. Αυτός είναι ένας εκ τούτου, doth όλα τα πράγματα σε πολλά
πράγματα.
83. Και τι μεγάλο πράγμα είναι για το Θεό να κάνουν τη ζωή και την
ψυχή, και αθανασία, και την αλλαγή, όταν σου εαυτό Dost τόσα
πολλά πράγματα;
84. For χιλ. τόσο seest, speakest και hearest, smellest, tastest και
touchest, walkest, understandest, και breathest.
85. Και δεν είναι αυτή που seeth, και ότι heareth μια άλλη, και ότι
speaketh μια άλλη, και ότι toucheth μια άλλη, και ότι smelleth μια
άλλη, και ότι walketh μια άλλη, και ότι understandeth μια άλλη, και
ότι breatheth μια άλλη, αλλά ένα doth ότι όλα αυτά τα πράγματα .
86. Ωστόσο, δεν μπορούν αυτά τα πράγματα ενδεχομένως δεν Θεό.
87. Για όσο εσύ, αν shouldst χιλ. παύουν να το κάνουν αυτά τα
πράγματα, δεν ήταν ένα ανθρώπινο όν που ζουν? Έτσι αν ο Θεός θα
πρέπει να παύσει από αυτά, δεν ήταν (το οποίο δεν είναι νόμιμο να
πω) πλέον τον Θεό.
88. Διότι, εάν αυτό αποδειχθεί ήδη, ότι τίποτα δεν μπορεί να είναι σε
αδράνεια ή άδειο, πόσο περισσότερο μπορεί να επιβεβαιωθεί του
Θεού;

89. Διότι, εάν πρέπει να υπάρχει κάτι που δεν doth κάνει, τότε είναι
αυτός (αν ήταν νόμιμο να το πω) ατελή.
90. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίσθηση δεν είναι αδρανής, αλλά
τέλειο, σίγουρα θα doth όλα τα πράγματα.
91. Τώρα να σου εις εαυτό μου, Ο Ερμής, για λίγο, ενώ εσύ θέλεις
τόσο πιο εύκολα κατανοεί, ότι είναι απαραίτητο το έργο του Θεού, ότι
όλα τα πράγματα πρέπει να γίνουν ή που γίνονται ή έχουν γίνει μία
φορά, ή πρέπει να γίνει.
92. Και αυτό, O καλύτερος Beloved, είναι ζωή.
93. Και αυτό είναι το δίκαιο.
94. Και αυτό είναι το Καλό.
95. Και αυτό είναι ο Θεός.
96. Και αν βλασταίνετε καταλαβαίνω από αυτό το έργο, επίσης, το
σήμα τι συμβαίνει σε σου εαυτό, όταν βλασταίνετε παράγουν.
97. Και όμως αυτό δεν είναι σαν προς αυτον? Γιατί δεν είναι λογικό
από ευχαρίστηση, για μπάνιο δεν έχει οποιαδήποτε άλλη Fellowεργάτης.
98. Όμως είναι ο ίδιος το μόνο Workman είναι πάντα στην Εργασία, ο
ίδιος είναι εκείνη που doth ή maketh.
99. Για όλα τα πράγματα, αν είχαν διαχωριστεί από αυτόν, πρέπει να
χρειάζεται πτώση και πεθαίνουν, καθώς δεν θα διενεργηθεί καμία ζωή
σε αυτούς.
100. Και πάλι, αν όλα τα πράγματα να ζουν wights, δύο, τα οποία
είναι στον ουρανό, και πάνω στη γη? Και ότι πρέπει να υπάρχει μια
ζωή σε όλα τα πράγματα που γίνονται από τον Θεό, και ότι είναι
Θεός, τότε σίγουρα είναι όλα τα πράγματα γίνονται, ή να γίνει με
θεός.

101. Η ζωή είναι η ένωση του μυαλού και της ψυχής.
102. Όμως ο θάνατος δεν είναι η καταστροφή από εκείνα τα
πράγματα που συγκεντρώθηκαν, αλλά η διάλυση της Ένωσης.
103. Η εικόνα του Θεού ως εκ τούτου είναι Eternity, Eternity του
Κόσμου, του Κόσμου του Ήλιου, του Ήλιου, Μαν.
104. Αλλά οι άνθρωποι λένε, ότι η αλλαγή είναι θάνατος, διότι το
Σώμα έχει διαλυθεί, και η goeth ζωή σε αυτό που δεν appeareth.
105. Με αυτό το λόγο, Ερμής πολυαγαπημένοι μου, μου
επιβεβαιώνουν όπως χιλ. hearest, ότι ο κόσμος έχει αλλάξει, γιατί
κάθε ημέρα γίνεται μέρος αυτής αόρατο? Όμως ότι ποτέ δεν έχει
διαλυθεί.
106. Και αυτά είναι τα πάθη του κόσμου, Επαναστάσεις και
Occultations, και η επανάσταση είναι μια στροφή, αλλά είναι
απόκρυψη ανακαίνισης.
107. Και της Παγκόσμιας που όλα σχηματίζεται, μπάνιο δεν τα
έντυπα που βρίσκεται δεν είναι, αλλά η ίδια changeth από μόνη της.
108. Βλέποντας τότε η Παγκόσμια σχηματίζεται όλα, αυτό που πρέπει
αυτός να είναι ότι θα γίνει; για το έντυπο δεν έχει δεν μπορεί να είναι.
109. Και αν είναι όλα συσταθεί, που θα παραμείνουν, όπως η
Παγκόσμια, αλλά αν έχουν ένα μόνο έντυπο, θα πρέπει να είναι σε
αυτό λιγότερο από το Παγκόσμιο.
110. Τι τότε πει ότι είναι; εμείς δεν θα εγείρει αμφιβολίες σχετικά με
την ομιλία μας? δεν είναι τίποτα ότι είναι αμφίβολο για τον Θεό, είναι
ακόμη γνωστό.
111. Αφού γι'αυτό ακριβώς, συνεπώς, μία ιδέα η οποία είναι
κατάλληλη για αυτόν, η οποία επειδή είναι unbodily δεν υπόκειται
στην όραση, ακόμη και shews όλες τις μορφές από τα όργανα.

112. Και δεν αναρωτιέμαι, αν πρέπει να υπάρχει αδιάφθορος Ιδέα.
113. Αυτό διότι, όπως η Margents της ομιλίας που είναι γραπτώς?
Γιατί φαίνεται να είναι υψηλό και οίδημα, καλύβα που είναι από τη
φύση και την ομαλή ακόμη.
114. Αλλά καταλαβαίνω καλά αυτό που λέω, περισσότερο θάρρος,
γιατί είναι πιο αληθινή? Ως άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει δεν ζωή,
έτσι κανένας δεν μπορεί να ζήσουν τον Θεό, δεν κάνει καλό.
115. Για αυτό είναι, κατά κάποιο τρόπο, η ζωή και κινήσεων του
Θεού, να κυκλοφορούν όλα τα πράγματα, και Quicken τους.
116. Αλλά μερικά από τα πράγματα που έχω πει, πρέπει να έχει μια
συγκεκριμένη εξήγηση? Καταλαβαίνεις τότε τι λέω.
117. Όλα τα πράγματα είναι στο Θεό, όπως δεν βρίσκεται σε θέση?
Για Place είναι τόσο σώματος, και unmoveable, καθώς και εκείνα τα
πράγματα που έχουν τοποθετηθεί εκεί, δεν έχουν καμία κίνηση.
118. Γιατί αλλιώς βρίσκονται σε αυτό που είναι unbodily, σε σχέση με
την φαντασία ή την εμφάνιση.
119. Σκεφτείτε αυτόν που περιέχει όλα τα πράγματα, και να
κατανοήσουμε, ότι τίποτα δεν είναι πιο ευρύχωρο, από εκείνο το
οποίο είναι ασώματα, τίποτα δεν πιο γρήγορα, τίποτα δεν πιο ισχυρό,
αλλά είναι πιο ευρύχωρο, πιο γρήγορη και πιο έντονη.
120. Και δικαστής του παρόντος από σαυτόν, εντολή ψυχή σου να
πάει στην Ινδία, και πιο γρήγορα από ό, τι εσύ canst προσφορά αυτή,
θα είναι εκεί.
121. Προσφορά είναι επίσης περάσει πάνω από τον ωκεανό, και
ξαφνικά θα είναι εκεί? Δεν το πέρασμα από τόπο σε τόπο, αλλά
ξαφνικά θα είναι εκεί.
122. Εντολή να πετάξει στον ουρανό, και θα χρειαστεί δεν Wings,
τίποτα δεν θα παρεμποδίσει? Δεν την πυρκαγιά του ήλιου, δεν το

Αιθήρ, δεν τη στροφή του τομέα, που δεν τα όργανα του οποιοδήποτε
από τα άλλα αστέρια, αλλά κοπής μέσα από όλα, θα πετάξει μέχρι την
τελευταία, και περισσότερο όργανο.
123. Και αν βλασταίνετε σπάσει ακόμα και το σύνολο, και να δούμε
αυτά τα πράγματα που δεν είναι η Παγκόσμια (εάν υπάρχει
οποιοσδήποτε πράγμα δεν) mayest εσύ.
124. Ιδού πόσο μεγάλη δύναμη, πόσο μεγάλη hast thou ταχύτητα!
Canst χιλ. κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα, και δεν μπορεί ο Θεός;
125. Μετά από αυτό τον τρόπο σκοπεύουν επομένως ο Θεός να έχει
όλα τα ολόκληρο τον κόσμο στον εαυτό του, δεδομένου ότι όλες οι
σκέψεις, ή intellections.
126. Εάν, επομένως, δεν χιλ. μαρασμού της ίσης εαυτό σου στο Θεό,
canst χιλ. Θεός δεν καταλαβαίνω.
127. Για τους αρέσει είναι κατανοητή από το ήθελα.
128. Αύξηση εαυτό σου σε μια ανυπολόγιστη μεγαλείο, πηδώντας
πέρα από κάθε όργανο? Και στην υπέρβαση όλων των εποχών, να
γίνει αιωνιότητα και θέλεις εσύ καταλάβει ο Θεός: Αν πιστεύουμε σε
χιλ. σαυτόν ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο, αλλά accountest αθάνατος
εαυτό σου, και ότι canst εσύ καταλάβει όλα τα πράγματα, κάθε
Τέχνης, κάθε επιστήμη και τον τρόπο και το έθιμο του κάθε ζωντανού
οργανισμού.
129. Γίνετε υψηλότερη από όλες ύψος, κάτω από όλα τα βάθη,
κατανοούν το εαυτό σου, τις ιδιότητες του όλα τα πλάσματα, από την
Πυροσβεστική, το νερό, την ξηρά και υγρά? Συλλάβουν και επίσης,
ότι canst εσύ με τη μία να είναι παντού στη θάλασσα, στη Γη.
130. Το Passow σε καταλαβαίνω μια φορά μόνος σου, δεν έχει ακόμη
γεννηθέντα στη μήτρα, μικρά, παλιά, να είναι νεκρός, τα πράγματα
μετά το θάνατο, και όλα αυτά μαζί, όπως επίσης χρόνους, τόπους,
συμβολαιογραφικές πράξεις, τις ιδιότητες, τις ποσότητες, ή αλλιώς
χιλ. canst δεν έχει ακόμη κατανοήσουν Θεό.

131. Αλλά αν εσύ σκάσε σου ψυχή στο σώμα και την κατάχρηση, και
να πω, τίποτε δεν καταλαβαίνω, μπορώ να κάνω τίποτα, δεν φοβάμαι
της θάλασσας, δεν μπορώ να ανεβείτε στον ουρανό, δεν ξέρω ποιος
είμαι, δεν μπορώ να πω τι είμαι? hast εσύ τι να κάνει με το Θεό? για
canst χιλ. κατανοούν καμία από αυτές δεν δίκαιου και καλά
πράγματα? είναι λάτρης του σώματος, και του Κακού.
132. Διότι είναι το μεγαλύτερο κακό, δεν είναι να γνωρίζει τον Θεό.
133. Αλλά για να μπορεί να γνωρίζει και να βούληση, και την ελπίδα,
είναι η ευθεία τρόπο, και Θεία τρόπο, κατάλληλη για την Καλή? Και
θα ανταποκριθεί σου παντού, και παντού να δει από εσένα, απλά και
εύκολα, όταν εσύ δεν Dost αναμένουν ή αναζητήστε το? θα
ανταποκριθεί σοι, ξυπνώντας, ύπνο, ιστιοπλοΐα, ταξίδια, από τη
νύχτα, με τη μέρα, όταν εσύ speakest, και όταν εσύ keepest σιωπή.
134. Για δεν υπάρχει τίποτα το οποίο δεν είναι η εικόνα του Θεού.
135. Κι όμως εσύ sayest, ο Θεός είναι αόρατος, αλλά πρέπει να
ενημερώνονται, για το οποίο είναι περισσότερο από προφανές He.
136. For επομένως hath έκανε όλα τα πράγματα, ότι εσύ από όλα τα
πράγματα mayest τον δω.
137. Αυτά είναι τα καλά του Θεού, αυτό είναι αρετή του, να
εμφανιστεί, και να εξεταστεί σε όλα τα πράγματα.
138. Δεν υπάρχει τίποτα αόρατος, δεν, δεν είναι από εκείνα τα
πράγματα που είναι άυλο.
139. Το μυαλό έχει δει με κατανόηση, και ο Θεός φαίνεται να κάνουν
ή αποφάσεων.
140. Αφήστε αυτά τα πράγματα μέχρι στιγμής εμπρός, να γίνει
πρόδηλη σε σένα, Ο Τρισμέγιστος.
141. Καταλάβετε κατά τον ίδιο τρόπο, να μην εξαπατώνται όλα τα
άλλα πράγματα από τον εαυτό σου, και θέλεις εσύ.

Η ενδέκατη βιβλίο.
Της Κοινής μυαλού να Tat.
1. Το μυαλό, O Tat, είναι συνυφασμένο με τη φύση του Θεού, ακόμη
και αν υπάρχει οποιαδήποτε Ουσία του Θεού.
2. Τι είδους είναι κατ 'ουσίαν ότι, μόνο αυτός ο ίδιος γνωρίζει
ακριβώς.
3. Το μυαλό ως εκ τούτου δεν είναι αποκομμένοι, ή να χωρίζεται από
το βασικό χαρακτήρα του Θεού, αλλά ενωμένοι ως το φως του ήλιου.
4. Και αυτό στο μυαλό των ανδρών, είναι ο Θεός, και ως εκ τούτου
είναι μερικά άνδρες Θεία, και η ανθρωπότητα τους είναι κοντά
Θεολογία.
5. Για το καλό Demon κάλεσε τους Θεούς αθάνατος άνδρες, και οι
άνδρες θνητός Θεών.
6. Αλλά στο ωμής κτηνών, ή αδικαιολόγητη wights διαβίωσης, το
μυαλό είναι η φύση τους.
7. Για όταν υπάρχει ψυχή, υπάρχει το μυαλό, όπως όπου υπάρχει ζωή,
υπάρχει και μια ψυχή.
8. Τα πλάσματα που ζουν σε επομένως, ότι δεν Λόγος, η ψυχή είναι η
ζωή, άκυρη των εργασιών του μυαλού.
9. Για το μυαλό είναι το Ευεργέτης του τις ψυχές των ανθρώπων, και
worketh για την ορθή Good.
10. Και στο παράλογο πράγματα που συν-operateth με τη φύση του
καθενός από αυτά, αλλά στους άντρες είναι worketh κατά Natures
τους.

11. Για την ψυχή είναι στο σώμα, γίνεται straightway κακό από
Θλίψη, και η θλίψη και Pleasure ή Delight.
12. Θλίψη και για την ροή Pleasure όπως Χυμοί από το σύνθετο
όργανο, whereinto, όταν η entereth ψυχή, ή descendeth, αυτή είναι
υγραίνεται και tincted μαζί τους.
13. Όπως πολλές ψυχές ως εκ τούτου, όπως το μυαλό governeth ή
overruleth, να τους δείχνει το δικό του φως, αντιστέκεται
prepossessions ή τεκμήρια τους.
14. Ως ένα καλό Γιατρό grieveth το Σώμα, prepossessed μιας
ασθένειας, από την καύση ή lancing αυτό για χάρη της υγείας του.
15. Μετά τον ίδιο τρόπο, επίσης, το μυαλό grieveth την ψυχή, το
σχέδιο έξω από Pleasure, από όπου κάθε ασθένεια του proceedeth
ψυχής.
16. Αλλά η μεγάλη ασθένεια της ψυχής είναι Αθεϊσμός διότι
followeth γνώμη για όλα τα κακά και δεν ωφελεί.
17. Κατά συνέπεια, το μυαλό που αντιστέκονται procureth Καλό στην
ψυχή, ως υγεία Ιατρού στο Σώμα.
18. Αλλά, όπως πολλές ψυχές των ανθρώπων, καθώς δεν δέχονται ή
να ψυχαγωγήσει το μυαλό για διοικητή τους, θα υποστούν το ίδιο
πράγμα ότι η ψυχή των παράλογων διαβίωσης πράγματα.
19. Για την ψυχή είναι ένα Co-φορέα τους, άδειες ή τα φύλλα τους να
concupiscences τους, εις το οποίο θα μεταφέρονται από το χείμαρρο
της όρεξη τους, και έτσι τείνουν να κτηνωδία.
20. Και όπως Brute κτηνών, που δεν είναι θυμωμένοι λόγο, και δεν
επιθυμούν λόγο, και δεν σταματούν ποτέ και δεν είναι ικανοποιημένοι
με το κακό.
21. Για παράλογο Angers και επιθυμίες, είναι τα πιο κακά άνω.

22. Και ως εκ τούτου ο Θεός που το μυαλό πάνω από αυτά, ως
Revenger και επιτιμητής από αυτούς.
23. Tat. Εδώ, Ο Πατέρας, ότι η συζήτηση της Τύχη ή Πεπρωμένο που
χιλ. madest για μένα, κινδυνεύει να ανατραπεί? Για αν είναι μοιραία
για κάθε άνθρωπος να διαπράξει μοιχεία ή Ιεροσυλία ή κάνω κανένα
κακό, θα τιμωρείται επίσης, αν και της ανάγκη να κάνουν το έργο της
Τύχη ή Destiny.
24. Ερμής. Όλα τα πράγματα, O Υιός, είναι το έργο του Τύχη, και δεν
είναι, δεν μπορεί σωματικές πράγμα, είτε καλό ή κακό, πρέπει να
γίνουν.
25. Διότι αποφασίστηκε από Τύχη, ότι το ύφασμα κάθε κακό, θα
πρέπει επίσης να υποφέρει γι 'αυτό.
26. Και επομένως ο ίδιος το πανί, ότι μπορεί να υποστεί το οποίο
suffereth, γιατί το έκανε.
27. Αλλά προς το παρόν πόσο μάλλον ότι η ομιλία, σχετικά με κακό
και Τύχη, για άλλες φορές έχουμε μιλήσει για αυτό.
28. Τώρα λόγος μας είναι για το μυαλό, και τι μπορεί να κάνει, και
πώς διαφέρει, και οι άνδρες είναι σε μια τέτοια, αλλά σε ωμής κτηνών
άλλαξε
29. Και πάλι, σε ωμής κτηνών, δεν είναι επωφελής, αλλά σε άνδρες με
σβέσης τόσο θυμό τους και Concupiscences.
3o. Και των ανδρών εσύ πρέπει να καταλάβουν ορισμένοι να είναι
ορθολογική ή διέπεται από το λόγο, και κάποιες παράλογες.
31. Αλλά όλοι οι άνθρωποι υπόκεινται σε Τύχη, και να γενιάς, καθώς
και αλλαγές, για αυτές είναι η αρχή και το τέλος του Τύχη ή Destiny.
32. Και όλοι οι άνδρες υποφέρουν αυτά τα πράγματα που
αποφασίστηκε από την τύχη.

33. Αλλά η ορθολογική τους άνδρες, κατά τον οποίο, όπως είπαμε, το
μυαλό φέρει κανόνα, δεν θα υποστούν, όπως εις τους άλλους
ανθρώπους, αλλά είναι απαλλαγμένες από την κακία, και δεν είναι
κακό, κάνουν κακό υποφέρουν.
34. Tat. Πώς sayest εσύ αυτό πάλι, Πατέρα; Μια Adulterer, έτσι δεν
είναι κακό; δολοφόνος, δεν είναι κακό; και έτσι όλα τα άλλα.
35. Ερμής. Αλλά η ορθολογική άνθρωπος, O Υιός, δεν θα υποστεί για
μοιχεία, αλλά ως το Adulterer, ουτε για τη δολοφονία, αλλά ως το
δολοφόνο.
36. Και είναι αδύνατο να ξεφύγουν από την ποιότητα της αλλαγής,
όπως της γενιάς, αλλά η κακία, αυτός που hath το μυαλό, μπορεί να
ξεφύγουν.
37. Και ως εκ τούτου, O Υιός, έχω ακούσει πάντοτε το καλό Demon
λένε, και αν είχε το παρέδωσε εγγράφως, είχε ωφεληθεί πολύ όλης της
ανθρωπότητας: Για μόνον αυτός, O Υιός. ως το πρώτο γεννήθηκε, ο
Θεός, βλέποντας όλα τα πράγματα, αληθινά λόγια μίλησε Θεία. Έχω
ακούσει να λέει μερικές φορές, ότι όλα τα πράγματα είναι ένα
πράγμα, ειδικά κατανοητή φορείς, ή ότι όλα τα Ειδικά κατανοητή
φορέων είναι ένα.
38. Ζούμε στην εξουσία, στην πράξη και στην αιωνιότητα.
39. Ως εκ τούτου ένα καλό μυαλό, είναι αυτό που η ψυχή του να τον
έχει.
40. Και αν αυτό είναι έτσι, τότε δεν κατανοητή πράγμα διαφέρει από
κατανοητά πράγματα.
41. Ως εκ τούτου, είναι δυνατόν, ότι το μυαλό, ο Πρίγκιπας των
πάντων? Έτσι επίσης, ότι η ψυχή που είναι του Θεού, μπορούμε να
κάνουμε απολύτως ότι θα.

42. Αλλά καταλαβαίνω καλά εσύ, για αυτό Discourse έχω γίνει στην
ερώτηση που χιλ. askest πριν από μένα, θέλω να πω σχετικά με Τύχη
και το μυαλό.
43. Πρώτον, εάν, O Υιός, θέλεις εσύ να αποσύρει επιμελώς εαυτό σου
από όλα τα αμφιλεγόμενα ομιλίες, θέλεις εσύ να διαπιστώσει ότι στην
αλήθεια, το μυαλό, την ψυχή του Θεού έχει αποφανθεί επί όλων των
πραγμάτων, τόσο πάνω Τύχη και ο νόμος και όλα τα άλλα πράγματα.
44. Και τίποτα δεν είναι αδύνατο σ 'αυτόν, δεν δεν είναι από τα
πράγματα που είναι Τύχη.
45. Ως εκ τούτου, αν και η ψυχή του ανθρώπου είναι πάνω από αυτό,
ας μην παραμελήσει τα πράγματα που τυχαίνει να είναι υπό Fate.
46. Και αυτά μέχρι σήμερα, ήταν η άριστη ρήσεις της καλής Demon.
47. Tat. Οι περισσότεροι θεϊκά μιλήσει, O Πατέρα, και πραγματικά
και κερδοφόρα, ακόμη σαφές αυτό ένα πράγμα μου unto
48. Εσύ sayest, ότι στην ωμής κτηνών το μυαλό worketh ή acteth μετά
τον τρόπο της Φύσης, συνεργαζόμενοι και με την (δυναμική τους)
κλίσεις.
49. Τώρα τα ορμητικά κλίσεις της ωμής κτηνών, όπως
αντιλαμβάνομαι, τα πάθη. Αν λοιπόν το μυαλό κάνει συνεργάζεται με
αυτά τα ορμητικά κλίσεις, και ότι τα πάθη στην ωμής κτηνών,
σίγουρα το μυαλό είναι επίσης ένα πάθος, σύμφωνα με το ίδιο Πάθη.
50. Ερμής. Μπράβο, Son, askest χιλ. ευγενώς, και όμως είναι ακριβώς
ότι θα σου απαντήσω.
51. Όλα τα ασώματα πράγματα, O Υιός, που είναι στο σώμα, είναι
δυνατόν, αλλά κυριολεκτικά, αν είναι σωστά Πάθη.
52. Ό, τι είναι ασώματο moveth? Όλα αυτά που μεταφέρεται είναι ένα
όργανο, και είναι μεταφέρθηκε σε Οργάνων από το μυαλό. Τώρα
κίνηση είναι πάθος, και υπάρχουν και οι δύο υποφέρουν?, Καθώς και

αυτό που moveth, όπως αυτό που μετακινείται, καθώς και αυτό που
ruleth, όπως αυτό που έχει αποκλειστεί.
53. Αλλά την απελευθέρωσή τους από το Σώμα, είναι επίσης
απελευθερωθεί από το πάθος.
54. Αλλά κυρίως, O Υιός, δεν υπάρχει τίποτα αδιάβατα, αλλά όλα τα
πράγματα είναι ευπαθής.
55. Πάθος αλλά διαφέρει από εκείνη που είναι ευπαθής, για το ότι
(Passion) acteth αλλά αυτό πάσχει.
56. Φορείς και τους εαυτούς τους κάνουμε πράξη, είτε για τους
unmovable, είτε μετακινούνται, και η οποία soever αυτό είναι, είναι
ένα πάθος.
57. Αλλά ασώματα πράγματα πάντα πράξη, ή την εργασία, και
επομένως είναι ευπαθής.
58. Ας μην συνέπεια οι ονομασίες ή τα ονόματα σοι κόπο, για τη
δράση και πάθος είναι το ίδιο πράγμα, αλλά ότι δεν είναι τραγική, να
χρησιμοποιήσει την πιο αξιότιμος όνομα.
59. Tat. O πατέρας. εσύ διατύπωσε αυτό Discourse πιο ξεκάθαρα.
60. Ερμής. Σκεφτείτε το, επίσης, O Υιός, Ο Θεός ελεύθερα
κατοχυρωμένες από τον άνθρωπο, πάνω απ 'όλα τα άλλα έμβια όντα,
τα δύο αυτά, σε πνεύμα, μυαλό και την ομιλία, ή Λόγος, ίση με την
αθανασία.
61. Αυτές οι τυχόν χρήση άνθρωπος, ή απασχολούν από αυτό που
έπρεπε, ότι δεν πρέπει να διαφέρει από το Αθανάτους.
62. Yea, μάλλον θα τεθούν εκτός του οργάνου, που πρέπει να
καθοδηγείται και να καθοδηγείται από αυτούς, τόσο σε Χορωδία και
την κοινωνία των Θεών, και ευλογημένος Ones.
63. Tat. Μην άλλα πλάσματα που ζουν χρήση του Λόγου, Ο Πατέρας;

64. Ερμής. ΟΧΙ, Son, αλλά μόνο φωνή? Τώρα ομιλίας και φωνής
διαφέρουν πολύ άνω? Για την ομιλία είναι κοινή σε όλους τους
άνδρες, αλλά η φωνή είναι σωστή εις κάθε είδος ζωής πράγμα.
65. Tat. Yea, αλλά η ομιλία των ανδρών είναι διαφορετική. Ο
πατέρας, κάθε άνθρωπος σύμφωνα με το Έθνος του.
66. Ερμής. Είναι αλήθεια, O Υιός, που διαφέρουν: Παρόλα αυτά,
καθώς είναι ένας άνθρωπος είναι τόσο Ομιλία ένα επίσης? Και αυτό
ερμηνεύεται και να βρεθεί η ίδια, τόσο στην Αίγυπτο, Περσία, και την
Ελλάδα.
67. Αλλά εσύ seemest unto εγώ, Υιός, να αγνοεί την Αρετής ή
δύναμης, και το μεγαλείο της ομιλίας.
68. Για την ευλόγησε ο Θεός, η καλή Demon είπε ή διέταξε την ψυχή
να είναι στο σώμα, το μυαλό, στην ψυχή, το Word, ή ομιλία, ή Λόγος
στο μυαλό, και το μυαλό του Θεού, και ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας
από όλα.
69. Επομένως, το Word είναι η εικόνα του Νου, και το μυαλό του
Θεού, και το σώμα της Ιδέας, και η ιδέα της ψυχής.
70. Ως εκ τούτου του θέματος, η subtlest ή μικρότερο μέρος είναι η
Air, της Air της ψυχής, της ψυχής του Νου, το μυαλό του Θεού.
71. Και ο Θεός είναι για όλα τα πράγματα, και μέσα από όλα τα
πράγματα, αλλά το μυαλό για την ψυχή, την ψυχή για την Air, και η
Air σχετικά με το θέμα.
72. Αλλά Αναγκαιότητα, και Πρόνοιας, και η Φύση, είναι τα όργανα ή
Οργάνων του Κόσμου, και του Τάγματος της Ύλης.
73. Για εκείνα τα πράγματα που είναι κατανοητό, ο καθένας είναι
αλλά η ουσία τους σε ταυτότητας.
74. Αλλά των οργάνων του συνόλου, ή το σύμπαν, ο καθένας είναι
πολλά πράγματα.

75: Για τα όργανα που είναι τοποθετημένα μαζί, και που έχουν, και να
κάνετε αλλαγές τους σε άλλους, αφού αυτό το Identity, πάντα
διάσωση και διατήρηση της uncorruption της ταυτότητας.
76. Αλλά σε κάθε μία από τις σύνθετων οργανισμών, υπάρχει ένας
αριθμός.
77. Για τον αριθμό δεν είναι αδύνατο πρέπει να υπάρχει συνοχή ή
σύνταγμα, ή σύνθεση, ή διάλυση.
78. Αλλά κάνουμε και τα δύο ενότητες beget και αύξηση Numbers,
και πάλι τη διάλυσή τους, έρχονται σε ίδιοι.
79. Και πρόκειται για θέμα.
80. Αλλά όλο αυτό το Παγκόσμιο, το μεγάλο Θεό, και η εικόνα της
Ευρύτερης, και ενωμένοι προς αυτον, και τη διατήρηση της τάξης και
θα του Πατρός, είναι η fulness της Ζωής.
81. Και δεν υπάρχει τίποτα εκεί, με όλα τα αιωνιότητας του
επαναστάσεων, δεν του συνόλου, ουτε από τα μέρη που υφάσματος
δεν ζει.
82. Για τίποτα δεν είναι νεκρό, που είτε hath ήταν, ή είναι, ή πρέπει να
είναι στον κόσμο.
83. Για τον Πατέρα που θα έχουν όσο χρόνο διαρκεί, να είναι ένα
πράγμα διαβίωσης? Και ως εκ τούτου θα πρέπει να χρειάζεται να
είναι Θεός, επίσης.
84, Πώς επομένως, O Υιός, μπορεί να υπάρχουν στο Θεό, στην εικόνα
του Σύμπαντος, στην fulness της Ζωής, τυχόν νεκρά πράγματα;
85. Για πεθαίνουν είναι η διαφθορά, και η καταστροφή της
διαφθοράς.
86. Πως λοιπόν μπορεί οποιοδήποτε μέρος του άφθαρτος είναι
κατεστραμμένα, ή του Θεού να καταστραφεί;

87. Tat. Ως εκ τούτου, O Πατέρα, δεν τα έμβια όντα στον κόσμο
πεθαίνουν, αν και είναι τα μέρη τους.
88. Ερμής. Να είστε επιφυλακτικοί στην ομιλία σου, O Υιός, και να
μην εξαπατώνται στα ονόματα των πραγμάτων.
89. Για να μην πεθάνουν, O Υιός, αλλά ως σύνθετα οργανισμοί έχουν
διαλυθεί.
90. Διάλυση, αλλά δεν είναι ο θάνατος? Και έχουν διαλυθεί, ότι δεν
μπορούν να καταστραφούν, αλλά ότι μπορούν να γίνουν νέα.
91. Tat. Ποια είναι τότε η λειτουργία της Ζωής; Δεν είναι Motion;
92. Ερμής. Και τι υπάρχει στον κόσμο unmovable; Τίποτα δεν σε όλα,
O Υιός.
93. Tat. Γιατί, υφάσματος δεν τη Γη φαίνεται unmovable σοι, Ο
Πατέρας;
94. Ερμής. Οχι, αλλά με πολλές προτάσεις, αν και μετά τον τρόπο που
μόνο να είναι σταθερή.
95. Τι γελοίο πράγμα που ήταν, ότι η Νοσηλεύτρια όλων των
πραγμάτων θα πρέπει να unmovable, η οποία beareth και bringeth
καθεξής όλα τα πράγματα.
96. Για αυτό είναι αδύνατο, ότι οτιδήποτε bringeth εμπρός, πρέπει να
φέρει στο προσκήνιο δεν Motion.
97. . Και ένα γελοίο ερώτημα είναι, αν το τέταρτο μέρος του συνόλου,
είναι αδρανής: Για τη λέξη ακίνητα, ή δεν Motion, σημαίνει μη τι
άλλο, αλλά απραξία.
98. Γνωρίζουν γενικά, O Υιός, Αυτό είναι απολύτως στο πλαίσιο του
Παγκόσμιου μετακινείται είτε σύμφωνα με την επαύξηση ή μείωσης.

99. Αλλά αυτό το οποίο κινείται, liveth επίσης, αλλά δεν είναι
απαραίτητο, ότι ένα πράγμα διαβίωσης πρέπει να είναι ή να
συνεχίσουν την ίδια.
100. Για ενώ όλος ο κόσμος είναι μαζί, είναι αμετάβλητη, O Υιός,
αλλά όλα τα μέρη τους, είναι μεταβλητές.
101. Ωστόσο, τίποτα δεν έχει καταστραφεί ή καταστράφηκαν και
αρκετά καταργηθεί, αλλά το πρόβλημα άνδρες ονόματα.
102. Για την παραγωγή δεν είναι ζωή, αλλά Sense? Δεν είναι η
αλλαγή του Θανάτου, αλλά μνήμης, ή μάλλον απόκρυψη, και
βρίσκεται έκρυψε. Ή καλύτερα έτσι. Για την παραγωγή δεν είναι μια
δημιουργία της ζωής, αλλά Παραγωγή Πράγματα που πρέπει να
Sense, και καθιστώντας τους Manifest. Δεν είναι η αλλαγή του
Θανάτου, αλλά απόκρυψη ή απόκρυψη του αυτό που ήταν.
103. Αυτά τα πράγματα είναι έτσι, όλα τα πράγματα είναι Immortal,
Matter, Ζωή, Πνεύμα, ψυχή, μυαλό, εκ των οποίων κάθε ζωντανό
consisteth πράγμα.
104. Κάθε πράγμα διαβίωσης είναι επομένως Immortal, λόγω του
μυαλού, αλλά κυρίως Μαν, ο οποίος τόσο receiveth Θεό, και
converseth μαζί του.
105. Για με αυτό wight που ζουν μόνοι είναι Θεός γνωρίζει? Στη
νύχτα με όνειρα, μέσα στην ημέρα, με σύμβολα ή? Σημάδια.
106. Και από όλα τα πανί πράγματα που τον προλέγω των πραγμάτων
για να έρθει, από πτηνά, από Πετεινοί, από το Πνεύμα, ή ανέμου, και
από ένα Oak.
107. Δια τούτο, επίσης Man professeth να γνωρίζουν ότι τα πράγματα:
έχουν, πράγματα που είναι παρόντες, και τα πράγματα να έρθουν.
108. Σκεφτείτε το, επίσης, O Υιός, ότι κάθε ζωντανός goeth Creature
κατά ένα μέρος του κόσμου, Κολύμβηση πράγματα στο νερό, η γη
wights από τη Γη, Flying Πετεινοί στον αέρα.

109. Αλλά useth Man όλα αυτά, η γη, το νερό, τον αέρα, και την
Πυροσβεστική, αλλά κυριολεκτικά, αυτός seeth και toucheth ουρανό
από Sense του.
110. Αλλά ο Θεός είναι τόσο για όλα τα πράγματα, και μέσα από όλα
τα πράγματα, γιατί είναι τόσο πράξη και Power.
111. Και δεν είναι δύσκολο πράγμα, O Υιός, να κατανοήσει τον Θεό.
112. Και αν βλασταίνετε τον δει επίσης, κοίτα για την αναγκαιότητα
των πραγμάτων που εμφανίζονται, και την Providence πράγματα που
έχουν, και έχουν γίνει.
113. Βλέπε το θέμα είναι πιο γεμάτη ζωή, και τόσο μεγάλο Θεός
μετακινούνται με όλες τις καλές, και το δίκαιο, τόσο Θεοί και
δαίμονες, και ανδρών.
114. Tat. Αλλά αυτά, Ο Πατέρας, είναι εξ ολοκλήρου πράξεις ή
ενέργειες.
115. Ερμής. Αν είναι συνεπώς εξ ολοκλήρου πράξεις ή ενέργειες, O
Υιός, από τον οποίο έχουν αποφασίσει ή λειτουργούν, αλλά από τον
Θεό;
116. Ή άγνοια εσύ τέχνης, όπως ότι τα μέρη του κόσμου, είναι
ουρανός, και γη και το νερό, και η Air? Μετά τον ίδιο τρόπο με τους
βουλευτές του Θεού, είναι ζωή, και αθανασία, και την αιωνιότητα, και
Πνεύματος, και της αναγκαιότητας, και Providence, και η Φύση, και η
ψυχή και το μυαλό, και την διατήρηση ή την επιμονή όλων αυτών που
ονομάζεται καλή.
117. Και δεν υπάρχει κανένα πράγμα από όλα ήταν ότι hath, και AL1
ότι είναι, όπου ο Θεός δεν είναι.
118. Tat. Τι επί του θέματος, Ο Πατέρας;
119. Ερμής. Το θέμα, Υιός, τι δεν είναι Θεός, ότι shouldst χιλ.
αποδοθεί η κατάλληλη θέση για να είναι;

120. Ή ό, τι εσύ κόστος νομίζω ότι είναι; κατά τύχη μερικές heap ότι
δεν ενεργοποιείται ή λειτουργεί.
121. Αλλά αν πρέπει να ενεργοποιηθεί, από τους οποίους έχει
ενεργοποιείται; για το έχουμε πει, ότι οι πράξεις ή πράξεις, τα μέρη
του Θεού.
122. Από τους οποίους είναι όλα τα έμβια όντα επιταχύνθηκε; η
Immortal, και από ποιον έχουν αποθανάτισε; τα πράγματα που
αλλάζουν, από τους οποίους έχουν αλλάξει;
123. Αν εσύ μιλούν της Ύλης, ή όργανο, ή Ουσία, γνωρίζουμε ότι
όλες αυτές οι πράξεις του Θεού.
124. Και ότι ο νόμος της Ύλης είναι ουσιαστικής σημασίας, και των
φορέων σωματικότητα, και είναι ουσιαστικά Ουσίας? Και αυτό είναι
ο Θεός το σύνολο.
125. Και στο σύνολο του, δεν υπάρχει τίποτα που δεν είναι Θεός.
126. Wherefore για το Θεό, δεν υπάρχει ούτε μεγαλείου, Τόπος,
Ποιότητα, σχήμα, ή ώρα? Είναι για όλους, και η Όλες, μέσα από όλα,
και για όλα.
127. Αυτό το Word, O Υιός, λατρεία και adore. Και η μόνη υπηρεσία
του Θεού, δεν είναι να είναι κακό.

Δωδέκατο βιβλίο.
Κρατήρας της Μονής .
1. Το Workman γίνει αυτό Παγκοσμίου, δεν είναι με τα χέρια του,
αλλά το Word του.

2. Ως εκ τούτου έτσι σκέφτομαι αυτόν, το οποίο υπάρχει παντού, και
είναι πάντα, και καθιστώντας όλα τα πράγματα, και ένα παραπάνω,
ότι από Will hath του πλαισιωμένο τα πράγματα που είναι.
3. Για αυτό είναι το σώμα του, δεν είναι απτά, ορατά ουτε, ουτε
μετρήσιμα, ουτε επεκτάσιμο, ουτε και οποιοδήποτε άλλο όργανο.
4. Για αυτό δεν είναι ούτε η φωτιά, ουτε το νερό, ουτε Air, ουτε
Wind, αλλά όλα αυτά τα πράγματα είναι από αυτόν, για να είναι καλή,
ο hath αφιερωμένη ότι το όνομα εις τον εαυτό του και μόνο.
5. Αλλά θα κοσμούν επίσης τη Γη, αλλά με το στολίδι του Θείου
σώματος.
6. Και έστειλε ένας άνθρωπος Αθάνατο και ένα Mortal Wight.
7. Ο άνθρωπος είχε και πάνω από όλα τα πλάσματα που ζουν, και το
Παγκόσμιο, λόγω της ομιλίας του, και μυαλό.
8. Για Μαν έγινε ο θεατής των έργων του Θεού, και αναρωτήθηκε,
και αναγνώρισε το τσάι.
9. Για διαίρεσε Ομιλία μεταξύ όλων των ανδρών, αλλά δεν με
πειράζει, και όμως δεν ζήλευε οποιαδήποτε, για φθόνος δεν έρχεται
προς τα εκεί, αλλά είναι της διαμονής εδώ κάτω στις ψυχές των
ανθρώπων, που δεν έχουν το μυαλό.
10. Tat. Αλλά διατί, Πατέρα, ο Θεός δεν διανέμει το μυαλό σε όλους
τους άνδρες;
11. Διότι τον ευχαριστημένος, O Υιός, να ορίσετε ότι στη μέση
μεταξύ όλων των ψυχών, ως ανταμοιβή για την επιδίωξη.
12. Tat. Και πού hath αυτός είχε θέσει;
13. Ερμής. Πλήρωση ένα μεγάλο κύπελλο ή Bowl με αυτό, αυτός
έστειλε κάτω, δίνοντας επίσης Cryer ή Proclaimer.

14. Και τον διέταξε να διακηρύξουν αυτά τα πράγματα για τις ψυχές
των ανδρών.
15. Βουτιά και πλύση σαυτόν, εσύ ότι η τέχνη μπορεί, σε αυτό το
Κύπελλο ή Bowl? Εσύ ότι πιστεύει ", ότι η επιστροφή θέλεις εσύ σε
αυτόν που έστειλε αυτό το Κύπελλο? Χιλ. ότι acknowledgest wert εις
το οποίο χιλ. γίνει.
16. Όπως πολλοί εκ τούτου θεωρείται ως η Διακήρυξη, και ήταν
βαπτίστηκε ή dowsed στο μυαλό, αυτές έγιναν συμμέτοχοι της
Γνώσης, και έγινε τέλεια ανδρών, που λαμβάνει το μυαλό.
17. Σε όσους όμως έχασε από τη Διακήρυξη, που έλαβε Λόγου, αλλά
δεν με πειράζει, που αγνοούν εις το οποίο έγιναν, ή από ποιόν.
18. Αλλά οι αισθήσεις τους είναι ακριβώς όπως στην ωμή κτηνών, και
έχοντας ψυχραιμία τους Θυμός και Wrath, δεν θαυμάσουν τα
πράγματα που αξίζει να ψάχνει για.
19. Αλλά εντελώς εξαρτημένοι από τις χαρές και τις επιθυμίες των
φορέων, πιστεύουν ότι ο άνθρωπος έγινε γι 'αυτούς.
20. Αλλά όσο partook από το δώρο του Θεού, αυτά, O Tat, σε
σύγκριση με τα έργα τους, είναι μάλλον αθάνατες από θνητή άνδρες.
21. Κατανοώντας όλα τα πράγματα στο μυαλό τους, οι οποίες είναι
από τη Γη, που είναι στον ουρανό, και αν πρέπει να υπάρχει κάτι
πάνω από τον ουρανό.
22. Και την άρση οι ίδιες τόσο υψηλή, βλέπουν την καλή, και
βλέποντας αυτό, αντιπροσωπεύουν το ένα άθλιο συμφορά να κάνουν
κατοικία τους εδώ.
23. Και despising όλα τα πράγματα σωματικές και unbodily, θα
προχωρήσει με γοργά βήματα προς την μία και μόνο.
24. Έτσι, O Tat, είναι η γνώση του μυαλού, το beholding της Θείας
πράγματα, και η κατανόηση του Θεού, το Κύπελλο είναι η ίδια Θεία.

25. Tat. Και εγώ, Ο Πατέρας, θα πρέπει να βαπτίζονται και
βουτηγμένο σε αυτό.
26. Ερμής. Εκτός εσύ μίσος πρώτο σου σώμα, O Υιός, canst εσύ δεν
αγάπη σου αυτο? Αλλά αγαπημένη σου εαυτό, θέλεις εσύ να έχει το
μυαλό, και έχοντας το μυαλό, θέλεις εσύ συμμετάσχουν επίσης η
γνώση ή επιστήμη.
27. Tat. ΠΩΣ πιο μοχθηροί εσύ ότι, Ο Πατέρας;
28. Ερμής. Επειδή είναι αδύνατον, O Υιός, για να είναι εξοικειωμένος
με τα πράγματα Mortal και Θεία.
29. Για τα πράγματα που είναι, αποτελούν δύο οργανισμούς, και τα
πράγματα ασώματο, όπου είναι το Mortal και η Θεία, με την εκλογή ή
την επιλογή είτε να επαφίεται σε αυτόν που θα επιλέξει? Για
άνθρωπος δεν μπορεί να επιλέξει και τα δύο.
30. Και των οποίων soever η επιλογή γίνεται, το άλλο να μειωθεί ή
ξεπεραστεί, magnifieth την πράξη και τη λειτουργία των άλλων.
31. Η επιλογή του hefter ως εκ τούτου δεν είναι μόνο το καλύτερο για
αυτόν που chooseth, από deifying έναν άνθρωπο? Αλλά επίσης
sheweth ευλάβεια και Θρησκευμάτων προς το Θεό.
32. Αλλά η επιλογή της χειρότερα καταστρέφει έναν άνθρωπο, αλλά
τίποτα δεν πανί ο Θεός? Σώσει ότι ως Pomps ή θεάματα, όταν
έρχονται στο εξωτερικό, δεν μπορούν να κάνουν οι ίδιοι κάθε πράγμα,
αλλά παρακωλύουν? Μετά τον ίδιο τρόπο, επίσης, να κάνουμε αυτές
τις Pomps ή θεάματα στην κόσμο, που παρασύρθηκαν από τις
απολαύσεις του σώματος.
33. Αυτά τα πράγματα είναι έτσι, O Tat, ότι τα πράγματα έχουν, και
έχουν υπηρέτησε τόσο plenteously σε μας από το Θεό? Αφήστε τους
να προχωρήσουν, επίσης, από εμάς, δεν οποιαδήποτε έλλειψη ή
φειδωλός.

34. Για το Θεό είναι αθώος ή αθώος, αλλά είμαστε οι αιτίες του
κακού, προτιμώντας τους πριν από το Καλό.
35. Εσύ seest, O Υιός, πόσοι οργανισμοί πρέπει να προχωρήσουμε
πέρα, και πόσες χορωδίες του δαίμονες, και ποια συνέχεια και
μαθήματα Ηθοποιοί, που θα μπορεί να προχωρήσει με γοργά βήματα
προς τη μία, και μόνο ο Θεός.
36. Για το Καλό είναι να μην ξεπεραστεί, είναι απεριόριστη και
άπειρη? Εις ίδια δεν αρχίζει, αλλά εις μας, να φαίνεται ότι έχουν μια
αρχή, ακόμη και τις γνώσεις μας για αυτό.
37. Για τις γνώσεις μας δεν είναι η αρχή του, αλλά shews μας από την
έναρξη της του είναι γνωστή εις μας.
38. Ας θέσει, επομένως, κατέχει από την αρχή και θα περάσει
γρήγορα όλα τα πράγματα.
39. Είναι πράγματι ένα δύσκολο πράγμα, να αφήσει τα πράγματα που
είναι accustomable, και σήμερα, και η σειρά μας σε αυτά τα πράγματα
που είναι αρχαία, και σύμφωνα με το αρχικό.
40. Για αυτά τα πράγματα που εμφανίζονται, χαρά μας, αλλά κάνουν
τα πράγματα που δεν φαίνεται, δύσκολο να πιστέψει κανείς, ή τα
πράγματα που δεν φαίνεται, είναι δύσκολο να το πιστέψετε.
4I. Τα πράγματα είναι πιο εμφανής κακό, αλλά το Καλό είναι
μυστικό, ή έκρυψε σε, ή για τα πράγματα που φαίνονται
γιατί hath δεν Μορφή ουτε σχήμα.
42. Για αυτόν τον αγώνα θα ήθελα να είναι η ίδια, αλλά σε αντίθεση
με κάθε άλλο πράγμα? Για αυτό είναι αδύνατο, ότι κάθε ασώματο
πράγμα, θα πρέπει να γίνουν γνωστές, ή εμφανίζονται σε ένα όργανο.
43. Για αυτό είναι η διαφορά μεταξύ της όπως και η αντίθεση, και η
αντίθεση wanteth πάντα κάπως τα παρόμοια.

44. Για την ενότητα, Αρχή και ρίζα όλων των πραγμάτων, όπως είναι
η ρίζα και την Αρχή.
45. Τίποτα δεν δεν είναι μια αρχή, αλλά η Αρχή δεν είναι, αλλά από
μόνη της? Για αυτό είναι η αρχή όλων των άλλων.
46. Ως εκ τούτου, είναι, βλέποντας ότι δεν είναι άλλο από την αρχή.
47. Ενότητας είναι ως εκ τούτου η Αρχή, containeth κάθε αριθμό,
αλλά η ίδια περιέχεται των Δεν υφίσταται, και begetteth κάθε αριθμό,
η ίδια που δεν αποκτήθηκε με άλλο αριθμό.
48. Κάθε πράγμα που είναι μονογενή (ή γίνεται) είναι ατελής και
μπορεί να διαιρεθεί, αυξήθηκε, μειώθηκε.
49. Αλλά για να το τέλειο, happeneth δεν υπάρχει καμία από αυτές.
50. Και η οποία αυξάνεται, αυξάνεται από την ενότητα, αλλά
καταναλώνονται και εξαφανίστηκε μέσα από αδυναμία, που δεν είναι
σε θέση να λαμβάνουν τις Ενότητας.
51. Αυτή η εικόνα του Θεού, πρέπει περιέγραψα σοι, O Tat, καθώς θα
μπορούσα? Οι οποίες, εάν εσύ θα εξετάσει επιμελώς, και η θέα από τα
μάτια σου μυαλό, καρδιά και, πιστέψτε με, Son, θέλεις εσύ βρούμε
τον τρόπο να τα πράγματα παραπάνω, ή μάλλον η ίδια η εικόνα θα
οδηγήσει σου.
52. Αλλά το θέαμα ή θέαμα, hath αυτό το ιδιότυπο και σωστή? Τους
ότι μπορούν να δουν, και ιδού αυτό, κατέχει γρήγορο και εφιστά την
εις αυτό, όπως λένε, το είδος μαγνήτου πανί σιδήρου

Βιβλίο 13.
Αίσθηση και της συνεννόησης.

1. Χθες, ο Ασκληπιός, μου παρέδωσε ένα τέλειο Λόγος? Αλλά τώρα
νομίζω ότι είναι απαραίτητο, στη σουίτα του, να αμφισβητήσει επίσης
της Sense.
2. Για Sense and Understanding φαίνεται να διαφέρουν, διότι η μία
είναι υλικό, τα άλλα ουσιώδη.
3. Αλλά unto εγώ, φαίνεται να είναι και μία, ή ενωμένοι, και δεν
διαιρούνται σε άνδρες, εννοώ.
4. Για σε άλλα έμβια όντα, Sense είναι ενωμένη εις Φύση αλλά στους
άνδρες για την κατανόηση.
5. Αλλά το μυαλό διαφέρει από τη συμφωνία, όσο και ο Θεός από
Θεολογία.
6. Για Θεότητα είναι από ή υπό του Θεού, και η κατανόηση από το
μυαλό, είναι η αδελφή του Word ή του Λόγου, και τα μέσα ενός
άλλου.
7. Για-δεν είναι ο Λόγος δεν προφέρεται συμφωνίας, δεν είναι
Κατανόηση εκδηλώνεται δεν το Word.
8. Ως εκ τούτου Sense and Understanding ροή κάνουμε και τα δύο
μαζί σε έναν άνθρωπο, σαν να επρόκειτο για infolded έναν στο άλλο.
9. Για δεν είναι δυνατόν δεν Sense να καταλάβει, δεν μπορούμε να
Sense δεν συμφωνίας.
10. Και όμως είναι δυνατό (για την ώρα είναι) ότι η συμφωνία δεν
μπορεί να κατανοήσει Sense, όπως αυτές που Οράματα φαντασία στα
όνειρά τους.
11. Αλλά φαίνεται unto εγώ, ότι τόσο οι επιχειρήσεις είναι τα
οράματα των Ονείρων, και ότι η αίσθηση αναδεύεται μέχρι έξω από
τον ύπνο, εις awaking.

12. Για τον άνθρωπο είναι διαιρεμένο σε ένα σώμα και μια ψυχή?
Όταν τα δύο τμήματα του ενός Sense συμφωνία με ένα άλλο, τότε
είναι η κατανόηση childed, ή έφερε στο προσκήνιο από το μυαλό
έντονες.
13. Για το μυαλό φέρνει όλα Intellections και τις ρυθμίσεις. Καλοί w
κότα το receiveth καλή σπόρου από τον Θεό? Και το αντίθετο, όταν
τις λαμβάνει από Devils.
14. Για δεν υπάρχει μέρος της Παγκόσμιας κενό του διαβόλου, τα
οποία εισέρχονται σε ιδιώτες, έσπειραν τους σπόρους της δικής
σωστή λειτουργία του? Και το μυαλό έκανε έγκυος, ή είχε φέρει στο
προσκήνιο αυτό που είχαν καλλιεργηθεί, Adulteries, δολοφονίες,
Αναζητώντας Γονέων , Sacrileges, Impieties, Stranglings, ρίχνοντας
κάτω ραγδαία, και όλα τα άλλα πράγματα τα οποία είναι τα έργα του
κακού δαίμονες.
15. Και οι σπόροι του Θεού είναι λίγες, αλλά Μεγάλη, και το δίκαιο,
και Καλή Αρετής, και Temperance, και ευσέβειας.
I6. Και η Piety είναι η γνώση του Θεού, τον οποίο knoweth
οποιοσδήποτε είναι γεμάτη από όλα τα καλά πράγματα, hath Θεία
Κατανόηση και δεν είναι σαν τους πολλούς.
17. Και, συνεπώς, ότι έχει γνώση ότι δεν μπορείτε να το πλήθος, ουτε
το πλήθος τους, αλλά φαίνεται να είναι τρελός, και για να
μετακινήσετε το γέλιο, μισούσε και περιφρόνησης, και πολλές φορές
επίσης δολοφονήθηκε.
18. Για έχουμε ήδη πει, Η κακία πρέπει να σταθώ εδώ, είναι στην
περιφέρειά της.
19. Για την περιοχή της είναι η Γη, και δεν τον Κόσμο, καθώς
ορισμένες φορές θα πω, βλασφημία.
20. Αλλά η ευσεβής ή ο Θεός-Man λατρεία για τον κρατούν επί της
γνώσης, θα περιφρονήσει ή πέλματος σύμφωνα με όλα αυτά τα

πράγματα? Για το αν είναι κακό σε άλλους άνδρες, ακόμη σε αυτόν
όλα τα πράγματα είναι καλά.
21. Και κατόπιν ώριμης σκέψης, που αναφέρει όλα τα πράγματα στη
γνώση, και η οποία είναι πλέον να αναρωτιόταν, κάνει μόνο κακά
πράγματα καλά.
22. Αλλά θα επιστρέψουν και πάλι στην Discourse μου Sense.
23. Ως εκ τούτου, ένα πράγμα σωστό να Μαν, να επικοινωνούν και να
συνδέω Αίσθηση και κατανόηση.
24. Όμως, κάθε άνθρωπος, όπως είπα και πριν, υφάσματος δεν
απολαμβάνουν Κατανόηση? Για έναν άνθρωπο είναι υλικό, ένα άλλο
σημαντικό.
25. Και αυτό είναι υλικό με κακία, όπως είπα, έλαβε από το Devils
την Σπόρος της συμφωνίας? Αλλά ότι είναι με το καλό, κατ 'ουσίαν,
αποθηκεύονται με τον Θεό.
26. Για το Θεό είναι η Workman των πάντων? Και όταν worketh
αυτός useth Φύση.
27. Ο maketh όλα τα πράγματα καλά, όπως himsel £
28. Αλλά αυτά τα πράγματα που γίνονται καλά, είναι η χρήση της
λειτουργίας, παράνομη.
29. Για την Πρόταση της Παγκόσμιας αναμόχλευση Γενεών, κάνει
Ποιότητες, μολύνοντας περίπου με κακία, και καθαρισμό με μερικές
καλές.
30 και το Παγκόσμιο, ο Ασκληπιός, hath μία ιδιαίτερη αίσθηση και
κατανόηση, δεν ήθελα να του ανθρώπου, ουτε έτσι διάφορα ή
πολλαπλές, αλλά μια καλύτερη και πιο απλό.

31. Για αυτήν την έννοια και την κατανόηση του κόσμου είναι ένα, σε
ότι κάνει τα πάντα, και unmakes τους εκ νέου στα ίδια? Για αυτό είναι
το όργανο ή μέσο από τη θέληση του Θεού.
32. Και είναι οργανωμένη έτσι ή με πλαίσιο, και που για το μέσο από
το Θεό? Ότι η λήψη όλων των σπόρων προς σπορά στην ίδια από τον
Θεό, και η διατήρησή τους στην ίδια, ότι όλα τα πράγματα maketh
effectually και τη διάλυση τους, reneweth όλα τα πράγματα.
33. Και ως εκ τούτου σαν ένα καλό Σύζυγος-άνθρωπος της ζωής, όταν
τα πράγματα διαλύονται ή να λυθούν, που προσφέρει από την
χύτευση των σπόρων, ανακαίνιση σε όλα τα πράγματα που
αναπτύσσονται.
34. Δεν υπάρχει τίποτα που (Παγκόσμια) υφάσματος δεν beget ή
γεννώ ζωντανό? Και από την κίνησή του, θα κάνει όλα τα πράγματα
στη ζωή.
35. Και είναι ταυτόχρονα, τόσο ο τόπος και η Workman της Ζωής.
36. Αλλά οι φορείς καλούνται από το θέμα, με διαφορετικό τρόπο?
Για μερικά είναι της γης, μερικά από τα ύδατα, ορισμένες από αέρα,
περίπου της πυρκαγιάς, καθώς και όλες οι επιδεινώνονται, αλλά
κάποιοι είναι πιο επιδεινώνονται, και μερικά είναι πιο απλά.
37. Οι συντιθέμενες, είναι το βαρύτερο, και αυτά που είναι λιγότερο,
είναι το υψηλότερο.
38. Και την ταχύτητα της κίνησης του κόσμου, κάνει τις ποικιλίες των
ιδιοτήτων της γενιάς, για την spiration ή επιρροή, είναι πιο συχνές,
extendeth εις την ποιότητα Οργάνων με ένα fulness, η οποία είναι της
Ζωής.
39. Ως εκ τούτου, ο Θεός είναι ο Πατέρας του κόσμου, αλλά το
Παγκόσμιο είναι ο Πατέρας των πραγμάτων στον κόσμο.
40. Και ο κόσμος είναι ο Υιός του Θεού, αλλά τα πράγματα στον
κόσμο είναι οι Υιοί του κόσμου.

41. Και ως εκ τούτου καλείται επίσης και το Παγκόσμιο, που είναι
ένα πραγματικό στολίδι, διότι adorneth και beautifieth όλα τα
πράγματα με την ποικιλία των Γενιάς, και indeficiency της Ζωής, την
οποία η unweariedness των επιχειρήσεων, και την ταχύτητα της
Ανάγκης με την ανάμειξη των Στοιχείων και τη σειρά των πραγμάτων
γίνεται.
42. Ως εκ τούτου, είναι κατ 'ανάγκη και σωστά κάλεσε το Παγκόσμιο.
43. Για όλα τα έμβια όντα, τόσο με την έννοια και το μνημόνιο
συμφωνίας, ερχεται σε αυτά από το δεν, εμπνευσμένη από εκείνο που
τους compasseth περίπου, και τους continueth.
44. Και η Παγκόσμια φορά που λαμβάνει από τον Θεό, από τη στιγμή
που έγινε, hath ακόμα, τι ποτέ αυτό κάποτε.
45. Αλλά ο Θεός δεν είναι όπως φαίνεται σε μερικούς από αυτούς που
βλασφημούν μέσω δεισιδαιμονία, δεν Sense, και δεν Νου, ή
συμφωνίας.
46. Για όλα τα πράγματα που είναι, O Ασκληπιός, είναι στο Θεό, και
έγιναν από αυτόν, και εξαρτώνται από αυτόν, ορισμένα εργασίας από
φορείς, ορισμένοι που διακινούνται από μια ψυχή που μοιάζει Ουσία,
ορισμένες επιταχύνεται από ένα Πνεύμα, και μερικά που λαμβάνουν
τα πράγματα που είναι κουρασμένος, και όλα πολύ fitly.
47. Ή μάλλον, λέω, ότι αυτά δεν hath, αλλά μπορώ να κηρύξει την
αλήθεια, είναι όλα τα πράγματα, δεν τα λαμβάνουν από δεν, αλλά
παρουσιάζουν τους προς τα έξω.
48. Και αυτή είναι η αίσθηση και κατανόηση του Θεού, να
κυκλοφορούν όλα τα πράγματα πάντα.
49. Και ποτέ δεν πρέπει να είναι κάθε φορά, όταν κάποιο από αυτά τα
πράγματα που είναι, θα αποτύχουν ή να εκλείπουν.

50. Όταν λέω τα πράγματα που είναι, εννοώ τον Θεό, για τα πράγματα
που είναι, hash Θεός? Και δεν υπάρχει κάτι που δεν του, ουτε δεν έχει
τίποτα.
51. Αυτά τα πράγματα, O Ασκληπιός, θα εμφανιστεί για να είναι
αληθινή, αν εσύ τους καταλαβαίνω, αλλά αν εσύ δεν τους
καταλαβαίνω, απίστευτο.
52. Για να κατανοήσουμε, είναι να πιστέψουμε, αλλά
πιστεύουν, δεν είναι να καταλάβει? Για ομιλία ή τα λόγια
φθάνουν εις την αλήθεια, αλλά το μυαλό είναι μεγάλη,
οδήγησαν ή διεξάγονται για λίγο από την ομιλία, είναι σε
επιτύχει με την αλήθεια.

δεν με
μου δεν
και που
θέση να

53. Και κατανόηση όλα τα πράγματα γύρω γύρω, και τους οποίους
βρίσκουν σύμφωνο, και ευχάριστο για εκείνα τα πράγματα που
παραδόθηκαν και ερμηνεύεται από Λόγου, πιστεύων? Και το ότι η
καλή πίστη, resteth.
54. Σε αυτούς, επομένως, ότι κατανοεί τα πράγματα που έχουν
ειπωθεί από τον Θεό, είναι αξιόπιστες, αλλά να τους ότι δεν τους
καταλαβαίνω, απίστευτο.
55. Και ας αυτές και, συνεπώς, πολλά πράγματα να μιλήσει σχετικά
με κατανόηση και την αίσθηση

Βιβλίο 14.
Λειτουργίες κι αισθήσεις
1. Tat. Εσύ hast εξήγησε καλά αυτά τα πράγματα, Πατέρα: Teach me
επιπλέον αυτά τα πράγματα? Για sayest χιλ., που Επιστήμης και
Τέχνης ήταν οι ενέργειες της ορθολογικής, αλλά τώρα εσύ sayest ότι
κτηνών είναι παράλογη, και λόγω έλλειψης λόγο, και οι δύο είναι και
ονομάζονται brutes? έτσι ώστε μέχρι το λόγο αυτό, θα πρέπει να
ακολουθήσει η παράλογη πλάσματα δεν μετέχω της Επιστήμης, ή
Τέχνης, επειδή βρίσκονται μακριά από Λόγος.

2. Ερμής. Πρέπει να χρειάζεται να είναι έτσι, Υιός.
3. Tat. Γιατί τότε, Ο Πατέρας, βλέπουμε κάποιες παράλογες
πλάσματα που ζουν χρήση τόσο Επιστήμης και Τέχνης; όπως το
θησαυρό Pismires επάνω τους τα τρόφιμα κατά το χειμώνα, και
Πετεινοί του αέρα επίσης να τους φωλιές, και τετράπους κτηνών Dens
γνωρίζουν τη δική τους.
4. Αυτά τα πράγματα που κάνουν, O Υιός, δεν είναι από την επιστήμη
ή το άρθρο, αλλά λόγω του χαρακτήρα? Για την Επιστήμη και Τέχνη
είναι πράγματα που διδάσκονται, αλλά κανένα από αυτά δεν ωμής
κτηνών διδάσκονται κάποιο από αυτά τα πράγματα.
5. Αλλά αυτά τα πράγματα είναι φυσικά προς αυτούς, που
ενδυναμώνονται από τη Φύση, θεωρώντας ότι η τέχνη και η επιστήμη
δεν συμβεί εις όλα, αλλά εις περίπου.
6. Δεδομένου ότι οι άνδρες είναι οι μουσικοί, αλλά δεν είναι όλα? Δεν
είναι όλα Τοξότες ή Huntsmen, ή το υπόλοιπο, αλλά ορισμένες από
thenn έχουν μάθει κάτι από τη λειτουργία της Επιστήμης και Τέχνης.
7. Μετά τον ίδιο τρόπο, επίσης, αν κάποια Pismires το έκανε, και
ορισμένοι δεν, εσύ mightest καλά λένε, που συλλέγουν την τροφή
τους, σύμφωνα με Επιστήμης και Τέχνης.
8. Αλλά βλέπουμε ότι οδηγούμαστε όλοι από τη φύση, για το ίδιο
πράγμα, ακόμη και κατά διαθήκες τους, είναι πρόδηλο ότι δεν το
κάνουμε Επιστήμης ή άρθ.
9. Για Operations, O Tat, που unbodily, είναι φορείς, και το έργο από
φορείς.
10. Wherefore, O Tat, στο μέτρο που είναι unbodily, εσύ πρέπει να πω
ότι είναι αθάνατος.
11. Αλλά στο μέτρο που δεν μπορεί να ενεργήσει δεν Φορείς, λέω,
είναι πάντα σε ένα όργανο.

12. Για εκείνα τα πράγματα που είναι σε κάθε πράγμα, ή για την αιτία
για κάθε πράγμα που υποβάλλονται σε Providence ή Αναγκαιότητα,
δεν είναι δυνατόν να παραμείνει αδρανής των ιδίων σωστή λειτουργία
τους.
13. Για αυτό που είναι, πρέπει πάντα να είναι? Τόσο για το σώμα, και
η ζωή του, είναι το ίδιο.
14. Και από αυτό το λόγο, προκύπτει, ότι οι οργανισμοί είναι επίσης
πάντα, γιατί επιβεβαιώνουν: Αυτό το corporiety είναι πάντα από την
πράξη και Λειτουργία, ή για λογαριασμό τους.
15. Για αν και επίγεια όργανα να υπόκειται σε διάλυση? Ακόμη εν
λόγω φορείς πρέπει να είναι οι θέσεις, και τα Όργανα, και μέσα από
πράξεις ή ενέργειες.
16. Αλλά πράξεις ή ενέργειες είναι αθάνατα, και η οποία είναι
αθάνατη, είναι πάντα στην πράξη, και συνεπώς και Corporification
εάν είναι πάντα.
17. Πράξεις ή ενέργειες ακολουθούν την ψυχή, αλλά δεν έρθει
ξαφνικά ή promiscuously, αλλά ορισμένες από αυτές έρχονται σε
επαφή με τον άνθρωπο που γίνονται, για να ζωώδης ή αδικαιολόγητη
πράγματα.
18, όμως η καθαρότερη Επιχειρήσεων κάνουμε ανεπαίσθητως στην
αλλαγή του χρόνου, την εργασία με τη λοξή μέρος της ψυχής.
19. Και αυτές οι ενέργειες εξαρτώνται από οργανισμούς, και
πραγματικά αυτά που είναι Corporifying προέρχονται από τη Θεία
Φορείς Mortal σε αυτούς.
20. Αλλά κάθε ένας από αυτούς acteth τόσο για το σώμα και την
ψυχή, και είναι παρούσα με την ψυχή, έστω και αν δεν το Σώμα.
21. Και είναι πάντα πράξεις ή πράξεις, αλλά η ψυχή δεν είναι πάντοτε
σε ένα θανάσιμο όργανο, γιατί δεν μπορεί να είναι ένα όργανο, αλλά
πράξεις ή πράξεις δεν μπορούν να δεν Φορείς.

22 Αυτή είναι μια ιερή ομιλία, Υιός, το όργανο δεν μπορεί να υπάρξει
δεν ψυχή.
23. Tat. Πόσο πιο μοχθηροί ότι εσύ, Πατέρα;
24. Ερμής. Κατανοώ ότι ως εκ τούτου, O Tat, όταν η ψυχή χωρίζεται
από το Σώμα, remaineth υπάρχει το ίδιο όργανο.
25. Και αυτό το ίδιο όργανο ανάλογα με το χρόνο παραμονής του,
ενεργοποιείται ή λειτουργούν υπό την έννοια ότι έχει διαλυθεί και
γίνεται αόρατη.
26. Και αυτά τα πράγματα το όργανο δεν μπορεί να υποστεί δεν
πράξη ή ενέργεια, και κατά συνέπεια υπάρχει remaineth με το Σώμα
την ίδια πράξη ή ενέργεια.
27. Αυτό είναι τότε η διαφορά ανάμεσα σε ένα αθάνατο σώμα, και
ένα θανάσιμο ένα, ότι το αθάνατο ένα αποτελείται από ένα θέμα και
έτσι δεν doth τη θνητή ένα? Και το αθάνατο ένα doth, αλλά αυτό
suffereth.
28. Και ό, τι acteth ή operateth είναι ισχυρότερη, και ruleth? Αλλά
αυτό που ενεργοποιείται ή αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης,
αποκλείεται.
29. Και αυτό που ruleth, directeth και governeth ως ελεύθερο, αλλά το
άλλο αποκλείεται, ο υπάλληλος.
30. Πράξεις ή πράξεις δεν είναι μόνο ενεργοποιούν ή λειτουργούν
διαβίωσης ή την αναπνοή ή insouled φορείς, αλλά και με κομμένη την
ανάσα φορείς, ή δεν Souls, ξύλο, και πέτρες, και άλλα παρόμοια, την
αύξηση και την ακρόαση φρούτα, ωρίμανση, διαφθείρει, σήψη,
putrifying και το σπάσιμο, ή εργασίας όπως όπως τα πράγματα, και
απολύτως άψυχο φορείς μπορούν να υποφέρουν.
31. Πράξη ή ενέργεια, O Υιός, ονομάζεται, οποιαδήποτε είναι, ή έχει
γίνει ή γίνεται, και υπάρχουν πάντα πολλά πράγματα που γίνονται, ή
μάλλον όλα τα πράγματα.

32 Για την Παγκόσμια ποτέ δεν είναι χήρος ή εγκαταλείψει κάποιου
από αυτά τα πράγματα που είναι, αλλά από τη στιγμή που πάντοτε ή
μετακινηθεί από μόνη της, είναι στην εργασία για να φέρει στο
προσκήνιο τα πράγματα που είναι, που ποτέ δεν πρέπει να
εγκαταλείπονται από αυτήν τη διαφθορά.
33. Αφήστε λοιπόν κάθε πράξη ή πράξη να θεωρηθεί ότι πάντα
αθάνατος, με ποιο τρόπο του σώματος soever αυτό είναι.
34. Όμως, ορισμένες πράξεις ή ενέργειες να του Θείου, ορισμένες από
φθαρτό φορέων, ορισμένες καθολική, ορισμένα περίεργα, και
ορισμένοι από τους στρατηγούς, και μερικά από τα τμήματα της κάθε
πράγμα.
35. Θεία πράξεις ή πράξεις κατά συνέπεια να υπάρχει, όπως και η
εργασία ή κατά την εύρυθμη λειτουργία τους φορείς, και αυτές επίσης
είναι τέλεια, και είναι κατά ή σε τέλεια φορείς.
36. Ιδιαίτερη είναι αυτές που λειτουργούν με οποιοδήποτε από τα
ζωντανά πλάσματα.
37. Σωστή, που είναι ότι η εργασία από οποιοδήποτε από τα πράγματα
που είναι.
38. Με αυτό Λόγος, ως εκ τούτου, O Υιός, είναι ότι συγκεντρώνονται
όλα τα πράγματα είναι γεμάτη από πράξεις ή ενέργειες.
39. Για το αν αυτά είναι κατ 'ανάγκη σε κάθε όργανο, και ότι θα
υπάρχουν πολλοί φορείς στην Παγκόσμια, μπορώ να επιβεβαιώνουν
πολύ καλά, ότι υπάρχουν πολλές άλλες πράξεις ή ενέργειες.
40. Για πολλές φορές σε ένα όργανο, υπάρχει μία, και μια δεύτερη και
μια τρίτη, εκτός από τις οικουμενικές αυτές που ακολουθούν.
41. Και καθολική Operations, καλώ τους ότι είναι πράγματι
σωματική, και γίνονται από τις αισθήσεις και Προτάσεις.

42. Για αυτά δεν είναι αδύνατο ότι το όργανο θα πρέπει να
αποτελείται.
43. Αλλά και άλλες δραστηριότητες είναι κατάλληλη για τις ψυχές
των ανθρώπων, από Τεχνών, Επιστημών, μελέτες και δράσεις.
44. Η Senses ακολουθούν επίσης τις πράξεις αυτές, ή μάλλον τα
αποτελέσματα ή χάρες από αυτούς.
45, Κατανόηση εκ τούτου, O Υιός, η διαφορά των Επιχειρήσεων, που
αποστέλλεται από πάνω.
46. Αλλά αίσθηση ότι στο Σώμα, και έχοντας ουσία του από αυτό,
όταν receiveth πράξη ή ενέργεια, το manifesteth, καθιστώντας ως να
ήταν σωματικός.
47. Ως εκ τούτου, μπορώ να πω, ότι οι αισθήσεις είναι τόσο ενσώματο
και θνητός, αφού τόσο η ύπαρξη του Φορέα, για τη γέννησή τους με
το σώμα, και πεθαίνουν μαζί του.
48. Αλλά θνητός πράγματα οι ίδιοι δεν έχουν νόημα, καθώς δεν
αποτελείται από μια τέτοια Essence.
49. Για Sense δεν μπορεί να είναι άλλη από ένα ενσώματο σύλληψης,
είτε από κακό ή καλό που έρχεται με το όργανο.
50. Αλλά για να αιώνια Φορείς τίποτα δεν έρχεται, τίποτα δεν
αποκλίνει? Ως εκ τούτου δεν έχει νόημα σε αυτές.
51. Tat. Doth την αίσθηση επομένως αντιλαμβάνονται ή να
συλλαμβάνουν σε κάθε όργανο.
52. Ερμής. Σε κάθε όργανο, O Υιός.
53. Tat. Και να κάνουμε τις πράξεις ή τις δραστηριότητες της
εργασίας σε όλα τα πράγματα;

54. Ερμής. Ακόμη και σε πράγματα άψυχα, O Υιός, αλλά υπάρχουν
διαφορές των Αισθήσεων.
55. Για τις αισθήσεις του πράγματα λογική, είναι με Αιτιολογία?
Πράγματα παράλογο, μόνο σωματικός, αλλά το άψυχο Αισθήσεων
των πραγμάτων είναι παθητικές μόνο, σύμφωνα με την Αύξηση και
Απομείωση.
56. Πάθος αλλά και η αίσθηση εξαρτηθεί τόσο από ένα κεφάλι, ή το
ύψος, και συγκεντρώνονται στην ίδια, από πράξεις ή ενέργειες.
57. Αλλά σε διαβίωσης wights υπάρχουν δύο άλλες πράξεις που
ακολουθούν τις αισθήσεις και τα πάθη, την εξυπνάδα, Θλίψη και
Pleasure.
58. Και δεν αυτές, είναι αδύνατο ένας Wight διαβίωσης, ιδιαίτερα
λογική, θα πρέπει να αντιληφθεί ή να συλλάβει.
59. Και ως εκ τούτου, μπορώ να πω, ότι αυτές οι ιδέες των παθών που
φέρουν κανόνα, ειδικά σε εύλογο wights διαβίωσης.
60. Το έργο Επιχειρήσεων πράγματι, αλλά οι αισθήσεις κάνουμε
δηλώνουν και πρόδηλη λειτουργίας, και που είναι σωματική,
μεταφέρονται από την ζωώδης μέρη της ψυχής μου να πω εκ τούτου,
είναι και οι δύο maleficial doers ή του κακού.
61. Για αυτό που προσφέρει η αίσθηση να χαίρονται με Pleasure
straightway είναι η αιτία πολλών δεινών συμβαίνει σ 'αυτόν που
υποφέρει.
62. Αλλά Sorrows δίνει ισχυρότερη βάσανα και αγωνία, συνεπώς,
είναι χωρίς αμφιβολία οι δύο maleficial.
63. Το ίδιο μπορεί να λεχθεί και για την έννοια της ψυχής.
64. Tat. Δεν είναι η ψυχή ασώματα, και την αίσθηση ενός οργάνου,
πατέρα; ή είναι μάλλον στο Σώμα.

65. Ερμής. Αν το θέσουμε σε ένα όργανο, O Υιός, θα το κάνει, όπως η
ψυχή ή λειτουργίας, για αυτά που unbodily, λέμε ότι είναι φορείς.
66. Αίσθηση, όμως, δεν είναι ούτε επιχείρηση, ουτε Soul, ουτε
οτιδήποτε άλλο που ανήκει στο Σώμα, αλλά όπως έχουμε πει, και ως
εκ τούτου δεν είναι άυλο.
67. Και αν δεν μπορεί να είναι άυλο θα πρέπει να χρειάζεται ένα
όργανο? Για λέμε πάντα, ότι από τα πράγματα που είναι, ορισμένοι
φορείς είναι και μερικά ασώματα

Βιβλίο 14.
Λειτουργίες και Αισθησεις
1. Tat. Εσύ hast εξήγησε καλά αυτά τα πράγματα, Πατέρα: Teach me
επιπλέον αυτά τα πράγματα? Για sayest χιλ., που Επιστήμης και
Τέχνης ήταν οι ενέργειες της ορθολογικής, αλλά τώρα εσύ sayest ότι
κτηνών είναι παράλογη, και λόγω έλλειψης λόγο, και οι δύο είναι και
ονομάζονται brutes? έτσι ώστε μέχρι το λόγο αυτό, θα πρέπει να
ακολουθήσει η παράλογη πλάσματα δεν μετέχω της Επιστήμης, ή
Τέχνης, επειδή βρίσκονται μακριά από Λόγος.
2. Ερμής. Πρέπει να χρειάζεται να είναι έτσι, Υιός.
3. Tat. Γιατί τότε, Ο Πατέρας, βλέπουμε κάποιες παράλογες
πλάσματα που ζουν χρήση τόσο Επιστήμης και Τέχνης; όπως το
θησαυρό Pismires επάνω τους τα τρόφιμα κατά το χειμώνα, και
Πετεινοί του αέρα επίσης να τους φωλιές, και τετράπους κτηνών Dens
γνωρίζουν τη δική τους.
4. Αυτά τα πράγματα που κάνουν, O Υιός, δεν είναι από την επιστήμη
ή το άρθρο, αλλά λόγω του χαρακτήρα? Για την Επιστήμη και Τέχνη
είναι πράγματα που διδάσκονται, αλλά κανένα από αυτά δεν ωμής
κτηνών διδάσκονται κάποιο από αυτά τα πράγματα.

5. Αλλά αυτά τα πράγματα είναι φυσικά προς αυτούς, που
ενδυναμώνονται από τη Φύση, θεωρώντας ότι η τέχνη και η επιστήμη
δεν συμβεί εις όλα, αλλά εις περίπου.
6. Δεδομένου ότι οι άνδρες είναι οι μουσικοί, αλλά δεν είναι όλα? Δεν
είναι όλα Τοξότες ή Huntsmen, ή το υπόλοιπο, αλλά ορισμένες από
thenn έχουν μάθει κάτι από τη λειτουργία της Επιστήμης και Τέχνης.
7. Μετά τον ίδιο τρόπο, επίσης, αν κάποια Pismires το έκανε, και
ορισμένοι δεν, εσύ mightest καλά λένε, που συλλέγουν την τροφή
τους, σύμφωνα με Επιστήμης και Τέχνης.
8. Αλλά βλέπουμε ότι οδηγούμαστε όλοι από τη φύση, για το ίδιο
πράγμα, ακόμη και κατά διαθήκες τους, είναι πρόδηλο ότι δεν το
κάνουμε Επιστήμης ή άρθ.
9. Για Operations, O Tat, που unbodily, είναι φορείς, και το έργο από
φορείς.
10. Wherefore, O Tat, στο μέτρο που είναι unbodily, εσύ πρέπει να πω
ότι είναι αθάνατος.
11. Αλλά στο μέτρο που δεν μπορεί να ενεργήσει δεν Φορείς, λέω,
είναι πάντα σε ένα όργανο.
12. Για εκείνα τα πράγματα που είναι σε κάθε πράγμα, ή για την αιτία
για κάθε πράγμα που υποβάλλονται σε Providence ή Αναγκαιότητα,
δεν είναι δυνατόν να παραμείνει αδρανής των ιδίων σωστή λειτουργία
τους.
13. Για αυτό που είναι, πρέπει πάντα να είναι? Τόσο για το σώμα, και
η ζωή του, είναι το ίδιο.
14. Και από αυτό το λόγο, προκύπτει, ότι οι οργανισμοί είναι επίσης
πάντα, γιατί επιβεβαιώνουν: Αυτό το corporiety είναι πάντα από την
πράξη και Λειτουργία, ή για λογαριασμό τους.

15. Για αν και επίγεια όργανα να υπόκειται σε διάλυση? Ακόμη εν
λόγω φορείς πρέπει να είναι οι θέσεις, και τα Όργανα, και μέσα από
πράξεις ή ενέργειες.
16. Αλλά πράξεις ή ενέργειες είναι αθάνατα, και η οποία είναι
αθάνατη, είναι πάντα στην πράξη, και συνεπώς και Corporification
εάν είναι πάντα.
17. Πράξεις ή ενέργειες ακολουθούν την ψυχή, αλλά δεν έρθει
ξαφνικά ή promiscuously, αλλά ορισμένες από αυτές έρχονται σε
επαφή με τον άνθρωπο που γίνονται, για να ζωώδης ή αδικαιολόγητη
πράγματα.
18, όμως η καθαρότερη Επιχειρήσεων κάνουμε ανεπαίσθητως στην
αλλαγή του χρόνου, την εργασία με τη λοξή μέρος της ψυχής.
19. Και αυτές οι ενέργειες εξαρτώνται από οργανισμούς, και
πραγματικά αυτά που είναι Corporifying προέρχονται από τη Θεία
Φορείς Mortal σε αυτούς.
20. Αλλά κάθε ένας από αυτούς acteth τόσο για το σώμα και την
ψυχή, και είναι παρούσα με την ψυχή, έστω και αν δεν το Σώμα.
21. Και είναι πάντα πράξεις ή πράξεις, αλλά η ψυχή δεν είναι πάντοτε
σε ένα θανάσιμο όργανο, γιατί δεν μπορεί να είναι ένα όργανο, αλλά
πράξεις ή πράξεις δεν μπορούν να δεν Φορείς.
22 Αυτή είναι μια ιερή ομιλία, Υιός, το όργανο δεν μπορεί να υπάρξει
δεν ψυχή.
23. Tat. Πόσο πιο μοχθηροί ότι εσύ, Πατέρα;
24. Ερμής. Κατανοώ ότι ως εκ τούτου, O Tat, όταν η ψυχή χωρίζεται
από το Σώμα, remaineth υπάρχει το ίδιο όργανο.
25. Και αυτό το ίδιο όργανο ανάλογα με το χρόνο παραμονής του,
ενεργοποιείται ή λειτουργούν υπό την έννοια ότι έχει διαλυθεί και
γίνεται αόρατη.

26. Και αυτά τα πράγματα το όργανο δεν μπορεί να υποστεί δεν
πράξη ή ενέργεια, και κατά συνέπεια υπάρχει remaineth με το Σώμα
την ίδια πράξη ή ενέργεια.
27. Αυτό είναι τότε η διαφορά ανάμεσα σε ένα αθάνατο σώμα, και
ένα θανάσιμο ένα, ότι το αθάνατο ένα αποτελείται από ένα θέμα και
έτσι δεν doth τη θνητή ένα? Και το αθάνατο ένα doth, αλλά αυτό
suffereth.
28. Και ό, τι acteth ή operateth είναι ισχυρότερη, και ruleth? Αλλά
αυτό που ενεργοποιείται ή αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης,
αποκλείεται.
29. Και αυτό που ruleth, directeth και governeth ως ελεύθερο, αλλά το
άλλο αποκλείεται, ο υπάλληλος.
30. Πράξεις ή πράξεις δεν είναι μόνο ενεργοποιούν ή λειτουργούν
διαβίωσης ή την αναπνοή ή insouled φορείς, αλλά και με κομμένη την
ανάσα φορείς, ή δεν Souls, ξύλο, και πέτρες, και άλλα παρόμοια, την
αύξηση και την ακρόαση φρούτα, ωρίμανση, διαφθείρει, σήψη,
putrifying και το σπάσιμο, ή εργασίας όπως όπως τα πράγματα, και
απολύτως άψυχο φορείς μπορούν να υποφέρουν.
31. Πράξη ή ενέργεια, O Υιός, ονομάζεται, οποιαδήποτε είναι, ή έχει
γίνει ή γίνεται, και υπάρχουν πάντα πολλά πράγματα που γίνονται, ή
μάλλον όλα τα πράγματα.
32 Για την Παγκόσμια ποτέ δεν είναι χήρος ή εγκαταλείψει κάποιου
από αυτά τα πράγματα που είναι, αλλά από τη στιγμή που πάντοτε ή
μετακινηθεί από μόνη της, είναι στην εργασία για να φέρει στο
προσκήνιο τα πράγματα που είναι, που ποτέ δεν πρέπει να
εγκαταλείπονται από αυτήν τη διαφθορά.
33. Αφήστε λοιπόν κάθε πράξη ή πράξη να θεωρηθεί ότι πάντα
αθάνατος, με ποιο τρόπο του σώματος soever αυτό είναι.
34. Όμως, ορισμένες πράξεις ή ενέργειες να του Θείου, ορισμένες από
φθαρτό φορέων, ορισμένες καθολική, ορισμένα περίεργα, και

ορισμένοι από τους στρατηγούς, και μερικά από τα τμήματα της κάθε
πράγμα.
35. Θεία πράξεις ή πράξεις κατά συνέπεια να υπάρχει, όπως και η
εργασία ή κατά την εύρυθμη λειτουργία τους φορείς, και αυτές επίσης
είναι τέλεια, και είναι κατά ή σε τέλεια φορείς.
36. Ιδιαίτερη είναι αυτές που λειτουργούν με οποιοδήποτε από τα
ζωντανά πλάσματα.
37. Σωστή, που είναι ότι η εργασία από οποιοδήποτε από τα πράγματα
που είναι.
38. Με αυτό Λόγος, ως εκ τούτου, O Υιός, είναι ότι συγκεντρώνονται
όλα τα πράγματα είναι γεμάτη από πράξεις ή ενέργειες.
39. Για το αν αυτά είναι κατ 'ανάγκη σε κάθε όργανο, και ότι θα
υπάρχουν πολλοί φορείς στην Παγκόσμια, μπορώ να επιβεβαιώνουν
πολύ καλά, ότι υπάρχουν πολλές άλλες πράξεις ή ενέργειες.
40. Για πολλές φορές σε ένα όργανο, υπάρχει μία, και μια δεύτερη και
μια τρίτη, εκτός από τις οικουμενικές αυτές που ακολουθούν.
41. Και καθολική Operations, καλώ τους ότι είναι πράγματι
σωματική, και γίνονται από τις αισθήσεις και Προτάσεις.
42. Για αυτά δεν είναι αδύνατο ότι το όργανο θα πρέπει να
αποτελείται.
43. Αλλά και άλλες δραστηριότητες είναι κατάλληλη για τις ψυχές
των ανθρώπων, από Τεχνών, Επιστημών, μελέτες και δράσεις.
44. Η Senses ακολουθούν επίσης τις πράξεις αυτές, ή μάλλον τα
αποτελέσματα ή χάρες από αυτούς.
45, Κατανόηση εκ τούτου, O Υιός, η διαφορά των Επιχειρήσεων, που
αποστέλλεται από πάνω.

46. Αλλά αίσθηση ότι στο Σώμα, και έχοντας ουσία του από αυτό,
όταν receiveth πράξη ή ενέργεια, το manifesteth, καθιστώντας ως να
ήταν σωματικός.
47. Ως εκ τούτου, μπορώ να πω, ότι οι αισθήσεις είναι τόσο ενσώματο
και θνητός, αφού τόσο η ύπαρξη του Φορέα, για τη γέννησή τους με
το σώμα, και πεθαίνουν μαζί του.
48. Αλλά θνητός πράγματα οι ίδιοι δεν έχουν νόημα, καθώς δεν
αποτελείται από μια τέτοια Essence.
49. Για Sense δεν μπορεί να είναι άλλη από ένα ενσώματο σύλληψης,
είτε από κακό ή καλό που έρχεται με το όργανο.
50. Αλλά για να αιώνια Φορείς τίποτα δεν έρχεται, τίποτα δεν
αποκλίνει? Ως εκ τούτου δεν έχει νόημα σε αυτές.
51. Tat. Doth την αίσθηση επομένως αντιλαμβάνονται ή να
συλλαμβάνουν σε κάθε όργανο.
52. Ερμής. Σε κάθε όργανο, O Υιός.
53. Tat. Και να κάνουμε τις πράξεις ή τις δραστηριότητες της
εργασίας σε όλα τα πράγματα;
54. Ερμής. Ακόμη και σε πράγματα άψυχα, O Υιός, αλλά υπάρχουν
διαφορές των Αισθήσεων.
55. Για τις αισθήσεις του πράγματα λογική, είναι με Αιτιολογία?
Πράγματα παράλογο, μόνο σωματικός, αλλά το άψυχο Αισθήσεων
των πραγμάτων είναι παθητικές μόνο, σύμφωνα με την Αύξηση και
Απομείωση.
56. Πάθος αλλά και η αίσθηση εξαρτηθεί τόσο από ένα κεφάλι, ή το
ύψος, και συγκεντρώνονται στην ίδια, από πράξεις ή ενέργειες.

57. Αλλά σε διαβίωσης wights υπάρχουν δύο άλλες πράξεις που
ακολουθούν τις αισθήσεις και τα πάθη, την εξυπνάδα, Θλίψη και
Pleasure.
58. Και δεν αυτές, είναι αδύνατο ένας Wight διαβίωσης, ιδιαίτερα
λογική, θα πρέπει να αντιληφθεί ή να συλλάβει.
59. Και ως εκ τούτου, μπορώ να πω, ότι αυτές οι ιδέες των παθών που
φέρουν κανόνα, ειδικά σε εύλογο wights διαβίωσης.
60. Το έργο Επιχειρήσεων πράγματι, αλλά οι αισθήσεις κάνουμε
δηλώνουν και πρόδηλη λειτουργίας, και που είναι σωματική,
μεταφέρονται από την ζωώδης μέρη της ψυχής μου να πω εκ τούτου,
είναι και οι δύο maleficial doers ή του κακού.
61. Για αυτό που προσφέρει η αίσθηση να χαίρονται με Pleasure
straightway είναι η αιτία πολλών δεινών συμβαίνει σ 'αυτόν που
υποφέρει.
62. Αλλά Sorrows δίνει ισχυρότερη βάσανα και αγωνία, συνεπώς,
είναι χωρίς αμφιβολία οι δύο maleficial.
63. Το ίδιο μπορεί να λεχθεί και για την έννοια της ψυχής.
64. Tat. Δεν είναι η ψυχή ασώματα, και την αίσθηση ενός οργάνου,
πατέρα; ή είναι μάλλον στο Σώμα.
65. Ερμής. Αν το θέσουμε σε ένα όργανο, O Υιός, θα το κάνει, όπως η
ψυχή ή λειτουργίας, για αυτά που unbodily, λέμε ότι είναι φορείς.
66. Αίσθηση, όμως, δεν είναι ούτε επιχείρηση, ουτε Soul, ουτε
οτιδήποτε άλλο που ανήκει στο Σώμα, αλλά όπως έχουμε πει, και ως
εκ τούτου δεν είναι άυλο.
67. Και αν δεν μπορεί να είναι άυλο θα πρέπει να χρειάζεται ένα
όργανο? Για λέμε πάντα, ότι από τα πράγματα που είναι, ορισμένοι
φορείς είναι και μερικά ασώματα.

Βιβλίο 15. Η αλήθειας για Tat
Υιό Του.
1. Ερμής. Της Αλήθειας, O Tat, δεν είναι δυνατό ότι ο άνθρωπος είναι
μια ατελή Wight, επιδεινώνεται από ατελή βουλευτές, και αφού του
Tabernacle που αποτελείται από πολλά και διαφορετικά όργανα, θα
πρέπει να μιλήσω με βεβαιότητα.
2. Αλλά στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, και μόνο, μπορώ να πω,
ότι η αλήθεια είναι μόνο στην Αιώνια Οργάνων, πολύ Φορείς των
οποίων είναι επίσης αλήθεια.
3. Η φωτιά είναι φωτιά μόνο η ίδια, και τίποτα άλλο δεν? Η Γη είναι η
ίδια γη και τίποτα άλλο δεν? Ο αέρας είναι αέρας η ίδια και τίποτα
άλλο δεν? Το νερό, τα ίδια και τίποτα άλλο δεν.
4. Αλλά το σώμα μας αποτελείται από όλα αυτά? Για την έχουν από
την Πυροσβεστική, που έχουν από τη Γη, που έχουν το νερό, και η
Air, και όμως δεν υπάρχει ούτε η φωτιά, ουτε Γη, ουτε το νερό, ουτε
Air, ουτε τίποτα αλήθεια.
5. Και αν η Αρχή στο Σύνταγμά μας δεν είχε Αλήθεια, πώς θα
μπορούσαν οι άνδρες βλέπουν είτε την αλήθεια, ή να μιλήσει, ή να
την κατανοήσουν μόνο, εκτός από τον Θεό θα;
6. Όλα τα πράγματα ως εκ τούτου από τη Γη, O Tat, δεν είναι
αλήθεια, αλλά απομιμήσεις της αλήθειας, και όμως δεν είναι όλα τα
πράγματα δεν, γιατί είναι λίγοι, αλλά ότι είναι έτσι.
7. Αλλά τα άλλα πράγματα είναι ψεύδος, και η εξαπάτηση, O Tat, και
γνώμες σαν Εικόνες της φαντασίας ή εμφάνιση.
8. Και όταν η φαντασία hath επιρροή από πάνω, τότε είναι μια
απομίμηση της αλήθειας, αλλά δεν την εν λόγω επιχείρηση από πάνω,
είναι άφησε ένα ψέμα.

9. Και ως εικόνας shews το όργανο που περιγράφεται, και όμως δεν
είναι το σώμα του αυτό που θεωρείται, όπως φαίνεται να είναι, και
αυτό φαίνεται να έχουν τα μάτια, αλλά τίποτα δεν βλέπει, και τα
αυτιά, αλλά τίποτα δεν ακούει καθόλου? Και όλα τα άλλα πράγματα
hath την εικόνα, αλλά είναι ψευδείς, εξαπατούν τα μάτια του θεατή,
ενώ νομίζουν ότι δείτε την αλήθεια, και όμως είναι πράγματι αλλά
ψέματα.
10. Όπως πολλοί ως εκ τούτου δεν αντιλαμβάνονται ψεύδος, δείτε την
αλήθεια.
11. Αν λοιπόν το κάνουμε καταλάβουμε, και να δούμε κάθε ένα από
αυτά τα πράγματα όπως είναι, τότε θα δούμε και να κατανοήσει
αληθινή πράγματα.
12. Αλλά αν δούμε και την κατανόηση κάθε πράγμα ή με άλλο τρόπο
εκτός από αυτό που είναι, δεν θα καταλάβουμε και δεν γνωρίζουν την
αλήθεια.
13. Tat. Η αλήθεια είναι ως εκ τούτου από τη Γη, Ο Πατέρας;
14. Ερμής. Εσύ κόστος δεν χάσετε το σήμα, O Υιός. Η αλήθεια είναι
όντως πουθενά σε όλα πάνω στη γη, O Tat, για αυτό δεν μπορεί να
δημιουργηθεί ή να γίνουν.
15. Αλλά σχετικά με την Αλήθεια, μπορεί να είναι ότι ορισμένοι
άνδρες, στους οποίους ο Θεός θα δώσει το καλό Power δει, μπορεί να
το καταλάβει.
16. Έτσι ώστε εις το μυαλό και το λόγο, δεν υπάρχει τίποτα το αληθές
μάλιστα από τη Γη.
17. Αλλά εις την αλήθεια Νου και ο λόγος, όλα τα πράγματα είναι
φαντασιώσεις ή εμφανίσεις, και op1nions.
18. Tat. Δεν πρέπει να έχουμε λοιπόν την αλήθεια, να κατανοήσουν
και να μιλήσουν τα πράγματα που είναι;

19. Ερμής. Αλλά τίποτα δεν ισχύει από τη Γη.
20. Tat. Πώς τότε αυτό είναι αλήθεια, ότι δεν γνωρίζουμε τίποτα
αλήθεια; πώς μπορεί να γίνει εδώ;
21. Ερμής. Ο Υιός, αλήθεια είναι το πιο τέλειο Αρετής, και την
υψηλότερη Καλή η ίδια, δεν προβληματίζονται από Matter, δεν
καλύπτονται από ένα όργανο, γυμνό, σαφείς, αμετάβλητη, σεβάσμια,
αναλλοίωτα Good.
22 Όμως, τα πράγματα που είναι εδώ, O Υιός, είναι ορατά, ανίκανοι
Good, φθαρτό, ευπαθής, dissolvable, αλλάζουν, συνεχώς
μεταβάλλεται, και από μια άλλη.
23. Τα πράγματα, συνεπώς, ότι δεν είναι αλήθεια για την ίδια, πώς
μπορούν να είναι αλήθεια;
24. Για κάθε πράγμα που έχει αλλάξει, είναι ένα ψέμα, μη τηρώντας
το τι είναι? Αλλά να αλλάξει αυτό shews μας, πάντα άλλες και άλλες
εμφανίσεις.
25. Tat. Δεν είναι άνθρωπος αλήθεια, Ο Πατέρας;
26. Ερμής. Σε ό, τι σχετικό κείμενο ως Είναι ένας άνθρωπος, που δεν
είναι αλήθεια, Υιός? Για αυτό που είναι αλήθεια, hath από μόνη της
και μόνο το σύνταγμά της και παραμένει, και τηρεί σύμφωνα με την
ίδια, όπως είναι.
27. Αλλά ο άνθρωπος αποτελείται από πολλά πράγματα και doth δεν
σέβονται τον εαυτό του, αλλά είναι ενεργοποιημένη και η αλλαγή, η
ηλικία μετά την ηλικία, μετά Ιδέα Ιδέα, ή μορφή, αφού μορφή, και
αυτό ενώ είναι ακόμα στη Σκηνή του Μαρτυρίου.
28. Και πολλοί δεν έχουν γνωστά τα δικά τους παιδιά μετά από λίγο,
και πολλά παιδιά, επίσης, δεν γνωρίζουν τη δική τους γονείς τους.

29. Είναι τότε δυνατόν, O Tat, ότι αυτός που έχει αλλάξει τόσο, είναι
να μην είναι γνωστό, θα πρέπει να είναι αλήθεια; Οχι, αντιθέτως, είναι
ψεύδος, δεδομένου ότι σε πολλές εμφανίσεις των αλλαγών.
30. Αλλά εσύ καταλαβαίνω την αλήθεια να είναι αυτό που τηρεί το
ίδιο, και είναι αιώνια, αλλά ο άνθρωπος δεν είναι ποτέ, ως εκ τούτου
δεν είναι αλήθεια, αλλά ο άνθρωπος είναι μια συγκεκριμένη
εμφάνιση, και η εμφάνιση είναι το μεγαλύτερο ψέμα ή ψεύδος.
31. Tat. Αλλά αυτά Αιώνια Φορείς, Πατέρα, δεν είναι αλήθεια και αν
πρέπει να αλλάξει;
32. Ερμής. Ό, τι έχει γίνει ή γεννηθέντα, άλλαξε και δεν είναι
αλήθεια, αλλά γίνονται από προγονικών μας, θα μπορούσαν να είχαν
πραγματική Matter.
33. Αλλά αυτές επίσης έχουν από μόνες τους, κάτι που είναι
εσφαλμένη όσον αφορά την αλλαγή τους.
34. Για τίποτα δεν παραμένει ότι δεν είναι από μόνη της, είναι
αλήθεια.
35. Tat. Τι πρέπει να πει κανείς, στη συνέχεια, Πατέρας, ότι μόνο ο
Ήλιος που εκτός από τη φύση των άλλων, δεν έχει αλλάξει, αλλά
τηρεί το ίδιο, είναι η αλήθεια;
36. Ερμής. Είναι αλήθεια, και επομένως είναι αυτός μόνο intrusted με
την Κατεργασία του κόσμου, ερωτήματα και για την υπαγωγή όλων
των πραγμάτων τους οποίους κάνουμε και τα δύο τιμή, και λατρεύουν
την Αλήθεια του? Και μετά το ένα, και την πρώτη, ήθελα να τον
γνωρίσω την Workman.
37. Tat. Τι doth χιλ. επιβεβαιώνουν επομένως να είναι η πρώτη
Αλήθεια, Ο Πατέρας;
38. Ερμής. Το μόνο, O Tat, ότι δεν είναι της Ύλης, που δεν είναι σε
ένα όργανο, που δεν είναι χρώμα, σχήμα ή δεν Σχήμα, αμετάβλητος,

αναλλοίωτα, το οποίο είναι πάντα? Αλλά ψεύδος, O Υιός, είναι
κατεστραμμένο.
39. Και hath διαφθοράς που κατέχουν για όλα τα πράγματα στη Γη,
και η Πρόνοια του Τιμίου encompasseth, και θα τις συμπεριλάβει.
40. Για δεν διαφθορά, δεν μπορεί να συνίσταται γενιάς.
41. Για διαφθορά followeth κάθε γενιάς, ότι μπορεί και πάλι να
δημιουργούνται.
42. Για εκείνα τα πράγματα που δημιουργούνται, πρέπει απαραιτήτως
να προέρχονται από εκείνα τα πράγματα που είναι κατεστραμμένα,
και τα πράγματα που δημιουργούνται πρέπει να χρειάζεται να
καταστραφεί, ότι η γενιά των πραγμάτων είναι, δεν μπορεί να
παραμείνει σε ακινησία ή να σταματήσει.
43. Αναγνωρίζουν ως εκ τούτου το πρώτο Workman από τη γενιά των
πραγμάτων.
44. Κατά συνέπεια, τα πράγματα που δημιουργούνται της διαφθοράς
είναι ψευδή, όπως είναι μερικές φορές ένα πράγμα, μερικές φορές μια
άλλη: Για αυτό είναι αδύνατο, πρέπει να γίνουν τα ίδια πράγματα και
πάλι, και το οποίο δεν είναι το ίδιο, πώς είναι αλήθεια;
45. Ως εκ τούτου, O Υιός, πρέπει να καλέσουμε αυτά τα πράγματα
φαντασιώσεις ή εμφανίσεις.
46. Και αν θα δώσεις σε κάποιον το δικαίωμα το όνομά του, πρέπει να
καλέσουμε τον την εμφάνιση των Manhood?, Και το παιδί, την
φαντασία ή την εμφάνιση ενός παιδιού? Ένας γέρος, η εμφάνιση του
ένας γέρος? Έναν νεαρό άνδρα, η εμφάνιση του ένας νεαρός άνδρας?
και ένας άνδρας της ώριμα ηλικία, την εμφάνιση ενός άνδρα με
ώριμες ηλικία.
47. Για δεν είναι ένας άνθρωπος, ένας άνθρωπος? Ουτε ένα παιδί, ένα
παιδί? Ουτε ένας νεαρός άνδρας, ένας νεαρός άνδρας? Ουτε ένας
γέρος, ένας γέρος.

48 Όμως, τα πράγματα που προ-υπάρχουν και ότι είναι, να αλλάξει
είναι ψευδή.
49. Αυτά τα πράγματα έτσι καταλαβαίνω, O Υιός, όπως αυτά τα
ψευδή Επιχειρήσεων, έχοντας την εξάρτησή τους από τις παραπάνω,
ακόμα και της ίδιας της αλήθειας.
50. Ποια είναι έτσι, εγώ επιβεβαιώνουν ότι ψεύδος είναι το έργο της
Αλήθειας.

Βιβλίο 16.
Δεν ότι από τα πράγματα που
είναι, μπορεί να Perish.
1. Ερμής. Πρέπει τώρα να μιλάμε για την ψυχή και το σώμα, O Υιός?
Μετά ποιο τρόπο η ψυχή είναι αθάνατη, και ποια είναι η λειτουργία, η
οποία αποτελεί το όργανο, και διαλύει αυτό.
2. Αλλά σε κανένα από αυτά δεν είναι θάνατος, γιατί είναι μια
αντίληψη ενός ονόματος, το οποίο είναι είτε μια κενή λέξη, ή αλλιώς
ονομάζεται εσφαλμένα Θανάτου (από το αφαιρώντας το πρώτο
γράμμα,) αντί των Immortal. [Θάνατος για Αθάνατος.]
3. Για θάνατος είναι καταστροφή, αλλά δεν υπάρχει τίποτα σε
ολόκληρο τον κόσμο που έχει καταστραφεί.
4. Για την Παγκόσμια αν είναι ένα δεύτερο Θεό, και ζει Immortal
Wight, είναι αδύνατο ότι κάθε μέρος της ζωής Immortal Γουάιτ
πρέπει να πεθάνει.
5. Αλλά όλα τα πράγματα που είναι στον κόσμο, είναι μέλη του
Παγκόσμιου, ειδικά Μαν, η λογική που ζουν Γουάιτ.

6. Για τα πρώτα απ 'όλα είναι ο Θεός, ο Αιώνιος και unmade, και η
Workman όλων των πραγμάτων.
7. Το δεύτερο είναι το Παγκόσμιο, που έγιναν από αυτόν, μετά από
δική του εικόνα και από τον Holden μαζί, και τρέφεται, δnd
αποθανάτισε? Και από τον πατέρα του, ποτέ διαβίωσης.
8. Έτσι ώστε το Αθάνατο, είναι όλο και διαβίωσης, και πάντα
αθάνατος.
9. Για αυτό που είναι πάντα ζει, διαφορετική από εκείνη που είναι
αιώνια.
10. Για την Αιώνια δεν ήταν γεννηθέντα, είτε γίνονται από άλλο? Και
αν ήταν ή γεννηθέντα γίνει, όμως έγινε από μόνη της δεν είναι, από
κάθε άλλο, αλλά αυτό γίνεται πάντα.
11. Για την αιώνια, όπως είναι αιώνια, είναι το Σύμπαν.
12. Για τον Πατέρα ο ίδιος, είναι αιώνια τον εαυτό του, αλλά η
Παγκόσμια έγινε από τον Πατέρα, ποτέ διαβίωσης και αθάνατος.
13. Και όσο Matter όπως υπήρχε μέχρι που ο ίδιος, ο Πατέρας έκανε
όλα σε ένα όργανο, και το πρήξιμο, που είναι στρογγυλή όπως μια
σφαίρα, είναι προικισμένο με την ποιότητα, είναι και η ίδια αθάνατη,
και έχοντας αιώνια Ουσιαστικότητα.
14. Ο Πατέρας είναι γεμάτο ιδέες, έσπειρε Ποιότητες στον τομέα, και
να τις κλείνουν επάνω, όπως σε έναν κύκλο, συζητά για να ομορφύνει
με κάθε ποιότητα, η οποία θα πρέπει στη συνέχεια να γίνει.
15. Στη συνέχεια το Σώμα ένδυσης Universal με αθανασία, μήπως το
θέμα, αν θα αποκλίνουν από την παρούσα σύνθεση, θα πρέπει να
διαλύονται σε δική διαταραχή του.
16. Για όταν το θέμα ήταν ασώματο, O Υιός, ήταν διαταραγμένη, και
hath εδώ η ίδια σύγχυση καθημερινά περιστράφηκε για άλλα
μικροπράγματα, προικισμένο με Ποιότητες, στο σημείο της

επιδείνωσης, και Απομείωση, τις οποίες οι άνδρες κλήση Θανάτου,
είναι πράγματι μια διαταραχή συμβαίνει περίπου γήινα wights
διαβίωσης.
17. Των Οργάνων της Ουράνιας τα πράγματα έχουν μία τάξη, που
έχουν λάβει από τον Πατέρα στην αρχή, και είναι από στήν
εγκαθίδρυση του καθένα από αυτά, διατηρούνται indissolveable.
18. Αλλά στήν εγκαθίδρυση της επίγειας φορέων, είναι υφής? Και η
διάλυσή τους, τους επαναφέρει σε αδιάσπαστη, δηλαδή, Αθάνατο.
19. Και έτσι υπάρχει προέβη σε στέρηση της έννοια, αλλά δεν είναι η
καταστροφή των οργανισμών.
20. Τώρα το τρίτο επίπεδο είναι wight Μαν, μετά την εικόνα του
Παγκόσμιου? Και έχοντας με το θέλημα του Πατρός, ένα μυαλό πάνω
από άλλα επίγεια wights.
21. Και γι'αυτό ακριβώς δεν είναι μόνο μια συμπάθεια με το δεύτερο
Θεό, αλλά και την κατανόηση του πρώτου.
22. Για το δεύτερο ο Θεός, αυτός apprehends ως όργανο, αλλά το
πρώτο, που κατανοεί ως ασώματο, και το μυαλό του το Καλό.
23. Tat. Και δεν doth αυτό διαβίωσης χαθεί Γουάιτ;
24. Ερμής. Μίλα με σύνεση, O Υιός, και να μάθουν τι είναι ο Θεός,
αυτό το Παγκόσμιο, τι ένα Αθάνατο Wight, και τι dissolvable Ένα
είναι.
25. Και να κατανοήσουν ότι ο κόσμος του Θεού και στο Θεό? Αλλά
άνθρωπος του κόσμου και στον κόσμο.
26. Η Αρχή, και τέλος, και συνεκτικότητα του συνόλου, είναι ο Θεός.

Βιβλίο 17.

Του Ασκληπιού, για να είναι πραγματικά Wise.
1. Επειδή Son Tat μου, στην απουσία σου, θα πρέπει να μάθουν τη
φύση των πραγμάτων που είναι: Δεν θα υποστεί μου να δώσω πάνω
(όπως έρχονται πολύ μικρά για τη γνώση του κάθε ατόμου), μέχρι που
αναγκάστηκε να λόγος για τον πολλά πράγματα γενικότερα, η
ενατένιση του ίσως από σημείο σε σημείο, να είναι πιο εύκολη και
επιτυχημένη.
2. Αλλά για να σου έχω σκεφτεί καλά να γράψω σε λίγες λέξεις,
επιλέγοντας από το κύριο επικεφαλής των πραγμάτων, στη συνέχεια
μίλησε, και να τους ερμηνεύει περισσότερα μυστικά, διότι hast χιλ.,
τόσο περισσότερα χρόνια, και περισσότερο στη γνώση της Φύσης.
3. Όλα τα πράγματα που εμφανίζονται, έγιναν και γίνονται.
4. Τα πράγματα που γίνονται, δεν γίνονται από μόνα τους, αλλά από
την άλλη.
5. Και υπάρχουν πολλά πράγματα που γίνονται, αλλά, κυρίως, όλα τα
πράγματα που εμφανίζονται, και τα οποία είναι διαφορετικά, και δεν
αρέσει.
6. Εάν πρέπει να γίνουν τα πράγματα που πρέπει να γίνουν και να
γίνει, και μάλιστα από την άλλη, πρέπει να υπάρχει ένα που πρέπει να
κάνει, και να τους κάνουμε? Και αυτός unmade, και πιο αρχαία από
τα πράγματα που γίνονται.
7. Για όλους σας δηλώνω υπεύθυνα ότι τα πράγματα έχουν γίνει,
πρόκειται να γίνει από άλλο? Και είναι αδύνατο, ότι από τα πράγματα
που γίνονται κάθε θα πρέπει να είναι πιο αρχαίο από όλους, αλλά
μόνο ότι δεν γίνεται.
8. Αυτός είναι ισχυρότερη, και ένα, και μόνο γνωρίζοντας όλα τα
πράγματα στην πραγματικότητα, ότι δεν έχουν οποιοδήποτε πράγμα
πιο αρχαία από τον εαυτό του.

9. Για αυτός φέρει κανόνα, τόσο σε πλήθος, και το μεγαλείο, καθώς
και η ποικιλία των πραγμάτων που γίνονται, και η συνέχεια της
facture και της επιχείρησης.
10. Επιπλέον, τα πράγματα που γίνονται, είναι ορατές, αλλά είναι
αόρατη? Και για αυτόν τον αγώνα, ο maketh τους, ότι μπορεί να είναι
ορατά? Και ως εκ τούτου θα τους κάνει πάντα.
11. Έτσι, είναι ικανός να κατανοήσει και κατανόηση για να
θαυμάσουν και θαυμάζοντας να σκεφτούν εαυτό σου χαρούμενος, ότι
knowest φυσικό πατέρα σου.
12. Για ό, τι είναι πιο γλυκό από ένα φυσικό Πατέρα;
13. Ποιος επομένως είναι αυτό, ή πώς θα τον ξέρει;
14. Ή μήπως είναι απλώς να αποδοθεί εις αυτόν και μόνο, ο τίτλος και
Ονομασίας του Θεού, ή από το τσάι, ή του πατέρα, ή και των τριών;
Αυτό του Θεού, λόγω της δύναμης του? Το τσάι, λόγω της εργασίας
και της λειτουργίας του? Και τον Πατέρα, λόγω της καλοσύνης του.
15. Για Power είναι διαφορετικό από τα πράγματα που γίνονται, αλλά
πράξη ή ενέργεια, το ότι γίνονται όλα τα πράγματα.
16. Wherefore, αφήνοντας όλα τα πάει πολύ και μάταια να μιλάει,
πρέπει να κατανοήσουμε αυτά τα δύο πράγματα, αυτό που γίνεται, και
Αυτόν Ποιο είναι το τσάι? Για δεν υπάρχει τίποτα στη μέση, μεταξύ
αυτών των δύο, και δεν υπάρχει κανένα τρίτο.
17. Ως εκ τούτου κατανόηση Όλα τα πράγματα, να θυμάστε αυτά τα
δύο? Και πιστεύω ότι όλα αυτά είναι πράγματα, τίποτε δεν θέτει υπό
αμφισβήτηση? Δεν τα πράγματα παραπάνω, ουτε από τα πράγματα
κάτω? Πράγματα δεν αλλάζουν, ουτε τα πράγματα που είναι στο
σκοτάδι ή μυστικές.
18. Για όλα τα πράγματα, είναι όμως δύο πράγματα, τα οποία maketh,
και αυτό που γίνεται, και το ένα από αυτά δεν μπορεί να παρεκκλίνει,
ή να χωριστούν από τα άλλα.

19. Για αυτό δεν είναι δυνατό ότι ο κατασκευαστής δεν θα πρέπει να
το πράγμα που, για οποιοδήποτε από αυτά είναι η αυτο-ίδιο πράγμα?
Ως εκ τούτου δεν μπορεί να το Μία από αυτές να διαχωριστούν από
τις άλλες, δεν είναι παρά ένα πράγμα μπορεί να διαχωριστεί από την
ίδια.
20. Διότι, εάν αυτός που κάνει δεν είναι τίποτε άλλο, αλλά αυτό που
κάνει, μόνο απλή, απλές, είναι κατ 'ανάγκη, ότι θα κάνει το ίδιο
πράγμα για τον εαυτό του, στους οποίους είναι η παραγωγή του εν
λόγω maketh να είναι, επίσης, μόνο που γίνεται .
21. Για τον οποίο παράγεται ή γίνεται, πρέπει απαραιτήτως να
παράγονται ή υποβάλλονται από άλλο, αλλά δεν το τσάι αυτό που
γίνεται, δεν γίνεται και δεν είναι? Για το ένα από αυτά δεν τα άλλα,
hath έχασε καλή Φύση του από την στέρηση του άλλου.
22. Έτσι, αν αυτά τα δύο να ομολόγησε, Αυτό που maketh, και αυτό
που γίνεται, τότε είναι μία στην Ένωση, αυτό θα πριν, και ότι μετά.
23. Και αυτό που goeth πριν, είναι, ο Θεός το τσάι, και αυτό που
ακολουθεί είναι, αυτό που γίνεται, να είναι αυτό που θα.
24. Και ας δεν πρέπει να φοβάται τον άνθρωπο, λόγω της ποικιλίας
των πραγμάτων που έχουν γίνει ή γίνεται, μήπως θα πρέπει να ρίχνει
ένα aspersion του προστυχιά, ατιμία ή το Θεό, γιατί είναι η μόνη δόξα
του να κάνει, ή να κάνει όλα τα πράγματα.
25. Και αυτό λήψης αποφάσεων, ή facture είναι κατά κάποιο τρόπο το
όργανο του Θεού, και σε αυτόν που maketh ή doth, δεν υπάρχει
τίποτα κακό, βρώμικο ή να καταλογιστούν ή Δεν υπάρχει τίποτα κακό
σκέψης ή βρώμικο.
26. Για αυτά τα πάθη που ακολουθούν γενιάς ως σκουριάς doth
χαλκό, είτε ως περιττώματα κάνει το Σώμα.
27. Αλλά δεν έκανε το χαλκό-Smith κάνει την σκουριάς, ουτε το τσάι
την Filth, ουτε ο Θεός την κακία.

28. Αλλά η περιπέτεια της γενιάς doth καθιστούν, κατά κάποιον τρόπο
να ανθίσει έξω? Και για αυτόν τον αγώνα έκανε την αλλαγή για να
είναι, ως ένα θα πρέπει να πω, η κάθαρση της γενιάς.
29. Επιπλέον, είναι θεμιτό για το ίδιο Ζωγράφος να κάνει τόσο
ουρανό, και οι Θεοί, και της Γης, και της θάλασσας, και άνδρες, και
ωμή κτηνών, και άψυχα πράγματα, και τα δέντρα? Και είναι αδύνατο
για το Θεό να κάνει αυτά τα πράγματα ? O τη μεγάλη τρέλα, και η
άγνοια των ανδρών σε πράγματα που αφορούν τον Θεό!
30. Για τους άνδρες που σκέφτονται έτσι, ότι υποφέρουν που είναι το
πιο γελοίο όλων? Εκδηλώνουν για να ευλογήσει και να επαινέσω τον
Θεό ακόμη δεν αποδίδουν σ 'αυτόν τον προσδιορισμό ή τον τρόπο
των πάντων, που δεν τον ξέρουν.
31. Και εκτός από αυτόν που δεν γνωρίζουν τους, είναι εξαιρετικά
ασεβή εναντίον του, αποδίδοντας αυτω πάθη, όπως Υπερηφάνεια, ή
εποπτείας, ή αδυναμία, ή άγνοια, ή Envy.
32. Για αν δεν κάνουν ή κάνουν όλα τα πράγματα, είτε αυτός είναι
περήφανος ή δεν είναι σε θέση, ή άγνοια, ή ζηλιάρης, η οποία είναι
ασεβής να επιβεβαιωθεί.
33. Για Θεός μόνο ένα πάθος, δηλαδή καλή κι αυτό είναι καλό δεν
είναι ούτε υπερήφανος, ουτε αδύναμοι, ουτε τα υπόλοιπα, αλλά ο
Θεός είναι το ίδιο καλή.
34. Καλό είναι για όλους τους δύναμη, για να κάνει ή να κάνει όλα τα
πράγματα, και κάθε πράγμα που γίνεται, γίνεται από τον Θεό, δηλαδή
από την καλή και ότι μπορούν να κάνουν ή να κάνουμε όλα τα
πράγματα.
35. Δείτε τότε πώς maketh όλα τα πράγματα, και πώς γίνονται τα
πράγματα, που έχουν γίνει, και αν βλασταίνετε μάθουν, mayest χιλ.
δείτε μια εικόνα τους, πολύ όμορφη, και σαν.
36. Κοιτάξτε από την γεωργός, πώς casteth σπόροι στη Γη, εδώ
Σιτάρι, Κριθάρι εκεί, και αλλού κάποια άλλη Seeds.

37. Κοιτάξτε από την ίδια Μαν, φύτευση αμπέλου, ή ένα μήλο-Tree, ή
ένα Fig-Tree, ή κάποια άλλη Δέντρο.
38. Έτσι doth Θεός στον παράδεισο σπείρουν αθανασία, στη Γη
Αλλαγή σε ολόκληρη τη ζωή, και Motion.
39. Και αυτά τα πράγματα δεν είναι πολλές, αλλά λίγοι, και εύκολα
αριθμημένα για να είναι όλοι εκτός από τέσσερις, ο Θεός και γενιάς,
στην οποία όλα τα πράγματα.

ΑΛΧΗΜΕ
ΙΑ
Rafal T. Prinke - Hermetic
εραλδική
Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στο Η Hermetic
Journal, 1989, 62-78.

HERMETIC Heraldry

Μελέτες που διατίθενται για ερμητικό συμβολισμό σπάνια θίξω τις
συνδέσεις της με Heraldry αν και φαίνεται ότι θα πρέπει να είναι
προφανές, ακόμη και σε κάποιον με πολύ περιορισμένες γνώσεις των
δύο συστημάτων του συμβολισμού. Το λειτουργεί μόνο σε αυτόν τον
τομέα της αμοιβαίας επιρροής μεταξύ hermetism και εραλδική θα
μπορούσα να βρω είναι στα γαλλικά και περιλαμβάνει L'hermetisme
dans l'art heraldique από τον F. Cadet de Gassicourt και Du Roure de
Paulir (Παρίσι, 1907, ανατύπωση σε Les Origines symboliques du
blason από τον Robert Viel, Παρίσι, 1972) και Le langage du μυστικό
blason κ. Gerard de Sorval (Παρίσι, 1981). Αγγίζοντας την
αντιμετώπιση του προβλήματος είναι επίσης De sable et d'or.
Symbolique heraldique. L'honreur du nom από Christian Jacq και
Patrice de la Perriere (Παρίσι, 1976) και Κίνηση chevaleresque royale
έναρξη et dans la Spiritualité chretienne κ. Gerard de Serval (1985).
Παρά το γεγονός ότι είναι ενδιαφέρουσα και να προβεί σε ορισμένες
αξιόλογες παρατηρήσεις, τους λείπει μια συστηματική προσέγγιση
του θέματος και τα συμπεράσματά τους είναι μάλλον overenthusiastic
και τείνουν να είναι πιο απόκρυφα από το ακαδημαϊκό.
Κατά τη γνώμη μου το πρόβλημα θα πρέπει να χωριστεί σε δύο
επιμέρους τομείς της έρευνας, και συγκεκριμένα:
1. HERMETIC Heraldry που περιλαμβάνει (α) την επίδραση της
πρώιμης ερμητικό ιδέες για την Ανάπτυξη του συστήματος των
εραλδική παλτό-του-όπλων συμβολισμό και (β) τη συνειδητή
χρήση των ερμητικό σύμβολα και εμβλήματα στο αργότερα
εραλδικός σχέδια, προκειμένου να αποδείξει τα συμφέροντα του
πλοιοκτήτη ή κάνουν τα όπλα "μιλούν".
2. Εραλδική HERMETISM η οποία περιλαμβάνει τη χρήση
εξαιρετικά δομημένη συμβολική γλώσσα της Heraldry σε
ερμητικό εικονογραφία.
Μπορεί μερικές φορές να είναι δύσκολη η διαφοροποίηση μεταξύ των
δύο, βεβαίως, όπως ήταν συχνά χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα, αλλά
η κατανομή μπορεί να εξακολουθεί να είναι χρήσιμη για
μεθοδολογικούς λόγους.

Ευρωπαϊκό εραλδική, όπως την ξέρουμε, είναι η δημιουργία του
ιπποτικά κοινωνίας των αρχών του 12ου αιώνα και ως εκ τούτου είναι
προφανές ότι εάν υπάρχει κάποια ερμητική συμβολισμός μπορεί να
διακρίνεται σε αυτό, πρέπει να έχει προηγηθεί Heraldry ίδια και δεν
το αντίστροφο. Αυτό δεν είναι, ωστόσο, τόσο απλή όσο φαίνεται,
διότι υπάρχει σχεδόν καμία στεγανό εικονογραφία από την εποχή που
προηγείται εραλδικά εικονογραφία. Όλες οι συγκρίσεις, ως εκ τούτου,
πρέπει να γίνει μεταξύ των πολύ αργότερα παραδείγματα και από τον
14ο αιώνα και μετά, υπήρξε ασφαλώς πολύ πλευρική επιρροή μεταξύ
εραλδική και ερμητική τέχνη που κάνει το όλο πρόβλημα ακόμη πιο
περίπλοκο.
Οι συγγραφείς που έχουν μελετήσει τις επιπτώσεις της ερμητικό
συμβολισμό για Heraldry τείνουν να δείτε Ανάπτυξη του όπως αυτό:

Θα έλεγα, ωστόσο, ότι τόσο ερμητικό και εραλδική συμβολισμός
αναπτύχθηκε ταυτόχρονα, λαμβάνοντας από τις ίδιες πηγές και
επηρεάζοντας μεταξύ τους, η οποία μπορεί να αποδειχθεί ως εξής:

Η επιρροή του bestiaries, τα βιβλία που περιγράφουν αρετές και
ελαττωμάτων των διαφόρων ζώων, συμπεριλαμβανομένου του
μυθικού αυτά, είναι προφανές σε όλους αργότερα ευρωπαϊκά
συστήματα συμβολικής έκφρασης και ως εκ τούτου δεν μπορεί να
αμφισβητηθεί. Είναι ενδιαφέρον, ωστόσο, ότι ορισμένα ζώα είναι
σχεδόν αποκλειστικά εραλδική και ερμητικό σύμβολα. Ενώ τέτοιου
είδους πλάσματα όπως το περιστέρι και το λιοντάρι που βρέθηκαν
πολλές φορές σε συμβολική και alegorical εικόνες, ο αετός φαίνεται

να απουσιάζει από αυτούς, αλλά είναι ένα από τα πιο σημαντικό
σύμβολο των δύο Heraldry και hermetism.
Χριστιανικά σύμβολα είναι αρκετά κοινά και στα δύο συστήματα,
έτσι δεν χρειάζεται ιδιαίτερη έμφαση. Τα προφανή παραδείγματα
είναι οι τέσσερις kerubic πλάσματα (λιοντάρι, αετός, ταύρος,
άνθρωπος), το περιστέρι, το αρνί, κλπ.
Παραδοσιακά συμβολισμό, που αναφέρεται παραπάνω, θεωρείται ότι
περιλαμβάνει αρχαία και αραβικές πηγές που παρουσιάζουν
μεγαλύτερο ενδιαφέρον εδώ. Πρώτα απ 'όλα τα χρώματα και τους
συσχετισμούς τους πρέπει να αναφερθεί, ως ζωτικής σημασίας για
Heraldry και επίσης πολύ σημαντικό σε ερμητική θεωρία και την
τέχνη. Η βασική διάταξη των πλανητικών χρωμάτων είναι πιθανότατα
Babilonian προέλευσης και αναπτύχθηκε ως μέρος του συστήματος
των αστρολογικών αντιστοιχιών. Ήταν προσαρμοστεί αργότερα από
την ελληνιστική αστρολόγοι των Πτολεμαίων της Αιγύπτου και
κληρονόμησαν από την Ισλαμική μελετητές του τον 8ο-10ο αιώνα.
Δεν μπορεί να υπάρξει καμία αμφιβολία ότι τα τελευταία νέα είναι,
όπως ολόκληρο το σύστημα έχει οριστεί σαφώς στην πραγματεία για
την The Perfect Man (Insan-ul-Kamil) Από το Σούφι μυστικιστής Jili.
Σε θεωρητικά κείμενα για την Ευρωπαϊκή εραλδική, η πρώτη των
οποίων είναι αρκετά αργά, το σύστημα αυτό φαίνεται, επίσης, κυρίως
σε Le blason Armoiries des από Hyerome de Bara (Λυών, 1581).

ΧΡΩΜΑ PLANET ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ εραλδικά ΧΡΩΜΑΤΑ
λευκό ή ασημί ασημί φεγγάρι argent ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
γκρι ή μοβ υδραργύρου υδράργυρος βάμμα purpure
πράσινο χαλκού Αφροδίτη βάμμα vert

χρυσός Sun ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

κόκκινο gules σιδήρου Άρη βάμμα
μπλε κασσίτερος Jupiter γαλανά βάμμα
μαύρο οδηγήσει Κρόνος sable βάμμα

Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι μια ειδική αποστολή που έχει ανατεθεί
στην αντιστοιχίες του Ήλιου και της Σελήνης στο ερμητικό
συμβολισμό είναι επίσης παρούσα στα Heraldry:

Σύστημα Αστρολογία Alchemy εραλδική
Κυρ / corresp Σελήνη. Κυρ / χρυσού φεγγαριού / ασημί ή /
argent
Παραδοσιακά φωτιστικά όνομα τέλειο μετάλλων μετάλλων
Όνομα μετάλλων άλλων πλανητών βάση βάμματα

Είναι πολύ σημαντική, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι απαρχές της Heraldry
συνέπεσε χρονικά με πολύ στενές επαφές της Ευρωπαϊκής ιππότες και
μελετητές με τον κόσμο του Ισλάμ μέσα από τις σταυροφορίες και της
Αραβικής κατοχής της Ισπανίας. Το πέρασμα της "φανός" απόκρυφα
της μάθησης από την Αραβική αστρολόγους, αλχημιστές και
μυστικιστές στην ευρωπαϊκή διαδόχους τους είναι καλά
τεκμηριωμένη και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Ήταν η κύρια πηγή
ιδεών απόκρυφων πριν από τις μεταφράσεις της Αναγέννησης Corpus
Hermeticum και άλλα ελληνιστική γνωστικιστής κείμενα. Και για την
αλχημεία, η οποία αναπτύχθηκε κατά μήκος κάπως διαφορετικές
γραμμές από την παράδοση που συνδέεται με απόκρυφες μαγεία και
την Καμπάλα, η Αναγέννηση πνευματική επανάσταση είχε μικρή
σημασία.

Η ίδια επίδραση μπορεί να ενταχθεί στο σύστημα των γεωμετρικών
τμήματα της ασπίδας εραλδική ονομάζεται Ordinaries. Μαθηματικά
και η γεωμετρία των Αράβων κατά τον χρόνο των σταυροφοριών
αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό και, όπως λένε ορισμένοι συγγραφείς,
"εκφυλιστεί" σε απόκρυφα ερμηνείες των Neopythagorean σχολείο.
Την μυστικιστική σημασία των γεωμετρικών διαιρέσεων και

παρόμοιες μορφές απλό μελετήθηκε τόσο από τους αρχιτέκτονες και
από Σούφι πλοιάρχους. Αυτό είναι, ωστόσο, ένα ολισθηρό έδαφος για
εικασίες ως γεωμετρία διαδραμάτισε επίσης σημαντικό ρόλο στην
Σέλτικ και στις αρχές ρωμανικός συμβολισμό τέχνης.
Εραλδική τέλη, εικόνες ή εικόνες που διατίθενται για την ασπίδα, της
παλαιότερης περιόδου είναι πολύ συχνά οι ίδιοι με τα σημαντικότερα
σύμβολα που χρησιμοποιούνται στην αλχημεία. Αν επρόκειτο να
επιλέξουν δύο κορυφαίων σύμβολα, αυτά θα ήταν σίγουρα Λιοντάρι
και Eagle. Αργότερα πολλά περισσότερα είχαν ενσωματωθεί τα δύο
συστήματα και επομένως είναι δύσκολο να πούμε ποια είναι συχνές
και οι οποίες δεν είναι. Ο τρόπος παρουσίασης τους, σε
απλουστευμένη και τυποποιημένο τρόπο, είναι επίσης πολύ παρόμοιο.
Κοιτάζοντας μερικά παραδείγματα αλχημικό μερικές φορές μπορεί
κανείς να αισθάνονται ότι είναι συλλογές εραλδική σχέδια δεν
ασπίδες. Φτερωτό θηρία με παράξενες ιδιότητες, δράκους, διπλά
επικεφαλής αετούς, ήλιους, φεγγάρια, αστέρια, κορώνες, fleur-de-lis,
σταυροί, κ.λπ. είναι παρόντες σε όλα σχεδόν ταυτόσημη σχήματα.

Όσον αφορά συγκεκριμένα παραδείγματα, ορισμένα από τα πρώτα
φαίνεται να είναι τα στοιχεία από Buch der Heiligen Dreifaltigkeit
(περίπου 1400) και η νεότερη έκδοση του Ιερώνυμου Reusner του
Πανδώρα (1588), τα οποία χρησιμοποιούν τόσο heraldicized εικόνες
και πραγματική παλτά-του-όπλων. Το κύριο μοτίβο είναι το μαύρο
δικέφαλο αετό που προορίζονται για να υποδηλώσει η Φιλοσοφική
Λίθος, και μερικά από τα πιο πολύπλοκα εραλδική βοηθήματα που
περιλαμβάνουν το σύμβολο που εκπροσωπεί το σύνολο της
διαδικασίας της Magnum Opus. Ο διπλός αετός διαιρείται κάθετα
( "ανά χλωμό" στο εραλδική γλώσσα) και με κάθε μισό του
διαφορετικού χρώματος είναι επίσης παρούσα στα De Alchimia (16ος
αιώνας) που δόθηκε στη Αγ. Θωμάς Ακινάτης, καθώς και σε
ορισμένες προηγούμενες αλχημικών πραγματείες. Ένα άλλο
ενδιαφέρον είναι ότι η εικόνα του Χριστού σταυρώθηκε κατόπιν
fleur-de-lis, εραλδική σύμβολο per se.
Ακόμη πιο ουσιαστική και ορίων σε πραγματικούς ιπποτικά πλαίσιο
είναι η όμορφη εικόνα από Aurora consurgens από τα τέλη του 14ου
αιώνα. Δείχνει μια σκηνή τουρνουά μεταξύ προσωποποιήσεις του
Ήλιου και της Σελήνης, κατάλληλα παρουσιάζεται ως ιππότης και μια
γυμνή γυναίκα, η οποία τονίζει το αρσενικό θηλυκό-δυαδικότητα,
ιππασία για εραλδικός πλάσματα του λέοντος και το Griffin. Το πιο
ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της είναι, ωστόσο, ότι έχουν ασπίδες με
τα όπλα το αντίθετο, δηλαδή τον Ήλιο-Knight έχει τρία ημισελήνου
φεγγάρια και της Σελήνης-Lady έχει τον ήλιο. Αυτό είναι ένα
σύμβολο του αγώνα των δύο αντιθέτων, καθένα από τα οποία περιέχει
τη ρίζα των άλλων, ακριβώς όπως στην κινεζική yin-yang σύμβολο.

Στην περίπτωση Lambspring του Tractatus de Philosophorum lapide
(1678) η εραλδική στοιχείο είναι ιδιαίτερα τόνισε, δείχνοντας την
αλχημικό μύστη στη σελίδα τίτλου ντυμένος με το καθεστώς Imperial
Herald Athanor δίπλα από το οποίο είναι επίσης θυμίζει ένα παλάτι. Η
συμβολική σημασία του εμβλήματος αυτό δεν είναι απολύτως σαφές ίσως αυτή ακολουθεί τις ίδιες γραμμές της συμβολικής σύνδεσης που
εμφανίζονται σε πολλές παραστάσεις του αλχημιστή ως κηπουρός.
The Herald μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτός που έχει εξουσία επί
«μέταλλα και βάμματα" ή σηματοδοτεί το μεγάλο έργο, που
περιλαμβάνει μερικές παίζουν με τις έννοιες της λέξης «κήρυκας». Η
εμφάνιση του διπλού τίτλο-μαύρο αετό στο στήθος του είναι ιδιαίτερα
ενδιαφέρον, όπως η ίδια εραλδική συσκευή χρησιμοποιήθηκε στο
Buch der Heiligen Dreifaltigkeit για να υποδηλώσει το μεγάλο έργο.
Σε μερικές εκδόσεις χειρόγραφο του έργου υπάρχει επίσης ένα παλτότου-όπλων του Lambspring, λείπει από την έκδοση της
Φρανκφούρτης Luca Jennis. Δείχνει όπλων, approprietly, ένα αρνί
passant (δηλαδή με το ένα πόδι έθεσε) τόσο για την ασπίδα και στην
κορυφογραμμή πάνω από το κράνος. Η προφανής σύνδεση στο
αλχημικό πλαίσιο είναι ότι με το χρυσόμαλλο δέρας, που τόσο συχνά
χρησιμοποιείται για να συμβολίσει η Φιλοσοφική Λίθος.

Ένας σημαντικός αριθμός των αλχημικών πραγματείες περιέχουν
αυτό που αποκαλούν Arma Artis, δηλαδή τα όπλα της Τέχνης της
αλχημείας. Αυτό το Trismosins είναι Splendor Solis (Βρετανικό
Μουσείο MS, 1582) αποτελείται από το πρόσωπο Κυρ. με τρία
μικρότερα πρόσωπα που αποτελούν τα μάτια και το στόμα για την
ασπίδα και η τριπλή Σελήνη ξεπεράστηκαν με τον Ήλιο στην κορυφή.
Ο συμβολισμός της πρώην εμφανίζει σαφώς τη θεωρία των τριών
αλχημικών αρχές - τον υδράργυρο, θείο και αλάτι - και των
συστατικών του η Φιλοσοφική Λίθος, ενώ το έμβλημα
αντιπροσωπεύει την Conjunctio Oppositorum από τις δύο βασικές
αρχές που συνήθως συμβολίζεται από τον Ήλιο / Σελήνη ή King /
βασίλισσα δυαδικότητα.
Μια μεταγενέστερη εκδοχή του ίδιου έργου, Le Toyson d'Or (1612),
στη σελίδα περιέχει τον τίτλο του μια γνωστή εμβληματική μορφή
εμπεριέχουσες τρεις εραλδική ασπίδες με τον δικέφαλο αετό, λιοντάρι
και επτά-επισήμανε αστέρι. Το ίδιο έμβλημα συμπεριλήφθηκε επίσης
μεταξύ των χαρακτικών του Viridarium chymicum από Daniel
Stolcius (1624) που απεικονίζουν το κείμενο της Emerald Πίνακας
του Ερμή.
Παρόμοιες θέμα της τριπλότητα και δυαδικότητα εμφανίζεται στην
πλήρη εραλδική επίτευξη της πρώτης πλάκας σε Spiegel der Kunst
und Natur αποδοθεί Stephan Michelspracher (1654). The κυδωνάτες
εμφανίζει ασπίδα στο 1ο και 4ο ένα πρότυπο παρόμοιο με το κινεζικό
σύμβολο Τάο και, βεβαίως, που αντιπροσωπεύει την ίδια την ιδέα της
αλληλοδιείσδυση των δύο αντίθετων δυνάμεων (Γιν και Γιανγκ,
γυναίκες και άνδρες, κ.λπ.). Το 2ο και 3ο τρίμηνο, περιλαμβάνουν
τρεις κύκλους (ή τομείς), προφανώς στον τομέα του χρυσού χρώματος
(η χαρακτική δεν είναι σε χρώμα, φυσικά, αλλά του τρόπου
διεξαγωγής των κουκκίδων χρησιμοποιείται σε εραλδική να υποδείξει
το μέταλλο του χρυσού). Το σύμβολο είναι στην πραγματικότητα το
ίδιο με το Splendor Solis - Τα τρία στοιχεία των οποίων γίνεται
χρυσός. Η ίδια βασική συμβολισμός υποδεικνύεται από την κορυφή η δυαδικότητα των δύο πτέρυγες, καθένα από τα οποία περιέχει τα
τρία στοιχεία. Οι υποστηρικτές είναι λιοντάρι και αετός, γνωρίζει

αλχημικό σύμβολα των αντιθέτων ή του Λευκού γλουτένη και
κόκκινο αίμα.
Το ίδιο στοιχειώδης τρεις κύκλους ή σφαίρες είναι επίσης παρόντες
στην ίδια τέταρτα της ασπίδας για την χάραξη της ερμαφρόδιτη
αυτοκράτορα στην Thurneisser του Quinta Essentia (1574). Τα άλλα
δύο τέταρτα περιέχουν ό, τι φαίνεται να είναι ο πύργος σκακιού που
θα μπορούσε να αναφέρει νοημοσύνη ή δεξιότητας.
Η τελευταία χαρακτικής από το Mutus Liber (1702) δείχνει μια
ασπίδα χωρίζεται από Chevron, με τους τρεις κύκλους πάνω από ένα
τριπλό λόφο στο κάτω μισό και αυτό που φαίνεται να είναι τρία
κελύφη (escallops που χρησιμοποιήθηκαν ως εμβλήματα των
προσκυνητών στο Μεσαίωνα) στο άνω ήμισυ. Αυτή η επανεμφάνιση
του ίδιου τύπου των τριών κύκλων στην συμβολική εραλδική σχέδια
δεν μπορεί να είναι μια απλή conincidence.

Το παλτό-του-όπλων από το τέταρτο ψηφίο του Johann Conrad
Barchusen του Elementa chemiae (1718), η οποία είναι μια έκδοση
του πολύ νωρίτερα πραγματείας Τη στέψη της Φύσης (το κείμενο που
δημοσιεύθηκε από τον Adam McLean στη σειρά Magnum Opus,
ωστόσο, δεν περιλαμβάνει το ποσό αυτό), δείχνει και πάλι το
λιοντάρι-αετός δυαδικότητα, αυτή τη φορά διατίθενται αντίστοιχα για

την ασπίδα και στην κορυφή. Η ασπίδα έχει fess σε όλη την λιοντάρι,
γεγονός που υποδηλώνει την τριπλή φύση του Materia Ultima ή η
Φιλοσοφική Λίθος συμβολίζεται από αυτό.
Εκτός από τα δύο αντίθετα και τις τρεις αρχές, αλχημική θεωρία
γίνεται εκτεταμένη χρήση των τεσσάρων στοιχείων της αρχαίας
φιλοσοφίας: φωτιά, αέρα, νερό και γη. Αυτά μπορεί να βρεθεί στο
"hierogliphic" όπλων που απεικονίζει η Φιλοσοφική Λίθος που
αναδημοσιεύεται στην David Lagneau του Harmonie chymique
(Παρίσι, 1636). Σύμφωνα με τα σχόλια που έχουν σχεδιαστεί με βάση
τις διδασκαλίες του Αγίου Θωμά Ακινάτη και Nicholas Flamel. Τα
τέσσερα τρίμηνα που περιλαμβάνει συμβολικές παραστάσεις από τα
στοιχεία, τα οποία δεν είναι πολύ εραλδική, και στο κέντρο βρίσκεται
μια καρδιά με πέντε σταγόνες αίμα και ένα λουλούδι έκδοσης από
αυτό. Τα σύμβολα του αίματος και των λουλουδιών που
χρησιμοποιούνται συχνά στην αλχημεία να εκπροσωπεί τον Ερυθρό
βάμμα ή "άνθηση" του Μεγάλου εργασίας.
Το πιο όμορφο παράδειγμα ερμητική όπλα θα μπορούσα να βρω είναι
ότι από ένα γερμανικό χειρόγραφο που δείχνει την Πράσινη Δράκος
δαγκώνει την ουρά του και κρατώντας κόκκινα τριαντάφυλλα στα
νύχια του, με το Λευκό Eagle και του Φοίνικα ή πάνω από το
Περιστέρι. Αυτή είναι μια εκδοχή της heraldicized γνωστό αλχημικών
έμβλημα.
Στη σύγχρονη συνέχιση της ερμητικού παράδοση το πιο
χαρακτηριστικό παράδειγμα του χρησιμοποιώντας τη συμβολική
γλώσσα της εραλδική για την έκφραση των ιδεών του ερμητικού
φιλοσοφία ήταν η γαλλική εργασίας Heraldique alchimique nouvelle
κ. Jorge Camacho και Alain Gruger (Παρίσι, 1978). Περιλαμβάνει μια
σειρά από 47 στρώσεις-από-όπλων που προορίζονται να
αντικατοπτρίζει τα στάδια της Μεγάλης εργασίας. Δυστυχώς, δεν έχω
τη δυνατότητα να δείτε αυτή την έκδοση.
Ένας άλλος τομέας για πιθανή έρευνα είναι τα όπλα της ερμητικού
συγγραφέων και φιλοσόφων. Πολλές από αυτές είχαν κληρονομήσει
κορυφές των οικογενειών τους και ως εκ τούτου εξεύρεση
συμβολισμός στα κόπρανα μπορεί να μην είναι δυνατή σε όλες τις

περιπτώσεις. Ένα παράδειγμα μπορεί να είναι το παλτό-του-όπλων
του Robert Fludd ή Heinrich Kunrath, αν και είναι τα όπλα του
τελευταίου που εμφανίζεται στη χάραξη του εργαστηρίου του,
Amphitheatrum sapientiae aeternae (1604) το οποίο μπορεί να
σημαίνει ότι ακόμη και κληρονόμησε τα όπλα μπορεί να έχουν
ερμηνευθεί σε ερμητικά κλειστά όρους όπως χριστιανικές ιδέες ή
ελληνική μύθους ήταν. Ορισμένοι armigerous αλχημιστές
τροποποιημένα όπλα τους, έτσι ώστε κάθε δυνατή ερμητικό
συμβολισμό τονίστηκε. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να εξεταστεί υπό
το παλτό-του-όπλων του Μιχαήλ Sendivogius η οποία, στην πολωνική
εραλδική σύστημα, ήταν αυτό του clan Ostoja και έδειξε ένα σπαθί
μεταξύ δύο crescents με ένα πράσινο δράκο στην κορυφή. Δεδομένου
ότι η Green Dragon ήταν ένα σημαντικό σύμβολο αλχημικό,
χρησιμοποίησε ένα στα τέσσερα ασπίδα έτσι ώστε να εμφανιστεί
επίσης για αυτό και δεν είναι μόνο πάνω από το κράνος.

Όπλα Michael Maier του φαίνεται να είναι μια συγχώνευση της
κληρονομικής κορυφής του και ένα με προφανή χωρίζεται ερμητικό
συμβολισμό "ανά χλωμό". Η τελευταία δείχνει ένα αετό πάνω και μία
κάτω βάτραχος που συνδέονται με ένα λεπτό νήμα, και ένα περιστέρι
με ένα χρυσό δαχτυλίδι στο ράμφος του πάνω από το κράνος. Το
TOAD είναι το σύμβολο της Prima Materia που περιλαμβάνονται ήδη
στο μεσαιωνικό αλχημικό συμβολισμό (π.χ. του Ripley Scrowle)
Αλλά εδώ μπορεί να αναφέρεται, μαζί με τον αετό, με το πυκνό και
την πτητική δυαδικότητα. Το περιστέρι με το χρυσό δαχτυλίδι με
σαφήνεια δείχνει την ολοκλήρωση της Μεγάλης εργασίας, καθώς
συχνά χρησιμοποιείται εναλλακτικά με τον φοίνικα σύμβολο σε αυτή
την έννοια.
Ορισμένοι εραλδική έρευνας θα ήταν απαραίτητο για την ταξινόμηση
των όπλων του Γιόχαν Ντάνιελ Mylius, καθώς μπορεί να είναι είτε
κληρονομική είτε έχουν εγκριθεί. Αυτό θα ήταν ενδιαφέρον, διότι θα
δείξει πώς μπορεί κανείς να δει ερμητικά κλειστά σύμβολα σε
εραλδική ακόμη και αν η χρήση τους δεν είχαν εκ προθέσεως. Οι
τρεις fleur-de-lis για την ασπίδα μπορεί να παραπέμψει στις τρεις
αρχές του υδραργύρου, του θείου και αλάτι, ενώ το επιστέγασμα
λιοντάρι εκμετάλλευση δύο fleur-de-lis και μεταξύ δύο σάλπιγγες
στην κορυφή μπορούν να αναφέρουν και την ολοκλήρωση της
Magnum Opus (The Red Lion της αλχημείας με τον Κόκκινο και
λευκό βάμματα). Η δυνατότητα μιας τέτοιας ερμηνείας τονίζεται από
δύο παραδοσιακές αλχημικό σύμβολα που εμφανίζονται στο κάτω
μέρος της χαρακτικής - ο πελεκάνος και του Φοίνικος.

Μια ενδιαφέρουσα, και προφανώς μελετημένο, ερμητική παλτό-τουόπλων είναι ότι από ένα Κορνήλιος Πετρέους του Αμβούργου από τον
17ο αιώνα. Δείχνει τον υδράργυρο ληφθεί κάτω από τη μία πλευρά με
ένα βαρύ βάρος, αναφέρεται σε σταθερό, και φέρει επάνω από την
άλλη πλευρά από τα φτερά που συνδέονται με το χέρι και το πόδι του,
συμβολική της πτητικών. Ένα από τα πόδια του βρίσκεται στην ξηρά,
ενώ το άλλο επιπλέει πάνω στο νερό. Στην κορυφή πάνω υπάρχει
επτά επισήμανε αστέρι που εκπροσωπούν επτά πλανήτες και τα
μέταλλα μεταξύ δύο πτέρυγες.

Ίσως το πιο διάσημο εραλδική συσκευή συνδέεται με την ερμητική
παράδοση είναι αυτή της Rosy Σταυρού. Έχει ειπωθεί πολλές φορές
ότι το σύμβολο που προήλθε από το παλτό του κύκλου όπλων του
Johann Valentin Andreae οποία εμφανίζει ένα X-σταυρού με τέσσερα
κόκκινα τριαντάφυλλα. Μια άλλη θεωρία λέει ότι αναφέρεται στα
χέρια του Μάρτιν Λούθερ από ένα τριαντάφυλλο ξεπεράσθηκαν με
ένα σταυρό της ισότητας των όπλων (αν και κάποιες πηγές, αναφέρει
ότι είναι ένα λουλούδι μήλο). Ένα από τα πολλά πορτρέτα του
Andreae δείχνει παλτά-16-των όπλων, ενδεχομένως των άμεσων
προγόνων του, που αποδεικνύει την ενασχόληση του με το Εθνόσημο

και προσθέτει ένα άλλο επιχείρημα για τη θεωρία ότι αυτός ήταν ο
πραγματικός ιδρυτής της Rosicrucian Τάξης. Όποια και αν είναι η
αλήθεια είναι, το αργότερο Rosicrucian παράδοση πάντα
χρησιμοποίησε heraldicized αυξήθηκε έμβλημα ως σύμβολο της, η
οποία είχε επίσης χρησιμοποιηθεί σε πολύ νωρίτερα αλχημική
παράδοση.

Μια ενδιαφέρουσα ερμηνεία των όπλων της οικογένειας Schlegel, που
χορηγούνται σε Christoph Schlegel (1613-1678), επιχειρείται από τον
Α. απόγονος του Russell Slagle στο Manly Palmer Hall του Η
Ροδόσταυροι και Magister Christoph Schlegel (Λος Άντζελες, 1986).
Schlegel ήταν ένας προτεστάντης θεολόγος επαινεθεί από Andreae
μεταξύ "aetherei Spiritus zelotes» και συνδέονται με την Societas
Χριστιάνα του, και ήταν τα όπλα που του είχε χορηγηθεί το 1651. Η
ερμηνεία αυτή συμβαδίζει με τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο

Το Χημικό Γάμος της χριστιανικής Rosencreutz και αν και φαίνεται να
ταιριάζει, δεν είναι απολύτως προφανές ότι τα όπλα είναι ένα
παράδειγμα ερμητικό συμβολισμό.
Ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους συνεχιστές της ερμητική
παράδοση, Carl Gustav Jung, στο δοκίμιό του "Ο Πύργος" (στο
Αναμνήσεις, όνειρα, Προβληματισμός) Περιγράφει οικόσημο της
οικογένειας του, το οποίο αρχικά εμφανίζεται το Φοίνικα που
αφορούν την έννοια της λέξης "jung" (μικρά), και έτσι να αποτελεί
punning όπλων. Ο παππούς του, ο οποίος ήταν Μεγάλος Μάγιστρος
μιας ελβετικής Τεκτονική Στοά, άλλαξε τα όπλα, έτσι ώστε να
αντικατοπτρίζεται freemasonic συμβολισμό. Η ασπίδα ήταν στα
τέσσερα και να εμφανίζεται ένα μπλε σταυρό στο πρώτο τρίμηνο, ένα
τσαμπί σταφύλι στην τέταρτη, και ένα χρυσό αστέρι στη δεύτερη και
τρίτη. Jung ο ίδιος, ωστόσο, να ερμηνευθεί ως Rosicrucian και ενώ,
σύμφωνα με τον ίδιο, ο Σταυρός και η Rose συμβόλιζε τη χριστιανική
και την Dionisian στοιχεία, τόσο στον Σταυρό και τα σταφύλια
συμβόλιζε το Heavenly και τις αρχές Chtonic. Το Golden Star, λέει,
είναι ένα σύμβολο της Aurum Philosophorum. Ερμηνείες του Γιουνγκ
αλχημικών σύμβολα είναι πάντα συζητήσιμος και να πω περισσότερα
για ένα σύστημα της ψυχολογίας του βάθους από περίπου ίδια
αλχημεία. Στην περίπτωση αυτή Rosicrucian και αλχημική συνδέσεις
των όπλων του παππού του, επίσης, φαίνεται να είναι ευσεβής πόθος
προκατειλημμένη από τα συμφέροντά του. Η ίδια στάση μπορεί να
έχουν ληφθεί από προηγούμενες ερμητική φιλόσοφοι ή παρόντες
διερμηνείς της εραλδικά συμβολισμό.
Ένα παράδειγμα του πώς μία overenthusiastic ερευνητής μπορεί να
δει ερμητική συμβολισμός είναι παντού τα χέρια του μια πολωνική
πόλη που ονομάζεται Wejcherowo. Αποτελείται από ένα Maltanese
σταυρό με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στο κέντρο της, το σύνολο
περιβάλλεται από ένα δάφνινο στεφάνι και διατίθενται στην χρυσή
τομέα. Δεδομένου ότι η πόλη ιδρύθηκε το 1643, λίγο μετά το
Ανώτατο Αξιωματικό του Rosicrucian καταιγίδα που σάρωσε όλη την
Ευρώπη, και καθώς είναι κοντά στο Γκντανσκ (Danzig), γνωστή για
Rosicrucian δραστηριότητες ταυτόχρονα, θα μπορούσε κανείς να
συμπεράνει ότι πρόκειται για ένα σύμβολο του ρόδινη Σταυρός
Παραγγελία. Η αλήθεια είναι, ωστόσο, ότι ο ιδρυτής της πόλης,

Γιάκουμπ Wejcher, ήταν μέλος του Τάγματος των Ιπποτών της
Μάλτας και είχε ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στο δικό όπλα την
οικογένειά του, έτσι ώστε μόλις εντάχθηκαν δύο σύμβολα για να
δώσει το τρίχωμα-του - όπλα στη νεοϊδρυθείσα πόλη. Παρόλο που
όλα φαίνεται να ταιριάζει, δεν υπάρχει ερμητική συμβολισμό που
εμπλέκονται σε αυτή την περίπτωση, όπως πιθανόν και σε πολλούς
άλλους.

Ενδεικτικά
1.
2.

Εραλδική

αναφέρονται:
Εραλδική
αετός

ως

Ordinaries
σύμβολο

αλχημικό

3. Eagle ως πνεύμα αύξουσα από Prima Materia [Jung, fig.229]
4. Εκχύλιση του πνεύματος του Μερκουρίου από Prima Materia.
Πανδώρα
από
Reusner.
[Jung,
εικ..
232]
5. Δικέφαλο αετό χωρίζεται ανά χλωμό. De Alchimia από ψευδοΑκινάτης
[Jung,
εικ..
20]
6-9. Εραλδική σχέδια από την Buch der Heiligen Dreifaltigkeit
9α. Ο αγώνας τουρνουά μεταξύ του Ήλιου-Knight και τη ΣελήνηLady από Aurora consurgens [Stanislaus Klossowski de Rola,
Αλχημεία,
Εικ..
13]
10. Αλχημιστής όπως προαναγγέλλουν. Βιβλίο του Lambspring
11.
Το
παλτό-του-όπλα
του
Lambspring.
12.
«Άρμα
Artis"
από
Splendor
Solis
13. Εραλδική ασπίδες ως συμβολικό σχόλιο μετά Tabula Smaragdina
του Ερμή Trismegistos [στο Stolcius του Hermetic Κήπος -- Christian
Rosenkreutz
Anthology
από
Allen]
14. Η πλήρης εραλδική-ερμητικό επίτευγμα από Miehelspracher του
Cabala
15. Η ασπίδα στην Thurneisser του Quinta Essentia
16.
Τα
όπλα
από
Mutus
Liber
17. Εραλδική ψηφίο του Barchusen του Elementa chemiae
18. Γαλλική αλχημικό σχέδια που απεικονίζουν το αλχημικό θεωρίες
της
ψευδο-Ακινάτης
και
Flamel
19. Εραλδική-αλχημικό σχέδια [στο Alchemia από την EE Ploss, H.
Roosen-Runge,
H.
Schipperges,
M?
nchen
1970]
20.
Τα
όπλα
του
Μιχαήλ
Sendivogius
21.
Οι
βραχίονες
του
Michael
Maier
22.
Τα
όπλα
της
J.
D.
Mylius
22α. Βιβλίο-πλάκα του Κορνήλιου Πετρέους [Klossowski, Αλχημεία,
Fig.52]
23. Αλχημικό Red Rose από Ripley του Scrowle [Jung, εικ.. 30]
24. Πορτρέτο του Johann Valentin Andreae περιβάλλεται από
στρώσεις-του-όπλων [MPHall, The Ροδόσταυροι και Magister
Christoph
Schlegel,
Σ.
48]
25. Τα όπλα που χορηγούνται σε Christoph Schlegel [M.P. Hall, ibid.,
Σ. 144]

ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ BLACKE TOADE
Ορισμένες πτυχές της αλχημικών συμβολισμός

Η μελέτη των αλχημικών συμβολισμός είναι από πολλές απόψεις
παρόμοια με εκείνη των χριστιανικών συμβολισμό σε έργα τέχνης και
της λογοτεχνίας. Η μεγάλη διαφορά, ωστόσο, είναι ότι το κλειδί για
το τελευταίο είναι γνωστό, ενώ το κλειδί για την αλχημεία έχει χαθεί
[1]. Εκ νέου ανακάλυψη της-δεν είναι θέμα ενός ενιαίου
διορατικότητα, αλλά μάλλον μια σχολαστική και μακροχρόνια
συγκριτική μελέτη των κειμένων και επιζών εικονογραφία. Είναι
πλέον αρκετά προφανές ότι υπήρχαν πολλά «σχολεία» του
συμβολισμού στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αλχημεία, μερικές φορές

επικαλύψεις, ενίοτε δανεισμού επιμέρους σύμβολα από άλλα
συστήματα, ή ακόμα και στρεβλώνουν τις ιδέες των προηγούμενων
συγγραφέων. Τα σχολεία αυτά θα πρέπει να ορίζονται σαφώς μαζί με
το είδος των συμβόλων που χρησιμοποιούνται από αυτούς. Ακόμα κι
αν η «τέλεια» ορισμοί δεν μπορεί να λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε
πραγματική αλχημικό WORKSS, θα ήταν πολύ χρήσιμο για την
αναφορά σε τυχόν μελλοντικές μελέτες, καθώς και για την ανάλυση
των χρονολογική και γεωγραφική διασπορά των αλχημικών ιδεών.
Ορισμένες από αυτές ευρέως καθορισμένων ομάδων του
συμβολισμού και διαφορές μεταξύ τους μπορεί να διαπιστωθεί
εύκολα, αλλά δεν έχουν περιγραφεί σωστά ακόμα.
Πολλοί μελετητές τονίζουν το γεγονός ότι οι περισσότερες αλχημικό
έννοιες, όπως η πέτρα φιλοσόφων »ή η Prima Materia, δηλώνεται με
ένα ευρύ φάσμα των ονομάτων και συμβόλων, και να δώσει ο
κατάλογος των παραδειγμάτων. Αλλά ένα πραγματικά χρήσιμο είδος
"αλχημικών λεξικό" θα ήταν να αναλυθούν ιδίως σαφώς καθορισμένα
σύμβολα που χρησιμοποιούνται από διαφορετικούς αλχημικό
συγγραφείς και μάθετε διάφορες σημασίες τους. Μια πλήρης μελέτη
αυτού του είδους είναι προφανές ότι πέρα από τις δυνατότητες της
κάθε επιμέρους ερευνητή έτσι αποφάσισα να κάνω μια μικρή αρχή
από την απόπειρα να αποσαφηνιστεί το σύμβολο του Toad. Εγώ το
επέλεξα γιατί δεν είναι τόσο κοινή όσο το λιοντάρι ή ο αετός, και
επομένως απαιτεί μικρή έρευνα, αλλά ταυτόχρονα είναι αρκετά
διαφορετικά και σαφώς καθορισμένες.
Κάθε σύμβολο εμφανίζεται σε μια αλχημική πραγματεία θα πρέπει να
μελετηθεί από δύο απόψεις:
1. Η σημασία του σε άλλα συμβολικά συστήματα της περιόδου ή
νωρίτερα.
2. Πλαίσιο της σε διάφορους αλχημικών πραγματείες.
Στην πρώτη περίπτωση μέριμνα πρέπει να ληφθεί για να μην
αναφερθώ στο συμβολισμό της αρχαίοι Αιγύπτιοι ή κινέζικα, όπως
υπερβάλλοντα ζήλο αποκρυφιστές έχουν την τάση να κάνουν, αλλά
έχουν κολλήσει στη μεσαιωνική και την αναγέννηση της Ευρώπης, με

πιθανή κλασσική σύμβολα που μπορεί να ήταν γνωστές εκεί. Στη
δεύτερη περίπτωση, τα ειδικά σημεία που θα πρέπει να σημειωθεί η
συχνότητα (και συνεπώς, σημασία) του συμβόλου στην ερώτηση, αν
εμφανίζεται στην αρχή ή στο τέλος της διαδικασίας που περιγράφεται,
αν είναι σε μια ομάδα από τρεις, τέσσερις, επτά, ή κάποια άλλη
αριθμός των συμβόλων, κλπ.
Μία από τις πρώτες εμφανίσεις του Toad σύμβολο αλχημικό
λογοτεχνία και την εικονογραφία φαίνεται να είναι ότι στα έργα του
Γεωργίου Ripley, στις οποίες διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό, ή
ακόμη και κεντρικό μέρος. Σύντομο ποίημα Το Όραμα [2] περιγράφει
μια αλχημική διαδικασία πέπλο σε σύμβολα. The Toad πρώτη ποτά
"χυμός σταφυλιών" μέχρι να συμπληρωθεί έτσι μέχρι να "ρίχνει το
Venom" και "αρχίζει να φουσκώσει» ως αποτέλεσμα της
δηλητηρίασης. Τότε το Toad πεθαίνει στη "Σπηλιά" και τη συνήθη
ακολουθία των αλλαγών χρώματος εξής: μαύρο, διάφορα χρώματα,
λευκό και κόκκινο. Έτσι, ο Venom έχει μεταβληθεί σε ισχυρό
Ιατρικής.
Ο διάσημος Ripley Scrowle δεν έχει στη διάθεσή μου στο σύνολό της,
αλλά από διάφορα θραύσματα δημοσιεύθηκε [3] φαίνεται ότι
παρουσιάζει μια παρόμοια, αν και σημαντικά διευρυμένες, διαδικασία
της Toad υποβάλλονται σε διάφορες χημικές μεταβολές. ,
Επανεμφανίζεται σε διάφορα σημεία του παρόντος συμβολική δρόμο,
γεγονός που υποδηλώνει σαφώς τη συνέχεια. Σε ορισμένες εκδόσεων
του Toad είναι και το τελικό σύμβολο της πέτρα φιλοσόφων » [4].

Θα ήταν, ως εκ τούτου, φαίνεται ότι η Toad χρησιμοποιείται εδώ ως
το σύμβολο της Πρώτης Ύλης του Μεγάλου εργασίας (όπως
διαφορετικό από την κοσμολογική Prima Materia), η οποία εργάστηκε
επί μέχρι την Πέτρα επιτυγχάνεται. Το συμβολικό νόημα της επιλογής
αυτής σύμβολο αυτή επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι ήταν
βάτραχος πιστεύεται από τους συγχρόνους του Ripley να είναι
δηλητηριώδη ζώα, ιδιαίτερα απεχθές, αλλά περιέχει μια πέτρα μεγάλη
αξία στο κεφάλι του. Ότι πέτρα έχει τη δύναμη της θεραπείας
τσιμπήματα και είναι ένα αντίδοτο κατά της δηλητήριο. Αυτή η κοινή
πεποίθηση βρήκε το δρόμο του για να του Σαίξπηρ As You Like It:

Γλυκό είναι οι χρήσεις αντιξοότητες?
Το
οποίο,
όπως
βάτραχος,
άσχημο
και
δηλητηριώδες,
Φοράει ακόμα ένα πολύτιμο κόσμημα στο κεφάλι
του.

Μια άλλη αγγλική συγγραφέας έγραψε το 1569: «Υπάρχει να βρεθεί
στο κεφάλι της παλιάς και μεγάλης φρύνων μια πέτρα που αποκαλούν
βόρακα ή stelon, η οποία χρησιμοποιείται σε ένα δαχτυλίδι δίνει μια
forewarning κατά δηλητήριο" [5].
Eirenaeus Philalethes σε comentary του να του Ripley Όραμα λέει ότι
η Toad συμβολίζει χρυσό. Αυτή η άποψη μπορεί να έχουν επηρεαστεί
από τη δήλωση του Michael Sendivogius ότι οι φιλόσοφοι «πέτρα δεν
είναι τίποτα άλλο, αλλά" χρυσό πέψη στον υψηλότερο δυνατό βαθμό
" [6], Ιδίως όσον Philalethes ήταν θαυμαστή του και ενέκρινε
ψευδώνυμο του της Cosmopolita. Καθώς δεν γνωρίζουμε το πρώτο
θέμα της Ripley, είναι δύσκολο να πούμε αν Eirenaeus Philalethes
είναι σωστό. Ripley ίδιος στο πιο διάσημο έργο του Δώδεκα Gates, Η
οποία είναι λιγότερο συμβολική και έγκαιρη ορολογία χρησιμοποιεί
χημικά, οι παρατηρήσεις στο πρώτο Gate (Πύρωση):
Ο επικεφαλής της ευθεία η συμβολική κλήση μας,
και μερικά άτομα ονομάσουμε νομοσχέδιο του
κόρακα.
Ερμής,

Ορισμένοι

αποκαλούν

τις

στάχτες

του

δέντρου

Φρύνος μας της γης που eateth συμπληρώστε του,
και έτσι το όνομα μετά τη θέλησή τους.

Μερικοί το όνομα αυτό από το οποίο
είναι mortificate,
Το πνεύμα της γης με δηλητήριο μεθάω.
[7]

Η Toad εκ τούτου, είναι σαφώς προσδιορισμένες εδώ ως το στάδιο
της Nigredo ή προϊστάμενος Raven, αλλά και συνδέεται με τη γη.
Είναι ενδιαφέρον ότι στην ένατη Πύλη (ζύμωση, η οποία είναι η ίδια
με την πέψη) Ripley λέει:
Γη είναι χρυσός, και έτσι είναι η ψυχή επίσης,
Δεν
κοινή
χρυσό,
αλλά
η
δική
μας
έτσι
elementate. [8]

Είναι, επομένως, σαφές ότι κατά Ripley για τα έργα, την συμβόλιζε
Toad Το πρώτο θέμα του το σπουδαίο έργο που έχει παραχθεί στο
πρώτο στάδιο της Πύρωση ή Nigredo. Μπορεί να είναι χρυσό, αλλά
τότε η επιλογή του συμβόλου φαίνεται παράξενο - θα πρέπει μάλλον
να είναι κάτι βασικό και χυδαία. Λέγεται συχνά από το πρώτο θέμα
που μπορεί να βρεθεί παντού, αλλά ανόητοι δεν μπορούν να το δει,
και η γνώμη αυτή θα ταίριαζε το Toad σύμβολο πολύ καλύτερα. Για
παράδειγμα, ο ανώνυμος συγγραφέας του ποιήματος Κυνήγι της
Greene Λυών says:
Και να επιλέξετε αυτό που εσύ θέλεις finde των
πιο μοχθηροί τιμή:
Αφήστε sophisters, και ακολούθησε τη συμβουλή
μου,
Να μην πλανάται? Για την αλήθεια είναι μία,
»Της δεν σε πολλά πράγματα, αυτό είναι Stone
μας:
Στην
πρώτη
περιλαμβάνονται
σε
ένα
ένδυμα
Defiled,
Και, για την αντιμετώπιση σαφώς, είναι Τσάιλντ
του Κρόνου.
Τιμή του είναι meane, δηλητήριο του πολύ μεγάλη
Σύνταγμα του κρύου, άνευ της θερμότητας. [9]

Αυτή η πτυχή του συμβόλου βάτραχος στο μεσαιωνικό εικόνες
τονίζεται επίσης από το μεσαιωνικό συγγραφέας Catelanus όταν λέει
ότι μονόκερους ζουν σε σπηλιές "εν μέσω φρύνων και άλλων
επιβλαβών, loathy ερπετά" [10].

The Toad ως σύμβολο της μόνο μία φάση στην αλχημική διαδικασία
εμφανίζεται επίσης σε ένα άλλο ποίημα από Ripley:
Τα ντους παύσει, τα δροσίζει, το οποίο έπεσε
Για έξι εβδομάδες, δεν δημιουργεί?
Το άσχημο TOAD, ότι έπραξε φούσκωμα,
Με οίδημα, εκρήξεις και πεθαίνει. [11]

Αυτή είναι σαφώς η ίδια διαδικασία όπως στη χημική του Όραμα,
Όπου σχεδόν ακριβώς χρησιμοποιούνται τα ίδια λόγια:
Μια πλήρης Toad Ruddy είδα, έπιναν το χυμό των
σταφυλιών τόσο γρήγορα,
Μέχρι πάνω-χρεώνονται με το ζωμό, σπλάχνα του
όλα να brast:
Και μετά από αυτό, από poyson'd Μαζική που
ρίχνει δηλητηρίου του έπεσε,
Για Θλίψη και πόνος πίστωση των ανωτέρω, όλα τα
μέλη του άρχισαν να διογκωθεί.

Ένα άλλο από τα πρώτα αγγλική αλχημιστές, Bloomfield, κατά του
Στρατόπεδο Φιλοσοφίας απαριθμεί τα Toad ως ένα από τα ονόματα
των Elixir ή πέτρα φιλόσοφοι »από μόνη της:
Μεγάλη Elixir μας πιο υψηλή τιμή της,
Azot μας, Basiliske μας, και Adrop μας,
Cocatrice μας.
Ορισμένοι ζητούν επίσης μια ουσία exuberate,
Ορισμένοι ζητούν να Υδράργυρος του metalline
'ουσίαν,
Ορισμένοι limus deserti από το σώμα του
εκκενώσουν,
Ορισμένοι ο αετός που φέρουν «fro βόρεια με τη
βία,
Ορισμένοι ζητούν μια Toade για τη μεγάλη ορμή
του,
Αλλά λίγοι ή δεν εφαρμόζονται καθόλου doe το
όνομά του Kinde του,
Είναι ένας μυστικός πεμπτουσία? Κρατήσει καλά
στο minde. [12]

Mary Anne Atwood ερμηνεύει όλα αυτά τα ονόματα που
αντικατοπτρίζει την πέτρα σε διάφορα στάδια της Μεγάλης εργασίας:

"εξάχνωση ότι κατά την πρώτη, αυτό ονομάζεται ένα φίδι, δράκος, ή
πράσινο λιοντάρι, λόγω της δύναμης του αργού και ζωτικότητα, που
putrefying, γίνεται ισχυρότερο δηλητήριο, και δηλητηριώδη φρύνος
τους? το οποίο στη συνέχεια εμφανίζονται διασπασμένα και από την
κατάλληλη φωτιά του, καλείται να οδηγήσει μαγνησίας και του σοφού
». [13]
Μπορεί να συνοψιστεί, επομένως, ότι, στην αγγλική αλχημική
παράδοση η Toad είναι ένα σύμβολο της πρώτο θέμα της εργασίας, η
οποία είναι βαρύς στη φύση (που δεν πρέπει να οδηγήσει, αλλά
σημαίνει κάθε ουσία που συνδέεται με τον Κρόνο). Μερικές φορές
αναφέρεται μόνο η φάση της σήψη ή Caput Corvi, λόγω της
σκυθρωπός συμβολισμό του ( "Regnum Saturni»), μερικές φορές
επίσης να Πέτρινο οι φιλόσοφοι »η ίδια, όπως το" κόσμημα
"κρυμμένο στο κεφάλι του Toad (δηλαδή στην πρώτη ύλης). Αυτό το
είδος του συμβολισμού φαίνεται να έχει συνεχιστεί αργότερα από
αλχημιστές στην Αγγλία, μέσω συνεχούς ενδιαφέροντος για τα έργα
του Ripley επέδειξαν όπως συγγραφείς, όπως ο Ηλίας Ashmole,
Eirenaeus Philalates, ή Σαμουήλ Norton, ο εγγονός του Ripley
υποτίθεται μαθητευόμενος Thomas Norton.

Ένα από τα ενδιαφέροντα διαγράμματα δέντρο στο Norton του
Mercurius Redivivus παρουσιάζει τα Toad στις ρίζες των δέντρων από
το σπουδαίο έργο, με δύο λιοντάρια σε πλευρές της. The Toad φθάνει
για Σταφύλια πάνω από αυτό, έτσι σαφώς αναφέρεται σε εικόνες
Ripley από του Όραμα.

Η γνωστή εικόνα από Ashmole του Theatrum Chemicum Britannicum
δείχνει την Toad στο κάτω μέρος της συμβολικής διαδικασίας,
πιθανώς αναφέροντας αρχή της. Είναι ενδιαφέρον ότι ενώνει τα
αρσενικά και θηλυκά στοιχεία, σαν να συμβόλιζε τη δύναμη της έλξης
με ορισμένες σεξουαλικές αποχρώσεις. Το όλο σχήμα είναι με τίτλο
"Spiritus, Anima, Corpus», των οποίων η Corpus ή όργανο είναι το
αρσενικό-θηλυκό ζεύγος. Ολόκληρη η ενδεχόμενη σεξουαλική
πλευρά της αλχημείας είναι ακόμη τελείως άγνωστο και περιμένουν
να εξηγηθεί, αλλά μπορεί να είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι ο
Thomas Vaughan, ο οποίος απεικονίζεται Ashmole συλλογή του, που
πολλές σεξουαλικές αναφορές στη δική αλχημικό έργα του, ιδίως
Aula Lucis. Σε σημειωματάρια του Vaughan, εξήγησε πως είχε γίνει
το "πετρέλαιο των HALCALI" με τη βοήθεια της συζύγου του.
Σύμφωνα με την Α. Ε. Waite αυτό το πετρέλαιο είναι το πρώτο θέμα
που συνδέεται με Toad σύμβολο μας. [14]

Η σεξουαλική συμβολισμός της Toad μπορεί επίσης να βρεθεί έξω
αλχημεία, η οποία ενισχύει το επιχείρημά μας. Με μεγάλη ζωγραφική
του Ιερώνυμου Μπος Ο Κήπος των Earthly Delights, Στο δεξί φτερό
του, υπάρχει μια εικόνα μιας γυναίκας με βάτραχος στο στήθος που
συμβολίζει την αμαρτία της ακολασίας. [15] Ένα γλυπτό στο
Στρασβούργο με τίτλο Η αποπλανητής της Unfaithful Παρθένες
απεικονίζει τα φίδια και φρύνων αναρρίχηση ένα όμορφο νεολαία
πίσω ενώ κατέχει καθεξής ένα μήλο. [16] Έτσι ο βάτραχος μπορεί να
νοείται να συμβολίζουν τη δύναμη της σεξουαλικής ένστικτο, η
δύναμη της έλξης των αντιθέτων, η οποία στην επίσημη ηθική
θεωρήθηκε ως κάτι απεχθής και χυδαία.

Ένα έργο που φαίνεται να πηγάζει από μία εντελώς διαφορετική
παράδοση, Τη στέψη της Φύσης [17], Χρησιμοποιεί το Toad σύμβολο
σε δύο από τα 67 στοιχεία. Αυτές είναι οι αριθμοί 17 ζύμωση και 18
Διαχωρισμός των Στοιχείων. Το κείμενο που συνοδεύει τις εικόνες,
ωστόσο, θυμίζει έντονα την Ripleyan ιδέες: "Ωστόσο, από το Toad,
εδώ κατανοούν τη σφαίρα του Κρόνου πρήξιμο με βάμμα, ή ουρανό

του να είναι μεγάλες και εμποτισμό του προς αυτήν, καθώς και από
και από έτοιμη να φέρει στο προσκήνιο, το οποίο από την εκτόξευση
των τεσσάρων στοιχείων φαίνεται πιο ξεκάθαρα στο επόμενο
κεφάλαιο. " [18] Η φύση της σκυθρωπός Το πρώτο θέμα (ή χημικού
προϊόντος που υπόκειται, όπως λέγεται εδώ), επιβεβαιώνεται στο
σχήμα 2 και το κείμενό της, η οποία συμφωνεί με το συμπέρασμα
κατέληξε πάνω μας. "Χύτευση του Ripley του δηλητηρίου» από το
Toad συνοδεύεται και εδώ στο σχήμα 18. Και στις δύο περιπτώσεις,
το λευκό περιστέρι είναι πάνω από το Toad, πιθανότατα σημαίνει ο
πολυσχιδής χαρακτήρας των "βάμμα" ή χυμός του Ripley του
Σταφύλια.

Τον 18ο αιώνα δημοσιευμένη έκδοση της σειράς (δεν κείμενο) που
παράγεται από τον Johann Conrad Barchusen [19] έχει κάποια
πρόσθετα στοιχεία, που επεκτείνει το σετ σε 78. Πλάκα 1
χρησιμοποιεί επίσης Toad σύμβολο σε σχέση με εκείνες του Pelican,
το Λιοντάρι, και η Salamander, γύρω από τον υδράργυρο των
φιλοσόφων. Adam McLean ερμηνεύει το σύνολο που αντιπροσωπεύει
τα τέσσερα στοιχεία [20] αλλά δεν είναι προφανές, όπως το πουλί
στην κορυφή είναι σαφώς ο πελεκάνος, συνήθως δεν είναι το
σύμβολο του αέρα. Είναι επίσης δύσκολο να δει καμία προφανή
σύνδεση των Λιοντάρι με το νερό. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν τα
πρότυπα σύμβολα τρίγωνο των δύο από τα στοιχεία εκτός από το

λιοντάρι και το Toad, αλλά στην περίπτωση αυτή, το συμβολισμό
αυτής της πινακίδας δεν θα είναι ομοιόμορφη με το συμβολισμό της
σειράς και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα μεταγενέστερο
Επιπλέον. Από την άλλη πλευρά τα πλάσματα μπορεί να θεωρηθεί ότι
αντιπροσωπεύει τις φάσεις της Μεγάλης εργασίας. Στην αρχική
Επιστέγασμα της Φύσης αυτά βρίσκονται στις παρακάτω σειρές των
πινακίδων:
Πράσινη Lion 7-8
Toad 17-18
Πελεκάνος 37
Salamander 41-55 και 58
Angel / Stone 66-67

Υπό αυτό το πρίσμα η πρώτη πλάκα από Barchusen είναι μια
περίληψη της όλης διαδικασίας της το σπουδαίο έργο και, επομένως,
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σειράς. Η μόνη ένσταση μπορεί να
είναι ότι το πολύ σημαντικό σύμβολο της Dove εμφανίζονται πλάκες
10-36 δεν περιλαμβάνεται. Φαίνεται, ωστόσο, (και υποστηρίζεται από
το συνοδευτικό κείμενο) ότι το Περιστέρι είναι μόνο η ένδειξη για την
κατεύθυνση στην οποία το Πνεύμα (ή οι πτητικές αρχή) πηγαίνει σε
οποιοδήποτε στάδιο.

Του 17ου αιώνα Rosicrucian κληρονόμους στην αλχημικό παράδοση
βρήκα μόνο δύο που χρησιμοποίησαν το Toad σύμβολο. Το λιγότερο
σημαντικό σε αυτό το πλαίσιο είναι Γιόχαν Ντάνιελ Mylius. Στην
πολυάριθμες χαρακτικά του βρέθηκαν σε έργα το Toad εμφανίζεται
μόνο στη σελίδα του τίτλου Opus Medico-Chymicum, Στο εσωτερικό

του τριγώνου της Air, συνδεδεμένη με την αετός πάνω από αυτό.
Αναφέρεται μάλλον στην πτητικών (και ως εκ τούτου "από αέρος"),
αρχής των στερεών φορέων ή, αλλιώς, να «τον καθορισμό των
πτητικών". Είναι ενδιαφέρον ότι η ίδια εικόνα της "πουλί πάνω
βάτραχος" εμφανίστηκε στο Τη στέψη της Φύσης αλλά δεν την
αλυσίδα που ενώνει τους. Στο κείμενο του τελευταίου, ωστόσο,
γίνεται αναφορά σχετικά με τον καθορισμό των Στοιχείων ρίχνει
εμπρός από το Toad μέχρι να είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Μερικές
στροφή έννοια πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μεταξύ των δύο
χρήσεων αυτού του είδους συμβολισμό.

Το πιο εντυπωσιακό πράγμα, ωστόσο, είναι ότι ο Michael Maier έχει
ακριβώς το ίδιο σύμβολο στο ήμισυ του προσωπικού παλτό του-τουόπλα όπως εμφανίζεται στην πορτρέτο του στο Αταλάντα Fugiens,
Και ότι αυτό χρησιμοποιείται επίσης ως η κύρια συμβολικό έμβλημα
της Avicenna σε Symbola Aureae Mensae όπου εξηγείται σαφώς ότι
καθορίζει τις Πτητικές.

Maier χρησιμοποιείται το σύμβολο Toad σε ένα διαφορετικό πλαίσιο
και πάλι σε Αταλάντα Fugiens στο έμβλημα 5, όπου έχει τοποθετηθεί
από έναν άνδρα στο στήθος της γυναίκας. Το επίγραμμα σε αυτό το
έμβλημα είναι από πολλές απόψεις παρόμοια με του Ripley Όραμα:
Στήθος της γυναίκας να εφαρμόσει τις ψυχρός

βάτραχος,

Έτσι ώστε να ποτά γάλακτος της, ακριβώς όπως
ένα παιδί.
Στη συνέχεια, αφήστε το να φουσκώσει σε μαζική
ανάπτυξη,
Και ας την γυναίκα αηδιάζω, και στη συνέχεια
πεθαίνουν.
Κάνετε από αυτό ένα ευγενές φάρμακο,
Οποία οδηγεί το δηλητήριο από την ανθρώπινη
καρδιά. [21]

Στην περίπτωση αυτή το Toad ποτά Γάλα της Virgin αντί του χυμού
των σταφυλιών, η οποία μπορεί να είναι λίγο διαφορετική ορολογία.
Ωστόσο, είναι η γυναίκα που πεθαίνει, δεν το Toad. Η σεξουαλική
ερμηνεία μπορεί επίσης να έχει ως στόχο μια γυναίκα με βάτραχος

στο στήθος της είναι πανομοιότυπο με το σύμβολο της ακολασίας ή
σεξουαλική έλξη που χρησιμοποιούνται από την Bosch.
Οι παραπάνω περιπτώσεις Toad συμβολισμό στην αλχημεία είναι
κατά πάσα πιθανότητα πολύ περιορισμένα μεν, αλλά ακόμη και σε
αυτή τη βάση μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι σίγουρα
υπάρχει κάποια συνέχεια του χρησιμοποιείται από τον 15ο έως τον
17ο αιώνα, αν και περιστασιακά αλλαγές στην έννοια είναι επίσης
αισθητή. Αυτές μπορεί να είναι πιθανόν, λόγω της ταυτόχρονης
μετάβασης από την φυσική αλχημεία της Ripley και των συγχρόνων
του (δηλαδή, κατά πάσα πιθανότητα που περιγράφει πραγματικές
χημικές διεργασίες) για το εξαιρετικά Spiritualized (και ενδεχομένως
ενσωματώνει τη σεξουαλική πλευρά) αλχημεία του 17ου αιώνα
Rosicrucian Englightenment.
Σημειώσεις:
1. Ορισμένοι επιστήμονες πιστεύουν ότι έχουν ανακαλύψει ότι
"κλειδί", αλλά ως το φάσμα κυμαίνεται από εξαιρετικά συμβολική
εξηγήσεις των CG Jung (που είναι μάλλον μια παρουσίαση του δικού
του συστήματος της ψυχανάλυσης με τη βοήθεια των αλχημικών
εικόνων) σε αυστηρά χημικές εκείνες των ιστορικών χημεία, είναι
δύσκολο
να
δεχθεί
τους
ισχυρισμούς
αυτούς.
2. Ανατύπωση με το σχόλιο από Eirenaeus Philalethes από του Ripley
Redivivus μέσα Η Μυστική Τέχνη της Αλχημείας από Stanislas
Klossowski
de
Rola,
σ.23-30.
3. Για παράδειγμα, Γιουνγκ Ψυχολογία και Αλχημεία, Άρρωστος. 196,
Klossowski de Rola του Η Μυστική Τέχνη της Αλχημείας, Pl. 65, του
Πάουελ
Αλχημεία,
η
Αρχαία
Επιστήμη,
Σ.
66.
4. Manly P. Hall, Διαλογισμός Σύμβολα στην Ανατολική και Δυτική
Μυστικισμός,
Λος
Άντζελες,
1988,
σ.
203.
5. Για γενική συζήτηση του συμβολισμού βάτραχος δείτε το άρθρο
από την EA Armstrong σε Man, Myth and Magic p.2856.
6. Μέσα Δέκατη Πραγματεία - Βλέπε Όσον αφορά τα μυστικά της
Αλχημείας,
Llanerch
Επιχειρήσεων,
1989,
σελ.
116.
7. Εισηγμένες μετά Για την επίτευξη του χρυσού από Lapidus, Weiser
1976,
σ.
99.
8.
Ibid.,
Σ.126.

9. Ανακοινώνεται από την Mary Ann Atwood στο Μια Ενδεικτικοί
Εξεταστική Hermetic Μυστηρίου σελ. 317, όπως (προφανώς από τη
συλλογή του Ashmole Theatrum Chemicum Britannicum αλλά δεν θα
μπορούσα
να
το
ελέγξει).
10. Εισηγμένες μετά Γιουνγκ Ψυχολογία και Αλχημεία, P.437.
11. Ανακοινώνεται από την Mary Ann Atwood στο Μια Ενδεικτικοί
Εξεταστική Hermetic Μυστηρίου p.406, από Ripley Redivivus.
12. Ανακοινώνεται από την Mary Ann Atwood στο Μια Ενδεικτικοί
Εξεταστική Hermetic Μυστηρίου p.94, από Ashmole του Theatrum
Chemicum
Britannicum.
13.
Ibid.
14. Βλ. Colin Wilson, Μυστήρια, Πάνθηρας 1979, p.433-35.
Συζήτηση του βασίζεται στην εισαγωγή Kenneth Roxroth να Τα έργα
του Thomas VaughanΠανεπιστημίου Books, Νέα Υόρκη, 1968.
15. Άννα Boczkowska, Tryumf λούνι i Wenus, Κρακοβία, 1980, σ.63.
16.
Man,
Myth
and
Magic
p.2856.
17. Εκδόθηκαν και δημοσιεύτηκαν από Adam McLean, Εδιμβούργο,
1980.
18.
Ibid.,
Σ.40.
19.
Elementa
Chemiae,
1718.
20.
Τη
στέψη
της
Φύσης,
Op.cit.,
Σ.
127.
21. Η μετάφραση είναι από Joscelyn Godwin από την έκδοση του
Adam
McLean,
Tysoe,
1987,
p.85.

Rafal T. Prinke - Εκτυπώσεις
Mantegna στην Ταρώ Ιστορία
Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στο Manteia, 4
(1990), 9.

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ MANTEGNA
στην ιστορία TAROT

Η όμορφη σειρά εικονογραφήσεων εικόνες γνωστό ως Tarocchi di
Mantegna Είναι γνωστό σε όλους όσους ενδιαφέρονται για τις κάρτες
ταρώ, αλλά τη θέση του στις αρχές της ιστορίας Ταρώ δεν έχει
εξηγηθεί επαρκώς μέχρι σήμερα. Αυτές οι εκτυπώσεις (που επιβίωσαν
στο άκοπα φύλλα μόνο, δεν είναι βέβαιο εάν ήταν σε όλες τις κάρτες)
περιλαμβάνει 50 εικόνες χωρίζονται σε 5 ομάδες από κάθε 10 εικόνες,
όλα σε μια αυστηρά καθορισμένη σειρά ξεκινώντας με το ζητιάνο,
που διέρχεται από τους όρους της άνθρωπο, τέχνες, επιστήμες, τις
αρετές και τα ουράνια σφαίρες στεφθεί με την Πρώτη Αιτία. Αν και
ορισμένες από αυτές τις εικόνες μοιάζουν έντονα ορισμένες από τις

τυποποιημένες Ταρώ Major Arcana, η σειρά είναι προφανώς εντελώς
διαφορετική.

Παρά το παραδοσιακό όνομα αυτού του συνόλου, όλοι το σύγχρονο
κράτος συγγραφείς ότι η χαρακτικά δεν είναι το έργο του Andrea
Mantegna (1432-1506). Κανείς δε, ωστόσο, φαίνεται να έχει
αντιληφθεί τη σύντομη θραύσμα για Mantegna στην καλύτερη πηγή
για την Αναγέννηση Ιταλοί καλλιτέχνες - Τζόρτζιο Βαζάρι του Φύσεις
Καλλιτεχνών - Όπου αναφέρεται σαφώς ότι έκανε χαλκογραφίες του
trionfi που "θεωρήθηκαν είναι τέλεια, όπως δεν είναι καλύτεροι αυτοί

ήταν γνωστοί». Στην αρχική πρόταση της ιταλικής έχει ως εξής: «Si
diletto il medesimo, siccome il Pollajuolo fece, di fare Stampe di
rame, e fra l'altre cose fece i suoi trionfi, e ne fu allora tenuto conto,
perche μη εποχή si veduto meglio" (Τζόρτζιο Βαζάρι, PIU Vite de
'eccellenti Pittori, scultori e architetti, Milano, 1809, vol. 6, σελ. 218).
Αυτή η μικρή προσφορά είναι ύψιστης σημασίας για την ταρώ
ιστορία. Αυτό αποδεικνύει ότι Mantegna ήταν πράγματι ο συντάκτης
της χαρακτικής που του έχουν αποδοθεί (που χρονολογούνται γύρω
στο 1460) και, αυτό που είναι ακόμη πιο σημαντικό, ότι η trionfi όρος
δεν ήταν αποκλειστικά για την τράπουλα Ταρώ μόνο, αλλά ήταν μια
γενική
ονομασία
για
ένα
ορισμένο
τύπο
καρτών,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Mantegna (Michael Dummet σε
Το παιχνίδι των Ταρώ σ. 82 και 83 λέει ότι δεν υπάρχουν τέτοιες
αποδείξεις).

Mantegna εργάστηκε για Isabella d'Este της Ferrara που συνδέθηκε
στενά με τα πρώτα στοιχεία για τα Ταρώ (trionfi) κάρτες, ακόμα και
ζωγραφισμένα δύο "trionfi" εικόνες γι 'αυτήν: Parnas ή ο θρίαμβος
της αγάπης και Ο θρίαμβος της αρετής. Είναι σήμερα γενικά αποδεκτό
ότι τόσο νωρίς τα καταστρώματα Ταρώ και διάφορα άλλα "θρίαμβος"
θέματα στις αρχές της Αναγέννησης ιταλική τέχνη έχουν κοινή πηγή
τους σε θριαμβευτική παρελάσεις της περιόδου και στην επιρροή
ποίημα του Πετράρχη I trionphi. Η βασική ιδέα αυτών ήταν μια
αλληλουχία εικόνων ή προσωποποιήσεις, καθεμία εκ των οποίων
"θριάμβευσε" κατά τη διάρκεια ενός και του αυτού συστήματος
μπορεί να παρατηρηθεί στη σειρά Mantegna. Μια άλλη υπόθεση
συνδέει το Ταρώ εικόνες με την ερμητική τέχνη της μνήμης, αλλά έχει

αγνοηθεί το γεγονός ότι και οι δύο αυτές θεωρίες συγκλίνουν στο
πρόσωπο του Πετράρχη ο οποίος θεωρείται ως ο πατέρας της τέχνης.
Φαίνεται, επομένως, ότι ήταν ιδέα του Πετράρχη να χρησιμοποιήσετε
τις εικόνες του θριάμβου παρέλαση ως οχήματα για την τέχνη των
εικόνων μνήμης, ενώ ορισμένα αργότερα καλλιτέχνης χρησιμοποίησε
την ίδια ιδέα για τις οπτικές εικόνες από τα πρώτα φύλλα trionfi.

Η αρχαιότερη γνωστή τράπουλα Ταρώ είναι αυτή του Visconti di
Modrone, Γνωστή ως Cary / Yale κατάστρωμα, συνήθως
χρονολογείται περίπου στο 1440, αν και ορισμένοι συγγραφείς να

πραγματοποιηθεί ακόμα και το 1428. Είναι πολύ διαφορετικό από το
αργότερο τράπουλα και δεν περιέχει μόνο ένα επιπλέον ποσό
δικαστήριο, αλλά και τουλάχιστον τρεις επιπλέον κάρτες Arcana - οι
θεολογικές αρετές της πίστης, ελπίδας και της φιλανθρωπίας.
Υπάρχουν επίσης περιγραφές των δύο καταστρώματα άλλων
παρόμοιων "θριαμβευτική" χαρακτήρα, αν και πολύ πιο διαφορετικά
από το πρότυπο Ταρώ, όλα γίνονται για το ίδιο πρόσωπο - Filippo
Maria Visconti. Το ένα ήταν από Michelino da Besozzo και το άλλο
αποδίδεται σε Marziano da Tortona. Φαίνεται, επομένως, ότι γύρω
στο 1440 τα δικαστήρια του Μιλάνου και Ferrara υπήρχε μια μόδα για
κάρτες με το μυθολογικό και alegorical εικόνες που
χρησιμοποιήθηκαν για την αναπαραγωγή, αλλά την ίδια στιγμή ήταν
διαποτισμένη με βαθιά ερμητικό συμβολισμό που προορίζονται για
την άσκηση του μαγική τέχνη της μνήμης .

Είναι ενδιαφέρον να συγκριθούν με τη διάρθρωση των καρτών
Mantegna με εκείνη της «μνήμη θέατρο" του Camillo (όπως
περιγράφεται από Frances Yates της σε Art of Memory) Για να δείτε
την εντυπωσιακή ομοιότητα. Και οι δύο είναι συνοπτικές συμβολικές
παραστάσεις του ερμητικό σύμπαν, αλλά και το μαγικό εργαλεία με
τα οποία κάποιος θα μπορούσε να αποφανθεί το σύμπαν την
εφαρμογή της τέχνης απόκρυφες της μνήμης, όπως αναπτύχθηκε από
την Αναγέννηση Magi. Αν και η δομή του προτύπου Ταρώ Major
Arcana σειρά δεν είναι απολύτως σαφές, όπως αυτό της εκτυπώνει
Mantegna, είναι ανάλογη αρκεί να λέμε ότι η λειτουργία του Ταρώ
πρέπει να έχει το ίδιο.

Φυσικά αυτό δεν εξηγεί γιατί η συνέχεια πρότυπο της Major Arcana
κερδίσει δημοτικότητα ουτε τι δομή του να δείχνει πραγματικά, αλλά
τουλάχιστον θα αποσαφηνίζει ορισμένα από τα θέματα των αρχών της
δεκαετίας του Developement κάρτες ταρώ που μπορούν πλέον να
εκπροσωπηθούν ως εξής:
θριάμβου παρελάσεις σε ιταλικές πόλεις
|
|
Ποιητικές εικόνες 1360 Πετράρχη της «θριάμβων» και
«τέχνη της μνήμης"
στο δικαστήριο του Giangaleazzo Βισκόντι, ο
πατέρας του Filippo Maria
|
|
1440 παιγνιόχαρτα με μυθολογικά και ερμητικό εικόνες
παράγονται για Filippo Maria Visconti, Δούκας
του Μιλάνου
| |
| |
1460 εικόνες πρότυπο εικόνες ταρώ Mantegna του
των Σφόρτσα καταστρώματα

Rafal T. Prinke - Η Jagged
Ξίφος
και
η
πολωνική
Ροδόσταυροι
Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στο Εφημερίδα
Rosicrucian Σπουδών, 1 (1983), 8-13.

Ο

οδοντωτός Ξίφος και
πολωνική Ροδόσταυροι

η

Το άρθρο αυτό αντιμετωπίζει τα διάφορα χαλαρά συνδεδεμένο
πραγματικά περιστατικά τα οποία μπορεί να ρίξει λίγο φως σε
ιστορικά Rosicrucianism, ιδίως στο πλαίσιο της Πολωνίας, αν και
μπορεί επίσης να αποδειχθεί μόνο άγονο εικασίες. Η έρευνά μου προς
αυτή την κατεύθυνση ξεκίνησε με το ξίφος στέψη της πολωνικής
βασιλέων γνωστός ως Szczerbiec (Η Jagged Sword), γι 'αυτό θα
ξεκινήσω με μια περιγραφή αυτού του περίεργο κόσμημα. Ο μύθος
συνδέει με το πρώτο βασιλιά της Πολωνίας, Boleslaus ο γενναίος
(αποφάνθηκε 992-1025), ο οποίος λέγεται ότι οδοντωτό σπαθί του
κατά της Golden Gate στο Κίεβο στις νικηφόρα την είσοδό του σε
αυτή την πόλη το 1018. Ωστόσο εκείνο που σώζεται είναι
μεταγενέστερη της ημερομηνίας και δεν δείχνουν σημεία περίπτωση

αυτή, μόνο το όνομα έχει μεταφερθεί σε αυτήν. Το σπαθί είναι 98
εκατοστά και είναι ένα κομμάτι του τελετουργικού οπλοστάσιο, κατά
πάσα πιθανότητα στο τέλος του 12ου αιώνα. Το πιο ενδιαφέρον μέρος
της είναι η λαβή του που φέρει κάποια σύμβολα και επιγραφές των
απόκρυφα χαρακτήρα. Ξεκινώντας από την κορυφή, τη λαβή έχει από
τη μία πλευρά είναι ένα πολύ περίεργο Sigil που απεικονίζει ένα
μεγάλο γράμμα Τ μεταξύ ελληνικών γραμμάτων Άλφα και το Ωμέγα
κάθε επάνω από ένα σταυρό. Δεδομένου ότι οι αρχές έχουν
δημιουργήσει (με βάση το σχήμα του προφυλακτήρα), ότι είναι ένα
σπαθί του Ναού, το γράμμα T ενδέχεται να θέσει υποψηφιότητα για
"Templum» ή του Τάγματος των Ιπποτών του Ναού, οι οποίοι
διαθέτουν τα άλφα και το ωμέγα κάθε εσωτερική γνώση. Μπορεί
επίσης να σημειωθεί παρεμπιπτόντως ότι το περίφημο σπαθί του
Παράκελσος είχε τη λέξη AZOTh επίσης σχετικά με τη λαβή και έχει
τα ίδια δύο αυτών με την προσθήκη του Ζ, αλλά αυτό μπορεί να είναι
σύμπτωση. Αυτό που είναι πολύ πιο ενδιαφέρον είναι το μικρό
σταυρό κάτω από το Τ, η οποία περιγράφεται συνήθως μια «ένα
σταυρό που περιβάλλεται από ένα σύννεφο". Ωστόσο, όταν η αρχική
επιθεώρηση για την έκθεση στην Κρακοβία, έμαθα με μεγάλη
έκπληξη ότι δεν έχει στην πραγματικότητα μοιάζει με ένα σύννεφο,
αλλά μάλλον σαν ένα λουλούδι, με ακριβώς δώδεκα πέταλα, τρεις σε
κάθε τρίμηνο (Εικ. 3). Ο αριθμός δεν είναι μόνο ότι από τα σημάδια
του Zodiac, αλλά και ο αριθμός των πετάλων των καλά Robert Fludd
είναι γνωστό Rose σύμβολο. Ως εκ τούτου τίθεται το ερώτημα εάν
αυτό το σύμβολο μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πρώιμο παράδειγμα της
Rosicrucian έμβλημα και ένδειξη της "επιβάρυνση με τη Δάδα»
μεταξύ των Ιπποτών του Ναού και Ροδόσταυροι. Δεν μπορεί να δοθεί
μια οριστική απάντηση επί τη βάσει αυτού του πολύ ελαφρά
αποδεικτικό στοιχείο, αλλά θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η
σύνδεση μεταξύ των δύο παραγγελιών έχει συχνά προβάλλει, ιδίως
από τον 18ο αιώνα και Rosicrucian Freemasonic συγγραφείς. Έχει
ειπωθεί ότι είτε ο βαθμός μασονικός Rose Croix εφευρέθηκε από τους
Σταυροφόρους ή ότι μετά την καταστολή του Τάγματος του Ναού των
επιζώντων μελών που έχουν συσταθεί μια μυστική αδελφότητα
αργότερα γνωστό ως Ροδόσταυροι. Αυτά είναι μόνο μύθοι, βεβαίως,
αλλά από την άλλη πλευρά, είναι αρκετά πιθανό. Στην
πραγματικότητα, από την απόκρυφα άποψη, μια τέτοια σχέση θα
πρέπει να γίνει δεκτή, διότι διαφορετικά η όλη έννοια της
«παράδοσης», θα χάσουν το νόημά τους.

Πιστεύω επίσης, και από όσο γνωρίζω κανένας δεν έχει υποβάλει
ακόμη την υπόθεση αυτή, ότι το ίδιο το σύμβολο του Σταυρού Rosy
μπορεί να έχει δημιουργηθεί με τους Σταυροφόρους στους Αγίους
Τόπους. Υπήρχε ένα λουλούδι που ονομάζεται Ρόδο της Ιεριχούς που
η χριστιανική ιππότες στην Παλαιστίνη πραγματοποιήθηκε σε μεγάλη
εκτίμηση, λόγω της περίεργο χαρακτηριστικό της, δηλαδή την
ικανότητά της να αναβιώσει μετά είχε ξερά, και ως εκ τούτου, ήταν
ένα σύμβολο της ανάστασης. Παραδόξως, δεν είναι ένα τριαντάφυλλο
σε όλα, αν και έχει αυτό το όνομα, αλλά ανήκει στην σειρά που
ονομάζεται Cruciferae ή σταυρανθού. Αυτό το τελευταίο το όνομα
του είναι ασφαλώς πολύ αργότερα προέλευσης, αλλά θα πρέπει να
έχουν εμπνευστεί από μερικά "cross-όπως το" κοινό στοιχείο σε αυτή
τη σειρά των φυτών. Έτσι, φαίνεται πιθανό ότι το λουλούδι που
απεικονίζεται στην λαβή του Szczerbiec είναι το Ρόδο της Ιεριχούς, ή
σταυρανθού Rose, ή ίσως Rosy Σταυρό, και ότι ήταν ένα σύμβολο
που εγκρίθηκε από τον επιζώντα Templars, ο οποίος συνέχισε την
Γνωστική-ερμητικό παράδοση και εξέφρασε την ελπίδα να
«αναστήσει» τη σειρά στο μέλλον.

Επιστρέφοντας στην περιγραφή του Jagged Sword, γύρω από τα
σύμβολα για τη λαβή υπάρχει επιγραφή εντός δύο δακτύλιοι και το
οποίο λέει: "haec valet figura ad regum amorem et principum judicam
Ήρας", δηλαδή, «Ο αριθμός αυτός χρησιμεύει για την αγάπη και
βασιλιάδες πρίγκιπες που ισχυρισμούς δικαστή ". Εξήγηση αυτού του
περίεργου φράση είναι πολύ δύσκολο. Φαίνεται να διευκρινίσει το
στόχο που πρέπει να επιδιωχθεί από τους ιδιοκτήτες του το ξίφος. Η
παλαιότερη κάτοχοι του δεν είναι γνωστές και θα ήταν περιττό να
παρουσιάσει όλες τις υποθέσεις εδώ. Εν ολίγοις, αυτό έγινε μάλλον
για ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας Piast, καθώς αρκετές από
αυτές που συμμετέχουν στην Cruciades εκείνη την εποχή, αλλά και
είχαν συνδεθεί με τον έναν ή τον άλλο με τις στρατιωτικές εντολές

του ιππότη. Το πιθανότερο είναι ότι ήταν ένα από τα Σιλεσίας
πριγκίπων, όπως σε αυτή την περιοχή της Πολωνίας του Τάγματος
του Ναού είχε πολλές κατοχές. Η γνωστή ιστορία της Szczerbiec
ξεκινά το 1320, όταν χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά για τη στέψη
του βασιλιά της Πολωνίας Ladislaus στη Short, ο οποίος επανενωθεί
τα μικρά τμήματα appanage μετά από δύο αιώνες. Μπορεί να είναι
σημαντικό το γεγονός ότι αυτή ήταν λίγο μετά την καταστολή
Templars. Ένα συναρπαστικό, αν και πολύ παρατραβηγμένο, η
υπόθεση θα είναι ότι οι Πολωνοί βασιλιάδες έγινε κάποια Hiers να
Τάγματος του Ναού. Για να στηρίξει αυτή εικασίες μπορούμε να
υπενθυμίσουμε ότι από τότε μέχρι τα μέσα του 17ου αιώνα, η
Πολωνία (ενωμένοι σε μια πολιτεία με τη Λιθουανία), ήταν η
μεγαλύτερη ευρωπαϊκή χώρα και μία από τις πιο ισχυρές. Ταυτόχρονα
ήταν μια χώρα της ισότητας (υπήρχαν φεουδαρχική κατηγορίες,
βέβαια, αλλά δεν υπήρχε αριστοκρατία) και ανοχή (δεν είχαν
υποβληθεί ποτέ θρησκευτικοί πόλεμοι στην Πολωνία και έγινε
καταφύγιο για διάφορους αιρετικούς, Εβραίοι και μουσουλμάνοι), η
οποία ήταν σίγουρα μέσα στο πνεύμα του Rosicrucian διακηρύξεις
και αργότερα του Freemasonry, και πιθανώς και των Ιπποτών του
Ναού. Ένα άλλο σημαντικό γεγονός είναι ότι, όταν η δυναστεία
Jagiellonian πέθανε έξω και την "περίοδο των εκλεγμένων
βασιλιάδες" ξεκίνησε (ο βασιλιάς επιλέχθηκε από την ανώτερη τάξη
σε γενικές εκλογές), το πρώτο που εκλέγεται βασιλιάς της Πολωνίας
ήταν Henry de Valois, αργότερα Henry III, βασιλιάς της Γαλλίας.
Ήταν ο νόμιμος διάδοχος του Φιλίππου la Bel, ο καταπιεστής των
Ιπποτών του Ναού, αν και από μια άλλη γραμμή της οικογένειας.
Λίγους μήνες μετά την εκλογή του Χένρι, απέδρασε πίσω στη Γαλλία.
Υπήρχαν βέβαια κάποιες πολιτικοί λόγοι για αυτό, αλλά αυτά δεν
εξηγούν γιατί Χένρι έφυγαν από την Κρακοβία τη νύχτα και με μόνο
έναν άνθρωπο που τον συνοδεύουν. Εάν είχε ίσως έμαθαν για την
Ναού όρκο να εκδικηθεί Jaques de Molay;
Επιστρέφοντας στην Szczerbiec εκ νέου, στην οπίσθια όψη του λαβή
φέρει φυτικό κόσμημα και η λαβή του ίδιου, καθώς και τα πορίσματά
του προφυλακτήρα, δείχνουν ζώα σύμβολα από τους τέσσερις
Ευαγγελιστές και το Άγιο αρνί. Αυτά είναι, δεν είναι ιδιαίτερης
σημασίας, όπως εμφανίζονται πολύ συχνά στην τέχνη της περιόδου. Ο
προφυλακτήρας, ωστόσο, έχει επιγραφές και στις δύο πλευρές, η
οποία φαίνεται να έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Από τη μια πλευρά λέει:

"Quicunque haec nomina Dei Ι tulerit secum, nullum periculum ei
omnino nocebit", και από την άλλη: "CON CIT OMON. EEVE
SEDALAI EBREBEL". Η πρώτη επιγραφή είναι στα λατινικά και
σημαίνει: «Όποιος ασκεί αυτά τα ονόματα του Θεού, εγώ μαζί του,
ποτέ δεν θα υποφέρουν από κάθε κίνδυνο." Ο "Θεός μου"
ερμηνεύεται συνήθως από τους ιστορικούς ως το πρώτο γράμμα του
τετραγράμματο. Η δεύτερη επιγραφή, όμως, είναι πολύ μυστηριώδεις.
Υπό το φως του το πρώτο, φαίνεται ότι περιέχει το "όνομα του Θεού
μου», και, πράγματι, μοιάζουν κατεστραμμένα (ή πρωτότυπο;)
σχηματίζει με τα ονόματα του Θεού που χρησιμοποιούνται για την
Καμπάλα grimoires της μαγείας. Η μόνη απόπειρα στην αποσαφήνιση
αυτών των λέξεων που θα μπορούσα να βρω μεταξύ των
επιστημονικών έργων που διατίθενται στα Jagged Sword αναφέρει ότι
η επιγραφή είναι κατεστραμμένο εβραϊκά. Και έτσι EEVE
ερμηνεύεται ως συντομογραφία για τη φράση «Είμαι ότι είμαι και ότι
είναι", SEDALAI είναι "Sadi Eloi", δηλαδή, "ο Θεός Omnipotent",
και EBREBEL είναι «Ab Rabi Ελ", δηλαδή, "Πατέρα Θεός ο
παντογνώστης ». Η ερμηνεία αυτή μπορεί να γίνει δεκτή, πιστεύω,
αλλά τα τρία πρώτα λόγια του επιγραφή είναι πολύ πιο δύσκολο να
εξηγηθεί. Η ερμηνεία που γνωρίζω τους εξηγεί ως συντομογραφία της
Λατινικής είτε "Cono citare nomina" ή Εβραϊκά "Kone Zitu Omon"
(που σημαίνει "[που] εμπνεύσουν ένθερμη πίστη"). Και οι δύο αυτές
είναι αποδεκτές σε αυτό το πλαίσιο, αλλά και οι δύο είναι τεταμένες
μάλλον αναγνώσεις. Ως εκ τούτου σκέφτηκα να προσπαθεί άλλο,
εξίσου τεταμένες, ερμηνεία, δηλαδή ότι αυτές οι λέξεις στην Enochian
γλώσσα. Για να επιβεβαιώσετε αυτή την πρόταση είναι σχεδόν
αδύνατη λόγω του γεγονότος ότι πολύ λίγα από Enochian είναι
γνωστό, αλλά πρέπει να λησμονείται ότι ο John Dee και Edward
Kelley ελήφθη δείγμα τους είναι στην Κρακοβία, όπου το Jagged
ξίφος ήταν πάντοτε διατηρείται. Με τη βοήθεια του Δρ Donald Γ.
Laycock 's λεξικό διαπίστωσα ότι η λέξη "Om" στο Enochian
σημαίνει "κατανοεί" ή "γνωρίζουν", ενώ το επίθημα "για την"
σημαίνει (σε ορισμένες περιπτώσεις τουλάχιστον) των παρόντων
Τέλεια τεταμένη (π.χ. "gohon" = "που μίλησαν"). Η έννοια του "CON
CIT" στο Enochian δεν μπορεί να διαπιστωθεί, αλλά ολόκληρη την
επιγραφή μπορεί να αναφέρεται σε αυτούς που «έχουν καταλάβει" το
όνομα του «Ο Θεός μου», και ως εκ τούτου καθορίζουν εκείνοι που
πρόκειται να είναι οι ιδιοκτήτες του το ξίφος. Μπορεί να αναφερθεί
ότι "εγώ" στην Enochian είναι ένα από τα "Filii Lucis" που

συνδέονται με τον Ήλιο. Η ερμηνεία αυτή απέχει πολύ από το να
είναι πειστικό, αλλά είναι χρήσιμη στο βαθμό που δείχνει πόσο
τεταμένες εξηγήσεις που εγκρίθηκε από τους ορθόδοξους μελετητές
μπορεί να συγκριθεί με την εξίσου ανορθόδοξη τεταμένες και αυτοί.
Μπορεί επίσης να αναφερθεί εδώ ότι οι περισσότερες από τις
πολωνικές βασιλείς είναι γνωστό ότι ενδιαφέρονται για ένα ή άλλο
από το ερμητικό επιστημών. Για παράδειγμα, η Ladislaus Varnian
(αποκλειστεί 1434-1444) και ασκείται crystalomancy εγχειρίδιο
χειρόγραφο του για να διατηρείται στο Bodleian Βιβλιοθήκης. Ο
τελευταίος βασιλιάς της δυναστείας Jagiellonian, Sigmund Αύγουστο,
παρατηρήθηκε ιδιαίτερα για το ενδιαφέρον του στην αλχημεία και
μαγεία. Είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη στην Αναγέννηση
της Ευρώπης, ένα σημαντικό μέρος των οποίων συνδέθηκε με την
hermetica. Στην τελευταία του, θα έχει παραγγείλει, ότι ορισμένες
μεγάλες κορμούς με βιβλία και χειρόγραφα πρέπει να καίγεται μετά
το θάνατό του, πράγμα που έγινε.
Σε γενικές γραμμές, στη συνέχεια, η Jagged Ξίφος που
χρησιμοποιούνται κατά τη στέψη του σχεδόν όλα τα πολωνικά
βασιλιάδες φαίνεται να έχει μεγάλη σημασία απόκρυφα, εκτός από
την καλλιτεχνική του αξία. Είναι μια τελετουργική σπαθί των Ιπποτών
του Ναού, που φέρουν την πρωτο-Rosicrucian σύμβολο και επιγραφές
ενδεικτικό της μαγικό χαρακτήρα του.
Έγραψα για τις πιθανές συνδέσεις του Μιχαήλ Sendivogius, η μεγάλη
πολωνική αλχημιστής, με πρώιμη Ροδόσταυροι σε Η Hermetic
Journal No.15, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία που
αναφέρονται στην πολωνική Ροδόσταυροι. Οι δραστηριότητές τους
φαίνεται να έχουν επίκεντρο το Γκντανσκ (Danzig) όταν πρώιμο
Rosicrucian συγγνώμη δημοσιεύθηκε το 1615. Αυτό Echo von der
Gott hocherleuchteten Fraternitet, des loblichen ordens RC, Από τον
Ιούλιο Sperber, και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, διότι παρουσιάζει
Rosicrucianism στον αποκρυφισμό / ερμητική πλαίσιο, το οποίο έχει
καταστεί που συνδέονται με αυτό από τότε. Δεδομένου ότι αυτό το
βιβλίο εκδόθηκε το 1615, δηλαδή, ένα χρόνο μετά την Fama και κατά
το ίδιο έτος με την Confessio, Μπορεί ακόμη να θεωρηθεί ως τμήμα
του ίδιου οικοπέδου. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αποδεχθεί

την ύπαρξη του Rosicrucian Παραγγελίας ως έναν οργανισμό που έχει
εκπροσώπους σε διάφορα μέρη της Ευρώπης. Αν και αυτό δεν είναι
καθόλου βέβαιο, δεν είναι εντελώς αδύνατη. Christopher McIntosh
αναφέρει μια έκθεση του Rosicrucian προκειμένου εργασίας για
αλχημικό γραμμές που υπήρχαν το 1622 στη Χάγη και πολλές άλλες
πόλεις συμπεριλαμβανομένων Γκντανσκ. Πιθανότατα την ίδια
διάταξη αυτή περιγράφεται από τον Peter Mormius ως ενεργό ήδη
από το 1620 και, επίσης, βρέθηκε αντιμέτωπη με την αλχημεία.
Σημαντικά ονομαζόταν το Χρυσό Σταυρό Rosy, το όνομα του
αργότερα alchemically προσανατολισμένη οργάνωση που συνδέεται
με Ελευθεροτεκτονισμός τον 18ο αιώνα. Φαίνεται πιθανό ότι η
αλχημική οργάνωση με υποβάλλει ή κέντρα στο Γκντανσκ και σε
άλλες πόλεις ήταν μια παραφυάδα του αρχικού Αδελφότητας ή ότι
ήταν μια ομάδα ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια της "Rosicrucian τρέλα"
μετά τη δημοσίευση της Fama και Confessio, Λόγω των δυσκολιών
στην επικοινωνία με τον αρχικό αδελφότητα. Στην τελευταία
περίπτωση, ο ιδρυτής (ή μια από αυτές) μπορεί κάλλιστα να Julius
Sperber, που αναφέρονται ανωτέρω.
The Rosicrucian ομάδα στο Γκντανσκ συνέχισε να δημοσιεύσει
βιβλία μέχρι τα τέλη του 17ου αιώνα, μεταξύ των οποίων ήταν, για
παράδειγμα, τα έργα του Geber και Chemia Philosophica από Jacob
Barner. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν
από αυτούς ήταν Ein ausfuhrlicher Bericht von der ersten TincturWurtzel ... (1681) από Wincenty Kowski ή Koffski. Ήταν μια
γερμανική μετάφραση του έργου είχε δημοσιευθεί στη Λατινική ως
Tractatus de materia prima lapidis Philosophorum veterum στη
συλλογή Thesaurinella olympica Aurea tripartita, Επιμέλεια και
εισήγαγε από Benedictus Figulus (Φρανκφούρτη, 1608). Σύμφωνα με
ορισμένες Figulus λογαριασμούς στην εισαγωγή του παραπέμπει σε
μια μυστική ένωση αλχημιστές, αλλά αυτό δεν είναι το κύριο
ενδιαφέρον του εδώ. Πολύ πιο ενδιαφέρουσα είναι υπόψη του από τη
ζωή του Wincenty Kowski, για τους οποίους δεν γνωρίζουμε τίποτα
από άλλες πηγές. Figulus αναφέρει ότι γεννήθηκε στο Πόζναν,
Δομινικανή έγινε μοναχός σε ένα μοναστήρι στο Γκντανσκ και ήταν
ένας αλχημιστής (από άλλες πηγές είναι γνωστό ότι η Δομινικανή
μοναστήρια ήταν τα κέντρα της αλχημικής πρακτικές). Έγραψε του
Tractatus de materia prima στο τέλος της ζωής του, αφού θα
ολοκληρωθεί στις 3 Μαΐου 1488, και πέθανε την ίδια χρονιά. Πριν

από το θάνατό του το είχε bricked επάνω στον τοίχο του κελιού του.
Η ανακάλυψη του έγινε στις 14 Αυγούστου, 1588 και δημοσιεύθηκε
το 1608. Δεν υπάρχει τίποτα ειδικό σχετικά με την ιστορία, αν μια
σειρά από συμπτώσεις δεν εμφανίζονται. Πρώτα απ 'όλα, έχουμε
Γκντανσκ και πάλι αναφέρεται ως ο τόπος όπου η σωλήνα είχε βρεθεί
(αν και εκδόθηκε για πρώτη φορά στη Φρανκφούρτη-am-Mein)? Είχε
μεταφραστεί στη συνέχεια από την Ροδόσταυροι του Γκντανσκ στα
γερμανικά, και, τέλος, το χρονικό διάστημα από το θάνατο του
δημιουργού του με τη δημοσίευσή τους ήταν ακριβώς 120 χρόνια, το
ίδιο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από το θάνατο του Christian
Rosenkreutz στο άνοιγμα του τάφου του. Δεδομένου ότι η όλη
ιστορία ήταν τυπωθεί πολύ πριν από την Fama, μπορεί να
υποδεικνύουν την ύπαρξη ορισμένων παράδοση που ανέκυψαν σε
διαφορετικές μορφές και σε διαφορετικούς τόπους. Ίσως να μπορεί να
συνδεθεί με το έργο του Simon Στουδίτης, όπως ορισμένοι
συγγραφείς προτείνουν, ή μπορεί να υποδηλώνουν την ύπαρξη ενός
αλχημικών / ερμητική διοργάνωση Rosicrucian χαρακτήρα πριν από
την Fama και Confessio κυκλοφόρησαν. Θα πρέπει επίσης να
αναφερθεί ότι οδού Kowski είναι μια μικρή εργασία (12 σελίδες) και
ασχολείται με το "μυστικό" αλχημεία με αλληγορική γλώσσα, και ως
εκ τούτου είναι σύμφωνη με αυτό που αποκαλείται συνήθως
«Rosicrucianism".
Υπάρχει κάτι περισσότερο που μπορεί να ειπωθεί για την πρώιμη
φάση του Rosicrucian κίνημα στην Πολωνία, όπως έντυπες πηγές δεν
είναι διαθέσιμες. Είναι πιθανό ότι Κρακοβία ήταν ένα άλλο κέντρο
των δραστηριοτήτων της τάξης, όπως ήταν η πρωτεύουσα της χώρας
και μια πανεπιστημιακή πόλη. Paracelsian αλχημεία μελετήθηκε
έντονα εκεί και τα βιβλία του έχουν δημοσιευθεί, και ακόμη και ο
ίδιος Παράκελσος επισκέφθηκε τον τόπο σε διάφορες περιστάσεις,
όπως ο ίδιος είχε φίλους και τους ασθενείς εκεί (ιδιαίτερα την
οικογένεια Boner, Wojciech Baza και Dawid Mayer). Είναι
ενδιαφέρον, Παράκελσος επισκέφθηκε επίσης Γκντανσκ τουλάχιστον
μία φορά. Τέλος πάντων, το θέμα Rosicrucian πρέπει να ήταν γνωστό
και μίλησε λίγο μετά την δημοσίευση της διακηρύξεις πριν είναι η
σειρά που αναφέρεται σε ένα σατιρικό ποίημα Theatrum diabolorum :
Jan Borawski, που δημοσιεύθηκε στην Κρακοβία το 1621. Αναφέρει
το Rosicrucian αδελφοσύνης και του φαρμακοποιού-αλχημιστής
παραποίηση όλα τα ένδικα μέσα και να πνιγεί στην κόλαση ( "Te

solum fratrum rosae Crucis ...."). Μπορεί επίσης να ληφθεί υπόψη και
δεν υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες, ότι Comenius (Jan Amos
Komenský), που θεωρείται συχνά ότι έχει συνδεθεί με την
Ροδόσταυροι, πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην
Πολωνία, στην πόλη της Leszno.
Η επόμενη φάση της ιστορίας της Rosicrucianism, ότι από το Χρυσό
και Rosy Σταυρού, ξεκίνησε με τη δημοσίευση της Die wahrhafte und
volkommene Bereitung ... από γνήσιος Renatus ή Sigmund Ρίχτερ το
1710. Είναι σημαντικό ότι βασιζόταν κυρίως στις εργασίες του Julius
Sperber του Γκντανσκ και Michael Maier, ο οποίος συνδέεται με τον
Michael Sendivogius, θαύμαζε ο Maier. Ωστόσο, το όνομα του
Τάγματος του Χρυσού Σταυρού και Rosy είχαν ήδη εμφανιστεί στο
1620 και συνδέεται επίσης με την αλχημεία. Ως εκ τούτου, μπορεί να
υποθέσει κανείς ότι τον 18ο αιώνα, ήταν για μία συνέχεια της
προηγούμενης ένας που είχε δραστηριοποιούνται στη Χάγη, Gdansk
και άλλες πόλεις. Ένα άλλο ενδιαφέρον μολύβδου για την ιστορία της
Πολωνίας Rosicrucianism μπορεί να βρεθεί σε Der Rosenkreutzer σε
γρι-γρι Blosse από Magister Pianco ή Baron Ecker ή Eckhoffen, το
οποίο περιέχει ένα παράξενο πίνακα ο οποίος αποσκοπεί να
αποκαλύψουν τα μυστικά της παραγγελίας. Ο πίνακας ανατυπώθηκε
εν μέρει M.P. Hall έκδοση της D.O.M.A. και περιλαμβάνει, μεταξύ
άλλων, «τόπους Συνέλευση" για τα μέλη του κάθε βαθμού. Υπάρχουν
κάποια μέρη στην Πολωνία το όνομα για μερικά βαθμούς, δηλαδή
"CAMRA στην Πολωνία» (η οποία δεν μπόρεσε να εντοπίσει) για την
Magistri 2,8 βαθμό? Krolewiec, Szczecin και Gdansk (Konigsberg,
Stettin και Danzig) για την Minores 5,5 πτυχίο? Κρακοβία, Wroclaw
(Breslau) και τη Βαρσοβία για την Philosophi 6,4 βαθμού. Φυσικά δεν
είναι σίγουρος ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από Magister
Pianco είναι αλήθεια, αλλά ακόμα κι αν είναι, δεν αποδεικνύει ότι
Rosicrucianism συνδέθηκε με την Πολωνία τον 18ο αιώνα.
Όταν το διάταγμα του χρυσού και Rosy Σταυρού "masonised" και
πράγματι έγινε μία από τις πολυάριθμες τελετές του Τεκτονισμού, που
είχε επίσης υποβάλει ή «κύκλους» στην Πολωνία, ιδίως στη
Βαρσοβία. Αυτό το ρεύμα των Rosicrucianism πιθανώς εισήχθη στην
Πολωνία από τον Jean Luc Λουί ντε Toux de Salvarte, μια τεκτονική
τυχοδιώκτη που ταξίδεψαν σε όλη την Ευρώπη πριν ήρθε να μείνει

στη Βαρσοβία το 1749. Πριν από αυτό είχε κινηθεί σε υψηλότερο
βαθμό το Χρυσό Σταυρό και Rosy Διάταξη στη Βιέννη το 1741.
Μεταξύ των τελευταίων μέλη ήταν: ο τελευταίος βασιλιάς της
Πολωνίας, Stanislaw Αύγουστο Poniatowski, ο αδελφός του
Kazimierz Poniatowski, Josef Jerzy Hylzen, ο οποίος ήταν επίσης ο
πρόεδρος της Σκωτίας Υψηλή Συμβούλιο του Μεγάλου Orient της
Πολωνίας, Samuel Okraszewski, χημικός ο οποίος έκανε πειράματα
πτήσεις με αερόστατο, και Karol Henryk Heyking, ένα από τα πιο
σημαντικά στοιχεία στην πολωνική Ελευθεροτεκτονισμός. Κοντά στο
τέλος του 18ου αιώνα, ο πλοίαρχος του πολωνικής Ροδόσταυροι με
τον τίτλο του "Justitiarius" ήταν Κόμης Karol Adolf Bruhl, γνωστό με
την απόφαση ως Frater Oscarus. Μια σημαντική επιρροή και ήταν
μέλος Count Αύγουστο Moszynski, ένας μεγιστάνας και αλχημιστής,
ο οποίος είχε ένα εργαστήριο στο παλάτι του στη Βαρσοβία και
αλχημική διεξάγονται πειράματα που χρηματοδοτούνται από τον
βασιλιά Stanislaw Αύγουστο Poniatowski. Είναι επίσης γνωστός ως
το πρόσωπο που εκτίθενται τις απάτες του Cagliostro όταν η
τελευταία επίσκεψη της Βαρσοβίας το 1780.
Υπάρχει σχεδόν τίποτα δεν είναι γνωστό για την Ροδόσταυροι στην
Πολωνία κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Υπήρχαν πολλοί
άνθρωποι που ενδιαφέρονται για αλχημεία, όπως για παράδειγμα
Jozef Bohdan Dziekonski, ο οποίος έγραψε ένα μυθιστόρημα για τον
Μάικλ Sendivogius και το Rosicrucian Αδελφότητας (δημοσιεύθηκε
το 1843), με πολλούς τρόπους παρόμοιες με Bulwer Lytton του
Zanoni. Υπήρχαν επίσης πολωνική προστάτες του Eliphas Levi
(Count Branicki και Count Mniszech), μέλος της Soc. Ros. στην
Anglia και της Χρυσής Αυγής (Δρ Edward Bogdan jastrzebski), και
άλλα αργότερα τις συνδέσεις, αλλά είναι αμφίβολο αν αυτές ήταν
κατά την αλήθεια "Rosicrucian διαδοχή". Όσον αφορά το πρόβλημα
της "διαδοχής" ανησυχεί, έχω την εντύπωση ότι μπορεί να υπάρχουν
τρεις δυνατότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψη: (1) ότι υπήρχαν δύο
διαφορετικές οργανώσεις που χρησιμοποιούν παρόμοια ονόματα, μία
εκ των οποίων αφορούσε "καθολική αναμόρφωση "σύμφωνα με το
πνεύμα των διαφόρων Ουτοπίες (αυτό ήταν ίσως πολύ χαλαρή
οργάνωση και θα περιλαμβάνει Andreae και κύκλο του, Comenius,
κ.λπ.), ενώ η άλλη αφορούσε αλχημεία και την ερμητική φιλοσοφία
και συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των μελών της Julius Sperber,
Michael Maier, Michael Sendivogius, Robert Fludd, και άλλα? (2) ότι

αυτές οι δύο σκέλη του ίδιου οργανισμού, η αλχημική υποκατάστημα
που ονομάζεται "Χρυσό" για να ξεχωρίσει? (3) ότι υπήρχε μόνο μία
σειρά αφιερωμένη στην μελέτη της αλχημείας και το ερμητικό /
Γνωστικών παράδοση, ενώ το Fama, Confessio και το Chymical
Γάμος ήταν ένα αστείο που διαδραματίζει Andreae σχετικά με την
πραγματική Rosicrucian αδελφότητα. Η τρίτη δυνατότητα, όσο
γνωρίζω, δεν έχει προταθεί, και μου φαίνεται η πιο λογική εξήγηση
του όλου μυστηρίου, κυρίως όπως επιβεβαιώνεται από Andraea ο
ίδιος ο οποίος είπε ότι είχε γράψει το Chymical Γάμος ως σάτιρα.
Μπορεί να μάθει σχετικά με την ύπαρξη ενός μυστικού σύνδεση των
ατόμων με μάλλον αμφίβολο πεποιθήσεις και προσπάθησε για την
καταπολέμησή της με την έκδοση διακηρύξεις στο όνομά τους, δεν
περίμενα ότι θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από το κοινό.

Rafal T. Prinke - το σπουδαίο
έργο
στο
Θέατρο
της
Παγκόσμιας
Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στο Μια σύνοψη
για την Rosicrucian Vault, Ed. από Adam
McLean, Εδιμβούργο, 1985, 19-34.

Το
σπουδαίο
έργο
ΣΤΟ
ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Η συμβολική σημασία της καμάρας του Πατέρα
ΣΔΠ μας όπως περιγράφεται στο Fama
Fraternitatis και άλλες πηγές που υποτίθεται
ότι Rosicrucian
Γενικές παρατηρήσεις

Ο θόλος της χριστιανικής Rosenkreutz, την ιστορία της ίδρυσής του,
μετά την ανακάλυψη και το άνοιγμα, και αποτελούν περιγραφή του το
κεντρικό στοιχείο της δημοσίευσε το πρώτο έγγραφο του Rosicrucian
Τάξης, γενικά πιστεύεται ότι είναι μία από τις τρεις "επίσημες"
δημοσιεύσεις. Το έγγραφο είναι φυσικά η Fama Fraternitatis
δημοσιεύθηκε στην Κασέλ το 1614. Η πλημμύρα των διαφόρων
φυλλάδια και βιβλία για το θέμα που ακολούθησε τη δημοσίευση της
και συνεχίζει να εκδίδεται από διάφορες ομάδες και άτομα (είτε
υποστηρίζοντας τη διαδοχή στην αρχική συγγραφείς ή την ανάλυση
του φαινομένου Rosicrucian) περιέχει εκπληκτικά λίγο περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την Vault και το νόημά της .
Πριν από τη διαβίβαση προς την παρουσίαση των ιδίων ιδεών μου για
το θέμα, ωστόσο, θα ήθελα να αφιερώσω λίγο χώρο για τον
καθορισμό των προσεγγίσεων ή γωνίες από τις οποίες το σύνολο
Rosicrucian πρόβλημα μπορεί να είναι (και είναι) που μελετήθηκαν.
Αυτά μπορούν να διαιρεθούν στις ακόλουθες ομάδες:
1. Extreme ορθόδοξη υποτροφία: έρευνες είναι συνήθως σχολαστική,
αλλά ασχολούνται με τα γεγονότα που σχετίζονται άμεσα με το
πρόβλημα και τα συμπεράσματα βασίζονται αυστηρά σε αυτές. Η
στάση αυτή προκύπτει κυρίως από Γερμανούς ιστορικοί όπως ο Hans
Schick.
2. Προοδευτική ορθόδοξη υποτροφία: εξάγονται συμπεράσματα από
ένα ευρύτερο φάσμα γεγονότων, και εκείνα που δεν φαίνεται να έχουν
άμεση σχέση με το πρόβλημα, και εκτεταμένες υποθέσεις που
προέβαλε, αλλά δεν βαθύτερη σημασία ή έννοια του να είναι
δεδομένη. Παραδείγματα αυτής της στάσης μπορεί να βρεθεί σε
Frances Yates ή WE Peuckert.
3. Νηφάλιος Εσωτερισμός σε συνδυασμό με ετεροδόξους υποτροφία:
ύπαρξη των απόκρυφα παράδοση είναι αποδεκτή και γεγονότα είναι
ερμηνευθεί υπό το φως αλλά και τη μεγάλη του προσπάθεια γίνεται
για να είναι σε συμφωνία με ιστορικά αποδεδειγμένα γεγονότα ή
αποδείξιμη. Η στάση αυτή μπορεί να βρεθεί στα γραπτά του Arthur
Edward Waite, Manly Palmer Hall, και Adam McLean.

4. Εκτεταμένες Esotericism: ιστορικά γεγονότα πάρετε μια άκρως
sopsophisticated ερμηνεία αλλά ποτέ δεν έρχονται σε αντίθεση με
αυτό, δηλαδή είναι μια μαγική ερμηνεία. Το καλύτερο παράδειγμα
αυτής της προσέγγισης είναι το έργο της SL MacGregor Mathers.
5. Αφελής Esotericism: νέα και αλλιώς άγνωστο "ιστορικά γεγονότα"
που ανακαλύπτονται από μαγικό τρόπο (ανάγνωση του Ακασικά
ρεκόρ, επικοινωνία με τον Masters, διόραση, κ.λπ.) και τα
συμπεράσματα βασίζονται σε αυτά. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα
αυτής
της
συμπεριφοράς,
κυρίως
Ρούντολφ
Στάινερ,
anthroposophists, Θεόσοφους, AMORC ( "Echnaton ήταν ένα
Rosicrucian"!), Κλπ.
6. Crazy Esotericism: το όλο πρόβλημα έχει αναπτυχθεί είτε ad
absurdum (όπως στην Hargrave Jennings) ή δεν λαμβάνονται σοβαρά
υπόψη (όπως στην αστειεύεται παρατηρήσεις από Aleister Crowley).
Προσωπικά, πιστεύω ότι ο καλύτερος δύο τρόπους προσέγγισης της
Rosicrucian αίνιγμα από esotericist είναι η τρίτη και την έκτη. Η αξία
της πρώην είναι προφανές, ενώ εκείνη του τελευταίου έγκειται στο
γεγονός ότι, καθιστώντας ανοησία από το όλο πράγμα που επιτρέπει
στο άτομο να σπάσει το concentional σκεπτικό και να πάρει το
"βαθύτερο νόημα". Είναι ο τρόπος με κάπως παρόμοια με τη μέθοδο
του Ζεν. Ωστόσο, σε αυτό το δοκίμιο θα πρέπει να ασχολείται με την
τρίτη προσέγγιση μόνο.
Για το λόγο αυτό μια άλλη, πιο γενικά, η διαφοροποίηση πρέπει να
γίνει. Στα γραπτά της πρόωρης Rosicrucian απολογητές υπάρχουν
διάφορα περίεργα "γεγονότα", όπως διατυπώνονται, οι οποίες είναι
προφανώς (ως επί το πλείστον, τουλάχιστον) δεν είναι «ιστορικά
γεγονότα», αλλά κάτι που μπορεί να ονομάζεται «παραδοσιακή
πραγματικά περιστατικά». Τώρα, ένα ερώτημα που ανακύπτει είναι
εάν ένα "νηφάλια esotericist" θα πρέπει να θεωρούν τους ή μη. Η
άποψή μου είναι ότι τέτοια γεγονότα είναι να είναι «πίστευε», αλλά
με ένα άλλο είδος "πεποιθήσεων". Είναι η διαφορά μεταξύ της
μαγικής σκέψης και της επιστημονικής σκέψης που παρουσιάζεται
εδώ και μία esotericist πρέπει να μάθουν να μεταβούν από το ένα στο
άλλο δεν συγχέει τους (όπως η "αφελής" esotericists "do). Με άλλα

λόγια, το" παραδοσιακό "ή" απόκρυφα "γεγονότα, όπως τα γεγονότα
στη ζωή των χριστιανικών Rosenkreutz, έχουν τη σημασία τους όταν
αντιληπτό από μια άποψη, αλλά είναι ένα απλό μύθο, όταν
εξετάστηκε από την άλλη γωνία. Αν συγχέουμε αυτά τα δύο τρόποι
θεώρησης
των
διαθέσιμων
αποδεικτικών
στοιχείων,
θα
ανακατασκευάσει δεν τα ιστορικά γεγονότα ουτε κατανοήσει τη
βαθύτερη σημασία της Rosicrucianism.
Έχοντας όλα αυτά υπόψη, μπορούμε να επιχειρήσει να διερευνήσει το
θέμα της καμάρας του ΣΔΠ Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε
είναι να θυμηθούμε την περιγραφή που δίδεται στο Fama. Υπάρχει,
λοιπόν, επτά όψης του θαλάμου, κάθε τοίχος μέτρηση 5 x 8 πόδια και
διαιρείται σε δέκα τετράγωνα, με πολλά στοιχεία και οι ποινές, αλλά
και με μια μικρή πόρτα για βιβλία κρύβεται στο στήθος και άλλα
πράγματα. Το ανώτατο όριο υποδιαιρείται σε τρίγωνο με "άλλο Sun"
στο κέντρο, πιθανόν περιέχουν επίσης επιγραφές, αλλά αυτό δεν
αποκαλύπτεται στον Fama. Το πάτωμα είναι επίσης επτάγωνο
χωρίζεται σε τρίγωνα και χαραγμένα με κάτι που αναφέρεται σε "την
κατώτερη διοικητών». Στο κέντρο υπάρχει ένας βωμός γύρο με
ενεπίγραφη πλάκα ορείχαλκου και προφανώς ένα άλλο εξαιρετικά
μικρό βωμό που περιέχει το μυστηριώδη "Minutum Mundum» στο
εσωτερικό. Φεύγοντας από την πλάκα ορείχαλκου στο βωμό κατά
μέρος για μια στιγμή (όπως είναι συγκριτικά να περιγράφεται
επακριβώς και θα επανέλθω σε αυτό αργότερα), τα παραπάνω είναι ό,
τι γνωρίζουμε για το Vault από τις "επίσημες" έγγραφα. Η περιγραφή
είναι ασαφής ώστε να είναι σε θέση να διαφόρων intepretations και,
ως εκ τούτου πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα αρχέτυπο. Είναι
παρόμοια με την περίπτωση των καρτών Ταρώ, και όπως μπορούν
(και να κάνετε) έχουν διαφορετικές παραστάσεις στο αεροπλάνο
υλικό, έτσι ώστε η Vault του ΣΔΠ μπορεί να έχει διάφορα μοντέλα,
όλα αυτά είναι μόνο προσεγγίσεις στην αρχετυπική ιδανικό (τόσο ως
προς τη μορφή και την έννοια, οι οποίες είναι αδύνατο να εξηγηθεί
πλήρως). Παρ 'όλα αυτά υπάρχει μόνο ένα ολοκληρωμένο μοντέλο
του Vault, ότι της Χρυσής Αυγής, και μάλιστα πολύ λίγες προτάσεις
σχετικά με ορισμένα στοιχεία από την ή τις παρατηρήσεις γενικού
χαρακτήρα σε όλα τα πολυάριθμα βιβλία για Ροδόσταυροι. Μία από
τις παρατηρήσεις αυτές είναι η πίστη (επαναλαμβάνεται για
παράδειγμα από Manly Palmer Hall) ότι η 53η διάγραμμα από
Γρηγορίου von Welling του Opus Mago-Cabbalisticum et

Theosophicum (1735) είναι ένα σχέδιο του Vault της χριστιανικής
Rosenkreutz.

Αν και ενδιαφέρουσα, την πρόταση αυτή δεν βασίζεται σε κανένα
απόσπασμα το ίδιο το βιβλίο (το οποίο έχω ελεγχθεί για το σκοπό
αυτό). Αυτό περίεργος έργο είχε μόδα μεταξύ Ροδόσταυροι το 18ο
αιώνα, αλλά δεν αναφέρει τη διάταξη ή μυθικό ιδρυτή της, σε κάθε
τόπο. Επίσης, η σύντομη περιγραφή των εν λόγω πινακίδες
κυκλοφορίας (με τίτλο "Schema de Mundo Archetypo") δεν
αναφέρεται σε κανένα τάφο ή μυστική κοινωνία. Αυτή η ιδέα πρέπει
να έχει ξεκινήσει από τον τίτλο του βιβλίου The Ροδόσταυροι
γραμμένα από συγγραφείς Θεοσοφικό στις αρχές του 20ου αιώνα
(Paul Allen αναφέρει το σχετικό απόσπασμα από αυτό και είναι σε
καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτει). Ως εκ τούτου, μπορεί να
αντιστοιχεί με το σχέδιο της καμάρας του ΣΔΠ μόνο στο βαθμό που
και οι δύο «συλλογές του Σύμπαντος».

Ένα άλλο μοντέλο του Vault είναι εκπροσώπησή της στο MP
Αίθουσα του Μυστική Διδασκαλία της Κ (η πλάκα που αντιμετωπίζει
σελίδα CXLI ζωγραφισμένο από τον A. Knapp). Είναι τόσο
ρεαλιστικό όσο θα μπορούσε να είναι, μετά την Fama περιγραφή σε
κάθε
λεπτομέρεια.
Τα
κυριότερα
ερμηνευτικά
στοιχεία
περιλαμβάνουν: τα τείχη διαιρούμενο σε εννέα τετράγωνα αντί του
δέκα, με ένα επιπλέον τρίγωνο στην κεντρική πλατεία? Τη θέση των
μικρών πόρτα σε κάθε τοίχο κάτω από τις πλατείες, πράγμα που είναι
λογικό αν και η Fama δεν είναι ακριβής για αυτό.

Η Χρυσή Αυγή είναι ένα μοντέλο πολύ περισσότερο την αναχώρηση
από το Fama: SL MacGregor Mathers διαιρείται κάθε τοίχο του Vault
σε 40 τετράγωνα, δέκα από τα οποία αντιστοιχούν στα Sephiroth της
Καμπάλα Δέντρο της Ζωής, ενώ άλλοι είχαν άλλα σύμβολα
(αστρολογικά, κ.λπ.). Δεν υπάρχουν "ποινές", αναφέρει η Fama, Και
δεν μικρές πόρτες κρύβονται βιβλία και διάφορες τεχνικές
εφευρέσεις.

Τέλος, Adam McLean δείχνει ότι οι πλατείες σε κάθε τοίχο είναι σε
δύο στήλες των πέντε να ενσωματώνουν ένα στοιχείο της
πολικότητας.

Ι. Οι αριθμοί και τα μέτρα του Vault
Δεδομένου ότι οι περισσότερες αρχές για το θέμα συμφωνούν ότι η
Vault του ΣΔΠ περιγράφεται στο Fama δεν είχε σκοπό να συνιστούν
πραγματικό κτίριο (όπως η διαφήμιση Collegium Spiritum Sanctum
στον οποίο αυτή αποκαλύφθηκε), έχει όλα τα στοιχεία του πρέπει να
θεωρηθεί ως σύμβολα και ως εκ τούτου θα πρέπει να αναλυθούν εδώ.
Πρώτα απ 'όλα έχουμε όλοι το σημαντικό αριθμό επτά (ο αριθμός των
τοίχων και τα τρίγωνα με την οροφή και το δάπεδο, καθώς είναι
συνυφασμένες με την επτάγωνος σχήμα τους), ο συμβολισμός της
οποίας είναι τόσο εκτεταμένες και τόσο γνωστή σε όλους
ενδιαφέρονται για την ερμητική παράδοση ότι δεν υπάρχει σημείο
στην παρουσίαση εδώ λεπτομερώς. Θα αναφέρω μόνο τους
συσχετισμούς του με τους επτά πλανήτες του αστρο-διορισμού, τα
επτά μέταλλα της αλχημείας, τις επτά ημέρες της εβδομάδας, κλπ.

Είναι επίσης ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι heptagons είναι επίσης
αρκετά συχνή μεταξύ των ερμητικά κλειστά σιγίλια ή φυλαχτά

(το πιο όμορφο παράδειγμα είναι ίσως Sigillum Τζον Ντη Dei
Aemeth) και χρησιμοποιήθηκαν επίσης ως σχέδια για τη συμβολική
δομών (όπως στην Κούνρατ του Amphitheatrum Sapientiae Aeternae).
Εκτός από τον αριθμό επτά, που είναι το πιο σημαντικό σε μία
περιγραφή του Vault, υπάρχουν επίσης οι αριθμοί πέντε και οκτώ,
είναι το πλάτος και το ύψος του κάθε τοίχο αντίστοιχα. Και πάλι,
όπως η όλη δομή είναι πιο πιθανόν να μην είναι πραγματική, αυτές
πρέπει να είναι συμβολική. (Στην πραγματικότητα, ακόμη και αν ήταν
πραγματική, ο θόλος είναι μια «σύνοψη του Σύμπαντος», μέτρηση της
θα πρέπει να έχει νόημα). Πέντε είναι άλλο ένα πολύ σημαντικό
αριθμό στον μαγικό / ερμητική παράδοση. Είναι ο αριθμός των
αισθήσεων και, συνεπώς, του σώματος (επίσης το σώμα του Ιησού
είχε πέντε πληγές). Είναι επίσης ο αριθμός του Μαν (του οποίου το
πτώμα, με τα χέρια και τα πόδια παραταθεί, μπορεί να τοποθετηθεί
στο πεντάγωνο, όπως για παράδειγμα σε ένα ψηφίο του Αγρίππα De
Occulta Philosophia) Και της Φύσης (τα πέντε στοιχεία του
Αριστοτέλη: γη, νερό, αέρας, φωτιά και πεμπτουσία). Μπορεί
επομένως να θεωρηθεί ότι συμβολίζουν το σύνολο της Δημιουργίας η Μικρόκοσμος / Μαν και μακρόκοσμο / Φύση.

Οκτώ, από την άλλη πλευρά, έχει συνδεθεί πάντα με μια νέα αρχή,
νέα ζωή (γραμματοσειρές σε εκκλησίες συχνά οκταγωνικό), και την
ανάσταση του Χριστού (το όνομα «Ιησούς» στα ελληνικά έχει την
αριθμητική τιμή των 888). Σε σχέση με πέντε μπορεί να ερμηνευθεί
ως η νέα ζωή για την ανθρωπότητα ή "Στρατηγός Αναμόρφωση όλου
του κόσμου" ως το Ροδόσταυροι το έθεσε.
Δεν τελειώνει εδώ, όμως, για τους δύο αριθμούς πρόκειται προφανώς
για να πολλαπλασιαστούν, προκειμένου να προκύψει ο αριθμός που
αναφέρεται στην επιφάνεια του κάθε τοίχο. Ο αριθμός είναι σαράντα
και είναι ακόμη πιο ουσιαστική. Φαίνεται στη Βίβλο πολύ συχνά
(είναι ο δεύτερος μόνο για επτά) και ήταν ιερή σε πολλούς αρχαίους
λαούς. Παραδοσιακά είναι ο αριθμός της περιόδου της προετοιμασίας
και της αναμονής για την αναγέννηση, του καθαρισμού και αγιασμός.
Ως εκ τούτου, συχνά χρησιμοποιείται από Jacob Boehme, το οποίο
έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ, δεδομένου ότι αυτό μύστης μπορεί να
έχει κάποιες Rosicrucian συνδέσεις. Μέσα De Tribus Principiis
γράφει, για παράδειγμα: "Έτσι, το πνεύμα του Χριστού αναπαύονται
σε Πατέρα για σαράντα ωρών, το οποίο δαπανάται στον τάφο στην
παρουσία του σώματος ... πρόκειται για τους ίδιους σαράντα ωρών
κατά τις οποίες παρέμειναν Αδάμ ύπνο, όταν η γυναίκα του ήταν
συντάσσεται από τον? επίσης τις σαράντα ημέρες της δοκιμασίας
Μωυσή στο βουνό ». Εβραϊκή Καβαλιστές της ίδιας περιόδου
σαράντα θεωρείται ως ο αριθμός της τελειότητας, πάρα πολύ. W.E.

Peuckert του σε Pansophia δίνει μια Καμπάλα θρύλος λέει ότι όταν ο
αρχιερέας Ezra διέταξε να γράψουν τις μυστικές διδασκαλίες,
συμπεριλαμβανομένης της εβδομηκοστό βιβλίο της Καμπάλα, η
Σανχεντρίν διασκέφθηκε γι 'αυτό για σαράντα ημέρες και στη
συνέχεια αποφάσισε ότι θα μπορούσε να διαβαστεί από εκείνους που
ήταν σαράντα ετών.
Αγρίππα του στην De Occulta Philosophia Επίσης, αφιερώνει λίγο
χώρο για αυτό τον αριθμό, αναφέροντας conclus ιόν που συνδέεται με
την μελέτη, την εμπειρία, κερδίζοντας την κατάσταση της
καθαρότητας και της ετοιμότητας για μια νέα ζωή. Αυτό μπορεί να
ήταν μία από τις βασικές επιρροές για αργότερα Rosicrucian
διδασκαλίες, όπως αναφέρει ο Ιούλιος Sperber Αγρίππα μεταξύ των
πρόδρομοι του Τάγματος. Paul Sedir, μια γαλλική esotericist και
Rosicrucian ιστορικός, αναφέρει ότι "regeneratory μυστήρια είχε ένα
αριθμητικό πλήκτρο, το οποίο ήταν σαράντα" (Histoire et des
δόγματα Rose-Croix). Σε αλχημεία τη διάρκεια της Μεγάλης εργασίας
είναι συχνά ορίζεται σε 40 ημέρες ή 40 εβδομάδες.
Σαράντα συνδέεται επίσης με τη γέννηση (και αναγέννηση), διότι για
πολλούς αιώνες ήταν πίστευε, για την αρχή του Αριστοτέλη, ότι
σαράντα ημέρες χρειάστηκε να μεσολαβήσει ανάμεσα στην σύλληψη
ενός παιδιού και την κάθοδο της ψυχής σε αυτό. Η όλη τη διάρκεια
της κύησης ήταν στην πραγματικότητα χωρίζεται σε περιόδους των
σαράντα ημερών κάθε πραγματοποιήθηκαν επτά τέτοιες περιόδους.
Είναι ενδιαφέρον να έχουμε το ίδιο καθεστώς στο Vault των
χριστιανικών Rosenkreutz: υπάρχουν επτά τοίχους, το καθένα από
αυτά έχει σαράντα (5 x 8) τετραγωνικά πόδια, η οποία δίνει 280 ή τον
κατά προσέγγιση αριθμό των ημερών κατά μέσο όρο την εγκυμοσύνη.
Ως εκ τούτου, η δομή μπορεί να ερμηνευθεί ως προοριζόμενα για τη
συμβολική διαδικασία της ωρίμανσης, της ανάπτυξης και, τέλος, τη
γέννηση σε μια νέα ζωή. Είναι μια regeneratory θάλαμο μεταξύ
θανάτου και της αναγέννησης του πατέρα ΣΔΠ συμβολικά νοείται
Μαν (5) και Φύση ή Χριστού (8). Η ερμηνεία αυτή θα επιβεβαιωθεί
και πάλι στη συνέχεια.
Το υπόλοιπο αριθμητικά σύμβολα που αναφέρονται στην Fama
περιγραφή του Vault είναι 10 και 120. Το πρώτο είναι ο αριθμός των

τετραγώνων σε κάθε τοίχο τα οποία συνδέονται πιθανότατα με την
Καμπάλα Sephiroth και θα ασχοληθεί με αυτό αργότερα. Ο
τελευταίος είναι ο αριθμός των ετών κατά την οποία η Vault κλείσει.
Το νόημα της εν λόγω περιόδου δεν είναι αρκετά σαφής, αλλά δεν
είναι περίεργο στην περίπτωση του πατέρα ΣΔΠ μόνο. Στο άρθρο μου
στην Εφημερίδα Rosicrucian Σπουδών Αρ. 1, ανέφερα την πολωνική
αλχημιστής Wincenty Kowski (Koffski). Πραγματεία του Tractatus
de materia prima Λέγεται ότι έχει μπλοκάρει ούτε επάνω στον τοίχο
του κελιού του σε Δομινικανή μοναστήρι της πόλης Γκντανσκ το
1488 (το έτος υποτίθεται θάνατό του) και δόθηκε στη δημοσιότητα
μετά από 120 χρόνια (το 1608). Επίσης, στο προφητικό έργο του
Simon Στουδίτης Naometria, Τόσο συχνά συνδέονται με την πρώιμη
φάση του Rosicrucianism, η περίοδος των 120 χρόνων στοιχεία
εμφανώς ως "Κηροπήγιο περίοδος" άρθρο (βλ. Adam McLean στην Η
Hermetic Journal Αρ. 19). Είναι ενδιαφέρον ότι το ποσοστό στο
οποίο έχει βρεθεί ότι η περίοδος αποτελείται από επτά κηροπήγια,
κάθε έχοντας κόμβοι σαράντα, έτσι που αντιστοιχεί στον τοίχο επτά
από τις Vault του ΣΔΠ σαράντα τετραγωνικά πόδια καθένα.
Συμβολική έννοια των 120 ετών δεν είναι προφανής. Πιθανότατα
πρόκειται για επέκταση του 12, ο αριθμός των σημείων του Zodiac
και ως εκ τούτου από την ολοκλήρωση ενός κύκλου της εμπειρίας. Αν
ναι, τότε μπορεί να σημειωθεί ότι στην αστρολογία Hindu 120 χρόνια
θεωρείται ότι είναι η φυσική διάρκεια της ανθρώπινης ζωής.
Πριν από την ολοκλήρωση της ανάλυσης των numerological
συμβολισμό στο Vault των ΣΔΠ Θα ήθελα να αναφέρω ένα ακόμη
αλληλογραφία Καμπάλα. Ο αριθμός των τειχών και τα τρίγωνα στην
οροφή και το δάπεδο σύνολα 21 (3 x 7) και τη θεραπευτική
αντιμετώπιση των τεχνητών ήλιο στο μέσο του ανώτατου ορίου ως
ένα στοιχείο της ίδιας κατηγορίας, έχουμε στοιχεία από τα οποία 22
είναι ο αριθμός των γραμμάτων στο αλφάβητο και τα Εβραϊκά
μονοπάτια για το Δέντρο της Ζωής.

II. Το Θέατρο του κόσμου και το Time Capsule.
Ο πλούτος των αριθμητικών συμβολισμό στην περιγραφή του Vault
της χριστιανικής Rosenkreutz δείχνει σαφώς ότι ο συντάκτης ή οι
συντάκτες της Fama προορίζονται να μπορεί να διαβάζεται ως μια

συμβολική, προσεκτικά κατασκευασμένο παζλ. Ωστόσο, η ίδια η
αριθμολογία δεν μας λέει πολλά για την πιθανή εφαρμογή της δομής.
Κατά τη γνώμη μου το κλειδί για την κατανόηση την πραγματική
έννοια του σχεδιασμού του Vault είναι η περίοδος από την Fama
δηλώνοντας ότι «εάν θα πρέπει να συμβεί μετά από πολλά εκατό
χρόνια, το διάταγμα ή Αδελφότητα θα πρέπει να έρθει σε τίποτα δεν,
ότι θα μπορούσαν από αυτό Vault να αποκατασταθεί και πάλι".
Συνεπάγεται δεν ξεκάθαρα ότι η ερμητική τέχνη της μνήμης θα πρέπει
να εξετάζεται κατά την ανάλυση της περιγραφής του Vault. Μια
επιπλέον ένδειξη είναι το γεγονός ότι το έργο που δημοσιεύεται μαζί
με την Fama (ή μάλλον, στην οποία η Fama ήταν συνημμένη) ήταν Η
Γενική Αναμόρφωση όλου του κόσμου η οποία ήταν μια μετάφραση
ενός αποσπάσματος από Ragguagli di Parnasso από Traiano
Boccalini. Όπως έχει μεταφραστεί από Wilhelm Bidembach, μέλος
του "The Tubingen Κύκλου» και φίλος του Johann Valentin Andreae,
φαίνεται να έχουν άμεση και στενή σχέση του πρώτου Ροδόσταυροι
με την ιταλική ερμητικό κύκλους. Τώρα, το πιο διάσημο παράδειγμα
εφαρμοσμένης Ars Memoriae στον 16ο αιώνα ήταν η Ιταλία Μνήμη
Θέατρο του Giulio Camillo. Ήταν γνωστό ακόμη και μεταξύ των
"hermetists Brunonian» της Ιταλίας στο γύρισμα του αιώνα και ότι
είναι, πιστεύω, την πηγή όπου οι πρωτότυπες ιδέες για το σχεδιασμό
του Rosicrucian Vault θα πρέπει να αναζητηθούν. Θα ήταν ίσως
υπερβολικό, αν ισχυριζόμουν ότι Giulio Camillo ήταν το πρότυπο της
χριστιανικής Rosenkreutz (Frances Yates σκέφτηκε ότι ήταν John
Dee), αλλά δεν είναι αδύνατο. Ακόμη και η μυστηριώδης Liber T
μπορεί να εξηγηθεί ως Liber Theatri που μπορεί να έχουν γραφτεί από
Camillo και διατηρημένα με μαθητές του (Liber M, Μεταφράστηκε
από C.R.C., μπορεί να έχουν Liber Memoriae).
Το Θέατρο Camillo περιγράφεται λεπτομερώς στο σημαντικό Η
Τέχνη της Μνήμης από Frances Yates γι 'αυτό θα το σημείο σε
ορισμένες από τις πιο εντυπωσιακές ομοιότητες μεταξύ των δύο
κατασκευές:
Θέατρο Camillo της μνήμης Rosicrucian Vault του ΣΔΠ
1) 7 χωρία με επτά βήματα 1) 7 τοίχους με δέκα πλατείες
με

για κάθε μία, γύρω από τις πύλες για κάθε μία, γύρω
από

κεντρική "στάδιο", κεντρική βωμός,

2) τις πύλες έχουν "εικόνες" ή 2) τα τετράγωνα έχουν
"στοιχεία"
"εμβλήματα" και "mottoes" και "ποινές" για αυτούς, για
αυτούς,
3) κάτω από τα «εικόνες»
«στοιχεία» υπάρχουν
Τα στήθη κρύβονται
περιέχουν βιβλία

υπάρχουν

βιβλία,

κουτιά

3)

ή

κάτω

από

συρτάρια

τα

που

και χειρόγραφα, χειρόγραφα και μηχανικές
εφευρέσεις
4) η δομή αντιπροσωπεύει 4) η δομή αντιπροσωπεύει
"ό, τι μπορεί να είναι" Επιτομή του Σύμπαντος »,
αντιληπτά από το μυαλό
και όλα όσα είναι
κρυμμένα στην ψυχή ",

Υπάρχουν πολλές άλλες, λιγότερο εμφανείς, ομοιότητες, οι οποίες
καθιστούν δυνατή την ανοικοδόμηση της Vault της χριστιανικής
Rosenkreutz θεωρηθεί ως ένα θέατρο μαγικό μνήμης. Και στις δύο
περιπτώσεις, η κεντρική θέση καταλαμβάνεται από τον φορέα
εκμετάλλευσης (στη σκηνή του Θεάτρου και στο κεντρικό βωμό του
Vault) που έχει έτσι το σύνολο του κόσμου, τη μακροοικονομική και
Μικρόκοσμος, με εντολή του. Γύρω από το στάδιο του Θεάτρου
Camillo, υπάρχουν «επτά άξονες του Ναού του Σολομώντα της

Σοφίας" που αντιπροσωπεύουν το αρχέτυπο Ιδέες (με την έννοια
πλατωνική) ή τα επτά μέτρα του όλα ή τα επτά Ηγεμόνες που
δημιούργησε η Demiurge. Στην Vault της C.R.C. τις ίδιες βασικές
αρχές στις οποίες στηρίζεται όλη η δημιουργία (που είναι επίσης
ταυτόσημες με τις επτά Spirits του Θεού αναφέρει Boehme στην
Aurora) εκπροσωπούνται από τα επτά τρίγωνα στο ταβάνι "που
εκτείνεται από τις επτά πλευρές το λαμπρό φως στο κέντρο", ενώ Με
βάση το ίδιο πόδι για την Demiurge και τα καύσιμα που ποτέ δεν
τρέχει έξω είναι ο αιώνιος Θεός, ο En Σοφ του Καβαλιστές. Η
διαφορά μεταξύ των δύο δομών στο θέμα αυτό είναι ότι στο θέατρο
του Camillo ο φορέας εκμετάλλευσης είναι τοποθετημένα στη θέση
του Θεού και ενεργεί σαν να ήταν παντοδύναμος και θα μπορούσε να
επηρεάσει οποιοδήποτε μέρος του κόσμου από την θεία του θέληση.
The Rosicrucian έννοια έχει τροποποιηθεί ελαφρώς και ο φορέας
εκμετάλλευσης στο Vault οφείλει να συντάξει τις ίδιες θεϊκές
δυνάμεις στον εαυτό του, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν.

Κάθε πέρασμα του Θεάτρου του Camillo ανατέθηκε σε ένα "μέτρο" ή
πλανητική αρχή, ενώ κάθε βήμα εκπροσωπείται επόμενα στάδια της
δημιουργίας, έτσι ώστε οποιαδήποτε θύρα ή η πύλη περιείχε εικόνες
που αναφέρονται σε ένα στάδιο της δημιουργίας σε ένα από τα μέτρα.
Αν και Camillo περιλαμβάνονται οι αντιστοιχίες μεταξύ των
πλανητών και των Sephiroth, είναι σαφές ότι οι τελευταίες αυτές
αντιπροσωπεύονται όχι από τα βήματα του Θεάτρου (στάδια της
δημιουργίας ή παρασιτικών εκπομπών) σε σχέση με τα χωρία. Ως εκ

τούτου κάθε διέλευση μπορεί να θεωρηθεί ως το Δέντρο της Ζωής
ενός πλανητικού αρχή (ή προερχόμενη από ένα από τα
οινοπνευματώδη ποτά Boehme του Θεού), όπως ακριβώς και στην
Καμπάλα κάθε Sephira λέγεται ότι περιέχει ολόκληρο το Δέντρο της
Ζωής. Δηλώνει επίσης ότι αυτός δεν υπερβαίνει το έβδομο Sephira
και ως εκ τούτου δεν χρησιμοποιεί το ουράνιος Τρίγωνο των δέντρων.
The Rosicrucian συντάκτες του Fama επεκταθεί η ρύθμιση αυτή να
συμπεριλάβει όλα τα Sephiroth, εκπροσωπούμενη από τις πλατείες
της κάθε τοίχο με το συνήθη ακολουθία από Kether πάνω σε Malkuth
(σε αντίθεση με το καθεστώς Camillo, όπου η δημιουργική
εκπορεύσεις προχώρησε από το κέντρο προς τα πάνω). Η τρέχουσα
δομή των τετραγώνων δεν είναι γνωστή από τη σύντομη περιγραφή
του Vault, αλλά είναι αρκετά πιθανό ότι η κατάσταση που αργότερα
χρησιμοποιήθηκε από τον Robert Fludd στα του Ars Memoriae
εφαρμόστηκε. Fludd μπορεί να ήταν ένας Rosicrucian και επομένως η
δήλωσή του ότι οι ομάδες των πέντε εικόνες είναι το πιο εύκολο να
θυμόμαστε, δεν πρέπει να αγνοούνται σε αυτό το πλαίσιο. Fludd δεν
εξηγεί την πενταπλασιάστηκε έμβλημα στη σελίδα τίτλου του έργου
του, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο μυστηριώδη. Είναι, επίσης, σε
συμφωνία με την πρόταση Adam McLean, ότι μπορεί να υπήρξαν δύο
ομάδες των πέντε εμβλημάτων τονίζοντας το στοιχείο της
πολικότητας.

Η φύση των "στοιχείων και των ποινών" στις πλατείες και πάλι δεν
προκύπτει από την Fama περιγραφή αλλά αυτά πρέπει να έχουν
εμβλήματα με mottoes παρόμοια με αυτά που περιλαμβάνονται στο
Θέατρο Camillo του. Η δημοτικότητα αυτών των εμβλημάτων (δεν
είναι μόνο στο στεγανό πλαίσιο) κατά τον 16ο και 17ο αιώνα
επιβεβαιώνει την υπόθεση αυτή, καθώς και σε όσους από αυτούς που
συνδέονται συνήθως με Rosicrucianism είναι αλχημικό στη φύση, έχω
την τάση να υποθέσουμε ότι αυτές θα πρέπει επίσης να είναι ο "
στοιχεία "στους τοίχους του Vault της χριστιανικής Rosenkreutz. Σε
μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η Vault δεν έχουμε άλλη επιλογή
από το να βρείτε ένα κατάλληλο σύνολο των εβδομήντα εμβλημάτων
με mottoes σε κάθε Rosicrucian / αλχημική εργασίας. Έχω βρεθεί σε
ένα τέτοιο σύνολο ακριβώς εβδομήντα στοιχεία (με δύο επιπλέον
αυτά, για να είμαι ειλικρινής, αλλά αυτά είναι unnumbered) που

περιγράφονται στο Στον πρόναο του Ναού της Σοφίας του Franz
Hartmann (σ. 79-81) και προέρχεται από το βιβλίο του 18ου αιώνα
Αύγουστος Vindelicorum : Antonio Ginter. Παρόλο Hartmann καλεί
τους "Rosicrucian σύμβολα" Δεν νομίζω ότι είναι αρκετά καλό για
τον σκοπό μας. Πολύ καλύτερα θα ήταν μια επιλογή από τις αρχές του
17ου αιώνα Rosicrucian εμβλήματα, ίσως από τα βιβλία του Michael
Maier, και ιδιαίτερα από του Αταλάντα Fugiens, Όπως κάνουν πολύ
χρήση των μυθολογικών στοιχείων τα οποία είναι επίσης εμφανή σε
Camillo του Θέατρο της Μνήμης. Στην πραγματικότητα, πολλά από τα
εμβλήματα Maier είναι πανομοιότυπες με εκείνες του Camillo (όπως
αποκατασταθεί από Frances Yates) και χρησιμοποιεί επίσης
μυθολογικό συμβολισμό στα βιβλία του, αφιερωμένο αποκλειστικά
στην Rosicrucian πρόβλημα, (Silentium Post Clamores, Θέμης Aurea).
Θα ήταν ενδιαφέρον να ανασυνθέσει την καμάρα του ΣΔΠ προς αυτή
την κατεύθυνση, αλλά είναι αδύνατο για μένα σήμερα, όπως δεν έχω
πρόσβαση σε ένα πλήρες σύνολο των εμβλημάτων Maier του.

Το επόμενο κοινό στοιχείο των δύο δομές είναι εμπορευματοκιβώτια

για τα βιβλία και άλλα πράγματα κάτω από τα εμβλήματα. Στο
Rosicrucian Vault αυτές κασέλες πίσω πόρτες σε κάθε τοίχο, ενώ
Camillo είχε ειδική συρτάρια στο Θέατρο του για το ίδιο σκοπό.
Τέλος, υπάρχουν τα επτά τρίγωνα στο πάτωμα του Vault, στο οποίο
περιγράφεται "η εξουσία και κανόνας των κατώτερων διοικητών».
Αυτό το στοιχείο που λείπει από το Θέατρο Camillo, αλλά είναι μόνο
μια λογική ολοκλήρωση της πολικότητας με τα τρίγωνα για το
ανώτατο όριο που αντιπροσώπευε τους επτά Ηγεμόνες της ανώτερης
ή ουράνια σφαίρα. Το "κακό φίδι» που αναφέρεται στην Fama
μπορούν να περιληφθούν στο σχεδιασμό, αλλά μπορεί και να είναι
απλώς σχήμα λόγου.
Για να συνοψίσω, θεωρείται ως ένα Memory Θέατρο, το Rosicrucian
Vault θα μπορούσε να παίξει πραγματικά το ρόλο ενός «Time
Capsule", η οποία θα διαβιβάζει την Rosicrucian διδασκαλίες έστω
και αν η αρχική σειρά πέθανε έξω. Άλλες εφαρμογές του θα εξεταστεί
στη συνέχεια.

III. Ο Βωμός-Mandala και Minutum Mundi
Ο βωμός γύρο που βρισκόταν στο κέντρο της καμάρας είναι
συγκριτικά καλά περιγράφεται στο Fama. Από όσα γνωρίζουμε, είναι
προφανές ότι η πλάκα για ορείχαλκου ήταν χαραγμένο με μάνταλαόπως το σχέδιο, αν και οι ακριβείς λεπτομέρειες λείπουν. Ευτυχώς,
δεν είναι απαραίτητο να ανακατασκευάσει, όπως έχω βρεθεί ένα
παράδειγμα αρχές του 17ου αιώνα που απεικονίζει την πλάκα βωμό.
Προέρχεται από ένα βιβλίο με τίτλο Raphael από Abraham von
Franckenberg, ένα Pansophist και Rosicrucian από Wroclaw στη
Σιλεσίας (την εποχή εκείνη που ανήκουν στο Βασίλειο της Βοημίας).
Αυτό το όμορφο Mandala είναι υπερβολικά πολύπλοκο για να
αναλύσει λεπτομερώς εδώ (που της αξίζει ένα ξεχωριστό άρθρο), γι
'αυτό θα το σημείο με τα στοιχεία που αντιστοιχούν στο Fama
περιγραφή ή με άλλο τρόπο σχετίζονται άμεσα με την Rosicrucian
θέμα.

Ο τίτλος της όλης εικόνας, "Ιησούς εμένα Omnia", αλλά η φράση
αυτή δεν εμφανίζεται στο ίδιο το σχέδιο, αν και στο Fama λέγεται ότι
έχει γραφτεί "σε όλο το πρώτο κύκλο ή Brim". Οι τέσσερις προτάσεις
"Ένα κενό υπάρχει πουθενά", "τον ζυγό του νόμου", "Η Ελευθερία
του Ευαγγελίου» και το «Όλη η δόξα του Θεού" εμφανίζονται τα
χέρια του σε κεντρικό επίπεδο, η οποία φαίνεται να είναι λαμπερό.
Μεταξύ των σκελών του ότι η πολλαπλή υπάρχουν τέσσερις μεγάλους
κύκλους με τρία Ταού-σταυρούς και δύο ανθρώπινες μορφές σε
καθένα, τα οποία μπορούν να ληφθούν για την εκπροσώπηση πέταλα
και ολοκληρώνοντας έτσι ένα σχηματικό σύμβολο Rosy Σταυρός μαζί
με το κεντρικό κύκλο.

Υπάρχουν επίσης τέσσερις μικρότερους κύκλους στο τέλος του κάθε
κεραία του σταυρού, καθώς και τέσσερις άλλους κύκλους έξω από τα
σύνορα των κυρίων που αντιστοιχούν στις τέσσερις κατευθύνσεις
(αυτά, υποθέτω, έπρεπε να εμφανίζονται στην postument του βωμού).
Όλα αυτά τα στοιχεία περιέχουν πολλές αντιστοιχίες, αποσπάσματα
από τη Βίβλο, τα ονόματα από την βιβλική ιστορία, θρησκευτικά
ορολογία, κ.λπ. Το πιο ενδιαφέρον για το παρόν σκοπός είναι,
ωστόσο, το κεντρικό κύκλο με την εικόνα του Χριστού σε αυτή. Το
ποσοστό αυτό έχει κάποια ομοιότητα με χριστιανική Rosencreutz
στον τάφο του, όπως περιγράφεται στο Fama. Στο αριστερό του χέρι
κρατάει ένα ανοιχτό βιβλίο με επτά σφραγίδες και με τα γράμματα Α
και Omega, η οποία μπορεί να ταυτίζεται με την Liber T. Δεξί χέρι
του περιβάλλεται από επτά αστέρια τα οποία είναι προφανώς
συμβολικά από τα επτά πλανητικών αρχές ή επτά μέτρα του
Σύμπαντος δημιούργησε, και ως εκ τούτου δηλώνουν δεξιοτεχνία του
σε όλη την υφήλιο. Ο βλαστός ή υποκατάστημα εκτείνεται από τη
δεξιά πλευρά του στήθους του και αυτό μας θυμίζει ότι η
μυστηριώδης δήλωση του Liber T αναφέρεται στην Fama: «Μια
Grain θαμμένα στο στήθος του Ιησού". Από την άλλη πλευρά του
στήθους του Χριστού, υπάρχει ένα μικρό τεσσάρων petalled

λουλούδι, πιθανότατα ένα τριαντάφυλλο, ενώ στη μέση ένα μαύρο
σταυρό μπορεί να θεωρηθεί. Όλο αυτό δείχνει την Rosicrucian φύση
αυτού του εικονογράφηση και τη σύνδεσή του με την πινακίδα
ορείχαλκου στο βωμό του Vault. Φυσικά, όπως πάντα, δεν μπορεί
κανείς να είναι σίγουρος ότι von Franckenberg ήταν γνήσια
Rosicrucian και είχε πρόσβαση στο αρχικό σχέδιο (όπως είχε αν
υπήρξε ποτέ), αλλά εξακολουθεί να είναι το καλύτερο (αν δεν είναι ο
μόνος) την εκπροσώπηση του ότι μια τέτοια σύντομο χρονικό
διάστημα. Ο σχεδιασμός φαίνεται στην εικόνα την παράδοση, και
κυρίως η χριστιανική θρησκευτική παράδοση και τις διδασκαλίες, και
ως εκ τούτου είναι σύμφωνη με τα όσα γνωρίζουμε για την πλάκα από
το βωμό Fama.
Τα άλλα μικρότερα βωμός που περιέχει τη μυστηριώδη Minutum
Mundum (ή minutus Mundus, καθώς έχει Waite) φαίνεται να έχουν
τοποθετηθεί στον τάφο του ΣΔΠ κάτω από το βωμό. Ελάχιστα μπορεί
να πει κανείς για αυτό, εκτός από ότι ήταν κάποιο είδος μαντικής
συσκευής και μια μικρογραφία του μακρόκοσμου. Ίσως ήταν μια
πολύ ακριβή astrolabium, που εμφανίζει τις κινήσεις των ουρανίων
σωμάτων για οποιαδήποτε στιγμή στο παρελθόν, παρόν και μέλλον.
Στην περίπτωση αυτή, η μαντεία θα αστρολογικά, αλλά επίσης μπορεί
να έχει μια "περιουσία-λένε μηχανή", όπως το Prognometer
κατασκευαστεί μερικούς αιώνες αργότερα από τον Jozef Maria
Hoene-Wronski, την πολωνική Messianist. Ορισμένοι αποκρυφιστές
βλ. επίσης μια γέφυρα των καρτών Ταρώ σε αυτό.

IV Η Athanor της ανάπλασης
Frances Yates στο Η Rosicrucian Διαφωτισμού λέει ότι
Rosicrucianism ήταν η συνέχεια της προηγούμενης ερμητικούΚαμπάλα παράδοση, η οποία κατέληξε σε ένα νέο επίπεδο με την
αφομοίωση της δόγματα και σύμβολα της αλχημείας. Rosicrucianism
ως εκ τούτου μπορεί να θεωρηθεί ως η τελική συγκέντρωση όλων των
ρευμάτων που συνθέτουν τη Δυτική Εσωτερική Παράδοση: ερμητική
gnosis και μαγεία, χριστιανική προσαρμογή της εβραϊκής Καμπάλα
και αλχημική λαϊκές παραδόσεις. Σε συμβολική περιγραφή του Vault
της χριστιανικής Rosenkreutz την ερμητική και την Καμπάλα
τμήματα αυτής της παράδοσης παρατηρήθηκαν στην αντιμετώπιση

της δομής ως ένα "Memory Θέατρο" και στην ανάλυση numerological
συμβολισμό της, έτσι τώρα πρέπει να βρούμε το αλχημικό στοιχείο
αυτό.
John Heydon, όπως ανακοινώνεται από Manly Palmer Hall, λέει ότι οι
Rosicrucian πεπειραμένους αφού επί ορισμένο χρονικό διάστημα
μεταξύ των ανθρώπων, θαμμένο σε "μια κατάλληλη μήτρα» ή τη
φιλοσοφική αυγών, στην οποία έχουν υποστεί τη διαδικασία της
αναζωογόνησης. Στη συνέχεια, και πάλι μετά από κάποιο χρονικό
διάστημα που έσπασε το κέλυφος των αυγών τους και ήρθε εμπρός
για ένα νέο γύρο του κόσμου. Αυτή η συμβολική λογαριασμός μπορεί
να συστήσει ένα είδος μυητικός διαδικασία της πνευματικής ή
εσωτερική αλχημεία συμβαίνει στον τάφο της χριστιανικής
Rosenkreutz, το οποίο είναι το Materia Prima (η άποψη αυτή
υποστηρίζεται επίσης από την αριθμητική συμβολισμό που
περιγράφονται ανωτέρω).

Όταν φανταστούμε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνόλου Vault
τότε ένα είδος Athanor εμφανίζεται. Ο τάφος στο κάτω μέρος είναι η
αλχημική ανταπαντώ ή φιλοσοφικές αυγό θαμμένα στο χώμα ή άμμο,
το λαιμό του επέκταση στην κύρια αίθουσα πάνω από το βωμό και
ερμητικά κλεισμένα με την πινακίδα ορείχαλκου. Η τεχνητή ήλιο
στην οροφή είναι η πηγή του φωτός ή θερμότητας (όπως σήμερα
χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια κοτόπουλα). Αυτή η μορφή της
θέρμανσης του ανταπαντώ στην άμμο για μεγάλο χρονικό διάστημα
ονομαζόταν iğne aperto από την αλχημιστών. Η διάρκεια της
Μεγάλης εργασίας εκφράστηκε συχνά συμβολικά ως 12 ημέρες, 12
μήνες ή 12 χρόνια, μέχρι τα 120 έτη στην περίπτωση των Rosicrucian

αυτο-μεταστοιχείωση ή φέρνοντας τον εαυτό του με την άριστη
κατάσταση των πέτρα φιλοσόφων », δεν αποτελεί έκπληξη. Σε ένα
άλλο επίπεδο, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως το σπουδαίο έργο που
συνεχίζεται στο Θέατρο του κόσμου προκειμένου να λάβει πέτρα
φιλοσόφων », με την οποία θα μπορούσε να τη Γενική
Μεταμορφώσεως του όλου του κόσμου να ολοκληρωθεί.

V Η Vault της C.R.C. στην Εσωτερική Λειτουργία.
Όπως έχω ήδη πει, η δομή που περιγράφεται στο Fama δεν ήταν
πιθανότατα ένα πραγματικό κτίριο, αλλά μια συμβολική εσωτερική
κατασκευή που προορίζεται για την απεικόνιση, το διαλογισμό και
την τελική αυτο-κίνηση. Είναι μια σύνθετη μάνταλα επεκταθεί στο
διάστημα που πρέπει να «εργαστεί» (κατά την έννοια απόκρυφο). Η
πραγματική εφαρμογή της είναι σε απόκρυφα πράξη θα απαιτήσει τις
ακόλουθες παρασκευάσματα:
1) Με βάση τα τοίχους, οροφή και δάπεδο του Vault με όλα τα
εμβλήματα και mottoes σε χαρτί.
2) Memorising τότε τόσο καλά ώστε να μπορούν εύκολα να είναι
ορατός, τόσο μεμονωμένα όσο και ως επτά όψης του θαλάμου.
3) Προετοιμασία (γραπτώς) κάτω διαλογισμούς, επικλήσεις ή
Επικλήσεις με βάση τη διαδοχή των εμβλημάτων και απομνημόνευση
τους με τη βοήθεια των εμβλημάτων (η τεχνική της παραδοσιακής
τέχνης της μνήμης που περιγράφεται από Frances Yates).
Οι διάφορες δράσεις που τώρα μπορούν να πραγματοποιηθούν
περιλαμβάνουν για παράδειγμα:
1) Πράξεις τελετουργία ερμητικό μαγείας.
Οι επικλήσεις και Επικλήσεις mnemonically που σχετίζονται με τα
εμβλήματα σε έναν ή περισσότερους από τους τοίχους (ανάλογα με
την πλανητική φύση της επιχείρησης) και στη συνέχεια απήγγειλε με
ταυτόχρονη απεικόνιση των εμβλημάτων. Αυτή η τεχνική που

εφαρμόζεται από Giulio Camillo περιγράφεται στο βιβλίο Frances
Yates ' Η Τέχνη της Μνήμης.
2) Astral Λειτουργία.
Αυτό είναι παρόμοιο με το "pathworking" στην παράδοση Χρυσή
Αυγή: κάθε τοίχο του Vault μπορεί να εργαστεί είτε μετά από το φως
στο ανώτατο όριο ή κάτω από το Infernal Τρίγωνα για την προς τα
πάνω πάτωμα. Η εμβλημάτων μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στον
τρόπο παρόμοιο με τις κάρτες Ταρώ για την είσοδο της Astral Plane.
3) Ritual του Self-Μεταστοιχείωση.
Το σύνολο Vault είναι ορατός σε μεγάλο βαθμό με τον εαυτό του
μέσα στον τάφο θεωρηθεί ως η φιλοσοφική αυγό. Μια μικρή
θερμότητας γίνεται αισθητός ως προερχόμενα από πάνω. Μετά
practicising αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο οργανισμός πρέπει
να περάσει μέσα από διάφορα χρώματα με το συνηθισμένο αλχημικό
διαδοχή από μαύρο σε κόκκινο.
4) Η Ritual της Universal Αναμόρφωση του όλου του κόσμου.
Ομοίως με τα ανωτέρω, η Vault / Athanor είναι ορατός, αλλά στο
εσωτερικό του τάφου / ανταπαντώ του κόσμου ή ανθρωπότητα έχει
τεθεί υπό ένα κατάλληλο σύμβολο. Στη συνέχεια, περνάει μέσα από
τα διαδοχικά χρώματα από την μαύρη κατάσταση της σήψης είναι
προς το παρόν για το κόκκινο χρώμα της τελειότητας. Το αστρικό
δυνάμεις που απελευθέρωσε τον τρόπο αυτό θα ολοκληρωθεί τελικά
το σπουδαίο έργο που ξεκίνησε από την πρώτη Ροδόσταυροι.
Βιβλιογραφία:
1) Allen, Paul (ed.): Μια χριστιανική Rosenkreutz Anthology, Blauvert,
Νέα Υόρκη, 1968.
2) Hall, Manly Palmer: Μυστική σύμβολα της Κ, Λος Άντζελες.
3) Hall, Manly Palmer: Καταδικάζει της Universal Αναμόρφωση, Λος
Άντζελες.
4) Jennings, Hargrave: Η Ροδόσταυροι, αποχωρήσεις και Μυστήρια,

Λονδίνο, 1879.
5) Kępiński, Zdzislaw: Mickiewicz hermetyczny, Βαρσοβία, 1980.
6) McIntosh, Christopher: Το Rosy Cross αποκαλυπτήρια,
Wellingborough, 1980.
7) McLean, Adam: "Η Naometria του Simon Στουδίτης" (σε) Η
Hermetic Journal Αριθ. 19.
8) McLean, Adam: "500η Επέτειος του Κτιρίου του Vault της
χριστιανικής Rosenkreutz" (σε) Η Hermetic Journal Αριθ. 23.
9) Peuckert, Will-Erich: Das Rosenkreutz, Berlin, 1973.
10) Regardie, Ισραήλ: Η Χρυσή Αυγή, St Paul, Minnesota.
11) Schick, Hans: Das ältere Rosenkreutzertum, Berlin, 1942.
12) Waite, A.E.: Η Αδελφότητα της Rosy Σταυρού, Λονδίνο, 1924.
13) Welling, Georg von: Opus Mago-Cabbalisticum et Theosophicum,
Frankfurt-am-Main, 1735.
14) Yates, Frances: Η Rosicrucian Διαφωτισμού, Λονδίνο, 1972.
15) Yates, Frances: Sztuka pamięci, Βαρσοβία, 1977 (η πολωνική
μετάφραση της τέχνης της μνήμης).

Rafal T. Prinke - Πρόωρη
Συμβολισμός του Σταυρού
Rosy
Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στο Η Hermetic
Journal, 25 (1984), 11-15.

EARLY ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥ ROSY
SEARCHING για μια σύνδεση με την παράδοση
Μπορεί να αναφερθεί, με κάποια πιθανότητα, ότι μεγάλο μέρος της
δημοτικότητας του Rosicrucian Μύθος οφειλόταν στο όμορφο αν και

απλή συσκευή στις αρχές του 17ου αιώνα μανιφέστα της τάξης,
δηλαδή το σύμβολο του σταυρού, σε συνδυασμό με το τριαντάφυλλο
(ή τριαντάφυλλα). Η ιστορία αυτού του συμβόλου πριν από τον 17ο
αιώνα, καθώς και την προέλευσή του, εξακολουθεί να παραμένει
ασαφής. Σε άρθρο μου στην Εφημερίδα της Rosicrucian Σπουδών
πρότεινα ότι η Rosy Σταυρός μπορεί να έχει δημιουργηθεί με τους
Ιππότες του Ναού των Αγίων Τόπων, με βάση το γεγονός ότι ένα
έμβλημα παρόμοιο με αυτό εμφανίζεται σε μια τέλη του 13ου αιώνα
Ναού τελετουργικά το σπαθί, το οποίο αργότερα υπηρέτησε ως το
σπαθί στέψη της πολωνικής βασιλέων, και ότι μία μονάδα γνωστή ως
το Ρόδο της Ιεριχούς ήταν γνωστό ότι Templars και χρησιμοποιείται
ως σύμβολο από αυτούς. Δεδομένου ότι τα αποδεικτικά στοιχεία είναι
μάλλον μικρή και δεν μπορεί να είναι πειστική, θα ήθελα να
προσθέσω άλλα δύο παραδείγματα του πρωτο-Rosicrucian χρήση του
συμβόλου Rosy Σταυρού. Και οι δύο έρχονται σε αντίθεση
ισχυρισμός AE Waite ότι "εκτός εραλδική το γάμο της Rose και
Σταυρού δεν είναι να βρεθεί σε έντυπα βιβλία πριν από το δέκατο
έβδομο αιώνα, και δεν ξέρω κάθε χειρόγραφη αποδεικνύεται από μια
τέτοια συσκευή ή αναφέρονται σε τέτοιες συμβολισμό" (Η
Αδελφότητα της Rosy Σταυρού, Σ. 103).

Το πρώτο παράδειγμα είναι πιθανότατα η ίδια με αυτή που
περιγράφεται από τον AE Waite και αγνοούνται από αυτόν: «Η
παλαιότερη παράδειγμα της Rose στην ένωση με τον Σταυρό είναι
ίσως η προμετωπίδα του έργου από Jacob Lochter, εκδόθηκε στη
Νυρεμβέργη το 1517. Είναι παρουσιάζει μεγάλο κύκλο των Ρόδων με
ένα σταυρό στο κέντρο και ο αριθμός των επ 'αυτών Χριστού.
Υπάρχει, ωστόσο, δεν να υποθέσουμε ότι ο κύκλος είναι άλλο από
ένα διακοσμητικό σύνορα "(The .. Αδελφότητα, Σ. 101). Αν έχω
δικαίωμα στην αναγνώριση ότι η προμετωπίδα, είναι μια ξυλογραφία
του Hans Suess von Kulmbach χρονολογείται στο 1515. Kulmbach
ήταν φίλος και ένας μαθητής ώρα Albrecht Durer, τέχνη του οποίου
είναι γεμάτη από Ερμητικής εικόνων (για παράδειγμα διάσημο του
Μελαγχολία).

Δεν νομίζω ότι ο κύκλος των τριαντάφυλλων είναι μόνο ένα στολίδι,
επειδή υπάρχουν πέντε μεγάλα τριαντάφυλλα σε αυτό που έχει ένα
σταυρό μέσα συν ένα άλλο παρόμοιο στους πρόποδες του Γολγοθά
σταυρό με την εικόνα του Χριστού. Εν λόγω πέντε τριαντάφυλλα
ξεχωριστά κάθε δέκα μικρότερων τριαντάφυλλα και είναι
εντυπωσιακά παρόμοια με τη συσκευή στην πολωνική ξίφος στέψη
και στο σύμβολο του Geheime Figuren (Μυστική Σύμβολα). Είναι,
επίσης, παρόμοια με το παλτό Μάρτιν Λούθερ των όπλων, αλλά και
το ξυλόγλυπτο προηγείται τη στιγμή που άρχισε να κηρύττει το δόγμα
του (1516), είναι αδύνατο να δείχνουν ότι αυτές οι συσκευές που
εμπνέονται από τα όπλα του Luther. Στην πραγματικότητα Λούθερ
μπορεί να έχουν ένα ήδη υπάρχον σύμβολο για το παλτό του-τουόπλων, όπως ήταν ο γιος ενός ανθρακωρύχου και, επομένως, δεν είχε
καμία χέρια της οικογένειας. (Εξάλλου, βρήκα μια αναφορά ότι δεν
ήταν ένα τριαντάφυλλο αλλά ένα λουλούδι μήλο στην αγκαλιά του.)
Το σύνολο κύκλος των τριαντάφυλλων προορίζεται πιθανώς να
προτείνει ένα κομπολόι (ανάμεσα σε κάθε δέκα μικρές τριαντάφυλλα
τοποθετείται ένα μεγαλύτερο με σταυρό), αλλά υπάρχουν και μερικές
ακόμη τριαντάφυλλα στο εσωτερικό του κύκλου. Σχεδόν όλοι τους
φαίνεται να αυξάνεται στην Γολγοθάς σταυρό. Αυτός που δεν
συνδέεται με το σταυρό τοποθετείται στο στήθος του Θεού Πατρός
παραπάνω. Tha Γολγοθάς σταυρό εκ τούτου, είναι προφανώς μια
εικόνα από το Δέντρο της Ζωής αρχέτυπο, αλλά μπορεί επίσης να
είναι μια ερμηνεία της καβαλιστικός Δέντρο της Ζωής. Υπάρχουν
τρία μικρά τριαντάφυλλα πάνω Χριστού: το ένα πάνω στο στήθος του
Θεού Πατρός (Kether) και μία σε κάθε άκρο του οριζόντια κεραία του
σταυρού (Chokmah και Binah), που αποτελούν το τρίγωνο θείος του
Sephiroth. Οι τρεις τριαντάφυλλα ακριβώς κάτω από τα πόδια του
Χριστού αποτελούν το χαμηλότερο τρίγωνο, και το μεγάλο με ένα
σταυρό στο εσωτερικό το οποίο τοποθετείται κάτω δείχνει Malkuth.
Παραμένουν τέσσερις τριαντάφυλλα, έτσι ίσως Tiphereth εκφράζεται
από τα δύο τριαντάφυλλα κοντά στα πόδια του Χριστού (για χάρη της
συμμετρίας). Ολόκληρο το ποσό μπορεί να συγκριθεί με το σχέδιο για
την προμετωπίδα της Waite του Μυστική Παράδοση στο Ισραήλ, Η
οποία είναι σχεδόν ταυτόσημη.

Η ερμηνεία μυστηριώδης δεν τελειώνει εδώ. Ο χώρος εντός του
κύκλου χωρίζεται σαφώς σε τέσσερα μέρη τα οποία αντιστοιχούν στις
τέσσερις κόσμους της Cabala και σωστή Roses / Sephiroth του
Σταυρού / Δέντρο της Ζωής εμφανίζονται σε κάθε κόσμο, καθώς και
τα στοιχεία της σταδιακά όλο και περισσότεροι άνθρωποι εξελιχθεί
πνευματικά. Πάνω απ 'τον Θεό Πατέρα / Kether και εκτός του κύκλου
των τριαντάφυλλων είναι μια Veronica κατέχεται από δύο αγγέλους
που αντιστοιχεί προφανώς με τα πέπλα του En-Soph (και είναι
δύσκολο να εξηγηθεί αλλιώς). Και έτσι το ξυλόγλυπτο από Kulmbach

μπορεί να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη άποψη
κόσμο μυστηριώδης.

Ένα ερώτημα που ανακύπτει είναι εάν αυτό το ξυλόγλυπτο περιέχει
γνήσια proto-Rosicrucian σύμβολα ή αν πρόκειται για απλή
σύμπτωση. Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό θετικά πρέπει να
βρούμε μια παρόμοια εικόνα στις αρχές του Rosicrucian λογοτεχνία.
Ευτυχώς, δεν είναι ένα δύσκολο έργο, δεδομένου ότι μια εργασία που
συχνά αναφέρεται ως "το τέταρτο μανιφέστο", Μητροσκόπιο
Sophicum Rhodo-Stauroticum, Στη σελίδα περιέχει τον τίτλο της, μια
λεπτομέρεια η οποία είναι πανομοιότυπη με την έννοια της
ξυλόγλυπτα Kulmbach, αν και απλοποιημένη σε μεγάλο βαθμό. Είναι
ένα μικρό σταυρό που περιβάλλεται από ένα στεφάνι που περιέχει
τέσσερα τριαντάφυλλα και φαίνεται να είναι η μοναδική εικόνα της
Rosy Σταυρού στην πρώτη, και γενικά πιστεύεται ότι είναι αυθεντικό,
Rosicrucian συγγράμματα. Είναι επίσης η μόνη αυξήθηκε και το μόνο
σταυρό σε αυτή τη σελίδα τίτλου και ως εκ τούτου θα πρέπει να είναι
η Rosy Σταυρό του Ροδόσταυροι.

Το άλλο παράδειγμα ενός ρόδινη σύμβολο σταυρό θέλω να δώσω
είναι ότι εμφανίζεται στην κεντρική επιτροπή του Herbaville
Τρίπτυχο, Η οποία είναι βυζαντινή και προέρχεται από τον 10ο ή 11ο
αιώνα. Το σύμβολο είναι ένας Γολγοθάς σταυρό με ένα τριαντάφυλλο
στο κέντρο της, το οποίο είναι πανομοιότυπο με αυτό που Manly
Palmer Hall θεωρεί ότι είναι το πρωτότυπο σύμβολο της
Ροδόσταυροι. Επιπλέον, υπάρχουν και τα τριαντάφυλλα στο τέλος του
κάθε σκέλους του σταυρού. Τα τριαντάφυλλα είναι οκτώ petalled και
με τρεις κύκλους των πετάλων, υποβλητική του 19ου αιώνα Χρυσής
Αυγής σύμβολο, αλλά αυτό είναι πιθανότατα σύμπτωση.
Τα παραπάνω δεν αποδεικνύει, φυσικά, ότι υπήρχε οποιαδήποτε
οργάνωση ή μυστική κοινωνία με την Rosy Σταυρού και να διαθέτει
ένα σώμα εσωτερικές διδασκαλίες, όπως ορισμένα σύγχρονα
"Rosicrucian" υποστηρίζει οργανώσεις. Ωστόσο, το ξυλόγλυπτο από
Kulmbach φαίνεται να δείχνει ότι το τριαντάφυλλο εντάχθηκαν στο
σταυρό ήταν συνδεδεμένο με κάποιο τρόπο με την Ερμητική σκέψη
ήδη από τις αρχές του 16ου αιώνα. Η Βυζαντινή Rosy Σταυρού
μπορεί να επιβεβαιώσει τις προηγούμενες μου υπόθεση του Ναού
προέλευσης του συμβόλου, όπως το Τάγμα του Ναού είχε
διασυνδέσεις με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ωστόσο, υπάρχει ένα

ακόμα παράδειγμα αυτού του συμβόλου, το οποίο προτείνει μια
ακόμη νωρίτερα προέλευσης. Εμφανίζεται ως σκήπτρο στην κατοχή
του Αγίου Λουκά στην μικρογραφία του Αγίου Τσαντ Ευαγγέλια του
8ου αιώνα.

Ο κατέχει μαζί με το προσωπικό του επισκόπου και περιγράφεται ως
το βασιλικό σκήπτρο της εξουσίας. Αλλά φαίνεται περίεργο το
γεγονός ότι Λουκά θα πρέπει να κατέχουν ένα βασιλικό σύμβολο, έτσι
ίσως οι δύο επιτελείων είναι συμβολικά από τις δύο πλευρές του
διδασκαλίες: το προσωπικό του εξωτερικός (επισκόπου) και την
απόκρυφη (το σκήπτρο ρόδινη σταυρό);
Πηγές Φωτογραφιών
1 Μια Rosy Στεφάνι κ. Hans Suess von Kulmbach, ξυλογραφία, 1515
(Barbara Miodanska, Miniatury Stanisława Samostrzelnika, Βαρσοβία
1983).

2 Η συσκευή με την πολωνική σπαθί στέψη (που από το συντάκτη
όπως αυτό εμφανίζεται στην αρχική, Εφημερίδα Rosicrucian
Σπουδών)
3 Το Rosy Σταυρός από Geheime Figuren (Paul Allen M., Μια
χριστιανική Rosenkreutz Anthology, Σ. 246, και σε άλλα βιβλία).
4 Adam Kadmon για το Δέντρο της Ζωής (Η Μυστική Παράδοση στο
Ισραήλ από την Α. Ε. Waite, προμετωπίδα).
5 Η Rosy Σταυρός λεπτομέρεια από τη σελίδα τίτλου Μητροσκόπιο
Sophicum Rhodo-Stauroticum (Paul A. Allen, op.cit., P.342).
6 Βυζαντινή Rosy Cross (Roger Cook, Το Δέντρο της Ζωής, Thames
and Hudson, σ.102, ill.19.)
7 Το πρωτότυπο σύμβολο της Ροδόσταυροι σύμφωνα με MP Hall
(Codex rosae Crucis, Σ. 44)
8 Λουκά με μια ρόδινη σκήπτρο σταυρό (R. Cook, op. Cit., Σ. 103,
ill.21)

Ένα μεσαιωνικό προπομπός για
την κορυφογραμμή της ΚΕ
Andreae
Susanna Akerman
Ένα μεσαιωνικό προπομπός για την
κορυφογραμμή της ΚΕ Andreae
Susanna Akerman:

Το οικόσημο της οικογένειας του JV Andreae αποτελείται από το
σταυρό του Αγίου Ανδρέα και τέσσερα τριαντάφυλλα. Πολλοί
λαμβάνουν συμβολισμό του να έχουν εμπνεύσει τη δημιουργία του το
όνομα του το ποσό των χριστιανικών Rosencreutz στο Fama
fraternitatis roseae Crucis (1614), ένα κείμενο που
πραγματοποιήθηκε σήμερα σε γενικές γραμμές να έχουν γραφτεί από
Andreae. Το οικόσημο της οικογένειας σχεδιάστηκε από τον παππού
του Johannes Valentin Jakob Andreae, η ιδεολόγος αναμόρφωση και
υπερασπιστής της ευαγγελικής παράδοσης Λούθερ του. Έχει
υποστηριχθεί ότι ο σχεδιασμός με τριαντάφυλλα και σταυρό ήταν
εμπνευσμένη από την προσωπική του Luther κορυφής που
αποτελείται από ένα λευκό τριαντάφυλλο με μια κόκκινη καρδιά και
σταυρό στη μέση. Ο σταυρός του Αγίου Ανδρέα πρότεινε το ίδιο
εύκολα να Jakob Andreae επειδή το όνομα της οικογένειάς του.

Είναι, όμως, συναρπαστικό να συναντήσουμε την ίδια κορυφή σε ένα
πλαίσιο που υποδηλώνουν πολλούς αιώνες πριν. Σε ένα μετάλλιο
εκτυπώνονται ως "lvx ΙΙ" στην αρχή της vol. V του Dom Augustin
Calmet του Histoire de Lorraine (Nancy, 1752) βρίσκουμε την
κορυφή του Henric του Λουξεμβούργου. Είναι περιγράφεται στη
σελίδα cxlvii ως "une Croix de Αγίου Andrée accompagnés de Quatre
τριαντάφυλλα". Όπως μπορεί κανείς να δει ξεκάθαρα το οικόσημο
είναι πανομοιότυπο με εκείνο της ΚΕ Andreae. Henric του
Λουξεμβούργου εξελέγη βασιλιάς των Γερμανών και των Ρωμαίων το
1308 και καταγόταν από την Ιταλία που θα επενδυθούν με ένα στέμμα
σιδήρου ως αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής στο Μιλάνο το 1312.

Μετά από αυτή την αρχική επιτυχία να ενώσει την Ιταλία από την
επίδραση του Πάπα Clemens V, ένα σχέδιο επεξεργάστηκε με τη
βοήθεια του ξαδέλφου του Thiebaud de Μπαρ, Henric ξαφνικά
πέθανε το 1313. Είναι αξιοσημείωτο ότι Δάντη, τον θέτει στην
υπέρτατη σφαίρα φθάσει στο τέλος της Divina Commedia. Σε xxx
canto του Paradiso (γραπτή περίπου 1316) Dante τον βλέπει (σε Mark
Musa είναι μετάφραση) "υπό τον χρυσό της αιώνιας αυξήθηκε ... σε
μεγάλη λευκή μας-ενδεδυμένος εκκλησιαστικό:"
Σε αυτή την μεγάλη καρέκλα που έχουν ήδη καθοριστεί με το στέμμα
από πάνω και η οποία εφιστά την
τα μάτια σας σε αυτό, πριν να καλέσει σε αυτό το νυμφικός γιορτή,
συνεδριάζει το
ψυχή, προορισμένος αυτοκράτορα, του ότι η Μεγάλη Henry που
κάποια μέρα θα έρθει
να ευθεία Ιταλία πριν από το χρόνο της.
Σε προηγούμενες cantos Henric κωδικοποιούνται ως το Griffin που θα
ενεργεί ως μεσσιανική αυτοκράτορα και να σώσει το κόμμα
Ghibelline στην Ιταλία. Πιο αινιγματικά, σύμφωνα με πρόσφατη
έρευνα από τον Jean Hein, Dante επίσης οραματίζεται Henric του

εξακολουθούν να ζουν γιο Johan, βασιλιάς της Βοημίας, ως
μελλοντικού λυτρωτής και κωδικοποιούνται στο κείμενο ως το
λαγωνικό.
Είναι απλή σύμπτωση το γεγονός ότι η δίκη των Ναϊτών στη Γαλλία
πραγματοποιείται σε αυτές τις πολύ χρόνια (1307-1314); Ίσως
σημαντικό, όταν Henric έλαβε εντολή του Πάπα το 1307, θα διαλυθεί
η οργάνωση του Ναού του Λουξεμβούργου, διασκορπισμένα
προϊόντα της στην Τάγματος του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ, αλλά
έκανε ουτε σύλληψη μεμονωμένα μέλη.
Εθνόσημο ήταν μια καλά καθορισμένη επιστήμη στο δέκατο έκτο
αιώνα, όταν Andreae σχεδιαστεί κορυφή του. Η ρομαντική ερμηνεία
θα ήταν ότι Andreae γνώριζε του καθεστώτος Henric ως απόκρυφα
λυτρωτής, αποτιμώνται λοφίο του και ως εκ τούτου τιμήσει τη μνήμη
του, λαμβάνοντας το ξανά. Αυτή η άποψη των γεγονότων θα μιλήσω
για τις προτάσεις που υπέβαλε ο Gabriele Rossetti (1783-1854) και
Ρενέ Γκενόν (1886-1951), αντίστοιχα, ότι Δάντη Paradiso
κωδικοποιεί την έναρξη του σε Rosicrucian-Εσωτερισμός στυλ, ίσως
με τη μεσολάβηση από την αδελφότητα της Fedeli D'Amore, μια
ομάδα πλατωνική στην Ιταλία. Το έμβλημα θα μπορούσε ακόμη και
να είναι το σημείο της ιδιότητας του μέλους σε μια ειδική σειρά.

Οι σκεπτικιστές ερμηνεία είναι πιο απλή: ο σταυρός του Αγίου
Ανδρέα λειτουργεί ως αρχέτυπο έτοιμος να συμπληρώνεται με

τέσσερα αντικείμενα και σε ένα χριστιανικό πλαίσιο των τεσσάρων
τριαντάφυλλα έρχονται στο μυαλό. Σε κάθε περίπτωση, η παράλληλη
είναι εντυπωσιακή και αναρωτιέται κανείς αν υπάρχουν άλλοι που
έχουν χρησιμοποιηθεί Henric της κορυφής του Λουξεμβούργου μέχρι
φορά Jakob Andreae του.
Λογοτεχνία:
Peter Armour, Griffin του Δάντη και την ιστορία του κόσμου: μια
μελέτη της επίγειος παράδεισος: (Καθαρτήριο xxix cantos-xxxiii).
Clarendon Press, Οξφόρδη, 1989.
Dom Augustin Calmet, Histoire de Lorraine ... depuis l'entrée de
Jules Cesar dans les Γαλάτες εκχώρηση jusqu'à la de la Lorraine,
arrivée en 1737, inclusivement. 7 vols. Nancy, 1745-1757
Ρενέ Γκενόν, L'esoterisme de Dante. Gallimard, Παρίσι, 1957.
Jean Hein, Enigmacité et messianisme dans la "Divine Comédie". Leo
Σ. Olschki, Firenze, 1992.
Jules Mersch, "Les Templiers au Luxembourg," Biographie National
du pays de Λουξεμβούργο Vol. 11, Fasc. XXI. Λουξεμβούργο, 1975
John Warwick Montgomery, Σταυρού και Crucible. Johannes
Valentin Andreae (1586-1654): Φοίνικας των θεολόγους. Martinus
Nijhoff, Χάγη, 1973.
Roland Pauler, Die Deutschen Könige und im Italien 14.
Jahrhunderts: von Heinrich VII bis Karl IV. Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, Darmstadt, 1997.
Gabriele Rossetti, Il Mistero dell 'Amor platonico. Λονδίνο, 1840
Idem., Lένα Beatrice di Dante, ragionimenti critici. Λονδίνο, 1842.

Οφθαλμού - International Journal για Φιλοσοφία της Χημείας, Vol. 9, No.2 (2003),
Pp. 131-170
http://www.hyle.org
Copyright 2003 από οφθαλμού και Barbara Obrist

Άρθρο οφθαλμού

Οπτικοποίηση στην Μεσαιωνική Αλχημεί

arbara Obrist*

stract: Αυτό το έγγραφο διερευνά τις κύριες τάσεις στην οπτικοποίηση
σαιωνικών θεωριών των φυσικών και τεχνητών μετατροπή των ουσιών σε σχέση μ
λοσοφικές και θεολογικές βάσεις τους. Η λειτουργία της εικαστικής μορφές αναλύετα
ος τις επικρατούσες αντιλήψεις της επιστήμης και των μεθόδων μετάδοσης της γνώ
έγγραφα υπό εξέταση ημερομηνία από τη δέκατη τρίτη για το δέκατο πέμπτο αιώνα
τές, οπτικές αναπαραστάσεις περιλαμβάνουν καταλόγους και πίνακες, γεωμετ
ήματα, απεικονίσεων των κλιβάνων και συσκευών, καθώς και εικονιστικά στοι
ρίως από τα φυτικά και ζωικά βασίλεια. Καταβάλλεται προσπάθεια να ανιχνε
δείξεις το συντομότερο δυνατό από αυτά τα διαφορετικά είδη εικαστικής.

ξεις-κλειδιά: οπτικοποίηση στην
ασχηματισμός, αναλογία, αλληγορία.

αλχημεία,

επιστήμης

και

της

βιοτεχ

Εισαγωγή

τικοποίησης στη μεσαιωνική αλχημεία είναι ένα σχετικά αργά φαινόμενο. Έγγραφα
ονολογούνται από την εισαγωγή της αλχημείας στην Λατινική Δύση γύρω στο 1140 μ
μέσα του δέκατου τρίτου αιώνα είναι σχεδόν άνευ εικαστικής στοιχεία. [1] Κατ
ρκεια του επόμενου αιώνα και μισό, ο πρωταρχικός τρόπος εκπροσώπησης παρέμ
ωσσικής και προτασιακή? Εικόνες έντυπα δεν αναπτύχθηκε ραγδαία ουτε σε κ
νεχή τρόπο. Αυτή η κατάσταση άλλαξε στις αρχές του δέκατου πέμπτου αιώνα, ότα
ονογραφήσεις δεν χαρακτηρίσθηκε απλώς αλχημικό κείμενα, αλλά διοργανώθηκα
όκληρη σειρά και σε συνθετικές οπτικές αναπαραστάσεις των αρχών που διέπουν
θαρχία. Η ραγδαία αύξηση του αριθμού των εικόνων που κειμένων υποχωρούν

μείο όπου είχαν μειωθεί σε ετικέτες εικόνα, όπως συμβαίνει με το Scrowle από την
τυχημένη αλχημιστής Γιώργος Ripley (δ. περίπου 1490). The Silent Book (Mutus L
Rochelle, 1677) αποτελείται εξ ολοκλήρου από εικόνες. Ωστόσο, μεσαιωνική αλχη
γοτεχνία δεν ήταν μονολιθική. Διαφορετικά λογοτεχνικά είδη και είδη συνυπή
όνες και κείμενα που έχουν σχέση με τη μετατροπή των μετάλλων και άλλων ου
υ ήταν υπόχρεη σε διαφορετικές φιλοσοφικές παραδόσεις. Ως εκ τούτου, αντ
οσπαθεί να καταρτίσει εξαντλητικό κατάλογο των οπτικών εντύπων στη μεσαιω
χημεία ή μια πρόωρη σύνθεση, το σκοπό του παρόντος άρθρου είναι να σκιαγραφήσ
ριες τάσεις στην οπτικοποίηση και να τους διδάξουν στην πράξη από την πρώτη
φάνιση μέχρι τώρα γνωστές.

έννοια της οπτικοποίησης περιλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα των πιθανών εικονογρα
ρφές, τόσο λεκτική και μη λεκτική. Στο επίπεδο της λεκτικής έκφρασης, όλα
ράγωγα από ασυνάρτητος γλώσσα μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτουν στην κατηγορία
αστικής εκπροσώπηση στο βαθμό που η ρύθμιση, εκτός από τις ομάδες των γλωσσ
μείων αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη πρόθεση σε επισημοποίηση. Η κύρια μορφή
ταλόγων αυτών είναι και οι πίνακες που μπορεί ή δεν μπορεί να συνδυαστεί με γραμμ
γραμματική κατασκευές. Περιστασιακά, ασυνάρτητος γλώσσα χρησιμοποιείται επ
την ερμηνεία στοιχεία ή τα τμήματα των στοιχείων και μερικές φορές να περιλαμβ
ήματα των κειμένων (σχήματα 1 & 2).

ήμα 1: Venise, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. gr. 299, fol. 188v (δέκατ
δέκατου αιώνα). Ζώσιμος του Πανοπολίτης, Αυθεντικό Αναμνήσεις, V (περίπου 300
μβολα της κοσμικής αρχών, των ουσιών και την εικόνα της συσκευής.

ήμα 2: Νυρεμβέργη, Germanisches Nationalmuseum, ms. 80 061, σ. 158 (περίπου 14
βλίο της Αγίας Τριάδος. Επιστολή συμβολισμό ορισμό μέταλλα και αλχημικό εργα
τά Ganzenmüller, 1939, σ. 117).

ε αποτελούνται από λέξεις ή των γραμμών, οι βασικές μορφές διαγραμματική στο
ν αλχημικών έγγραφα είναι ορθογώνια και κυκλική. Όταν χρησιμοποιείται ανεξάρ
ό συγκεκριμένες φιλοσοφικών συστημάτων, το τετράγωνο ή ορθογώνιο έντυπα τεί
είναι ουδέτερη από σημασιολογική άποψη, ενώ η κυκλική μορφή είναι επενδεδυμέν

ενή μιμητική διάσταση σε σχέση με τις θεμελιώδεις κοσμολογικές συστήματα.
ατωνική και νεο-πλατωνική φιλοσοφική και θεολογική παράδοση που εκφράζει
ειότητα? Στο Αριστοτέλειο πλαίσιο της φυσικής φιλοσοφίας αναφέρεται σε κυκλ
ργασίες εντός του σφαιρικού Σύμπαντος. Εικονιστικό παραστάσεις, ανθρωπόμορφα
θρωπόμορφα, μπορούν να προστεθούν στη συνέχεια, ακριβώς όπως μπορεί να στ
νη της και πλήρη μορφή σκηνές.

συνάρτηση με τις αλχημικό κείμενα, εικόνες εκπροσώπηση αφορά είτε παρατηρήσιμ
αφανείς αντικείμενα και διαδικασίες, καθώς και για την εννοιολογική συστήματ
τηγορία των ορατών και παρατηρήσιμων πράγματα περιλαμβάνει, πάνω απ
σκευές, φούρνους και τα σκάφη, τα χαρακτηριστικά των ουσιών, καθώς και τα στ
υ μετασχηματισμού. Ενώ οι κλίβανοι και σκάφη που απεικονίζονται με άμεση μίμ
ρατηρήσιμα χαρακτηριστικά και οι μεταβολές τους είναι ορατό είτε διαγραμματικά
σω παρομοιώσεις που προηγουμένως είχε αναπτυχθεί σχετικά με την ασυνάρτ
πεδο. Η κατηγορία του αόρατου και αφανείς περιλαμβάνει το λεγόμενο απόκρυφ
υφές ιδιότητες των ουσιών και την αλλαγή των ιδιοτήτων υποτίθεται ότι είναι
νθάνουσα και εσωτερικό με μια συγκεκριμένη ουσία ή υπόγεια. Πάνω απ 'όλα, είνα
οτελείται από ουσιαστική μεταβολή, το οποίο ήταν κατανοητό, μετά τον Αριστοτ
ως το πέρασμα από γενιά σε διαφθορά και αντιστρόφως (Ganzenmüller 1939). Όλα
αι ορατό και από τα στοιχεία και σχεδίων, με ρηματική παρομοιώσεις που έ
ταφερθεί πάνω στην εικαστική επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή, οι πίνακες και
ζητημένες διαγραμματική στοιχεία τείνουν να αφορούν τις κατηγορίες του ορατο
τηγορίες του αόρατο, για παράδειγμα λίστες των ουρανίων παρατηρήσιμων δεδομ
τις διαδικασίες των υπόγειων φυσικών γενιάς και για τη μετατροπή των ουσιών
ράγονται από την ανθρώπινη τέχνη. Όσον αφορά την εννοιολογική συστήματα,
ατό, πάνω απ 'όλα, με γεωμετρικά σχήματα και από τα διαγράμματα στα οποία μπορ
οστεθεί προσωποποιήσεις και άλλα παραστατικά στοιχεία, και τα οποία ορισμένες φ
λίσσονται σε εικονιστικό παραστάσεις.

κτικών και εικονιστικών παρομοιώσεις σε αλχημικό έγγραφα μπορούν να διαιρεθού
ο κύριες ομάδες: αναλογίες, από τη μία πλευρά, και ποικίλες μορφές ρητορική
ονιστικού λόγου - αλληγορία, μεταφορά, αίνιγμα - από την άλλη. Ενώ η βα
τουργία του αναλογίες είναι να βοηθήσει την εξεύρεση άγνωστους όρους και να
ομα, την άλλη κατηγορία των παρομοιώσεις σχετίζεται με την πειθώ, την αποσαφή
απλή σύγκριση. Αυτό το τμήμα, ωστόσο, δείχνει απλώς σημαντικές τάσεις. Υβρι
υπα είναι συχνές και μάλιστα το κράτος ως λογοτεχνικά είδη της αλχημικών γρ
φοροποίηση στη συνέχεια Μεσαίωνα. Επιπλέον, παρομοιώσεις που λαμβάνονται

ν σύμπαντος, μικροκοσμικό, των ζώων, και φυτικά σφαίρες δεν έχουν μόνο ευρε
τουργία αλλά πρόκειται επίσης να αποκρύψει και να παραπλανήσει. Μετά
αναλαμβανόμενες καταγγελία, η σύγχυση που ακολούθησε ήταν ένα από τα π
χημιστών προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την επιλογή των συστατικών γι
γο τους. Πράγματι, από πολύ απαρχές της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο, η αλχημεία
όνη επιστημονική πειθαρχία για τη συστηματική προσφυγή σε παρομοιώσεις.

τόσο, η χρήση των συμβολικών σημείων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
ληνικής αλχημικών εγγράφων [2] (Σχήμα 1), παρέμεινε σποραδικά στη Λατινική Δ
ταξύ το δωδέκατο και δέκατο πέμπτο αιώνα. Μία από τις λίγες περιπτώσεις συμβο
μβολισμός για τα μέταλλα, τα οποία προέρχονται εν μέρει από το πλανη
ονογράμματα, καθώς και για το θείο και αρσενικό, εμφανίζεται σε μια καθυστερη
κατη τρίτη-αντίγραφο του αιώνα (ψευδο) Albertus Magnus, De Alchimia (επίσης με
ακτέρ recta). [3] Και στις αρχές του δέκατου πέμπτου αιώνα η πλούσια εικονογραφη
βλίο της Αγίας Τριάδος χρησιμοποιούνται, εκτός από πλανητικά σύμβολα, διαφορε
μεία παρόμοια με εκείνα που βρέθηκαν στο μαγικό κείμενα, όπως συνθέσεις από τε
μικρούς κύκλους, τη σβάστικα, αλλά και γράμματα από το αλφάβητο. [4]

παρουσία της εικαστικής εντύπων στη μεσαιωνική αλχημεία θέτει, πάνω απ 'όλα
όβλημα του ρόλου τους στη μεσαιωνική επιστημονικά κείμενα, καθώς και στα κεί
υ αποκλίνουν από σύγχρονα κριτήρια scientificity. Μεσαιωνική αλχημεία η ίδια
ζεται ως Scientia και ως ars. Δηλαδή, η αλχημεία δεν ήταν απλώς μια στοχασ
θαρχία - τη δέουσα μέριμνα στο θέμα της αρχαίας και μεσαιωνικής επιστήμης -, α
ε επίσης ως στόχο την αποτελεσματικότητα, στο να φέρει την αλλαγή στη σφαίρα
σώματο ουσιών. Οι πράξεις του οδήγησε σε καινοτομίες - ειδικά στην εποχή
οϊόντων απόσταξης - στην ανάγκη της εξήγηση. Κατά συνέπεια, μεσαιωνική αλχη
ανε μια συνεχής, πάντα νέες προσπάθειες για να γίνουν μέρος μιας καθολικής εγκ
θεσμικά διαβιβάζονται κοσμολογική σύστημα. Όμως, αν και είναι περιστασ
αγνωρίστηκε ως επιστήμη, επιστημονικό κύρος του τέθηκε συχνά υπό αμφισβή
όμη και την άρνηση, να εξετάζεται είτε μια απλή βιοτεχνική ή τη δραστηριότητα
αρλατάνοι. Πράγματι, οι αλχημιστές προβλήματα αναφερθώ ιδιαίτερα σε ένα μεσαιω
αγματικότητα, δηλαδή το χάσμα μεταξύ της επιστήμης και της βιοτεχνίας. Εν
στήμη θεωρήθηκε ως μια πνευματική, ορθολογική δραστηριότητα που βασίζετα
ηθινή αρχές, χειροτεχνία είχαν καθοριστεί ότι βασίζονται απλώς σε εμπειρικά αποκτ
ώσεις, την εμπειρία. Έτσι, λόγω της απαίτησης του να υιοθετήσει επιστημονικές α
τις κατευθυντήριες γραμμές για τη λειτουργία, η αλχημεία και παρεκκλίνει απ
ποποιημένες αντιλήψεις της επιστήμης, όπως αυτή διαμορφώθηκε σε έντονη αντίθεσ

περισσότερες μεσαιωνικά χειροτεχνία. Οχι μόνο η επεξεργασία και τη διαβίβαση
ικών θεωριών της φυσικής και τεχνητής σχηματισμό και μετασχηματισμό των ου
αρτηθεί από την παιδεία, αλλά ακόμα και η γνώση των συνταγών του βασίστηκε τε
ο γραπτό λόγο.

ρά το γεγονός ότι η ίδια η μεσαιωνική αλχημεία ορίζεται ως επιστήμη, δεν μπορ
ομαστεί «χημεία» και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει ένα στάδιο
ορία της χημείας και της πειραματικής επιστήμης. Γενικές θεωρίες της φυσικής
νητής σχηματισμό ουσιών cast όσον αφορά τις επικρατούσες αριστοτελική και
ατωνική φιλοσοφική πλαισίων. Όσο η αντίληψη του κόσμου ως ένα οργανικό σύ
κράτησε, διαμελισμό της και την πειραματική αναπαραγωγή των φυσικών μηχανισ
υ δεν ήταν ούτε νοητός ουτε ρευστοποίησης. [5] Παρά τις πολλαπλές προσπά
νολικής εξηγήσεις των ουσιαστική αλλαγή, φυσικών και τεχνητών, καθώς και
στηματοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών, θεωρία παρέμεινε διαζευγμένος
ραματικά δεδομένα. Παρά τον ισχυρισμό της ότι μέσω της ενοποίησης
θολικότητας θεωρία και ευρέως κυκλοφορούντων κείμενα, particularism επικρά
ην αλχημεία κατά τον ίδιο τρόπο που το έκανε σε όλες τις παραδοσιακές τέχνες των
μηχανικών κοινωνιών, λόγω ειδικών τοπικών παραδόσεων εργασίας, λεξιλόγιο, κ
ακτική του απορρήτου. Τέλος, ορυκτά, τα μέταλλα, άλατα και άλλες ουσίες
ησιμοποιούνται από αλχημιστές διέφεραν σημαντικά από τη μια γεωγραφική περ
ην άλλη, ως προς τη σύνθεση και ακαθαρσίες.

το σκεπτικό αυτών των εκτιμήσεων, η ανάλυση της απεικόνισης θα πρέπει να βασίζ
μια ιστορική αξιολόγηση της αλχημείας μετά την τότε επικρατούσα φιλοσοφικών
ολογικών αντιλήψεων. Λόγοι για την απουσία ή παρουσία της εικαστικής μο
ολογούνται καλύτερα σε σχέση με σύγχρονα κριτήρια της scientificity και μορ
ταφορά γνώσεων, καθώς και τις αντίστοιχες επιστημολογικά θέματα

Αλχημεία ως naturali Scientias και ars: Το αναλογ
επιχείρημα και οπτικοποίηση

α αραβικά ταξινομήσεις της επιστήμης και της φιλοσοφίας, η οποία ήταν προσαρμοσ
ο δωδέκατο αιώνα, η αλχημεία και ορίστηκε ως μια υπο-κλάδο της φυσικής φιλοσο
aturalis Scientia), Κοινή χρήση αυτού του ορισμού, πάνω απ 'όλα, με το φάρμακο. Έ
ρίπου δέκα χρόνια μετά την πρώτη μετάφραση ενός αλχημικών κείμενο στα Λατ
orienus, De compositione alchimie), Dominic Gundissalinus περιγράφεται αλχημεί

ήκοντα στην φυσική του De Divisione philosophiae (περίπου 1150). [6] Ήταν
στήμη και τέχνη με στόχο την μετατροπή των ειδών. [7]

η συνέχεια, από τα μέσα του δέκατου τρίτου αιώνα, αριστοτελική φιλοσοφία της φ
ε γίνει το πλαίσιο για όλες τις φυσικές τις μελέτες των μεσαιωνικών πανεπιστημίων.
ού την εποχή εκείνη η γενική στάση ήταν μάλλον ευνοϊκή προς την teknai
ζητήσεις της τεχνητής παραγωγής μετάλλων και άλλες ανόργανες ουσίες
αγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της μελέτης του Αριστοτέλη Μετεωρολογικά. Μαζ
χνά ανομολόγητο Avicennian παράρτημα του σχετικά με το σχηματισμό των μετάλ
ορυκτών (επίσης διαβιβάζονται στο πλαίσιο του τίτλου De congelatione
nglutinatione lapidum), [8] Η Μετεωρολογικά εξυπηρετούνται, από 1200 και μετά
ωρητική βάση για τη χειραγώγηση τον αλχημιστή των ουσιών.

οκειμένου να ενσωματωθούν αλχημεία σε γενικά αποδεκτές θεωρίες scientianatural
ysica), Έγινε χρήση ενός αναλογικού επιχείρημα, κατ 'αναλογία με την προϋπόθεση
ν έννοια της αρχής της επιστημονική εξήγηση, όταν, όπως Shmuel Sambursky το έθ
α φαινόμενο εξηγείται από την άποψη της λειτουργίας του άλλου έχουμε εξοικειωθ
χουν συνηθίσει να ". [9] Το επιχείρημα συνδέσεις τρία επίπεδα: το επίπεδο της γεν
smologic θεωρίες, το επίπεδο των συγκεκριμένων περιοχών και ουσίες, καθώς κα
πεδο της τέχνης μίμηση μακροκόσμιος διαδικασίες. [10]

Το συνολικό επίπεδο κοσμολογική πετάχτηκε στο Αριστοτέλειο κατηγορίες
οτικών φυσικής και της νεο-πλατωνική επεξεργασίες. [11] Αριστοτέλης εξήγησε αλ
ην υπο-σεληνιακή, σωματικός μέρος του κόσμου όσον αφορά την κυκλική σύνδεση
οσύνδεση των δύο ζεύγη των αντιθέτων, το κρύο και το ζεστό, η υγρή και η ξηρή.
τό το αποτέλεσμα της διαδικασίας στοιχειακή συστατικά της φωτιάς, του αέρα, το ν
γη. Η ετήσια τοπική κίνηση του ήλιου είναι η αιτία της συνεχούς αλλαγής του
οιχείου στο άλλο και όλων των φυσικών κύκλων της παραγωγής και της διαφθοράς.
ον αφορά το νέο-πλατωνική φιλοσοφική παράδοση στη δυτική του μορφή, επέτρ
οπάντων, να καθιερωθεί η σφαίρα του θείου? Σε ποικίλες επεξεργασίες αραβική
ήθησε υπόψη για μια πιο διαφοροποιημένη ουράνια επιρροή από την άποψη
τρολογίας και του ουράνια αρετές.

Η γενική θεωρία της φυσικής διαμόρφωσης των υπόγειων ουσιών βασίστηκε
ευταίο μέρος του Αριστοτέλη του τρίτου βιβλίου του Μετεωρολογικά όπο
λοσοφική προβάλλει ότι τα μέταλλα σχηματίζονται από συμπιεσμένο υγρό exhalat
για το τέταρτο βιβλίο όπου η ενεργός, διαμορφωτική αρχή των μετάλλων λέγετα
αι το κρύο. [13] Η πιο συγκεκριμένη θεωρία της παραγωγής μετάλλων από την άπ

υ βασικού υλικού τους και την τυπική συστατικά, δηλαδή υδράργυρος και
απτύσσεται στο Avicenna του De congelatione et conglutinatione lapidum. Εδ
αστική, διαμορφωτική αρχή έπρεπε να θερμότητα, η διάρκεια και η ένταση των co
αι υπεύθυνη για τη διαφοροποίηση μεταξύ των μετάλλων.

Η σχέση ανάμεσα στη φύση και τέχνη γεννήθηκε στο Αριστοτέλειο άποψη μίμ
χνη μιμείται και συμπληρώνει αλλά δεν αντικαθιστά τη φύση. Η ιδέα της κατωτερό
τέχνης (ars) Ήταν συνυφασμένη με την αντίληψη της φύσης ως ένα οργανικό σύ
της φύσης ως μια έξυπνη τεχνίτες. Ως τεχνίτη, φύση προκαλεί κυκλοφορία
ωτερικό της, με αποτέλεσμα να παράγουν ουσιώδη μεταβολή, δηλαδή την παραγωγή
μηση της φύσης, το ανθρώπινο καλλιτέχνης φέρνει μόνο για εξωτερική, «μηχαν
λαγή ενώ η ουσία παραμένει η ίδια. [14]

τ 'αρχήν, το Αριστοτέλειο φυσικό σύστημα επικρατούσε στη μεσαιωνική φυ
λοσοφία. Παρ 'όλα αυτά, ήταν πλατωνική και νεο-πλατωνική φιλοσοφική θέσεις
γάλων φιλοσόφων-δέκατο τρίτο αιώνα, και αλχημικό κείμενα συνήθως συνδυάζουν α
διαφορετικές φιλοσοφικές παραδόσεις.

ην αριστοτελική φυσική παράδοση, αναλογίες λειτουργία σε σχέση με όμοια αιτ
θεστώτα? Είτε τη φύση ή την ανθρώπινη τεχνίτης προκαλεί κυκλοφορία κατά την έν
ποιοτικής αλλαγής. [15] Έτσι, ο Αριστοτέλης εξήγησε το σχηματισμό του εμβρύο
αλογικό συμπέρασμα από την τέχνη της μαγειρικής: είναι ένα είδος coction οφείλ
ην επίδραση της θερμότητας που απορρέουν από το σπέρμα. [16] Η υιοθέτηση
ιστοτέλειου επιστημονική μέθοδο, Αλβέρτος ο Μέγας (D. 1280) έδωσε, κατά τα
υ δέκατου τρίτου αιώνα Ορυκτολογία, Σε λογαριασμό του φυσικού σχηματισμού
τάλλων και ορυκτών με αναλογία από το μαγείρεμα των αλχημιστών - κατά την εκτίμ
υ, το καλύτερο μιμητές της φύσης - και από την τρέχουσα σχολικής ιατρικής θεωρίε
σχηματισμό του εμβρύου. [17]

τές οι μεγάλες δέκατη τρίτη και δέκατη τέταρτη-κείμενα αλχημικό αιώνα
ορούσαν την ίδρυση φυσική θεωρία - με την έννοια της Naturalis Scientia
υλάχιστον, με τη διαβίβαση αυτή, ανέτρεψε την αναλογική σχέση: αλχημικό θεωρία κ
ακτική που βασίζεται στο πρότυπο του φυσικού σύμπαντος και μικροκοσ
δικασίες. Τεχνητή γενιά των μετάλλων και ορυκτών ήταν, μεταξύ άλλων, εξήγησ
αφορά στο βιολογικό μοντέλο των ζώων (του ανθρώπου) γενιά. Σε αυτές, η ρητο
ήση της παρομοιώσεις για το σκοπό είτε τη διευκρίνιση και αποτυπώνουν αφηρημ
χές για την αποφυγή ή την ονομασία ορισμένων ουσιών και τις διαδικασίες

ουσιάζουν ή στην καλύτερη πολύ περιορισμένη. Όπως επισημαίνεται από τον Μ
bert σε σχέση με εκείνες αλχημικό γραφές που δεν είναι σύμφωνες με το σχολασ
στοτελική έννοια της επιστήμης, που κρύβουν σημασία τους στη μεταφορική γλώ
οποία δεν έχει ποτέ το έθιμο στη φιλοσοφία". [18]

ην πλατωνική και νεο-πλατωνική θεωρίες της γνώσης, το αναλογικό μεντεσ
χείρημα σχετικά με την υπόθεση ότι ένα ουσιαστικό σύνδεσμο μεταξύ του μοντ
τανοητή και ορατή αντίγραφο της, μεταξύ κατανοητή πραγματικότητα και την ψυ
τασκευές. Ο υλικός κόσμος είναι θεωρηθούν ως μια ορατή (και υλικά) εκδήλ
τανοητή μαθηματικών μοντέλων και ιδίως των σφαιρική μορφή, το πιο τέλειο. Λόγω
κής μέρος του μυαλού του, το ανθρώπινο καλλιτέχνης είναι σε θέση να συλλάβει κ
απαράγει αυτά τα πρότυπα. [19] Η θεία - θεότητα του σύμπαντος και στη θεία
σταση - και τα πράγματα της μεγάλης πνευματικότητας έγιναν αντιληπτές
ατανόητο και ως νοητή μόνο με τη βοήθεια της ενσώματο παρομοιώσεις. Έτσι,
ην πλατωνική και νεο-πλατωνική μεσαιωνικών φιλοσοφικών ρευμάτων, παρομοιώσ
κτική ή εικόνες - θεωρήθηκε απαραίτητο για να βοηθήσει συλλάβουν και να εκπροσ
ώτες αρχές.

κονογραφική μορφές συμβαίνουν στην αριστοτελική και σε πλατωνικώς ή
ατωνικώς προσανατολισμένη δέκατο τρίτο αιώνα και μετέπειτα συζητήσεις του φυσ
ηματισμού και τεχνητή παραγωγή μετάλλων. Ωστόσο, ενώ τα στοιχεία ήταν σπ
ησιμοποιούνται στο πλαίσιο του αριστοτελική φυσική φιλοσοφία, τα πράγματα
φορετικά με κοσμολογία πλατωνικός. Εδώ λειτουργία τους ήταν συνυφασμένη μ
σικό σύστημα, δεδομένου ότι ο Πλάτωνας είχε συλληφθεί από την στοιχειώδη μέρη
σμου από την άποψη των γεωμετρικών συνθέσεων.

ο δέκατο τρίτο αιώνα αριστοτελική φυσική φιλοσοφία είναι να βρεθούν κάπ
ριπτώσεις η χρήση των γεωμετρικά σχήματα. Ωστόσο, όπως ο Αριστοτέλης ο ίδιος
ε κάνει συχνή χρήση των γεωμετρικών επίδειξης, οι οπαδοί του μεσαιωνικού ποτέ
λίχθηκε σε μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος της απόδειξης είτε μεσαιω
στοτελική φυσική φιλοσοφία ή αλχημεία. Όσον αφορά την ταξινόμηση των επιστη
γαίνει, Αλβέρτος ο Μέγας, για παράδειγμα, απέρριψε υπαγωγή του Πλάτωνα της φυσ
α μαθηματικά και τη θεία πραγματικότητα: ο φυσικός μπορεί να αποδείξει πράγ
ωμετρικά, αλλά με αυτόν τον τρόπο θα αποδείξει απλώς το γεγονός (quia), Δεν είν
ία για το γεγονός (quid propter). [20]

α να συλλάβουμε το φυσικό σχηματισμό των μετάλλων και επίσης να το εξηγ

βέρτος ο Μέγας ο ίδιος έκανε χρήση των δύο ψηφίων, του Ορυκτολογία (1250-12
1], Το ένα έργο που καθόρισε τη θεωρία των ορυκτών και σχηματισμός μεταλλικών
ωρείται ότι αξίζει να του Αριστοτέλη. Και οι δύο εμφανίζονται σε ένα πλαίσιο
αλογικών συμπέρασμα από την ορατή διαδικασίες της ανθρώπινης τέχνης με το αό
τουργία της φύσης. Είναι η καλύτερη μιμητές της φύσης, αλχημιστές ερμηνεία σκάφ
οία αναδιπλασιάζω φυσικές συνθήκες υπό τις οποίες παράγονται τα μέταλλα (Σχήμ
2]

Όταν αυτοί [οι αλχημιστές] επιθυμούν να κάνουν το ελιξίριο που να έχει το χρ
και βάμμα του χρυσού, αφενός παίρνουν χαμηλότερο σκάφος αρκετά μεγάλη
να κατέχουν τα υλικά καλά καθαρισμένο θείο και υδράργυρος ή άλλα πράγματα
έχουν μπει στο ελιξήριο . Έπειτα θα μεριμνήσει ούτως ώστε στην αρχή
παρόντος μπορεί να υπάρξει ένα σκάφος με ένα μακρύ, στενό λαιμό? Και πάνω
το άνοιγμα του λαιμού αυτό είναι μια διασκευή του πηλού στο οποίο είναι ένα
μικρό, στενό άνοιγμα [… ] Η καλύτερη φορείς κάνουν τα σκάφη του γυαλιού?
το χαρακτήρα του σκάφους που είναι σαν ένα ουρητήριο, και η δεύτερη βρίσκ
στην κορυφή του και λαμβάνει όλα τα ατμού που υψώνεται από αυτό. Και
επαφή των δύο ποτήρια ή τα σκάφη είναι καλά σφραγισμένο με λαούτο έτσι ώσ
μην μπορούν να διαφύγουν [… ] Ο αριθμός του σκάφους είναι σαν αυτό
χαμηλότερο σκάφος είναι α β γ δ, Το ανώτατο σκάφος ε στ ζΚαι η κάλυψη h
είναι το ίδιο στη φύση.

ήμα 3: Λονδίνο, British Library, ms.Σχήμα
4:
Glasgow,
Πανεπιστημ
hmole 1471, fol. 33V (δέκατο τέταρτοΒιβλιοθήκη, ms. Ferg. 104, fol. 45V (13
ώνα) (από Albertus Magnus 1967, πλάκαΚωνσταντίνος της Πίζας, Το βιβλίο τη
. Το χαμηλότερο σκάφος α β γ δ, Τομυστικά της Αλχημείας. Η δημιουργία
ώτατο σκάφος ε στ ζ και το κάλυμμα hμετάλλων.
αδιπλασιάζω φυσικό, υπόγεια συνθήκες
ό τις οποίες μετάλλων.

bert χρησιμοποιείται ένα άλλο γεωμετρικό σχήμα που χαρακτηρίζεται από γράμ
αν εκθέσει την θεωρία του σχηματισμού των μετάλλων σε διάφορα σημεία στο έδα
πορώδη ή μη πορώδη. Σύμφωνα με Albert, ατμός αναμιγνύεται με γήινες τμή

ισδύει μέσα στους πόρους της γης πριν εδραίωση σε ένα μέταλλο, το οποίο απο
ράδειγμα από την έκχυση υγρού μετάλλου πάνω στο έδαφος. Δίνει συνέχεια οδηγίε
ν κατάρτιση ενός κύκλου α β γ η οποία να εκπροσωπεί την εξάπλωση μέταλλο, για
γο? δύο γραμμές, γ δ και ένας g, Αντιπροσωπεύουν τον τρόπο με το μέταλλο διεισ
η γη, δηλαδή μέσα στις φλέβες. Αυτό το είδος των γεωμετρικών επίδειξης εξής μέθ
υ Αριστοτέλη για αποδεικνύει την σφαιρικότητα του στοιχειακού στρώματα του κόσ
3]

δέκατο τρίτο αιώνα, οι εκπρόσωποι των πλατωνικώς προσανατολισμό κοσμολογία
σικών επιστημών, όπως ο Robert ΟΓοχχεΐεχΐε (1175-1253) υποστήριξε μια συστημα
ήση των γεωμετρικών εκπροσώπησης. Μετά ΟΓοχχεΐεχΐε, "όλα τα φυσικά αίτια
οτελεσμάτων πρέπει να εκφράζεται μέσω των γραμμών, γωνίες, και τα στοιχεία
φορετικά είναι δυνατό να γίνει αντιληπτό εξήγηση τους". [24] Η αντίστοιχη θεωρία
ώσης ήταν νεο-πλατωνική και Αυγουστίνου. Η σειρά βασίζεται κατανοητή η φυσ
ματικός κόσμος ήταν πιθανά αντιληπτή από το θεϊκό μέρος της ψυχής, από το μάτι
χής», και γεωμετρικά σχήματα (καθώς και τους τρόπους αριθμός) χρησιμοποιήθηκα
κάλες» που οδηγεί στην αιώνια αλήθειες.

ό την άποψη αυτή, ένατο αιώνα John Scottus Εριγένης του Periphyseon άσ
μαντική επιρροή στις δέκατο τρίτο αιώνα-φιλοσόφους, όπως είναι, πάνω απ 'όλα, Ρ
νεμία (περίπου 1232-1315) και για τους συντάκτες της ψευδο-Lullian δέκατου τέτα
ώνα corpus αλχημικών. Για να εξηγήσει πρώτα αίτια και την εξέλιξη τους στο πλήθ
σκαλος του διαλόγου Εριγένης κάνει χρήση ενός "ορατή και ενσώματο αριθμός", δη
υ κύκλου με τις γραμμές που αρχίζουν από το κέντρο της στην περιφέρεια. Μάθ
ρος τα έξω από την λογική" και τη σύλληψη για γεωμετρική λόγους είναι ότι οι
τίθετοι και παράλληλα με την «κατανόηση εσωτερικά, από τη φαντασία». Σε ένα ή
λο τρόπο, γεωμετρικά σχήματα είχαν ψυχικής κατασκευάζει γίνονται για τους σκο
υ διαλογισμού και αναπόληση, αλλά δεν είναι σε αγωνιστική σχέση με τίποτα. [25] Έ
τη θέσπιση αυτού του είδους η θεωρία της γνώσης δεν σημαίνει αναγκαστικά ότ
σμολογίας πλατωνική με εκφράζουν στοιχειώδη γεωμετρικά σχήματα, τα οποία
οϋπάρχουσες μορφές. Από το δέκατο τρίτο αιώνα, ο συνδυασμός του Αριστοτελ
χές της φυσικής και με το νεο-πλατωνική επιστημολογία ήταν αρκετά συχνή
χημικών κείμενα. Αλλά μόνο πολύ λίγες περιπτώσεις είναι να βρεθεί όταν γεωμετ
ήματα που χρησιμοποιούνται από την άποψη της Timaean θεωρία των στοιχειω
ημάτων. [26]

ην αλχημεία, το νωρίτερο μέχρι στιγμής γνωστό Δυτική έγγραφο προς χρ

ονογραφική έντυπα σε ένα νέο-πλατωνικώς προσανατολισμένη επιστημολογικές πλα
αι το Βιβλίο του μυστικά της Αλχημείας συνέταξε το 1257 είναι φοιτητής της ιατρικ
ωνσταντίνος της Πίζας. [27] Η αντίστοιχη θεωρία της γνώσης εκτίθεται σε λίγες τ
ον αφορά την ετυμολογία του γράμματος «L», σημειώνει η συγγραφέας: «Σύμφων
ν ετυμολογία, η [« L '] καλείται έτσι από lucidando και από illuminando? Illumina
λαδή καθιστώντας σαφές ότι η οποία είναι ασαφής, και ρίχνει περισσότερο φως σε
υ είναι κατανοητή [… ] Για τη νόηση είναι το μάτι του νου ". [28] Ως "πέρα από
τανόηση", τον Θεό και την αιωνιότητα του μπορεί να κατανοήσει δεν "λόγω ουτ
γασίας". [29]

σιαστικά μια σειρά σημειώσεων, σε αυτό το έγγραφο δίνει πολύτιμες ενημερωθεί γι
ύουσες μέσα του δέκατου τρίτου συζήτηση σχετικά με τις φυσικές σχηματισμό
τάλλων και ρίχνει φως στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση τόσο προφορικά
ονογραφικά με την αλχημεία ως πειθαρχία μυθιστόρημα. Σχετικά με το επίπεδο
σμολογίας, θα αντιπαραθέτει τη φυσική θεωρία του Αριστοτέλη Μετεωρολογία
icennian παράταση της με την πλατωνική και νεο-πλατωνική παραδόσεις.
γκεκριμένα, Κωνσταντίνος - ή μάλλον άγνωστος δάσκαλο του - προσπάθησε να παρά
χημεία που δεν είναι μόνο φυσική, αλλά και μια θεολογική βάση. Η συνο
σμολογικό μοντέλο εξακολουθεί να είναι ότι από τη βιβλική δημιουργία του πλατων
οσανατολισμένη δώδεκατες-ερμηνεία του αιώνα. Για την επίτευξη του συγκεκριμ
όχου, έγινε χρήση ενός αναλογικών επιχείρημα και των αντίστοιχων στοιχείων, πάν
α, για το τι μπορεί να αποκληθεί «διάγραμμα δημιουργίας».

ον αφορά τη δημιουργία των μετάλλων, το επιχείρημα είναι ότι ο Θεός έφερε
οσκήνιο τα έξι μετάλλων εντός έξι ημερών από τη δημιουργία, από τη διαφοροπο
meomerous φορείς. [30] Το αντίστοιχο διάγραμμα αποτελείται από κάθετα που
ολουθία επτά τμήματα κύκλου που φέρουν τα ονόματα των πλανητών και
τίστοιχων μετάλλων τους. Στο κάτω μέρος της σειράς έχει καταγγελθεί από τμήματ
γραφές ονοματοδοσίας γη, αέρα, και τη Νεκρά Θάλασσα (Σχήμα 4). Σε μια φλαμαν
κατο τέταρτο αιώνα versified προσαρμογή του παρόντος εγγράφου (Το βιβλίο τη
στικά της Lady Alchemy μου), Το «διάγραμμα δημιουργίας» έχει αναπτυχθεί σημαν
σω προσθήκες και τροποποιήσεις. Στην κορυφή, προστίθεται ένας κύκλος που περικ
χέρι του δημιουργού? Παρακάτω, προσωποποιήσεις (κεφαλές) των πλανητών κα
ς? Και τα τμήματα του κύκλου που αναφέρεται στην sublunary κόσμο περιέχει πο
ζώα, ψάρια και μια μάσκα, όπως την προέλευση των υδάτων. Σε αμφότερες
ριπτώσεις, η διάταξη των ημικυκλική και κυκλική τμήματα του διαγραμματική
θορίζεται από τις hexaemeral μοτίβο "Σε principio creavit celum Deus et terram". Α

θίσταται σαφές σε πιο ανεπτυγμένες σχήμα όπου πήρε το όνομά του το θεϊκό δημιου
συντονιστής και συμβόλιζε στην κορυφή της σειράς (Σχήμα 5). [31]

ήμα 5: Wien, Österreichische Nationalbibliothek, ms. 2372, fol. 46vb-47ra (δεύτερο
υ το δέκατο τέταρτο αιώνα). Τα μυστικά της Lady Alchemy μου (Προσαρμογή
ωνσταντίνου της Πίζας, Το βιβλίο της τα μυστικά της Αλχημείας). Η δημιουργία
τάλλων.
τά από αυτό, το μοτίβο της Πλατωνικής βιβλική Θεία Artisan, ο οποίος φέρνει
ρελθόν προκειμένου να δημιουργηθεί θέμα, ερμηνεύεται από την άποψη της αλχημ
τουργία και του διαχωρισμού των τεσσάρων στοιχείων από το χάος, το οποίο χρησιμ

ένα ανάλογο μοντέλο για τη στερεοποίηση που ασκήθηκε Quicksilver σχετικά με
χημιστής. Εδώ, ο αλχημιστής αυτή δεν μιμείται την τέχνη της φύσης, αλλά η τέχνη
ότητας: [32]
Όλα δύναμη και ανάπαυση κατά τη λειτουργία του υδραργύρου, να είναι η μη
και το θέμα όλων των μετάλλων, όπως οφθαλμού είναι η πρώτη αιτία [… ] Η
για το υλικό προέρχεται από congealing όπως στο πρώτο οφθαλμού, Η μητέρα ό
των πλασμάτων, όπως ορίζεται από το Ανώτατο Artisan [… ] Και ακριβώ
πρωταρχική ύλη ήταν intermingled και δεν αποτελούν, γι 'αυτό είναι με
congelation του υδραργύρου, που είναι σαν το νερό παχύ, υγρό και αόρατο.
ακριβώς όπως λέγεται από το Πνεύμα του Κυρίου που διακινούνται από τα νερ
την πρώτη αιτία, ώστε το έργο αυτό αποτελείται από δώδεκα υδάτων [… ].
ην Βιβλίο του μυστικά της Αλχημείας, Αστρολογία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο
τανόηση αλχημεία σαν επιστήμη, αλλά και στον προσανατολισμό των δραστηριοτ
. Τους αντίστοιχους πίνακες να χρησιμεύσει ως εργαλείο για την αιτιολογικά ουρ
ινόμενα που σχετίζονται με την παραγωγή φυσικών και στην τεχνητή μετατροπή
τάλλων? Αυτά επίσης να συμβάλει στη δημιουργία σχέσεων μεταξύ αναλογικών το ο
το αόρατο. Όπως συμβαίνει και με τα άλλα στοιχεία του κειμένου αυτού, ε
τουργία τους γίνεται σαφής. Μια πρώτη σειρά των αστρολογικών πίνακες απεικονί
φυσική θεωρία στην αστρολογική επέκτασή της, σύμφωνα με το οποίο δεν είναι μό
ος, αλλά και των άλλων πλανητών αιτία γενιάς στην υπο-σεληνιακό βασίλειο
τίστοιχοι πίνακες ανακοίνωσε την ένδειξη: "Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τη σ
ν πλανητών σε σχέση με homomereous πράγματα, δηλαδή μετάλλων, όπως αναφέρο
ον ανωτέρω πίνακα [… ]. "[33] "Προκειμένου, επομένως, να αποκτήσουν γνώση
στήμης, πρέπει να κατανοήσει την κίνηση της άνω φορέων σε σχέση με homomer
ρείς μέσω του πίνακα αυτού, κάλεσε το Σώμα των πλανητών, καθώς βρίσκοντα
μεία τους" [34] (Σχήμα 6).

ήμα 6: Wien, Österreichische Nationalbibliothek, ms. 2372, fol. 35r (δεύτερο μισό
κατου τέταρτου αιώνα). Τα μυστικά της Lady Alchemy μου (Προσαρμογή
ωνσταντίνου της Πίζας, Το βιβλίο της τα μυστικά της Αλχημείας). Πίνακα σχετικά μ
ότητες που είναι κοινές στα πλανήτες και τα μέταλλα.
ο ακόμη αστρολογικές πίνακες που χρησιμεύουν ως οδηγοί για την αλχημι
τουργίας αποτελούν μέρος του το ακόλουθο επιχείρημα:
Congealing, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, είναι η ενοποίηση των τμημάτων
μπορούν να υγροποιημένο, ή η πύκνωση των μερών που ενδέχεται να είναι υ
Και είναι ως αδύνατο να γλείφω τον ουρανό με μία γλώσσα, όπως είναι αδύνατ
εισέλθουν από την πρακτική της αλχημείας, εκτός από το congealing
υδραργύρου, εκ των οποίων πολλοί αγνοούν και οι οποίες δεν είναι δυνατό
διδάσκεται με αξιόπιστο τρόπο, εκτός από την κίνηση της άνω φορέων, ιδίως
τροχιά της σελήνης, όπως παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε αυτόν τον πίν
[35]

Καλό και κακό lunations, ή των αποτελεσμάτων, μπορεί να εξεταστεί υπ
προηγούμενο πίνακα? Εδώ και τώρα, ο ακόλουθος πίνακας θα δώσει άφθ
πληροφορίες σχετικά με καλές και κακές πλευρές και τα αντίστοιχα αποτελέσ
τους. [36]

ολοκληρώσει τη συζήτηση των επιλεγμένων στοιχείων του Βιβλίο του μυστικά
χημείας, Μπορεί κανείς να πει ότι η γενική λειτουργία τους είναι να ενισχυθ
αλογική επιχείρημα του κειμένου σε σχέση με την θεολογική, οντολογική, και φυ
νοιολογική καθεστώτα. Τόσο διάγραμμα της «δημιουργίας» και οι αστρολο
αφήματα γίνονται στην αρχή της υποκατάστασης οπτικής: Οι εικόνες μεγάλα έν
ταβληθεί να εκφράσουν τις θεωρίες του σχηματισμού και της μετατροπής των μετάλ
θώς και να δώσει οδηγίες για τις εργασίες του αλχημιστή του. Αστρολογικές πίνακες
ραδοσιακά χρησιμοποιούνται στην ιατρική πλαίσιο για την εγγραφή της σελήνης-έ
ει αντιστοιχιών μικρόκοσμο που επενδύονται με τα ονόματα των μετάλλων. Ομοίω
αφορές στο διάγραμμα δημιουργία "όσον αφορά την αστρική αιτιότητα και τα μέτ
οστίθενται στα συστήματα συνδυασμένων εικαστικής της Γένεσης εικονογραφήσει
πρωτοβάθμιας και αστρικές τροχιές που έχουν μειωθεί σε τμήματα απλώνονται σε
ρά. [37] Με το δέκατο τέταρτο ιδιωματικό-εκδοχή του αιώνα Βιβλίο του μυστικά
χημείας (Το βιβλίο της κυρίας Alchemy μου), Τα παραστατικά στοιχεία, όπως το χέρ
ού και προσωποποιήσεις των πλανητών προστίθεται στη βασική δομή των τμημ
κλο.

Η παρατήρηση της τυχαίας ποιότητες: οπτικοποίηση
μεταφορά

βέρτου του Μεγάλου Κωνσταντίνου και πραγματείες αντιπροσωπεύουν τις λίγες δέ
το αιώνα-τα έγγραφα ώστε να συμπεριλάβει στοιχεία οπτικοποίηση εννοιολο
στήματα που αφορούν το φυσικό σχηματισμό και στη θεία δημιουργία των μετάλ
η συνέχεια, στο πλαίσιο της εξαιρετικά διαδεδομένους σύστημα του αριστοτελική φυ
λοσοφία, έμφαση δόθηκε στην παρατηρήσιμες τυχαία ιδιότητες. Ωστόσο, παρά
αναλαμβανόμενες παροτρύνω να δείτε τα χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά
σιών, η μετάβαση σε αναπαράσταση με εικόνες τους έγινε απλώς στην αλχημική έγγρ
υ χρονολογούνται από το δεύτερο μισό του δέκατου τέταρτου αιώνα. Επιπλέον, αυτ
ρατηρήσιμες χαρακτηριστικά και τα στάδια του μετασχηματισμού εμφανισθούν μ
ταφορά της λεκτικής αλληγορίες πάνω στο εικονογραφικό επίπεδο, «μεταφο
υπακούεται στην κλασική Quintilian ορισμό του ως alieniloquium. Έτσι, μολονό

νοιολογική βάση για τη θέση παρατήρησης δεδομένα στο προσκήνιο ήταν
στοτελική, οπτικοποίηση αυτών μέσω της αλληγορίες δεν συμφωνούν με τα πρότυπα
ολικής επιστημονικής μεθόδου και συλλογιστικώς συνετέλεσαν τα επιχειρήματά του
έπει να σημειωθεί ότι δεν είναι μόνο συγγραφείς και συντάκτες των παράγω
οϊόντων λογοτεχνικών ευνοούσε τη χρήση των παρομοιώσεις για σύγκριση και γι
ακτικές ανάγκες, αλλά ότι στην 1330s ακόμη και ένα εκπαιδευμένο σχολ
ωρητικός ήθελα Petrus Μπόνους δικαιολογείται και συνέστησε τη χρήση μεταφο
ώσσα στην αλχημική συγγράμματα. [38]

σχολαστική Αριστοτελική μέθοδος που υιοθετήθηκε από όλους τους μεγάλους αλχη
αγματείες από τα μέσα του δέκατου τρίτου αιώνα, ήταν για εκείνη των συνδυασμ
πτωση από τις γενικές αρχές και επαγωγή με βάση τα δεδομένα των αισθήσεων,
αι, για την παρατήρηση της τυχαίας ιδιότητες των ουσιών. Σε μέταλλα, αυτές ήταν,
bert λόγια του Μ., "τους είναι liquefiable και εξαρτημάτων, χρώματα, γεύσεις κα
ρωδιές τους και την ικανότητά τους να καταναλωθούν από φωτιά". [39] Σε
υκτολογία, Albert εξηγεί ότι [40]

Όταν ασχολούμαστε με πολλά στοιχεία που πρέπει πρώτα να καταλάβουμε τη φ
από τα σημεία και τα αποτελέσματα [παρατηρήθηκαν] [ex signis et effectibus]
να προχωρήσουν από αυτά τα σημεία με τις αιτίες και τις συνθέσεις τους? Γι
επιπτώσεις τέλος είναι πιο εμφανείς σε εμάς. Αλλά στην αντιμετώπιση της φ
των καθολικές [… ] Θα πρέπει να προχωρήσουμε στο αντίθετο ρεύμα, [αιτιολο
από την αιτία για τις επιπτώσεις και τις εξουσίες και σημάδια.
ραδείγματα από την Ορυκτολογία για τη συλλογιστική όσον αφορά την πείρα
μπτώματα είναι: [41]
Η παραγωγή μετάλλων οφείλεται σε κυκλικούς παράγοντες, ένας από τον άλλ
πείρα δείχνει ότι αυτή είναι η περίπτωση [probat autem hoc experta], Τόσο
επιχειρήσεις της φύσης και στις τεχνικές της τέχνης. Όσον αφορά τις φυσ
διεργασίες, έχω μάθει, από ό, τι έχω δει με τα μάτια μου [visu proprio didici]
μια φλέβα που απορρέουν από μια πηγή ήταν σε ένα μέρος καθαρό χρυσό και α
σε ένα άλλο με ένα πέτρινο calx αναμιγνύεται με το [… ].
λού, Albert αναφέρει ότι [42]
σιδήρου υπόκειται σε σκουριά, η αιτία αυτής είναι ότι περιέχει καμένο χώμα? γ
τι σήψη είναι σε υγρή κατάσταση, σκουριά είναι στο σίδηρο. Για όταν η υγρ
απομακρύνεται, τι έχει μείνει πίσω είναι κατάξηρος, στεγνό, και καίγονται
μειώνεται σε στάχτη. Στοιχεία [Signum] Του παρόντος είναι ότι ο σίδηρος
πλήττονται ιδιαίτερα από τη σκουριά, εάν η καύση είναι κάτι ρίχνεται σ 'αυτ
όπως το αλάτι, το θείο κίτρινη βαφή, και τα παρόμοια.

βέρτου Ορυκτολογία καθορίζονται τα πρότυπα για την πλούσια παράδοση της αλχημ
απτά στα οποία εκφράσεις όπως «να δει κανείς με τα μάτια», χρησιμοποιήθ
αρατήρηση», «σημεία», «πειραματική απόδειξη» και «εμπειρία» εκτενώς. [43
ωρητικό επίπεδο, η αναφορά σε δεδομένα παρατήρησης, Experimenta, Βοήθησ
βεβαιώσει τα συμπεράσματα κατέληξε στο παρελθόν.

κύριο έγγραφο της εν λόγω παράδοση είχε δικαίωμα εναλλάξ Τρακτέρ recta κα
chimia. Σε αυτό το μεγάλο αναγνωστικό κοινό και συχνά διαφορετικές-upon ψε
bertian πραγματεία, η έκφραση «έχω δει» (vidi) Χρησιμοποιείται συστηματικά
ωρητικές συζητήσεις, όπως οι ακόλουθες περιπτώσεις απεικονίζουν. [44]

Βλέπουμε διαφορετικά είδη λαμβάνουν διαφορετικές μορφές σε διαφορε
χρονικές στιγμές? Αυτό είναι προφανές από αφέψημα, και διαρκή επαφή: αυτό
είναι κόκκινο το αρσενικό θα γίνει μαύρο και, στη συνέχεια, θα γίνει λευκό
εξάχνωση [… ] Αν, κατά τύχη, κάποιος θα πρέπει να πω ότι τα είδη αυτά μπο
εύκολα να μεταλλάσσονται από χρώμα σε χρώμα, αλλά ότι σε μέταλλα
αδύνατο, θα απαντήσω παραθέτοντας την προφανή αιτία προφανής μέσω ενδεί
και αποδείξεων [… ] Για βλέπουμε ότι γαλανά [… ] Παράγεται από ασήμι
Βλέπουμε, επίσης, ότι ο χαλκός λαμβάνει ένα κίτρινο χρώμα από πέτρα Cala
[… ].
χημικό πραγματείες ότι υιοθέτησε την αριστοτελική επιστημονική μέθοδο
μφωνούμε ότι η παρατήρηση οδηγεί πουθενά αν δεν καθοδηγείται από τη γνώση
χών, θεία ή φυσικά. Την ψευδο-Lullian δέκατου τέταρτου αιώνα Codicillus,
ράδειγμα, υποστηρίζει ότι [45]
Η τέχνη δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνον εάν η τεχνίτη ξεκινά με ορισμένες α
και determinate? Και ο ίδιος να ρυθμίσει την επιδεικτική σημεία, δηλαδ
χρώματα που εμφανίζονται κατά τη διαδικασία της εργασίας.
ωρία Ρότζερ Μπέικον της πειραματικής επιστήμης, ασκούνται επίσης σημαντική επι
ς αλχημικό κείμενα, ιδίως όσον αφορά το δέκατο τέταρτο αιώνα-ψευδο-Lullian αλχη
μα όπου βρίσκει κανείς εκφράσεις, όπως "sicut ostendit Naturalis αναλογί
perientia certificat Nobis", Όπως έχει πρόσφατα αποδειχθεί από Michela Pereira.
μβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο της επιστημονικής αυτής παράδοση τα κύρια ση
θεωρίας του Bacon να υπενθυμίσουμε στα δικά του λόγια. [47]
Υπάρχουν δύο τρόποι απόκτησης γνώσης, δηλαδή, με την αιτιολογία και
εμπειρία. Συλλογισμός καταλήγει σε συμπέρασμα και μας κάνει να χορηγήσ
συμπέρασμα, αλλά δεν κάνει τη σύναψη ορισμένων [… ].
πέικον χαρακτηριστικό παράδειγμα τον ισχυρισμό του ότι οι "συγγραφείς γρά
λλές καταστάσεις και τους ανθρώπους τους να πιστέψουν με αιτιολογία που διατυπ

ν διαθέτουν εμπειρία" με μια αναφορά στην πεποίθηση ότι τα διαμάντια δεν μπορού
αλυθούν παρά μόνο με το αίμα αίγας:
Κάταγμα αλλά μέσω του αίματος αυτού του είδους δεν έχει ποτέ επαληθευθεί
Και ότι το αίμα δεν μπορεί να σπάσει εύκολα. Για έχω δει αυτό με τα μάτια μου
αυτό είναι απαραίτητο, διότι οι πολύτιμοι λίθοι δεν μπορεί να διαχωρίζεται, ε
από θραύσματα αυτής πέτρα [… ] Ως εκ τούτου, όλα τα πράγματα πρέπε
επαληθεύεται από την εμπειρία.
ετικά με το επίπεδο των αλχημικών λειτουργίας που είχαν εκτεθεί σε τμήματα
χολούνται με practica, Ο κύριος τυχαία ιδιότητες των ουσιών που πρέπει να τηρούντ
ώματα. Εμφάνιση και την εξαφάνιση τους βοήθησε όλο και περισσότερο τα στ
τατροπής του σήματος και ο αριθμός τέσσερα ήταν να γίνει κανονική σε δέκ
αρτου αιώνα αλχημικό κείμενα, όπως το ψευδο-Lullian Codicillus. [48] Σε Ros
οδίδεται στον Ιωάννη Dastin (πρώτο μισό του δέκατου τέταρτου αιώνα), ο συγγρα
άφει: [49]
Υπάρχουν τέσσερα κύρια χρώματα: μαύρο, λευκό, κίτρινο, κόκκινο και […
χρώματα θα σας διδάξει στη συνέχεια πώς να χειριστεί φωτιά, γιατί δείχνουν
χρονικό διάστημα και όταν η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη πυρκαγιά πρέπε
γίνουν. Από εκεί, εάν είστε ένας ευσυνείδητος εργάτης, χρώματα θα σας μάθ
πρέπει να κάνουμε.
ώ πρέπει να τονισθεί ότι η αλχημική διαδικασία πρέπει να εκτελείται εξ ολοκλήρο
α σκάφος από χοντρό ερμητικά σφραγισμένη γυάλινη έτσι ώστε ο φορέας εκμετάλλε
ορεί να παρατηρεί τις αλλαγές. [50]

αλχημικό πραγματείες όπου σχολικής αριστοτελική αρχές της φυσικής φιλοσο
κράτησε, το πρώτο βήμα προς την οπτικοποίηση έγινε σε σχέση με τις οδηγίες
μηνείας συσκευές, φούρνους, και τα σκάφη. Αυτά είναι που σε εκείνα τα τμήματα
κατου τρίτου αιώνα-πραγματείες που ασχολούνται με practica, Με οδηγίες γι
τουργία και τις συνταγές. Συχνά το practica έχει προηγηθεί theorica, Α
κλοφόρησαν πρακτικές οδηγίες και μόνο.

μεγαλύτερο αλχημικό έγγραφο του δέκατου τρίτου αιώνα σχολικής αριστοτε
χημικό λογοτεχνία, η Summa perfectionis magisterii του (ψευδο)-Geber,
στηματικά περιγράφει συσκευές που χρησιμοποιούνται σε διάφορες εργασίες αλχη
άχνωση, descension, απόσταξη, πύρωση, επίλυση, πήξη, στερέωση, ceration). Ωστόσ
μενο δεν έχει ακόμα αναφέρεται σε αριθμητικά στοιχεία. Σε παλαιότερη χειρόγραφα
mma, Αυτά που είναι στο περιθώριο, όπως συμβαίνει με τα τέλη του δέκατου τρ
ώνα-αντίγραφο που φέρουν τον τίτλο Summa collectionis complementi φύση secreto
culte (Bibliothèque nationale de France ms. Lat. 6514, fol. 68r-71r). Τα δεκατέσ

οιχεία της εν λόγω αντίγραφο χειρόγραφο αναλύθηκαν πρώτη και αναπαράγονται
arcellin Berthelot [52] (Σχήμα 7). Ένα σύγχρονο χειρόγραφο Παρίσι περιλαμβ
actica της Αλχημείας από Jacob την γερμανική (Practica alchimiae Jacobi Theuto
od ipse est operatus). Έντεκα οριακό στοιχεία συνοδεύουν το κείμενο όπου οδηγίε
κατασκευαστικές συσκευές εναλλάσσονται με συνταγές (fol. 139r-141v). Δηλαδή,
ρά ένα συγκεκριμένο σκάφος είναι αναγκαία για μια συγκεκριμένη λειτουργία, Jac
ρμανική περιλαμβάνει οδηγίες για την κατασκευή του. Αλλά και πάλι, στο κείμε
γγραφέας δεν αναφέρεται σε αριθμούς. [53]

ήμα 7: Παρίσι, Bibliothèque nationale de France, ms. lat. 6514, fol. 70r (τέλη το
ώνα) (Berthelot 1893 [reimpr., 1967], vol. 1, σελ. 151, εικ.. IV). Μια alembic.
αφορά σε στοιχεία των κλιβάνων και τα σκάφη πρέπει να αναζητηθούν στην ψε
bertian De Alchimia ή Τρακτέρ recta που κυκλοφόρησε το δεύτερο μισό του δέκ
του αιώνα και διαθέτει μια τεράστια επιτυχία, απ 'όπου υποβλήθηκε σε πο
ραλλαγές. Εδώ, οι περιγραφές των συσκευών που έχουν συναφθεί καλώντας την προ
υ αναγνώστη να συνοδεύουν τα στοιχεία: "Και αυτό είναι το σχέδιο για τον φούρνο
ec est forma furni). [54] Όσον αφορά το φούρνο απόσταξης, το κείμενο έχει ως εξής:
Φούρνοι απόσταξη πρέπει να γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: είναι ερμηνεύο
σαν αυτές [που περιγράφονται] ανωτέρω, από πηλό [… ] Ο φούρνος θα πρέπ
είναι ευρύτερη στην κορυφή από ό, τι στο κάτω μέρος, όπως δείχνει η παρο
εικόνα.
ο folios ενός χειρογράφου του Τρακτέρ recta τώρα στη Γλασκώβη (Πανεπιστημ
βλιοθήκη, ms. Hunt. 110, fol. 27r-35v, δέκατο τέταρτο αιώνα) [56] Μπορε
ησιμεύσει ως παράδειγμα για τη σχέση μεταξύ περιγραφές και σχέδια των πλοίων κα
ικαμίνους. Στις προφίλ 33r υπάρχει μια περιγραφή του ποτ (olla) Καλύπτονται από

πάκι, το οποίο είναι εφοδιασμένο με ένα στενό λαιμό στο οποίο έχει εισαχθεί ένα ρ
αντίστοιχη εικόνα είναι στο περιθώριο. Επόμενο είναι ένα άλλο δοχείο με στενό λα
ακοίνωσε με τον ίδιο τρόπο όπως το προηγούμενο σχήμα από τον τύπο "cuius HEC
ura". Το μικρό σχέδιο ακολουθεί στο ίδιο το κείμενο (fol. 33r). Απεικονίζει το κ
ρος του ενός από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενες για σκάφη distillatio ανά descen
7] Ο υδράργυρος πρέπει να χύνονται σε αυτό το πλοίο. Η περιγραφή του φούρνου
έπει να χρησιμοποιούνται για την εργασία αυτή εξής: "Μετά πάρτε ένα φούρνο
… ] Με ένα άνοιγμα για το σκάφος και για την πυρκαγιά, που αποτελεί ποσοστό
ius HEC est figura]. Θερμότητα αυτή κλιβάνου να ερυθρότητα ", [58] Και ούτω καθ
χήμα
8).

ήμα 8: Glasgow, Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, ms. Κυνήγι. 110, fol. 27r-35v? Fol.
κατο τέταρτο αιώνα). Τρακτέρ recta domini Alberti. Σχέδια σκαφών και ένα φούρνο.
πρώτες παραστάσεις των διαφόρων διαδικασιών και τα στάδια της μετατροπή
άλινα δοχεία που περιλαμβάνονται σε ένα ιδιαίτερα πρωτότυπο στίχο ιδιωματική γλώ
ό την περιοχή του Κάτω Ρήνου, ενδεχομένως Brabant, που χρονολογείται από το δεύ
σό του το δέκατο τέταρτο αιώνα. Ο συντάκτης του κειμένου αυτού δεν τίτλο ο
ρακτηρίζει ως Gratheus. [59] Ήταν προφανώς ένας τεχνίτης και με στόχο τη λ
μόσιο δεν γνώση των λατινικών. [60] Η απουσία της φιλοσοφικής συζήτησης
ταλλαγής είναι αντισταθμίζεται από ένα θέμα που πρέπει να γίνονται όλο και μεγαλύ
μασία προς το τέλος του Μεσαίωνα και στη δέκατη έκτη αιώνα: σχολαστικός μάθηση

αστικές παραβολές να οδηγήσει σε σφάλματα. [61] Για να αποφευχθούν αυτές, Grat
νιστά την ανάγνωση του βιβλίου του ουρανού, ένα "πρόδηλη καθρέφτη και exampla
χημείας». [62] Εκεί, μπορεί κανείς να αντιληφθεί με τα μάτια κάποιου ολόκληρο το
αλχημείας και όλους τους τύπους των πλοίων. [63] Το επιχείρημα αυτό ισχύει και π
egetical topos την αλχημεία. Όπως επισημάνθηκε από τον Αυγουστίνο, το βιβλίο
σης μπορούν να διαβαστούν ακόμα και από τους αναλφάβητους (idiota).

φαση δίνεται στις τεχνικές πτυχές του έργου, την κατασκευή των σκαφών κατάλλ
διαφορετικές λειτουργίες και των συσκευών, όπως ένα ελαιοτριβείο
τασκευασμένες από χάλυβα (STAL) Και το ξύλο. [64] Στο πρώτο μέρος της πραγμα
α ευρύ φάσμα διαφορετικών σκαφών περιγράφονται και απεικονίζονται. Οδηγίες για
τασκευή τους διάσπαρτες με συνταγές. Δημιουργούνται τεχνητά ονόματα για τα π
ma, άλφα, fumera, κλπ.) Έχουν σαφώς μια μνημονική λειτουργία, και το ίδιο ισχύε
αστέρια και ασυνήθιστες παραστάσεις τους (περίπου εκατόν πενήντα αστέρια
οδιασμένα με πρόσωπα), οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στο κείμενο. Ο συγγρα
μένει σε μεγάλο βαθμό σχετικά με την παιδαγωγική λειτουργία του στοιχεία: «Θέλ
ς διδάξει τα σκάφη τα οποία είναι χρήσιμα για την εργασία με τον τρόπο του μ
οιχεία". [65]

ήμα 9: Wien, Österreichische Nationalbibliothek, γάδου. Ανεμος. 2372, fol. R
ύτερο μισό του δέκατου τέταρτου αιώνα) (Birkhan 1992, τομ. II, εικ.. Σ. 66). Grath
σαγωγή στην Alchemy. Ylarius, Multipos και Παρθένος στο γυάλινο δοχείο
ομάζεται «samimas».
περιγραφή των αλχημικών μετασχηματισμού είναι χυτή από την άποψη
οσωποποίηση ρόλους που ενεργούν σε βίαιες ερωτικές και επιφυλακτικοί δράματα
είνο το σημείο μια λογοτεχνική παράδοση της αλχημικών κείμενα έρχεται στην ο
φέρει σημαντικά από αυτές των κύριων σχολικής αλχημικών κείμενα στο ότι ο τελ
λοσοφικό υπόβαθρο είναι ένα αμάλγαμα προσωκρατική και Γνωστικών παραδό
atheus εξομοιώνονται ιδιαίτερα αλληγορική αλχημικών κείμενα της ελληνικής
αβική καταγωγή, όπως Ζώσιμος » Dream Vision, Όπου οι προσωποποιήσεις
τάλλων διαμελισμένη? [66] Και Ibn Umail του Tabula Chemica, Το οποίο περιγράφ
ερτ και το γάμο του ήλιου και της σελήνης [67] Και η οποία είχε τεράστιο αντίκ
ην καθυστερημένη μεσαιωνική αλχημεία. Στο έγγραφο-δέκατο τέταρτο αιώνα, αυτά

κύρια Dramatis personae εμφανίζεται ως βασιλιάς και η βασίλισσα όνομα και Yl
Παρθένος. Ένας από τους πολλούς παράγοντες, ένας αριθμός που με ένα ραβδ
λεσε Multipos, molests και τους χωρίζει σε ένα σκάφος που ονομάζεται "samimas".
αντίστοιχη εικόνα (βλ. Σχήμα 9) έχει εισαχθεί από την ακόλουθη γραμμή: «Mul
αι όνομα [και] θα πρέπει να θέλετε να ξέρετε, αυτή είναι του [Multipos'] Πτυχή [T
ριολεκτικά: υπογράψουν] "[69]. Στη συνέχεια, το ζευγάρι εμφανίζεται στην αγκαλι
ultipos στέκεται έξω από το πλοίο. [70] Ως αποτέλεσμα, το πρώτο παιδί φαίνεται, τ
ένα «samimas" που έχει λάβει σχετικά με τη μορφή μήτρας [71] (Σχήμα 10). Το δεύ
δί, "δεύτερος Puer", Είναι ένα δράκο, και ο συγγραφέας καλεί τον αναγνώστη
ροατή - να έχουν αυτό το σχεδόν απίστευτο θέαμα:" Τώρα κοιτάξτε αυτό το παιδί ". [

ήμα 10: Wien, Österreichische Nationalbibliothek, γάδου. Ανεμος. 2372, fol. 60
ύτερο μισό του δέκατου τέταρτου αιώνα) (Birkhan ed. 1992, τομ. ΙΙ, σελ. 78). Grath
σαγωγή στην Alchemy. Primus Puer, Η πρώτη απογόνους από Ylarius και Παρθένος.
ίμενο Gratheus »προέκυψε ως μείζον - και, ενδεχομένως, πρώτα - έγγραφο
τοποιεί την μετατροπή των αναλογικών σχέσεων, ιδιαίτερα μεταξύ ζωικής παραγ
τη διαμόρφωση των μετάλλων, σε μεταφορές. Τόσο γλωσσική και εικόνες μεταφ
ησιμοποιήθηκαν για τη σύγκριση, την πειθώ, και η μετάδοση της γνώσης με τον π
οτελεσματικό τρόπο. Αναλογικοί σχέσεις εξαφανίστηκε μαζί με την αντίστ
λοσοφικό πλαίσιο και τους όρους τους δεν ήταν πλέον καταστεί σαφής. Απεικονίζ
ο γυάλινα αγγεία, η κύρια μεταφορική μοτίβο έγινε η ένωση των αρχών απέν
σενικό και θηλυκό, με τη μορφή βασίλισσα και βασιλιάς και μετέπειτα αναπαραγ
υς. Ο σκοπός αυτού του είδους των παράγωγων λογοτεχνία δεν ήταν η επεξεργασία
ωριών και γνώσεων, αλλά η μετάδοση των θεωρητικών αρχών, οι οποίες μειώθ

αδιακά σε «ρήσεις των φιλοσόφων», των αρχών σχετικά με practica, Και των συντα
α να βεβαιωθείτε ότι αυτές ήταν κατανοητό και απομνημονευμένες, συγγραφείς ό
atheus συνοπτικές τους σε εντυπωσιακές φράσεις. Ομοιοκαταληξία, μια τεχνητή
οφανώς αυθαίρετη ονοματολογία, προσωποποιήσεις και συμπεριφέρονται με τον
ερβολικό τρόπο, ήταν απασχολούμενοι ως μνημονική συσκευές. [73] Αντίστοιχες εικ
νισμένη κρίσιμα σημεία και, ως εάν αυτό δεν επαρκεί, Gratheus γίνονται σ
οφορικές δηλώσεις σχετικά με την παρουσία τους και κάλεσε τον αναγνώστη (
νό) για να εξετάσουμε τους.

τό το είδος του εγγράφου δεν αναπτύσσει φιλοσοφικά επιχειρήματα για να αποδείξε
ικρίνεια της αλχημείας. Αντ 'αυτού, εντυπωσιακές εικόνες μορφές ενισχύσει
στικότητα του γραπτού λόγου, η ίδια centerd για ρητορικές αποτελεσματικότ
ιπλέον, προκειμένου να εδάφους οπτικές αναπαραστάσεις της τάξης των φυσικών
α), τα πράγματα και τη διάκρισή τους από αυθαίρετες γλωσσικών σημείων, Grat
τέφυγε στη φαντασία του ουράνιου την εμφάνισή τους. Προφανές για όλους, γι
ερέωμα δεν υπάρχουν μόνο τα αντικείμενα που θα αντιγραφούν από την ανθρώπινη τ
στα σχέδια κατασκευής, αλλά και ορατό έντυπα που αφορούν τόσο τον Χριστό ω
θρώπινη και ένας θεός, δηλαδή το σταυρό του Αγίου Τάφου, και ο δικαστής του
ευταία ημέρα. [74] Από αυτά Χριστολογικός μοτίβα, μόνο που της haloed κεφάλι
ιστού που περιβάλλεται από γυάλινα δοχεία και ότι από το ιερό τάφος (Σχήμα
προσωπούνται με εικόνες.

αρχές του δέκατου πέμπτου αιώνα Aurora consurgens αποτελεί ένα περαιτέρω βήμ
ν εκπόνηση της εικαστικής μεταφορές σε συνδυασμό με γυάλινα αγγεία. Το παλαιό
πιο θεαματικό αντίγραφο του εγγράφου αυτού χρονολογείται από το 1420s (Ζυ
ntralbibliothek, ms. Rh. 172). Σε καθαρά εικονογραφικό επίπεδο, εφευρετικό και υψ
ότητας καλλιτέχνης ανέπτυξε ένα πυρήνα των επαναλαμβανόμενων αλχημ
ταφορές που σχετίζονται με την ανθρώπινη και ζωική αναπαραγωγή, το διαμελισμό
ρέων (που συμβολίζει calcinations και σήψη) και μοτίβα όπως ο αετός και ο δράκος
οδηλώνουν υδραργύρου ως ασταθής και ως στερεοποιημένα ουσία, αντίστοιχα. [75]
ριοχή γυάλινα αγγεία, ο καλλιτέχνης απεικονίζεται μεταφορικά στάδια της λειτουρ
ετικά με την αλχημική τέχνη του μετασχηματισμού, καθώς και κοσμολογική
λοσοφικές αρχές της τέχνης, όπως οι "δύο είναι ένας» και «φύση vanquishes φύση".
περισσότερες κύριες μεταφορές συνδυάζονται συχνά σε μια ενιαία εικόνα,
τικατοπτρίζει την αυξανόμενη χρήση των αλυσίδων του αλληγορίες. Για παράδειγμα
ό τα εικονογράφηση συνδυάζει τα μοτίβα του Ερμή decapitating τον ήλιο και το φεγ
ένα βάζο γεμάτο λουλούδια ασήμι και χρυσό (Σχήμα 11).

ήμα 11: Zürich, Zentralbibliothek, ms. Rh. 172, fol. 27V. Aurora consurgens (ca 1
). Υδραργύρου, με τη μορφή ενός φιδιού decapitating του Ήλιου και της Σελήνης. Χρ
ασημένια λουλούδια σε ένα σκάφος για την πυρκαγιά.
τριάντα επτά απεικονίσεις του Aurora consurgens παρέχει ένα ευρύ φάσμα
γκρίσεων που λαμβάνονται από τη φύση, ενώ οι πρακτικές θεωρήσεις έθεσαν
ριθώριο. Η μετατόπιση αυτή μπορεί να εξηγηθεί από το αναγνωστικό κοινό στ
δομένου ότι η πλούσια φωτισμένο κείμενο απευθυνόταν σαφώς σε milieu της πριγκη
οστάτες. [76] Ωστόσο, δεν ήταν οι προστάτες απλώς ενδιαφέρονται για αισθητική
ητική ενατένιση, αλλά και προσωπικά την άσκηση της τέχνης της αλχημείας, ό
οφανώς ήταν η Margrave του Βρανδεμβούργου και της Μπάρμπαρα Cilli, η σύζυγος
τοκράτορα Sigismund για τους οποίους ο συντάκτης της Βιβλίο της Αγίας Τρι
οσφέρει τις υπηρεσίες του κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου, της Κωνσταντίας. [77]

Aurora Consurgens Είναι επίσης μια σημαντική μαρτυρία για άλλη αργά μεσαιω

αστική εξέλιξη, δηλαδή ότι συνθετικών παραστάσεις των αρχών που διέπουν
χημεία. Το έγγραφο που μεταφέρει εικόνες πάνω στο επίπεδο ενός ekphrasis κατά π
ανότητα καθυστέρησης αντίκες προέλευσης, οι οποίες έχουν διαβιβαστεί στη Δύση
α πραγματεία του Ibn Umail, η Tabula Chemica (δέκατη αιώνας). [78] Η περιγραφή
χογραφιών του υπόγειο θάλαμο σε μια πυραμίδα συνδυάζεται με εκείνο του υποτίθ
ιερογλυφικά σημάδια χαραγμένη σε μάρμαρο (ή σμαράγδι) πλάκα στηρίζεται
νατα του το άγαλμα του Ερμή, ο μυθικός ιδρυτής της αλχημείας. [79] Στη συνέ
ολουθεί η ερμηνεία των εικονογραμμάτων. Δύο πουλιά που κατέχουν ο ένας τον ά
να εμφανίζεται σαν ένα κύκλο συμβολίζουν τα topos των «δύο σε ένα"? αυτά τα πο
σης, να λάβει σχετικά με τη μορφή ενός από τα παλαιότερα μεταφορική ονομασία
α κοσμική αρχή της ενότητας, δηλαδή ο δράκος δαγκώνει την ουρά του. Περαιτέρ
οποίηση των αρχών απέναντι γυναικών / ανδρών, ενεργητικός / παθητικός, κρύο / ζε
ρό / ξηρό βρίσκει την έκφρασή της στη σύζευξη του ήλιου και της σελήνης, ένα μο
smologic κεντρικής σημασίας, δεδομένου ότι συμβολίζει την πηγή όλων των πραγμά
χήμα 12).

ήμα 12: Πανδώρα, das ist die edelste Gab Gottes, (Anonymous, 1582, σ. 241). Ερμή
σμαράγδι του πίνακα, μετά την περιγραφή του Ibn Umail (Senior), Tabula Chemica.
ην πραγματικότητα, τα εικονογράμματα οι επεξεργασίες από τα πρώτα σύμβολα
ληνικής αλχημεία όπως εμφανίζονται στον Ζώσιμος »της Πανοπολίτης Αυθεν
αμνήσεις (Σχήμα 1). Στα μεσαιωνικά manucripts, το Ουροβόρος Όφις δαγκώνει την
υ έχει τυποποιημένο σε ένα μετάλλιο από τρεις ομόκεντρους κύκλους με επιγραφές

αφέρονται στην ενότητα των πάντων και δύο φύσεις προσέλκυση και δεσπόζει με
υς. Είναι συνδέονται με τα σύμβολα της τον ήλιο, φεγγάρι, τον υδράργυρο, και το
0]

μφωνα με την αφήγηση του Tabula Chemica, Οι εικόνες που είχε κρυμμένο σε
ραμίδα δεν ανακαλύφθηκαν μόνο και περιγράφεται, αλλά και αντιγραφή. Έτσ
γγραφέας εγγυάται την ακεραιότητα και την ειλικρίνεια της μάθησης κατατεθεί
μής ο ίδιος. [81] Μπορεί να αναφερθεί ότι η Aurora consurgens δίνει μια πρ
ναμική οπτική έκφραση ενός μύθου που θα πρέπει να καταστεί μείζον θέμα κατά
ρίοδο της Αναγέννησης, δηλαδή ο μύθος της αποκατάστασης της αρχικής της γνώση
ν μεθόδων της αποκρυπτογράφηση και την ερμηνεία. Πράγματι, η αναπαράστασ
όνες από την ανακάλυψη του Ερμή και χρονολογείται διαθήκη του από την ίδια περ
υ 1419 ανάκαμψη της καθυστερημένης αντίκες Hieroglyphica από Ωραπόλ
ωρηθεί ως το σενάριο της θεϊκής τάξης, οπτική ιερογλυφική έκφραση έγινε μια εγγύ
τη διατήρηση της αρχικής γνώσης και της άψογης μετάδοσης του. Παραμόρφωση
θρώπου από την αυθαίρετη (λεκτικά) ερμηνεία δεν θα μπορούσε να επηρεάσει
ρίβεια των στοιχείων που έχει συσταθεί εικαστικής θεϊκά σημάδια.

η συνέχεια, ο κύριος εικαστική μορφές του Aurora consurgens χωρίστηκαν σε π
οκαταστήματα, αλλά η χρονολογία της εξέλιξης αυτής είναι ακόμη προσδιορι
μαντικές έγγραφα αυτά αποτελούν Rosarius τυπώνεται σε Φρανκφούρτη το 1550 κα
ραλλαγές του, μερικές φορές που φέρουν τον τίτλο Donum dei. [82] Οι προσαρμ
οστήριξε ότι απεικονίζεται πάντα έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν, καθώς η εμφάνιση
άκου, γεγονός που υποδηλώνει μια ισχυρή σχέση μεταξύ της παρατήρησης, ειλικ
ντασία, και αναπαράσταση με εικόνες (Σχήμα 13). [83] Από την εικονογραφική κ
σχετικά με το λεκτικό επίπεδο, σε περιορισμένο αριθμό τόποι υπόκεινται σε συ
κίλους συνδυασμούς. Ολοένα και περισσότερο, αλχημικό κείμενα και εικονογράφ
υς έγινε ψηφιδωτά των ήδη υφιστάμενων εγγράφων, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο
ρισσότερο ή λιγότερο πρωτότυπο τρόπο. Όλοι έχουν το κοινό χαρακτηριστικό ό
ριες πράξεις κωδικοποιηθεί σε μια σειρά από στάδια του μετασχηματισμού, όπο
ώμα και την αλλαγή δομής. Όσο οι παρατηρήσιμες τυχαίες ιδιότητες συζητηθε
λοσοφικό επίπεδο, το χρώμα παρέμεινε που σχετίζονται με αφηρημένες ονομασιών γ
άδια του μετασχηματισμού, όπως έχει κωδικοποιηθεί από την Summa perfectionis ψε
bir. Τώρα, σχετικά με τη μεταφορική επίπεδο, τα χρώματα που σχετίζοντα
γκεκριμένες μορφές των συστατικών, που περιγράφεται και παρουσιάζεται με τη μο
egorised πρωταγωνιστές.

ήμα 13: Πανδώρα, das ist die edelste Gab Gottes (Anonymous, 1582, σελ. 42-43
άκος (ο φιλόσοφος του θείου) και λουλούδια σε γυάλινα δοχεία.

4. Πνευματική Fransciscans, αλχημεία, και οπτικοποίηση

πρώτο μέρος των αρχών του δέκατου πέμπτου αιώνα Aurora Consurgens ερμηνεύ
ρος Διαθήκη από την άποψη της αλχημικών λειτουργία? αλλά, εκτός από τον αριθμό
λομώντος, [84] Δεν υπάρχουν αντίστοιχες εικόνες μοτίβα. Τα προαναφερθέντα τέλη
κατου τέταρτου αιώνα από πραγματεία Gratheus φαίνεται να είναι από τα αρχαιό
ωστά αλχημικό έγγραφα που περιλαμβάνουν θρησκευτικές εικόνες μοτίβα. Ωστόσο,
αι αποκλειστικά ενός Χριστολογικός χαρακτήρα: η κεφαλή του Χριστού
ριβάλλεται από έναν δακτύλιο των πλοίων [85] Και η ανάσταση του Χριστού (Σχήμα
τά Gratheus, τον τάφο του Χριστού εμφανίζεται στο στερέωμα με τη μορφή
τερισμού. Εδώ, η κοσμική exemplar δεν λειτουργεί μόνο ως γενικό πρότυπο γι
τουργία, αλλά και ως ένα διδακτικό exemplum. Η επανειλημμένη χρήση του
emplum»Από τον συγγραφέα δείχνει σαφώς μια συγχώνευση μεταξύ των επιπ

τών. [86]

ήμα 14: Wien, Österreichische Nationalbibliothek, γάδου. Ανεμος. 2372, fol.
ύτερο μισό του δέκατου τέταρτου αιώνα) (Birkhan 1992, τομ. ΙΙ, σ. 54). Grath
σαγωγή στην Alchemy. Η ανάσταση του Χριστού ως παράδειγμα για τη διαδικασία
άχνωσης.
προέλευση του κειμένου και μετέπειτα εικονογραφική Χριστολογικός μοτίβα
χημικό κείμενα σημείο πίσω, για μια ακόμη φορά, από τη δέκατη τρίτη και στις α
υ δέκατου τέταρτου αιώνα. Και εδώ, στην αρχική του δογματικές της πλαίσιο, η σ
ταξύ αλχημική θεωρία και πράξη, αφενός, και η συνολική κοσμολογικό μοντέλο, από
λη, ήταν ένας από τους κατ 'αναλογία: το ποσοστό του Χριστού χρησίμευσε ως πρό
τις σχέσεις μεταξύ των βασίλειο της φύσης και το βασίλειο του υπερ-φυσικό
ράνια και τα γήινα, το θείο και το ανθρώπινο. Στη συνέχεια, η επίγεια ζωή του Χρι
πρέπει να καταστεί μια ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη εικονογράφηση διαφόρων τύ
χειρήσεων με τα μέταλλα. Όπως επισημαίνεται από Gratheus, το "Experimenta iudeo
αι exempla"Για τη θεραπεία του υδραργύρου, η οποία πρέπει να" συλλαμβάνο
σανίζονται, κακοποιούνται και να στερούνται της ψυχής του ». [87]

δέκατο τρίτο αιώνα δογματικές πλαίσιο, αριστοτελική φυσική φιλοσοφία ήταν,
νόνα, δεν θα πρέπει να εξετάσουν με αποκάλυψαν, υπερ-φυσικές αλήθειες, όπω
μιουργία, το Trinity, Χριστολογία, στα Μυστήρια, ή το τέλος του κόσμου. Αντ 'αυ
τά ήταν το αντικείμενο της θεολογίας. [88] Με ελάχιστες εξαιρέσεις - Κωνσταντίνου
μυστικά της αλχημείας είναι ένα σημείο στην υπόθεση - Δυτική αλχημικό κεί
αμμένα σε δέκατη τρίτη και στις αρχές του δέκατου τέταρτου αιώνα είναι σύμφων
ν κανόνα αυτό.

αφορετικά, αντι-σχολαστική απόψεις που διατυπώνονται σε κύκλους των Φραγκισκα
rituals, όπως Arnald του Villanova (1240-1311) και του John Rupescissa (δ. μετά 13
χημικό των εγγράφων που ανήκουν σε αυτόν τον προσανατολισμό που σχετίζονται υ
σικών φαινομένων στο βασίλειο της φύσης και δήλωσε τεχνητή μετασχηματισ
τυγχάνεται με την αλχημιστής όπως είναι φυσικό σε ένα ορισμένο σημείο. Πέρα
τό, δηλαδή για το επίπεδο της ουσιαστικής μεταποίησης, που θεωρείται θαυματο
λαγές και ως εκ τούτου δεν είναι αντιληπτή από την λογική της επιστημονικής έρευ
λά μόνο από το πείραμα και φωτισμού. [89] Κατά συνέπεια, ήταν σαφείς ομοιότ
ταξύ αλχημικό μεταστοιχείωση και η μετατροπή Ευχαριστίας.

ανάπτυξη του φαρμακευτικού κλάδου της αλχημείας ήταν ένας σημαντικός παράγο
τη θέσπιση κοσμολογικό μοντέλο που συνδύασε τα βασίλεια της φύσης και της υ
σικό. Αυτό το υποκατάστημα που ειδικεύεται στη διατήρηση του ανθρώπινου σώμ
η παράταση της ζωής [90] Οφείλεται σε μια σημαντική καινοτομία, δηλαδή
όσταξη αλκοόλης. [91] Αλκοόλ (ardens aqua, quinta Essentia, vita aqua) Θεωρή
θαρτο και καθιστώντας το ανθρώπινο σώμα αναλλοίωτα. Σε του επίσημου μέσα
κατου τέταρτου αιώνα πραγματεία για την απόσταξη, Ιωάννης Rupescissa υποστήρ
η ουσία αυτή δεν μπορούσε να εξηγηθεί από την άποψη της ένωσης και την αποσύν
πρωτοβάθμιας ποιότητες (κρύο / ζεστό, ξηρό / υγρό). Τόνισε, επίσης, υποσχέθηκ
οδειχθεί πειραματικά (demonstrabo ex Experimenta assumpta), Πώς ένα πουλί, ένα ψ
να κομμάτι κρέας όταν είναι βυθισμένο στο υγρό αυτό δεν υπόκειται πλέον σε παρα
2] Rupescissa προσπάθησε να εξηγήσει την παρουσία του κάτι αναλλοίωτα μέσα
ση κατ 'αναλογία με την αριστοτελική πρώτη (πέμπτη) ουσία. [93] Ωστόσο, αυ
ωρητική προσπάθεια αποδείχθηκαν ανεπαρκείς, λόγω της ένα βασικό χαρακτηριστικό
στοτελική κοσμολογία, δηλαδή αυστηρή κατανομή του μεταξύ των θεϊκή, ουράνια κ
ριφερειακή σεληνιακό σφαίρες. Κατά συνέπεια, ο διαμεσολαβητής-εικόνα του Χρι
νε το κέντρο μιας συμπληρωματικής επεξηγηματικό μοντέλο.

δογματική διακριτικά χαρακτηριστικά των αντίστοιχων αλχημικών βιβλιογρ
οέρχονται από τη θεολογία του γιατρού καταλανικής Arnald της Villanova. [94
ντομία, το Arnaldian απόψεις, η οποία χρησίμευσε ως βάση για τις σημαντικές εξελ
ν τάσεων αργά μεσαιωνικό αλχημεία, είναι τα ακόλουθα. Όντας το exemplum
ντων, ο Χριστός είναι το ανώτατο γιατρός (Summusmedicus), Ενώ το ανθρώπινο πρ
ρό ως μέσο Θεού [95] (Ecclesiasticus 38. 1-11). [96] Με τη σειρά τους, σε τους
μφωνο με τη ζωή του Χριστού, το "μικρούς του Χριστού» (parvuliChristi) Καθίστα
empla της Ευαγγελική τελειότητα [97] Και, ως η τελευταία προσέγγιση φορές, συμ
ην αναζωογόνηση της φύσης και του ανθρώπου, τόσο για το ενσώματο και πνευμα

πεδο. Η γνώση τους έχει αποκτηθεί από την αποκάλυψη ή πείραμα (revelatione
perimento), [98] Μέσω των σημείων στη φύση και στην Αγία Γραφή. [99] Σε
rabolae medicae, Arnald κάνει χρήση της μεθόδου της exegetical διάκριση μεταξύ
αμματικής και την πνευματική έννοια. Παραβολές, παρομοιώσεις, και τα παραδείγ
ν ορατών πράγματα αναφέρονται σε αόρατο πνευματικές οντότητες. Από την άπ
τή, Arnaldus ήταν αγαπά ιδιαίτερα τη σοφία του Salomon. [100] Αυτή η ερμηνευ
χή εγκρίθηκε στα τέλη του αλχημικό μεσαιωνικό κειμένου και εικόνων εγγράφων,
μηνεύονται Βιβλικών κειμένων συστηματικά από την άποψη της αλχημικών εργασίας

εισαγωγική φράση του Tractatus parabolicus - Τα κύρια ψευδο-Arnaldian κείμενο
ησιμοποιήθηκαν ως πηγή για τα συγγράμματα και για τις εικόνες που αναφέρονται
σάρκωση, το πάθος και την ανάσταση του Χριστού - αρκετά ορίζει σαφώς τον ήχο: [1

Αυτή η τέχνη [αλχημεία] μπορεί να κατανοήσει μέσω του επόμενα [… ] Για Είν
παράδειγμα όλων των πραγμάτων. Και ελιξήριο μας μπορεί να ερμηνευθεί σύμφ
με το σχεδιασμό και την παραγωγή και την γέννηση και το πάθος του Χριστού
να συγκριθεί με τις προβλέψεις των προφητών [… ] Και στη γη που υπέστ
πάθος και υποβλήθηκε ανάσταση, και αυτός εμφανώς ανέβηκε από τη γη
ουρανό, όπου αναπαύονται [… ]. Καταλαβαίνω πώς να ασχοληθεί με τον υδράρ
ακολουθώντας το παράδειγμα του Χριστού.
ιστός είχε υποστεί τέσσερις πάθη, και το ίδιο ισχύει για τον υδράργυρο. Μεταξύ άλ
υδράργυρος θα έπρεπε να τεθεί σε ένα φέρετρο και θα έπρεπε να μείνει εκεί ακρ
ως έκανε ο Χριστός, και ούτω καθεξής.

ον αφορά το πάθος του Χριστού, το Tractatus parabolicus είναι ένα τέλειο παράδε
υ ύστερου Μεσαίωνα τάση να περιγράψει επίγειο παθήματα του Χριστού τον
ναυσο τρόπο και να τους παρουσιάζουν για προβολή σε έργα ζωγραφικής και γλυπτ
υ. Επιπλέον, η ιστορία του Χριστού ήταν συγχωνευθούν με μεταφορές που λαμβάνο
ό την ανθρώπινη αναπαραγωγή. Τον αλχημιστή λειτουργίας έπρεπε να ακολουθού
ηγίες όπως: [102]

Πάρτε το καθαρό μητέρα, θα τεθεί στο κρεβάτι με τον γιο της, στη συνέχεια, με
επιφύλαξη να τα αυστηρότερα μετάνοιας μέχρι να καθαρίζονται από τις αμα
τους. Τότε ο γιος θα συλληφθεί, flagellated, και παραδόθηκαν στους Εβραίου
γιος έχει μετατεθεί στο κρεβάτι, συνελήφθησαν και πάλι, και σταυρώθηκε. Ο ή
και το φεγγάρι στη συνέχεια θα σκοτεινιάσει. Στη συνέχεια, η ανάσταση του
σύντομα θα λάβει χώρα και θα πρέπει να αυξηθεί η φωτιά.

αγκισκανών κινήσεις πνευματική με ευδιάκριτα εσχατολογική προοπτική
ατίθενται σε συγκεκριμένη κοινωνική αξιοπρέπεια αλχημεία: τα προϊόντα
τασχηματισμού αλχημικών βοήθησε τους φτωχούς και καθαρό Φραγκισκανών για
ταπολέμηση του ασεβείς. [103] Η παράδοση αυτή κορυφώθηκε με Το βιβλίο της Α
άδος όπου μέσα που προβλέπονται από την αλχημεία προσφέρθηκαν να συμβάλουν
άπτυξη της βασιλείας του αυτοκράτορα τελευταία. Σε αυτό το έγγραφο από την περ
υ Συμβουλίου, της Κωνσταντίας, η οποία ήταν αφιερωμένη στην Frederic, Margrave
ανδεμβούργου, το 1419, [104] Εικονογραφήσεων μοτίβα που αφορούν τις πολι
όψεις, οι συνδυασμένες θεολογικά δόγματα, και αλχημική μετατροπή όλων
τάλλων και συγχωνευθεί σε ένα ενιαίο εικονογραφικό πρόγραμμα. [105] Div
σανιστήρια που υφίστανται τα Χριστού, η οποία είχε προηγουμένως περιγράφεται
υδο-Arnaldian κείμενα και από Gratheus, αποτυπώθηκαν τώρα. Χριστός εμφανίζετα
σανιστήρια ανθρώπου - υδράργυρος - καθώς και η αναστήθηκε ο Θεός - χρυ

Γεωμετρικά σχήματα όπως γνωστικά εργαλεία: η Lull
αλχημικό σώμα

ν ψευδο-Lullian σώμα αλχημικών κείμενα αποτελούν μια μεγάλη αργά-παράδε
σαιωνικό της οπτικοποίησης στο βαθμό που τα στοιχεία δεν είναι πλέον υστ
οσθήκες, αλλά την ίδια τη βάση του δογματικό σύστημα, καθώς και μέσα για
γάνωση της στοιχεία, που κυμαίνονται από τις πιο αφηρημένες αρχές για συστατικά
νταγές. Ο φιλόσοφος και θεολόγος Καταλονίας Ραμόν νηνεμία (περίπου 1232-1
ανε χρήση των στοιχείων στο πλαίσιο της νεο-πλατωνική emanantism. Εξέλιξη απ
α αρχή τίθεται θέμα και για την οπισθοδρόμηση από την ύλη μέχρι θεότητα
δεκτικό γραφικής παραστάσεως, μέσω της γεωμετρικά σχήματα, πάνω απ 'όλα
κλο, σε συνδυασμό με γράμματα της αλφαβήτου. [106] Ανάπαυλα είχε την πρόθεση
s generalis να εφαρμόζεται σε όλες τις επιστήμες? ο ίδιος θα ισχύει μόνο για
τρολογία και την ιατρική. [107]

τά το πρώτο μισό του δέκατου τέταρτου αιώνα, οι οπαδοί του ηρεμία διατυπ
χημικών θεωρία και την πρακτική σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των κατηγοριών
chela Pereira, στους οποίους οφείλουμε το πρωτοποριακό έργο στον τομέα της ψε
llian αλχημεία, έχει χαρακτηριστεί ως κύριο έγγραφο της Testamentum (περ. 1330
08] Έχει αναπαράγονται και τα αντίστοιχα ποσά σε σχέδια, θέτοντας έτσι το έδαφο
ραιτέρω ανάλυση. Δεδομένου ότι είναι αδύνατο να αποτυπωθεί μια ακριβής εικόνα
λλαπλών λειτουργιών που πληρούν αυτά τα αριθμητικά στοιχεία στο πλαίσιο
αιρετικά τυποποιημένο σύστημα της ψευδο-Lullian αλχημεία, τα ακόλουθα είναι α

α σημείωση που προορίζεται να επιστήσει περαιτέρω την προσοχή σε αυτό το σ
09]

τά από μια από τότε καθιερωμένη παράδοση, (ψευδο)-Lullian αλχημεία συνδυασμό
ατωνική θεωρίες της γνώσης με δόγματα του αριστοτελική φυσική φιλοσοφία και
στημονική μέθοδο. Για παράδειγμα, ο άγνωστος συγγραφέας του Codicillus τόνισ
τη σύλληψη κατανοητή αρχές της αλχημιστής πρέπει να χρησιμοποιούν τα μάτια
χής του, ενώ σε σχέση με τα σημεία, δηλαδή στο. τις ιδιότητες των μέσων και
ραίων τιμών, που έχει να λάβει τις αισθήσεις του για έναν οδηγό. Σε αυτό το σώμα,
ατωνική emanantism επίσης εμφανίζεται στην κοσμολογική επίπεδο, θεότητα είν
χή και το τέλος όλων των πραγμάτων. Τρεις αρχές που διέπουν το φυσικό κόσμο:
νητό, ο Θεός ο δημιουργός? Υποδειγματικό αρχή, σοφία? Και δημιούργησε θέμα. [
ον αφορά τη λειτουργία του κόσμου, την αριστοτελική θεωρία της ανάποδα
ντρικό επεξηγηματικό συσκευή και έναν κανόνα για τη λειτουργία. Στο επίπεδο
ικών αρχές της φυσικής, ζεστό και κρύο σε συνδυασμό με τη μεσολάβηση του ξηρο
ρού? Στο επίπεδο της θεωρίας του σχηματισμού των μετάλλων, τα δύο άκρα
ράργυρος και θείο συνδέονταν μεταξύ τους με την αλυσίδα των ενδιάμεσων μεταλλ
γανισμούς. Τα μέσα αυτά μετατράπηκαν σταδιακά σε ακραίες είτε φυσικά είτε τεχνη

ο σώμα της ψευδο-Lullian αλχημεία, ολόκληρο το σώμα του κοσμολογικές, φυσικά
λειτουργική θεωρίες πετάχτηκαν σε μορφή πινάκων, διαγραμμάτων εγκύκλιο,
ωμετρικά στοιχεία, όπως η πλατεία, το τρίγωνο, το συμβολισμό και την επιστ
νήθως, το βασικό ποσό του ψευδο-Lullian αλχημικό ars, Ο κύκλος, συμβόλιζε
ειότητα σε ένα νεο-πλατωνικό δογματικές πλαίσιο, όπως αυτό είχε διατυπωθεί για
στοτελική έννοια της κυκλικής μετατροπή των τεσσάρων στοιχείων, τα οποία μ
ρά του καθορίζεται το φυσικό και τεχνητό μετατροπή των μετάλλων. Σε συνδυασμ
ωμετρικές συνθέσεις, τα γράμματα του αλφαβήτου επέτρεψε την αλχημιστής
τιληφθεί περιφερειακής κοσμική σχέσεις με εμφανή τρόπο και να γνωρίζει πώ
τελεί αντίστοιχες πράξεις. Φύση περιστρέφεται ο κόσμος και στοιχειώδη μέρη του, [
ι την αλχημιστής πιστά μιμήθηκαν της: [112] Στοιχεία τόσο ορατό φυσικών μηχανισ
ανέφερε πως ο φορέας έπρεπε να προχωρήσει (figura επόμενος ostendit Quom
13]) (Σχήμα 15).

ήμα 15: Oxford, Corpus Christi College, ms. 244, fol. 58vb (δέκατο πέμπτο αιώνα)
νεμία, Testamentum. Η εναλλαγή των στοιχείων (Pereira & Spaggiari 1999, εικ.
τάρτιση F. Di Pietro).

Συμπέρασμα

ποικιλομορφία της εικαστικής μορφές με σημαντικά κείμενα της μεσαιωνικής αλχημ
τίζει την ίδια πειθαρχία. Πράγματι, η αλχημεία ήταν μοναδικό στο συνεχώς την έγκ
φορα κοσμολογικά μοντέλα και φιλοσοφικές θεωρίες για την αιτιολόγηση τεχ
τατροπή των ουσιών και στην εγκατάλειψη και πάλι το συντομότερο. Θεωρία και πρ
ως σε καινοτόμος πλευρά του, ποτέ δεν συμπληρωθεί ο ένας τον άλλον για οποιοδή
ονικό διάστημα.

όνο προς το τέλος του Μεσαίωνα, μια κάπως κωδικοποιημένη εικονογραφική παρά
αδύθηκε από πολύ διαφορετικές τάσεις στην οπτικοποίηση. Θα είχε αντίκτυπο

ερέβαιναν περιορισμένη κύκλους των αλχημιστών, η οποία εν μέρει οφείλεται
τύπωση, και αποτελούνταν από εικαστικής αλληγορίες που συνδέονται με γυά
γεία. Αυτές οι μεταφορές που συνδέονται με παρατηρήσιμα τυχαία ιδιότητες των ουσ
τα αποτελέσματά τους, να τα στάδια της μετατροπής, καθώς και να φιλοσοφικές α
υ διέπουν την πειθαρχία. Το κύριο θέμα του αυτές τις εικόνες (και αντίστοιχα κειμέ
ταφορές ήταν ανθρώπινη αναπαραγωγή. Βασικών βιολογικών μοντέλο της, το οποίο
λις έχει χρησιμοποιηθεί για την αναλογική συμπέρασμα για τους μηχανισμούς
σικής και τεχνητής σχηματισμό των μετάλλων και ορυκτών, δεν ήταν πλέον κατα
φής. Ωστόσο, λογοτεχνικά έγγραφα με αυτό το είδος της οπτικής μορφές
ζευγμένος από την πρακτική.

δεύτερη μεγάλη τάση στα τέλη του Μεσαίωνα αλχημικό εικόνες συνίστατο
ρουσίαση συνθετικών πίνακες των θεωρητικών αρχών που διέπει την πειθαρχία. Εδ
όνες μονάδων σε συνδυασμό με την αντίστοιχη doxographic λεκτικές μονάδες
ακες αυτοί είχαν ως στόχο να μεταφέρει την ουσία της τέχνης, που βασίζεται στην
, σε αντίθεση με την αυθαιρεσία των γλωσσικών σημείων, εικόνες έντυπα μπορού
τηρήσουν την αρχική της γνώσης.

τρίτη κατηγορία της καθυστερημένης μεσαιωνικής αλχημικών έγγραφα όπου εικαστ
ρφές διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο ήταν ψευδο-Lullian αλχημεία. Σε αντίθεση με
actically προσανατολισμένη έγγραφα, που συνέχισε να μεταφέρει το σώμα του σχολ
στοτελική φυσική φιλοσοφία μαζί με δόγματα του νεο-πλατωνική φιλοσοφική παρά
ον αφορά τη γνωστική λειτουργία των οπτικών στοιχείων.

λικά, όμως, το μεγαλύτερο μέρος της πρακτικής προσανατολισμένη αλχημ
γγράμματα, τα οποία έτειναν να επικεντρώνονται σε απόσταξη, στερείται της εικαστ
ρφές
άλλες
από
αυτές
των
συσκευών.

ημειώσεις

Η πρώτη δήθεν μετάφραση ενός έργου αλχημικών Morienus 1974. Σε γενικές γραμ
έργο είναι εισηγμένη από μια κάπως πιο σύντομος τίτλος, De compositione alchimi
αι απλώς αναφέρεται ως «Morienus» (βλ. Lemay 1990-91).

Berthelot 1889, pp. 92-126? Berthelot 1887, vol. 1, εικ.. σ. 132? Ζώσιμος
νοπολίτης 1995, pl. ΙΙ, σελ. 241 (οι εικόνες που λαμβάνονται από Berthelot)? Partin

37.

Πόλη του Βατικανού, Βιβλιοθήκη Apostolica Vaticana, ms. Pal. lat. 978, fol. 33r
ροσθήκες: fol. 43V-46v): Dominus Albertus Magnus σούπερ alkimiam? cf. ch. 2
R). Για παράδειγμα, το σύμβολο για τα μέταλλα είναι Y με εγκάρσιο κτύπημα γι
έλεχος και το σύμβολο για το θείο είναι S. Αυτά τα σύμβολα που χρησιμοποιούντα
μενο και παρατίθενται επίσης στο χαμηλότερο περιθώριο του προφίλ. Για το χειρόγρ
έπε Thorndike 1936 και Kibre 1959. The Τρακτέρ recta σε αυτό το χειρόγραφο
ρόμοια με, αλλά δεν ταυτίζεται με Albertus Magnus 1890 και Heines 1958. Για
ρίπτωση κείμενα, βλ. Kibre 1944 και Paneth 1929.
Βλέπε τα σημεία επαναλαμβάνονται στο Ganzenmüller 1939, pp. 120-121.

Σε αυτά τα θέματα, δείτε τα δοκίμια από τον R. Hooykaas, ιδιαίτερα Hooykaas 1983
Dominicus Gundissalinus 1903, σ. 20.

Αυτόθι: "Scientia Alquimia [...] Scientia est de conversione rerum το ψευδώνυμο ει
incent του Beauvais, Speculum naturale, VII. 6: "Ανά Artem alchymiae transmuta
σαυροί mineralia ένα propriis speciebus διαφήμιση γνωστός, praecipue metalla"(D
24).

Avicenna 1929, η αγγλική μετάφραση στα Grant 1974, pp. 572 τ. Μια μερική έκ
ριλαμβάνεται επίσης στο Newman 1991, παράρτημα I, pp. 49-51.

Sambursky 1956, σ. 14. Για τη χρήση του Αριστοτέλη από την αρχή αυτή και για
λιογραφία, βλέπε Obrist 1993.

0] Αυτόθι.

1] Obrist 1996, pp. 236 τ.μ.

2] Αριστοτέλης 1965, II. 10-11.

3] Αριστοτέλης 1962, IV. 6, 8.

4] Αριστοτέλης 1990, 734b 22 τετ? Obrist 1996, pp. 227-232.

5] Lloyd 1966, pp. 378 τ.μ.

6] Αριστοτέλης 1990, 743a 29? Vuillemin 1967, pp. 17 τ.μ.

7] Albertus Magnus 1890, IV. Σωλήνα. Unic. 1? Albertus Magnus 1967. Για τιμές
rist 1993, pp. 50-51? Obrist 1996, σ. 266.

8] Albertus Magnus 1890, III. 1. 7.

9] Για την ιστορία αυτής της ιδέας, βλέπε Panofsky 1989, pp. 27 τ.μ.

0] Lindberg 1982, pp. 14-16.

1] Riddle & Mulholland 1980, σ. 220. The Σχολιασμός με Αριστοτέλης " Μετεωρολο
ονολογείται 1250-1254.

2] "Horum autem Vasorum est Tālis figura, quod inferius vas κάθονται abcd, supe
G autem, et operculum κάθονται h figura: sic igitur erit etiam σε natura"(Alb
agnus 1890, III. 1. 10? Albertus Magnus 1967, σ. 183-184). Wyckoff αναπαράγε
οιχεία σε ένα χειρόγραφο της Bodleian Βιβλιοθήκης της Οξφόρδης, Ashmole 1471
V (pl. II).

3] Αριστοτέλης 1971, II. 4, 287b 4-14 (εικ. σελ. 163).

4] Robert ΟΓοχχεΐεχΐε, De lineis, angulis, et figuris. Για την προσφορά, βλέπε Lind
82, σ. 12.

5] John Scot Εριγένης, 1978-1981, III, 625 Α-626 Α? Jeauneau 1996-2000? Yates 1
43.

6] Singer, 1946.

7] Ο συγγραφέας αναγνωρίζει τον εαυτό του ως εξής, ch. 7: "I συγκεντρώθηκαν το
τό? Ι Κωνσταντίνος του Pisan έθνους, δεν Κωνσταντίνος της Αφρικής, ο οποίος έγρ
α βιβλίο σχετικά με φάρμακο το οποίο δικαιούται Pantegni Constantini - Από τηγάν

μαίνει «όλα» και tegni, Art έννοια », ότι είναι« όλα την τέχνη της ιατρικής ». Ομοίω
γασία αυτή ονομάζεται Panegni Constantini για το σύνολο της Τέχνης Αλχημεία, Α
αι άγνωστο στους περισσότερους ανθρώπους »(Κωνσταντίνος της Pisa 1990, pp
7). Βλέπε επίσης Obrist 1993.

8] Κωνσταντίνος της Πίζας 1990, ch. 15, pp. 91-92/256.

9] Κωνσταντίνος της Πίζας 1990, ch. 15, pp. 93/256.

0] Κωνσταντίνος της Πίζας 1990, Πρόλογος, pp. 70/232. Ο ορισμός των μετάλλων ό
meomerous ουσιών βασίζεται στις Αριστοτέλη Μετεωρολογικά, IV. 8, 384b 31
ωνσταντίνος εξηγεί ότι είναι "unius generis»(Πρόλογος, pp. 65/227? Comm., Σ. 162).

1] Obrist 1982, pp. 67-116? Obrist 1993, pp. 137-144.

2] Κωνσταντίνος της Πίζας 1990, ch. 7, pp. 84/79-80? Obrist 1993, σ. 135.

3] Κωνσταντίνος της Πίζας 1990, ch. 2, pp. 73/235-6: "Sed necesse est planeta
dinem scire σε omiomeris, δηλ. σε metallis, ut habetur σε HAC tabula.

4] Κωνσταντίνος της Πίζας 1990, ch. 2, pp. 74-75/237: "Quo idcirco ut sciatur h
entie plenitudo, debet SCIRI superiorum Motus σε omiomeris, et ανά HANC dicitur
ulam domus planetarum σε signis. "Πίνακες από Glasgow, Πανεπιστημιακή Βιβλιοθ
. Ferg. 104 (fol. 43V, 36V, 44v, 45ιη, 45V, 46R, 46v, και η Βιέννη (fol. 35 RB, 4
rb, 46va, 47ra, 47vb, 50R ) αναπαράγονται στις σελ. 321-327.

5] Κωνσταντίνος της Πίζας 1990, ch. 2, pp. 75-76/238-9: «[...] ut habetur σε prim
AC tabula.

6] Κωνσταντίνος της Πίζας 1990, ch. 3, pp. 77-78/240-241: "De Bonis lunationibus, S
alis, aut de operationibus, videndis habetur στο HAC tabula precedenti et
undantiam σε subsequenti de Bonis quadraturis et Malis, et de operationibus σε eis
ula docebit nunc et in presenti.

7] Για αυτό το είδος Ενδεικτικά, βλ. Obrist 1993, εικ.. 1δ. Για τις σφαίρες ως
στημα μνήμης, ανατρέξτε Yates 1966, σ. 111, εικ.. 1 και σ. 116, εικ.. 1.

8] Μπόνους Petrus 1660, ch. 9, σ. 592? Crisciani 1973.

9] Albertus Magnus 1890 & 1967, III. II. 1 τετρ Για το χρώμα, βλέπε III. II. 3.

0] Albertus Magnus 1890 & 1967, Ι. Ι. 1.: "Cum autem σε multis de particular
actatus Fiat, oportet nos Prius πρώην signis et effectibus cognoscere istorum natura
illis devenire σε eorum CAUSAS et compositiones: eo quod ex signa et effectus N
nt Magis manifesta. Σε natura autem universalium [...] erat Μετατροπή e proceden
α causa videlicet ad effectus et ad virtutes et signaSigna. "Μεταφράζει Wyckoff» απ
ποδεικτικά στοιχεία».

1] Albertus Magnus, 1890, III. II. 6 (Albertus Magnus 1967, σ. 200).

2] Albertus Magnus, 1890, III. II. 3 (Albertus Magnus 1967, σ. 192). Σε τμή
ιερωμένα στην αριστοτελική φυσική και τη μέθοδο, Κωνσταντίνος εξηγεί ακόμη
νοια του γράμματος «Ο» ως «λεγόμενης βλέποντας (oculando) Μέσω
οτελεσμάτων, για πολλές φορές αυτό που βλέπει το μάτι, η καρδιά πιστεύει, ιδίως με
πειρία "("Sequitur litera O, ab oculando dicta ανά operationes, ΣΕΠΕ quia q
CULUS μόνο στον πιστωτικό cor, Maxime ανά experientiam"[Κωνσταντίνος της Π
90, pp. 97-98/263]).

3] Crisciani 1998? Για μια συζήτηση των διαφόρων αλχημικών κείμενα που
αφέρονται εδώ, συμπεριλαμβανομένων Petrus Bonus, βλ. σελ. 88 τ.μ. Οι έννοιες
μπειρία» και «πείραμα» είναι σύμφωνες με ένα επιστημολογικές πλαίσιο που μοιρά
αλχημεία και η ιατρική , βλέπε επίσης Αγρίμι & Crisciani 1990, pp.9-49.

4] "Quod scimus loquimur, et quod vidimus testamur: videmus είδη recipere dive
mas diversas temporibus diversis: sicut patet σε arsenico, quod est rubeum, et
coctionem et assiduitatem erit nigrum, ανά subimationem άλμπουμ erit, tale sempe
te aliquis diceret, quod είδη παραμύθια de διευ possunt colore transmutari de
orem, sed στην metallis impossibile. Quibus απόκριση εκ evidenti causa ανά dive
obationes et evidentias, destruens Διαδίκτυο eorum errorem: Videmus enim ex arg
urum generari, quod transmarinum dicitur: quod natura cum μα κάθομαι perfec
rens omni corruptione, facilius videtur, et est destruere accidentale essentiale qu
emus enim χαλκός citrinum colorem recipere πρώην lapide calaminari [...] Vide
nverti ferrum et στο argentum vivum [...] »(Ψευδο-Albertus Magnus 1890, pp. 548-

ines 1958, pp. 10-11? Halleux 1982, pp. 75-8).

5] "Et hoc ideo, quia ars μη esse potest nisi ένα certis et determinatis principiis inc
ifex? Et regulare se debet ανά Signa demonstrativa, quae sunt colores σε o
parentés"(Anonymous 1702, ch. 53, σ. 899). Γι 'αυτό και άλλες παρόμοιες τιμές
reira 1992, σ. 141, n. 50. Για μια σύγχρονη γαλλική προσαρμογή του Codicillu
ώνυμος 1953.

6] Αυτόθι, Σ. 139.

7] Ρότζερ Μπέικον 1962, pp. 583-4.

8] "Demonstrativa Principia generalia, quibus Artifex signis praecognitis insign
itatem artificialiter postulantem informat, sunt illa signa quae Magis habitu in
terialibus principiis διαδοχικά σε decoctionibus emittitur, ut sunt 4 colores princip
] Ανά notitiam illorum administrare cautus artista sciat id de quo του δικτύου Natura
na cognoscet demonstrativa σε practica"(Pereira 1992, σ. 142, n. 54).

9] John Dastin, Rosarius"Quatuor μα sunt principales colores: niger, albus, citrinu
beus [...] Colores itaque te docebunt facias quid de iğne, ipse namque tempore
endent, et quando Ignis Primus, δεύτερος et Tertius est faciendus? Unde si dili
χειριστής fueris, colores te docebut oporteat fieri quid. "Εισηγμένες στο Pereira 199
2, n. 55 (Manget, vol. II, 309-324? Cf. Σ. 320-1). Στις John Dastin, βλέπε Thorn
34, τομ. 3, pp. 85 -- 102.

0] Thorndike 1934, vol. 3, pp. 91-92.

1] Newman 1991.

2] Berthelot 1893, vol. 1, pp. 68 τ.μ., 149-162.

3] Παρίσι, Bibliothèque nationale de France, ms. lat. 7156, fol. 138r-142v. Bert
89, vol. 1, pp. 71, 155-166.

4] Ψευδο-Albertus Magnus 1890, σ. 551? Heines 1958, σ. 16.

5] "Furnelli distillatorii sic sunt faciendi: fiant ut argilla supra de [...] furnus

θονται amplior superius quam subtus id hunc modum, ut eius demonstrat figura"(Ψε
bertus Magnus 1890, σ. 551? Heines 1958, pp. 16-17).

6] Singer 1928-31, vol. 1, n. 177.

7] Παρίσι, Bibliothèque nationale de France, ms. lat. 7156, fol. 141r (τέλη του δέκ
του αιώνα). Αναπαραγωγή σε Berthelot 1893, vol. 1, σελ. 161.

8] Glasgow, Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, ms. Κυνήγι. 110, fol. 33V: "Tunc ha
nellum rotundum [...] habens ινιακού ubi vas et Ignis imponuntur cuius haec est fig
um furnum caleficias Donec candescat.

9] Birkhan (1992) παρέχει με τον τίτλο Εισαγωγή στην Alchemy.

0] Gratheus 1992, ll. 55-8.

1] Gratheus 1992, ll. 20-54.

2] Gratheus 1992, ll. 703 τ.μ., 719-720, 736-739: "Hets Spiegel exemplare ende /
emien openbare? Hier beghint scouwen άνδρες mach dat / ένα tfirmament σε go
uwen / enen πεθαίνουν Spiegel es Scone [...] ». Βλέπε επίσης ll. 1405-15.

3] Gratheus 1992, ll. 1395-1416: "Όλα Dese δημόσιους ή ιδιωτικούς άνδρες sieť υγ
oon inden συναντήθηκε sterren βασανίζεται [...] Sieť hier na Trone den / ιο Scone σχή
r ένα moghen leren / vrouwen Heren ende / alkemie kinnen / [...] sieť μέχρι desen cy
α την αμέσως επόμενη εικόνα της κεφαλής του Χριστού και η ουράνια γύρο
αφών, βλέπε Birkhan 1992, σ. 86. Augustine 1956, Enarrationes σε ΨΑΛΜΟΣ, Xlx.4

4] Για το τελευταίο, βλέπε Gratheus 1992, σύκα. στις σελίδες. 32, 36.

5] Gratheus 1992, ll. 63-5: "Bi figuren willic κατά toghen / die δημόσιους ή ιδιωτι
θαίνουν δέκα doghen werken / die suldi van Glase doen maken.

6] Ζώσιμος του Πανοπολίτης 1995.

7] Stapleton 1933.

8] Gratheus 1992, ll. 400-18, εικ.. για σ. 30.

9] Gratheus 1992, ll. 1073-4, εικ.. για σ. 66: "Multipos gheheten EIST / dat es sijn T
dijt weten.

0] Gratheus 1992, εικ.. για σ. 70.

1] Gratheus 1992, εικ.. για σ. 78.

2] Gratheus 1992, l. 1352, fig. για σ. 82: "Nu sieť ane tkint hier.

3] Το κλασικό για τα θέματα αυτά παραμένει FA Yates, Η Τέχνη της Μνήμης, Λον
66.

4] Για την παρουσία του Χριστολογικός μοτίβα, βλέπε infra, Σημειώνει 85-87.

5] Για τους κειμένου πηγές, βλέπε Obrist 1982, pp. 210, 213.

6] Obrist 1982, pp. 188-9.

7] Obrist 1982, pp. 119 τ.μ.? Obrist 1986, pp. 50 τ.μ.

8] Ζυρίχη, Zentralbibliothek, ms. Rh. 172, fol. 3V. Obrist 1982, pp. 190-208, πλάκα 4

9] Ibn Umail, Tabula Chemica: «Είδα στην οροφή της γκαλερί μια εικόνα από ε
τοί με τις εξάπλωση-φτερά [...] Από την αριστερή πλευρά ήταν οι εικόνες των ανθρώ
υ στέκεται ... έχοντας τα χέρια τους σε τεντωμένο προς ένα σχήμα κάθονται μέσα
ραμίδα, κοντά στο πυλώνα της πύλη της αίθουσας. Η εικόνα ήταν καθισμένος σε
ρέκλα, σαν αυτές που χρησιμοποιούνται από τους γιατρούς. Στο εργαστήριό του ήταν
τρινη πλάκα. Τα δάχτυλα πίσω από την πλάκα ήταν λυγισμένα σαν να κατέχουν,
οικτό βιβλίο. Από την πλευρά των viz. στην αίθουσα όπου βρισκόταν η εικόνα
φορετικές εικόνες, και επιγραφές στην ιερογλυφική γραφή [birbawi] "(Stapleton 19
Λατινική (πολύ διεφθαρμένη) κείμενο είναι σε Theatrum chemicum, Στρασβούργο, 1
. 5, 192-239: Senioris antiquissimi philosophi Libellus? Cf. 193-194). Είναι προηγεί
ονογράφηση του αγάλματος με το τραπέζι του εν μέσω ενός πλήθους των φιλοσόφω
ν αετών. Σχετικά με το πρόβλημα της μετάφρασης, βλέπε Ruska 1935-36.

0] Ζώσιμος του Πανοπολίτης 1995, pl. ΙΙ, σελ. 241 (για μια εκτενή σχολιασμό από το
ertens, βλ. σελ.. 180-184)? Berthelot 1887, vol. 1, εικ.. για σ. 132.

1] Senior, Tabula Chemica (Theatrum chemicum, 1660, vol. 5, 193-194).

2] Telle 1980? Telle 1992? Thorndike 1934, pp. 88 τ.μ. Η γερμανική μετάφραση
οσαρμογή έχει το δικαίωμα Πανδώρα, das ist die edelste Gab Gottes (Anonymous 15

3] Ανώνυμος 1582, pp. 18-9.

4] Obrist 1982, σ. 240, άρρωστος. 43.

5] Gratheus 1992, ll. 1407-15, εικ.. για σ. 86.

6] Gratheus 1992, ll. 737-742, 815-847: "Vanden sterren die hier bleuen sijn / willic
empel geuen / dat es Tekin na thelich Graf / dat ons θεός te kenne GAF / oostwaert
ρέωμα /[...] westwaert στερέωμα μυρμήγκι / σηκώνω ΜΕΝΤ dicken bekent ooch /
er willic ghewaerlike hu / die alle toghen wareit / dat ghijt sieť Metten oghen / als
ρέωμα μυρμήγκι κατάσταση / sone suldijs niet blent Wesen / alst regneert wel suld
staen ένα desen cyerkel. "Αυτό το τελευταίο πέρασμα για αληθείς ορατά πράγματα
στερέωμα το συμπέρασμα από μια πρόσκληση για να δούμε την εικόνα του κύ
απαριστώντας την Ανάσταση του Χριστού (Birkhan 1992, σ. 54).

7] Gratheus 1992, ll. 793-802: "Al seidic hiert hu να uoren / iudeorum Experimenta
αν exempel al / als ic noch sal wel tonen / πεθαίνουν joden Onsen vinghen εδώ / δι
nden zere harde / anede tormenten ende Aldus / έτσι wert geuaen Mercurius / ende
pijint geslagen ande / ande sine siele ghedragen VUT.

8] Dales 1984? Bianchi & Rand 1990, pp. 86 τ.μ.

9] Για μια λεπτομερή συζήτηση αυτών των θεωριών, βλέπε Μπόνους Petrus 1660
0 τ.μ.

0] Paravicini Bagliani 1991, Getz 1997, Calvet 1990-1991, Pereira 1993, Pereira 1995

1] Για ένα από τα σημαντικότερα ιατρικά κείμενα, βλ. Taddeo Alderotti 1913-1

rbes 1970. Για τα αρχαιολογικά δεδομένα, βλ. Moorhouse 1972.

2] John της Rupescissa, 1572, vol. 2, σ. 368.

3] Obrist 1993, pp. 60-3? Obrist 1996, pp. 274-6.

4] Με Arnaldian αλχημικό σώμα, βλέπε Thorndike 1934, pp. 52-84. Τον τελευταίο κ
θέμα αυτό έχει υποστεί επεξεργασία, πάνω απ 'όλα, από Calvet 1993, pp. 101-2? C
91.

5] Αυτό βασίζεται Crisciani 1978, pp. 274, 281.

6] Crisciani 1978, pp. 270, 281, 284.

7] Crisciani 1978, σ. 251? Calvet 1995.

8] Crisciani 1978, pp. 272-3.

9] Crisciani 1978, σ. 250.

00] Arnaldus της Villanova, Commentum magistri Arnaldi de Villa Nova σο
rabolis suis (Arnaldi de Villanova medici acutissimi Opera nuperrime revisa: una
ius recenter vita hic apposita. Additus est etiam Tractatus de intitulatus la
ilosophorum, Λυών, 1520), fol. 272ra - 272vb. Inc: "Omnis medela procedit ένα su
no. Medela est sanationis beneficium [...] ». Βλ.. Fol. 272 va:"Nam invisibilia ανά vis
signantur ab et ISTA consideratione ανωτέρω vocaverunt σε titulo canones descr
ραβολές του [...] Παραβολή interpretatur similitudo enim, et unusquisque medicat
nonum istorum corporalis est similitudo vel exemplar canonis particularis medicatio
quia spiritualem vivens est κοινότητα tam nomen corpori spiritui quam. "Diepgen 1
66-7.

01] (Ψευδο-) Arnaldus των Villanova, Tractatus parabolicus (Βενετία, Biblio
zionale S. Marco, γάδου. Lat. VI. 214, fol. 164v-168v, με ημερομηνία 1472)? cf
4v. Το κείμενο έχει edited by Calvet (βλέπε αναφορές), αλλά δεν ήταν σε θέσ
τήσει τη γνωμοδότησή της.

02] Venise, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. VI 214, fol. 165v-166r.

03] John της Rupescissa 1572, vol. 2, ch. 2, σ. 368.

04] Obrist 1982, pp. 117, 266-268, άρρωστος. 9-26.

05] Πολλά αντίγραφα χειρόγραφο έγιναν σε Germanic εδάφη. Γι 'αυτούς, β
nzenmüller 1939, pp. 93 τμ? Obrist 1982, pp. 261 τ.μ.

06] Yates 1960.

07] Yates 1954, pp. 118 τ.μ.

08] Pereira 1989? Pereira & Spaggiari 1999? Pereira, 1992, pp. 87 τ.μ.

09] Τα διαγράμματα του χειρογράφου Οξφόρδης, Corpus Christi College, ms. 244, έ
νταχθεί από τον F. di Pietro σε Pereira & Spaggiari 1999, pp. cxxxix-clxiv. Pereira 19

10] Pseudo νηνεμία 1707, σ. 710. Για το αντίστοιχο ποσοστό, ένα trisected κύ
κλωβισμένα μέσα σε ένα τρίγωνο, βλέπε ch. 5, σ. 712.

11] Βλ. Pereira, 1992, pp. 180-191. "Haec est cathena deaurata et βάρδια circularis t
ndi, ανά quam natura sagax omnia sua regit instrumenta rotanda et circula
nseundo σε circuitu [...] ". (Ψευδο νηνεμία, 1707, ch. 79, σ. 755)? Για ένα εκτετα
όσπασμα, βλ. Pereira 1992, σ. 180.

12] "[...] dictus λάπις oportet ut creetur πρώην 4 rotatis Elementis σε 4 circulis sphe
atis deauratarum ligamentis cathenarum cum, sicut sua actio tibi potest cum manifes
perientia clara"(Ψευδο νηνεμία, 1707, ch. 7, σ. 809? Pereira 1992, σ. 182, n. 60)."To
retum autem et modus operandi στο rotatione consistit elementorum, verum nisi prop
culum naturae Prius Perfecte cognoveris, circulationis illorum notitiam poteris μη
Anonymous 1702, ch. 71, σ. 910? Pereira 1992, σ. 182, n. 62).

13] Αυτόθι"Figura ostendit επόμενος, Quomodo Elementa ανά artificium u
nstituunt rotundum elementum [...] »(Αναφέρεται από Pereira 1992, pp. 190-1, n.

ναφορές

ρίμι, J. & Crisciani, C.: 1990, «Per una ricerca su experientia experimentum: Rifless
steologica e tradizione Φαρμάκων (secoli XIII-XIV) », στο: Π. Janni, Ι. Mazzini (επ
esenza del Greco lessico ε latino nelle lingue contemporanee, Universita degli Stu
acerata, Macerata, pp. 9-49.

bertus Magnus: 1890, Ορυκτολογία, Σε: Α. Borgnet (επιμ.): Albertus Magnus, O
nia, Παρίσι, vol. 5.

ευδο-) Albertus Magnus: 1890, Τρακτέρ recta, Σε: Α. Borgnet (επιμ.): Albertus Mag
era omnia, Παρίσι, vol. 37, pp. 545 τ.μ.

bertus Magnus: 1967, Βιβλίο Ορυκτών, Ed. και trans. από τον D. Wyckoff, Claren
φόρδη.

ώνυμος: 1582, Πανδώρα, das ist die edelste Gab Gottes, Βασιλεία (εισαγωγή
ώνυμου Reusner).

ώνυμος: 1702, «Codicillus», στο: J. Manget, Bibliotheca Chemica curiosa, Γενεύη,
pp. 880-911.

ώνυμος: 1953, Codicille συμπέρασμα ou du Διαθήκη sur le nombre de philosop
ouen, 1651), σύγχρονη γαλλική προσαρμογή από τον L. Bonysson, Heinemann, Παρί

ιστοτέλης: 1962, Μετεωρολογικά, Ed. και trans. από H.D.P. Lee, Harvard UP, Lond
mbridge, MA.

ιστοτέλης: 1965, Σχετικά με την παραγωγή και τη διαφθορά, Ed. και trans. από
ster, Harvard UP, London & Cambridge, MA.

ιστοτέλης: 1971, Περί ουρανού, ed. και trans. από W.K.C. Guthrie, Harvard
mbridge, MA & London.

ιστοτέλης: 1990, Γενιά των ζώων, Ed. και trans. από την Α. Λ. Peck, Harvard

mbridge, MA & London.

ευδο-) Arnaldus των Villanova: 1992-6, Tractatus parabolicus, Ed. και trans από το
lvet, σε: Chrysopoeia, 5, 145-171.

γουστίνο: 1956, Enarrationes σε ΨΑΛΜΟΣ I-L, Brepols, Turnhout (Co
ristianarum, latino σειρά XXXVIII)

icenna: 1929, De congelatione et conglutinatione lapidum, Ed. από E.J. Holmyard
Mandeville, Παρίσι.

rthelot, M.: 1887 Συλλογή des anciens alchimistes grecs, Παρίσι.

rthelot, M.: 1889, Introduction à l'étude de la chimie des anciens et du Moyen
ρίσι.

rthelot, M.: 1893, La chimie au Moyen Age, Παρίσι, 3 τόμοι. (Repr. Osnab
στερνταμ, 1967).

anchi, L. & Rand, E.: 1990, Vérités dissonnantes: Aristote à la fin du Moyen Age, T
ό C. Pottier, Edition Universitaire Cerf, Fribourg & Παρίσι.

khan H.: 1992, Die alchemistische Lehrdichtung des Gratheus filius philosophi γά
εμος. 2372. Ein Beitrag zur im Wissenschaft Spätmittelalter okkulten, 2 τ
terreichische Akademie der Wissenschaften, Wien.

lvet, A.: 1990-1, «Le» De vita «Philosophorum du ψευδο-Arnaud de Villeneuve. T
manuscrit B.N. lat. 7817 Edite et Traduit », Chrysopoaia, 4, 35-78.

lvet, A.: 1993, «Alchimie et dans les joachimisme ALCHIMICA ψευδο-arnaldiens»,
C. Margolin & Σ. Matton (επιμ.), Philosophie alchimie et à la Renaissance, Vrin, Πα
93-107.

lvet, A.: 1995, «Les ALCHIMICA d'Arnaud de Villeneuve à travers imprimée παρά
(XVIe-XVIIe siècles). Ερωτήσεις bibliographiques », στο: Δ. Kahn & Σ. Matton (επ
chimie, τέχνη, mythes et Histoire. Actes du Colloque, Paris, 1991, S.E.H.A. A

ρίσι, Μιλάνο, pp. 157-190.

ωνσταντίνος της Πίζας: 1990, Το βιβλίο της τα μυστικά της Αλχημείας, Ed. και trans.
ν B. Obrist, Brill, Leiden κ.α..

sciani, C.: 1973, «Η Έννοια της αλχημείας, όπως εκφράζεται στο» Pretiosa Μαργα
vella «του Petrus Bonus της Ferrara», Ambix, 20, 165-181.

sciani, C.: 1978, «Exemplum sapere e Christi: Sull epistemologia di Arnaldo
lanova», Archives internationales d'histoire des sciences, 28, 245-292.

sciani, C.: 1998, «Esperienza, comunicazione e scrittura στο Alchimia (secoli
V)», στο: Μ. Galuzzi, Γ. Micheli & MT Mont (επιμ.): Le forme scient
mmunicazione della, Μιλάνο, pp. 85-110.

les, R.: 1984, «Η Προέλευση του Δόγματος του διπλού Αλήθεια», Viator, 15, 169-17

epgen, P.: 1922, Des Meisters Arnold Villanova Parabeln von der Heilkunst. Aus
teinischen übersetzt, eingeleitet und erklärt, Λειψία.

minicus Gundissalinus: 1903, «De Divisione philosophiae» (επιμ. από τον L. B
iträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, 4.

rbes, R.J.: 1970, Σύντομη ιστορία της απόσταξης2nd ed., Brill, Leiden.

nzenmüller, W.: 1939, «Das Buch der Heiligen Dreifaltigkeit. Eine deutsche Alch
s dem Anfang des 15. Jahrhunderts, Archiv für Kulturgeschichte, 29, 93-146.

tz, F.: 1997, «Roger Bacon και της Ιατρικής: το παράδοξο της τον απαγορευμένο κ
τα μυστικά του Long Life», στο: J. Hackett (ed.): Ρότζερ Μπέικον και Επιστη
αμνηστικές Δοκίμια, Brill, Leiden κ.α.., Pp. 335-364.

ant, Ε. (επιμ.): 1974, Ένα βιβλίο Πηγή στη Μεσαιωνική Επιστήμη, Harvard
mbridge, MA.

atheus: 1992, Εισαγωγή στην Alchemy, Στο: Birkhan 1992.

lleux, R.: 1982, «Albert le Grand et l'alchimie», Revue des sciences philosophiqu
ologiques, 66, 57-80.

ines, V.: 1958, Libellus de Alchimia καταλογιστεί Albertus Magnus. Μεταφράστηκε
Borgnet Latin Edition, U of California Press, Λος Άντζελες.

oykaas, R.: 1983, "Das Verhältnis von Physik und Mechanik σε Historischer Hins
963), σε: Επιλεγμένα Σπουδών στην Ιστορία της Επιστήμης, Coimbra, pp. 167-189.

uneau, E.A. (επιμ.): 1996-2000, Johannis Scotti seu Eriugenae Periphyseon, 4 τό
epols, Turnhout (Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis, CLXI-CLXIV).

άννης Rupescissa: 1572, De consideratione essentiae quintae, Βασιλεία.

άννης Σκώτος Εριγένης: 1978-1981, Periphyseon, Ed. και trans. από I.P. Sh
lliams, Βιβλία Ι-ΙΙΙ, Dublin Institute for Advanced Studies, Dublin.

bre, P.: 1944, «Μια αλχημικό οδού αποδοθεί Albertus Magnus", Isis, 35, 303-316.

bre, P.: 1959, «Περαιτέρω Χειρόγραφα που περιέχουν αλχημικό Tracts που δόθηκε
bertus Magnus", Speculum, 34, 238-247.

may, R.: 1990-91, «L'authenticité de la Πρόλογος de Robert de Chester à sa traductio
orienus», Chrysopoeia, 4, 3-32.

ndberg, DC: 1982, «για την εφαρμογή των Μαθηματικών στη Φύση: Ρότζερ Μπέικον
υς προκατόχους του», The British Journal για την Ιστορία της Επιστήμης, 15, 3-25.

oyd, G.E.R.: 1966, Πόλωση και κατ 'αναλογία. Δύο τύποι Argumentation στην Πρώ
ληνική Σκέψη, Cambridge UP, Cambridge.

σαιωνική συσκευή αποστάξεως Moorhouse, S.: 1972, «από γυαλί και κεραμικά. Μ
αγωγή από τον F. Greenaway », Μεσαιωνική Αρχαιολογία, 16, 79-121.

orienus: 1974, Μια διαθήκη της Αλχημείας είναι η Αποκάλυψη του Morienus, αρ
ept και Ερημίτη της Ιερουσαλήμ για να Khalid Ibn Yazid ιμπν Mu'Awiyya, βασιλιάς
άβων της Θείας μυστικά της Magisterium και υλοποίηση της Alchemical Τέχνης, Ed

ns. από τον L. Stavenhagen, UP της Νέας Αγγλίας, Ανόβερο, NH.

wman, W.R.: 1991, Η «Summa Perfectionis» του Ψευδο-Geber. Κριτική έκδ
τάφραση και Μελέτης, Brill, Leiden κ.α..

rist, Β.: 1982, Les débuts de l'alchimique imagerie (XIV-Ve siècles), Le Sycam
ρίσι.

rist, Β.: 1986, «Die Alchemie in der mittelalterlichen Gesellschaft», στο: Χρ. M
.): Die Alchemie in der europäischen Kultur-und Wissenschaftsgesichte, Harrasso
esbaden, pp. 33-59.

rist, Β.: 1993, «Κοσμολογία και Αλχημεία σε ένα εικονογραφημένο 13ου α
chemical Tract: Κωνσταντίνος της Πίζας,» Το βιβλίο της μυστικά της Αλχημείας
crologus, 1, 115-160.

rist, Β.: 1993, «Les rapports d'Analogie entre philosophie et alchimie médiévales»,
l. Margolin & Σ. Matton (επιμ.): Alchimie Philosophie et à la Renaissance. Acte
lloque διεθνείς de Tours, Vrin, Παρίσι, pp. 43-64.

rist, Β.: 1996, «Art et dans l'φύση alchimie Médiévale», Revue d'histoire des scie
Nos. 2-3, 215-286.

neth, F.: 1929, «Über eine alchemistische Handschrift des 14. Jahrhunderts und Buc
rhältnis zu Albertus Magnus ' »De mineralibus« », Archiv für Geschichte
athematik, der Naturwissenschaften und Technik der, 12, N.F. III, 333-9.

nofsky, E.: 1989, Idea, Γαλλική trans., Gallimard, Παρίσι.

ravicini Bagliani, A.: 1991, Medicina e scienze della natura alla Corte dei pap
ecento, Centro italiano di studi sull 'Alto Medioevo, Spoleto.

rtington, R.: 1937, «Η προέλευση της Planetary Σύμβολα για τα μέταλλα», Ambix, 1

reira, M. & Spaggiari Β. (επιμ.): 1999, Il »Testamentum« alchemico attribuito
imondo Lullo. Edizione del latino testo e Catalano dal manoscritto, Oxford, Co

risti College, 244 & Sismel Edizioni del Galuzzo, Tavernuzze-Φλωρεντία.

reira, M.: 1989, Το αλχημικό Corpus αποδοθεί Raymond ηρεμία, Warburg Έρε
στιτούτο και κείμενα, XVIII, Λονδίνο.

reira, M.: 1992, L'Oro dei Filosofi. Saggio sulle idee di un alchimista del Trec
ntro italiano di studi sull 'Alto Medioevo, Spoleto.

reira, M.: 1993, «Un inestimabile Tesoro: Ελιξίριο e» Prolongatio Σημείωμα
chimia de 300», Micrologus, 1, 161-187.

reira, M.: 1995, «Le pseudolulliane alchemiche σχήμα: un indice oltre il testo;», στ
onardi, M. Morelli, F. Santi (επιμ.): Fabula σε tabula. Una storia degli indici
noscritto al testo elettronico, CISAM, Spoleto, pp. 111-117.

chimia latina Pereira, M.: 1995, «nell ελιξίριο Teorie dell 'Medievale», Micrologu
3-148.

rus Μπόνους: 1660, «Μαργαρίτα Pretiosa νουβέλα», σε: Theatrum chemi
ρασβούργο, vol. 5, σ.. 527-713.

υδο νηνεμία: 1702, «Testamentum», σε: Bibliotheca Chemica curiosa, Γενεύη, vo
5-778.

ddle, M. & Mulholland, JA: 1980, «Albert σε Πέτρες και Ορυκτά», στο: JM Weis
.): Albertus Magnus και η Επιστημών. Αναμνηστικές Δοκίμια, Αρχιερατικός Ινστιτ
σαιωνικών Σπουδών, Τορόντο, pp. 203-234.

τζερ Μπέικον, Opus majus, Trans. από Burke, Russell & Russell, New York, 1962.

ska, J.: 1935-36, «Studien zu Umail Muhammad Ibn al-Kitab al-Tamini της αλ-W
'l Ma 'Ard-ένα-Najmiyah», Isis, 23, 310-342.

mbursky, S.: 1956, Τον φυσικό κόσμο των Ελλήνων, Routledge & Paul, Λονδίνο (R
87).

αγουδιστής, D.W.: 1928-31, Κατάλογος των Λατινικών και Vernacular Alchem

ρόγραφα στη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία χρονολογούνται πριν από τον XVI αι
όμοι., Lamertin, Βρυξέλλες,

pleton, H.E.: 1933, Τρεις Αραβικά πραγματείες για Αλχημεία από Umail bin Muham
0ος αιώνας μ.Χ.). Απομνημονεύματα των ασιατικών Κοινωνία της Βεγγάλης,
λκούτα.

ddeo Alderotti: 1913-4, Consilia de aqua vitae, Ed. από E.O. von Lippmann
haddäus Florentinus (Taddeo Alderotti) über den Weingeist», Archiv für Geschichte
dizin, 7, 379-389.

lle, J.: 1980, Sol und Luna. Literatur-und alchemiegeschichtliche Studien altdeutsche
em Bildgedicht, Pressler, Hürtgenwald.

lle, J.: 1992, Rosarium Philosophorum. Ein alchemistisches Florilegium
ätmittelalters. Faksimile der illustrierten Erstausgabe, 2 τόμοι., VCH, Weinheim,

orndike, L.: 1934, Μια Ιστορία της Μαγείας και της πειραματικής επιστήμης, Vo
acMillan, New York.

orndike, L.: 1936, «Alchemical Γραπτά στο Βατικανό Palatine και ορισμένες ά
ρες της Λατινικής Continental Χειρόγραφα», Speculum, 11, 370-383.

illemin, J.: 1967, De la logique à la Theologie. Cinq Études sur Aristote, Flamme
ρίσι.

tes, FA: 1954, «Η Τέχνη του Ραμόν ηρεμία: μια προσέγγιση σε αυτό μέσω της Θεω
νεμία των Στοιχείων», Εφημερίδα της Warburg Courtauld και Ινστιτούτα, 17, 115-173

tes, FA: 1960, «Ραμόν ηρεμία και John Scottus Erigena», Εφημερίδα της War
urtauld και Ινστιτούτα, 23, 1-44.

tes, F.A.: 1966, Η Τέχνη της Μνήμης, Routledge, London.

σιμος του Πανοπολίτης: 1995, Απομνημονεύματα authentiques, Ed. και trans.
λλικά από τον M. Mertens, Les Belles Lettres, Παρίσι.

rbara Obrist:
NRS, UMR 7062, Πανεπιστήμιο Paris VII / ÉPHÉ, 7 rue Guy Môquet, F-94801 Vill
dex, Γαλλία? bobrist@lycos.com

pyright 2003 από οφθαλμού και Barbara Obrist

Αλχημικό κείμενα
Κείμενα στα αγγλικά
16ου αιώνα και νωρίτερα 17ο αιώνα και νωρίτερα 18ου αιώνα και νωρίτερα
,,

Κείμενα που κυρίως ασχολείται με φυσική αλχημεία:
Petrus Bonus Η μορφή και η μέθοδος των τυπικών και μετάλλων

16ου

αιώνα

και

νωρίτερα:

Τα λόγια του πατέρα Aristeus στο γιο του ,Simon Forman - Από το τμήμα του χάους
,Μια Alchemical Mass ,Αλχημεία στην αγγλική μέλος Papers ,Το Golden Tractate
του Ερμή ,Αλχημικών Κατήχηση του Βαρώνου Tschoudy ,Ο καθρέφτης της
Alchemy - Ρότζερ Μπέικον ,Άνθη Bloomfield του ,Η πρακτική της Παναγίας της
προφήτης στον Alchymicall Τέχνης ,Ένα ποίημα του Thomas Alchemical
Rawlin ,Περίληψη της Ροδαρίου του Arnold de Villa Nova ,Pontanus - Επιστολή
σχετικά με την πυρκαγιά ορυκτά ,Ο Ripley Scroll ,Η Philosophorum Turba ,Marsilio
Φιτσίνο για την αλχημικό τέχνης ,Pontanus - The Secret Fire ,Παράκελσος - Το
βιβλίο αφορά το βάμμα των φιλοσόφων ,Παράκελσος - Η Aurora των
φιλοσόφων16ου
αιώνα
και
νωρίτερα:
Μια πραγματεία του Chymicall Arnoldus de Βίλα Νόβα ,Το μυστικό βιβλίο της
Artephius ,Everburning Φώτα της Trithemius ,Αγγλική μετάφραση του
Philosophorum Rosarium ,Ανακάλυψη Geber της Μυστικά ,Pretiossissime Donum
Dei ,Τη στέψη της Φύσης ,Ρότζερ Μπέικον Tract για το βάμμα και Πετρελαίου της
αντιμονίου ,Coelum Philosophorum της Παράκελσος ,Παράκελσος - Ο θησαυρός
των Θησαυρών για Αλχημιστές ,Μια εργασία του Κρόνου από τον Johann Ισαάκ
Hollandus

17th

Century:

Πίνακας Αθανάσιος Κίρχερ του αλχημικών εξοπλισμού και των
δραστηριοτήτων ,Οι τρεις αλχημικών φιάλες των Oldfield ,Χρώματα που πρέπει να
τηρούνται κατά την λειτουργία του το σπουδαίο έργο ,Οι Έξι κλειδιά του
Εύδοξος ,Φάντασμα αλχημικών φυτά Quersitanus ,Triumphal Βασίλης Βαλεντίνου
άρμα του αντιμονίου ,Η Αφορισμοί του Urbigerus ,Circulatum Μείον των Urbigerus

,Εικών να Urbigerus ,John γαλλικά Η τέχνη της απόσταξης ,Francis Bacon Πειράματα συγκινητικό θείο και υδράργυρος ,Francis Bacon - The Making of
Gold ,Joannes Agricola Μια Πραγματεία περί Gold ,Όσον αφορά το υλικό των Stone
- κα l'Arsenal 3027

Κείμενα που κυρίως ασχολείται με αλληγορικά, φιλοσοφικές και
πνευματικές
αλχημεία:17th
Century:
Aula lucis, ή, Το Σπίτι του Φωτός από τον Thomas Vaughan ,Steganographick
Συλλογή από Le Tableau des Riches Εφευρέσεις ,Oswald Croll Πρόλογος του
Υπογραφές ,Απόσπασμα από το Glauber του Σύντομη Βιβλίο Διάλογοι ,Φυσικό
Κούνρατ του Symbolum ή μικρή εξομολόγηση ,Τα ονόματα των Stone των
φιλοσόφων »του William Gratacolle ,Michael Maier του Αταλάντα
Fugiens ,Απόσπασμα από Alchymie et le songe Ακρωτηρίου ,Ο 17ος αιώνας
αλληγορική αλχημικό ποίημα του Edmund Dickinson ,153 Chymical αφορισμούς
του F.M. van Helmont. ,157 Phylosophick Canons ,Το βιβλίο των
Lambspring ,Θέατρο Έντουαρντ Κέλλυ των χερσαίων Αστρονομίας ,Ο Έντουαρντ
Κέλλυ πέτρα των φιλοσόφων ,Το φως που βγαίνει από το σκοτάδι Crasselame ,Μετάφραση του Everard του Corpus Hermeticum ,Στίχος για την
τριπλή Sophic Fire ,Ο τάφος του Semiramis ,Την πέτρα των φιλοσόφων ,Valentine
Weigel - Αστρολογία Theologized ,Thomas Vaughan - Coelum terrae ,AeschMezareph ,Το Iconologia του Cesare Ripa ,Εισαγωγή στο Iconologia του Cesare
Ripa ,Ο Πόλεμος των Ιπποτών ,Robert Fludd του Mosaical Φιλοσοφία
[απόσπασμα],Η Hermetic Triumph ,Ανώνυμο πραγματεία για την πέτρα φιλοσόφων
» ,Jean Albert Belin - Οι περιπέτειες ενός άγνωστου Φιλοσόφου ,Ruland - Με Prima
Materia ,Η επιστολή του φιλοσόφου σχετικά με το μυστικό της μεγάλης
εργασίας ,Το Φυσικό γύρος Physick ή Φιλοσοφίας του Alchymical Cabalistical
Όραμα ,Μια εκατό αφορισμούς που περιέχει το σύνολο της μαγείας από την κα
Sloane 1321,Ορισμένες Στίχοι ενός Άγνωστος συγγραφέας, από Βενέδικτος
Figulus ,Μια σύντομη έρευνα που αφορά την Ερμητική Τέχνης ,Η Hermetic
Αρκάνο ,Limojon Saint-Didier Επιστολή προς την αληθινή Disciples του Ερμή ,Η
Δόξα του Φωτός

18αιώνα:
Η χρυσή αλυσίδα του Ομήρου ,Rosicrucian Αφορισμοί και Process - Bacstrom
Δύο προσευχές για αλχημιστές από Eckartshausen ,Διαδικασία Freher στο
φιλοσοφικό του έργο , R. W. Councell Apollogia Alchymiae ,Η Philadelphian
Gold ,Η Ερμαφρόδιτοι παιδί του Υιού και της Σελήνης

Αγγλικά αλχημικό στίχος από το Theatrum Chemicum Britannicum
(20 στοιχεία)
 Διάφορα κομμάτια για την Emerald Tablet του Ερμή (8
αντικείμενα)
 Τα έργα του Sir George Ripley (11 στοιχεία)
 Μερικά κομμάτια του Νικολά Flammel (3 στοιχεία)

Ορισμένα έργα του Sendivogius (4 στοιχεία)
Αλχημικό αλληγορίες (19 αντικείμενα)
Rosicrucian κείμενα (10 στοιχεία)
Λογοτεχνικά έργα επηρεάζεται από αλχημεία (5 στοιχεία)
Κείμενα από το Musaeum Hermeticum (12 στοιχεία)

Κείμενα σε άλλες γλώσσες
Αλχημικό κείμενα στα ισπανικά (25 στοιχεία)
Αλχημικό κείμενα στα γερμανικά (8 αντικείμενα)
Αλχημικό κείμενα στη γαλλική (12 στοιχεία)
Αλχημικό κείμενα στα ρωσικά (5 στοιχεία)
Αλχημικό κείμενα στα ιταλικά (5 στοιχεία)

Petrus Μπόνους - Μια μορφή
και τον τρόπο τελειοποίηση των
βασικών μετάλλων.
Από Giovanni Lacinius Pretiosa Margarita νουβέλα de thesauro, ac
lapide Philosophorum pretiosissimo, Βενετία, 1546. Έχω
συμπεριλάβει εδώ κάποιες από τις δικές μου handcoloured εκδόσεις
από τα δεκατέσσερα στοιχεία που αντιπροσωπεύουν το αλχημική
διαδικασία.

Μια μορφή και τον τρόπο τελειοποίηση των
βασικών
μετάλλων.
από Janus Lacinius Therapus, της Καλαβρίας.
Η τέχνη της Παραγωγή Μ ή Q.

Ορισμένες από τις αρχές της Τέχνης μας είναι συλλαμβάνεται
διανοητικά ή διανοητικά, όπως Χάος, αλλοίωση, Power, Λειτουργία,
γενιάς, και πέψης. Άλλοι γίνονται αντιληπτές από τις αισθήσεις, όπως
κρασί, ή το πρώτο ζήτημα, το σώμα ή τη μορφή, τα στοιχεία, το
τέλειο ον, που αποτελούν τη ζύμωση, τα χρώματα, ζύμωση,
διαχωρισμός. Μερικά είναι τόσο συλλαμβάνονται από το μυαλό και
την
αίσθηση,
π.χ.,
Sky,
ή
ουρανό.
Α. από το χάος πάει εμπρός μια έξυπνη πλοιάρχου, ο οποίος, στη
μέση των αγενής, σύγχυση, και αχώνευτος μάζα των στοιχείων,
αντιλαμβάνεται ο ίδιος προχωρήσει η επίτευξη Μ ή Q, έως ότου η Β,
Γ, Δ, και από την αρχέγονη στοιχεία, τα οποία απορρέουν από Φύση
εαυτό
της,
αυτός
φτάνει
προς
τα
εκεί.
Β. Η ουσία είναι ότι από το οποίο προκύπτει Δ όταν ο τεχνίτης έργων
extrinsically. Έχουμε εφαρμόζονται επίσης. με την ατελή μέταλλα
που
πρόκειται
να
μετατραπεί
σε
Μ
ή
Q.
Γ. Η μορφή είναι η έξυπνη εξωτερική επιρροή (το Master), η οποία,
θέτει σε κίνηση. αυτές τις αρχές. Είναι, επίσης, ότι είναι που δίνει στο
Μ ή Q, και με την οποία T, S, V, Z είναι μετατραπεί σε Χ ή Υ.
Δ. Ο ουρανός είναι το θηλυκό αρχή, με την οποία είναι αυτή που
έλαβε από τα αρσενικά τρέφεται και αυξάνεται μέχρι να αλλάξει εξ
ολοκλήρου
σε
Μ
ή
Q.
Ε. Τα στοιχεία άλλαξε από Β σε Α, και μέσω της C, από την άλλη
πλευρά,
ΣΤ,
Ζ,
Η,
Θ,
οι
intermingled.
ΣΤ. η μετατροπή γίνεται, πρώτα από Γ σε Δ, και στη συνέχεια της D
σε C, τέλος, τόσο με τη σειρά τους σε Μ ή ΙΖ F δείχνει επίσης την
ισχύ των οποίων D είναι ο νόμος, καθώς και μέσω των οποίων
μαργαριτάρια
γίνονται
και
δημιουργούνται
τεχνητά
.
Γ. PERMIXTION είναι η ένωση του αρσενικού και του θηλυκού αρχή
(π.χ.
C
με
D).
Η. ΛΥΣΗ είναι η ερμαφρόδιτα αντίληψη που λαμβάνει χώρα είτε στο
Γ
ή
Δ.
Ι. ΠΑΡΑΓΩΓΗ οφείλεται εν μέρει στο ότι, με την οποία Γ και Δ
παράγουν Μ, και, αφετέρου, ότι, με την οποία Μ και Δ παράγουν Ε.
Εάν έχουμε την κατάταξη της ουσίας σε ένα κλειστό δοχείο, αυτό
είναι που επέφερε η φύση και όχι από την ενίσχυση της τέχνης.
Κ. των Χρωμάτων, το πρώτο είναι μαύρο, το οποίο είναι πιο δύσκολο
να επιτευχθεί από τα υπόλοιπα, από το γεγονός ότι είναι η πρώτη.
Είναι shews ότι η Γ και Δ έχουν ενωμένη, και ότι η σύλληψη έγινε,
δηλαδή ότι Μ ή Q τελικά θα παραχθεί. Στη συνέχεια έρχεται λευκό,

με την οποία έχουμε βαθμιαία μετάβαση από την Γ Μ, και από εκεί
προς το Q? Έπειτα κρόκος, γεγονός που δείχνει ότι ο συνδυασμός των
ουσιών που είναι σε εξέλιξη, διότι ο σπόρος διαχέεται μέσα από το
σύνολο της Δ? Το τέταρτο χρώμα είναι κόκκινο , αναφέροντας την
πραγματική
ολοκλήρωση
των
Μ
ή
Q.
Λ. πέψη είναι η σταδιακή ανάπτυξη του που έχει σχεδιαστεί, με ήπια
προς τα έξω τη θερμότητα, για παράδειγμα, η εξέλιξη του M από το Γ
και
Δ,
ή
της
Q
από
M
και
Δ.
O. SEPARATION είναι η διακοπή των στοιχείων, τα οποία,
προέρχονται από τη Β και Δ, χωρίζονται επίσης από την ίδια.
Π. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ είναι είτε η όλη διαδικασία της αλλαγής με την
οποία η Β και το υπόλοιπο των αρχών γίνονται Μ ή Q, ή η χρήση των
Μ και Π σε transmuting κοινά μέταλλα σε χρυσό ή ασήμι.
Μ. PERFECT ΥΠΟ είναι η αποτελεσματική αιτία, είτε με τη μορφή
που στην οποία οι Γ και Δ μεταβληθεί μέσω της Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Κ, Λ,
O, P, και έχει την εξουσία να τέλεια ατελή μέταλλα .
Ν. ζύμωση είναι η υπέροχη αρχή με την οποία έχει εξελιχθεί σε M ΙΖ
Είναι επέφερε η μειλίχια ζεστασιά του μια απαλή φωτιά. Έτσι Μ είναι
ακόμη θέλουν σε μερικά από τα πιο ισχυρούς ιδιότητες της Q, που
είναι η τέλεια βάμμα. Q είναι σε θέση να απεριόριστη παράταση, δεν
είναι μόνο ποσοτικά, αλλά ποιοτικά. Αν μπορείτε να αλλάξετε Μ σε
Q, μπορείτε να πολλαπλασιάσετε και τέλεια Q επ 'αόριστον.
Ε. Στη συνέχεια, είναι η διαμορφωτική βάμμα, consummately τέλεια,
και αποτελείται από την ισορροπία όλων των στοιχείων. Ως εκ
τούτου, δυνάμει του είναι πολύ μεγαλύτερη και πιο ισχυρή από εκείνη
της Μ. Αλλάζει ατελή μέταλλα σε χρυσό ή ασήμι (Χ ή Υ), και αυτό
είναι ένα αποτελεσματικό φάρμακο για όλες τις ψυχικές και
σωματικές ασθένειες στον άνθρωπο, βλέπουμε ότι εξακοντίζει όλα τα
ανησυχητικά στοιχεία ? καθιστά επίσης και διατηρεί καλές ανδρών
και φιλικά διακείμενοι προς τους άλλους. Είναι, τέλος, ένα κυρίαρχο
θεραπεία
της
αδυναμίας
του
γήρατος.
Αναμίξτε ένα μέρος του χρυσού (Χ), με δώδεκα τμήματα του νερού
μας? Λίρα τους μικρούς? Τα τοποθετούμε σε ένα βάζο μέτρια βαθιά?
Θέσει πάνω από το ένα alembic κατά τη συνήθη τρόπο? Σταματήσει
το βάζο και τα ανοίγματα του alembic, μέχρι να άκρου, με πηλό?
αφήστε τη να στεγνώσει καλά? θα πραγματοποιηθεί στο φούρνο (δεν
αμέσως πάνω στα κάρβουνα, αλλά για το σίδηρο), με τέτοιο τρόπο
ώστε το σύνολο βάζο πρέπει να καλύπτονται από αυτήν όσον αφορά
την alembic, και αφήστε το διάκενο μεταξύ βάζο και κλίβανος πρέπει

να σφραγίζεται και με πηλό. Στη συνέχεια, το φως της φωτιάς, και θα
έρθει το πετρέλαιο στην alembic, μαζί με το νερό, και θα επιπλέει στο
νερό με ένα πορτοκαλί χρώμα. Συνεχίστε τη φωτιά μέχρι το νερό είναι
αποσταγμένο? Αφήστε το να κρυώσει? Αφαίρεση του παραλήπτη? Το
διαχωρισμό του λαδιού από το νερό, και ανοίξτε το βάζο: θα βρείτε
ένα σκληρό, εύθραυστο, και pulverisable σώμα. Αν θέλετε,
επαναλάβετε την όλη διαδικασία, ρίχνοντας το ίδιο ή άλλο νερό όλο
το σώμα? Αποστάζεται όπως πριν. Το νερό που βγαίνει δεν θα είναι
τόσο μεγάλη, όπως κατά την πρώτη, και εάν επαναλάβετε τη
διαδικασία για τρίτη φορά, θα υπάρχει καθόλου νερό σε όλα. Ο
φορέας που απομένει θα είναι μια υπομέλανες σκόνη, το οποίο
μπορείτε
πυρωθέντος
με
τον
ακόλουθο
τρόπο:
Εάν ο οργανισμός είναι μία ουγγιά, εισάγουμε ποσότητα τρεις ουγκιά
του υδραργύρου, και η λίρα μαζί τους, δημιουργώντας έτσι ένα
αμάλγαμα όπως το βούτυρο. Στη συνέχεια το τοποθετήσετε σε ένα
γυάλινο δοχείο, και να σταματήσει μέχρι τα ανοίγματα με πηλό στην
εξωτερική πλευρά. Που θα σε πυροστιά πάνω από ένα απαλό φωτιά
των τριών ή τεσσάρων κάρβουνα, ανακατεύοντας συνεχώς με ένα
μικρό ξύλινο στέλεχος, και να είναι προσεκτικοί για να κλείσουν το
στόμα και τη μύτη σας, διότι οι αναθυμιάσεις είναι καταστροφικές για
τα δόντια. Συνεχίστε να αναδεύεται μέχρι όλα τα υδράργυρος έχει
εξαφανιστεί, και εξακολουθεί να υπάρχει ένα λεπτό σώμα της πιο
έντονης μαυρίλα. Επαναλάβετε αυτή ακόμη και για την τρίτη φορά,
μέχρι το σώμα είναι σκόνης και έντονα μαύρα. Στη συνέχεια θα λάβει,
τοποθετείστε την μέσα σε ένα μικρότερο σκάφος, και ρίξτε πάνω του
το μεγαλύτερο μέρος του εν λόγω ελαίου, όπως θα την υγράνετε?
Κοντά στο σκάφος, και αφήστε το να σταθεί πάνω από μια λάμπα? Σε
τρεις ημέρες, το σώμα θα είναι ξερά, και θα αρχίζουν να αναλάβει μια
λευκωπή εμφάνιση. Pour για περισσότερο πετρέλαιο όπως πριν? Ξηρά
από την ίδια φωτιά, και η ουσία θα εμφανίζουν αυξημένη λευκότητα.
Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι την τέταρτη φορά? Η ουσία θα
πρέπει στη συνέχεια μετατράπηκε από ένα εκθαμβωτικό λευκότητας,
ευαίσθητη ως προσανατολίσουμε μαργαριτάρι της καθαρότερο νερό.
Τότε προχωρήσει μεταλλεύματος, το αλάτι μας, και των ούλων, οι
οποίες πρέπει να γίνουν ένα. Ένα απαλό πυρκαγιά μπορεί να μην
κάνει κακό, αλλά η ζεστασιά του horsedung είναι καλύτερη.
Η μαυρίλα της ουσίας, όταν φαίνεται, δεν είναι η μαυρίλα του
μελανιού, αλλά ένα λαμπερό χρώμα έβενο. Σε ό, τι έχει αλλάξει σε
λευκότητα, τότε θα πρέπει να κοιτάξουν έξω για την εμφάνιση του

την απόχρωση του κρόκου, η οποία δεν πρόκειται σε καμία μεγάλο
χρονικό διάστημα πρέπει να ακολουθείται από μια πιο ένδοξη
ρουμπινί χρώμα. Μεταξύ της εμφάνισης του Μ (το λευκό χρώμα) και
Q (το ρουμπινί χρώμα) θα πρέπει να υπάρξει ένα διάστημα τριάντα
ημερών, στη διάρκεια της οποίας θα πρέπει η θερμότητα της φωτιάς
να αυξηθεί ελαφρώς, και το σκάφος φυλάσσονται προσεκτικά
κλειστά. Η ουσία τότε θα είναι τέλεια, και θα πρέπει να διατηρήσει το
προσεκτικά για δική σας και των φίλων σας. Ένα μέρος του θα
μετατρέψει 2.000 τμήματα του κάθε κοινά μέταλλα στο δικό ένδοξο
χαρακτήρα
της.
Για να αλλάξετε μία δραχμή από Μ σε Q, να προσθέσει σε αυτό τρεις
ουγκιές της Α και μία ουγγιά Γ. Με την επιφύλαξη ολόκληρη την
ευγενική coction για τριάντα ημέρες, μέχρι να περνά μέσα Κ, μετά
την οποία θα σας βλέπω τέλεια. Q, στρογγυλά και κόκκινο. Όταν
έχετε εκτελέσει και να επιτευχθούν όλα αυτά, μπορεί να θεωρούν τον
εαυτό σας ως ένα μεγάλο δάσκαλο? Και θα πρέπει να καταστήσει το
μεγάλο και καλό Θεό ένθερμη και σταθερή ευχαριστίες για την
ανείπωτη όφελος του. Έτσι έχω παραχωρείται σε εσάς ένα δώρο,
απαλή αναγνώστη, η μεγάλη αξία των οποίων θα είναι κατανοητή από
τις
επόμενες
γενιές.
S
=
μολύβδου.
T
=
κασσίτερο.
V = σίδηρο. Z = χάλκινο.

X
Y

=
=

χρυσό.
ασήμι.

Τα ποσά που αντιπροσωπεύουν αυτά τα επτά
μέταλλα

Έχουμε επιστήσει την σύνθεση των δένδρων του ελαιώνα μαζί? Τώρα
θα περιγράψει φύση τους μία προς μία, σύμφωνα με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. Θα έχουμε, κατ 'αρχάς, αρχίζουν με τα δέντρα από τα
αριστερά, η κύλιση των ανωτέρω περικυκλώνουν απλά το φλοιό, και
με την κάθαρση τους ως εξής: --

Το πρώτο δέντρο είναι καυτό, ξηρό, κόκκινο, όπως το κόκκινο-καυτό
χάλκινο. Γίνεται υγρό, ξηρό, και μαύρο, όπως ο μόλυβδος? Ψυχρό και
υγρό, όπως υδράργυρος? Ζεστό και υγρό, και σαφράν χρώματος.

Το δεύτερο δέντρο είναι ζεστό και ξηρό, σαν λαμπερό ορείχαλκος?
Γίνεται υγρός και μαύρο, όπως υδράργυρος? Ξηρό και λευκό, όπως ο
μόλυβδος? Ζεστό και υγρό, και σαφράν χρώματος, όπως και το αίμακόκκινο χρυσό.

Το τρίτο δέντρο είναι καυτό, ξηρό και κόκκινο. Γίνεται ξηρά και
μαύρο, όπως ο μόλυβδος? Υγρός και άσπρο, όπως και κασσίτερο ή
υδράργυρος? Ζεστό και υγρό, και η ζαφορά, όπως και το αίμακόκκινο χρυσό.

Το πρώτο δέντρο στην δεξιά πλευρά έχει ένα scroll που εισέρχεται
στο μέτωπο και βγαίνει από την άλλη πλευρά? Είναι ζεστό, υγρό, και
σαφράν χρώματος, όπως ζεστό κόκκινο-χρυσό. Γίνεται ξηρά και
μαύρο, όπως και γήινα ασήμι? Υγρό, όπως το ασήμι? Καυτό, ξηρό,
και κόκκινα, όπως το κόκκινο-καυτό χάλκινο.

Το δεύτερο δέντρο, το οποίο είναι διάτρητος από την κύλιση του,
είναι ξηρό και κόκκινο, όπως το κόκκινο-καυτό χάλκινο. Γίνεται ξηρά
και μαύρο, όπως ο μόλυβδος? Υγρός και άσπρο, όπως υδράργυρος?
Ζεστό και υγρό, και σαφράν χρώματος, όπως και το αίμα-κόκκινο
χρυσό.

Το τρίτο δέντρο, το οποίο είναι διάτρητος από την κύλιση του, είναι
καυτό, ξηρό, και κόκκινα, όπως το κόκκινο-καυτό χάλκινο. Γίνεται
ξηρό και μαύρο, όπως ο μόλυβδος? Υγρό και λευκό σαν κασσίτερος?
Ζεστό, υγρό, σαφράν χρώματος, και από μια αιματηρή κόκκινο.

Παράθεση των τυπικών στοιχείων.
Τρεις κανόνες πρέπει να τηρούνται προσεκτικά στην τέχνη μας:
αφενός την προετοιμασία του δικαιώματος ουσία? Μετά συνεχίστε το
έργο συνεχώς, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αμαυρωθεί από
διακοπή? Τρίτον, να είστε υπομονετικοί, και ακολουθήστε πάντα στα
χνάρια
της
Φύσης.
Πάρτε (ως ουσία σας) υψηλό βαθμό καθαρότητας νερό της ζωής, και
τη θέτει? Αλλά δεν υποθέσουμε ότι το υγρό που moistens όλα τα
πράγματα, είναι τα φωτεινά και διαυγή υγρά του Βάκχου. Για ενώ με
αγωνία στο βλέμμα για out-of-the-θέσεις δρόμο για έκτακτα
γεγονότα, θα περάσει από τα αφρώδη κύματα της ευλογημένο ρεύμα.

Πληκτρολογήστε το παλάτι που είναι δεκαπέντε αρχοντικά, όπου ο
βασιλιάς, brow του circled με το διάδημα, κάθεται σε έναν ευγενή
θρόνο, κρατώντας στο χέρι του το σκήπτρο του ολόκληρο τον κόσμο
πριν από αυτόν, ο γιος του και πέντε υπαλλήλους γονατίζουν σε
ρόμπες διαφόρων χρωμάτων , παρακαλώντας τον να εκχωρούν από
τον γιο του και των υπαλλήλων του, ένα μερίδιο της εξουσίας του?
αλλά αυτός δεν έχει ακόμη απαντήσει στο αίτημα τους.

Ο γιος, υποκινούμενοι από το προσωπικό, τα τρυπήματα πατέρας
όπως αυτός κάθεται στο θρόνο. (Αφήστε ένα αμάλγαμα να γίνει με
πολύ καθαρό νερό, κλπ.)

Στην τρίτη εικόνα βλέπουμε το γιο αλίευσης αίμα του πατέρα του
στον ρόμπα του (η οποία είναι η δεύτερη διαδικασία της τέχνης μας,
ήδη εξηγήσει στη μέθοδο).

Ο τάφος είναι σκαμμένο στο τέταρτο αρχοντικό (το οποίο είναι το
φούρνο). Βάθος της είναι δύο χέρι-breadths, και πλάτος τέσσερις
ίντσες της.

Στην πέμπτη μέγαρο ο γιος σκέφτηκε να ρίξει τον πατέρα του στον
τάφο, και να τον αφήσει εκεί? Αλλά (μέσω της τέχνης μας) και οι δύο
έπεσαν σε από κοινού.

Το έκτο αρχοντικό είναι εκείνο στο οποίο ο γιος προσπαθεί ακόμη να
βγει, αλλά ένα (που ξεπήδησε από τους στη δεύτερη πράξη) έρχεται,
και από τον εμποδίζει να το πράττουν.

Ενώ ο πατέρας και ο γιος είναι στον τάφο, το οποίο ονομάζεται το
έβδομο αρχοντικό, παρατίθεται σήψη σε στάχτες τους, ή ένα πολύ
ζεστό μπάνιο.

Στην όγδοη αρχοντικό, το οποίο συνέβη κατά τη διάρκεια της σήψης
είναι στη διάθεση του, το αγγείο που έχουν γίνει κρύο, κ.λπ.

Στην ένατη μέγαρο είναι τα οστά που ελήφθησαν από τον τάφο. Αυτό
συμβαίνει όταν ολόκληρο το σώμα έχει διαλυθεί από τις διαδοχικές
λύση, η οποία, γίνεται, κρατήστε το προσεκτικά.

Στο δέκατο αρχοντικό, τα οστά χωρίζεται σε εννέα μέρη, το
διαλυμένο ουσία να υποστεί ελαφρά coction για εννέα ημέρες, μέχρι
ένα μέρος αυτού γίνεται μαύρη. Αφαιρέστε αυτό το τελευταίο, και να
το διατηρήσετε σε ένα άλλο σκάφος σε ένα ζεστό μέρος. Με την
επιφύλαξη του νερού για την ευγενική θερμότητας για ένα άλλο εννέα
ημέρες. Αφαιρέστε πάλι αυτό που έχει μετατρέψει μαύρο, και το
βάζουμε με τα υπόλοιπα. Να συνεχιστεί η λειτουργία μέχρι το νερό
είναι σαφής και καθαρή. Αφήστε το νερό της Iife να φέρεται στην
μαύρη ουσία σε ένα μικρό γυάλινο δοχείο, έτσι ώστε να πρέπει να
επιπλέουν πάνω του για το ύψος της ίντσας, και αφήστε το να σταθεί
πάνω από εννέα ημέρες μια απαλή φωτιά, για την ανανέωση του
νερού κάθε μέρα, αν χρειάζεται . (Έτσι, η γη θα γίνει σαφής και
λευκό, σύμφωνα με τη διδασκαλία των φιλοσόφων? Γι 'αυτό το χώμα
είναι αποσυντίθεται και καθαρίζεται με το νερό του.)
Ένας άγγελος αποστέλλεται, ο οποίος ρίχνει τα οστά για το
καθαρισμένο και λευκασμένο γη (το οποίο αναμειγνύεται τώρα με
σπόρους του, και ας το σύνολο να τοποθετείται σε ένα κλειστό δοχείο
με alembic του. Ας το παχύτερο ουσία να χωρίζεται από το νερό από
μια πιο βίαιη φωτιά, και να παραμείνει. ως ένα σκληρό ουσία στο
κάτω μέρος.)

Στην ενδέκατη αρχοντικό οι υπηρέτες προσευχόμαστε ο Θεός να
αποκατασταθεί βασιλιά τους. Στο εξής, η όλη εργασία ασχολείται με
την αποκατάσταση του.

Για το σκοπό αυτό, μια δεύτερη άγγελος αποστέλλεται στη δωδέκατη
αρχοντικό, που διαθέτει το άλλο μέρος αυτών των οστών για τη γη
(μέχρι να είναι συμπυκνωμένη όλα: στη συνέχεια, ένα υπέροχο
πράγμα
που
συμβαίνει).
Έτσι, μια διαδοχή των αγγέλων έχει αποσταλεί, ο οποίος ρίχνει το
πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο μέρος των οστών στη γη, όπου
γίνονται λευκά, διαφανή? Και σταθερή. Το πέμπτο και έκτο μέρη
αλλάξει σε κίτρινο, και έτσι, επίσης, με το έβδομο, όγδοο, και ένατο?

Τη γη των οστών γίνεται με κόκκινο χρώμα, όπως το αίμα ή
ρουμπίνια.

Τότε ο βασιλιάς υψώνεται από τον τάφο, γεμάτο από τη χάρη του
Θεού. Το σώμα του είναι πλέον όλα τα πνευματικά και ουράνια, και
έχει εξουσία να κάνει όλα βασιλιάδες του προσωπικού.

Επιτέλους αυτός ασκεί την εξουσία του από τους υπηρέτες του και το
γιο του, τη διάθεση κορώνες του χρυσού από το κεφάλι τους, και
καθιστώντας τους βασιλείς με τη χάρη του, αφού ο Θεός είχε δώσει
μεγάλη
δύναμη
και
το
μεγαλείο.
Ας μη απατεώνας, άπληστος ή κακό πρόσωπο, αυτό το λαμπρό επαφή

εργασία με ακάθαρτο χέρια του. Ας το έντιμος άνθρωπος και τον για
μια σοφή καρδιά έρθει προς τα εδώ, και σ 'αυτόν που είναι σε θέση να
διερευνά τις πιο κρυφές αιτίες των πραγμάτων.
Αυτό έχει ληφθεί από "Aureus:" The Golden Tractate της Ερμής ο
Τρισμέγιστος. Όσον αφορά τη φυσική μυστικό της η Φιλοσοφική Λίθος.
Σε επτά τμήματα. Με μια επεξηγηματική Δοκιμίου από τον John
Yarker, Esq. Εκδόθηκαν και δημοσιεύτηκαν για Φίλοι (200 μόνο
αντίτυπα): Robt. Η. Fryar, Μπανιέρα. 1886. Μεταγραφή του Frank
Modica.
Πηγαίνετε στην Εισαγωγή Yarker του.

Aureus ή το Χρυσό Tractate του Ερμή

Τμήμα Ι
Ακόμη και έτσι λέγει Ερμής: μετά από πολλά χρόνια δεν έχω πάψει
να το πείραμα, δεν έχω να αποφεύγεται οποιαδήποτε εργασία του νου
και αυτής της επιστήμης και της τέχνης που έχω λάβει από τον
μοναδικό έμπνευση του Θεού του ζώντος, ο οποίος έκρινε σκόπιμο να
τα ανοίξετε σε μένα Του υπάλληλος, ο οποίος έχει δοθεί στην
ορθολογική πλάσματα τη δύναμη της σκέψης και κρίνοντας aright,
forsaking Δεν υπάρχει, ή παρέχει σε κάθε ευκαιρία να απελπίζονται.
Για τον εαυτό μου, ποτέ δεν είχα ανακαλύψει αυτό το θέμα σε
κανέναν εάν δεν είχε από το φόβο του την ημέρα της απόφασης, και η
όλεθρο της ψυχής μου, εάν το απέκρυψε. Είναι ένα χρέος που είμαι
επιθυμώντας να απαλλαγή των Πιστών, όπως ο Πατέρας των πιστών
έκανε
εκχωρούν
το
γενναιόδωρα
πάνω
μου.
Καταλάβετε ye, τότε, 0 Sons Of Σοφία, ότι η γνώση από τα τέσσερα
στοιχεία ή οι αρχαίοι φιλόσοφοι δεν ήταν corporally ή απερίσκεπτα
περιζήτητα, τα οποία με υπομονή για να ανακαλυφθούν, ανάλογα με
τις αιτίες τους και τη λειτουργία τους αποκρυφισμό. Όμως, η
λειτουργία τους είναι στα κόπρανα, αφού δεν γίνει τίποτα, εκτός από
το θέμα να decompounded, και επειδή δεν είναι να τελειοποιηθεί Αν
δεν περάσει τα χρώματα καλά και ολοκληρωθεί. Ήξερα τότε, ότι η
κατανομή που έγινε από το νερό από τους αρχαίους φιλοσόφους τη

χωρίζει σε τέσσερις ουσίες? Ένα σε δύο και τρία σε ένα? Το τρίτο
μέρος της οποίας είναι το χρώμα, κατά κάποιο τρόπο σε ένα πήξη
υγρασία? Αλλά το δεύτερο και ύδατα τρίτων είναι τα βάρη των
Σοφών.
Πάρτε της υγρασίας, ή υγρασία, η ουγγιά και το μισό, ή και η
ερυθρότητα του Νότου, που είναι η ψυχή του χρυσού, ένα τέταρτο
σκέλος, δηλαδή, μισή ουγκιά του Seyre Citrine, κατά τον ίδιο τρόπο,
μισή ουγκιά του Auripigment, μισή ουγκιά, τα οποία είναι οκτώ? που
είναι οι τρεις ουγγιές. Και να ξέρετε ότι υμείς αμπέλου του σοφού που
είναι εμπρός σε τρία, αλλά το κρασί τους δεν έχει τελειοποιηθεί, μέχρι
τριάντα
επί
μακρόν
να
επιτευχθεί
Καταλάβετε τη λειτουργία, ως εκ τούτου. Αφέψημα μειώνει το θέμα,
αλλά το βάμμα αυτό augments? Επειδή Luna σε δεκαπέντε ημέρες
μειώνεται? Και στην τρίτη αυτή έχει αυξηθεί. Αυτή είναι η αρχή και
το τέλος. Ιδού, έχω δηλώσει ότι τα οποία ήταν κρυμμένα, δεδομένου
ότι η εργασία είναι τόσο με σένα και για σένα - η οποία είναι εντός
των συμβάσεων και σταθερές, και εσύ canst έχουν είτε σε γη ή στη
θάλασσα.
Κρατήστε, ως εκ τούτου, σου vive Argent, η οποία είναι έτοιμη, στο
εσώτατο θαλάμου, στον οποίο έχει πήξει? Διότι αυτός είναι ο
υδράργυρος που διαχωρίζεται από το υπόλοιπο πλανήτη.
Είναι, επομένως, ο οποίος ακούει τώρα τα λόγια μου, ας την έρευνα
σε αυτά? Τα οποία να δικαιολογούν δεν κακό-πράττων, αλλά προς
όφελος της καλής? Ως εκ τούτου, έχω ανακαλύψει όλα τα πράγματα
που ήταν κρυμμένα πριν σχετικά με αυτή τη γνώση, και αποκάλυψε
το μεγαλύτερο όλα τα μυστικά της, ακόμα και η πνευματική
επιστήμη.
Know ye, ως εκ τούτου, τα παιδιά της Σοφίας, ο οποίος ενημερωθείτε
σχετικά με την έκθεση τους, ότι το καθεστώς γύπα από το βουνό
crieth έξω με μια δυνατή φωνή, είμαι η Λευκή του Εύξεινου, και τον
Ερυθρό του Λευκού, και Citrine της κόκκινο, και ιδού μιλώ την ίδια
την
αλήθεια.
Και να ξέρετε ότι ο επικεφαλής της αρχής της τέχνης είναι η Crow,
που είναι η μαυρίλα της νύχτας και την καθαρότητα της ημέρας, και
δεν πετά φτερά. Από την πικρία υπάρχουσες στο λαιμό βάμματος έχει
ληφθεί, η κόκκινη πηγαίνει εμπρός από το σώμα του, και από την
πλάτη
του,
λαμβάνεται
ένα
λεπτό
νερό.
Καταλάβετε, επομένως, και να αποδεχθεί αυτό το δώρο του Θεού που
είναι κρυμμένο από την αλόγιστη κόσμο. Στο σπήλαια των μετάλλων

υπάρχει κρυμμένη η πέτρα που είναι σεβάσμια, υπέροχο χρώμα, ένα
μυαλό sublime, και μια ανοιχτή θάλασσα. Ιδού, έχω δηλώσει σε σένα?
Δώσει χάρη στο Θεό, ο οποίος teacheth σου αυτή τη γνώση, γιατί σε
αντάλλαγμα
αποζημιώνει
την
ευγνώμων.
Θέσει το θέμα σε μια υγρή φωτιά, ως εκ τούτου, και προκαλούν το να
βράσει για την θερμότητα του μπορεί να αυξηθεί, η οποία
καταστρέφει το siccity του άκαυστα χαρακτήρα, έως ότου η Radix
αναγράφονται? Εξαγάγετε το ερύθημα και το φως τμήματα, μόνο
μέχρι
περίπου
το
ένα
τρίτο
παραμένει
Sons of Science! Για το λόγο αυτό, οι φιλόσοφοι, λέγεται ότι είναι
ζηλιάρης, δεν είναι ότι grudged την αλήθεια για τις θρησκευτικές ή
μόνο τους άνδρες, είτε με τη συνετή? Αλλά να ανόητοι, αδαείς και
φαύλος, οι οποίοι είναι δεν αυτοέλεγχος και γενναιοδωρία,
τουλάχιστον θα πρέπει να γίνει ισχυρό και σε θέση να διαπράξουν
αμαρτωλή πράγματα. Για αυτών των φιλοσόφων γίνονται υπόλογοι
στο Θεό, και το κακό οι άνδρες δεν έχουν εισαχθεί άξιος αυτής της
σοφίας.
Γνωρίζω ότι το θέμα αυτό καλώ την πέτρα? Αλλά είναι επίσης το
όνομα και το θηλυκό γένος των μαγνησίας ή η κότα ή το λευκό σάλιο,
ή οι πτητικές άκαυστα γάλακτος, το λάδι, ώστε να μπορεί να κρυφτεί
από το δεξιός και αδαείς οι οποίοι είναι ελλιπής στην καλοσύνη και
αυτο-ελέγχου? παρόλα αυτά που έχω να σήμαινε το σοφό από ένα
μόνο
επίθετο,
δηλαδή.,
η
Φιλοσοφική
Λίθος.
Περιλαμβάνουν, κατά συνέπεια, και τη διατήρηση σε αυτή τη
θάλασσα, η φωτιά και το ουράνιο πτηνό, με την τελευταία στιγμή της
εξόδου του. Αλλά εγώ κατακρίνω ye όλα, Sons of Philosophy, για τον
οποίο το μεγάλο δώρο αυτής της γνώσης είναι κατοχυρωμένες, αν
υπάρχουν θα πρέπει να υποτιμούν ή να δώσουν την εξουσία τους στην
άγνοια, ή όπως είναι ακατάλληλα για τη γνώση αυτής της μυστικό.
Ιδού, έχω λάβει τίποτα δεν σε οποιοδήποτε από τους οποίους δεν
έχουν επιστρέψει αυτό που μου είχε δοθεί και δεν έχω παρέλειψε να
τον τιμήσει? Ακόμη και σε αυτό έχω reposed τη μεγαλύτερη
εμπιστοσύνη.
Αυτό, O Υιός, είναι η κρυφή πέτρα πολλών χρωμάτων, το οποίο
γεννήθηκε και έτεκε σε ένα χρώμα? Το γνωρίζουν αυτό και να
αποκρύψουν αυτό. Με αυτό, ο Παντοδύναμος ευνοεί, είναι οι
μεγαλύτερες ασθένειες δραπετεύσει, και κάθε θλίψη, αγωνία, και το
κακό και hurtful πράγμα που γίνεται για να απομακρυνθεί? Για οδηγεί
από το σκοτάδι στο φως, από αυτή την ερημιά έρημο σε μια ασφαλή

κατοίκηση, και από τη φτώχεια και την στενά σε μια ελεύθερη και
άφθονη τύχη.

ΤΜΗΜΑ II.
Γιο μου, πριν από όλα τα πράγματα που σου για να επιπλήξει το φόβο
του Θεού, το οποίο είναι η δύναμη της επιχείρησης σου, και ο δεσμός
του απολύτως χιλ. meditatest σε απολύω? Απολύτως χιλ. hearest,
θεωρούν ορθολογικά. Για Κρατώ σοι δεν είναι βλάκας. Lay κατέχουν,
ως εκ τούτου, από τις οδηγίες μου και σκέπτομαι επάνω τους, και έτσι
ας σου καρδιά να τοποθετηθούν και να συλλάβουν, όπως και αν εσύ
σαυτόν Wast ο συντάκτης του και που τώρα διδάσκουν. Αν εσύ
appliest κρύο για κάθε χαρακτήρα που είναι ζεστό, δεν θα είναι κακό?
Κατά τον ίδιο τρόπο, ο οποίος είναι λογική κλείνει ο ίδιος μέσα από
το όριο της άγνοιας? Νωχελώς μήπως θα πρέπει να εξαπατηθεί.
Πάρτε το πέταγμα των πτηνών και να πνίξει το φέρουν και να
μοιραστούν και να αποδεσμευτεί από ρύπανσης μεγάλης του, που την
κρατά ακόμη και στο θάνατο? Επιστήσω την τέταρτη και την
απώθηση είναι από μόνο του, ότι μπορεί να ζήσουν και να απαντήσει
σε σένα? Δεν με πέταξαν μακριά σε περιοχές άνω αλλά από
πραγματικά μακροθυμία να πετάξει. Για αν θέλεις εσύ να παραδώσει
έξω από τη φυλακή του, μετά από αυτό το θέλεις εσύ διέπουν
σύμφωνα με το Reason. και σύμφωνα με τις ημέρες που θα διδάξουν
σοι? τότε θα γίνει μια συντροφιά μέχρι σοι, και από αυτό βλασταίνετε
γίνει
για
να
τιμηθεί
ένας
άρχοντας.
Απόσπασμα από τη δημοκρατία σκιά του, καθώς και από το φως του
αφάνεια, από τα οποία τα σύννεφα κρέμονται πάνω από αυτό και να
κρατούν μακριά το φως? Μέσω της κατασκευής του, επίσης, και
φλογερό
κόκκινο
χρώμα,
είναι
καίγεται
Πάρτε, ο γιος μου, αυτό ερυθρότητα, κατεστραμμένα με το νερό, το
οποίο έχει ως ένα ζωντανό άνθρακα που ασκεί την πυρκαγιά, η οποία
αν θέλεις εσύ να αποσύρει τόσες φορές έως ότου το κόκκινο χρώμα
που είναι καθαρό, τότε θα συνδέσει με εσένα, από τους οποίους ήταν
προσφιλείς,
και
σε
ποιον
ανήκει.
Επιστροφής, τότε, Ο γιος μου, ο άνθρακας να εξαφανιστεί στη ζωή,
από το νερό για τριάντα ημέρες, όπως θα σημείωση σοι - και στο εξής
τέχνη εσύ ένα στέφεται βασιλιάς, ακουμπά πάνω από τη βρύση και
αντλώντας από εκεί τον Auripigment ξηρά δεν υγρασία . Και τώρα
έχω κάνει την καρδιά των ακροατών, ελπίζοντας εν σοι, να χαρούμε

ακόμη και στα μάτια τους, beholding σοι εν αναμονή της αυτό που
possessest
εσύ.
Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι το νερό για πρώτη φορά στον αέρα, τότε
στη γη? Αποκατάσταση χιλ. επίσης τους ιεραρχικά ανωτέρους του και
από την κατάλληλη περιέλιξη του, και δεν μεταβάλλουν το ανόητα?
Τότε στην πρώην πνεύμα, ο πατέρας του ερυθρότητα του, ας είναι
προσεκτικά
conjoined.
Ξέρω, ο γιος μου, ότι η πάχους της γης μας είναι θείο, η sirety
auripigment, και colcothar, οι οποίες είναι επίσης το θείο, από τα
οποία auripigments, θείο, και άλλα παρόμοια, ορισμένοι είναι πιο
άθλια από άλλα, στο οποίο υπάρχει μια ποικιλία, εκ των οποίων το
είδος επίσης) είναι το λίπος του κολλώδης θέματα, όπως είναι τα
μαλλιά, τα νύχια, οπλές, και το ίδιο το θείο, και του εγκεφάλου, η
οποία είναι πολύ auripigment? του είδους, όπως επίσης είναι τα
λιοντάρια »και τα νύχια γάτες», η οποία είναι sirety? το λίπος του
άσπρο φορέων, καθώς και το λίπος από δύο ανατολικές quicksilvers,
που θείου παρουσιάζονται θηρεύονται και διατηρούνται από τους
φορείς.
Το λέω, εξάλλου, ότι αυτό το θείο doth χροιά και τον καθορισμό, και
κατέχεται από το συνδυασμό του βάμματα? Έλαια επίσης χροιά, αλλά
μακριά μύγα, η οποία στο σώμα περιλαμβάνονται, η οποία αποτελεί
συνδυασμό των φυγάδων μόνο με sulphurs and albumninous φορείς ,
οι οποίες κατέχουν επίσης και τα κρατούν οι ανεξέλεγκτες ens.
Διάθεση περιζήτητο από τους φιλοσόφους, O Υιός, αλλά είναι ένα
αυγό σε μας? Αλλά αυτό, το αυγό την κότα, είναι πολύ λιγότερο για
να βρεθεί. Αλλά μήπως τόσο πολύ από τη Θεία Σοφία είναι όπως σε
ένα αυγό κότας δεν θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ, η σύνθεση
μας είναι, όπως δηλαδή, από το προσαρμοσμένο τέσσερα στοιχεία και
αποτελείται. Γνωρίζουν, συνεπώς, ότι το αυγό την κότα είναι η
μεγαλύτερη βοήθεια σε σχέση με την εγγύτητα και τη σχέση του
θέματος στη φύση, στο ότι υπάρχει μια πνευματικότητα και
συνδυασμό των στοιχείων, και μια γη που είναι χρυσός στο βάμμα
του. Αλλά ο Υιός, ζητά τις πληροφορίες ή Ερμής, λέγει, Οι sulphurs
τα οποία είναι κατάλληλα για το έργο μας, είτε είναι αυτά τα ουράνια
ή επίγεια; Στους οποίους εφαρμόζονται οι απαντήσεις Πατέρα,
Ορισμένα από αυτά είναι ουράνια, και μερικά είναι της γης.
Στη συνέχεια το λέγει Υιός, Πατέρα, φαντάζομαι την καρδιά του
προϊσταμένους να ουρανό, και στη γη κατώτερα άτομα. Αλλά λέγει
Ερμής, δεν είναι έτσι? Στο αρσενικό είναι πράγματι ο ουρανός του

θηλυκού, και το θηλυκό γένος είναι η γη του αρσενικού.
Ο Υιός ζητά στη συνέχεια, Πατέρα, η οποία από αυτές είναι πιο άξιος
από τον άλλο? Αν είναι ο ουρανός και η γη; Ερμής απαντήσεις, οι δύο
χρειάζονται τη βοήθεια ενός από το άλλο? Για τις επιταγές της
ζήτησης μέσο. Αλλά, λέγει ο Υιός, αν θέλεις εσύ να πω ότι ένας
σοφός άνθρωπος διέπει όλη την ανθρωπότητα; Αλλά συνήθεις άνδρες,
οι απαντήσεις Ερμής, είναι καλύτερα για αυτούς, γιατί κάθε φύσης
απολαύσεις στην κοινωνία της δικής του είδους, και έτσι θεωρούμε
ότι είναι στη ζωή της Σοφίας που ισούται με τα conjoined. Αλλά τι,
επανασυνδέει τον Υιό, είναι η μέση betwixt τους; Σε ποιον Ερμής
απαντήσεις, Σε ό, τι Στη φύση υπάρχουν τρία από δύο: την αρχή,
μέση και τέλος. Ενδεής πρώτα το νερό, τότε το ελαιώδες βάμμα, και,
τέλος, τα κόπρανα, ή γη, η οποία, όμως, παραμένει κάτω από το
Δράκο απαντά σε όλα αυτά, και τα σπίτια του είναι το σκοτάδι και
μαυρίλα που είναι και από τους ίδιους που ανεβαίνει στον αέρα , από
την αύξηση του, η οποία είναι παράδεισος τους. Όμως, ενώ η καπνός
παραμένει σε αυτούς, δεν είναι αθάνατος. Πάρτε μακριά, επομένως,
την τάση από το νερό, και η μαυρίλα από το ελαιώδες βάμμα και το
θάνατο από τα κόπρανα? Και με θέλεις εσύ διάλυση διαθέτουν
θριαμβευτική επιβράβευση, ακόμη και σε ότι και με τις οποίες ζουν οι
κάτοχοι.
Γνωρίζουν τότε, ο γιος μου, ότι το εύκρατο αλοιφή, η οποία είναι
φωτιά, είναι το μέσο μεταξύ των κοπράνων και το νερό και είναι η
Perscrutinator του νερού. Για την unguents καλούνται sulphurs, διότι
μεταξύ των πυρκαγιών και του πετρελαίου και αυτό το θείο που
υπάρχει τέτοια επέλεξε εγγύτητα, ότι ακόμη και η φωτιά καίει το ίδιο
ισχύει
για
το
θείο
επίσης.
Όλες οι επιστήμες του κόσμου, O Υιός είναι κατανοητή σε αυτό το
κρυφό Σοφία μου? Και αυτό, και η εκμάθηση της Τέχνης, συνίσταται
σε αυτά τα υπέροχα κρυμμένα στοιχεία που doth ανακαλύψει και να
ολοκληρωθεί. Τον αρμόζον, ως εκ τούτου, ο οποίος θα εισαχθεί σε
αυτό το κρυφό Σοφία, για να γλιτώσει από τα κρυμμένα usurpations
των αντιπρόεδρος? Και για να είναι δίκαιη, και την καλή και από μια
υγιή λόγο, έτοιμο στο χέρι για να βοηθήσει την ανθρωπότητα, μια
γαλήνια επιδοκιμασία , επιμελής να αποθηκεύσετε και να είναι ο ίδιος
ο ασθενής θεματοφύλακας των απόκρυφα μυστικά της φιλοσοφίας.
Και αυτό το γνωρίζουν ότι εκτός από understandest εσύ πώς να
σαπίζω και να προκαλεί την παραγωγή, για να ζωογονώ το Πνεύμα,
και να εισαγάγει φως, μέχρι την πάλη μεταξύ τους και να

αναπτυχθούν λευκό και ελευθερώθηκαν από τους defilements,
αυξάνεται κατά κάποιον τρόπο από τη μαυρίλα και το σκοτάδι, εσύ
δεν knowest ουτε canst εκτελέσει τίποτα? αλλά αν εσύ knowest αυτό,
βλασταίνετε να είναι μια μεγάλη αξιοπρέπεια, έτσι ώστε ακόμη και οι
ίδιοι θα βασιλιάδες ευλάβεια σου. Αυτά τα μυστικά, Son, Είναι
αρμόζον σοι να αποκρύψει από το χυδαίο και βέβηλο κόσμο.
Καταλαβαίνω, επίσης, ότι η πέτρα μας είναι από πολλά πράγματα,
καθώς και διάφορα χρώματα, και αποτελείται από τέσσερα στοιχεία
τα οποία οφείλουμε να διαιρεί και να διαχωρίζω σε κομμάτια, και
διαχωρισμός, στις φλέβες, και εν μέρει mortifying το ίδιο και από την
κατάλληλη φύση του, το οποίο είναι επίσης σε αυτό, να διατηρήσει το
νερό και κατοικία φωτιά σ 'αυτό, το οποίο είναι από τα τέσσερα αυτά
στοιχεία και τα νερά τους, τα οποία περιέχουν το νερό του? αυτό,
ωστόσο, δεν είναι το νερό στην αληθινή του μορφή, αλλά πυρκαγιά,
που περιέχουν σε ένα καθαρό δοχείο του αύξουσα ύδατα, μήπως the
espirits θα πρέπει να πετάξει μακριά από τα όργανα? από αυτό
σημαίνει
ότι
γίνονται
tinging
και
σταθερό.
O, ευλογημένος υγρά μορφή, ότι dissolvest τα στοιχεία: Τώρα μας
αρμόζον, με αυτό το υδαρής ψυχή, να μας διαθέτουν ένα θειώδες
μορφή, και να σμίξει με την ίδια Acetum μας. Για όταν, από τη
δύναμη του νερού, η σύνθεση έχει διαλυθεί, είναι το κλειδί της
αποκατάστασης? Τότε το σκοτάδι και το θάνατο πετάξει μακριά από
αυτούς, και Σοφία έσοδα μετά την εκπλήρωση του νόμου της.

ΤΜΗΜΑ III.
Γνωρίζουμε τον γιο μου, ότι οι φιλόσοφοι δεσμεύσει μέχρι το θέμα
τους με μια ισχυρή αλυσίδα, ότι μπορεί να αντιμετωπίσει την
Πυροσβεστική? Διότι τα πνεύματα στην πλένονται όργανα επιθυμία
να σταθώ σ 'αυτό και να χαιρόμαστε. Σε αυτές τις κατοικίες οι ίδιοι
ελέγχουν και κατοικούν εκεί, και οι φορείς τους κατέχουν, και δεν
μπορούν
να
διαχωριστούν
στη
συνέχεια
πια.
Τα νεκρά στοιχεία αναβίωσε, το συγκείμενο φορείς χροιά και έχουν
τροποποιηθεί, και με μια υπέροχη διαδικασία που γίνονται μόνιμες,
όπως
λέγει
ο
φιλόσοφος.
O, μόνιμη υδαρής Μορφή, creatrix της βασιλικής στοιχεία? Ο οποίος,
αφού με τους αδελφούς σου και μια δίκαιη κυβέρνηση έλαβε
βάμματος, findest ανάπαυσης. Πιο πολύτιμο λίθο μας ρίχνει εμπρός
από την σωρός κοπριάς, και αυτό που είναι πιο άξια γίνεται vilest από

την ποταπή. Ως εκ τούτου, είναι αρμόζον μας να σαπίζω δύο Argent
Vives μαζί, τόσο για να προσκυνήσουν και να είναι σεβαστό,
δηλαδή., Η vive Argent της Auripigment, και το ανατολίτικο vive
Argent
της
Μαγνησίας
O, Φύση, το πιο ισχυρό creatrix της Φύσης, η οποία containest και
separatest φύσεις σε μια μέση αρχή. Η Stone έρχεται με το φως, και
με το φως που δημιουργείται, και στη συνέχεια να δημιουργεί και να
φέρνει τα μαύρα σύννεφα ή το σκοτάδι, η οποία είναι η μητέρα των
πάντων.
Αλλά όταν έχουμε παντρευτεί τη στέφθηκε βασιλιάς με κόκκινα κόρη
μας, και σε μια απαλή φωτιά, δεν hurtful, αυτή doth συλλάβει ένα
εξαιρετικό και υπερφυσικό γιο, η οποία μόνιμα ζωή αυτή doth επίσης
ζωοτροφές με μια λεπτή θερμότητας, έτσι ώστε να ζει κατά μήκος σε
μας
φωτιά.
Αλλά όταν θέλεις εσύ έστελνε σου φωτιά από την foliated θείου, τα
όρια της καρδιάς doth εισέρχονται στο παραπάνω, είναι πλυμένα με
την
ίδια,
και
το
καθαρό
θέμα
τους
εξάγεται.
Τότε είναι αυτός μετατρέπεται, και βάμμα του με την βοήθεια της
πυρκαγιάς παραμένει κόκκινο, όπως ήταν σάρκα. Αλλά ο γιος μας, ο
βασιλιάς γεννηθέντα, παίρνει βάμμα του από τη φωτιά, ακόμη και το
θάνατο, και το σκοτάδι, και τα νερά φύγουν μακριά.
Ο Δράκος αποφεύγει τις ηλιαχτίδες που βέλος μέσω της ρωγμές, και
νεκρό γιο ζωές μας? Βασιλιά έρχεται εμπρός από τη φωτιά και
επανασυνδέει με τη σύζυγό του, οι θησαυροί που αποκρυφισμό
ανοιχτό, και το παρθένο γάλα είναι λευκασμένο. Ο Υιός, ήδη vivified
έχει γίνει πολεμιστής της φωτιάς και του βάμμα σούπερ-εξαιρετική.
Για αυτό το Υιός είναι ο ίδιος το ταμείο, ακόμη και ο ίδιος φέρει την
Φιλοσοφικής
Matter.
Προσέγγιση, ye Υιοί της Σοφίας, και χαίρομαι? Ας χαρούμε τώρα
μαζί, για τη βασιλεία του θανάτου έχει ολοκληρωθεί, και ο Υιός doth
κανόνα. Και τώρα αυτός είναι επενδεδυμένα με το κόκκινο ένδυμα,
και το κόκκινο χρώμα, τίθεται σε.

ΤΜΗΜΑ IV.
Καταλάβετε, τότε, O Υιός του Σοφίας, τι Stone δηλώνει? Με
προστατεύει, και θα προστατεύσει σοι? Αυξήσει τη δύναμή μου ότι
μπορεί να βοηθήσει εσένα! Sol μου και μου δοκοί είναι πλέον προς τα
μέσα και κρυφά μέσα μου τη δική μου Luna, επίσης, φως μου, που

υπερβαίνει κάθε φως, και την καλή μου τα πράγματα είναι καλύτερα
από όλα τα άλλα καλά πράγματα. Δίνω ελεύθερα, και να ανταμείβουν
την ευφυή με χαρά και gladness, δόξα, πλούτο και απολαύσεις? Και
να τους ζητήσει ότι μετά από μένα να κάνω για να γνωρίζουν και να
κατανοούν και να έχουν τα πράγματα θεία. Ιδού, ότι οι φιλόσοφοι που
έχει αποκρύψει είναι γραμμένη με εφτά γράμματα? Για το Alpha και
YDA ακολουθούν δύο? Και Sol, κατά τον ίδιο τρόπο, ακολουθεί το
βιβλίο? Ωστόσο, αν εσύ τέχνη πρόθυμος ότι θα έπρεπε να Dominion,
παρατηρούν την Τέχνη, και να συμμετάσχουν το γιο στην κόρη του
νερού, το οποίο, Δία και ένα κρυμμένο μυστικό.
Ελεγκτή, κατανόηση, ας χρήση Λόγος μας? Εξετάσει όλα με την πιο
ακριβή έρευνα, η οποία στο στοχαστικό μέρος που έχω αποδείξει σοι,
το όλο θέμα ξέρω ότι είναι το ένα μόνο πράγμα. Αλλά ποιος είναι
αυτός που αντιλαμβάνεται την πραγματική έρευνα και ερωτά
ορθολογικό σε αυτό το θέμα; Δεν είναι από τον άνθρωπο, ουτε από
κάτι σαν αυτόν ή συγγενή του, ουτε από το βόδι ή Bullock, καθώς και
τυχόν συνδυάζεται με ένα πλάσμα από ένα άλλο είδος, αυτό που
έφερε στο προσκήνιο είναι ουδέτερη και από τις δύο.
Έτσι λέγει Αφροδίτη: I beget φως και δεν είναι το σκοτάδι του
χαρακτήρα μου, και αν μου μέταλλο δεν πρέπει να είναι ξερά όλα τα
όργανα μου επιθυμία, γιατί τους υγροποίησης και σκουπίστε μακριά
σκουριά τους, ακόμη και εγώ απόσπασμα την ουσία τους. Τίποτα δεν
είναι επομένως καλύτερη ή πιο σεβάσμια από ό, τι εγώ, ο αδελφός
μου
επίσης
conjoined.
Αλλά ο βασιλιάς, ο κυβερνήτης, με τους αδελφούς του, βεβαιώνει γι
'αυτόν, λέγει: είμαι crowned, και είμαι κοσμείται με ένα βασιλικό
διάδημα: Είμαι ντυμένος με το βασιλικό ένδυμα, και θα φέρει χαρά
και gladness της καρδιάς? Για να είναι συνδεδεμένη , μου προκάλεσε
ουσία μου για να ορίσει τη λαβή, για να ξεκουραστούν και εντός των
όπλων και το στήθος της μητέρας μου, και για την στερέωση επί της
ουσίας? καθιστώντας αυτή που αόρατα να γίνονται ορατά, καθώς και
τον αποκρυφισμό θέμα να εμφανιστεί. Και όλα αυτά που οι φιλόσοφοι
έχουν κρυφό δημιουργείται από εμάς. Ακούει, τότε, αυτά τα λόγια,
και να κατανοούν τους? Διατήρησή τους, και σκέπτομαι επ 'αυτού,
και επιδιώκουν δεν είναι τίποτα περισσότερο. Ο άνθρωπος στην αρχή
παράγεται από τη φύση, το καθεστώς της ενεργητικής ουσία της
οποίας είναι σαρκώδη, και δεν είναι από οτιδήποτε άλλο. Διαλογίζεται
σε αυτά τα απλά πράγματα, και να απορρίψουμε ό, τι είναι περιττό.
Έτσι, λέγει ο φιλόσοφος: Botri είναι κατασκευασμένο από το σιτρίν

που εξάγεται από τη ρίζα κόκκινο, και από τίποτα άλλο δεν? Και αν
είναι σιτρίν και τίποτα άλλο δεν, Σοφία ήταν μαζί σου: δεν είχε πάρει
από την φροντίδα, ουτε, αν θα πρέπει να απελευθερωθεί από
ερυθρότητα, από τη μελέτη σου. Ιδού, έχω τίποτε δεν οριοθετείται?
Αν κατανόηση hast χιλ., αλλά υπάρχουν μερικά πράγματα χωρίς να
έχει ανοιχτεί. Ye Υιοί της Σοφίας! στροφή τότε η Breym σώμα με
άνω μεγάλη πυρκαγιά? και θα αποφέρει ευγνωμοσύνη τι επιθυμείτε.
Και να δείτε ότι σας κάνει αυτό που είναι ασταθής, με αποτέλεσμα να
μην μπορούν να πετάξουν, και μέσω αυτής η οποία δεν μύγες. Και η
οποία στηρίζεται ακόμη από τη φωτιά, καθώς ήταν η ίδια ένα πύρινο
φλόγα, και η οποία με τη ζέστη του ζέοντος φωτιά είναι
κατεστραμμένο,
είναι
cambar.
Και να ξέρετε ότι υμείς την Τέχνη της μόνιμης νερού είναι ορείχαλκο
μας, και οι χρωστικές των βάμμα και μαυρίλα έχει αλλάξει στη
συνέχεια
στην
αληθινή
κόκκινο.
Δηλώνω ότι, με τη βοήθεια του Θεού έχω μιλήσει, αλλά δεν την
αλήθεια. Αυτό που καταστρέφεται είναι ανακαινισμένο, και ως εκ
τούτου η διαφθορά εκδηλώνεται για το θέμα που πρέπει να
ανανεωθούν, και ως εκ τούτου η melioration θα εμφανιστεί και στις
δύο πλευρές, είναι ένα μήνυμα της Τέχνης.

ΤΜΗΜΑ V.
Ο γιος μου, αυτό που γεννιέται από την ευθεία είναι η αρχή της
Τέχνης. Ιδού, πώς μπορώ να κρύβονται επεξεργασία του θέματος, από
την περίφραση, στερώντας σοι του φωτός. Ωστόσο, αυτή διαλυθεί,
αυτή προσχώρησαν, το κοντινότερο και furtherest μακριά ανέφερα
σοι. Ψητό αυτά τα πράγματα, ως εκ τούτου, για να βράσουν σε αυτό
που έρχεται από την κοιλιά του αλόγου για επτά, δεκατέσσερα, ή
είκοσι μία ημέρα. Τότε θα του δράκου φάει τη δική φτερά του και να
καταστρέψει τον εαυτό του? Αυτό να γίνει, ας είναι να τεθεί σε μια
πύρινη κάμινο, η οποία λαούτο επιμέλεια, και παρατηρούν ότι
κανένας
από
το
πνεύμα
μπορεί
να
δραπετεύσει.
Και να ξέρετε ότι οι περίοδοι της γης είναι στο νερό, η οποία ας είναι
όσο χρονικό διάστημα μέχρι puttest εσύ το ίδιο σε αυτήν. Το θέμα
είναι λιώσει και έτσι να καίγεται ο εγκέφαλος και το τρίβω το πιο
έντονη σε ξίδι, μέχρι να γίνει δυσδιάκριτη. Αυτό κάνει, ζει στη σήψη,
ας τα σκοτεινά σύννεφα που ήταν σε αυτό πριν έχασε τη ζωή του να
μετατραπεί σε ίδιο το σώμα του. Ας αυτή η διαδικασία να

επαναληφθεί, όπως έχω περιγράψει, ας πεθάνω πάλι, όπως έχω πει
πριν,
και
στη
συνέχεια
τη
ζωή.
Στη ζωή και το θάνατο αυτού συνεργαζόμαστε με τα πνεύματα, για
όσο πεθαίνει από τη λήψη μακριά από το πνεύμα, έτσι ώστε να ζει
στην επιστροφή και έχει αναζωογονηθεί και ευφραίνεται σ 'αυτό.
Δεδομένου ότι έφτασε στη συνέχεια σε αυτή τη γνώση, αυτή που εσύ
hast ψάξει για εντάσσεται στο Affirmation, έχω ακόμη και
σχετίζονται με τη χαρούμενη σοι σημεία, ακόμη και αυτό που doth
καθορίζουν το σώμα. Αλλά αυτά τα πράγματα, και πώς επιτυγχάνεται
με τη γνώση του αυτό το μυστικό, δίνεται από τους προγόνους μας σε
αριθμούς και τους τύπους? Ιδου, είναι νεκροί? Έχω ανοίξει το
αίνιγμα, και το βιβλίο της γνώσης αποκαλύπτεται, η κρυφή πράγματα
που έχω ακάλυπτο, και έχουν φέρει σε επαφή τα διάσπαρτα αλήθειες
εντός ορίων τους, και έχουν conjoined πολλές διάφορες μορφέςακόμα και έχω σχετίζεται με το πνεύμα. Πάρτε το όπως το δώρο του
Θεού.

ΤΜΗΜΑ VI.
Είναι αρμόζον σοι να ευχαριστήσει το Θεό, ο οποίος παραχώρησε
γενναιόδωρα του γενναιοδωρία του προς το σοφό, ο οποίος μας
παραδίδει από τη δυστυχία και τη φτώχεια. Μπαίνω στον πειρασμό
και αποδεδειγμένη με την πληρότητα της ουσίας του και την πιθανή
θαύματα του, και ταπεινά προσευχόμαστε ο Θεός ότι ενώ ζούμε εμείς
μπορεί να έρθει σ 'αυτόν. Αφαιρέστε από εκεί, O Υιοί της Επιστήμης,
η οποία unguents απόσπασμα από λίπη, τα μαλλιά, verdigrease,
τραγακάνθινο κόμμι, και τα οστά, τα οποία είναι γραμμένα στα βιβλία
των πατέρων μας. Αλλά σχετικά με τις αλοιφές που περιέχουν τις
βάμμα πήξη οι ανεξέλεγκτες, και κοσμούν την sulphurs που behooves
μας να εξηγήσουμε διάθεσή τους περισσότερο σε μεγάλο! και να
παρουσιάσει το έντυπο, το οποίο είναι θαμμένο και κρυφά από
άλλους unguents? που παρατηρείται στη διάθεση, αλλά κατοικεί στο
ίδιο του το σώμα, όπως φωτιά σε δέντρα και πέτρες, οι οποίες από την
πιο λεπτή τέχνη και την εφευρετικότητα Είναι αρμόζον για την
εξαγωγή δεν καύση. Και να ξέρετε ότι ο ουρανός είναι να
συμμετάσχει mediately με τη Γη - αλλά το έντυπο είναι σε μια μέση
φύση δεσμός μεταξύ ουρανού και γης, που είναι το νερό μας. Αλλά το
νερό είναι κάτοχος όλων των πρώτη θέση η οποία πηγαίνει εμπρός
από αυτό το πέτρινο? Αλλά το δεύτερο είναι χρυσός? Και το τρίτο

είναι χρυσό, μόνο σε ένα μέσο το οποίο είναι πιο ευγενή από το νερό
και τα κόπρανα. Αλλά σε αυτές είναι ο καπνός, η μαυρίλα και το
θάνατο. Μας αρμόζον, κατά συνέπεια, να στεγνώσει μακριά την τάση
από το νερό, για να εκδιώξει το μαυρίλα από την αλοιφή, και το
θάνατο από τα περιττώματα, και αυτό με διάλυση. Με το οποίο
σημαίνει ότι για να επιτευχθεί το υψηλότερο φιλοσοφία και τα
μυστικά της όλα τα κρυφά πράγματα.

ΤΜΗΜΑ VII.
Know ye τότε, O Sons of Science, υπάρχουν επτά οργανισμούς, των
οποίων ο χρυσός είναι πρώτο, το πιο τέλειο, ο βασιλιάς τους, και το
κεφάλι τους, που η γη δεν μπορεί να καταστρέψει ουτε καταστρέψει
φωτιά, ουτε την αλλαγή του νερού, για χροιά της είναι εξισωθούν, και
η φύση του οποίου ρυθμίζεται όσον αφορά την ζέστη, κρύο και
υγρασία? Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτό που είναι περιττό, συνεπώς,
τους φιλοσόφους κάνει σημαντήρα και να μεγεθύνει init λέγοντας ότι
αυτό το χρυσό, σε σχέση με των άλλων οργανισμών. είναι, όπως ο
ήλιος ανάμεσα στα αστέρια, πιο υπέροχο στο Φως? και όπως, με τη
δύναμη του Θεού, όλα τα λαχανικά και τα φρούτα της γης έχουν
τελειοποιηθεί, ώστε χρυσού από την ίδια sustainneth δύναμη όλων.
Για ως μία ζύμη δεν έχουν υποστεί ζύμωση δεν μπορεί να έχει
υποστεί ζύμωση, ώστε όταν εσύ sublimest το σώμα και purifiest αυτό
που χωρίζει την ακαθαρσία από αυτό, βλασταίνετε τότε συνδέω και
αναμειγνύονται μαζί τους, και να θέσει σε ζύμωση confecting της γης
και των υδάτων. Συνέχεια θα ξεκινήσει η ζύμωση Ixir ακόμη και ως
ζύμη doth ζύμωση. Σκεφτείτε το, και δείτε πώς οι ζυμώσεις στην
προκειμένη περίπτωση doth αλλαγή πρώην φύσεων σε ένα άλλο
πράγμα. Παρατηρούμε, επίσης, ότι δεν υπάρχει ζύμωση εκτός από την
ίδια
ζύμη.
Παρατηρούμε, επίσης, ότι η ζύμωση λευκαίνει the σοκολατάκι και
εμποδίζει την από τη στροφή, και κατέχει το βάμμα μήπως θα πρέπει
να πετάξει, και χαιρόμαστε τους φορείς, και τους καθιστά στενά για
να ενταχθούν και να εισέλθουν σε ένα άλλο, και αυτό είναι το κλειδί
της φιλόσοφοι και το τέλος της εργασίας τους: και από αυτό της
επιστήμης, οι φορείς meliorated, καθώς και της λειτουργίας τους, ο
Θεός
παροχή
βοήθειας,
είναι
τέλειος.
Αλλά, από αμέλεια και μια εσφαλμένη γνώμη του θέματος, η πράξη
μπορεί να είναι διεστραμμένη, ως μάζα του προζύμι αυξανόμενης

διαφθοράς, ή γάλα γύρισε με πυτιά για τυρί, και μόσχου μεταξύ
αρωματικές
ενώσεις.
Το σίγουρο χρώμα του χρυσού θέμα για το κόκκινο, καθώς και τη
φύση τους, δεν είναι γλύκα? Επομένως κάνουμε sericum εκ των
οποίων - Ixir δηλαδή? Και τους κάνουμε το σμάλτο των οποίων
έχουμε ήδη και δεν με σφραγίδα του βασιλιά έχουμε δράσης φαίνεται
να αποτυπώνει τον πηλό, και ότι έχουν θέσει το χρώμα του ουρανού,
το οποίο συμπληρώνει την θέα από αυτούς που βλέπουν.
Η πέτρα, ως εκ τούτου είναι το πιο πολύτιμο χρυσό δεν σημεία,
ομοιόμορφα μετριάζεται, οι οποίες δεν πυρκαγιά ουτε αέρα, ουτε το
νερό, ουτε γη είναι σε θέση να διεφθαρμένη για αυτό είναι η καθολική
ζύμωση διόρθωση όλα τα πράγματα σε ένα μέσο σύνθεση, τη χροιά
του οποίου είναι κίτρινο και ένα αλήθεια χρώμα Citrine.
Το χρυσό των σοφών, βρασμένο και καλά αφομοιώνεται με φλογερό
νερό, κάνει Ixir? Για το χρυσό του σοφού είναι πιο βαρύ από
μόλυβδο, η οποία σε ένα εύκρατο σύνθεση είναι μια ζύμωση Ixir, και
αντιθέτως, σε μέθυσος σύνθεση μας, είναι το σύγχυση του συνόλου.
Για το έργο ξεκινά από το φυτικό, δίπλα από το ζώο, όπως και σε ένα
αυγό κότας, στην οποία είναι η μεγαλύτερη βοήθεια, και η γη μας
είναι το χρυσό, από την οποία όλοι έχουμε κάνει sericum, η οποία
είναι η ζύμωση Ixir.
finis
[Η μετάφραση που χρησιμοποιείται εδώ και ακολουθεί είναι από την
αξιοσημείωτη εργασία, «μια υποβλητική Έρευνα για την Ερμητική
μυστηρίου," (Λονδίνο, 1850.)]

Τα λόγια του πατέρα Aristeus στο
γιο
του.
Αυτή Verba Λατινική ποίημα «Aristei filium ad Πατρίς» εκδόθηκε για
πρώτη φορά στην Alexandre Toussaint de Limojon, Lettre d'un
philosophe, μυστική sur le du grand oeuvre. Écrite au sujet οδηγίες
des qu'Aristιe ΰ ΰ laissιes fils γιο, touchant le magistere philosophique
, Παρίσι, 1688. AE Waite παρέχει μια μετάφραση του έργου αυτού σε
συμπλήρωμα του στην Ruland Λεξικό της αλχημείας, Που εκδόθηκε
το 1893.

Ο γιος μου, αφού για να σου μεταδώσει τη γνώση όλων των
πραγμάτων, και αφού σου διδάξει πώς να ζήσουν, μετά από ποιο
τρόπο για να ρυθμίσει τη συμπεριφορά σου από τα γνωμικά του ένα
άριστο σοφία, και αφού επίσης πεφωτισμένη σου σε αυτή που αφορά
το τάξης και τη φύση της μοναρχίας του σύμπαντος, αυτό μου μένει
μόνο να ανακοινώσει αυτά τα κλειδιά της Φύσης που μέχρι τώρα έχω
τόσο προσεκτικά κατοχή πίσω.
Μεταξύ όλων αυτών των κλειδιών, η οποία είναι πιο στενά με τα
υψηλότερα πνεύματα του σύμπαντος αξίζει να λάβει την πρώτη θέση,
και δεν υπάρχει κανείς που ερωτήσεις που είναι προικισμένη με πολύ
ειδικά ένα εντελώς θεία ιδιοκτησίας. Όταν κάποιος έχει στην κατοχή
του αυτό το κλειδί, οι πλούσιοι γίνονται άθλιο στα μάτια μας,
καθόσον δεν υπάρχει θησαυρός που ενδεχομένως μπορεί να συγκριθεί
με αυτό. Στην πραγματικότητα, ποια είναι η χρήση του πλούτου, όταν
κάποιος κινδυνεύει να πληγεί με ανθρώπινη αναπηρίες; Πού είναι το
πλεονέκτημα των θησαυρών, όταν ο θάνατος είναι για να μας
καταστρέψει; Δεν υπάρχει επίγεια αφθονία την οποία δεν
υποχρεούνται να εγκαταλείψουν από το όριο του τάφου. Αλλά δεν
είναι πια έτσι όταν είμαι διακατέχεται από αυτό το κλειδί, για την τότε
εγώ βλέπω το θάνατο από μακριά, και είμαι πεπεισμένος ότι έχω μέσα
στα χέρια μου ένα μυστικό που σβήνει όλες τις συμφορές του φόβου
σε αυτή τη ζωή. Ο πλούτος είναι πάντα στη γραμμή μου, και εγώ δεν
θέλω για θησαυρούς? Αδυναμία φεύγει μακριά μου? Και μπορώ να
αποκρούσουν την προσέγγιση των αντιτορπιλικό ενώ εγώ τη δική
αυτό το Χρυσό Κλειδί του Μεγάλου εργασίας.
Ο γιος μου, είναι αυτό το κλειδί που προτείνω να σοι στον
κληρονόμο? Αλλά εγώ αναπολώ εσένα, από το όνομα του Θεού, και
από το Place Ιερά όπου Αυτός dwelleth, για να κλειδώσει στο
υπουργικό συμβούλιο της καρδιάς σου, υπό την σφραγίδα της σιωπής.
Αν knowest εσύ πώς να κάνει χρήση του, θα κατακλύσουν σοι με
καλά πράγματα, και όταν θέλεις εσύ να είναι παλιά ή κακώς, αυτό θα
αναζωογονήσουν, κονσόλα, και σοι θεραπεία? Για να έχει την ειδική
λόγω της θεραπείας όλων των ασθενειών, της transfigurating
μετάλλων, καθώς και των αποφάσεων ευτυχείς αυτούς που το
κατέχουν. Είναι το κλειδί για την οποία οι πατέρες μας προέτρεψε μας

συχνά υπό την ομόλογο του απαραβίαστα όρκο. Μάθετε, λοιπόν, να
το ξέρετε, δεν παύει να κάνουμε καλό στους φτωχούς, για την χήρα,
για το ορφανό, και μάθετε σφραγίδα του από εμένα, και πραγματικό
χαρακτήρα του.
Γνωρίζω ότι όλα τα όντα που είναι κάτω από τον ουρανό, κάθε είδος
μετά τη δική του, απορρέει καταγωγή από την ίδια αρχή, και είναι, ως
γεγονός, εις τον αέρα ότι όλοι οφείλουν τη γέννησή τους ως προς μια
κοινή αρχή. The τροφή κάθε ύπαρξη καθιστά εμφανή τη φύση της
αρχής του, για το οποίο στηρίζει η ζωή είναι αυτή που δίνει την
ευημερία. Οι χαρές ψάρι στο νερό? Το παιδί είναι χάλια από τη
μητέρα του. Το δέντρο δεν φέρει καρπούς όταν κορμός του στερείται
της υγρασίας. Είναι από τη ζωή που μας διακρίνουν την αρχή των
πραγμάτων? Τη ζωή των πραγμάτων είναι η Air, και κατά συνέπεια
του αέρα είναι αρχή τους. Είναι για το λόγο ότι η Air διαφθείρει τα
πάντα, ακόμη και δεδομένου ότι δίνει ζωή, έτσι και αυτό χρειάζεται
μακριά. Ξύλο, σίδερο, πέτρες, καταναλώνονται από πυρκαγιά, και η
πυρκαγιά δεν μπορεί να επιβιώσει, αλλά από την Air. Τώρα, αυτό που
είναι η αιτία της διαφθοράς είναι επίσης η αιτία της γενιάς. Όταν,
λόγω των δυτών φθορές, έρχεται να περάσει ότι πλάσματα πτώση
άρρωστος και πάσχουν, είτε μέσω διάρκεια της ημέρας ή από
κακοτυχία, η Air έρχονται να συνδράμουμε τις θεραπείες τους, είτε
είναι ατελή ή μαραζώνουν. Η γη, το δέντρο, το χορτάρι μαραζώνουν
υπό την υπερβολική ζέστη ξηρασίας? Αλλά όλα τα πράγματα
ανακτηθεί από τη δροσιά του αέρα. Όμως, παρόλα αυτά, όπως
πλάσμα δεν μπορούν να αποκατασταθούν και να αποκατασταθεί,
εκτός από το χαρακτήρα της, η Air είναι το συντριβάνι και η αρχική
πηγή όλων των πραγμάτων, είναι κατά τον ίδιο τρόπο την καθολική
πηγή. Είναι προδήλως βέβαιο ότι ο σπόρος, ο θάνατος, η ασθένεια,
και η θεραπεία των πάντων είναι όλα ίδια στην Air. Σημειώθηκε
Φύση αποθηκεύονται όλες θησαυρούς της, για την ίδρυση σ 'αυτό τις
αρχές της παραγωγής και της διαφθοράς των πάντων, και την
απόκρυψη πίσω από αυτούς, όπως και ειδικές μυστικές πόρτες. Για να
ξέρει πώς να ανοίξετε αυτές τις θύρες με επαρκείς εγκαταστάσεις,
ώστε να αξιοποιήσει την ριζική αέρα της Air, είναι να διαθέτει στην
πραγματικότητα τα χρυσά κλειδιά, και να είναι σε άγνοια αυτών
αποκλείει κάθε δυνατότητα να αποκτήσουν αυτό που θεραπεύει όλες
maladies και αναδημιουργεί ή διατηρεί τη ζωή των ανδρών.

Αν desirest εσύ τότε, Ο γιος μου, για να κυνηγήσει μακριά όλες τις
αναπηρίες δικό σου, εσύ πρέπει να αναζητήσουν τα μέσα με την
αρχέγονη και καθολική πηγή. Φύση παράγει σαν από μόνη της, όπως
και ότι μόνο το οποίο είναι σε αντιστοιχία ή σύμφωνα με τη Φύση
καλό αποτέλεσμα μπορεί να της. Μάθετε τότε, ο γιος μου, να κάνουν
χρήση των αεροπορικών, να μάθουν να διατηρήσει το κλειδί της
Φύσης. Είναι πραγματικά ένα μυστικό που θα υπερβαίνει τις
δυνατότητες του χυδαίο άνθρωπο, αλλά και αυτά που δεν του
φασκόμηλο, αυτή η γνώση της Εκχύλιση του αέρα, η Ουράνια
Αεροφωτογραφία της ουσίας, από την Air? Για την Air μπορεί να
είναι γνωστές σε όλα τα όντα, αλλά αυτός που θα πραγματικά να
επωφεληθεί αυτής πρέπει να διαθέτει το μυστικό κλειδί της Φύσης.
Είναι ένα μεγάλο μυστικό για να καταλάβουμε την αρετή που Φύση
έχει αποτυπωθεί σε ουσιών. Για φύσεις προσελκύονται από τους
αρέσει? Ένα ψάρι είναι προσελκύονται από ένα ψάρι - ένα πουλί από
ένα πουλί - και του αέρα από ένα άλλο αέρα, όπως και με ένα απαλό
γοητεία. Χιόνι και ο πάγος έχουν έναν αέρα που έχει congealed με
κρύο? Φύση έχει τους διαθέτει τα προσόντα που είναι απαραίτητα για
την προσέλκυση του αέρα.
Τόπος χιλ., ως εκ τούτου, ένα από τα δύο αυτά πράγματα σε ένα
πήλινο ή μεταλλικό δοχείο, καλά κλειστό, καλά σφραγισμένο, και εσύ
να του αέρα που πήζει γύρο αυτό το σκάφος, όταν είναι ζεστό. Λήψη
αυτό που αποστάζεται σε ένα βαθύ δοχείο με στενό λαιμό,
τακτοποιημένη και ισχυρή, έτσι ώστε εσύ canst το χρησιμοποιούν σε
σου ευχαρίστηση, και να προσαρμοστούν στις ακτίνες του Ήλιου και
της Σελήνης - ότι είναι, ασήμι και χρυσό. Όταν hast thou
συμπλήρωσαν ένα φελλό σκάφος καλά, έτσι ώστε ο ουράνιος
σπινθηρισμού συγκεντρώνονται σ 'αυτό δεν πρέπει να διαφεύγουν
στον αέρα. Συμπληρώστε όσες αγγεία όπως βλασταίνετε με υγρό?
Τότε hearken να σου επόμενο έργο, και να σιωπούν. Κατασκευάστηκε
σε φούρνο, τοποθετήστε ένα μικρό σκάφος αυτό, μισογεμάτο του
υγρού αέρα που hast χιλ. συλλέγονται? Σφραγίδα και λαούτο το εν
λόγω σκάφος effectually. Φως σου φωτιά με τέτοιο τρόπο ώστε το
λεπτότερο τμήμα του καπνού μπορεί να αυξηθεί συχνά παραπάνω.
Έτσι θα Φύση εκτελεί ότι επιτυγχάνεται συνεχώς από την κεντρική
φωτιά στα έγκατα της γης, όπου agitates οι ατμοί του αέρα από μια

αδιάλειπτη κυκλοφορία. Η φωτιά πρέπει να είναι ελαφρύ, ήπιο και
υγρό, όπως αυτή της κότας brooding πάνω από τα αυγά της, και θα
πρέπει να διατηρηθούν κατά τρόπο που θα μαγειρέψουν δεν καύση
των εναερίων φρούτα, τα οποία, αφού για μεγάλο χρονικό διάστημα
από την αναστάτωση κίνηση, θα πέσουν στο βάθος του σκάφους σε
κατάσταση τέλεια coction.
Προσθήκη δίπλα εις αυτό Cocted Air ένα φρέσκο αέρα, δεν είναι σε
μεγάλη ποσότητα, αλλά όσο μπορεί να είναι αναγκαίο? Δηλαδή, λίγο
μικρότερη από την πρώτη ευκαιρία. Συνεχίστε αυτήν τη διαδικασία
έως ότου δεν πρέπει να υπάρχει περισσότερο από μισό κύπελλο του
υγρού αέρα άψητα. Προχωρήστε σε τέτοιες σοφές ότι το μαγειρεμένο
μερίδα θα απαλά υγροποίησης από ζύμωση σε ένα ζεστό σωρός
κοπριάς, και κατά τον ίδιο τρόπο αμαυρώνουν, σκληραίνουν, ένα
αμάλγαμα, γίνονται σταθερά, και να αναπτυχθούν κόκκινο. Τέλος, το
καθαρό τμήμα που διαχωρίζεται από το ακάθαρτο μέσω νόμιμων
φωτιά, και με ένα εντελώς θεία τέχνασμα, θέλεις εσύ να λάβει ένα
μέρος των καθαρών αργού Air και ένα μέρος της καθαρής σκληρύνει
Air, λαμβάνοντας μέριμνα ώστε το σύνολο να διαλυθεί και ενωμένη
μαζί μέχρι να γίνει μέτρια μαύρο, πιο άσπρο, και, τέλος, απόλυτα
κόκκινο. Εδώ είναι το τέλος της εργασίας, και στη συνέχεια, hast thou
αποτελείται ότι ελιξίριο που παράγει όλα τα θαύματα που Σοφούς
aforetime μας έχουν με το λόγο που κατέχει τόσο πολύτιμο? Και Dost
χιλ. διαθέτουν σε αυτόν τον σοφό το Χρυσό Κλειδί της πιο
ανεκτίμητο μυστικό της Φύσης - το αλήθεια Πόσιμο Χρυσό και της
Παγκόσμιας Ιατρικής. Μου bequeathe σένα ένα μικρό δείγμα, η
ποιότητα και αρετές που πιστοποιείται από το ιδανικό για την υγεία
που μου αρέσει, να είναι ηλικίας άνω των εκατόν οκτώ χρόνια.
Κάνει τη δουλειά εσύ, και θέλεις εσύ την επίτευξη όπως έχω κάνει.
Ας είναι στο όνομα και με τη δύναμη του μεγάλου αρχιτέκτονα του
Aniverse. Οι εν λόγω καλλιτέχνες της επιδέξια το σπουδαίο έργο που
έχουν μελέτησε βαθιά, για τις αρχές να εμπιστευθεί το γιο της
Aristeus, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτό δεν θα ήταν μάταιο να
κάνει πράξη ένα αμάλγαμα με την πραγματική Balm του υδραργύρου,
και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ισχυρίζονται την παραγωγή
αυτή
Balm:
-Πάρτε μια λίβρα από τα καλύτερα υδράργυρος που μπορεί να

επιτευχθεί? Κάθαρσης είναι τρεις φορές μέσω του δέρματος, και μετά
από πυρωμένη Montpellier Tartar. Φέρονται σε ποτήρι κέρατο, το
οποίο πρέπει να είναι αρκετά ισχυρό για να αντισταθεί σε μια έντονη
θερμότητα. Με το συνδυασμό βιτριόλι, αλάτι από νίτρο, Rock Alum,
και οκτώ ουγγιές καλό πνεύμα του κρασιού. Έχοντας ερμητικά
σφραγισμένο το κέρατο, έτσι ώστε να μην μπορούν να στεγνώσουν,
τοποθετήστε για την πέψη σε μια ζεστή κοπριά-λόφου κατά τη
διάρκεια ενός διάστημα των δεκαπέντε ημερών. Στο τέλος του χρόνου
αυτού η σύνθεση θα πρέπει να μετατραπεί σε μία φλεγματικός γράσο?
Θα πρέπει στη συνέχεια να εκτεθούν σε φωτιά άμμο, και η πυρκαγιά
πρέπει να αυξηθεί σταδιακά σε ένα ακραίο σημείο, μέχρι ένα λευκό,
γαλακτώδες χιούμορ αποπνέει από την ουσία και πέφτει στο δέκτη.
Ας είναι τότε να αντικατασταθεί το κέρατο που πρέπει να διορθωθεί,
και για την κατανάλωση, το φλέγμα. Αυτή η δεύτερη απόσταξη θα
προκαλέσει ένα γλυκό, άσπρο λάδι για να αποπνέουν? Αυτού του
πετρελαίου θα είναι άνευ διαβρωτικές ιδιότητες? Θα ξεπεράσει όλα τα
άλλα μεταλλικά έλαια στην αριστεία? Και δεν υπάρχει καμία
αμφιβολία ότι, σε συνδυασμό με το Ελιξίριο της Aristeus, θα είναι
δυνατόν για να εκτελεί τα θαύματα που θα μπορούσε να αναμένεται
από τόσο αξιοθαύμαστη ένα πείραμα.

Μια πραγματεία Chymicall της Αρχαίας και
πολύ φωτεινά Φιλόσοφος, Devine και
Physitian, Arnoldus de Βίλα Νόβα που έζησε
400 χρόνια agoe, ποτέ δεν seene στην
εκτύπωση πριν, αλλά τώρα με έναν εραστή
της τέχνης Spagyrick που publick για τη
χρήση των εκπαιδευομένων, τυπώνεται σε το
έτος 1611.
Μεταγραφή από την Bodleian Library, MS Ashmole 1415, pp.130146, από Hereward Tilton.
Εδώ

πραγματεία

Beginns

κ.

Arnold

de

Nova

βίλλας.

Ο speakes να Υποτρόφων του έτσι, ξέρετε deare Sonne μου ότι αυτό
είναι ένα Booke από τα μυστικά της φύσης, και θα πρέπει να
ομαδοποιηθούν σε έξι μέρη. Στο πρώτο λόγο αυτό που η πέτρα είναι,
δεύτερον, γιατί η πέτρα είναι naturall, τρίτον, γιατί η πέτρα είναι ζώο
όπως και το αίμα μας, τέταρτον γιατί ονομάζεται herball ή Radicall,
πέμπτον I'le αφορούν πραγματική και συνεχής προετοιμασία του, και
θα sixtly αληθινά ψέματα και δεν σας δίνουν λογαριασμό της
augmentaion της αυξανόμενης πέτρα μας, στο τέλος ότι fooles μπορεί
μέλισσα κοροϊδεύω, και σοφός και άνδρες κατανόηση διδάσκονται.
Αυτή η τέχνη δεν είναι τίποτα άλλο, αλλά να γνωρίζει τα μυστικά της
και έκρυψε τα πράγματα της naturall masterrs και εραστές της τέχνης
naturall και wisdome, ως εκ τούτου δεν φορέας θα πρέπει να
προσέγγιση σε αυτή τη τέχνη, unlesse έχει ακούσει πριν από μερικά
Logick, η οποία διδάσκει να διακρίνουν την αλήθεια από το ψεύδος ,
και withall the naturall τέχνης που διδάσκει τα πράγματα της φύσης,
και τα περιουσιακά της στοιχεία, διαφορετικά προβλήματα minde και
το σώμα του και η ζωή στην vaine, είναι μια πέτρα και δεν Stone, και
έχει διαπιστωθεί, μετά από κάθε φορέα σε τομείς επίπεδο, για
Mountaines, και μέσα στο νερό, και ονομάζεται albida, heerein όλα
physitians συμφωνούν ότι, για να πω ότι albida ονομάζεται Rebio, που
το όνομα του έκρυβε και μυστικές λόγια, επειδή Κατανοώ απόλυτα
τις materiam, κάποιοι λένε ότι είναι το αίμα, άλλα λένε ότι είναι
επανδρώνει τα μαλλιά, άλλοι λένε ότι είναι τα αυγά, το οποίο έχει
κάνει πολλές fooles απερίσκεπτη και άνδρες, που δεν κατανοούν
περισσότερο, τότε το έγγραφο, και η meere ήχο των λέξεων, seeke η
τέχνη αυτή στο αίμα, στα αυγά, στα μαλλιά, στο Gaull, σε ALLUM,
το αλάτι, αλλά δεν έχουν βρει αυτές, δεν καταλαβαίνω σωστά την
ρήσεις του φυσιοδίφες, ο οποίος μίλησε στα λόγια τους έκρυψε τη
γλώσσα, θα πρέπει να έχουν ταχθεί ξεκάθαρα, θα είχαν κάνει πολύ
άρρωστος για δύτες λόγο, για όλοι οι άνθρωποι θα έχουν κάνει χρήση
αυτής τέχνης και ολόκληρος ο κόσμος θα ήταν χαλασμένο, και όλα τα
perisht γεωργία? βλέποντας ότι είναι τόσο ότι ο άνθρωπος πρέπει να
δώσει έναν απολογισμό των workes του, ο θεός μου επιθυμία, ότι θα
μου δώσει τον λόγο, και wisdome, και με άμεσο τρόπο με τον οποίο
μπορώ να αποξενώνω ή conceale αυτό ευγενή τέχνη από fooles, που
με έκανε να πω τι είναι αυτή η πέτρα? sonne ξέρετε ότι μου πέτρα
μας, όπως ο Ερμής speakes είναι σε ένα πράγμα διαβίωσης, από την
οποία λέει την πραγματική προσπάθεια αυτής της τέχνης μπορεί να

μέλισσα knowne, και εξαιτίας αυτού του λέγοντας μερικά σύμφωνα
με τρέλα τους έχει ζητηθεί αυτή η πέτρα σε θηρία, σε βότανα, σε
ALLUM, αλλά παρέμειναν fooles? I'le τώρα να σας πω τι πέτρα μας
είναι, Sol, Luna, Azoth, τώρα υπάρχουν τρεις πέτρες και είναι νεκροί
και πάνω στη γη, και τέλος εφαρμογής που περιέχονται στο Lunam
πράγμα από την κατανόηση και την προσεκτική προετοιμασία του
ανθρώπου? από αυτή πέτρα γίνεται αλήθεια χρυσού και του αργύρου
το ίδιο με naturall? ο λόγιος sayd πώς μπορεί αυτό των μελισσών, για
να πω ότι οι φιλόσοφοι τέχνη είναι ασθενέστερη τότε φύση, και να
σας πω, από πέτρα που γίνεται χρυσό και ασήμι το ίδιο με naturall. Το
Master answerr'd wee δεν doe το κάνει, η φύση κάνει, αλλά εμείς
ΕΛΠΕ φύση με την τέχνη μας, στην οποία ο σεβασμός είναι naturall
και δεν artificiall? Υπάρχουν τρία πράγματα στην naturall τέχνη και
wisdome όπως λέει ο Ερμής, όταν το πέτρα σε ένα πράγμα που έχει
Soule, ως Soule είναι spirituall όταν πηγαίνει μακριά στο Smoak, για
τα οποία προκαλούν call'd ένα πρόσκαιρο υπηρέτης του, καθώς και
ένα πεπερασμένο Πνεύματος, για τον κόσμο δεν υπάρχει κανένας
άλλος το πνεύμα της παρούσας τέχνης , και είναι μια Ayry
χαρακτήρα, το οποίο είναι ένα σημάδι της τελειότητας, και ότι δεν
είναι σε αλάτι ή ALLUM? αυτός δεν είναι συνετό να seekes σε ένα
πράγμα δεν είναι ό, τι σε αυτό, και επειδή δεν χρυσό ουτε ασήμι είναι
σε ALLUM ή αλάτι, wee δεν πρέπει να τα αναζητήσει εκεί, αλλά σε
τέτοια πράγματα όταν χρυσό και ασήμι είναι να βρεθεί μέλισσα.
Αλλά ότι Stone μας δεν είναι σε θηρία, heare τρόπο με τον οποίο λέγει
Ερμής. Όλα τα πράγματα γίνονται ανάλογα με τη φύση τους. Από
άνθρωπος άλλο άνθρωπο που γίνεται, και από ένα ζωντανό πλάσμα
άλλο ζωντανό πλάσμα παράγεται, και ένα άλλο πράγμα produceth
αρέσει selfe. Πώς μπορεί λοιπόν το άτομο ΕΛΠΕ φάρμακο, αυτό δεν
είναι κατάλληλα για τον άνθρωπο; Το Master answeres έτσι,
Κατανόηση των ρήσεις των Σοφών. Τα φάρμακα που δίνονται στον
άνθρωπο doe δεν κάνει τον άνθρωπο, αλλά το αυτοκίνητο μακριά
distempers του, και γι 'αυτό είναι εδώ. Ιατρική μας που του δόθηκαν
στους οποίους wee θα έπρεπε να το δώσει, καθιστά πραγματικό χρυσό
και ασήμι που δεν υπόκειται σε ελάττωμα, και οι αλλαγές του άνδρα
στη γυναίκα, και η γυναίκα στον άνθρωπο, και ο άνθρωπος σε μια
ANGELL? Πώς μπορεί να μέλισσα λέγει Μελετητή; Εσύ hast θα
ακουστεί στην προετοιμασία μόνο, αντιλαμβάνονται καλά τα λόγια
του φυσιοδίφες και μέλισσα σοφός και δεν ήταν σωστό, να είναι

αναγκαία η πέτρα μας πρέπει να μέλισσα μιας άκαυστα φύση και το
θέμα είναι προφανές, ότι δεν βρίσκεται σε αλάτι, ή ζώα, ή σε
οποιοδήποτε από τα άλλα που αναφέρονται, αλλά ότι ο υδράργυρος
είναι μόνο ένα άκαυστα πνεύμα, και, συνεπώς, αναγκαστικά πρέπει να
μέλισσα ένα αντικείμενο της επιστήμης μας? έτσι, τότε είναι
προφανές ποια είναι η πέτρα είναι, και πόσα, και πως δεν είναι.
Γνωρίζουμε τον γιο μου, που μας Στόουν naturall, για πολλούς
λόγους? Πρώτο είναι naturall λόγω της φύσης στο ίδιο τρόπο κάνει
άνδρα και γυναίκα, όπως η σοφή ίσως γνωρίζετε, αλλά το φρόνιμο
doth δεν καταλαβαίνω αυτό. Δεύτερον λέγεται naturall από τον Ερμή
του πατέρα όλων φυσιοδίφες, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι να
μελισσών πιστεύεται. Τρίτον το φάρμακο βρίσκεται φυσικά, τα
πράγματα τα οποία είναι υπό τον Κύκλο του Moone να Fouré
στοιχεία. Και ως εκ τούτου μας Στόουν joyned μαζί με τα 4 στοιχεία,
και ένα από τα 4 στοιχεία είναι κρύο, ένα άλλο πιστολάκι, ορισμένες
warme, ορισμένα υγρά. Ο λόγιος εδώ λέγει, Στη συνέχεια μας Στόουν
είναι κρύο, υγρό, ξηρό και θερμό. The answeres Master: Κατανόηση
ξεκάθαρα. Οι επτά πλανήτες είναι Stones. Ο υδράργυρος είναι ζεστό
και ξηρό λόγω του Sunne, ψυχρό και υγρό, λόγω της Moone, γιατί
είναι από τη φύση του ύδατος, της aire, της γης και της πυρκαγιάς. Ως
εκ τούτου είναι, όπως το πράγμα με το οποίο μπορείτε να τον
προσχώρησαν, καλή με το καλό και κακό με το κακό, γεγονός που
καθιστά Αριστοτέλης δηλαδή, όταν εσύ hast νερό έξω από το aire,
aire και έξω από τη φωτιά, και η φωτιά από τη γη (ανοιχτή eares σου
και να κατανοήσει τις ρήσεις του σοφού) Στη συνέχεια χιλ. hast
ολόκληρο
το
άρθ.
Sonne μου ξέρω ότι μας Στόουν είναι ζωώδης. The λέγει Scholar,
ποιος είναι ο λόγος για αυτό; The replyes Master, διότι hee hath ένα
Πνεύμα, και ως εκ τούτου μια ψυχή που καθιστά ζώων-όπως. Ο
λόγιος: πώς hath μια Soule; Το Master: Dost εσύ δεν γνωρίζουν ότι
υπάρχουν 4 Ποτών, του θείου, Arcenicum, Salmoniac, και
Μερκουρίου, βλέπετε ότι είναι υπό τον αριθμό αυτών των 4 πνεύματα
και ως εκ τούτου είναι ένα Πνεύμα, και η Soule, και επειδή είναι μια
Soule θα πρέπει να χρειάζεται μέλισσα ζώο-όπως, για τα ζώα έχουν
εναγομένη, εδώ abouts Marke και όπως έχω πει σοι των αλκοολούχων
ποτών και των Soule και των ζώων-ήθελα να το ζώο-όπως, αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο Stone μας είναι ζώο - όπως και ο Ερμής
στο Libro λέγει ο γερουσιαστής, Stone μας είναι ένα πράγμα που hath

ένα Soule ότι είναι ένα πνεύμα ή ένα πρόσκαιρο πράγμα, αλλά η
fooles και απερίσκεπτη άνδρες οι οποίοι πιστεύεται, ακόμη και
ορισμένοι πιστεύουν ότι είναι σε κτήνη, finde και χαλαρά tyme και
εργασίας και χαλάσουμε τα δύο όργανα και τα αγαθά τους. Ο λόγιος
sayes: γιατί είναι πέτρα αίμα μας; Επειδή Arcaglaus sayes λάβει τη
πέτρα που οι αρχαίοι προσφορά σας μεταφέρει και τρίψτε τον τόσο
καιρό μέχρι αυτός να rub'd στο αίμα, δηλαδή, μέχρι αυτός να γίνει
κόκκινο, και λόγω της rednesse που λέγεται αίμα, πέτρα και όταν μας
γίνεται κόκκινο , τότε έχει στο πρόσωπό του με τη φύση της φωτιάς,
καθώς και από όλα τα μυστικά που μπορεί να εκδοθεί, το σήμα και
αντιλαμβάνονται αυτό που λέω, και βλασταίνετε έχουν όλη την τέχνη,
ανόητοι που πίστευαν ότι ήταν αίμα, έκανε εργασίας στο αίμα και
βρέθηκε τίποτα δεν, για τα πράγματα γίνονται ανάλογα με τη φύση
τους. The Master naturall λέει: κάνει από Stone σάρκα και αίμα, ότι
μπορεί να μέλισσα κόκκινα και εσύ μάρανσης έχουν όλη την τέχνη,
Κάντε του γάλακτος που είναι από πέτρα λευκή σάρκα και αίμα, που
μπορεί να μέλισσα λευκό σαν milke και ενδεχομένως να προκύψουν .
The Scholar λέγει: πώς είναι αυτή η πέτρα από άσπρο, και πώς γίνεται
κόκκινο; The answeres Master, Πάρτε την πέτρα και RUBB του με το
αίμα, και θα μέλισσα κόκκινο, όμως μπορώ να κηρύξει την Τέχνη σοι
άλλως, και σαφέστερη. Πάρτε τα μικρά και ασήμαντα και τρίψτε το
με τις πιο συμπαθείς και το καλύτερο, και αυτό θα γίνει κόκκινο με τη
βοήθεια της πυρκαγιάς, Παρατηρούμε εδώ ότι η φωτιά τους προκαλεί
στους joyne και purgeth τους, και τους adornes. Αλλά το σοφό, οι
οποίοι δεν αντιλαμβάνονται την Ομιλίες του Naturall Masters,
δοκιμάστε την τέχνη, σύμφωνα με την επιστολή προς τα έξω, και
τίποτα δεν finde και στη συνέχεια κραυγή Είναι μια Αλισίβα, και η
τέχνη είναι ψευδής, για wee έχουν Tryed και δεν βρήκαν τίποτα. Έτσι
despaire, και raile από τα βιβλία και το άρθ. Το λέγει Scholar, γιατί
είναι αυτή η πέτρα Herball; Οι απαντήσεις Master: επειδή η herbe
hath ένα κινητό soule, έτσι πέτρα μας hath ένα Soule, για λέγει Ερμής
Πέτρα μας είναι ένα πράγμα που έχει Soule, αλλά η απερίσκεπτη
σκέφτηκε ότι ήταν σε βότανα αλλά δεν το finde εκεί, και έτσι έχει
παραιτηθεί από την τέχνη. Μερικοί λένε ότι ο Ερμής θα πρέπει να
συνδυάζονται ή μέλισσα πήξη με τα βότανα και έτσι να τον
επιδιωκόμενο στην βότανα και δεν βρήκαν τίποτα, όμως αυτό δεν
μπορώ να πω doe ως εάν ο Mercurius μέλισσα δεν μπορεί να
συνδυάζονται ή πήξη με τα βότανα, αλλά μπορώ να πω ότι η πήξη
Είναι καλό δεν είναι τίποτα, και όταν έχουν πήξει τον τρόπο αυτό,

νομίζουν ότι έχουν κάνει μεγάλες υποθέσεις, αλλά δεν έκαναν τίποτα
ότι αξίζει τίποτα, ουτε τελικά κάθε πράγμα? να είναι άστατος που
talke, μπορώ να συσσωματωθεί το Μερκουρίου, αλλά θα μπορούσαν
μάλλον πω, μπορώ να το spoile Mercurius. Και τι είναι αυτό που
Μερκουρίου είναι να πήξει με μέλισσα; Τον μάρκας Herbes, και κάνει
έτσι FRAGIL, ότι δεν αξίζει τίποτα. Mercurius, αν hee μέλισσα
σωστά πήξη hee πρέπει μέλισσα ως βαρύ σε βάρος χρυσού, όπως και
αν hee μέλισσα σε λευκό χρώμα, για την Whitenesse είναι Signe της
τελειότητας. Αυτό γίνεται, δεν χρειάζεται περισσότερο, αλλά μόνο για
να του δώσει το χρώμα, και έτσι είναι χρυσός. The λέγει Scholar, γιατί
είναι πέτρα μας ονομάζεται το κόκκινο υπάλληλος; Η answeres
Master: επειδή hee turnes σύντομα κόκκινο. Ο Μελετητή: γιατί DOE
οι φιλόσοφοι λένε, ότι ο Ερμής doth δεν βαφή, unlesse θα πρέπει να
θανατωθούν με τον αδελφό του; Το Master: Ερμής λέγει δεν Ότι οι
βαφές Δράκος, unlesse να τον σκοτώσουν με τον αδελφό του τον
Ήλιο, ή η αδελφή της Moone. Ως εκ τούτου λέγει Avicenna, Κάντε το
τυφλό να δει, και το βλέπουμε τυφλούς, και βλασταίνετε έχουν το
άρθ. Μια άλλη λέγει, στο Herball Stone είναι Haire, αίματος, αβγά,
και αυτό hee είπε να φαίνομαι σε αυτές τις λέξεις, τα 4 Στοιχεία,
beleeve δεν mee αλλά η naturall φιλόσοφοι, ο οποίος μπορεί να
μέλισσα beleeved και δεν δίνουν μια πίστωση για την κοινή ανόητο
συνταγές. Για εκείνους που έχουν κάνει συνταγές δεν βρήκαν τίποτα
αυτής της τέχνης, αλλά είχε κάποια βιβλία των φιλοσόφων, οι οποίοι
Speake σε γρίφους της τέχνης αυτής (Για να διαμορφωθούν οι bookes
με τέτοια έκρυψε λόγια και με ALLUM και αλάτι, καθώς και με άλλα
πράγματα δυσνόητη για η απλή, αν και αρκετά κατανοητό στη
συνετή) ότι έχουν εξαπατηθεί ολόκληρο τον κόσμο. Είδα ένα Monck
που είχε βαρύς σε αυτό το άρθρο πολύ neere είκοσι yeares, και τίποτα
δεν θα μπορούσε παρά finde του παρόντος, ωστόσο, όπως ένα hee
raskall βάση έκανε μια booke που ονομάζεται hee, τα λουλούδια του
παραδείσου, στο οποίο ήταν πάνω από 100 συνταγές, και αυτό booke
υπέστη να έρθουν σε χέρι κάθε ανθρώπου, και από αυτά meanes πολύ
άνθρωποι εξαπατήθηκε, για hee ήταν φαντασμένος και δεν ήξερε
τίποτα.
Σε αυτό το κεφάλαιο θα διδάξουν την προετοιμασία των φιλοσόφων
πέτρα, αλλά ο τρόπος παρασκευής της, την οποία γνωρίζω, δεν έχω
myselfe του, αλλά ένα μέρος αυτής της Εργασίας, που έχω για έναν
από τους αδελφούς μου, και ένα τμήμα της γερμανικής Moncke. Γι

'αυτούς ο Θεός μου επιθυμία του να λάβει mee μακριά από την
αμαρτία του φθόνου, που θα μπορεί να ασκήσει κάθε σώμα στο δρόμο
της αλήθειας. Στην αρχή αυτής της εργασίας, I'le πω, ότι η άριστη
Ερμής διδάσκει τον τρόπο με απλά λόγια να rationall τους άνδρες,
αλλά και στις απόκρυφες έκρυψε ομιλίες στην απερίσκεπτη και
ανόητοι. Λέω ότι ο γιος του πατέρα και του Αγίου Πνεύματος είναι
ένα, και ακόμη τρία, έτσι ομιλίας του Stone μας λέω τρία είναι ένα,
και όμως είναι διαιρεμένη. Mark καλά, ο κόσμος έχασε από μια
γυναίκα, συνεπώς, αναγκαστικά πρέπει να αποκατασταθεί η μέλισσα
από μια γυναίκα. Πάρτε ως εκ τούτου, η μητέρα πολύ καθαρά και να
της σε ένα κρεβάτι με τον υπάλληλο, και ελαφρό κτύπημα τους κοντά
σε μια φυλακή, μέχρι να καθαριστεί μέλισσα των αμαρτιών τους, και
shee'le Beare ένα γιο, το οποίο θα μέλισσα μια ευλογία για όλους τους
ανθρώπους. Signes έχουν εκδηλώθηκε στον ήλιο και στη Moone. Στη
συνέχεια να λάβει ο γιος και η Beate του ότι μπορεί να τιμωρηθεί και
την υπερηφάνεια του να κατέβει, και αυτός εγκαταλείψει την
υπερηφάνεια του, και να συμμορφωθούν σε ταπεινότητας. Ως εκ
τούτου, λέγει Geber, από ό, τι υδράργυρος γίνεται. Το ίδιο λέγει
Κεφάλαιο περαιτέρω, η κοινή Θείο βρίσκεται σε Sol και Luna, στο
υδράργυρος πιο ανεξέλεγκτων, το νερό στο σώμα. Και το ίδιο σε άλλο
κεφάλαιο λέγει, Αμέσως μετά το βάμμα γίνεται νερό, ότι μπορεί να
γίνει καλύτερη στο είδος της. Ως εκ τούτου λαμβάνουν τιμωρούνται
γιο και να τον σε ένα κρεβάτι και hee'le εκεί αρχίζουν να χαρούν
himselfe, να του τότε και του δώσει την Jewes να μέλισσα
σταυρώθηκε. Όντας crucifyed hee growes ανοιχτό, τότε πάρτε αυτόν,
και turne αυτόν, και αν δεν μπορείτε να τον δει καλά, παίρνετε μακριά
το Vaile από το ναό, οπότε ένας μεγάλος σεισμός ariseth γη και you'le
δείτε διάφορες αλλαγές, και hee'le Leape και Downe λόγω της
μεγάλης του βασανίζει, τότε hee'le Downe πτώση? stirr τον ως εκ
τούτου πιο κάτω, και hee'le να εγκαταλείψει το φάντασμα. Έτσι,
λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα πράγματα ολοκληρωθεί, και πολλά
Εργάτες
έχουν
υπέπεσε
σε
πλάνη
περί
αυτού.
Ο λόγιος είπε, αυτά τα λόγια μου δεν καταλαβαίνω. Το Master
απάντησε, εγώ αναγκαστικά θα πρέπει να επισκιάζουν τα μυστικά με
τα Μυστικά του naturall τέχνης, όπως άλλες Masters Φυσικά έχουν
κάνει, γιατί δεν είναι με αυτό τέχνη, όσο και με άλλους. Ως εκ τούτου,
λέγεται, είναι απολύτως γραπτή, είναι γραμμένο για μάθηση μας, ότι
μέσα από την υπομονή και την άνεση του Αγίου Πνεύματος, wee

μπορεί

να

έχει

η

Γραφή.

Αμήν.

Ήρθα μίας ημέρας σε ένα μεγάλο σπίτι του πλοιάρχου να
αναδημιουργήσει selfe μου μαζί του σε αυτό το τέχνη για τον
αθλητισμό, αλλά με magisteriall λόγια, και κάθισα στη δεξιά πλευρά
του? Υπήρχαν δύο άντρες μαζί του. Η μία ήξερα, αλλά τα άλλα δεν
ήξερα. Αυτές οι δύο άρχισαν να Speake αυτής της τέχνης, δεν είναι
ντροπή του mee, ουτε τη λήψη φροντίδα των mee. Τότε κατάλαβα
από τις ομιλίες τους η οποία μου είχε ζητήσει ένα μεγάλο διάστημα.
Ωστόσο, έκαναν αναρωτιούνται τι ζήτησα εκεί και ήταν
καταπληκτικός στην ομιλία, την οποία είχε μαζί. Τότε γύρισε ο τίμιος
γέρος το πρόσωπό του προς mee και είπε, Η σοφή και συνετή
Mercurius (με Speake την κοινή τρόπο) είναι κατανοητή σε αυτά τα
λόγια. Πάρτε leade και είναι απολύτως, όπως ο μόλυβδος, και να
Azoth. Αυτή είναι η σωστή εντολή της τέχνης, τα οποία οι Αιγύπτιοι
αναγνώρισαν και αυτό είναι αίνιγμα τους, τον λόγο τους, vertue τους,
και meeknesse τους. Εδώ είναι Fouré πράγματα, δύο είναι πρόδηλη η
οποία hee ονομάζεται το προβάδισμα, και αυτό που είναι, όπως ο
μόλυβδος. Στη συνέχεια, είπε ένας από τους άνδρες, πόσα είναι τα
πράγματα, για τα οποία το άλλο είπε, υπάρχουν Fouré, και μάλιστα
είπε: Οι λέξεις αυτές τέχνη της συνετής και σοφό, και έχουν Darke
αφάνεια σε αυτές, και να λαμβάνονται από το προκύπτει ποινές των
σοφών. Στη συνέχεια το ένα ρώτησε, πώς είναι αυτό; στην οποία η
άλλη απάντηση είπε ο σοφός άνθρωπος αντιλαμβάνεται, αλλά δύο. Ο
ένας ζήτησε againe, όπου είναι δύο; Ο άνθρωπος απάντησε λέγοντας,
Το κρυφό πράγμα μετά από αυτήν την hee προσθέτει δύο λόγια και
signifie Fouré, και Fouré signifie αλλά δύο, και hee άλλαξε τα λόγια
του σοφού πριν αναφέρθηκε και είπε Fouré. Και η Επιτροπή Σοφών
είχε πει, αλλά δύο. Στη συνέχεια απάντησε και είπε, όπως ειπώθηκε
πριν, Με αυτά τα λόγια είναι ένα κρυφό αφάνεια και έχουν ληφθεί
από τον επιφανή ρητά των σοφών. Αποφασίζει meanes the τίποτα δεν
Master άλλο στη συνέχεια, ότι από το Fouré δύο πράγματα πρέπει
μέλισσα που μαζί, άνδρας και γυναίκα. Και έχουν χρησιμοποιηθεί
έτσι διαφορετικές λέξεις ανάμεσα στα υπόλοιπα, είπε, Πάρτε φωτιά
και το νερό, και σμίγω τα δύο μαζί, και θα υπάρχει μέλισσα ένα
πράγμα από αυτό. Μετά από αυτό, είπε, την ηγετική και η οποία
μοιάζει να οδηγήσει, και άλλαξε αυτά τα λόγια και είπε: Πάρτε Azoth
και αυτό που μοιάζει Azoth? Με τα λανθάνοντα αυτά τα λόγια doe
που κρύβουν τα λόγια τους σε όλους τους άνδρες ασύνετη.

Αντιλαμβάνονται ως εκ τούτου και την εμπιστοσύνη του Θεού, ότι
mayst εσύ αντιλαμβάνονται τη βελτίωση της προαναφερθείσας ρητό
του σοφού. Αυτής I'le σου δώσει ένα παράδειγμα, όταν το λέγει
Master, Πάρτε μόλυβδο, σύμφωνα με μια philosophicall αίσθηση ή
έννοια. Ο μόλυβδος είναι μια λέξη αντρικά όνομα και τη λέξη, και
έτσι ένας από τον αριθμό των ονομάτων των ανδρών. Αποφασίζει
mayst εσύ γνωρίζουν πραγματικά το όνομα του ανθρώπου. Και λέγει
περαιτέρω, Αυτό που μοιάζει να οδηγήσει, δηλαδή, αυτό που μοιάζει
με τον άνθρωπο. Έτσι hee αποκρύπτει το όνομα της γυναίκας, και ο
λόγος που αναφέρει το όνομα του άνδρα είναι η πρώτη επειδή shee
είναι γι 'αυτόν, και δεν του Hee της. Ως εκ τούτου είπε ο πλοίαρχος,
Αυτό που μοιάζει με μόλυβδο. Μετά από αυτό είπε, Πάρτε Azoth και
αυτό που μοιάζει Azoth. Οι πλοίαρχοι αποφασίζει meane η σύζυγος.
Εδώ που τα ονόματα των Γυναίκα, και δεν αναφέρει το όνομα του
ανθρώπου, για hee είχε τον ανακήρυξε πριν στις αρχές αυτών των
λέξεων, όπου λέγει, Πάρτε Αδάμ και ό, τι μοιάζει Αδάμ. Στη συνέχεια
hee changeth αυτό againe Speeche, για να γίνει πιο απόκρυφες για τον
ότι δεν είναι καθόλου σοφό, και είπε: Πάρτε Εύα, και αυτό που
μοιάζει Εύα, εδώ εσύ Namest Εύα και δεν είναι ο άνθρωπος, και αυτό
doest εσύ, επειδή didst thou αρχίσει το πρώτη ομιλία με τον άνθρωπο.
Ότι αυτές οι ομιλίες δεν doe σε όλα εμποδίζουν ένα σοφό άνδρα στο
λόγο του, αλλά κάνει τον πιο ευφυείς και πιο έξυπνο.
Όταν είχαν talk'd μαζί μια μεγάλη, ενώ, άρχισαν againe σε μια μεγάλη
feare άλλο τρόπο και τη γλώσσα. Σμίγω το ζεστό με το κρύο, έτσι για
ένα μείγμα equall θα προκύψουν από αυτή, που δεν είναι ούτε warme
ουτε κρύο, και αναμίξτε το υγρό με την ξηρά, και you'le έχουν equall
μείγμα, το οποίο δεν είναι ούτε υγρό ουτε ξηρά. Η ομιλία τώρα
ειπωθεί, είναι προφανές από 4 πράγματα, και από αυτές Fouré είναι
αριθμημένες και καταγγελθεί Μαν και η γυναίκα. Ο άνθρωπος είναι
ζεστό και ξηρό, το ψυχρό και υγρό γυναίκα, αλλά όταν έρθει μαζί, και
να ενώσουμε φυσικά, υπάρχει προέβη σε equall μείγμα των warme
και το κρύο, από το υγρό με την ξηρά. Και αυτό μια σοφή Φιλόσοφος
δεν doth αμφιβολία, και η artificiall συνδυασμό δεν μπορεί μέλισσα
unlesse τα πράγματα που ανήκουν εις τούτο να είναι έτοιμη, πλήρως
κάθε μία σύμφωνα με το είδος του. Για όπως λέγει Ιωσήφ,
Αναμειγνύονται φωτιά και το νερό, και θα υπάρχουν δύο,
Αναμειγνύονται aire και τη γη, και θα υπάρξει μέλισσα Fouré,
Αμέσως μετά από Fouré κάνω ένα, τότε εσύ τέχνη έρθει σε ό, τι

wouldst χιλ. μέλισσα att. Και όταν γίνει αυτό κάνει έξω από το σώμα
ενός μη-σώμα, που είναι ένα Πνεύμα, ως έξω από το μη-σώμα ή
Πνεύμα να againe σώμα, το οποίο μπορεί να μέλισσα σταθερή στη
φωτιά, και δεν αρθεί κάθε τρόπο από αυτόν. Ήδη, hast thou
κατανοήσει τη Σοφία. Doe σε αυτό, όπως είπε hath Ιωσήφ. Πριν εσύ
beginnest εργασίας αυτού του θησαυρού Artificiall που είναι αλήθεια,
να προετοιμάσει όλα τα πράγματα, σε κάθε είδος και τη φύση τους,
αρχίζουν από εκεί μέχρι το τέλος, και όταν hast thou hast γίνει αυτό
εσύ που το νερό είναι warme και δεν ζεστό, κρύο και δεν είναι κρύο,
υγρό και δεν είναι υγρό, ξηρό και δεν ξηρά ανάλογα με τη φύση του,
και είναι σταθερό, ότι δεν μπορεί να πετάξει, και είναι το πράγμα που
reveales και ανοίγει σοι βάμματος, και αν δεν ήταν για το νερό αυτό
Artificiall
,
όλοι
ελπίζουμε
θα
μέλισσα
σε
vaine.
Όταν το Masters Speake εδώ και εκεί, εξακολουθούν να έρχονται σε
αυτό το νερό Noble. Ο λόγος οφείλεται στο γεγονός ότι το νερό είναι
ένα μέσο μεταξύ αντίθετα πράγματα, αυτό προέρχεται από εκεί, και
αυτό είναι το νερό και δεν το νερό, φωτιά και δεν φωτιά, και δεν aire
aire, γη και δεν γη. Διότι τότε είναι και δεν είναι, σύμφωνα με την
ευγενή φύση του είναι ένα σωστό μέσο betweene την απεριόριστη
Στοιχείων. Το νερό αυτό Noble είναι η αρχή, μέση και τέλος αυτής
της τέχνης Noble, αντιλαμβάνονται αυτή την ομιλία καλά μαζί με την
πρώην. Για το Masters Speake συνήθως ένα πράγμα, και meane σε
μια άλλη έννοια, όπου και μίλησε πιο hiddenly και πιο βαθιά, ότι
υπάρχει doe σημαίνει ότι πιο απλά, και όπου Speake πιο ξεκάθαρα και
ανοιχτά τότε doe κρύβουν πλέον αυτό το θεϊκό και Noble art. Από
αυτήν την ομιλία και οι ποινές είναι πρόδηλο, ότι αυτή η τέχνη μπορεί
να μέλισσα διδάσκονται με όλες τις εκκρίνει του με λίγα λόγια, ουτε
θα κάθε άνθρωπος να βρεθεί σε καιρό ακόμα, ότι θα πουν τόσο
γραπτώς, όπως λέγεται εδώ, ένα unlesse θα πρέπει να δείξει στο άλλο
με το χέρι και το στόμα και reveal'd και open'd όλα σε αυτόν, για τους
φιλοσόφους ανακάλυψαν άθελά αυτό το αξιαγάπητο αλήθεια, και να
μεριμνήσει για τη reserv'd για τον εαυτό τους και να λαμβάνεται μαζί
τους Downe στον τάφο? και ό, τι σε άλλες Bookes διδάσκεται από
παραδείγματα και τις συνθήκες, ότι είναι express'd εδώ cleerely, και
έτσι αυτό Noble άρθρο είναι γραμμένο από εμένα πραγματικά και
ειλικρινά.
Ως εκ τούτου ότι το όνομα και η μνήμη μου μπορεί να remaine για

πάντα επάνω στη γη, έχω γράψει αυτό το μικρό booke και έκανε με τη
βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, για όλες τις Posterities και τα παιδιά
του
Θεού
και
της
Τέχνης.
Μία φορά χορταίνω μόνο σε τμήμα μου με τη γυναίκα μου, και να
διαβάσετε το Bookes των αρχαίων φιλοσόφων νεκρών, καθώς και
εκείνων που έχουν επίσης liv'd το χρόνο μου, και εκεί βρήκα κάτι
γραπτή του Alkabrith και Zandorit, και από άλλα περίεργα λόγια και
τα πράγματα με την οποία μπορεί κανείς να turne κάθε άνθρωπο από
το σωστό τρόπο, και αυτός ότι τα θέματα που χάνει χρόνο, τα αγαθά
και την ουσία του και την τελευταία της υγείας του, και την άθλια
Robbs himselfe της ζωής? και ότι mayest εσύ πιστέψτε με τα
καλύτερα πω όλη την αλήθεια , ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να
επιτευχθεί εις αυτό τέχνη unlesse συνταξιοδοτηθεί από τον κόσμο και
συνομιλεί με equalls του, και joyn εαυτό τους, και αν και κάθε μία
sayes ότι hee αποκαλύπτει, ακόμα όμως κρύβουν όλα όπως εσύ seest
από εμένα ότι εγώ doe reveale αυτό, αλλά δεν την απερίσκεπτη και
ανόητες? και αν ανακαλύψουν πραγματικά αυτό το θεϊκό τέχνης,
booke μου θα μέλισσα και τόσο επικερδής σε αυτούς, ότι η bookes
των σοφών και τα λόγια μου θα μέλισσα τον ίδιο, τα λόγια μου το
δικό τους και δικό μου ? ότι δεν θα steale λόγια τους από αυτούς και
να τους owne ορυχείο, αυτό θα ήταν άδικο, αλλά μόνο νόημα μου
συμφωνεί με το δικό τους και δικό τους againe μαζί μου. Επομένως
όποιος θα finde τα μυστικά της τέχνης αυτής, ας διαβάσει αυτό το
booke και κατανόηση. Και γιατί; διότι αυτό booke είναι cleere και
γνωστό για την κατανόηση των ανδρών και σε εκείνους που
παρατηρούν προσεκτικά και Reade με προσοχή σε αυτό, αλλά με την
απερίσκεπτη και unexpert, και αυτές που δεν είναι επιμελής θα πρέπει
να χρειάζεται μέλισσα Hidd καθώς είναι από τα παιδιά. Ήξερα τότε,
ότι η τέχνη υπάρχουν πολλοί που εργατικού σκληρά στην
προετοιμασία του θείου, και στην εξάχνωση του Arsenicum, η οποία
τέχνης καύσιμα και φθαρτό. Αυτές οι άνδρες μόνο looke με τις λέξεις
που Reade ή heare, και να μην το κρυφό αίσθηση ότι είναι σε αυτά τα
λόγια. Για πραγματικά το Θείο, Arsenicum, Auripigment, Zandorit,
Vibrick, Μερκουρίου, αλάτι, νιτρικό κάλιο, Sala Pculi, Salmiac και
ALLUM signifie σε αυτόν τον ευγενή τέχνη του δεν την αλήθεια,
αλλά το νερό, και το λευκό καθιστώντας την φιλόσοφοι μιλάμε, δεν
είναι τίποτα άλλο, αλλά το καθαρισμού του νερού που μπορεί να
μέλισσα σαφέστερη και καθαρότερη, και από την εξάχνωση ή

εξύψωση καταλαβαίνω μη τι άλλο, αλλά η άνοδος των ατμών από το
νερό στο Cucurbit κάτω και πάνω στην Alembick και againe μέσω της
Canales Laterales στο Cucurbit, και againe μέσω του laterales
Canales? και το πλύσιμο κατανοήσει Τα όργανα αλλάζει σε νερό τόσο
καιρό μέχρι έξω από το νερό ένα μέρος σ 'αυτήν του συλλέκτη ατμών
ανεβαίνει, και υπάγεται Downe againe είναι πήξη και ενοποιημένες
ότι ποτέ δεν μπορεί να αυξηθεί againe, και ο λόγος είναι του παρόντος
επειδή το Πνεύμα είναι ενσώματο στην Spirituall και το againe
Spirituall στο ενσώματο έχει μικτή και εμποτισμένο selfe αυτό, και
επειδή το Spirituall Πνεύμα είναι ισχυρότερη από την Corporeall
Πνεύμα, και οι δύο είναι vapourous και ellevate τους στο ύψος των
allembick ? αλλά όταν το corporeall Πνεύμα ξεπερνάει το Spirituall
θα πρέπει κατ 'ανάγκη remaine μαζί του στο bottome στην Cucurbit,
και όταν έχουν οι ίδιες οι Ηνωμένες φάντασμα Spirituall που είναι
προσπελάσιμα κάνει το corporeall Πνεύμα μαζί με τον εαυτό του και
προσπελάσιμα διαπερατά, για την corporeall Πνεύματος έχει σε αυτόν
το βάμμα, δηλαδή, το κόκκινο και το άσπρο χρώμα, και με όλες τις
Spirituall Πνεύματος οδηγεί τον corporeall και δεν το hinderance
ακριβώς όπως ένας άντρας κάνει goe μέσα από ένα σπίτι με ανοιχτή
doore, και δεν κατασκοπεύουν από κανένα, γι 'αυτό είναι εδώ? αλλά
αυτό δεν μπορεί να unlesse ο φορέας που θα αντλήσει από το Πνεύμα
του ανθρώπου, μέλισσα καθαριστεί πλήρως από όλες τις προσμείξεις,
και ως εκ τούτου η Leprosie του συνόλου από το σύνολο να είναι
αντιληπτή. Κατανοήσουμε αυτό, είναι ότι, η τέφρα να drawne και να
γίνει, έτσι είναι για τους φορείς στερούνται ρώμη και moistness, και
έτσι το σώμα μπορεί να γίνει πρώτα spirituall, όταν το σώμα έχει
μετατραπεί σε στάχτη, σύμφωνα με ανώτατο καθαρισμό του, και
μεταξύ αυτών στάχτες να αποτελέσει Lixevium, σε ότι νερουλός φύση
το σώμα γίνεται spirituall? και να κατανοήσουν αυτό το μυστικό
τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός έχει τις στάχτες σε αυτήν, και κατά
τις στάχτες είναι η πέτρα, και η πέτρα είναι το Πνεύμα, και το
Πνεύμα, υπάρχει η βάμμα ή το χρώμα, και στην βάμμα την ψυχή, και
η ψυχή είχε σε ένα πύρινο διαπερατότητα της, και καταλήγει με το
χρώμα της στο σώμα? και αυτός ότι δεν κατανοεί πώς πρέπει να
αρχίσει αυτό, πώς θα έρθει στη μέση , ή στο τέλος, ως εκ τούτου
Speake έτσι όλους τους πλοιάρχους: είναι ένα σώμα, και όμως
υπάρχουν πολλοί σύλλογοι και οι πολλοί δεν είναι πάνω από ένα
σώμα, αυτό το καταλαβαίνω allso είναι ένα σώμα, διότι δεν έχει
ηττηθεί ως Soone που έχει μετατραπεί σε στάχτη, κάθε ενικό σκόνη

είναι ένα μοναδικό σώμα και όταν οι στάχτες μετατραπεί σε νερό
είναι το νερό και το νερό και δεν μπορεί με τη βιομηχανία artificiall
να επιστρέψει σε ένα όργανο, αλλά πριν από αυτό το σώμα πρέπει
συχνά υπόλοιπο στην κοιλιά της τον άνεμο σύμφωνα με το ύψος του
ουρανού? και ως εκ τούτου οι Δάσκαλοι λένε ότι είναι μια πέτρα, και
μοιάζει με το Eagles πέτρα για το Eagles Πέτρα είναι μια τέτοια πέτρα
που στην κοιλιά του υπάρχει μια άλλη πέτρα, και αν θα το βγάλετε
από εκεί , θα πρέπει να turne την πέτρα σε Ashes, και από τις στάχτες
υπάρχει πρώτα ένα άλλο πέτρα και, όταν η πέτρα έχει δικαίωμα
ιδρώτα, owne νερό της είναι κατασκευασμένα από αυτό, και όταν
αυτός έχει καλά sweated, ο drincks το Sweaty Νερό againe σε αυτόν,
και στη συνέχεια flys και Downe, και από τη μεγάλη κίνηση που έχει
ισχύ μέχρι ανωτέρω μάζας του στο aire, το νερό γίνεται από μόνη της
againe μία πέτρα, και από την παράφραση του αετού, καταλαβαίνω
την εξάτμιση του ατμώδης πνεύμα, και από redescention τους
κατανοούν τη βαριά Downe πτώση του σώματος? όμως υπάρχουν
πολλοί που απαιτούν οι εν λόγω στάχτες ενός sowre μαζικά ή ένα
προζύμι, αλλά δεν γνωρίζουν το νερό τους, ότι η φύση corporeall
έλκει την πήξη του χαρακτήρα από τις στάχτες .
Επιπλέον, λέει ο Master Joseph Πνεύμα τους είναι η συγχώνευση των
δύο οργανισμών, από αυτό που δεν meane the διάλυσης της bodyes
σχετικά με την φωτιά, αλλά meanes ότι θα πρέπει να μετατραπεί σε
μέλισσα τον υδράργυρο, και ότι από τον υδράργυρο τα λουλούδια θα
πρέπει να εξαχθεί , και αυτή είναι η πέτρα πίστωση των ανωτέρω, ο
Αριστοτέλης μίλησε στον βασιλιά του, έκανε τους άνδρες ξέρουν τι
ένα μεγάλο θησαυρό που είχαν στο Saturnus δεν θα το δώσει για ένα
μικρό Summe του χρήματος, αλλά θα κάνει τόσο πολύ κέρδος από
αυτό, ότι θα μπορούσε κανείς να φέρει ολόκληρο τον κόσμο σε
Υπαγωγή του? και άλλο Master είπε, λαμβάνει τα πράγματα όπως
έρχονται από το ταμείο τους, και να άρει τους επάνω στα ψηλότερα
βουνά, και ταπεινός και πάλι από τα υψηλότερα βουνά στις ρίζες
τους, αυτοί είναι οι πιο σοφή φράση που έχει μιλήσει ανοιχτά όλα δεν
ζηλεύω και δεν κανένα απόρρητο, και αργότερα hee hath που δεν
κατονομάζονται τα πράγματα που σημαίνει, στην heighth του
Mountaines και από τις ρίζες. Για όπως σε χρυσό naturall Mountaines
γίνεται, και στο έδαφος, τόσο σε αυτή τέχνη, χρυσός μας γίνεται στο
heighth του Alembick, και στο roote ότι είναι προς το Cucurbit. Και
αυτό είναι μια καθαρά παρομοίωση που εύκολα μπορούν να γίνουν

αντιληπτοί, να αποφασίζει και να μπορείτε να καταλάβετε, όταν οι
Speake Master της highe mountaines ή το deepe δικαιολογία ότι δεν
doe meane τα κεφάλια των ανδρών ή feete τους, έτσι ώστε όταν
Speake της Haire, και του αίματος, αντιλαμβάνονται μόνο την
ομοιότητά τους. Για το λόγο αυτό πολλοί άνδρες εξαπατήθηκαν, η
οποία looke μετά την literall αίσθηση και seeke όπου δεν είναι να
βρεθεί μέλισσα. Για αυτό το άρθρο είναι τόσο ευγενείς ότι πρέπει να
αναζητηθεί και να βρεθεί στο να selfe, πράγμα και δεν ήθελα να είναι.
Ως επί άνθρωπος γίνεται ένα άλλο άτομο, τόσο μακριά από έναν
ευγενή Mettall γίνεται άλλο Mettall, και δεν υπάρχει μεταστοιχείωση,
καθώς ορισμένες στροφές και απλά thinke άνδρες. Ποιος doth δεν
ξεθυμώνω και να σκληρύνει againe doth erre, ως εκ τούτου καταστεί
η μαύρη γη, καθώς και χωριστές Soule της από αυτήν, και το νερό,
μετά την καθιστούν λευκό ότι μπορεί να γίνει ως ένα γυμνό ξίφος και
όταν growes λευκό, δίνει τη άπληστος φωτιά τόσο καιρό μέχρι να
growes μεγάλη, και doth δεν πετούν μακριά? Hee ότι μπορεί doe αυτό
μπορεί κάλλιστα να ονομάζεται ευτυχισμένη και υπερυψωμένα σε
αυτόν τον κόσμο, και ας είναι doe στην αγάπη του Θεού και σε feare
του.
Αμήν.
Η πρώτη λέξη σε αυτό το μεγάλο έργο είναι η μεταστοιχείωση φορείς
σε υδράργυρο και αυτό οι φιλόσοφοι έχουν ονομάζεται διάλυση. Και
αυτό Artificiall και δαιμόνιος διάλυση είναι η bullwark αυτής της
τέχνης. Ως εκ τούτου λέγει Rosarey, Unlesse θα διαλύσει τα όργανα,
Εργασίας σας είναι σε vaine. Επομένως, η διάλυση των φιλοσόφων
δεν είναι πόσιμο, αλλά η μεταστοιχείωση οργανισμών στο νερό.
Εξάλλου, δεν είναι ονομάζεται Φιλοσοφικών διάλυση unlesse γίνεται
cleere όπως υδράργυρος, έτσι εσύ μαρασμού έχουν ένα στοιχείο, το
οποίο
είναι
το
νερό.
Η δεύτερη λέξη είναι ότι πρέπει να καθαριστεί και να γεμίζουν με
terra του? Αυτού speakes Morienus, αφήστε την μέλισσα γη γεμάτη
με νερό και αφήστε το να μέλισσα καθαρίζονται με αυτό, και όταν
είναι καθαρός από τις δύο πλευρές τελειώνει όλη την τέχνη.
Αριστοτέλης sayes σε generall, βάλτε το να στεγνώσει το υγρό, το
ξηρό είναι το Terra, το υγρό είναι το νερό, έτσι εσύ hast γη και το
νερό από την κάθε ανεξάρτητη, και η γη καθαρίζεται με το νερό, και
όταν καθαριστεί ένας με τους άλλους, εσύ Χρώματα hast cleerer τότε,
πριν, κατά συνέπεια saies Rosarius σε generall, αν κάποιος με τη μέρα

βλέπει πολλά starrs στον ουρανό, το Sunne παρεμποδίζεται από
Lustre του με φεγγάρι, και όταν αυτό έχει εξαφανιστεί the Sunn
λάμπει
σαφέστερη
τότε
πριν.
Η τρίτη λέξη, ότι το νερό κάνει το ίδιο ανελκυστήρα σε ατμούς που
είναι συνοπτικές και η πήξη της γης, και παχιά, που είναι ότι καθιστά
selfe spirituall στην aire, έτσι και εσύ hast νερό, γη και aire, και ενώ
hurvers στην aire Archelaous κλήσεις είναι το μεγάλο πουλί Master
Hermeses μέσω similitude? sayes Alberius ως εκ τούτου, να τον
λευκό, ή λευκό του με την nimblenesse της πυρκαγιάς, εφόσον μέχρι
έξω από αυτόν προκύπτει το πνεύμα που ονομάζεται Hermeses των
πτηνών, ούτως η γη θα remaine cinerated εντός του εδάφους που είναι
μια πύρινη φύση, έτσι εσύ hast 4 στοιχεία στη γη που έκανε remaine
στο έδαφος, και είναι η φωτιά? ως εκ τούτου Morienus: τη γη που
remaines στο έδαφος, εσύ δεν πρέπει να σε όλα τα περιφρονώ ουτε
κακολογώ, κατανοούν τη γη του σώματος, και η ίδια η γη είναι το
δεξιό άκρο της μόνιμης και σταθερής πράγματα, μετά από αυτό με
ένα καλό χιλ. νερού πρέπει anoint και errigate το προζύμι, μαγιά και
το ονομάζεται από τους φιλοσόφους μια ψυχή? καλούν επίσης τα
παρασκευασμένα σώμα προζύμι, για την ως προζύμι κάνει άλλες
sowre ψωμί, το ίδιο κάνει αυτό το πράγμα, και σου λέω ελεύθερα, ότι
δεν υπάρχει άλλη προζύμι, αλλά χρυσό και ασήμι, αναγκαστικά
πρέπει να την μέλισσα προζύμι προζύμι στο σώμα, για το προζύμι
είναι η Soule του σώματος, και ως εκ τούτου λέει Morienus: Unlesse
έχετε καθαρίσει τον ακάθαρτο σώμα, και να δημιουργήσει σε αυτόν
μια νέα soule, έχετε αντιληπτό Lesse τότε τίποτα δεν σε αυτό τέχνη?
επίσης λέει Arnuldus, η αλλαγές πνεύμα στο σώμα, και καθαρίζει και
eterniseth αυτόν, γι 'αυτό το πνεύμα κάνει ο ίδιος Tye, καθώς και τη
σαφή permeations της ψυχής που αναφέρονται εδώ είναι ένα προζύμι,
και rejoyces με το σώμα, γιατί έχει καθαριστεί το selfe μαζί του και
Τώρα η φύση έχει αλλάξει έτσι ώστε η διαμονή grosser πράγματα
πίσω από εκεί? λέει Aschanos σε Turba Philosophorum, το Πνεύμα
δεν είναι joyned στην unlesse οργανισμό πριν από την μέλισσα
εντελώς απομονωμένο από όλα τα uncleanesse, αλλά σε συνδυασμό,
αποτελούν τη μεγαλύτερη θαύματα γίνονται εμφανείς, για υπάρχουν
δει όλα τα χρώματα που είναι ένας άνθρωπος μπορεί να σκεφτεί? και
όταν τα χρώματα Beginn να μέλισσα ελαφρύτερο και ελαφρύτερο,
έτσι ώστε seest εσύ μερικές φορές onely ως να ήταν ένα μικρό
σπινθήρα και beginns να rejoyce σου σ 'αυτό από την καρδιά και

ψυχή, τότε λάβετε υπόψη , για Basilisk μας προετοιμάζει τον εαυτό
του που σκοτώνει τους άνδρες περισσότερο από τη χαρά, την οποία
αντιλαμβάνονται από τον τότε για poyson του, για poyson του, αλλά
κρατάει μια στιγμή, είναι ότι όταν η υπέρτατη δύναμη ή η πεμπτουσία
των στοιχείων που έχει ανακαλύψει μόνος του τόσα πολλά wayes και
χρώματα, και η τελευταία γίνεται σε μια στιγμή? όταν αυτό γίνεται
εσύ seest ο ήλιος λάμπει και Moone υπέροχη στο ουρανό του owne
ύδρευσης της περιοχής του, και αρχίζει να rejoyce αλλά τότε goe
μακριά μήπως εσύ loosest σου για τη χαρά της ζωής, και έτσι το
ατελές σώμα είναι χρωματισμένο με καλύτερο χρώμα του λόγω της
δύναμης του ουρανού, και του ουρανού είναι η ψυχή και το Πνεύμα
είναι με τη βοήθεια της ψυχής joyned στο σώμα, και οι tyed ένα με το
άλλο, και το σώματος είναι να αλλάξει το χρώμα του προζύμι και
γίνεται αιώνια καλή? από τις λέξεις που προβλέπονται και είπε ότι
κάθε άνθρωπος κατανόηση μπορεί να γνωρίζουν ότι οι φιλόσοφοι στο
σκοτάδι και κρυμμένα wordes έχουν Hidde ολόκληρη τέχνη, για λένε
Πέτρα μας είναι από 4 στοιχεία, και αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια,
γιατί έχουν τους compar'd με 4 στοιχεία των ανωτέρω Wee έχουν πει
αρκετά, και μπορεί κανείς να γνωρίζει τα στοιχεία από το coloures,
αυτός που knowes, και η γνωριμία με το? περίπου φιλόσοφοι είπαν
ότι η πέτρα μας είναι ένα σώμα, μια ψυχή, και του Πνεύματος, και
είπαν αλήθεια, και wee DOE απόδοση, και δίνουν με το τέλειο σώμα
αυτό που δεν είχε πριν, και αυτό τον φέρνει σε ένα καλύτερο πνεύμα?
την ψυχή φέρνει στην ατελή σώμα σταθερή πνεύμα, το οποίο δεν
είναι καθόλου φυγόδικος ενώπιον του Aire, και ως εκ τούτου διατηρεί
το χρώμα και το βάρος του unchangeably και τόσο περισσότερο
μπορείτε να οδηγείτε τα πιο ευγενή γίνεται τόσο στο χρώμα και το
βάρος. Μερικοί λένε επίσης unlesse αλλάξετε τους φορείς σε μη
φορείς, και η againe Nobodies σε οργανισμούς, που δεν έχουν έρθει
ακόμη το δικαίωμα τέχνη, για το σώμα συμμετέχει για πρώτη φορά
ένα υδατο incorporal υδράργυρος και στη συνέχεια για το νερό και το
Πνεύμα στην αλλαγή και έτσι τόσο γίνει ένα σώμα? επίσης να πω
κάποια αλλαγή της φύσης και αρκετά cleane και θα finde τι seeke?
και αυτό είναι αλήθεια, για να κάνουμε από αυτό που grosse μια
λεπτή και γρήγορη πράγμα, και ενός φορέα που κάνει το νερό, και του
αυτό που είναι υγρό κάνουμε ένα στεγνό πράγμα, του νερού που κάνει
τη γη, και έτσι wee αλλάξετε την αληθινή φύση του και κάνει αυτό
που corporall ένα πράγμα spirituall και ενός Spirituall ένα πράγμα
corporall, και wee κάνει αυτό που είναι πάνω από σαν αυτή που είναι

κάτω, και αυτό που είναι κάτω σαν αυτή που είναι πάνω, το Πνεύμα
έχει μετατραπεί σε οργανισμό, και το σώμα σε ένα πνεύμα? και,
επομένως, του είπε στην αρχή, ο Λόγος ήταν ένα Πνεύμα, και ότι η
λέξη ο πνεύμα ήταν με το Θεό, που είναι με himselfe, και ο Θεός ήταν
η λέξη αυτή, ο ίδιος ήταν το Πνεύμα, και η λέξη του Πνεύματος έγινε
σάρκα, το Πνεύμα έχει αναλάβει την αλήθεια του σώματος, και έτσι
έγινε η παραπάνω αλήθεια ότι, όπως παρακάτω, η πνεύμα έχει γίνει
mettallick στο σώμα, και η οποία ήταν κάτω, δηλαδή, το σώμα, έχει
γίνει mettallicke με το Πνεύμα? και, συνεπώς, είναι γνωστό ότι η
πέτρα μας είναι από τα στοιχεία και είναι ένα σώμα, μια ψυχή , ένα
πνεύμα, και δεν δύο πνεύματα, μία ψυχή και δεν δύο εναγομένη? και
το ρητό των φιλοσόφων είναι αλήθεια που λένε Stone μας γίνεται,
αλλά για ένα πράγμα, και αυτό που έχουν πει πολύ αληθινή, γιατί
είναι από μόνο του νερού. Και στο νερό και έξω από το νερό όλο
τέχνη μας hath τέλος, για να διαλυθεί με τους οργανισμούς με τη
διάλυση παραπάνω? Δεν με μια τέτοια λύση ως σοφό άνδρες
φανταχτερό, η Πέτρα μας πρέπει να αλλάξει σε νερό, αλλά είναι
διαλυθεί με τον πραγματική διάλυση naturall, έτσι ώστε να έχει
μεταβληθεί σε ένα τέτοιο νερό όπως ήταν από την αρχή πριν από ένα
όργανο, και ότι πολύ νερό αποτεφρώνονται και turnes το σώμα και
πάλι στη γη σε στάχτη, και τους καθιστά προσπελάσιμα, και κάνει
λεύκανση και purifie τους, όπως λέει ο Morienus: Azoth και η φωτιά
εξαγνίζει Latonem, και λαμβάνουν όλα τα darknesse του μακριά,
Laton ακάθαρτο ένα όργανο που από κοινού από χρυσό και ασήμι,
Azoth και η Mercury, και ότι δύο διαφορετικά όργανα joyn τη φωτιά
και Azoth μαζί όταν θα είναι έτοιμα όπως είπα πριν, ότι δεν απόπειρα
κατά της φωτιάς ή άλλες απόπειρες να τους τμήμα, ένα από το άλλο,
και ότι η ίδια νερό δεν εξιδανικεύω Επίσης, δεν εξυψώνουν το αυτο
με την εξάχνωση του fooles ή έξαρση, όπως φαντάζεστε, αλλά με το
σοφός και εξάχνωσης κατανόηση ή εξύψωση? για εξάχνωση μας
κάνει μια ευγενής πράγμα από μια αγενής, ως εκ τούτου fooles
λαμβάνουν τα ξυρισμένο όργανα και να τα ανεβείτε από τη
θερμότητα της φωτιάς, και να σμίξει τους με ένα ακάθαρτο πνεύμα,
όπως και με Arsenick και Salmiack , και θα προβεί σε δυνατή φωτιά
σύμφωνα με την οποία οι φορείς ανεβείτε με το Πνεύμα, και τότε θα
πω τώρα είναι οι οργανισμοί εξάχνωση? ότι είναι αρκετά Killed, για
τους οποίους οι φορείς finde ακάθαρτο επομένως παρατηρούν ότι
μελάνης μας δεν είναι για την οδήγηση και αύξουσα, αλλά ο όρος
«πράγμα ξηρά και κατεστραμμένα καλό, ένα μεγάλο και ένα υψηλό,

και η αλλαγή αυτή σε μια άλλη φύση, και για την υπαγωγή σε suddain
sublime ατμούς, και όλο αυτό το νερό μαζί μας? και την κατανόηση
τόσο μελάνης μας και Δεν αλλιώς, και να λάβει σοβαρά υπόψη τα
εξάχνωση του fooles, wherewith πολλοί εξαπατώνται? marke νερό
μας κατά την πρώτη σκοτώνει και κάνει ζωντανό πάλι, και αυτό κάνει
το άσπρο μαύρο χρώμα, όταν έχει αλλάξει στη γη, μετά από αυτή την
αναρίθμητα χρώματα αντανακλούν από το whitenesse και όλα τα
χρώματα τελευταίο τέλος είναι το λευκό, για την τελευταία αυτή
turnes λευκό? κάποια κλήση το προβάδισμα πέτρα, όπως Gigill
speakes, στο παράδειγμά μας είναι το σύνολο της τέχνης, και αν μας
οδηγήσουν να ακάθαρτο πέτρα μας είναι επίσης ακάθαρτο, ενώ
αλισίβες στη μήτρα της μητέρας του? O έκανε ο Συντονιστής
εμπόρους γνωρίζουν την vertue του επικεφαλής, δεν θα μέρος με αυτό
για τόσο μικρή τιμή? κάποια κλήση πέτρα μας Cheife χαλκό ή Ρολόι
minerall ως καταπληκτικός speakes στην generall. Ξέρουν αυτό όλοι
wee seeke ότι η τέχνη αυτή, που δεν βάμμα να μην πραγματοποιείται
χωρίς αυτό cheife χαλκό ή Ρολόι Minerall, και, συνεπώς, έχουν δώσει
αναρίθμητες ονόματα, και δεν meane ακόμη περισσότερο, αλλά ένα
πράγμα, και αυτό που έχουν κάνει για το λόγο αυτό, ότι fooles δεν
πρέπει να το finde έξω, για να έχουν το όνομα με όλα αυτά τα
ονόματα που μπορούν να μέλισσα όνομα, αλλά έχουν ως αποτέλεσμα,
αλλά ένα πράγμα? και αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο, αλλά ένα
πράγμα, να Witt το νερό Philosophycall. Τέχνη μας είναι, επίσης, σε
σύγκριση με τον άνθρωπο αποφάσεων. Το πρώτο είναι η στέρηση της
αγνότητας, το δεύτερο είναι η σύλληψη, η τρίτη είναι η ύπαρξη με
Τσάιλντ, η τέταρτη είναι η γέννηση είναι selfe, και το πέμπτο είναι η
ανατροφή του παιδιού βαρύνουν? Κατανοούν επίσης αυτά τα λόγια,
Υιός μας που προέρχεται από τη στέρηση της αγνότητας είναι Ερμή,
γιατί προέρχεται από ένα τέλειο σώμα έτσι remaines υπάρχει η
μητέρα γη από 4 στοιχεία, και όταν η γη αρχίζει να αναλάβει κάπως
το Ερμή του, είναι call'd unchastity, αλλά όταν the αλισίβες άνθρωπος
με τη γυναίκα που λέγεται σύλληψη, η οποία δεν τον υδράργυρο είναι
σφυρήλατο στη γη? αυτό είναι που λένε οι φιλόσοφοι, άρθρο μας δεν
είναι τίποτα άλλο, αλλά ότι η αλισίβες άνθρωπος με τη σύζυγό του,
και ότι θα σμίξει το ένα με το άλλο, έτσι ώστε το νερό governes και
έχει την Mastery, και ότι η μέλισσα τον υδράργυρο πάνω από τη Γη,
και έτσι encreases γη και συμπληρώνει? αλλά όταν η γη γίνεται μια
γυναίκα αυτή είναι με Child, αφού η ζύμωση, προστίθεται στην ατελή
έτοιμη σώμα όπως είπα πριν, τόσο καιρό μέχρι να γίνει κάτι το χρώμα

και το θέαμα και λέγεται ότι η γέννηση? μέχρι τότε μας Στόουν
γεννήθηκε, για την κλήση φιλοσόφων τον βασιλιά και να πούμε έτσι,
τιμή Βασιλιάς σας, ο οποίος προέρχεται από την πυρκαγιά στεφθεί με
διπλό στέμμα, πλώρη τα γόνατα μπροστά του, όταν αυτός έρχεται σε
τέλεια alterr του, για τον ήλιο είναι ο πατέρας του και η Moone
μητέρα του, το τέλειο σώμα είναι Luna, το τέλειο σώμα είναι χρυσός?
επιτέλους followes the διατροφής σύμφωνα με την οποία είναι
nourisht με μια μεγάλη διατροφής, είναι nourisht με owne Milke του,
με τους σπόρους που η αρχή που είναι τροφή, για την εξυπνάδα με
τον υδράργυρο, μέχρι αυτός hath πιει αρκετά για τον υδράργυρο.
Αγαπημένο sonns από αυτά τα πράγματα που σας είπα, μπορείτε
εύκολα να το αντιληφθεί Darke και κρυφές worke του Phylosophers
και από ότι ίσως θα γνωρίζετε ότι όλες runne ένας τρόπος και μετά
από ένα straine, και ότι η τέχνη μας δεν είναι τίποτε άλλο, αλλά αυτό
που έχει beene προαναφέρθηκε, η διάλυση των φορέων και την
αλλαγή της πρώτης ύλης τους, πώς έχει γίνει γη και πώς γίνεται το
φως και των οινοπνευματωδών στην aire με την απόσταξη αυτή, λόγω
της moistnesse που είναι σε αυτό? έτσι γίνεται lusty σε ατμούς, και το
remaines γη κάτω αποτεφρώνεται και είναι μια πύρινη φύση, έτσι
έχετε πραγματικά το totall αλλαγή των πραγμάτων και την ανάμειξη
της ψυχής με το σώμα και με το Πνεύμα, και αυτό προϋποθέτει μια
τέτοια Spirituall και ισχυρή αύξηση το ανθρώπινο λόγο δεν μπορεί να
το fathome, το υψηλότερο να επαινεθεί και ευλογημένος γι 'αυτό για
πάντα.
Τώρα θα μου στο όνομα του Θεού καθιστούν προφανή την πρακτική
και την ίδια την έννοια των φιλοσόφων πώς ένα ιδανικό που πρέπει
Ellixir, που είναι η αύξηση του πραγματικού βάμμα και από ασήμι και
χρυσό μόνο από τον υδράργυρο του Sages, ή το minerall Υδράργυρος
και σε όλα τα όργανα του χαλκού που υπολείπονται της τελειότητας,
μέχρι του σημείου να γίνουν τέλεια σε ένα τέλειο Luna και χρυσού
πάνω από τα naturall, η οποία δεν είναι ότι η κοινή Ερμή, call'd από
την materia prima φιλοσόφων, υδαρής ζεστό υγρό και κρύο, ένα
στοιχείο, ένα σταθερό νερό, ένα πνεύμα, ένα όργανο, ένα smoake
κολύμπι, έναν τόπο ευλογημένο νερό, το νερό των σοφών, ένα ξίδι
των φιλοσόφων, μια δροσιά του Ουρανού, παρθένο Milke, ενσώματο
υδράργυρο, εκτός από αμέτρητα άλλα ονόματα που θα του καλείται
στο Bookes των φιλοσόφων? allthough αυτά τα ονόματα ήχου
ποικιλοτρόπως, ωστόσο signifie αλλά ένα πράγμα, να Witt την

προαναφερθείσα Mercurium Philosophorum, για έξω από αυτόν, και
σε αυτόν και από αυτόν μόνο οι αναζήτησε όλες τις vertues του
συνόλου της τέχνης από Alchimy, και από το κόκκινο και το λευκό
βάμμα,
Q
και
R.
Ως εκ τούτου λέγει Geber, δεν υδράργυρος η τέχνη δεν έχει
τελειοποιηθεί. Είναι ένα πράγμα, μια πέτρα, ένα φάρμακο το οποίο
αλισίβες της τέχνης, εις το οποίο δεν είναι κάτι προς τα έξω για να
applyed, μόνο για την παρασκευή ή το υπόλοιπο μέρος είναι περιττό
να ληφθούν των μελισσών. Εκ τούτου το ότι και από ότι ένας
άνθρωπος μπορεί να finde όλα τα πράγματα, needfull σε αυτή την
τέχνη. Για σκοτώνει αυτό selfe και αναζωογονεί εαυτό, καθιστά selfe
σκληρά, καθιστά selfe weake, καθιστά αυτο άσπρο μαύρο και
κόκκινο. Και το ίδιο υπόδειγμα sayeth στην ομιλία του. Wee
προσθέσετε δεν externall πράγμα λόγω του χρυσού και του αργύρου,
για αυτές ονομάζονται δεν internall πράγματα, τα οποία είναι σε
μέλισσα adjoyned για τον υδράργυρο, Για τους δύο Helpers Fellow
σύμφωνα με την οποία όλο το έργο της τέχνης έχει τελειοποιηθεί. Και
ένα άλλο λέγει Φιλοσόφου, είναι ένα πράγμα, την οποία πολλοί έχουν
χαθεί beene, στο σύνολό του πλήθους ήταν για ένα καλό mans.
Για τον υδράργυρο ονομάζεται επίσης naturall ρίζα του υψηλού
δέντρων από τα οποία αναπτύσσονται αναρίθμητα καταστήματα, και
call'd the knowne πέτρινα των φιλοσόφων, καθώς και στην Bookes
των φιλοσόφων της πρώτης πράξης. Προς την τελειότητα της
προαναφερθείσας πέτρα ή Elixir ανήκει ένα μελάνης ή έξαρση
μέλισσα που πρέπει να προσαχθούν στη καθαρότητα. Και αυτό θα
πρέπει στο εξής δεν θα καλύπτει τουλάχιστον το κάνει πρόδηλη. Αλλά
θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η εξάχνωση δεν είναι τίποτε άλλο
από μια lesse καθαρισμού, αποφασίζει για όλες τις υπόλοιπες drosse
ότι ήταν στο υδράργυρος έχει καθαρισθεί μακριά, έτσι αυτή είναι η
εξάχνωση άστατος σωματίδια αρθεί επάνω από τη συνεχή, για την
άστατη ανεβαίνουν και η συνεχής remaine παρακάτω στο bottome,
έχουν ακόμη τεθεί σε λειτουργία η άστατος γίνει εν μέρει σταθερή και
είναι ιδιαίτερα να σημειωθεί μέλισσα. Hee ότι εξάχνιση σωστά Ερμής
μας, hee hath τελειοποίησε το σύνολο της τέχνης, για λέγει Master
Geber, Ολόκληρη η τελειότητα είναι στην εξάχνωση του σκάφους,
καθώς και στην παραγγελία του πυρός, στο ήδη αναφέρθηκαν
εξάχνωση είναι αντιληπτά όλα τα άλλα στοιχεία, που ανήκουν στην

τέχνη και της εργασίας μας, όπως sublimating, διαλύοντας, αύξουσα,
φθίνουσα, ψύξη, παρηγορητικές, καθαρισμός, και διαιώνιση, το
πλύσιμο και το χρώμα σε κόκκινο και λευκό. Όλα γίνονται σε ένα
σκάφος για το φούρνο, των ανωτέρω, οι πλοίαρχοι της φύσης έχουν
γράψει πολύ ότι η τέχνη δεν ήταν η μέλισσα τελειοποιηθεί συνεχώς,
με σκοπό, ότι η φρόνιμο να φθάσει σε αυτό, αλλά στο ακριβώς και
στο ότι ευσεβείς γίνεται επικερδής τόσο εδώ όσο και στο εξής.
Τώρα καθιστούν έτσι. Πάρτε στο όνομα του Θεού των ανωτέρω
υδράργυρος ή το naturall Νερό, το πρώτο θέμα του Σοφούς, Πάρτε
του το όσο μπορείτε, και το ελαφρό κτύπημα σε vessell της, η οποία
πρέπει να είναι καθαρό, cleare, και cleane, και Seale καλά παραπάνω
με την Sigills Hermetis, ότι ο υδράργυρος μπορεί να μην βγαίνουν
παραπάνω, και sett είναι διατεθειμένη στο χώρο του, ότι μπορεί να
έχει μια μέτρια heate κάθε στιγμή για ένα μήνα. The naturall λέγει
πλοίαρχος, ότι μπορεί να warme θέση του σύμφωνα με την οποία
λειτουργεί η ανεξάρτητη και Downe, εφ 'til αυτό δεν ανεβαίνουν
περισσότερο στην glasse, και αρχίζει να μέλισσα colle στο bottome,
και γίνεται κάτω από ξηρά σε glasse δεν το λιγότερο moistnesse, όπως
μια μαύρη γη, που είναι caput Corvi, ή χωματένια ξηρό στοιχείο, έτσι
για την πραγματική εξάχνωση ή έξαρση των φιλοσόφων έχει
τελειοποιηθεί όπως είπα πριν. Και σε αυτό το εξάχνωσης είναι ο
πραγματικός διαχωρισμός των Στοιχείων, όπως λένε οι πλοίαρχοι.

Μυστική Fire: Η σχέση μεταξύ
Kundalini,
Καμπάλα,
και
αλχημεία
Copyright Mark Stavish 1998. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. 11
Μαρτίου
1997.
Ιστοσελίδα Mark Stavish κατά http://www.hermetic.com/stavish/
περιέχει πολλά περισσότερα από τα άρθρα του.

Μυστική Fire: Η σχέση μεταξύ Kundalini,
Καμπάλα, και αλχημεία
από Mark Stavish, M.A.
Πρόλογος
Οι ακόλουθες ασκήσεις σχεδιαστεί για να βοηθήσει στην
απελευθέρωση του πιο ισχυρού ενεργειακού γνωστά στην
ανθρωπότητα και να διαμένουν στην δημιουργία. Δεν έχουν
σχεδιαστεί για κάποιον με μικρή ή δεν απόκρυφα εμπειρία. Σε γενικές
γραμμές, θα ήταν σκόπιμο να έχουν στη μήπως ένα έως δύο έτη από
την πρακτική, καθημερινή εμπειρία με τη Μέση πυλώνα και / ή
Pentagram Τελετουργίες? Επιπλέον, το ίδιο χρονικό διάστημα με την
Hexagram Rituals. Αρκετές εργασίας των 32nd έως τις 24ου Μονοπάτια
για το Δέντρο της Ζωής ήταν επίσης επιθυμητό[1], Και η τακτική
πρακτική της μία φορά την εβδομάδα ή τόσο του "Rising για την
Αεροπλάνα"[2]. Η κοινή λογική, μια προθυμία να "Βιαστείτε αργά",
και έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής μπορεί να είναι η καλύτερη
προστασία από τυχόν δυσάρεστες παρενέργειες από αυτές, ή άλλες,
εσωτερικές πρακτικές[3]. Είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουν ένα
ημερολόγιο της πρακτικές και τις εμπειρίες σας με τις ασκήσεις
δεδομένη.
Ο χρόνος που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσετε τα Μυστική πυρκαγιάς
είναι άγνωστη, αν και η προετοιμασία είναι η καλύτερη εγγύηση
επιτυχίας. Ο χρόνος που έχει δοθεί σε κάθε άσκηση δεν πρέπει να
υπερβαίνει περισσότερο από 15 ή 20 λεπτά στην αρχή, και στη
συνέχεια, 30 ή 45 λεπτά μετά το πρώτο εξάμηνο ή έτσι. Είναι επίσης
θερμά στους υποψηφίους ότι κάποιος επιχείρηση τις ασκήσεις αυτές,
επίσης, διατηρεί μια τακτική, καθημερινή χρήση του spagyric
βάμματα για κάθε μία από τις πλανητικές ιδιότητες της ημέρας είναι η
χρήση του. Η πρόσθετη αυτή, αργή και μεθοδική καθαρισμό των
λεπτών ψυχικών κανάλια θα βοηθήσει στην ανακούφιση ορισμένες
[
[
[

από τις παρενέργειες της απόκρυφα εργασίας. Η νυχτερινή εφαρμογή
του "Dream Γιόγκα" Προτείνεται επίσης, όπως αυτό θα συμβαδίσει ο
φοιτητής με τις ιδιότητες της ημέρας, ενώ στον ύπνο, οι ενισχύσεις
στο εσωτερικό των επαφών, και μπορεί να ρίξει φως σε συγκεκριμένα
προβλήματα της εργασίας.[4]
Ενώ αυτό μπορεί να φαίνεται σαν πολλή δουλειά, δεν είναι. Βάμματα
είναι αρκετά εύκολο να γίνουν, το μόνο που απαιτείται είναι τακτική
χρήση τους. Αυτό δεν παίρνει περισσότερο χρόνο από την κατάποση
των βιταμινών. Γιόγκα όνειρο γίνεται όπως είμαστε ύπνος, ούτως ή
άλλως δεν απαιτείται πρόσθετος χρόνος για αυτό, είτε. Αυτό που
κάνει είναι να είναι κανονικότητα, τη δέσμευση, και επιμονή.
Ποιότητες διαβεβαιώσω ότι, αν και παρέχουν, adepthood. Καλή τύχη
σε πρακτικές σας. Στο Ομόλογα των Εσωτερισμός,
Ora et εργαστηρίων,
Mark Stavish
Wilkes-Barre, Pennsylvania
Απρίλης 1997
Εισαγωγή
Στην περιοχή των Δυτικών εσωτερικές πρακτικές υπάρχει προφανής
κενό γνώσεων όσον αφορά το ρόλο των εσωτερικές πρακτικές και τις
επιπτώσεις τους για τη λεπτή, και δεν είναι τόσο λεπτές, φορείς των
επαγγελματιών. Στην Ανατολή, όλες οι πρακτικές, είτε
χαρακτηρίζονται ως τέτοια ή μη, έχουν σχεδιαστεί για να αφυπνιστεί
η ημι-αδρανή κάτοικος ενέργειας σε όλη τη δημιουργία, και «όντα
που ζουν» ειδικότερα. Αυτή η ενέργεια αυτή είναι γνωστή ως
"Kundalini", "Το φίδι Fire", και το "Δράκος", ανάλογα με την
παράδοση. Μεγάλη φροντίδα έχει ληφθεί, παρά τις αντιφάσεις μεταξύ
των συστημάτων, για τη χαρτογράφηση της αποτελέσματα των
ασκήσεων σε αυτή την ενέργεια λανθάνουσα, και πώς ροών »μέσα
από τη σωματική, συναισθηματική, ψυχική και σώματος, σε ποια
[

στάδια, και σε σχέση με την οποία ασκεί. Μια τέτοια διεξοδική
ανάλυση είναι ανύπαρκτη στη σύγχρονη δυτική estotericism.
Για σύγχρονες Καβαλιστές, η πιο κοινή εισαγωγή στην τελετουργική
μαγεία είναι μέσω της Lesser Ritual της Pentagram και τη Μέση
πυλώνα Άσκηση. Ο σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι διττός: να
δείξουν τον τρόπο, και τέτοιο εγχείρημα μπορεί να ενθαρρύνει το
μυστικό πυρός, και να προτείνει τις ασκήσεις για τη ρύθμιση του από
απόκρυφα φοιτητές οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε έναν ερμητικό
μονοπάτι, όπως γενικές μελέτες ή αλχημεία, που μπορεί να έχουν
εμπειρία του ξύπνημα και χρειάζονται απλές και άμεσες ασκήσεις για
την ρύθμιση του.
Θεωρητικό υπόβαθρο
Η πλειοψηφία των σύγχρονων απόκρυφα φοιτητών είναι
εξοικειωμένοι με το Μέση Πυλώνας άσκηση, ως εκ τούτου, θα
αποτελέσει τη θεμελιώδη βάση για το μεγαλύτερο μέρος αυτού του
άρθρου. Επιπλέον, η Sepher Yetzirah, Και έναν περιορισμένο αριθμό
αλχημικών αναφορές θα γίνουν.
Η βάση της Καμπάλα είναι ότι με την αύξηση των επιπέδων της
πυκνότητας, η ανθρωπότητα άρχισε να παρουσιάσει την κατάσταση
της σωματικής ενσάρκωση και ψυχική εξέλιξη. Μέσα από
τελετουργίες, ασκήσεις, και διαλογισμοί, η λανθάνουσα ενέργειας
στην δημιουργία γενικά, και το σώμα του ιατρού, ιδίως, μπορούν να
"αφυπνίζονται", καθαρό, και σκηνοθεσία. Αυτή η ενέργεια μπορεί στη
συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη πνευματική, ψυχική
επέκταση, ή την σωματική υγεία και τη βελτίωση.
Δημιουργία - "In the Beginning ..."
Δημιουργία φαίνεται να έχουν λάβει χώρα, στη Δυτική Καμπάλα και
αλχημικό όρους, κατά την ακόλουθη διαδικασία.
Το μυαλό Θεία του Θεού, η απόλυτη, ή στην εβραϊκή ή Ain Soph Aur
(Απεριόριστος Light), μέσα από μια σειρά επεκτάσεων και συσπάσεις
καθορίζει τα όρια της Δημιουργίας. Ο πρώτος κόσμος είναι το πιο

λεπτή, και πιο κοντά στην αρχική κατάσταση της μη ύπαρξης, και
είναι Atzilooth. Αυτό καλείται ο κόσμος της Φωτιάς, λόγω της
ζωντανής, απροσδιόριστους, και σχεδόν ανεξέλεγκτη φύση της
φωτιάς. Επόμενο είναι Briah, Ή το World of Αρχέτυπα και έντυπα
όπως ανθρώπινο μυαλό μας μπορεί να τους συλλάβουμε. Είναι
συμβολίζεται ως το World of Air, και είναι το αποτέλεσμα ως ένα
κόσμο φράγμα που σχηματίζεται από τη δημιουργία της το επόμενο
Παγκόσμιο, Yetzirah, Ή το νερό. Αυτή είναι η μεγάλη ψυχική και
συναισθηματική φόρτιση κόσμο αμέσως πίσω από το πέπλο της
ύπαρξης υλικού, ή Assiah. Επίσης γνωστό ως το Παγκόσμιο της Γης,
λόγω των στερεών, συγκεκριμένη φύση της υλικής ζωής.
Σκοπός του καθεστώτος αυτού, είναι να δείξει ότι η δημιουργία
συμβαίνει σε όλο και πιο πυκνά επίπεδα ενέργειας-ύλης, από τις πιο
λεπτές, ή Φωτιά, Με την πιο πυκνή, ή Γη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο
της αύξησης της πυκνότητας, προκύπτει, επίσης, μια σειρά δέκα
αεροπλάνα ή τα επίπεδα της συνείδησης που συνδυάζει με ενέργειατο θέμα, γνωστό ως Sepheroth, Ή τις σφαίρες της ύπαρξης.
Συμβαίνουν σε ένα μοτίβο: ενότητας, περισυλλογής, πόλωση,
ανάκλαση, πόλωση, την ενότητα, προβληματισμού, πόλωση, την
ενότητα, και τελικά υλοποίηση. Αυτή η βασική ιδέα της ενότηταςπολικότητα-και εκ νέου την εναρμόνιση, είναι η βάση της Καμπάλα
και αλχημικών πρακτικές, και προέρχεται από την παρατήρηση της
φύσης.
Κάθε World είναι μια αντανάκλαση σε ένα πυκνότερο ή περισσότερες
λεπτές βαθμό από το ένα πριν ή μετά. Κάθε Sepheroth είναι μια
αντανάκλαση, εν μέρει, από ό, τι προϊόν ή το εξής. Ωστόσο,
δεδομένου ότι κάθε προβληματισμός είναι μόνο μερική, ή ελαφρώς
νοθεύεται, κάθε Σφαίρα αποκτά δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά
του. Μόνο η λεγόμενη «Μέση Τέσσερις Sphereoth" έχουν την
ικανότητα να εναρμονίσει ή να αντανακλούν το σύνολο όλων των
ενεργειών της δημιουργίας, σε κάποιο επίπεδο.
Αυτή η «ζιγκ-ζαγκ» της Δημιουργίας ονομάζεται "Lightning Flash".
Η επιστροφή της ενέργειας από πυκνή ύλη, πίσω από τα διάφορα
στάδια, Sepherith, και κόσμους της Δημιουργίας είναι γνωστή ως
«Μονοπάτι του Φιδιού", λόγω της αντιστροφής της, ή δωρεάν

»χαρακτήρα ζιγκ-ζαγκ» πίσω μέχρι το διάγραμμα ονομάζεται το
Δέντρο της Ζωής .
Για την αλχημιστής, κάπου μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου
επιπέδου, ή σφαίρα της δημιουργίας, της ενέργειας αποκτά τα
χαρακτηριστικά που θα επιτρέπουν τη δημιουργία της ύλης σε κάποια
μελλοντική κατάσταση, το επίπεδο ή δέκα. Αυτή η ενέργεια
ονομάζεται Prima Materia, Χάος Η Αγία Spiritus Mundi (Πνεύμα της
Γης), και άλλα. Εδώ, δυαδικότητα γίνεται πλήρης και πραγματική
πόλωση υπάρχει, σε αντίθεση με τις απλές δυνατότητες, ή ιδέα, της
πολικότητας που υπήρχε προηγουμένως. Ενέργεια χωρίζεται σε
ενεργητική και παθητική τρόπους, με την ενεργό ενέργεια που
αποτελεί την ενέργεια της ζωής, και το παθητικό της ενέργειας της
ύλης. Στο "Η Χρυσή Αλυσίδα του Ομήρου», η δραστική ενέργεια
ονομάζεται Νίτρο και η παθητική ενέργεια ονομάζεται Αλάτι.
Η ενέργεια της ζωής εκδηλώνεται με δύο μορφές, φωτιά και αέρα.
Ενώ και οι δύο είναι κατά κύριο λόγο δραστηριοποιούνται στη φύση,
φωτιά είναι η πιο ενεργή των δύο, με την Air είναι ελαφρώς παθητική
λόγω της μερικής νερό Στοιχείο στην σύνθεσή της. Δυναμικό Matter
εκδηλώνεται ως ενέργεια του νερού και της Γης. Τα στοιχεία αυτά δεν
έχουν καμία σχέση με τους φορείς υλικό με το ίδιο όνομα, και ως
τέτοια είναι κεφαλαίο και ονομάζεται "Elemental" η διάκρισή τους
από τη γη μας για τα πόδια, το νερό που πίνουμε, τον αέρα μας
αναπνοή, και η φωτιά θα μαγειρέψουν. Είναι στην πραγματικότητα,
ενεργητικός κράτη, το καθένα με δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά
τους, καθώς και κάθε ένα από τους προαναφερθέντες δέκα επίπεδα
συνείδησης στο εσωτερικό τους. Τα στοιχεία έχουν επίσης προτίμησε
τρόπους αλληλεπίδρασης μεταξύ τους, για να σχηματίσουν το Τρεις
Αρχές της αλχημείας. Υπάρχουν στην πραγματικότητα, σαράντα
διαφορετικούς τρόπους ενέργειας-ύλης-συνείδηση μπορεί να
φανερώσει στον κόσμο μας.
Οι τρεις Essentials είναι οι αλχημικών αρχές της Sulpher,
υδράργυρος, και αλάτι. Όπως και τα "στοιχεία", οι έννοιες της αρχής
πρέπει να σκεφτεί μια "Φιλοσοφικών" και δεν είναι κυριολεκτικά
όπως τα χημικά στοιχεία ή ενώσεις. Το αλχημικό Θείο, ή ψυχή, σε
πράγματα που κυριαρχεί στην εμψύχωση αρχές της ενέργειας (φωτιά)

και πληροφοριών (Air)? Alchemical αλάτι, ή το φυσικό σώμα ενός
πράγματος, κυριαρχεί στην ασυνείδητη, ψυχικές δυνάμεις, και
ενστικτώδη νοημοσύνη (Water) και τα στερεά ύλη (Earth)?
Alchemical υδράργυρος, ή γενικά δύναμη ζωής, υπερτερεί σε
νοημοσύνη (Air) και ενστικτώδεις δυνάμεις, ψυχικές και ενέργειας
(νερό), καθώς όπως είναι η σύνδεση, ή γέφυρα, το υψηλότερο μεταξύ
των δυνάμεων του θείου και τα κάτω μέρος του σώματος του
θέματος.
Στον χώρο ορυκτό το κυρίαρχο είναι ότι η ενέργεια της Γης, λίγο
νερό, και πολύ λίγο αέρα ή φωτιά. Στο φυτικό βασίλειο, το κυρίαρχο
ενέργειας είναι το νερό και αέρα, αλλά λίγο φωτιά και γη. Στο
βασίλειο των ζώων, το κυρίαρχο στοιχείο είναι δύναμη πυρός, τότε
Air, αλλά λίγη γη. Αυτές οι ιδιότητες θα πρέπει να κατανοηθεί ως
έχουν οριστεί για τις ακόλουθες πληροφορίες που πρέπει να έχει
κάποια χρησιμότητα για την εξάσκηση, ή επίδοξους, Hermeticist. Για
παράδειγμα, χρησιμοποιώντας την παραπάνω ορισμούς, μπορούμε να
πούμε ότι το βασίλειο των φυτών διαθέτει αφθονία ενστικτώδη
ενέργειας (νερό) και την νοημοσύνη, δηλαδή μια ειδική λειτουργία
(αέρα), αλλά λίγη άμεση ενέργεια (Fire), όπως αυτή λαμβάνεται
παθητικά από το Κυρ? και λίγο δύσκολο, φυσικά, το θέμα (Γη).
Στην Ανατολή στη Δύση, η ιδέα της Στοιχεία αρχής και Φιλοσοφικής
Αρχές εκφράζονται σε περισσότερο ή λιγότερο τον ίδιο τρόπο. Αυτό
το πρωτότυπο αδιαφοροποίητο ενέργειας από τη δημιουργία καλείται
συχνά στην ινδική φιλοσοφία, και σύγχρονη αποκρυφισμό, και της
Νέας Εποχής κύκλους, όπως ΑκάσαΉ Πνεύμα. Ωστόσο, Ακάσα,
αποτελείται από δύο (2) θέματα, το ένα ενεργό όπως σημειώσαμε,
νίτρο, και τα άλλα παθητική, αλάτι. Οι ενέργειες της νίτρο αναφέρεται
επίσης ως η δύναμη του Kundalini, Ή πνευματικές δυνάμεις. Στην
αλχημεία, αυτό είναι το μυστικό Fire. Στο αλάτι, ανήκει η δύναμη των
Πράνα, Ή ζωτική ενέργεια.
Η λειτουργία της ζωτικής ενέργειας είναι η διατήρηση φυσικές
μορφές ζωής και ύπαρξης. Είναι εντελώς ενστικτώδη και τις
αισθήσεις του και επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις κοσμικές
κύκλους, αστρολογικά όσπρια, καθώς και άλλα φυσικά φαινόμενα. Η
λειτουργία της πυρκαγιάς μυστικό είναι να αυξηθεί κατά της

ανθρωπότητας, το μόνο μέρος όπου είναι παρούσα, αίσθηση του
εαυτού, ή "εγώ". Στο χαμηλότερο επίπεδο ή της λειτουργίας, αυτό
είναι το εγώ, στο υψηλότερο σημείο της, είναι Θεότητα ενσαρκώνω,
καθώς και οι δύο είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το ένα είναι
«ανεξάρτητη», σε σχέση με το φυσικό κόσμο και άλλοι? Τα άλλα
είναι «ανεξάρτητη», σε σχέση με όλες της Δημιουργίας και ως συνδημιουργός.
Στη μεγάλη πλειοψηφία της ανθρωπότητας, αυτό το μυστικό η φωτιά,
η απελευθέρωση της ενέργειας ή της αυτο-συνείδησης, βρίσκεται
νάρκη, κοιμάται στη βάση της σπονδυλικής στήλης, περιτυλιγμένα
σαν φίδι. Μόνο ένα μικρό ποσό που καταφέρνει να ξεφύγει,
φθάνοντας σε sepherothic επίπεδο, ή των λεγόμενων chakra,
Δημιουργώντας έτσι ένα loci της συνείδησης για κάθε άτομο. Αν
φτάσει στην κορυφή του κρανίου, και πέρα, ένα πνευματικό ξύπνημα
μπορεί να συμβεί, επιτρέποντας μια κατάβαση και την εκ νέου
ανάβαση της ενέργειας, κατά την οποία μπορεί η ψυχική κέντρα να
ξυπνά επιτρέπει την εκδήλωση της ψυχικές δυνάμεις και τα συναφή
φαινόμενα.
Το μυστικό Fire ανεβαίνει ως αποτέλεσμα την προσωρινή
εξασθένηση της ζωτικής ενέργειας στο φυσικό σώμα. Αυτό είναι γιατί
τόσοι πολλοί αφυπνίσεις πνευματική διεξαχθεί υπό μεγάλη σωματική
καταπόνηση, οι χρόνοι της ασθένειας, ή σχεδόν-με την εμπειρία του
θανάτου-. Όταν το μυστικό Fire θα ανέβει μέσα από τα διάφορα
ψυχική-σωματική ρεύματα που προκαλούν να αναδύεται μέσα από
μια σφαίρα φωτεινή φως.
The βιώνουν της Μυστικής πυρκαγιάς, ως αποτέλεσμα της
κατάργησης της Vital του φυσικού σώματος ενέργεια, μπορεί να
δημιουργήσει κατάσταση η οποία εκδηλώνεται με διάφορες μορφές:
-Μερικοί αντιλαμβάνονται το λαμπρό φως ως άγγελος, τον Ανώτερο
Εαυτό τους, ή "Holy Guardian Angel", άλλοι ως δάσκαλος
πνευματική.
-Astral προβολή μπορεί να οδηγήσει, μαζί με την αντίληψη του στον
άμεσο περιβάλλοντα χώρο.

-Ανεξέλεγκτες φυσικές κινήσεις μπορεί επίσης να οδηγήσει,
χαρακτηριστικό της λεγόμενης «φαινόμενα kundalini»: τρέμουλο,
γρήγορη αναπνοή, ταλαντώσεις του κορμού, ανεξέλεγκτη ίλιγγο,
συνεδρίαση και κατ 'ευθείαν στην όρθια θέση Pharonic.
Μετά από ένα χρονικό διάστημα, η ενέργεια που θα κατέβει, και να
επιστρέψει στη βάση της σπονδυλικής στήλης.
Τα αποτελέσματα αυτής της αφύπνισης, θα χρειαστεί κάποιος χρόνος
για τη συνείδηση του ατόμου να προσαρμοστεί σε, και δεν
περιορίζεται στην «μη-βασίλεια φυσική». Το φυσικό σώμα, αν και σε
μικρότερο βαθμό, αλλάζει επίσης και η βελτίωση της λειτουργίας,
αποτελώντας ένα πραγματικό «αναγέννηση» σε διάφορα επίπεδα.
Ωστόσο, εναπόκειται στο μυαλό, ή αίσθηση του «εγώ», του ατόμου,
να συνεργαστεί με αυτή εισροή ενέργειας, εάν είναι πιο μόνιμες
αλλαγές στη συνείδηση που πρέπει να γίνουν.
Όπως μπορούμε να δούμε, η έννοια της Κουνταλίνι, ή το μυστικό η
φωτιά, συνδέεται με δύο έννοιες πολική: ότι από το αδιαφοροποίητο
δημιουργική ενέργεια, και η δεύτερη, όπως οι σπόροι αυτής της
ενέργειας κλειδωμένη σε κάθε κύτταρο της δημιουργίας υλικού, και
εστιάζονται σε ανθρωπότητα στη βάση της σπονδυλικής στήλης.
Όταν αυτή η ενέργεια αυξάνεται, ως αποτέλεσμα των ψυχικών
εμπειριών, και δεν είναι επειδή η σωματική αδυναμία, μπορεί να
προκαλέσει την ζωτική ενέργεια του σώματος που πρέπει να
επικεντρωθεί σε διάφορες περιοχές του σώματος, δημιουργώντας
φυσικές και ψυχικές διαταραχές. Αν η ενέργεια συγκεντρώνεται στο
κεφάλι, αυτό μπορεί να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση μιας
πνευματικής αφύπνισης, καθώς και των γνωστών και "ζεστό και
κρύο" αναβοσβήνει, ή ρεύματα, πάνω-κάτω τη σπονδυλική στήλη. Οι
συνέπειες της πυρκαγιάς μυστικό ωστόσο, δεν είναι και η αλλαγή της
διανεμητικές συνέπειες για την ζωτική ενέργεια, μπορούν να
δημιουργήσουν τα εξής φαινόμενα:

Έντονη πόνους που υποδηλώνουν κάποια ασθένεια

Crawling αισθήσεις των μυρμηγκιών ή μικρά σφάλματα πάνω
από το δέρμα, καθώς επίσης και άλμα «αίσθηση ενός« της
ενέργειας
Ένα αίσθημα κρυστάλλινα ηρεμία και γαλήνη, αύξηση από το
κέντρο σε κέντρο στην κορυφή του κεφαλιού
Αύξουσα στην περίφημη «ζιγκ-ζαγκ» ή Rising Serpent μοτίβο
Η ενέργεια μπορεί να παραλείψετε ένα κέντρο ή δύο
Η ενέργεια που μπορεί να φτάσει στην κορυφή του κεφαλιού
σε μια λάμψη του φωτός
Ο χαρακτήρας του χαρακτηριστικά και θετικές και αρνητικές
είναι υπερβολικές και τη σεξουαλική δύναμη αυξάνεται.

Αν η ενέργεια που υψώνεται στην κορυφή του κεφαλιού, τότε αυτό
καθίσταται δυνατό να εργάζεται άμεσα για την ζωτική ενέργεια μέσα
στο σώμα, και να το χρησιμοποιήσετε, ως μέσο για την ενίσχυση του
ψυχικού εμπειρία και την πνευματική αφύπνιση.
Εν ολίγοις, η ψυχική κέντρα πρέπει πρώτα να ξυπνούν από τη
Μυστική Φωτιά και καθαρό, πριν από την ενέργεια του φυσικού
σώματος, μπορεί να συγκεντρωθεί σε αυτά.
Έτσι, οι ψυχικές ασκήσεις μας, και απόκρυφα διαλογισμοί σχεδιαστεί
για να προετοιμάσουν το μυαλό, το σώμα μας, και συνείδησης για την
απελευθέρωση της Μυστικής Fire θάβονται βαθιά μέσα μας. Μέσα
από μια προοδευτική καθαρισμό του αίματος, του νευρικού
συστήματος και ενδοκρινών αδένων, μειώνονται οι αλυσίδες »της
ζωτικής ενέργειας από τη Μυστική Φωτιά και απομακρύνεται,
επιτρέποντας τη διαρκή δύναμη και ενέργεια, μια πραγματική πίεση
περιμένουν να απελευθερωθούν, να άνοιξη σε δράση. Έτσι, το φίδι
δεν πραγματικά ύπνο, είναι εμείς που κοιμούνται με την παρουσία του
και τις δυνατότητες ευλογία.
Το μυστικό Πυροσβεστική και η Sepheroth
"Έτσι έδιωξαν τον άνθρωπο: και αυτός τοποθετείται στα ανατολικά της
στον κήπο της Εδέμ εξαπτέρυγα, και ένα φλεγόμενο ξίφος που γύρισε με
κάθε τρόπο, να διατηρήσουν τον τρόπο του το Δέντρο της Ζωής."
Γένεσις 3:24

Η χρήση του «Δέντρο της Ζωής» έχει τόσο ευλογία και κατάρα για τις
σύγχρονες Εσωτερισμός. Κατά την έννοια, το «Δέντρο» προσφέρει
ένα ολοκληρωμένο μοντέλο εργασίας και της δημιουργίας τόσο της
μικροκοσμικό και μακροκόσμιος κλίμακες. Ωστόσο, όπου πολλοί
αποτυγχάνουν είναι στο προσωπικό επίπεδο. Η ικανότητα εφαρμογής
των συχνά πολύ γενικές πληροφορίες των δέντρων σε προσωπικές
εμπειρίες από την κίνηση, όταν αυτές αφορούν φυσιολογικές
φαινόμενα είναι βαθιά λείπει στη σύγχρονη απόκρυφα κύκλους. Οι
λόγοι για αυτό είναι πολλές: Πρώτος, Πολλές σύγχρονες esotericists
απλώς να επαναλάβω αυτό που έχουν μάθει αν δεν βιώνουν ή δεν
είναι αλήθεια σε προσωπικό επίπεδο? δεύτερος, Η γλώσσα της
Καμπάλα είναι πολυ-ισοπέδωσε, με την ίδια λέξη έχει πολλές
σημασίες, έτσι πολλοί που χρησιμοποιούν οι λέξεις δεν ξέρουν τι
πραγματικά σημαίνουν, ή σε ποιο επίπεδο μπορεί να ερμηνευθεί?
τρίτον, Το διάγραμμα των δέντρων είναι απλά πάρα πολύ πετυχημένος
και σε διαμερίσματα. Πολλοί Καβαλιστές είναι σε θέση να
προσαρμοστούν στο γεγονός ότι η εσωτερική πραγματικότητα είναι
πολύ πιο ευέλικτο από το Δέντρο επιτρέπει όταν εφαρμόζεται στο
δισδιάστατο σελίδα ή εικόνα.
Τα προβλήματα αυτά είναι περίπλοκα μακρύτερα από την ιδέα του
"One Tree", αλλά "Τέσσερις Κόσμων" καθιστώντας πολύ σημαντική,
πρακτικές πληροφορίες σχεδόν αδύνατο να έρθει σχετικά με τις
κρίσεις των πνευματική αφύπνιση και η αποκαλούμενη Κουνταλίνι
φαινόμενα που αφορά τις πρακτικές Καμπάλα. Σε σύγκριση με τη
σαφή και ρητή διαθέσιμες πληροφορίες από το ταοϊστικό και Tantrik
πηγές, δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι τόσοι πολλοί Αμερικανοί και
οι Ευρωπαίοι προτιμούν τα συστήματα αυτά με τα περισσότερα
πολιτιστικά και ιστορικά συνδέονται.
Για να βοηθήσει στην επίλυση αυτών των προβλημάτων στη
μετάδοση των γνώσεων, μόνο οι πληροφορίες που έχει σχέση με την
εμπειρία του δημιουργού ή άλλων έχει συζητηθεί αυτό το θέμα με το
θα πρέπει να περιλαμβάνονται εδώ. Θεωρία θα αναφέρεται ως θεωρία
και εμπειρία ως εμπειρία. Η έννοια της κοινής Καμπάλα λόγια θα
καθοριστούν, και να επαναπροσδιοριστούν, να διατηρήσει την
ανακοίνωση σαφής και άμεση. Μια εκτεταμένη χρήση της σύγχυσης
και κάπως άσχετο θεός-έντυπα, οι αναφορές στην μυθολογία και

κοσμολογία καμία σχέση με την προσωπική εμπειρία θα πρέπει να
αποφεύγεται.
Προκαλεί η Sleeping φίδι
"Ακριβώς όπως ο Μωυσής ύψωσε το φλεγόμενο φίδι στην έρημο, έτσι
πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να αρθεί πάνω, ότι όλοι οι οποίοι
πιστεύουν ότι ενδέχεται να έχει αιώνια ζωή σ 'αυτόν." John 3:14-15
Η Lesser Ritual της Pentagram είναι συχνά το πρώτο τελετουργικό
έμαθε από επίδοξους μάγους. Αποστολή της είναι να διδάξει τη
βασική μηχανική των μοναχικές τελετουργία, και να δώσει μια
βασική τεχνική με την οποία καταστροφικές ενέργειες ίσως απωθήσει
ή διασκορπισμένες από τη σφαίρα επιρροής του φορέα
εκμετάλλευσης. Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται για την
τελετουργία είναι θεμελιώδους σημασίας για άλλες τελετές της ένα
πιο σύνθετο χαρακτήρα, ωστόσο, να αγνοήσει την Lesser Ritual ως
κάτι λιγότερο αποτελεσματική είναι λάθος. Ένα τελετουργικό, δεν
έχει σημασία πόσο απλό ή σύνθετο είναι μόνο εξίσου αποτελεσματικό
με την ικανότητα του φορέα του. Επαναλαμβανόμενη χρήση της LRP
είναι μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική από ανίκανους ή παράτυπη
χρήση των πιο εξελιγμένων τελετές.
Συνολικά, υπάρχουν περίπου έξι θεμελιώδεις τελετουργίες που
χρησιμοποιούνται στη Δυτική αποκρυφισμό που αντανακλά την
επίδραση της Ερμητικής Διάταξη της Χρυσής Αυγής: 1) το Lesser
Ritual της Pentagram 2) το Ανώτατο Ritual της Pentagram 3) το
Lesser Ritual του Hexegram 4 ) η μεγαλύτερη Ritual του Hexegram
και 5) η Rose + Cross Ritual. Η χρήση Τα λαμπερά Sword φαίνεται να
είναι αντικανονική, ωστόσο θα πρέπει επίσης να εξεταστεί παράλληλα
με την άσκηση σύντροφό του ή, The Rising Φίδι.
Μέσα σε αυτά, η χρήση της Μέσης πυλώνα είναι προαιρετικό, είναι
ωστόσο, τη Μέση πυλώνα άσκηση που κάνει την πιο στον καθαρισμό
των σωματικές ενέργειες, ή ζωτική ενέργεια, και κάνουν πορείες για
την απελευθέρωση της Μυστικής Φωτιάς.
Μέση Πυλώνας

"Θα κάνω το νικητή ενός πυλώνα στο ναό του Θεού μου, και θέλει να
βγει δεν υπερβαίνει: και θα γράψω μετά από αυτόν το όνομα του Θεού
μου, και το όνομα της πόλης του Θεού μου, η οποία είναι νέα
Ιερουσαλήμ, που ερχεται κάτω από τον ουρανό από το Θεό μου: και θα
γράψω μετά τον νέο όνομα μου. "Revelations 3:12
Πολλές παραλλαγές της Μέσης πυλώνα Άσκηση υπάρχουν, ωστόσο
τα θεμελιώδη στοιχεία τους παραμένουν τα ίδια. Το αν δεν είναι
κάποιος χρησιμοποιεί τα στοιχεία, όπως προτείνεται από Regardie
στην «Αληθινή τέχνη της θεραπείας» ή το Sepherothic / πλανητικό
αντιστοιχιών όπως προτείνει αργότερα (και η πιο συχνά
χρησιμοποιούμενη) στο βιβλίο του «Η Μέση πυλώνα" είναι άνευ
σημασίας. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από την Arum Solis
Επίσης, θα πρέπει να θεωρείται ως εναλλακτική άσκηση.
Η θεωρητική βάση της Μέσης πυλώνα είναι ότι μέσα από τη
φαντασία, την αναπνοή, και συγκέντρωση, η ψυχική ενέργεια της
δημιουργίας, εδώ κυρίως Yetzirah, Μπορεί να κατευθυνθεί
επιτρέποντας για τον καθαρισμό της ζωτικής ενέργειας που κατέχει το
μυστικό Πυρκαγιά σε έλεγχο. Δεδομένου ότι οι ψυχικές κέντρα μας
καθαρίζονται από συναισθηματική, ηθική, και υλιστική
υπολειμμάτων, αντικατοπτρίζουν καλύτερα την κοσμική ενέργεια που
λειτουργεί μέσα από αυτά. Μέσω της προενταξιακής περιγράφονται
ρεύματα που κυκλοφορούν την ενέργεια, τη Μέση πυλώνα συμβάλλει
στην εξομάλυνση των άκρων των αύρα μας, καθώς και την αύξηση
της ροής της ενέργειας σε γενικές κατευθύνσεις, έτσι ώστε η ψυχική
μονοπάτια, μικρές και μεγάλες, μπορεί να καθαριστεί και να ενισχυθεί
με την αύξηση της ζωτικής ενέργειας.
Οι οδοί που περιγράφονται για τη Μέση πυλώνα είναι κυκλικό
χαρακτήρα. Πρόκειται για το πιο μεγάλο μέρος, σαφείς, και φωτεινά,
με μια αντανακλαστική ποιότητα υπερβολικά τους. Regardie λέει ότι
η ψυχική τους τομείς θα πρέπει να φανταστεί σαν μεγάλη, σαφές,
λαμπρός διαμάντια είναι γνωστό εάν δεν άλλο χρώμα. Παρά το
γεγονός ότι, στο τέλος, το σύνολο του τομέα, ή να παραταθεί αύρα,
του επαγγελματία θα πρέπει να φανταστεί ως ένα λαμπρό διαμάντι
που ακτινοβολεί θερμότητα και το φως.

Η ομορφιά της Μέσης πυλώνα είναι ότι, όπως και πολλές εσωτερικές
πρακτικές, είναι πραγματικά μια πολυεπίπεδη διαδικασία. Περιέχει
μια σχεδόν απεριόριστη ευελιξία και δυνατότητες ανάπτυξης. Ο
ιατρός αναπτύσσεται σε δεξιότητες και το χειρισμό των εικόνων, το
ύψος των νέων αυξήσεων δυνατότητες.
Μία από τις κεντρικές κινήσεις της Μέσης του άξονα είναι η
"Fountain of Light". Εδώ, ο ασκούμενος φαντάζεται μια λαμπρή
δύναμη της ενέργειας αναγκάζει τον τρόπο προωθείται μέσω του
πέλματα των ποδιών τους και από την κορυφή του κεφαλιού τους,
ψεκασμού κατά μήκος των άκρων των αύρα τους, καθιστώντας σαφές
και ισχυρό από κάθε τραχύτητα, και πάλι στη συλλογή τους πόδια.
Αυτό κυκλικό εικόνες επαναλαμβάνεται πολλές φορές. Αυτό το
βασικό μέρος της άσκησης, είναι το κεντρικό τμήμα που θα
προετοιμάσει το κεντρικές οδούς για την ενδεχόμενη απελευθέρωση
του Secret πυρκαγιάς. Επίσης, είναι παρόμοια με την Ανατολική
πρακτικές, όπως φαίνεται σε κινέζικα Chi Kung, Ινδική Τάντρα, Και
του Θιβέτ Vajrayana γιόγκα.
Αυτό που είπε, είναι επίσης σαφές ότι υπάρχουν ορισμένες διαφορές
μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής μεθόδους της αποδέσμευσης της
Μυστικής Fire. Οι μέθοδοι της άμεσης εργασίας για την ψυχική
κέντρα, και μια ανοδική αναρρίχηση της σπονδυλικής στήλης είναι
περισσότερο τραυματική από το γενικότερο έργο της Μέσης πυλώνα.
Είναι γι 'αυτό το λόγο, ότι οι τεχνικές της γιόγκα, εκτός από μερικές,
που στοχεύουν άμεσα στην απελευθέρωση του Secret Πυροσβεστική,
απαιτούν επίβλεψη ενός γκουρού. Είναι ότι περιορίζουν έτσι τις
δραστηριότητες του ιατρού, και απαιτεί στενή παρακολούθηση, αλλά
είναι και τα συστήματα που είναι πρακτικό για την καθημερινή ζωή,
στην αμερικανική και την ευρωπαϊκή κουλτούρα.
Ενώ υπάρχουν ομοιότητες, και θα εξεταστεί, το σημαντικές διαφορές
φαίνεται να είναι η εξής:
1) ινδική γιόγκα στοχεύει κυρίως στην απελευθέρωση από τη φυσική
σφαίρα του ως γρήγορη μέθοδο δυνατό. Οι δυτικές εσωτερικές
πρακτικές με στόχο την τελειότητα της ύλης και της ψυχής κατά τον
υλικό κόσμο, και δεν την εγκατάλειψη του.

2) Κινέζικα γιόγκα, ή Chi Kung, Μοιάζει περισσότερο με δυτικές
πρακτικές, στο μέτρο που αποσκοπεί στην τελειότητα του τον υλικό
κόσμο, ακόμη και η spiritualizing του σώματος σε ένα «Σώμα του
Φωτός". Είναι, ωστόσο, μοιάζει περισσότερο με ινδική γιόγκα, υπό
την έννοια ότι ξεκινά στο επίπεδο του αιθερικό σώμα (nadis ή σημεία
βελονισμού) και τα έσοδα από εκεί. Αυτό το «από τα κάτω προς τα
πάνω, μέσα και έξω» προσέγγιση είναι διαφορετική από τη Μέση
πυλώνες "πάνω προς τα κάτω, έξω από το" μέθοδο. Επειδή το
αιθερικό σώμα γίνεται άμεσα από νωρίς, οι επιπτώσεις είναι πιο
δραματική, καθώς και εν δυνάμει τραυματική για την απροετοίμαστη.
Στη Μέση πυλώνα, το αιθερικό σώμα είναι συχνά το τελευταίο
πράγμα που πραγματοποιούνται. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο
συμβολισμός που χρησιμοποιούνται, καθώς και την ανάγκη για την
ανάπτυξη δεξιοτήτων στη συγκέντρωση, οπτικοποίηση, και η
επίδραση του διαλογισμού κυρίως την ψυχοσύνθεση του ιατρού για
μεγάλο χρονικό διάστημα. Μόνο μετά από σημαντική πρακτική, ενός
έτους ή περισσότερο, σε καθημερινή βάση, κάντε τα αποτελέσματα
της Μέσης πυλώνα αρχίζουν να βυθίσουν το αστρικό σώμα, και
τελικά φίλτρο στο αιθερικό και φυσικά όργανα του επαγγελματία.
Αναφέρεται σε μία πηγή, ότι χρειάζεται τουλάχιστον τρία χρόνια για
ακόμη και τις πιο προηγμένες επαγγελματίας γιόγκα, να εκδώσει τη
Κουνταλίνι μέσω ειδικών ασκήσεων. Ελευθέρωση Α ', τα οποία
έχουμε δηλώσει, δεν είναι ένα δελτίο ανά πω, αλλά η άρση των
εμποδίων στην φυσική έκφραση του. Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο,
αφού είναι συχνά ότι για να kundalini εμπειρία συχνά θα λάβει από
είκοσι χρόνια πρακτικής απόκρυφα των ασκήσεων, ή ακόμη και
Hatha Yoga, το ίδιο χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για να
Νικόλαος Flamel confect Η Φιλοσοφική Λίθος. Κατά τη διάρκεια μιας
πρόσφατης εργαστηρίου, Jean Dubuis δήλωσε ότι μπορεί να είναι
δυνατόν να ολοκληρωθεί η εξαιρετικά επικίνδυνη Flamel Μέθοδος σε
τρία χρόνια. Μπορεί να είναι ότι για την αλχημιστής, το interior
δημιουργία του φιλοσόφου πέτρα δεν είναι τίποτα λιγότερο από την
εμπειρία Κουνταλίνι, και το εξωτερικό δημιουργία του Στόουν είναι η
ικανότητα να κατευθύνει το Κοσμική δημιουργική ενέργεια κατά
βούληση.
3) Θιβέτ συστήματα λειτουργούν κάπου μεταξύ της Κίνας και της
Ινδίας, σε ότι αφορά με την απελευθέρωση, αλλά και με τη
δημιουργία ενός φορέα που Etherial από σωματική αποστάγματα

τους. Αυτό Diamond BodyΉ Rainbow Body, Είναι καθαρό φως και να
υλοποιήσει κατά τη βούληση του μύστη. Όπως και οι Κινέζοι και οι
Ινδοί συστημάτων, η χρήση ενός θιβετιανού τελετές για τον
καθαρισμό του νου και τα συναισθήματα των επαγγελματιών, καθώς
και τις οπτικές εικόνες και στις δύο ανθρωπόμορφα θεότητες και
αφηρημένες γεωμετρικές φόρμες. Τα τελετουργικά της Pentagram και
Hexagram εκπληρώσει την λειτουργία αυτή κατά την εκτέλεση της
Μέσης πυλώνα.
Έτσι, μπορούμε να δούμε, οι μεγάλες διαφορές στην Ανατολική και
Δυτική πρακτικές μπορούν να συνοψιστούν σε λειτουργία και το
σημείο αναφοράς της καταγωγής. Η Ανατολή ζητεί την
απελευθέρωση με την προοδευτική αποδέσμευση των κόμβων της
άγνοιας που δεσμεύουν την ανθρωπότητα ενσάρκωση. Η Δύση
προσπαθεί να τελειοποιήσει το υλικό κόσμο καταστεί
πραγματικότητα υλικό αντανάκλαση της πραγματικότητας
πνευματική. Ένα ολοκληρωθεί, η μύστης μπορεί στη συνέχεια να
προχωρήσει dis-ενσαρκώνω κατά βούληση. Οι χώρες των Δυτικών
προσέγγιση που επιδιώκει να δραστηριοποιηθεί περισσότερο στον
κόσμο και να τον μετατρέψει, ενώ η ανατολική προσέγγιση είναι να
δούμε τον κόσμο σαν μια ψευδαίσθηση ότι είναι παροδικός, και ως εκ
τούτου, είναι περισσότερο παθητική. Τέτοιες φιλοσοφίες, όπως όλες
οι πεποιθήσεις και τους πολιτισμούς, αντικατοπτρίζουν το φυσικό
περιβάλλον της νωρίτερο την καταγωγή τους. Σε τροπικές και
υποτροπικές ζώνες με ανησυχία τη στιγμή είναι λιγότερο σημαντικό
το γεγονός ότι στο βόρειο ημισφαίριο, όπου ένα χειμώνα δεν
καταστήματα τροφίμων σημαίνει θάνατο για την κοινότητα. Το κρύο,
σκληρή πραγματικότητα των πολικών περιοχών παράγουν μια
διαφορετική θεωρία και την τεχνική, και ως εκ τούτου, διαφορετικά
ιδανικό (θεών) από γεωργικές εκτάσεις. Αν κάποιος είναι νομαδική
κυνηγός ή μια καθιερωμένη αγροτική κοινωνία είναι αντανακλαστική
του φυσικού τοπίου στην οποία ζουν, και ως τέτοιες αξίες ανάγκες
αποτελέσματα, και πνευματική φιλοσοφία και την τεχνική.
Αυτό είναι κρίσιμα για κάθε φορά που κάποιος εξετάζει τη θέσπιση
των εσωτερικές πρακτικές για άλλη γη και τον πολιτισμό. Γιατί να
προκύψουν, και υπό ποιες συνθήκες; Οι εν λόγω ίδιες προϋποθέσεις
που ισχύουν σήμερα, και στη ζωή του δυναμικού επαγγελματία;

Λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες συνθήκες, είναι οι πρακτικές που
εξετάζεται προοδευτική ή οπισθοδρομική στη φύση; Δηλαδή, είναι
αυτά τα εμπρός μετακίνηση, ή απλώς μια εξιδανίκευση ενός μυθικού
παρελθόντος «χρυσή εποχή»;
Αλάτι, Κρόνος, σεξουαλική έκσταση, και Πνευματικό Bliss
"Η καρδιά Girt με ένα φίδι είναι το όνομά μου!" Chaldean Oracles
Το αλάτι είναι ένα σύμβολο της σοφίας και της μάθησης. Κρόνος,
σχετίζεται με Ουροβόρος Όφις, Η Μεγάλη φίδι δαγκώνει την ουρά
του, συμβολική της παραγραφής. Ως εκ τούτου, είναι στενά δεμένη με
τη γη, αλλά και όλα τα υλικά της δημιουργίας, καθώς και εκείνα τα
πράγματα που συνορεύουν με μη-ον, ή Eternity. Σε ένα 15ου
χειρόγραφο αιώνα, το φίδι αποτελείται από δύο χρώματα, κόκκινο και
πράσινο. Κόκκινο είναι έξω και το πράσινο είναι μέσα. Πράσινο, το
χρώμα της φύσης και της Αφροδίτης, είναι η έναρξη της εργασίας.
Κόκκινο, το χρώμα της πέτρας, και τον Άρη, είναι το τέλος της
εργασίας.
"Sapiens Αστρίς dominabitur." Η σοφή ασκεί εξουσία πάνω από τα
αστέρια. Όπως έχουμε διορθώσει τις αστρολογικές ανισορροπιών
(δηλαδή ψυχική κέντρα ή τσάκρα) μέσα μας, αστρολογικές συνθήκες
έξω έχουν λιγότερο από ένα αρνητικό αποτέλεσμα για εμάς. Έχουμε
κυριαρχία κέρδος πάνω από το «αστρική» δυνάμεις και μπορεί να
"κάνουν τη λάμψη ήλιο στην ρητορική μας όταν εμείς θα το πράξει."
Δέκατο έβδομο αιώνα, μαθητής του Jakob Boehme, Gichtel
τοποθετήσει τον κοσμικό κύκλο, ή "Τροχός της Φύσης" μέσα στο
ανθρώπινο σώμα. J.G. Gichtel του Theosophica Practica, 1898. Ο
Κρόνος είναι το στέμμα, το μέτωπο του Δία, Άρη στο λαιμό, η Sun με
ένα φίδι γύρω από αυτό, την καρδιά, το συκώτι Αφροδίτη, τον
υδράργυρο, η σπλήνα, Σελήνη και τα γεννητικά όργανα, ή σε κατ
'ευθείαν theosophic αξιοπρεπή καθορισμό των δέντρων. Είναι η
καρδιά με ένα φίδι που προσελκύει την προσοχή μας. Εδώ αυτός θέτει
επίσης το στοιχείο της φωτιάς.

Αιγυπτιακή ξεκινά ονομάζονταν επίσης scarabs επειδή έσπρωξε κατά
μήκος των αυγών της αναγέννησης τους.
Mysteria Magica, τ. 3 Η μαγεία Φιλοσοφία: Το μέτωπο που
περιλαμβάνονται στη Μέση πυλώνα (που ονομάζεται: Clavis Rei [1st
Formula] The παρακινώντας του Ακροπόλεις) Και η κλίμακα χρώμα
ποικίλλει ανάλογα με το κάθε κέντρο. Μια πρόσθετη χρήση του
αυξάνεται δίδυμο φίδια της κηρύκειο περιλαμβάνονται στο τέλος. Το
μέτωπο αποδίδεται στον Κρόνο, και λέγεται ότι για την εξισορρόπηση
των Yesod κέντρο, καθώς και την εξουσία να προσθέσετε τα
υπόλοιπα κέντρα στη Μέση πυλώνα ως Χρυσή Αυγή και Aurem Solis
την υποβάλει.
Alchemically, αλάτι προέρχεται από την ένωση της Γης και Elemental
Elemental νερό (ή Assiah και Yetzirah), τη Μυστική Φωτιά είναι
«κρυμμένα» στο αλάτι (υλικό σώμα) και αντιπροσωπεύει το
ασυνείδητο, ενστικτώδεις δυνάμεις που αναζητούν θέση. Είναι
μερικές φορές ονομάζεται "Hellfire" στο ότι αν ανεξέλεγκτη, ή κακώς
κυκλοφόρησε, μπορεί να βρωμάω όλεθρο στο σώμα και την ψυχή του
φοιτητή, μέσω καθαρισμός αποτελέσματά της. Αυτό φαίνεται από τα
31st Διαδρομή, ή Μονοπάτι της πυρκαγιάς, μερικές φορές συγχέεται
με την "Καθαρτήριο" ή "κόλαση" από τα Ηνωμένα Έθνηαναγεννημένων που περνούν από αυτό το μονοπάτι μετά το θάνατο.
Αυτή η διαδρομή είναι επίσης υπό τη διεύθυνση του Ερμή και Shin,
τα σύμβολα της πνευματική καθοδήγηση και εξέλιξη. Για όσους
ενδιαφέρονται Notarikon, Shin συμμερίζεται την ίδια αριθμητική
αξία, 300, όπως η φράση Εβραϊκά, "Το Πνεύμα του Θεού του
ζώντος."
"Έχω βαφτίσει σας πράγματι με νερό εις μετάνοια? Αλλά αυτός που
ερχεται μετά από μένα είναι ισχυρότερη από ό, τι μπορώ, τα παπούτσια
του οποίου δεν είμαι άξιος να φέρει: Αυτός θα σας βαφτίσει με το Άγιο
Πνεύμα και με τη φωτιά." Matthew 3:11
Η επιστολή Shin χρησιμοποιείται συχνά σε διαλογισμό ως σύμβολο
της Θείας φως, ζωή, αγάπη, ή παρουσία. Είναι φαντάστηκε πάνω από
το κεφάλι, μόλις αγγίζουν το στέμμα, στη συνέχεια, στο εσωτερικό
της κεφαλής ορθή (όπως αυτό συνδέεται με την ευφυΐα και την

ενέργεια του νευρικού συστήματος στη Sepher Yetzirah), Φθίνουσα
στην καρδιά, και, τέλος, την επέκταση από εκεί για να "καταπιεί" την
meditator σε μια θάλασσα της φωτιάς. Επειδή αποτελείται από τρία
φλεγόμενων Yods, Ή τη γλώσσα, είναι μερικές φορές συνδέεται με το
φλεγόμενα γλώσσες της Πεντηκοστής, και μια ποικιλία από Τριαδικής
εννοιών.
Πολλές πιθανές ερμηνείες είναι διαθέσιμες για χρήση σχετικά με αυτή
τη δήλωση: Ένα δείχνει ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν κίνηση
μετάνοιας, καθώς και είσοδο στο υδάτινο κόσμο της Yetzirah, αλλά
ότι ο Ιησούς, θα έδινα ένα μονοπάτι για την έναρξη διαδικασίας στην
πυρκαγιά της ψυχής, ή η πλήρης adepthood. Μια δεύτερη ερμηνεία
είναι ότι ο Ιωάννης ήταν προσφορά έναρξη μέχρι την 29ου Μονοπάτι,
ή από την πορεία του νερού? Ενώ ο Ιησούς ήταν προσφέροντας την
πιο δύσκολη και πιο αυστηρή Path της πυρκαγιάς, ή τα 31st Διαδρομή
στους μαθητές του. Καμία από αυτές δεν είναι μια οριστική
απάντηση, μόνο μία σύγχρονη Καμπάλα προσπάθεια να κατανοήσουν
Γραφή στο πλαίσιο της initiatic πρακτικών. Η αναφορά του Αγίου
Πνεύματος είναι πιο κατατοπιστική ωστόσο, αυτή η φράση, όπως
εγκρίθηκε από τους Εβραίους κατά τη διάρκεια της Βαβυλώνας
αιχμαλωσία και αντιπροσωπεύει την προέλευση των Περσών και των
Χαλδαίων επιρροές στην εβραϊκή μυστικιστική πεποιθήσεις.
Ο όρος Άγιο Πνεύμα (Ruach Ελοχίμ) Προέρχεται από Zend Avesta,
Και η φράση, Spenta Mainyu, Ή "Ιερά (Creative) Spirit". Η
δημιουργική δύναμη υπονοείται και δεν αναφέρεται στην αρχική, μία
φαίνεται να χάνεται στις επόμενες μεταφράσεις σε σύγχρονες
γλώσσες μέσω εβραϊκών και χριστιανικές παραδόσεις. Αυτό Spenta
Maiynu αποτελεί καθαρισμός και η αναζωογόνηση της ενέργειας και
των πληροφοριών με μια κοσμική υποδοχής των έξι ή επτά
νοημοσύνης κατά εντολή της.
«Είναι [Spenta Mainyu] είναι η αυτο-πραγματοποίηση ποιότητας ή