You are on page 1of 2

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Eskas Nahiko Ondo Bikain Zenb

1 2 3 4
TALDE LANA Ez da egon Taldeak nahiko Taldeak ondo Taldeak ondo
taldean lan ondo funtzionatu funtzionatu du, funtzionatu du, lanak
banaketa eta du, lanak banatu lanak banatu dira banatu dira eta
arduren dira baina lanen eta bakoitzaren bakoitzaren
betebehar burutzea ez da erantzunkizunala erantzunkizunalanen
nahikorik. izan ona. nen eta lanaren eta lanaren burutzea
burutzea ona bikaina izan da.
izan da.

INFORMAZIO Taldekideek Taldekideek Taldekideek Taldekideek


ETA zailtasunak webguneetatik webguneetatik webguneetatik
KOMUNIKAZI dituzte informazioa informazioa informazioa zehatza
O webguneetatik zehatza jasotzen zehatza jasotzen jasotzen dute eta gero
TEKNOLOGIE informazioa dute baina gero dute eta gero fitxategietan gorde,
N ERABILERA jasotzeko eta fitxategietan fitxategietan antolatu eta bikain
egro fitxategietan gorde, antolatu gorde, antolatu antolatzeko dituzte.
gorde eta eta ondo eta ondo
antolatzeko. antolatzeko antolatzeko
zailtasun batzuk dituzte.
dituzte.

GALDETEGI Jasotako Klima Klima Klima aldaketaren


BATEN BIDEZ informazioaz aldaketaren aldaketaren arazoaren zergati,
GAIAREN gutxi barneratu arazoaren arazoaren ondorio eta
EZAGUTZA dute. zergati, ondorio zergati, ondorio soluziobide asko
eta soluziobide eta soluziobide aipatzeko gai dira.
batzuk aipatzeko asko aipatzeko
gai dira. gai dira. Galdetegiaren
erantzun guztiak ondo
Galdetegiaren burutzen dituzte.
erantzun
gehienak ondo
burutzen dituzte.
HORMA Edukin gehienak Komunikatzeko Komunikatzeko Komunikatzeko
IRUDIEN ez dute balio baliagarriak dira baliagarriak dira baliagarriak dira
EDUKIAK 2klima horma irudiaren horma irudiaren horma irudiaren
aldaketaren edukiak. edukiak. edukiak.
alorraren”
arazoaren Nahiko argi Argi antolatuta Argi antolatuta daude
zergatia antolatuta daude daude irudiak eta irudiak eta edukiak.
ezagutarazteko. irudiak eta edukiak. Motibagarriak dira, lan
edukiak. Motibagarriak kreatibo nabarmena
. dira eta ardura eta ardura pertsonala
Reflejan el pertsonala adierazten dute.
problema y las adierazten dute.
posibilidades de Adierazgarria eta
solución erakargarriak dira
horma irudiak.
BESTEI Erabilitako Erabilitako Erabilitako Erabilitako hizkuntza
KOMUNIKATZ hizkuntza ez da hizkuntza nahiko hizkuntza argia argia da eta edukiaren
EKO argia eta zehatza. argia da baina ez da eta edukiaren zehaztaasunak bikain
BITARTEKOAK du edukiaren zehaztaasunak adierazten ditu.
: hizkuntza, Ez du parte zehaztaasunak ondo adierazten
irudiak, etab. hartzera ondo ditu. Parte hartzeko bideak
motibatzen, adierazten.. eskeintzen ditu eta
Parte hartzeko ekintzarako oso
Parte hartzeko bideak erakargarria da.
bideak eskeintzen ditu
eskeintzen ditu. eta ekintzarako
erakargarria da.

Puntuatzeko eskala: Eskas (6-11), Nahiko (12-17); O(18-23) eta Bikain 24